Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The personality rights of a strawman (Lehetnek-e egy strómannak személyiségi jogai?)

Posted by jhnnsclvn - december 18, 2009

Mottó:
Vaszilij Ivanics (Csapajev): Van nekünk doktori iskolánk, Petyka?
Petyka: Hát persze, hogy van, Vaszilij Ivanics.
Vaszilij Ivanics: Honnan tudod, Petyka?
Petyka: Onnan, hogy Te vagy a vezetője, Vaszilij Ivanics.

Kovács Vaszilij Ivanics Árpád és Hermann Petyka Zoltán ilyen felhatalmazással és intelligenciával vezetik az ölükbe pottyant DI-t, miközben ostoba leveleket írnak százaknak arról, hogy nem ők írták azt a levelet, amely alatt az ő nevük állt – kommentálja sajátgyártmányú viccét egy hozzászóló, amely annyira találóan jellemzi a Doktori Iskola jelenlegi vezetését, hogy mottóként a poszt elé illesztettük (a szerk.).

Aki eladja a nevét, az hozzájárul ahhoz, hogy azt használják. Jó vagy rossz célra, mindegy. Akár vissza is élhetnek vele. Az alkuban ez nincs leszabályozva, és aki elfogadja a pénzt, annak nem lehetnek feltételei.

Aki lemond a nevéről, az a személyiségi jogairól is lemond.

Ha valaki megkérdez ma egy károlis btk-s doktoranduszt, ki a doktori iskolájuk vezetője, akkor a kérdezett zavarba jön. Ki is?

A Károli btk doktori iskolájának nyolc hónapja nincs vezetője. Az állítólagos vezető egy stróman. A stróman német szó  (Strohmann), azt jelenti, hogy szalmabáb. Egy puszta funkció – mögöttes személyiség nélkül. Aki vállalja, hogy a nevében bármit írhatnak és cselekedhetnek, annak nincsenek morális gátlásai, semmilyen erkölcse sincs. Ezért nem is apellálhat erkölcsre.

Kovács Árpád ilyen stróman. Először elvállalt egy funkciót, a doktori iskola vezetését, olyan helyzetben, amikor a védések körüli csalások gyanúja felmerült. Majd nevét adta az összes csaláshoz és jogsértéshez. Most pedig nevét adja a Hermann Zoltán által kör-emailekben, honlapon és minden egyéb formában terjesztett hazugságokhoz. És mindezt MAB-tagként teszi, holott a MAB-nak nemcsak tudományos minőséget kellene képviselnie, hanem etikát is. Eddig még senkinek sem jutott eszébe, sem a KÁB-elnöknek, sem a MAB etikai bizottságának, hogy felelősségre vonja Kovács Árpádot azért, amiért az események teljes körű ismeretében mind a négy károlis védést törvényesnek ismerte el, holott abból három csalás volt.

Lehet, persze, hogy azt sem tudta, mi történik körülötte. A doktoranduszok szerint, még most sem tudja. Ha kérdezik, homályos, ködös, zagyva válaszokat ad, szemmel láthatóan azt sem tudja, hol van, Veszprémben-e vagy Budapesten. Ignorantia non est argumentum – vallották már a rómaiak is, azaz a tudatlanság nem érv, és nem mentség. Legkésőbb a MAB-vizsgálat után azonban Kovács Árpádnak már tudnia kellett, hogy mihez adta a nevét. De neki ez teljesen mindegy volt, mint ahogy az is mindegy, mit ír és mire szólítja fel Hermann Zoltán az ő nevében a doktoranduszokat. A tudatlansága Kovács Árpádot nem zavarja. Csak az zavarná, ha ezen rajtakapnák. Ezért Hermann Zoltán nélkül Kovács Árpád nem megy sehová. Még oda sem, ahová a király is gyalog jár. Mert mi van, ha a vizeldében a mellette dolgát végző egyetemi polgár feltesz neki egy kérdést. Oda is magával kell vinnie a „magyar hangját”, HZ-t, mint ahogy a püspöki audienciára is. Kovács Árpádot kérdezik – Hermann válaszol. Hazugságokat és hülyeségeket – neki is egyre megy, felelőssége neki végképp nincs, mert ő mindig álnéven ír és álnéven cselekszik.

A doktori iskolának nincs vezetője. A stróman nem rendelkezik tudással, magyar hangja pedig felelősséggel.

És mi a helyzet Kovács Árpáddal mint valós személlyel? Ő nem létezik. A Kovács Árpád hangsor nem egy konkrét embert jelöl, hanem egy álnevet, amit bármivel ki lehet tölteni.

Ha valaki szívességet akar tenni annak az embernek, aki valaha Kovács Árpád volt, mielőtt szalmabáb lett, annak csak azt tanácsolhatjuk, hogy használja ezt a nevet igaz információk terjesztésére is. Talán valamelyest kompenzálni lehet vele a gyalázat egy töredékét, amit ennek a névnek néhai viselője önként vett magára, amikor eladta a nevét.

36 hozzászólás to “The personality rights of a strawman (Lehetnek-e egy strómannak személyiségi jogai?)”

 1. Kutató said

  Lehet, hogy Kovács Árpád orosz szakja ihlet meg, de nekem vannak asszociációim. Először is Gogol Holt lelkek című regénye, melynek igazi történések szolgáltak alapjául.
  Aljas szélhámosok megvásárolták már meghalt jobbágyok (lelkek) tulajdonjogát, tkp. a nevét a földbirtokostól és így nyerészkedtek.
  A másik Tinyanov Podporucsik Kizse c. kisregénye. Ez a XIX-XX. század fordulója körül keletkezett kisregény egy íráshibából kiinduló szélhámosságot tematizál. Egy írnok két szóva ír egy katonai kimutatásban egy nevet, így a végződés: ez a Kizse külön “életre kel”, zsoldot utalnak neki, amit fel is vesz. Idővel megnősül: hozzá adnak egy a cár által felcsinált udvarhölgyet, gyerekei, majd unokái lesznek. Bár senki soha nem lát(hat)ta, szépen halad előre a katonai ranglétrán. Végül kitüntetéses nyugalomba vonulása alkalmából külön kiemelik, hogy ő volt az orosz hadseregnek az a tagja, “akivel soha semmiféle probléma nem volt”. Igen, mivel nem is létezett.
  Úgy látom, Kovács Árpád és csicskása, Hermann Zoltán, róluk pedig Vaszilij Ivanics (Csapajev) és csicskása, Petyka jutnak az eszembe, nem képesek kilépni az orosz szellem vonzásából. Először is abból az előfeltevésből, hogy valamit elintézni csak korrupcióval, zsarolással, megfélemlítéssel lehet.
  Feltételezem, hogy Kovács elvtárs rendőrtiszti múltjában mély kapcsolatokat ápolt KGB-s szakmabeliekkel, így alakult ki benne a reflex: ha lelepleződtél, nem baj, kövess el még egy bűncselekményt. Ha pedig valaki annyira ötlettelen és tompa, akkor egymás után háromszor elköveti ugyanazt.
  Csicskása pedig, Hermann hazudik egyet, ha nem hiszik el, még egyet és így ad infinitum.
  Kíváncsi vagyok, meddig működnek az ohranas, KGB-s technikák egy (milyen is?) protestáns egyetemen.

 2. Egy falusi pap said

  Nézetem szerint ezeknek a jelenségeknek az egyik oka a demokratikus közélet teljes hiánya a magyarországi református egyházon belül. Már hetekkel ezelőtt megszüntették a reformatus/hu/forumot, amelyen a testvérek kapcsolatot tarthattak egymással. Hogy ez mennyire ellentétes a nemzetközi gyakorlattal, arról meggyőződhet bárki, aki megnézi a husonötmillió német protestánst tömörítő EKD honlapját. Én gyakran megteszem, s “aki keres, az talál” is. Most éppen a német evangélikus egyház fejének (Vorsitzende des Rates der EKD) Margot Kaessmann püspöknő 2009. dec. 17-i írását “Mobbing im Job nicht tolerieren” címmel. Arról ír ebben, hogy a mobbing, a munkahelyi zaklatás (nem csak szex. értelemben) terjed a protestáns egyház által teremtett munkahelyeken is.
  Márpedig ez tűrhetetlen, sérti az emberi méltóságot, összeegyeztethetetlen a krisztusi szeretettel.
  Ez az üzenete a német protestánsok lelki vezetőjének karácsony előtt.
  És a miénknek?

 3. Lutheránus said

  Luther annak idején a visszaélések és a morális züllés ellen lépett fel. Magyarország protestáns egyeteme viszont ma megtestesítője a morális züllésnek és a jogsértéseknek. Ha az egyház nem képes a saját szánáját rendbetenni, akkor kövessétek azt a példát, amit a horvátországi kopácsi Kettős János, vagy épp a gödöllői reformátusok állítanak elétek. Lépjetek ki ebből a fertőből, és alapítsatok saját, új, tiszta morálra épülő egyházat. Mellesleg a gödöllői református egyház szakadását épp a Mészáros-család idézte elő. A magyarországi lutheránusok szomorúan nézik, hova jutottak Kálvin magyar utódai.

 4. dabledzson said

  Visszautasítom, hogy bárki is kopácsi kettős jánost (sic!) etalonként ideállítsa! Tessék beütni a keresőbe a nevét, összepárosítva az Alvinczi Péter Szeretszolgálattal. Kopácsi egy egyházbizniszben utazó vallásos szélhámos, és ő valóban stróman, mert “egyháza” nevét adta el magyarországi vállalkozásoknak.
  Jelenleg nyomozás folyik a “Horvátországi Magyar Református Egyház Magyarországi Egyházteste” nevű egyház(!!!!) alapításával kapcsolatosan. Ez az “egyház” jelenleg milliárdos(!!!) normatíváért perli a Magyar Államot.
  Szóval nem kéne…..

  • Sissy said

   Kovács Árpád a strómanok strómanja, és ha nem lenne elég bamba magától, még iszik is hozzá. Dől belőle az alkoholszag. Checkold le, látni fogod, hogy gőze nincs arról mibe keveredett, viszont spirituszgőze az van. Nem is érdekli az egész katyvasz, föl se fogja, egy a lényeg, hogy pengessék havonta a zsozsót. Ennyi. Ha igaz, amit kopácsi dupláról írsz, akkor ezeket lehet egy lapon említeni. A gödöllői példa viszont annyira etalon, hogy valóságos zarándoklás kezdődött a városba. Nemcsak a kastély miatt, hanem hogy lekoppintsák a példát. Ha nem hiszed, gyere el egy vasárnap a gyülekezetünkbe.

   • dabledzson said

    Gödöllőn Dr.N.K. volttiszteletes úr csinált egy külön egyházat,miután a sajátjában nem volt maradása. Előzőleg Erdélyországból üldözte el az ottani egyháza szegényt.
    Ezen a blogon gyakran anyázzák az SZDSZ-t. N.K. tiszteletes úr melyik párt támogatottja volt Gödöllőn egy önkormányzati választáson. Nem kell gondolkozni: az SZDSZ-é.
    Az a baj veletek, hogy egész nap a neten lógtok, de nem használjátok. Nézz utána!

   • Lucianus said

    Ha már itt annyiszor olvashatunk a pénzimádó károlis tanárokról, akkor N K tiszteletest nem kellene itt reklámozni, mert a gödöllői ügyben éppen az ő pénzimádata robbantotta a bombát. Ez az egész ügy más lapra tartozik, az világos, de a gödöllői út nem ajánlatos senkinek.

 5. Lucianus said

  A Károlis ügyeket “leleplező” cikkek Kopácsi Kettős Kános lapjában jelennek meg. Akinek pere van a horvát állammal is. A háborút követő újjáépítést is biznisznek tekintette. Állítólag nőügyekben is utazik. Van némi ellentmondás az életében. Tehát tényleg nem kéne…

  • Sissy said

   Kopácsi-ügyben nem vagyok otthon, de Gödöllőn kiismerem magam egy kicsit. Te is csak állítólagos ügyeiről vagy informálva, ami lehet pletyka is. Igaz, hogy sokat lógunk a neten, de beosztjuk, mindenkinek csak egy óra ügyelet jut. Én speciel utána szoktam nézni a dolgoknak, és Dr. N.K. honlapját is ismerem. Abból az derül ki, hogy az M.-család és a G.-család pénzimádata váltotta ki a botrányt, N.K. peche csak az, hogy egy kicsit ért a pénzügyekhez. Egyébként ismerős a séma a Károliról is: rágalmazzuk meg az ellenfelet, és a legjobb, ha a mi bűneinket az ő nyakába varrjuk. A Károlin szóról szóra ez történik. Világos, hogy kinek állt érdekében MM-et átvinni: a két témavezetőnek. De lebuktak. Mi a megoldás? Varrjuk a DI-vezető nyakába az egészet. 2 légy egycsapásra: megvan a bűnbak plusz ki lehet őt rúgni. N.K-val nem valami hasonló történt? Felfedezett egy félmilliárdos csalást, erre őt váltották le. Micsoda véletlen. Ő is a Mészárosokba botlott bele. Ezek aztán nem hazudtolják meg a nevüket: igazi mészárosok, mindenkit lemészárolnak, aki az útjukba kerül.

   • dabledzson said

    Az a félmilliárdos csalás nem egészen úgy, volt, de semmi gond, én is azt mondanám N.K. volttiszteletes úr helyében, hogy ő az áldozat. Már Erdélyből is így került ide. Tudod az az érdekes, hogy a mészárosok rokonsága, a hegedűsök, mármint a püspök fogadta be.
    Kicsit sok az összeesküvés elméletekből ezen a blogon. Az áldozat logikája még csak érhető, de ki is az áldozat a Károlis ügyekben?
    Ha van egy kis időd, üss be három szót a gugliba: N.K., Gödöllő, SZDSZ,. Akkor most én is gyártsak összeesküvés elméletet?
    Különben is:N.K. boldog prédikátor az ő maga gyülekezetében. Elégtételt kapott az Úrtól. Vagy többre, másra vágyik?
    Kopácsiról meg pld. ezen a blogon olvashattok:
    http://szeretetszolgalat.blog.hu/2009/12/18/2009_12_18_megbeszeles#comments

  • dabledzson said

   Köszönöm, hogy ezt nem nekem kellett leírnom.
   Mert hát a Református Élet szerepéről a Károlis ügyekben még nem elemeztük ki. Egyátalán nem mindegy , hogy ki mondja ki az igazságot és az sem mindegy ki az un. tényfeltáró. és az sem , hogy kinek a lapjában jelenik meg. A kérdés , kérdés marad: ki áll Kopácsi K. mögött, és ki áll a Református Élet mögött.

   • jhnnsclvn said

    Ebben tévedsz: a tény tény marad, akárki mondja ki. Egyébként Kopácsi ügyben nem foglalunk állást, mert nem ismerjük eléggé a tényeket, csak a véleményeket. A Református Élet tulajdonlása nekünk éppen ezért teljesen mellékes, és különben is, az, amit állítasz, pletyka vagy tény? Ha utóbbi, tárd fel a bizonyítékokat. A lap topicjaiból ez nem derül ki. Ugyanaz, mint a református egyház hivatalos honlapján: Calvin, Zwingli, Victor János. Az egyetemi cikkeknek pedig semmi közük a horvátországi reformátusokhoz, még a magyarországiakhoz is alig. Minthogy ahhoz az egyetemnek is kevés köze van. Tényleg, mitől református ez az egyetem? A Mészárosoktól? A Szabóktól vagy a Kulcsár-Szabóktól? Netán a belügyes Kovács Árpádtól? Vagy a szadeszes Hermanntól? (Tényleg, nektek sem ártana néha a neten HZ dolgainak utánanéznetek.)

   • dabledzson said

    Sajnálatos látásmód: ha a Református Élet a Károli, valóban szennyes ügyeit ragozza, akkor annak illetékessége lehet az un.”református” közélethez, ha meg a lap mögött állók, hasonló, vagy nagyságrendileg még nagyobb ügyeskedéseit és vallásbizniszét, szélhámosságait feszegetjük akkor tényeket követelünk és bizonyítékokat. Minek?
    Én is nyitok egy topicot, beírom, hogy Kálvin, meg Ravasz L., meg persze azt is, hogy református és már én is vagyok az etalon, meg a tényszerűség.
    Na jó, ideje húzni innét…

 6. Lucianus said

  Sajnálatos tény, hogy a Károli eleve bűnben fogant, vagy mi másnak tulajdonítható, hogy születésétől kezdve permanens válságban van. Talán egyetlen rektor sem töltötte ki a törvényes idejét, többnyire dicstelenül távoztak mindannyian. Most sem találnak egy tisztességes, alkalmas embert. Szegény Balla Péter tudósként is csak egy epigon, vezetőnek pedig kifejezetten alkalmatlan. Annak idején a református értelmiség krémje, élén Kósa proffal, hallani sem akart református egyetemről. A második vagy inkább a harmadik vonal hozta létre az intézményt, s ezt a születési hibát azóta sem heverte ki.

  • dabledzson said

   Azt hiszem a lényeget ragadtad meg. Bár nem tudom, hogy Kósa prof. akarta-e, az egyetemet vagy sem de Hegedűs Lórántnak ez volt az életálma. Meglett. Most meg úgy érzem, hogy a debreceniek úgy gondolják, van nekik főiskolájuk is, meg egyetemük is, Pest messze, nincs is annyi emberünk akinek ott sarzsit osztogathatnánk, hát pusztuljon az egész….
   Csodálkozom, hogy pld. Szűcs rektor úr eltávolításának a körülményei senkit nem éredekelnek. Tán őt is, mondjuk M.M. pattintotta ki? Vagy nemrég kirúgták a jogi kar dékánját: egyik óráról a másikra. Tán Balla Péter tette? Vagy csak végrehajtó volt? És tán H.Z intézkedett?
   Viccesek vagytok néha, komolyan mondom…

   • jhnnsclvn said

    MM és Balla rokonok. Ezért nem olyan vicces, amit mondunk. A jogi kar dékánjára semmiképpen. Ő sem tartotta alkalmasnak Ballát, akárcsak ti. Ezért kellett mennie. HZ lakáj, szolga, dehogyis intézkedik ő, a mindenkori hatalom s.gglyukára szívja magát a tapadókorongjával. Ő nem számít: gólem, mameluk. Ha más hatalom jön, mást fog szolgálni.
    Szűcs Ferencet és Vargha Andrást Szabó András fúrta meg, ez evidens, hogy rektor lehessen. Segített neki a nagykőrösi tanítónő, aki szintén rektorságban reménykedik. A 3 éves zenepedagógiai végzettségével. Ez nem vicces? Hogy ez a nagyon sötét buta liba bölcsészkari rektorhelyettes?
    Amúgy a többivel egyetértünk. A születési hibát nem heverte ki az egyetem, kisformátumú önjelölt senkik akarnak vezetők lenni. Az eredmény: az, ami most van.

 7. Lucianus said

  Nem az a gond, hogy áttelepült, hanem hogy eladta magát mint üldözöttet, holott marxista gözgazdaságtant tanult, miután összebalhézott a főnökeivel – akik persze maguk is megérték a pénzüket – s kilépett a lelkészi karból. Gondolom, hogy a 80-as évek Romániájában az üldözött reformátusok általában közgazdsági egyetemen tanulhattak. Vicc…

 8. Gyöngyi said

  Balla és Mészáros Marci távoli rokonításában (mert M.M. nagybátyja Dr.Hegedüs expüspök veje, mint Balla is) van igazság. A Mészáros-klán gödöllői páváskodásában is, sőt Gémesi uralkodásában is (mert az ominózus líceum igazgatónője a leánytestvére), meg a prof. Kulcsár-Szabó dilettáns-agresszív menyének ámokfutását tapasztaljuk, Hermann nején: Szilágyi Zsófin keresztüli (apósi) szál is létező, sőt a Szabók (püspök és dékán) sógorsága is valós. Sorolhatnánk még… Kár, hogy Móricz nem most él – mint ahogy valaki írta is -, mert sokkal összetettebb korrupciós regényt írhatna a Rokonoknál. ÉS az is egy realista mű lehetne!

  A leírt szövevényes rokoni hálózatot nem árt Lucianusnak és Dabledzsonnak is tényként kezelnie, mert ezek a fránya tények makacs dolgok. Ugyanis a kéz kezet mos elve érvényesül már jóideje (visszamenőleg több éve: Szabó dékán – helyettesként való – regnálása óta) a Károlin és csak egymásnak adják a stallumokat, a kinevezéseket, a tudományos fokozatokat, meg a pénzt. Ám nemrég egy kis hiba történt, mert a leggyengébb láncszem (Mészáros Marcika) elszakad, nem bírta az igénybevételt és a szakadás mentén leszaladtak a láncról az egymás mellé illesztett hamis (mű-anyag) gyöngyök (nem voltak stabilizálva, mert csak egymás mellé sodródtak).
  Ezek a sodródó emberek (hamis gyöngyök): szerettek volna egy láncon felfűzve díszelegni, de a titkos kéz nem figyelt az illesztésre, elszakadt a legváratlanabb pillanatban és minden szerte hullott. De nem kár értük. Sőt! Össze kell őket söpörni és ki kell hajítani a selejtet! Jöhet a megtisztulás…

  • Lucianus said

   Ki mondta, hogy ezek a rokoni szálak nem valósak? Mindössze arra hívtam fel a figyelmet, hogy NK szakadár papot nem kell itt fényezni, mert legalább olyan sötét dolgokban sáros, mint a károlis bajkevrők, s pénzt is éppen úgy imádja.

   • Gyöngyi said

    Nem érdekel engem ez az illető. Ki az a szakadár pap? Nem kéne összemosni a Károlis csalásokat és az okirat hamisításokat egy másik témával, amiről információm sincs.

    Egy teljesen morálisan lezüllött szabad-csapat uralja a bölcsész kart: a csaló és fúrógép Szabó dékán, az agresszív ideggyenge, de tehetségtelen Kulcsár-Szabó dékánhelyettes, a költőnő(cske)Petrőczi dékánné, a mindent adminisztrative legalizáló Hermann Zoltán és a mindent aláíró régi táváris (akinek még nyugdíj után sincs emiatt konyec!) Kovács Árpád. Öt ember rohasztott le mindent. Ebből egy reformátusnak született, egy régi (kipto)kommunista, kettő vad szdsz-es és egy hibrid (nihil). Majd ők megmutatják, hogy mitől döglik a légy, pontosabban mitől nem (“ne légy!”). Szép kis zizzent kompánia: egyik hitelesebb, mint a másik. De ezek kellenek a mai Magyarországon a reformátusok egyetemére. Hiába, a 40 év nem múlhat el, itt él velünk a terhelt múlt (és kísért is ezekkel a kompromittáló személyekkel!), ahogy erre a legjobb példa ez a szerencsétlen, óbégató, mentálisan sérült ötfős agresszív és istentelen félszadeszos-emeszpés szabadcsapat. Ecce homo…

 9. Zsóka said

  Jókat röhögök ezen, mert tényleg így van, ahogy itt áll. Kovács Árpád és Hermann is egy troll. Ezek a trollok piszkosul összetartanak leszivatnak minket. Felszólításból Kovács órájára jelentkeztem (egyik troll felszólít minket, hogy vegyük fel a másik óráját) “mert beleillik a témádba és kredit is” alapon, aztán egy jó nagy szemét velünk, most a végén bekeményít, eddig meg lazáskodott. Hermann is eljátszotta majdnem ugyanezt tavaly. Olyanokat követelt, amikről részletesen szó sem volt, csak mellékesként kiegészítette valamelyikőnk mondanivalóját, mintha csak közösen dumálnánk, aztán számonkérte. Ennyire korrekt.

 10. Egy kálvinista said

  Tökéletesen egyetértek: egy másod- és harmadvonal alapította az egyetemet. A züllés pedig nem tegnap kezdődött, benne volt az már eleve. Látványossá akkor váltak az események, amikor …….. 1997 decemberében megbuktatta Ujfalussyt, az akkori rektort. Ú. egy igazi strómann volt, szerdánként befáradt a Ráday u. 28-ba, üldögélt a neobiedermeier széken és aláírta, amit T… vagy R… L… elétett. Különben megtiltotta, hogy otthon telefonon “zavarják” az egyetem ügyeivel. Érdemdús ember volt, most is az, pár hónapja tüntették ki a Lukács György díjjal, bizonyára a protestáns művelődésért végzett munkájáért.
  … megpuccsolta Ú-t, majd 1998 január 21-én egy egyetemi értekezleten azt kérte, hogy válasszák őt rektornak, “ő majd rendet csinál.” Megkapta a bizalmat. Ez év őszén távolítottak el az egyetemről becsületes, tudományos teljesítményt felmutató oktatókat…..
  Szabó András korrumpálódása is ekkor kezdődött. A Mátyás utcai 140 négyzetméteres lakáshoz nemcsak Princz Gábortól kapott 8 milliós ajándékot, hanem a ref. anyaszentegyháztól is. Nem beszélve a több kamionnyi műkincsről, bútorról, festményről, csillárról, amelyet a református hagyatéki leltárból vételeztek Petrőczivel együtt.
  1998 december 14-én Kulin dékán megkapta a felmondólevelét. Orbán Viktor látogatást tett az egyetemen és adott 2 milliárdnyi kormánytartalékot “új épület megépítésére”. Ebből 1 négyzetméternyi sem készült el.
  Az összeget szétlopták… Szabó, Petrőczi könyékig turkáltak a pénzes lavórban: mit gondoltok, miből van mindkét tehetségtelen gyereküknek luxus pesti lakásuk, autójuk stb?
  Szabó-Petrőczi kimutathatóan 150 milliónyival gyarapodott ingatlanban, ingóságban az elmúlt 11 évben, amit elköltöttek, nem számolom. Persze inkább potyáznak, mint költenek.
  A fenntartó Zsinat pedig békésen szemléli.

 11. Együgyű said

  És ezt senki nem veszi észre? Sem a Zsinat, sem az APEH? Ha a 168 órában nem jelent volna meg a cikk, talán egész Magyarország abban a tudatban vágja meg a karácsonyi kalácsot, hogy a református egyetemtisztaéletű, jámbor papok, püspökök (Szabók és Hegedűsök) meg becsületes és tudós rokonságuk (Ismét (Kulcsár)-Szabók meg Hegedűs-rokonok, név szetrint Mészárosék és Balláék) kezében van.
  Közben nagyobb a córesz, mint a Mikroszkóp Színház házatáján.
  Én nem mennék be Szabóékkal, Hegedűsékkel egy templomba. Hátha a Teremtő pont akkor elégelte meg, mint Szodoma és Gomorra bűnét és lesújt rájuk. Ne álljatok melléjük! (Már csak a saját érdeketekben sem.

 12. könyvelő said

  Nekem az a véleményem, hogy jobban járunk, ha egyszerre koncentráltan csak egy üggyel foglalkozunk és nem vagdalkozunk sokfelé.
  Ha a református egyetemen folyó bűncselekményeket (sikkasztás, közokirathamisítás stb.) feltárjuk és a BŰNÖSÖKET MEGBÜNTETIK, tehát minimum elhajtják az egyetemről, annak SZIMBOLIKUS HATÁSA is lesz. Legalább annyi, hogy egy kicsit megnövekszik a bizalom a ZSINAT iránt. Mert eddig mit láttunk? Semmit nem tesz a bűncselekmények ellen, pedig fenntartóként KÖTELESSÉGE LENNE MEGSZÜNTETNI azokat. Hogyan bízzon az ember egy olyan egyházban, amelynek a legfőbb szerve minimum BŰNPÁRTROLÓ?

 13. CSICSIKOV said

  Egy vicc:
  Vaszilij Ivanics (Csapajev): Van nekünk doktori iskolánk, Petyka?
  Petyka: Hát persze, hogy van, Vaszilij Ivanics.
  Vaszilij Ivanics: Honnan tudod, Petyka?
  Petyka: Onnan, hogy Te vagy a vezetője, Vaszilij Ivanics.
  Kovács Vaszilij Ivanics Árpád és Hermann Petyka Zoltán ilyen felhatalmazással és intelligenciával vezetik az ölükbe pottyant DI-t, miközben ostoba leveleket írnak százaknak arról, hogy nem ők írták azt a levelet, amely alatt az ő nevük állt.
  A többi DI oktatója pedig nyilván épp oly kristálytisztán érti és követi Kovács Ivanics és Herrman Petyka követeléseit, ahogy azt megfogalmazták.

 14. Lucianus said

  A helyzet kezdettől fogva bonyolult. A történet első évtizedében a fenntartó zsinat – pontosabban az elnökség: Bölcskei G, Kálmán A – amikor be akart avatkozni a nyilvánvaló szabálytalanságok s talán egyenesen bűncselekmények miatt, a hiúságánál fogva megvezetett és kézben tartott Hegdűs püspök úr támogatásával az egyetemi autonomiára hivatkozva az intézmény vezetése megakadályozott minden vizsgálatot. Azt is elérték, hogy a Károli a Duanmelléki Egyházkerület tulajdonába ment át (!). Hegedűs püspök távozását követően helyreállt a zsinat fenntartói viszonya, ….t menesztették, aki viszont beperelte a zsinatot, s a pert megnyerte, mert formai tekintetben szabálytalanul mondtak fel neki. Mindenki a haját tépte, mert az illető egy hétpróbás gazember volt. A zsinat és a Dunamellék között a viszony Szabó püspök idejében sem felhőtlen, jellemző, hogy a legutóbbi választások előtt az ő ösztönzésére megszellőztették ismételten az ügynök kérdést, beáldozva Szűcs rektort is (akiről kiderült, hogy jelentett), hogy Bölcskeit kellemetlen helyzetbe hozzák, Szabó azonban alulmaradt a zsinati elnökségért vívott küzdelemben. Az erőviszonyok következtében a jelenlegi elnökségnek nincs elegendő támogatottsága, hogy az egyetemen rendet tegyen. Bölcskei G már bele is fáradt a folyamatos kudarcokba.

  • dabledzson said

   Azért arra kiváncsi lennék, hogy mik azok a jelenlegi erőviszonyok, amelyek megakadályozzák Bölcskei püspök úr rendcsinálását.Hol nincs elég támogatottsága?
   A másik. Az én ismereteim szerint Szűcs rektor urat Bölcskei rúgta ki. Rosszul tudom?

   • Lucianus said

    A zsinati tanácsban a Dunamellék erős ellenzékben van. Annyi elvesztett per után Bölcskei természetesen óvatos. Ugyanakkor mindenki tudja, hogy Szabó püspök kiválóan beágyazódott a Fidesz köreiben.
    Szűcs F rektori ciklusa lejárt, ha jól tudom. Részben a kora, részben pedig az a bizonyos ügynök ügy már nem tette lehetővé számára a folytatást.
    Egyébként ez a DI ügy nem a fenntartó hatáskörébe tartozik, hanem az egyetem vezetésének kell megtenni a kívánatos lépéseket.

   • dabledzson said

    Jó, jó. De ki rúgta ki Szűcs Ferencet?
    BÖLCSKEI GUSZTÁV.

   • dabledzson said

    Pár másodperccel megelőztél.
    Ha Bölcskei rúgta ki Szűcs Ferencet,akkor már csak az a kérdés, hogy honnan vette a bátorságot Szabó András, hogy rektor akarhasson lenni? Szerintem Bölcskeitől.
    Így aztán ezzel Bölcskei még jól alá is vágott a Szabó püspöknek, mert mindenki őt sejteti a háttérben. Ez ilyen egyszerű és ilyen sötét.

   • dabledzson said

    “Sógorának megígérte, hogy megfúrja Böcskeit, ha segít lobbyzni a rektorsága mellett. Bölcskeivel meg elhitette, hogy lojális hozzá, mert rosszban van a sógorával. Mind a két püspök benyalta, így mindegyik bizalmát élvezi. De azért van egy különbség. Bölcskei hisz neki, és nem figyel oda rá. Szabó István ismeri a sógorát és állandóan szemmel tartja. Ha BG megtartja Szabó Andrást, veszít Szabó Istvánnal szemben.”

    No ez az amit nem lehet kijelenteni úgy, hogy valaki pld. ne lett volna ott mondjuk egy négyszemközti beszélgetésen. de az ugye lehetetlen. Csudálatos koncepciókat és összeesküvéseket hallhatunk és olvashatunk, lehetőleg mindenkit belekeverve, de nekem az a meggyőződésem, hogy a bűn nem irányítható, megy az magától is, nem kell ahhoz rokonság, meg püspök, meg meny és após stb. Önjáró dolog ez és persze a nagy veszély is megvan, mert a végső rossz következtetés is ott van, hogy akkor az egyház egy bűntanya, vagyis az egyház nem is egyház. Szóval óvatosabban.
    Inkább úgy kellene fogalmazni, hogy ami az egyetemen történik az nem az egyház bűne (?) és ami az egyház bűne, az nem feltétlenül az egyetem kizárólagos jellemzője.
    Mert ha megtisztul az egyetem, megtisztul az egyház? Akkor minden rendben lesz? És fordítva: ha tiszta az egyház, tiszta az egyetem? És ki jogosult ezt megítélni? Valamely ember? Máshol kellene ezt a dolgot elkezdeni. Mondjuk, az Úr Jézus befogadásával. Erre lenne szükségünk mindnyájunknak, nem egyetemre.
    Boldog Karácsony!

   • Ravasz said

    Azért nehogy karba font kézzel várakozzon bárki, aki megcselekedhetné a jót (nehogy ennek elmaradása: bűnévé váljon). Ez a szellemi, lelki és testi restség jele volna, ha csak ácsorognánk, tanakodnánk és persze a fejünket is csóválnánk. Meg azt kérdezgetnénk, hogy ki ítélheti meg ezt? És annak a rikoltozása, hogy úgy sem történik változás, vagyis fölösleges minden – enyhén szólva elfogadhatatlan és vállalhatatlan a történeli múlt tükrében is. Mert akkor kár és fölösleges reggel felkelnünk és elhagynunk az ágyunkat. Éppen emiatt az nagyon gyenge, sőt hibás kérédésfeltevés:
    “Mert ha megtisztul az egyetem, megtisztul az egyház? Akkor minden rendben lesz? És fordítva: ha tiszta az egyház, tiszta az egyetem? És ki jogosult ezt megítélni? Valamely ember?”
    – Igen, emberek, mert emberek képviselik az egyházat és az egyetemet is. Cselekvő emberek, akik közül az egyik csoport nem aljasult el és nem a pénz lett az isten a számukra. A jelenlegiek nem voltak erkölcsileg erősek, de szellemileg sem remekeltek. Akkor mi is itt a kérdés? Vagy álkérdés?

   • dabledzson said

    Az egyetemet valóban emberek képviselik, az egyház meg Isten népe volna.
    A kérdés az : ilyen állapotában az egyháznak, mi a búbánatnak egyetem? Ha a küldetését nem tölti be, csak egy pénzmosoda, akkor minek? Persze-persze az egyház iskolarendszerére is ráférne,húsz év után a kérdés: be tölti e hivatását, szerepét és szolgálatát? Felteszek egy egyszerű kérdést: hány új egyháztagunk( választói névjegyzékben szereplő!) lett azok közül akik az elmúlt húsz évben érettségi bizonyítványt, vagy diplomát szereztek református oktatási intézményben? Ahol én mozgok a statisztika, kb ilyen: 100-ból egy!!!!
    Szóval a kérdés nem álkérdés, hanem inkább néven nevezés. ha emberek csinálták az egészet akkor olyan is lesz. (Olyan is lett…) Ha meg másvalaki-akarja,akarta- Isten, akkor talán nem ártana őt is valamilyen módon megnyilatkoztatni. Én örülnék a legjobban ha a Károli kitakarítása, valami más következménnyel is járna!
    Boldog Karácsony Neked is L.!

   • Lucianus said

    Isten munkája nem minden esetben – sőt a legtöbb esetben nem – könnyen értékelhető statisztikai adatként érik be. Nem dobnám ki az egyházi iskolákat csak azért, mert az ember nyomorúságából adódóan az intézményes életben naponta tetten érhető a hűtlenség, a hazugság stb. Ezen az alapon a gyülekezeteket is meg kellene szüntetni, mert azon a területen is találkozhatunk bűneink következményeivel. Az tény, hogy a Károli nem a Lélek egységében született, ezért még több nyomorúságot hordoz. Ennek a blognak a szerzőjét (szerzőit) mélyen megbánthatták egyesek ott az egyetemen. A megoldás minden bizonnyal azzal kezdődhetne el, ha tőle (tőlük) őszintén bocsánatot kérnének, és igaz szeretettel kiengesztelnék őt (őket). Ez a “karácsonyi megoldás”. Ezzel állna elő az a helyzet, amelyben a visszásságokat is helyesen lehetne kezelni.
    Boldog Karácsonyt!

   • Lucianus said

    Az egyetemen pénzügyi szabálytalanságok voltak. Céltámogatásokat másra költöttek, s talán még egyéb visszásságok is felütötték a fejüket. A gazdasági igazgatót menesztették, s mivel a rektor mindenért felelős, Sz F-nek is menni kellett. Bölcskei nem utálja Szűcsöt, egykor nála doktorált.

 15. Mary Potter said

  Tömegek várják, hogy a felső vezetés – egyetemi, egyházi – eltávolítsa a Károliról a dékánt és csapatát, s ennek mielőbb meg is kell történnie. Még egyszerűbb és tisztább megoldás lenne azonban az, ha az érintettek önként távoznának. Mindkét esetben nagy erőre lesz szükségük a résztvevőknek, s ehhez töltekezhetnek most, az újjászületés ünnepén.

  Szenteste mindenki átgondolhatja a fény, a gyermek újjászületésének misztériumát, s saját helyét a világban. Hiszen mindenki valakinek a gyermeke (konkrétan és kozmikus értelemben is), és valaha tiszta lappal indult. Akinek volt már dolga kisgyerekkel, tudja, hogy nem szabad neki hazudni, becsapni, háta mögött kijátszani. Nem azért, mert rájöhet a csalásra – erre adott esetben tán nincs is esélye. Hanem azért, mert ez sokszorosan visszaüt, aki ilyet tesz, az a saját arcába tapos. Ugyanígy nem hazudhatunk Isten 20, 50 vagy 70 éves gyermekeinek, s így önmagunknak sem. Szükség van egészséges önbecsülésre, s ez valószínűleg úgy alakul ki, ha az ember – igyekezve megőrizni magában a kezdőlap tisztaságát – öntudatos felnőtté válik. Már nincs benne megfelelési kényszer, nem akar az apáknak, nagyapáknak, apósoknak stb. bizonyítani. Hanem igyekszik önmagát megismerni, meglévő tehetségét kiteljesíteni – legyen az az élet bármely területe. (Számos példa bizonyítja, hogy pl. Tesco-pénztárosként, analfabéta földművesként stb. is lehet emberhez méltó, teljes életet élni.) Ezeknek az összefüggéseknek a felismeréséhez egyetemi diploma sem kell.

  Ha a fent említett csapat tagjai távoznak az egyetemről, az első látásra nagy veszteséget jelenthet a számukra (pénz, presztízs, pozíció stb.) Valójában azonban ennél sokkal nagyobbat nyerhetnek: valós önmagukat, s ezáltal az élet egészen más aspektusait ismerhetik meg. Minden tapasztalat hasznos tapasztalat, és lehetőség a fejlődésre. Ehhez ad most erőt az ünnep, hiszen a Fény az egyetlen, ami legyőzhetetlen: nincs más út.

  Boldog karácsonyt Mindenkinek!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: