Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Accreditation 6. Deferment (Akkreditáció 6. Balla és Koncz halasztási taktikája)

Posted by jhnnsclvn - április 17, 2010

Szerző: Bloggerjogász

Az akkreditációs nagygyűlés a BTK-n ünnepélyes keretek között pénteken lezajlott. Meghívták rá a tanszékvezetőket, és a Duplaszabó Diktatúrához lojális oktatókat, kihagyva az értesítésből a nem teljesen megbízhatóakat, nehogy kínos közjáték zavarja meg az összeborulást a bizottsággal. Persze, az előre felkészített hallgatói képviselőkről sem feledkeztek meg. A formális kérdéseket a Látogató Bizottság vezetője tette föl, Pál József inkább csak bólogatással asszisztált. A Bölcsészkar szószólói Szabó András dékán és a szárnysegéd Hermann voltak, a női vezetés igyekezett csöndben maradni. Ezen a beszélgetésen már nem múlt semmi. Inkább porhintés volt a szemekbe, nyilvános (félre)tájékoztatás, elterelés az igazi alkuról, ami a színfalak mögött zajlott. Az alku lényege a haladék.

Az akkreditációs feltételek 2007 óta ismertek. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai szerint 5 alapvető követelmény van egyetemi kari akkreditációra:

1. A kar mind az alapképzés, mind az egységes alap- és mesterképzés, a mesterképzés, a doktori képzés, valamint a felsőfokú szakképzés szintjén szervez oktatást.

2. A kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelő infrastruktúrával és adminisztrációval.

3. A kar magába integrálja a különböző képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedő szervezeti egységeit. Ez alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy hasonló szakterületei oktatásának szervezése.

4. A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév átlagában meghaladja a MAB által minimumként elvárt 200 főt.

5. A kar állományában lévő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma min. 40 fő. (A minimálisan elvárt létszám: 40 fő).

A sikeres akkreditációhoz mind az 5 feltételnek együttesen meg kell lennie.

A Károli BTK nem akkreditálható, mert az első kettőnek nem felel meg. A Károli ÁJK nem akkreditáható, mert az 1-nek, a 2-nak és az 5-nek sem felel meg. Akkreditált doktori iskola egyik karon sincs a kettő közül, és ez már eleve kizárja a szabályszerű akkreditációt. A 2-nak sem felel meg a BTK, hiszen több szakon alapdiploma nélküli oktatók látják el a szakos tárgyakat. Az ÁJK sem, mert csak 19 főállású oktatója van, és az adminisztratív személyzet is hiányos. E miatt az ÁJK az 5. pontnak sem felel meg.

Balla Péter és Koncz Judit rektorhelyettesek ezért még a látogatás előtt levélben fordultak Bazsa Györgyhöz, a MAB elnökéhez, újabb haladékot kérve a feltételek teljesítésére. A „haladék“ persze üres metafora, senki sem gondol valódi teljesítésre. A kérvény, köznyelvre lefordítva, annyit jelent, hogy a MAB hunyjon szemet a hiányok fölött. Balla és Koncz siránkoznak, hogy a feltételek túl szigorúak, egy ilyen kis egyetem, mint a Károli esetében irreálisak, ezért a MAB a feltételek teljesítése nélkül adja meg a Károlinak a működési engedélyt.

A MAB egyszer már fölöttébb kegyes volt a Károlival. Amikor a BTK IDI-ben felfedezték a bukott és meg nem írt disszertációk megvédetését, akkor a Károlit nem diszkvalifikálták, hanem 9 hónap haladékot kapott: 2010 június 30-ig kellene teljesíteniük azokat a feltételeket, amelyeket a többi egyetemnek ¾ évvel korábban.

Az első feltételt, a 7 törzstag felmutatását azonban már most, 2 hét múlva, 2010 április 30-ig kellene produkálni. Ez láthatóan nem fog menni, mert több hónap alatt semmit sem csináltak, és ezután sem fognak semmit se csinálni. (Azonkívül, hogy ellopják a kiszorított tagoktól a témákat és doktoranduszokat, ebből azonban még nem lesz védés, az álvédésekre pedig már ráfizettek.) Mire föl akarnak még halasztást? Semmire, természetesen. A „halasztás” szó nem halasztást jelent, hanem a feltételek elengedését. Csakis a Károlinak. Vajon miért csak a Károli BTK IDI kapott ilyen kedvezményt, ráadásul leleplezett csalások után? Felettébb gyanús, hogy csak egy a Kulcsár-Szabó Ernő elnökletével működő KÁB hatáskörébe tartozó doktori akkreditációs ügyben adtak halasztást, ugyanannak az egyetemnek a másik kara részére nem, és a Pannon Egyetemnek sem. Mivel indokolható ez az eltérés? Miért helyezkedhet Kulcsár-Szabó Ernő a törvények fölé? És miért emelheti a törvények fölé azt az intézményt, amelyben egyik családtagja nemcsak dolgozik, hanem vezető beosztásban van?

Még nevetségesebb Balla és Koncz „halasztási” kérelme az ÁJK tekintetében. Bazsa Györgynek küldött levelükben azt írták, hogy az ÁJK főállású oktatóinak száma tényleg nem felel meg a mnimális 40 főnek, még a minimum 50%-át sem éri el, de ezt ők teljesíteni kívánják, és vállalják, hogy évente 2 főállásút felvesznek az akkreditációs követelmények teljesítésére. (Azt nem ígérték, hogy nem rugdalják ki őket ötösével, mint eddig. Ilyen irtás mellett a 2 várhatóan nem lesz elég a fejlesztéshez.)

Számoljunk egy kicsit: 21 oktató hiányzik a 40-hez. Ha évente 2-vel számolunk, amennyit ígértek, ez azt jelenti, hogy több mint 10 év alatt kívánják teljesíteni azt a jogszabályt, amelyet már több mint 3 éve teljesíteni kellett volna. Vagyis adjatok több mint 10 éves halasztást, 10 év múlva már senki sem fog emlékezni arra, amit ígértünk. Ha a MAB 10 évre felfüggesztené a vonatkozó kormányrendelet hatályát, az durva jogsértés volna. Ezt már 2007-ben, azaz 3 éve teljesíteni kellett volna. Balla és Koncz azt képzelik, hogy a MAB-nak joga van 13 évre egy jogszabály alól felmentést adni. A MAB jogalkalmazó szerv, köteles a jogszabályok szerint dönteni. Nincs jogköre a jogszabályok alól felmentést adni, ahogyan ezt Balla és Koncz gondolják. Balla és Koncz azonban nem jogszabályban gondolkodnak, hanem üzletben: ha az ÁJK évi tiszta nyereségét, a 247 milliót beszorozzuk 10-zel, azaz 10 évvel, akkor ez két és fél  milliárd forint tiszta haszon. (Ennyit akar Balla a Hegedűs-család Jobbikos kampányára szakítani?)

A „halasztás” mind a BTK doktori iskola, mind a Jogi Kar esetében cinikus és üres metafora: annyit jelent, eszünk ágában sincs teljesíteni, de azért is akkreditáljatok bennünket, tegyetek velünk kivételt. Hogy miért? Mert mögöttünk áll egy nagy történelmi egyház, a Jobbik és azon kívül még Kulcsár-Szabó Ernő. Nekünk az akkreditáció alanyi jogon jár.

Teljesen törvénytelen volt a BTK IDI-nek adott haladék. Azonnal be kellett volna zárni, mint a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskoláját. És teljesen törvénytelen lesz minden további haladék.

Balla és Koncz halasztási törekvései minden alapot nélkülöznek, jogszerűen nem teljesíthetők.

31 hozzászólás to “Accreditation 6. Deferment (Akkreditáció 6. Balla és Koncz halasztási taktikája)”

 1. spagettiszósz said

  Úgy érzem, hogy itt egyikünk sem annak drukkol, hogy ne akkreditálják a karokat: csak ne ezekkel a korrupt és jogsértő szörnyetegekkel akkreditálódjon, akik mindent és mindenkit tönkretettek. Ne a csalásokat lebonyolító bölcsészkari dékánnal és ne annak a helyettesével akkreditálják, akik személyesen felelnek a doktori iskolai csalásokért és súlyos visszaélésekért, amelyek a BTK-n belül történtek. Doktori Iskola nélkül (mert az be van zárva) hogyan akkreditálható a bölcsész kar? Ne egy olyan mb. rektorral akkreditáljanak, aki semmilyen jogtalanságtól sem retten vissza, mert először rendbe kell tenni nem csak erkölcsi értelemben, hanem főleg jogi értelemben a súlyos mulasztásokat és jogsértéseket, amelyek még fennállnak ezek miatt a vezetők miatt.

  Milyen haladékról van szó? Ez nem lehet kompromisszum kérdése, hiszen azért kérnek időt, hogy a jelenlegi korrupt vezetés elsikamikálja a törvénysértéseket. De azért ad a MAB haladékot (esetleg éveket), hogy ezt megtehessék?

  • Kolléga said

   Kezd olyan érzésem lenni, mintha ez előre lesakkozott játszma lenne, és még ha egy halott volna a könyvtárban, akkor is átlépne a bizottság a holttesten és a mennyezetet nézve tovább mennének, hogy minden megfelelő legyen és a látszat meglegyen. De hát nem csak halottak vannak, hanem több éves csontvázak a szekrényben. Persze a múlt nem számít, csak a jelen, nem is szabad a múltról beszélni, és aki megpróbálja, az házon kívül találja magát (erre garancia dr. Takács János ügyvéd “úr”). Ezért nem nyitogat senki semmit, félelem uralkodik Szabó és Hansági meg Balla körül.

   Körlevélben biztosítanak mindenkit a rendről. Györgyiné megkéri az egyetemi oktatókat, hogy locsolják meg a virágokat (ha vannak) az íróasztalokon, és tegyenek el onnan mindent, ami nem illik oda és nem aktuális. Meg a faliújság is csak aktuális és tématartó hirdetményekkel lehet tele. A roncs számítógépeket le kell azonnal cseréltetni. Mintha ezt nézné Pál József.
   Olyan ez, mint egy napköziotthonos általános iskola, nem pedig egy egyetem.

 2. leleplező said

  Persze, hogy olyan, mint egy napköziotthonos általános iskola! Ugyanis a rektorhelyettes: Györgyiné Dr. Koncz Judit egy általános iskolai szabadidő szervező és furulyaszakkör vezető volt, egy napközis tanítónő, aki a kecskeméti konzervgyár kórusáig jutott mielőtt az egyetemre jött volna. Ez az ostoba lúd most meg rektorhelyettes.Összesen 26 publikációja (többsége kis újságcikk) létezik, amibe a disszertációját is besorolta ez a szerencsétlen némber.

  • kukabúvár said

   Györgyiné Dr. Koncz Judit nem csak rektorhelyettes, aki adminisztratív módon (a maga színvonalán) intézi az akkreditációs látogatást, hanem ez a nagyon primitív egyetemi ”csodává” avanzsált napközis tanítónő jelenleg: a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának a tagja, a Felülbírálati Bizottság tagja, a Károli Egyetemi Alapítvány kuratóriumi tagja és a Bölcsészettudományi Kar Tanárképzési és Neveléstudományi Tanszékének vezetője, a
   tanárképzés szakfelelőse. Így áll a bál. Tudja mindenki, hogy hamis a baba, de senki sem szól, senki sem lép, hogy egy ekkora állati primitív nullproduktumú senki ennyi minden pozíciót betölthet egyszerre (és egyáltalán!), amikor reálisan nézve és jóindulattal maximum csak óraadó lehetne, ha nem ilyen egyetemi vezetés regnálna. Nyilván ez a színvonal szükséges az akkreditációhoz.

   Koncz kutatási területe a tanárképzéshez kapcsolódó pedagógiai kutatások és fejlesztések, amit kérdésessé teszi az egész tanszék minőségét és hitelességét.

   Pl. az alábbiakat írta ki “Választható szakdolgozati témák”-ra:

   – A pedagógus az oktatásban, a pedagógusszerep értelmezése
   – A pedagóguskutatás irodalmának tematikus feldolgozása
   – A pedagógus szerep összetevői
   – Pedagógus-életmód vizsgálat
   – Pedagógus életutak
   – Szorongás, félelem az iskolai környezetben
   -Iskolai dokumentumok elemzése
   -Tanulási szokások vizsgálata 10-18 korban
   -Szabadon választott téma a neveléstudomány területéről

   Mondanom se kell ezek után, hogy ennek a nőnek fogalma sincs arról, hogy ő hol van, hogy mi a feladata, mi a minimális nívó, amit követnie és képviselnie kéne stb. Rettenetes ez a színvonaltalanság! De hát napköziotthonból és furulyaszakkör vezetésből és a konzervgyárból jött. Mit várhatunk? Neki egyáltalán nincs önkritikája és nem rendelkezhet énképpel sem, de aki oda emelte (Szabó András meg Bölcskei köre!) rektorhelyettesnek és tanszékvezetőnek, ezt tudnia kellett…

   • Hallgatina said

    És ez a Koncz a rektorhelyettes, aki az akkreditáció ügyében szervezkedik… Ez remek! Nesze neked kálvinista értékek és szemlélet.
    Hasonló kaliber Bíró Mária dékánhelyettes. Itt is megtalálta zsák a foltját!
    De nézzétek meg a lányát, meg annak a tanszékét!
    Tóth Anna Juditot és a Szabadbölcsészeti Tanszéket, ahol ez a leányzó megbízott oktató és tudományos munkatárs lehet! Mindezt OTKA Posztdoktori pályázattal, ami 2011-ig kitart „Bizánci történetírók” témában. Anyuci nyilván kijárta! Ez a kálvinista érték…
    Orrba szájba ösztöndíjakat nyúlt le Anyuciján keresztül ezt a rút kis liba, mégis 35 évesen csak egy önálló munkával rendelkezik, azt is Kádár Zoli bácsival követte el közösen: Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban. Ez komoly!

    Azért ő egy fokkal jobb Anyucinál, nem annyira sötét, de hát ő már a második generáció, aki tanult…

   • Teri said

    Igazad van! A szabadbölcsészek is megérnek egy misét…
    Ezen a csajon kívül van ott egy túlkoros örök diák is: 42 éves már: Sarnyai Csaba Máté a neve. Ő a Szabadbölcsész Tanszék egyetemi docense még a munkahelyének (Károli) nevét sem képes a szakmai önéletrajzában helyesen leírni. Ez a fiatalember egyháztörténettel foglalkozik, ráadásul csak a katolikussal. De akkor mit keres a református Károlin?

    Végül is a Károlin még jó, hogy katolikus témával foglalkozik az IMO-s ateista Hermann, a hitevesztett Szabó András, a nihilista Hansági és a kommunista Kovács Árpád mellett.

 3. Eszközemberek said

  Még hogy évente 2 főt vesznek fel? Van már a történészek között zongoraművész (Alex), agrárvonal=mezőgazdász, aki borász is és tanszéket vezethet (Zsigmond). Petrőczi Éva a Doktori Iskolában oktathat, amihez nem ért, Kovács Árpád szabadon választott témából tarthat órát, nyilván mert nyugdíjas és az ELTÉN is Kulcsár-Szabó Ernő tanszékén rendes állásban van, a Károlin meg a menye (Kulcsár-Szabó Ágnes) tanszékén szuszog, a kis fiát: Kovács Gábort meg a 2 tanszékes Hermann vette a kebelére. Mészáros Márton, a bukott doktorandusz, aki továbbra is tanársegéd szintén a Doktori Iskolában oktathat, meg a BA-n sok órát tart. Hermann egyszerre 2 tanszéken csücsükélhet egy docensi fokozattal, miközben habilitáltak és még professzor fölött is terpeszt egy nagyot. Az egész Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetet hárman irányítják: az egyik az előbb említett egyszerre 2 tanszéken ülő, a másik maga a dékán, a harmadik a helyettese. Szóval lefedi a BTK vezetőségét is ez a kör.

  Tehát nem gond, évente 2 ilyet simán találnak majd, tán még többet is és akkor ez a folyamat nem tart 10 évig. Ezt fél év alatt is ilyen emberekkel simán teljesíteni lehet!

 4. tudományos kutató said

  Nagy dilemma, hogy mi lesz, ha létrejön a Fidesz-kormány. Szabó András mindent megtesz, hogy annyira lefeketítse Bölcskeit, hogy a sógora válthassa őt a Zsinat lelkészi elnökeként. Akkor az egész fideszes egyetem lesz és megint kapják Orbántól a milliókat.
  Ez azt implikálja, hogy a Fideszt annyira hülyének tartják, hogy annak vezetői nem veszik észre, hogy az egyetem vezetése Balla és Kovács Zsolt Csaba közvetítésével pénzeket játszik át a Jobbiknak.
  Vagy talán ez a cél? A Fidesz így akarja támogatni a Jobbikat, akitől nyíltan nem győz elhatárolódni?

 5. tóratartó said

  És kérdés, hogy nem veszedelmes-e akkreditáltatni egy olyan kart, ahol minden második oktató és diák baráti vagy családi kapcsolatokat ápol a Magyar Gárdával. Itt van pl. Szabó András új üdvöskéje a történelem szakról: Gudor Botond. Náluk a Magyar Gárda volt a Jézuska:
  http://www.tiszaistvanbekesgarda.eoldal.hu/cikkek/nincs-megadva-rovat/k.a.g.t
  Karácsonyi ajándékozás a gúnyhatáron túl2009. 12. 29.

  Hajnalban indult el 2 társunk Kolozsvárról Marosvásárhelyre, hogy az ottani csomagokat feltegyük a kisbuszra és elindulhassunk angyalt játszani.
  Első utunk Magyarigen volt, Gudor Botond lelkipásztor otthona, ahol a kislányai verssel köszönték meg az ajándékokat. Felkerestük az előző utunkból megismert magyarokat és egy kis figyelmességgel Kellemes Ünnepeket kívántunk. Este visszatértünk Magyarigenbe és egy nagyobb csomagot hagytunk a Tollas családnál.
  Elmentünk Boroskrakkóba hogy az utolsó keresztény magyart is megajándékozzuk. Balázsfalva fele menet Sárdon megálltunk és felvettünk egy magyar kislányt aki nagyon lelkesen segített az ajándékok kiosztásában. Balázsfalván Németh Ferencz lelkipásztor lakásán vártak a gyerekek és ott is kiosztottuk a jól kiérdemelt ajándékokat.

  Magyar Barátsággal,
  Szakács Júlia

  “Nagy magyar télben picike tüzek,
  Jaj, be szétszórva égtek,
  Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
  De mondok egyet néktek,
  Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
  Mit gondoltok: ha összefogóznátok!”
  Reményik Sándor

  László Attila gárdista
  Békés megyei kapitány
  Gróf Tisza István század

  magyargarda.hu/node/5235

  Ha jól tudom, a Károlin volt élhallgató és mintadiák az a kölyök is, aki pár éve izraeli zászlót égetett a Tilos Rádió előtt, bár akkor ezt az egyetem letagadta még a rendőrök előtt is. Akkor mindenki bolondnak tekintette őt, pedig nem tett mást, csak nyilvánosan gyakorolta azt a mentalitást, amit a Károlin tanult. Ha az egyetem továbbra is így folytatja a működését, hamarosan több ilyen tűz is lángra lobban majd az országban.
  Vajon megengedheti-e magának ezt az árulást az a Róna-Tas András, aki Salkaházi Sára boldoggá avatásán olyan szívhez szóló beszédet tartott?

 6. újreformátus said

  Én régebben azt nem értettem, hogy úszhatnak meg ennyi sikkasztást. Hát soha nem néz a körmükre az APEH vagy egy könyvvizsgáló? Aztán valaki felhívta figyelmemet arra, hogy Balláéknak saját igazgatói főtanácsosuk van az APEH-nél és a könyvvizsgálóknál, Kiss Csongor személyében:

  http://www.pecsinapilap.hu/?id=36033

  Ha már itt tartunk: emlékszik még valaki, hogy mi lett Fónagy Miklóssal? A pletykák szerint az eltűnése valamiképp kapcsolatban áll Balla hatalomra jutásához a Károlin. Én csak arra emlékszem, hogy a Dunamelléki Egyházközség web-lapján volt egy fotó, ami úgy nézett ki, mint egy szafari-kép valami Hemingway-regényből. Elöl ül magába roskadva a kiterített nagyvad, Fónagy Miklós, hátul szinte rajta állnak diadalmasan a vadászok, akik puskavégre kapták a rendhagyó Théma-konferencián: Szabó István és köre. A kép gyilkos indulatokról árulkodott.

  • Eszközemberek said

   Nagyon jó, hogy ezeket a dolgokat itt leírtad, ugyanis ez az érem másik oldala. Mióta Balla és köre hatalomhoz lett juttatva a Jobbikon keresztül – szinte eluralkodott az egyetemen és az egyházunk egy részében ez “az új erő”, ami azért sokunk számára ijesztő. Mindent “a nép nevében” cselekednek, ez áll a kampány propaganda anyagaikon is, mintha mi nem ehhez a néphez vagy egyházhoz tartoznánk. Azért nem ilyen lelkészekre van szükségünk, mint amilyenek a jobbikos emberek.
   Köszönet a megjegyzésedért. Kérlek, folytasd majd, ha teheted.

   • dr. pati said

    Ez mennyire igaz! A Barikád folyóiratnak, mely a Jobbik hivatalos lapja “az új erő lapja” alcímmel: Takaró Mihály az egyik állandó szerzője. Az a Takaró Mihály, aki id. Hegedűs Lóránt idejében világi főgondnok is volt a püspök mellett, és korábban ugyanúgy MIÉP-es volt, mint a Hegedűs családhoz tartozó Balla Péter megbízott rektor. Takaró Mihály, akinek a testvére is vezető volt az egyházunkban, hiszen a Hegedűs időszaka alatt tábori püspök volt.
    És Balla az egyik, aki a barikádon áll…
    Egy rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes!?

 7. King of Shadows said

  Ugye még azt a vulkánt is a zsiványok működtetik? Azért csinálják, hogy eszébe se jusson valamelyik érintett országnak rájuk emelni néhány vadászgépet, ha legközelebb is berepülnek? 🙂

  Ugye csak azért nem kaptatok még 20 százalékot sem, mert a zsiványok (hát persze, hogy ők) elcsalták a választást? 😛

  Már megint nem vettétek be a gyógyszert! 😀

 8. King of Shadows said

  Egy pillanat! Úgy tudom, szerintetek Kőszeghy mondott fel az egyetemnek. Döntsétek már el! 😛

 9. Felmutatás said

  Bölcskei összefogott Hegedűsékkel, mert közös az ellenség. Vagyis mindkét csapat Szabó István ellen vonul fel.

  1. A Hegedűs család, amelybe Balla is beletartozik azért, mert Szabó István keményen elfoglalta Hegedűs püspöki székét, ellehetetlenítve őket az egyházban, és nem lacifacázott: durván beleült a székébe és átvette a hatalmat. Hegedűsék nagyon utálják emiatt Szajuzt.

  2. Bölcskei is régóta gyűlöli Szabó Istvánt, mert nem tud a Fidesznél annyira jófiú lenni bármit csinál, mint Szabó püspök. Pláne neki van egy mocskos besúgói múltja is, amivel önmaga sem tud mit kezdeni, hát még a Fidesz. Ezt meg is próbálták ellne kijátszani, hátha belebukik, de ez akkor nem következett be. Legfőbb Sancho Pansája Tarr Zoltán, akivel sikertelenül próbálja magát szalonképesebbé tenni.

  Szóval, a két sértett fél összefogott Szabó István ellen, és rajta keresztül a Fidesz ellen is. Így kerülhetett be a jobbikosok lába nem csak az egyetemre, hanem a Rektori Hivatalba. És így nyomatják nekik a pénzt a református egyetemről. Nagyon durva!

  “Szebb jövőt!” – köszönnek egymásnak.

  • sárkányfog vetemény said

   Szabó András dékán is besorolta magát, hogy dékán lehessen Bölcskei mögé, aki ezt meg is tette: kinevezte dékánná, amire régóta vágyott már Szabó András. Ráadásul így nyíltan borsot törhetett Bölcskei az ellenfele orra alá azzal, hogy hirtelen Kulin 65. születésnapján kinevezte Szabó István püspök sógorát dékánnak, ugyanis köztudott mennyire rosszban vannak egymással. Hiába Szabó István felesége Szabó András húga. (Más a morális alapjuk!)

   Hansági Ágnes, aki a volt SZDSZ-es körhöz tartozó Kulcsár Szabó Ernő menye Szabó András dékán helyettese lehetett, akit a fenntartó, Bölcskei püspök szintén kinevezett, mert ezáltal összefogatta az SZDSZ-eseket a jobbikosokkal a Károlin a több száz millió forint miatt, amit a Jogi Kartól vettek el. Mindenkinek kellett a pénz (nemcsak a kampányaikhoz!).

 10. Dr. Takács said

  Ezen az oldalon – megnéztem – akad még egy érdekesség. Pl. akad Borsod megyében egy másik Balla is: BALLA GERGŐ, aki Rozgonyi Ernő bácsival szintén jobbikosként landol mandátumot szerezve majd az országgyűlésben.

  Tehát, nemcsak a jogtalanságokat elkövető Dr. Takács János ügyvédi irodájában található még egy Balla, aki László:

  http://munkajog.com/tanacsadok.html

  A fenntartó Bölcskei nem véletlenül bízik meg dr. Takácsban és a harcsabajszú jobbikos Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgatóban! Ezekkel biztosítja be magát, ha már a Fidesz nem áll vele szóba. Kell a parlamenti politikai támogatottság (még ha jobbikos is), meg az egyetemi hatalom kézi irányításának látszata. Tarr Zoli a pesti előretolt kinyújtott kis Bölcskei-kar.

  Összeérnek a karok, a körök, meg ez egy kis ország, ráadásul kínos ez a sok jobbikos Balla is.

 11. spagettiszósz said

  Hiába élvezi a hatalmat, attól még nem fog megnőni (nem csak a testmagasságára gondolok), hanem a Hegedűs családban betöltött “nagyságára”. Ezt négygyerekes apaként sem tudta kivívni. Mondjuk ez emberileg őszintén sajnálatra méltó, mert kedves és aranyos felesége van. A Hegedűsök közt örök parvenü marad, mert csak nem régóta igazolt át karriervágyból a Jobbikba. Ez az öreg Hegedűs is tudja (de szükség van rá mb. rektorként, hogy végrehajtsa az utasításokat a megszerzett pártpénz miatt!), aki sosem kedvelte, nem is adminisztrálja… Ifj. Hegedűs Lóri pedig eleve lenézte, nem csak az alacsony származása miatt, hanem a töketlensége és szerencsétlensége miatt. Pasiként balfék és lúzer. (Tesiből felmentve.) Emiatt van az arcán majdnem két évtizede a megkövült görcs, az a megfelelési kényszer, amely már maszkká vált, amiről írsz.

 12. kukabúvár said

  De ez nagyon is ugyanaz a Balla! Sőt ugyanaz az ifj. Hegedűs is, akinek ez az ember a sógora. Nem véletlen, hogy a Jobbikot 1999-ben, mint politizáló bölcsészmozgalmat a Károli egyetemen alapították meg…

  Vona Gábor elnöki elődje: az a Kovács Dávid, aki ma is a Károli Gáspár Református Egyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéken tanársegéd lehet.
  http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=keres&sub=personal&id=149
  A jobbikosok csak 2003-ban szerveződtek párttá. Addig (még a 2006-os országgyűlési választásokon is) a MIÉPpel szorosan együttműködtek.

  Aztán Balla Péter jelenlegi megbízott rektor Szabadság téri otthona alatt, a családi parókián (ahol ő is prédikál, mint pl. idén Virágvasárnapon, ahol már hamisan igazi rektorként tüntette fel magát a meghívón!) megalapították a JOBBIK NÉPFŐISKOLÁJÁT. =Az ötlet egyidős a GÁRDA megalapításával!

  Az ATTILA KIRÁLY NÉPFŐISKOLÁN jelenleg második tanévében járó jobbikos hallgatók már 1600-an vannak, az ország 10 különböző helyén. Ebből az egyik Balla otthona: a Szabadság téri Hazatérés Temploma, ahol sógora, ifj. Hegedűs Lóránt a lelkész. Balla sógornője, ifj. Hegedűs Lórántné hivatalosan, a média előtt büszkén be is öltözött gárdistává. Balla sújtásos ünnepi bocskaija csak enyhe jelzés hovatartozásáról. Hovatartozását nem kell külsőleg kimutatnia, mert veszélyes lenne(!): az egyetemi pénz síbolásával bizonyítja, hiszen ő az egyetlen olyan jobbikos célszemély a Hegedűs családban, aki direkt nem kompromittálódik, mintha ő csak bocskait húzna és ennél több közösséget nem is vállal a jobbikos Hegedűs családdal.

  A főiskolai előadások zártkörűek, csak fényképes igazolvánnyal látogathatók. A képzés végén “tanúsítványt” kapnak a hallgatók, “Vona szerint miután lesz politikai hátterük, hivatalossá is válnak ezek az iratok”.
  Balla is, mint “házi-fiú”, irányított biorobot – lehet, hogy nem csak a pénzügyekben segít az egyetem pénzéből a Jobbiknak, hanem még fellép és beszél ezen a népfőiskolán, mint pl. Virágvasárnapon a templomban.

  • leleplező said

   Nem csak népfőiskola:
   http://atillakiraly.hu/F%C5%91oldal.akn
   létezik, hanem a Kollégium a Jövőért Alapítvány is.
   – Valamint az Új Radikalizmusért Alapítvány, melyet Vona Gábor alapított.

   Érdemes megnézni az emlegetett jobbikos Károlin oktató Kovács Dávidnak a wikipédiás adatlapját és önleírását, ahol a református egyetem is megtalálható:
   http://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1cs_D%C3%A1vid

   Ez a fiatalember a “HÖOK delegáltjaként tagja volt a Magyar Akkreditációs Bizottságnak (MAB)”.
   No comment!

   Szabó Gábor a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkarának történelem-kommunikáció szakán végezett, aki idén lesz 31 éves. 2007-ben tevékenyen részt vett a Magyar Gárda Egyesület bejegyzésének előkészítésében, és egyik alapító tagja lett a Magyar Gárdának. Ő a Vona-féle Új Radikalizmusért Alapítvány kuratóriumi elnöke, székhelyül is az ő lakása szolgál.

   Ilyen körben mozog és ilyen körökhöz kapcsolódik a református egyetemen Balla Péter és ilyen emberek veszik körül, akiknek mindig valakit és valamit szolgálniuk kell, mert ebből élnek és egzisztenciálisan sok embert így juttatnak anyagi előnyökhöz is: a nemzeti eszme leple alatt.

  • animus said

   A Szabadság téri parókiától egy macskaugrás dr. Takács elegáns ügyvédi irodája, ahol a fiatal álomszuszék, lúdtalpas Ballával képviseli a Károlit a munkajogi ügyekben. Ide is folyik a pénz minden egyetemek legreformátusabbikáról.
   DE: újra meg újra megkérdezem: MIÉRT TŰRI EZT A FŐPÁSZTOR? Miért nem tesz semmit Bölcskei, a Zsinat lelkészi elnöke az ellen, hogy a fiatalság “keresztyén (?) nevelésének” ürügyével az államból kipumpált fejkvóta egy szélsőjobb párt kasszájába vándorol. Abba a pártéba, amely külpolitikai orientációját Oroszországgal, Kazahsztánnal, Kínával és Iránnal képzeli el.
   MIÉRT NEM CSELEKSZIK A ZSINAT? Miért gondolja Bölcskei, hogy a Fideszhez való törleszkedéssel elfeledteti ezt a csalás- és síbolássorozatot, amit Balla, Szabó András, Kulcsár-Szabó Ágnes folytatnak a Károlin?
   Ha tudja, de nem tesz: BŰNÖS JOGI ÉRTELEMBEN IS.
   Ha nem tudja, mert nem érdekli: ALKALMATLAN.
   Miért nem teszi fel ezt a kérdést a magyar reformátusság egésze?

  • KDB said

   Kérdés, hogy melyik is:
   http://www.kdb.kz
   http://www.kdb.hu
   A kettő sajnos nem ugyanaz (hacsak nem áll egy koreai-kazahsztáni összeesküvés a háttérben).

 13. Kolléga said

  Csakhogy ezek a testi-lelki törzszülött-fajta úgy elszaporodott a Rektoriban és a BTK-n, mint Ionescu drabjában a rinocéroszok. Balla P., Kovács Zs. Cs., dr. Takács külsős, Szabó András, Bíró M, Hansági Á., Hermann a troll, Kovács elvtárs, Petrőczi-Ludwig, Eisemann külsős.

  Persze, vigyáznak magyar faj tisztaságára Kovács Dáviddal a töri tanszéken stb. De ezek nem is magyarok, nem is keresztyének (illetve két álkeresztyén akad köztük: Szabó András és Balla).

  Ezeknek mi közük a kálvinista értékekhez? Mi közük a református egyetemhez? A keresztyénség meg sem érintette őket: egy Hermannt, egy Kovács Árpádot, a Hanságit stb.?

  Ezek a személyek, középszerűnél is rosszabb kis filológusnak is gyenge “oktatók” ellepték a református egyetemet és a tudományt csak alibinek használva fel: közönséges (pénzes) kifizetőhellyé silányították az egyetemünket.

  Ezt a söpredéket az egyetem új fenntartójának ki kell söpörnie innen, ha már a régi éppen ezt támogatta. Direkt ezt, mert a morálisan szétesett Bölcskei mintha kifejezetten élvezné ennek a református intézménynek a Szabón és Ballán keresztül történő lezüllését-lezüllesztését: a Jobbikot támogatva a Fidesz ellen. Ez nevetséges és abszurd! Nehogy már ezeknek az emberknek a játékszere lehessen egy egyetem.

 14. Holokauszttagadás said

  Régen bezzeg hogy mosta kezeit Bölcskei a holokauszttagadást illetően. Most pedig hatalomra segítette ezt a bandát, pedig most már ez büntetendő:
  http://index.hu/belfold/hegedusfel83/

  • KANdúr said

   Bölcskei egy akkora tahó, olyan tenyeres talpas mucsai gój, hogy 22 évvel ezelőtt nem tudta, hogy mit jelent Bergen-Belsen. Úgyhogy ő ne ugasson nekünk a holokausztról.
   Egy lelkileg sérült büdös kommunista, aki most arról anzágol, hogy ő nemzeti érzésű. szégyene az egyháznak ez a szemét személy.

 15. pálfordulás said

  Nem ez az első kapcsolat Szabó András családja és a fasizmus között. Ludwig-Petrőczi Éva édesanyja, aki a család nőtagjainak tisztes hivatását-a paráználkodást-űzte, egy SS-tiszt szeretője volt a második világháború alatt. Jómódban és kiváltságok közt élt, míg mindenki mást feljelentett. Ez csak azért érdekes, mert leánykája ma liberális körökben azzal dicsekszik, hogy benne bizony zsidó vér is folyik. Persze, ha hiszünk neki, rokona ő az angol királynénak is. 🙂

  • Kolléga said

   Ez igaz, tényleg csörgedezik az ereiben mindenféle vér. Néha arra vág fel, hogy van benne zsidó, néha meg, ha olyan körben van, akkor a Ludwigként a svábokhoz eredezteti magát. De hát a zsidók általában értelmesek, tehát az nem lehet, a svábok meg szorgalmasak, Ludwig Éva pedig egy nagy lusta tehén, tehát az sem passzol hozzá. Akkor meg mi lehet? Vagyis tényleg egy SS német proli fattyúja lehet. Minden lehet…

 16. teológus-lelkész said

  Egyébként Kőszeghy távozása is csak rontott az egyetem színvonalán. Ő egy volt a komolyan vehető tudósok közül, tessék megnézni a munkásságát. Hogy zsidókkal kapcsolata van, az ugyan miért lenne összeesküvés, ha egyszer az Ószövetség korát kutatja?… Kedves jobbikosok, a Károlinak van Hittudományi Kara is, ahol minden teológus öt évig tanul héberül. Mégse mossa át az agyukat.

  Az ellenben át se kell, hogy mossa az agyakat, ha nem is tanulnak semmit. Márpedig ha a jó tanárok úgy kihullanak, mint Kőszeghy, akkor elérjük, hogy a népvezetőknek szánt ref. lelkészek műveletlen idióták lesznek (ahogy sz. v. sz. így is riasztó a helyzet, és nem a könyvtáragyú id. Hegedűsre gondolok, hanem a többi kétezerre). A Hittudományi Kar színvonala is bajosan alacsony, csak ezt kevesen tudják, mert nem esik a MAB hatáskörébe.

 17. piszteuó said

  No, egy kis föcsögés helyett. Nekem Balla öt évig a tanárom volt. Soha nem viselkedett úgy, mint egy pszichopata. Sőt, ő volt a legkorrektebb tanár, akit ismertem: normálisan összeállított, tartalmas tananyagot adott le, amit számon is kért (ezeknek a kritáriumoknak több tanár nem tesz eleget a HTK-n), és a diákok inkorrektségeit is igyekezett tolerálni, amennyire tudta. Hogy tudományos munkássága (ami cseppet sem komolytalan) nemzetközileg mennyire mérvadó, azt nehéz pártatlanul megítélni. Számomra meglepő volt, amikor az USÁ-ban egy ószövetséges prof. megtudta, hogy magyar vagyok, megjegyezte, hogy ő így hirtelen Balla Péter nevére emlékszik, mint magyarra. Pedig Balla újszövetséges.

  Hogy mi történhet itt, talán a következő: azt mindig lehetett látni Ballán, hogy nem igazán tud két szembenálló fél közt dönteni, mert az emberi jóindulat (most itt rossz értelemben) nem engedi, hogy bármelyiknek is az ellenségévé váljon. Még ha jogos büntetésről van is szó, aggályosan törekszik rá, hogy – mint keresztény lelkész – ne ítéletet, hanem kegyelmet hirdessen. Csak hát ez itt nem a szószék, hanem az egyetem.

  Szerintem az történt, hogy Szűcs lemondása után a családja rávette, hogy vállalja el a megbízotti pozíciót. Mivel halogató, rossz vezető, aki “kegyetlen” döntéseket (pl. csalók és tolvajok eltávolítását) nem tud tiszta szívvel megtenni, ezért görcsösen és naivan irányít, pusztán a családja szellemi hatása alatt – és így ki tudja, hány kiskaput tár ki nekik tudatlanul.

 18. egyszer én is said

  Gyerekek. Egyszer én is dolgoztam a Károlin (sok éve), kis piszlicsáré munkát. Összezördültem a munkaügyis nagyasszonnyal, Istennek adjon hálát, hogy fogalmam sincs már a nevére. Egyik reggel mondták, hogy menjek be a rektorira. Csak így. Már csak az én aláírásom hiányzott a közös megegyezés alól. Még a rektori pecsétet is megszerezte. És ez nem Balla volt.

 19. […] Accreditation 6. Deferment (Akkreditáció 6. Balla és Koncz halasztási taktikája) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: