Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Student’s complaint 1. (Hallgatói panasz 1.)

Posted by jhnnsclvn - február 8, 2010

A becsapott hallgatók panaszaiból kiderül, hogy a Kulcsár-Szabó (Hansági)-féle ún. irodalomelméleti és a Hermann-féle ún irodalomtörténeti bizottságok nemcsak inkompetensek voltak, hanem a bizottságosdi egyetlen elvi alapja az volt, hogy az előre kiválasztott 3 győzteshez, Borbélyhoz, Vadashoz és egy ismeretlen veszprémi színházashoz egyenlő számú „vesztest” rendeljenek hozzá. Vagyis a 30 jelentkezőt egyszerűen matematikailag elosztották az önkényesen felállított bizottságok között.

Az első beszámoló tárgya a Hermann-féle  Irodalomtörténeti Bizottság működése. Tagjai: Hermann Zoltán, szakterülete: magyar felvilágosodás kora, Petrőczi Éva, területe: angol puritanizmus, csak angol szakos, Jankovich József, meghívott vendég (vagy inkább „csendes társ”), szakterülete: régi magyar irodalom.

„A következő „furcsaságokat” tapasztaltam a Doktori Iskola felvételi eljárása során (és az azt követő hetekben):

A felvételi jelentkezőket három különböző bizottságba osztották be: irodalomelmélet, irodalomtörténet, színháztudomány. minden bizottságban volt egy külső tag, aki nem az egyetem doktori iskolájának oktatója. senki nem tudta, hogy milyen szempontok alapján osztották az adott bizottságba, sőt, az sem volt mindig egyértelmű, hogy a jelentkező éppen melyik bizottság előtt felvételizett. egyszerűen nem kaptunk semmilyen információt erre vonatkozóan,  legtöbbször csak az egymás által átadott tapasztalatokból következtettük ki, hogy melyikünket melyik bizottság felvételizteti egyáltalán. A külsős oktatók kilétét szintén nem tudtuk – én legalábbis a mai napig nem tudom, hogy ki volt az az ember, aki külsősként részt vett a szóbeli felvételin (és meg sem szólalt az eljárás során…). Továbbá a szóbeli elbeszélgetés során nem igazán értettem, hogy Petrőczi Éva (aki tudomásom szerint nem foglalkozik Márai-kutatással, és egyáltalán XX. századi magyar irodalommal) miért érezte fontosnak megkérdezni a választott kutatási téma (Márai történelmi regényeinek vizsgálata) kapcsán, hogy vajon eszembe jutott-e Virginia Woolf tudatfolyam-regényeit összevetni a Márai-regényekben fellelhető kétféle idősík vizsgálatával. Összességében az volt a tapasztalatom a felvételi elbeszélgetésről, hogy egész egyszerűen komolytalan. Összefoglalni két mondatban egy három éves (nem kiforrott, hanem tényleg csak tervszerű kutatási témát) nyilvánvalóan nem jár olyan konkrét információkkal a vizsgabizottság számára, amitől valóban döntésképesek lennének a megítélendő finanszírozási formát illetően. Ehhez talán jó lett volna, ha rákérdeznek egy-két konkrétabb elképzelésre, ötletre, bármire – még ha azzal akár a témával szembeni hiányosságokra is mutatnak rá. Ehhez képest a felvételi bizottság voltaképpen a legnagyobb érdektelenségről tett tanúbizonyságot, próbálva ezt elkendőzni pl. az említett Virginia Woolf-felvetéssel, továbbá olyan, teljességgel oda nem illő (már-már megalázóan komolytalan) kérdésekkel, mint hogy láttam-e az Eszter hagyatéka c. Márai-regényből készült filmet. Mindez nem csekély inkompetenciát sejtetett, még akkor is, ha figyelembe veszem, hogy a hivatalosan felkért témavezetőm – aki szintén jelen volt a felvételin – foglalkozik Márai-regényekkel is (igaz, hogy az egyetemi kurzusokon egészen más korszakok irodalmát oktatja). Talán ő tudta volna komolyabb felvetések irányába terelni a szóbeli felvételi kérdéseit, ám ezt ő sem tette meg – és azt csak találgathatom, hogy viselkedésének mi lehetett az oka.

A felvételi lezajlása után az eredményekről való értesítés szintén hagy kívánnivalókat maga után. A hivatalos felvételi értesítő (kelt 2009. jún. 25-én) csak szept. 19-én jutott a birtokomba, mert az állandó lakcímemre küldték ki, ahonnan (mivel nem lakom ott és egyéb más körülmények miatt, amiket nekem nem kötelességem a DI titkárságával megosztani) korábban nem juthattam hozzá. Ehhez képest a beiratkozási tájékoztatót és vele együtt a csekket az első félév tandíjáról nem okozott problémát a titkárságnak a megadott levelezési címemre küldeni (ahol valójában tartózkodom, nyilván ezért kellett külön feltüntetni a jelentkezési lapon)… Egyáltalán a felvételi eredményét is nekem magamnak kellett kinyomoznom, amikor is éppen külföldi tartózkodásom során kaptam egy e-mailt a DI titkárságáról, hogy a mellékelt témavezetői nyilatkozatot kitöltve postázzam postafordultával, de max. 10 napon belül. Ezek után írtam egy mailt a témavezetőmnek, amelyben kértem a magyarázatot a témavezetői nyilatkozat szükségességének a miértjéről, továbbá megemlítettem, hogy mivel még a felvételi eredményt sem tudom, így nem tölthetem ki, ameddig az eredményről nem értesít valaki… Csak ezután tudtam meg a válaszlevélből, hogy a két ösztöndíjas helyet más kapta – később máshonnan kiderült számomra, hogy hárman kaptak ösztöndíjat (ergo, én költségtérítésre iratkozhatok be), de konkrétan senki nem írta le azt a mondatot, hogy költségtérítéses képzésre nyertem felvételt – ezt először leírva aznap (szept. 19-én) láttam, amikor végre hozzájutottam a felvételi értesítőhöz – amiről még a témavezetőm sem tett említést, hogy ti. azt a DI titkársága már kiküldte, tehát ha addig nem jutott a kezembe, járjak utána, hogy hol lehet. Egyébiránt az értesítőben a pontszámok is csak úgy szerepelnek, hogy a költségtérítéses képzés ponthatára 60 pont, én 68 pontot szereztem a felvételi során, tehát ezt a határt elértem. Szerettem volna részletesen látni, hogy mire hány pontot lehetett szerezni, és ezek közül én mire mennyit kaptam. Az ösztöndíjas helyek megítélésének logikája számomra egyébként a mai napig rejtély, elvégre is elég érdekesnek tűnik, hogy már májusban lehetett tudni, hogy a három, de max. 4 ösztöndíjas helyből egyet mindenképpen egy színháztudománnyal foglalkozó jelentkezőnek fognak kiosztani – mert hát ugye ha már frissen indul a színháztudományi mesterszak, akkor egyértelmű, hogy egy irodalomtudományi doktori iskolában mindenképp szükséges, hogy a színháztudomány számára is jusson egy ösztöndíj. Kíváncsi lennék, vajon hány színháztudománnyal foglalkozó jelentkező volt. Számottevő arányban pályáztak, netán csak egyedül egy felvételiző? Nem tudni. A lényeg, hogy a témavezetőm már nagyjából április-május táján értésemre adta, hogy a leendő ösztöndíjas helyek közül talán a harmadikat-negyediket lehet még megszerezni. Vagyis ezek szerint egy hely már előre ki volt osztva egy színháztudományos hallgatónak, egy másik pedig valaki másnak. Rendkívül sok értelme volt tehát hivatalos eljárás keretein belül felvételizni. Mert ezek után igen valószínűnek tűnik, hogy a szóbeli felvételin megjelent hallgatók közül ketten már talán a biztos nyerés tudatában, tehát pusztán csak a törvényesség látszatának megőrzése céljából jelentek meg, a többi kb. 28 hallgató pedig, versenyezhetett egyetlen ösztöndíjas helyért – már ha egyáltalán versenyezhettünk. Mert az ugye szintén valószínűsíthető, hogy annak az egy fennmaradó helynek a nyertese is addigra már eldöntött kérdés volt. Tehát ezek szerint odamentünk, és játszottunk a felvételit. Nekik, a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola oktatóinak. Köszönjük a lehetőséget! Szintén kíváncsi lennék pl. arra is, hogyan alakult volna a felvételi, ha esetleg jelen van a DI akkor még hivatalban levő vezetője, akit a hírek szerint – ki gondolta volna – éppen egy nappal a felvételi lezajlása után le is váltottak…

Miután elkezdtem nyomozni a saját felvételi eredményem után, és a témavezetőm végül is értésemre adta, hogy ösztöndíjas helyre nem nyertem felvételt, annyi engedményt kaptunk, hogy a tandíj mindössze 10%-ának befizetésével évet halaszthassanak azok a hallgatók, akik jelezték, hogy nem tudják a költségtérítéses képzést vállalni, a fennmaradó 90%-ot pedig majd a tényleges beiratkozáskor elég lesz kifizetni. Személyes problémám ezzel kapcsolatban annyi, hogy én már az eredmény kiderülésekor megmondtam a témavezetőmnek, hogy semmi esetre sem tudok, és nem is áll szándékomban az idei tanévben beiratkozni, mert jövőre is szeretném újra megpróbálni a felvételit. Ha pedig évet halasztok, azzal nyilván kötelezem magam arra, hogy mindenképp a Károlin és mindenképp költségtérítéses képzésben kezdjem meg doktori iskolai tanulmányaimat. Erre azt a választ kaptam, hogy nem érdemes a következő felvételire taktikázni, mert egyáltalán nem biztos, hogy jövőre is lesz ösztöndíjas hely. Majd később küldött egy e-mailt azon hallgatóknak, akik már jelezték a költségtérítéssel kapcsolatos problémáikat, amelyben az állt, hogy megpróbálják elintézni, hogy beiratkozás nélkül (=az első tandíj befizetése nélkül) lehessen évet halasztani, mert csak így lehet elkerülni egy újabb felvételit. Azt gondolom, a korábbi leveleimből egyértelműen ki kellett derülnie számára, hogy ez nekem nem áll szándékomban, ellenkezőleg, újra szeretnék felvételizni, hogy egy év múlva is lehessen esélyem ösztöndíjas helyre. Elvégre is, akinek egyszer nem sikerült, azt már biztos, hogy sosem veszik fel ösztöndíjjal, vagy hogy működik ez? Vagy talán annyira égetően szüksége van a DI-nak minél több költségtérítéses doktorandusz tandíjára, hogy inkább egyenesen eltanácsolják egy újabb próbálkozástól (aminek okán inkább csak elmegy a kedvünk a Károli DI-jától, és legközelebb már szívesebben próbálkozunk – neadj’Isten fizetünk – máshol)…?”

A felvételiző ezek után nem iratkozott be a Károlira.

21 hozzászólás to “Student’s complaint 1. (Hallgatói panasz 1.)”

 1. Elképesztő az értetlen és téma iránt érzéketlen Petrőczi felvetése Virginia Woolf regényeivel kapcsolatban. De a mozifilmmel kapcsolatos kérdése a telitalálat. Totál kívülálló! Elképesztő ez a hozzá nem értés, ez a kotnyeleskedő háziasszony színvonal és stílus egy doktori iskolai felvételinél. Ez a szakmaiság?!
  Apropó! Mit keres egy Petrőczi Éva egy 20. százados témánál és felvételizőnél? Sem a szak, sem a korszak nem stimmel. Na ez meg összeférhetetlenség a javából.
  A felvételiző hallgató leírása alapján, olyan hervasztó a helyzet a Károlin, ami teljesen elkeserít minden épeszű embert. Ez nem csak szakmaiatlanság, hanem a hallgató által leírtak alapján a moralitás teljes hiánya is. Felhívom a figyelmet arra, hogy nagyon súlyos jogsérelem érte a hallgatókat ekkor.

 2. Hanák said

  Ez az ún. felvételi eljárás a református egyetemen?! Hát jól eljártak… Igazán keresztyénien, méltóképpen a refromátus egyetem szellemiségéhez. Úgy látszik manapság ez a specialitása ennek az egyházi egyetemnek?!

  Nyílvánvaló, hogy ez az egész kérdezgetés csak mesterségesen eljátszott formaság volt. (Bár a formára sem adtak.) Ez kiderül a Petrőczi-féle kérdések gagyi értelmetlenségéből is. A mit sem sejtő hallgatók áldozattá váltak. Felhasználódtak egy eleve esélytelen felvételi színjátékban.

  Erre a hallgató azonnal rájött, amit leírt abból az látszik, hogy átlátta az egész helyzetet.
  Azt hiszi ez a sok erkölcsi nulla és hulla (adott esetben Hermann Zoltán, Petrőczi Éva és a külső csendes szemlélő is), hogy a hallgatók – és egyáltalán mindenki – hülye: mindent meg lehet tenni következmények nélkül.

  Mert a látszatot (vagyis szükséges volt valamit kérdezni!) meg kellett tartania ennek a kvázi bizottságnak, amely olyanokból állt, akiknek az égvilágon semmi köze a témához, de még a korszakhoz sem.

  A történet kísértetisen és tökéletesen beleillik (sajnos!) abba a károlis (btk-s) fertőbe, ami Szabó András dékánsága alatt kialakult, hiszen Petrőczi feleségként úgy érzi dékánnéként vielkedhet, mindent megtehez = gátlástalankodhat. Nem elég a Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes ámokfutásából következő folyamatos károkozása.

 3. Egy átvert hallgató said

  Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a bölcsészek 4 ösztöndíjas helyet kaptak. Mindegyiket nagyon titkolták, csak Borbély Andrást tolták előtérbe, mert annak annyit forgatták a nevét, meg olyan sok családi (mármint Kulcsár-Szabó) konferenciára meghívták, hogy az le van papírozva (nem mintha nem lett volna nála a felvételizők között legalább 5 jobb). Na de Vadas János! És ez még semmi. De a HÖK-ös Szabó Andrea is megkapta. Aki benne van a HÖK-grémiumban, ő a tanulmányi alelnök: http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=intezm&sub=sz_hok. Világos, konvertálta a pozícióját. Tiszta korrupció. Hogy hogyan? A választ egy másik posztotokban találtam meg: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/03/how-many-votes-has-got-the-dean-hany-szavazata-van-szabo-andras-dekannak-a-kari-tanacsban/
  És ezek után László Márton még be mer ülni a felülvizsgálati bizottságba, és van pofája elutasítani a hallgatók jogos panaszát. Sőt, ezek után kitüntetik a Kálvin téri templomban!

 4. Kisjogász said

  Hogy a HÖKöseitek mennyi zsetont gründolnak össze maguknak abból, hogy ezt a korrupt hatalmat támogatják, az egy dolog. De hogy a jogászok gyöngye, a jogi kar dékánja, Domokos Andrea, aki kifúrta Kapát, ezt a sötét csalást törvényesítette! Az ilyen nem jogász, hanem egy mocskos korrupt dög. Az ilyet nem elég kirúgni, hanem bíróság elé kell állítani. A gonosz idióta vidéki picsa tanítónő barátnőjével együtt, aki rektorhelyettessé turbózta fel magát.

  • Koleszos said

   Ugye tudod, hogy ez a “vidéki picsa” a hallgatók érdekeit képviselő rektorhelyettes? Amikor a kolesz alá tartozott, tőle függött, melyik hallgató mennyit fizessen. A kedvencei jelképes összeget, a többiek meg majd beleszakadtak. Többen azért nem tudtak bejárni az órákra, mert a tértésre kubikoltak. Én nem szólhatnék semmit, mert engem valamiért bírt, de ez nem volt kölcsönös. Azok után, hogy szemtanúja voltam, amit egy barátommal művelt. Őt a végén ki is rúgta a koleszból, hogy helyet csináljon valami protekciósnak. Ez a liba egy sötét szörnyeteg.

 5. Bloggerjogász said

  A cikk szerzőjének javaslom, hogy forduljon bírósághoz. Nézd meg, mi van a felvételi értesítőn: felhívták-e a figyelmedet jogorvoslatra, jelöltek-e meg határidőt. Ha igen, és kifutottál a határidőből, akkor ügyészségi feljelentést javaslok. Ezt mindenképpen, mert abból, amit leírtálm, a csalást bizonyítani lehet. Ezen túlmenően a felvételiztetők illetéktelenségét is. Csak a DI vezető bízhatta volna meg őket, ő viszont, mint írod, nem is tudott róla. Ha nem hívták fel a figyelmedet jogorvoslatra és nem adtak határidőt, akkor nyert ügyed van: ez esetben 3 év az elévülési idő, és a feljelentésen túl pert is indíthatsz. A jogtalanul kiosztott ösztöndíjakat vissza kell vonatni, a négy kedvezményezettet diszkvalifikálni, mert ők is részesei a csalásnak. Ezek után az eredményeket újraszámolni.
  És még valami: a felelősöket ezek alapján le lehet csukatni. Nem a hallgatókat, hanem akik a bizottságban a DI-vezető hivatalos megbízólevele nélkül részt vettek.

 6. ohranka said

  Minden pénzt megér az az irodalmi doktori iskola, amelynek olyan tanárai vannak, mint Hermann Zoltán, aki, ugye, Moszkvában az IMO-ra járt (Insztitut Mezsdurnarodnih Otnosenij), amely csak nevében volt diplomata, valójában kémképző volt. Persze a szovjet valóságban ez így nézett ki: minden diplomata = kém, de nem minden kém=diplomata.
  Szóval itt bontogatta ólomszárnyait a Hájas Ártány, de aztán úgy döntött, hogy mégis orosz és magyar klasszikusok körbenyálazásával, nekik pornográf szándékok tulajdonításával teli szövegeket bütyköl. Persze ez nem vagy-vagy kérdés. Aki egyszer már járt ott az IMO-n, az nem szabadul, nyilvántartják. Opciók: aktív vagy alvó kém.
  Utóbbi esetben majd egyszer szólnak neki, márpedig: “azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni” – aki Moszkva parancsát megtagadta, mérgezett esernyőnyéltől vagy plutóniumkapszulától adta be a kulcsot.
  Ha aktív, akkor jelent folyamatosan rólatok is, picinyeim! készül a nagy akcióra, melynek neve A BIRODALOM VISSZAVÁG!
  Nem tűnt fel nektek, milyen csinos kis szovjet szekció szerveződött itt:
  1. Kun Miklós (feleségestül). Ő közel Moszkvához született, ide száműzte Sztálin Kun Béla rokonait. Orosz anya szülte Miklóst, élete 12 évében nem is tette magyar földre a lábát. 1957-ben kezdeményezte Kádár a Kun família hazatelepedését. Nem kétséges, hogy Kun M. autentikus kremlinológia ügyekben.
  2. Kovács Árpád belügyes exrendőr. Az ő KGB-kapcsolatai nyilvánvalóak.
  3. Hermann Zoltán, akit az IMO-n szerveztek be.
  És mindez a csoport egy magyarországi református egyetemen szerveződött, a “keresztyén szellemiség” nevében!

  • Szatír said

   Van még egy közös bennük a KGB-múltjukon kívül (Kovácsban és Hermannban több is, mert ők már régóta össze voltak gyógyulva: Moszkvában a kémképzőben aztán az ELTÉ-n, besúgóként alkalmazva az elméleti kiképzést, Veszprémben pedig elmélyítve, és a Károlira már profiként együtt szivárogtak át és ragadták meg a hatalmat), de ami mindháromban közös, Kunban is, hogy csorog a nyáluk a hallgatónők után. Világos: Moszkva parancsára testi ráhatással szevezik be őket. Hermann legújabb taktikája, miután Krisztánál pofára esett, hogy girnyó fenekeket markolászik. Az egyiknek (kis vörösre festett szürke veréb, azok közt is gebe, a nevét nem akarom leírni, tudjátokki) ösztöndíjat is szerzett, hogy eltűrje a fenékmarkolászást. A másik pedig interneten kérte, hogy visszamenőleg évekre hadd vegye őt birtokba a kétmázsás szatír. Tudjátokki, akinek olyan szép hosszú neve van, ő is kibővített Szabó-család tagja, csak nem K.Szabó, hanem S…. Szabó, aztán még hosszabb lett, mert feleségül vette a Béna, úgyhogy még ezt is megkapta toldaléknak, vagyis Bénáné S…Szabó L…. lett.
   Szóval a három moszkvai kémet a girnyó vagy húsosabb hátsók markolászása is összeköti, mint abszolút közös szenvedély.
   Hogy ne értsük, mikor melyikünket sorsolják ki maguknak, oroszul tárgyalják meg a zsákmányelosztást egymás közt.

 7. egyetemi oktató said

  Én is úgy látom, hogy súlyos jogsértés történt. Ha bírósághoz fordul a panaszos, minden bizonnyal megbüntetik a törvénytelenül eljáró bizottság tagjait. Úgy látom, a helyzet még annál is rosszabb, mint ami a MAB jelentéséből kiderül.
  A MAB jelentése 2009 okt. 2-án született. Ez felszólította a KRE rektorát a helyzet kivizsgálására, a bűnösök felelősségre vonására és a törvényes rend kialakítására. TÖRTÉNT VALAMI? CSELEKEDETT A REKTOR VAGY A FENNTARTÓ?
  Szabó András és undorító felesége, a nevét már nem is próbálom meg kitalálni, mióta 3 opciót is megadott rá a BTK honlapján pedig német testvéreinknél rontották a hitelünket.
  Nézzétek meg más DI-k honlapját! Olvassatok el legalább valamit abból, amit azok a tanárok írtak. Döntsetek önállóan!
  Olyanok akartok lenni, mint Szabó András, Petrőczi (vagy mi) Éva, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, Hermann (az IMO-s) vagy Kovács az exrendőr? Mit tudnátok tőlük tanulni? Ugye, hogy semmit. Akkor meg keressetek magatoknak valami színvonalas IDI-T!

 8. Mónika said

  Én is a Károlira jártam, de volt eszem és DI-ba az ELTÉ-n jártam. Néhány hét múlva védek, ezzel lemosom a nevemről a gyalázatot, hogy a KRE-re jártam annak idején. Nem értem, mit rinyáltok! Nézzétek volna meg, kikhez jelentkeztek! Én ugyan alapképzésre oda jártam, de ha valaki azt mondta volna nekem, hogy válasszam témavezetőnek Petrőczit (vagy mit, Hansági-Kulcsárt vagy Szabót, körülröhögöm.
  Azért egy kicsit megijedtem: angol szakosként Petrőczi (vagy mi) több jegyet is beírt ezzel a névvel az indexembe! Sőt, a diplomámba is!
  Most érvénytelen lesz a diplomám?

 9. Bálint said

  Ahogy ezt olvastam, eszembe jutott, hogy azon az egyetemen ahol én tanulok nincs ilyen fertő. Bár református vagyok, de Szüleim nem ajánlották, hogy a Károlira jöjjek, pedig még akkor ilyen esetek nem is kerültek nyilvánosságra. Ennek az egésznek így nincs semmi értelme, mert cak lejáratják a református szót, fogalmat, embereket és egyházat.

  Azért durva ez a jogsértés! Remélem, hogy a hallgatótársam azóta feljebbviteli fórumhoz fordult.

  • Doktor said

   Igazad van és szerencsés, hogy nem olyan helyre jársz, ahol csak elidegenednél a sajátjaidtól. Holott akik ezt művelik, azok nem keresztyén erkölcsiségűek.

   Létezik egy olyan ENSZ által meghírdetett világprogram, amely ezt a kialakult abszolút moráltalan helyzetet is felülemelkedetten besorolja és az emberi humánum oldaláról bemutatja: CSR a rövidítése

   Corporate Social Responsibility
   (Egytemes Társadalmi Felelősség)

 10. Ebben a helyzetben az a durva, hogy a Károli, mint református egyetem ugyanolyan KÖZEGYHÁZI intézmény státusszal rendelkezik, mint pl. a Bethesda Kórház. Vagyis a Zsinat éppen ugyanannyira felel ezért az intézményéért, mint a többiért, ezáltal neki van ebben a legnagyobb jogi felelőssége. Hangsúlyozom mégegyszer a k ö z e g y h á z i jogi besorolását ennek az intézménynek!

  Arról nem is beszélve, hogy – mint egyetemnek! – az állam is forrást biztosít az intézmény számára. Ebből az következik, hogy az állam nem azt a manővert támogatja ösztöndíjjal, ami alapján a helyeket (a Hansági-Hermann-Kovács különítmény) előre lefoglalja és Szabó András dékán jogi segédletével korrupt módon átjátsza más egyetemekről jött önkéltségeseknek vagy a saját sleppjüknek, hanem azért bocsát az intézmény számára ösztöndíjas helyeket, hogy a legtehetségesebb felvételiző hallgatók jussanak be a képzésre, és azok szerezzenek PhD fokozatot.

  A legutóbbi visszaélés és totális bukás: a Mészáros-ügy éppen arra volt bizonyíték, hogy ez így egyértelműen nem mehet tovább. Egy szimbólikus stop-táblát kellett volna felállítani ezek előtt a gátlástalan és jogérzékkel sem rendelkező elkövetők előtt, ezután meg azonnali hatállyal kirúgni az törvénysértést elkövető különítmény tagjait. Hiába hozott a MAB határozatot, semmi sem történt ezügyben, a felelősök nem hogy eltávolítva nem lettek, hogy még több kárt ne okozhassanak, de még felelősségrevonás sem történt. Ez továvv folytatódik amíg ott vannak és sok ilyen visszaélési-“ügy” kerül napvilágra, mint amit – a saját esete kapcsán – ebben a posztban a hallgató leírt.

  • Kerestem “Minisztérium” számára egy idevágó passzust a felelősségről, mert azért ezáltal nyomon követhető a tenni-nem-akarás útvonala és a felelősség/felelősök megnevezhetősége is. – Levezessem konkrét nevekre?

   “A Zsinati Oktatásügyi Iroda feladata

   A Zsinati Oktatásügyi Iroda a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási, közoktatási, felsőoktatási és felnőttképzési ügyeinek adminisztratív, koordináló és ügyintéző szerve. Feladatait – melyet a Zsinat Elnökségének irányítása mellett és a ráruházott hatáskörben lát el – a Magyarországi Református Egyháznak a közoktatásról szóló 1995. évi I. tv. 14. § (1), (2), (3), (4), (5), valamint a felsőoktatásról szóló 1995. évi III. tv. 4. § (3) bekezdései határozzák meg. Feladatai többek között:

   – a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek, az egyházkerületi oktatásügyi szervezetek, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézmények felé.
   – (…)az Oktatásügyi Szakbizottság titkáraként gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészíttetéséről.
   nyilvántartás vezetése a Magyarországi Református Egyház közoktatási és felsőoktatási intézményeiről, s az általa kezelt adatbázis segítségével – más jogszabályok által meghatározott határidők figyelembe vételével – a közoktatási kiegészítő támogatás, illetve más normatív jellegű támogatások létszámarányos lebontásáról történő gondoskodás.

   – a jogszabályokban előírt feladatai mellett – a Zsinatnak, a Zsinati Tanácsnak, illetve a Zsinat Elnökségének a megbízásából más, a református oktatás-nevelés ügyét érintő feladatokat is ellát.
   – az Oktatásügyi Iroda vezetője képviseli a Magyarországi Református Egyházat a Közoktatás-politikai Tanácsban, ill. más állami vagy egyházi oktatási szervezetben. Erről a tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja Zsinat Elnökségét.”

   Forrás: http://oktatas.reformatus.hu/index.php?n=40&id=40

   KIEMELÉS: “a felsőoktatási és felnőttképzési ügyeinek adminisztratív, koordináló és ügyintéző szerve. Feladatait – melyet a Zsinat Elnökségének irányítása mellett és a ráruházott hatáskörben lát el”

 11. Nem viccelek, nem is humorizálok, csak tényt közlök: ez az egyetem, amelyik a legdurvább törvénysértéseket követi el: “Küldetésnyilatkozat”-tal rendelkezik.

  http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=rolunk

  Ott vajon ki érzi, hogy küldetése van? Ki bízta meg ezt a szemét bandát? A fentebb leírt eset alapján a küldetésük nem Istentől származik… De ki az a hülye barom állat, aki elhiszi, hogy Isten őt bizta meg bármivel is ezen az erkölcstelen és morálisan teljesen lezüllesztett egyetemen????

  1. Érdekes az a félmondat, ami a honlapon olvasható, mely arra keres választ mi az egyetem missziója: hogy “keresztyén-konzervatív értékeket őrző értelmiséget képezzen”.
  – Nyílván ezt legjobban Kovács Árpáddal lehet tenni, aki egy hatalmas ateista kommunista (jelenleg a Doktroi Iskola vezetője)? Ő konzervatív? Keresztyén? – Nem kéne ezeket a fogalmakat lejáratni!
  Hermann Zoltánnal és Hansági névzavarodott tanárnővel, akik matt nihilista SZDSZ-esek? Mostanra már ők is konzervatív értékeket képesek képviselni? Mi történt velük? Kinőtt a lelkük?

  2. “A Bölcsészettudományi Kar oktatási és tudományos tevékenységében a keresztyén elkötelezettség mindenek előtt azt a többletet jelenti” – vagyis ez a többlet, amit a keresztyén erkölcsiség diktál az lehet, amit a felvételiző hallgató is ismertetett: az előre eltervezett csalások, a képmutatás és a jelentkezők átverése (ami most ex katedra kiderült).

  3. De ez a csúcs-mondat ebben a “Küldetésnyilatkozat”-ban: “A Kar oktatási tevékenységének sikerességét nem csupán az elmúlt évek felsőoktatási rangsoraiban való jó szereplés jelzi vissza”.
  – Amennyiben ezt jelzi vissza valaki számár, akkor az hazudik! – Vakok, süketek és bénák a rangsor értelmezői. A 2008-as alsó régióból a 2009-es értékelés alapján még lejjebb csúszot az egyetem bölcsész kara.
  – Egyedül az egy hallgatóra jutó oktatói arány magas pontértékű az összesítésben, mert túl sok az oktató, hiszen szükség van mindenki rokonára (férjekre-feleségekre és fiakra), mert ezért “családi” ez az egyetem. Nem a hangnem, vagy a hangulat miatt, mert az mélyen vonal alatti (Szabó András nevének a monograja és egy r betű, vagyis SzA+R).

  Ezt a szöveget Hermann és Hansági szerzőpáros követhette el, mert ők rendelkeznek ekkora eszetlen irrealitással: “Ha annak okait keressük, hogy a Kar méreteihez képest miért szerepel rendre előkelő helyen a ragsorokban”. Lehet hogy léteznek “ragsorok”, de akkor ragos a szótő és a helymegjelölés (SzA+Rban vannak), de ha rangsorokra gondol ez a két csaló idióta, akkor abban eléggé hátulra került az utóbbi két évben a Károli bölcsész kara, aminek a tényét nem kéne elferdíteni. Pláéne nem egy küldetéses nyilatkozatban. Istenem! Mekkora szemetek ezek az emberek.

  4. Az ugyanitt olvasható “ keresztyén mentalistással, az értéktudatossággal” összefüggő mondanivaló egyszerűen egy blaszfémia! – Milyen értékről van szó? A csalásokról, a közokirathamisításokról, az érdemtelenek előnyökhöz való juttatásáról?

  5. “A magas színvonalú tudományos-oktatási tevékenység fenntartása” valószínűleg azt jelenti, hogy a csaló állat Mészáros tanársegédként taníthat több tárgyat és szemináriumokat is vezethet Hansági tanárnű csecsein lógva: a Doktori Iskola képzésének a keretein belül is. Ez a magas színvonal az egyetem erkölcsiségét is jelzi, amit a felvételiző hallgató leírt, és a szakmaiságot Petrőczi Éva extanárnő állati igénytelen és buta kérdései is igazolnak. Ezt nem gondolta volna ez a szerény képességű nagy ősbutaság, hogy napvilágra kerül a “szakmai kérdése”. Rettenetes ez a “magas színvonalú tudományos-oktatási tevékenység”. Ezt nem kéne már fenntartani!

  6. Minden jel arra mutat, hogy a “Küldetésnyilatkozat” utolsó hat szava igaz: a “személyre szabott, élethosszig való tanulás támogatását”, hiszen ha Mészáros Márton PhD-jára gondolunk, akkor az meglesz egyszer, hiszen ehhez élethosszig=életfogytiglan tanulnia kell, mert szellemi kapacitása alapján erre van kárhoztatva, hogy legalább mennyiségileg elegendő legyen a disszertációja, amennyiben a “magas színvonalú tudományos-oktatási tevékenysége” megengedi annak az újbóli megírását, vagy megírja a mentora: kikattogja magából Hansági (Kulcsár-Szabó) tanárnő.

  7. Ez a “Küldetésnyilatkozat” azért zseniális, mert nyilatkoznak a küldetésükről az SZDSZ-esek és az MSZP-sek a refromátus egyetemen, mely által – ebbe a kontextusba helyezve – minden értehtővé válik. Ez a dokumentum is abba a képbe illeszkedi, amit érdemes itt vizsgálni, mert egy olyan egyetem erkölcsi (küldetéses!) preambuluma, ahol érdem törvénytelenül és erkölcstelenül eljárni, amit egymásnak jutalmaznak is: pl. Ösztöndíjakkal.

 12. HÖK-hö-hö-hö said

  Ez egy kivételesen mocskos és korrupt egyetem. Máshol legalább a hallgatók érnek valamit. De aki már ilyen fiatalon gazember, abból mi lesz később? Lássuk csak! A hallgatók tudták, hogy becsapták őket, panaszt is tettek. Erre még egyszer jól pofáncsapták őket. Györgyiné, Koncz Judit rektorhelyettes és Domokos Andrea, a Jogi kar új dékánja. A HÖK meg asszisztált ehhez. Ott ült a bizottságban a kitüntetett László Marcika, aki hamarjában 2 hőstettet hajtott végre: kicsinálta Kopp Erikát, hogy helyet csináljon Koncz Juditnak. Megvolt a bizalom az együttműködéshez: Koncz Judit ezek után maga mellé veszi Laci Marcit, hogy seggberúgja a hallgatókat, akikkel nagyon kicsesztek, és mellesleg helyet csináljon az egyik vezérkari hökösnek, Szabó Andreának. A korrupció legtisztább alakzatait produkálja a református egyetem. És küldetésnyilatkozatra, meg keresztyén mentalitásra van képük hivatkozni az új honlapon. Ezeket a hökösöket és megbízóikat még leköpni sincs kedvem.
  Hánytató az egész bagázs.

 13. BTKs hallgató said

  Üzenem a jogászoknak, hogy irigylem őket. Azok csak balf(…)ékek. Ők csak lagymatagon tiltakoztak a dékánjuk leváltása ellen, de ezek itt ugyanolyan sunyi gazemberek, mint a jelenlegi dékán és csapata. Ahelyett, hogy elkergetnék ezt a bűnbandát, ők a haszonélvezől. Osztoznak a hallgatókból kicsalt és kitaposott zsákmányon.
  Pfuj.

 14. BTKs oktató said

  Ki a felelős azért, hogy ez a banda garázdálkodhat? Hogy két szimpla szarházi docens felvételit játszhat, kihagyhatja belőle Hima professzort, Bertha és Nyilasy habilitált docenseket, és diploma nélküliekkel, mint Kovács és Petrőczi rendez modern magyar irodalomból PhD felvételit! Ezek BA felvételire se lennének alkalmasak, mert nincs magyarból diplomájuk, akkor hogy ültethetik be őket pont a legmagasabb fokú képzésre jelentkezők szűrésére?
  A dékán a felelős, Szabó András, akkor is ha ebben most nem vett részt!

  • Bumpster said

   Na ne tessék viccelni. Már hogyne vett volna benne részt! Odaültette a feleségét, meg a régi magyaros haverját, Jankovichot. Velük képviseltette magát. de előtte eligazította őket. Hogy került volna oda magától épp egy régi magyaros, amikor 10 jelentkezőből 9 modern magyar irodalomból választott témát, egy, a Vadijani meg 19. századból. Hogy sikerült pont neki győznie?

   • Julcsi said

    Na ne röhögtess! Még hogy Petrőczit a férje eligazítja. Jankovichot azt el, az kussolt egész idő alatt, aztán fölmarkolta a kussolásért a lóvét. De Petrőcziből ömlött a hülyeség, azt le se lehetett állítani. A hallgatóról kiderül, hogy fölényben volt ezekkel a pojácákkal szemben. De a pénzt a pojácák osztogatják. És elvárják, hogy fogd be a pofád, és tegyél úgy, mintha hülye lennél.
    Mert ha nem, küldik Koncz Juditot és Domokos Andreát a hóhérbárddal.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: