Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Deans and Candidates: from Kulin to Sepsi (Dékánok és jelöltek: Kulintól Sepsiig)

Posted by anonymanalyst - augusztus 12, 2010

 

Az alábbi írást Genfi emlékmű hozzászólásként küldte be. Mondanivalóját azért érezzük annyira fontosnak, hogy posztként közöljük, mert bizonyítja, hogy azt az intézményt, amely a református értelmiség egyeteme kellene hogy legyen, a református eszményektől idegen, egyetemi oktatásra alkalmatlan banda tartja megszállva és védi éppen a református értelmiségtől. Amikor Sepsi Enikő főtitkár és bölcsész dékánjelölt úgy nyilatkozgat újságoknak és internetes fórumoknak, hogy „legyen a református elitnek egyeteme”, és hogy ide kellene vonzani a református értelmiséget, akkor vagy cinikusan és hidegvérűen arcul köpi a református értelmiséget, vagy annyira naiv és tájékozatlan, hogy maga sem tudja, mit beszél.  

Kulin Ferenc megítéléséről megoszlanak a vélemények szerkesztőségünkben. Őt tartjuk az utolsó törvényes dékánnak, akit utódja, Szabó András, puccsal fosztott meg a hivatalától. Tény azonban, hogy a habilitációja miatt, amelyet abban a doktori iskolában valósított meg, amelynek elnöke egyik beosztottjának az APÓSa, zsarolhatóvá vált. Azért nem vetett gátat a MENY ámokfutásának, mert előbb a habilitációját féltette, utóbb pedig professzorsága álmát.

Az utolsó szuverén dékán tulajdonképpen Raffay Ernő volt. Ő – történész lévén – nem függött az APÓStól, és nyugodtan ignorálhatta annak a MENYe által közvetített ultimátumait. Nem engedett a zsarolásnak, és lám, igaza lett: a fenyegetések mégsem váltak valóra. A legtöbb szakot és a Doktori Iskolát az ő uralkodása alatt akkreditálták. Az APÓS omnipotenciája tehát eltúlzott legenda, amelyet a MENY nemcsak terjeszt, hanem fegyverként alkalmaz: „Felveszed állásba, akit mondok, vagy nem akkreditál a MAB”, vagy: „Ha nem rúgod ki, akit mondok, akkor nem akkreditál a MAB.” A Kulin személyére szabott zsarolás pedig így hangzott: „Azt csinálod, amit mondok, vagy nem leszel professzor”. Csoda-e ha Kulin, aki 67 évesen még csak docens, engedelmeskedett, és hagyta eluralkodni a MENYt és bandáját.

Most már nincs a MAB-ban Képzési Ági Bizottság, és a társadalomtudományi kollégiumnak sem APÓS úr az elnöke. Viszont ő az elnöke a professzorcsináló bizottságnak. Talán csak nem azért kaparintotta magához ezt a posztot, hogy hivatali ideje alatt FIÁból és MENYéből is professzort csináljon? És ő az elnöke az akadémiai doktorokat gyártó bizottságnak is. Nagyon nem volna szerencsés, ha azon az egyetemen, amelyen a MENYe regnál, a következő dékán irodalmár lenne, mert már eleve beleszületne egy függő pozícióba. Hacsak nem olyanvalaki az illető, akinek már minden rangja és címe megvan, így se félnivalója, se kívánnivalója nincs APÓStól.

Voltaképp akárki tudna fungálni önálló, szuverén dékánként, ha ezt az APÓSával zsaroló és fenyegető személyt eltávolítanák végre a református egyetemről. Lehetőleg mindenféle egyetemről. Mert szellemi képességei nem erre a pályára predesztinálják. 

Az egyetlen tőkéje az APÓSa. Ezt azonban jól forgatja.

Szerző: Genfi emlékmű

Nem kell Kulin mellett egy jó szót se szólni. Gyáva volt minden kritikus helyzetben és egyáltalán. Nem fűződik a Károlin semmi lényeges a nevéhez, csak az, hogy nem tanult semmiből és másodszor is maga mellé vette Szabó Andrást, aki ismét hátbadöfte, hogy a dékáni székébe ülhessen. Szabó megvárta Kulin 65. születésnapját és arra a napra szerveztette a Kari Tanács ülését, ahol leváltották (a születése napján! – stílusos nem?). Persze az ilyen tehetetlen ember meg is érdemli!

Ezúttal nem rohant a sajtóhoz, mint az első kirúgása idején (a HVG-hez), hanem kivárt és cserébe habilitálhatott. A szerencsétlen 67 évesen azt hiszi, hogy professzor lehet a Károlin, ahol Hansági és Szabó nyírták ki, mert a Kulcsár-Szabó klán útjában állt (nem tartozott az érdekszférájukhoz)! Ennyire naívan hülye csak Eisemann volt, ám ő teheti, mert ő a klán abszolút támogatottja lett idős korára, közel 60 évesen. Kulin erkölcsileg nem züllött olyan mélyre, mint Eisemann vagy Hansági. Csak hallgat, pedig sokat tud. (És hát tudjuk, hogy “vétkesek közt cinkos, aki…”) – Betömték a száját a habilitációval és önként fogja be a száját a professzorságért.

Miért ennyire opportunista Kulin? Mert ő egy – a változást idejében nem értő és – betoji antallista, aki inkább kártékony, mint hasznos. Ezek az antallisták nagyobb károkat okoztak a gyávaságukkal, mint a kommunisták, akiket – személyes kapcsolatrendszerük miatt – tudatosan védtek. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb antallista (maga Antall is 1/4-ben anyai nagyapja révén) “érintett” és származásilag hiába áll közelebb a kereszténységhez, mentalitásban mégis a zsidósághoz tartozik; hasonlóan Kulinhoz, aki “feles”. Népiesnek állítódott be (állította be magát?), aztán “liberális nemzeti jelzőt” kapott az áruló Lengyel Lászlóékkal együtt. A szocilizmusban MSZMP-tagként ellenzéki volt a Mozgó Világnál (belső ellenzék), aztán az antallistákkal csak félig váltottak rendszert – éppen az “érintettségük” miatti megalkuvások okán, pl. direkt elmismásolták a Zétényi-Takács-féle kárpótlási törvényt is (amivel az egykor államosított keresztényeket reális kártérítéshez juttathatták volna). Kulin Antall külügyi felelőse volt. Ezek az antallisták aztán beszivárogtak az egyetemi katedrákra (Bod Péter Ákos, Katona Tamás, Jeszenszky, Andrásfalvy Bertalan, Für Lajos stb.) Ezek között elég sok református volt, mint pl. Bod Péter és Für is, akik nem kerültek a református egyetemre (pedig intellektuálisan toronyként magasodnak a törpe és szürke Szabó András fölé!). Nem került be a református egyetemre a református Szegedy-Maszák Mihály sem. Ez Kulin territóriuma lett (a barátját, a rőt Alexa Károlyt hozta magával az egyetemre, aki ugyanúgy komcsi volt a rendszerváltás előtt, és ő is antallistává lett azután az MTI vezetőjeként. Ilyenekkel vette körül magát Kulin (a hasonló a hasonlónak örül alapon), de nem volt képes karakteres dékán lenni: az Ő bűne és gyengesége, hogy Szabó Andrásék kinőtték magukat! És rajta keresztül rátelepedett az egyetemre a Hansági-féle identitászavaros egykori msz(m)p-s és szdsz-es horda (Hermann Zoltán – egyelőre még szólóban, de már készíti a helyet a feleségének – Kovács  Árpád mindjárt fiastól, vagy Kun Miklós feleségestől stb. stb.), akik most már mint nagy demokraták és egyetemi oktatók – különféle címekkel, rangokkal –  védik a református egyetemet. De kiktől is? Hát a keresztyénektől és a színvonaltól, mert ha nem védenék és nem csak a sajátjaikat engednék be maguk közé, akkor kiderülne, hogy sem nem keresztyének, sem nem színvonalasak, csak az egyetem cégérére és reklámanyagára (meg “küldetés-nyilatkozatába”) írnak mindenféle kötelező szöveget, “mintha egyetem” volna ez a kóceráj a keresztyénség égisze alatt. Na de ezekkel a személyekkel? És ezeknek a munkásságával?
Ez a bűne a gyáva és nem cselekvő Kulinnak és az antallista-féle “úriemberségnek”. Ezek nagyon nem azok – Sepsistől vagy nélküle.

50 hozzászólás to “Deans and Candidates: from Kulin to Sepsi (Dékánok és jelöltek: Kulintól Sepsiig)”

 1. Korifeus said

  1. Kulin Ferenc nem súlytalan Szabóhoz képest. A reformkor és Kölcsey sokkal fajsúlyosabb téma, mint Szenci Molnár talpának sütögetése – mert ez az egyetlen, amit Szabó András kutat, és beszélni tud. A népi írók révén pedig a 20. századba is alaposn bedolgozta magát. Ez sokkal széleseb kutatási terület, mint az MTA doktora Szabóé.
  2. Kulin kiváló előadó. Az órái sokkal élvezetesebbek, mint Szabó órái. Ezek kibírhatatlanul unalmasak.
  3. Kulin kiválóan kommunikál. Diplomata képességei vannak. Szabó András az, aki nem néz mások szemébe. Hogy a félszegségét összetévesztik a gőggel, abban igazad lehet.
  4. Ami a hiányzó idegennyelv tudását illeti, abban igazat adok neked. De ez sem Szabó, sem Hansági, sem Mészáros karrierjében nem akadály. Közülük Hansági (Kulcsár-Szabó) a legnevetségesebb. Ő nem elfelejtett oroszul, hanem kibukott az orosz szakról. Németül még köszönteni sem tudta a német nagykövet asszonyt. Egyetlen egy szakot volt képes elvégezni – a magyart. Azt is úgy, hogy udvarolt Kulcsár-Szabó Ernő fiának, ami befolyással volt az eredményeire. Ezzel az egyetlen kattogó-döcögő magyar nyelvvel az Összehasonlító tanszék vezetője. Mit hasonlít össze mivel a szerencsétlen? Hozzá képest Kulin nyelvzseni.
  Osszefoglalva: túlságosan szigorú vagy Kulinhoz. Ha megkeresed hozzá a megfelelő környezetet – a BTK jelenlegi vezetőit – , akkor Kulin kimagaslik közülük. Még nyelvtudásban és kommunikációban is!

 2. kula bácsi said

  Kulin csak hab a tortán ezek mellett vagy ezek után! Ő “csak” szimplán gyáva, zsarolható és érdekorientált, karrierista. Nagyságrendekkel kisebb károkozó, mint Szabó és Hansági. De neki is van komoly felelőssége abban, hogy kari vezetőként nem állította félre ezeket a személyeket, hanem hagyta őket maga mellett felnőni. Teret engedett nekik! Második dékánságakor direkt maga mellé vette helyettesnek azt a Szabót, aki már a háttérből előtte (1998/99-ben)az akkori társaival együtt kinyomta őt az egyetemről.

  A felelősség Kuliné is, hogy az egyetem ilyen emberek kezére került. Mindegy hogy zsarolták, karrierizmusból vagy gyávaágból tette. Egyik sem felmentő körülmény. Sőt!

 3. ancilla said

  Az itt a kérdés, hogy az új kormány megadja-e a Károlinak azt az anyagi segítséget, amiért most esengenek. Ha a 2. Orbán-kormány tanul az 1. Orbán-kormány tapasztalataiból, akkor vélhetőleg nem.
  Közben egyre közeledünk a MAB-döntés októberi időpontjához is. Márpedig a Károli tevékenységének BŰZE EGYRE TÖBBEK ORRÁT CSAVARJA.
  Hiába vigasztalja magát Petrőczi (Horvát János álnéven), hogy KI TUDJA AZ ORSZÁGBAN, MIT MŰVELT SZABÓ ANDRÁS. Petrőczi téved. Sokan tudják. Mindazok, akiket Balláék, Szabóék megvezettek, becsaptak (ebbe a kategóriába tartozik bizonyos értelemben Kulin is), nagyon sokan figyelik ezt a blogot, meg a CSIMMBUMM CIRKUSZ legújabb kalandjait.
  Szeptemberben pl. a Hasznos mulatságok c. Reviczky/Perdita utcai showt, melyben Petrőczi: az orosz, a német és “még számtalan irodalom” avatott ismerőjét és fordítóját.
  NAGYON RÉGEN MEZTELEN ITT A KIRÁLY ÉS A KIRÁLYNŐ. Mi pedig elig tudjuk elfordítani tekintetünket az undorító láűtványtól.
  Szabó, Balla, Hansági Gorgófőként merednek a nézőkre.
  Meddig még?

 4. komáromi csipkés györgy said

  Petrőczi aztán nem tanul semmiből! Azt nyilatkozta az Evangélikus Életnek, hogy most sabbatical yearra megy és villámgyorsan “megírja a nagydoktoriját”.
  Gratulálunk az időzítéshez! Most, amikor Szabó nagydoktori eljárásának felülvizsgálatára vonatkozó kérelem ott fekszik Pálinkás íróasztalán.
  Milyen bizottság tárgyalná Petrőczi firkálmányát? Hiszen minden régimagyarossal összevesztek. H. I-t, aki annak idején elintézte az ELTÉ-n Szabó szégyenletes habilitációját, Szabó +pártállami félzsidónak” nevezte, akinek el kéne tűnnie a régi magyar irodalomból. H. J-t hátba támadta az ITK-s recenzóval, Sz. G-t többször is nyilvánosan megalázta.
  Petrőczi azt hiszi, ősszel még “szegény Andris” fújja a passzátszelet. EGY NEM AKKREDITÁLT KARON!
  Petrőczi fiatal korában is idióta volt, ezt csak feslettsége múlta felül. Öregségével idiótizmusa FOKOZÓDIK…

 5. vidéki kolléga said

  Azt olvassuk az APÓS tanszékéről tegnap ideejtőernyőzött Sepsi Enikő nyilatkozatát, hogy “református értelmiségiek fórumává akarja tenni” a Károlit.
  Sokkal több tudós református van az egyetemen kívül, mint benne: mondhatni: benne egy sincs, hogy az összetört gerincű Kulinnal most ne foglalkozzunk.
  A MENY, Hansági, akinek semmiféle kötődése nincs a református egyházhoz (máshoz is, síkidióta), sorra rugatta ki a nagyon is készséges Szabóval a tisztességes reformátusokat. Pl. 10 éve Czine Mihály református (!!!) irodalomtörténész nagyszerű lányát, a remek angoltanár Borcsát.
  Ezek úgy UTÁLJÁK A KERESZTYÉN SZELLEMET, MINT ÖRDÖG A SZENTELTVIZET. Talán mert maguk is a patás kisérőihez tartoznak.

  • Kálvinista said

   Akkor ez az ejtőernyős tényleg vagy síkhülye, vagy velejéig cinikus. Már nem kell semmilyen fórumot teremtenie. Ez a blog a református egyetemről kiszorított református értelmiség fóruma az egyetemet megszálló Hansági (Kulcsár-Szabó)-banda ellen. Ki itt a református: Hansági? Hermann? Kovács Árpád? Bodrogi Csongor? Jákfalvi Magdolna? Kékesi-Kun Árpád? Kiss Gabriella?
   Igazi református fazonok. Tanulmányozzátok a fizimiskájukat…

   • ancilla said

    Tanulmányoztuk a fizimiskájukat, és igazad van: EGYIK SE TŰNIK REFORMÁTUSNAK, mint ahogy a négylábú sárvizi sellő meg Petrőczi, az enyhén szólva kétes származású némber.
    A szovjetorosz szekcióról csak annyit: hol volt egy református lelkész, amikor Kun Miklós 1945-ben meglátta Moszkvában a napvilágot orosz anya kölykeként, Béla unokájaként????
    Ki keresztelte reformátussá az IMO-ban képzett alvóügynök Hermannt, a Tatabánya.alsóról ideszármazott bólogató fejű cserépkutyát, Hanságit?
    Ezeket a primitív senkiket, akiket az APÓS IS ŐGY SZÉGYELL, már miérzt dugná el őket szem elől a “palotanegyed rnyas fái közé”???
    A perditanegyedbe, ahova illenek, a 120 kilos kiérdemesült paraszt-proli p. Petrőczi, a fiatalabb kivitelezésű ppp-kkel.

 6. Medievista said

  Az egész szakma gurul a röhögéstől a hírre, hogy Petrőczi nagydoktorit ír. Ez még a fél fokkal szakmaibb férjének sem sikerült, a címet ajándékba kapta E…-től.
  Amikor Petrőczi hisztérikus zokogással E… MENYéhez fordult, miért nem verte keresztül az APÓS a professzorságát, akkor azt üzente vissza neki E… – nyilván kínjában – h azért, mert nincs meg a nagydokija. Meg kellene írnia, és akkor simán megy a professzorság.
  Petrőczi ezt komolyan vette. És elkezdi írni. Mi meg elkezdjük várni. Aztán nehogy valami susmus legyen megint, mint a Szabó nagydokijával, ami összvissz 40 oldalas locsogás volt, feltesszük a netre a teljes szöveget:
  hadd lássa mindenki, milyen egy PETRŐCZI-féle NAGYDOKTORI. Az egész szakma fel van ajzva a hírre.

 7. kula bácsi said

  PÉ: – Te, Andris, én már nem bírom ezt a blogot. Nem tudom naponta többször nem kinyitni a gépet és nem megnézni.
  SZAr: – Éva, nem megmondtam, hogy ne nézegesd? Határozottan állástfoglaltunk még év elején, hogy nem beszélünk róla.
  PÉ: – De te is megnézed reggel és este is! Különben is attól, hogy itthon mi nem beszélünk róla még létezik a blogsárkány. Egyre több mocsok kerül elő. Te, Andris ezt csak mi tudjuk…
  SZAr: – Megállpodtunk arról is és eldöntöttük, hogy abból amit leírnak a blogban semmi sem igaz. Miért nem tartod magad ehhez.
  PÉ: – Jaj, igen, igen. Tényleg, abból a sok mindenből semmi sem igaz.
  SZAr: Mindenről Hansági tehet, őt nem védik majd meg a mieink az egyházból, csak minket, mellettünk állnak ki Gusztiék is.
  PÉ: – De jó, hogy ezt mondod. Megnyugtattál, mint mindig, amikor úgy érzem, hogy jön a baj. irtelen olyan érzésem volt, mint év elején Heidelbergben. Akkor másra irányítom a figyelmemet. Segítesz megírni a nagydoktorimat?
  SZAr: – Persze drágám. Emlékszel a sajátomat is milyen gyorsan összedobtam, csak a kollégáknak mondtam, hogy évekig csináltam. Majd a tiédet is összeollózzuk. Senki sem fog korpuszelemzést végezni.
  PÉ: – Ugye ez menni fog nekem is?
  SZAr: – Menni, menni fog. Mindened megvan hozzá, te egy igazi egyetemi oktató vagy, intézetigazgató, aki a doktori képzésben is oktat, ráadásul az iskolában törzstag.
  PÉ: – Sok mindent neked is köszönhetek.
  SZAr: – Ugyan, te értél el mindent! Te puritán királynőm. Na csinálod a krumlistésztát vacsira?
  PÉ: – Már fél órája készen van, gyere együk meg azon a híres bocidai asztalon. Kettőnk miatt durunglisztből készítettem, hogy ha már jön a baj, legalább itthon legyen minden rendben.
  SZAr: – Nem jön semmi, ne félj már, csak mi tudjuk, hogy ez mind nem igaz…

  • ANIMUS said

   Barátaim, ez a krumplistészta: ilyet nem tud a női Quasimodo főzni! Saját fülemmel hallottam, hogy felhívta a kölykeit, amikor volt valami fogadás volt a Reviczky utcában, hogy jöjjenek gyorsan a Mátyás utcából ENNI!
   Beálltak a büféasutal négy stratégiai pontjára, s amikor elhangzott az áldás: NEKIESTEK MINT A SÁSKÁK.
   Öt perc múlva üres volt az asztal. Petrőczi szatyrokkal jár a büféasztalokhoz, egy óvazlan pillanatban egész tálakat borít bele az abrosz mellett.
   Na, ez a Petrőczi szakácsművészete!
   POTYARABLÁS!

 8. filológus said

  Szabó nem átallja azt a kiváló és mindenki által becsült H. I-t “zsidóként” denunciálni, aki még arra is hajlandó volt, hogy elviselte minősíthetetlen feleségét, Petrőczit a körmendi konferencián, ahol az “igazi Basirius Izsákról” röfögött.
  A Perdita utcában egy külön tudományosságot akarnak ltrehozni.
  NEM FOG MENNI.

  • kula néni said

   Költői kérdés következik. Ennek a szegény p.p.p.-nak nincs önkritikája?
   Ez mind egy-egy külön vicc ugye?
   A nullproduktumú sármellékiből dékán lesz? Már főtitkárként is bő volt rá a slicces műszálas fekete nadrás! De hát Betti is vállalhatatlan volt és most is az a furulyszakkörével meg a konzervgyári énekkarával, mégis rektorhelyettes. Meg az ostoba Szabó is egy vicc már jóideje… És ezt tetézik? Vagy a Balla-jelenséget próbálja valaki tovább fokozni?
   IMO-s, EMO-s zárványok és keresztyénellenes ateisták közé minek egy újabb lúzer nímand? Lehet, hogy azért, mert ő éppen református, és az alkesz, leépült fenntartónk eszébe jutott, hogy nem lehet a vallástalan vallásgyalázók számát (Hansági, Hermann, Bánki, Kovács 1 és 2, színházasok st.) növelni, javítani kell az arányon. AZ arány számít ezen az aránytévesztett sátáni helyen!

 9. dark side said

  Ne félj, Petrőczi FOSSA A SZÓT! Csak nézd meg a magyarországi anglisztikai és amerikanisztikai kötetet, amit 2009-ben jelentetett meg a Tinta! Az egész szakma azon röhög!
  Petrőczi egy ÖNIDÉZÉSSEL KEZDI: “milyen igazam volt 2004-ben, amikor azt írtam, hogy…”
  Ennek az agyament nősténynek még senki nem mondta meg, hogy AZ ÖNIDÉZÉS NEM, SZÁMÍT BELE A CITÁCIÓS INDEXBE???
  Szval: fossa a szót, hogy “eperízt érez a szájában”, ha Csokonait olvas. Hát ez vele a bajunk. Állandóan erős hányingerrel küzdünk, ha olvassuk, ha rágondolunk, ha látjuk a rémséges fotóit, most legutoljára az EVANGÉLIKUS ÉLETBEN.
  Szóval ír, mint a vöcsök, de NINCS OLYAN KORRUPT RÉGIMAGYAROS EBBEN AZ ORSZÁGBAN, AKI ELFOGADJA OPPONENSKÉNT VAGY BIZOTTSÁGI TAGKÉNT petrőczi röfögését.
  Próbálja meg nyugodtan.
  Figyeljük, jobb ez a nő, mint egy vicclap! Minden napra van valami kacagtató ötlete.

 10. Dr, Cat said

  Nekem, mint fürge testű és szellemű, finom esztétikai érzékkel megáldott és esztétikus külsejű lénynek – nehezemre esik Petrőczirő nyilatkoznom, aki mindeme tulajdonságokban pontosan az ellentétem. A rokonaim azt nyávogták a Mátyás utcában, hogy Ritoókék legszívesebben elköltözn ének a megátkozott házból, amelyre rányomzta bélyegét az a ppp szellemiség (?), amit a bálnahátú, paraszt-proli petrőczi képvisel.
  Amit most hallottam, hogy P. “villámdoktorit ír”, hogy az APÓS ELINTÉZZE, HOGY PROFESSZOR LEHESSEN!
  Petrőcz nyanyus nem fogja fel, hogy a MAB b..ik akreditálni ezt a ppp intézményt???
  Négylábú sellő –TILTAKOZOM MINDEN BECSÜLETES NÉGYLÁBÚ NEVÉBEN, hogy ezzel az ócska k–cval hozzanak egy nevezőre — nyilván kognitívan nincs olyan állapotban, hogy tudja, mire vállalkozik.
  Nem veszitek észre, hogy ne, kaptok állami támogatást és a kuty se fog benneteket akkreditálni???
  Szóval, ki is itt az állat???

 11. Nagydoki bizottság said

  SZAr: Te Évi, most hívott az Ági.
  PÉ: Melyik? A HANS?
  SZAr: Igen, a HANS ÁGI.
  PÉ: És mit akart?
  SZAr: Az Ernő olvasta az interjút az Evangélikus Életben. És azt üzeni, hogy te csak ne kezdj el írni semmit.
  PÉ: Hát ezt hogy képzeli? Hogy ne lehessek nagydoktor?
  SZAr: Nem, azt akarja hogy legyél, de jobb, ha nem írsz, mert azzal csak rontasz a helyzeten.
  PÉ: Hát ezt nem értem. Akkor hogy leszek nagydoktor?
  SZAr: ÁGI szerint inkább a bizottság felállításával foglalkozzunk.
  PÉ: Hogyhogy? A megírás előtt?
  SZAr: Nem, a megírás helyett. Majd beköttetjük disszertációformájúra az Áfonyahegyet.
  PÉ: És azt el fogják fogadni?
  SZAr: Persze. Ernő kölcsönadja elnöknek a helyettesét, tudod, azt az ügyes mindenest, a Mädchen für alles Eisemannt. Meg a két volt doktoranduszát, a Bednanicsot és a Hermann Zolit, akik olyan jól beváltak a Mészáros Marci bizottságában.
  PÉ: És értenek ezek a puritanizmushoz?
  SZAr: Nem mindegy? Különben is beledolgozták magukat a középkorba a Marci olvasásakor. Én meg leszek az opponensed.
  PÉ: Nem fognak abba belekötni, hogy férj és feleség ugyanabban az eljárásban?…
  SZAr: Dehogy. Már beadtuk nekik, hogy a Faragó Ildikót is közösen csináljuk. Fel is tetettük a honlapra már hónapokkal ezelőtt és senki sem kifogásolta.
  PÉ: Jaj, de jó, hogy te leszel az opponensem! A titkár meg lehetne a Mészáros Marci. Csak még nincs meg a PhD-ja.
  SZAr: Ne aggódj, addig azt megvédi neki Páljóska Szegeden. Tényleg, őrá nem is gondoltunk. Ő lehetne a tartalékelnök, ha Eisemann közben bekrepálna.
  PÉ: Te meg mit csinálsz? Mért köpöd ki a krumplistésztát a boncidai asztalra?
  SZAr: Mert szar. Piciny kis oldalbordám, te sokkal nagyobb tudós vagy, mint szakács!

 12. Avvocato said

  Nem értek egyet Kulin túl szigorú megítéléséval. Kulin nem feküdt le a bandának a habilitációjáért. Szabó András még korábban hízelegte be magát nála, ígért neki fűt-fát, hogy meghúzza magát, ő semmi mást nem akar, mint a helyettese lenni, és Kulin naivul hitt neki. De mikor Hanságival és Bíró Máriával együtt bekerítette Szabó Kulint, akkor Kulin leváltotta Bíró Máriát a dékánhelyettességről. Hogy Bíró Mária Kulin helyetteseként Kulin ellen dolgozott Szabó és Hansági megbízásából, az abból is nyilvánvaló, hogy amikor a banda hatalomra került, azonnal visszatették Bíró M-t helyettesnek. Kulin még dékán volt, amikor Szabó és Hansági sorra leszavaztatta a javaslatait. A HÖK-öt már akkor is ők manipulálták. Ebben van az erejük. A HÖK gyakorlatilag mindig többségben van, és a HÖK Hanságira, Bíró Máriára és Koncz Bettykére hallghat. Ezek a nők ugyanis nem tanítanak, hanem tanítás helyett pletykálnak és bratyiznak a HÖK-ösökkel, és Koncz Bettyke mint hallgatói érdekeket képviselő rektorhelyettes, el tudja intézni, hogy juttatásokat is a HÖK-ös szavazók kapjanak. Ezeket a hallgatókat Hanságiék megfizetik a szavazatokért. Kulin nem vette észere, hogy már rég kicsavarták a kezéből a hatalmat. Leváltása a születésnapján már csak formaság volt. Már jó ideje a banda irányított, miközben agyba-főbe fúrták Kulint, a suttogóm propaganda útján terjesztették, hogy mennyire alkalmatlan, el kell távolítani. Szabó ki is akarta rúgatni, de Vargha András nem engedte. Így csak a helyettesét, Vass Csabát rúgta ki, meg Velikyt, és Gergely Andrást is megpróbálta, de egyetemi tanárt nem lehet legálisan kirúgni.
  Kulin nem volt megalkuvó, csak naiv. De még most is sokkal jobb dékán lenne, mint a nurse és a hostess.

  • Kakamatyi said

   Az egyértelmű, hogy jobb dékán lenn (ez nem kérdés), de nem naív az az ember, hanem ugyanolyan taktikázó, mint amilyen a piti Szabó és az agresszor helyettese. Csak neki kevesebb támogatója volt, mint az ateista Hanságinak, meg az amorális Szabóak, akik az elgyengülése miatt simán megpuccsolhatták őt, és bekövetkezett az, amire vágytak és vártak: megszerezték a BTK vezetését. Kulint nem volt nehéz félrelökni, akit amúgy is “fogtak” és kézben tartottak addig is.Nm véletlen, hogy Kulin most nem ordított, hanem csendben félreállt.

 13. Károli Gáspár Református Egyetem said

  Sok éve megépítettek már, több funkcióm is volt azóta; jelenleg egyetem működik bennem. Szép utcában állok, ahova építettek, szerettem itt lenni. De csak szerettem! Annyi ember megfordult az egyetemi időszakban már bennem, és nagyon elegem lett mindenből. Mint épület kihasználnak és a falaim között aljasságokat művelnek. Békében épültem, háborúkat is megéltem, de ez az elmúlt pár év megrogyasztott lekileg és fizikailag is. Legszívesebben magam alá temetném a jelenleg bennem lévő egyetem vezetőit, aki a falaim között csalnak, hamisítanak, utálkoznak, törvényt sértenek és züllesztenek (mindent és mindenkit, aki több, okosabb, szebb, szorgalmasabb, intelliugensebb, keresztyén és refromátus). Igaz, hogy ez az összedőlés a saját halálomat is jelentené, de hasznot hoznék a jóérzésű embereknek, az egyháznak, az országnak és a magyar ifjúságnak. Meg persze Reviczkynek is, akiről az utcát elnevezték, ahol léteznem kell, aki ugyanúgy nem tehet erről a sok fertőről, amit az elmúlt években bennem kitermeltek a lakóim mint én.
  Elgondolkodom az összedőlés lehetőségén, mert túl nagy a terhem, mint jobb napokhoz szokott polgári épület. Sosem gondoltam volna, hogy 40 év proletárdiktatúra után, amit oly nagy üggyel-bajjal tudtam csak átvészelni (nyomot is hagyott rejtam), a rendszerváltást követően is prolik lihegnek tele és koptatják majd a “szent” lépcsőimet, amit meg is verselt a főcsaló dékán tehén trampli neje, aki sajnos többször is írt rólam ciki verseket.

 14. animus said

  Megértjük szegény épület panaszát. Különösen, mivel Barátossy cége is fúrt-faragott és rontott rajta. Emlékeztek az első emeleti díszteremre? Annak a födémét Barátossy cége úgy megvékonyította, hogy nem bírna el egyszerre 100 embert, ezért kellett belőle kis szemináriumu fülkéket kialakítani. Persze, lehet, hogy Petrőczi bálnasúlya alatt is “sírva beomolna”, érdemes lenne kipróbálni!!!
  MÁSIK: EZ AZ ÉPÜLET VESZÉLYES. Nem iskolának, hanem hivatalnak épült. Alkalmatlan arra, hogy a szűk folyosókon sokan közlekedjenek. Barátossy cége megszüntette (!!!) a kényelmetlen, de valamennyire biztonságos lépcsőket, és CSIGALÉPCSŐT (!!!) ÉPÍTETT BE.
  El tudjátok képzelni, mi lenne, ha akár csak egy kis tűz ütne ki valamelyik felső emeleten??? Micsoda gyilkolás lenne a csigalépcsőn, hányan halnának meg a szellőztetés teljes hiánya miatt?
  Meg tudjuk érteni bánatodat és szuicid gondolataidat, szegény épület!
  Ha nem bírod már, s úgy érzed, “minden elveszett”, TEDD MEG, AMIT AKARSZ, de úgy, hogy a BŰNÖSÖKET VIDD MAGADDAL! hANSÁGIT, SZABÓT, PETRŐCZIT, HERMANNT STB-
  Legjobb időzítés egy tanév eleji értekezlet lenne! Gondolkodj ezen!

 15. pénzmosoda said

  Na, kb. így működik a Károli is, mint amit itt a cikkben tárgyalnak, az egész nem több, mint egy egyetemnek álcázott pénzmosoda, amit mindenféle átláthatatlan politikai célok érdekében mozgósítanak. Pórul csak az a szülő jár, aki naívan beiratja gyerekét ebbe a bűnszövetkezetbe, ahonnét az többé nem szabadulhat el emberhez méltóan.

  http://www.origo.hu/itthon/20100812-magyarok-egymasert-szovetseg-partfinanszirozas-kazahsztani-kapcsolat.html

 16. ZsoltCsaba said

  A Károlit is egy kazah bank finanszírozza. Alma Atában van az egyetemnek hitelkerete, onnan vett fel az egyetem tavaly májusban 14 millió forintot a 3 színházas figura állására. Erről van szenátusi határozat: http://www.kre.hu/portal/doc/szenatus/Szenatusi_hatarozatok_090527_2.pdf
  A jogászok többletbevételét pedig szintén ebbe a kazah bankba utalják. Onnan kerül megtisztulva vissza – csak nem a jogászokhoz 🙂

  • Tavaszy Sándor said

   És a Szenátusi Határozatban azt olvashatjuk, hogy mindezt a Színház- és Film Intézet Kft. kontójára utalja. Vagy adja át ennek a Kft.-nek.

   Mindez a káeftézés és pénzfelvételes ügylet nem egy egyszerű magán főiskolán történik, hanem a református egyház egyetemén. Egy kis főiskola ilyet nem is merne megtenni, de egy történelmi egyház egyeteme viszont igen. Hiszen úgyse ellenőrzi ezt a kutya se, mert a Fenntartón keresztül ez állam az államban.

   Ennek a Kft.-nek? Feljelenteni ezt is! Nem csak Hansági jár majd a rendőrségre és a bíróságra, hanem a többi csaló is!

 17. animus said

  Hát ez nagyon érdekes. Minden arra utal, hogy az egész színjáték a bölcsivel, meg az IDI-vel, a puritanizmuskutató meg a kremlinológiai intézettel csak színjáték és csak olyan alig barázdált neocortexű aljas hülyék, mint Szabó, Petrőczi meg Hanságo gondolják azt, hogy azárt gründoltak zöldmezős beruházásként egy “egyetemet”, hogy ők, akik kutyának se kellenek, nemhogy egy normális felsőoktatási intézménynek, professzorként páváskodhassanak.
  A kazah kapcsolat egy irányba mutat: az olajrubelek felé. És ebben a tranzakcióban kap kulcsszerepet a szovjetorosz szekció, Kun Miklós, Kovács Árpád meg az IMO-s Hermann. Ki áll a kapcsolat másik végén? Bölcskei, Balla és a Jobbik?
  Nagyon valószínű.
  A Károli nevű pénzmosodát most próbálják eladni a fideszes kormányak “keresztyén szellemiségű alma materként”?
  Annyira hülyék lennének, hogy beszopják ezt????
  Ez itt a kérdés.

 18. dark side said

  Bölcskeinek is vanNAK kapcsolataI furcsa nevű és helyű ázsiai bankokkal! Különös dolog ez az ázsiai kapcsolat, de ha politikailag értelmezzük, a Jobbik szemszögéből logikusnak tűnik.
  Szabó, petrőczi, Hansági meg a többiek, akik azt hiszik, hogy egy dráma vagy egy hősi eposz főszereplői, legfeljebb statiszták egy interludiumban. Az IGAZI AKTOROK MÁSOK.
  Nagy kérdés, hogy az APÓS, akinek szadeszes kapcsolatai közismertek, hogyan tud elszámolni a barátai előtt azzal, hogy lázas korrupciós intrikáival a HAZAI SZÉLSŐJOBBOT, més néven az ÚJFASISZTÁKAT TÁMOGATTA!
  mIT SZÓLNAK AZ ELTÉ-n ahhoz, hogy a dicső POSZTMODERN PROFESSZOR A JOBBIK SZOLDJÁBAN ÁLL?

  • Rector said

   Igen így van. Bölcskeinek közvetlen kapcsolata van a kazahsztáni bankkal, már a május 22-i fellépését is a kazahok finanszírozták. Az egyetem pénzét a kincstár egyenesen a Zsinatnak utalja, azaz 2,6 milliárd az államkasszából a zsinati kasszába vándorol. Bölcskei leveszi az egyházi tizedet belőle, és utalja a kazah banknak, amennyit nem ő maga költ el. Az pedig onnan visszakerül a Jobbikhoz.
   Szabó és Hansági a békaperspektívájukból semmit sem látnak ebből, ők el vannak foglalva a bölcsészkar megszállásával. Cserélik le a református és minőségi oktatókat APÓS ELTÉről kimustrált embereire.

 19. vidéki oktató said

  Kialakulóban van a magyar FELSŐOKTATÁS és a REFORMÁTUS EGYHÁZ LEGSZENNYESEBB BOTRÁNYA. Akiket Szabó kirugatott, még a végén hálásak lesznek neki, hiszen nevük nem kapcsolódik össze egy fasiszta párttal, egy gyanús ázsiai bankkal ÉS AZ ANYASZENTEGYHÁZ MEGGYALÁZÁSÁVAL.
  A hallgatókkal, akikért kapják a fejkvótát, nem törődik senki. Züllött senkik és eszelős barmok “tanítják” őket a Reviczky utcában. Ott van mindenki: a rokonok, bűntársak k..ái, az “üzletfelek” tudatlan és romlott kölykei. Hidán Csaba, Nádor Orsolya, Hermann Zoltán, Mészáros Marcika tipikus példái annak a szélhámos, értelmiséginek nem nevezhető züllött rétegnek, akik APÓS Reviczky utcai helytartói körül gyülekeznek.
  Most pedig, koronaként odahelyezi rájuk megunt k..áját, ARANYSZÁJÚ ENIKŐT.
  Nagyszerű!
  Együtt BUKNAK MEG! A következő idő nagy bűnügyi szenzációja már alakul: PÜSPÖK, PROFESSZOROK (???) A VÁDLOTTAK PADJÁN.
  aLIG VÁRJUK!

 20. filológus said

  Egyre világosabbá válik, hogy amit mi igazi botránynak gondoltunk: az IDI-vel kapcsolatos összeférhetetlenségek, okirathamisítások, méltatlan emberek professzorrá való kinevezése, kamu munkahelyek és főnöki pozíciók kialakítása: Puritanizmuskutató Intézet Szabó feleségének vezetői pótlékkal, így vezeti saját magát a kamu Kremlinológiai Intézet Kunbéla unokájának és feleségének.
  De lassan kiderül: az egyetem és a bölcskar vezetésében megnyilvánuló botrányok csak függönyül szolgálnak az igazohoz:
  PÉNZEK ÁTSÍBOLÁSA, TISZTÁRA MOSÁSA FASISZTA PÁRTOKNAK ÉS A REFORMÁTUS EGYHÁZ FEJÉNEK A KEDVÉRE.
  kAZA BANK: volt KIRGIZ KAPCSOLAT Kulcsár Attila ügyében is!
  És itt vajon ki (NEM) VISZI EL A BALHÉT?
  fOGADÁSOKAT ELFOGADUNK: bALLÁRA, sZABÓRA, BÖLCSKEIRE.

  • Rector said

   Pontosan erről van szó. Ha megnézzük az egyetemi költségvetési táblázatot

   https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/03/finances-and-politics-of-the-vice-rector-balla-balla-%e2%80%9djobbikos%e2%80%9d-penzugyi-jateka-a-karolin/

   (beillesztettük – a szerk.), akkor világossá válik, miért nem szüntetik meg a diszfunkcionális és pazarló egyszemélyes intézeteket, mint a puritanizmus, kremlinológia, egyzázművészet stb. Hiszen ezeket a kutatásokat teljesen természetesen kellene végezni azokon az intézményi kereteken belül, amelyekben ezek az oktatók amúgy is működnek. Mi lenne abból, ha minden oktató a saját kutatási területéhez kapna egy intézetet, intézetvezetői pótlékkal azért, hogy saját magát vezesse. Nem. Ezekre az egyszemélyes intézetekre azért van szükség, hogy a 240 milliós többlet eltüntetése ne legyen feltűnő. A költségvetési táblázatból kiderül, hogy a központi egységek horribilis összeget emésztenek fel. Namármost, ha a rektori hivatalban az állandó kirúgások következtében csak 7 ember dolgozik, nehéz megmagyarázni, mire fogy el 2-300 millió forint. Inkább megéri 4-5 intézetvezetői pótlékot kifizetni, mert a pénz eltűnését rá lehet fogni ezekre az intézetekre. Íme, ezeket kell fenntartani. Ez is egy trükk a pénz átsíbolásához.

   • Tavaszy Sándor said

    Igen, ez az! Itt van a kutya elásva. Mindegyik botcsinálta de mégis hitvalló “keresztyénünk” Kun Miklós, Hansági Ágika, Kovács Árpád, Hermann Zoltán, Petrőczi Éva, a teljes színházas vicc részleg mind-mind tanszéket vezet és egyik-másik intézetet: a semmire, hiszen igazad van: ezekre az egyszemélyes intézetekre semmi szükség, ugyanis ez a saját kutatási területükre ráépített pénzszivattyú. Ráadsául semmit nem termel ki: Petrőczi a saját puritán – teljesen alapszintű, kisiskolás színvonalú – firkálányait ünteti fel “munkaként”, ugyanúgy mint Kun Miklós a saját könyveit.
    Ezért kell a refrormátus egyetem, hogy ez a sok ateista és zsidó, félzsidó proli réteg élősködjön?

    Vagy azért kell az egyetem, hogy koncként marakodjon rajta a régi páros és annak a holdudvara: Hegedűsék (veje Balla+rektori sleppje) és a fenntartó Bölcskei (Bizalmasa Szabó dékán és köre)???
    Ébredjen fel már a csipkerózsika az álmából a Zsinat is?

   • animus said

    Hát igen, így jöttek össze: Asinus asinum fricat. Az IDI-n latin szövegolvasást tanító Petrőczinek mondom, ez latinul van és azt jelenti, hogy A szamár a szamárhoz dörgölődzik.
    Itt a Perdita utcában megvalósult az egyenlőség: szinte mindenki teljesen tehetségtelen és becstelen. Akik kilógtak a sorból – felfelé- már kipenderítették őket az ajtón.
    Így iáznak együtt a Reviczky/Perdita utcában: Szabó András, a Lupanaria Christiana főeunuchja, Petrőczi, a verseivel másokat az őrületig gyötrő Domina, Hansági, a bólogató fejű cserépkutya, Hermann, az erotomán ártány és a többiek. Az egész BESTIARIUM.
    A fenntartó Zsinat és főpásztor tetszésével és megelégedésére.

 21. ohranka said

  Hát igen, Almati, a kazah főváros Ázsia egyik nagy pénzügyi központjává nőtte ki magát. A keleties udvariasság és diszkréció (?) magyar ügyfeleket is vonz. Kazah bankon keresztül zajlott le az a tranzakció is, melynek során a Magyarok Egymásért Szövetség számlájára utaltak 100 millió forintot. A titkosszolgálati személyekhez köthető Szövetség sötét ló a magyarországi politikai piacon, de, mint tudjuk, a botnak is két vége van.
  Kiken, miken keresztül kapcsolódik a Magyarországi Református Egyház Zsinatához és a Károli Egyetemhez, ez érdekes kérdés.
  Szakdolgozati, sőt doktori disszertáció témájául ajánljuk a 2010 őszén kommunikációs-politológusi fordulatra készülő KRE bölcskarnak.
  Political or politological turn? – that is the question. Can you answer it?

 22. lupanaria christiana said

  Ahogy Horváth (?) János (?) ígérte, aug. 16-tól újra nézi a blogot. Szóval felhúzzák a Mátyás utcai redőnyöket. Petrőczi (horváthjános) és férje, Szabó András (sötétlajos) ismét megtisztelik a blogsárkányt magvas kommentáraikkal.
  Jól is esik a kacagás ebben a pillesztő hőségben. Csak ámulunk és bámulunk ennek a két embernek a hihetetlen unintelligfenciáján. Petrőczi komolyan hiszi, ha ötpercenként leírja a blogra, hogy az “Andris szerény”, a dékánházaspár istenfélő, alázatos, ill. megfenyeget bennünket az Utolsó Ítélettel.
  Nem kell addig várnunk Petrőczi és Szabó lebukására. A magyar állami fejkvóta megutaztása Almatin keresztül – csak felhívja a figyelmet Bölcskei, a Zsinat és a Károli SZOKATLAN PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓIRA.
  Ezen még a Hold utcai szenteskedés se változtat sokat, különösen, hogy a Balogzoli átment a cigányok védőszentjének, nem pedig a felekezeté maradt.
  Közben pedig PETRŐCZI VILLÁMDOKIT ÍR SZABÓ által biztosított második számú sabbatical yearon!
  SABBAT lesz ez, neked, galambocskám, HEXENSABBATH!

  • Szenci said

   Lehet, hogy felekezete (Balog Zoltánnak) ilyen, mint pl. Petrőczi meg a férje, akiket néha oda esz a fene. Elege lett a német ajkú gyülekezet pásztorának, inkább a cigányokkal foglalkozik, őket pásztorálja-pasztorolja mint ezt a csürhe, ostoba, sikkasztó és korrupt dékánt meg a némberét, akik tele is rakták az egyetemet ateista vezető emberekkel (Hansági, Kovács, Hermann) és mocskos exkomcsikkal, meg proli zsidókkal (Kun Miklós és csapata, persze a titkárnő és akik dolgoznak keresztények) és igazi képmutató keresztyénekkel, akik eszközemberek (Balla Péter, Koncz Judit, újabban Sepsi Enikő) – ezek mind sajnos közönséges erkölccsiséggel nem rendelkező csalók, hiszen minden törvénytelenségről tudnak és tevőlegesen is részt vesznek benne. Lásd a Szenátusi Határozatokat, a Kari Tanács jegyzőkönyveit (még a meghamisítottakat is). Ezt kell kitenni most, a keresztény kurzusban…
   De nincs más, mert ez a valóság! Ugye Szabó András? Nemdebár Hansági Ágnes? Ugye Balla Péter és Koncz Judit? Hogy a jeles “vezetők” közül csak párat említsek…

  • mesüge said

   Ez a villámdoktori enyhén szólva abszurd. Egy nagy dugót kéne ebbe a némberbe belenyomni, hogy eldugoljon! És ne jöjjön ki belőle az a sok butaság. De jelen Magyaországa oyan lett, hogy az ilyen suta és ténylegesen ostoba emberek egyetemi katedrára állhatnak, taníthatnak doktori képzésben, sőt törzstag lehet, habilitálhat stb. Nincs mérce, egyéni önkritikára az ilyen egyéneknél nem lehet apellálni. Ráadásul egy olyan társa van, aki szintén ugyanolyan önkritikátlan és szakmaiatlan.

 23. KANdúr said

  Dr. Cat kosztostársa vagyok, mert olykor (nem is olyan ritkán) ugyanaz kerül a terítékünkre… – Ő egy igen fürge testű és kifejlett ízléssel rendelkező lény.
  Jártál mostanában a Mátyás utcában? Haza jött ez a zsivány banda?
  Nyílván nyaralnak (alliterálgatok a koros “költő” kurtizán Katica kedvéért), de úgyis lóg a mobilneten valamelyik, mert annyira terhelt a lelkiismeretük. Sok van a rovásukon! Hanságit és szabadcsapatát is ők engedték rá a reformátusokra és az egyetlen egyetemükre. Nem jött be! Embertelen károkat okoztakokoznak(!): doktori fokozattal való visszaélések, csalások, okirathamisítások, pénzügyi botrány, sikkasztások, lopások…
  Szóval jártál vagy jársz mostanában a szörnyetegek hűlt helyén?

  • GUSTAVE LE BON said

   Az a durva, hogy ez a Hansági-Szabó tengely, és erre a tengelyre ráhelyezkedők: vállalhatatlanok. Olyan PREZENTÁLHATATLAN emberek, akikkel semmi perspektivikusat nem lehet tervezni (pláne terveztetni)és kiviteleztetni.
   – Mert nem rendelkeznek emberi tartással és méltósággal. Mert mindegyik elég pitiáner, de nem csak emberileg, hanem szakmailag is.
   – Mert nem kaptak olyan hátteret,ami közel vitte volna őket meagához a keresztyén gondolkodás módhoz.
   – Mert nem írtak (van amelyik egyáltalán) olyan szakmai munkát=önálló kötetet, amelyik megütné az európai színvonala alját.
   – Mert nem rendelkeznek nyeltudással.
   – Mert csak a csalás és hazugság tartja őket össze, nem pedig a tudás, az elhivatottság, az erkölcs, az emberiesség és a protestáns szemlélet.

   Ezért fognak és kell is elhullniuk, úgy, hogy nyomuk se maradjon ezen az egyetemen, amit lassan teljesen tönretesznek.

  • Dr. Cat said

   A Te kedvedért direkt elmentem a Mátyás utcába, pedig még egy ilyen fürge testű és szellemű lénynek is nehezére esik túljutni a Kálvin téren. Jelentem: nem jöttek még haza, még mindig le van húzva a redőnyök háromnegyed része. Viszont a környék kiváló: az egy főre eső kutyaszar sehol sem olyan magas a fővárosban, a levegő pedig olyan, mint egy gázkamrában.
   Szabó és Petrőczi egy egész emeletet (!!!) kitöltő lakása alatt nyílt egy tetkoszalon. Méltó hozzájuk a környék.
   Beszéltem a rokonokkal is: mondták, hogy Szabóék hálaistennek még nem jöttek meg. Ennek nagyon örülnek is. Az harmadunokatestvéremnek, egy kis kék orosznak rálépett a lábára ez a trampli Petrőczi a 45-ös lábával, szegénynek majdnem amputálni kellett a lábacskáját.
   Rajta tartom a szememet a dolgon, ha megjönnek, szólok!

   • Macskacicka said

    Elkiabáltad. Az éjszaka közepén megjöttek. Petrőczi azonnyomban levágta magát a gép elé, és elkezdett Horváth Jánosként kommentelni. Szerintem mindjárt megjelenik Sötét Lajos is.

   • Horváth János said

    Elkiabáltad te is. Csak én jöttem meg – ígéretem szerint. Nevem: Horváth János. Születtem: 1954. aug. 11. Tuzsér. Anyám neve: Révész Ilona. A két hét alatt elolvastam Petrőczi Éva életrajzi-napló írását, meg beleolvastam Balla Péter könyvébe. Egyiknek a blogbeli kritikája sem állja meg a helyét, tehát rágalom. Majd írok róla. Most pedig: alvás.

   • szvetlana said

    Igen, itt van az idióta és szórja a bibliai idézeteit. Írd inkább a villámdokidat, úgyis régen röhögtünk annyit, mint az áfonyahegyi öklendezéseiden. Ne hozz má szégyent NAGY NEVETTETŐ híreden. Ha lecsukják a hencidai templomrablót, sötét szabó andráslajost, úgyis elmegy a kedved, te trampli

   • Horváth János said

    Köszönöm szívélyes szavaidat. Igazi reformátusra vallanak – ugyebár? Szabad megkérdeznem, mikor találkoztál Jézus Krisztussal? És hogyan zajlott le a dolog?

   • Macskacicka said

    Most akkor kinek is voltál te az évfolyamtársa Petrőczi-Horváth János? Ballának vagy Szabó Andrásnak?
    Tudjuk, te nem Jézus Krisztussal találkoztál, hanem P. Sándorral. És bűnbeestél vele, amit elmeséltél a barátodnak, B. Péternek, az meg kirúgatott az apósával.
    Ez minden szereplő részéről igazi református cselekedet volt: a bűnbeesés, a baráti árulás és a kirúgatás is – ugyebár?

   • Horváth János said

    Ja. Viszont a te írásaid igazi református cselekedetek. Ismerjük az ellenséget és szándékait. Dehát az ellenség soha nem számol az Úr Istennel. Mindig is arról volt híres.

 24. SZVETLANA said

  Ezek a bugyuta magyarok azt se értik, hogyan megy a pénz az almati (már nem Alma Ata!) bankokból oda meg vissza. Magyar állam befizeti az almati banknak a fajkvótát egyetemi oktatás céljaira, Bölcskei testvér kivesz belőle annyit, amennyit méltányosnak gondol: SOKAT! Utána jönnek a hullarabló SAKÁLOK ÉS HIÉNÁK: SZABÓ ANDRÁS, HANSÁGI PETRŐCZI, KOVÁCS ÁRPÁD, meg t többi kispályás görény és leveszik a magukét. Bocs: kifelejtettem a KUNBÉLA UNOKÁJÁT, A MIKLÓST!
  Ami marad, azt kifizetik az oktatással megbízott selejtnek, Hidánnak, Nádor Orsolyának, Fóris ágotának meg a többinek.
  szvoji ljugyi, szocstyemszja!

  • Horváth János said

   Hazugság és rágalom. (De jól áll neked. Illik hozzád.)

   • Prédikátor said

    Te féleszű prédikátor-imitátor! Papolsz Krisztusról, szeretetről, bölcsességről, közben egyfolytában ítélkezel, fenyegeted az ártatlanokat és véded a bűnösöket. Persze érvek nélkül. Csak szajkózod, mint a papagáj, hogy a legsötétebb gazemberek becsületesek. Nagyon sötét lehet a fejedben belül, de a lelkedben még inkább, ha ezek a barátaid, mint a vérengző Balla, a féleszű parázna poetessza, az aljas nyírógép Szabó, és a rágalmazó intrikus Hansági. Ismered a mondást: Madarat tolláról… Te is a bandába tartozol.

   • Horváth János said

    “Igaz ítélettel ítéljetek!” – mondta Jézus Krisztus. Én erre törekszem. Ezért állítom, hogy ez a blog tele van rágalmazással, a felebarát elleni hamis tanúbizonyságokkal. Azt én tudom, hogy: “nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.! Csakhogy valahogy úgy van az nagyon sok esetben, – mint ami az itteni témákat is illeti -, mint az anyósom esetében. Elmondja a véleményét, meggyőződését, visszamenőleg évtizedekre, és amikor befejezte, csak azt lehet rá jó szívvel mondani. “Úgy van az, csak egész máshogy.”
    Hát amik itt le vannak írva, azok is úgy vannak: “csak egész máshogy”.
    Körülbelól ez az igazság. Nem mellesleg meg már úgy eldurvult az itteni stílus meg lelkület, hogy harsog a nép “Feszítsd meg!”-e, és semmi másra nincs már itt lehetőség. Csak a megfeszítésre. De ne felejtsük: “harmadnapon feltámadott!” És akiket magának kiválasztott, azok is feltámadnak Vele együtt…..

 25. SZVETLANA said

  Persze, pont veled akar feltámadni, te tébolyodott!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: