Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Finances and Politics of the Vice-Rector Balla (Balla ”JOBBIKos” pénzügyi játéka a Károlin)

Posted by jhnnsclvn - április 3, 2010

A Károli Egyetem dolgozóinak és hallgatóinak viharvert maradványát mélyen megrázta a Jogi Kar lefejezése és adminisztratív dolgozóinak tömeges kivégzése. A Jogi Kar mellett Balla Péter háromnegyed éve tartó heródesi vérengzésének másik terepe a Rektori Hivatal: innen – Pongrácz Márta pályázati referens kivételével – mindenkit eltávolított. Attól eltekintve is szép teljesítmény ez, hogy rektorhelyettesként Balla Péter nem is rendelkezik munkáltatói jogokkal. A Hazatérés templomának virágvasárnapi istentiszteletén Balla azonban már kifejezetten „rektorként” hirdette a „Magyar Feltámadást”. Vajon kinek? Csak azt tudjuk, hogy kinek nem: biztosan nem az általa kivégzetteknek.

A durva tisztogatásoknak pénzügyi és politikai hátterük van. Ezek összefüggéseit éppen ennél a két szervezeti egységnél Zsolt Csaba olvasónk alábbi elemzése világítja meg. Ezzel a poszttal köszöntjük egyúttal Jézus Krisztus feltámadását.

Boldog Húsvétot kíván minden jószándékú olvasónak – a szerkesztőség.

Szerző: Zsolt Csaba

A Károli Gáspár Református Egyetem évente 2.6 milliárd forintból gazdálkodik. Ez több, mint amiből az egész Magyarországi Református Egyház gazdálkodhat. Vizsgáljuk meg, hogyan sáfárkodnak az egyetem fura urai ezzel a hatalmas pénzösszeggel.

A Károli 2010-es költségvetési tervéről első ránézésre megállapítható a szervezeti egységek támogatottságának szembetűnő aránytalansága. A Hittudományi Kar (HTK) és a Tanítóképző Főiskolai Kar (TFK) lényegében kis költségvetéssel működik, de ezzel együtt komoly deficitet termel. (A HTK 70 milliós, a TKF pedig 12 milliós hiányt!) – Ám a legnagyobb deficitet a központi egységek hozzák létre (-282 millió forintot).

A fentiek ellenére sikerült bravúros technikával nullszaldósra kihozni az egész Károlit, aminek az az oka, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) tetemes saját bevételt hoz a központi konyhára (544 milliót), azon kívül a képzési és fenntartási normatívából valamint egyéb állami támogatásokból mintegy 280 milliót ”termel”.

Ugyanakkor az ÁJK nagyon takarékosan működik a 2010-es esztendőben: személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra és a hallgatók pénzügyi támogatására összesen mintegy 588 millió forintot fordít.

Mi lesz a maradék 240 millió forinttal? – Belekerül az egyetem feneketlen zsákjába, amiből a Bölcsészettudományi Kar (BTK) átláthatatlan kiadásait finanszírozzák. Ha figyelembe vesszük a BTK hallgatóinak és oktatóinak számát és részarányát, szembetűnik ez a finoman szólva pazarló gazdálkodás.

Mivel magyarázható például éppen a BTK-n, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője az életvitelszerűen Udinéban tartózkodó és dolgozó professzor csak heti egy ’45 perces előadással szerepel az órarendben? Megéri az egyetemnek ezért a munkáért professzori fizetést adni tanszékvezetői pótlékkal együtt? Nyilván nem, de jól mutat egy akadémikus a tanszék élén, különösen akkreditációs időkben. Természetesen nem a személy, hanem a jelenség az érdekes: csakugyan érdemdús személyek látszatalkalmazása valódi pénzért! Közben pedig a kontaktórák jó részét tudományos fokozattal nem rendelkező személyek tartják.

A látható szálaknál lényegesebbek a tudatosan láthatatlanná tett kapcsolatok. Az ÁJK által létrehozott többlet (ami évente több mint 200 millió forint), minden esztendőben szőrén-szálán láthatatlanná válik. Az egyetem mb. rektora Balla Péter és – csak látszólag menesztett – gazdasági vezetője, Kovács Csaba Zsolt gondoskodik arról, hogy a több száz millió forint eljuthasson a Jobbikhoz. Az egyetemet, annak politikai hátteréhez kapcsolódó szálak egyikét Balla Péter mb. rektor személyesíti meg. Apósa Dr. Hegedűs Lóránt minden Jobbik-rendezvényen megáldja az árpádsávos lobogókat és „Magyar Feltámadást” ígér a jobbikos ifjaknak. Ez az úgynevezett feltámadás nem ingyen és hit által valósul meg! Ráadásul Balla Péter sógornője, Hegedűs Lorántné parlamenti képviselőjelöltként a Jobbik egyik frontasszonya. Annak idején a Jobbik bölcsőjét amúgy is a Károli egyetemen ringatták. Jogi karának hallgatója Szegedi Csanád Brüsszelben botránkoztatja a jóérzésű politikusokat.

Ifj. Hegedűs Loránt még Budaházy Györgyhöz http://barikad.hu/node/33995 a váci börtönbe is ellátogatott, mint lelki atyja.

Balla Péter “rektorként” és egyetemi tanárként prédikált Virágvasárnapon, a Jobbik Szabadság téri Hazatérés Templomában http://hazankert.hu/sites/default/files/images/PLAK%C3%81T.jpg.

Egyébként a Szabadság téri Hazatérés Temploma, ami hivatalos református templom (tehát nem magántulajdon) helyet biztosít egy kolombárium rendszernek is, ahol a megtért jobbikos hívek és elhalt rokonaik 150-500 ezer forintért végleg megnyugodhatnak és feltámadhatnak Balla lakása alatt. A 686 helyet magába foglaló építmény, a maga márvány burkolatával és igényes kivitelezésével hatalmas beruházás volt. Ennyi pénz aligha származhat a gyülekezet nyugdíjas tagjainak a sovány kis pénztárcájából: http://www.hazatereskolumbarium.hu/

Balla és a közvetlen környezetében – immár láthatatlanul – dolgozó Kovács (aki a Jobbik egyik kulcsembere) különféle cégeken és látszatmunkákon keresztül megbízatása alapján támogatja a Jobbikot. Ballának ezen kívül sokat kell tennie a Szabadság téri Hegedűs-impérium gyarapításáért is.

Részben ide folynak el a Károli egyetem számára kiutalt képzési és fenntartási normatívák, állami támogatások, valamint az ÁJK-tól átvett bevétel.

41 hozzászólás to “Finances and Politics of the Vice-Rector Balla (Balla ”JOBBIKos” pénzügyi játéka a Károlin)”

 1. Kollega said

  Amit a Hegedűs családhoz tartozó Balla, mint az egyetem megbízott rektora és a jobbikos gazdasági igazgatója (Kovács, aki még mindig a pénzügyi tranzakció után irányít) elkövetett, az egy árulás a Fidesszel szemben!

  Persze nem jobbikos szemszögből, hiszen a Jobbik anno a Károlin alakult, amit az írás is érint. Ráadásul a jelenlegi vezetés mindig is jobbikos volt. Kapóra jött számukra a Jogi Karon előállt többlet, ami nem csak idén keletkezett.

  Sajnos ez az egész pénzügyi machináció igaz, amit az is alátámaszt, hogy a Rektori Hivatal már tavaly szinte teljesen ki lett ürítve, hogy senki ne láthassa a pénzügyi akciókat. A kollégák kirúgása és folyamatos cserélése (pl. főtitkárból volt 3 az elmúlt hónapokban!) akkor vette a kezdetét, amikor a Jobbik elkezdett a direkt kampányára készülni. Kellett a pénz! És nem kevés… Többen áldozatául estünk ennek az eltávolítási hullámnak, hogy ne láthassuk mi folyik Kovács irányításával Balla névleges mb. rektorsága idején.

  Ha jól látom, akkor Balla már ki is nevezte önmagát rendes rektorrá, ami a virágvasárnapi jobbikos istentisztelet meghívóján a neve alatt olvasható is, ami itt dokumentumként meg lett adva. Lehet, hogy az elkövetettek miatt az üldözési mániája egy ilyen megnyilvánulási formát öltött, ami a kis ember kis agyának az elborulásához vezet majd. Legalábbis ez az első lépcső… Nagy a teher rajta!

 2. dr. pati said

  Kedves Kolléga, jól emlékszel kb. mindenre. Engedd meg, hogy kollegialitásképpen kiegészítselek:
  – még szó volt arról is, hogy a leendő közigazgatási közép- és felső vezetők egy (jogi és közigazgatási) alapképzésen vettek volna részt, amire a Jogi Karon hivatalosan nyílt volna lehetőség.
  – Természetesen ez a jobbikos egyetemi vezetésnek (Ballának és az emlegetett Kovács Csaba Zsoltnak) nemhogy nem volt az érdeke, de kifejezetten ez ellen cselekedtek, amikor gyorsan menesztették a jogi kar dékánját is.
  – Ezt azért kellett megtenni, nehogy a Károlin lehetőség adódjon a leendő fideszes közigazgatási szakemberek szakmai alapképzésére.
  A megüresített dékáni helyre gyorsan kinevezték a bamba Domokos Andreát, aki sem tudományos (szakmai), sem emberi tekintetben (főleg pszichésen!) nem alkalmas dékánnak, ám ha valamit el kell simítani, akkor kézi irányítással bármit megcselekszik a hirtelen jött dékánsága megtartásának érdekében.

  – Értető, hogy Bölcskei püspök régóta és most is hallgat. Kifejezetten élvezi, hogy bosszút állhat a Fideszen, mert utálja a sorozatos megaláztatásokat: az előszobáztatást és hogy nem fogadják őt személyesen, nem is állnak szóba vele. Ő csak nagy mennyiségben iszik (vedel) és maga helyett a titkárát: Tarr Zoltán tanácsos urat küldi el mindenhova, aki hírnökként érkezik, mint a Fenntartó kvázi követe.

  – Bölcskei mossa az alkoholtól püffedt kezeit a Jobbikos egyetemi több milliós támogatás ügyében, sőt szűk körben élvezkedik is ezen, mintha ez volna a bosszúja, hogy nem áll vele szóba a Fidesz. De vajon hol van ilyenkor Szabó István püspök, aki mégis elég közel helyezkedik el a történtekhez, hiszen ő a Dunamellék püspöke és pár száz méterre dolgozik a Rektori Hivataltól, Balla pedig kollégája is a Teológián. Ráadásul ő nincs olyan messze még a Fidesztől, mint a debreceni püspöktársa.

  Hagyják Ballát a Hegedűs család irányításával és Kovács gazdasági segítségével szabadon garázdálkodni.

 3. vérbükk said

  Különös ez a nyilvánvaló összefonódás a Jobbik és a KRE között a nem is annyira láthatatlan háttérben. Az előtérben viszont nagy fideszes barátkozás zajlik. A KRE kremlinológiai intézetének vezetője, Kun Miklós (Kun Béla unokája) éppen egy kisebbségjogi konferencián (aminek annyi köze van a protestáns értékekhez, mint a kremlinológiának) udvarol hevesen a Fidesz külügyminiszterjelöltjének, Martonyinak.
  Az egész nagyon hasonlít arra, amikor egy férfi (KRE) hevesen udvarol egy partiképes társasági hölgynek (Fidesz), miközben forró éjszakákat tölt régi szeretőjével (Jobbik). A történet végét is megjósoljuk: a házasságkötés után a férj (KRE) az új asszonytól (Fidesz) kapott hozományt régi szeretőjére (Jobbik) költi. Erényes történet ez húsvét napján

 4. régi kolléga said

  Nagyon hasonlít ez arra, amikor 1999-ben ellepték a KRE-t a MIÉP-es alelnökök és rokonaik. Ekkor tűnt el az a 2 milliárd Ft, amit az Orbán kormány kormánytartalékból kiutalt számukra azért, hogy abból építsenek a bölcsészkarnak új épületet a Kálvin téri telken.
  Most megint jön egy Orbán-kormány, biztos hoz egy kis ajándékot, amit a KRE fura urai a Jobbiknak játszanak át.

 5. helveticus said

  Az lehet, hogy Bölcskei püspök röhög a markába, hogy az ünnepi hangulathoz illő stílusban maradjunk, de Szabó István püspök, a Fidesz-közeli ember elgondolkodhatna. (Ő volt az, aki összeadta Deutsch Tamást Für Anikóval. Nem is volt áldás a frigyen!)
  Mivel tudja megmagyarázni Szabó püspök azt, hogy tűri a Hegedűs család fékevesztett politikai ámokfutását? Miért engedi azt, hogy árpádsávos lobogó lengjen a Szabadság téren már nyolc éve, mellette a fekete zászló, hjelezve a szocialista kormányzást?
  Szabó püspök nem látja a Böszörményi útról, mi folyik az ötödik kerületben? Pedig a dunamelléki püspök és nem budai!

 6. heidelbergi káté said

  Nagyon jó a poszt, gratulálok!!!
  Világosan kiderül belőle, hogyan lopják el az egyetem urai a szakszerű jogi munkával megszerzett milliókat, hogy a Jobbikra költsék? Meg persze magukra se sajnálják. Érdemes lenne megnézni a Mátyás u. 20-at, mit halmozott fel Szabó András és rovottmultú felesége, Petrőczi a 140 négyzetméteres luxuslakásban! Még nem felejtettük el, hogy Princz Gábor finanszírozta első körben a lakást.

 7. komáromi csipkés györgy said

  Ebből a tárgyilagos számvetésből és táblázatból világosan kiderül, hova süllyedt a magyarországi református egyház vezető (?) értelmisége ()?)
  A Zsinat miért tűri ezt? Bölcskeit értem, de vannak a Zsinatnak más tagjai is!

 8. Kovács Árpád said

  Elloptuk, nagy dolog! Az én szülőhazámban, a nagy Szovjetunióban pár milliárd meg se kottyant, Igaz, Petyka Hermann???

 9. Petyka said

  De még mennyire, Vaszilij Ivanics! Mi lopásban nagyhatalom vagyunk, az IMO-ban is ezt tanultam!

 10. filológus said

  A hallgatókra itt senki se gondol? Akiknek tudást, presztízst ígértek? És mi lesz a joghallgatókkal, ha megszüntetik a jogi kart? Hol kapnak diplomát?

 11. gyűszűvirág said

  Eltaláltad! Kit érdekelnek a hallgatók. Ha leperkálták a pénzt vagy hozták a fejkvótát, mehetnek a..

 12. kukabúvár said

  Kulcsár Szabó – ha kell, akkor: Hansági – Ágnes volt SZDSZ-esként az anyagi érdekek mentén inkább összeborul a Jobbikkal, csak hogy hű maradjon a Fidesz-ellenességéhez.
  Hiába az egzisztenciális érvek erősebbek mindennél ezen az egyetemen, az egyes alanyok is ezt jól bizonyítják: még ha ez a Hansági a felszedett liberális nézeteinek az árpádsávossá váltása árán is történik.
  Az Apósa, Kulcsár Szabó Ernő még SZDSZ-es, a férje, Kulcsár-Szabó Zoltán már az utóbbi időben fideszessé vedlette át magát. Így most a feleség is levedli a kígyóbőrét, és ahogy szokták: mindenfelé bebiztosítják magukat. Kukába az ilyen percemberkékkel, mert ezek a legkárosabbak!

  • júdás said

   Nem csak Kulcsár Szabó alias Hansági Ági és Szabó András biztosítja be magát minden oldalról, hanem van az egyetemen, pontosabban a bölcsész karon, a jelenlegi doktori iskolában a törzstagok között olyan, aki kb. hasonlóan cselekszik.

   Nem is akárki az, akiről nem ír itt senki: FABINY TIBOR a neve az illetőnek, aki könyvtárszakosként és teológusként ül az irodalomtudományi doktori iskolában, mint törzstag és professzorként teljes valójában adja magát a korrupciós botrányhoz.

   Neki teológusként nem dehonesztáló olyanokat támogatni, mint egy velejéig korrupt dékánt és a helyettesét, akiket maximálisan kiszolgál? Persze szűk körben éppen aktuálisan fintorog ugyan, de nyilvánosan támogatja a korrupciót és az erkölcstelenséget az egyházi egyetemen. Erkölcsileg hova züllött ez a valamikori tisztességes ember?

   Miért teszi ezt? Hogy meri ezt nyíltan cselekedni ( a kiállásával és oda állásával) egy teológus? Talán abban bízik, hogy a püspök testvére majd kihúzza a slamasztikából, ha szorul a hurok és pozicionálódik.

   Fabiny még a MAB-ban is vállal tisztséget, ezzel is növelve személyének az erkölcsi súlyát (az egyetemen!). Fabiny Tibor nem tesz és nem is tett semmit, hogy ezt a csalási és korrupciós botrányt megfékezze, még csak el sem határolódott a történtekről.

   Hát így cselekszik egy hitvalló keresztyén ember, aki ráadásul még teológus is?

 13. gyűszűvirág said

  Húsvét vasárnapján Bölcskei püspök arról prédikált, hogy el kell határolódni a pogány jobbikosoktól, akik pártus hercegnek tartják Jézus Krisztust, akit “egy cifraszűrön bugylibicskával metéltek körül”. Tekintsünk el a mérhetetlenül faragatlan stílustól: mit üzen ez nekünk? Bölcskeinek valaki szólt, hogy a pápisták már hónapokkkal ezelőtt elhatárolódtak az újpogányságtól, talán neki is kéne tenni valamit. Erre felemelte a fejét a butykosból és Pokémonon csiszolt intellektusával összehozta a fentieket.
  Bölcskei persze nem veszi észre, hogy miközben ő a szószéken elhatárolódik, a fennhatósága alatt levő Károlin ÁTTALICSKÁZZÁK A PÉNZT A JOBBIKBA.
  Többek között az a Szabó András dékán, aki ősszel a rabbiképzősökkel smúzolt, mondván, milyen sok közös van a zsidók és a reformátusok sorsában. Vasárnaponként a Hold utcában imádkozik Orbán Viktorhoz, közben pénzt utalgat át a Jobbik kampányára.
  “Kelj fel, juhász, ne aludjál, elveszett a csengős bárány” énekelhetnénk Bölcskeinek, de hiába. Az ő nyája nem bárányokból áll, hanem báránybőrbe bújt ordasokból és foltos nőstényhiénákból, akik ellopják AZ ISTEN PÉNZÉT is.

 14. filológus said

  Hegedűs püspök nyilván a kálvinista költővel vallja: “Megáldom csíkos lobogódat, mint Messiást vén Simeon, a vérem tán színedbe árad, de láttalak, Forradalom”
  De ki a Messiás Hegedűs püspöknek? A saját fia, netán a menye, Budaházy vagy Vona Gábor?

  • Marcsi said

   Ki az? hát a veje az… Balla! – akit eddig ugyan semmibe vett, mert egy nagy szerencsétlenségnek tart, hiszen még püspök korában maga nyomta be a teológiára, hogy legyen valahol és dolgozhasson. Azóta meg búvárszivattyú lett Ballából, lenyomják a kútkévéről a mélybe és szivattyúzza az anyagot: az egyház, az egyetem és az állam pénzét. Amíg szar van, addig veréb is akad alapon, bár saját kezűleg az énekesmadarakat kiürítette maga mellől, a Rektori Hivatalból, nehogy elcsipogják magukat rosszkor fideszes helyen. A búvárszivattyúzó Balla mélyre lett ledugva, mert Kovács ex lex gazdasági vezető vele nyomja ki a pénzt, mert szükség van a milliókra: hiszen a sógornője arcképét is ki kellett nyomtattatni és plakatíroztatni – nem ám akárhol, hanem – az Újlipótvárosban minden utcasarkon.
   A búvárszivattyú jól dolgozik, ezért lett megbízott rektor és ezáltal nagyszívású szivattyú is lehet.

   • ancilla said

    Nagyon jó metafora a búvárszivattyú! Mutatja a működést, de azt is, hogy titokban folytatják! Megrázók a képek a Szabadság téri templom pincéjéről! Több tízmilliót költöttek el ott süttői vörösmárványra meg egyebekre! De meg is térül a Hegedüs családnak, ha egy családi ketrecért félmilliót kérnek!
    Micsoda abszurd és morbid ötlet kolumbáriumot berendezni a gyülekezettől fillérekért privatizált “családi ház” pincéjéből! És a halottakból hatalmas pénzeket csinálni!

 15. Pélcsi Kesztyű said

  Kinek “rendes feltámadás” az idei húsvét? Talán bizony Petrőczi Évának, ennek a proli vénasszonynak, aki nem átall belepofátlankodni a pécsi kulturévadba undorító verseivel és öndicsérő performanszával!
  Ha megjelenik Pécsett 14-én a bejelentett Fünfkirchentől Pécsig c. estjén. KISEPRŰZZÜK INNEN! Ha megjelenik, úgy megszégyenítjük, hogy Pécsnek még a nevét is elfelejti a m….k k…a, akinek a pályájáról inkább a szegedi nemibeteggondozóban kéne estét tartani! Annak a forgalmát lendítette fel a hetvenes évek közepén a nagyságos költőnő.

 16. Széchenyi tér said

  Nem 14-én, hanem 15-én jön Petrőczi a Németajkú református gyülekezetbe délután ötkor. De mi is ott leszünk! Gyertek, barátaim, űzzük ki a mocskos szipirtyót városunkból!

 17. oktató said

  Nem csodálkozom semmin ezen az egyetemen már jórészt egyetlen komolyan vehető kutató sincsen. Nem véletlen, hogy a MAB észrevételezte a beadott anyagok gyatra helyesírását. Mit várhat az ember ezektől?
  Egyébként a táblázatból az is kiderül, hogy a lektorátus egymagában 36 milliós deficitet termel. Minek egy ilyen kicsi egyetemnek külön lektorátus? Mi van emögött?

  • mihályka said

   Hogy van mögötte valami, az biztos! Talán nem véletlen, hogy a lektorátus a felújítás után a legszebb termeket kapta – teakonyha stb. – pedig nem is a Bölcsészkar része, fizetnie kellene a bérlésért… Más tanszékeken pedig egy tanáriban nyomorognak az oktatók, és a Lektorátus nagy kegyességet gyakorol, ha az ő termeikben lehet tartani egy-egy órát…

 18. hmb said

  Most már tudom, hogy miért ennyire kevés ösztöndíj van a jogi karon. De a BTK-tól is elvonnak 142 milliót. Kell a pénz máshová. Az ELTÉ-n bezzeg van minden: ösztöndíj, színvonalasabb oktatók, külföldi tudományos kapcsolatok. De nézzük mit nyilatkozott Bölcskei Gusztáv 2008. novemberében : “Az idei ellenőrzés súlyos könyvelési szabálytalanságokat tárt fel, hogy az angolszász világban maradjak, nálunk is kiesett a csontváz a szekrényből. Ez ténykérdés.” “Szűcs Ferenc megmutatta nekünk, hogyan viselkedik egy felelős intézményvezető, egy hiteles, keresztyén ember ilyen szituációban.” Bölcskei is megmutathatná. Akár le is mondhatna.

 19. animus said

  Erre aztán csakugyan büszkék lehetünk! Az ország legsilányabb egyeteme, a Károli, egy valamiben csúcsokat dönt: ITT LOPNAK A LEGTÖBBET ÉS A LEGSZEMÉRMETLENEBBÜL! Kíváncsi lennék, hogyan magyarázza meg Szabó András a főrabbinak, akivel fényképeztette magát az ősszel, hogy milliókat juttat az antiszemita Jobbiknak, na persze, nem a saját pénzéből, hanem az egyeteméből. Az pedig honnan is kapja? Az államtól, tehát mindannyiunktól!!!

 20. animus said

  Vajon mit gondol az APEH a Hegedűs és Balla család hihetetlen anyagi felvirágzásáról? Nem templom egere szinten tengetik életüket, s ennek a kulcsa: még a templomból is pénzt csinálnak (kolumbárium!!!), másrészt pedig összebútoroztak a Jobbikkal, akit viszont külföldről kik is támogatnak? Oroszország, Irán, Kína, Kazahsztán!!!
  Ez hogy jön össze a református hittel, az nagyon bonyolult teológiai kérdés, de gondolom, Balla főprofesszornak meg Hegedűséknek van rá válaszuk.

 21. zulu said

  Hagyjuk a pártpolitikát. Inkább arról kellene beszélni, hogy milyen dékán az, aki a saját karának érdekeit ennyire nem tudja vagy nem akarja képviselni. Szabó András átad 124 milliót a kar költségvetéséből, Domokos erre még rálicitál, és átad 247 milliót nem tudom kinek. Ezek képviselik a szenátusban a kar érdekeit? Ez nevetséges.

 22. Szkeptikus said

  Döbbenten olvasom, hogy a Károlin történtek dacára ezek szerint egész tanszékek, köztük a történészek a Jobbik pártján állnak. Nincs az országban még egy egyetem, ahol sikerült így szétverni a magyar (!!!) tanszéket – s mindezt Balla uralma alatt. Vannak a Jobbiknak jobb gondolatai, de ami ezen az egyetemen egy éve zajlik, az ízelítő az általuk képviselt diktatórikus és anarchista elképzelésekből. Biztosan sok, őszintén nemzeti érzelmű ember is áll mellettük. De a teatralitás és a szent lózungok mögött látni kell a keresztyén értékek, az oktatásügy, a hallgatók és a magyarság érdekeinek (ld. nyugati sajtóvisszhang, akár 1 évre visszamenőleg is) a sárbatiprását, s mindezt a liberális oldallal karöltve! – Ez utóbbi már a károlis botrány előtt is érzékelhető volt, de itt most az állatorvosi lovat láthatjuk. Gondolkozzatok!

 23. szoszi said

  A Károli egy nagyjából nemzeti érzésű egyetem. Lehet, hogy van több fideszes tanárunk, de legalább annyi jobbikos is van közöttük és közöttünk. Nekem egyikkel sincs bajom. Sőt! Az lenne a baj, ha más volna jelen /hallgatók és hökösök/ közöttünk nagyobb arányban. A Jobbik köre erősebb, ezt magam is tapasztalom, hiszen régebb óta én is ehhez a “körhöz” tartozom, több okból. Oktatóink jóérzésű emberek, nem hiszem, hogy valami közük volna a Balla-Hegedűs-féle maffiához és a 200-milliós ügyhöz. Ráadásul Hegedűsék amúgy is egy zárványt, jobb szóval: szigetet képeznek/alkotnak a Jobbikon belül. Nem hiszem, hogy a támogatottságuk az egyetem részéről ennyire erős és intenzív lenne, nem mintha a támogatással valami bajom volna. Hiszen ki támogatná ezt az igaz ügyért harcoló pártot, ha nem egy többségében magyarsága iránt elkötelezett ifjakat tömörítő egyetem? Inkább azzal kéne foglalkoznotok, hogy a Fidesz miért nem képes a Jobbikkal összefogni? Ez a nagyobb baj most, nem pedig bármiféle kreált illegális támogatási ügylet. Nem a Jobbik a veszély most, ezt ne feledjétek el itt se.

 24. sola scriptura said

  Mit keres a pártpolitika egy olyan egyetemen, amelyet a protestáns értékek megőrzésére, kutatására és a magyar ifjúság keresztyén szellemben való nevelésére alapítottak?
  Mi lett belőle? Raffay, Balla, Szabó András és felesége hitbizománya, ahol busásan juttatnak a szadeszes körhöz tartozó Kulcsár-Szabó klánnak, Eisemannak, Páljóskának stb., hogy a MAB-nál elintézze az akkreditációjukat.
  Meddig tűri az egyház, hogy a református egyetemről ÁTTALICSKÁZZÁK A PéNZT egy pártba, a Jobbikba, miközben egy másik párttól, a Fidesztől várják a támogatást?
  Miért megengedhető az, hogy Szabó András Princz Gábortól kap 8 milliót, az 1999-es fideszes kétmilliárdból ki tudja mennyit? A Szabó Petrőczi házaspár az utóbbi 11 évben minimum 200 millióval lett gazdagabb!!! Miből?
  Nézzétek meg a 140 négyzetméteres luxuslakásukat a Mátyás u. 20-ban, a két kölyküknek vett luxusingatlanokat!
  A legújabb hír: a horvát tengerparton építettek egy luxusvillát maguknak!
  Ez szerintetek rendben van???

 25. tudományos kutató said

  Hogyan egyeztethető össze a sógora, Balla által jobbikos pénzautomataként működtetett Károli személyzeti politikája ifj. Hegedűs Lóránt március 15-i beszédével? Ott ugyanis kitért a MAZSIHISZ hazug főpapjaira (akikkel összecsókolózott Szabó András tavaly ősszel a közös zsidó-református sorsot emlegetve). Ejtett néhány szót “az 1919-es vörös kommün népbiztosi söpredékének leszármazottairól”. Nem tudja if. Hegedűs, hogy a legfőbb népbiztosi söpredék (Kun Béla) unokája a sógora által működtetett egyetemen feleségével együtt külön (kremlinológia) intézetet kapott.
  Egyáltalán: beszél egymással Balla és a sógora???

  • Kollega said

   – és ehhez nyújt teljes asszisztenciát Fabiny Tibor kolléga, akinek már csak családilag is szégyellnie kellene magát, hogy erkölcsileg a rossz oldal mellé állt, és ezt az oldalt nem csak a jelenlétével, hanem tevőlegesen is legalizálni próbálja, sőt napról-napra erősíti; – ki korpa közé keveredik…

   – ezt is látva már megkérdőjeleződik a “protestáns érték” kifejezés fogalmi köre és gyakorlati pozitív haszna, eredményessége, egyáltalán az értelme és intézményi szükségessége

   – ami Szabó Andrásról és b. nejéről olvasható (szakmai-emberi csalások és korrupciók) az hatványozottan valós, rettenetes a középszer ilyen tombolása, totális erkölcsi züllöttsége és kártékony munkálkodása: ez az egyház, a keresztyén emberek, a lelki és szellemi intelligencia lejáratása és megcsúfolása

   – a Kulcsár-meny (Hansági) féktelen pénzéhsége, folyamatos mindent az egyetem kontójára történő elszámolásai és szakmai kontárkodásai sokunk számára vállalhatatlanná tették és teszik a Károli BTK-n való oktatás lehetőségét

   • sola scriptura said

    Igen, fel kell vetni Fabiny Tibor felelősségét is! Ő a másik nagy protestáns felekezet képviselőjeként, püspök testvéreként tudván tudja, hogy ha megindul egy felekezeti intézmény az erkölcsi züllésnek abba a mélységébe, amibe a Károli már elindult, magával ránt ártatlanokat is. Minden magyar protestáns megszenvedi azt a presztízsvesztést, ami előáll ennek következtében.
    Fabiny úr pedig tud mindent és nem szól, nem áll fel, nem tiltakozik. Még azt is eltűri, hogy a mélységesen korrupt Szabó András dékán az orrára koppintson holmi pogácsafogyasztásért.
    Nincs Fabinynak önbecsülése, emberi méltósága?

 26. hitelesség said

  Ha a választások lezajlottak, kérjetek a Jobbiktól ösztöndíjat. Fog is nektek adni: egy nagy lófaszt. Addigra felveszik majd a parlamenti tiszteletdíjat, és a jobbikos képviselő urak azt is elfelejtik, hogy veletek egyáltalán valaha találkoztak.

  • King of Shadows said

   “Ha a Jobbik kerül hatalomra, újra olyanok leszünk, mint ezer évvel ezelőtt voltunk.”

   Akkor majd nyilakkal, meg szablyákkal fogunk elszántan harcolni a NATO repülők ellen? 🙂

 27. Madras Curry said

  A Jobbik nem jobbik párt, hanem pontosan ugyanolyan korrupt és pénzéhes emberek hada, akik eddig még nem tudtak a konchoz férkőzni, most pedig a kapuban állnak, hogy ők is marhassanak belőle. Legalábbis ezt kell hinnem, hogyha efféle tagjai és tolvaj támogatói vannak. Ez az egyetem pedig nem nemzeti érzésű, mert ilyen nincsen, hanem sok jószándékú, de félrevezetett diák hajlik egy párt felé, és keserűen fognak kiábrándulni, amikor róluk is pontosan ugyanazok fognak kiderülni, mint az eddigiekről. Ez a blog ennek a keserű felismerésnek az első fejezetét indította el.

 28. tudományos kutató said

  Gratulálok a Legátus csoportnak, nagyszerű a levelük! Igazuk van, hogy nem dőlnek be a farizeus érveknek: “mutassátok meg, kik vagytok, majd aztán döntünk”. Nyílt sisakkal előlépni kész öngyilkosság lenne. Akikkel felvesszük a harcot (ők is, mi is), azoknak épp a homály a terepe.
  Nagy öröm, hogy nem veszett ki a becsület és az igényesség az egyetemi körökből, bár mi, akik kényszerűen Ballára, Szabó Andrásra, Hanságira és Petrőczire függesztjük a tekintetünket, hajlamosak vagyunk elkeseredni.
  Amit a jelen poszt feltár: a szakmai igénytelenség és a nepotizmus násza a politikai züllöttséggel.
  Ne hagyjuk!

 29. animus said

  Hidán “tanár úr” egy pojáca. Nemcsak a lóról hátrafelé nyilazást tanítgatja, hanem azt is, hogy a sámánhit összeegyeztethető a keresztyénséggel.
  Mit szól ahhoz a bámulatos módon felébredt Bölcskei püspök, hogy a “hülyeségeket” éppen az ő fenntartása alatt, a “református” egyetemen terjesztik, többek között egy tudományos nulla, egyébként agyonfizetett “oktató”. Mire is oktat Hidán????

 30. politológus said

  Vasárnap választások, Szabó András és Balla Péter azt gondolják, hogy ők már be vannak biztosítva: a Fidesznél is (Balog Zoli, Orbán), meg a Jobbiknál is (Vona, Szegedi Csanád, na meg Hegedűs Lórántné, a sógorasszony.
  Akárki győz, gondolják, ők csak nyerhetnek! Aztán akkreditálják az összes színvonaltalan képzésüket.
  Az Évi meg professzor lesz.

 31. […] https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/03/finances-and-politics-of-the-vice-rector-balla-balla-%E2%8… […]

 32. […] Finances and Politics of the Vice-Rector Balla (Balla ”JOBBIKos” pénzügyi játéka a Károlin… […]

 33. Adócsaló said

  A költségvetési táblázat világosan mutatja, hogy a Fenntartó adócsaló. 0 szaldósra hozza ki a költségvetést, hogy kibújjon az adófizetés alól, de a becsületes adófizetők pénzére igényt tart!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: