Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Public enquiry 5. Hushing up the crime (Nyilvános nyomozás 5. A Mészáros-féle bűnügy eltussolása)

Posted by jhnnsclvn - március 3, 2010

A 2009. szeptemberi Fabiny-Hima nyílt levelezés mellékletei tartalmazzák a Mészáros-féle bűnügy jelentését Balla Péter rektornak. A levélből másolatot kapott az EDHT valamennyi tagja. Vagyis az egyetemi vezetés, élén Balla Péter rektorral, már a 2009. június 16-i MAB-vizsgálat előtt két héttel értesült Mészáros csalásáról. Időben ahhoz, hogy egy megfelelő lépéssel elháríthassák a következményeket. Balla Péter erőfeszítésének egyik fele azonban az ügy eltussolására irányult, másik fele pedig arra, hogy a Doktori Iskola elnökének, Hima Gabriellának fegyelmit adjon azért, amiért rokona csalását neki és az EDHT-nak jelentette. Az ügy eltussolását bizonyítja az első levelezés, Hima Gabriella “hivatalos” megrágalmazását pedig a második.

1. A Mészáros-féle közokirathamisítás (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/) jelentése Balla Péternek, fölötte Balla Péter pszeudo-intézkedései

Kedves Piroska!
Kérem az e-mail és a melléklet iktatását: Balla Péter

Prof. Dr. BALLA Péter
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes
Acting Rector
Károli Gáspár Református Egyetem
H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Mobile (cell) phone: +36 30 495 5573
University website: www.kre.hu
Personal homepage: www.peterballa.eoldal.hu

—–Original Message—–
From: Balla KRE H [mailto:balla.peter@kre.hu]
Sent: Tuesday, June 02, 2009 7:26 PM
To: ‘Dr. Prekker Judit’
Cc: ‘Szabó András’; ‘gykj@kre.hu‘; ‘fabian@mkab.hu
Subject: FW: [Fwd: doktori tanács, összeférhetetlenség]

Tisztelettel kérem Dr. Szabó András Dékán urat az alábbi levélben foglaltak
megválaszolására, valamint Györgyiné Dr. Koncz Judit és Dr. Fábián Ferenc
rektorhelyetteseket a válasz kiértékelésére, és szükség esetén vizsgálat
lebonyolítására.
Köszönettel: Balla Péter

Prof. Dr. BALLA Péter
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes
Acting Rector
Károli Gáspár Református Egyetem
H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Mobile (cell) phone: +36 30 495 5573
University website: www.kre.hu
Personal homepage: www.peterballa.eoldal.hu

—–Original Message—–
From: Dr. Hima Gabriella [mailto:himag@ludens.elte.hu]
Sent: Tuesday, June 02, 2009 4:28 PM
To: Balla KRE
Cc: ‘Vörös Imre’; ‘Endre Tanka’; ‘sandor petho’; nemeth.david@kre.hu;
nemethdavid@freemail.hu; ‘Zsengellér József’; ‘dr. Mezey Barna’; Diana Nemeh
Subject: Re: [Fwd: doktori tanács, összeférhetetlenség]

Prof. Dr. Balla Péter

Rektori teendőkkel mb. Rektorhelyettes úr

Rektori Hivatal

_1091 Budapest_

Kálvin tér 9.

2009. június 2.

Tárgy: vizsgálatkérés Mészáros Márton nyilatkozatainak hitelessége ügyében

Tisztelt Rektorhelyettes Úr!

A Szabó dékán által 2009. május 25-én továbbított 2 hallgatói
nyilatkozatról az alábbi okok miatt feltételezhető a közokirathamisítás.
Ezért kérem az ügy kivizsgálását.

1.     A dokumentumok keltezése nem lehet valós. A 2009. március
10-én 15:32:33-kor kiküldött meghívókon még én szerepelek a doktorandusz
témavezetőjeként. A nyilatkozatokon viszont egy nappal korábbi dátum
látható. A titkárnő egy március 4-i e-mailje szerint már aznap
16:25-kor utasítást adott a témavezető nevének cseréjére. Ez 3 különböző
dátum ugyanarról.

2.       Ellentmondó a dokumentumok tartalma is. Az első arról szól,
hogy a doktorandusz március 9-től visszamenőleg konzultált Szabó
Andrással, a másik meg arról, hogy márc. 9-től kezdve tette ezt. Ez a
tartalmi ellentmondás alátámasztja a keltezés valószerűtlenségét.
Valótlan a 2. nyilatkozat utolsó mondata is, hiszen Mészáros Mártont
kiemelten támogattam (mellékelem a közös munka dokumentációját:
e-mailek,  közös külföldi konferenciaszereplés, közös kötet
szerkesztése, kiadása, magyar és idegen nyelvű tanulmányok publikálása).

3.       A Doktori Szabályzat szerint témavezető leváltására
egyáltalán nincs mód.

4.       2 héttel a védés előtt ez a DSz 51.§ (5) bek. ill. (6) bek.
a) és b) pontja alapján is lehetetlen. De MM nemcsak témavezetőt
váltott, hanem témát is: az 1930-as évekből könnyedén átlendült Luther
korába – 2 héttel a védés előtt! Ha a kérelemben foglaltak igazak, a
doktoranduszt nem lett volna szabad nyilvános vitára bocsátani. (A
többiek február 16-áig leadták a disszertációt.)

5.       Egyik nyilatkozat sem hiteles. Az elsőn nincs iktatószám. A
másodikon van, csakhogy az meg nem lett benyújtva. Ugyanis a címzett,
megszólított, átvevő és elbíráló – az abszolút végállomás – a DI
titkárnője (Demes-Kőfalusi Krisztina – a szerk.), aki ezt az állítólagos kérvényt sehova sem továbbította. Nem
jutott el sem a DI vezetőjéhez, aki mint témavezető kétszeresen is
illetékes, sem a DIT-hez, jegyzőkönyvekben, határozatokban sincs nyoma.
Hogy juthatott el a DI-vezető valamint a DIT megkerülésével a dékánhoz,
aki nem illetékes, viszont a témavezetés-igazolásban anyagilag és
pozicionálisan véresen érdekelt? Miért csak 76 nappal az állítólagos
keletkezése után került ez az irat nyilvánosságra?

6.      Tekintettel a témavezetéssel járó tiszteletdíj összegére, itt
súlyosabb bűncselekmény is felmerül.

Mivel a Szabó András május 25-i e-mailjében említett április 6-i
DIT-ülésen a témavezetéslopást törvényesítők között volt a MAB
Irodalomtudományi Bizottsága elnökének hozzátartozója, Kulcsár Szabó
Ágnes, és az adott bizottság egy további tagja, Kovács Árpád, a KÁB
kétszeresen is érintett az ügyben. A KÁB elnöke természetesen nem
felelős, a másik bizottsági tag viszont igen, hiszen jelen volt a
védések általam kért, de távollétemre időzített  ápr. 6-i
felülvizsgálatakor, és tudatában lévén a hamisításoknak, azokat
szavazatával nemcsak “törvényesítette”, hanem éppen azok révén próbált a
DI vezetői posztjára kerülni (ld.  jkv-e 2.,3.,4.pont). Kovács Árpád
feladata az oktatásban egyébként sem világos. A veszprémi egyetemről
elbocsátott nyugdíjas kolléga kizárólag orosz szakos, ami a Károlin
nincs képviselve, így órája – szakjánál fogva – nincs. Nem kizárt, hogy
– a MAB elveivel ellentétesen – épp MAB-tagságát próbálta meg az április
6-i DIT-ülésen konvertálni, sőt, esetleg már az álláshoz is így jutott,
hiszen oktatói feladatot nem lát el. Emiatt is érthetetlen a Kari
Tanácsokon való rendszeres szereplése, amelynek fő tartalma a kari
vezetés “megerősítése”. Tekintettel a témavezetések ügyében folyamatban
lévő MAB-vizsgálatra és a KÁB érintettségére, jelen levelemet – a
felfedezett közokiratmanipuláció okán – hivatalból továbbítanom kell a
MAB illetékeseinek.

Amennyiben a kivizsgálás nem történik meg intézményen belül, vagy nem
jár a szükséges konzekvenciákkal, kénytelen leszek lopás, csalás és
közokirathamisítás miatt rendőrségi feljelentést tenni. Összességében
elmondható, hogy elkeserítő olyan Doktori Iskolában oktatni, ahol ilyen
hallgatók vannak, mint Mészáros Márton, ilyen titkárnők, mint Kőfalusi
Krisztina, és ilyen kollégák – ráadásul dékáni, azaz hatalmi pozícióban
-, mint Szabó András. De még ennél is elkeserítőbb a magyar felsőoktatás
jövője, ha olyan bírálók kezében van, mint Kovács Árpád.

Tisztelettel:

Hima Gabriella

Másolatot kapnak: az EDHT tagjai

2. Hima Gabriella tiltakozása, Balla Péternek címezve, amiért a Károli hivatalos honlapján az egyetem vezetése őt vádolja a közokirathamisítások elkövetésével

Küldő: Gabriella Hima hima_gabriella@kre.hu  Dátum: 2009-09-05 23:34
Cím: balla.peter@kre.hu 
Cc: zsinat.elnokseg@zsinatiiroda.hu , bazsa@unideb.hu , szanto.tibor@mab.hu , adamko@mab.hu , domini@iti.hu , magdolna@orosz.gmail.hu , toroklaj@freemail.hu , ferencz.zoltan@kre.hu , evike11@freemail.hu , benes@iti.mta.hu , evike11@freemail.hu , benes@iti.mta.hu , geheril@freemail.hu , hansagiagnes@freemail.hu , horvathcs@pim.hu , kulinferenc@axelero.hu , nyilasyb@freemail.hu , hetpetty@hungarnet.hu , szaszlaszlo1@freemail.hu , berthazoltan5@gmail.com , geheril@freemail.hu , hansagiagnes@freemail.hu , hermann.zoltan@hungarnet.hu , horvathcs@pim.hu , kulinferenc@axelero.hu , nyilasyb@freemail.hu , hetpetty@hungarnet.hu , szabo.andras@kre.hu , szaszlaszlo1@freemail.hu 
Szervezet: Karoli Gaspar Reformatus Egyetem
Tárgy: valótlan adatok az IDI honlapján
Tisztelt Rektorhelyettes Úr!

Kérem, szíveskedjék engedélyezni, hogy alábbi levelem a tanszéki
honlapra és más egyetemen belüli honlapokra felkerüljön. Ez az IDI
honlapra felkerült adat (hamis vád ill. rágalmazás) miatt szükséges. Ha
erre nem kapnék lehetőséget, kénytelen lennék más – többek között jogi –
fórumokat keresni. Levelemet továbbítom a fenntartónak, a
honlap-felelősöknek ill. az érintetteknek (MAB, kollégák,
doktoranduszok).

Tisztelettel:

Hima Gabriella

Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes
KRE RektoriHivatal

1091 Budapest
Kálvin tér 9.
Budapest, 2009. szeptember 4.

Tárgy: Valótlan adatok az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapján

Tisztelt Rektorhelyettes Úr!

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola új honlapján felmentésem
indoklásaként ez áll:

Hima Gabriella “visszahívását – tekintettel az IDI iratkezelési
rendjében és adminisztrációjában tapasztalt súlyos hiányosságokra – a DT
egyhangúlag (03/2009 (04.06.) sz. határozat), a KDHT pedig 6 igen
szavazattal és 1 tartózkodással (03/2009 (06.02.) sz. határozat)
kezdeményezte”.

A hivatkozott (03/2009 (04.06.) sz. határozat ennek az állításnak
pontosan az ellenkezőjét dokumentálja, vagyis azt, hogy az iratkezelés
és adminisztráció hiányosságait Hima Gabriella fedezte fel, és követelte
a korrekciót (2.napirendi pont). A DIT a szándékosan a vezető
távollétére időzített ülésén azonban egyhangúlag legalizálta a
törvénysértéseket (2.nr-i pont), és a legalizálók közül választott új
vezetőt – egy MAB-tagot. A 3. napirendi pontban szereplő ún. felmentési
okok sem állnak semmilyen kapcsolatban az iratkezeléssel és –
dokumentálhatóan – a  tényekkel sem (újra mellékelem). A másik
hivatkozott (03/2009 (06.02.) sz. határozatot sosem láttam.  Az
iratokhoz hozzá sem férhettem, nemhogy „kezelhettem” volna azokat.

A dékán 2009.5.25-i levele szerint „a törzstagok többsége
kinyilvánította, hogy nem kívánja vezetőjének azt, aki a témavezetéseket
és a védéseket támadja” (mellékelem), vagyis azt, aki a MAB
2009/6/X/2.sz. határozatával egyező következtetésre jutott: „a DI-ben
eddig fokozatot szerzett doktoranduszok fokozatszerzési eljárásában több
szabálytalanság történt, így azok érvényessége megkérdőjelezhető”
(2.pont).

Tisztelt Rektor Úr! Amennyiben az Intézkedési terv ezt a fikciót
tartalmazza, akkor a DI a törvényszegés útján halad tovább. Önkény van,
magyarázat nincs. Az órarendből annak készítője, Hermann Zoltán,
kihagyott, kérdésemre pedig szó szerint ezt mondta: „Már mért kéne nekem
erre válaszolnom”. Mintha természetes és jogszerű lenne, hogy egy
professzor óráit egy más tanszéket képviselő docens magának és
doktoranduszoknak adja. Munkaköri leírásomban az oktatás szerepel, a
törzstagság nem. A honlap ezt fordítva tünteti fel. Órákat nem kaptam,
törzstagként viszont jelen vagyok. Kérem szíves intézkedését, hogy
felettesem (aki egyúttal dékán is, így hozzá még egyszer ugyanebben az
ügyben nem fordulhatok) órákkal ellásson, ill. hogy nevem a törzstagok
közül kikerüljön, amint azt 2 hónappal ezelőtt kértem. Kérem továbbá,
szíveskedjék közölni velem DI vezetői felmentésem okát. Ez a mai napig
nem történt meg, így leváltásomat nem tekinthetem törvényesnek. Mint
ahogy az oktatásból való kitiltásomat sem. A „csak” mint magyarázat
legfeljebb az óvodában fogadható el, egyetemen nem.

Tisztelettel:

Hima Gabriella

14 hozzászólás to “Public enquiry 5. Hushing up the crime (Nyilvános nyomozás 5. A Mészáros-féle bűnügy eltussolása)”

 1. Trajanus said

  Így már érthető, miért ül mindenki a gőzölgő langy melegben.

 2. sola scriptura said

  Megint egyetértek Gödöllőival. Csak nem érzem magam jól a páholyban. Ezért szenvedett gályarabságot a negyven prédikátor, ezért tűrtek, szenvedtek az őúseink évszázadokig?
  Pápa, Sárospatak, Debrecen hagyományára építve csodálatos szellemiségű egyetemet lehetett volna alapítani. Milyen tanárok voltak: Tarczy Lajos, aki Hegelt hallgatta Berlinben és a hegeli filozófiát tanította Pápán? Bocsor Lajos, az 1948-as szabadságharc hőse? Eötvös Károly, a nagyszerű politikus és ügyvéd? Arany, Csokonai, Petőfi és Jókai hagyatékát kinek adta át Hegedűs püspök? Szabó Andrásnak, Petrőczinek és Kulcsár-Szabó Ágnesnek. Becsületes református embereket pedig kiseprűztek onnan.
  Ők megérdemlik a bukást, de vajon mi is megérdemeljük-e?Nem kellett volna elgondolkodni annak idején azon, amit Kósa akadémikus írt: “1000 szó magunkról”?
  Akkor most nem lenne ez a szörnyű szégyen annak is, aki nem vett benne részt, sőt üldözöttje volt Szabó Andrásnak.

 3. tudományos kutató said

  Nem akarok hinni a szememnek!!! A rektor (!!!), aki mellékesen teológiai tanár, Hegedűs püspök veje BŰNPÁRTOLÁST KÖVET EL! Elnézi, leplezi, cinikus nyugalommal tűri, hogy a ROKONA MÉSZÁROS javára OKIRATHAMISÍTÁSOKAT KÖVESSENEK EL! Na, jóra bízta a “törvénytelenségek feltárását” a MAB! A BŰNPÁRTOLÓRA!!!
  Fel kell jelenteni őket azonnal az ügyészségen!

 4. animus said

  Kíváncsi vagyok, vajon Fabiny Tibor meg mások tudtak-e annak idején ezekről a csalásokról. Aligha hiszem, hogy a MAB tagjai közé hívták volna Fabinyt, ha feltételezik róla. És ő vajon ennek tudtában fedezni fogja PETRŐCZI, SZABÓ, KULCSÁR-SZABÓ ÁGNES ÉS BALLA PÉTER bűncselekményeit?
  Terjedne eddig az intézményi lojalitás nála!
  Aki utólag tudomást szerez egy bűncselekményről, és segít eltusolni, BŰNPÁRTOLÁST KÖVET EL. Benne van a BTK-ban.
  Kockáztatja vajon ezt Fabiny Szabóért, aki még a pogácsát is sajnálja tőle?

 5. doktorandusz said

  Ti tudtátok, hogy ilyenek a tanáraink? Hogy okirathamisításokat követnek el nyugodt szívvel. Szabó András dékán, Petrőczi, a felesége, Kulcsár-Szabó Ágnes és Balla, a rektor? Hogy lopnak, csalnak, kimerítik az egész BTK-t?
  Ha itt maradunk, mi is vállalhatatlanná válunk: senki nem fogad be bennünket, nem kapunk állást stb. Kizárt dolog, hogy ezt az IDI-t akkreditálják!
  A Mab is olvassa a blogot! Meneküljünk a süllyedő hajóról!

  • egyetemi oktató said

   Jó ötlet, húzzatok innen! Vannak becsületes helyek, sőt ENNÉL CSAK BECSÜLETESEBB HELYEK VANNAK. Addig menjetek, amíg azt nem gondolják rólatok, hogy ti is benne vagytok, meg vagytok fizetve

 6. ancilla said

  Vajon meddig fog még Petrőczi olyan boldogan mosolyogni a hétpettyes katicabogaras pendelyében? Láttuk ezt a képet, meg azt, amin a Szabóval vigyorognak valami kölyökre a Princz Gábor adományából, meg az anyaszentegyház kifosztásából szerzett lakásukban, a református hagyatéki raktárból hazaszajrézott bútorok között. A hányinger fogott el bennünket. De vége a dalnak nemsokára, mert nyomozás folyik ellenük.
  Ha legközelebb látni akarjátok (???) Szabót, egy zárt helyen találjátok meg.

 7. sola scriptura said

  Mit gondol (eufemizmus: nem szokott gondolkodni) Szabó, meddig tudja elkerülni az igazságszolgáltatást? És mit gondol Balla rektor mint teológus, meddig mehet el a bűnpártolásban? Mit gondolnak, meddig lesznek hozzájuk lojálisok azok, akik csak egyszerűen dolgozni és tanulni jöttek a Károlira?
  Az a benyomásom: a MAB nem fogja akkreditálni sem a kart, sem a doktori iskolát.
  Még egy kérdés: Szabó István püspök tisztában van sógora bűncselekményeivel? És Bölcskei, a Zsinat lelkészi elnöke?

 8. […] Public enqueiry 5. Hushing up the crime (Nyilvános nyomozás 5. A Mészáros-féle bűnügy el… […]

 9. Bloggerjogász said

  Ez a levelezés egyértelműen bizonyítja Balla Péter bűnösségét. Ő már június elején mindent tudott. Még el se kezdődött a MAB-vizsgálat. Mindent megakadályozhatott volna. Annyira el akarta tussolni az ügyet, hogy még szerencsétlen Somlyó Piroskát is elbocsátotta, aki titkárnőként tanúja volt ennek a levelezésnek. Balla Péternek itt egy bűncselekményt hoztak tudomására, de ő nem tett feljelentést, hanem eltüntette a szemtanút, Somlyó Piroskát, azaz bűncselekményt követett el, majds megkezdte a hajtóvadászatot Hima Gabriella ellen: közérdekű bejelentő üldözése, ez pedig újabb bűncselekmény.

 10. Theologina said

  Végképp nem értem, minek kell Pethő szatír képét még mindig a honlapon reklámozni. Mit akar ezzel Balla elérni? Hogy Pethő egy gazember, köztörvényes bűnöző, csaló és okirathamsító, azt az egész ország tudja már. Vele akarja reklámozni a HTK-t? Gyertek csak naiv lelkészjelöltek, tegyétek le a nagyesküt, aztán felejtsétek is rögtön el, mert egy kettőre taláros bűnözőt faragunk belőletek! Balla Péter tüntet azzal, hogy egy bűnöző vezeti a HTK-t. Talán azért, mert egylényegű vele.

 11. Criminal mind said

  Balla Péternek állampolgári kötelessége lenne bejelenteni a tudomására jutott bűncselekményeket. Rektorként pedig még fokozottabban ez lenne a kötelessége. Bármennyire retardált is, annyira idióta nem lehet, hogy ne tudná, bűncselekményeket követ el halomra.

 12. Véreslábú said

  Ezek szerint ezért rúgták ki szegény Somlyó Piroskát, hogy ne legyen tanúja Mészáros és Balla cinkosságának. Johannes, meg kéne szereznetek azt a koncz-Fábián féle jelentést. Ha egyáltalán elkészült. Kíváncsi lennék, mit szólt ehhez egy jogász. Hogy Bettyke milyen bölcs dolgokat mondott, azt látatlanban is el tudom képzelni. Balla a rektoriban vérengzett a leginkább, 4 titkárnőt rúgott ki egymás után ugyanarról a posztról, míg rá nem talált tökéletes női megfelelőjére: Kozma Fruzsinára. Viszont nagyon jó ez a levelezés: 2009 június 2-án Balla már mindent tudott. Erre föl leírja a MAB-nak, hogy elhatárolódik. Először is egy rektor ne elhatárolódjon, hanem intézkedjen. Másodszor pedig dehogy határolódott el! Rástartolt az IDI-vezetőre, hogy kirúghassa. Már ekkor.

 13. […] megbízott rektortól 2009 június 2-án, magyarázatot kért a témavezetés-lopások ügyében: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/03/public-enqueiry-5-hushing-up-the-crime-nyilvanos-nyomozas-…. A témavezetésnek díja van, másfélszeres minimálbér. Szabó és felesége sima […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: