Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Invalid Pact (Kovács Árpád érvénytelen jogviszonya)

Posted by jhnnsclvn - március 23, 2010

A Ravasz László Baráti Kör ma levelet írt Balla Péter rektorhelyettesnek és Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök úrnak a Kovács Árpáddal 2009. januárjában kötött semmis munkaszerződés ügyében. A leveleket itt közreadjuk.

1. A Ravasz László Baráti Kör levele Balla Péter rektorhelyettes úrnak

feladó Baráti Kör Ravasz László <ravaszlszl.baratikr@gmail.com>
címzett balla.peter@kre.hu
másolatot kap ugyfelkapu@keh.hu;
miniszterikabinet@okm.gov.hu;
hi.edu@okm.gov.hu;
egyhazi@okm.gov.hu;
parlamenti.csoport@okm.gov.hu;
bazsa@unideb.hu;
keszei@chem.elte.hu
dátum 2010. március 22. 20:14
tárgy Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése
küldő gmail.com
részletek elrejtése 20:14 (4 órája)

Balla Péter

Egyetemi tanár

Rektori teendőkkel mb. Rektorhelyettes

Rektori Hivatal

B u d a p e s t, Kálvin tér 9.

1 0 9 1

Tárgy: Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése

Tisztelt Rektorhelyettes Úr!

Kovács Árpád a MAB bírálójaként, majd a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának tagjaként 2008 folyamán több, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karát érintő döntésben vett részt. A Károli Gáspár Református Egyetem ennek ellenére 2009. január 1-től munkaszerződést kötött vele, és ezzel törvényt sértett:

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 15. § Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság adott felsőoktatási intézményt érintő döntése meghozatalában részt vett.

A Kovács Árpáddal kötött munkaszerződés a jogszabály értelmében semmis, ezért a 2009. január 1-től az érvénytelen szerződés alapján jogtalanul kifizetett összegeket Önnek, mint munkáltatónak, a törvény értelmében vissza kell követelnie. Amennyiben Ön ezt 15 napon belül nem teszi meg, a Ravasz László Baráti Kör büntető feljelentést tesz Ön ellen hűtlen kezelés miatt.

Amennyiben az összeg visszaköveteléséhez a Fenntartó közreműködése szükséges, kérjük, szíveskedjék az ügyet Bölcskei Gusztáv Főtiszteletű Püspök Úr felé továbbítani. Mi is továbbítjuk. Püspök úrnak sem áll jogában sem a magyar állam törvényeit megsérteni, sem a magyar állam pénzét pazarolni, ezért a büntetőfeljelentést – amennyiben a visszakövetelést elmulasztaná – hűtlen kezelés miatt ő ellene is megtesszük.

Budapest, 2010-03-22

A Ravasz László Baráti Kör

Kapják még: a köztársasági elnök, az oktatási miniszter, a MAB elnöke, az EFOK elnöke

Eredeti itt:

Balla.Kovacs.msz

2. A Ravasz László Baráti Kör levele Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök úrnak

feladó Baráti Kör Ravasz László <ravaszlszl.baratikr@gmail.com>
címzett zsinat.elnokseg@zsinatiiroda.hu
másolatot kap ugyfelkapu@keh.hu;
miniszterikabinet@okm.gov.hu;
hi.edu@okm.gov.hu;
egyhazi@okm.gov.hu;
parlamenti.csoport@okm.gov.hu;
bazsa@unideb.hu;
keszei@chem.elte.hu;
balla.peter@kre.hu
dátum 2010. március 22. 20:38
tárgy Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése
küldő gmail.com
részletek elrejtése 20:38 (4 órája)

Dr. Bölcskei Gusztáv

Főtiszteletű Püspök úr

Református Egyház Zsinatának

Lelkészi Elnöke

Tiszántúli Református Egyázkerület

Püspöki Hivatala

D e b r e c e n, Kálvin tér 17

4026

Tárgy: Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése

Főtiszteletű Püspök Úr!

Kovács Árpád a MAB bírálójaként, majd a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának tagjaként 2008 folyamán több, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karát érintő döntésben vett részt. A Károli Gáspár Református Egyetem ennek ellenére 2009. január 1-től munkaszerződést kötött vele, és ezzel törvényt sértett:

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 15. § Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság adott felsőoktatási intézményt érintő döntése meghozatalában részt vett.

A Kovács Árpáddal kötött munkaszerződés a jogszabály értelmében semmis, ezért a 2009. január 1-től az érvénytelen szerződés alapján jogtalanul kifizetett összegeket Önnek, mint a Református Egyház Zsinata Lelkészi Elnökének – a Károli Gáspár Református Egyetem fenntartójának – a törvény értelmében vissza kell követelnie. Amennyiben Ön ezt 15 napon belül nem teszi meg, a Ravasz László Baráti Kör büntető feljelentést tesz Balla Péter rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes és a Református Egyház Zsinata illetőleg a Zsinat lelkészi elnöke mint fenntartó ellen hűtlen kezelés miatt.

Az Egyháznak sem áll jogában sem a magyar állam törvényeit megsérteni, sem a magyar állam pénzét pazarolni.

Hasonló tartalmú levelet küldtünk Balla Péter rektorhelyettes úrnak is.

Budapest, 2010-03-22

A Ravasz László Baráti Kör

Kapják még: a köztársasági elnök, az oktatási miniszter, a MAB elnöke, az EFOK elnöke

Eredeti itt:

Bölcskei.Kovács.msz

25 hozzászólás to “Invalid Pact (Kovács Árpád érvénytelen jogviszonya)”

 1. ancilla said

  Ebből világos, hogy semmiféle törvénytelen lépéstől nem riadnak vissza a Károlit irányító személyek: a lelkész (?) és tudós teológus (???) Balla, az érdemtelenül akadémiai doktorátust szerző Szabó András, valamint Kulcsár-Szabó Ernő menye, Hansági Ágnes. Osztják az állam pénzét bűntársaiknak: a nyugdíjas Kovács két egyetemen (ELTE, Károli) veszi fel hasonló nevű tanszékeken a professzori fizetést. Mit tesz isten, mindkét tanszéket Kulcsár-Szabó nevű személy vezeti az eltéset Ernő, a károlisat menye, az Ágnes.
  Ennyi mocskos korrupcióról eddig csak Gogol, Szaltikov-Scsedrin és Ilf-Petrov műveiben olvastunk.
  Ez sem véletlen: Kovács Árpád ott szocializálódott erkölcsileg. A többi résztvevő pedig már eleve romlott volt.

 2. tudományos kutató said

  Most fog kiderülni, semmibe veheti-e a magyar törvényeket az irodalomtudományt hűbérbirtokként kezelő Kulcsár-Szabó klán. Hogyan reagálnak a megszólítottak a levélre?
  Az egész felsőoktatás kíváncsian várja. A címzettek morális integritása múlik a döntésen.

 3. animus said

  Ezzel a levéllel nyilvános lett a jogsértés. És a sok megszólított: az államfőtől az oktatási miniszterig és a MAB-elnökig nem tehet úgy, mintha semmi sem történt volna.
  Bűnpártolók csak nem akarnak lenni???

  • Trajanus said

   Köztársasági elnök úr évek óta hangoztatja, hogy morális válságban van az ország. Az egyetemi ügyek is ennek a morális válságnak a megjelenési formái. Sajnos ez pár jóakaratú ember sopánkodásától nem fog megváltozni. Közösen, összefogva kell lépni, fáradhatatlanul hallatni a hangunkat, és rendre kifejezésre juttatni, hogy a mutyizásból elég volt!

  • sola scriptura said

   Ne légy már ennyire naív! Direkt ezért csinálták! Az ő keresztyéni érzületükkel összefér bármilyen bűn (lásd Bölcskei alkoholizmusát és nőügyeit), törvénytelenség, csak MEG NE TUDJÁK MÁSOK!
   Ők aztán, mint a három majom, nem láttak semmit, nem hallottak semmit és szájukat sem hagyja el egyetlen őszinte szó.
   Most lehet, hogy megszívják: azt, hogy nyilvánosságra kerül az, hogy tudatosan törvényt sértettek!

   • kukabúvár said

    Bizonyosan az első nem sokára beszélni fog, mert nem tudja tovább tartani magát. Ebből a szempontból Tarr abszolút nem számít, legfeljebb 10-15 év múlva nem lesz püspök, mert eljátssza a lehetőséget. Amúgy nem kár érte, bár értelmes, de egy kis csontos rideg karrierista patkány.
    Balla semmit sem tud szólni, mert rájött, hogy miket tett és miket kell még megtennie, mert nem tud kiszállni a csalás-sorozatból. Aki abba egyszer belekerül, az benne is marad, míg ki nem töri(k) a nyaka.
    Bölcskei megrettent, már régóta elege van az egész Károliból, de ő is fél, mert tudja, hogy elvesz egy dominót, akkor meglöki a többit is és borul mindegyik. Hát, ez sajnos elkerülhetetlen. Másként fogalmazva: a bili tele van (színültig) és nem fér már bele több piszok, ki kell ürítenie.
    – Kukabúvár most nem segít, egyedül kell megtennie!

   • animus said

    Beszél, de mit és főleg hogyan? Én nem vagyok debreceni hála istennek, mert ha a nagytemplomban kellett volna hallgatnom püspök urat élőben, már rég kitértem volna a hitemből. Így néha-néha meghallgatom őt rádióban vagy tévében, amikor ő mint főpásztor szól a hívekhez a határon innen és túl. Alig tudják kitölteni a közvetítés óráját énekkel (ez jó, a Kántus szépen énekel), hirdetésekkel meg miegyébbel. Maga a Főpásztor kb. 15-17 perces prédikációja a homiletika minden szabályát megsérti: primitív aktualizálgatás, bibliai szöveghelyek végsőkig lebutított magyarázgatása.
    Ettől az embertől vártok felelős megszólalást? Én nem vagyok ennyire optimista…

   • Ravasz said

    Pedig lehetnél optimista, mert mindegyik azt kapja, amit jól megérdemel. Bölcskei annyira loholt a Fidesz után, hogy a hosszú és rögös úton elhullott. Nem kell ő a Fidesznek se. Pedig annyira nyalt és annyira akart felkapaszkodni a politika szekerére, de nem fogadják őt, nem is állnak szóba vele, mert híre ment a tehetetlenségének és tehetségtelenségének. Tarr titkára csak ezt erősíti a háttérből és röhög a markába, hiszen számára a főnöke csak egy ugródeszka, egy átlépendő lépcsőfok.
    Nem átalakítani kell az intézményt, hanem eltávolítani ezt a szemét bandát, akik ezt a törvénytelenséget Bölcskei palástja alatt elkövetik. Ez nem olyan sok ember.

   • dr. pati said

    Méghogy átalakítani? Ezek egy egészen új intézményt szeretnének létrehozni. Egy kárpát-medencei egyetemet. Le akarják cserélni a cégért, azt hiszik, hogy attól majd megszűnik a baj. Minden jogsértés anulálódik és minden jogsértő csaló (Szabó Andris, Hermann Zoltán, Hansági Ágnes, Kovács Árpád, Györgyiné Koncz Judit, Petrőczi Éva, Bánki Éva) szentté válik, és megtisztul minden elkövetett csalásától.
    Nem az intézmény cégérét kell lecserélni, hanem RENDET kell tenni és végre példát kell statuálni: vagyis eltávoztatni ezt a hét gonosztevőt! Balla nincs a listán, mert csak “mb” és tevékenysége okafogyottá valamint nemkívánatossá válik a bűnpártolások miatt.

 4. doktorandusz said

  Balla Péter mb. rektor, Szabó András dékán, a püspök sógora nem fel sem a világi igazságszolgáltatástól, sem a Teremtőtől!
  Csalnak, lopnak, hazudnak, semmis szerződéseket kötnek pénzért, presztízsért cserébe.
  Ők vajon kiknek a szolgái???
  A Teremtő elől nem menekülhetnek, akkor sem, ha megátalkodott ateistaként nem hisznek benne.

 5. cica said

  Miért nem foglalkoztok a lényeges dolgokkal? Lesz egyházi ösztöndíj vagy nem???

 6. vidéki oktató said

  A veszprémi egyetem filológiai kara, ahol Kovács, Szabó meg Petrőczi úgy egymásra talált, a tönk szélén áll. Nem akkreditálták a DI-t, annak vezetője, Földes Csaba hisztériásan próbál visszamenni Szegedre. (Nem fog sikerülni, ott is úgy utálják, mint mindenhol).
  Navracsics Tibor nővére, Judit lesz az utolsó dékán, de neki már csak a kapuzárás marad.
  A károlisok onnan lopták el a színháztudományi tanszéket, cserébe adták helyébe a nagy magyar tudósasszonyt, SZITÁR KATALINT.
  Ő most a magyar irodalmi tanszék vezetője duplára hízva.

 7. Dr. Takács said

  Nagyon helyes! A hatályos törvényeket igenis be kell tartani. Ha másként nem megy, akkor be kell tartatni. Pláne, ha annyi korrupció és törvénytelenség történik, mint ami a Károli BTK-n megesett az elmúlt (vizsgált!) időszakban.
  1. SZABÓ ANDRÁS tisztában van az általa és köre által elkövetett jogtalanságokkal és jogsértésekkel. Hiába terjeszti, hogy lemond, mint dékán augusztusban: először is az már késő, másodszor pedig nem csak dékánként kell elmenni, hanem fegyelmivel el kell távolítani, ha csak dékánként akarna visszavonulni!
  2. HANSÁGI=KULCSÁR-SZABÓ ÁGNES is ráébredt – teljes jogérzék hiányában -, hogy miket tervelt ki és mikre vette rá a közvetlen főnökét, melyekben tettes társa is volt különböző neveken.
  3. BALLA PÉTER már egy ideje fél, mert ő csak tavaly év közben csatlakozott ebbe a törvénytelenségbe, amihez nem csak asszisztál, hanem most már kvázi munkáltatóként több, mint bűnpártoló.
  4. BÖLCSKEI GUSZTI, mint a Zsinat elnöke, vagyis a fenntartásért felelős szerv vezetője még mindig nem érti és nem érzi ennek és ebben önmagának a súlyát.
  5. A többiek (HERMANN ZOLTÁN, BÁNKI ÉVA, GYÖRGYINÉ KONCZ JUDIT)”csak” mellékszereplők, akik a saját hatalmukkal és pozíciójukkal súlyosan visszaéltek az egyetem, az egyház és az állam anyagi és erkölcsi rovására. Ez majd egy második körös orvoslást igényel. Egyenlőre a fő elkövetőket (SZABÓT, HANSÁGIT ÉS BALLÁT) kell azonnali hatállyal félreállítani, hogy még ennél is több kárt ne okozhassanak senkinek és semminek.

 8. animus said

  Ez nagyon jó kérdés, engem már több mint egy évtizede foglalkoztat. Ez az ember 12 évvel ezelőtt 15 000 + ÁFA munkadíjért képviselte a Károlit a Munkaügyi Bíróságon. Vesztette a pereket, a Károlinak ki kellett fizetni a kiesett munkabért. A Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottsága is tárgyalt róla, mert feljelentették, mivel fenyegetőzött, zsarolt, belegázolt a felperesek emberi méltóságába.
  Tehát dr. Takács forintban kifejezhető kárt okozott, presztízsveszteséget okozott, szemmel láthatóan jogilag gyengén képzett ember, de tele van gyűlölettel.
  Miért kell őt tartani? Nem tudom. Talán ő is rokon.

  • Skizó said

   Mert rokona a frissen kinevezett, közokirat-hamisító bíró, aki képes volt közokiratba foglalni, hogy a semmis okirat jogszerű és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirat. Ezek kéz-kezet mos alapon végig ferőzik, és mérgezik a jogszolgáltatást, és a magyar társadalom egészét. Dr. Takács Eszter bármit képes leírni, a bíróság előtt is bármikor hamis nyilatkozatot tesz, szerintem egyszerűen alkalmatan bírónak, az alkalmassági vizsga is hamisítás eredménye, sztem.

   • Judge said

    Igazad van, a magyar jogszolgáltatás velejéig mérgezett. Bírák, ügyészk hazudoznak, hamisítanak, rágalmaznak és mindezt hatályos, érvényes közokiratba foglalják. Nem élünk jogállamban. A bírák és ügyészek erőből azt írnak le, ami akarnak, senki sem ellenőrzi és senki sem volnja felelősségre őket. Marad a nyilvánosság. Illetve Strasbourg. Ez itt nem Európa.

   • Bloggerjogász said

    Skizó és Judge igazát bizonyítja ez a poszt is. Kovács Árpád szerződése tényleg érvénytelen, neki vissza kellene fizetnie a felvett pénzt 2009 januárjáig visszamenőleg, Ballát pedig hűtlen kezelésért le kellene csukni. Feljelentés történt, vádemelésre nem került sor. Kábé ennyit ér nálunk a jog és a törvény.

 9. tudományos kutató said

  Tehát Balla Péter mb. rektor (lelkész és teológus, Hegedűs püspök veje) már majdnem egy éve bűnpártoló magatartást tanúsít, és nem csak Kovács Árpád alkalmaztatása ügyében, hanem a doktori cselekmények során Szabó András, Hansági Ágnes, Petrőczi Éva és Mészáros Márton által elkövetett bűncselekmények tárgyában is.
  Az nem menti a dolgot, hogy Mészáros Márton a rokona, sőt!

 10. Kollega said

  Ez a doktori iskola már akkor “bedőlt” – ahogy írod – amikor Mészáros Márton tavaly tavasszal (egy éve!) csalt (azóta is oktat az egyetemen és rengeteg órát adnak ennek a hulladéknak) és felpontozták Baranyai Katalin primitív disszertációját, amit most a Miskolci Egyetemen próbálnak eladni.
  Mészáros Márton csalásával, fél dolgozatával (mennyiségileg 50%), amire 100%-ot adtak bebizonyosodott, hogy ez a doktori iskola nem legitim. Hima Gabriella eltávolításával – aki ezeket a visszaéléseket és közönséges csalásokat észlelte és jelezte, valamint tiltakozott ezek ellen -, elkezdődött egy korszak, ami a link és erkölcsileg “laza” Kovács Árpád vezetésével és a csaló Szabó Andrásék (Hansági Ágnes meg Hermann Zoltán) irányításával zajlik. Természetesen a fantasztikus ember, Fabinyi Tibor is tud mindenről, részese ennek a történetnek, de esze ágában sincs tiltakozni, inkább bűnrészese az eseményeknek és együtt zabrál Petrőczivel, Szabóval, meg Hanságival. Valamiért ez erkölcsileg is neki nagyon megfelelő így ahogy van!
  Itt és most, ebben a felállásban nincs kivétel. Mindegyik résztvevő sáros… – és még ezek az emberek szeretnék a doktori iskolát akkreditáltatni? De kivel? Minek?
  Ez a többi egyetem doktori iskolájára nézve tragikus és sértő.

 11. tudományos kutató said

  Tényleg ez a tervük? Sátáni! Meg kell akadályozni, hogy országok fölöttivé válva kibújjanak a felelősség alól!

 12. sola scriptura said

  Vannak tisztességes emberek is a református egyházban. Steinbach püspök például, a dunántúli püspök intelligens, sokoldalúan művelt, nyelveket beszélő ember és tiszta életű, keresztyéni gondolkodású ember.
  Miért nem ő áll az egyház élén vagy egy hozzá hasonló, akinek az igehirdetésétől megtisztulhatna az ember lelke. Bezzeg Szabó püspök, a Szabó András sógora: úgy prédikál, mintha kinyilatkoztatna. Semmi keresztyéni alázat nincs benne.

 13. animus said

  Hallottátok Sepsi Enikőt a Refműsorban? Olyan végtelenül primitíven beszélt Simone Weilről, hogy legszívesebben kikapcsoltam volna a rádiót. Ez a nő egy bérelszámoló szellemi szintjén áll. Azt is mondta, hogy Simone Weil nem törődött a megjelenésével, “amivel mi törődünk”. Innen üzenem neki, hogy ótvarosan rossz ízlésre vall kék damasztszalvétában fényképeszkedni egy lépcső előtt egy felekezeti intézmény vezető tisztségviselőjének.
  Így azt árulja el magáról, hogy egy olcsó, közönséges, buta, vidékies rüfke.

 14. ancilla said

  Virágvasárnap Balla prédikál a Szabadság téren. Majd kiderül, hogy ez a bűnpártoló, bűncselekményeket takargató kisszerű festett bajszú senki hogyan birkózik a húsvét üzenetével.
  Én nem mentem fel őt se.

 15. […] Invalid Pact (Kovács Árpád érvénytelen jogviszonya) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: