Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Who is running for dean? 1. The Nursemaid with pipe (Dékánjelöltek: 1. A furulyázó dadus)

Posted by jhnnsclvn - július 27, 2010

A dékáni pályázat közzététele után bemutatjuk a pályázókat: elsőként a mélyből geyzírként feltörő Györgyiné Koncz Judit (önelnevezése: Betty) szédületes karrierjét.

Györgyiné Konz Judit a Károli Református Egyetem bölcsész-rektorhelyettese, ami képesítése alapján nem lehetne. Saját ambícióján kívül, amely szemmel láthatóan fordított arányban áll képességeivel, semmi sem jogosítja fel őt a bölcsészkaron való oktatásra sem, nemhogy annak vezetésére: sem képzettségének szintje, sem annak iránya. Ráadásul ő a most megbukott csapat szerves tagja, minden törvénytelenségben részt vett, eggyé forrt a Duplaszabó Diktatúrával. Kinevezése semmilyen változást nem jelentene, sőt, rontana a helyzeten.

Koncz pályafutását egy vidéki gépipari iskola tanszéki ügyintézőjeként kezdte. Bölcsészismereteket itt még titkárnőként sem szívhatott magába. Torka és nyelve innen tovább vitte őt, először csak az értelmiségi létforma pereméig, a napközis dadusságig, ahol a felügyelet mellett énekelgetett és furulyázgatott is az apróságoknak. Nem azonnal sikerült bekerülnie az alsófokú oktatásba (sem). Pedagógusi tehetségét először a kecskeméti konzervgyári munkásokon próbálhatta ki: egy lévén közülük, énekből korrepetálta őket, míg megszerezte a tanítónői képesítést. Ezt kiretusálta az életrajzából, oda mindjárt a későbbi rangosabb „diplomát” írta be, ami azonban így sem egyetemi, csak főiskolai, annak is csak vidéki, és abból is a leglájtosabb: ének-zene általános iskolai tanári. A vidéki alsófokú tanítói papírral sokáig vándorolt egyik vidéki általános iskolából a másikba, lényegében mindenütt ugyanazt csinálva: felügyelt a napköziben, népdalkört és furulyaszakkört vezetett. Végül ezzel a szerény képesítéssel és előélettel sikerült egy budapesti egyetem rektorhelyettesi székében landolnia, először a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai karának oktatójaként. Ott földolgozta magát a rektorhelyettességig, mint a főiskolai Kar képviselője az egyetemi Szenátusban, majd konfliktusba került a főigazgatóval, mert a helyét akarta megszerezni. Koncz asszony ezért áttelepült a bölcsészkarra, a rektorhelyettesi székkel együtt. Sokáig a rektorság álmát is dédelgette, de most a dékánság került számára karnyújtásni közelségbe. Ezt neki már tavaly megígérte legfőbb szövetségese, Szabó András jelenlegi dékán (akivel termékeny együttműködésük alatt sok közös skalpot gyűjtöttek be: 1 rektort, 1 gazdasági igazgatót, 2 dékánt, 2 rektorhelyettest és 2 doktori iskolai vezetőt fúrtak meg közös erővel röpke másfél év alatt). Szabó tavaly ilyenkor beadta rektori pályázatát, amit a Zsinat visszavonatott vele. Ezzel Betty asszony dékánsága is kútba esett. Most viszont újra megcsillant a nagy lehetőség.

Önéletrajzát, amely olvasható a kre honlapján, http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=keres&sub=cv&id=48, rendkívül ügyesen szerkeszti, hogy elleplezze egyetemi végzettségének voltaképpeni hiányát.

A tanítói képesítést kihagyja, majd a szegedi Juhász Gyula Főiskolát, ahol általános iskolai énektanárrá képeztette magát tovább, szendvicsként beilleszti két „ELTE” közé. Az első ELTE egy hároméves zenepedagógiai levelező kurzus, ahol havonta egy szombaton az összegyűlt vidéki tanítók fejébe töltötték, hogyan kell az éneket középiskolában oktatni.  Mivel azonban a Károli bölcsészkarán nincs énekóra, nem tudjuk, hogy vehették őt fel ezzel a papírral a BTK-ra. A második ELTE pedig egy neveléstudományi doktori iskolai képzésről szól (megint a DI-k leglájtosabb változatából), ahová nem annyira járni kellett, mint inkább fizetni, de ez nem volt probléma az egyetem zsebéből.

Koncz Judit mindenből a lájtosat szereti: énektanári diploma, pedagógiai levelezőkurzus, pedagógiai doktori iskola. Még véletlenül sem szorul ezek közé valami egzaktabb, akárcsak halvány intellektust is követelő szakma. De lájtos módon is meg lehet szerezni a formális papírokat. Ez meg is történt. Közel 50 évesen megvan a pedagógiai PhD, majd 4 év múlva a pedagógiai habilitáció. Mindez az ország első számú állami egyetemén, az ELTÉ-n. Hogy miért állt szóba az ELTE egy Koncz Judit formátumú jelenséggel? Nem akarunk összefüggést találni, csupán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy Györgyiné Koncz Judit a Duplaszabó Diktatúra oszlopos tagjaként szoros szimbiózusban működött a két Szabóval, nemcsak az Andrással, hanem az Ágnessel is, aki sok vezetéknevet használ, így a Szabó mellett néha a Kulcsárt, néha a Hanságit. Apósa pedig az ELTE és a MAB egyik fő megmondó embere. Hogy megmondta-e vagy sem, hogy Koncz Juditnak minden lehetséges papírt ki kell adni, azt nem tudjuk. Ezekben a lájtos tudományokban elvileg önállóan is előrejuthatott.

Koncz Juditnak az ének mellett néha rajzóra is jutott az általános iskolában, és a doktori iskolában már a sporttudományok is érdekelték. Vagyis a kevésbé intellektuális tanulók kedvenc tárgyait oktatva – ének, rajz, esetleg testnevelés – nem volt alkalma munkája során igazi bölcsésszé mélyedni.

Továbbképzései sem a bölcsészet irányába terelték: karvezetői továbbképzés, 1985-1989 a Bács-Kiskun megyei Pedagógiai Intézetben, majd gregorián és egyházzenei továbbképzések következtek. Bölcsészetről ezekben sincs szó. Munkahelyeinek sem volt köze a bölcsészettudományokhoz: Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét, ahol tanszéki ügyintéző, Kecskeméti Konzervgyár Kórusa, ahol korrepetitor, Kerekegyházi Általános Iskola, ahol napközis tanító, ének-zene, kórusvezetés, furulya szakkör, honismereti szakkör, a Halasi úti általános iskolában ezen kívül a rajzot is rábízzák, a Ladánybenei Művelődési Házban népdalkört vezet, a Zrínyi Ilona Általános Iskolában, Kecskeméten ének-zenét oktat, kórust vezet, felügyel a napköziben és „szervezi a szabadidőt”. A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában, Kecskeméten kórust vezet, a Bányai Júlia Gimnáziumban, Kecskeméten ének-zenét oktat kórust és furulya szakkört vezet.

Ezzel az előélettel kerül Nagykőrösre, a KRE Tanítóképző Főiskolai Karára, ahonnan átjön a bölcsészkarra tanszékvezetőnek és rektorhelyettesnek. Mivel itt a kiszemelt pozíciók foglaltak, ezeket ki kell üríteni, vagyis 2 alkalmas szakembert megfúrni egy miatt. Ezt az apróságot Szabó András dékán és helyettesei, Kulcsár-Szabó Ágnes és Bíró Mária, az általuk irányított HÖK-ös szavazógépezettel simán végrehajtják. Kopp Erikát leváltják és elüldözik a Neveléstudományi Tanszék éléről, amit pedig kiválóan működtetett, és Vargha András rektorhelyettesi székét is felszabadítják neki. Az akcióért László Márton HÖK-elnököt, aki a Kari Tanács koreográfiájában főszerepet játszott, a sikeres puccsok után, a reformátusok kultuszhelyén, a Kálvin téri templomban kitüntetik. Betty asszony pedig a Kari Tanács tagja lesz, és így Szabó Andrással, Kulcsár-Szabó Ágnessel és Bíró Máriával egyenlő mértékben felelős a Kari Tanács diktatorikus átalakításáért, törvénytelen működtetéséért.

Koncz Judit korábbi oktatói tapasztalatait (ének-zene, furulya, népdal, néptánc, rajz, sport) a Károli bölcsészkarán nem tudta hasznosítani, részben előrehaladott kora, részben veleszületett szerény intellektuális képességei miatt pedig színvonalas pályaváltásra nem volt képes.

Kutatási területei sem éppen a bölcsészet fő irányát képviselik, már amennyiben a szó valódi értelmében nála kutatásról lehet beszélni: pedagógiai kutatások, pedagógus életutak, tantervi dokumentumok, zene és nevelés kapcsolata, egyházi oktatás-nevelés (ez utóbbit nem tudjuk, milyen háttérrel, hiszen élete nagy részében katolikus volt, a kálvinizmusra fordított navarrai Henrikként tért át, hasonló motivációval).

Közéleti munkássága sem kifejezetten a bölcsészet területére irányul: Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének tagja, Református Egyházzenészek Munkaközösségének tagja, óvodapedagógus, tanító, művelődésszervező és pedagógia szakokon záróvizsga elnök, tag. A MAB Tanárképzési Bizottságába rektorhelyettesként az intézmény részéről saját maga helyezte bele magát. A Studia Caroliensia folyóirat szerkesztője: ez az egyetem folyóirata, amely fölött egyedül diszponál, azaz egyedül dönt arról, mi jelenhet meg. Ez ennélfogva saját publikáció számára kritikátlanul teret nyit.

Nemzetközi kapcsolata van állítólag néhány kisebb jelentőségű holland főiskolával (Utrecht, Ede, Gouda), de főként általános iskolákkal, ezekben a városokban: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Ede, Emmen, Gouda, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam. Hogy milyen intézményekkel és milyen minőségű kapcsolat, létezik-e egyáltalán, az nem derül ki a CV-ből (a Pethő-Sándor-szindróma a nemlétező külföldi utakkal és publikációkkal pedig károlis kontextusban mindenkit óvatossá tesz). Az a tény, hogy egy koreai ifjúsági csoport részére tartott valamiféle kurzust is felsorol itt, arra a gyanúra ad okot, hogy Koncz Judit nincs tisztában azzal, mit jelent a nemzetközi kapcsolat fogalma.

Publikációinak száma 55 évesen 23. Ez ilyen lájtos területen különösen alacsony. A 10 legfontosabbnak ítélt publikciója olvasható a Doktori Tanács honlapján:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=7714

Mindjárt az első egy alternatív iskolai folyóiratban jelent meg, és mindössze 2 oldal (ez a 10 legfontosabb közül az 1.!). „Szakkönyvei” kivétel nélkül a saját kompetenciában lévő Károli Egyetemi Kiadónál jelentek meg, ahol a színvonalat gyakorlatilag ő maga szabja meg, azaz elintézi magának a megjelenést. 2 másik cikke pedig az egyenesen általa szerkesztett „Studia Carolensiá”-ban jelent meg, egy további pedig az általa megfúrt Kopp Erika kötetében. Angol nyelvű tanulmányának fordítója nincs feltüntetve. Egyetlen komoly szakmai fórum sincs a publikációs listán. Témái nem kifejezetten egyetemi bölcsésztémák: pl. Tanítójelöltek és kezdõ tanítók hivatástudatának alakulása vagy Reflektív gondolkodásra nevelés a tanítóképzésben, stb.

Mindezzel együtt a Károli Egyetem második embere Balla Péter után. Szenátustag, egyetemi alapítványi kuratóriumtag, a minőségbiztsítási bizottság (!) tagja, és a Felülbírálati Bizottság tagja. Ez utóbbinál szeretnénk felhívni a figyelmet a tavalyi törvénytelen doktori iskolai felvételire és az az ellen panaszt tevő hallgatók kérelmének lesöprésére, amelyben Koncz Judit játszotta a főszerepet. Kérjük, hogy aki nem ismeri, olvassa el a hallgatói panaszokat itt a blogon (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/09/students-complaint-2-hallgatoi-panasz-2/ (különösen a 3. eset) és https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/08/students-complaint-1-hallgatoi-panasz-1/), mert az ő érdekeik súlyos sérelmet szenvedtek, és éppen az által, akinek ezek képviselete hivatali feladata lett volna.

Összefoglalva: Györgyiné Koncz Judit nem rendelkezik sem szakirányú egyetemi végzettséggel, sem bölcsészettudományi oktatói tapasztalattal. Szamailag nics semmi keresnivalója egy egyetem bölcsészkarán. Nemhogy dékánként, tanársegédként sem. Erkölcsileg súlyosan kifogásolható, ahogy a hallgatók érdekeit képviseli. Végül pedig ugyanannak a csapatnak a szerves, domináns részét alkotja, amelyik a Szűcs Ferenc rektorsága és Kulin Ferenc dékánsága alatt kiválóan működő bölcsészkart szakmailag és erkölcsileg tönkretette. Az ő megválasztása teljesen értelmetlen: erkölcsileg ugyanazt a minőséget képviseli, mint a leköszönő dékán és helyettesei, szakmailag pedig még annál is rosszabbat. Egészen pontosan: szakmailag nincs semmi köze a bölcsészkarhoz. Hitbeli kötődése – áttérés katolikusból reformátusra szakmai karrierjét elősegítendő – pedig nem látszik igaz(olt)nak.

205 hozzászólás to “Who is running for dean? 1. The Nursemaid with pipe (Dékánjelöltek: 1. A furulyázó dadus)”

 1. Puccsmester said

  Elég részletes bemutatás, de azért sokminden kimaradt. Pl. hogy Bettyke Szabó Andrással együtt személyesen kereste fel a MAB elnökét, hogy leváltassák az IDI-vezetőt. Erre következett a MAB-vizsgálat, amit ők ketten robbantottak ki:

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/10/27/the-unsuccessefull-takeover-der-gescheiterte-putsch-a-meghiusult-puccs/

  (A teljes cikk is ott van valahol egy pár poszttal később.)

 2. Nagykőrös said

  Hát Betty néniről igazán a nagykőrösiek tudnának mesélni. Nála hataloméhesebb, alattomosabb perszónát elég nehéz elképzelni. A szemedbe mosolyog, de már kiadta valamelyik vazallusának a parancsot az eltaposásodra. Szemtől szembe sohase mond semmi rosszat. Azt hiszed hogy téged bír, pedig dehogy. Sokan kedvesnek tartják, mert behízelgő modora van. Pedig pokolian rosszindulatú.

  Itt is majdnem tönkretette a tanárképzést. Nagy szerencse, hogy elment Pestre. Itt senki se fogadná vissza. Kérdezzétek csak meg Nagy Istvánt! Vagy Árpi bácsit.

 3. Kollégista said

  Teljesen kimaradt az életrajzából a kollégiumi dicstelen működése. Ott se mondhatni, hogy szívén viselte a hallgatók ügyét. Ő szabta meg a kollégiumi díjakat. Aki szimpi volt neki, az csak a felét fizette annak, mint akit utált. És ez csak az ő szeszélyétől függött, nem a szociális helyzettől. Volt egy lány, akinek csak az egyik szülője élt, az is rokkantnyugdíjas volt. Azzal olyan undokul bánt, a végén ki is dobta a koliból. És közben mézes-mázosam beszélt vele: “Drágaszágom menj albérletbe, ha valami nem tetszik”. Szegény csaj, el is ment a suliból is, mert albérletre nem volt pénze. Pedig nem tanult rosszul. Szerintem azóta sincs diplomája, és ezt Betty tanárnőnek köszönheti.

 4. Marcilaci said

  Kopp Erikát puccsal váltották le a Neveléstudományi Tanszék éléről, hogy helyet csináljanak Bettykének.
  Ez így történt:
  Pályázatot írtak ki a Nevtud Tsz élére, amit már évek óta Kopp Erika vezetett – jól. A Kari Tanácsülést a szavazás miatt úgy időzítették, hogy egy nappal Bettyke habilitációja után legyen. A HÖK persze be volt avatva. Mielőtt elkezdősött volna a szavazás a két jelöltre, László Márton HÖK-vezető szót kért, és előadta, hogy Koncz Judit előző nap habilitált az ELTÉ-n. Szabóék rá osztották ki ezt a feladatot. Még a bejelentés pillanata is előre volt egyeztetve. Ezek után a HÖK-ös többséggel Bettyke győzött.
  László Márton pedig ezért az alakításáért a soron következő szenátusi ülésen megkapta a “Pro Universitate Juventutis díjat”.
  Íme: 208./2009. (06.17) sz. Szenátusi Határozat
  (http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=127)

 5. filológus said

  Hát ez igazán fantasztikus! Jól mutatja, hogy a mélység irányában nincs megállás! Szabó magánál is hülyébbekkel szövetkezik. A magánál okosabbakat már amúgyis kifúrta. Ezzel a Bettyvel viszont szívélyes a kapcsolat, mint Petrőczi írja az Áfonyahegyi…, Bettyke telefonálgatott nekik Heidelbergbe is, ahol ketten keltették a magyarok rossz hírét színvonaltalan német makogásukkal és primitív mohóságukkal.
  Ezt vajon olvasgatják azok a derék református testvérek, akiket eddig még sikerült Szabónak, Ballának megvezetnie?
  Egyébként az ELTE Neveléstudományi IDI-je a legszínvonaltalanabb fórum, amivel találkoztam. (Volt velük dolgom, elhihetitek.)
  Ők még annyira frissek, hogy még jól jön nekik az ottani védés, akár PhD, akár habilitáció. Ezért befogják az orrukat és a szemüket és a legorbitálisabb tudatlanságot is átengedik.
  Gratulálunk, Károli BTK! Sikerült még egy fokkal lejjebb kerülnöd!

  • Nagykőrös said

   Azt tudtátok, hogy Petrőczi is tanított Nagykőrösön? Még onnan származik a barátság Bettykével. Szóval a Szabó-házaspár szívesen ültetné be a dékáni székbe furulyás napközis óvónénit. Továbbra is ők dirigálnának.

   • Amici said

    Nemcsak Petrőczi tanított Nagykőrösön, hanem az a Baranyai Katalin is, akitől szintén visszavonták a doktori fokozatot tavaly tavasszal. Mind a hárman barátnők voltak. Innen jött az ötlet, hogy Baranyainak az ELTÉn megbukott dolgozatát ott vigyék át, ahol mindkét barátnő nagyfőnök.

   • Nagykőrös said

    Nagy Pista boldog, hogy megszabadult a három boszorkától. Különben most a TFK heverne romokban, nem a BTK.

    Baranyai itt különben azt híresztelte, hogy a kisdoktorija már rég megvan, és hogy a nagydoktoriját írja. A blogon viszont azt olvasom, hogy nem a nagydoktorija bukott el, hanem a PhD-ja, és az is már másodszor vagy harmadszor. De nekünk itt azt mondta, hogy nemsokára nagydoktor lesz. Lenézett itt mindenkit.

 6. Korifeus said

  Ez az egész dékáni pályázat egy szemfényvesztés. Csak látszatcseréről van szó. Ez a Koncz ugyanolyan sáros mindenben. Minden fúrást együtt csinált Szabóval és a felesége puszipajtása. Lám, még Áfonyahegyen sem tudtak meglenni nélküle.

 7. animus said

  Ez egyértelmű. Szabóéknak most egy kicsit a háttérbe kell vonulniuk, mert annyira gáz, ahogy viselkednek. Nem az erkölcstelenség, nem a közokirathamisítás, nem a lopás, hanem az, hogy annyira ügyetlenül csinálják!
  Lám, Petrőczi nem állta meg, hogy ne válaszoljon a blogsárkányoknak az Áfonyahegyi…ben. S miket írt benne? Még jobban leleplezte magukat. Ebből a Dunántúli Református Egyházkerület által szponzorált szövegből tudtuk meg, hogy Szabó András hazaprivatizálta a hencidai templomból az úrasztalát! Tudja vajon Steinbach püspök, hogy egy ilyennek nyújtott támogatást? Szabó püspök vajon mit szól hozzá? Nem égő neki ez a primitív tolvaj tempó?
  De még mindig Szabóék kezében van az irányítás, behozták a képbe és a rektorhelyettesi székbe ezt a falusi tantónénit, ettől akkor veszik vissza a neki juttatott posztot, amikor akarják. EZT GONDOLJÁK. Meg persze azt, hogy azt ír alá, amit ők akarnak.
  Szóval ez egy áldékán, hogy úgy mondjam, GHOST DEAN lesz.
  Isten nagyobb dicsőségére.

 8. ancilla said

  Igen, ez igaz. De hogy mernének a MAB elé állni egy ilyen tantónénivel? Szerintem inkább arról van szó, hogy Sepsit akarják – ugye, az APÓS akarja, márpedig amit ő mond, az parancs. De melléje odaeszik Bettykét. A szerencsétlen talán maga se tudja, hogy azért jelölik, hogy még biztosabban megválasszák a franciás nyelvezetű főtitkárasszonyt.
  Szóval ez a “demokratikus” választás fügefalevele, mert ugye, egyből egyet választani, az most már nagyon gáz, Szabó elégszer megjátszotta.

  • Korifeus said

   Hadd pontosítsalak: Szabó próbálkozott mr jópárszor ilyen-olyan pozícióval: dékánsággal, rektorsággal, de mindig elvesztette, mert mindig volt ellenfél. Ezt követően dolgozta ki magának az ellenfél nélküli harc győztes stratégiáját, amit aztán a legutóbbi dékánválasztáson megjátszott, ráadásul rektorhelyettesi pozícióból. Hogy el ne felejtsük: a rektorhelyettesi pozícióba nem választás vagy felkérés útján jutott, hanem a hivatalban lévő Popély Gyula rektorhelyettes megfúrásával. Hogy egészen összeálljon erről a gusztusos módszerről a kép: azt a pillanatot használta ki, amikor a rektorhelyettes egy műtétre határon túli szülővárosába utazott. Ezt szereti Szabó: a távollévő ellenfelet megrágalmazni és leváltatni. Ez megint bejött.

 9. tudományos kutató said

  Nagyon egyet értek Református Szellemmel abban, hogy ez a konglomerátum, amelyet most “református egyetem”-nek neveznek, ugyanilyen joggal nevezhetné magát szcientológiai egyetemnek. Egyébként tartalmilag abba az irányba mennek. Az őszre tervezett átalakítás: a legszentebb kommunikáció jegyében, nem gyanús az nektek? Nem a KOMMUNIKÁCIÓ ÁLL A SZCIENTOLÓGUSOK CSÁBÍTÁSAINAK KÖZÉPPONTJÁBAN IS?
  Ezt a célt szolgálja Sepsi ARANYSZÁJÚ dékánná jelölése is.
  Valami nagyon sötét erő áll Balla, Szabó és a Károli mögött. Néhány megoldás:
  1. az újfasiszták
  2. a szcientológusok
  3. a sátánhívők.
  Közben olvasom a KREhonlapján, hogy Kun Miklós (a Béla unokája) Kremlinológiai Intézete tovább bővült, most már Gulágkutató Intézetté is avanzsált.
  Nem mond ez nektek valamit????

 10. curious said

  Valami érthetelen átépítés folyik itt is:
  http://www.gkf.hu/
  Azt tudtátok, hogy ez a Károlis hallgatókból álló cég írta az EU-s pályázatokat Koncz Judit számára? Mi szükség volt külsős bedolgozókra, amikor az egyetemnek saját pályázati referense van? Aznap, amikor Konczot előveszik a blogon, törölték a cégoldalt is. (Keressetek rá a GKF Károli kulcsszavakra Google-val.) Szerintem tudják, hogy szorul a hurok.

  • jhnnsclvn said

   Tényleg törölték. Nem tudtuk. Ebbe véletlenül nyúltunk bele. Párszor előfordult, hogy érdekesebb leletre bukkantunk, mint gondoltuk, amikor egy kicsit utánaástunk. Keresünk tovább. Tárolt változatnak kell lennie. (Mészáros ominózus disszertációjából is volt még egy pár a neten, pedig gyorsan lekapták.)

   • Bumpster said

    Hát még milyen leletekre fog bukkanni a rendőrség, ha ennek a Gazdasági és kutatási fejlesztő cégnek a dokumentációjában olyan számlákat talál, amit hol Hansági Ágnes, hol Kulcsár-Szabó Ágnes írt alá azonos lakcímmel és szigszámmal. Ezt a “körözött” hölgyet a rendőrség már amúgy is vizsgálgatja.

 11. Vronic said

  Egyértelmű, hogy Szabó a saját hatalmát akarja vele átmenteni. Ha dékán lesz, akkor vigyétek bíróság elé azt az ügyet, amikor felülvizsgálati bizottsági elnökként elutasította a felvételizők panaszát. De ezt anélkül is megtehetitek. Ott komoly összegekről volt szó, abban az eljárásban minden törvénytelen volt. Kereshettek rajta meg a cinkosain egy pár millát, amitől megfosztott benneteket. Koncz volt az elnök, de ne kíméljétek a jogász … …t, a hökös László Mártont, a Szabó-féle Cziczkát, meg Gál Lászlót, a bétékás mindenest sem, mert ők is részt vettek ebben a mocsokságban. Talán csak az akkori főtitkár, Ravasz Levente viselkedett tisztességesen. Ő állítólag a panaszosok pártján állt, mert utána rögtön kirúgták.

  • vidéki oktató said

   Ez egy nagyon jó ötlet, meg kell őket hurcolni nyilvánosan a bíróság előtt. Addig kell megindítani, amíg ki nem fut az ember az időből.

 12. curious said

  Facebook:
  http://hu-hu.facebook.com/topic.php?uid=127946770558850&topic=104

  GKF Company Április 12- én múlt egy 1 éve, hogy hivatalosan megalakult a főként a Károlin végzett fiatalokat tömörítő Gazdasági Kutató és Fejlesztő Szövetség, mely a hazai gazdasági szféra alternatív és innovatív fejlesztését tűzte ki működésének céljául. Természetesen a mára már cégcsoporttá fejlődött GKF Company “jogelődjének” megalakítását is hosszú munka előzte meg, azonban nem is számítottunk rá, hogy ilyen sok vár még ránk a működtetés és fejlesztés során.
  Kicsit több, mint egy éve a legmerészebb álmodozásaink során sem terveztünk olyan eredményeket, melyeket működésünk “csonka” évében teljesítettünk, most pedig az egyik közösségi oldal bizonyíthatja már nem csak saját magunk, de bárki más számára is, hogy tettrekészséggel, kitartással, jó koncepcióval, jó ötletekkel és megvalósítással, de leginkább összetartással bármelyik fiatal képes olyan eredményeket elérni, amik előtt a környezetünk fejet hajt, elismerően biccent egyet.

  Ezen gondolatok sarkalltak arra, hogy pár szóban köszöntsem a cégcsoport menedzsmentje nevében az idelátogatókat, a kollégákat és a szerkesztőket, illetve bemutassam a céget pár szóban.

  A GKF Company a hazai gazdaság szereplői, azaz a Kkv-k, a kormányzati szervek, a Képző és Oktatási Intézmények valamint a kutató műhelyek közötti aktív kapcsolat kialakítását és aktív működtetését tűzte ki céljául. Ez természetesen utópisztikusnak hangzik, illetve brosúra szövegnek, hiszen sok hasonló missziót és célkitűzést hallhatunk már hazánkban mindenfajta későbbi érezhető eredmény nélkül.
  Nem gondoljuk azt, hogy Mi mindent jobban tudunk, és jobban is csinálunk, viszont azt igen, hogy a problémákat lényegesen másként megközelítve, a fiatalos lendület minden előnyét magunkban hordozva képesek vagyunk új szemléletet teremteni a hazai gazdaságban. Saját kutató műhellyel, önálló felnőtt képző intézménnyel és most már megfelelő gazdasági kapacitással (forgó töke, emberi erőforrás, technikai felszereltség, szakmai tapasztalat, kiterjedt ügyfélkör és kapcsolatrendszer), és talán mindennél fontosabb, hogy működtetési és üzleti tapasztalattal rendelkezünk.
  A cégcsoportot 4 cég alkotja, 6 működő üzletággal (Pályázati, Képzési, K+F, Szoftverfejlesztési, Pénzügyi, Szervezetfejlesztési) és 3 fejlesztés alatti üzletággal (Marketing, Adó tanácsadás, Energetika) működünk. Nyáron kezdjük az iroda-nyitási projektünket, melynek során 8 megyeszékhelyen nyitunk szolgáltató irodát a vidéki ügyfeleink kiszolgálásának és akvirálásának fejlesztése végett. Több mint 220 ügyféllel közel 340 projektet kezelünk, melynek supportálására, operatív bonyolítására szinte havonta kell növelnünk a személyi erőforrásainkat. Júliusban a GKF Company működéséből “megélők” száma meg fogja haladni a 100 főt.
  Eddigi eredményeink hatására, a pályázati “sláger termékek” piacán elértük a 10 %-os részesedést, a felnőtt képzési piacon pedig bekerültünk az 10 legnagyobb képzési projektet lebonyolítók közé. Sok összetevője van ezen sikereknek a bennünk rejlő lehetőség és tudáson kívül, úgymint a környezetünk támogatása, a piac helyzet, és azon termékkombinációk, melyek a működésünket felpörgették, és gyors expanzióra sarkalltak minket.

  Holnap ha be megyek dolgozni, a barátaim köszönnek reggel, akikben tudom, hogy bízhatok, olyan munkahelyen ahova az emberek szeretnek bejárni dolgozni (ezt onnan gondolom, hogy mindenki későn jár haza:)). De mind közül a legjobb, hogy azt csinálhatjuk mindnyájan, amihez értünk, és amivel a leginkább szeretünk foglalkozni. Talán ez a GKF ereje? A hivatástudat (a sok kis apró hiba ellenére) és az ügyfél centrikusság.

  • jhnnsclvn said

   Köszönjük az infót. Ha Györgyiné Koncz Judit szoros kapcsolatban állt a céggel, akkor biztos létezik néhány szerződés az egyetem és a cég között. Tényleg kérdés hogy minek, ha van belső kapacitás is. Még az is lehet, hogy erre a kérdésre is megkapjuk a választ, ha a rendőrség a már folyamatban lévő nyomozásokat ebbe az irányba is kiterjeszti. Ahogy a magyar közmondás tartja: Ami késik, az nem múlik…

  • animus said

   Több, mint százan élnek abból a cégből, melynek a képviselője NEM ÍRJA EGYBE AZ IGEKÖTŐT AZ IGÉVEL, lásd: “be megyek”. Ez a hihetetlen felvirágozása egy cégnek csak egyféleképpen magyarázható: PÉNZMOSÁS. mOCSKOS FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZEK FOLYNAK A CÉGBE.
   Tavaly tavasszal kezdődött ez a hihetetlen felvirágzás. Furcsa egybeesése a dátumoknak!

 13. tudományos kutató said

  Hát ez tiszta szcientológiai blabla! Honnan az ördögből lenne nekik, a volt károlisoknak pénzügyi képzettségük, amikor a Károlin ilyesmit nem oktatnak. Mi az az energetika??? A kommunikációt értjük, nagyon is, ARANYSZÁJÚ ENIKŐ ASZTALA.
  Szóval az egész régimagyaros, zsoltáros kutatás az ÁLCA, SZABÓ ANDRÁS A TRÓJAI FALÓ, mögöttük nyomulnak a pénzszívó sarlatánok. Nézzétek meg A SZÖVEGBEN: FORGÓ TÖKE ez vajon mi lehet? A Jobbiké vagy a szcientológusoké?

 14. filológus said

  És az a rengeteg helyesírási hiba, értelmetlen fogalmazás ezektől a PIACVEZETŐKTŐL! Mit oktatnak a felnőtteknek??? Ha tantónéni a minőségbiztosító, már meg is nyugodtam. BÖRTÖNBE FOGTOK JUTNI, GAZEMBEREK, SZABÓSTUL, BALLÁSTUL, HANSÁGISTUL.

 15. animus said

  És láttátok a hozzászólásokat? Csupa negatív IQ-s szöveg, ocsmány pofával. Azt hiszem, most sikerült ELKAPNI A TÖKÉT. (A FORGÓra gondolok.)
  Gazdasági bűncselekmények, picinyeim, ki véd meg benneteket???
  Szabó püspök, Bölcskei püspök?
  Kiderült, hogy a magyarországi református egyház (direkt írom csupa kisbetűvel) által fenntartott egyetem működteti az ország egyik legocsmányabb pénzmosodáját.
  Honnan jön a pénz??? Irán, Oroszország? Milyen szerepe van ebben az IMO-s Hermannak, a volt szovjet állampolgár Kovácsnak, Kun Miklósnak, a Béla unokájának???
  VÁRJUK A VÁLASZT AZ ÜGYÉSZSÉGTŐL.

  • ohranka said

   Na, végre, leesett! Elég soká tartott, amíg rájöttetek arra, amit minden Felix Eduardovicson edzett elmének pofonegyszerű. Világos a dolog: Hermann IMO-s kapcsolataival, a volt szovjet állampolgár Kovács Árpád és mindenekelőtt Nyikolaj Belovics, azaz Kun Béla unokájának, Kun Miklósnak a segítségével.
   Most aztán jönnek az olajdollárok meg olajrubelek! Betty tantónéni fantomcégén keresztül folyik át a lóvé Balláéknak, a Jobbiknak, Szabó Andrásnak, Hanságinak meg az APÓS érdekkörének.

 16. Pató Pál said

  Érdekes… Nem szerepel a Közigazgatási Minisztérium cégjegyzékében. Vagy csak én nem találom…

 17. ancilla said

  Az emberben felvetődik a kérdés, mit is tanítanak a Károli bölcsészkarán? Ahogy Puskin mondta Anyegin kapcsán: po nemnogo, csego nyibugy i kak nyibugy, azaz EGY KEVÉSKÉT, VALAMIT ÉS VALAHOGYAN. Hát ez a KRE BTK tanári ars poeticája is. Mivel pedig a tanítás kulcsszereplője maga a TANÁR, nézzük meg, MILYEN TANÁR is a bölcskar jelenlegi első embere, DÉKÁNJA, SZABÓ ANDRÁS.
  A tanár szó a nyelvújításkor keletkezett szóösszevonással a tant (ti. tudományt, ismeretet) árasztóból. Felvetődik a kérdés: MIT IS ÁRASZT magából Szabó András, a tanár PENETRÁNS TESTSZAGÁN kívül?
  Tudást bizony alig-alig, lévén maga is igencsak szűkében van neki. Egyetemi társai mesélik, hogy mit összeszenvedett szegény András a XIX. századi nagyregényektől! Unta, útálta, el se olvasta őket. A verseket is rühellette, kivéve, ha saját élete párja Petrőczi-Ludwig Éva Alice követte el őket, ezekben még az erotikusokat is nagyon-nagyon kedveli, azokat, amikben az ő EPERÍZŰ CSÓKJÁRÓL van szó.
  Szabó úgynevezett tudományos tevékenysége pár évtized helyileg és tematikusan is igencsak körülhatárolt szövegeire korlátozódik, de, mint tudjuk, NEM SZERET OLVASNI. Írni ennek megfelelően szintén ritkán ír és keveset, akkor viszont csapnivaló stílusban, döcögős hivatali nyelvezetben.
  Ezeket a semmitmondó, kutyát se érdeklő szövegeit olvasgatja fel cédulákról, maga elé suttogva, kappanhangon fel-felvisítva. EZ PROFESSZOR ÚR ELŐADÓI STÍLUSA.
  Petrőczitől tudjuk, amíg ő hozzá nem ment, azt hitte magáról szegény Szabó, hogy rossz előadó. De az Évi felvilágosította az ellenkezőjéről, azóta aztán nekibátorodott, évfolyamelőadásokat tart, sőt, tavaly még a MTA dísztermébe is bemerészkedett. (Ő ellentételezésképpen felvilágosította Évit arról, hogy GYÖNYÖRŰ. Ez különben Kelet-Közép-Európa legnagyobb titka maradt volna.)
  Így tehát tudják egymásról, hogy a dékán: TUDÓS, dékánné: SZÉPSÉG + KÖLTŐFEJEDELEMASSZONY + TUDÓS.
  A TANÁR tehát TANÍT, ÁRASZTJA A fent jellemzett TANT. dE OSZTÁLYOZ IS ÁM, VIZSGÁZTAT, DIPLOMÁK FÜGGNEK TŐLE.
  Szabó itt is igazi PEDAGÓGUS (gyerekeket szerető). Csak persze nem szeret mindenkit egyenlően. A kis bögyösöket, akik a mellüket, popsijukat, köldökpiercingjüket mutogatják neki, felettébb KEDVELI, csúnyán vigyorog, beles a szoláriumbarna testfelületekre és ÁBRÁNDOZIK. Miről is??? A keresztyén pedagógiáról.
  Vannak aztán olyan hallgatók, akiket ki nem állhat. Gyűlöli a jó külsejű, intelligens, elokvens és művelt embereket, különösen, ha férfinak születtek. Üldözi is őket! Ha kolléga, ha tanár, ha barát (?), annál inkább.
  De hajtóvadászatot tart az intelligens, autonóm személyiségű fiúhallgatókra is. Rossz jegyet ad nekik, eltünteti a vizsgajegyzőkönyveket, mindent megtesz, hogy ilyen fiatal férfiak, különösen, ha még reformátusok is, el ne hagyják diplomával a Reviczky utcát!
  Ez a Károli BTK első embere, ELSŐ TANÁRA.
  Ki csodálkozik ezek után azon, ha csak a sárkányfogvetemény burjánzik a perditaköltőről elnevezett utcában???
  Aki pedig nagyon is odafigyel Szabó dékán tanítására, az jár a legrosszabbul, mert “kanász lesz, akinek a nevelője kanász”.

  • Kanász said

   Úgy, ahogy mondod. Mészáros Márton nagyon odafigyelt Szabó dékán tanítására, ugyanúgy járt el a minősítés megszerzésében, mint mestere. Így aztán a végére foglalkozást váltott: megtagadta veleszületett mesterségét, a hentességet, és elKANÁSZodott.

 18. prudens said

  Szeretném megköszönni Petrőczi Évának, hogy Áfonyahegyi jegyzeteivel annyi értékes (negatív) információval szolgált saját magáról meg Szabó Andrásról, a nyócker Herosztratoszáról. Innen tudtuk meg, hogy Szabó – Szabó püspök sógora – kirabolta a hencidai templomot, és
  Mátyás urcai konyhaasztallá funkcionálta át a templomi úrasztalát.
  Petrőczi azért írta ezt a Dunántúli Református Egyházkerület meg a pápai Gyűjtemény által oly generózusan szponzorált könyvet, hogy “méltó módon választ adjon a blogsárkányoknak”, megmutassa, hogy milyen TUDÓS, KÖLTŐ, TANÁR is ő.
  Sikerült!!!
  Minden gondolkodás alapja a megkülönböztetés képessége.
  Petrőczi nem tud különbséget tenni a között, ami számára kedvező lehet, s ami nem. Ez utóbbit a megkülönböztetés minimális képességével felruházott, nem tökhülye ember megpróbálja titkolni.
  Nem így Petrőczi, a FŰZFAPOETESSZA! LEÍR MINDENT, AMI ESZÉBE JUT. Köszönet érte: sokan olvasgatták az Áfonyahegyi…posztunkat. De azt is mondták, hogy TÚLZUNK, ILYEN OSTOBA ÉLŐ EMBER NEM LEHET.
  Pedig igen! Petrőczi túlszárnyal minden képzeletet.
  Sikerült bebizonyítania: NEM TUDÓS, NEM TANÁR és NEM KÖLTŐ.
  Csak egy szerencsétlen, súlyosa önértékelési zavarokkal.
  És persze ciki, nem egyszerűen ciki, hanem VÉRCIKI.

 19. Horváth János said

  Prudensnek: Látom, örülsz, hogy valakit ennyire támadhatsz. Ahogy én elolvastam az Áfonyahegyi posztotokat, abból nem azt vettem ki, mintha az az ominózus asztal az egyház tulajdona lett volna. Valószínű, hogy vagy kölcsönbe adták úrasztalának, vagy pedig leselejtezték már régen. De Te nagyon szeretnéd bebizonyítani, hogy ellopták Szabóék. Vigyázz, mert az Úrasztala valami olyat jelképez, amibe belebotolhatsz még Te is.

  • ÉvikeKatica said

   Nem érted a lényeget! Az egy kvázi úrasztala, ahol eskették a Szabó-Petrőczi házaspárt. De úrasztalaként szolgált akkor és ott, most meg Petrőczi ízlételen hazudozásainak és Szabó csalássorozatának a tanúja.

  • No itt az első ember aki ide írta a nevét! Mi a helyzet a többiekkel? Szégyenlik? Persze meg tudom érteni! Hegedűs Zoltán

 20. prudens said

  Nem félek tőle: nem szoktam szakrális bútorokba botlani, a templomban kellő tisztelettel viseltetem irántuk és még egyet se privatizáltam haza.
  Féljen az, aki gúnyot űz hitéletünk legszentebb irataiból és hitelveiből.
  Ezek pedig egyértelműen Szabó András, Petrőczi Éva és Balla Péter. Hanságit csak azért nem sorolom itt fel, mert ő még azt se tudja, mik ezek. Szabó viszont, a lelkészgyerek és püspöksógor, TUDJA, TUDATOSAN MŰVELI A BLASZFÉMIÁT.
  Egyébként téged ki hatalmazott fel arra, hogy ítélj mindenki felett?
  Valamivel több szerénység és alázat nem ártana. Nem hallottál ilyesmit a teológián?

 21. Horváth János said

  Kinek milyen “lelki ajándék” adatott – olvasom a Bibliából. Van akinek a “lelkek megítélése”. És bizony, jaj neki, ha nem gyakorolja – ha adatott neki. És ha meg nem “adatott neki” és gyakorolja – szintén jaj neki, – ugyanis akkor nem tudja megítélni helyesen az embereket és dolgaikat.

  Úgyhogy: “igyekezzetek azért a hasznosabb ajándékokra”. Ha helyesen akarsz kritizálni református módra, tedd ezt.

  • Pató Pál said

   Na, de mitől olyan biztos Horváth János abban, hogy neki adatott a lelkek megítélésének ajándéka, azoknak pedig, akik pedig ezt a blogot töltik nem adatott? Mi van, ha Horváth János téved és ő az, aki nem tudja helyese megítélni az embereket és dolgaikat miközben Tartuffe-öt játszik.

   • animus said

    Egyetértek! Könnyű kívülállóként bölcselkedni meg megbocsátani egy erkölcsi piedesztálról. Az, akinek személyes tapasztalatai vannak arról, milyen aljasul, kíméletlenül viselkedik Balla, Szabó, Petrőczi, mennyire élvezik ALJASSÁGUKAT, hogyan üldöznek embereket, kollégákat és hallgatókat, másként látja a dolgokat.

   • Horváth János said

    Áll a fene kívül.

   • Pató Pál said

    De ha nem áll kívül, akkor végül is nem tudhatja, hogy ez a blog nem pont Isten útja, eszköze-e azért, hogy egy keresztény egyetemen valóban a kereszténység erkölcsi alapelveinek megfelelő színvonal érvényesüljön. Lehet, hogy az állóvíz ilyen formájú felkavarása sükséges ahhoz, hogy a keresztény erkölcsnek nem megfelelő emberi értékek megmérettessenek. És, hát, hogy egymás között vagy sem…haladni kell a korral…a technológia nem vár… Isten lehetővé tette, hogy a számítógépet feltalálják és nem akadályozta meg az Internet terjedését. Íly módon tette a lelkek megítélésének eszközévé.

   • Horváth János said

    Az a kérdés, hogy ami ebben a blogban leíratik, vajon mennyiben üti meg a “református kritika” mértékét. Már ami a bibliai értelemben vett református kritikát illeti. Íme néhány sor még 1928-ból ebben a témában. Szerintem ma is aktuális.

    I. évfolyam. Budapest, 1928. November 24. 10.Szám.

    REFORMÁTUS FIGYELŐ

    Szerkesztik: Dr. VICTOR JÁNOS, MURAKÖZY GYULA, BERECZKY ALBERT

    EGYHÁZI KRITIKA Írta: dr. Victor János

    Református fejbólintó János – fából vaskarika. A református egyház kritikából született és a kritika hozzátartozik a lényegéhez. A „hódolat illet meg, nem bírálat” álláspontján szerinte senki ember fia, ha még oly szent is, és semmilyen földi intézmény, ha még oly drága is, nem állhat. Ilyen kritikán felüli fenség és dicsőség egyedül az Úr Istent illeti meg, akivel szemben minden teremtmény, még az Ő képében járó is, esendő és ezért bírálható is. A „kritika” szó egy gyökérből sarjadt a „krízis” szóval. És éppen azért, mert az Isten egyedülvaló szuverenitása olyan megrázóan beleragyogott a reformátorok lelkébe, érezték át, hogy minden, ami emberi, még az ember – a keresztyén ember – vallási és egyházi élete is szüntelenül „krízisben” van, vád alatt áll, és csak kegyelemből élhet meg. Ebből a tőből sarjadt a református ember egyéni alázatossága is, amely semmi érdem birtokában nem tudja magát Isten előtt, de ugyanebből az önérzetes bátorsága is, amellyel a „semper reformari” elve érdekében ragaszkodik a kritika jogához egyházával szemben is.

    De ezzel már azt is elmondtuk, hogy különbség van kritika és kritika között. Nem református kritika az, amelyet valaki csak l’art pour l’art űz, amellyel csak a maga elkeseredett lelkén akar könnyíteni, vagy pozitív szolgálatra már nem elegendő energiáját akarja kipufogtatni. Ami negáció van a református kritikában, az csak arra szolgál, hogy akadályokat tisztítson el a felismert felséges isteni tervnek és akaratnak a megvalósulása elől. Az sem református kritika, amely a maga személyi szempontjaiból bírálja másoknak munkáját, az önnön tetszéséhez vagy érdekeihez mérve mindent. Csak az a kritika érdemli meg a református nevet, amelyből kiérzik, hogy a kritikus elsősorban önmagával szemben szigorú és maga akar elől járni hibáinak és bűneinek Isten színe előtt való alázatos elismerésével, – a gerendát a maga szemében keresi előbb, azután nyúl a más szemében felfedezett szálkához. És az sem református kritika, amely beleül az ítélőszékbe, hogy a megsemmisítés pallosát suhogtassa onnan. Igazi református kritika mindig szem előtt tartja a Szentlélek munkáját, amely a töredékesből is épet, az elgörbültből is egyenest tud formálni és kritikájával ezt a folyamatot akarja előmozdítani, egyszóval – nevelni akar.

   • Korifeus said

    Menjen be egyszer Horváth János barátunk a Szabó András és Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes vezette kari tanács ülésre a bölcsészkaron. Meg fogja látni a fából vaskarikát: ott csak és kizárólag fejbólintó Jánosok ülnek. Aki nem bólint, az megnézheti magát.

   • Horváth János said

    Engedtessék meg, hogy ideiktassam az általam mindennap olvasott áhítatot Oswald Chambers: Minden tőlem telhetőt az Ő uralmáért c. könyvéből. Szerintem van üzenete az itt tárgyalt problémakörhöz is:

    Július 30.

    A KIÁBRÁNDULÁS FEGYELMEZŐ EREJE

    „Maga azonban Jézus nem bízta magát rájuk…, mert magától is tudta, mi van az emberben.” Ján. 2, 24-25.

    A kiábrándulás azt jelenti, hogy nincsenek többé hamis ítéleteink az életben. A kiábrándulás folytán csalódásoktól való mentesülni akarásunk lehet, hogy kellemetlenkedőkké és a mások megítélésében szívtelenül szigorúakká tesz minket, míg az Istentől származó kiábrándulás eljuttat minket oda, hogy az embereket a maguk igazi mivoltukban láthatjuk, és még sincs semmi kellemetlenkedés, semmi szurkálódásra, kellemetlen dolgok szólására való hajlandóság bennünk. Az élet sok kegyetlen dolga abból származik, hogy ábrándokban ringatjuk magunkat. Nem ismerjük egymást a tények szerint, hanem csak az egymásról való elgondolásaink szerint. Vagy gyönyörű és nagyszerű, vagy hitvány és semmiség minden, elgondolásunk szerint.

    Az emberi élet sok szenvedésének az az oka, hogy nem vagyunk hajlandók az ábrándok eloszlatására. Valahogyan így megy ez: ha szeretünk egy embert – anélkül, hogy Istent is szeretnénk -, teljes tökéletességet várunk tőle, s amikor nem találjuk ezt, kegyetlenek és követelőzők leszünk. Azt követeljük egy emberi lénytől, amire képtelen. Csak egyetlenegy Lény van, aki képes kielégíteni az emberi szív utolsó fájó szakadékát is, és ez az Úr Jézus Krisztus. Hogy Urunk miért olyan szigorú minden emberi viszonyt illetőleg, onnan van, mert tudja, hogy minden viszony, amely nem a Hozzá való hűségre van alapozva, pusztulásban fog végződni. Urunk nem vetette bizodalmát emberekbe, mégsem volt soha gyanakvó, vagy kesernyés. Urunknak Istenben és az Ő kegyelme mindenhatóságában való bizodalma olyan tökéletes volt, hogy nem esett kétségbe senki felől. Ha emberekbe vetjük bizodalmunkat, végül is mindenki felől kétségbe fogunk esni.

 22. Incitatus said

  Én civis Romanusként és római szenátorként régóta olvasom a blogotokat. Előbb említett két címemet gazdámnak, Caligula császárnak köszönhetem. Voltak ugyan olyan megátalkodottak, akik kétségbe vonták, hogy mindez jogszerű lenne egy equus (latinul nem tudóknak: ló) esetében. De én mindig is harcoltam a négylábúakat érintő diszkrimináció ellen: lásd: “két láb rossz, négy láb jó”, hogy egy nem olyan régen elhunyt pannon embert idézzek.
  Szóval: ki meri kétségbe vonni a GAZDA JOGÁT arra, hogy BÁRMIT MEGTEHESSEN.
  Ha Szabó András gazdának: nálatok, ugye. dékánnak nevezik, az az ötlete támad, hogy feleségét, Petrőczi Évát intézetigazgatóvá nevezze ki, professzorrá terjessze fel: KINEK MI KÖZE HOZZÁ?
  Ezt gondolja Szabó András is, elvégre ő ismeri legjobban az uxort , s ha ő úgy látja jónak, hogy legyen belőle intézetigazgató, professzor vagy bármi más, csak annyit kiált: FIAT!
  És lesz. Ezt tette az én édes gazdám, Caligula is, s úgy látom, Szabó gazda nagyon is hasonlóan gondolkodik.

 23. french kiss said

  Ha én leszek itt a dékán, más világ kezdődik. Elég a sok tősgyökérből, Petrőczi ‘”természetes (?) szépségéből(?)”, jön, a franciás kultúra, én és támogatóimmal.
  Meg lesztek lepve, ki mindenki áll mögöttem…vagy hogy is mondjam…

 24. vidéki oktató said

  Nézegetem a KRE honlapját, csupa ásatag “hír”, márciusi újdonságok stb.
  Mintha nyári álmot aludnának a KRE vezetői. Aztán majd jönnek szeptemberben, akkor osztanak diplomákat! MéR CSAK AKKOR?
  Addig meg folydogál a sok intézetvezetői meg dékáni miegymás pótlék a számlákra.
  Meg, ugye, a Betty által gründolt konzultációs mamutcégből is jönnek a pénzek!
  Forrás: a Barátság meg egyéb olajvezetékek forrásvidékén.

 25. Pató Pál said

  Bár én Petrőczi Évát nem ismerem személyesen, egy kicsit utánazézve a neten a következő versét találtam:

  Ezékiel könyvére

  A pásztor
  ki önmagát
  legelteti,
  kinek kezén préda a jószág,
  vigyázzon: sorsát
  el nem kerülheti,
  megordasodnak egyszer
  szelíd juhai.

  Ez az önmagát beteljesítő jóslat tipikus példája. Ismerünk ilyet a irodalomban. Horváth Jánosnak is ajánlom. Ilyen az, amikor egy lélek saját magát legalább képes megítélni, ha csak tudattalanul is…

  • AnonymAnalyst said

   Petrőczinek tényleg vannak ilyen önbeteljesítő jóslatai. Odaát a Senkiföldjén Farkastorok ki is elemezte ezeket belőlük. Pl. a Kristusvérhamisítókról, akik majdan a Reviczky utcai épület szent lépcsőit koptatják, meg a “kis nyúlós”-ról, amit ő nagyra növeszt. Tulajdonképpen megírta lebukásuk történetét, a sorsukat. Csak az a probléma vele, hogy egyrészt, amint írod, ez tudattalanul történt nála, mert fogalma sem volt, hogy saját jövőjét jósolja meg, másrészt annyira elvakult és korlátolt, hogy még utólag sem látja, hogy mindez róluk szól.

 26. Horváth János said

  Szóval a Krisztusnál sincs már reménye Petrőczinek?

  • ÉvikeKatica said

   Ez az ostoba némber a saját nevében írogat. Szánalmas!

   • filológus said

    Érdemes megnézni a varnyu.info/blog/old1/2.htlm alatt Petrőczi Éva szadomazo verseit megfelelő fotoillusztrációkkal.
    Pucér női fenék alulnézetből, sötét férfikezek lefogják…
    Hát ez megint a puritaniumusnak egy egészen eredeti értelmezése.
    Petrőczi SZADOMAZO VERSEI!
    NÉZZÉTEK, LÁSSÁTOK! EZ A REFORMÁTUS EGYETEM DÉKÁNJÁNAK FELESÉGE ÉS A PURITANIZMUSKUTATÓ INTÉZET VEZETŐJE.
    Ebben az összefüggésben a franciázó és a furulyázó dékánjelölt nők kimondottan illedelmesnek tűnnek.

   • szadomazo said

    Milyen érdekes. Ahogy megjelent a bejegyzés, eltüntették a puritán képeket: a pucér női feneket a sötét férfikezekkel együtt. Már nem lehet rákattintani. Blogotok óriási hatással van a honlapokra. Megjelenik egy poszt, egy bejegyzés, és azonnal átalakul egy honlap.

    Szegények! Állandóan honlapszerkesztéssel vannak elfoglalva.

 27. animus said

  Próbáljuk ezt a kérdést józanul nézni. Ki mer nyilatkozni Krisztus nevében? Én biztosan nem. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy a köztörvényes bűncselekményekért, amelyet Balla, Szabó meg Petrőczi elkövetett, pl. a munkatársak elbocsátásakor, hamis tanúzáskor, köz- és egyetemi pénzek saját céljukra fordításkor, FELELNI FOGNAK A VILÁGI HATÓSÁGOK ELŐTT.Egyébként a bűnbocsánat feltétele a bűn őszinte megbánása.
  Látunk erre jelet akármelyiküknél?

 28. Horváth János said

  Jó. A Krisztus nevében nem nyilatkozunk, habár feltételezhetjük, hogy a házaspár hisz Krisztusban, sőt Balla is. És mit gondolsz, a világi hatóság részéről mikor fogják felelősségre vonni őket?

  • H.J. Fun Club said

   Kedves Horváth János, ha nem vagy kívülálló, akkor Te is tudod, hogy Krisztus mindenkit szeret: Ballát, Szabót, Petrőczit és Hanságit is. Egyetértek az idézeteddel, miszerint a Szentlélek képes mindent kiegyenesíteni. Szerintem itt is erre történik kísérlet, a fent nevezettek hatalmas tanulási-fejlődési lehetőséget kaptak most, hogy megtalálják azt, amit bármilyen okból eddig elhanyagoltak: önmagukat, embertársaikat, Istent. Szorítok nekik, biztos vagyok benne, hogy a siker az életüket (nem a karrierjüket!) is nagyban előrelendítené. De lehet, hogy ehhez sok időre lesz szükségük, és ez az egyetem addig is működhetne színvonalasan, keresztyén szellemben, nem érdekcsoportok között hánykódva. Az Áldás, békesség szavaknak is súlya van, hátha egyszer ők is megérzik ezt.

   • Horváth János said

    Amit Te vársz, arra nem csak nekik lenne szükségük, hanem minden reformátusnak manapság. (most a többiekről ne beszéljünk). Úgyhogy: “embereknél ez lehetetlen”.

  • prudens said

   Nemsokára! Járhatsz hozzájuk beszélőre, viheted az IGE vigasztalását, ha már ennyire naiv vagy. Kinek az oldalán állsz te? Mi az igazságén.

   • Horváth János said

    Remélem, hogy én (is) az igazságén. Hiszen ismered az Írást, tudod ki mondta: “Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

 29. prudens said

  Olyan elegem van ebből az avíttas szenteskedésből. Az ilyenek miatt olyan a magyarországi református egyház, amilyen. Mert nem tudtok mást, mint siránkozni és megbocsátani MÁSOK NEVÉBEN. Az én nevemben te ne bocsáss meg senkinek, se Ballának, se Petrőczinek, se Szabónak. És elegem van ebből a kioktató hangból is!

 30. Horváth János said

  Kedves Prudens! “Más szemében a szálkát meglátod, a magadéban a gerendát nem.” Ez olyan nyilván kiderül itteni írásaidból – számomra legalábbis.

  Utálom az “avittas szenteskedést” – nem vetted még észre?
  Én a Te nevedben bizony senkinek nem bocsátok meg. Csakis a Jézus nevében.

 31. Pató Pál said

  Horváth János szentül meg van győződve arról, hogy ő egyedül látja az “embereket igaz mivoltukban” a többi itt megszólaló csalódottságában “szívtelenül igazságtalan”. Tulajdonképpen ez az egyetlen érv, amit unos-untalan ismételget, csak más formában. Kérdés, hogy mire jó ez neki? Vajon nem felkérték-e, hogy kicsit kellemetlenkedjen, próbáljon egy-egy fricskát elhelyezni, esetleg valamilyen módon kiugrasztani a nyulat a bokorból, hátha kiderül kik írják a blog bejegyzéseit. Prudensben például már kezd felmenni a pumpa. A mi 007-ünk (H.J.) kezd egész jól berendezkedni itten…

  • Horváth János said

   Nem nehéz itt eldönteni, mi az igazság, ha valakinek van “felülről való bölcsessége”. Én mindenkinek ajánlanám a “megtérést”. Akkor senki sem járna rosszul.

  • Horváth János said

   Engem nem érdekel különösebben, kik írják a blogot. Egy részével tisztában vagyok, mert – ugyebár – “Istennek útjai kifürkészhetetlenek és csodálatosak”. Más részét meg sejtem. De nem mindegy? Majdnem mindegy.
   Aztán meg az utolsó ítéletkor úgyis minden napvilágra jön…..de sokszor még előbb is néha.

   • jhnnsclvn said

    Beavatnál? Én bloggazdaként sem tudom a hozzászólókat beazonosítani. Pedig nagyon szeretném tudni, kik ezek a klassz vitatkozók. Téged például eleinte Balla Péternek gondoltalak, mert annyira szíveden viselted az ő jó renoméját. De most Szabó András védelmével összezavartál. Ha te egy részükkel tisztában vagy, más részüket sejted, akkor sokkal többet tudsz, mint én. Nem mondom, hogy a blogon oszd meg velem a tudásodat, de legalább e-mailben, kérlek. Jó lenne, ha nem kellene az utolsó ítéletig várnom.

   • Horváth János said

    Kedves Johannes. Nem tudok én semmit. Becsszó. 🙂 Csak blöfföltem. Mármint olyat, ami neked érdekes lehet, és ne lenne nyilvánvaló….

   • jhnnsclvn said

    Mi az, ami Neked nyilvánvaló? Nekem csak annyi, hogy itt forradalom zajlik, és ezt sem az egyház, sem az egyetem vezetői nem akarják tudomásul venni.

   • Horváth János said

    Azzal egyetértek, hogy: “Hunniában valami készül…” De majd észreveszik azok is, akik még most nem vesznek róla tudomást. Mindig így szokott lenni.

  • 007 said

   Igaza van Pató Pálnak. Horváth János nem ártalmatlan. Először engem is megtévesztett, míg rá nem jöttem, hogy agresszív. Nem békíteni akar, hanem fenyegetőzni. Vagy Balla, vagy a megbízottja. Provokatőr. Túlságosan is berendezkedett itt. Sötét figura, figyelni kellene rá vagy kimoderálni. Teleírja a blogot a kenetteljes szövegeivel, de ez csak álca. Küldetése van.

 32. animus said

  Szerintem Horváth (?) Jánost (?) azért fizetik, hogy full time jobként írja be a visszataszító kegyességeit meg primitív kötözködéseit.
  Egyszerű: nem kell rá figyelni.
  A LÉNYEG ez: a “Mintha-egyetem” kitermeli a saját szabályait. Karasszon, aki tkp. egészen jól indult szakmailag, odáig süllyedt, hogy egy hányaveti nyelvezeten ír egy könyvet Izraelről, amelyból világosan kiderül, hogy nem ismeri a témára vonatkozó releváns szakirodalmat, sem a magyar helyesírás és az idegen szavak átírásának szabályait. Nyelvezetére jellemző, hogy Dávidot “frissensült király”-nak nevezi. Ez az ószövetségtudományi tanszék vezetőjének aktuális teljesítménye. De miért csodálkoznánk ezen, mikor a rektor Balla: az ő tevékenységét remekül jellemezte nagy tudású teológus kollégánk. A BTK dékánja pedig az a Szabó András, aki csalással jutott akadémiai doktori fokozatához, és naponta megsérti a tízparancsolatot. Különös szenvedéllyel a hamis tanúbizonyságot tiltó parancsolatot: erre vonatkozó bizonyítékokkal tele van a Munkaügyi Bíróság, meg dr. Takács-Balla ügyvédi irodája.
  Ezek TÉNYEK, NEM VÁLTOZTATNAK RAJTA EGY EGÉSZ horváthjánosokból álló PAPAGÁNKOMMANDÓ rikácsolása sem.
  Akármit igértek neked, úgyse kapod meg tőlük! Ezek rutinból hazudnak. Vagy magadtól teszed? Részvétem…

  • nefelejcs said

   És ne felejtsük ki Pethőt se, aki a HTK-n dékánhelyettes és hamis publikációs lista és önéletrajz alapján szerezte professzori címét, és aki szintén naponta megszegi a Tízparancsolatot, különös tekintettel a ne paráználkodj,… ne kívánd felebarátod szolgálóját, se ökrét se szamarát és semmit, ami a te felebarátodé.

  • Horváth János said

   Valóban – de tényleg – sokat ígért nekem a Megbízóm. (Dehát ez így van rendjén, nem?)

   • Horváth János said

    Ja, és nagyon fontos: már a nagy előleget ide is adta. (Dehát ez így természetes, nem?)

 33. filológus said

  Valamelyik idióta doktorandusz lesz horváthjános, akinek megígérték, hogy PhD-ztatják…

  • Rector said

   Szerintem mégiscsak Balla Péter lesz az. Eljátssza itt a jámbor idiótát, hogy szétkommentelje a blogot. Beszéljük rá Johannest, hogy moderálja ki ezt az együgyű szentfazekat játszó újszövetségi profot.

   • Horváth János said

    Az biztos, hogy nélkülem könnyebb lenne itt a dolgotok. Dehát nagyon szívemen viselem (én is) a magyarországi ref. egyház sorsát. Talán erre mutat az is, hogy Victor János írásait küldözgetem a MEK.be, mivel egyházunk illetékesei méltatlanul megfeledkeztek róla, hogy közkinccsé tegyék a reformátusok számára az ő írásait. (Tisztelet a kivételnek).

 34. filológus said

  Szerintem is ki kell moderálni horváthjánost! Ő a Petrőczi által megénekelt “patkányderbi” egyik éllovasa!

 35. filológus said

  Szerintem Balla az, ilyenkor nyáron rohadtul unatkozik. Megy a számlájára a két milla rektori fizetés, feneke alatt a több emeletnyi kolumbárium bérleti díja. Nem állnak szóba vele a Hegedűsék. Itt kommentelget.

 36. vidéki oktató said

  Nagyon lezüllik ez a blog, ha hagyjátok, hogy Horváth. J. telekommentezze.
  Tudományos és felsőoktatási kérdésekről volna itt szó, de ez neki magas, mint kiskutyának a farzseb, hogy az ő szintjén fogalmazzak.

 37. incitatus said

  Nem szégyellitek magatokat? Egy istállóban magasabb a kulturális színvonal, mint itt, mióta a horváthjános betette a patáját! A “lóláb” ellen egyébként tiltakozom. Mi, az equus nemzetség tagjai intelligens, tiszta lények vagyunk. Méghogy “sátáni”!

 38. komáromi csipkés györgy said

  Főleg a lovaknál meg nálad.

 39. dark side said

  Egy ilyen nyilatkozik, mint te, az avatag teológiai vacakjaival. Olyan unalmas vagy, hogy fáj.

 40. Pató Pál said

  Nyilvánvaló, hogy Horváth János nem magától bomlasztja a blogot. Talán tényleg fizetnek neki, hiszen olyan kitartó. Ha valódi önjelölt próféta lenne, szerintem már megunta volna, hiszen nincs semmi mondanivalója. Viszont a vátikus megszólalásai mellett azért néha kilóg az a bizonyos láb (akinek nem lába ne vegye magára) és kiderül, hogy a 007-es nagyrészt blöfföl. Nem volt jó a kiképzés. Én azt mondanám Johannesnek, hogy nyisson új blogot a jelenségnek és mindenki ott kommentelje H.J.-t. Így nem zülleszti szét a blogot, viszont témának nem rossz, hogy kicsoda Horváth János. Meglátjuk meddig jut.

  • 007 said

   Igazad van. Johannesnek fel kell lépnie. Ő egy fizetett ügynök.

   • Horváth János said

    Ki kell csinálni, mert az ellenség (ellenség?) oldalán áll. Na persze. Ismerjük ezt valahonnan már régóta.
    Mit bohóckodsz? Nem tudsz leellenőrizni?

   • anonymanalyst said

    Kedves Horváth János!
    Johannes ma reggel 2 hétre elutazott. Addig én veszem át a blogot. Szerkesztőségünknek az az általános véleménye, hogy Te nem tiszta szándékkal tűntél fel a blogon. Nyilvánvalóan provokálsz. Johannes túlságosan jóhiszemű. Először mi is hajlottunk arra, hogy Te egy gyengeelméjű jámbor szentfazék vagy. De ezt most már nem hisszük. Te Balla vagy Szabó András fizetett ügynöke lehetsz. Azért tűntél fel a blogon, hogy belülről bomlaszd azt. Johannes távollétében nem vállaljuk a kockázatot, hogy telespameld a blogot. Ezért kontrollálni fogjuk a bejegyzéseidet.
    AnonymAnalyst

   • Horváth János said

    Mindjárt gondoltam, hogy valami eredményre jut a “nagytanács”….

   • Pató Pál said

    Lehet, hogy H.J. egyenesen Messiásnak képzeli magát és mindjárt mártír lesz.

  • 007 said

   Zseniális ötlet volt az egyetemi vezetés részéről bevetni ezt a trükköt: kenetteljes maszlaggal teleírni a blogot, ugyanazt hajtogatva mindig, mint a verkli. Biztos úgy számítottak, hogy ha tele van ilyen rizsával a blog, már senki sem fog idekattintani. De pont az ellenkezője történt. Ahogy elnézem, az öreg nagyon megdobta az olvasottságot. Valamit csinálni kell vele, de hiba volna elüldözni. Én a blog megosztását sem javasolnám. Szerintem minden 3 HJ-hsz-ból kettőt ki kell moderálni, és akkor kb helyreáll az egyensúly.

   • spyware said

    Sokat törtük a fejünket a haverokkal, ki lehet ez a rejtélyes James Bond, aki állandóan harcra kész és olyan szenvedéyesen védi Ballát. Először Ballára tippeltünk, aztán Szabó Andrásra gyanakodtunk. Csak az volt a fura, hogy mindketten ötlettelen, szellemtelen figurák az életben, márpedig ez a James Bond ötletes és kreatív. Olyan hitelesen játszotta az idiótát, hogy bevettük és sajnáltuk. Most kezd az a meggyőződés kialakulni bennünk, hogy ez csak Petrőczi lehet. Hármójuk között ő a legkreatívabb. Versfaragónak gyatra, de kétségtelenül eredeti figura. Semmiképp se olyan uncsi, mint a másik kettő. Mi a véleményetek?

 41. Horváth János said

  Vidéki Oktatóban mintha Jézust hallanám. Vagy mégsem?………

 42. dark side said

  Én tudom, ki horváthjános, aki éjjel-nappal itt kukorékol a blogon. Nem alszik, nincs hobbija, olvasni utál, nem nyaral, nem sportol, nem udvarolgat. Ki ő? A Mátyás utcai rém személyesen, SZABÓ ANDRÁS.
  Persze megértjük. Ha mellettünk is egy Petrőczi hortyogna az ágyban, mi is kimenekülnénk a virtuális térbe, bár az udvari erkély rácsát is vágyódva néznénk, ha azon átlépünk, “magához ránt, jó anyánk, a föld.” (Ezt egy költő írta azon számosak közül,akiket te mint akadémiai doktor nem ismersz.
  De miért is vetted el őt? Maradhattál volna úgy, mint rég, hogy a jobb kezed a feleséged. És akkor azt a két szörnyű kölyköt se bocsátottátok volna a civilizált világra.

  • pedagógus said

   Rossz a példa. Nem szeretetről van itt szó, hanem pedagógiáról. A Református Egyház nagy hibája, hogy úgy működik, mint egy állam az államban. Ha konfliktus van, nem viszik külső hatósághoz, hanem megpróbálják megoldani házon belül, különösen, mert mindenki rokona mindenkinek, s kínos lenne lecsukatni pár rokont. Az egyházi bíróság azonban ritkán ítél érdemben, gyakorlatban meg szinte egyáltalán nem. Így sokan arra nevelődnek az egyházon belül, hogy elkövethetek én bármekkora bűnt, abból úgysem lesz büntetés, csak egy baráti dorgálás. Pedagógiai szempontból ez oda vezet, hogy egy idő után eltűnik a bűntetésől való félelem, nincs visszatartóerő, ha valakinek nincs lelkiismerete, azt csinálhat, amit akar. “Lopj, csalj, hazudj, és a haza fényre derül!” Ez az átka a Károlinak is: itt azok a hallgatók tudtak igazán érvényesülni, akikben a legkisebb volt a lelkiismeret, és ezért bármilyen bűnre kaphatóak voltak, ez vezetett ehhez az országos botrányhoz(mert ne legyenek kétségeink, erről már mindenki tud Magyarországon). Ha tehát szeretjük ezeket a bűnös lelkeket, saját lelki fejlődésük érdekében fel kell őket jelenteni a világi hatóságoknál is, hogy végre alázatra taníthassuk őket.

   • nefelejcs said

    Már megint kifelejtetted a HTK-sok közül a dékánhelyettest, a Károli Egyetem díszét, Pethő Sándort. Emlékeztetőül: Olvasd el a P.S. I love you-t, ezt is róla írták, meg a meghamisított CV és publikáció. (Sepsi is ilyesféle megtévesztésekkel próbálkozott, csak rejtettebben.)

  • Horváth János said

   “… hogy végre alázatra taníthassuk őket…”

   Rajta már végre! Elvégre egy alázatos ember tud alázatra tanítani másokat is…..

 43. French Hostess said

  Egy tudományos teljesítmény nélküli buta falusi liba lesz a bölcsészkar dékánja? És ő fog szakmai döntéseket hozni és professzorokat dirigálni?

  • APÓS said

   Ne aggódjatok. A döntéseket továbbra is a szakmailag legautentikusabb személy fogja hozni. Csak most más médiumot használok átmenetileg. Minden úgy lesz, ahogy eddig volt. Észre sem veszitek majd a különbséget.

 44. dark side said

  Persze, világos, az APÓS fogja távvezérelni a 0 tudományos teljesítményű bölcsikart, akár eddig a SZENNYES IDIÓTA SZABÓn keresztül, most a franciázó hostessen át.
  Csakugyan nem változik semmi, az eddigi színvonaltalanságot meg korrupciót semmi sem veszélyezteti.
  És ott van Betty nyanya fantomcége az ENERGETIKAI, VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI stb. szaktanácsaival, amelyen keresztül tisztára mossák az orosz olajrubeleket és tovább küldik APÓS meg ki tudja, még ki zsebeihez. Balla, Szabó András, Petrőczi mindenképpen kap belőle.

 45. P.S. I love you said

  Ugyan, Sanyikám sokkal ügyesebben csinálja, mint ez a Sepsi meg a többiek. Ő nem csak a barátaival szemben viselkedik úgy, mint a vaj (kenyérre lehet kennei) de az ellenségeivel szemben is. Bár, azt hiszem igazából nincsenek is barátai. Múltkor kérdeztem, hogy mikor mutat már be a baráti körének, de azt mondta, hogy neki olyan nincs. Ezen, mondjuk nem is csodálkozom, mert szegénykém olyan jelentéktelen, csak mi nők ragaszkodunk hozzá körömszakadtáig. Merthogy igenis jóképű és csinos,hiába, hogy kisebbrendűségi komplexusa van a kigyúrt izomagyúakkal szemben. Mi nők ugyanis szeretjük a vámpírtörténeteket és boldogan tartjuk oda a nyakunkat egy olyan energiavámpírnak, mint ő. Olyan szexi! Na, hogy szavamat ne felejtsem, ellenségei viszont vannak dögivel. Mindenki üldözi szegényt, szó szerint. Nemcsak azok a k..vák, akiknek az életéből hip-hop eltűnik. Naná, hogy jogosan, hiszen az ő ars poeticaja az, hogy egy kapcsolat csak addig jó, amig van egymásnak mit adni, igaz ezt ő elég sajátosan értelmezi, úgy, hogy egy kapcsolat addig jó, amig neki van mit elvennie a másiktól. De én már megszoktam ezt, mert a nagy emberek mindig sajátosan értelmezik az élet dolgait, nem?Szegény V. Kriszta, kár volt annyit szenvednie miatta. Még valami fegyelmi eljárást is kezdeményezett Miskolcon valaki ellen, akitől féltette ezt a drága embert. Momdanom se kell, nő volt az illető. Én nem hibáztatom Sanyikámat, hogy nem állt ki a meghurcolt nő mellett, hanem jó szokása szerint meghúzódott a háttérben,kivárta míg elül a vihar. Sőt kihasználta az időt, hogy benyaljon kicsit Lóri bának, akit később elmondott mindenféle aljas árulónak, azért, mert a botrányos meghallgatáson nem állt ki mellette. Tudjátok, amikor a hamis publikációkról nem tudott számot adni. Pedig ő igazán olyan jellemes ember. Miért bántjátok szegényt! Sunnyantós társaság!

  • Férfiszemmel said

   Hát ha egy nyálas meztelen csiga jóképű lehet? Lóri bácsi azért nem akarta annyira blamálni magát. Petrőczit se engedte Miskolcon habilitálni, tudta mekkora gáz. Azért különb, mint a barátja, Fried. Ő kiállt volna Pethő Sanyika mellett. És Sanyika megjutalmazta volna. Tudjátok, hogy értem?

   • Horváth János said

    Én például tudom. Gonoszul érted.

   • Horváth János said

    FOLYTATÁS NEHÉZSÉGEI.

    Nehémiás 4, 1-12

    “Minden kezdet nehéz” – szoktuk mondani. Tegyük hozzá: az Isten országában “minden folytatás még nehezebb”.

    Mennél jobban előhaladt Nehémiásék munkája, annál komolyabb ellenfelekkel kerültek szembe. Amikor híre ment, hogy hozzákezdtek a falak megépítéséhez, akadtak rosszakarók, akik hencegő fölénnyel kicsúfolták igyekezetüket. (2-3.) Mikor már mutatkoztak munkájuk eredményei és már félig álltak a falak, a nagyhangú ellenség szívós, tervszerű támadásba kezdett. (7-8.) Ne reménykedjem hát abban, hogy hovatovább egyszerűbb és simább lesz az út. “A harc hevesb lesz egyre.”

    És mennél jobban előhaladt Nehémiásék munkája, annál több nehézségre bukkantak önmagukban is. Amikor még csak elején voltak az építkezésnek, “a nép nagy kedvvel dolgozott”. (6.) Olyan könnyen túltették magukat az ellenség fenyegetésén és a munka fáradalmain egyaránt! De azután panaszra fordul a “nagy kedv”. “Képtelenek vagyunk…” Most már érzik, hogy milyen fárasztó a munka és az ellenség is egyszerre olyan aggasztóvá lett! (10-12.) Az “első szerelem” lelkesültsége nem tart örökké!

    De a templom mégis felépült?

   • anonymanalyst said

    Kedves Horváth János,
    a szerkesztőség álláspontja, hogy nem írhatod egyedül tele a blogot, Neked se jusson több hely, mint másnak. Te kicsapott teológus vagy, ráérsz, míg a többiek kenyérkeresettel vannak elfoglalva. De sokak szerint neked ez a kenyérkereseted, mert ezt nem hobbyból csinálod. Hogy ne élhess vissza helyzeti előnyöddel, kénytelen vagyok meghúzni a szövegeidet. A többségi határozat szerint a felét ki kellene moderálnom. Ehhez képest én eddig csak kb. az egytizedét húztam ki annak, amit írtál. Ha Johannes valamikor internetközelben lesz, helyreállíthatja, ha jónak látja. De most enyém a felelősség a blogért, nem kockáztathatok, mert te pont azt az időt akarod kihasználni, amíg ő távol van. Megnyugtatlak: nem nyaral, hanem az ügyön dolgozik most is, csak a háttérben.
    Üdvözöl:
    AA

   • P.S. I love you said

    Igen, drága János, egyetértek. A kis gonosz Férfiszemmel nem tudja milyen, amikor mi női szemmel látunk. Ugye te is szerelmes lettél Belé? Olyan ügyesen tudja elbájolni a nőket (meg a férfiakat is). Mindig van szabad vegyiértéke és ez valahogy a férfiakra is hat. Van benne valami nőies, ahogy a kis fenekét riszálja. Én nem vagyok egy nagy pszichológus, de arra gondoltam, talán a nőfalással kompenzálja a látens “ferde” hajlamot. Ne érts, félre, Jánosom, én nem török felett pálcát, azért, mert igazából inkább a saját neméhez húzna. Nem, én 100%-ig kiállok a homokosok jogai mellett. Dehát a jelenlegi munkahelyén ez főbenjáró bűn. Remélem nem te vagy az a homokos gyerek, akit kicsaptak. Egyébként, nem értem mit hablatyolsz itt össze a templom felépüléséről meg a nehéz kezdetről és még nehezebb folytatásról. Akik csalással akarják pozícióba hozni magukat, azok a jószándékú építők, akik meg szeretnék, ha mindenki tiszta lapokkal játszana és képességeihez mérten juthatna pozícióhoz, azok a rosszindulatú akadékoskodók? Nem nagyon értek én a magas tudományhoz, de nem úgy volt, hogy az a Jézus nevű figura kiverte a kufárokat és pénzváltókat a Templomból, hogy az ne a mutyizás, hanem az imádság háza legyen? Jaj, de magas ez nekem!

   • Horváth János said

    Mondhatom, nagyon csúnya dolog leellenőrizni a másikat, és kinyomozni, miért csapták ki a teológiáról. Meg olyanokat állítani róla, hogy James Bond meg 007es, amikor ti vagytok azok, akik belemásztok a titkos levelezésekbe, kikémlelitek Szabó András dékán és Balla Péterrektor postaládáját és felteszitek ide a blogra. Hát akkor most ki a kém? Én vagy ti?

    Hogy milyen bűn miatt rúgtak ki engem azt féleértitek. Vagy inkább gonoszul félremagyarázzátok. Engem P. Sándorhoz nem testi vonzalom fűz, hanem tisztán szellemi. Én csak erről beszéltem jó barátommal, aki elárulta azt a nagyhatalmú apósának. Ez az a bizonyos valami, amit én kifogásoltam annak idején Balla Péterben. Ez vetett árnyékot a barátságunkra. Én nem tudom, hogy adta tovább a püspök úrnak, amit tőlem hallot, de nagyon csúnya dolgokat feltételeztek rólam, ami nekem eszembe sem jutott. Rossz az, aki rosszra gondol – gondoltam az elején.

    De aztán beláttam, bűn volt egy másik férfiról annyi tűzzel beszélni. Nem az ő hibájuk, hogy rosszra gondoltak. Ezért elfogadtam azt a csapást, amit a Teremtő mért rám H.L. nagytiszteletű püspök úr kezéből, és tudom, hogy nem hiábavaló az, mert általa megtisztulhatok a bűntől. Most levezekelem ezt azzal, hogy segítem egyházamat az egyetem építésében. Nincs semmi emberi építmény hiba nélkül. De ti nem úgy kritizáltok, ahogy arra Victor János példát mutatott. Nem, ti romboltok.

   • P.S. I love you said

    Uram segíts! Tényleg te vagy az??? Hát, én csak úgy találgattam, igazán. Talán valami sugallat alapján mondtam, hogy talán te vagy az, akit az ellenkező nemhez való vonzódása miatt csaptak ki. Senki nem ellenőrzött téged. Ez egy furcsa ráérzés volt.

    Jánosom! De hát hol itt a bűn? Ez az egész blogozásod azt a célt szolgája, hogy vezekelj? Ugyan! Isten nem fog jobban szeretni vagy inkáb megbocsátani, ha itt kenetteljesen osztod az észt. Én amúgy abszolut megértem vonzalmadat Sanyikám iránt, akármilyen vonzalomról legyen is szó. Olyan könnyű vonzalomba esni iránta és olyan fájó a felismerés, hogy csak áltattuk magunkat, hogy azért nem enged közel magához, mert nem az, akinek látszik és fél, hogy ez kiderül (ahogy egyébként ki is derül előbb-utóbb). Kedves János, hidd el átérzem a fájdalmat, amit most érzel és nem akarom elbagatelizálni. Téged csúnyán elintéztek, elárultak, méghozzá a jó barátod és végül is nem lehet tudni miért tette. Persze Sanyikám akár ki is állhatott volna melletted, de ő nem szokott senki mellett kiállni, sőt általában mossa kezeit. Rólad is csak úgy beszélt, hogy a “buzi gyerek” és persze rögtön elhatárolta magát tőled, ugyanúgy, ahogy a miskolci kollegina esetében tette.
    Nyilvánvaló, hogy senki nem hibátlan. De ha te azért érzed küldetésednek, hogy ezen a blogon megpróbáld lebeszélni a itt megszólalókat, hogy a csalásokat, visszaéléseket napvilágra hozzák mert vezekelni akarsz egy olyan bűnért, ami szerinted meg sem történt, akkor a te motívumod sem jó. Én személy szerint sajnálom, ami veled történt, és azt még jobban, hogy egy ilyen alak miatt, mint az én kis Sanyikám.

   • P.S. I love you said

    Egyébként még a is lehet, hogy Balla nem magától nyomott fel az apósnál, hanem Sanyikám ötlete volt, hogy valamit tenni kellene. És mivel ő maga nem nagyon mer szembehelyezkedni a hatalommal, nyíltan legalább is nem, ezért áldoztatott fel téged.
    Emberek! Ne bántsátok Horvát Jánost!!!

   • Férfiszemmel said

    Tényleg ne bántsátok Jánost. Ő a szentéletű balek. Az a helyzet, hogy Petikének is tetszik Sanyika. Ezért lehet még mindig dékánhelyettes, pedig már egy egész ország tudja, hogy csaló. Sanyika és Petike tényleg feláldozták Jánost, hogy legyen egy HOMOKOS bűnbak, és eltereljék magukról a figyelmet. Csak azt nem tudom, melyikük a hím ebben a kapcsolatban. Petike is nagyon feminin. Ugyanúgy riszálja a cuki kis popsiját, mint Sanyika.

   • ratyi said

    Szerintem SZ. A. is ratyi, ezért vete feleségül P. É-t, akit egészséges libidójú ember bottal se piszkálna meg, mert olyan feminin, hogy már-már férfinak is beillene. Ezért vannak SZ. A.-nak állandó potenciazavarai igazi nők mellett, titokban szőrös férfitestre és szűk hátsókra vágyik. Szerintem ez a titkos összekötőkapocs SZ.A., B.P. és P.S. között, ezért értik meg olyan jól egymást, együtt nyomják gruppenben, mint a fiúk a kluban… 🙂

   • Vixelők said

    Nahát, csak nem? Ezek együtt? P.Sanyika meg B.Petike együtt, ez nyílt titok. Na de Sz.A-ról azt hittük eddig, hogy magányosan, a jobb kezével… Vagy a ballal is? Leváltotta P.Évikét P.Sanyikára?

   • the crying game said

    Nem titok, kérem, hogy a klasszika-filológusok körében divat áldozni a görög szerelem oltárain, a latin szakos Sz. Andreas-ka kezdettől a csábítás árnyékában élt, csak ezt református lelkipásztor édesapja nem nézhette jó szemmel. Így hát inkább választotta a legközelebbi hasonlót, a babiloni paráznát, a férfiszabású nőstényt. Valószínűleg ez motiválhatja Andreas-ka állandó hajlamát a bűncselekmények elkövetésére, titokban az a HÁTSÓ SZÁNDÉK vezérli, hogy talán végre lecsukják, és a börtönben végre szabadon kiélheti ilyen hajlamait orrba-szájba.

   • Homo-homo said

    Jó eséllyel űzheti ott kedvére P. Sanyikával, aki érthetetlen módon még mindig szabadlábon van, holott a társadalomra különösen veszélyes csalást követett el. És még mindig nem fizette vissza a professzori fizetést, amit 8 éve jogtalanul vesz fel.

    Sz. A. rejtett, sőt titkolt célja is teljesülne a börtönnel: megszabadulhatna élete párjától – P-től. A tudatalattija biztos kézzel kormányozza oda, ahová vágyik.

   • P.S. I love you said

    Már 8 éve??? Nos, az egyetemi tanári pályázatok véleményezésének MAB által összeálított útmutatója szerint (amit itt teljes terjedelmében is olvashattok http://www.doktori.hu/cikk_file/071220_ET_kovetelmenyek.doc)a kinevezés sine qua non-ja a következő:

    •oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalat,
    •a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére való alkalmasság,
    •kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot,
    •idegen nyelven való publikálás, szeminárium, előadás tartása,
    •nemzetközi elismertséget.

    A MAB dokumentum mindezek felsorolása után hangsúlyozza, hogy ha e kritérimok valamelyikét a pályázó nem teljesíti, kinevezése nem javasolható. Ez egy elég határozott kijelentés, nincs benne semmi mismásolás, így szépen, érthetően fogalmaz a dokumentum: NEM JAVASOLHATÓ. Nos, még ha feltesszük is, hogy a 2002-ben, professzori kinevezésének évében 40 éves Pethő professzor az első két kritériumnak megfelelt, tudjuk, hogy az utolsó háromnak már nem nagyon felelhetett meg.

    Egyrészt tudjuk, hogy idegen nyelven nem publikált egy ici-pici szócskát sem, előadást, szemináriumot idegen nyelven nem tartott. Nemzetközi elismertsége nem lehet, egyrészt az előbb említett okból, másrészt mert külföldi egyetemet belülről legfeljebb csak turistaként látott. Ami a kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot illeti, tudjuk, hogy ahhoz idő kell. Hogyan tudott egy 40 éves, egyszerre több munkahelyen dolgozó tanár olyan tudományos munkát végezni, amiről emondható, hogy kiemelkedő?

    A kiemelkedő munkássághoz hozzátartozik a pályázó professzori habitusa. Nos, milyen professzori habitus az, ha valaki, mint a híres P. professzor, egyfolytában szidja tanártársait (köztük feletteseit is). Minden második órája elmarad betegség miatt (jaj, szegénykém, olyan beteges)és leplezetlenül bámulja a hallgató lányok fenekét.

    A pályázatnak többek között tartalmaznia kell a pályázat szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatait, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellően részletes dokumentációját. Mivel ezt Pethő prof. úr. Miskolcon sem tudta bemutatni (lásd nem létező külföldi szaklapokban, nem létező publikációk), elég valószínű, hogy a pályázatához sem tudta mellékelni.

    Ennyi, azt hiszem elég is kellett volna legyen, hogy a pályázó kinevezését ne javasolják. Mégis átment az összes bizottságon és a MAB-nál sem tűnt fel, hogy a pályázat igencsak hiányos, pedig a szabályzat szerint “a MAB Titkárság a beérkezéstől számított 2 héten belül megvizsgálja a pályázatot… (az)egységes formai előírások teljesítésének szempontjából. A MAB véleményezési eljárását akadályozó formai hiányosságok esetén a MAB főtitkára a hiányosságok megjelölésével kiegészítést kér a pályázatot kiíró intézmény vezetőjétől”. Hát, ez valószínűleg ne történt meg, vagy ha igen, az egész egy ordenáré nagy csalás.

    Hogyan lehetséges, hogy sem a szakmai bizottságnál, sem az ET-nél, sem a MAB-nál nem tűnt fel senkinek, hogy a jelölt nem rendelkezik szabályos pályázati anyaggal. Nincs megfelelő dokumentációja a külföldi publikációknak, a pályázó nem tartott idegen nyelven sem előadást, sem szemináriumot, sem hazai, sem külföldi pályázatokon nem vett részt, együttműködése külföldi szakmai intézményekkel nem bizonyítható, szakmai díjat, kitüntetést, elismerést nem kapott, nemzetközi meghívásai kurzusai nem voltak, mindent elkövetett, nehogy a hallgatók, akiknek tehetségét gondoznia kellett volna, ne találják meg, bújkált (tanórán kívül csak a csinosakkal foglalkozott). Vajon milyen érdeke fűződött annak a sok bírálónak, akinek a kezén átment az inkriminált pályázat, hogy a nyilvánvaló hiányosságok ellenére úgy csűrjék-csavarják, hogy a pályázó végül elnyerje a fokozatot. Tud erre valaki válaszolni?

    Hát, drágáim, azt hiszem ezt hívják skandallumnak…

   • Bloggerjogász said

    Ezt az egyetemi tanári kinevezést felül kell vizsgáltatni. Ez nemcsak skandallum, hanem demoralizálja a tudós társadalmat. Persze, nem véletlen, hogy ez is a Károlin fordul elő. Illik abba a csalássorozatba, amit Szabó András MTA doktorija és Mészáros Márton utolsó pillanatban lebuktatott PhD-ja alkot.

    Pethő professzori kinevezésének felülvizsgálatához az alábbi lépéseket javaslom:

    1. Felülvizsgálati kérelem a MAB-hoz, a MAB elnökének címezve, kérve a bírálók felelősségrevonását is.
    2. Ugyanezt az anyagot panaszként az MTA elnökéhez, Pálinkás Józsefhez továbbítani, kérve Pethő kizárását a köztestületi tagok közül. Kérni továbbá, hogy a bírálóük ellen folytassanak le etikai vizsgálatot.
    3. Pethőt a társadalomra különösen veszélyes csalásért, a társadalom megkárosításáért feljelenteni.
    4. Feljelenteni Ballát és Bölcskeit hűtlen kezelésért: tudtak és tudnak a csalásról, mégsem követelik vissza az egyetemi tanári fizetést, sőt a legnagyobb lelkinyugalommal folyósítják neki tovább.

    Mind a 4 lépést egyidejűleg kell megtenni. Egy anyagot kell elkészíteni, a dokumentációhoz használjátok a honlapokat, az egyetemit és a doktori tanácsit (még ezek is ellentmondanak: az egyetemin törzstag, a másikon már nem merték annak feltüntetni), főleg az itteni teljesen jelentéktelen publikációit. És annyi kísérőlevelet, ahány helyre külditek, ezt egyenként kell elkészíteni (MAB, MTA, legfőbb ügyészség). Tértivevénnyel küldjétek. Ha megtagadják a nyomozást, fellebbezzétek meg, majd ha elutasítják, ismételjétek meg a feljelentést. Ennek nincs jogi akadálya. Mindezt addig, míg ez a beteg szatír börtönbe vagy elmegyógyintézetbe kerül.

    Az anyagotok lényegében kész, áldozzátok rá a holnapi napot, és még holnap adjátok fel. Egyszerre mind a négy helyre. Egyszerre csapjatok le rá, és kerítsétek be. 8 év szélhámoskodás több, mint elég.

   • Eisemannizmus said

    Megdöbbentő, hogy minden fórumon, a legmagasabb tudományos szinteken is akadnak minden erkölcstelenségre kapható emberek, akik falaznak a csalóknak. Pethő sem lehetett volna egyetemi tanár, ha nem lennének Mädchen für alles Eisemannok.

  • Horváth János said

   Kedves AA.

   Én nem néztem végig eddigi beírásaimat, hogy mit húztál ki belőlük. Csak ez a legutóbbi tűnt fel, mert azt néztem meg. Ami persze ezen a blogon folyik, annak nagy részének semmi de semmi köze a református jellemhez, református kritikához.
   Én – Isten engem úgy segéljen – két hétig rá sem fogok nézni erre a blogra. Azaz: augusztus 16-ig. Isten áldjon! Óra indul…..

   • anonymanalyst said

    Johannesnek annyira imponált Horváth János mai coming out-ja, hogy helyreállította Horváth János összes kimoderált megnyilvánulását. Nekem is nagyon imponált, de azért abban a 2 hétben, amíg én vagyok a blogért a felelős, inkább továbbra is óvatos leszek vele. Hátha valami trükk ez az őszintének tűnő vallomás. Johannesnek természetesen jogában áll felülbírálni a szerkesztőségnek a távollétében hozott döntéseit. Annyit azért Johannes nekünk e-mailben megjegyzett, hogy nem a blogon folyó kritika áll távol a református szellemtől, sőt, az a Victor János-i szellemben folyik, hanem az egyetemi vezetők tettei és szavai. Nemcsak a református szellemtől, hanem minden írott és íratlan erkölcstől.

   • Pató Pál said

    Ha Horváth János az az ember, akit azért rúgtak ki a Károliról, mert homoszexuális, akkor ő az itt, akit a legpiszkosabb módon meghurcoltak. A bíróság kötelezte az egyetemet, hogy vegye vissza, mire a zsinat kimodnta, hogy olyan ember nem lehet lelkész, aki saját neméhez vonzódik. Jó, ne legyen lelkész. Attól még teológiai diplomát kaphatott volna. Nos, Balla lajstromához egy új pontot hozzá lehet adni: elárulta barátját, ki tudja milyen előnyöket remélve ettől. A dolog pikantériája, hogy most az is kiderült, Pethő Sándor iránti vonzódása miatt lett páriává. Az ő szerepét senki nem vizsgálta az ügyben. A nőúgyeiről elhíresült, önéletrajzzal manipuláló, lelkész végzettségű dékánhelyettes erkölcsileg igencsak kifogásolható viselkedését az egyháznak kutya kötelessége lenne ugyanolyan alaposan vizsgálni, mint Horváth Jánosét. Megszólalásiból úgy tűnik a dolog H.J.-t alaposan megviselhette.

    Ha tényleg úgy van, ahogy mondja, akkor én ezúton kérek tőle elnézést. Ha ő úgy érzi neki vezeklés az, hogy vádlóit védi, ám tegye. Talán még segítünk is neki, hogy ne kelljen folyton a pokol lángnyelveit éreznie a talpán.

   • Férfiszemmel said

    íhogy miért nyomta fel Balla a barátját az apósánál? Hát erre jó oka volt. először is féltékenységből. Fájt neki, hogy a barátja ugyanahhoz a férfihoz vonzódik, mint ő maga. Másodszor félelemből. Ha kiderült volna, hogy a püspök feltűnően feminin veje hogyismondjam, nem igazi férfi, találtak volna megoldást, hogy feltűnés nélkül kivágják a híres családból, mint a taknyot, a négy alibiből nemzett gyereke ellenére. ímondjuk elküldték volna ösztöndíjjal Kabulbs, vagy Groznijba, vagy Iszlamabadba, ahonnan érthető módon nem jött volna vissza.
    Hát vesszen inkébb a barát, Horváth János.
    Bevált és sikeres taktika a református egyházban és egyetemen. Elkövet egy magas pozícióban levő kálvinista tekintély rokona egy bűnt, gyorsan keresnek egy bűnbakot, akit megbüntethetnek helyette. Ez a blog is tele van ilyen egyházon belüli justizmordokkal.
    Horváth János egy becsületes, de naiv, csúnyán meghurcolt áldozat.
    Gyűjtsünk aláírást Horváth János rehabilitációjáért. Elégtételt kell kapnia az egyháztól!

  • P.S. I love you said

   Ugyan kérem! Méghogy Sanyikám gruppenben nyomná a másik két fiúcskával!Ő kislánykákkal szereti gruppenben. Kis mazsolákkal a lányklubból. Múltkor mondta valaki, hogy pár éve látta a tv2 Magellánban, ha jól emlékszem valami prostikkal kapcsolatos beszélgetésen. Drága barátaim, aki ért ehhez a vacak Internethez, annak talán sikerül megtalálnia…én olyan butuska vagyok hozzá. Szóval, valami prostikkal kapcsolatos műsor és ha jól emlékszem eme fontos hivatás egy gyöngyszemét is meghívták a műsorba. Csak azt nem tudom, hogy jön mindehhez a mi teológus-vallástudósunk, de ha meglenne a felvétel rögtön kiderülne. Na, mindegy, lényeg a lényeg, ahogy én ismerem, a műsor után professzor úr feltehetően elkérte tőle az elérhetőségét (általában email címet kér a kiszemelt őzikétől, de nem tudom aki hivatásszerűen űzi, annak van-e ilyesmi) és immár profi kézimunkázó vidítja fel egy-egy szomorú, esős vasárnapon. Vagy vasárnap ők sem dolgoznak?

 46. cica said

  Olyan uncsi, amit ez a Horváth hablatyol a templomról. Arra lennék kiváncsi, mi lesz a doktori ösztöndíjammal, amit a Szabó dékán megígért nekem, amikor én megígértem neki, hogy megmutatom a vadiúj piercingemet. Azóta hiába keresem.
  Csak nem az a csatornapatkány formájú felesége, a Petrőczi zárja be szegény dékán urat! Pedig neki aztán van finom érzéke a tehetségekhez, mint például az enyémhez is.
  A petrőczi meg az izmos fiatal kanoknak sugdos mindenféle gusztustalanságot. Csak nem képzeli? Még egy hökösnél is van határ, ő pedig azon kilómeterekkel van túl.

 47. ancilla said

  Nekem Horváth János megnyilvánulásaival egészen más bajom van. Az ugyanis, hogy az az érzésem, hogy Hj néven valaki olyan irkál, akinek semmi köze nincs ehhez a személyhez, magyarul SZEREPJÁTÉKOT ŰZ. Én az igazi Horváth Jánossal mélységesen együttérzek. Ez egy EMBERI DRÁMA. a SZEXUÁLIS PREFERENCIÁJÁRÓL SENKI NEM TEHET. Ha viszont ezen az alapon gúnyt űznek belőle, diszkriminálják, az EMBERTELEN.
  Tudom, a magyarországi református egyház e tekintetben konzervatív: nem értek egyet vele. Minden felekezetben vannak olyan csoportok, amelyek zászlajukra tűzik a melegek egyenjogúsítását, külföldön bevallottan meleg lelkészek is juthatnak fontos pozícióhoz.Amit viszont LELKIISMERETLEN CSALÁSNAK TARTOK, az az, hogy VALAKI ENNEK AZ EMBERNEK A BŐRÉBE BÚJVA, SZEREPJÁTÉKOT ŰZVE SZÓL BE IDE-ODA, képviselgeti a saját érdekeit.
  Közben ennek a meleg embertársunknak okoz TOVÁBBI MEGHURCOLTATÁST.
  Filológiailag képzett barátaimmal átnézettem Horváth János szövegeit. Árulkodó stilisztikai megegyezéseket találtunk e szövegek és egy bizonyos SZERZŐNŐ szövegei között.
  Én erkölcsileg megfontolandónak tartom ennek az ERKÖLCSTELEN SZEREPJÁTÉKnak a megtűrését a blogon.
  Mindenekelőtt az igazi Horváth János emberi méltóságának védelmében.

  • P.S. I love you said

   Ancilla, drága, te ismered az igazi Horváth Jánost? Mert ha igen, és ő kerek perec elhatárolja magát attól, hogy ő írta volna a nevével jegyezett bejegyzéseket, akkor neked 100%-ig igazad van. Milyen ocsmány dolog mások nevével és sorsával visszaélni.
   Én mondjuk nem ismerem, csak Sanyikámat hallottam “buzigyerekezni”, meg, hogy őneki soha nem volt késztetése a fiúk iránt. Sőt, mindenkinek elmondja, hogy szereti a nőket. Ugyanis nők csinálnak neki mindent. Ügyeit intézik, tanítanak helyette, beszereznek ezt-azt. Ő pedig, a drága lélek, várja a hódolókat, mint egy török basa. Egyszer az történt, hogy amikor még az oktatási minisztériumhoz tartozó intézetben dolgozott, megvádolták, hogy pedofil oldalakat nézeget az Interneten. Azt nem tudom hogy a szerveren látszott-e vagy a gépen nézett utána valaki, de az biztos, hogy ez egy szemen szedett hazugság. Ugyanis ő azt mondta, és én hiszek neki, hogy az adatrögzítő volt az, aki éjjel a gépén vitte be az adatkákat. Hát, gondolom unta már a sok adatot és pihenésként egy kicsit pornózgatott. Volt rá ideje. Jaj, férfiak!

   • ancilla said

    Én nem ismerem az igazi Horváth Jánost, csak a történetét hallottam, azt is vázlatosan és sokadkézből. Csak a kételyeimet fogalmaztam meg, nehogy megvezessenek bennünket és hozzájáruljunk egy ember méltóságának további csorbításához.
    Azt javaslom: próbáljuk meg felvenni a kapcsolatot az IGAZI HORVÁTH JÁNOSSAL és próbáljuk megtudni tőle tapintatosan, akarja-e, hogy személyével foglalkozzon a blog.
    Én ezt így embertelennek, jogtalannak tartom. Elkezd írni valaki, aki Horváth Jánosnak nevezi magát. Ebből okszerűen következne, hogy ő az a bizonyos, akivel ez a dolog történt a KRE HTK-n? Szerintem nem.
    Mi az igazságért, méltányosságért küzdünk, az egyetemi eszme, a tudomány tisztaságáért, azok ellen, akik csalással jutnak állami fejkvótához, tudományos címekhez. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy MEGVEZESSENEK BENNÜNKET, HOGY MÁSOK ALJAS CÉLJAINAK ELÉRÉSÉÉRT ESZKÖZNEK HASZNÁLHASSÁK BLOGUNKAT.
    Ezért javaslom az óvatosságot.

   • anonymanalyst said

    Egyetértek Ancillával. Felmerül a gyanú, hogy Horváth János identitásába valaki(k) benyomult(ak), azzal valaki(k) visszaél(nek).
    Kérem, hogy addig semmiképp se foglalkozzunk a “Horváth János” néven kommentelő hozzászólásaival, amíg ő maga és Johannes vissza nem térnek a blogra. HJ megígérte, hogy Johannes visszatéréséig, azaz augusztus 16-ig rá se néz a blogra. Szerintem betartja, ezért az elemi tisztesség azt kívánja, ne legyen téma.
    Amit viszont a kommentelő távollétében megtehetünk, az ő nevével beküldött írásokat stilisztikailag összevetni pl. az Áfonyahegyi jegyzetek szerzőjének egyes verseivel, egyéb megnyilatkozásaival. Olvasóink e-mailben már eddig is feltűnő stilisztikai egybeesésekre hívták fel a figyelmet. A kommentelő távollétében azonban ezeket az elemzéseket sem volna etikus feltenni a blogra, hiszen HJ-t saját fogadalma kötelezi, hogy ne válaszoljon rá.

   • Pató Pál said

    Johannes azt írta, hogy váltott már vele pár emailt, talán neki kellene tisztázni, hogy mi a helyzet valójában.

  • Leszboszi said

   Nem mondhatjuk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói nem vették ki részüket a szexuális preferenciák körüli előítéletek leküzdésében. Igaz, e küzdelem jeles képviselői maguk is így nyilatkoztak:

   http://www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20090203-ki-volt-az-a-helyes-leszbi-csaj-a-papirrepulokben-.html

   Nagyon sok dolog érdekel, és most már illene szűkíteni. A gimnáziumban is foglalkoztam már színészettel, rendeztem darabokat és fel is léptem, főleg pantomimmal, de amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor ez a dolog elhalt. AZ EGYETEM VISZONT NEM VOLT JÓ és ezért is motoszkál bennem ez a dolog, ezért szerettem volna visszatalálni a színészethez, a rendezéshez, íráshoz. Gondolkozom azon, hogy esetleg a pszichológia szakot is megpróbálom. Régi nagy szenvedély az is.

   A KÁROLIRA KERÜLÉS CSAK VAKVÁGÁNY LEHET MINDENKI ÉLETÉBEN.

 48. ancilla said

  Egyatértek AA-val. Így lesz korrekt. Nem mocskolhatjuk be tiszta céljainkat azzal, hogy hagyjuk magunkat megvezetni.

  • glasznoszty said

   Beszéltem egy nyelvész ismerősömmel. Igazságügyi szakértői igazolvánnyal rendelkezik. Azt mondja, van egy megfelelő szoftvere ahhoz, hogy két szövegkorpusz összehasonlításával nagyon nagy valószínűséggel meg tudja állapítani a két szerző azonosságát. Ha tehát az egyik az Áfonyahegyi, a másik meg Horváth János összes commentje, ráereszti a szoftvert. Azt mondja, olyanokat hasonlít össze, mint type/token arány, beágyazottsági mutatók stb.
   Nem is értem, de nem baj, nem is nekem kell értenem.
   Megbízhatjuk őt ezzel a munkával, ad áfás számlát és az igazságügyi szakértői véleményt feltehetjük a blogra.
   Ezzel tudományosan és jogszerűen lezárható a kérdés: KI (NEM) ÍRT HORVÁTH JÁNOS nevében?

   • P.S. I love you said

    Most őszintén, fiúk (lányok)! Megéri azt a sok pénzt? Nekem máris hiányzik Horváth János, akárki legyen is!!!

 49. filológus said

  Hát igen, aki üvegházban lakik, az ne dobáljon köveket másokra!
  Aki pedig velejéig szennyes, ne hivatkozzon Krisztusra, Kálvinra, mert még talán a felsőbb hatalmakat is magára haragítja.
  Egyszerűbb, ha marad szakterületénél, a régi magyar irodalomnál és énekelgeti, hogy “Szupra, aggnő, szökj fel, kabla, ihaj-csuhaj, rókaprém, más is kurva, nemcsak én!” (Körmöcbányai tancszó)

 50. animus said

  Én megnéztem most a varnyu.info/blogot, most is ott van a meztelen női fenék a sötét férfikezekkel Petrőczi verse felett!!!
  Ez egy szadomazo blog egyébként, kis videokkal stb.
  Nincs is ezzel semmi baj, amíg nem csúszik át pedofíliába.
  Csak a kérdés:
  Mit keresnek Petrőczi szövegei a szadomazo blogon ezzel a pucér popsi vizuális körítéssel?
  Petrőczi nem a református egyetem puritanizmuskutató intézetének vezetője???
  Mit szól ehhez a fenntartó, a Zsinat, Szabó püspök, a sógor, Balla mint rektor…

  • vidéki oktató said

   Hát igen, kezd kialakulni a magyar felsőoktatás legocsmányabb erkölcsi botránya, és éppen egy történelmi (?) egyház (?) által fenntartott egyetemen.
   Rektor, dékán lop, mint a szarka, hamisan tanúzik, okiratot hamisít. Dékánné pedig – ugyanazzal a kezével, amellyel templomajtókra írt ájtatos együgyűségeket HARDCORE PORNO oldalakon mutatja be, MEKKORA KÉJ, HA VERIK AZ EMBERT (?).
   Közben pedig telefirkálja a RefLapot, silány könyvecskéit a Dunántúli Református Egyházkerület és Gyűjtemény támogatja.
   Fel kell hívni a dunántúli testvérek figyelmét Petrőczi művészetének erre a szegmensére!!!

 51. animus said

  Nagyon érdekes ötletet vetnek fel Homo-homo és The crying game. Szabó kasztrációs komplexusa olyan gyilkosan erős, hogy megszerzi magának (ill. hagyja magát elcsábítan) Babiloni-Petrőczi Parázna Éva által.
  Így kíván bűnhődni azokért a bűnökért, amelyeket korábbi feleségével, a jobb kezével elkövetett. Hogy a blaszfémiát még orbitálisabbá tegye, hazalopja a hencidai templomból az úrasztalát, mely előtt a saját apja (a kasztráló Ábrahám) feláldozta őt Parázna Évának.
  Közben azonban továbbra is a saját jobbkeze után sóvárgott, ezt látta megtestesülni Sanyikában, ill. Petikéban.
  Azér rabol, hogy végre börtönbe kerüljön, megszabaduljon Kasztráló Évitől és kettesben lehessen hű szerelmével, Jobbkezével meg még mindenkivel, aki ott adóódik.
  Úgy legyen!

 52. Pató Pál said

  Ez igazán remek teljesítmény egy olyan egyetemtől, ahol a keresztény erkölcsiséget legalább olyan szigorúan kellene venni ha oktatókról van szó, mint a diákok esetében. Vajon mit gondolnak ezek az emberek, amikor reggel fölkelnek és belenézbek a tükörbe? A BTK vezetése csupa csalóból áll, a HTK dékánhelyetteséről már azt sem lehet eldönteni, hogy melyik nemhez tartozik igazából a rektor pedig mindeközben malmozik a rektori hivatalban és falaz az egész pornográf, pedofil, pénzéhés bandának. Bár én nem olvastam a PPP cikket, de talán nem is áll olyan távol ettől a társaságtól.

 53. betty said

  És mi van bettyvel ma?

  Szegedre tette át székhelyét. Újra katolikusként. 🙂 GFHF

  • Nurse with pipe said

   Lehet, hogy Betty is egyengette Mészáros útját Szegedre? Erre eddig nem is gondoltunk. Pedig logikus: nagy barátnője Kulcsár-Szabó Ágnesnek. Lehet, hogy ő is furulyázott egy kicsit Klukovitsnak? (Friednek biztos nem, vele szemben Mészárosnak vannak kötelezettségei. 🙂 )

  • Gálferi said

   Bettykénk Szegeden buzog. Mármint buzgó katolikusként tdk konferenciát szervez. Persze, nem feledkezik meg a református közjátékról sem, biztos oda is kiveti a lasszóját, hogy összefogdosson elegendő delikvenst:

   http://www.gfhf.hu/tudomany/kktdk2

   ?)

   • egyszegedi said

    És persze itt is megkezdte ámokfutását és a taposást…úgy látszik, az egyházak szeretik magukat égetni…

   • Renegát said

    Már ki is taposott magának egy dékáni pozíciót. Nem semmi a dadus. És most megint katolikus? Mert amúgy nem vallásos, csak folyton átkeresztelkedik, a szerint, hol intrikálhat ki magának egy vezetői státuszt.

   • Újreformátus said

    Még falusi tantónéninek is buta. De nem ez a fő baj vele, hanem hogy kifejezetten gonosz és aljas. A nagykőrösi tanítókézőt és a Károli bölcsészkarát már tönkretette, sőt, az egész egyetemet is 2 rektor (Szűcs, Vargha) kinyírásával. A reformátusok örülnek, hogy most újból katolikus. Úgy látszik, romboló tevékenységét most a másik egyházra irányította. 🙂

   • nyomozó said

    Hová lettél Gálferi? Gondolom a Gálferences blog a Te műved! Vagy csak véletlen a hasonlóság?
    Miért van, hogy az összes blog leált?

   • jhnnsclvn said

    Ez bennünket is érdekel. Attól félünk, elkapták gálferencest. Esetleg el tették láb alól?

   • Szegedi Kolléga said

    Gálferencesről nem tudunk semmit. Azt sem, hogy lebukott-e vagy csak alábukott. De azt igen, hogy Koncz Bettynek a haja szála se görbült, újra nagykutya, és a rengeteg fizetését az alatt is kapta, amíg állítólag csendben tudományos munkákat alkotott. Mit tud ez a primitív személy kutatni? Most is dékánféle, koordinálja a felnöttképzést és a tehetséggondozást, csak nem teszik egyelőre kirakatba. A mi kulcsárszabóseggetnyaló Páljóskánknak jó barátnéja.

   • béla said

    Tehát tudjátok, hogy ki is ő!
    Ne legyen már úgy beszarva üzenem neki. Nekem azt mondta valaki, hogy ezért, amit művelt, nem is jár csak egy kis ejnye-bejnye. Sokkal hatásosabb lenne ha kiállna a publikum elé és elmesélné amit tud. Eddig tulajdonképpen semmit sem ért el.

   • jhnnsclvn said

    Ezt semmiképp se javaslom Gálferencesnek. Maradj te csak inkognitóban, és folytasd a leleplezéseket. Mi se értünk el semmit, ha csak azt nem, hogy a fél világ tudja, hogy Szabó András mekkora gazember és Balla Péter papruhában egy hiú és ostoba pojáca. 🙂

    De ha kiállnánk, hogy elmondjuk, amit még tudunk, szóhoz se hagynának jutni, mindenfelől ránkrontanának, felkoncolnának és utáa még jól meg is rágalmaznának.

   • Ferenc barát said

    Ne hagyd magad provokálni, Gálferences. Elő akarnak csalogatni. Nem bocsátják meg neked, hogy leleplezted őket. Elő ne gyere a rejtekhelyedről, mert kicsinálnak.

   • Béla said

    Nem akarom előcsalogatni, csak egy kicsit kellemetlen, hogy engem szívatnak a zsaruk miatta. Remélem ők is olvassák ezt az elbaszott blogot reggeltől estig, na meg éjszaka. Szóval ha tökös gyerek lenne, akkor legalább valami életjelet adhatna magáról a blogján.

   • ElemiLogika said

    Béla, te össze-vissza beszélsz. Már mi a francér nyaggatnának téged a zsaruk más helyett? Tán haverok voltatok és együtt csináltátok? Akkor meg jogosan nyaggatnak. És különben is te mondtad hogy ezér csak egy kis ejnye-bejnye jár. Annyit meg kibírsz a haverodér 🙂

   • Karoligaspar said

    És ha ismerjük? Soha nem adjuk ki. Ő egy hős.

   • Béla said

    Nem beszélek össze-vissza és nem a haverom és főleg nem hős! Szerintem.
    Dobjatok már ide valami emil címet és ott mesélek.

   • Hármas said

    Közismert? Az itteni galeri számára. Mondjuk nincs is más közönség.
    Mutogattak valami címeket de nem jegyeztem meg. Jhnnsclvn@gmail.com -re próbáltam de az nem jó.

    Teológusok??? Nektek nem a szeretetről, emberségről, tisztességről meg ilyesmiről kellene prédikálnotok? Vagyis azt csináljátok csak másként cselekedtek. Most mindkét oldalról beszélek. Én vagyok a harmadik. Át is keresztelem magamat hármasra.

   • jhnnsclvn said

    Bocs, de nagyon béna lehetsz. Tudod hány levelet kapok naponta? És olyanoktól, akik legfeljebb mailezni tudnak a komputerrel. A cím majdnem jó, csak tegyél még utána 059-et és menni fog 🙂

  • jhnnsclvn said

   Béla, a címem közismert, eddig még mindenki megtalált. Informatikában biztos jobb vagy, mint mi, teológusok. 🙂

   • Béna Béla said

    És hány naponta olvasod? Vagy Te is berezeltél, hogy megtudom honnan írsz?

   • Bloggerjogász said

    Ugye nem gondolod, hogy onnan bárki is válaszol neked? Majd innen. Johannes naiv, de vannak dörzsöltebb srácok is a csapatban 🙂

   • Béna Béla said

    Akkor tessék! Válaszoljatok itt!
    Miért van kusba az összes blog? Miért futamodott meg a feri gyerek ha még jogász is van a csapatban?
    A karácsonyfa alá tehetnétek valamit a beígértekből! Mármint, amit a ferences testvér ígért.

   • Itt akarunk válaszolni, csak még mi is kutatjuk a fejleményeket. Feri gyerek nagyon klassz srác. Rendkívül intelligens, okosabb, mint az egész tanári kar együtt véve. Épp ezért nagyon óvatos. Nem futamodott meg, csak nem hülye, hogy bedugja a nyakát a hurokba. 🙂

   • BB said

    Hát jó, csak iparkodjatok, mert nekem ketyeg az óra!
    Többet nem hallotok rólam, hacsak meg nem kerestek személyesen.

   • jhnnsclvn said

    Köszi az infókat. Ne tűnj el, tartsuk a kapcsolatot. De azt nem tudhatjuk, nem hasznának-e fel téged a mi becserkészésünkre. Tudjuk, mekkora vérdíjat tűztek ki a fejünkre. 🙂

   • hermeneutikai lángész said

    Higgyétek el, valóságos hajtóvadászat folyik ellenünk. Csalikkal, hamis barátokkal, ismeretlen jóakarókkal és egyebekkel. És a vérdíj is tetemes. És nemcsak pénz.
    Mióta november 1-én Balog kooptálta Szabó Andrást a MAB-ba, azóta intézményi akkreditációt is árulnak elárulásunkért.
    Nem félünk, nem fogjuk be pörös szánkat, de nem kockáztatunk fölöslegesen.
    Aki együttérez és egyetért céljainkkal, ezt nyilván belátja.

   • Furulyázó Dadus said

    Semmit nem tudunk rólatok, pedig sokakat érdekelne, mi van arrafelé. Annyit hallottunk, hogy a bloggereket vadul üldözik, nagy nyomozások folytak, de sose találták meg – szerencsére – a leleplezőket. Vaktában tizedelték bosszúból az embereket. Azt is hallottuk, hogy Györgyiné Koncz Judit alias Betty továbbra is jól fizetett állásban van a Gálferencen, a csaló Skamla szintén. Az elkövetőknek a hajuk szála se görbült. Írhattok privátba a szokásos címre, de ha ezt túl kockázatosnak találjátok, lehet nyílt kommentet is írni a mi blogunkra. Változatlan barátsággal, nagyrabecsüléssel és szolidaritással a Furulyázó Dadus károlis áldozatai.
    PS. Elküldöm a ti blogotokra is, valahol majd csak megtaláljátok, legalább ott is lesz mit olvasni az érdeklődőknek.

   • Ferenc Barát said

    Béla, leheltünk egy kis életet a blogotokba, remélem, értékeled. Így talán elterelődik Rólad és a többi ártatlanról a gyanú. Megtesszük máskor is, csak szóljatok, ha segítség kell. 🙂

   • Szondi apródja said

    Igazatok van, itt délen a helyzet változatlan. Kozma továbbra is dugja Skamlát, amiért jutalmul Skamla rektori kocsival a valaga alatt furikázhat amerre úri kedve tartja. Koncz Bettyke továbbra is dúskál a pénzben és pozícióban. Csak ártatlanok szívtak.

 54. Piping said

  Röhögőgörcsöt kaptam arra a gondolatra, hogy Betty furulyázással veszi rá Klukovitsot Mészáros doktoirjára. Mármint Klukovits “furulyáját” veszi a szájába 🙂

  De aztán elképzeltem Mészárost Fried “furulyájával”, és hánytam.

 55. ohrana said

  Ezeknek a vizuális elképzelését csak bulimiásoknak ajánlom.
  Ahogy egyébként Petrőczi Éva költői-tudósi életművét, Szabó András MTA doktoriját, valamint Mészárps Marcipista és Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes szerelmi (?)(FÚJ!!!) egyesülését (még egyszer FÚJ!!!)

  • Sátáni Némber said

   Ez először üzleti kapcsolatként indult. Tanúja voltam a 20 éves Mészáros és a 30 éves Hansági ismerkedésének 14 évvel ezelőtt. Kb. így zajlott:

   Hansági: Az én barátom a Kulcsár-Szabó Zoli, hamarosan elvetetem magam vele, és benyomulok APÓSom akadémiai köreibe.
   Mészáros: Az én egyik nagybátyám zsinati tag, a másik presbiter.
   Hansági: De jó, hogy egymásra találtunk! Én katolikus vagyok, félzsidó származású, de szeretnék bejutni a mélymagyar református arisztokrációba.
   Mészáros: Én meg kicsapott, bukott gimnazista vagyok, és szeretnék eljutni az akadémikusságig.
   Hansági: Kössünk szövetséget. Te tiszteletbeli reformátust csinálsz belőlem, én meg belőled előbb PhD-t, aztán professzort, aztán meglátjuk.

   Így indult, tiszta üzleti alapon, csak amikor majd másfél évtized házasság alatt még nem született Kulcsár-Szabó utód, Hansági gondolt egyet: lecseréli a csődört.

 56. Egyedül Horváth János írta ide a nevét. A többiek szégyenlik? Éppenséggel megértem! Hegedűs Zoltán

  • Jhnnsclvn said

   Zoltán gratulálunk. Ez tiszteletreméltó. Horváth János részéről is az volt. Csak az a baj, hogy nem minden szöveget ő írt, vagy ha ő, nem saját magától: sugallták neki, de mondhatnám úgy is, diktálták, sőt, megfogalmazták helyette. Ő – helyzeténél fogva – nem tudhatott annyi belső károlis titkot, mint amennyit leírt.

 57. Tudjátok, véletlenül tévedtem ide, igazából semmi közöm az egészhez. Az azért felfordítja a gyomrom, hogy irkál egy s más, és még a nevét sem adja hozzá. Közben olyan undorító dolgokat ír, hogy azt, ha leírja mégiscsak vállalnia kellene. Úgy persze lehet sunyin a bokor mögül tüzelni, hogy senki se lássa, aljas módon nem kiállva magunkért, a nagy igazságokat megfogalmazva amit a baráti körből verbuválódott lelkes seggnyalók hada üdvözli, így lehet, de nem szép és nem emberi. Én aki ide ír név nélkül, annak nem fordítanék hátat a lövészárokban. És továbbra sem csodálom, hogy ezek az “emberek” nem írják ide a nevüket. De, ha már benne vagyok. Én aki katolikus vagyok, mindig többre tartottam a katolikusokat, de minden vallást hívőt. Arra gondoltam magamban, hogy ezek az emberek mégis különbek, mert hisznek Istenben és céljuk az életben ez a szeretet. El sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen szövegeket olvashatok, katolikus oldalon, de az Isten megveri azokat akik így írtak, mint ahogy már egyszer kiverte a templomból, kufárokat!
  (Amúgy meg mi is a moderátor szerepe?)

  • Parittya said

   Ó! micsoda véletlen. Az ilyen véletlenben nem hiszek. Te ugyanolyan megbízott vagy, mint Horváth János volt. Képzeld, én sem szeretem a névtelenséget, ki is lépnék belőle, megküzdenék az ellenfeleimmel szemtől szembe, de még mindig a rágalmazóim vannak hatalmon, és be se engednek a ringbe. A pribékjeik lefognak, ők meg azt harsogják rólam a hangosbemondón, hogy gyáva vagyok, nem merek kiállni ellenük. Pedig alig várom, hogy szemtől szembe megküzdjek az aljas intrikusokkal. Mit gondolsz, miért van ez a blog? Azért, mert a rágalmazók még mindig hatalmi helyzetben vannak, és kiszorítanak bennünket a kommunikációból. Ez egy kommunikációs háború – egyenlőtlen eszközökkel: náluk a gépfegyver, nálunk a parittya. (Amúgy meg ki a katolikus? Ez egy protestáns blog. Hogy a te Bettyd hova tartozik, azt ő se tudja: egyszer református, egyszer katolikus, ahogy az érdekei kívánják.)

 58. incitatus said

  Átkozódunk, kedves katolikus Hegedűs úr, akinek életcélja a szeretet???

 59. Ne küzdj vele elküldhetem az IP címemet, csak egyszer állj ki velem szemben! Úgy értem szemből szembe. Persze ehhez nem vagy hozzá szokva! (Pörög az IP cím keresés. Én sem vagyok hülyébb mint Te!)

 60. Eszemben sincs átkozódni, csak a Bibliát említettem. Az azért sok történet!

 61. Te a neved még mindig nem írtad ki! Gyáva nyúl!

 62. Na mi van nics meg?

 63. Hogy lehet ennyire gyenge egy informatikus? Hol tanultál?

 64. Na Te hülye fasz! Bár ezt biztosan nem teszed ki!

 65. Mondj már valamit, hol tartasz a felderítéssel? Igazán érdekelne, hogy a csodálatos felfedezések mit hoztak a konyhára? Kinek a megbízottja vagy? És miért nem szereted Istent,

 66. Mi a neved?M

 67. Szerintem Te ismersz engem.

 68. Lehet és ne is haragudj meg miatta, hogy látatlanban letegeztek, ez nem jogos. El vagyok keseredve, amiatt, hogy nem lehetne ennyire ne szeretni egymást, és ennyire profanizálni kéne a világot! A neved még mindig nem tudom?!!!

  • Dehogynem tudod, mint ahogy azt is tudod, hogy Betty az egész Duna-Tisza közén rosszhírből ismert, közutálatnak örvendő személy. Nagyon egyszerű nevem van, Bettyben mégis megáll az ütő ha meghalja.

  • Furulyázó Dadus said

   Csak nem téged is furulyázni tanított a Betty amikor még a kecskeméti konzervgyárba volt gyári munkás? 🙂

   • Beteg vagy?

   • Furulyázó Dadus said

    Dehogy. Te is muzsikus vagy. Egy ideig Kecskeméten működött ő is, amikor te is, helyettes kórusvezető volt, a zene, kiváltkép a furulya szeretete összekapcsolhatta egy időre az életutatokat. Azér reagálhatsz ilyen érzékenyen a rá vonatkozó tényfeltárásra. 🙂

   • Vipera said

    Zoltán, te hol élsz? Nézd meg Betty útját. Amerre elvonult még mindig mindenkit kivégzett aki az utjába ált. Pláne ha olyan alattomos személlyel találkozott össze mint Szabó András és Hanság Ágnes. A Károlin elemében volt. Nyilván Tepsi skalpja lett volna a következő azér rugták ki olyan gyorsan.

   • ohranka said

    Peti, nem szép, hogy álnevednek az apósod, Hegedüs püspök igazi nevét választod.
    Már csak azért, mert ha ő nem lenne, te most egy népszerűtlen segédlelkész lennél Abádszalók-alsón.
    Most meg rektor vagy, bár a Pali bácsi aláírása azért kényes dolog.
    És itt teszed-veszed magad, azt hiszed, nem ismerünk meg?
    Szánalmas.

  • Jó tanács said

   Zoltán, hallottál már partizánháborúról? Mi lett volna, ha a germánok a teutoburgi erdőben puszta kézzel nekimennek az állig felfegyverzett rómaiaknak, vagy Tito hadserege puszta kézzel szembeszáll a haditechnikailag csúcsot képviselő németekkel? Vagy a vietnámiak az amerikaiakkal? Vagy a Musza Dagh pár ezer örménye a törökök hadsereggel? Tell Vilmost nemzeti hősnek tartják asvájciak és nem sunyi gyilkosnak, pedig lesből lőtte le Gesslert. Hatalommal és túlerővel szemben nincs más mód. Ez a blog egy partizánháború a Balla- Koncz Betty – Szabó András – Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes féle aljas karaktergyilkosságokkal szemben, ami annál aljasab, hogy hallgatókat is kijátszanak a tanáraik ellen, kémkedésre, hamis tanúvallomásokra kényszerítik őket. Tekintsd ezt partizánháborúnak, nézz meg 1-2 dokumentumot, pl. a vezetés által felbontott és nem továbbított leveleket, jegyzőkönyveket, e-maileket, hallgasd meg a hanganyagot és akkor talán jobban fogod látni, ki a sunyi és ki az aljas.

  • Hegedű said

   Kedves GAMF-os kolléga! Mondhatnám azt is, hogy egy kibicnek könnyű névvel írogatni két egyházi intézmény problémáit felvető blogba. Ha én egy állami műszaki főiskolán lennék, én is megtenném. De én sajnos az egyik egyházi intézmény oktatója vagyok, és tudom, hogy a Györgyiné Koncz Judit-Bettyt illető panaszok jogosak, ezért még – egyelőre – anonimként szólok hozzá. De eljön az az idő, amikor én is kilépek a névtelenségből.

   A hallgatók zsarolását, manipulálását, kényszerítését Bettyvel kapcsolatban ki kellene vizsgáltatni, de nemcsak a GF-en és a Károli BTK-n, hanem már a nagykőrösi karon kezdve. Nagyon súlyos dolgok merülnének fel vele kapcsolatban. Ha az áldozatok ki mernék nyitni a szájukat, nemcsak a felsőoktatásból repülne Betty… Mindazonáltal Ön téved vagy torzít. Az a kijelentése, hogy “Én vagyok az első, aki le meri írni a nevét”, tényszerűen nem igaz. Nagyon sokan írtak már névvel erre a blogra. Volt, aki Balla Péter könyvéről küldött egy kitűnő szakmai recenziót a saját nevén, volt aki az egyetemnek befizetett csekkjeit szkennelte be és küldte be kísérőlevéllel, volt olyan jogász kolléga, aki saját nevén mediálni próbált, majd később arról számolt be, hogy váratlanul, furcsa körülmények között kezébe nyomták a felmondást, és volt, aki egykori MAB-társáról, Bolyki Jánosról emlékezett meg a saját nevén ezen a blogon. Sőt, egy egész szerkesztőség küldte be a blogra az adatait, postacímmel, számlaszámmal.

   Nem Ön és nem Horváth János az egyetlen, és messze nem is az első. Sőt, azt kell mondjam, hogy ezek az indulatos, elfogult, minden tárgyi ismeretet nélkülöző hozzászólások nem tartoznak a színvonalas megnyilvánulások közé. A nevét aláíró többi kolléga azonban nagyon magas fokú kommunikációs szintet képviselt, írásaik akármelyik nívós lapban közölhetők lennének. Nem értem, Ön mire büszke, ha már az, amit ír, egyszerűen nem igaz?

 69. PhD-jelölt said

  Betty nem akármilyen rektorhelyettes volt a Károlin, hanem a hallgatói jogok és érdekek képviselője. Ez a sors fintora. Mer Betty sose képviselte a halgatókat, csak korumpálta és manipulálta őket. Ebben nagyon jó volt, akárcsak Kulcsárszabó-Hansági Ágnes. Amikor a halgatók érdekei sérültek és a hivatalos úton panaszt tettek Betty volt az első a Károlin, aki kinyírta őket. Erről itt olvashattok:

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/06/messed-around-students-atvert-hallgatok/

  Ő volt a fellebbezési bizotság vezetője.

 70. law and order said

  Mindez persze Balla bűneit nem kisebbíti. Nyomoznak is utána a rendőrök. Uzána nyilván Balla bemártja Bettyt, az meg rávall Szabóra és Hanságira. Így buknak meg mindannyian.

 71. Gamfos cérna said

  Valakinél tegnap nagyon elszakadt a cérna: vagy magánál Bettykénél, vagy károlis barátai egyikénél: Ballánál, Szabó Andrásnál vagy Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnesnél. Ahogy Szabó András védelmében (“szerény, szimpatikus ember”, idézet néhai Horváth Jánosl), most Betty védelmében kerestek valakit, aki a tények és körülmányek ismerete nélkül majd lealázza a blogolókat. Ez a gamfos muki vagy tudja, mire használta fel őt Betty vagy nem. De a mondanivalóját neki is sugallták, mint Horváth Jánosnak, akinek a nevében alighanem az Újszövetség professzora, Balla Péter blogolgatott. Ez is nagyon ballás, bár a trágárságok inkább Bettytől származhatnak. Betty és régi bandája besokallt. Vajon mitől? Alighanem attól, hogy az új helyén nagyon hamar kiismerték a módszereit, a jellemtelenségét, a tudatlanságát, már a hallgatók is. És nemcsak kiismerték, hanm megtalálták a kapcsolatot a károlis múltjához. A ferencesek posztja ijesztő lehetett Bettynek. Nem annyira hogy felhaggyon aljas mahinációival, de annyira hogy egy gamfos kolléga nevében rádörrentsen az őt leleplezőkre.

  Nagyon tanulságos volt Hegedűs Zoltán tegnapi floodolása. Feedback a ferenceseknek, hogy célba találtak. Vagy valakinek az elevenjébe. 🙂

 72. Betty receptje said

  A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola honlapján büszkén hirdeti Györgyiné Koncz Judit-Betty szakdolgozati témavezetéseit. Impozáns lista. Most már értjük, hogy sikerült ilyen hosszúra. A recept: írd meg a szakdolgozatod, utána írd meg magadról a bírálatot, osztályozd le magad és találj ki két kérdés, amivel levizsgáztatod magad:

  Click to access GyKJ_szakdolgozat_vezetes.pdf

 73. animus said

  Nyugodtan összekeverheted szent Pált Szent Péterrel. A konzervgyári munkásnőből dékánná emelkedett liba nem veszi észre.

 74. […] dr. Koncz Judit (önelnevezése szerint: BETTY) részletes pályafutása 2010 nyaráig követve itt olvasható. Egy rövid összefoglaló botrányos Gálferences karrierjéről és dékáni […]

 75. […] dr. Koncz Judit (önelnevezése szerint: BETTY) részletes pályafutása 2010 nyaráig követve itt olvasható. Egy rövid összefoglaló botrányos gálferences karrierjéről és dékáni […]

 76. […] Who is running for dean? 1. The Nursemaid with pipe (Dékánjelöltek: 1. A furulyázó dadus) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt szereti: