Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Bishop’s Chess 3. (Püspöki sakkjátszma 3.)

Posted by jhnnsclvn - június 26, 2010

Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek … egész életemben | hűséges gondviselője leszek. | Isten engem úgy segéljen. | Ámen.

 Bölcskei Gusztáv is letette gyülekezete előtt ezt a házassági esküt, amikor feleségül vette élete párját, annak kezét fogva, és ő is megkapta a lelkésztől az intelmet:

 Kérünk és intünk benneteket, tartsátok meg ezt az esküvést, hogy Isten áldása veletek maradjon…

 Nos, annyira van Isten áldása Bölcskei cselekedetein, amennyire esküjét betartotta.

Nemcsak a Főpásztorhoz közelállók, hanem az egyszerű nép fiai és lányai is tudják, hogy a debreceni pápa nem veszi véresen komolyan az esküjét. Idézek az egyik kommentből, amely a mikepércsi lelkipásztorral idén februárban készült népszabadságbeli interjúra (http://www.nol.hu/archivum/20100217-a_mikepercsilelkipasztor) reflektál:

 „Aki nem alkoholista, nem nőcsábász, hanem gondolkodó, jobbítani, a népet a Bibliával megismertetni akaró lelkipásztor, annak meggyűlik a baja “szolgatársaival”, a vezetőséggel.” (Tante | 2010. február 17. | 16:37:17)

 A Főpásztort olyan “pásztorhaverok” veszik körül, akik megfelelnek ennek az eszménynek, amit vezetőjük életvitelével példáz. Akik nem, azok kegyvesztettek, mint pl. a meginterjúolt mikepércsi lelkipásztor…

Tavalyelőtt télen történt, hogy az egyik pasaréti társasház lakóit éjszaka lárma, hangoskodás, verekedéssé fajuló veszekedés verte fel álmukból. A zajok az egyik lakásból származtak, amelyben egy harmincas hölgy tartózkodott. A lakást nem ő bérelte, hanem a Református Egyház zsinata, hogy Főtiszteletű püspök úrnak budapesti tartózkodásai alatt legyen hol aludnia. Az ágy rendszerint ki volt bélelve és elő volt melegítve egy ifjú hölgy által. Azon az éjszakán azonban a hölgy mással osztotta meg ezt az ágyat. Az érkező bérlőt nem is akarták jogos bérleményébe beengedni. Az excellenciás úr kénytelen volt rájuk törni az ajtót. És amit odabent tapasztalt, azon annyira felizgatta magát, hogy tovább tört zúzott, kiabált, és összeverte a hívatlan ágylátogatót. A pofonokból még a szomszédok által kihívott, intézkedni próbáló rendőrnek is kijutott, ami már hatóság elleni támadásnak is minősülhetett volna.

Erre a másnap kijózanodó egyházi főméltóság is ráébredt, és beküldte az embereit a II. kerületi kapitányságra, hogy simítsák el az ügyet. Ez úgy ahogy sikerült, feljelentés nem lett belőle, holott a garázdaságra és a hatósági közeg bántalmazására az éjszakai óra ellenére számos tanú volt.

Az ügy azonban itt nem ért véget, hiszen a rajtakapott hölgy az incidens után nem érezte magát biztonságban. Mint háborúk idején a hatalom üldözöttei, ő is az ellenség táborába menekült át.

A püspöki sakkjátszmában talán ez a lépés a legbizarrabb és legárulkodóbb mozzanat. A sötét futó a sötét király elől átmenekül a világos király oldalára. (A színek a két tábor értékelésétől függően felcserélhetők.) Vagyis, fehéren és feketén, de a sakkmetafora nélkül, az egyik püspök testi-lelki bizalmasa annak ágyából egyenesen az ellenséges püspök hivatalába menekül, és ott belső munkatárs lesz. Mikor a kommentekben először célzás történt az ügyre, átalakították a Dunamelléki Egyházkerület honlapját: eltűntek róla a Püspöki Hivatal munkatárasainak nevei, elérhetőségei. Így a hölgy neve is eltűnt. Elsősorban az övé, hiszen miatta kellett átalakítani a honlapot. (Hányszor alakították már át miattunk a Károli Egyetem honlapját is! Igazán sokat teszünk a református honlapok fejlesztéséért…)

De még itt sem ér véget ez a kalandos történet. Hiszen a mikepércsi lelkipásztor tragédiájába ez az ügy erősen belejátszott. A mikepércsi lelkipásztor, aki korábban debreceni lelkipásztor volt, sőt, Bölcskei legközvetlenebb munkatársa – titkára –, ennek az üldözött hölgynek az édestestvére. Így ő maga is üldözötté vált. Beült a szolgálati kocsijába, összeszedte a személyes holmiját és ami még a keze ügyébe akadt, és meg sem állt Mikepércsig. Elmenekült ő is. A Népszabadságbeli interjúban erről a családi okról lovagiasan nem beszél. Csak annyi vehető ki a szavaiból, hogy az egyházi vezetés üldözi, rágalmazza, és ő a pletykákkal szemben tehetetlen: okirathamisítás, sikkasztás. Szerinte ez a rágalmazás a rágalom. A Püspöki Hivatal a Népszabadságnak nem nyilatkozott. Más helyről úgy tudjuk, hogy szolgálati kocsival való visszaéléseket lepleztek le és tártak fel az esetében.

Nevetséges vád. A Tiszántúlon minden valamirevaló lekésznek van szolgálati kocsija. Ahol a feleség is lelkész, esetleg még a szülő vagy valamelyik gyerek is, ott több szolgálati kocsi is áll az udvaron. És mindenki „visszaél” vele. Senki nem megy a privát útjaira a saját kocsijával, mert nem tartanak fent saját kocsit ott, ahol hemzsegnek a szolgálati autók.

Vagyis mit követett el a mikepércsi lelkész? Semmit. Önállóan gondolkodott, szókimondó volt, és van egy nővére, aki egy magához illő fiatalembert választott magának az ajánlkozó, öregedő és nős egyházi főméltóság helyett. A hölgy nyilván jobban tisztelte a házasság szentségét, mint az, aki benne élt.

Ez is izgalmas sakkjátszma volt a két püspök között, de ezt most nem egyetemi, hanem egyházi figurákkal játszották. Persze, ezúttal is elevenekkel.

A történet hőse, a nőcsábász és alkoholista főpásztor valahogy nem emlékeztet püspökre. Inkább egy keleti despotára: egy ázsiai maharadzsára, sőt, török szultánra – háremmel maga körül…

A posztot Tesók, Pasaréti szomszéd és Torockó utcai nicknevű olvasóink e-mailben küldött információi alapján állítottuk össze. A Bp. II. kerületi Rómer Flóris utcai kapitányságon állítólag van egy példány a jegyzőkönyvből. – A szerk.

93 hozzászólás to “Bishop’s Chess 3. (Püspöki sakkjátszma 3.)”

 1. curious said

  Most nem érek rá részletesen értekezni, de van itt egy érdekes tétel, majd később elemezzük:

  http://www.kre.hu/portal/doc/KRE_organogram2010/KRE_organogram2010.htm

  Tudja-e valaki, hogy mi az a Gazdasági Tanács?
  Ammenyire én tudom, ez az egyetem legfelsőbb szerve, a Szenátus felett áll, közvetlenül a Fenntartónak, vagyis a Zsinat elnökségének felel. Hivatalból benne van a rektor és a gazdasági igazgató, a Zsinat képviseletében két küldött, meg két református üzletember. Egy ideje az erről szóló dokumentumokat nem lehet fellelni a web-lapon, de ha jól tudom, a Gazdasági Tanács 2007 szeptemberében jött létre, és a célja az volt, hogy felügyelje az egyetem akkor már egyre kuszább pénzügyeit. A Fenntartó Zsinatot két ember képviselte, az egyik egy debreceni gazdasági tanácsadó, a másik Szabó István. Ugyanekkor lett kinevezve Szabó András is rektorhelyettesnek a lebuktatott történész rektorhelyettes helyett. Előtte májusban buktatták le Bíró Máriát is a dékánhelyettesi pozícióból, sőt, a Kulin ragaszkodott hozzá, hogy több megbízhatatlan tanársegédet menesszenek (ez azonban szeptemberben változott, a tanársegédek teljesen váratlanul mégis maradhattak). 2007 őszén aztán több akkori egyetemi vezető is ellátogatott Szabó István gyülekezetébe, hogy ott hitet tegyen az egyetem további fennmaradása mellett. Az előadók között volt Kulin, Vass Csaba, Szabó András, stb. 2008 februárjában aztán a Zsinat visszavonta az évi 60-70 milliós támogatást, ami az EU-pályázat önrészének kifizetéséhez kellett. Májusban felfüggesztették a Szenátust, az egyetem élére egy gazdasági ügyekben járatos evangélikus zsinati biztos érkezett, majd egy hónapnyi vita után egyfajta pathelyzet alakult ki. Augusztusban az egyetem web-lapján megjelent egy szkennelt dokumentum, ami szerint Szűcs Ferencet a köztársasági elnök újabb három évre nevezte ki rektornak. Ehhez képest szeptemberben a rektor benyújtotta a lemondását, amit egy hónappal később elfogadott a Szenátus is.
  A közszemlére tett dokumentum tehát semmit sem ért, csak egyfajta önmentegetési kísérlet volt, Szűcs ezzel akarta bizonygatni, hogy még mindig ő az úr az egyetemen.
  Ezért érthetetlen, hogy miért ragaszkodik Balla kitenni egy hasonló beszkennelt dokumentumot:

  http://www.kre.hu/htk/cv/Balla_P_Zsinati_Megbizas.pdf

  Lehet, hogy már itt is vita tárgyát képezi, hogy ki is az egyetem rektora, és hogy ki nevezte ki? Ez is a gyengeség jele lenne?

  • Esküszegő said

   A beszkennelt zsinati megbízásban Bölcskei Balla “életére és munkájára Isten gazdag áldását kéri”. Miért gondolja Bölcskei, hogy meghallgatja őt a Teremtő, ha megszegte hitvesi esküjét, melytől saját életének megáldottsága függött volna?
   Ám Balla életén így is Isten gazdag áldása van, hiszen felfelé nősült, egy igen gazdag családba, amely őt is helyzetbe hozta. Ez azonban nem Bölcskei megáldása miatt van így, hanem már azelőtt is így volt. Bölcskei áldása ezért csak Balla munkájára vonatkozhat. Nos, jobb lett volna Ballának, ha az esküszegő Bölcskei nem áldja őt meg, mert Bölcskei áldása átokká fordult át. Az egyetem Balla regnálása alatt soha nem látott mélyrepülését éli. Becsukott szemmel és befogott füllel várjuk, mikor csapódik a gép a földbe…

  • ZsoltCsaba said

   Azt hiszem, a leglényegesebbre kérdeztél rá: ki is az úr?

   Az, aki az állami támogatást lenyúlja.

   Az állam közvetlenül Bölcskeinek utal át közel 3 milliárd forintot, kifejezetten oktatásra. Bölcskei ezt a pénzt igazságosan 4 részre osztja: 1/4 nőkre, 1/4 alkoholra és ivócimborákra, 1/4 vazallusokra (szürke eminenciásokra és bábokra) és a 4. negyed megy csak oktatásra. Ennyi elég is, mert a valamire való oktatók már ki vannak rúgva. Pláne aki kérdez. Mint a jogi kar dékánja.

   • Barnaby said

    Nehogy már Bölcskei legyen a fekete király Szabó I. meg a fehér király ebben a sakkjátszmában. Az igazság az, hogy …… (Bocs, de kimoderáltam. Ez szerintem nem így van. Nézz utána alaposabban, mi is utánanézünk. Majd ellenőrzés után tesszük fel megint. J. )

    Akkor most mégis ki a húnyó? Nehogy má’ egyedül Bölcskeire kenjétek!

  • Kalkulátor said

   És ez ráadául egy 3 évvel ezelőtti táblázat. Az a pénz, amit az egyház az ingatlanok bérlete címén (… ellenőrizetlen adat, ezért egyelőre ezt is kimoderáltam, bocs – J.).

   • Barnaby said

    Lehet, de ennek legalább a kétharmadát nem Bölcskei nyúlja le (… ellenőrizetlen adat, ezért egyelőre ezt is kimoderáltam, bocs – J.)

   • Sógorkoma said

    Nem egyedül ám. Juttat belőle bőven a sógorának, Szabó Andrásnak. Mese, hogy rosszban vannak. Ezt csak Bölcskei nyalja be.

  • Sober said

   A táblázatból az derül ki, hogy az egyház rendesen kirabolja az egyetemet. Mitől Fenntartó az, aki a kasszába nem betesz, hanem abból kivesz? Két kézzel kimarkol. Egyik is, másik is. Mi, egyetemi polgárok vagyunk az egyház fenntartói, és nem fordítva. Mi fizetjük a püspökök cechjét.

   • Dorbézoló said

    Na ne má’. Hogy az, amelyik a nőjének lakást bérel, és úgy mulat a cimboráival, mint Móricz Úri murijának bunkói, az ugyanolyan, mint aki fenntartó korában mégiscsak rendesen fenntartotta az egyetemet. Szabó Pista nem nyúlt úgy mellé az embereivel mint Bölcskei. Szűcs is és Kulin is normáliusan és törvényesen működtették ezt a kuplerájt. Ehhez képest kik Bölcskei emberei? Az az ájtatos köcsög Balla, a bumfordi Bettyke, meg a büdös paraszt Szabó András. Bölcskeinek se ízlése, se erkölcsi, se minőségérzéke nincs.

   • Tepsi said

    Kifelejtetted a szürke eminenciásokat. Azok se nagy lúmenek. Éppen ellenkezőleg, ugyanolyan sötétek. Az a két debreceni figura, amelyik mint két testőr fogja körbe azt a gizda Ballát. Kovács Barnabás meg a tepsi képű ….. Ez a Tepsi ritka randa pofa. De olyan amelyik szépnek képzeli magát. Biztos attól hogy a debreceni lépcsős kocsmában a részegek fogdossák. Sötét lúd a …… lovagrendjével együtt. Valamelyik lovagjánál kifeküdte, azért hívhatják lovagrendnek.

   • Male eruption said

    Persze, hogy kifeküdte, csak nem egy franciával, annak jobb az ízlése. Egy keleti despotával. Így lett huss-huss főtitkár. Amolyan mucsai Mata Hari. Viszi a híreket a keleti kiskirály ágyába.

 2. Bölcs Cáfolat said

  Ó, ti tudatlan gyaurok! Mohamed csak az ostobáknak tiltotta meg az alkoholt. A bölcseknek nem. A bölcs épp az alkoholtól lesz bölcs, ha nem inna, tudatlan maradna:

  11

  Bort iszom, mint fűzfa gyökere tiszta vizet.
  Allah nagy. Ő mindent tud. És én ebben hiszek.
  Mikor megteremtett, már tudta, hogy inni fogok.
  Hát iszom. A Mindentudót megcáfolni – minek?
  (Képes Géza fordítása)

  Bort iszom s a bölcs, miként én, belátja.
  Hogy az isten, ha iszunk is, nem bánja.
  Tudta isten, hogy én leszek borivó.
  Ha nem iszom, tudatlan a bölcs tudó.
  (Erődi Harrach Béla fordítása)

  Találós kérdés: Ki a muzulmán költő, aki igazolja Püspök urunkat?

 3. Pharisee said

  Köszönöm, Credo, a “rubái” volt a kulcsszó. Mostanra már én is megfejtettem, és találtam is egy passzust, ami a református egyetem igazi, jó kálvinista oktatóira vonatkozik: mint a Hold utcába járó Szabó-Petrőczi házaspár, a Hazatérés templomában rektort játszó rektorhelyettes, Balla, a neofita Koncz Bettyke, továbbá a Buda hegyvidékre pofavizitre zarándokoló tömegek:

  Ha illemből elmentem a mecsetbe.
  Imádkozni soh’sem jutott eszembe;
  Képmutatás volt az egész ájtatom,
  És ezt én ott ezután is folytatom.

 4. Borivóknak Való said

  Bölcs vezérünk viszont nem képmutatásból jár Dionüszosz tempolmába:

  Bor nélkül, ím, élni s hinni nem bírok már
  S terhet lehajolva vinni nem bírok már.
  Ó, drága a perc, midőn a száqi unszol:
  „Még egy kupa bort!” de inni sem bírok már.

 5. Filológus said

  Gyönyörű ez a hármas rím – “hinni”, (terhet) “vinni”, “inni”! Utóbbi már tagadásban. Ez a delírium tremens utolsó stációja.

 6. Nekrológ said

  Az alábbi sorokat Főtiszteletű püspökünk a debreceni Lépcsős Kocsmában vetette állítólag s.k. szalvétára, miután már ő maga is ebbe az utolsó stációba látszott kerülni, azaz az utolsó kupa bor már nem ment le a torkán, lábai pedig már nem mentek fel a lépcsőn:

  Bor mossa, ne víz a testemet holtom után!
  Bor és kupa szánja vesztemet, holtom után.
  Jön majd az itélet, és ha vágysz látni talán:
  a kocsma porában, ott kutass csontom után.

 7. Testamentum said

  Egy alkalommal Főpásztorunk úgy túlzásba vitte Dionüszosz isten imádatát, hogy csakugyan azt hitte, ütött az utolsó órája, és az őt körülvevő lelkész-(ivó)-cimboráknak tollba mondta utolsó kívánságát, mármint hogy ne a kálvinista, hanem ősi pogány szertartás szerint temessék el, két legkedvesebb útitárssal – egy palack kiváló minőségű borral és egy szexi ifjú hölggyel:

  Végítélet napján, ha majd felkél a holt,
  Megleli ismét, mi sírjában vele volt;
  Ha igaz ez, akkor temessetek mellém
  Szép fiatal lányt és édes sirázi bort!

  • Khárón Temetkezési Kft said

   Hát ebből a végrendeletből lett egy kis bonyodalom. Másnap beállított hozzánk egy éltes matróna, és azt állította, hogy konkréten ő az a hölgy, akit majdan a temetendő mellé kell helyezni, mert ő Khárón leendő utasának hites felesége. A temetést azonban ki kell tolni az ő haláláig, mert bár hűséges párja férjének, de azért nem akar idő előtt és pláne elevenen eltemetkezni. A halasztás technikailag nem lehet probléma, hiszen Főtiszteletű egy hűtőházban évekig is elvárakozhat rá, hogy aztán együtt vállalkozzanak a nagy utazásra. Ha viszont a szertartás szerint eleven útitárs kell, vagy a gyülekezet miatt a temetés halaszthatatlan volna, akkor lemond primer hitvesi jogáról, és hozzájárul ahhoz, hogy férjurát az épp esedékes kurtizán kísérje át elevenen a Léthe túlsó partjára.

 8. Halász said

  Van egy magyar halászközmondás: fejtől büdösödik a hal.
  Ez érvényes az egyházunkra is.

 9. Hedonist said

  Egy hedonista szent férfiú!Nem önellentmondás ez? És mibe kerül ez a hedonista püspök a református egyháznak? És mibe a református egyetemnek?

 10. curious said

  Jól látom? Míg távol voltam, megszólaltak a szürke eminenciánsaink is itt a blogon? Lehet, hogy nem kéne kimoderálni őket, mert esetleg mondanak valamit. Úgy érzem, jó irányban haladunk a tényfeltárással. Van egy másik kérdésem:

  http://reformatusoklevele.reformatus.hu/12text.html

  Ez a levél, ha jól látom, azt elemzi, hogy kik voltak az ellenpüspökjelöltek Szabó István megválasztásakor. Szűcs és …? Tehát egy potenciálisan választható Szűcs Szabónak (vagy a Szabóknak) is útjában lett volna. Ugyanakkor a Doktorok Kollégiumának elnöke nem csak a jobbikos tanársegédeknek lehetett útjában, hanem e téren váratlan szövetségesre lelhettek:

  http://www.evangelikus.hu/okumene/boelcskei-gusztav-lett-a-doktorok-kollegiumanak-uj-elnoeke

  Sok itt a belső konfliktus és az átláthatatlan érdekösszefonódás az egyházon belül.

  • jhnnsclvn said

   Köszönjük a linkeket, nagyon tanulságosak. (A csaló Mészáros – Balla Péter családi fotóin egyébként rokonszenves képű – nagybátyja mindenütt ott van Hegedűs Lóri bácsi csapatában. Nem csoda, ha a másik vő, Balla, teljes mellszélességgel falaz a kriminális rokonnak.) … és … csak a futottak még kategóriában indulhatott, így nem valószínű, hogy útjában lettek volna Szabó Istvánnak, és az még kevésbé, hogy a dunamelléki püspök részt vett volna régi tanára, Szűcs kicsinálásában. Ez inkább a sógor, Szabó András intrikája miatt következhetett be. Nagyon ácsingózott a helyére. Szűcsöt Szabó István neveztette ki, és addig mentek jól a dolgok, amíg ő volt a rektor. Az volt a csúcspont, az egyetem azóta szabadesésben zuhan lefelé, sőt, már be is csapódott.

   Így igaz, ahogy írod: sok itt a belső konfliktus. De finom és mély meglátás, hogy a jobbikos tanársegédek Bölcskeiben leltek szövetségesre. A Doktorok Kollégiumának elnökéül Szűcs helyett Bölcskeit választani, annyit jelent, hogy a tudományos testület jobbikos politikai különítménnyé alakult át. Mi köze van Bölcskeinek bármilyen tudományhoz? És mi köze van ugyanehhez a jobbikos tanársegédeknek?

   Még hogy Bölcskei Fideszes! Nyal a Fidesznek elöl-hátul, de ugyanolyan elvakult jobbikos, mint Balla. Ezt már egyik posztunkban bizonyítottuk.

   Hogy miért moderáltam ki a szürke eminenciásokat? Lehet, hogy mondanak valamit, de lehet, hogy provokálnak: hamis infókkal etetnek, és akkor a blog elveszti a hitelét. Előbb ellenőrizni kellene, hogyan alakultak az ingatlanok bérleti díjai, továbbá azt is, hogyha formálisan a dunamellékiek kapják, akkor ugyanezt az összeget Bölcskei nem vonja-e le a Dunamellék költségvetéséből, mert akkor már Bölcskeihez vándorol a bérleti díj. Szóval ezeket az adatokat alaposabban ellenőrizni kell , hogy ne legyenek megalapozatlanok.

   • debreceni said

    Na jó, de 2006 őszén, közvetlenül az öszödi beszéd után nem valami olyasmit nyilatkozott Szabó István, hogy:

    “Fiatal koromban jobban lelkesedtem a politikáért. Most már azonban tudom, hogy nem jó egy tálból cseresznyézni a világi hatalommal, mert az ember könnyen elcsaphatja a hasát.”

    “Az elődeim erős püspökök voltak, és ez az erősködés lett a vesztük. Én inkább ilyen gyengécske püspököcske lennék, mert a püspököt a Református Egyházban le is lehet váltani.”

    Sajnos ezt a nyilatkozatot azóta törölték az egyházi szerverekről, pedig úgy érdekesebb lenne. Orbán Viktor nem ismerheti el ország-világ előtt, hogy már a régi hűséges emberei sem olyan hűségesek, mint kellene, és inkább Péter apostol példáját követik, aki a kálvária során háromszor is megtagadta urát, mert az ugye rontana Orbán Viktor presztizsén is. A különbség Péter és Szabó István között az, hogy Péter az életét féltette, Szabó csak a hatalmát.
    Bölcskei viszont ott van minden Fideszes rendezvényen, a legközelebbi munkatársai közt is van több Fideszes: Hörcsik Richárd polgármester, vagy Németh Zsolt öccse, a református lelkész Németh Áron, s Kósával is jó viszonyban van, igaz, ez az Orbán-szál ellen szól.

    http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=21091&catid=123%3Aarchivum-kozlemeny&Itemid=341&lang=hu

    http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25147%3Aboelcskei-gusztavval-talalkozott-orban-viktor-&catid=101%3Akozlemenyekhirek&Itemid=269&lang=hu

    http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25501%3Aa-parlament-nyitouelese-eltt-imadkoztak&catid=101%3Akozlemenyekhirek&Itemid=269&lang=hu

    http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=10031

    Úgyhogy szerintem nem egyértelmű, hogy a Fidesz kinek az oldalán áll ebben a küzdelemben. Lehet, hogy a püspökök egymást akarják lejáratni, miközben lesik Orbán testvér kegyét, mint a szájba repülő sült galambot, s ezért kenik egymásra a Jobbikos szálakat?

   • Dunamelléki said

    Tényleg kár, hogy ezt a nyilatkozatot törölték az egyházi szerverekről, mert ez Szabó István legrokonszenvesebb nyilatkozata, ez azokat is maga mellé álítaná, akik eddig nem szerették őt, mert rideg karrieristának gondolták.

    Egy püspök ne politizáljon, ne legyen ott minden politikai rendezvényen! Legyen ott a hívek számára, az a dolga, és nem az, hogy politikai hatalmat lovagoljon meg. Mióta van Bölcskei ott minden politikai rendezvényen? Csakis azóta, amióta világos, hogy a Fidesz át fogja venni a hatalmat.

    Bölcskei jobbikos érzelmei egyértelműek: Hegedűs Lóránt vejét, if. Hegedűs Lóránt sógorát, Ballát bízta meg rektori teendőkkel. Ilyen durva támadást a Fidesz ellen Szabó István sohasem követett volna el. Nem az számít, hogy Bölcskei mit nyilatkozik – tudjuk, orrba-szájba nyal Orbánnak – , hanem az, hogy mit tesz – tudjuk, ott tesz keresztbe neki, ahol tud, az elsíbolt pénzekből a Jobbik kampányát támogatta, a BTK tele van jobbikos oktatóval:

    https://jhnnsclvn.wordpress.com/?s=Balla+%22jobbikos%22+j%C3%A1t%C3%A9ka

   • DMREK said

    Bölcskei nagyon erőlködik, hogy elhitesse Orbánnal, hogy fideszes. Azért van ott minden Fidesz-gyűlésen, mert későn kezdte. Orbán nem felejti el neki a komcsi múltját. Szabó István sose volt komcsi, ezért nem is kell erőlködnie. Ő erőlködés nélkül Orbán haverja, Bölcskei meg ha ezerrel teper, akkor sem lesz az. Orbán nem is fogadja, legfeljebb protokolláris találkozókon, Szabó meg minden nehézség nélkül bejut hozzá.

    Egy korrupció ellen küzdő párt nem engedhet meg magának egy ilyen középkori kiskirályt, aki állami pénzből tartja ki a nőit és itatja a cimboráit. Ez nagyon távol van attól a moráltól, amit a Fidesz képvisel. Akkor már Szabó István az egy feleségével, akihez a jelek szerint hű is, közelebb áll ehhez. Legalábbis nem csalja olyan látványosan és botrányosan, mint a debreceni pápa.

   • Puccsista said

    A nyilatkozatot ezért a mondatért vették le a szerverekről:

    “mert a püspököt a Református Egyházban le is lehet váltani.”

    Vagyis Szabó Istvánnak esze ágában sincs 6 évig várni, hanem Bölcskei leváltását tervezi. Ez nem is lesz olyan nehéz egy jól megszervezett puccsal. Csak azt a rendőrségi jegyzőkönyvet az éjszaka randalírozó és a szeretője szeretőjét összeverő püspökről kell eljuttatni néhány jámbor tiszántúli gyülekezetbe, és a Bölcskei-hívek maguk fogják követelni félistenük menesztését.

    Ha Szabó István nem tudja, hogy kell puccsal egy legitim vezetőt megbuktatni, akkor fordulhat bízvást a sógorához, Szabó Andráshoz. Neki ez a fő specialitása. Puccsszervezésből megérdemelte volna a nagydoktorit, nem úgy, mint irodalomtudományból!

  • Újreformátus said

   Szerintem igaza van Debreceninek:

   “a püspökök egymást akarják lejáratni, miközben lesik Orbán testvér kegyét, mint a szájba repülő sült galambot”.

   • Barnaby said

    Szerintem sem kellett volna kimoderálni azt a táblázatot, amit belinkeltem, és ami mutatja, hogy a püspökök mennyit markolnak ki az egyetem költségvetéséből. Nem egyoldalú rablógazdálkodás ez.

    Jó volna tudni, hogy Johannes ebben a püspöki sakkjátszmában középen áll-e, vagy részrehajló.

   • ZsoltCsaba said

    Curiousnak igaza van: kezditek súrolni a lényeget. A Gazdasági Tanács működése, az egyházi ingatlanok listája, a bérleti díjak behajtása, az egyetemi karoktól elvont pénzek mind ugyanarról szólnak: a hatalom és a pénz akarásáról egyházon belül. Hogy melyik “erős” püspök kontrollálja a vagyont. Ne dőljetek be annak, hogy Szabó István “gyengécske” püspök akar lenni. Senki nem ismeri őt erről az oldaláról. Szép, szép, amit ott nyilatkozgatott, de ki hiszi el neki? Csak, aki nem ismeri.

   • jhnnsclvn said

    Barnabynak üzenem, hogy nem érzem magam részrehajlónak, egyik oldal sem bérelt fel. A kimoderált táblázat egyébként is nyilvános, rajta van az egyetem honlapján, bárki megtekintheti. Ez azonban a zsinati költségvetés és az egyházkerületek egymás közötti elszámolása nélkül torz következtetéseket engedne meg. Nem szeretnénk, ha ránk hivatkoznának mint információforrásra.

    Viszont én is kérdeznék valamit: mi köze ehhez az egyházon belüli háborúhoz a bölcsészkar legnagyobb presztízsű és tudású professzorának, Hima Gabriellának? Miért akarják a szürke eminenciások éppen őt eltávolítani? Ettől a püspökök belviszálya nem szűnik meg, csak az egyetem épül le…

   • Korifeus said

    Szabó András manipulálja és játssza ki a két püspököt egymás ellen, és Hima nyakába varrja, mert ki akarja rúgatni. Himának az egészhez semmi köze, ő nincs is benne ebben a püspökösdiben. Megint a fülbesúgós rágalmazás Szabó részéről, amivel már annyi kollégáját kirúgatta. Persze, nem csak közvetlenül, hanem a tanácsadókon keresztül adagolja be a két püspöknek, amit el akar velük hitetni.

   • Lassú víz said

    Szabó Andrásnak ez a tudománya. Körbejárni és elhinteni a rágalmakat, bogarat ültetni a fülekbe. Aztán a pletyka már önmagát gerjeszti, terjed, és senki nem emlékszik, kitől ered. Szabó 17 éve ezzel a módszerrel nyír mániákusan minden magánál különb kollégát. Az áldozatok sora hosszú, olvassátok el a Csöndes tisztogatások midkét részét a Református Életben vagy ezen a blogon. Azt nem mondhatja, hogy ő vágta haza a bölcsészkart a helyettesével, Kulcsár-Szabó Ágnessel, noha ezt már az egész ország tudja. Ehelyett Himát rágalmazzák. Ő a bűnbak, Szabó még még a püspökök harcát is neki tulajdonítja, holott ezt is ő maga mozgatja alattomban.

   • Jólértesült said

    Szabó nemhiába cselezte be magát annakidején, Popélyt kitaszítva, a Rektori Hivatalba. Pontosan ismeri az emberi viszonylatokat, tudja, ki kivel mit és hogyan, így azt is, kiken keresztül lehet valakit kivégeztetni. Hima Gabriella ellen nem személyesen kampányolt, hanem fontos emberek szeretőin keresztül. Pl Horváth Tímea azóta kirúgott jogi referenst agymosta Hima-ügyben, mert tudta, hogy Kovács Barnabás stratégiai igazgató szeretője, az pedig Bölcskei bizalmasa. Így aztán Hima kirúgását a Szenátusban nem Szabó vetette fel közvetlenül, mert az feltnő lett volna, hanem Kovács Barnabás, aki valószínűleg nem is ismeri az áldozatot, és maga se tudja, honnan jön az ötlet. Ő az ágyban hallotta először 🙂

   • Barnaby said

    Nehogy má’ a druszám legyen Hima üldözéséért az egyedüli felelős. A Tepsiképű sepsi még jobban bedobta magát a Hima elleni kampányba. Mint derült égből a villámcsapár jelent meg a BTK-n és mindjárt a főtitkári székben. Nem lacafacáztak pályázatokkal, a Nagyfőnök ágyából egyenesen a Rektori hivatal trónjára ültették, mert Balla csak báb. Barnabás és Enikő a valódi főnökök.

   • ZsoltCsaba said

    A Tepsi karrierjében a Kulcsár Kakadémikus is vastagon benne van. Hogy jól benyaljon Bölcskeinek, egyidejűleg ő is ad neki órákat, így erősítve Tepsi szövetségét menyével, a Nevétsetudja Ágnes asszonnyal, hasonlóan a nyugger rendőrhöz, Kovács Árpádhoz.
    Összefonódások, érdekszövetségek, pénzosztások – észosztás helyett a magyar felsőoktatásban.

   • Rector said

    Himának szerintem semmi szerepe nincs a Károlisbotrányban, és talán azt se tudja, hogy mit kennek rá a háta mögött. Mészáros dolgozatát enyhén szólva nem tartotta védésre érettnek annakidején, és ezt a véleményét nem titkolta. Ennyi. Mikor Mészáros védnökei, Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes lebuktak, bosszút esküdtek ellene. A szokásos módszerüket alkalmazzák: hazudnak és rágalmaznak. Órát nem adnak neki, nehogy találkozzon a hallgatókkal és a kollágákkal, azaz nehogy előadhassa a saját verzióját. Nevetséges, amit Szabóék terjesztenek, hogy még az egyházi belviszály kirobbanásáért is Hima a felelős. Márpedig ha ebben hazudnak, akkor másban is.

   • Gyertyatartó said

    Tepsiben szerintem a Főtiszteletűt csak a keresztnév vonzotta, mindenképp egy Enikő nevű utódot akart a megszökött helyébe. De míg a Dunamellékre menekült hölcs finom, intelligens jelenség volt, Tepsi brumszli, bumfordi és ronda. Egy tenyeres-talpas tanyasi liba, aki még azúrkék asztalterítőbe csavarva sem látszik annak, aminek szeretne (luxuskonzumnőnek), csak egy Vidéki Vénusznak. Annak is a kívül-belül elfuserált fajtából.

   • Görény said

    Hogy lehet ennek a büdös görény Szabó Andrásnak még mindig hitele? Már évtizedek óta ugyanazzal a módszerrel mániákusan irt maga körül minden minőséget?

    Ha rágalmazásban világbajnokságot rendeznének, megnyerné.

   • Sanya said

    Szabó András azért nem engedi be Hima Gabriellát az oktatásba, mert ha valaki Himát hallgatja, nem akarja többé Szabó Andrást és Petrőczit hallgatni. Ezért nyírta ki Szabó Géza meg Jankovich László tanár urakat is, mert sokkal érdekesebb órákat tartottak.

 11. Terapeuta said

  Engem – szakmámnál fogva – a Reformátusok levelében nem annyira a választási eredmények nyűgöztek le, mint inkább Bagdy Emőke testvér-elemzései. Épp a Cz….-testvéreken gondolkodtam. Jó testvérek lehetnek, összetartanak. Egyikük a tiszántúli püspök titkára – volt, másik pedig a a dunamelléki püspök médiamissziós lelkésze – lett:

  http://epont.reformatus.hu/tart/organization/1511

  Egyszerre hagyták ott a debreceni püspököt. A fivér csak Mikepércsig menekült, a nővér a budapesti Ráday utcáig. A külső hasonlóságot ítélje meg mindenki saját maga.

  Fivér:
  http://www.nol.hu/archivum/20100217-a_mikepercsilelkipasztor

  Nővér:
  http://www.parokia.hu/kozosseg/szerzo/12/

 12. Secretary said

  Horváth Tímea Kovács Barnabás szeretője volt? Ezt nem tudtuk, de ez megmagyarázza miért lehetett mindjárt olyan nagyfőnök alighogy betette a lábát. Újoncként ő vérengzett az ÁJK-n januárban. Aztán Kovács Barnabás őt is valagba rúghatta, és kirakták a szűrét. Ki az utódja most KB ágyában? Csak hogy tudjuk, ki lesz Tímeácska helyett a kivégzőember!

  • Naiv said

   Ki az a Kovács Barnabás?

   • Jólértesült said

    Egy kockafejű debreceni nímand. Szert tett egy egyetemi kisdoktorira, de nincs tudományos fokozata. Amúgy Balla Péter börtönőre a retoriban. A mucsai Tepsivel együtt. Jó szorosan közrefogják a gizda kis Ballát, és ha rossz fát tesz a tűzre, megráncigálják jobbról-balról a festett kis bajuszkáját.

    Amúgy nézd meg a honlapon a RH munkatársai között. “Stratégiai igazgatónak” hívják, de igazából Bölcskei helytartója.

 13. Hölgykoszorú said

  Szabó Andrásról mindig mindenki tudta, hogy egy híg fos. Erőszakos nők tartják kézben. Először is a felesége, a hírhedt Petrőczi. Aztán ezt dékánként megszorozta az ostoba és agresszív Hanságival mint helyettessel és a buta és rosszindulatú Bíró Máriával mint második helyettessel. A rektorhelyettessé emelt, egyetemet se végzett Györgyiné Koncz Judit még nála is sötétebb. De a legsötétebb figura a Szabót kontrolláló ominózus “hölgykoszorúban” ennek a koszorúnak a legújabb virága, a Tepsi-Sepsi. Olvassátok el a februári interjúját: nevetséges handabandázás. Egy Háry Jánosné az egész jelenség, csak még röhejesebb.

  Ezekhez az illusztris hölgyekhez képest a szépemlékű Kovács Eszter rektorasszony a sorbonne-i vendégprofesszúrájával és a számtalan monográfiájával a tudomány nagy alakja volt. Szabó András és Hansági-Kulcsár mégis kevesellték őt. Pedig ő is Bölcskei öléből pottyant egyenesen a Károli rektori székébe. Csakhogy Szabó István kipenderítette onnan. A két püspöknek úgy látszik nem egyforma az ízlése a női nemet illetően. A konfliktus már akkor kiéleződött Bölcskei és Szabó István között, mert mindegyikük más rektort akart…

  • Dr. Roberts said

   Bíró Máriáról talán nem árt megemlíteni, hogy ő is csak bepasszírozta a nagyon középszerű kis pedáns leánykáját (Tóth Anna) a szabad bölcsész tanszékre (ami azért olyan nagyon nem “szabad”, hiszen vezetője valójában a Hittudományi karon van alkalmazásban).

   • Kaka-démikus said

    A történettudománynak is megvannak a maga Kulcsár-Szabói. Ott is van egy Kakadémikus, aki kb. olyan kártékony, mint Kulcsár-Kaka az irodalomtudományban.
    Dr.Habil.Debil és T.L. kakadémikus között éppen Kendeffy az összekötő kapocs. Úgyhogy dehogyis független Kendeffy. Nem véletlen, hogy Tóth Annácska az ő tanszékén kötött ki. Kb. úgy, mint Kiskovács Hermann (egyik) tanszékén (mert ugye több van neki), míg Nagykovácsot Kulcsár-Szabó Ágnes vette szárnyai alá itt, Öreg Kulcsár-Kaka meg az ELTÉ-n. Számolják csak össze, hány fizut kapnak Kakadémikusok hűséges alattvalói. A Nagykovács nyugger-járulékát se felejtsék ki, meg Kiskovács veszprémi fizuját sem. Aztán össze lehet számolni a Bíró-Tóth anya-lánya jövedelmét a többmlliós OTKA pénzzel, meg dr. habil. debil pótlékaival.

   • ELTÉs said

    T.L. csak T… kakadémikus lehet. Ugyanakkora Kaka-démikus, mint Kulcsár-Kaka-Tata. Ott van az OTKA-grémiumban. És Kendeffy ott teper nála. Gondolom dr.habil.debil.bíró kende urat zsebrevágta, lenyekerezte, és T….. kakadémikus egyengeti a kis bíró-csemete útját.

   • Kaka-démikus said

    Több mint egyengeti. 11 millát kapott a közép- vagy inkább kisszerű kislány. De nem ám csapatban, hanem egyes-egyedül. Hacsak nem kell rajta a tanszékvezetőjével osztoznia. Mert ő lehet a kapocs dr.habildebil és a kaka-démikus között.

 14. Dunamelléki said

  Tény, hogy Szabó Istvánnak teljesen más az ízlése, mint Bölcskeinek – szerencsére – , nemcsak nőben, hanem rektorban is. Nemcsak Kovács Eszter nem kellett neki, hanem Balla sem. Mindkettő Bölcskei választottja. Ehhez képest Szabó István Szűcs Ferencből csinált rektort, aki ezeknél tényleg alkalmasabb volt.

  Bölcskei egy ravasz paraszt, aki földhözragadt ügyekben lehet hogy jó döntést hoz, de az egyetemről azt se tudja, eszik-e vagy isszák. Na és az emberismerete! Egyenlő a nullával. Biztos kézzel nyúl – mellé. Hogy választotta ki a saját titkárát? Vagy a szeretőjét? Hát ugyanígy választotta ki a totálisan alkalmatlanokat: Ballát rektornak, Szabó Andrást és Domokos Andreát dékánnak, és ugyanígy rúgja seggbe az alkalmasokat: Szűcs, Kulin, Kapa, Hima. Nem való ennek az embernek az egyetem. Ezt Szabó István kétségtelenül jobban csinálta.

  • Jólértesült said

   Azért csak ne becsüljétek le a szeretők hatalmát! Dr. Horváth Tímea is amíg megosztotta vele Kovács Barnabás az ágyát, úgy vérengzett, mint egy Lucretia Borgia. Mit művelt a szerencsétlen ÁJK-s titkárnőkkel?
   Aztán elmúlt a szerelem, és őt is lapátra tették. Üstökösként jelent meg és hullócsillagként tűnt el. Még meg is csúfolták. Ráfogták a MAB-levél kicsempészését, pedig az a kettősügynök Fabiny volt. De az lapított. Csak akkor adta fel magát, amikor már a cinkosai feladták. Próbált elébük menni. De azért hagyta, hogy Horváth Tímeát kirúgják helyette.

   • Historiker said

    A szeretők hatalma a férfiakra is igaz. Kőszeghy tanár úr nagy tudós volt és kitűnő előadó. Aztán mire ment vele.
    Weisz B…uska nem volt se ez, se az. De tudta, kit kell dugni. Nem szerelemből csinálta, amit csinált, az biztos. A koros főnökasszonyt csakis karrierizmusból …ta. Amúgy iskoláslányok után leselkedik szabad idejében.
    Játssza a gerontofilt, pedig pedofil a szerencsétlen.
    Viszont a jól megválasztott szeretővel hatalomra tett szert. 10 évvel fiatalabb, mint Kőszeghy, mégis lekörözte szakmailag. Annyira, hogy annak el is kellett mennie innen.

 15. Dr.Habil.Debil said

  A habilitáció a történelem tanszékeken biztos út a kirúgáshoz. Dr. habil. debil főnökasszony nem viseli el a habilitáltakat, pláne ha fiatalabbak nála. Először Szlávik Gábor habilitáltat rúgta ki, aztán elüldözte a habilitált Kőszeghyt, nehogy föl kelljen terjesztenie professzornak. Legújabb áldozata Etényi Nóra. Két héttel azután, hogy habilitált az ELTÉ-n, kirúgta. A történelem diploma nélküli borász és a zenész maradhattak: ők alkalmasak a történelem oktatására, a habilitált történészek vagy Gergely professzor nem alkalmas.

  • Predator said

   Kire gondolsz?

   Csak nem arra az oktatóra, akiről az egész ÁJK tudja, hogy bűnszervezetben elkövetett adócsalás miatt emeltek vádat ellene??? Az ügyét a Fővárosi Bíróság fogja tárgyalni első fokon.

   Ő volt az egyik legfavorizáltabb oktató a karon és a DI-ben…

   Lehetőségeimhez képest igyekszem megtudni, hogy mikor lesz az említett oktatónak a tárgyalása, csak hogy ti is be tudjatok menni rá és lássátok, milyen emberekkel haverkodott az, akinek úgy nyaljátok a seggét.

   Ha itt lesz az ideje, megírom azt is, hogy milyen visszaéléseket követett el szegény ártatlan titkárnőivel együtt a karon, de ez az ügy még az elején tart, ezért egyenlőre részleteket nem közölhetek.

   • Predator said

    Na nézd csak! Kálvin bátyó villám gyorsan eltüntette azt a hozzászólását, amihez eredetileg írtam a kommentemet, és persze a szokásos cenzúra is megjelent.

    Bukta van Kálvin bátyó, egy közönséges maffiózó haverjának a seggét nyaltad eddig. Ne izgulj, fogok még csicseregni, ha itt lesz az ideje.

    ……..

    Kisjogász is nagyon kussol! Mi van skacok, ráléptem tökötökre? 😀

   • jhnnsclvn said

    Eltaláltad. De hogy fair legyek, azt a másik nevet is kitöröltem, akit annyira védesz. Nehogy neki is fájjon az érzékeny testrésze. Nem szólhatsz semmit: cenzúra itt is, ott is, 1:1. Amúgy melyik a maffiózó a 3 frissen kirúgott közül? K.A., Sch.Gy. vagy T.A. Mi innen kívülről nem vagyunk annyira képben a Károli sötét ügyeit illetően.

   • Predator said

    Elárulom, hogy egy negyedik, aki ráadásul a bünti tanszéken oktatott. A nevét nem írom le, mert még egy ilyen embert is megillett az ártatlanság vélelme a jogerős bírói ítéletig.

    Sch. Gy és K.A egyébként maguk kérték a megszüntetést, mivel ősztől máshol dolgoznak tovább. Egyedül T.A-val kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, egyrészt mert két olyan oktató is van az ÁJK-n, akinek ez a monogramja (egy az alkotmány, egy pedig a közig tanszéken), másrészt az ő ügyét valóban nem ismerem.

   • Kisjogász said

    Szia Predi, segítek: András és alkotmány. Ez engem is érdekel. Amúgy a negyediket miért nem adják hivatalosan közre? Úgy hallom, hogy a másik három távozás csak formailag ökéntes. Persze, közös megegyezés, dr. Takács specialitása.
    Nem léptél rá semminkre. Eddig nem volt mondanivalóm. Most viszont kérdeznivalóm van. Hátha tudod. Elvégre te vagy az okosabb, te már nagy vagy.

  • Historiografia said

   Etényi Nórát ne sajnálja senki! 1998 szeptemberében felmondtak a történelem tanszéken a vezetőnek, Erdélyi István professzornak (akadémiaia doktor, habilitált is természetesen, REFORMÁTUS) Nem kötöttek szerződést Püspöki Nagy Péterrel, a világhírű középkorkutatóval. Felmondtak Biernaczky Szilárdnak is.
   A tanszéken nem sokan maradtak: Molnár Máté (kandidátus, ő is csak átmenetileg), meg természetesen a lóról hátrafelé nyilazás professzora, a fokozat nélküli HIDÁN CSABA.
   Tanszékvezetőnek kinevezték Etényi Nórát, akinek kandidátusi értekezése “akkor volt folyamatban”, magyarul FOKOZAT NÉLKÜLI VOLT. Felekezethez való tartozásáról nincsenek ismereteim.
   Ez volt az első menete SZABÓ ANDRÁS VÉRBÍRÓI MŰKÖDÉSÉNEK. Ő az elmúlt 12 évben is következetesen harcol mindenki ellen, aki KÜLÖNB NÁLA VAGY PETRŐCZINÉL.
   Ezért érvényesítenek szigorú kontraszelekciót már a felvételkor: lásd Hansági, Hermann, Mészáros, Bánki Éva. (Aki különben hamisan állítja azt a DOKTORI ISKOLÁK ADATBÁZISÁBAN található személyes adatai között, hogy 1996-tól áll a KRE alkalmazásában.) Ilyenféle alkalmazásnak semmiféle nyoma nincsen a KRE nyilvántartásában.
   Etényi Nóra 12 év alatt kandidált (HÁLA NÉKI), most pedig még habilitált is! Bravó,
   már csak egy fokozat választaná el Erdélyi professzortól (akadémiai doktorság), akit kirúgtak miatta.
   Kalapozzatok szegény tudós Nórinak, megérdemli!!!
   Van történész körökben egy mondás arról, hogy aki elfelejti a történelmét, arra ítéltetik, hogy ÚJRAÉLJE AZT!
   Ezt ajánlom figyelmébe a Petrőczi, Hansági és Szabó András fanklub tagjainak. Készül a lapát, picinyeim, nektek is!

   • Secretary said

    Nagyon magas lovon ült a tanárnő. Idősebb kollégáknak is zsebredugott kézzel lazán adta ki a parancsokat, mintha valami főmufti volna, hát még a titkárnőkkel hogy beszélt. Épp csak nem köpött a nagy lenézéstől. Nem volt szimpatikus. De azért okosabbnak látszott mint a Bíró Mária meg a Hidán Csaba együtvéve, akiket nem rúgtak ki pedig mindenki azt mondja róluk hogy ők nem is számítanak történészeknek.

   • King of Shadows said

    Etényit kidobták? Akkor nemsokára Papp Sándor is megy utána? Csak, mert ők eléggé jóban vannak.

   • Papok said

    Ebben tévedsz, King. Ez csak a látszat, Még az is lehet, hogy ez a kedves kollégája fúrta meg, aki nagy diplomata. Ha ő lesz a dékán Szabó helyett, amin nagyon erősen dolgozik, bár a legnagyobb csöndben és titokban, akkor csöbörből vödörbe esünk. Papfiút nem kell félteni, egyszer megfúrta N-t, jó régen. 1998-ban N. kidolgozta az akkreditációs anyagot, aztán valagba rúgták és papocskát ültették a fejére tanszékvezetőnek. Azóta titokban utálják egymást, de a felszínen ott van a bájmosoly.

   • King of Shadows said

    Akkor Papp megérdemelte, hogy a nyakába ültessék a borászt, mint a tanszékvezetőjét. 🙂

 16. Predator said

  Kálvin bátyó! Be kell vallanom neked, hogy furdal a lelkiismeret, amiért az igazság megírásával ma ismét elrontottam a kedved, ráadásul plusz munkára (értsd: buzgó cenzúrázásra) kényszerítettelek.

  Szeretném, ha legalább az estéd szép lenne ezért találtam számodra egy csodálatosan szép dalt, melynek a címe most különös aktualitással bír rád nézve.

  Gondolj rám szeretettel miközben hallgatod. 😀

  Jó éjszakát Kálvin bátyó!

 17. Predator said

  Szevasz Kisjogász!

  Ne add a hülyét légyszi! Ha nem tudod, hogy kire gondoltam, akkor te elég sokat hiányozhattál az egyetemről, mert az összes hallgató tudja, aki már legalább másodikba jár.

  Sch. Gy eddig is önálló bírósági végrehajtó-helyettes volt, tavaly pedig megcsinálta a szakvizsgáját. Fix, hogy megcsípett egy végrehajtói állást, és az ma Magyarországon sajnos igen jól jövedelmez. A legrosszabb esetben is háromszor annyit fog keresni, mint egy tanársegéd. Te talán maradnál ilyen helyzetben?

  K.A ezer más helyen tanít, részt vesz az ügyészségi fogalmazók képzésében, dolgozik a OKRI-ben, meg egy csomó más helyen és most bejött neki egy új meló. Akármennyire is jó vagy ezer felé nem lehet minőségi munkát végezni így váltott.

  Andriska a harmadik baszod??? OMFG! 😀 😀 Az a gyerek megérne egy külön posztot! 😀 Róla bármit el lehet képzelni és annak az ellenkezőjét is. Őt még szerintem … is rühellte. 🙂 (de F….. egész biztosan :D)

  Nem tudom, hogy miért ment el, de ezt még találgatni sem érdemes, mert az ő esetében ennek egymillió oka lehet. 😀

  És te kitől hallottad, hogy csak formailag volt közös megegyezés a munkaviszonyuk megszüntetése? Talán Leleplezőtől, vagy a barátnődtől éjszaka az ágyban? 😀 😀

  • Predator said

   Kisjogász ne haragudj! Lehet, hogy a társalgásunk nem lesz zökkenőmentes, mert tudod van egy köcsög paraszt ezen a blogon, aki folyton beletöröl a kommentjeimbe, ha kell, ha nem.

   • Kisjogász said

    Ez minket nem zökkenthet ki, majd a nagy fantáziámmal gondolatban kiegészítem. Akárhány állásuk van a kirúgottaknak, ezt is szívesen megtartották volna. Tudod, kis munka és még egy teljes fizu. Viszont nem írtad meg, mért hagyta ki Balla papa a hivatalos tájékoztatójából a negyedik büntist. Nekem azt mondták, hogy a körlevélben csak 3 név szerepel. Olyan megerőltető lett volna azt a negyediket még odabiggyeszteni?

  • kakadu said

   Ezt az elmebeteg …….t, mint Predatort tényleg nem kár kimoderálni. Szerencsétlennek dől a butaság és a mocsok a szájából. Ráadásul ez a sok Predator-komment önmagáért beszél: mindegyik egy kórismeret. Elkezdett mégjobban becsavarodni? Nem tudom sajnálni.

   • Predator said

    Köszönöm Kakadu, hogy te is leírtad a gondolataidat.

    Tudom, hogy a mínusz tizes IQ-ból ennél többre nem telik, de ne szomorkodj. Ezt a blogot, pont az ilyen hozzád hasonló retardált idióták teszik érdekessé. Az ilyen embereket lehet jól irányítani, mert nem gondolkodik, nem néz utána semminek csak megy, mint a barom arra amerre az utat mutatják neki.

    Egyébként a jogi karra jársz? Mert ha nem, akkor ne ugass bele a dolgainkba kis köcsög.

    Ja és a rossz hír számodra az, hogy nem én vagyok D.A, de erre a korábbi kommentjeimből is rájöhettél volna, ha tudnál olvasni.

   • kakadu said

    Maga nem tudhatja, hogy kit és hogyan lehet irányítani, ugyanis maga is egy irányított személy. Inkább olvasgassa a friss Akkreditációs Bizottság szakmai (elő) véleményezését a maga által irányított Jogi Karról, mert az beszédes szakmai és jogi szempontból. Nem beszélve arról, hogy nevesítve van benne a maga szakmai és emberi felelőssége, valamint inkompetenciája is. Attól talán hideg vizes effektusa lesz: lenyugtatja magát.

   • Baromvezír said

    Predi, a jogászok azért gondolkodnak. Ez a btk-ra jellemző, amit írsz. A két Szabó ott a Nagyvezír a Barmok között. Megmondja, mit kell gondolni, és mindenki egyszerre azt gondolja, és minden barom libasorban megy azon a csapáson, amit a Duplaszabók kijelöltek. pl elhiszik, hogy ennek a blognak az összes posztját és az összes hozzászólását egyetlen személy írja. Képzeld el, hogy te meg én, meg kakadu, akit lehülyézel, meg kisjogász, akit lecikizel, meg King of Shadow és Shadow és mindenki, aki itt valaha megszólalt, egy és ugyanazon személy. Már csak az a kérdés, hogy melyikünk ez az univerzális zseni? Te vagy én?

    Ezek után mit gondolsz hányas a bölcsészek IQ-ja, ha ez a két Szabó a legokosabb köztük?

 18. Predator said

  Drága Kisjogász! Honnan a bánatos lóf@szból tudjam, hogy miért hagyta ki Balla a tájékoztatóból a negyediket??? 🙂

  Lényeg, hogy a bünti tanszék egyik férfi oktatójáról van szó. Totál elméleti oktató, a gyakorlatban soha nem dolgozott. Így már rémlik? A nevét akkor sem írom le, akármennyire is hülyének tetteted magad. Értelme sem lenne, mert Kálvin Dzsong-il, úgyis egyből törölné.

  Egyébként te meg arra nem válaszoltál nekem, hogy már megint ki tömte tele a fejedet mindenféle hülyeséggel.

 19. lótusz said

  Predator rossz nevet választott, azért mertő ő Provokator. Nevezzük így mostantól ezt a szerencsétlen lealjasodott (vagy eleve aljas) nőszemélyt!

  • Predator said

   Kedves Retardáltak!

   Ha visszaolvasnátok a régebbi kommentjeimet, akkor ti is rájöhetnétek arra, hogy nem én vagyok D.A.

   Kérdés ugye, hogy miből?
   1.) Legelőször, mikor még Kisjogászról azt hittem, hogy lány és írtam egy megjegyzést, akkor én voltam a hímsoviniszta bunkó. Ez már gyanúra adhat okot, hogy valószínűleg nem vagyok nő.

   2.) Mondtam már többször is, hogy én már évekkel ezelőtt végeztem a Károlin, nem vagyok hallgató, és nem ott dolgozom

   3.) Kinggel folytattunk egy rövid eszmecserét az Alien vs Predator 3 nevű számítógépes játékról, amit nem valószínű, hogy D.A ismer, ahogy a Predator című filmet sem, ahonnan a nevemet vettem.

   4.) Tegnap előtt küldtem Kálvin bátyónak egy kedves kis dalocskát a Cypress Hilltől, akiket megint csak nem valószínű, hogy D.A ismer.

   Aki még ezután is azt gondolja, hogy én vagyok D.A az kezeltesse magát orvossal.

   Kedves Kakadu! Tudom, hogy te is azok közé tartozol, akik úgy gondolják, hogy helyes dolog ………………………… egyetlen év leforgása alatt totálisan lepusztítani egy Doktori Iskolát, én viszont nem így gondolom. Természetesen nem lepődök meg azon, hogy neked ez az álláspontod, mert a munkámból adódóan nap, mint nap hozzád hasonló köztörvényes gazemberekkel foglalkozom. Kicsit elszomorít, hogy egyre többen vagytok, de sebaj, legalább bőven lesz munkám. 😀

   Kedves King! A káromkodás azért jó, mert ezáltal jól elválik, hogy ki az, aki valóban érdeklődik a jogi kar iránt, és ki az, aki szart sem tud róla. Kisjogász és Kálvin bátyó érdeklődnek az infóim iránt, és nem foglalkoznak a stílusommal, mert tudják, hogy nem ez a lényeg. A többi hülye gyerek, meg nyugodtan kössön bele a stílusomba, maximálisan leszarom, hogy ez a néhány idióta mit gondol rólam.

   Üdvözlettel:
   Predator, hunter of Retardville

   Tegnap előtt Kálvin bátyónak belinkeltem egy kedves kis dalocskát a Youtuberól

  • animus said

   ………..
   …………
   ……………..
   ………………
   …………………..
   ………………………
   ……………………………….
   A bamba jobbikos vezetés meg Ballával az élen, azt se veszi észre, hogy Predi a szadesz és a Hit gyüli megbizatásából RÁJUK VADÁSZIK.

 20. Predator said

  Na bazd meg, valami hülye szerkesztési hiba folytán az üzenet egy része lecsúszott alulra.

  Kálvin bátyó, te úgy szeretsz törölni, légyszi töröld ki az üzenet legalját.

  • Predator said

   Hé srácok, bocs, hogy megint itt vagyok, de észrevettem egy roppant érdekes dolgot, ami az előbb fel sem tűnt.

   Nézzük csak meg alaposabban Kakadu, 4levelű Lóhere és Lótusz kommentjeit!

   A stílus tök ugyanaz. Ha az időpontot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Kakadu kommentje 11:05-kor érkezett, 4levelű kommentje 10:59-kor, Lótuszé pedig 10:52 perckor. Ha ráviszitek az egeret a dátumra akkor, azt is láthatjátok, hogy Kakadu kommentjének száma 3178, 4levelűjé 3177, Lótuszé 3176.

   Micsoda véletlen egybeesés ugye???

   Három ilyen egybehangzó vélemény találkozik alig 12 perc leforgása alatt egymást szorosan követve, miközben az összes többi komment időben távol esik tőlük.

   • jhnnsclvn said

    Kedves Predi! Kitűnő megfigyelő vagy! De nem láthatsz mindent. Pl. nem láthatod az IP-számokat, amiket csak én látok. Ez a 3 üzenet 3 nicknéven 3 különböző IP-számról érkezett. Lehet, hogy a bloggerek ismerik egymást és összebeszéltek, de azt nem hiszem, hogy 3 percenként egyetlen személy 3 különböző IP-számról adta fel ezeket. Az IP-számok jelentősen különböztek egymástól, nem csak az utolsó számjegyeik.
    Én tudom, hogy nem te vagy DA. Szerintem inkább a fia lehetsz. Majdnem biztos vagyok benne, hogy férfi vagy, nemcsak a káromkodásaidból, hanem van benned valami keményfiús.
    Kösz a youtube-ot, de ez a zene nem az én világom, és a checkmate sem én vagyok. Nincs beleszólásom a játszmába, bárha lehetne, azzal az egyetem csak jól járna. Mdeg tudnám oldani a BTK-s problémáikat. De a két püspök még mindig a püspöksógort erőlteti. Lelkük rajta.
    De van egy rossz hírem is. Engem tényleg nem zavar a stílusod, mert a mondanivalódra figyelek. Sőt, engem szórakoztatsz. Privát vitátok Kisjogásszal pedig kívülállóknak, sőt bölcsészeknek is tanulságos.
    Azonban a Te értékeléseddel egyedül állok a szerkesztőségben. A szerk. többi tagja és a közvélemény (e-mailekben) máris nyomást gyakorolt rám. Annyiban muszáj ennek engednem, hogy ez mégiscsak egy egyetemi blog, nem lehetünk obszcének.
    Ugyanez vonatkozik 4levelű lóhere durva megjegyzésére.
    Ezért a szerkesztőség szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy Téged és 4 levelű lóherét átmenetileg tiltsalak el a hozzászólásoktól. Némi szünet után újra szívesen látlak benneteket – de moderáljátok magatokat legyetek szívesek, hogy ne nekem kelljen moderálnom.
    És még valami:
    Nagyon egyetértek azzal, hogy azt a dékánt, amelyik egy év alatt tönkretesz egy virágzó és tekintélyes doktori iskolát, ki kell rúgni. De ez nem a Ti dékánjaitokra vonatkozik, sem az elődre, sem az utódra, hanem a BTK-éra. Szabó Andrásra és bandájára. A BTK doktori iskolája végleges és feltétel néléküli akkreditációval rendelkezett, ezt sikerült Szabóéknak lepusztítaniuk. A jogászok azért soha nem álltak ilyen jól.
    Kérésednek eleget téve töröltem az utolsó mondatot.

 21. http://kreirodalom.gportal.hu/ said

  Hol van Bánki tanárnő? Tömegek keresik a kreirodalom.gportal oldalon. Íme:

  21:39 to: Bánki tanárnőnek üzenem, hátha itt jár, hogy nézze meg az e-mailjét, mert rosszul került be a jegyem a neptunba. Köszönöm
  .
  12:24 hiányzó jegyek: Világirodalomból az 1.2 is nagyon sok embernek hiányzik, mi is kérnénk Bánki tanárnőt, hogy írja be ezeket, valamint Mészáros tanár úr az irodalomelmélet szeminárium és előadás jegyeket is! Köszönjük!

  2.3: sok embernek hiányoznak ezen tantárgyak jegyei a neptunból. Bánki tanárnőt megkérhetnék, hogy íja be, vagy írjunk üzenetet Adminnak? köszönjük

  • Leszboszi üdvözlet said

   Miért nem szóltak előbb? Már elutaztam nyaralni Leszbosz szigetére. Innden üdvözlöm a későn ocsúdókat.
   …. tanárnő

   • vidéki kolléga said

    Azt javasoljuk B…. … tanárnőnek, hogy nyaralása közben tegyen valamit a régi magyar irodalomért is, elvégre annak a műveléséért (softporno, hardcore pornó) kapja a docensi fizetését.
    Lefordíthatná pl. portugálra a Körmöcbányai táncszót: Ihaj, csuhaj, rókaprém, más is kurva, nemcsak én!”
    Ajánlja a Puritanizmuskutató Intézet vezetőjének, Petrőczi Ludvig Éva Alicénak!
    Kiváncsi vagyok, mikor esik le azüdődött Ballának, hogy azt a Tormay Cecillt nevezi B… É…szóban és írásban leszbikus fasisztának, aki bronzba öntve áll a Szabadság téri kolumbárium fölötti emeleten.
    Ezeket fizeti, Balla úr???
    Mit szól Hegedűs após, sógor??? Nem gáz ez???

  • Agáta said

   B… tanárnő most más projekten dolgozik: nem a régi magyar irodalmat kutatja Leszbosz szigetén, hanem Szappho nyomait (üti bottal).

 22. historiografia said

  Csodálkozom én is az ÁJK-ról érkező szövegeken.
  Jogászoktól, a jövendő jogásznemzedék oktatóitól talán elvárható lenne némi érzék az igazság, a jog és mások emberi méltósága iránt. Az ellenőriz(het)etlen vádaskodások nemcsak arra károsak, akikről szólnak, hanem visszafröccsennek magára a forrásra is.
  Arra, amelyik olyan botor módon felismerhetetlennek gondolja magát.
  Mi filológiailag képzett forráskutatók pontosan be tudjuk őt mérni. A mimikrije pedig egyenesen szánalmas.

 23. Makkabi said

  Valószínű, hogy későn, de lenne pár gondolatom a tulajdonképpeni bejegyzés egyik témájához. Capp közel sem olyan ártatlan, mint ahogy a NOL cikkje mutatja. Persze nektek a Károli Egyetem a specialitásotok…
  Cappal az a helyzet, hogy csak azért fröcsög Bátorira, mert távol került a húsosfazéktól. A vádak, amikkel illetik, sajna valósak. Amíg Bölcskei kutyája volt, feltétel nélkül osztozott bűneiben, nem véletlen, hogy a Hét csillag konferencia-központ, az egyik legundorítóbb szimbóluma a Bölcskei-érának épp Beregdarócon épült. Már öleb-kora előtt, anarcsi lelkipásztor korában sem volt sokkal jobb.
  Ennek épp elég bizonyítéka az, hogy Bölcskei és Capp is a helyükön vannak. Mert ha az egyik bukik, bukna a másik is.

 24. […] Bishop’s Chess 3. (Püspöki sakkjátszma 3.) […]

 25. Bishop's chess said

  Először azt hittük, Bölcskeiről szól a “Püspöki válás”:

  http://atv.hu/bulvar/20110224_meglepetes_elvalt_a_magyar_puspok

  De nem. Vannak rajta kívül még a feleségüket csaló püspökök.

 26. ancilla said

  Nemcsak Bölcskei csalja a feleségét, mint a répát: Czapp-CzaRAŐŐ!
  Nagyon megnyugtató: más püspök is megszegi napi rendszerességgel a tízparancsolatot!
  De csak Bölcskei veszíti el koreai bankokon keresztül a magyar állam és a hallgatók pénzét!
  Mi győztünk!
  Bölcskei, a mi püspökünk a mocskosabb gazember!
  Na és Balla Péter, Szabó András, a két hamisranúzó, okirathamisító lator???

  • Bishop's chess said

   Bölcskei állítólag már nincs tárgyalásra alkalmas állapotban. Ezért sokan egyenesen a fiához fordulnak, aki dinasztikus alapon képviseli az apukát, és meghozza helyette a szükséges döntéseket. Akárcsak az ázsiai és közel-keleti diktatúrákban. Azt nem tudni pontosan, hogyan viszonyul az ifj. Bölcskei, aki szintén lelkész, apuka nőügyeihez, pl. a Czapp-Czapp-ügyhöz. Csak azt tudjuk, hogy igen kritikusan.

 27. Garázda said

  Bölcskei ellen eljárást kellett volna indítani szabálysértés és garázdaság miatt, de nyilvánvalóan megvesztegette a rendőrséget. Többek között erre is kell neki a pénz, ami tisztára mossa őt. Fordított pénzmosás: nem a pénzt mossák, hanem a pénz mos. A pénz mosta el Bölcskei besúgó múltját is 🙂

 28. Homo said

  A pasaréti felszarvazása idején püspök urunk még hetero volt. Talán épp az akkori keserű tapasztalat és az afférban elszenvedett testi-lelki sebek fordították őt saját nemünk felé. Ezt meg is érteném. Aggasztónak inkább azt találom, hogy itt nemcsak a hajlamok játszanak szerepet, hanem piszkos anyagiak is. Püspök urunk nem csinál titkot abból, hogy hátszélfúvásból kíván a jelenlegi rendszerben megélni, és nem is akárhogy, hanem luxus módon. Korábban is csinált már hasonlót, amikor elölről-hátulról-oldalról fútta a megrendelő fülébe a híreket. Püspök urunk nem fejlődött semmit. De nem is változott. A szélfúvás maradt a kenyere. Igaz, megfáradt, megöregedett: mostanság inkább csak hátulról akar fújni 🙂

 29. […] József lelkipásztor, Bölcskei egykori Mikepércsre száműzött titkára, a Bölcskei által kihasznált és megalázott Czapp Enikő édestestvére, azonban nem hagyja annyiban, leleplezi a háttérpaktumot, méghozzá a Népszabadságban. […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: