Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Public enquiry 6. Calculated cheating (Nyilvános nyomozás 6. Tudatos csalás)

Posted by jhnnsclvn - március 12, 2010

A Nyilvános Nyomozás 5.  dokumentumaiból nyilvánvaló, hogy a Rektor még a MAB-vizsgálat előtt értesült Mészáros Márton csalásáról (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/03/public-enqueiry-5-hushing-up-the-crime-nyilvanos-nyomozas-5-a-meszaros-fele-bunugy-eltussolasa/). Az alábbi dokumentumok pedig azt bizonyítják, hogy a bölcsészkari vezetők, Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes, a csalásokat tudatosan hajtották végre; módjuk lett volna a védések felülvizsgálatára, melyet a Doktori Iskola vezetője április elején, két és fél hónappal a MAB-vizsgálat előtt kezdeményezett, és ezáltal elkerülhető lett volna az IDI felfüggesztése. Hima Gabriella felülvizsgálati kérelmét azonban egyhangúlag elutasították, és az ún. védések “eredményeit” egyhangúlag megerősítették. Az alábbi dokumentumokból az is nyilvánvaló, hogy Balla Péter rektorhelyettes rokona, Mészáros Márton védelmében tussolta el a bűncselekményt, és váltotta le a Doktori Iskola vezetőjét, azaz bűnpártolás róható fel neki. Annál inkább, mert a tudomására jutott bűnügyet sem jelentette a rendőrségnek (Nyilvános nyomozás 5.).

1. dokumentum: Hima Gabriella e-mailje, melyben Mészáros Márton védésének felülvizsgálatát kifejezetten személyes jelenlétében kéri, 3 különböző időpontra téve javaslatot.

Subject: doktori tanács, összeférhetetlenség
Date: Fri, 03 Apr 2009 00:59:19 +0200
From: Dr. Hima Gabriella <himag@ludens.elte.hu>
To: Szabó András <szabo.andras@hungarnet.hu>, Hansági Ágnes <hansagiagnes@freemail.hu>, Vanó Renáta <vano.renata@kre.hu>, Kőfalusi Krisztina <Kofalusi.Krisztina@kre.hu>, Meszaros Marton <mmeszaros@vnet.hu>, Hermann Zoltán <hermann.zoltan@hungarnet.hu>, “Kulin Ferenc Dr.” <Kulin.Ferenc@kre.hu>, berthazoltan5@gmail.com, kov4642@mail.iif.hu, “Fabiny Tibor Prof. Dr.” <fabiny.tibor@gmail.com>, Petrőczi Éva <hetpetty@hungarnet.hu>, latintanszek@freemail.hu, bene.sandor@kre.hu

——– Original Message ——–

Tisztelt Doktori Tanácstagok, Titkár és Koordinátor Asszony illetve
érintett PhD-s kolléga!

Hogy került Mészáros Márton neve mellé Szabó András neve témavezetőnek?
Valaha én voltam a témavezető, és a munkát mindaddig figyelemmel
kísértem, amíg a jelölt abba beavatott. Később megosztottam a
témavezetést Hansági Ágnessel, aki MM munkáját ténylegesen menedzselte.
Még a meghívókon is az én nevem szerepel társtémavezetőként. A sikeres
védés után azonban Szabó András neve került az én nevem helyére. Erről
nekem senki sem szólt. Sem előtte, sem utána. Sem a régi, sem az “új”
témavezető, sem a jelölt, sem a titkár, sem a doktori tanácstagok. A
honlapról tudtam meg. Riskó Enikő “felét” még elkérte Szabó András,
Mészáros Márton 50%-át egyszerűen, szó nélkül, elvette, mégpedg a védés
után! Mi ez? Szabad rablás? Pozícióval való visszaélés? Lehet azt
mondani, hogy MM dolgozatában én kevésbé vettem részt az utóbbi időben,
mint Hansági Ágnes (nem az én hibámból, hanem mert rákérdezéseimre
kitérő válaszokat kaptam). Riskó Enikővel viszont én kínlódtam
egyes-egyedül, mégis megosztottam őt a dékán úrral. Szabó András
témavezetéséről Mészáros Mártonnal kapcsolatban soha nem volt szó. Nem
is lehetett, hiszen a feleség opponens és bizottsági tag, ami
összeférhetetlenség okán ki is zárja Szabó András témavezetését.

Ekkora hiba nem fordulhatott volna elő, ha az ülésen jelen lehettem
volna. Előre bejelentettem, hogy március 26-29. között Brassóban leszek
egy nemzetközi konferencián, és kértem a védések átszervezését (előre
csúsztatását) ill. legalább a doktori tanácsülés hétfőre (március 30-ra)
halasztását. Ezért a Doktori Iskoláért én vagyok a felelős, az utólagos
manipulációk a témavezetésekkel engem kompromittálnak. Kérem a védések
azonnali törlését a honlapról, és a tanácsülés megismétlését a
részvételemmel
. Mivel a MAB adott némi haladékot, javaslom az április
9-ét vagy 10-ét, legkésőbb a Húsvét utáni keddet, azaz április 14-ét.

Hima Gabriella

2. dokumentum: Szabó Andrásék sajátos válasza fenti e-mailre, azaz a Doktori Iskolai Tanács jegyzőkönyve, melyből kiderül, hogy az ülést Hima Gabriella kérése ellenére előre jelzett távollétére időzítették, a védéseket megerősítették, a vétőjogával élő iskolavezetőt távollétében leváltották, és azt a nyugdíjas MAB-tagot ültették a helyébe, aki a jegyzőkönyv tanúsága szerint a csalásokat legalizálta. Az erről szóló jegyzőkönyvet Demes-Kőfalusi Krisztina titkárnő még április 8-án délben sietve szét is küldte (ld. Prioritás 1).

Dátum: Wed, 8 Apr 2009 12:38:59 +0200 [2009/04/08 12:38:59 CET]
Feladó: Kőfalusi Krisztina <Kofalusi.Krisztina@kre.hu>
Címzett: Szabó András <szabo.andras@hungarnet.hu>, Kovács Árpád <kov4642@mail.iif.hu>, Petrőczi Éva <hetpetty@hungarnet.hu>, berthazoltan5@gmail.com, Hansági Ágnes <hansagiagnes@gmail.com>, Tibor Fabiny <fabiny.tibor@gmail.com>
Cc: Hermann Zoltán <zo.hermann@gmail.com>
Tárgy: Fw: DIT
Prioritás (sürgősség): 1
Rész(ek):
2 DIT Jkv 2009.04.06..doc 63 KB
3 jkv kivonat 2009.04.06.doc 34 KB

Az összes melléklet letöltése (egy .zip fájlba)

1 név nélkül 3,69 KB
Tisztelt KDT Tagok!

Mellékleten küldöm a Gál László által elkészített jegyzőkönyv és határozat digitális változatát.
Tisztelettel:

Kriszta

—– Original Message —–
From: Gál László
To: Demes-Kőfalusi Krisztina
Sent: Wednesday, April 08, 2009 11:30 AM
Subject: DIT

Jegyzőkönyv

Készült a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának 2009. április 6-án tartott üléséről

Jelen voltak a csatolt jelenléti íven felsoroltak.

Demes-Kőfalusi Krisztina köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés a jelenléti ív alapján határozatképes.

Prof. Dr. Hima Gabriella, a Doktori Iskola vezetőjének távollétében javasolja a DIT-nek, hogy kérje fel levezető elnöknek Gál László kari igazgatót.

 1. 1. sz. ügyrendi határozat:

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták, hogy Gál László kari igazgató vezesse a DIT ülését.

 1. 2. sz. ügyrendi határozat:

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ülés napirendi pontjait.

1. napirendi pont: törzstag befogadása az Irodalomtudományi Doktori Iskolába

Gál László levezető elnök ismertette a szövegtervezetet. Tájékoztatja a Tanácsot Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanár alkalmazásának módjáról.

Prof. Dr. Szabó András: Elmondja, hogy 2009. április 1-jétől áll alkalmazásban professzor asszony, a KRE Szenátusa is támogatta a meghívással történő alkalmazást; ennek megfelelően Prof. Dr. Vargha András rektori jogkörben eljáró rektorhelyettes aláírta a munkaszerződést. Támogatja a törzstagok közé történő felvételt.

Prof. Dr. Kovács Árpád: Megerősíti a javaslatot. Elmondja, hogy 9 éve kíséri figyelemmel Jákfalvi Magdolna munkásságát. Professzori pályázatát a bírálok a legmagasabb minősítéssel értékelték, továbbá nemzetközileg is vitathatatlan színvonalú a professzor asszony munkássága.

Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Egyetért-e a DIT azzal, hogy Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanárt az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa befogadja törzstagjai közé?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

01/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag befogadja Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanárt az Irodalomtudományi Iskola törzstagjai közé.

2. napirendi pont: Doktori védések felülvizsgálata Prof. Dr. Hima Gabriella levele alapján

Gál László ismertette Hima Gabriella professzor asszony levelét a napirend tárgykörében.

Demes-Kőfalusi Krisztina ismertette Vanó Renáta válaszait Hima Gabriella kérdéseivel kapcsolatban.

A DIT egyetértett a válaszokkal kapcsolatban, azt elfogadta.

Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Megerősíti-e a DIT a 2009. március 23-i, valamint 2009. március 26-27-i doktori védések eredményeit?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

02/2009 (04.06.) sz. DIT  határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangú döntésével megerősíti a 2009. március 23-i, valamint 2009. március 26-27–i doktori védések eredményeit.

3. napirendi pont: Vezetői megbízás visszavonásának kezdeményezése

Prof. Dr. Szabó András javaslatot nyújt be a Doktori Iskola Tanácsának, melyben kezdeményezi Prof. Dr. Hima Gabriella felmentését a Doktori Iskola vezetői megbízása alól.

Elmondása szerint a DI vezetője olyan magatartást tanúsított, mely veszélyeztette a Doktori Iskola létét. 2008. őszén a MAB professzor asszonynak megszüntette a bizottsági tagságát; aki ezzel párhuzamosan súlyos feszültségeket keltett a testületben. Folyamatosan nem vesz részt a Doktori Iskola ügyeiben, döntéseiben a jegyzőkönyvek tanúsága szerint. Nem vett részt a DI akkreditációjának elindításában sem. A színháztudományi MA indításának és az érintett kollégák felvételének megsemmisítésére törekszik, súlyos feszültségeket keltve a Karon belül is. Ezek alapján nyújtotta be javaslatát.

Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Kezdeményezi-e a DIT  Prof. Dr. Hima Gabriella egyetemi tanár felmentését az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetői megbízása alól az Egyetem Rektoránál (e jogkörben eljáró rektorhelyettesénél)?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

03/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag kezdeményezi Prof. Dr. Hima Gabriella egyetemi tanár felmentését az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetői megbízása alól az Egyetem Rektoránál.

4. napirendi pont: Javaslat vezetői megbízásra

Prof. Dr. Szabó András javaslatot tesz az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetői posztjára Prof. Dr. Kovács Árpád személyében.

Gál László megkérdezi Prof. Dr. Kovács Árpádot, vállalja-e a jelöltséget?

Prof. Dr. Kovács Árpád elfogadja a jelölést, de munkájához segítséget kér, mivel helyismerete még nem teljes körű.

Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Támogatja-e a DIT Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár vezetői megbízását az Irodalomtudományi Doktori Iskolába?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egy tartózkodás mellett elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

04/2009 (04.06.) sz. DIT  határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa 1 tartózkodás mellett támogatja Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár vezetői megbízását az Irodalomtudományi Doktori Iskolába.

5. napirendi pont: Egyebek

Dr.Kulcsár-Szabó Ágnes jelzi a Tanácsnak, hogy jelenleg a Kari Doktori Iroda vezetője és az Irodalomtudományi Doktori Iroda titkára egy személy, viszont hivatali hierarchiában egymás felett állnak. Javasolja, hogy ez a kívülállók számára is egyértelmű legyen, erre találjon megoldást a DIT.

Gál László: Jelenlegi állapot szerint a DIT gyakorolja a Kari Doktori és Habilitációs Tanács jogkörét is. A doktori szabályzat szerint KDHT alapítható. Azokon a karokon, ahol reálisan több doktori iskolával is számolni lehet mindenképp javasolt a KDHT felállítása a doktori szabályzat alapján.

A DIT tagjai között egyetértés alakult ki, hogy kezdeményezni fogja a Kari Tanácsnál a KDHT megalakítását, és ezzel együtt rendezi a két doktori adminisztráció közti viszonyt is. Javaslat szintjén elhangzott, hogy a KDHT külső tagjai közé meghívásra javasolja a DIT Prof. Dr. Eisemann Györgyöt (ELTE BTK) és Prof. Dr. Dobos Istvánt (DE BTK).

Demes-Kőfalusi Krisztina jelzi, hogy a doktori szabályzat nem rendelkezik a DIT üléseinek összehívásáról; mindenképp szükségét érzi ennek pontosítására.

Gál László javaslatot tesz a szöveg módosítására, de jelzi, hogy ezt a Szenátusnak kell jóváhagynia az SzMSz alapján.

Más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Támogatja-e a DIT a beterjesztett módosító javaslatot?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

05/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag támogatja a KRE SzMSz. III. 6. sz. melléklet (Szabályzat a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról) módosításának kezdeményezését a Kari Tanács közbenjárásával az Egyetem Szenátusánál az alábbiak szerint:

16. §. kiegészítése:

„A DIT üléseit a doktori iskola vezetőjének vagy az EDHT ill. KDHT vezetőjének vagy a dékánnak vagy a DIT két szavazati jogú tagjának kérésére a DIT titkára hívja össze.”

Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes javaslatot tesz tudományos titkári feladatkör létrehozására. Indoklásul előadja, hogy sürgető szükség van a tananyagok rendszerezésére, továbbá a hallgatói igények teljesebb kielégítésére a tanulmányokkal kapcsolatban. Előfordult a múltban, hogy a hallgató jogai sérelmet szenvedtek.

Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Támogatja-e a DIT tudományos titkári feladatkör létrehozását az Irodalomtudományi Doktori Iskolában?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

06/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag támogatja tudományos titkári feladatkör létrehozását az Irodalomtudományi Doktori Iskolában.

Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes javaslatot tesz a tudományos titkár személyére: Dr. Hermann Zoltánt nevezi meg.

Gál László kérdezi  Dr. Hermann Zoltánt, elfogadja-e a jelöltséget?

Dr. Hermann Zoltán megköszöni a felkérést, és elfogadja a jelölést.

Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Megbízza-e a DIT Dr. Hermann Zoltán egyetemi docenst a tudományos titkári feladatok ellátásával?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

07/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag megbízza Dr. Hermann Zoltán egyetemi docenst a tudományos titkári feladatok ellátásával.

Prof. Dr. Kovács Árpád javasolja, hogy az Irodalomtudományi Doktori Iskola nevesítse a saját alprogramjait. Javasolja egy színháztudományi, egy irodalomtörténeti és egy irodalomelméleti alprogram elfogadását.

Dr. Petrőczi Éva: Az irodalomelméleti kiegészítéseként javasolja a kultúratudományi megnevezést is az alprogramba..

Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Elfogadja-e a DIT a határozati javaslatban nevesített alprogramokat?

A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

Gál László ismerteti a DIT határozatát:

08/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag elfogadta az Irodalomtudományi Doktori Iskola alprogramjait az alábbiak szerint:

1. irodalomtörténeti alprogram;

2. irodalomelméleti és kultúratudományi alprogram;

3. színháztudományi alprogram.

Több észrevétel nem lévén, levezető elnök az ülést bezárta.

K.m.f.

Gál László

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Prof. Dr. Szabó András      Prof. Dr. Kovács Árpád         Dr. Petrőczi Éva habil.

törzstag                                                     törzstag                                                        törzstag

Dr. Bertha Zoltán habil.                                   Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes

törzstag                                                                                 törzstag

Dr. Hermann Zoltán                         Demes-Kőfalusi Krisztina Kari Doktori Iroda vezetője

3. dokumentum: DIT-határozatok

Jegyzőkönyvi kivonat

– a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának 2009. április 6-án tartott üléséről –

01/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag befogadja Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanárt az Irodalomtudományi Iskola törzstagjai közé.

02/2009 (04.06.) sz. DIT  határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangú döntésével megerősíti a 2009. március 23-i, valamint 2009. március 26-27–i doktori védések eredményeit.

03/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag kezdeményezi Prof. Dr. Hima Gabriella egyetemi tanár felmentését az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetői megbízása alól az Egyetem Rektoránál.

04/2009 (04.06.) sz. DIT  határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa 1 tartózkodás mellett támogatja Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár vezetői megbízását az Irodalomtudományi Doktori Iskolába.

05/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag támogatja a KRE SzMSz. III. 6. sz. melléklet (Szabályzat a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról) módosításának kezdeményezését a Kari Tanács közbenjárásával az Egyetem Szenátusánál az alábbiak szerint:

16. §. kiegészítése:

„A DIT üléseit a doktori iskola vezetőjének vagy az EDHT ill. KDHT vezetőjének vagy a dékánnak vagy a DIT két szavazati jogú tagjának kérésére a DIT titkára hívja össze.”

06/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag támogatja tudományos titkári feladatkör létrehozását az Irodalomtudományi Doktori Iskolában.

07/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag megbízza Dr. Hermann Zoltán egyetemi docenst a tudományos titkári feladatok ellátásával.

08/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:

A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangúlag elfogadta az Irodalomtudományi Doktori Iskola alprogramjait az alábbiak szerint:

1. irodalomtörténeti alprogram;

2. irodalomelméleti és kultúratudományi alprogram;

3. színháztudományi alprogram.

K.m.f.

A kiadmány hiteléül

Gál László sk.

kari igazgató

8 hozzászólás to “Public enquiry 6. Calculated cheating (Nyilvános nyomozás 6. Tudatos csalás)”

 1. sárkányfog vetemény said

  1. Ez a jegyzőkönyv (is)egyértelművé tesz mindent! Vak, gyengeelméjű vagy teljesen amorális, akinek ezek után bármi kérdése maradt Szabó András, Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes, Petrőczi Éva, Hermann Zoltán, Kovács Árpád, Gál László (és a későbbiekben csatlakozó: Balla Péter) szakmai és emberi hitelessége iránt.
  2. A kérdés csupán az: hogy ezek után ezek az emberek mit keresnek az egyetemen?
  Miért nem kotródnak el önmaguktól, hogy ne kelljen kirúgottnak lenniük? Nem képesek belátni önmagukról egyértelműen, hogy mennyire ember alattiak?
  3. Szabó augusztusi elmenetele túl kései, ha egyáltalán eltűnik az egyetemről, hiszen nem arról van szó, hogy csak a dékánságról kell ezek után lemondania. Nem beszélve a felsorolt többi bűntársa azonnali eltávolításáról, hiszen a károkozásuk folyamatos.
  4. Szabó még fél évig semmi estere nem maradhat az épületben, de a fentiekben felsoroltak sem tevékenykedhetnek tovább, mert bűncselekményeik és az egyetem erkölcsi lezüllesztése azóta is egyre erősebb, agresszivitásuk és ámokfutásuk már nem ismer határokat.

  Mi az oka annak, hogy ez a vezetés nem képes megbukni ebben az erkölcsi fertőben, amit maguk alakítottak ki?

 2. tudományos kutató said

  Mi a munkahelyemen valósággal blogfüggők lettünk. Rendszeresen olvassuk a nagyon tárgyilagos, okiratokkal alátámasztott posztokat és a komoly és vicces kommenteket.
  Ilyen még nem történt Magyarországon: a magyar humán értelmiség színe-virága figyel egy sajátos BIG BROTHER SHOWt. Ebben magukat professzornak, költőnek, tudósnak kinevező silágy kognitív képességű (Hansági Ágnes kedvenc szava!) személyek játszanak egyetemet, kari tanácsot, doktori iskolát.
  Okiratot hamisítanak, jegyzőkönyveket antedatálnak, férj-feleség (Szabó, Petrőczi) együtt vesz részt egy olyan doktori védésben, melynek során egy meg nem írt disszertáció 100 %-ot kap Eisemann úr (Hansági Á. apósának helyettese) celebrálásával. És történik mindez a dunamelléki református püspök sógorának, Szabó Andrásnak a kivitelezésében, az egészre pedig áldását adja a volt dunamelléki református püspök, Hegedüs Lóránt veje, Balla Péter rektorként és papként.
  A szereplők annyira ostobák, hogy nem veszik észre, egy hatalmas akváriumban úszkálnak: egyetemek, kutatóintézetek, doktori iskolák oktatói és hallgatói olvasgatják dékáni leveleiket arról, hogy “a magyar felsőoktatás sanyarú helyzetére való tekintettel” kevesebb pogácsát és üdítőt fogyasszanak az értekezleteken. Valamint homályos fenyegetéseket a “névtelen blogozók” és “kiszivárogtatók” címére. Mert ugye a református egyetemen a bűnelkövetés a napi praxis elidegeníthetetlen része. Aki pedig tesz ellene, mert erkölcsi nem engedik, hogy tétlenül nézze: aljas áruló.
  Egy ország figyeli őket, de ők ezt nem veszik észre. Úszkálnak a sötét akvárium zavaros vizében és várják a választásokat: a Fidesz, a református Orbán Balog Zoltán meg Kun Miklós tanácsára úgyis akkreditálja őket!
  Nem veszik észre, hogy ezt már akkor sem tehetné meg, ha akarná. Ugyanis ÓRIÁSI BOTRÁNY VAN! Csak ezt éppen a botrány hősei, a tompa tekintetű félszegúszók, a zsíros pontyok és a körülöttük sűrűsödő algatenyészet nem veszi észre.

 3. ancilla said

  Érdemes megnézni a MAB honlapján, mi történt a veszprémi Pannon Egyetem DI-jével! Annyira silánynak, méltatlannak bizonyultak, hogy 2014-ig nem is alapíthatnak DI-t.
  Az említett egyetem és a KRE BTK között van bizonyos ozmózis: exrendőr Kovács onnan húzott ide puszipajtása, Szabó András és Petrőczi után, Hermann is ott kezdte áldásos tevékenységét, onnan csábították fel a színháztudományiakat, Szitár a KRE-ről vonult le oda.
  Szóval Szabó és bandája: nézzétek a veszprémiek sorsát és okuljatok: EZ LESZ A TI SORSOTOK IS!

 4. cica said

  Azt mondja egy ELTÉ-s haver, hogy nem lesz az IDI-n egyházi ösztöndíj, megírta a 168 órában a Balla rektor. Meghogy nem is ők adták fel a hirdetést. Én ezt nem értem. Ti igen? Segítsetek!

 5. doktorandusz said

  Mi is olvastuk a hetilap olvasó levelei között Balla közlését, de nem tudjuk komolyan venni. Az a gyanúnk, hogy igenis lesz egyházi ösztöndíj, de csak a Szabó, Hegedűs, Mészáros rokonoknak, a Kulcsár-Szabó klán csókosainak, meg mindazoknak, akik tesznek valami komoly ellenszívességet.
  A többieknek meg KUSS!
  Azon már csak bágyadtan tudtunk mosolyogni, hogy Balla attól tart, hogy az álhirdetés (???) ÁRT AZ EGYETEM HÍRNEVÉNEK.
  Még egyszer mondjuk: ennek az egyetemnek NINCS HÍRNEVE! Ez egy KORRUPT HELY, CÉGÉRE GAZEMBEREK ÉS BARÁTAIK KIFIZETŐHELYE.
  Égesse magát meg a családját nyugodtan tovább is, Balla úr!

 6. sola scriptura said

  Hát igen, vicces az egész a poszton levő dokumentumok ismeretében. Talán figyelmébe kéne idézni Balla, Szabó meg egyéb uraknak, valamint a Kulcsár-Szabó klán kihelyezett Hansági stb. Ágnes hölgytagjának az az angol mondást, hogy “ne dobálózzon kövekkel az, aki üvegházban lakik”.
  Aki itt nagyon kukurikol a hírnevéről meg rendőrséggel fenyegetőzik, az cinikusan tűrte, sőt elősegítette bűncselekmények létrejöttét ill. eltusolását. Az ő minősítésésől: bűnsegéd stb. majd döntenek a megfelelő fórumok.
  És újra meg újra: MIT SZÓL EHHEZ A ZSINAT?
  Vagy a kis Mészáros rokon, Hegedűs vő teljesen önjáró?

 7. animus said

  Ide kéne aztán a “távlatos gondolkodás”, ami Hansági stb. Ágnes sajátja Eisemann úr (após helyettese az ELTÉ-n) szerint.
  Mikor járunk jobban: ha lármázunk és másokat vádolunk, miközben tele van a ládafia hamisított szerződésekkel stb.
  Balla úr jogérzéke arra már nem terjed ki, milyen neveken firkálja alá a tudományos (???) dékánhelyettes asszony a hivatalos iratokat.
  Persze nyilván megint a jogi csodafegyver, dr. Takács tanácsaira hallgattak. Ami röviden: üvölts nagyot, fenyegetőzz, majd megijed és abbahagyja!
  Balla, Szabó, dr. Takács köreiben ritka az erkölcsi autonómia, de azért találkozhattak ilyesmivel.
  Leginkább azoknál, akiknek jogszerűtlenül felmondtak dr. Takács jogszerűtlen és drága asszisztálása mellett.
  Bíróságra kívánkozik Hegedűs püspök gyanúsan fekete bajszú és hajú veje?
  Megkaphatja, de akkora bukta lesz, hogy leolvad a fejéről a hajfesték.

 8. […] Public enquiry 6. Calculated cheating (Nyilvános nyomozás 6. Tudatos csalás) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: