Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Funeral (Tetemrehívás)

Posted by jhnnsclvn - február 22, 2010

Elhunyt Szilágyi Ferenc.

2010-02-19 09:28:27

Elhunyt Dr. Szilágyi Ferenc (1928-2010), az irodalomtudományok doktora, nyelvész és költő, a Bölcsészettudományi Kar alapító dékánja (1993-1997), a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet egykori vezetője. Két évvel ezelőtt, 80. születésnapján Pusztai Ferenc így méltatta őt: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/09-1/szilagyif.pdf

Temetéséről később intézkednek. (http://www.kre.hu/kre_btk/)

Arany János nagy református költő és nagy látnok volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy előre látta Szabó András balladai szerepét a Református Egyetem megrontásában. A minap már idéztük Aranyt, Ágnes asszonnyal kapcsolatban, aki ateista és katolikus létére szintén felsejlik több Arany-műben (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/15/bishops-blessing-aldaskeres-a-karolira/: “Ágnes asszony”, “Cimbalom” kommentek). De az igazi aranyi balladahős a kálvinista Szabó András. Őhozzá nemcsak fragmentumok rendelhetők, hanem egész, kerek balladák. A hamis tanú Szabó Andrásra átírt változatát ezen a blogon már publikáltuk ( https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/12/andras-szabo-the-false-witness-szabo-andras-a-hamis-tanu/). A tudós macskájához való hasonlatosságát folytatásokban fejtettük ki (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/07/chink-and-art-of-andras-szabo-1-part-szabo-andras-dohanya-es-tudomanya-1-resz/ (Szabó András: A tudós macskája 1.), https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/07/stinky-chink-and-art-2-szabo-andras-dohanya-es-tudomanya-2/ (Szabó András: A tudós macskája 2.).

Néhány nap múlva, a Református Egyetem első dékánjának temetésén a kálvinista Szabó András egy másik Arany-ballada, a Tetemrehívás kulcsszerepében lép fel: ő lesz Kund Abigél.

És tömegek várják már, hogy a Vörös Rébék címszerepét is eljátssza.


Az alábbi írást Prudens küldte be hozzászólásként abból az alkalomból, hogy meghalt Szilágyi Ferenc, a Károli bölcsészkarának első dékánja, egyszersmind Szabó András első áldozata (Szilágyi Ferenc dékán és intézetigazgató kinyírásáról ld.: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/11/06/the-unseccessefull-takeover-a-meghiusult-puccs/, 1. bekezdés). Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy a kommentet önálló posztként közli.


Szabó András dékán már megint egy Arany-balladát juttatott eszünkbe. Volt már ő A hamis tanú is (vö. Szabó András, A hamis tanú c. posztot a fenti linken). Most a Tetemrehívást idézte eszünkbe, ahogy első áldozatának, Szilágyi Ferencnek, a KRE BTK első dékánjának halálhíre elért bennünket. (Ahhoz, hogy Szabó minden áldozatának helyet adjon, a Kerepesi munkásmozgalmi parcellája is kicsinek bizonyulna.)
Idézzük fel a legfontosabbakat! 1993. októberében létrejött a Károli Gáspár Református Egyetem: a százötven éves teológia a Bölcsészettudományi Kar megalapításával egyetemmé bővült. Első dékánjának Szilágyi Ferencet választotta a fenntartó Duna-melléki püspök, Hegedüs. Ekkor Szabó András még kártékony cikkeket írt a református egyetem ellen, de miután létrejött, ő is részt kért belőle. Szilágyi jogosan gyanakodott Szabóra, nem akarta odavenni (csak óraadóként), de Szabó Barátossy Jenő főtitkár segítségével a dékán háta mögött kötött szerződést az egyetemmel, így főállású oktató lett. Fél évvel később ugyanezzel a trükkel behozta feleségét, Petrőczi Évát is. Szilágyi utálta őket aljasságukért és mohóságukért, Petrőczit meg külön is giccses verseiért, lompos külsejéért, meg azért, mert őt, minden felhatalmazás nélkül bizalmaskodva “Ferinek” kezdte szólítani.
1998 tavaszán Szabó puccsal eltávolíttatta Szilágyit a kar éléről. Külföldi konferenciáról hazatérve Szilágyi csak azt vette észre, hogy már nem dékán. Szabó vele szemben is, mint későbbi áldozataival szemben a suttogó, rágalmazó propaganda módszerét alkalmazta.
Aztán átrendezte a magyar intézetet (felmondatott Huszár Ágnesnek, az intézetvezető-helyettesnek, nem köttetett szerződést Beke Alberttel, Hubert Gabriellával és Hubert Ildikóval), odahozta viszont Nádor Orsolyát, Szitár Katalint.
Szilágyi sose heverte ki ezt az alattomos támadást, mindig panaszkodott Szabó végtelen aljasságára. Családjában nem volt ritka a 100 éves életkor, ehhez képest ő korán halt meg: megalázva, megszégyenítve Szabó által.
Kíváncsiak vagyunk, lesz-e annyi arcátlanság Szabóban, hogy elmegy a temetésére. (Gyanítjuk, hogy lesz.) Tetemrehívás lesz ez Arany értelmében. Képes lesz arra, hogy hazug szavakkal búcsúzzon áldozatától. Ilyen balladai pillanatokban szokta kinyújtania a halott a koporsóból jéghideg kezét, hogy gyilkosát maga mellé rántsa a sírgödörbe. De, mint tudjuk, Szabó jó református (???), így, a Zsoltárossal mondja: “Nincsen szívem félelmére nézni sírom fenekére.”
Még egy Arany ballada címszereplőjeként szeretnénk látni Szabó Andrást. A Vörös Rébék címszereplője, miután sok “bajt és kárt” okozott (Hess, madár!), a vers végén ELREPÜL. Szeretnénk végre látni repülni Szabó András dékánt, s biztosak vagyunk benne, meg is látjuk.
Nem tűri MÁR SOKÁ A TEREMTŐ EZT A BLASZFÉMIÁT!

19 hozzászólás to “Funeral (Tetemrehívás)”

 1. Folyt köv said

  Hirtelen ért a hír, hogy meghalt Szilágyi Ferenc, aki az első dékánja volt a BTK-nak, és akit tényleg Szabó nyomott ki az egyetemről (Szilágyi dékán úr nem pörölt, csak félreállt, mert ő úriember volt ezzel a lócsiszárral), hogy sikerüljön feljebb kúsznia, mert Szilágyi nagyon utálta őt mindvégig. Ezért kellett bármi áron megszabadulni tőle 1997-ben, és lám ma az ő helyén ül. Sikerült neki! Még a végén tényleg lesz pofája dékán-elődjének a temetésére odatolnia a képét.
  Szabó András Szilágyi dékán urat a távollétében intéztette el.
  Szilágyi dékán úr posztumusz kívánsága bizonyára, hogy Szabó távollétében helyeztessék nyugalomra.

  • Egy volt kolléga said

   Én Szabó András még élő áldozataként mondhatom, hogy Szilágyi nem intézkedett arról, hogy kit tiltson ki a temetéséről. Mint igazi úriember el se tudta volna képzelni, hogy Szabó, miután megalázta, befeketítette, elkergette, olyan hihetetlen pofátlanságra képes, hogy megjelenjen áldozata temetésén.
   A tiszták – sajnos, nem sajnos – nem tudják a sátáni aljasságúak gondolatmenetét követni. Pedig most ez van: egy sátáni aljasságú klikk irányítja a református (???) egyetem bölcsészkarát: élén a Szabó-püspök-rokon Szabó Andrással irányítja a gyökértelen, magyartalan, SZDSZ-es Kulcsár-Szabó-klán kifizetőhelyeként.

 2. Bizonyíték-biztosíték egyszemélyben said

  Persze a “Hess madár!” ugyanúgy vonatkozik a teljesen erkölcstelen Hanságira is! Ő annak a BIZONYÍTÉKA, hogy ez az egyetem nem halad az erkölcsileg kijelölt útján, és mint dékánhelyettes (meg persze tanszékvezető is) BIZTOSÍTÉK is egyúttal erre!
  Ő a GARANCIA arra, hogy a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet – Szabó igazgatóságával együtt – a legmélyebb és legsötétebb mélypontját éli. Az Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék pedig a közönséges csaló Mészáros Mártonnal (támogatott kedvencével), a végrehajtást végző (és csak orosz szakos) ráadásul nyugdíjas Kovács Árpáddal, valamint a jelentéktelen Géher István Lászlóval fungál. Vagyis két tudományos fokozat nélküli tanársegéddel és egy nyugdíjas orosz szakossal felállhat és működhet egy tanszék a Károlin! Büszke lehet mindenki, aki ezért felelős!
  Arról nem is beszélve, hogy Hansági mellett, a másik SZDSZ-es Kulcsár Szabó Ernő szellemi maffia köréhez tartozó vörös rébék: Hermann Zoltán két tanszéket “vezet”. Hermann és Hansági (Kulcsár Szabó névzavarával) habilitálatlanul ámokfutnak. Amit olyannyira művelnek, hogy Hermann Kovács Árpád fiacskáját is bevette a buliba, maga alá helyezte OTKÁ-s tudományos segédmunkatársként.

  Szegény Szilágyi Ferenc dékán úr nem ezért dolgozott az egyetem indulásakor, hogy ezek a senkik mindent tönkre tegyenek! És ezek a színvonaltalan, antihumanisták és sírgyalázók bármit is csináljanak a reformátusok egyetemén. Remélem, ha Szabó mégis elmegy a temetésre, akkor kinyúl öreg és csontos karjával Szilágyi dékán úr és berántja maga mellé: jószolgálatot téve a hallgatóknak, az intézménynek és az egyháznak.
  Hátha Hansági is elmegy a temetésre….

 3. oktoberharmincegy said

  Vannak emberek, kiknek léte a hiányuk – ezúttal végérvényes, öröklétbe nőtt – által válik érzékelhetővé a számunkra. Ilyen ember volt Szilágyi Ferenc is. Ő úgy volt köztünk, hogy nem láttatta magát, de ha valamiért nagy ritkán távol volt egy előadás, szimpózium alkalmával, mindig éreztük, ma egy fővel kevesebben vagyunk.
  Sosem vádolt, sosem tett hamis tanúságot, noha vele szemben mások nem voltak ennyire “ember”-ek.
  Ha rá gondolok, önkéntelenül Kafka sorai jutnak az eszembe:”Nem bíró vagyok, hanem a vádlottak közül a legkisebb.”
  Bírói is egyszer majd el kell, hogy számoljanak a lelkiismeretükkel.
  Szilágyi Ferenc Dékán Úr, az Isten nyugosztalja!

 4. Praefica said

  Én azt gyanítom, hogy Szabó elmegy Szilágyi temetésére. Ő egy megrögzött ateista, amorális patkány: miért félne az istenítélettől? Nem hisz ő Istenben! Minden álszent locsogása, zsoltárénekelgetése ezt leplezi. De lehet az embernek titka a Teremtő előtt? Mi TUDJUK, HOGY NEM.
  Szabó pedig MEG FOGJA TUDNI. HA ELŐBB NEM, AKKOR, AMIKOR MEGJELENIK ELŐTTE.
  Igen, egyetértek: Barátossy is sok kárt okozott az egyetemnek. Mint gondnok Hegedüs püspök mellett saját cégét bízta meg a munkákkal, majd elvégzésüket ellenőrizte.
  Barátossy sokat lopott az egyetemtől, közben barbár módon még rosszabbá tette az egyetemet. Pl. úgy megvékonyította az első emeleti volt nagyterem alatti födémet, hogy ha megint díszteremként használnák, mint Szilágyi idejében, beomolna. De elég lenne az is, ha Szabó odaállna Petrőczivel. Alattuk “még a föld is sírva beomolna”.
  Szóval: várjuk a temetést, hogy méltó módon búcsúzhassunk Szilágyi Ferenc testvérünktől és meglássuk, MINDENRE KÉPES-E SZABÓ ANDRÁS.
  Nem kéne neki orosz rulettet játszani a Teremtővel. (Ezt persze megint nem érti a bugris.)

 5. Ancilla said

  Csatlakozom az előttem szólókhoz. Szabó gyűlöl mindenkit, aki valamilyen szempontból különb nála: szebb, jobb, okosabb, műveltebb. Ezzel irígységének tárgyai milliárdos nagyságrendet érnek el.
  Különös gyönyörűséget (Freud ezt Lustgewinn-nek nevezi) okoz neki, ha egy saját maga által is különbnek tartottat megalázhat, meglophat, bemocskolhat. Ennek a gyalázatos szenvedélyének féktelen kiélése jellemzi “munkásságát” 1997 óta.
  Vannak persze társai a gyalázatban: mindenekelőtt becstelen és ostoba felesége Petrőczi (még a nevét is lopta), Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes meg a Kulcsár-Szabó klán többi tagja, Ártány Hermann például, aki éppen Arany János munkásságát húzza le a pöcegödörbe, amelyben ő olyan otthonosan röfög.
  Ez SZABÓ LEGNAGYOBB BŰNE: ezeket a gyalázatos, tudatlan, korrupt szemeteket hozta be a református egyetemre, miután DERÉK REFORMÁTUS EMBEREKET ELÜLDÖZÖTT.
  De eddig csak Szilágyi távozott az élők közül!

 6. Egy régi barát said

  Ha idepofátlankodik Szabó András az én drága barátom temetésére, saját kezemmel lököm a sírba. Őmiatta szenvedett szegény barátom annyit élete utolsó éveiben. Azt szokta kérdezni tőlem: “Mivel érdemeltem én ezt a Teremtőtől?” Én pedig azt szoktam rá válaszolni: “Nem a Teremtő mérte Rád ezt a szenvedést, hanem Szabó András! De a Teremtő megbünteti érte!”
  Ha a Teremtő késlekedne, mi fogjuk megbüntetni, mi, régi barátok!

 7. young said

  Kőszeghy Miklós távozásáról lehet valamit tudni? Kapcsolatban áll a távozása a vezetés magatartásával? Hullanak az egyetemen húzóerőnek számító szakemberek… 😦

 8. Kisebbrendű said

  Ballának nem csak üldözési mániája alakult ki, hanem súlyos kisebbrendűségi komplexusa is van régóta, amit agresszióval és magára erőltetett, de tőle testidegen határozottsággal kompenzál. Ehhez a vezetői határozottsághoz önmagában kicsi, kevés és karakterológialiag is félember, ehhez szüksége van egy erőskezű nőre (mint otthon is!). A hivatalban ezek a nők mellette folyamatosan cserélődnek, most éppen egy határozott vastagbokájú amazon vette kezébe a kicsi “megbízottat”, aki megerősíti, visszaigazolja, ötletel neki és főtitkárkodik – Sepsi Enikő néven – az önmagától elájult mb. rektornak. A nevezett “mb.” nem ura a helyzetnek. Hát hogyan is lehetne? Önként nyakig merült a bölcsészkari dékánjával és annak helyettesével együtt a jogi mocsokba. A Jogi Karon is az utóbbi időben nagy a jövés-menés, minta az látszódna kirajzolódni, hogy elkezdődött a körtánc. Nem tudni ki perdül ki és ki hova táncol be. Ringnak a szoknyák, hajlongnak a gerincek, koppan a sarok (Corner) és rengnek a tokák is. Ez most egy ilyen átmeneti időszak: mindenki beszállt a táncba, akár felkérték, akár nem. A körtáncból össztánc lett, van aki már nem bírja az iramot, pedig lassul a tánc üteme, tisztul a táncparkett, de vannak még olyanok, akik ezt a nagy lihegéstől és pörgéstől nem veszik észre, vagy nem akarják észre venni, mert leizzadtak és bepiszkolódtak. Ilyen ez a tánc: dirty dancing!

 9. VérBÍRÓ said

  Ez a nő össze-vissza beszél. Már ő sem tudja, hogy mi történik, annyira belekeveredett önmagába és az eseménytelen életébe, meg a sivár világába, hogy unatkozhat és ezért nagy vihart kavar.

 10. "Hullaférgek" said

  Megkerestem Szilágyi Ferenctől azt a verset, ami tökéletesen illik a jelen helyzetre, ha Szabó András – ez a hullaféreg – a kollégái(akikről szól e vers) és persze saját nevében mégis odatolná magát a temetésre.

  Dögök
  keselyűk
  haramiák;
  sakálok
  hiénák
  fenevadak
  vérszopók
  hullaférgek!

  Folytasd még
  ha tudod
  hadd legyen teljes
  ez a búcsúztató…

  Nem nehéz behelyettesíteni a szereplőket!
  dögök – Petrőczi – Dr. Ludwig Éva, Dr. Szabó Andrásné
  keselyűk – Hansági Ágnes és Kulcsár Szabó Ágnes
  haramiák – Kovács Árpád és ifj. kis Kovács
  sakál – habil. Debil alias Bíró Mária
  hiéna – Hermann Zoltán a csaló hormonzavar
  fenevad – Györgyiné Dr. Koncz Judit a nagykőrösi ostoba hiéna
  vérszopó – élősködő Balla Péter
  hullaféreg – a már hullafoltos Szabó András, mert mindenkin
  keresztül rágja magát

  • a heidelbergi káté szelleme said

   Roppant kiváncsi vagyok, mi lesz a temetésen. Most vasárnap délben a Szabadság téren lesz Szilágyi búcsúztatója. Szeretném tudni, Szabóék elpofátlankodnak-e ide. A Hold utcában szokták lesni Balog Zoltánt meg Orbán Viktort. Abban reménykednek, hogy Orbán megteszi őpt rektorrá meg akkreditáltatja az egész kócerájt… Wer glaubt, wird selig…

 11. Trajanus said

  Ezt a jogászoknak illene megírniuk. A Kálvin tér túl messze van az újpesti Viola utcához…

 12. PP-k (parasztpicsák) said

  Az ilyen tanyasi bunkó picsákon nagyon sok múlik a városban! Ezek irigyek, ostobák és maximálisan kiszolgálják az uraikat (ezt látták a TSZ-ben dolgozó szüleiktől és nagyszüleiktől).

 13. bagamat said

  En tudnek par infoval szolgalni! maganemailcimet kernek.

 14. […] Van-e kiút a Károlis válságból? A hundred million tip for the Bishop (Bölcskei borravalója)Funeral (Tetemrehívás)Messed around Students (Átvert hallgatók)Family business. Only for relatives (Családi […]

 15. Bárczi Benő said

  Szerintem Petrőczinél 🙂
  Ő amúgy is hasonlít Kund Abigélra. Nem a szépségben és ifjúságban, hanem az eszelős viselkedésben meg a a bomlott hosszú hajban 🙂
  Tisztára egy megöregedett, elhízott Kund Abigél 🙂

 16. régi kolléga said

  Igaz, eszelős vén banya, hajtogatja a magáét: “Az én költészetem, az én tudósi életrművem, az én gyönyörű tehetséges fiam, lányom…” A két förtelmes Zombi, akit rászabadítottak a világra, két felnőtt ROSEMARY’S BABY!!!
  És mindenki másról undorító rágalmak, beleértve a hídrokephal koponyában microkephal agyat hordozó férjet is: Szegény Andrisom, annyira nincs tehetsége a nyelvekhez… (Bezzeg én, mint tudjuk, számtalanról fordítok…

 17. […] életmű jelentéktelensége) “Vörös rébék” (“Hess madár!”), pl.https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/22/the-first-victim-of-andras-szabo-tetemrehivas/. Szabó András és Petrőczi “tündöklését és bukását” lgszemléletesebben […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: