Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

False disproof (Hamis cáfolat – Szabó Andrástól)

Posted by jhnnsclvn - február 16, 2010

A Károli BTK honlapján (http://www.kre.hu/kre_btk/) tegnap este az alábbi rövid hír jelent meg, azzal a hátsószándékkal, hogy aláássa a püspöki levél hitelét:

Hamis emailcímek

2010-02-15 19:05:36


Az utóbbi időben megszaporodtak a hamis, többnyire gmailes emailcímről érkező körlevelek, amellyel ismeretlen elkövető zaklatja az kar oktatóit és hallgatóit. Kérem, hogy az ilyen levelekre semmiképpen se válaszoljanak. Az egyetem minden hivatalos ügyben a kre.hu végződésű címeket használja (tehát: szabo.andras (at) kre.hu), a hamis címek felépítése viszont többnyire a következő: szabo.andras.kre (at) gmail.com. Gmail-es címet az egyetemet fenntartó Magyarországi Református Egyház sem használ.

Prof. Dr. Szabó András
dékán

Ez újabb félrevezetés a dékán részéről. A BTK oktatóinak többsége, köztük a tudományos dékánhelyettes, ugyanis nem a hivatalos kre-s címet használja egyetemi levelezésre, hanem gmail-es, freemail-es, hotmail-es stb. címeket. Íme néhány példa:

eva.banki@gmail.com, berthazoltan5@gmail.com,  hansagiagnes@gmail.com>, <kissgabi99@freemail.hu>,  kulinferenc@gmail.com>, <marton.meszaros@gmail.com>, nyilasyb@freemail.hu, <penzes.szabolcs@gmail.com>, <szaszlaszlo1@freemail.hu>, <toroklaj@freemail.hu>, <zsinorka@freemail.hu>, tomasov@vipmail.hu, fari.marton@vipmail.hu, nyitraierika@vipmail.hu, andrea.dull@gmail.com, dr.vass.zoltan@gmail.com, kovai.melinda@gmail.com, tretarkhon@gmail.com, nemeseva3@gmail.com, palijudit@gmail.com, wiesner.szupervizor@gmail.com, mirnics.zsuzsa@gmail.com, balogh.d.eszter@gmail.com, szondymate@gmail.com, fabiny.tibor@gmail.com, korpics@gmail.com, zhorvathz@gmail.com, bodoky@gmail.com, kendeanna@gmail.com, tothannajudit@gmail.com, vassanyi.miklos@gmail.com, simonfizsuzsanna@gmail.com, molnar.pal.viktor@gmail.com; kiricsi@gmail.com; kreholland@gmail.com; albert.julia@gmail.com; sarosdy.judit@gmail.com; anikodaroczi@gmail.com; adri.diossi@hotmail.com; miklosne.tothsara@gmail.com; st.storm@gmail.com; veronika.mathe@gmail.com; zelenka.eszter@gmail.com; czegledy@gmail.com; kendeffygabor@gmail.com; nejola@gmail.com; galffy@gmail.com; raffayerno@gmail.com; k.horeszt@gmail.com; dusnokijozsef@gmail.com; fabianzoltanimre@gmail.com; toth.zsuzsa@gmail.com; csontosnora@gmail.com; csillader@gmail.com; hegedus.zita@gmail.com; keressi.agnes@gmail.com

Az a tény, hogy a püspöki levél gmail-es címről érkezett, önmagában még nem teszi azt hamissá. Annál kevésbé, mert ez nyilvánvalóan nem hivatalos, hanem baráti, testvéri magánlevél, amelynek megírásában a szerzőt a megbékélés és szeretet vágya vezérelte. Ennek a nagyon átgondolt és mind tartalmileg, mind stilisztikailag magas fokon, ihletett pátosszal megfogalmazott szövegnek az lehetett az intenciója, hogy a dékánházaspár és a kari vezetés megrendült hitelét az egyetem polgárai és a világ szemében helyreállítsa. Szabó Andrásnak azonban ezzel a rövid hírrel, amely – a fenti címlistával összevetve – újabb valótlan kijelentést tartalmaz, sikerült 24 órán belül meghiúsítania a legnemesebb törekvéseket az egyetemen belüli béke, szeretet, testvériesség és kölcsönös megbecsülés újbóli megteremtésére. És ami még rosszabb, talán elvette az Egyház kedvét is attól, hogy további lépéseket tegyen, hiszen azok e mellett a vezetés mellett hiábalóaknak látszanak. Pedig a doktori iskolák hallgatóinak ígért tandíjmentesség és minden egyes hallgatónak biztosítandó egyházi ösztöndíj mellett a testvéri hangú, mély keresztyén érzelmekre rezonáló levél a legnagyobb reményeket keltette mindnyájunkban a megújulásra. Már a legjobb úton voltunk – hála Püspök úrnak, hála a Zsinatnak.

Ezzel a hamis hírrel, amit Szabó András dékán az egyetem hivatalos honlapján közzétett, odalett ez a remény.

A dékán hitele azonban  nem most lett oda, hanem már nagyon-nagyon régen (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/12/andras-szabo-the-false-witness-szabo-andras-a-hamis-tanu/)

14 hozzászólás to “False disproof (Hamis cáfolat – Szabó Andrástól)”

 1. Gagyi Szabó said

  Na most ezek után mondja bárki, hogy ez a dékán normális! Azt se tudja, hogy a saját Karán, ahol nem Isten kegyelméből dékán, (hanem saját aknamunkái következményeként!), a kollégái és a közvetlen környezete milyen email címeket használ hivatalosan.
  Ilyen hülyeségeket beszél folyamatosan, mintegy zavart keltve, hogy elterelődjön a közvetlen vezetői felelősségéről a figyelem.
  56 email cím bizonyítja a hazugságát! Ez a forradalmi szám elég ahhoz, hogy ismét közröhej tárgya lehessen.
  Szólítsa már fel ez az ember a közvetlen kollégáit, hogy ne a freemail-es, gmail-es és vipmail-es címeiket használják az egyetemen, és ráadásul ne adják meg a hivatalos fórumon se.
  Jaj, de gagyi Szabó úr maga még mindig!

 2. katamondja said

  A komolytalanságok miatt kezdi nálam hitelét veszteni ez az oldal. Pedig eddig nagy érdeklődéssel olvastam. Kár érte.

  • katamondja said

   Értem én, hogy állevelek küldözgetésével növelni lehet a kattintászámot, vagy, hogy ne fogalmazzak ilyen cinikusan, nagyobb nyilvánosságot lehet szerezni a visszásságok, csalások leleplezésének. De tényleg csak nekem van az az érzésem, hogy nem biztos, hogy kifizetődő a hazugságot hazugsággal leleplezni? Vagy a cél tényleg szentesít? Jó, biztos már megint naiv voltam.

  • Buta Kata said

   Kata, Te nem naiv vagy, hanem irgalmatlanul hülye. Ne olvasd a továbbiakban ezt a blogot! Inkább hímezz vagy köss valami szépet a mamádnak.

  • Katamondja said

   Buta Kata

   Te meg egy görény vagy.

 3. Conpassio said

  Fölösleges Szabó dékán úr félelme: senki nem ad hitelt az “álleveleknek”. Az a Bölcskei püspöknek tulajdonított állevél ugyanis azt állítja, hogy:
  1. Szabó András dékán nagytudású és áldozatos munkát végez
  2. Petrőczi Éva makulátlan életű és Istennek tetsző verseket ír.
  Aki ismeri, akár személyesen, akár publikációiból, főleg akadémaiai doktori értekezéséből Szabó Andrást, vagy a “Babiloni Parázna” becenevű Petrőczi Évát, az nem ad hitelt az állevél hazug állításainak. Az, hogy az Istennek tetszenek-e Petrőczi versei, nem állíthatjuk biztosan, de gyanítjuk, hogy a Teremtőnek jobb az ízlése.
  MIT AKAR MONDANI SZABÓ EZZEL A LEVÉLLEL!
  Ismerjük őt, sajnos, tudunk róla nagyon sok rosszat.
  Egy jó tanács: HAGYJA ABBA A TEVÉKENYSÉGET ÉS HÚZZON EL!

 4. Precíz said

  Ha már az álhíreknél tartunk:
  Szabó András dékán úrnak a doktori iskolák honlapján látható adatlapján az olvasható, hogy RISKÓ e és MÉSZÁROS az ő témavezetésével 2009-ben SIKERESEN DOKTORÁLTAK.
  KI IS HAZUDIK ITTEN, SZABÓ DÉKÁN???

 5. fidelis said

  Ne higyjetek annak a dezinformációnak, amiket Szabóék, Kovácsék, Szabó-Kulcsár-Hermannék terjesztenek a karon!
  Amit a blogon olvastam,annak jó részét független forrással egybevetettem és IGAZNAK BIZONYULT!

  • Tesco Nyelvész said

   Ne higyjetek [durva helyesírási hiba] annak a dezinformációnak, amiket [egyeztetés elrontva – egyes szám:többes szám] Szabóék, Kovácsék, Szabó-Kulcsár-Hermannék terjesztenek a karon [kinek a karján? Mer’ az enyimen nem]!
   Amit a blogon olvastam,annak jó részét [a rossz részéről ne is beszéljünk] független forrással [mi ez a forrás?] egybevetettem és IGAZNAK BIZONYULT! [Boldog ember vagy, egykomám! De tanulj meg helyesen írni, oszt utána szólalj meg.]

   • Skizoid said

    Kedves Külföldi, látom, tudsz te jól és szépen is írni magyarul. Grécsi Laci bácsinak összefut a nyál a szájában, ha a válaszodat olvassa. Csak azt nem értem, minek írtál azt megelőzően olyan otrombán? És minek írtál más néven? Gondolom azért, mert itt mindent te írsz. Lehet, hogy még azt is, amit most én írok?! Úristen, be is fejezem, mert a végén még leleplezem magam!

 6. bölcs(kei) tanul(sága) said

  Szerintem Bölcskei is tanult ebből a levélből. Talán felébred abból a hiteltelenségből, amit képvisel. Ugyanis nincs úgy értelme annak a kegyes máznak, amit képvisel, hogy egy jellemgyenge karaktert mutat magából. (Ha tényleg jellemgyenge, akkor persze hiteles!) De ha belül (magában) tudja és látja, hogy mi történik a KRE BTK-n és mégsem tesz semmit, akkor egy aljas rohadék, aki nem érdemel kíméletet és el kell taposni. Nem kell megvárni, hogy önmagától törlődjön, míg lejár a püspöki kinevezése.

  A Zsinat összes tagja is ugyanazt a szemléletet képviseli (?), mint ez a jellemgyengeség, hiszen egyetlen “tökös” atyafi nem akad köztük, aki az asztalra csapna.

  Mi reformátusok nagyon lezüllöttünk! Szégyelljük magunkat!

 7. soli deo gloria said

  Nagyon kíváncsi vagyok, hányan fognak erre a tökéletesen lezüllött karra jelentkezni, hogy “tanuljanak” a Szabóktól, Petrőczi álnevű luvnyáktól stb. Lezárult a jelentkezés, ezen a karon meg csak azon gondolkoznak, hogy ki írt meg egy levelet.
  Nem kell sok idő hozzá, eltűntök a belváros térképéről és bordély nyílik a Reviczky 4c-ben, ami legalább egy becsületes intézmény, azt adja, ami a lényege, nem úgy, mint a Szabó + Petrőczi vezette nyilvánosház.

 8. esztéta said

  Egy komoly tudósokból álló kutatócsoport matematikai-statisztikai módszerekkel összevetette a Spiegelmann Laura néven megjelentetett regény szövegét magyar írónők szövegeivel. A legtöbb hasonlóságot Petrőczi Éva szövegeivel mutatta Spiegelmann Laura regénye. Nagyon valószínű, hogy Petrőczi Éva írói álneve Spiegelmann Laura.
  Ez aztán komoly győzelem a “protestáns értékek őrzésére” alapult egyetemnek! Gratulálunk az egyetem vezetésének, az írónőnek meg a férjének!!!
  Sok férfi irígyli egy ilyen feleségért…

 9. maszületett bárány said

  Ez az egész engem olyan mértékben nem érdekel! Én csak azt akarom tudni, mit kell beadni a jelentkezéshez meg mennyi lesz az egyházi tandíj. Próbálom elérni Hansági Ágnes tanárnőt, de nem kapcsolják. Segítsetek!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: