Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Student’s complaint 2. (Hallgatói panasz 2.)

Posted by jhnnsclvn - február 9, 2010

A hallgatói panaszokat 3 levélrészlettel folytatjuk. A tapasztaltak után egyikük sem iratkozott be a Károlira PhD-képzésre.

Két panaszrészlet az ún. Irodalomelméleti bizottság működéséről, melynek tagjai: Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes, szakterülete: irodalomelmélet, 19. századi magyar irodalom, Kovács Árpád szakterülete: 19.sz-i orosz irodalom, csak orosz szakos, a harmadik, meghívott vendéget a felvételizők később sem tudták azonosítani, és a két jelölt szereplése alatt meg sem szólalt.

„… nem tudom, hogy kik voltak a bizottság tagjai, mivel senkit sem ismertem.
Engem az irodalomelméleti bizottság vizsgáztatott, amit nem értek, mert a témám 20. sz.-i német irodalom volt, és senki nem mondta, hogy másból kell felvételiznem, olyan vadiúj anyagból, amit a német szakon (ráadásul egy másik egyetemen – a szerk.) nem tanultunk, és tájékoztató anyagot sem kaptunk a felvételi beszélgetés követelményeiről. (Legfeljebb a felvételiztetők tanítványai kaphattak ilyent – nem hivatalosan.) Kizárólag elméleti kérdésekkel bombáztak, persze, szinte csak olyan szerzők műveiből, amelyeket még nem tanulmányoztam, de azért beszéltem azokról is, akiket ismertem. Szétzúzott önbizalommal jöttem ki. Őszintén megmondom, hogy nem tudom milyen visszajelzésre számítsak. Azért én elmondtam a beszélgetés végén, hogy véleményem szerint azért van a három év kutatási időszak, hogy teljesen el tudjak mélyedni a szakirodalomban. A csatolmányban elküldtem a munkatervemet, amit ott is leadtam, illetve a beszélgetéskor bemutattam, de ez alig került szóba. Amiről tudtam és akartam volna beszélni, a témámról, a munkatervemről, az nem érdekelte őket. Talán azért, mert mint később megtudtam, nem volt köztük német szakos.”

(Egy germanista felvételiző, akinek a témájához – 20. századi német irodalom – senki nem értett a jelenlévők közül, és németül sem tudott senki.)

„Ma lezajlott a felvételi. Kb. 30-an voltunk, de ebből az irodalomelmélet kategóriába 10-en lettünk besorolva. Hogy miért, azt senki nem értette, én sem, mert a témám 20. század eleji magyar irodalom. Kulcsár-Szabó (Hansági) tanárnő és 2 számomra ismeretlen tanár volt bent {utólag egyiküket a Veszprémi Egyetem honlapja alapján Kovács Árpádként azonosította}. Lényegében a tervezetemről és a szakdolgozatomról beszéltem volna, de a tanárnő másra terelte a szót. Szerinte az a gond, hogy én nem beszélek németül, és így nem tudom A kastélyt ill. Az utolsó világot eredetiben olvasni, nem tudtam az ökokritika területéről kutatókat említeni, akiktől olvastam, és szégyen, de nem tudtam Derridát besorolni egy irodalomelméleti irányzatba sem.”

(Az imént a germanista jelölt témájához nem értő és németül nem tudó vizsgáztatók ez esetben viszont a német nyelvtudást kérték számon olyan felvételizőtől, akinek angolból volt felsőfokú nyelvvizsgája, és 20. századi magyar irodalom a témája, tehát az irodalomtörténeti bizottságban lett volna a helye. Kovács Árpádnak oroszból van felsőfokú nyelvvizsgája, a kérdező és ítélkező Kulcsár-Szabó Ágnesnek pedig semmiből.)

Végül egy igazi csemege a Hermann-féle ún. Irodalomtörténeti bizottság (Hermann, Petrőczi, Jankovich) működéséről és az egész eljárás minőségéről.

A felvételiző témája modern magyar irodalom:

„Első éves doktorandusz hallgató vagyok, eddig csak jeles érdemjegyeket szereztem. A két témavezetőm javaslatára, az idén beadtam újra a jelentkezésemet, hogy állami ösztöndíjas helyet szerezhessek. Az elmúlt évben volt hasonló eset, az akkor már egy évet végzett hallgatót a felvételin alkalmasnak találták és megkapta az ösztöndíjat. A felvételiről semmilyen hivatalos értesítést nem kaptam. Magamnak kellett kiderítenem a pontos időpontot.

A felvételin tapasztaltak:

Amikor megérkeztem, kiderült, hogy három bizottság van, egy irodalomelméleti, egy irodalomtörténeti és egy színháztudományi bizottság a sok jelentkező miatt. Én egyik listán sem szerepeltem. A titkárnővel beszéltem, aki türelmet kért, valamint kérte, hogy – a nyomtató állítólagos hibája miatt – adjak neki a munkatervemből és az önéletrajzomból. De nem volt nálam, mert már korábban elhelyeztem a doktoranduszos fachban, és később rá is kérdeztem, hogy megkapta-e, amire ő igennel válaszolt. Végül az irodalomtörténeti bizottság hallgatott meg, soron kívül. A bizottságban egy régi magyaros tanár, egy angol szakos, 16-17. századdal foglalkozó tanárnő és egy felvilágosodással foglalkozó tanár volt ott. A témám a 20. századi magyar irodalomhoz kapcsolódik, furcsálltam, hogy a Modern Magyar Irodalom Tanszékről senki sincs jelen. A titkárnő azt mondta, hogy minden anyagomat átadott nekik. Előttük nem volt semmi, a témámat sem tudták, a témavezetőimet sem, a publikációkat sem, egyáltalán semmit. Úgy érzetem, mind a szakirodalomra, mind az eddigi munkámra vonatkozó kérdésekre jól válaszoltam. De nem hagyták, hogy mindent részletesen kifejtsek.

 Amikor kifelé mentem, elhaladtam a fachok előtt. Akkor láttam meg, hogy ott az anyagom, ugyanúgy, ahogyan hetekkel ezelőtt otthagytam. Az önéletrajz, a munkaterv, az ajánlások, a publikációs igazolások, a felsőfokú igazolása, minden. Bevittem a titkárnőhöz, rezzenéstelen arccal megköszöntem a segítségét és kértem, hogy legalább az anyagomat vigye be utólag a bizottsághoz. Nagy csalódás volt. Sejtem az eredményt is…

Közben megtudtam, hogy az irodalomtörténeti bizottságban a harmadik helyre soroltak, mert a két elsőnek van publikációja és felsőfokúja. Természetesen az el nem olvasott anyagomban szerepelt a felsőfokú írásbelim igazolása, mert a bizonyítvány kiállítására még várni kell, valamint két igazolás, hogy két publikációmat elfogadta az egyik szakmai folyóirat szerkesztője. Ennyit a szempontjaikról. Különben csak az első helyre sorolt kap ösztöndíjat mindegyik bizottságban.

Az egész eljárást törvénytelennek tartom. Úgy gondolom, hogy jelentős versenyhátrány ért. Ezen túl pedig, egy rendkívül megalázó helyzet. Kérem, vizsgálják ki ezt az ügyet.”

(A felvételiző témája 20. sz.-i magyar irodalom, szaklapokba elfogadott publikációval és felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezett, amiket nem vettek figyelembe, és így ösztöndíjas helytől fosztották meg.)

Az átvert hallgatók levonták a következtetést. Volt aki hivatalosan is panaszt tett, ami aztán Koncz Judit, Domokos Andrea és co. előtt landolt, az ismert végeredménnyel, volt aki nem tett,  de fénysebességgel menekült innen. Összesen 30-an vettek részt a felvételi színjátékon. A Doktori Iskolába szeptemberben 17-en iratkoztak be, köztük 4 ösztöndíjas: 1 veszprémi hallgató és három károlis, köztük a HÖK-ös Szabó Andrea. Ha ezek számát levonjuk a 17-ből, marad 13 költségtérítéses hallgató. Közülük 9 veszprémi és egy Pázmányos az augusztusi pótfelvételin került be, mert addigra elfogytak a jelentkezők. A 3 további hallgató közül 1 határon túli, aki csapdába esett: mire értesült a puccsról és a doktori iskola szétveréséről, már nem volt alternatívája, jobb híján megkezdte tanulmányait, és valószínűleg ő az egyetlen aki full összeget fizet – az ideutazás és ittlakás terhei mellett, hogy majd beleszakad.

Végeredményben összesen 2 elsőkörös károlis akadt, aki az ösztöndíjasokon kívül belevágott ebbe a sehol sem akkreditált képzésbe. Az akkreditációt véghezvivők már vagy meghaltak (Szigeti Lajos Sándor), vagy távoztak (Bolyki János, Wéber Antal), vagy kirúgták őket (Hima Gabriella). Azok, akik most tanítanak a Doktori Iskolában, nem szerepelnek az akkreditációs anyagban.

Hacsak nem Szenci Molnárunk és Poetesszánk képviseli az állandóságot.

 

42 hozzászólás to “Student’s complaint 2. (Hallgatói panasz 2.)”

 1. Azt hiszem ez az utolsó esetleírás mindent elmond. Ezek után írhatnám, hogy no comment! De mégis kiegészítésül pár gondolatot hozzá kell tennem ehhez az elképesztő történethez.

  Ilyen színvonal még a Rákosi korban sem fordult elő, amikor tombolt a személyi kultusz, és amikor lehetetlen pártcsinovnyikokat ültettek a nyakunkra, akik semmihez sem értettek, de mégis volt egy réteg, akiknek a szellemi és erkölcsi alapjaira biztonsággal “támaszkodhattunk”. De ezek az emberek jelenleg semmihez sem értenek. Egy tanszéki fachban marad – felbontatlanul – egy komplett pályázati anyag.

  Éppen ez a réteg hiáynzik a Károli irodalmi részlegéről (irodalmi tanszékeiről), mert ha ott is van még egy-egy belőlük: teljesen perifériára sodródtak. Vagy már eltávolították őket. Szabó András sok éves szakmai-emberi károkozásának a következtében – tegyük hozzá! Botrány amiket a hallgatók rögzítettek. Ezek az esetek ritka sötét szellemi színvonalat és diktatórikus berendezkedést mutatnak. Ez ellenkezik mindazzal, amit ez az egyetem egykor képviselni törekedett és távlatosan célként kijelölt.

  Hansági (Kulcsár-Szabóné) Ágnes és Hermann Zoltán együttes kártékonysága és jogi manipulációi tragédiába sodorják az egész Bölcsészettudományi Kart. Erkölcsileg fényévnyi távolságra sodródott az egykori Károli színvonalától a jelenleg már egyetemnek nem nevezhető intézmény. Totális a züllés…

  De még ez alá a színvonal alá is lehet menni. Menetelni! – Hiszen ezt várja el a jelenlegi korrupt és közönséges módszerekkel működő, csaló kari vezetőség. Mindent megtehetnek, mert fortélyos félelem igazgat mindent jelenleg és mindenki hallgat. Mindenki fél (kivéve az elkövető bűnözőket)! Kivárnak az oktatók. Vajon ki “győz”? Valami csak történik már. – Miközben elsüllyed egy egyetem, még mindig az akkreditációért kűzdve…

  A visszaélések, a csalások nem szűnnek meg, mert a visszaélők és csalók jelenleg még mindig ott vannak. A négy tanszék: három dilettáns vezetője, akik közül kettő a kar amorális vezetője is, és átfedésben a teljesen korrupt irányítója.

  • Oktató said

   Örömet fog okozni a bukás mindazoknak, akiktől a Károli, akármilyen rossz a híre már most is, potenciális hallgatót vett el. A “kutatói egyetemi” cím meghirdetése már eleve egy ilyen profiltisztítást szolgál. A vidéki egyetemek kölcsönösen kivéreztetik egymást: Eger azzal csábít el hallgatókat Miskolctól, hogy ingyenes kollégiumi helyet és laptopot ad a hozzájuk felvetteknek (mindenkit felvesznek!)
   A Pázmány – óriási külföldi támogatással – nagy szellemi tőkét csábított magához a hazai professzori karból. Mit csinált a Károli, annak bűnös vezetői: …. Szabó András?
   Kifúrtak, eltávolítottak becsületes református kutatókat és helyettük elvtelen, tehetségtelen, ateista akarnokokat vettek fel! Az IMO-s Herrmannt (nincs annyi OMO a világon, hogy tisztára mossa ezt az orosz kémet), az exrendőr Kovácsot, Kulcsár-Szabó akadémikus buta proli menyét, akinek annyi esze sincs, hogy a hivatalos aláírását használja hivatalos okmányokon. Rajta már csak Szabó felesége tesz túl, akinek rögtön 3 neve is van , csak így tovább, nemsokára megközelíti Ságvári Endre illegális kommunista rekordját (32 név)!

 2. Vég said

  Talán már a jogtalanságok és bűnök elkövetői nem tudnak kiszállni, mert egyik jogi nonszensz követi a másikat. Már nem tudják abbahagyni ezt a tevékenységüket. Ha kihagynának egy újabb lépést (elkövetést), akkor felborulna az egész eddig mesterségesen kialakított rendszerük. Bár ez mesterségesen még egy darabig így is fenntartható. De nincs a vezetésnek konkrét távlatos javító és megszünetető jellegű elgondolása az általuk elkövetett erkölcsi és miattuk kialakult jogi válságról, ami közeli katasztrófát idézhet elő a Kar életében.
  A hallgatók által megfogalmazottak azt jelzik, hogy elhatalmasodott a visszaélések miatti zűrzavar, amit elhallgatással nem lehet megoldani.
  Ebben az esetben nem alkalmazható folymatjavítási technika, mert ezt már nem lehetséges megjavítani, hanem lokalizálni és aputálni kell a fennálló korcsosulásokat (jelenségben és személyi felelősök tekintetében).
  Ki kell alakítani egy új egyetemi vezetői közösségi szemléletet, ahol a kölcsönös egymásrautaltság mást generál: nem visszaéléseket és nem hosszútávon bekövetkező károkozást, hanem minőségorientációt és továbbfejlődést abból a mélységből, ahová a jelenlegi vezetők juttatták a Kart.
  Az új vezetők kijelölésekor (a hitbéli és szakmai)elkötelezettséget kell a legfontosabb kiválasztási szempontnak tekinteni.
  Nem lehet olyan értékrendet képviselnie a leendő tanszékvezetőknek, dékánnak és a helyettesének, ami eddig volt és ami ide juttatta a bölcsész kart. Nagyon körültekintően kell eljárni ezután, mert a káosz és korrupció felszámolása az új garnitúra legfontosabb feladata kell hogy legyen.
  Ha pedig ez megvan, akkor még mindig nem mindegy, hogy milyen egyetemi-egyházi sajátosságokat és jellegzetességeket kell előtérbe állítani, ami eddig egyáltalán nem történt meg, hogy az a kérdés soha többé ne vetődhessen föl senkiben: mitől református ez az egyetem? Jelenleg erre nem lehet válaszolni, mert a negatív erők annyira felerősödtek, hogy ennek a kérdésfelvetésnek a kialakult helyzetben és a jelenlegi személyekkel gyakorlatilag nincs értelme.
  A mostani bölcsészkari vezetőség: Szabó András, Hermann Zoltán, Hansági-Kulcsár Szabó Ágnes és Kovács Árpád nem érti és nem érzi, hogy egy egyházi intézmény falai között dolgozik. Itt nem viselkedhet úgy, mintha egy saját cége volna az egyetem, ahonnan a pénzeket mindenáron ki kell venniük, hiszen nem a saját magánvagyonukkal rendelkeznek. Eltorzult szemléletük az egyetem fizikai végét jelenti. A következő intézményi és tanszéki vezetőség szemléletében az “amikor Rómában vagy, akkor viselkedj úgy mint a rómaiak” – fölfogást kell elvárni. Nem azt a vállalhatatlan és felmutathatatlan erkölcstelenséget, amit a jelenlegiek minden cselekedetükkel képviselnek.
  A mélységből való felszínrejutáshoz egy egyetemi minőségstratégiára van szüksége a Károli BTK-jának, amit a jelenlegiek képtelenek megvalósítani, mert minden téren megbuktak. És ez a bukás mindent magával sodor (akkreditációt is), ha nem lokalizálják az ámokfutásukat, és nem távolítják el a hatalomból és a katedráról a károkozó személyüket.

  • Kálvinista said

   Tökéletesen egyetértek Vég megállapításaival. “Minőségstratégiára” van szükség és ennek megfelelő gyors cselekvéssorozatra, mert különben végleg elbukik az IDI és vele a bölcsészettudományi kar. (Nem véletlenül írtam csupa kisbetűvel!)
   Ha nem távolítják el a karról a tizenkét éve folyamatosan bűncselekményeket elkövető Szabó Andrást (kezdjük mindjárt 1999-el, akkor lopta el a 2 milliárdos kormányzati segítséget), feleségét, a soknevű Évát, valamint Kulcsár-Szabó akadémikus rossz hírű menyét, akkor VÉGE A BÖLCSKARNAK! Nem menti azt meg se Kovács, az exrendőr, se az IMO-n (moszkvai kémképző) végzett Hermann.
   A két nő egyébként 10-15 éve gyártja az érvénytelen okiratokat, mert nem tudják azt, amit minden makkoscipős vállalkozó a nyóckerben, hogy hivatalos iratot csak azzal a névvel lehet aláírni, ami az ember személyijében szerepel.
   Ha a Zsinat és a KRE rektora nem cselekszik, akkor az egész bölcskart a mélybe rántja vezetőinek leleplezett bűncselekménysorozata. Mélyebbre süllyednek, mint a Nautilus. Azért a szegény hallgatókért kár lenne, nem, Püspök Úr, Rektor Úr! Vagy Önöknek semmi se drága?

 3. Botcsinálta Színházas said

  Én azok közé tartozom, akik nem tettek panaszt. Pedig ott voltam. És akár tehettem volna. Engem annyira leírtak a nagyképű szervezők, hogy a veszprémi színházas bizottságba soroltak. Témámnak semmi köze sem volt a színházhoz. Drámát érintett, ez igaz. Akkor úgy gondoltam, hogy ezért. De már akkor is gyanakodtam, és most már látom, hogy azért, mert ott nem volt ki a 10-es létszám. Mindegyik bizottságot fel kellett kerekítemi 10-re, hogy a 30 embert igazságosan elosszák. Megalázó rámnézve, mert engem eleve a “futottak még” kategóriába soroltak.

 4. Teoretikus said

  Senki nem jelentkezett irodalomelméletre Borbély Andrison kívül. Hozzá kerestek össze 9 vesztest. Vagy talán hihető, hogy minden témából – irodalomtörténetből, irodalomelméletből, színháztudományból – pont 10-10 jelentkező volt? Hermann és Hansági annyira ostobák, hogy csak tényleg arra ügyeltek, hogy a kiszemelt győzteseket előre kiemeljék, tényleg, mint valaki már írta, mint ahogy fociban kupasorsoláskor az esélyeseket, hogy melléjük kihúzzák a kalapból a kutyaütőket. Mi is így kalapból kihúzva kerültünk valamelyik bizottságba.

  • Csatár said

   Csakhogy míg fociban még a kutyaütőnek is van esélye, itt nekünk nem volt. Fociban csalhat a bíró, ítélhet 11-est, kiállíthat, befolyásolhatja a végeredményt, de nem döntheti el a meccset. Ott esetleg nyerhet véletlenül a gyengének ítélt is. Ott rúghatsz lefújás előtt még egy győztes gólt. Itt viszont semmi esély nem volt.

 5. Co-inzindenz said

  Micsoda véletlen! A 30 jelentkezőből pont 10 jutott az irodalomelméleti bizottságba, pont 10 az irodalomtörténetbe és pont 10 a színzáztudományiba. Mintha a jelentkezők előre összebeszéltek volna. Vagy a szervezők a normális vizsgáztatási gyakorlat szerint jártak el.
  Pl így. Feri odamegy HZ-hez:
  – Tanár úr, én irodalomtörténetből szeretnék az IDI-be felvételizni.
  HZ (megnézi a listát):
  – Nem lehet, nálam már betelt a létszám, meghúztam a vonalat. Menjen át Hansági tanárnőhöz.
  HÁ (megnézi a listát):
  – Nem lehet, nálam már betelt a létszám, meghúztam a vonalat. Menjen át a veszprémi bizottságba. Ott egyelőre még csak 3-an vannak.
  Ferinek szerencséje van. Csak hárman jöttek Veszprémből, oda még befér 7 károlis. És végülis – szabadon Shakespeare után – színház az egész… felvételi.

  • Actor said

   Ha a szervezőknek egy csöpp eszük lett volna, csak egy bizottságot csinálnak, csak színházast. És kiálltak volna a jelentkezők elé mondjuk ezzel a dumával:
   “Gyerekek, színház az egész! Játsszuk el, essünk túl rajta, az eredményt már úgyis mindenki tudja előre”.

 6. Vastagbőr said

  A Vastagbőr díjra én a titkárnőt javaslom, az még Kőfalusi Krisztina lehetett, aki azt mondja, mindent megkapott, minden rendben van, aztán a hallgató előbb azt látja, hogy a bizottság előtt üres az asztal, aztán tapasztalja, hogy semmit nem tudnak a témájáról, végül saját kezűleg találja meg a doktoranduszfachban a fel sem bontott borítékot. Amiben benne van minden, ami egy ösztöndíjas helyhez kell. Aztán bemegy a titkárnőhöz, aki még ekkor sem süllyed a föld alá.

 7. Szophoklesz said

  Ez az utolsó sztori olyan, mint egy görög dráma. A lassú felismerés: előbb ez gyanús, aztán az, aztán amaz, végül a megvilágosodás. Ami nem más, mint hogy nagyon kibasztak vele, hülyére vették, beszereztettek vele mindent, aztán annyira leszarták az egész anyagát, hogy fel sem bontották a borítékot, amiben minden benne volt: felsőfokú nyelvvizsga, publikációk igazolása, ajánlások…

 8. Naiv said

  Én eddig elhittem, amit mondtak, hogy itt HZ és HÁ nagy erőfeszítéseket tesznek, de a leváltott vezető sértett önérzetből tönkre akarja tenni a doktori iskolát. És hogy a fel nem vett hallgatói is merő sértettségből fellebbeztek a felvételi eredmény ellen. De amit itt olvasok vérlázító. Itt nem peofesszorok hatalmi harcáról van szó, hanem a hallgatók jogainak és önérzetének kinyírásáról. Ez az egyetem a hallgatók ellen van. Van néhány Hermann és Hansági kedvenc, a többit megalázzák és kifosztják.

 9. Random said

  Ezek a bizottságok random-elv alapján lettek generálva. A lényeg a győztesek behelyezése volt 1-1 csoportba, aztán a véletlen-elv alapján sorsolták be melléjük az összetoborzott lúzereket. Nekem mindegyik beszámolótól kinyílik a bicska a zsebemben. Ezek a hallgatók nem tudták, miért pont abban a bizottságban kell fellépniük, az ostoba kérdések, amit kaptak, hogy a Hansági-bizottságban pont a témájukról nem beszélhettek (a Hermann-félében igen, de minek, párbeszéd a felvételiztetők tudatlansága miatt nem alakulhatott ki) mind azt igazolja, hogy a bolondját járatták velük – a saját pénzükért.

 10. Presbiter said

  Attól tartok, hogy Bölcskei püspök úr és a Zsinat beleesik abba a hibába, hogy magukat gondolják a református egyháznak. NEM! A református egyház A HÍVEK KÖZÖSSÉGE, akiket figyelmen kívül hagynak, orruknál fogva vezetnek akkor, amikor eltusolják a bűncselekményeket, mivel azokat papi személyek vagy azok rokonai (Szabó püspök sógora, Szabó András meg a felesége), ill. az ő érdekkörükbe tartozó személyek: Kulcsár-Szabó Ágnes, Kovács Árpád, Hermann Zoltán követik el.
  A HÍVEK KÖZÖSSÉGE pedig elpártol hitvány papjaitól és vezetőitől. Ha nem történik sürgősen intézkedés a KRE BOTRÁNY ÜGYÉBEN, TÖMEGES KILÉPÉS VÁRHATÓ A REFORMÁTUS HÍVEK KÖRÉBEN.
  Vagy ez nem is érdekli püspök urakat?

  • Gödöllői said

   A gödöllői reformátusok már ki is léptek és új, tisztább erkölcsiségű egyházat alapítottak a gazember Mészáros-família miatt, amelyik városunkban garázdálkodik, és amelyiknek erkölcsileg elkorcsosult, selejtes sarja, Mészáros Márton, csaló és közokirathamisító, akinek a névjegye fent van az interneten a két egy napon hamisított nyilatkozatával, itt, ezen a blogon (Evidence for forgery…)

  • Foglalkozási Ártalom said

   Ebbe hibába az egész Duplaszabó banda beleesik. Magukkal azonosítják a kart.

 11. Lelkipásztor said

  Mi már felvettük a kapcsolatot északrajna-vesztfáliai testvéreinkkel. Nemsokára találkozunk Margot Kaessmann püspökasszonnyal. Ha Bölcskei püspök úr és a Zsinat nem hajlandó megszüntetni a bűncselekményeket az ún. református egyetemen, egy nemzetközi botrány fogja a tisztázást kikényszeríteni.
  De akkor ők is ott állnak a bűnösök mellett bűnsegédekként és bűnpártolóként!
  Megvárják?

  • Teológus said

   Balla Péter máris ott áll a bűnösök mellett. Azt olvassuk a MAB-határozatban, hogy “elhatárolódik”. Egy rektor ne határolódjon el, hanem cselekedjen. Ha nem cselekszik, pártolja a bűnösöket. Szégyelljük magunkat HTK-sként a bölcsész vezetés miatt, akikben már a Sátán dolgozik. És szégyelljük magunkat pipogya testvérünk miatt is, aki passzivitásával növeli a bűnt.

 12. Kisjogász said

  Lehet, hogy momomániásnak tartotok, de engem változatlanul az érdekel, hogy mit képviselt a mi drágalátos Domokos Andreánk, nagyméltóságú dékán asszonyunk ebben az irodalomtudományi felülvizsgálati bizottságban? Nem az irodalomtudományt. De saját szakmáját – a JOGot – sem. Hogy nem képviselte, az nem kifejezés: leszarta! Hogy tud nyugodtan aludni, hogy kihúzta az ösztöndíjat a panaszosok zsebéből? Az utolsóéból egészen biztos, mert annak mindene megvolt egy ösztöndíjhoz. Ez 3 év alatt 3-4 milla. Jól érzi magát a bőrében, dékán asszony?

 13. Cic(k)a said

  Nem tudom, miért hőzöngtök. Én például nagyon jól érzem magam a DI-ben, néha jobban, mint a dizsiben. Szabó prof. megígérte, hogy nemsokára péhádézhatok és akkor dr. Cic(k)a lesz a nevem. A disszertáció igazán nem nagy ügy. Már dolgozom is rajta, már amikor ráérek.

  • Zitus said

   Ci(k)us, az a baj, hogy a professzorod se tudja megírni helytted, mert egyáltalán nem tud írni. A kandidátusija kibővítve sem éri el a terjedelmi minimumot, a nagydoktorija meg össz-vissz 40 oldal. Még egy Mészáros-ügy nem megy el, MM is elcsúszott, és most már ratzunk van a világ szeme. Esetleg petrőczit kérd meg. Az tud írni. Igaz, hogy csupa locsogás, de rőfre meglesz.

   • fagyöngy said

    Nagyszerű ötlet, őneki csak az azonosításával van baj. “Minek nevezzelek…” Morvainé, dr. Ludvig, dr. Szabóné, aki akkora Petrőcziket kanyarítasz az indexekbe, hogy betelik vele fél oldal? A művész(?)név hivatalos okmányokon való használata azokat ÉRVÉNYTELENNÉ TESZI. Ez persze, téged Mineknevezzelek Éva nyilván nem is érdekel. Akkora az egod, hogy betölti a világot. És, sajnos, az észnek mégse jut benne hely! Petrőczi(vagy mi?) professzorasszony egy akkora nonszensz, mint egy vegetárius farkas, egy talált tárgyakat becsületesen visszaszolgáltató szarka!

   • Kvázi said

    A hasonló a hasonlónak örül, mint ahogy ez már közhelyszerűen ismert. De hogy ennyi szar állat gyűljön össze egy helyre! Szinte különleges is ez a hely (kvázi egyetem), hogy ennyi szemét féreg “embert” el tud tartani és mégsem omlik össze az intézmény. Ráadásuk az egyház büszke is a tanár képzésre, meg a színvonalra. Ez egy kész csoda!

    Szegény tisztességes protestáns oktatók (sajnos nincsenek sokan), akik szinte napi elszenvedői lettek a jellemtelen vezetés ámokfutásának. Így kell oktatniuk, látva ezt a szinvonatalanságot, embertelenséget és teljes rohadást. Csoda hogy bírják! Le a kalappal előttük, hogy igyekeznek karakteresen viselkedni, színvonalas munkát képviselni és nyújtani.

  • Cic(us)ka said

   Cic(us)ka igaz SzA(r)-produktum. Olyan, mint a mentora. Csakis azért kapott ösztöndíjat, mert bemesélte SzA(r)-nak, hogy régi magyarból akar doktorálni. Nyilván ő is csak azt a 20 oldalt akarja megírni, mint Mészáros, aztán a másik 20-at kollektíve megírják helyette. Annyi itt elég is. Ha SzA(r) összesen 40 oldalnyi előszóra egy határidőnaplóhoz nagydoktorit kapott, akkor 20 elég egy PhD-ra.

  • Mackacicka said

   Hát biztos sokkal egyszerűbb beülni egy bizottságba Koncz Judit, Domokos Andrea és a minden aljasságra kapható Gállaci mellé és kinyírni a tehetségeseket, mint produkálni valamit. Mackacicka ebben is méltó tanítványa SzA(r)nak, aki az alkotásban improduktív, az alattomos fúrásban azonban élenjár. Mackacicka pedig lohol a nyomában a 4 panaszos kinyírásával. Figyelemreméltó teljesítmény már a pálya legelején. Lehet, hogy egyszer majd lekörözi a Mesterét?

 14. Számomra az a feltűnő ebben a történetben is, hogy a felvéteiztetők (ebben az esetben is elkövetők: Hermann, Hansági, Petrőczi, Kovács és Szabó) semmiféle megbánást nem tanusítanak az elkövetett tetteik után. Sőt! Úgy élnek tovább, mintha tisztességesen jártak volna el (általában) – itt, ebben az estben: a felvételi bizottság tagjaiként. Ezt könnyen megtehetik, ugyanis semmi közük a Heidelbergi Kátéban írottakhoz (16.), mely szerint:

  “Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette;
  – már pedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet.”

  • Igen, ez igaz, de az is írva vagyon a Heidelbergi Káténkban, ami szintén ide kapcsolódik, az általad írottak után, hogy Isten “igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, melyet az ember az Ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett ugyancsak a legnagyobb, azaz örökkétartó testi-lelki büntetés kövesse”.
   És ezt bizony nem mellékes itt és most felemlegetnünk, hogy Testvéreink hitben járva láthassák a rossz dolgoknak végét.

   • Nagy-arcok said

    Testi-lelki büntetéseiket már megkaptak. Hermann egyre nagyobbra fúvódik fel, mint a tehén, amelyik a legelőn rossz füvet nyelt le. Dagad a bélszerkezete, nő a háj a pohos hasán, mert annyira önhitté vált. Oly büszke most önmagára, hogy nem csak a zabálástól vizilovasodik, hanem a gőgtől és a büszkségtől. Nem sokára szétdurran ez a hatalmas troll-test, és mindkét tanszékre jut 70-70 kg ebből a zsírbankból.

    Hansági (Kulcsár-Szabó) “kapott” egy miniatűr agyat, meg egy sipoló, kattogó hangot, a hebegő és hadaró beszédhibájával együtt, meg egy rettenetesen kellemetlen orgánumot, ami elviselhetetlenné teszi őt, ahogy nagyra tátja a randa pofáját. A buta arckifejezésére minden kiült: az egész berohadt élete. A két kis ideges szeme ide-oda jár, figyel mindent és mindenkit, mert ezt szokta meg: igazodnia kell mindig. Valamilyen állathoz nem merem őt hasonlítani, mert azoknak van lelkük és éreznek. Akkor ő egy bioorganizmus, de nem egy érző ember.

    Kovács elvtárs is szarrá hízta magát, akkora a tokája, meg olyan hihetetlen nagy a feje, hogy nem nevezhetjük emberszabásúnak. Ritka egy antipatikus fajta. Olyan buzgómócsing, mint amilyeneket a ’70-es és ’80-as évek szakszervezeteiben láthattunk zsizsegni.

    Szabó András is elpohosodott. Hiába a semmittevés hájasít! De ő legalább a mi kutyánk kölyke, vagyis református. Bár abból is az a fajta, amelyiket fölösleges volt konfirmáltatni.
    Nála is fontos a szem, mert nem tud sokáig senkinek sem a szemébe nézni, ami a sunyiság, a kisebbségi érzés és a bűntudat miatt alakult ki. De ő legalább legbelül érzi, hogy mekkora egy szemétláda. Ezért érzi magát mindig szarul. Állandóan ugyanazzal a savanyújózsis arckifejezéssel néz ki a busa fejéből.
    Nejéről, Petrőcziről nem szólok, mert halottról vagy jót, vagy semmit. Az a nő már belül rég meghalt.

 15. Elvtárs said

  Kovács Árpád elvtársi, régi kommunista ölelésére vajon mi szüksége van a refromátus egyetemnek?
  Hermann Zoltán és Hansági Ágnes SZDSZ-es háttere és kapcsolatrendszere kinek kell az egyetemen? Vagy a nihilista világszemléletük példaértékű és ezért vezet az egyik két tanszéket, a másik meg a harmadik tanszéket és a dékánt irányítja (ez utóbbi Hansági Ágika).
  Persze a hálózat mindenek fölött létezik: az SZDSZ-ben vannak az ávós múltú Pető és Rajk “gyerekek”. De a Károlinak miért kellett tanszéket vezetnie Kun Béla ivadékának? Mert a kapcsolati tőke fontos? A ’19-eseket támogatni kell ma is: Szakasits unokája az SZDSZ-es főpogármester-helyettes Schiffer, Szamuely unokája Kökény Mihály exállamtitkár, Ságvári Endre unkokája Ságvári Ágnes a kártékony könyvtárosnő.
  Ezért kell ez a pohos hasú, orosz szakos, bunkó kommunista Kovács a refromátusoknak? Ezért kell a Hermann-Hansági szörnypáros három tanszék és a Kar élére?
  Ehhez használták fel a betegesen önimádó, karrierizmusa miatt mindenbe beleegyező barmot, Szabó Andrist. Ő a díszgoj most. Mindig van ilyen, mert az elvtársak tudják, hogy kell ilyennek lennie. És egy olyan fenntartó akinek olyan mocskos a múltja – a III/III-assága miatt -,mint Bölcskeinek, biztos garancia arra, hogy mindent fedez és jóváhagy.

  • Hermann Kovács lieblingje. Éppen ugyanolyan, mint ő, csak idősebb kiadásban.
   Vigyázzatok Kun Miklóssal, ő már teljese fideszes lett. Ő elnökölt tavaly a teológia dísztermében a Fidesz Polgári Magyarországért alapítványi díjátadóján: Balog Zolival és Szojuzzal együtt. Ráadásul az Echo TV csatornán műsora van. Nem is jár be az egyetemre inzézetet (kreminológiai) vezetni.
   Ő az emblematikus figura a reformátusoknál, biztosan konfirmált, mint Szabó, de ő ezt nemrég tehette, ha egyáltalán hitből tette. Kizárt mindegyik variáció! De legyünk elfogadóak, humanisták – és ráadsául ő nem tehet arról, hogy annak a nemeztáruló, rohadt féreg Kun Bélának a leszármazottja. Ő már a miénk. Jaj de jó!

 16. Nyelvész said

  Miért nem tűnik fel senkinek ezen a rohadt egyetemen, hogy a színházasoknak nincs is MAB-os felhatalmazásuk doktori iskolásdit játszani!?
  A MAB semmilyen kitételben nem fogadta el az IDI-ba való beékelődésüket.
  Egyébként mi köze van az irodalomtudományhoz a színházasoknak?
  Az lenyúlt ösztöndíjhelyek meg égbekiáltóak!

 17. ancilla said

  Megy az idő, az Balla rektornak a 2009. okt. 2. MAB-határozat alapján ki kéne vizsgálni az IDI körüli törvénytelenségeket: Szabó András és felesége közös ténykedését egy elfogadhatatlan disszertáció elfogadásában: rokoni társtettesként elkövetett törvénytelenségeket Hansági-Kulcsár-Szabó és Hermann segítségével.
  Júniusra rendet kellene csinálniuk a személyi ügyekben!
  Eddig nem történt semmi. Azt hiszik, hogy ha jön a FIDESZ, megoldódik minden. Szabó meg Petrőczi (szeretet)vendégeskedés meg (úr)vacsorázgatás közben elrendezik a dolgokat a Hold utcai gyülekezetben, Balog Zoli pedig megáldja a frigyet.
  aZT hiszik, elfelejtette Orbán, hogy az 1999-ben kiutalt 2 milliárd kormánytartalékot ELOOPTÁTOK, SZABÓ, HANSÁGI, PETRŐCZI? Nem felejtette el.

 18. doktorandusz said

  Azt javasolom, most jöjjön át egy normális IDI-be az, aki csakugyan a tudományt akarja művelni és nem szellemi nímandok seggét nyalni.
  Tudjátok, mi a véleménye a szakmának (MTA Irodalomtudományi Intézete) Szabóról és Petrőcziről?
  Becstelen senkiknek tartják őket. Szabó András egy szövegkiadásból adott be nagydoktorit, még megérheti hogy revízió alá veszik ezt a teljesítménytr(?)
  Hagyjátok ott őket, gyertek át egy normális helyre!

 19. ősreformátus said

  Figyelmeztetni kéne testvéreinket, hogy ne adják a gyerekeiket erre a züllött helyre! Szabó András, akit Princz Gábor pénzelt a Postabankból, aki kifosztotta a refotmásu hagyatéki raktárt, ez vezeti a bölcsészkart? Eszelős felesége, a nimfomániás rinmgyó, aki szegedi egyetemista korában fellendítette a szegedi nemibeteggondozó forgalmát ügyfélkörével: volt nála minden, mint egy diszkontban, csak AIDS nem. (Kár, akkor már nem élne.)
  Ezeknek vinnétek a fejkvótát.
  Legyen eszetek, MENEKÜLJETEK A KÁROLIRÓL!

  • helyesötlet said

   Az ötlet helyes, de a bölcsészkar mellett a többi karon is terjeszteni kellene. Ha ugyanis a költségtérítéses hallgatók közül most februárban senki sem fizetné be a tandíjat (ez idén kb. 800 000 000,- forint), akkor rögtön összeomlana az egyetem költségvetése, Bölcskei pedig kénytelen lenne azon nyomban meneszteni Ballát és a vidéki tanítónőt.

   • Áll a bál az egyetemen said

    Hát, Balláért nem kár. Először azt hittem, hogy az az ember tisztességesebb, mint Szabó András köre. Azonban menet közben kiderült, hogy ugyanolyan szemét. Miért is lenne más? Nem Bölcskei a fenntartó, hanem Szabó Andrásék, akik úgy gondolják, hogy az egész egyetemet irányíthatják. Az elmúlt hónapokban 4 főtitkárt emésztettek fel, egy rektorhelyettest, egy dékánt és adminisztratív kollégákat.

    Minden romokban hever.

    Balla kapkod, ideges. Nem a rektorságra való alkalmatlansága a probléma, hanem az emberi hitványsága. Ez a szemét ember azt hiszi, hogy jól cselekedett, amikor eszetlenül beszállt a ringbe és csatlakozott Szabó dékánékhoz. Tulajdonképpen azt teszi, amit mondanak neki. Ez nem egy rektor, ez nem egy kálvinista magatartású személy, hanem egy sötét lelkű, korrupt, ideggyenge vérszívó. Ugyanolyan diktatorikus, mint akire hűségnyilatkozatot tett: a fenntartó Bölcskei, de két úrnak szolgál. Szabó Andrásnak és Bölcskeinek, persze ez nem a jó és a rossz relációja, hanem a két különféle rossz együttes tényezője, ami az egyetem kétirányúságát és janus-arcúságát eredményezte: az egyház leple alatt egy bűnszövetkezet alakult ki.

    Ebben a hülye Balla csak játékszer (ezt tudja is), de végre kisstílűsége és szerény szellemi kapacitása ellenére rektor lehetett – ennek örül és ebben fürdőzik, mert ez a periódus életének és karrierjének a zenitje. Szabó András nem válthat már irányt, nem lehet jófiú, mert a hátán taposnak a trónkövetelők: a mindent felzabáló középszerű és karrierista Hermann Zoltán valamint a betegesen csaló és hazudozó Kulcsár-Szabó (alias Hansági) Ágnes dékánhelyettes, akikkel együtt még kihasználják a lehetőségeket és ez a kompánia vidít egy kis lóvét a finálé időszakában.

    Áll a bál az egyetemen. De megmutatta mindegyik az igazi arcát. Lehulltak az álarcok: nincs helye a kenetteljeskedésnek és kegyeskedésnek a továbbiakban. Ezek nem azok az emberek, akiknek kiadták magukat. Nem tudnak már visszacsinálni semmilyen dokumentumot és tényt, csak vergődnek és fetrengenek abban a mocsokban, amit ők idéztek elő. ERKÖLCSI HULLÁJUKAT EL KELL TAKARÍTANUNK AZ EGYETEM LÉPCSŐIRŐL. A tények hál’ Istennek végre napvilágra kerültek. Nincs tovább!
    Soli Deo Gloria!

 20. úJKOLLÉGA said

  Az IMO,ról, a moszkvai kémképzőből szalajtott Hermann, Kulcsár-Szab akadémikus eszelős proli menye, a köztörvényes Szabó András mega bolond felesége, akinek több neve van, mint Ságvárinak, EZ EGYETEM????

  • TANÁR said

   Költői (szónoki) kérdés volt, tudom. De válaszolok rá: nem egyetem. A Károlin röhög az egész ország minden bölcskara és ilyen jellegű DI-je. Szabó és Petrőczi, Kulcsár-Szabó Ágnes híres lett. Nevük bűncselekmények (közokirathamisítás, sikkasztás) szinonímája.
   Szabó püspök rokona Szabó András meg a családja többet ártottak a magyar reformátusok presztízsének, mint a Habsburgok, az ellenreformáció meg a kommunisták összesen!

 21. Sanó said

  Ez jól hangzik. Le is szaladok megvenni valahol az újságot, mert ez engem is érdekel. Én ugyan járok már egy doktori iskolába, de önköltséges vagyok és rohadt sokba kerül. Viszont, ha az egyház (melyik? – t.képpen mindegy) támogatja a képzést, akkor azt kihasználom és beadom a jelentkezésemet oda. Vannak vizsgáim, hátha beszámítják majd. Köszi nagyon, hogy szóltál.

  • Sanó said

   Megvettem a Magyar Nemzetet. Áprilisig még van is bőben idő, talán sikerül adminisztratívan is átjelentkeznem a következő évre. Ez egy hihetetlenül jó lehetőség, de gondolom nagy a szórás. Aki viszont a rostán átmegy, annak már klassz a helyzete. Nem vagyok református (semmi se vagyok), de hálás leszek nekik. Ha nem is vesznek át, akkor is jelentkezem, mert akkor inkább az egészet újra kezdem, ugyanis ösztöndíjjal megéri. Még egyszer köszi, hogy szóltál ‘károlis hallgató’ !!!!!!!!!!!!!!!!!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: