Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The informer gave himself up (Feladta magát az informátor)

Posted by jhnnsclvn - április 30, 2010

Balla Péter volt napokig a legnépszerűbb szerzőnk. Míg ki nem derült, hogy a levelet nem is ő írta, hanem Kiss Gabriella. Tegnap aztán sok találgatás után az is kiderült, ki küldte be a blogra.

Tegnap ugyanis váratlan fordulatot vett a hat napja tartó károlis krimi. A minden gyanú felett álló, kiterjedt szlovák kapcsolatokkal rendelkező, rendszeresen Eperjesre utazgató, köztiszteletben álló károlis anglista professzor úr tegnap, azaz április 29-én több körlevélben bevallotta előbb a rektornak, aztán bölcsészkari kollégáinak, hogy a MAB-levél fogalmazványa tőle jutott az internet széles nyilvánossága elé. Talán épp a szlovák szál forszírozása ejthette pánikba; ekkor kezdhette úgy érezni, hogy lebukott, hogy forró lett talpa alatt a talaj. Nem bírta tovább a feszültséget. Azt nem lehet mondani, hogy őszinte és töredelmes vallomást tett. Nem tehetett. Nem vallhatta be, hogy gyűlöli Balla Pétert, a nyíltan jobbikos rektort, de a kényszerből szövetséges Szabó András dékánt éppúgy gyűlöli. Különösen, amióta az hagyta, hogy helyettese, Bíró Mária, elüldözze innen a szóbanforgó evangélikus professzor barátját, Kőszeghy Miklóst. Azt sem vallhatta be, hogy most már végleg elege van ezekből, és ő szeretné a hatalmat megkaparintani. A MAB-levél kapóra jött ahhoz, hogy egyszerre tegye el láb alól a rektort is és a dékánt is.

Kitalált tehát egy mesét. Hogy ő tulajdonképpen nem informátor, hanem áldozat. Mint a biztosítási csaló, aki eladja az értékeit, aztán rendez egy önbetörést. Pontosan ennek mintájára állította, hogy nem ő juttatta el a levelet a blogra, hanem valamiféle ismeretlen elkövető, aki állítólag feltörte a postafiókját. Még alibiszerzésre is gondolt. A MAB-levelet percre pontosan akkor küldette át a blogra a Károli egyik adminisztratív munkatársával, amikor ő épp előadást tartott az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Nem az órája kezdete vagy vége előtt 5-10 perccel, mert, ugye, annyival el lehet késni, illetve annyival előbb abba lehet hagyni egy órát, nem, hanem pontosan az óra közepén. Még jelenléti ívet is íratott a hallgatókkal, hogy bombabiztossá tegye alibijét. Postafiókja jelszavát emlékeztetőre állította, hogy cinkosa a megbeszélt időpontban cselekedhessen, majd az akció után törölte. Így az infókiszivárogtatásnak nyoma sem maradt, a jelszavát sem tudta meg senki, természetesen a tettestárs sem. A honoráriumon túl, amit ennek a dokumentumnak a megszerzéséért a megrendelőtől kapott, a remélt következmények is az ő malmára hajthatták volna a vizet, akárcsak egy jól megtervezett biztosítási csalás esetén, amihez ez az ügy a megtévesztésig hasonlít: a dékán már korábban megbukott, most ebbe bele lehet buktatni a rektort is. Informátorunk pedig játszhatná tovább a feddhetetlen, gáncs nélküli professzor szerepét előbb dékánként, majd rektorként.

Ha nem rémült volna meg a szlovák kapcsolatoktól, titkosszolgálati megbízásoktól, infólopásoktól, amikről ebben a blogban szó van. Professzorunk azonban nagyon megijedt, mert úgy érezte, rá vonatkoznak ezek a megjegyzések. Úgy ítélte meg, túl veszélyes tovább hallgatnia, különösen, hogy van egy beavatott cinkos is. A tekintélyes professzor föladta tehát a titkát, de nem adta föl a reményt: hátha megússza.

Csak a titkárnő száját kell befogni. Azt pedig be lehet: jó sok pénzzel. Ez a titkárnő köztudottan már egy éve abból él, hogy hallgat. És mi lenne, ha beszélne? Ez esetben semmi. Senki sem hinne neki. Nincsenek nyomok.

Egyébként ha a professzor úr nem veszti el a fejét, megúszhatta volna. Mi nem adtuk volna őt ki. Hagytuk, hogy a blogon különböző elméletek cseréljenek gazdát az esetről, nem irányítottuk, nem szóltunk bele. De ha egyszer ő már önként jelentkezett, nekünk sincs értelme úgy tenni, mintha nem tudnánk, ki az informátor.

Ő ezt már tegnap körlevelekben világgá kürtölte.

27 hozzászólás to “The informer gave himself up (Feladta magát az informátor)”

 1. Kisebbrendű said

  Hát igen, úgy van ahogy írod: Fabiny Tibor nem bírja hosszú távon a feszültséget (kiborul és hisztizik) és egy idő után robbanni is szokott, ha a saját érdeke úgy kívánja. Ez történhetett most is, mert ideggyenge szegény.

  Ez a görcsös alibi bizonygatása is meglehetősen átlátszó, hiszen ki a fene gyanúsította őt első körben? – Ő maga… Általában a tettes éppen arról ismerszik meg, hogy saját magát dobja fel a durva önbizonygatásával, ami által végleg lepleződik. Ez egy elég gyenge és taktikátlan pszichológiai “játék” volt részéről, pedig taktikázásból nagyra tartják őt. Nem véletlenül tanít annyi helyen: a Károli BTK-n, a Pázmányon, az evangélikusoknál, a Károli Jogi Karán stb.

  De egyáltalán nem kell őt sajnálni, mert ő mindent és mindenkit túlél a végtelen opportunizmusának köszönhetően.

  Mintha éppen ő ellene (ezen típus ellen!) írta volna Komlós Aladár a krédóját:
  ” Megtanulhattam volna, hogy a karriernek ára van. Okosnak kell lenni hozzá. De én szégyellek okos lenni, megvetem az okosságot. Nem is egész ember a szememben, aki sohasem ment fejjel a falnak és mindig sima, kifizetődő nézetek eresze alatt húzódik meg.”

  Ismerem őt, tanított engem: Fabiny prof. éppen a sima és kifizetődő nézetek mögé bújás, meg a fal mellett kúszás legtipikusabb iskolapéldája, aki soha nem áll ki semmilyen erkölcsi kérdés mellett, vagy erkölcstelenség ellen, mert végtelenül gyáva és maximálisan opportunista az éppen hatalmon levőkkel, legyen az bárki… Nem mond ellen a pénzadó gazdájának! – Szomorú ez a jelenség. Ő nagy árat fizetett a karrierizmusáért: nagyjából és egészében elveszett az emberi becsülete és a szakmai tisztessége.

  • Dr. Takács said

   Fabinyinak ismernie kell Máté evangéliuma 23. részének a verseit. Legalább neki! Még ha Kovács Árpádnak, Hermannak, habil-Bíró Máriának és Hanságinak se fizikai, se szellemi-lelki köze sincs a Szentíráshoz meg az evangéliumokhoz! De mégis álljon itt pár vers (23, 24, 26, 27, 28).

   23 vers:
   Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni és amazokat sem elhagyni.
   24. Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak külsejét, belül pedig rakván azok ragadománnyal és mértékletlenséggel.
   26. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külseje is tiszta legyen.
   27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belülről pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakván.
   28. Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

   • Felmutatás said

    Petrőczinek és urának, Szabó Andrásnak sincs sok gyakorlati köze… BALLA pedig, mint lelkész még kívülről sem látszik “igaz”-nak! – “Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel”.

    “Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok!”

 2. KANdúr said

  Eperjesen is tanít. Ezt valahogy kifelejtetted. Innen szervezi a szlovákiai különítményt a Jobbik ellen! Ez az egyik külső megbízatása. Utoljára megy oda, mert elintézettnek tekinti ezt a történetet. Püspök-testvére is harcos Jobbik-ellenes – rendszeresen és nyíltan nyilatkozza is a médiában.

  • leleplező said

   Egyébként ez az akciója nem sikerült Fabinyinak. Ráadásul az adminisztratív segítsége (az említett titkárnő) minimum kettős ügynök, mert több felé meg kell felelnie az állásban maradása miatt, ugyanis nem véletlenül buktatta őt felfelé a dékán, aki így leplezte a csalásait és a jogsértő utasításait, amiket végrehajtattatott ezzel a szintén mindenre elszánt pénzéhes adminisztrátorral.
   Fabinyi most saját magát csinálta ki.

 3. kukabúvár said

  Mindig kényesen ügyel a részletekre, vagyis, hogy kivel mit beszél négyszemközt, mert ő szigorúan csak a négyszemközti őszinteség embertípusa, aki már egy harmadik személy jelenlétében teljesen elveszti ezt a tulajdonságát és “diplomatává” válik, vagyis egy számító karrieristává. Valójában a mézes-mázos kegyeskedése és bratyizós mosolygása nem áll másból, mint hogy a többség háta mögött mindig korrekt színben próbál tetszelegni, hogy elnyerje a vezetőség bizalmát. Ezt el is szokta érni, mert a vezetők egy igazi unalmas csinovnyikot látnak a személyében, aki mindent zokszó nélkül és elvtelenül mindent végrehajt, azonnal aláír, ha kell tanúsít és nyilvánosan elfogad valamint jelenlétével “szentesít” is (természetesen!) kizárólag a saját céljai elérése érdekében.
  Ám egyik legfőbb gyengesége, amelyen keresztül a leginkább megfoghatóvá teszi magát és amin keresztül kiborítja még önmagát is idegileg: a végtelen emberi pöffeszkedő HIÚSÁGA! Betegesen hiú mindenre ami Fabinyi Tibor. Ezért nem tud egyirányú, vagyis következetesen becsületes lenni, mert minden hatalom irányába bebiztosítja önmagát, hogy soha ne eshessen ki a hatalmi pikszisből, abból a körből, ahová először csak emberi szánalomból kerülhetett be!

 4. Théma said

  Nem a szlovákoktól akadt ki, az csak rásegített. Az igazi idegösszeroppanást a Théma okozhatta. Ő volt ugyanis az, aki annak idején a leghevesebben Thémázott, mármint, megszervezte azt a “tudományos” konferenciát, amin Kósa professzor leháromperhármazott minden reformátust, aki valamilyen okból útjában állt az épp teljhatalomra törő Szabó István püspök úrnak (Balla személyi web-oldalán azóta is ott van az antedatált átvilágítási jegyzőkönyv). Hogy még hitelesebb legyen az előadás, Fabiny leháromperhármazta a saját apját is, ezután jött a hírhedt ügynöknévsor-olvasás, ahol pl. besúgó lett Bölcskei is, meg a Fónagy, meg az összes többi. Bizonyíték persze azóta sem került elő sehonnan, viszont, amikor a sértettek perrel fenyegettek, Fabiny aláírást gyűjtött mindenféle egyházi körökből, hogy ez az ügynökösdi kibeszélése közös érdek. Most meg itt ez az új konferencia.

 5. kukabúvár said

  De még mekkora áruló! Nem jellemgyenge, hanem jellemtelen! A lutheránusok szégyene…
  Számára megfelelő a mostani helyzet, semmi ellen nem protestál, hanem tevőlegesen segíti – mint belső ember – és maximálisan kiszolgálja a közokiratot hamisító, több ügyben csaló btk-s dékánt és helyettesét.
  Ez vállalhatatlan, még ha evangélikus szósszal is van nyakon öntve, nem úgy mint a református szirupban feloldódó Szabó András és Balla Péter, akik Bölcskei felesküdött hívei és az egyházunk legújabbkori megcsúfolói.
  Fabiny teljesen illeszkedik ebbe a fertőbe, ami a Károlin kialakult, és aminek köszönheti az öt-hat fél és egész állásait. Persze, hogy egzisztenciális érdeke, a süllyedő csónakba bekerülő nagy mennyiségű víz kimerése, amit mint egy istentelen güzü végez már jó pár hónapja. Gazember ez a lény, méltatlan a teológus és tanár elnevezésekre!

 6. KANdúr said

  Persze, hogy részvétet koldul. Most napokig-hetekig ezt meséli mindenkinek és sajnáltatja magát, mint áldozatot. Ez az ő módszere. Fürdőskurvaként sír-rí, majd az utolsó pillanatban szégyenében – az idegeire hivatkozva – betegséget szimulál, hogy távol maradjon az egyetemi összeomlás stádiumában. Így menti át magát mindig egyik oldalról a másikra.

  Mindig panaszkodik mindenre, mindig gőgösen lenéző, mindig mosolygósan puhány, mindig kedveskedően halk szavú, mindig minden helyzetben megalkuvó, mindig szelíden önző, mindig átlátszóan kegyeskedő, mindig eleve tehetetlen, mindig …

  + Jaj, de visszataszító ez a szánalomra sem méltó negatív összhatású emberi jelenség!

  • Dr. Cat said

   Kedves Kandúr Barátom,
   elbűvöl éles logikád és lucidus stílusod. Szívesen találkoznék Veled személyesen is. Mit szólnál egy romantikus háztetőhöz a Reviczky utca, Ráday utca és Mátyás utca háromszögében:
   Rád bízom magam…

 7. sola scriptura said

  Fabiny végtelenül lenézi Szabó Andrást és Petrőczi Évát. Tárgyszerű kritikákat fogalmazott meg többször is Petrőczi felületes, szakszerűtlen locsogásairól puritán szerzők kapcsán. Egyszer a kari tanácson kijelentette, hogy Petrőczi sem emberként, sem tanárként, sem tudósként (?) nem alkalmas az angol tanszék vezetésére. Rámutatott arra a megengedhetetlen – törvénysértő – tényre, hogy így évekig a saját férjének, Szabó dékánnak a közvetlen beosztottja.
  Szabó dékán leveleiben rámutatott arra, hogy ez keresztyén (?) körökben nemcsak megengedhető, hanem egyenesen dícséretes is. (Máhogy együtt lopunk az asszonnyal az egész retyerutyának)
  Fabiny aztán fülét-farkát behúzva gazsulált ennek a szennyes házaspárnak, még azt is eltűrte, hogy Szabó “a felsőoktatás sanyarú helyzetére” való hivatkozással ne fizesse ki a pogácsaszámláját.
  Fabiny velejéig korrupt, cinikus, gyáva patkány! Ha luther látná, mivé fajult az egyháza, jól kiátkozná az Asztali beszélgetlések szellemében.
  És vajon mit szól Fabiny püspök bátyja ahhoz, hogy miközben ő hisztérikusan nyal a Fidesznek, a kedves testvére egy jobbikos intézetben nyal hisztériukusan Ballának, Hegedüsné jobbikos képviselő sógorának? Ahhoz mit szólna, hogy tudományos reputációjával segít fenntartani egy olyan egyetemet (???), amely pénzmosodaként működik a Jobbik számára Kovács Zsolt Csaba gazdasági vezető tevékenysége révén???

 8. Finnugrász said

  Kíváncsi lennék, mit szól Honti professzor Udinében ahhoz, hogy olyan egyetemhez adja az akadémikusi nevét, amely a Jobbik szellemi irányítása alatt áll. Tudjuk, hogy ő a magyar nyelvtudományi tanszéket távolról, felesége és annak barátnői (Fóris Ágota, Dér Csilla), valamint a Komlós Attila szeretőjeként az egyetemre (?) került Nádor Orsolya révén irányítja, de mégis…
  Tudomása van arról, Akadémikus Úr, hogy egy olyan pártot támogat, amely nemcsak durván fajvédő és melynek gárdája fegyveres hatalomátvételre készül, hanem amely a finnugor elméletet zsidó-komcsi összeesküvésnek tartja? Amely hatalomra jutása után betiltja ennek az elméletnek a terjesztését és a sumér elmélet mellett kötelezi el magát?
  Ezt támogatja Ön?

 9. Alice Csodaországban said

  Dr. Szabó Andrásné dr. Ludwig Éva Alice (közismert rosszhírű nevén: Petrőczi) újabb merényletet készít elő a Miskolci Egyetem IDI-je ellen. Már az is sokat ártott az egyetem hírnevének, hogy 2007-ben fentnevezett botrányos körülmények között ott habilitált. Kabdebó dékánként nem is engedte, hogy ez a ….némber betegye oda a lábát. Amikor Kabdebó nyugdíjba vonult, betette bizony Alice barátnőnk a 45-ös lábait és Bodnár Ildikó segítségével habilitált. Ez a szerencsétlen Bodnár Ildikó ugyanis rajong P. költészetéért, amivel csak a saját rossz ízlését bizonyítja.
  Petrőczi Alice most Baranyai Katalint akarja ledoktoráltatni a miskolci IDI-n Cs. Szabó Lászlórl írt fércművével.
  Baranyai Katalin ismert az egész felsőoktatásban, a debreceni egyetemről már elhajtották ezzel a szennyel, más egyetemeken sikertelenül próbálkozott.
  Az igazi botrány azonban tavaly a Károlin tört ki személye körül. Az IDI-n Petrőczi Alice segítségével került sor a védésre. Petrőczi még azt is odarikoltotta neki, hogy nem fogja kérdezni Cs. Szabó nemi életéről. Tudjuk, nehezére eshetett, mert viharos szegedi ifjúsága óta rá van kattanva a szexre és Szabó feleségeként aligha lehet benne sok része.
  Egyetlen dologért szánhatjuk Petrőczit, hogy megosztja (ha megosztja) az ágyát ezzel a ………….. Szabót normális ösztönű nő hormonális indíttatásból biztosan nem kívánja meg. Petrőczinek is kell más motiváció, a közösen összerabolt családi vagyon, a megvásárolt tudományos (???) címek.
  Miután a MAB leleplezte a Károli IDI-jén történt törvénysértéseket, megfosztotta Baranyait doktori címétől.
  Petrőczi most azzal próbálkozik, hogy ezt a rosszhírű nőt Miskolcon doktoráltassa. Így szert tenne arra a pontra (sikeres dissz. témavezetőjeként), ami hiányzik neki ahhoz, hogy törzstag lehessen egy IDI-ben.
  Reméljük, a miskolci kollégáknak van elég ízlésük és józan eszük ahhoz, hogy ne engedjék meg, hogy Miskolc még egyszer Csodaország legyen Petrőczi Alice számára.

  • moraliter said

   Petrőczi számos nevén bebizonyította, hogy erkölcsileg nemcsak súlytalan, hanem kifejezetten a negatív póluson helyezkedik el. A MAB határozata bizonyítékok alapján állapítja meg az okirathamisítást, melyet Szabó, Hansági, Petrőczi, Hermann meg adminisztratív bűntársaik elkövettek, jobbikos bűnpártoló társaik (Balla és köre) pedig leplezni próbált.
   A blogon mindez részletesen olvasható. Egy másikon pedig Petrőczi úgynevezett szépirodalmi munkásságának tárgyilagos esztétikai elemzése. Azt is tudjuk, mivel vette rá Petrőczi a jó nevű Balassi Kiadó nagyon is hozzáértő vezetőjét arra, hogy klapanciáit megjelentesse.
   Szóval: meztelen a királynő, bár erre a látványra senki se kiváncsi.
   Az egyetlen ember (?), aki nem érti a helyzetet, az a leleplezett. Amikor leleplezik, minden állat holttá dermed, nemcsak az intelligens gerincesek, hanem a rendszertanilag alacsonyabbrendű gyűrűsférgek is. Ez egy bevált akkomodáció.
   Aki képtelen rá, az Petrőczi. Most jelenteti meg napló-önéletírását, meg még valami mást Donátus címmel. A meghívón olvastuk. A latin szövegolvasást tanító Petrőczi tudhatná, hogy á betű nincsen a latinban. De ez a kisebb baj.
   A nagyobb az, hogy még mindig nem fogta fel, hogy egy irtózatos botrány közepén van, de ő még rátesz egy lapáttal és barnamedvének öltözve pózol a heidelbergi várudvaron. S mint ígéri, megosztja velünk gondolatait a vallásról.
   Mi is megosztjuk vele: Petrőczi nem tartozik a magyar református egyházhoz.
   Az egyház ugyanis a hívek közössége, nem pedig püspökök meg azok atyafiságának biznisze. Aki pedig szégyent hozott rá, az egyházra hagyott örökség fosztogatásával (ebből rendezték be a Mátyás utcai 140 négyzetmétert), egyházi és állami pénzek elsikkasztásával, azt mi -az egyház mint hívek közössége – kitaszítja magából.
   Petrőczi kulturálisan is sok kárt okozott a magyar kálvinizmusnak. Ocsmány softpornó és vallási giccs förmedvényeivel telefirkálta az egyházi sajtót, a világiak között rossz hírünket keltette.
   Ismétlem: Petrőczi nem a kálvinista kultúra része, hanem annak blaszfémikus meggyalázója.
   Javasoljuk neki, hogy hagyja azonnal abba, vagy OLYAN NYILVÁNOSSÁGHOZ JUT, AMIRE MÉG Ő SE VÁGYIK.

 10. animus said

  Az egész magyar felsőoktatás felháborodva nézi, ahogy a Károli a Jobbik fedőszervezeteként szégyent hoz rá. Olvassátok a Galamusban a leleplezéseket!
  Hogyan adhatja Fabiny ehhez a nevét? És akkor még a külországiak becsempészése!
  Nemzetközi botrány lesz ebből.
  Bölcskei, a tökéletesen lefeketedett spicli püspök pedig miben bízik? A Fidesznek nyal, ahogy Fabiny püspök testvére is, közben a Jobbikot segíti. Talán abban bízik, hogy az erdőkben gyakorlatozó gárdisták fegyverei mentik meg?
  Református Testvéreim! Meddig tűrjük ezt a blaszfémiát?

 11. ancilla said

  Versjátékot javasolok. Hogyan töltetének ki a hiányzó szó helyét a következő idézetben? A verset egy derék református írta, most egy egyáltalán nem derék reformátusra (Bölcskei Gusztáv) aktualizálom.
  “Megáldom…lobogódat,
  mint Messiást ősz Simeon,
  a vérem tán színedbe olvad,
  de áldalak, forradalom.”
  Kitöltendő: milyen zászlót áld meg ősz Simeonként Bölcskei püspök? 1. A narancsos fideszeset, akiknek most folyamatosan udvarol – távolról, mert nem engedik közel magukhoz.
  2. A vöröset, régi spicliként márcsak megszokásból is,
  3. A csíkos árpádsávosat, akiknek a pártkasszájába juttatja a Károlin – Ballán, a rokon Kovács Zsolt Csabán, a mindenre kész Szabón keresztül a pénzt?
  Ti mit gondoltok, Testvéreim?

 12. ancilla said

  Én igenis látok problémát abban, hogy valaki része, tagja,jó fizetést húzó professzora egy intézménynek, melyet belülrőlismer, és ugyanőKIVÜLRŐL (?) szakérti ugyanezen intézményt.Kívül vagyok,benn is vagyok,Fabiny professzorúr?
  Nem jó játék ez, hanem erkölcstelen.

 13. animus said

  Ezek itt annyira züllöttek, hogy már teljesen belezavarodtak a saját intrikáikba! Kit jelentfel Fabiny? Nem is értem. Talán azlenne a leghelyesebb, ha megfogadnák Kulcsár-Szabó -Hansági Ágnes javaslatát és sztrájkolnának, amíg ez a blog működik.
  Kutya se venné észre: az agyuk eddigis azt tette.
  Vaszilij Ivanics (Kovács Á.) meg Petyka, a csicskása (Hermann, a Rézfaszú Bagoly) pedig nézegethetnének a csajok kivágásába, vizslathatnák a köldökpiercingek.
  Ezzel a bandával akkreditáltatja magát a református egyetem?
  A Jobbiknak így is jó???
  Kulcsár-Szabó professzor családja mint a Jobbik szálláscsinálója…
  Ez még nekem is furcsa.

 14. Multitask said

  Mi az hogy lojalitás? Melyik munkahelyhez, ha valakinek 5 van?

  1. Hétfőn az Eperjesi Egyetemhez vagyok lojális (Presov).
  2. Kedden a Pázmányhoz (Piliscsaba).
  3. Szerdán az EHE-hez (Bp.)
  4. Csütörtökön a Károlihoz (Bp.)
  5. Pénteken a Szegedi Egyetemhez (kihelyezett tagozat, Kecskemét).

  Fabiny Tibor nyilván minden nap lojális az aznapi munkahelyéhez. A Károlihoz is, de csak csütörtökönként.

  Mi következik ebből?

  Az, hogy Fabiny Tibor abszolút etikusan cselekedett, amennyiben a Balla-féle levelet nem csütörtökön továbbította a blogra. Hanem mondjuk szerdán. Vagy pénteken, stb.

  • animus said

   Schiller 1789-ben jénai székfoglalójában különbséget tett valódi tudósok (Gelehrte) és megélhetési tudósok (Brotgelehrte) között. Előbbieket kizárólag az igazság megismerésének vágya hajtja, az utóbbiakat a felsőbbségnek való megfelelés. Ez utóbbiak kapnak pénzt, hercegi lakájokként sütkérezhetnek a kényúr környezetében.
   Viselkedésükkel azonban eleve kizárják magukat az igazi tudósok közül.
   Fabiny egy ilyen megélhetési tudós. A többiek: Szabó, Petrőczi, Hansági Ágnes meg udvartartásuk pedig áltudósok, pöffeszkedő senkik.

 15. bagamat said

  Nem semmi! Már csak oda kellene jutnunk, hogy a Kováccsal és a Ballával is ezt tegyék.
  És az érdekelne, hogy a Timike fölött is úgy álltak, mint az ÁJK-ról kirúgottak fölött? Vajon neki is átkutatták a táskáját, és kikisérték?

  • Kisjogász said

   Örülök, hogy észrevetted a hírt. És a hírnek is örültem. Nincs bennem semmi részvét, ha a kivégzőosztag egyik emberét végzik ki.
   Isten malmai lassan őrölnek, de Ballát is megőrlik.
   Nem is olyan soká 🙂

 16. ancilla said

  Sokat olvasom mostanában Arany Jánost, lelki védelemül. Azért, hogy egy hiteles kálvinista szavát halljam a “balkörmű gazoknak” ebben a vásári ricsajában. Egy idézet kedvenc költőmtől, s hozzá egy játék. Kire illenek az alábbi sorok? Vigyázat: AZ EGYENLETNEK TÖBB MEGOLDÁSA IS LEHET!
  “Kitelt az év, a perc lejára,
  hogy Debrecen híres tanára,
  Mint Vérrel esküvé egy rossz nap,
  Átadja székét – a Gonosznak.”
  A hires meg a debreceni jelzőket nem kell komolyan venni.
  Várjuk a megfejtéseket? A helyes megoldók között kisorsoljuk Szabó András szamárbőrbe kötött akadémiai doktori értekezését. Vigaszdíjként a dékán feleségének csip-csup köteteit vehetik át,
  akik erre vágynak. Addig is ingyenesen letölthető dékán és dékánné fényképe az internetről (utóbbi katicabogárnak öltözve) a református hagyatéki leltárból zabrált bútorok között a 140 négyzetméteres Mátyás utcai lakásban.

 17. Informatikus said

  Fabiny megtört! Az informatikai vizsgálat nem igazolta az ő feltöréses verzióját. Nem volt semmilyen szokatlan IP-szám a jegyzékben. Fabiny cinkosa, egy károlis adminisztráror küldte el a MAB-levelet a Károli szerveréről. Dr. Horváth Tímeát ebben az ügyben igazságtaanul vádolták meg.

  • Charlie said

   Közelebbit nem lehet tudni erről a szerverről? Melyik kar? Vagy a rektori? Azért rúgták ki a jogi referenst, mert esetleg a rektoriból továbbították? Vagy esetleg innen az angol tanszékről?

 18. Informatikus said

  Az biztos, hogy a BTK-ról. Vagyi a tettestárs itt van,a karon.
  Horváth Tímeának semmi köze ehhez. Balla le akart vágni egy fejet. Fabinyhoz nem mert nyúlni. Inkább egy ártatlan fejhez – legalábbis ebben az ügyben 🙂

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: