Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Two reports about the Faculty of Theology (Két jelentés a Károli HTK-ról)

Posted by jhnnsclvn - június 2, 2010

A Balla-recenzió felkeltette végre a teológusok érdeklődését. Shaitana május 25-i bejegyzése figyelmeztetett, hogy a HTK-n is csalások és okirathamisítások folynak: Pethő Sándor HTK-s dékánhelyettes “meghamisította a pályázatát, nem létező publikációkat és külföldi tanulmányutakat írt be. Ez persze idővel kiderült, de sebaj. Lehet, hogy a Károlin bizonyos szint fölött alkalmazási feltétel az okirathamisítás?” Pellinore pedig megszerezte ezt a 2006. évi pályázatot, amivel Pethő egyetemi tanár lett. Közben HTK-illetékes is felhívta a figyelmet a HTK-s anomáliákra. Ezek a hozzászólások szétfeszítik az eredeti posztok kereteit, ezért új posztként tesszük fel őket, annál is inkább, mert HTK-s újabb infókat ígért. (Ezzel persze nem szeretnénk Predator és Kisjogász izgalmas vitáját, ami odaát folyik, berekeszteni, annál kevésbé, mert ez is erősen kapcsolódik egy HTK-s oktató, Balla Péter jogsértéseihez.) – A szerk.

1. Jelentés

Szerző: Pellinore

A birtokomban lévő 2006-ban még használt életrajz annotált változata az erdeklődőknek (azóta azt hiszem már nem meri használni, de a MAB-nál még biztosan ezt adta be a professzori kinevezéshez):

Pethő Sándor

Név: Pethő Sándor

Születési év: 1962.01.06.

Végzettség: Egyetem

Szakképzettség: Filozófia szakos középiskolai tanár, klasszika filológus bölcsész, református teológus

Jelenlegi munkahely: ME BTK Klasszika-Filológiai és Vallástudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár, KRE Hittudományi Kar, Filozófia Tanszék

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA): Csc (phil.), MA (class. phil.), MA (theol.)

Oktatás kezdete: 1986. Oktatott tárgyak: vallásfilozófia, összehasonlító vallástörténet, vallástörténeti szakszöveg olvasás (német/angol/francia), klasszikus nyelvi vallási szövegolvasás (görög, latin, bibliai héber, 1998-tól perzsa és aveszta és szanszkrit bevezető kurzusok)

Hazai tudományos társasági tagság:

1989- Magyar Ókortudományi Társaság
1990- Magyar Filozófiai Társaság

Nemzetközi kapcsolatok:

1990 óta több külföldi egyetemen oktattam meghívott előadóként. Így pl. Graz (1994), Université de Paris X. (Paris-Nanterre) (1994), Evangelische Akademie Tutzing (1998), J.Guttenberg Univ. Mainz (1995), Université de Genéve (1995), Universitá degli Studi di Perugia (1997, 2000), American University of Cairo (2003), Univ.Salzburg (2001, 2004). ???????? ?????
Kommentar: PS 1997 és 2002 között az OM FPI-ben dolgozott, dr Borbély Gábor igazgató alatt, kitűnő, baráti kapcsolatban. Ilyen meghívásokat a szabadságolások illetve fizetésnélküli szabadságok miatt be kellett volna jelentenie. Ilyen engedélyekről dr Borbély Gábor nem tud, adminisztratív nyoma nincs. Az adott egyetemek elérhető honlapjai nem tartalmaznak PS neve alatt meghirdetett kurzusokat.

A kutatáshoz kapcsolódó fontosabb publikációk:

• Démosz vagy Deus? Osiris, Budapest 2001.
• „Iranian Roots of Mihraism”, in: Religious Studies,34, 2001, 24-32.o.” K: a cikk nem létezik
• 100 Jahre der Leben-Jesu Forschung.”in: Perspectives in the New Testament Theology, szerk.H.Hanson,Lundt,2002, 356-364.o. K: a kötet nem létezik – cf. a Karlsruhe egyesitett világkatalógusban http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
• ”The Concept of the Righteousness in Yasna 1,” in: Tyche, 12,2002, 29-35.o. K: A cikk nem létezik.
• ”Álom, realizmus, s kiiktatott transzcendencia. A Fejes-mítosz.”in:Tekintet, 4, 2003,12-18.o.
• „Hermes orientalis. R. Pietschmann zum Geburtstag”, in: Archiv für spätantike Religionsgeschichte, 24,1995,9-20.o K: Richard Pietschmann egyiptológus 1923-ban meghalt!!!. http://www.aegyptologie.uni-goettingen.de/goe/galerie.htm
• „Die Lichtmystik in den hermetischen Schriften”. in: Archiv für spätantike Religionsgeschichte, 25, 1996,33-45.o. K: Folyóirat sem létezik!
• „R.Otto, avagy az elrettentő titok filozófiája”,in:R.Otto, A szent (ford.Bendl Júlia), Osiris, Budapest,1997,221-258.o.
• „Asha. A Comparative Study in Indo-European Religion”,in:Publication of the Research Institute Groningen, 12,2000, 134-141.o. K: Periodika sem létezik!
• ”Az elrendezett világ. A kozmosz szakralizálása a kései hellenizmusban,”in: Ferenczi L. köszöntése. (szerk. Kovács V.), Miskolc,2003,163-179.o.

Kommentár: Miskolcon PS nem mutatta be külföldi publikációit. Tanszékvezetői pályázatat visszavonta, majd kilépett. Vele kapcsolatban álló kollégák különlenyomatokat nem kaptak.

Ad notam Pethő még egy megjegyzés: sajnos, nemcsak Bolyki professzor urat tévesztette meg, hanem egy msik, feddhetetlen embert és nagyszerű tudóst is, Ritoók Zsigmondot. Volt érzéke, hogy kiket csaljon lépre. Biztosra mehetett ugyanis, hogy ők majd az úri modor és a bizalom elve alapján hitelt adnak a szavának. Ez a bomlott lélek nem ismert határokat. Nem értettem én sem egy darabig, hogy mi történhetett, de rájöttem, hogy az ő (Bolyki és Ritoók) köreikben és az ő idejükben ilyesmi épeszű tudós részéről egyszerűen elképzelhetetlen volt. Tudósok publikációs listárol ép elmével nem hazudhatnak – gondolhatták. ( (Sajnos, múlt időben, mert azóta a helyzet megváltozott, lásd e listát, no meg Vörös Győzőt stb.) Még a plagizálás is öngyilkosság, nemhogy a publikációt hazudás. Ilyesmire egyszerűen nem lehet vetemedni – gondolhatták. Én ezért mentem fel Bolyki és Ritoók professzor urakat, és tiszteletem irántuk ezért maradt töretlen.

2. Jelentés

Szerző: HTK-illetékes

A HTK-sok nevében mondom, nem igaz, hogy mi nem kapunk herótot a KRE ügyeitől. Csak épp az van, hogy a HTK-t már csak a Szentlélek tartja össze, azt a Szentlelket pedig úgy hívják, hogy a Pápai Teológiai Akadémia (http://www.prta.hu/prta/index.php?site=oktatas_kutatas&page=3), akivel a KRE vadházasságban él: közös az akkreditációjuk.

A helyzet ugyanis az, hogy Pápára már a kutya sem akar jelentkezni, úgy fogdossák lasszóval az embereket, egy átlag felvételi beszélgetés kb. így néz ki:
-Ki volt Petőfi?
-Azt hiszem, valami kisgazda politikus…
-Határeset, elfogadom, fel vagy véve.
Az ott oktató teológusok azonban általánosságban sokkal magasabb színvonalat képviselnek, mint a KRE HTK oktatói, igaz, közülük csak egyetlen egy él lent Pápán, a Hanula gyerek, aki mellesleg a Déri Balázs protezsáltja és kutatótársa az ELTE-n, és Debrecenben doktorált. A többiek közül több is van, aki Pestről jár le, így nekik is kényelmesebb, ha van egy státuszuk itt is, a KRE HTK-n. Mondani sem kell, persze, hogy a pápai akadémia fenntartása komoly költség, így már többször is felmerült, hogy nem éri meg a befektetett energiát, de persze, amelyik egyházmegye nem képes önállóan intézni a lelkészképzését, az nem képes fennmaradni autonóm adminisztrációs egységként sem.
Szóval, miközben a KRE két doktori iskolája romokban hever, a harmadik csak úgy maradhat fenn, hogy egy szintén a szakadék szélén egyensúlyozó vidéki teológia támogatására szorul, mert a saját szakembereik nem elég kvalitásosak. Ha azonban tovább folytatódnak a botrányok, lassan ők is kilépnek a szövetségből, és inkább a Debrecen-Sárospatak tengelybe próbálnak majd beilleszkedni, s akkor a Károlinak befellegzett.
Folyt. köv.

 • ancilla said

  június 2, 2010 at 7:26 am eHát ez nagyon érdekes infó! Persze, megértem, hogy sokan nem akarnak egy amúgy unalmas kisvárosba menni, amilyen Pápa. Pedig ott van a jelenlegi legszínvonalasabb püspök, Steinbach József. Tiszta erkölcsű, szeretettel teljes ember, nyelveket beszél és komoly tudományos munkásságot (homiletika) fejt ki.
  Mellesleg Pápán van a Dunántúl második legnagyobb könyvtára (Pannonhalma után, az Egyházkerületi Gyűjtemény komoly kutatói bázissal és jelentős kiadványokkal. Nem rossz hely az!
  Talán éppen a pápai szellem fogja megmenteni a magyar reformátusságot a teljes zülléstől?
  Olvasgassátok a Heidelbergi Kátét! 

 • HTK-illetékes said
 • június 2, 2010 at 3:40 pm
 • Na, itt vagyok ismét, elnézést, sok a dolgom.
  Úgy tűnik, a HTK-s leleplező cikkünk felkeltette az érdeklődést, mert máris megjelent a hírek rovatban pár doktori védés. Ezek közül érdemes kiemelni egyet, mert jól jellemzi a Károli BTK-t övező botrányokat:
  http://www.kre.hu/portal/doc/Szabo_Elod.phd.meghivo.pdf
  Szabó Előd évekig volt a KRE BTK egyik legszínvonalasabb oktatója. Lelkész, aki szerette a munkáját, tisztelte a hallgatóit, nyaranta együtt táborozott velük, de nem volt elfogult a történelmi igazság iránt sem: egyetemes egyháztörténetet tanított, és például a pápák névsorát, a különféle enciklikákat és szerzetesrendeket ugyanúgy be kellett magolni nála, mint a különféle protestáns irányzatok történetét.
  http://kretortenelem.gportal.hu/gindex.php?pg=10231655&nid=1844174
  Szóval, történt egyszer, hogy szóvá tette, hogy a tantárgyat 2 kredites óraként lehetne meghirdetni minden érdeklődő számára, ne csak 0 kredites történeti segédtárgy legyen, azaz amolyan fölösleges nyűg a hallgatók vállán. Még abban a félévben kivágták. A felmondólevele olyan képtelenség volt, hogy mindenki előtt felolvasta (Pálóczi és Bíró Mária közösen írták alá), híre is ment hamar: “Ön túl nagy hangsúlyt fektet a protestáns egyháztörténet megtanítására, lehetetlen feladat elé állítva ezzel a hallgatóit, akik nem bírják ezt a sok haszontalan és teljesen öncélú megterhelést.”
 • Na, így néz ki az a BTK, ami elvileg a református szellemiség fellegvára.
  Folyt. köv.

Egy másik HTK-s said

június 2, 2010 at 1:36 pm e

A miskolci festschriftek léteznek, de ezek nem sokat számítanak tudományosan. “Külföldit” ide nem mert feltenni. Azt hiszem, nagyon gáz lehet ez az ember, mert a Károli honlapjáról levették az anyagát:

http://www.kre.hu/htkcv/PethoSandor.CV.pdf

Error!

Úgy tűnik, az egész jelenlegi vezetés a Károlin egy hatalmas ERROR! – A szerk.

55 hozzászólás to “Two reports about the Faculty of Theology (Két jelentés a Károli HTK-ról)”

 1. Miskolci Kolléga said

  Nemcsak a ti professzoraitokat csapta be Pethő, hanem a mieinket is: Kabdebó Lórántot és Mang Bélát, aki már nagyon megbánta, hogy ideprotezsálta a minisztériumból. És a legjobban a kis titkárnőnket, V… Krisztinát, aki már a közös jövőt tervezte vele, amikor a híres professzor úr hirtelen eltűnt mint szürke szamár a ködben. Szegény kis nő, majd belehalt a szerelmi bánatába.

 2. Geneva said

  Nagyon gáz, hogy leszedték a CV-jét a károlis honlapról, na meg hogy nincs publikációs listája feltöltve a http://www.doktori.hu-n sem. Biztos nem ok nélkül.

  • ooooooh said

   Azóta felraktak egy új CV-t:

   Név: Prof. Dr. Pethő Sándor (foggal-körömmel…)

   Külföldi oktatói tevékenység:

   Fontosabb vendégelőadói utak: Freiburg im Breisgau, München, Marburg an der Lahn, Salzburg, Tübingen, American University College Skopje.
   (Hát…ez elég sejtelmesen hangzik…)

   A latinon, és a görögön túl – nagyobb részben külföldi nyelvészeti tanulmányaim során a szakterületem műveléséhez szükséges indoeurópai holt nyelvekben egymástól különböző szintű szövegolvasási készséget szereztem.
   (Na… ez még sejtelmesebb…)

   • Geneva said

    Minden egyetemi előadó járt már életében külföldön, ha másért nem, egy-egy konferenciameghívást még egy legalja-oktató is elér. Lehet, hogy oda se megy. Lehet, hogy odamegy, de lebőg. Viszont szerepel a programban, és beírja a CV-jébe. Ha viszont vendégelőadásokat tart valaki, azt dokumentálni kell tudni, pl. az adott egyetem órarendjével. Mondani mindent lehet, bizonyítani viszont csak a tényeket. Pl. hol vannak a publikációk ezekből a külföldi utakból? Ezt kérdezték Pethőtől Miskolcon, ő meg gyorsan kámforrá vált, az állását is otthagyta. Vagyis ez a CV is hiteltelen, ha nem dokumentálja.

    Ami meg latin, görög és egyéb holt nyelveken való tudását illeti, ezt aztán a legkönnyebb ellenőrizni. El kell vele olvastatni szövegeket az általa megnevezett nyelveken. Ha nem érti, az egyetem is bűnrészességet vállalt egy hazug CV publikálásával a hivatali honlapon.

    Egy rajtakapott notórius hazudozót kell is a munkáltatónak ellenőrizni, mert övé a felelősség a feltöltött adatokért.

   • ooooooh said

    A vendégelőadói utak felsorolása dátum és téma megjelölése nélkül elég hiteltelen. Ráadásul sehol nem derül ki, hogy hol és milyen nyelvészeti tanulmányokat folytatott külföldön. MOndhatni, ez így még cikibb, mint az előző CV. A neten fent lévő publikáció listából pedig szintén egy hasadt személyiség rajzolódik ki, aki másokat felhasználva próbál előnyös helyzetbe kerülni. A 8 oldalas listából 4 oldalt tesz ki a hivatkozások felsorolása, aminek legnagyobb részében ugyanarra az egy műre hivatkoznak.
    Hogy a valahol jámbornak nevezett dékán miért nem lép??? Vagy azok, aki az egyetemi minőségbiztisításért felelnek…

   • Rector said

    Vagy mért nem lép a Rektor? Azért, mert nincs. De akkor mért nem lép a rektorpótlék Balla? Ahelyett, hogy kisgyerekeküket egyedül nevelő titkárnőket rugdosná ki, miért nem rúgja ki Pethőt, és miért nem tesz csalás miatt rendőrségi feljelentést? Vagy Balla a már amúgy is hosszú bűnlajstromát kívánja növelni? Bűnpártolások: Mészáros Márton csalásának eltussolása, Szabó és Kulcsár-Szabó (Hansági?) csalásainak és okirathamisításainak fedezése, Kovács Árpád tudatos és szándékos törvénytelen alkalmazása, ami bűnpártolás, Pethő tudott és leleplezett csalásának jváhagyása stb. Mit akar Balla, aki valószínűleg nem született bűnözőnek, de az utóbbi hónapokban már egy csomó Btk-ba ütköző tettet hajtott végre? Együtt ülni bűnöző beosztottjaival?

 3. Budai said

  Az is gáz, hogy nincs külföldi publikációja, de még egy hazai idegen nyelvű sem a feltöltött 10 között, miközben senki sem lehetne professzor e nélkül. Pláne vallástudománybó, mikor az eleve nemzetközi. És 2006-ban még állítólag sok volt 🙂 Legalábbis arra a publikációs listára kapta meg a professzori címet.

 4. MAB-illetékes said

  De mégis mit csinált a MAB illetékes bizottsága, amikor megvizsgálta a professzori pályázatát? Kellett lenni 2 vagy 3 előbírálónak is, amelyik az írásos anyagról véleményt mondott.

  • Miskolci Kolléga said

   Ha csak annyi fáradságot vettek volna, mint mi, akkor nem lenne professzor. Egyébként azt mondják, hogy Bolyki, Ritoók és Kadebó lobbyztak érte.

 5. animus said

  Én azt megértem, hogy olyan nagy tudású és tiszta lelkű emberek, mint Ritoók Zsigmond és Bolyki János, egyszerűen fel sem tudják tételezni egy (református teológus!) embertársukról, hogy nem létező folyóiratokban meg nem jelent írásokat csatoljon a CV-jéhez.
  Ezt is megértem, bár nehezen, de azt NEM, hogy nincsen a HTK-n egyetlen élesszemű, aktákat olvasó, szabályokat, rendeleteket ismerő és értelmező ember, akinek a feladata az lenne, hogy az efféle simliskedéseket leleplezze.

 6. Miskolci Kolléga said

  Én a Károlisok helyében felszólítanám a rektorotokat, hogy ellenőrizze az egyetemi tanári pályázatot, és ha igaz, csalás miatt tegyen büntetőfeljelentést. Szabjatok neki határidőt. Ha nem teszi, jelentsétek fel a rektort cinkosságért és bűnpártolásért.

 7. Debreceni Kolléga said

  Így kerek a történet. Szép kis társaság ez. Kezdődik 3 doktorandusz csalásával, aztán lassanként kiderül, hogy ez nem véletlen. A BTK dékánja csalással lett nagydoktor, a HTK dékánhelyettese csalással lett professzor, az egyetem mb. rektora pedig az apósa kegyelméből járkált külföldre és lett mindenféle szakmai MEO nélkül egyetemi tanár, ami elvezette őt a rektorhelyettesi székhez. A másik rektorhelyettesi székbe pedig egy volt tanszéki ügyintéző és napközis dadus kapaszkodott fel.
  És ez a társulat nevezi magát egyetemnek, és nyúlja le a fejkvótákat a rendes egyetemek elől! És a nagy egyetemek ezt eltűrik.
  Meddig???

 8. Jobbik said

  A Fidesz szép, derűs kék egén megjelent az első sötét kis felhőgomoly: György Péter barátja, tanítványa, munkatársa, cimborája, egy volt szadeszes… Nem véletlenül figyelmeztetett Csurka István a Magyar Fórum április 29-i, választást elemző számában, hogy a szempillantás alatt nyom nélkül elpárolgó SZDSZ tagjait és szimpatizánsait a hatalom berkeiben látjuk viszont, ha nem vagyunk résen.
  A Zsinat résen volt. Ez az ember tavaly ilyenkor még a Károlira pályázott tanszékvezetőnek, de túl mohó volt: dupla fizetést, szolgálati lakást és szolgálati kocsit kért az egyetemtől, azaz az egyháztól. Erre már aztán a Zsinat is azt mondta, hogy Nyet.
  És most a Fidesz élvonalában bukkant fel. Ekkora baki a mi pártunkkal nem fordulhatott volna elő.

  • Historiker said

   Nem semmi, közigazgatási helyettes államtitkár egy volt eszdéeszes. Azért el kell ismerni, hogy Balla rektor úr tavaly ilyenkor még a helyzet magaslatán állt, és gyorsan fellépett a BTK szadeszes kis dékánhelyettesével szemben. Elég neki megbirkóznia a szlovák operatív tiszttel, Fabiny Tibor kassai ügynöktársával, nem hiányzik az egyetem vezetőségébe még egy Moszad-tiszt is.

   • Zászlótartó said

    Ez nem a rektorhelyettes úr érdeme, hanem a miénk. Nemcsak a szlovákok figyelnek bennünket, hanem mi is szemmel tartjuk az embereiket. A szlovákot és magyar megbízóját éjjel-nappal figyeljük. Ezt a “Moszad.tisztet” pedig már be sem engedtük, különben végünk.

   • Kommédia said

    Én nem ezt hallottam. Simon Attila tanár úr saját maga lépett vissza a Károlitól, miután interjún vett részt Betty néni roktorhelyettes asszonnyal. Állítólag utána azt mondta, hogy ő nem ere gondolt, hanem egy igazi egyetemre, inkább marad Debrecenben.

 9. régi kolléga said

  Szabó András is részt vett a sikkasztásban. Neki utaltak ki több tízmilliót, úgymond, kölcsönbe, ennek visszafizetésére kísérletet sem tett. Ebből (is) veték a 140 négyzetmétert a Mátyás utcában (no meg Princz Gábor 8 milliójából).
  Nem érdekli az APEH-et, meg az újonnan felállt gazdasági rendőrséget, hogy miből gyíarapodott Szabó András meg Petrőczi az elmúlt 12 évben 150-200 millióval??? Lakás az undorító kölyköknek, autók, nyaralók, külföldi bankbetétek…
  Ha ti ezt rendben valónak gondoljátok..
  Én már mindenesetre szóltam az APEH-nek.

 10. Kommunikátor said

  Én is így tudom. Simon Atila tavaly ilyen tájt bejött a Károlira, és még a folyosón találkozott a rektorhelyettes asszonnyal, de nem ismerték egymást, és már ott nézeteltérés támadt közöttük, mert nem tudták egymásról, hogy kik. Simon Attila ugyanis azt hitte a rektorhelyettes asszonyról, hogy holmi titkárnő, aminek külseje és kommunikációs stílusa miatt tényleg nézni lehet, és úgy látszik nem a kellő tisztelettel közeledett hozzá, amin Koncz Betty asszony megsértődött, és bemószerolta Simont a rektornál.

  • Bumpster said

   El tudom képzelni a jelenetet. Bejön egy normális értelmes fazon a kapun, és belebotlik ebbe a bumfordi trampli tehénbe. Vagy azt hihette, hogy ő tévedt el, vagy azt, hogy ez a rendkívül “értelmes” tekintetű személy valahonnan Mucsáról, egy téeszcséből keveredett ide. Moliere-i jelenet lehetett.
   Kár, hogy nem ő maradt kettejük közül, hanem a rektorhelyettes asszony…

 11. Heidelbergi Káté said

  Pápa fogja megmenteni Debrecent? Már ha hagyja Butykos-Bölcskei meg a köre, akik abszolút nem a tiszta erkölcsben, hanem az ellenkezőjében szövetségesek.
  A Károlin pedig kifejezetten üldözik a pápaiakat.
  Jó példa erre a nagyszerű Szíj Rezső, lelkész és művészetörténész. Szabó András kifúrta onnan, pedig remek órákat tartott és igényes képgyűjteményt ajándékozott az egyetemnek. Ezek a cinikus primitív görények a képeket egy női vécében (!!!) tárolták, néhányat pedig egyszerűen ellopott belőle a KRE egyik akkori magas beosztású dolgozója, egy büntetett előéletű személy.
  Szí erre, nagyon helyesen, visszakérte a képeket.
  Szabó gyűlöl mindenkit, aki szebb, okosabb, kulturáltabb nála. Így az emberiség legnagyobb részének az ellensége lett ez a pikkelysömörös gyengeelméjű.

 12. szomszédvár said

  Bennünket itt 300 méterrel a Reviczky utcától az háborít fel igazán, hogy Szabó András fennen hirdeti,. “Mit keres egy ilyen pártállami félzsidó, mint H. I. a régi magyar irodalomban?”
  H. I. feleségéről meg sógornőjéről pedig Petrőczi sokaknak ellocsogta, hogy szerinte meg a férje szerint egyszerűen hülyék.
  Azt hiszik, hogy Kulcsár-Szabó Ernő, ill. a menye ernyője alatt már azt csinálnak, amit akarnak.

 13. Filológus said

  Megírja a RefLap május 30. száma, hogy Petrőczinek 2 könyve jelenik meg a könyhéten.- Az egyik Tarpai Szilágyi András szövegközlése, melyet azért választott , mert “az eész világot kamatterhek szorongatják”. Milyen jó, hogy pont őket nem, ugyanis nekik Princz Gábor ingyen adta a 8 milliót, az egyhjázi tízmilliókat szinten ingyen adták oda nekik. Szóval nekik nincs kamatterhük, hiszen lopni sokkal jutányosabb: mint ezt Petrőczi és Szabó András sorsa is mutatja.
  Az Áfonyahegyi öklendezések csak egy “prelűd” egy komplex önéletrajzi regényhez!!!
  Azt is elárulja, ki mindenkit zsarolt meg ez a hibbant k…a, hogy megjelenjenek förtelmes írásai.
  Június 5-én 11 és 12 és 20 és 21 között, valamint jún. 6-án dedikál 18-19 között a Fekete Sas pavilonjában. Aki látni akarja a génmódosított meztelencsiogát 120 kg élősúlyben, annak ott a helye!!!

 14. Filológus said

  Elfelejtettem, hogy Petrőczi köszönetet mond Pénzes Tiborc Szabolcsnek és Horváth Csaba Péternek, “tanítványainak” a közreműködésért.
  Vajon milyen Frauendienst jellegű szolgálatokat tesz ez a két fiatal senki (még egyelőre nem) özvegy Karnyónénak???
  Részvétünk, ennyit semmi sem ér meg.

 15. ancilla said

  Azt írja az egyre színvonaltalanabb RefLap, hogy Indonéz-magyar vallásközi tanácskozást tartottak Gödöllőn Bölcskei-Butykos meg Fabiny Tibor részvételével.
  Bölcskei-Butykos idézi Melanchtont, mely szerint “az ember kölcsönös kommunikációra teremtetet”. Kizártnak tartom, hogy Melanchton 450 éve így foghalm,azott volna, de, mint tudjuk, Bölcskei inkább vizuális típus, Szimbáról, a kis oroszlánról például sokkal pontopsabb fogalmai vannak, mint a reformáció nagy alakjairól.
  Nagyon időszerű ez a konferencia!!!
  Miután Bölcskei-Butykos semmiféle párbeszédre nem képes saját magyar híveivel (na, azért ezt nem kell szó szerint venni!9, nincs más dolga, mint az indonézekkel _ régi protestáns náció, tudjuk jól – a kapcsolat javítgatása.
  Faniny professzor meg a testvére is annyira szeretnek utazgatni, nameg, úgy mondják, azok a kis indonéz leánykák egészen remek trükköket tudnak munkában meg teológiában megfáradt férfiak…számára.

  • Philipp said

   Butykos-Bölcskei és Fabiny álítólag azért szervezték ezt a konferenciát, mert viszontmeghívásra vágynak, pont azért, amiért mondod: be akarnak újítani maguknak néhány Philippinát a Fülöp-szigeteken, meg indonézp…át az indonéz szigeteken. És abban is igazad van, hogy Butykos-Bölcskeivel valószínűleg már csak indonézül lehet kommunikálni. Ha magyarul tesznek fel neki kérdést, arra legjobb esetben nem válaszol, rosszabb esetben megtorlással válaszol:

   “Czapp József a tárgyaláson azzal védekezett: ha a Bibliában kérdéseket intéznek az Istenhez, lehetségese, hogy nem tehetünk fel kérdéseket emberekhez? Az eljárás végeztével Czapp Józsefet megrovásban részesítették. Erről az ügyről, valamint Czapp Józsefről meg akartam kérdezni Bölcskei Gusztávot is, de a püspök a titkársága útján hozzá intézett üzenetre nem válaszolt.”

   http://www.nol.hu/archivum/20100217-a_mikepercsilelkipasztor

 16. jhnnsclvn said

  Kedves hozzászólók. Ez a poszt nem politikáról és kinevezésekről, de nem is a Szabó-család magánügyeiről szól. Kérem, hogy itt Pethő Sándor publikációs jegyzékéhez illetőleg a Hittudományi Kar működéséhez szóljanak hozzá. Más témákat pedig a maguk helyén. Nem vesznek el, mert a friss kommentek mindig felbukkannak a főlapon. Many thanks – J.C.

 17. htk-illetékes said

  Akár itt is folytathatjuk.
  A hiba ott van, hogy a blog írói feltételezik, hogy Szabó Andrást és Balla Pétert ugyanaz a Fenntartó nevezte ki. Ez azonban nem igaz. A Károlin kialakult helyzet megértéséhez tudnunk kell, hogy az anarchia és a törvénytelenségek úgy alakultak ki, hogy a két “furcsa szívű” (értsd, megalomán, a saját hatalmukhoz a nihilizmusig ragaszkodó) püspök egyfajta élő sakkjátszmát játszik az egyetemmel. Én leütök a tábláról egy rektort, docenssé teszek egy adjunktust, cserébe jön az ellenlépés: benyomunk ide egy dékánt, vagy kiütünk egy tanszékvezetőt. A püspökök gyakran jelen sincsennek az ilyen döntéseknél, de még a képviselőik is csak levelek útján kommunikálnak a Szenátussal, e leveleket azonban gyakran nem a püspökök írják, hanem olyan az egyetem hierarchiájában megbújó szürke eminenciások, az akolban megbúvó farkasok, akik valamilyen aktuális kérdésnél elnyerik a Fenntartó bizalmát – vagy félelmét!!! -, és “jó tanácsot” súgnak nekik. A püspökök kézhez kapják e terveket, aláírják (gyakran úgy, hogy előtte meg sem nézik, mit írnak alá), és már mehet is a döntés. Az eredmény itt látható.
  Amikor Szabó András lett a dékán, az emberi sakkjátszmában épp Szabó István kerekedett felül. Lépéselőnyben volt, mert elhitette mindenkivel, hogy az egyetemen nem sikkasztások zajlottak (holott úgy megdézsmálták az EU támogatást, hogy ha az EU kijött volna büntetni, akkor csődbe ment volna az egész Református Egyház, ami anyagi kezességet vállalt a BTK épületén zajló felújításokért, és ami a fellépő hiány következtében nem készülhetett volna el a kijelölt határidőre), hanem a Bölcskei csak a püspökválasztás kapcsán kialakult kampány kedvéért akarja lejáratni azt a Szenátust, amiben az ő rokonai ülnek. Hát gyorsan megtetette dékánná Szabó Andrást, akit ezzel mintegy felfelé buktattak (dékánnak lenni előnyösebb, mint holmi üres, a pénzhez alig hozzáférő rektorhelyettesnek).
  Amikor Szabó András csoportja ismét elsikkasztott 200 milliót, és ezzel elbuktatta a csak bábként használt Vargát, hirtelen ismét a Bölcskei került lépéselőnybe, ő ütött: így került a rektori székbe az ősellenség, Balla. Az ötlet az volt, hogy mivel Ballának úgy sincs elég tömegbázisa, egyfajta zsinati helytartóként fog eljárni, teljesen a debreceni vezetéstől függve, szolgaian kiszolgálva az ottani igényeket. Nem számítottak azonban arra, hogy Szabó István csupán a választási törvények manipulálásával és a Théma-konferencia keltette botránnyal szerezte a hegemóniáját, a gyakorlatban a Balla-frakciónak sokkal több titkos támogatója van a Dunammelléken (egyfajta kripto-hegedűspártiak, mint a Mészáros gyerek), mint ahogyan azt a választási eredményekből sejteni lehetett. (A választáson Balla és Fónagy alig egy pár tucat szavazatot kapott, szemben Szabóval, aki több százat, és azt a pár tucat Fónagy-szavazót is eltávolították az egyházból a választásokat követő hetekben).
  Balla kinevezésekor a BTK vezetői közt kitört a pánik, a Szabó család tiszteletreméltó rokonai a Hold utcai gyülekezetben tartottak istentiszteletet, ezzel a sajtóhirdetéssel: politikusok, gyertek, hallgassuk együtt az igét! Értsd: itt már felsőbb hatalom közbelépésére van szükség, gyere hozzán Orbán testvér! Szabó István még azt is fejébe vette, hogy kiütteti a HTK dékánját, a jámbor művészlélek Békési Sándort, és a helyébe keres valakit, aki elég erélyes ahhoz, hogy szembeszálljon az új megbízott rektorral, és lépten-nyomon borsot tör az orra alá. A kiszemelt eszközember Zsengellér József lett volna, aki Szabó István régi oktatótársa és barátja volt Pápán. Zsengellér viszont kevésbé volt “furcsa szívű”, mint a püspökök: közölte, hogy ő csak azért nem fogja hátbatámadni egy megbecsült, köztiszteletben álló teológustársát, hogy elmondhassa, öt percre ővé lett a hatalom. Elég teher neki a doktori iskola vezetése is, és a hosszútávú szakmai hírnév a szerény, türelmes, szorgos embereknek kedvez, nem a gátlás nélkül törtetőknek. Szabó István következő sakklépése ezzel elbukott.
  Amire senki nem számított, hogy Balla és Szabó András az első héten le fog paktálni egymással. Innentől kezdve pedig Debrecen csapdába esett: mivel Balla kinevezése törvénytelen volt, és ezt a Szenátus összes tagja bizonyítani tudta, nem tehették meg, hogy csak úgy eltávolítják a hatalomból, mint az előző rektorokat. Így hát Bölcskei következő sakklépése is kútba esett, az egyetemi oligarchia önálló ámokfutásba kezdett. Így kezdődött a Károli lassú haláltusája, az egész országot megrázó botrányos agónia, ami mostanáig tart.
  Van a teológiában egy régi alapkérdés: vajon tud-e Isten olyan sziklát teremteni, amit aztán nem tud felemelni?
  Nos, Isten esetében erről a kérdésről hosszan elvitázhatnánk, a Református Egyház esetében viszont egyértelmű a válasz: tud. A Károli Gáspár Református egyetem az a kő, ami sírköve lesz az egész magyar reformátusságnak.
  Folyt. köv.

  • htk-illetékes said

   Mondom, én ezt a történetet így ismertem:

   “- Ismerve a megosztott magyar közéleti gondolkodást, illetve az eddig megszólaltatott kritikákat, Ön is tisztában lehet azzal, hogy sokan politikai, az egyetem szuverenitását sértő beavatkozást látnak ebben a folyamatban. A fenntartó által lefolytatott vizsgálat gazdasági visszásságokat tárt fel, miközben az elmúlt években az egyetem átesett APEH ellenőrzésen, ÁSZ vizsgálaton is, és semmi kivetni való nem találtak. Nem fél püspök úr attól, hogy a jelenlegi helyzet jó táptalaj lesz az összeesküvés-elméletek számára?”

   összeesküvés-elmélet = nem történt sikkasztás, ez csak kampányfogás, hogy lejárassák Szabó István családját, köztük Szabó Andrást, aki ott ül a felfüggesztett Szenátusban, mint rektorhelyettes.

   http://www.xxszazadintezet.hu/bemutatkozo/bogardi_szabo_istvan.html

   Parlamenti elmélkedés – “Pünkösd üzenete a magyar közéletnek”

   Írta: MRE 2009. május 12., kedd 01:00
   .”Pünkösd üzenete a magyar közéletnek”

   Országgyűlési képviselők is részt vesznek azon az áhítaton, amelyet Budapesten, a Hold utcai református templomban tartanak május 25-én, hétfőn délelőtt háromnegyed tizenkettőtől. Igét hirdet Szabó Imre, 90 éves nyugalmazott sárbogárdi lelkipásztor.

   Csodálatos átváltozás – Pünkösd üzenete a magyar közéletnek

   Írta: MRE 2009. május 30., szombat 01:00
   .Pünkösd üzenete a magyar közéletnek

   Pünkösd üzenete ma is ugyanaz, mint az első pünkösd alkalmával: csodálatos átváltozás, megváltozás – mondta Szabó Imre nyugalmazott lelkipásztor azon az áhítaton, amelyre az Országgyűlés képviselőit és munkatársait is meghívta a gyülekezet presbitériuma a Hold utcai németajkú református templomba.

   Szabó Imre 90 éves nyugalmazott sárbogárdi lelkipásztor elmélkedése:

   Kedves Testvérek!

   Amióta az eszemet tudom, mindig templomba járó ember voltam. Szülőfalumban egy aranyszájú pap, Hódosi Orbán hirdette az igét. …
   Ámen

   A további szöveg olvasható itt, plusz fotó: http://www.parokia.hu
   (bocs, de lerövidítettem, mert a megadott linken ugyanaz a szöveg elérhető)

  • Horváth János said

   A református teológiában nincsen olyan “alapkérdés”. Ami pedig a ref. egyházat illeti, oda is érvényes Jézusnak Jeruzsálemhez intézett kérdése és mondása: “Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat…de te nem akartad.” Na persze ez érvényes az egész keresztyén egyházra ma – nemcsak a reformátusokra, meg nemcsak a magyar reformátusokra.

 18. Református Filozófia said

  A Károlin mindig is megfértek az ilyen tanárok. Érdemes lenne valakinek megírnia Ferge Gábor károlis karrierjét is.
  Egyébként ezt találtam:
  http://unheimlich.tumblr.com/post/266825050/a-ket-legjobb-anekdota-a-magyar-tudomanyos-eletbol
  Az első nem Pethő története?
  Ami Fergét illeti, a lopást állítólag Steiger Kornél leplezte le, a publikációs listájában valóban van ilyen: “Arisztotelész, Metaphysica. Fordította Ferge Gábor: Holmi 1993,4. 599-603 (Válasz és viszonválasz: Holmi 1993,8. 1192-1201)”
  A pletyka arról is szól, hogy Fergét a HTK-ról azért bocsátották el, mert a munkaügyön nőtlennek jelentette be magát, miközben nős volt. Egyébként két volt teológus/vallástanár lányt is ismerek, akiket lelkileg tönkretett (konkrétan tudom, hogy az egyiknek megkérte a kezét).
  Egyszer még 2002-ben kíváncsiságból bementem Ferge egyik előadására, a kurzus címe az volt: “Ókeresztény irodalom – Q”. Akkoriban foglalkoztatott a Q, kíváncsi voltam az emberre és a témára is. Furcsa élményt jelentett, hogy a Tanár Úr másfél órán keresztül parttalan improvizációt mutatott be hivatkozás nélküli, fejből mondott Nietzsche- és Heidegger-idézetekre. A tényleges témára nem emlékszem, de nem is biztos, hogy volt. A beült diákoknak azonban ez valóban láthatólag tetszett. Ahogy egyikük kérésemre elmondta: Fergét általában vagy imádják, vagy gyűlölik. Azt nem tudta megmagyarázni, hogy miért.

  Egy a kortárs református filozófia arcképcsarnok “nagyjaiból”.

  • Pató Pál said

   Érdekes, hogy az egyetemi közeg kitermeli a maga fajtáját, a Pethő és Ferge-féle fajtát. Ez gondolom minden egyetemen megtalálható. Ezekben az emberekben általában van valami ellenállhatatlan, ami folytán mindig sikerül nekik felfelé bukni. A két eset nemcsak abban hasonlít, hogy szakmai eredményeikől állítanak valótlant, hanem abban is, hogy ez a fajta sűrűn fogyasztja bámulóit, áldozatait pedig a tapasztalatlan és rendelkezésre álló hallgató lányok köréből szedi. Ez Pethőnél is gondot okozott Miskolcon. Előadási módszere is hasonló Fergééhez. Ez egy pszichológiai típus lehet, amit egy tapasztaltabb vezetőnek fel kellene ismernie. Ehhez képest általában elég sokáig játszhatják kisded játékaikat mielőtt bárki lépne.

 19. Dr. Roberts said

  Egy-két adalék Pethőhöz (múltkor nem írtam le, mert azt hittem, úgyis mindenki tudja):
  Az egyetemi tanári kinevezés valamikor 2002 körül lehetett, Miskolc terjesztette fel, a klasszika-filológia tanszék élére, azzal együtt, hogy nem volt latin szakos diplomája. A MAB-ba beadott pályázatban meghamisította a publikációs jegyzékét és az életrajzát, de ennek ellenére átment. Három bíráló volt, nem tudom, azok hogy nem vették észre a csalást, hiszen az életrajz szerint az akkor alig 40 éves Pethő kb. 20 évet töltött külföldi egyetemeken, holott közben tudvalelvőleg itthon dolgozott. Ez a pályázat nyilván megvan a MAB archívumában, könnyen lehetne ellenőrizni (Pellinore egy későbbi, rövidebb “művet” tett fel). A kinevezés mindenestre meglett, vele a tanszékvezetés és a jó magas fizetés.
  Baj akkor lett, amikor néhány év múlva újra tanszékvezető választás volt, és Pethő itt is meghamisított pályázatot adott be. A másik pályázónak gyanús lett a dolog, utánanézett, így derült ki a turpisság. A kari tanács követelte, hogy Pethő mutassa be a (nem létező)publikációit, ekkor hagyta ott az egyetemet, mondván, hogy ilyen helyen, ahol őt ilyen aljasul megvádolják, nem hajladó maradni. A Károli persze tárt karokkal fogadta a szegény üldözöttet, a professzori kinevezését automatikusan vihette magával. Idővel ugyan ott is megtudták, mi történt Miskolcon, de mindenki falazott neki, és falaz továbbra is (az összes vezető pontosan ismerte a történetet, mégis megtették dékánhelyettesnek) .
  Tehát azt ne képzelje valaki, hogy most ezektől a “leleplezésektől” bármi is változni fog. Én arra tippelek, hogy Pethő gyorsan fog kapni valami kitüntetést, esetleg készítenek vele egy bőséges intejút valamelyik folyóiratban, csak hogy demonstrálják, mennyire hasznos és jelentős személyiség. És valóban hasznos, hiszen a Károlin tényleg pont ilyenek kellenek.
  Amiről viszont írni kellene: miért van az, hogy egy hitéleti intézményben bármit meg lehet csinálni? Miért nem érdeke senkinek, hogy szakmájukhoz értő és emberileg is megfelelő személyek oktassanak? Törvényszerű, hogy így legyen, vagy esetleg lehetne másképpen is?

 20. szabad bolcs said

  Talán azért, mert Kendeffy ért a szakmájához, és nem kíván együtt játszani vele egy ilyen játékot? Ő mégiscsak a Patrisztikai Társaság elnöke.

 21. ooooooh said

  Pethővel az a helyzet, hogy nem csak a tudományos előmenetelével kapcsolatos adatokról, publikációkról,nem létező előadói körutakról hazudik. Ő ugyanis egy kórós hazudozó, valószínűleg orvosi eset. Annak ellenére, hogy ügyesen tudja magát szakmailag feljebb nyalni, komoly személyiségzavarral és kisebbrendűségi érzéssel küzdhet, minek folytán állandóan bizonyítana kell önmagának, hogy milyen fasza gyerek. Pethő egy ugyes manipulátor, mindenkivel el tudja hitetni hosszabb-rövidebb ideig a hazugságait. A kisebbrendűségi érzését pedig az alkoholizmusban és szexuális-jellegű ügyecskékben éli ki. Én vigyáznék, hogy fiatal hallgatónők közelébe engedjem… Az is furcsa, hogy a dékánnak nem tűnt föl a kicserélt önéletrajz és pub. lista. Hogy ilyesmit megenged, miközben rég vizsgálatot kellett volna indítania a csalások miatt. Valaki azt mondta, hogy még a járásán is látszik, hogy valami nem stimmel vele.

 22. P.S. I love you said

  Nem értem miért bántjátok ezt a szegény embert. Én például még most is szeretem. Tervezgettük együtt a közös jövőt, még gyereket is akart, igaz később kiderült, hogy ezt velem párhuzamosan még legalább két-három másik nővel is tette, de én megbocsátó típus vagyok. Igazán nem tudok rá haragudni, mert ez az ember egy félreismert zseni. Ezt gondolták azok az öreg profok is, akik protezsálták mindenfelé. Aztán persze rájöttek, hogy van itt valami trükk és Sanyikám nem éppen megbízható ember, szóval nagy csalódás volt nekik. Hát, igaz, ami igaz, ő sem beszélt róluk túl sok tisztelettel, de hát ezt betudtam a neveltetésének, vagyis neveltetése hiányosságainak és gyorsan túltettem magam rajta. Olyan figyelmes velem. Igazán az sem zavart, hogy néha napokig, sőt hetekig eltűnt (mint a szürke szamár, tudjátok). Volt, hogy egy egész szemeszteren keresztül nem volt képes dogozni, mert szegénykém annyira kimerült attól, hogy hetente két napot kellett tanítania (akkor még nem volt dékánhelyettes). Még szerencse, hogy talált két kedves kollégát, akik a félévet végigvitték helyette. Ő pedig otthon pihengetett. De én ezt abszolút megértem, mert az a sok óra nagyon fárasztó, főleg, ha az ember még mellette komoly tudományos munkát is végez és mindenféle szaklapokba publikál, meg külföldön tart előadásokat. Hát, egyszer az volt, hogy még a dékániban is mindenkinek újságolta, hogy Rómában fog előadást tartani. Meg tartott előadást a Kanári-szigeteken is, meg Egyiptomban, meg Ausztriában is. Egy kicsit csodálkoztam, amikor ezt hallottam, de igazából tetszett nekem ez a kis csíny. Így két legyet ütött egy csapásra, fölküzdötte egy kicsit a renoméját, meg nyaralt is egy kicsit. Milyen vicces ember! Miközben mindenki azt hiszi, hogy bőszen osztja az észt, ő a tengerparton sütteti a hasát. Annyit dolgozik, tényleg. És így is alig keres valamit. Mindig panaszkodik szegénykém, hogy a professzori fizetés és a pótlékok mellett is alig jut neki kenyérre. Mi lesz, ha börtönbe kerül? Még nem sikerült kiderítenem mi a kedvenc étele.

 23. Nefelejcs said

  Önmagában az, hogy álpublikációkat ír az önéletrajza nagyon gáz. De ha már erre vetemedik, legalább vette volna a fáradságot, hogy utánanézzen melyik kiadási évhez milyen kötetszám tartozik. A Religious Studies 2001-es számához a 37 kötetszám tartozik és nem a 34-es. A Tyche 2002-es számához a 17-es és nem a 12-es. A szerkesztett kötehez elfelejtette odaírni a kiadót és a kiadás helyét.
  De a hét vicce, hogy ráhajtott Hanságira, mintegy menekülési útvonalkén. Hansági meg be is szopta…

 24. Horváth János said

  A FELKÉSZÜLT HARCOS.

  Ef. 6, 14 – 20.

  Így kell hát felkészülnöm, hogy győzelmes harcos lehessek a sötétség hatalmai ellen.
  Sok fegyvert ajánl az apostol, amivel védekezhetem harcaimban. Az ellenség jól tudja, hogy nincs miért félnie az én támadásaimtól, ha neki sikerül csak kicsiny sebet is ejtenie rajtam. Ezért kell tetőtől talpig vértezve lennem igazsággal, üdvösség bizonyosságával, nagy hittel. Nyílzáporban élek napról-napra. (14 -17.)
  A támadó harcra csak egy fegyver van: az Isten beszéde. Ezt a kardot kell jól forgatni tudnom, s akkor meghátrál előttem a sötétség, és előbbre vihetem diadalmasan az én Uram zászlaját. Ebben a fegyverben a Lélek hatalma él, Ő vág és ver általa. Semmilyen más erőtől nem félti hatalmát a Gonosz. (17.)
  És minden harcomban az imádság forrásaiból kell erőt merítenem. Akár épségemet védem a Kísértő ostroma ellen, akár az ő uralma alól akarok kiszabadítani másokat: „minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben”, – csak így győzhetek. Mert így velem van a Mindenható. (18.)
  Miben rejlik gyöngeségem? Vezérem, Királyom, tégy „jó vitézeddé”!

  Azoknak küldöm, akik valóban a Krisztuséi. Victor János: “Csendes vizek mellett” c. kötetéből.

  • Prédikátor said

   Én ugyanezt mondom, holott a másik oldalon állok.
   Ha mindketten felkészültek vagyunk, és mindketten Krisztuséi vagyunk, akkor ki fog győzni?
   És hogy lehet az, hogy nem ugyanabban az igazságban hiszünk?

   • Horváth János said

    Kedves Prédikátor!

    Nem tudsz különbséget tenni. Ha nem látod, hogy az itteni kritika nem felel meg a “református” nevezetnek. Nem ugyanazt mondjuk, és nem ugyanúgy mondjuk. Próbáltam megértetni, de nem sikerült. A ti indulataitok nem igyekeznek “jézusi indulatok” lenni hanem a gyűlölködő igazságérzet indulatai – tisztelet a kivételnek, (akik itt nem nagyon jutnak szóhoz.)

    Mert a fenti magyarázat éppen arról szól, hogy a Jézus Krisztus megváltó áldozatának igazságába “felöltözve”, nincs már saját igazságunk, hanem csak a Jézus Krisztus által. Sebestyén Jenő is a “református” ön- és igazságérzet nevében támadta Victor Jánost. De meg lehetett állapítani, hogy noha mindketten reformátusok, mégsem ugyanazt, és mégsem ugyanúgy mondták. Mert az egyiket a lelki vakság és az elvakult irígység vezette. Akkor sem látták ezt sokan, és sokakat megtévesztett a rágalmazó indulat. Ma is így van ez. A lelkek mélyére kell nézni a Szentlélek világosságának segítségével. Mert én sem mondom, hogy ne lenne nagyon sok baj egyházunkban, és a Károli egyetemen, de nem úgy, és nem azok, amiket ti itt elősoroltok.
    Mindenesetre én úgy látom, hogy ti itt a József testvéreihez vagytok hasonlóak, akiken keresztül Isten véghezvitte Józseffel kapcsolatos terveit. Mert olyan embereket pécéztetek itt ki – többségükben – akiknek “javukra fog válni” a ti támadásotok, még ha sok keserű percet okoztok is nekik gyalázkodásotokkal. Mert a református egyháznak valóban meg kell lelkileg újulnia. Úgy látom, eszközei vagytok ennek, jóllehet nem úgy, ahogy gondoljátok….

   • Prédikátor said

    Itt mi vagyunk a Józsefek, és Balla, Szabó András és bandája meg a testvérek. Ezeket senki nem “pécézte ki”, hanem módszeresen irtják a náluk jobbakat, tehetségesebbeket, tisztábbakat, erkölcsösebbeket. És náluk mindenki jobb. Hogy is ne, hiszen ők olyan sötétek, mint az ördög.
    Próbálom a te metaforikádat használni, hogy megértsd, kiket is védesz. Nemhiába nevezett téged valaki Advocatus Diabolinak. Te a szó szoros értelmében az vagy. Hogy is tévesztheted össze magad Jézussal vagy a Szentlélekkel?

   • Horváth János said

    Én is szerfelett csodálkozom a te tévedéseden. Én elolvastam Petrőczi könyvét, és nem tudom kétségbe vonni szavainak igazságát, amikor erről az általatok folytatott méltatlan támadásról beszél. És a hitének komolyságát sem, mert az is meggyőző. És ha egyenként végigvenném az eddigi beírásaitokat – amitől Isten őrizz! -, akkor az a sok mocskos megjegyzés, ami pl. őt éri ezen a blogon, minden igazi reformátusnak csak szégyenkezést jelenthetne. Tehát aki közösséget vállal az ilyen stílusu kritikával, gyalázkodással, az nem lehet igaz református – de még jóérzésű hitetlen sem.
    Szerintem ez meglehetősen egyértelmű. Mert ha esetleg azt mondanád, hogy nektek igazatok van, de a stílusotok az valóban csúnya, akkor legalább már valami remény lenne arra, hogy érdemi párbeszéd alakuljon ki az ügyben.

  • animus said

   Akkor örüljetek, Horváth János, Balla, Szabó, Petrőczi, Hansági, hogy általunk (???) üdvözültök (???) Ti vagytok a TISZTÁK. Akkor minek nektek az állami fejkvóta, a kazah bankokban megforgatott pénz? Minek Ballának a 2 milliós fizetés meg a 3 emeletnyi kolumbáriumból szerzett busás jövedelem. (Persze abból a Hegedűs család nem nagyon adhat neki.) Lenézik és milyen igazuk van!

   • Horváth János said

    Nem a “tisztaság”-ról van szó, habár az itteni vádak ebben a formában biztos, hogy nem állják meg a helyüket. Hanem a “kiválasztottság”-ról van szó. Akikkel kapcsolatban az a jellemző, hogy Isten szüntelenül “tisztogatja” őket a Jézus Krisztus kegyelme által. József sem volt “tiszta”, vagy tökéletes, hanem “csak” kiválasztott, és az Isten nevelő iskoláján átmenve elérte látomása beteljesedését. Míg a testvéreire megszégyenülés várt bűnük miatt, jóllehet bűnbánatuk után az Isten rajtuk is megkönyörült – és éppen József által…..

 25. johannsebastian said

  Ahogy olvastam a kommentárokat egyre gyomorforgatóbb érzés fogott el. És most nem a konkrét ügy miatt – hiszen ebben az esetben erre igen nyomós ok adódik, sőt –, hanem az egyes hozzászólások tartalma miatt. Például „Pató Pál” ilyen-olyan …-féle, …-fajta emberekről kezd beszélni, és olyan oktatót is hírbe hoz, aki egyáltalán nem szolgált rá arra, hogy a neve ilyen kontextusban hangozzék el. Ugyanez érvényes a „Református Filozófia” névvel bejegyzett kommentre. (Azért az azóta kipattant filozófus botrány megítélése sem egyértelmű!)

  Az meg különösen szomorú, hogy az ún. kollégák (Miskolcról, Debrecenből és még ki tudja honnan, mindezt szó nélkül – értsd: érdemi reflexió, hiszen ez lenne az írástudó feladata – hagyják).

  Tehát mielőtt feketét fehérben vagy fehéret feketében látnánk, érdemes elgondolkodni azon, hogy létezik olyan egyetemi oktató (függetlenül attól, hogy létezik-e minősítése, avagy sem), aki

  kiváló kutató, kiváló oktató és kiváló ember;
  kiváló kutató, kiváló oktató és rossz ember;
  kiváló kutató, rossz oktató és kiváló ember;
  kiváló kutató, rossz oktató és rossz ember;
  rossz kutató, kiváló oktató és kiváló ember;
  rossz kutató, kiváló oktató és rossz ember;
  rossz kutató, rossz oktató és kiváló ember;
  rossz kutató, rossz oktató és rossz ember…etc.

  De így sem eléggé árnyalt, amit mondani szeretnék. Huzamosabb időt a felsőoktatásban töltöttem – mint oktató [részint azért nem vittem semmire, mivel többet tanítottam, mint egy középiskolai tanár, és ehhez még jöttek olyan feladatok, amelyeket mások helyett láttam el…de ez itt lényegtelen is, lényeg az, hogy nem tudtam érdemi tudományos munkát végezni, és kiégtem…etc. -, és közelről láthattam, hogy egyes köztiszteletben álló kutatók és oktatók mögött miféle nem-létező teljesítmények állnak, és azt is, hogy olykor az egyetemi hierarchiában periférián álló vagy onnan kiszoruló emberek miféle komoly teljesítményt mutattak fel. Ennek természetesen az ellenkezője is igaz.

  De ettől a rendszer olykor még hűbéri hierarchiánál is keményebb. Abból, hogy valakit a szakma elismer és ünnepel, netán a hamar ítélkező emberek tömegei éltetnek, még egyáltalán nem következik, hogy áll mögötte valós teljesítmény. A felsőoktatás iszonyatosan kontraszelektívvé vált az oktatók tekintetében is, és nem az éteri tudás szent temploma többé. Komoly érdekek csapnak itt össze. És ráadásul úgy az átlag felettiek, mint az átlag alattiak hamar kihullnak a sorból. De nem csak ez. Többnyire az emberi, tudományos vagy oktatási minőség látja kárát… De abba is hagyom, mivel az indulataim miatt még méltatlan hangot ütnék meg. Abban viszont reménykedem, hogy egyesek érteni fogják azt, amit mondani szerettem volna.

  • Rector said

   Azt hiszem értjük, sőt, egyet is értünk, ha a méltatlanul hírbe hozott ember alatt nem Pethő Sándort érted. Ő még nincs eléggé hírbe hozva. Ideje lenne, ha a rendőrség ő utána is nyomozna, és visszafizettetné vele a magyar államnak a 10 éve csalásra felvett professzori fizetését.

   Az összes többi mondanivalóddal mélységesen egyetértek. A magyar felsőoktatás a középszer diadala. Az ún. “irodalomtudomány” trónját a megtestesült középszer, Kulcsár Szabó Ernő foglalta el, és betelepítette a kontraszelektáltjait, sőt már a kontraszelektáltak is telepítgetik a maguk kontraszelektáljait (pl. a kontraszelektált MENY a csaló Mészárost és a csalásban asszisztáló és más csalásokhoz a számlaszámát készséggel rendelkezésre bocsátó Korner Veronikát, stb, a sor hosszú, ízelítőt a 30-as létszámú akadémiai kutatócsoport névsora szolgáltat). Az átlag felettiek tényleg nagyon hamar kihullnak a csatasorból, hiszen a középszer kiszorítósdit játszik velük, de az átlag alattiak, sajnos, nem. Hiszen a kontraszelektáltak kontraszelektáltjai már ez utóbbi kategóriába tartoznak. Vagy pl. a mélyen átlag alatti Szabó András nagydoktor lett. Hogy mire, azt mindenki olvashatja a Ravasz László blogon. Ott van 44 oldalas ópusza teljes terjedelmében.

  • régi kolléga said

   Ferge Gábort Szabó Árpád hozta a Károlira. Csak őbenne bízott, mint mondta. Szabó Árpád akkor már az emberi szétesettségnek abban az állapotában volt, hogy nem lett volna szabad hallgatók elé engedni.
   Egyes óráit Ferge tartotta volna. De miután tizenegykor felhvták, mert nem jelent meg, egy pici lány szólt bele a telefonba: “Apuci alszik, ilyenkor nem szabad zavarni”.
   Ennyire volt nős Ferge.
   Az ellopott kommentárok igazak, Marót, a Pázmány régebbi rektora leplezte le a csalást.

   • johannsebastian said

    Értem. Részint szomorú is nekem ezt hallani. De – és erre próbáltam utalni – különböző emberek, különböző teljesítményei közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. Még úgymond negatív teljesítmények esetében sem azonosak a súlyok. Ráadásul láttam nem egy olyan nagy játékost, akit soha nem lepleznek le, mivel szabályok szerint játszik. Mindenesetre köszönöm, azt hiszem, végleg ott kell hagynom a felsőoktatást. Különös dolog ez, kezdetben lelkesen küzdesz a minőségért, majd mire kifacsart rongy leszel, valóban semmi keresnivalód az egyetemen.

   • Rector said

    Az egyetem Magyarországon, legalábbis a bölcsészkarokon tényleg nem a minőségről szól. Hanem arról, hogy a középszer kiirtja a minőséget, mert hatalomra akar kerülni és hatalmon maradni. Ha hatalomra lehet jutni azzal, hogy valaki egy életen át kizárólag azt kutatja, mit ebédelt Szenci 1534 augusztus 27-én Wittembergában, és kire gondolva onanizált egy átizzadt éjszakán, és további életprogramul tűzi ki ennek az európai kortársaihoz mérve jelentéktelen figura életrajzi vakfoltjainak további kiszínezését, akkor nem neked kell eltűnnöd a felsőoktatásból, hanem Szabó Andrásnak.

    Miért nem érti meg a Zsinat, a Károli vezetése, hogy Szabó András a probléma? Ez a született nímand, aki soha semmit nem tett az egyetemért, csak rászívta magát, mint a pióca, meghízott rajta, végül tönkretette azt, még mindig a helyén van. Nem lenne blog sem, ha Szabó András a börtönben ülne. Vagy a hivatali hatalommal való bizonyított visszaélés, a többrendbeli okirathamisítás, témavezetéslopások és a 157 millió elsikkasztásában való közreműködés (egyedül ő volt a kritikus 8 év alatt folyamatosan kari vezető) még mindig nem elég ennek belátásához? Örökre akarjátok éltetni ezt a blogot?

   • vidéki oktató said

    Ez azért túlzás. Jobb esetben több jelentékeny személyiség is van és ezek ereje kiegyenlítettebb. Ezek természetesen ellensúlyozzák egymást. Aztán ott vannak a szabályzatok. Akárcsak a politikában: fékek és ellensúlyok.
    De amikor Szabó dékánként magához vont témavezetéseket, aztán megrendezett doktori védéseket az iskolavezető tudta nélkül, aztán EDHT-ként jóvá hagyta saját előző két törvénytelen döntését, akkor az van, amit a szervezetszociológusok a lapos hierarchia átkának neveznek.
    Túl sok – különböző szintű – hatalom gyűlik össze egy kézben.
    Ha nem rúgják ki Szabót, tovább tart a córesz.

   • Bloggerjogász said

    Vidéki Oktatónak:

    Amit Szabó dékán a lopott témavezetésekkel és a megrendezett kamu védésekkel, a fokozatot odaítélő határozatok aláírásával művelt, az többrendbeli befejezett bűncselekmény: hatalommal való visszaélés, okirathamisítás, csalás, lopás. Szabót nem elég kirúgni, hanem fel kell jelenteni. És Ballát is, mert minderről tudott, és a feljelentést elmulasztotta. Nem elég, hogy elmulasztotta, hanem mindenkit kirúgott, Somlyó Piroska titkárnőtől kezdve Prekker Judit és Ravasz Levente főtitkárokon, Vanó Renáta minőségbiztosítási koordinátoron át Hima Gabriella DI veztőig, hogy Szabót fedezze és többrendbeli bűncselekményeit eltussolja.

    Szabót nem kirógni kell, hanem börtönbe juttatni!

   • vidéki oktató said

    Egyetértek. Már csak azért is példát kell mutatni arra, hogy a bűnösök megbűnhődnek, mert mintha itt a keresztyéni szellem címszó alatt a legordasabb piti bűnözők grasszálnának.
    A pitit az agykapacitásukra értem, amit lopnak, az extraorbitális.
    Lásd … Szabó a 2 milliárdos kormánytartalékot az első Oráb kormány idején.

 26. filológus said

  Érteni vélem. Az, hogy kőkemény érdekek vannak és érdekcsoportok állnak szemben egymással, mindannyiunk tapasztalata.
  Ami a Károlit különösen gyomorforgatóvá teszi, az az, hogy itt a “keresztyéni szellem nevében” bűnöznek egyesek, nevesítsük: Szabó András és sem a fenntartó, sem a rektor nem gondolja, hogy ezt az embert (?) és érdekkörét: Petrőczit, Hansági Ágnest és a KSZE klán itt levő tagjait eltávolítsa.
  A Reformááciü Emléknapja előtt a BRFK bejelenti a 157 milliós sikkasztást: EZ SEM ELÉG???
  A RefLap esengve hízelkedik Szabónak, a tudósnak.
  Akinek 44 oldalas disszertációját mindenki olvassa el a Ravasz László blogon. Aki még utána is tudósnak tartja Szabót, az értelmi fogyatékos.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: