Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Official reply (Válasz az OTDK-csalásra)

Posted by jhnnsclvn - február 3, 2010

Az OTDK-s posztot két nap alatt több mint ezren olvasták. A hivatalos válasz sem késlekedett sokáig. Anderle Ádám, a Szegedi Egyetem történészprofesszora, a legutóbbi OTDK-s rendezvény kurátora válaszolt posztunkra, sajnos, épp azt a kardinális kérdést kerülve meg, amiért a poszt íródott: hogyan fordulhatott elő, hogy a károlis uram-bátyámos világ egy országos rendezvényre, az országos tudományos diákköri konferenciákra is átterjedt; hogyan fordulhatott elő, hogy a 3 tagú bizottság 2 tagja rokonságban van egymással, sőt, mindkettőjük közvetlen felettesei is közeli rokonságban vannak egymással? A szerkesztőség nevében a Ravasz László Baráti Kör alapító tagja, Melczer László válaszolt. Ezt a levelezést közreadjuk. – A szerk.

Szegedi Egyetem OTDK-felelősének levele

Nem csalunk!
Tájékoztató a bölcsész hallgatói önkormányzatok számára

+Student pow-wows (OTDK-csalások) címmel jhnnsclvn(?) tollából
jelent meg a neten egy írás, amely a 2009-ben Szegeden szervezett
humán OTDK kapcsán közöl “leleplezéseket”.
Nem méltó válaszra!
Amiért e konferencia  fő felelőseként  mégis  reagálok erre az
írásra, annak az az oka, hogy az említett írást minden hazai
bölcsészkar hallgatói önkormányzatának (is) elküldték , s a küldő,
elfogadva  az írás állításait, bíztatta őket a “visszaélések”
feltárására -tíz hónappal a konferencia után.
Írásom azonban az e konferencián helyezést elért 126  hallgató
védelmében is született , hiszen  az említett írás minden  helyezést
kérdőjelbe tett.
Három egyetemi oktatót céloz meg az  említett  fullánkos írás.
Mindannyian aktív szereplői a diákköri konferenciáknak -Kulcsár Szabó
Ernő akadémikus évtizedek óta.  Munkájukat megbecsülés övezi. A
felsorolt nevek közül azonban a célkeresztbe igazából csupán Hansági
Ágnes került. Róla tudni kell azonban, hogy nem kinevezéssel, hanem
választással lett a humán szakmai bizottság alelnöke, és a
mestertanári címet is körültekintő és nyilvános eljárás után kapta meg
.
A vele kapcsolatban írottak azt jelzik, hogy az író nem ismeri az
OTDT szabályzatait -vagy szándékosan  ferdít : A szerzőt
(rossz)indulatai- és nem a tények  befolyásolták.
A szerző szerint ugyanis”gátlástalan manipuláció” teszi lehetővé
HÁ számára, hogy “az írásbeli bírálók célirányos felkérésével az
előzetes pontszámokat is befolyásolni tudja, a bizottságok
összetételéhez is szabad kezet kap”.

HÁ a cíkkben diabolizált, nagyhatalmú  alakká válik, aki  esetleg
több száz bírálót is befolyásolni tud. A dolog egyszerűbb: ilyen
helyzet ugyanis szabályzataink szerint nem fordulhat elő.
A HÖK vezetőinek tudniok kell, hogy az OTDT szabályzata szerint a
bírálók kijelölése és felkérése valamint a zsűrik összeállítása a
mindenkori szervező
intézmény (által felkért stáb) feladata. Ezekért a feladatokért
ügyvezető elnökként én, dr. Vajda Zoltán dékánhelyettes  pedig
ügyvezető titkárként  felelt.
És e jogainkkal éltünk is – kérve természetesen  a Kar
tanszékeinek segítségét .
Karunkra négyszáznál több  jelentkezés és dolgozat érkezett, ehhez
csaknem 900 bírálót kellett felkérnünk. A zsűriket –39 zsűri alakult
3-3 taggal – csak ezután  jelöltük ki. . A döntés kettőnk  feladata és
joga volt.

A vád a továbbiakban is durva és alaptalan.Eszerint “a károlis
hallgatókat … 2005-ben és 2009-ben az OTDK-kon gátlástalanul
nyerették”.
Én a mi adatainkat ismerem  részletesen 2009-ből. Eszerint a
végül is 323 bemutatott dolgozatból 25 érkezett a Károli  Egyetemről,
ebből egy első, egy második és  három harmadik helyezést értek el:
Összesen tehát öt  károlis diák volt  a 126-helyezett között. Ez lenne
a “gátlástalan  nyeretés”?  Az is említést érdemel, hogy egyik károlis
helyezett sem az írásban említett oktatók zsűrijében  mutatta be
dolgozatát.
Az írás korábbi  OTDK-kon elkövetett  visszaélésekre is utal. Ez
sincs így. Adataim szerint 2005-ben 18 helyezést értek el a károlisok
(összehasonlításként: az ELTE  80,  az SZTE 68, Debrecen 44,  a
Pázmány 38 helyezést ért el ).
A 2007-es OTDK-n pedig egészen rosszul szerepeltek a károlisok:
csupán egy első helyezést értek el(németből) és egy különdíjat kaptak.
A KRE  sosem tartozott a diákköri mozgalom zászlóshajói közé:
Eredményei szerények , de  elért helyezéseiket kár utólag, alaptalanul
besározni.
A hamis állításból  csak rosszindulatú következtetések adódhattak –
amivel az írás nemcsak az OTDK szervezőit és a helyezést elért
diákokat sérti meg, de az egész magyar diákköri mozgalmat is.
A következő OTDK előkészületei már megkezdődtek, 2011-ben Eger
vállalta a szervezését. Az ezért felelős humán szakmai bizottságban
minden bölcsészkar egy tanárt és egy diákot is  delegál a  kari HÖK
képviseletében.
A diákönkormányzatok  rajtuk keresztül  tájékozódhatnak az előkészületekről.

Szeged, 2010 február 2

Prof.
Dr. Anderle Ádám

A Ravasz László Baráti Kör válasza

Tisztelt Professzor Úr!

Nem minden helyezést kérdőjeleztünk meg. És az Ön jóhiszeműségét sem vonjuk kétségbe.

A konkrét kifogás a 2009. évi OTDK Humán tudomány szekciójában a 18-19. századi alszekció zsürijének összetételét illeti, amelyre egyáltalán nem reflektált. Ennek az alszekciónak Szilágyi Márton volt az elnöke, aki sógora a szintén zsüritag Hermann Zoltánnak (Szilágyi Zsófiának, Hermann feleségének a bátyja). Ezen túl Szilágyi Márton az egyik igazgatóhelyettese Kulcsár-Szabó Ernő igazgatónak, Hermann Zoltán pedig tanszékvezető kollégája és alárendeltje Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes dékánhelyettesnek. Ezekről az összefonódásokról Ön valószínűleg nem tudott. Tudott azonban Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes, akinek az OTDT alelnökeként ezt nem lett volna szabad megengednie.

Az Ön levele a helyezések számát globálisan kezeli. Ha ezen belül kifejezetten a Magyar Irodalomtudományi szekciók helyezéseit különítjük el 2005-ben vagy 2009-ben, akkor egészen más arányokat látunk. A 2003. évi OTDK esetében pedig Kulcsár-Szabó Ágnes nem a károlis statisztikát javította, mert még nem volt saját tanítványa, kollégáinak pedig “be akart tartani”, hanem a családit, a rendelkezésre álló adatok és szemtanúk szerint. Ha a Kulcsár-Szabó család 3 tagjának statisztikáját vizsgálnánk, akkor abból azt a következtetést is le lehetne vonni, amit Önök, hogy mindhárman “mestertanárok”, de azt is, hogy – eufemisztikusan szólva – “jó szervezők” és meglehetős befolyásuk van az eredményekre.

Hogy Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes “dróton rángatja” Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus embereit, erről a Károlinak saját külön tapasztalata van. Mészáros Márton, Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes tanársegédje összesen 24 oldalt írt (illetve ollózott ki német zsebkönyvekkbő) Luther koráról. Ehhez hozzátette a Korner Veronikával közösen írt cikket az 1930-as évek protestáns magyar sajtójáról. Ezt szétgépelve nagy sortávolságokkal és margókkal, továbbá ábrákkal, grafikonokkal kiegészítve, doktori disszertációként nyújtotta be Kulcsár-Szabó Ágnes vezetésével, aki doktori bizottságot szervezett kizárólag apósa “dróton rángatott” embereiből (Bednanics, Simon és ismét Hermann), Szabó András dékán feleségével kikerekítve. Ez az ún. kollektív, összefüggéstelen, szedett-vedett szöveghalmaz, aminek házivitája sem volt, és a benyújtása sincs dokumentálva (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/), 100%-ot kapott egy olyan védésimitáción, amelyet Kulcsár-Szabó Ernő másik igazgatóhelyettese, Eisemann György vezényelt le. Minderről tények olvashatók itt:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70 (a “nem felel meg”-re kell kattintani)
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/15/some-petty-errors-apro-szabalytalansagok/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/27/gyorgy-eisemann-a-maid-of-all-work-eisemann-gyorgy-madchen-fur-alles/

Másutt megbukott dolgozatok védésének megszervezéséről pedig itt:
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/19/another-petty-error-egy-masik-piti-ugy/
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/21/the-third-petty-affair-a-harmadik-piti-szabalytalansag/

Mészáros Márton, Kulcsár-SzabóÁgnes, Szabó András és Demes-Kőfalusi Krisztina közös közokirathamisítása pedig itt:
https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/

Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes mindegyik szabálytalanságban ill. csalásban benne volt, sőt, a Mészáros-félét ő kezdeményezte.

Tisztelettel:

Melczer László

a Ravasz László Baráti Kör alapító tagja

2010. február 3.

23 hozzászólás to “Official reply (Válasz az OTDK-csalásra)”

 1. válaszlevél said

  Interneten közzétett válasz a joghallgatóknak a Zsinat Elnökségéhez intézett levelére.

  Tisztelt Hallgatók!

  A Zsinat Elnökségéhez intézett 2009. december 15-én kelt levelükre az alábbiak szerint tudok válaszolni.

  Megértjük, hogy a Kar élete szempontjából meghatározó jelentőségű változás hátteréről többet szeretnének megtudni. Amint arról azóta már bizonyosan értesültek az Egyetem és Dr. Kapa Mátyás közös megegyezéssel fejezték be együttműködésüket, tehát nem helytálló azon feltételezésük mely szerint Dékán Urat bárki is felmentette volna. Tekintettel arra, hogy közös megegyezés történt nem egészen világos, hogy milyen döntést és kinek kellene újragondolnia – ahogy azt Önök kérik.

  Kénytelen vagyok visszautasítani levelük meglehetősen fenyegető tónusú utolsó mondatát.

  Biztosíthatom Önöket, hogy a Fenntartó az Egyetem vezetésével együttműködve mindent megtesz a Karok és a Hallgatók érdekében. Ebben az egyre nehezebbé váló munkában jó szívvel számítunk az Önök segítségére, együttműködésére is!

  Tisztelettel,

  A Fenntartó Elnöksége megbízásából,

  Tarr Zoltán
  Zsinati tanácsos

  • Trajanus said

   Nem látod, hogy a jogászok mennyire szánalmas kis balf… -fékek? Ha valahol, akkor itt aztán igazán jól sikerült a bárgyú birkává nevelés. Elhiheted nekem, semmi öntudatuk. Buták. Akihez pedig eljutott valami kósza hír, az vagy be van szarva, vagy bízik az isteni gondviselésben, és meggyőzi magát arról, hogy neki aztán az égvilágon semmi köze az egészhez! Na üdv!

  • Tar-ha-ha-ha said

   Mikor fogja már fel Tarr Zoltán és Bölcskei Gusztáv, hogy ennek az egyetemnek már régóta nincs vezetése? Hiszen épp ők fejezték le. Odatenni azt a jellemgyenge tesze-tosza Ballát, akit a buta vidéki tanítónő és a mániákus fúrógép Szabó irányít! Azért Tarr ennyire nem hülye. Sőt, egyáltalán nem az. Az utolsó, cinikus mondatából látszik, hogy maga sem hisz abban, amit mond.

 2. Kálvinista said

  Én megint csak azt a kérdést vetem fel: mitől keresztyéni szellemiségű ez az egyetem? Voltak itt a kezdetekkor derék becsületes református emberek: Erdélyi István, Beke Albert, Huszár Ágnes és mások. Őket Szabó András Hansági Ágnes javaslatára elbocsáttatták.
  Helyette felvették a magyar Tanácsköztársaság lánglelkű vezérének unokáját (Kun Miklós) meg a feleségét (Gereben Ágnes), a Kulcsár-Szabó család rokonait és lekötelezettjeit, akik azt se tudják, mi a kálvinizmus, az erkölcsről pedig nyilván még hallani sem hallottak.
  Csak így értelmezhető Kulcsár-Szabó Ágnes manipulációs tevékenysége az OTDK körül, az Irodalomtudományi Doktori Iskola okirathamisításokkal teljes története.
  Szabó András utolsó hőstette: megfúrta a csakugyan keresztéyn Vargha Andrást rektorként és helyébe (átmenetileg)a Mészáros és Hegedüs rokonság miatt zsarolható, gyengekezű Ballát juttatta. ADDIG IS, AMÍG Ő NEM VESZI ÁT A REKTORSÁGOT. Ez most mintha halasztódna.
  De: EZ A KERESZTYÉN SZELLEMISÉG?

 3. Sola Scriptura said

  Tényleg nincs mód arra, hogy egy nevében a “református” jelzőt viselő egyetem bölcsészkarának vezetői legalább a Büntetőtörvénykönyvet tiszteletben tartsák?
  Egyébként mi a barátainkkal egy civil mozgalmat kezdeményeztünk, melynek célja a magyarországi református egyház megtisztítása. (Azért írom kisbetűvel, nert most erre méltó!)
  Első lépésként az Augiász istállója bölcskar megtisztítása bűnöző vezetőitől (Kulcsár-Szabó Hansági Ágnes, Szabó András, Petrőczi Éva).
  Ha ez rombolás, vállaljuk. Az elüszkösödött végtag levágása megmentheti az ember életét.
  Most itt a magyar reformátusságról van szó, annak lelkéről, presztízséről, vegyétek már észre!

  • Finálé said

   Kit érdekel a magyar reformátusság? Pláne annak a lelke? Presztizse? Ezek ismeretlen fogalmak és megközelítésmódok olyan egyházban ahol pl. egy Bölcskei kaliberű közönséges volt III/III-as és matt alkoholista egyén püspök lehet és a Zsinat elnöke. Erkölcs? Lélek? Egy ilyen embernek nem számít semmi csak a pia és a pénz, meg a státusz.

   Hermann, Hansági=Kulcsár-Szabó Ágnes, Kovács Árpád elvtárs nem refromátusok, semmi közük a keresztyénekhez és a keresztyénséghez. De hát Szabó András református a javából, apja lelkész volt. És számít? Látszik ez rajta? Ugyanolyan szemétláda mint a többi ateista SZDSZ-es vagy MSZP-s felsorolt közönséges tudománytalan csaló. Itt csak Mészáros Márton református a Szabó dékánon kívül.

   Ezért rohadt el teljesen ennek az egyetemnek a bölcsész kara. De hát ez egy folyamat eredménye, ami mostanra kialakult: csak a finálé.
   Erkölcs? Lélek? Reformátusság? Presztizs? – Ezek kihalt, nem létező fogalmak a Reviczky utcában és a Kálvin tér környékén, mert eleve a debreceni püspöki palotában is tombol a nihil, ami sugárzik mindenfelé.

   • Kujon said

    Az első bekezdés végéről a nőt kifelejtetted. Helyesen: “…nem számít semmi, csak a pia, a pénz, a státusz meg a nő.” Vagy már öregszik? És a nő ezért nincs a prioritásai között?

 4. Charlie said

  Tarr Zoltán vagy hülyének nézi a jogászokat, vagy hülyének tetteti magát. Mindenki tudja, hogy Kapa nem magától távozott. Azt is mindenki tudja, hogy a közös megegyezés formális volt. Balla nem rúghat ki senkit, nincs munkáltatói joga, de közös megegyezéssel bárkit eltávolíthat. El lehet képzelni, hogy ez a sok közös megegyezéses kirúgás (Kapa dékán, 3 főtitkár és a Rektori Hivatal több vezető munkatársa, egy csomó csöndes kirúgás a BTK-n, mibe kerülhetett az egyetemnek. És azt is mindenki tudja, hogy ezek a kirúgások nemhogy nem oldották meg a súlyos helyzetet, hanem tovább súlyosbították. Balla totálisan alkalmatlan, össze-vissza kapkod, hibát hiábára halmoz. A legjobb embereket rúgja ki azok helyett, akik a válságot okozták: a BTK vezérkarát kellett volna fegyelmivel azonnali hatállyal kirúgni. Ez van a MAB-határozatban. Vagy Balla nem tud olvasni?

 5. Kisjogász said

  Kapa nem önként ment el, de ha akart volna, maradhatott volna. Nem kellett volna cserben hagynia az ÁJK-t és az egyetemet. Hogy Balla nem bízik benne? Ki nem szarja le? Balla csak a bűnözőkben bízik: a saját rokonában, a botrányt kirobbantó Mészáros-sarjban és a korrupt bölcsészvezetőkben. Szabó András már senki előtt sem hiteles, de őt tartogatja Balla. Mért nem vele kezdte a kirúgásokat? Már előrébb tartanánk.

  • Végkielégítés said

   Persze, hogy maradhatott volna Kapa. Csak kapott egy zsák pénzt. Ez volt a megegyezésben a közös. Úgy távozott, mintha felmondtak volna neki, vagyis végkielégítést kapott, ami közös megegyezésnél nem járna. Nem volt kedve szembeszállni Ballával és Szabóval. Inkább zsebrevágta a pénzt és tovább állt. Elég az neki, amíg körülnéz. Pedig jobb rektor lett volna, mint Balla, aki a rektorok dicstelen sorában (pl. Kovács eszter) is a mélypont.

 6. Tédékázó said

  Ne kanyarodjunk el a tárgytól, az OTDK-s csalásoktól. A jogászok tegyenek fel egy posztot a kirúgott vagy megvásárolt dékánjukról, de ez itt az OTDK-s csalásokról szól. Én is azok közé tartozom, akiket Hansági emberei nyírtak el. Ez az egész egy maffia.

 7. Zsüri said

  Anderle prof azt írja, hogy az írásbeli bírálókat ő kérte fel, de nem személyesen, hanem a Kar tanszékeinek segítségével. Helyben vagyunk. Nem többszáz dolgozat bírálatának manipulálásáról van szó, legfeljebb 10-15-éről, akiket a Kulcsár-Szabó család nyeretni akar. Ennek megszervezése pedig egyáltalán nem lehetetlen. Különösen azok után, hogy az ország egyetemeinek majdnem minden magyar tanszéke Kulcsár-Szabóék zsebében van.

  • jhnnsclvn said

   Naná, ha KSzE volt az irodalomtudományi MAB-szakbizottság vezetője. Minden magyar irodalmi és modern filológiai tanszék gazsulált neki. Olyan bírálatot írtak a MENYnek arról a néhány (max 2 kézen megszámolható) dolgozatról, amilyent rendelt. Nem kell itt belekeverni a százegynéhány dolgozatot, még az ő általa menedzselt összes dolgozatot sem. Pontosan tudta előre, kiket akar nyeretni.

 8. Szentcsalád said

  Anderle prof levele felér egy beismeréssel. Azt írja, hogy a Kar tanszékei tettek javaslatot a bírálók felkérésére, ezért Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnesnek az nem állt módjában befolyásolni. És ezt a Szegedi Egyetemről, a Szent család első számú fellegváráról. Lássuk, kik engedelmeskednek a Kulcsár-Szabó családnak az irodalmi tanszékeken: az első számú vazallus, Fried István, aztán a dróton rángatható MAB bizottsági tag, Pál József. De sokkal többen vannak, akiket szépen meg lehet kérni szívességekre, Frieden és Pálon kívül: Csúry, Bernáth, Zentai Mária (aki nem leplezte le saját bizottságában, szegediként a Szilágyi-Hermann sógorokat), Kiss Attila, Odorics, Szőnyi György, Séra Bálint… Nem véletlen, hogy Kulcsár-Szabó Ágnes kebelbarátját, (mé)SZAROS Marcikát itt akarják védetni.

 9. Egricsillagok said

  ugyanilyen engedelmes bírálatot írnak és a KSzE-család ízlésének megfelelő bizottságokat fognak felállítani 2011-ben az Egri csillagok, úgymint Szentesi Zsolt (www.mab.hu. Irodalomtudományi KÁB, KSzE mellett), Bednanics Gábor (úgyismint Szentesi jobbkeze, de úgyismint KSzE 2007-ben védett doktorandusza és legfőképp, mint MM opponense), stb… Itt is garantált legalább egy Hansági (Kulcsár Szabó Á., egy Kulcsár Szabó E és egy Kulcsár Szabó Z siker, és ráadásnak még min. egy MéSZAROS is.

 10. Lobby said

  Na és mi van, ha nem kinevezéssel, hanem választással lett alelnök meg mestertanár? Mi a különbség? Ennél nehezebb ügyeket is meglobbyzott már apósa és a férje nevével, pl. MM nem létező PhD-jét megvédette, méghozzá 100%-kal. Nem csodálkoznék, ha bárminek megválasztatná magát 100%-kal.

 11. sola scriptura said

  Én biztos monomániás vagyok, de a legfőbb baj itt az egyetem vezetése, helyesebben az, hogy ezt az egyetemet nem vezetik, hanem átadták a percemberkéknek, akik pillanatnyi érdekeik alapján cselekszenek. Tekintet nélkül erkölcsre, mert nekik nincsen. Valamint a református egyház presztízsére, mert annak a csökkenésén még jót is röhögnek.
  DE: ezért viselték el REFORMÁTUS ŐSEINK a szenvedéseket, üldöztetéseket, ezért vállalták a gályarabságot, mivel nem akarták elhagyni hitüket, EZÉRT? Hogy Szabó András, ez a bűnöző az eszelős feleségével, Petrőczivel szétlopja az anyaszentegyházat, Kulcsár-Szabó rokonai és üzletfelei szerezzenek csalással posztokat, beosztásokat? EZÉRT?
  Ha a Teremtő színe előtt megkérdezik tőlünk, hogy MIÉRT HAGYTUK APÁINK EGYHÁZÁT A BŰNÖZŐK KEZÉRE JUTNI, MIT VÁLASZOLUNK, DRÁGA TESTVÉREIM?

 12. vidéki oktató said

  Kabdebónak egy jó húzása volt: miskolci dékán korában megakadályozta Petrőczi/Ludvig Éva habilitációját. Azt mondta, hogy “már ne hogy körülröhögjék, hogy engedi ezt a tudatlan, buggyant szörnyeteget” habilitálni.
  Nem is engedte: Petrőczi kivárta, míg Kabdebót nyugdíjazták, aztán átverekedte magát az amúgy sem jó hírű miskolci bölcskaron habilitálták.
  Ahol, gondolom, a juhászkutyámat is habilitálnák, ha leperkálnám a lóvét.

  • Grizzleymedve said

   Tulajdonképpen ezt tették. Egy loncsos hibbant grizzleymedvét habilitáltak, akire férjeura leperkálta a lóvét: a miénket, a református egyetemét, a református egyházét.

 13. tarhamarha said

  Légyszi csinálj egy külön posztot a Kapa-ügyről, és tedd át oda az ide tartozó hozzászólásokat. Kösz.

  • Marhatarja said

   Meglesz, frankón összejönne, ha elküldenétek a Fenntartónak írt leveleteket, és akkor összeszerkesztenénk egy posztban a válasszal. És ha kigyűjtenétek az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. Nektek jobban rácuppan erre a szemetek. Mi is kommentáltuk Kapát, de mivel nem sokat tudtunk az ügyről, ezek nem olyan lényegiek. Megnéztük a jogászblogot december táján, ott is van róla szó, de a hallgatók elég langyosak. A többség gyáva és balfék, akárcsak nálunk. De azért gyászolták a maguk módján. Úgy, mint Vass Csabát a kommandósok. Egy árva könnycsepp… A többi még a mérsékelt érzelemnyilvánítástól is félt, vagy nem merik kinyitni a tátogójukat, ha elhangzik a hivatalos verzió.

 14. jhnnsclvn said

  Kedves Jogászok!
  Kollégáim lelkesen megígérték nektek a Kapa-posztot, de türelmeteket kell kérnem. Még nem merítettük ki a hallgatók átverését. És az OTDK ügy kapcsán szeretnénk megszólaltatni néhány hallgatót is, akit az OTDK-s gengszeterek, Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes és Hájas Hermann (történelmi név: Göringet, akinek Hermann volt a keresztneve és szintén hájas disznó volt, így nevezték felebarátai!) cinikusan és gátlástalanul átvertek, és még nekik kellett pengetni a műsorért.
  Megéri türelmesnek lennetek, mert ebben érintjük az epizódszerepet játszó debreceni nőcit is, aki Kapa utódja lett: egy kollaboráló korrupt … (itt képzeljetek el egy a jelzőkkel alliteráló főnevet, amit elsősorban női egyedek megjelölésére szoktak használni).
  Szóval a poszt egy kicsit később jön, de addig a saját leveleteket tényleg feltehetnétek, és tényleg jó lenne, ha összeszednétek a Kapára vonatkozó hozzászólásokat.
  Mi bölcsészek vagyunk, de a két ügy néhány ponton – és a lényegben – érintkezik.

 15. TarHaMarha said

  Várjuk a posztot a debreceni nőciről is, lehetőleg róla is minél bővebben írjatok. Már megkezdte áldásos tevékenységét, rögtön hat dolgozónak felmondott. Kiváncsi lennék arra is, hogy honnan datálódik nagy barátsága a vidéki tanítónővel.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: