Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Maszcsi and Meszcsi (Maszárovics és Mészáros, a két kegyenc)

Posted by jhnnsclvn - február 17, 2010

Az alábbi cikk dokumentációkkal együtt -drs.- kommentelőtől jött.  Ebből kiderül, hogy a Duplaszabó Diktatúra két haszonélvezője, Maszárovics Ágnes és Mészáros Márton nemcsak anyagilag járnak jól társaikhoz képest, hanem társaik szellemi termékeit és munkáját is eltulajdonítják – patrónusaik, Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes és Hermann Zoltán egyetértésével és aktív támogatásával. – A szerk.

Kötetszerkesztés Mészáros és Maszárovics módra, avagy a kegyencek egyéb csínytevései

Osvát Ernő szigorú főszerkesztő volt, sokat követelt, de a szerkesztés etikájával bizonyára tisztában volt s következetesen alkalmazta is azt. Nem így Mészáros Márton és Maszárovics Ágnes, akik patrónusaik (az egyetem fura ura és annak kattogó szárnysegédje) kegyelméből lehettek a Jelenlét konferencia tanulmánykötetének főszerkesztői.

Egy olyan tudományos eseményről van szó, amelyet Hima Gabriella és Kulin Ferenc nagyvonalú szakmai támogatása mellett kizárólag doktoranduszok szerveztek: az akkori elsős évfolyam, szinte kivétel nélkül, áldozatos munkával. Az azóta leváltott dékán és DI vezető segítségének köszönhetően a konferencián elhangzott előadások anyaga könyv alakban is megjelenhetett, melynek szerkesztésében továbbra is a szervezők vettek részt. Ám hogy, hogy nem, a főszerkesztői feladatokat Maszárovics Ágnes és a konferencián részt sem vevő Mészáros Márton láthatták el, akik azután osváti szigorral, de meglehetősen etikátlanul lenyúlták maguknak a szerkesztésért kijáró dicsőséget.

Az itt bemutatott dokumentumok bizonyítják, hogy ki mindenki vett részt a szerkesztésben, amit azután MM és MÁ összekacsintva ignoráltak, megcsúfolva ezzel a kötet szellemiségét, mert így csak az ő jelenlétük látszik, a többiek mintha ott se lettek volna.

A kérdés költői, s a későbbiek igazolták is létjogosultságát: aki így kezdi tudományos pályáját, attól vajon mit várhatunk később?

-drs.-

A költői kérdésre a választ már megkaptuk, Mészáros nemlétező diszertációját, amely a jól megszervezett Duplaszabó bizottságtól 100%-ot kapott. Méltó folytatása ennek a kezdésnek.


tel

(Fenti dokumentációból világosan látszik, hogy a kötetet csak Maszárovics és Mészáros jegyezte szerkesztőként, miközben a szerkesztői munkát valójában nem ők, hanem 8 másik ember végezte. Maszárovicson és Mészároson kívül a címlapra került még másik két kegyenc, az ösztöndíjas Bodrogi Csongor és az órákkal elhalmozott Fülöp Éva. )

16 hozzászólás to “Maszcsi and Meszcsi (Maszárovics és Mészáros, a két kegyenc)”

 1. Nyilván ez azért történhetett meg így, mert ahol munka van, ott forgács is keletkezik.
  Lépten-nyomon valami súlyos erkölcsi károkozás történik, ahová csak nézhetünk. A munka morálja és alapvető emberi jogok sérülnek itt.
  Tulajdonképpen (biztosan nem isteni!)csoda, hogy ez az egyetem (BTK) még működni tud ennyi és ekkora aljasságok után.

  1. Mi hajtja az elszánt elkövetőket ilyen tettekre?
  2. Miért cselekszenek egymás ellen ilyen durván, nyíltan és
  megalázóan a kollégák?
  3. Miért hallgat most mindenki?
  4. Miért csak folyosói vagy négyszemközti téma ez a sok
  visszaélés?
  5. Nem érzi jelenleg senki erkölcsi kötelességének a nyílt és
  azonnali tiltakozást?
  6. Azért fél mindenki, mert az egzisztenciális félelmet kódolja
  a dékán és a helyettese, meg a sleppjük?

  Ez itt – ezen az egyetemen – ami zajlik nem egyetemes, nem humánus, nem etikus stb.
  Akkor hajrá fiatalok (tanársegédek, óraadók és adjunktusok), akik mertek és nem ilyenek vagytok, mint a fentiekben leírtak. Ti kelletek most!

  • a heidelbergi káté szelleme said

   Fölöslegesen aggódtok, fiatalok, ugyan már, “egzisztenciális félelem”! Szabó András, amíg dékán, mészárol – innen előszeretete a két hentesnevű fiatal iránt – mindent és mindenkit, aki szebb, jobb, tisztább nála. Gyűlöletének tárgyai milliárdos nagyságrendűek.
   Egyetlen esélyetek van: BUKTASSÁTOK MEG A GYALÁZATOST!
   Talán még nem késő igazi protestáns szellemiséget lehelni ebbe a korrupciótól fertőzött, bűzlő intézménybe.
   A kulcsszó: PROTESTÁLNI kell! Nem tudjátok, miért szállt szembe Luther a korrumpálódott katolikus egyházzal?
   Ha ellenálltok: van egy kis remény. Ha nem, mentek a kloákába Szabóval és bűntársaival együtt.
   Pénteken üléseznek 13 órakor: SZERENCSÉTLEN NAP SZERENCSÉTLEN ÓRÁJÁBAN!

 2. Buzogány said

  Ezt az elhatalmasodó bölcsész diktatúrát meg kell szüntetni: a dékánnak és a helyettesének az elsöprésével.

  Ki kell tárni előttük a kétszárnyú nagy kaput (nem közös megegyezéssel) a Reviczky utca felől, és belülről ki kell őket taszítani: a demokrácia, a humánum és a keresztyén meg az általános etika nevében.

  Hiszen az állam pénzével és az egyház (részben anyagi) támogatásával élnek vissza és okoznak egyre nagyobb kárt.

  Már nem csak a reformátusságra, hanem a társadalomra nézve is veszélyesek! Kárt okoznak a magyar társadalomnak.

  • couch said

   Tökéletesen egyetértek, ki kéne már söpörni a Reviczky utcai bűntanyát. Amilyen a mester (?), olyan a tanítvány. Már mitől lennének jobbak, mint mestereik, a végtelenül aljas és ostoba Szabó, a vallási pornóban utazó Petrőczi, az – egyelőre még – APÓSa tekintélyét gátlástalanul kihasználó tudományos (HA-HA-HA) dékánhelyettes Hansági.
   Összeillenek a kis görények a vén hiénákkal, s együtt üvöltik a dzsungel dalát.

 3. Eszközemberek said

  A se..nyalásban nincs határ? Már aki egyáltalán képes rá. Ez nem csak erkölcsi tartás, hanem emberi karakter kérdése.
  Persze a se..nyalás önmagában általános jelenséggé vált ebben a károlis – lezüllesztett – helyzetben. Van akinek ez nem ízlik, mert nincs gyomra ehhez. Részben ízlés kérdése is… De vannak olyanok, akik nem tehetnek mást, mert csak ezzel tudják kompenzálni a szellemi hiányosságukat. – Viszont valamivel be kell biztosítaniuk magukat (állásukat, pozíciójukat stb.). Ráadásul a se..nyalás rövidtávon kifizetődő, mert stratégiailag most, ebben a kiélezett helyzetben fontos minden kolléga látványos helytállása, aki hűségnyilatkozatot tesz az erkölcstelen károlis bölcsész vezetők mellett. De hosszútávon is működik, mert az emberi hiúságon alapul. Ehhez szükség van az eszközemberekre, akik maximálisan képesek a se..nyalásra, mint Meszcsi és Maszcsi. Főleg ha a dékánt és helyettesét ismerjük (!), mert nekik ez a legfőbb visszaigazolás ahhoz, hogy lám nem vagyunk kevesen, jó úton járunk és mi rendesek is vagyunk, erkölcsösek, igazságosak és baromira bölcsek. (Bár aki hülye volt fiatalon, az hülye marad öregen is.)

 4. Adminisztratív hibák said

  Ne felejtsük el, hogy a Kari Doktori és Habilitációs Tanács soron következő ülésén holnap, február 19-én, 13 órától, a dékáni szobában az elnöki bejelentések után beszámoló következik:

  “a MAB által kifogásolt adminisztrációs hibák orvoslása céljából tartott belső vizsgálatról”.

  Igen, ez nem vicc! ADMINISZTRATÍV HIBÁK-nak nevezik az elkövetők a csalásokat és a közokirat hamisításokat, amiket egyszerűen csak orvosolni kell. Be kell venni kis vízzel egy Aspirint és elmúlik minden.

  A meghívó alapján “előterjesztő” lesz: Dr. Hansági Ágnes, de meghívott lesz Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes. Ugye ez kedves! Ismét a skizoid névhasználat… és ezt most Prof. Dr. Kovács Árpád körlevélben bizonyítja számunkra február 10-i dátummal.

 5. Irigytégla said

  004/2010/KDHT
  MEGHÍVÓ

  Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim!

  A KRE BTK KDHT 2010. február 19-én tartja soron következő ülését.
  Az ülés időpontja: 13 óra
  Helyszíne: a Bölcsészettudományi Kar dékáni szobája

  Az ülés napirendje:

  I. Elnöki bejelentések

  II. Beszámoló a MAB által kifogásolt adminisztrációs hibák orvoslása céljából tartott belső vizsgálatról (indexek)
  Előterjesztő: Dr. Hermann Zoltán, az IDI titkára
  III. Beszámoló a MAB-által kifogásolt és folyamatban lévő védések állapotáról
  Előterjesztők: Prof. Dr. Szabó András, Dr. Hansági Ágnes
  IV. Döntés a függőben levő témavezetésekről
  Előterjesztő: Dr. Hermann Zoltán, az IDI titkára
  V. A DI költségvetése, IDI-kiadó problémaköre
  VI. Hallgatói kérvények
  VII. Az év végi doktorandusz-konferencia

  VIII. Egyebek

  Részvételükre feltétlenül számítok.

  Állandó tagok: Prof. Dr. Csoma Zsigmond, Prof. Dr. Dobos István, Prof. Dr. Eisemann György, Prof. Dr. Fabiny Tibor, Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna, Prof. Dr. Kovács Árpád, Prof. Dr. Szabó András

  Meghívottak: Dr. Hermann Zoltán, Dr. Kiss Gabriella, Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes, Dr. Horváth Tímea, Dr. Vidra Béláné, László Márton (HÖK)

  Jegyzőkönyv-vezető: Fehér Eszter

  Budapest, 2010. február 10.

  Üdvözlettel
  Prof. Dr. Kovács Árpád

  • egyetemi ember said

   Most is sikerült a hozzáértők, kompetensek meghívása nélkül összeütni ezt a meetinget. Aki azt hiszi, hogy az IDI-nek “adminisztratív hibái” vannak, megérdemelne egy évadot az IMO-n, ahonnan Hermann prof. hozza azt az irgalmatlan műveltségét. És miért kellenek az indexek? Talán csak nem azért, mert a fékevesztett nősténymarhák sebtében kiötlött művésznevekkel rondítják tele az egyetemi dokum,entumokat? Nézzétek meg, hátha találtok még indexet Spiegelmann Laura aláírással is. Petrőczi (Morvainé, dr. Szabóné, valamint Ludvig Éva) már megmutatta férje eperízű csókjairól (FÚÚÚJ..) szóló költeményével, hogy ízléstelenségének nincs határa. Most éppen átrándult a hard core..területére.
   Ellenőrizzétek szépen az indexeket és imádkozzatok K. Miklós szent nagyapjához, hogy akkreditáljanak benneteket!

 6. ethosz said

  Egy tekintetben megnyugtathatlak benneteket. Aki “így kezdi tudományos pályáját” – az el se kezdi. A két embernek (?) beszélő neve van: mindkettő a meso ‘hús’ jelentésű szóból származik. Ők élő áldozatra támadnak, akár példaképük, a hátból támadó Rozsomák (Szabó dékán), kevéssé foglalkoznak döghússal, mint a tudományos dékánhelyettes meg a dékánfeleség Petrőczi.
  Én ezt etikai kérdésnek, azon túl pedig joginak (copy right) gondolom. Érdemes lenne jogi ügyre terelni a kérdést, mielőtt a két húsevő baktérium túlságosan elszemtelenedik.

 7. pogi said

  Miközben ezek a kis senkik aljasul lopják a szellemi termékeket, Szabó dékán tiszteletre méltó módon takarékoskodik. Újabban, tekintettel a felsőoktatás rossz anyagi helyzetére, már a pogit meg a ropit is száműzte a megbeszélésekről.
  Milyen kár, hogy a takarékoskodási hevület nem akkor kapta el, amikor feleségének, Petrőczinek megalapította a Puritanizmuskutató Intézetet. Akkor ugyanis még az amúgy szervilis Fabinynak is elege lett a dékánné tudatlan arroganciájából és nevetséges nárcizmusából.
  Szabó dékán még attól sem riadt vissza, hogy vezetői pótlékot utaljon ki a feleségének, aki akkor csak még önmagát vezette (ez se kis teljesítmény 120 kiló élősúlynál) Utána kapta meg Pénzes pincsikutyát, ami újra pénzt hozott neki. Hiába, a pénz pénzt fial, ezt jól tudja a dékánházaspár Princz Gábor ajándék 8 milliója meg az Anyaszentegyház kifosztása után.
  Igaza van: az értekezleten NEM ZABÁLNI KELL, HANEM FELELŐSEN DÖNTENI. Erre nyilván mód is lesz, ha Szabóék és Kulcsár-Szabó rokonai elnyerik megérdemelt büntetésüket.

 8. Maeusschen Faeustchen said

  Mélységesen elítélem, ha valaki élcelődik embertársa külsején. Mindazok, akik vicceket eresztettek meg a tudományos (?) dékánhelyettes Kulcsár-Szabó Ágnes homorú mellkasáról meg idomtalan fenekéről, kiérdemlik elítélésemet. Nemkülönben mindazok, akik a dékánhelyettes asszony mellét – a német mondás alapján – egy egér öklöcskéihez hasonlítják. Ágnes asszony jellemszilárdságára vall, hogy nem rakatott első felébe implantátumokat – két havi károlis jövedelméből akkora ciciket csináltathatna, hogy Rubin Réka elbújhatna mellette.
  De dékánhelyettes asszony tudományos életművét építi – apósa Jauss, Derrida másolatait másolja, blöffjeit turbózza. Teszi ezt derék kálvinista szerzők, pl. Jókai rovására.
  Szóval: el a kezekkel a dékánhelyettes asszony melleitől!

 9. tudományos kutató said

  Figyelmetekbe ajánlom a Magyar Tudomány 2010/2-es számát. Ebben Veliky János vendégszerkesztésében egy blokk Kálvin-Kálvinizmus. Magyar kultúra alcímet viseli.
  A tanulmányok szerzői: Tolcsvai nagy Gábor, Veliky János, Gergely András, Kopp Erika és Buzogány János EGYETLEN OLYAN SZEMÉLYT NEM IDÉZNEK, AKI JELENLEG A KÁROLI BÖLCSÉSZKARÁN VAN.
  Az egyik szerző: Tolcsvai Nagy Gábor volt már a KRE BTK-n a magyar nyelvészeti tanszék vezetője. Szabó András dékán szégyenszemre ELHAJTOTTA ONNAN, hogy helyet csináljon az Emmus férjének, az életvitelszerűen Udinében tartózkodó uralista Hontinak. Nem csoda, hogy Tolcsvai inkább idézi Barthot, Givónt és más kitűnő szerzőket, nem pedig a Károlin dekkoló magukat nyelvésznek nevezhető embereket (?).
  Lássátok, nézzétek: ez a MTA folyóiratának véleménye rólatok, károlis bölcskari emberek (?)!

  • filosz said

   Jól teszik, hogy nem idézik ezeket a senkiket. Én bízom í független MAB-ban, hogy nem fogja a kart és az IDI-t ezekkel a becstelen és tudatlan vezetőkkel akkreditálni.
   Az értelmes fiatalok meg húzzanak innen! Találnak normális egyetemeket, tudós tanárokkal.
   A szemetek úgyis maradnak, ők nem kellenek senkinek – Szabóéknak is csak pénzért.

 10. Másik péhádés said

  Na, végre kiderült, amit eddig is tudtunk. A dokumentek címzettje ki lett törölve, de még a hülye is rájöhet arra, hogy Attilának postázott üzenetről van szó. Szóval itt a tégla, hol a tégla?
  Gratulációkat és szerencsekívánatokat az alábbi címen várja Attila:
  faustus@gmail.com

  • Álmaimban Amerika said

   Lefeküdtünk, hogy pihentek legyünk,
   csodálatosak vagyunk, jó nekünk.
   Hazudozunk, teszünk-veszünk,
   oh, mert jó nekünk.

   Álmatagon bizarul ragyogunk,
   csodálatosak vagyunk, mosolygunk,
   ahogy kívánod, teszünk-veszünk,
   oh, mert jó nekünk.

   Álmaimban Amerika visszainteget,
   álmaimban Amerika nem mondhat nemet.
   Álmaimban Amerika visszainteget,
   álmaimban Amerika nem mondhat nemet
   pimaszul, mint egy lány,
   a bizarr boszorkány,
   őrült rumlizás.
   Amerika, Amerika visszavár.

   Ilyenek vagyunk, s ennyire futja csak:
   javíthatatlanok, de így boldogabb,
   hát legyél szép és tartsd a szád,
   oh, mert így csodás.
   Oh, na gyerünk, nyomás!

   Álmaimban Amerika visszainteget,
   álmaimban Amerika nem mondhat nemet,
   álmaimban Amerika visszainteget…

 11. Soos Kristóf said

  Ha de Ryter admirális tudta volna, hova züllik a magyar reformátusság a püspökrokon Szabó András, eszetlen felesége, Petrőczi, meg a másvallási Kulcsár-Szabó klántagok bűncselekményei következtében, nem váltotta volna ki a gályarabokat, hanem belelőtte volna őket a tengerbe.
  Mert jobb MÁRTÍRNAK LENNI egy feddhetetlen felekezetben, mint agyonfizetett SENKINEK (HALLOD, SZABÓ ROKONSÁG!) egy elbecstelenedett bűnbarlangban.
  Aki hű akar lenni a Szentíráshoz és Kálvin szellemiségéhez, TILTAKOZÁSUL LÉPJEN KI BÖLCSKEI PÜSPÖK BŰNÖS EGYHÁZÁBÓL!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: