Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Fire and brimstone upon Sodom (Tűz- és kéneső Szodomára)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 21, 2010

A Károli Gáspár Református Egyetem dé- ja- vu-élményt vált ki belőlünk: mintha a Holt-tengerhez közeli Szodoma városában élnénk Ábrahám unokaöccsének, Lótnak a napjaiban. Paradicsomi táj – “a belvárosi palotanegyed szíve” , ahogy a csalitájékoztatóban  olvashatjuk –, mesés gazdagság – az egyetem vezetői dúskálnak a jólétben és könyékig vájkálnak a közpénzekben –, de a várost – mutatis mutandis: az egyetemet – borzasztó erkölcstelenség hatja át. Az égi hatalom hiába küldi az intő jeleket, a vezetők se ott nem vették, se itt nem veszik tudomásul.

A “Csalók egyeteme” sorozatot most egy poszt erejéig megszakítjuk, mert létfontosságú hírt kaptunk jogász munkatársainktól – olyant, amelynek hordereje az egész egyetem létére kihat. Az újpesti Viola utcára  – tanévkezdés előtt – lehullt a tűz- és kéneső:

A MAB véglegesen visszavonta a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának akkreditációját.

Szerző: Kovács Petronella

A Károli Gáspár Református Egyetem 2010. február 18-án felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a MAB-hoz az Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola működés közbeni akkreditációs eljárása keretében, a MAB 2009/9/IX/2/351. számú határozatával meghozott, negatív akkreditációs minősítésével szemben. A felülvizsgálati kérelmet a MAB Felülvizsgálati Bizottsága (a továbbiakban: MAB FvB) bírálta el: www.mab.hu/doc/FVBhatok/DF159-KRE-fvb_honlapra.doc

A MAB FvB 35/2010. számú határozata a MAB elutasító döntésével egyetértve a Károli Gáspár Református Egyetemen az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola  akkreditációját véglegesen megvonta.

A határozat kézhezvételének napjától, 2010. június 30-tól a Károli Gáspár Református Egyetem az állam- és jogtudományok körében elveszíti jogát a doktori képzésre, a doktori (PhD) fokozat adására, a habilitációs eljárás lefolytatására, valamint a külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására. A doktori iskola működését legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kell véglegesen bezárni. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat szerint a KRE vezetősége és fenntartója nem teljesítette a MAB követelményrendszerében megfogalmazott elvárásokat. Abban, hogy idáig fajultak a dolgok, elsősorban a fenntartó alkalmatlanságának és a fenntartó helytartójaként működő stratégiai igazgató, Kovács Barnabás dilettantizmusának van nagy szerepe, de nem elhanyagolható a jogi kar ügyvivő dékánjának, Domokos Andreának a munkálkodása sem. Bölcskei Gusztáv és zsinati bizalmasai egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogyan működik valójában egy egyetem, nem ismerik sem a szakmai, sem az akkreditációs elvárásokat, legfőbb céljuk az, hogy tudományos célokra, az oktatók bérére és hallgatói ösztöndíjakra minél kevesebbet költsön a jogi kar, hogy aztán a több mint 200 milliót el lehessen vonni a kar költségvetéséből.

A fenntartói elvárásokat, a fenntartó által meghatározott szigorú költségvetési keretek között Kovács Barnabás stratégiai igazgató konkretizálja. Ez gyakorlatilag abban áll, hogy Kovács igyekszik minél több ismerősét alkalmazásba vétetni. Sajnos a kiválasztás során Kovács Barnabás nem képes észrevenni a különbséget a valódi tudományos teljesítmény és a gyakorlati, pillanatnyi igényeket kiszolgáló jogszabályismertető jellegű áltudomány között (pl. internetjog – vajon mi köze van ennek a református hagyományokhoz?!!). Mivel Kovács Barnabás nem rendelkezik megfelelő tudományos kapcsolatrendszerrel, akkreditációs kérdésekkel lényegében kinevezése előtt nem sokat foglalkozott, nagyfokú dilettantizmusa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a MAB elutasító határozatot volt kénytelen hozni.

A határozat kitér a Doktori Iskola 2010. márciusi vezetőváltására is, amely … … személyes felelősségét is felveti. A MAB FvB szerint  az Egyetem a vezetőváltáskor nem járt el elég körültekintően.  Nyílt titok, hogy … … minősíthetetlen stílusú, református, keresztyén emberhez méltatlan hangnemben lépett fel a Doktori Iskola előző vezetőjével szemben, és az egyébként nagy tudományos reputációval és nemzetközi hírnévvel rendelkező professzor lemondásában Domokos Andrea tiszteletlen, a civilizált emberi kommunikáció legalapvetőbb szabályait be nem tartó viselkedésének igen nagy szerepe volt. A megbízott dékánként tevékenykedő, a fenntartó által a Kar nyakára ültetett …(kimoderálva – a szerk.)

A MAB értékelése szerint a doktori iskola működési szabályzata nem megfelelő, mert nincs önálló kari szabályzat, csak egyetemi szintű. Az Egyetem ezzel szemben azt állította, hogy a hatályos felsőoktatási törvény írta elő azt, hogy az egyetemnek egy szabályzata legyen, amely nyilvánvalóan abból a centralizált szemléletből ered, amelyet Balla honosított meg, és amelyben tulajdonképpen a Rektori Hivatalból irányítják az egyes karokat. A MAB szerint nem igaz, hogy a hatályos felsőoktatási törvény írta elő azt, hogy az egyetemnek egy szabályzata legyen és az akkreditációs elvárások sem ellentétesek az Ftv.-vel, csupán annak alkalmazói (Balla, Kovács, Domokos) értették félre ezt a bírálati szempontot. (Önellentmondó érvelés ez az egyetem vezetője, Balla Péter részéről, aki 2009 júniusában éppen azzal az indoklással váltotta le a BTK Doktori Iskolájának vezetőjét, hogy nem készített önálló BTK-s kari szabályzatot, hanem az egyetemi szabályzat speciális kari mellékletével dolgozott, és erre az érvre Szabó dékán még a 2010 áprilisi Látogató Bizottság előtt is hivatkozott.) Ez a szelektív szabálykövetés különösen jellemző Balla és Domokos Andrea viselkedésére, akik most arra készülnek, hogy az akkreditációs követelmények ürügyén tanszékeket szüntessenek meg és tanszékvezetőket váltsanak le, felhasználva ezt a további leszámolásra. A félreértések elkerülése végett ideje lenne már rájönni arra, hogy a MAB (amely a plénumot jelenti és nem az LB-t) nem a tanszékek összevonását várja el,  hanem azt, hogy a szak-akkreditációs követelményekben rögzített számú, beosztású és tudományos fokozatú oktatók oktassanak minden tanszéken. A tudományos munka és teljesítmény hiányát nem lehet összevonásokkal leplezni, mert ezt a MAB úgyis észrevenné.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola akkreditációjának végleges megvonása a jogszabályoknak megfelelő döntés volt. A különös csak az, hogy a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának végleges bezárása mi okból halasztódik még mindig? A BTK-n elkövetett szabálytalanságok (valójában eltervezett, szándékos manipulációk) még ennél is nagyobb szigort indokolnának. Balla hiába próbálja Hima Gabriella professzor asszonyra és a blogra fogni a BTK IDI akkreditációs nehézségeit. Nehezen mondható, hogy az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolát is Hima Gabriella vagy a blog miatt zárták be. Mindkét kar esetében nyilvánvaló, hogy a fenntartó nem kívánja teljesíteni az akkreditációs követelményeket. Ehhez a blognak semmi köze, Hima Gabriellának meg még annyi se; Bölcskei Gusztáv fenntartónak, Balla Péter megbízott rektornak, Domokos Andrea és Szabó András dékánoknak viszont annál több.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola akkreditációjának végleges megvonása előrevetíti a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar akkreditációjának 2010. szeptemberi megvonását és a kar végleges bezárását is. A MAB követelményrendszere szerint ugyanis egyetemi karként nem működhet olyan intézmény, amelynek nincsen akkreditált doktori iskolája, arról nem is beszélve, hogy a kar a többi akkreditációs feltételnek sem felel meg.

A fenntartónak el kellene végre gondolkodnia arról, hogy egy autonóm, református, valódi egyetemet vagy egy Tiszántúlról kormányzott mintha-református szemétdombot szeretne-e. Tartsa tiszteletben a fenntartó a kari autonómiát, váltsa le …(kimoderálva – a szerk.) vagy ha ezt nem akarja, akkor inkább zárja be a kart még ebben az évben. A MAB ezt úgyis meg fogja tenni.

Gratulálunk Bölcskei Gusztáv, Balla Péter, Kovács Barnabás és … … nagyszerű teljesítményéhez!

291 hozzászólás to “Fire and brimstone upon Sodom (Tűz- és kéneső Szodomára)”

 1. ANIMUS said

  Nagyszerű! Ezzel a Károli kétkarú egyetemmé (?) vált, de lesz ő még egy- (fél)karú is. A MAB bebizonyította, hogy nem megvesztegethető, ahogy az egyetem oly erkölcsös urai hirdetik (alkalmazzuk a MAB-hoz közel álló X,Y, Z testvérét, fiát, feleségét stb.)
  Ad hoc alkalmaztak BÁRKIT, Domokos Andreának fogalma sem volt a tudományos követelményrendszerről. ITT AZ EREDMÉNY.
  Várjuk a MAB elfogulatlan véleményét a hasonlóképpen korrupt és kontraszelektált módon összegányolt oktatói karáról.
  Egyébként: volt ezen a blogon egy PREDATOR nicknevű trágár nyelvezetű személy, aki legfőbb feladatának “Domokos Andrea becsületének helyreállítását” tekintette.
  Hol van most PREDATOR???

  • Predator said

   Kapitány a hídon! 😀

   Kedves Animus!

   Két nagyon rossz hírem van a számodra. Egyrészt nem tűntem el, csupán hosszabb vakáción voltam a Balatonnál, és egy csomó más király helyen, amíg te ilyen szarokra verted a lompost.

   A másik ennél sokkal rosszabb hírem, az, hogy infókat is gyűjtöttem, RENGETEGET.

   Eddig csak csepegtettem az infókat, holnap viszont egy igen terjedelmes hozzászólást fogok írni, melyben részletesen le fogom írni, hogy ……. és bandája hogyan tették tönkre a jogi kart és a doktori iskolát. Nem titkoltan anti-Holt lelkes cikknek szánom,csak az enyém tényekkel lesz tele hazugságok helyett.

   Kérdés, hogy Kálvin bátyó lesz-e annyira tökös gyerek, hogy ebből is csinál egy önálló posztot. Én mondjuk ezt kétlem, de lesz rá lehetősége, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét.

   Erre tekintettel, most nem reagálok részletesen a posztra csupán két apróságra hívnám fel a figyelmedet.

   Az egyik, hogy cikk írójának figyelmét elkerülte az az “aprócska” tény, hogy az első fokú MAB határozat 2009. DECEMBER 4. napján kelt, amikor még ………… volt a dékán. Innentől kezdve nem vitás, hogy a DI totális lezüllesztéséért kit terhel a felelősség. (holnap erről is írok részletesen)

   Domokos Andrea sem a kart, sem a DI-t nem vezette ekkor. Erre már hónapokkal ezelőtt felhívtam a figyelmeteket, de úgy látom, hogy a többség memóriája meglehetősen szelektíven működik

   A másik dolog, hogy a cikkben szereplő számtalan hazugság közül az egyiket te magad is tetten érheted, ha figyelmesen elolvasod a másodfokú MAB határozatot, és a szöveget összeveted ezzel a szarral.

   Holnap este mindenki figyelje a blogot!

   GAZ LELKEK JOGI VINNYOGÁSA

   COMING SOON…

   • animus said

    Nem lehetne ennél kulturáltabb stílusban? Mi az, hogy “ilyen szarokra vered a lompost”? Ez írástudatlan utcalányok és stricik nyelvezete a nyóckerben. Ez meg itt egy református egyetem blogja. Akik írják és olvassák, a Szentírást is buzgón forgatják. A leghatározottabban kikérjük magunknak ezt a mosdatlan, megbotránkoztató, undorító szóhasználatot. Kapa Mátyás nevében és minden kulturált polgárember nevében is.
    Embernagyságú csatornapatkányokkal nem tárgyalunk!

   • jhnnsclvn said

    Predi, örülünk, hogy újra itt vagy. De azért ne kapd fel annyira a vizet. Mindenki tudja, hogy az ÁJK bukásáért Balla Péter a felelős. “Minden idők legsikertelenebb rektora”, ahogy itt az egyik kommentelő nevezte, egyszerre két kart is csődbe kormányzott: az ÁJK-t is és a BTK-t is. Te magad is írtad, hogy az ÁJK fényévekkel megelőzi a BTK-t. Mégis az ÁJK doktori iskoláját nyírták ki előbb. Miért? Szerintem azért, mert nektek nincs egy akadémikus rokonotok, mint a BTK-nak, aki a kontraszelektáltjait MENYe segítségével nálatok deponálhatná. A BTK-nak van egy saját bejáratú MAB-ügyintézője, aztán persze hogy kijárja a saját embereinek meg a saját MENYének a jogosítványt. D.A. erről semmit sem tehet. De az elődje sem…

  • Horváth János said

   Gratulálunk Kovács Petronella Réka nagyszerű írásához! (II.)

  • Horváth János said

   “A Károli Gáspár Református Egyetem dé- ja- vu-élményt vált ki belőlünk: mintha a Holt-tengerhez közeli Szodoma városában élnénk Ábrahám unokaöccsének, Lótnak a napjaiban. Paradicsomi táj – “a belvárosi palotanegyed szíve” , ahogy a csalitájékoztatóban olvashatjuk –, mesés gazdagság – az egyetem vezetői dúskálnak a jólétben és könyékig vájkálnak a közpénzekben –, de a várost – mutatis mutandis: az egyetemet – borzasztó erkölcstelenség hatja át. Az égi hatalom hiába küldi az intő jeleket, a vezetők se ott nem vették, se itt nem veszik tudomásul.”

   Micsoda nagyképű duma. De akinek van valódi hite Jézus Krisztusban és Tőle elkért bölcsessége, sejtheti (ha még nem látja is), hogy kilóg a lóláb. Hiszen nem hívő református megnyilatkozás van e “féltő szeretet” mögött, ami meg akarná “jobbítani” a bírált állapotokat. Aki pedig nem venné észre hívő református létére a rágalmakat, az “kérjen bölcsességet” Istentől, és ne üljön fel az ebben a blogban olvasható rágalmaknak. (II.)

   • Rector said

    Elég, ha a tényeknek és a dokumentumoknak hisz.
    Rágalmakat Balla Péter terjeszt a szenátusban és most már a zsinatban is, meg Szabó András és sleppje a Kari Tanácsban, sőt, az óráikat is ara használják fel, hogy kollegák ellen uszítsanak. Tanárok rágalmazása és lejáratása folyik Balla és Pethő ill. Hansági, Hermann, Petrőczi és Szabó András óráin. Ezt nevezik ők oktatásnak!

   • Horváth János said

    Olyan tévedés ez kérem, mint amennyire az ÁJK-n egészen ellenkezőt állít “Kálvin” úr és Prudens… Csak annyire hat a rágalom, hogy itt már nem is lehet mást szajkózni, csak ezt a verziót.
    De még jó, hogy van Isten az égben – aki uralkodik a földön is. (II.)

 2. ancilla said

  A VÉG KEZDETE! A korrupt, tehetségtelen dékánok, a kívülről (a Jobbik által) vezérelt Balla rektor (havi 2 milliós fizetés!)működésének beérik a gyümölcse. A korrupció mint usus (business as usual) az egész felsőoktatás legszennyesebb egyetemévé tették a Károlit. Nevetséges prospektusukban “a pesti palotanegyed árnyas fái alatt keresztéyn szellemiségben működő” egyetemet hirdetnek.
  És mi a valóság? Szabó András, aki tudományos fokozataihoz is csalással jutott, aki Tenkével együtt lopta el 1999-ben a 2 milliárdos kormánytartalékot, eszelős ostobasággal kormányozza a bölcsészkart. Ura, akinek meg akar felelni, Hansági Ágnes APÓSa, aki ide helyezi az ELTÉ-ről másodlagos (VÉRCIKI) rokonait és ügyfeleit.

  • Horváth János said

   Úgy van az, Csak egész másképp. Mert a valóság egészen más. De csak fújjátok nyugodtan. Amíg fújhatjátok. (II.)

 3. dark side said

  Remek ötlet volt a havi kétmillióval dotált Ballától, hogy megvált Kapa Mátyástól (gavalléros végkielégítéssel) és alkalmazta Bölcskei liblingjét… (kimoderálva – a szerk.).
  A legfontosabb kérdés: az ÁJK évente kb. 250 milliót keresett a Károlinak. Ezt könyvelési trükközéssel ide-oda rakták, végül is ebből ajándékozgattak a Balla családja által favorizált JOBBIKot.
  Most mi lesz?
  Honnan megy a pénz a kazah bankokba?

  • Horváth János said

   Csak szerényen megkérdezem (anélkül, hogy tudnám, mennyi a Balla fizetése): Ha netán te lennél ott a megbízott rektor, mennyit keresnél? És ki állapítaná meg a fizetésedet? Mert – ugyebár – a munkavállalót soha nem illik szidni a munkaadótól megállapított és kapott fizetéséért.
   Gyalázkodás ez, amit művelsz – bizony.

   • ARIMANI said

    Bizony, moderálják ki innen ezt a HJ-t!

   • Horváth János said

    Nem szereted az igazságot? A krisztusi igazságot? Akkor mit keresel a református egyházat bírálók között?

   • ARIMANI said

    Vannak olyan alakoskodó emberek, mint Horváth, akik jónak mutatják magukat, de gonoszság lakik bennük. Pál hamis apostoloknak nevezi az olyanokat, mint pl. Horváth, aki nem Jézus Krisztus evangéliumát hírdeti. Álnok munkás ő, akit felbéreltek, hogy ide írogasson krisztusi igazságot hírdetve, mintha beavatott lenne bármibe is.
    “Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává”. (2Kor 11:13,14)

   • Horváth János said

    “AZ Ember Fia elmegy ugyan, amint meg van írva felőle, de jaj annak, aki az Ember Fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem születik.
    Mesgzólalt Júdás is, aki elárulta Őt és ezt mondta: Talán csak nem én vagyok az Mester? Így felelt: Te mondtad.” Máté. ev. 26. 24-25.

 4. filológus said

  Ha megnézi az oktatók névsorát az ÁJK-n, akkor látható, hogy nincs megfelelő oktatói gárdája. Egyrészt sokadfoglalkoztatással próbálják megoldani (pl. Pokol Béla), másrészt idős professzorok (professor emeritus) újrahasznosításával. Némely tanszéken szinte csak megbízott előadó van, köztük ún. híres ember. Ezektől azt várják, hogy majd súgnak a döntéshozóknak.
  A főfoglalkozásúak közt feltűnően sok a kis sarzsi, tanársegéd, adjunktus, szóval minimális tudományos előélettel rendelkező pályakezdő.
  A MAB elvi döntést hozott.
  A református egyháznak pedig be kéne látnia, hogy nem értenek egy egyetem megszervezéséhez, koncepciók kialakításához és ezt az urambátyámos korrupt vezetési módot a MAB nem tolerálja.

 5. doktorandusz said

  És mi lesz velünk? Mi lesz azokkal a tájékozatlan fiatalokkal, akik bíztunk a történelmi református egyházban és elhittük, hogy egy igazi egyetemre járunk, ott fizetünk, oda hozzuk a fejkvótát?
  Ezen nem gondolkoznak el a rektor meg a püspök urak?

  • Horváth János said

   Nem minden fiatal tájékozatlan, aki odajár, vagy odamegy. Van, aki tudja, hogy nem nagy különbség van egy világi, meg az egyházi egyetem között – nagyon sokszor. Mindenesetre a Károlira járó fiatalokban is nagyon sok hiba van. Egyszerűen azért, mert nem hozzák magukkal a hitet otthonról, a gyülekezetből. Mert otthon sincs hit, otthon sem járnak gyülekezetbe. A hívő református és gyülekezeti háttérből jövő fiatalok pedig bekapcsolódnak az egyetemi istentiszteletekbe, keresik az egyetemi hívő barátokat, közösségeket. És így talán csak lesz belőlük valaki, akiket talán az Isten majd fel tud használni egyházuk és népük javára a jövőben.

   • ARIMANI said

    Ennek nincs értelem így – moderálandó ez a kártékony ártány!

   • Horváth János said

    Minek nincs értelme? Én a fiatal doktorandusz felvetésére reagáltam. És ha nekem is jár oda gyerekem?

   • református értelmiségi said

    Horváth úr! Maga szerint elég az, ha valaki gyülekezetbe jár? Ilyen alapon hozzuk fel az összes református debreceni parasztot, nevezzük ki őket oktatónak meg egyetemi tanárnak. Maga ezt komolyan gondolja? Ez volt a terv, csak a MAB közbeszólt? Az 1950-es években voltak ilyen kinevezési módszerek. Maga szerint a MAB-bal ezt meg lehet etetni? A református egyetemen röhögne az ország összes egyeteme.

 6. vidéki kolléga said

  Úgy néz ki, levágták a Károli fejőstehenét, a nettő 250 milliót hozó jogi karát. Most miből tartják el magukat (na meg a Jobbikot)? A bölcsészkart 0-ra hozta ki az éves mérleg úgy, hogy a puritanizmuskutató intézetet (Szabó dékán feleségének, Petrőczinek a birodalmát) meg a kremlinológiai és gulagkutató (?) intézetet a rektori hivatal költségvetésében rejtették el. Ez utóbbit azért dotálják olyan generózusan, mert azt várják, hogy a Fidesz-történész Kun Miklós (a Béla unokája) majd közbenjár az akkreditációért. Csak ilyen pártállami reflexeik vannak az egyetemalapító reformátusoknak.
  A bölcskaron nagyon magas az oktatók aránya, azaz kevés hallgatóra esik egy oktató. DE MILYENEK? Szakirányú képzettséggel sem kell annak rendelkeznie, aki vezető beosztásra vágyik a Károli bölcskarán.
  Kíváncsian várjuk a MAB döntését a bölcskar jövőjéről.

  • Horváth János said

   (na meg a Jobbikot)? – Bizony itt van a gyalázkodás. Bizonyítsd már be, hogy eltartják, vagy akár csak támogatják a Jobbikot. Légyszíves. Meg a többi állításaidat is. Mert rágalmazni azt könnyű. Ugyanis: “a szív teljességéből szól a száj.”

   • bloggerjogász said

    Kedves János barátom. Ez most itt jogi téma. Arra kérünk a jogászkollektíva nevében, hogy ezt a topicot ne kommenteld szét Jézus Krisztussal, mert a jogrendszer tényleg nem ismeri Jézus Krisztust, mint a bűnök és szabálytalanságok érvénytelenítőjét. Legyél, kérlek, türelemmel, amíg újra a teológusokra kerül a sor. Jogi témához szakértelemmel úgy sem tudnál hozzászólni, a dilettantizmus pedig ebben a helyzetben nem segít, hiszen épp ez vezetett a jelenlegi helyzethez.

    Ha nem fogadnád meg a tanácsot, akkor a szerkesztségi ülésen le fogjuk szavazni Johannest, aki valamiért bír téged, és többségi határozatot hozunk a kimoderálásodra. Természetesen a kitiltásod csak erre a posztra vonatkozna, ami tényleg nem a Te asztalod. Ha majd a HTK-ra kerül a sor, biztos megszólalhatsz. Ha megnézed a hozzászólások arányát, ott te kaptad a legnagyobb teret, pedig volt két-három tucat kommentelő rajtad kívül is. Most engedd meg nekünk, jogászoknak ugyanezt, a saját témánknál.

   • református értelmiségi said

    Tisztelt Horváth úr! Van magának jogi diplomája? Ha nincs, akkor minek szól bele jogi kérdésekbe. Vagy pedig úgy csinál, mint Balla, akinek nincs se jogi, se bölcsészdiplomája, ennek ellenére a jogi karon és a BTK-n is megmondja, hogy ki a jó oktató, ki legyen dékán és tanszékvezető, ki léptethető elő és ki nem? Úgy látszik Balla mindenhez ért, vagy legalábbis azt hiszi magáról. Addig senki nem foglalkozott Ballával, amíg a saját tudományterületén maradt, a bírálatok csak akkor kezdődtek, amikor Balla bele próbált szólni a jogi kar és a BTK ügyeibe.

   • mesuge said

    Nálunk, a “könyv népénél” nem fordulhatna elő olyasmi, hogy egy tudatlan senki vindikálná a jogot a kérdések eldöntésére, azon az alapon, hogy ő tudja Jézus Krisztus akaratát.
    Horváth “érvelése” jól mutatja, hova züllött a Tóra ezeknek a szerencsétleneknek a kezén. Nem törvénykönyv már, csak tetszés szerint értelmezhető orákulum. Ha mi Krisztuséi vagyunk, nekünk mindig igazunk van, akkor is, ha nincs igazunk. Ezt a görögök körbenforgó érvelésnek nevezik.

   • ElemiLogika said

    Teljesen aberrált logika, amit Horváth János képvisel. Mi ismerjük Krisztust = igazunk van. Ezt mindkét fél így gondolja, ezért mindkét félnek igaza van, holott a két fél diametrálisan ellentétes álláspontot képvisel, tehát mindkettőjüknek egyidejűleg nem lehet igaza.

    Így csak egy szellemileg retardált gondolkodik, ahogy Horváth János, meg legfeljebb még Balla Péter.

 7. vidéki kolléga said

  Kuss

 8. Advocatus Diaboli said

  Azért érdekes, hogy a született intrikusok és főfoglalkozású rágalmazók, akik ezekkel a módszerekkel már annyi jó református szakembert tönkretettek egzisztenciálisan és erkölcsileg, mennyie rosszul tűrik, ha kritika éri őket – azonnal rágalmazást kiáltanak. Fel is béreltek maguknak egy Advocatus Diabolit. Mi lenne, ha még tényleg rágalmaznák is őket? Ha a saját fegyverükkel támadnák vissza őket? A rágalmazás jó játék, amíg ők az alanyok és a másik a tárgy. Mi lenne, ha megtudnák, milyen kellemes az, amikor ők a tárgyak?

  Ez csak elvi kérdés, erre eddig nem került sor: Szabó Andrásról, Kulcsár-Szabó-Hanságiról, hogy csak a két legsötétebb intrikust említsük, itt csak a színtiszta igazság jelent meg. Horváth János, az ördög ügyvédje, azonban még a jogos kritika alól is mentesíteni akarja őket, rágalmat kiáltva, amikor az igazat írják meg róluk.

  • Horváth János said

   Pilátus is jogász volt. Felismerte Jézus ártatlanságát. Mégsem mert ellentmondani a nép akaratának. Jézus Krisztus is jogász volt. Ráadásul ügyvéd. Ráadásul Bíró. És Ő az igaz Bíró. Sőt, mint igaz Bíró, magára vette a világ bűneit, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni a büntetést.
   De én nem szólok többet – egyelőre sem itt, sem ott. Hiszen mindent megírtam, ami bizonyítja: hogyan kellene gyakorolni a református kritikát.

   • református értelmiségi said

    Ezt komolyan gondolja? A jogász szakma gyakorlása maga szerint már önmagában erkölcstelen? Csak a teológus a szent?

   • réti pipitér said

    Túlbecsülöd Horváth Jánost, ha olyan “kognitív teljesítményet” (Hansági Ágnes kedvenc kifejezése) tulajdonítasz neki, amire az ő selejtes agya eleve képtelen. Amiket itt visít: “Ha igazatok lenne, sincs igazatok, mert csak Krisztusban van az igazság” olyan ótvaros közhely, amit már egy falusi lelkész se nagyon enged meg magának.
    Milyen hallgatók hagyják el ezt az úgynevezett egyetemet, mit ér a diploma, amit Balla Péter neve “diszít”, ez itt a kérdés. Tudjuk rá a választ is.

 9. Bibliaolvasó said

  “Pilátus is jogász volt. Felismerte Jézus ártatlanságát. Mégsem mert ellentmondani a nép akaratának.”

  Vége a találgatásnak: Horváth János = Balla Péter = Pilátus

  A Hima Gabriella elleni koncepciós perben a dönteni nem tudó és senkivel szembefordulni nem akaró Balla Péter játszotta Pilátus szerepét.

  Kálvinista Pilátus
  (dráma a Károli Gáspár Református Egyetemen)

  Kajafás = Bölcskei Gusztáv
  Szanhedrin = Szenátus

  A Szanhedrin által felheccelt tömeg: HÖK, doktoranduszok, BA-s hallgatók (a kreditesek tájékozottabbak, mert ismerik a tanáraikat)

  Barrabás = Szabó András
  Jézus-szerepében, de nem jézusi habitussal: Hima Gabriella

  Pilátusnak döntenie kell Barrabás (Szabó András) és Jézus (Hima Gabriella) között.
  Balla-Pilátus tudja, hogy Szabó a bűnös, és Hima ártatlan.

  Ekkor azonban Pilátust politikai zsarolásnak vetették alá. A Szanhedrin küldöttsége és az általuk felheccelt tömeg azt kiáltozta: “Ha ezt elengeded, nem vagy a császár barátja” (Jn 19:12)

  Császár = egyetem

  Himát kell keresztre küldeni, Szabót pedig elengedni, mert ő képviseli az “egyetem érdekeit”, mégha törvénytelen eszközökkel is.

  Balla, aki az állítólagos szeretet (értsd: gyávaság) jegyében nem mer és nem szeret dönteni, elfogatja Himát, és épp Nagypénteken halálra ítéli: “Ibis in crucem! – A keresztre mégy!”

  Hima azonban nem Jézus, eszében sincs bűnhődni Szabó miatt, ezért nem követi a forgatókönyvet, hanem önállósítja magát:

  Én ugyan nem. Barrabás a bűnös. Eszemben sincs magamra venni az ő bűneit. Ellenkezőleg: mindent megteszek, hogy az igazi bűnösöket juttassam keresztre.”

  Egy felsőbb erő kimenti őt az oroszlánbarlangból. A Szanhedrin, a felbőszült tömeg, és a római birodalom tábornoka ( = Kulcsár-Szabó Ernő) rokonaival és üzletfeleivel üdözőbe veszik.

  Balla-Pilátus pedig Horváth János néven ezen a blogon mossa a kezeit: ő nem vállalja a felelősséget.

  “Pilátus a hatalom embereinek azon nem ritka típusát testesítette meg, aki jóllehet morálisan, sőt akár jog szerint sem ért egyet bizonyos döntésekkel, tetteit mégsem az igazság iránti elkötelezettség, hanem rosszul felfogott politikai lojalitása vagy önző magánérdekei vezérlik.” (Grüll Tibor)

  • animus said

   Hát igen, ez egy nagyon meggyőző megfejtése a puzzle-nak. Magyarázza azt, hogy Horváth János (Balla Péter) miért hisztizik Balla Péter rektor kétmilliós fizetésének megemlítésétől.
   TÉNY: minden rektornak Magyarországon min. 2 milliós fizetése van, ez az alsó határ. Hiller miniszter egyszer úgy vásárolta meg a REKTORI KONFERENCIA szavazatát valami egyetemellenes döntéséhez, hogy felemelte a rektori fizetést min. 2 millióra. Pénzt nem adott hozzá, azt az egyetemeknek maguknak kell “kigazdálkodniuk”. Ami azt jelenti, hogy elzavarnak alkotóerejük teljében levő, nemzetközi hírű professzorokat nyugdíjba 60 éves korukban (sokba kerülnek) és venia legendivel nem rendelkező pályakezdő senkik tartják meg az óráikat. (Olcsók.)
   Őszintén szólva egy hatalmas egyetem rektorától nem is kell sajnálnunk a 2 milliós fizetést. Ezek ugyanis igazi tudósok, akik áldozatot hoznak azzal, hogy imádott tudományuk művelése helyett adminisztratív szerepbe kényszerülnek.
   Másrészt éppen az ilyen nagy tudósoknak van nagy lobbypotenciáljuk: kikönyörögnek, kisírnak olyasmit az egyetemüknek, ami végül sokkal többet ér annál a havi két millánál.
   Ami a Károlin szemet szúr: egy minden valódi tudományos teljesítmény nélküli NÍMAND húzza ezt a fizetést egy kis, ámde roppant pazarló költségvetésű egyházi egyetemtől. Egy LELKÉSZ, tudományosnak szánt fércművek szerzője, az újfasiszta párt prominenseinek sógora.

 10. ancilla said

  Tudod, ezeknek a hivatásos kirúgóknak torz az énképük. Szabó András 1998/99-ben mb. dékánként képes volt arra, hogy a bíróságnak célzatosan hamis tényeket tartalmazó írásos vallomásokat nyújtson be, ezzel igazolandó a felmondások törvényességét. A bíróság ítéletekben állapította meg, hogy a “munkáltató”, név szerint Szabó András valótlant állít, egyszerűen szólva hazudik.
  Szabó nem érze be ennyivel. Megrágalmazta azokat, akiknek felmondatott Tenkével (Hansági Ágnes sugalmazására) és azt állította róluk, hogy becstelenek, bűncselekményeket követtek el, illetve egy kifejezetten tiszta jellemű kollégáról azt, hogy “fasiszta”.
  A szociálpszichológus Festinger által “kognitív disszonanciának” (köznyelvi szóval: lelkiismeretfurdalának) nevezett jelenséget úgy küszöbölte ki, hogy akikkel szemben aljas volt, azokat aljasnak állította be. Így állította helyre a saját pozitív énképét.

 11. mesuge said

  Azon csak röhögni tudok, hogy balla a saját tudományterületén. Nincs nekinugyanus. Ő egy allraodn bunkó rengeten. minimum 2 milás fizetéssel.

  • Horváth János said

   Én a te becses személyedben látok egy igen bunkó embert. Éppen tegnap prédikált nálunk egy 4. éves teológus, és elmondtam neki istentisztelet után, mi folyik ezen a blogon. Azt mondta: Balla tudósságához ti kismiskák vagytok.

   Igen, ti itt (tisztelet a kivételnek) oly nagyra vagytok a tudományotokkal. De én nem nagyon ismerek olyan tudós embert, mint Balla, aki gyerekkorától kitűnő tanuló volt, és kenterbe vágja a teológusokat is, ha egymás mellé állítjuk őket. Aki ismeri, tudja ezt. (Na nem mintha ez dicsekvésra okot adna, csak éppen csúnya dolog itt szórni a rágalmakat nyakra-főre, azaz: hazudozni. Nem is értem, Johannes miért tűri ezt…)

   • Teológushallgató said

    “Balla, aki gyerekkorától kitűnő tanuló volt”.
    Vagyis egy kis stréber. Reproduktív típus, de nem kreatív. Látszik rajta is, meg a könyvén is. Egy tekintélyeket majmoló és nekik hajbókoló kis güzü. Hol van akár a személyiségében, akár az előadásaiban, akár az írásaiban eredetiség? Egyéniség? Sehol. Ez egy kreatúra. Az apósa kreaúrája. Az öreg, az igen, az egyéniség. És nagy koponya. Aki a kritikát írta, az teológus. Balla pedig – nem kismiska, hanem kisinas. Örök kisinas, élete végéig az marad. Mint ahogy egy nagy fa árnyékában egy cserje sem nő nagyra, Balla sem fog megnőni az apósa árnyékában. És erről nemcsak az árnyék tehet, hanem a cserje tehetslégtelensége.
    Balla magolni tud – gondolkodni nem.

   • tóratartó said

    És még fenyegetőzik is, “majd megnézlek téged”. Horváth (Balla) nem egy titkosszolgálat embere (lenne), hanem egy magát szeretetegyháznak eladó társaság LELKÉSZE, egy református (???) egyetem rektora.
    Idáig Jézus Krisztusról gajdolt, most, amikor a fizetését meg az egyetemről a Jobbiknak utalt pénzeket firtattátok, rögtön átment BRUTÁLba.
    Hát neki se osztott talentumot a Teremtője.

   • Pszichiáter said

    Súlyos eset. Horváth János = Balla jóságosra vett arca, aki folyton kiesik a szerepéből, agresszív, fenyegetőzik, és magának vindikálja Jézus pártfogását. Nem vagyok teológus, de szerintem súlyos bűn, ha valaki Jézus nevével minden kinyilatkoztatásában visszaél. Ezt egyszer majd számon kérik tőle.

    Horváth = Balla súlyosabb eset, mint a zárt osztályok legtöbb kezeltje. Azok legfeljebb ilyen-olyan királynak, hadvezérnek, Napóleonnak vagy Julius Caesarnak képzelik magukat, de ez egyenesen a Szentléleknek vagy Isten fiának.

    Szerintem nem kell kimoderálni, mert jó, ha az olvasók is látják, hogy egy irreverzibilis kórképletű elmebeteg irányítja a református egyetemet.

   • animus said

    Megmondta a teológushallgató, hogy mi kismiskák vagyunk Balla tudós voltához képest? Honnan tudja, hogy kik vagyunk? Nagyon csodálkoznának néhányan, ha tudnák, ki mindenki ír a blogon. Pedig különben csak elmennek egymás mellett a Ráday utcában.
    Persze ha eltűnnek a CSELSZÖVŐK ÉS GYŐZ AZ IGAZSÁG, RENDEZHETÜNK IS EGY NAGY PIKNIKET VAGY FOGADÁST A TISZTÁK (ezek mi vagyunk) TISZTELETÉRE. Akkor ott levesszük álarcunkat.
    Ahogy Kun Miklós szokta mondani: “Ez a harc lesz a végső, csak összefogni már…”

   • Horváth János said

    Horváth Jánost sürgősen ki kell moderálni, mert mindent tud. Hátha akkor még sikerül nekünk sötétségben megmaradnunk….

 12. Horváth János said

  Na, majd megnézlek téged, mi lesz belőled…..

 13. Trajanus said

  Vélhetően Horváth János Ballának egy igen korai arcát ismeri, ahogyan Predator is egy “másik” Domokos Andreát védett itt hónapokon át. Vannak emberek, akiknek nem szabad hatalmat adni a kezükbe, mert elmegy tőle minden maradék eszük, és józan ítélőképességük.

 14. mesuge said

  Miért nem moderáljátok ki Horváthot(Ballát), úgy unom a rinyálását. Mit képzel, elhisszük neki (Horváthnak), hogy mekkora tudós Balla, mondta egy 4. éves teológus is.
  Figyelmébe ajánlom Horváth/Balla úrnak, próbálja meg a legdurvább helyesírási hibákat elkerülni. Egy olyannak higgyünk tudományos (!!!) kérdésben, aki még a tagmondatok közé sem tesz vesszőt?
  Csak egy goj lehet ennyire sötét.

  • Horváth János said

   Én meg figyelmedbe ajánlanám a lelked “helyességét”. Amivel nagyon híján vagy. Amúgy meg mi itten a “tudományos kérdés”? A gonoszkodás?

  • RottenApple said

   “Csak egy goj lehet ennyire sötét.” Csak egy zsidó lehet ennyire diszkriminatív… És még mi vagyunk a “antiszemitafasisztanáciidegengyűlölőkirekesztők”. Egyébként abban egyetértek, hogy Horváth/Balla egy… Na, hagyjuk!

   • animus said

    Hagyjátok Horváth Jánost, nem tudjátok, hogy meghalt?
    De mortius nihil aut bene.

   • Identity theft said

    Nekem mindegy milyen felekezethez tartoztok. De ami Horváth hozzászólásait illetik, azok a szenteskedő, ostoba, hiú papocskánktól származnak, aki most azt képzelgi magáról hogy rektor. Pont annyira rektor, mint amennyire “álamfő” az, akitől kapta. Halottakról meg vagy jót vagy semmit tényleg, de a Horváth néven kommentelő nagyon is eleven. Használta és kihasználta annak a szerencsétlennek a nevét és az identitását. Napra készen kiismerte magát egyetemi személyi ügyekben….

 15. Korifeus said

  Horváth-Balla szerint az egyetlen Bíró Krisztus lehet. Más rajta kívül nem bírálhat, nem ítélkezhet. Vagyis az egész jogászszakma amorális, keresztényietlen. Ehhez képest a jóságos Horváth-Balla és főnöke Bölcskei, a keresztényietlen, erkölcstelen jogászokból él, hiszen ők termelik ki neki a 240 milliós többletet, amit nem fordítanak vissza az oktatásba, hanem…

  Ki itt a keresztényietlen, velejéig erkölcstelen? – kérdezzük mindnyájan a farizeus Horváth-Ballát. A jogászokat teológiai alapon el kell ítélni, de a pénzüket el kell venni?

 16. ZsoltCsaba said

  Látja valaki a honlapon az egyetemi vezetők fizetését? Már minden egyetem közzétette, még a Pázmány is. Engem nagyon érdekel, mennyit keres egy ennyire sikertelen rektor, aki megbuktatja a Jogi Kar doktori iskolájának az akkreditációját, és levágja az egyetem fejős tehenét.

  MENNYIT KERES MINDEN IDŐK LEGROSSZABB REKTORA, BALLA PÉTER?

  • Judge said

   Én pedig azt kérdezném, mennyit keres minden idők legaljasabb rektora?
   Aki Haynauként vérengzve több dolgozót rúgott ki, mint eddig az összes megelőző rektor együttvéve – természetesen elnymott és üldözött Józsefként, a krisztusi szeretet jegyében, kizárólag azért, hogy jót tegyen velük.

   Balla Péter, mekkora Júdás-pénzt zsebel be havonta?

   Hiába bújik krisztusi álarc mögé, vagy Horváth János együgyű szerepébe, kilóg a sátánláb.

   • Horváth János said

    Majd számonkéri rajtad az Isten gonosz szavaidat. Emlékezzél meg majd akkor Horváth János figyelmeztetéséről….

   • Judge said

    Minek érzed magad, hogy fenyegetsz?
    Rajtad, Balla-Horváth meg majd a gonosz tetteidet kéri számon.
    Vajon melyik esik súlyosabban a latba?

    Ha Isten nevében fenyegetsz, nem lehetsz igaz hívő.
    Te Istenkáromló vagy!

   • Horváth János said

    Én annak érzem magam, ami vagyok: Isten emberének.

   • BALLAszt said

    Szegény Ballának az egyetlen érve, hogy ő Krisztus embere, amit meg mond az Krisztus igazsága.
    – Miért nem a földi törvénytelenségekkel foglalkozik itt Horváth, miket Ballaként követett el?
    – Miért nem azt vizsgálja hogyan és hányszor élt vissza a rektorságával?
    Embereken gázol át és törvénytelenségeket követ el.
    Nem sokára világi rendőri vizsgálat vár rá és e földi bíróság előtt kell megjelennie miközben szavakban Krisztus igazságával foglalkozik itt.

    Ez az ember abszolút nem normális!

   • Horváth János said

    Nehogy már! Majd csak figyelj jól! (Persze a lelki vak hiába figyel…..)

 17. zsinati illetékes said

  Hagyjátok ezt a szerencsétlen kis Ballát.
  Neki már annyi.
  Halott ember.
  Bölcskei eküldte neki a selyemzsinórt.
  Balla megbuktatta a jogi kart, levágta az aranytojást tojó tyúkot.
  Bölcskei meg az ő fejét vágja le.

  • Jobbikos said

   Duplán halott.
   A sógornőjétől is megkapja a selyemzsinórt, ha nem tejel tovább a Jobbiknak.
   Márpedig ha az ÁJK-t kinyírta, miből tejelne?

 18. animus said

  Hát igen, most Szabó András fogja keverni a kártyát a Bölcskei szűk környezetében levő emberével és kiüti Ballát. Az meg mehet hullaőrnek a komumbáriumba a Szabadság téri templom alá.
  Szabó akar rektor lenni, neki is tetszik a 2 milás rektori fizetés. Meg a hétpettyes génmódosított katicabogárnak, Petrőczinek is.

  • Pszichiáter said

   De azért előtte Sepsi meg Kovács Barnabás feltörlik még Ballával egy párszor a Szenátusban a padlót.

   Otthon meg az apósa és a sógora.

   Mindkettőért jól megfizetik. Azért vállalta el a rektorságot, hogy a megaláztatásaiért kompenzáljon. Ez egy összetört önérzetű és személyiségű ember, aki a szükségből erényt próbál kovácsolni, és azt játssza el, hogy ő nem megalázott, hanem alázatos.

   És csupa alázatból meg szeretetből tesz az utcára egyedülálló anyákat!

   • Horváth János said

    Jézus Krisztus követőit gyakran érik súlyos megpróbáltatások is. Ez természetes ebben a világban- Victor János atyánkat pedig abszolut méltatlan támadások érték Sebestyén Jenő (és aztán annak barátai) részéről. Abban az időben írta a “Csendes vizek mellett” c. elmélkedés-kötetét, amikor kezdődtek ezek a támadások. Sikerült is neki sok kellemetlenséget okozniuk. De lelkileg semmi kárt nem szenvedett, sőt inkább csak megerősödött a Krisztussal való közössége. És a végén őt igazolta az Isten, aztán a következő nemzedékekre hagyta lelki örökségét. Egyházunk ezt csak részlegesen követte. Ezért most bűnhődnie kell… Segítsen ebben ez a victorjánosi igemagyarázat: SÖTÉT IDŐKBEN. 34. hét, másodiknap.Mikeás 7, 7 – 9. (Ne haragudj, ez túl hosszú, le kellett rövidítenem, de a hivatkozást benne hagytam, elolvashatja, aki akarja, a neten is. – A szerk.)

   • Horváth János said

    http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9090232

 19. animus said

  Rá kell nézni a szerencsétlenre: csupa stressz. Van az a közmondás a szarkáról, aki sokat akar, de nem bírja a farka.
  Így jár az, akinek hatalmas az ambíciója, de nincs hozzá se elég esze, se judíciuma, se gerince. Itt nyüszít BALLA a blogon, hogy HIGGYÜK EL NEKI, MEKKORA TUDÓS!
  Szánalmas.
  By the way: ki lesz a dékán, a furulyázó vagy a franciózó? És miért osztanak diplomákat szept. 25-én a Kálvin téren?
  És ki osztja: SZABÓ, VAGY A KÉT NŐ KÖZÜL AZ EGYIK.
  Érdemes fogadni a befutóra.

  • Horváth János said

   Majd a fasori tanévnyitón mutatkozzál be nekem, jó? Ott leszek. Kiáltsd el magad, hogy: “Horváth János”, és én jelentkezem. Ott válthatunk pár szót….

   • BALLAszt said

    Miből gondolod hogy akkor még ott lehetsz?Kicsi buta fiú…

    Hamarosan Ballátlanítják a KRE-t, és aztán ha már nincs BALLAszt=vagyis erkölcsileg tiszta a terep, akkor a két fő törvénysértőt és csalót is el kell távoztatni: Szabótlanítani és Haságiatlanítani kell a BTK-t.

    Ősszel el kell kezdeni a tisztogatást és a minőségi cseréket…

   • Horváth János said

    A fasori templomban tömegek adnak majd hálát ezért a tisztogatásért: akkor végre megújulhat a református egyház és az egyeteme is.

   • Horváth János said

    Látom a gazemberségnek nincs határa. (Nem mintha meg lennék lepve.) Aki itt az én nevemben ír, ám tegye. De – előre mondom – csak addig teheti, amíg Isten neki engedi. Mert ismét és ismét ajánlom a gonosz emberek figyelmébe azt a prédikációt. “Isten úr a bűn felett is”:
    http://mek.oszk.hu/06700/06705/html/01.htm#9

    (Csak szólok előre: amikor Isten megindít egy-egy egyházi lelki ébredést, azt sokszor egyes gonoszok halálával is “fémjelzi”, akik az Ő munkáját akadályozzák, embereit gyűlölik.)

   • Horváth János said

    Akarsz részleteket is a gyerekkoromról?
    Az Ady Endre utcában laktunk. Az udvarunkon kerekes kút volt. Legjobb barátaim a Térmeg gyerekek voltak, a Laci meg a Jani. De a kis Szabó Pista is velünk futkosott a fekete klottgatyájában valamelyikünk udvarán. Vele is sokat játszottunk, kijártunk nyaranta az akkor még nagyközség végében levő vizesgödörhöz, amit mi gyerekként tónak hívtunk, fogdostuk az ebihalakat, bújócskáztunk Térmegék tyúkszaros udvarán, és ha Szabó Pista átjött hozzánk, anyámtól, akit Böske néninek hívott, mindig kapott lekváros kenyeret. Volt egy kutyánk Bodri, aki a játszópajtásunk volt, két macskánk, akik a padláson laktak, és az udvaron versenyt pattintgattunk a kariksostorainkkal, mert nem is igaz magyar gyerek az, aki nem tud ostorral pattintgatni.
    Tevajon tudsz-e?
    Nem tudom, milyen gyerekkorod volt neked ott Tuzséron, de nekem boldog gyerekkorom volt Sárbogárdon, mert engem szerettek a szüleim, a testvéreim és a barátaim. Talán ezért nem jut eszembe senkit alállal fenyegetni, és talán ezért nem gondolom, hogy mindig és mindenben csak nekem lehet igazam.

 20. réti pipitér said

  Nem kívánlak látni, te értelmi fogyatékos hülye.

 21. Horváth János said

  Akkor ne kiáltsd el magad. Maradj csendben majd. Te értelmes, kedves alak.

 22. réti pipitér said

  Te engem csak késsel tudsz negsérteni. Ha érted, mire célzok.

 23. sola scriptura said

  Mi a testvérekkel a legnagyobb megdöbbenéssel és megütközéssel olvassuk a blogot. De amit Predator írt, az arra indít bennünket, hogy tiltakozzunk. Hogy lehetett egy református egyetemen fontos pozícióba helyezni egy olyan személyt, aki ilyen ordenáré nyelvezetet használ. Ráadásul minden jel arra mutat, hogy egy magából kivetkőzött nőről van szó, aki a talpig becsületes, igazi úriember Kapa Mátyás becsületébe akar belegázolni, ahogy már megtette nemegyszer.

  • Predator said

   Kedves Sola Scriptura és a többiek!

   Nagyon tetszik, hogy még le sem írtam semmit, és ti máris összeszartátok magatokat. Mondjuk van is rá okotok bőven. Az pedig, hogy a primitív agyaddal még mindig nem fogtad fel azt, amire Kisjogász és Kálvin bátyó már hónapokkal ezelőtt rájött, nevezetesen, hogy nem én vagyok Domokos Andrea, de még csak nő sem vagyok, a te bajod. Többször nem ismétlem meg.

   Kálvin bátyó! Téged most figyelmeztetlek utoljára. Ha a holnapi posztomból kimoderálod a neveket azzal egyszer és mindenkorra bebizonyítod, hogy te is pontosan akkora gazember vagy, mint azok, akiket védelmezel. Ha nincs benned annyi tisztesség és becsület, hogy ennyi mocsok után egyszer az igazságot is felrakd a blogra, akkor legalább ne akadályozd azokat, akik az igazságért küzdenek.

   Nézd meg jól ezeket a szánalmas alakokat, akik ellenem vannak. Már most vonyítanak, mint a kutyák, és követelik a kitiltásomat, mert pontosan tudják, semmit nem fognak tudni érdemben reagálni arra, amit holnap leírok. Igazi hideg zuhany lesz! Majd megint jön a szokásos szövegelés, hogy milyen csúnyán beszél ez a gaz Predator, és mennyi helyesírási hibát vétett. Számold össze majd, hogy hány olyan hozzászólás fog érkezni a cikkemre, ami érdemben vitába fog szállni vele.

   Talán az sem véletlen, hogy eddigi legnagyobb ellenfelem, Kisjogász eddig nem írt semmit. Ő volt az egyetlen ember eddig, aki legalább elgondolkozott azon, amit eddig írtam, és az egyetlen akivel érdemi vitát tudtam folytatni. Rajta kívül semmilyen érdemi ellenállásra nem számítok holnap, de még az sem kizárt, hogy a holnapi írásom végleg meggyőzi őt arról, hogy eddig nagyon rossz úton járt.

   • jhnnsclvn said

    Predi! Olvasd el a szolgálati közleményemet. Mindenkinek kimoderálom a nevét, aki ezt e-mailben kéri, még olyanoknak is, akik ezt nem érdemlik meg, pl. az egyik ösztöndíjas doktoranduszét, aki egy másik hallgatót – többedmagával – megfosztott jogos ösztöndíjától, pedig sokkal jobban megérdemelte volna, mint azok, akik kapták. Ezt a BTK-n vazallusi jutalomként osztogatják, nem szakmai teljesítmény szerint. D.A. nevét is kimoderálom a kommentekből, noha nem kérte, de Te érzékeny vagy erre, tehát rád való tekintettel.

    Én nem tudom, mit követtek el azok a titkárnők, akiket kirúgtak. De tudom, mit követett el Demes-Kőfalusi Krisztina. Többrendbeli csalást és okirathamisítást – többek között. Nemhogy a haja szála sem görbült, hanem jutalmul magasabb pozícióba került, a legmagasabba – a Dékáni Hivatal vezetője lett. És 150%-os fizetésemelést kapott. Olvasd el a Titkárnők gyöngye c. posztot, és ahhoz mérd a ti titkárnőitek esetleges emberi gyengeségeit – vagy esetleg amiket csak rájuk fogtak.

    Információim szerint az ÁJK-s DI bukásáért egyesegyedül Balla Péter felel. Egyik dékán sem. D.A. elődje 2 professzor státuszt kért a DI megmentéséért. Nem kapott, hanem inkább kirúgták. Ezért sem D.A. a felelős. Hanem Balla.

 24. ancilla said

  Balla bűne, hogy a jogi kart nem akkreditálták. De ki nevezte ki a jogi kar élére azt a trágár nyelvezetű, súlyosan pszichotikus nőt, aki Predator néven önti el mocsokkal a blogot. KI VOLT A KINEVEZŐ? Csak nem Bölcskei, a főpásztor?

 25. french kiss said

  Szívikéim, ne aggódjatok, JÖVÖK!!! Nemcsak az E. akarja – támogat is minden eszközzel, hanem maga a főpásztor is. Négy hetes kántorképzőm alatt oly mélységekig jutottam el a protestantizmus zenei világában, hogy minden FURULYASZAKKÖRÖS ppp elbújhat. És bújjon is, mert JÖVÖK!
  Ki osztja a templomban szept. 25-én a diplomákat?? Picinyeim, hát én!
  SZABÓ, PETRŐCZI lapáton! Balla is, mert bebukta végtelen unintelligenciájában a jogi kart! De én megmentem!!!
  Jövök én, ARANYSZÁJÚ ENIKŐ, ki tud nekem ellenállni??? Az E. is mondja…

 26. réti pipitér said

  Tökéletesen rossz választás minden vezetői helyen! Szabó András, a szennyes jellemű, enyves kezű és tudatlan püspöksógor a bölcskar élén, mellette élete párja, az eszement 120 kilós fűzfapoetessza. Az ÁJK élén leváltották a kiváló Kapa Mátyást egy kocsis nyelvezetével és tudományos presztízsével fellépő debreceni Domokos Andreával. És az egészet vezényli 2 millió forintért Balla Péter, a teológiai nímand.
  Rosszabb már nem is lehetne.

  • Horváth János said

   Lehetne biza. Ha ott benn lennél te is….

  • Horváth János said

   Igaza van druszámnak: “Lehetne biza”. Sőt, lesz is. Amikor megválasztják a BTK strómanjának Tepsit, aki azt már megtanulta, mi fán terem egy kollégium (értsd: diákszállás), ahol a férőhelyek és ágyak között már egész jól eligazodott, meg franciából fordítgatott ezt azt, de azt nem tudja, mi az hogy egyetem, meg mi az hogy tudomány. És az állítólagos disszertációját se látta senki. Olyan lehet az is, mint Szabó András nagydoktorija, vagy Mészáros Márton PhD-ja, vagy Pethő Sándor külföldi publikációi. Illik ez a tenyerestalpas Tepsi a Csalók egyetemére. Meg a vidékről felhozott parasztok közé.

  • Horváth János said

   Hogy mersz legazemberezni, rágalmazni, gonosznak nevezni, és halállal fenyegetni? Református vagy te egyáltalán? Nem, te egy fundamentalista jezsuita vagy, aki máglyára küldené a ás véleményen levőket, Istenkáromló, aki a piszkos céljaihoz kisajátítja Krisztus nevét.

   Mit gondolsz, csak egy Horváth János van ebben az országban? Nézd meg a telefonkönyvet! Csak Budapesten van többezer, hát még az egész országban!

   Nevem: Horváth János.
   Apám neve: néhai Horváth János.
   Anyám neve: Tóth Erzsébet
   Születtem 1952. december 13-án Sárbogárdon.

   Ott nőttem fel, ott játszottam gyerekkoromban a leendő püspökkel, Szabó Pistával…

   • Horváth János said

    Akkor más nevet kellett volna választanod ezen a helyen (ha nem tudnád.) Viszont ezzel valószínűleg elérted, amire úgyis nagyon vágyódtok. Mert akik tisztességesen, nyílt sisakkal közdenek, általában visszavonulnak a(z emberileg) kivédhetetlen helyzetek elől. (De – nem mellesleg – valószínűnek tartom, hogy hazudsz, provokálsz. Viszont nekem nem is nagyon kell azt tudnom. Elég, ha az Úr Isten tudja….)

   • RÉTI PIPITÉR said

    Tűnj el, ál-Horváth János, blogolgass csak azon az ásatag papos blogotokon.

   • Horváth János said

    Tűnjön el a Kovács Tibi….már egyszer úgyis lebukott, itt is le fog.

   • Horváth János said

    Én tisztességesen, nyílt sisakkal küzdök. Írtam is, hogy “druszám”. Egyáltalán nem akartam a te helyedbe lépni, mert nekem sokmindenről más a véleményem.

    Most mit csináljak, ha engem is így hívnak. Sajnos, ez nem egyedi név. Én is sokszor szívtam már miatta. Most te szívsz.

    Az igaz küzdő nem hátrál meg. Én igaznak érzem a küldetésemet, és nem szeretnék meghátrálni.

    Druszám! Könnyen dobálózol azzal a szóval, hogy a másik “hazudik”. (Meg hogy a másik “provokál”. Itt téged is soka provokatőrnek tartanak, Balla Péter megbízottsájank vagy alteregójának, ha tudod, mi az.)

    De tessék, ellenőrizz le. Kérdezd meg Bogárdi Szabó István püspök urat, igaz-e, amit írtam. Nézz utána a családneveknek. Az én családomét biztosan megtalálod Sárbogárdon, Sárszentmiklóson vagy Cecén: Horváthék és Tóthék, de talán még a barátainkét is: Térmegék, Lengyelék, Tatárék, Márék, Szénássyék Soósék akikre emlékszem.

    Egykori gyerekkori játszópajtásom, Szabó István püspök úr a tanú rá, hogy igaz, amit a gyerekkoromról írtam.

    Vagy ő is hazudik?

   • Horváth János said

    Sajnos Szabó püspök úr is téved. El kell olvasni a doktori disszertációját.

   • Horváth János said

    Úgy látom, nincs bizalmad Szabó püspökhöz sem,nemcsak hozzám.

    Hát akkor kérdezd meg Sepsi Enikőt. Őt nem ismertem, ő sem engem, mert sokkal később kerülhetett a gimnáziumba, miután én már végeztem, de Sárbogárdot mindketten ismerjük.

   • Horváth János said

    Gyermekeim, hagyjátok már abba! Ez már infantilis.

   • Horváth János said

    Druszám!
    Amikor Bogárdi Szabó Istvánt hívtam sárbogárdi gyerekkorom tanújaként, Te azt válaszoltad, hogy a püspök úr téved, csak el kell olvasni a doktori disszertációját.
    Ezen elgondolkoztam. Én nem vagyok teológus, nem hiszem, hogy elolvasom. De azt se hiszem, hogy te elolvastad. De ha mégis kézbe vetted, nem hiszem, hogy értettél belőle egy árva kukkot is, azok után, amilyen színvonalon itt a blogon nyilatkozgatsz. Szabó Pista már gyerekkorában is nagyon okos volt – te pedig még felnőttkorodban sem vagy az. Hogyan is állapíthatnád meg, hogy a disszertációja téves. (Ettől függetlenül Sárbogárdra még visszaemlékezhet jól.) Remélem, azóta már lecsekkoltad a sárbogárdi emlékeimet.
    Bizonyára van Vas megyében is Horváth János, sőt, talán Tuzséron is – rajtad kívül. Mért ne lenne? Nem ritka név a miénk.
    De miután olvastam, amit egy volt hallgató üldözéséről írtál, szinte szégyellem, hogy így hívnak.
    Csak az vigasztal, hogy téged valószínűleg Balla Péterként anyakönyveztek, Horváth J csak a nick-neved.

   • Horváth János said

    Horváth János said
    augusztus 26, 2010 at 6:58 am
    Druszám! Lennél szíves K.T-nak átadni egy üzenetet: Ha nem hagyja abba itt a Károli egyetem egyes tisztességes vezető embereinek/tanárainak gyalázását, előző munkahelyén viselt dolgait meg fogjuk ismertetni a Miniszter Úrral. Elvégre az Ő minisztériumában nem dolgozhat rasszista egyén. A diákok tanúvallomásai készen vannak. Előre szólunk, mert nem szeretünk tisztességtelenül támadni. Csak annyiban vagyunk titoktartók, amennyiben a gyalázkodó emberekkel szemben az szükséges.
    Segítségedet köszönöm.

   • Bloggerjogász said

    Na ez az igazi rágalmazás. Még mi magunk, a szerkesztőséghez közelállók sem tudjuk, hogy kik blogolnak, szerintem a szerkesztők sem, te pedig blogolással rágalmazol valakit, akinek szerintem semmi köze ehhez a bloghoz.

    És a szeretet apostolaként még fel is jelented a Minisztériumban.

    Írjál csak minél többet. Senki sem tud annyira leleplezni téged, mint te saját magadat.

    Te gyűlölködő aljas feljelentő, aki a jámbor együgyűség álarcában kezdte itteni karrierjét!

   • Horváth János said

    Nana fiam. Nem ismered az igét:
    Zsolt 18,27 A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy.

 27. réti pipitér said

  Tepsi dékánná választása persze Hansági APÓSának végleges benyomulása a KRE bölcskarára. Tepsi trójai falóként KANCAKÉNT hozza magával az AKADÉMIKUS KEVÉSSÉ VÁLLALHATÓ rokoni és érdekkörét. Nem véletlen, hogy APÓS még a vele olyan alázatos viszonyban levő szegedi egyetemen sem meri habilitáltatni beesett mellű, hordófenekű, majomarcú MENYét.
  Inkább addig fúr-farag a MAB-ban, amíg akkreditáltatja a KRE bölcskarának azt az ún. IDI-jét, amelynek témái posztmodern “radikális mellérendeléssel” sorakoztatják egymás mellé Szenci M. A. betegségeit, Balassi orosz fordításait, Thomas Mann regényeit.
  Egyetlen szigorú kritérium van: a TÉMAVEZETŐ NEM ISMERHETI AZT A NYELVET, AMELYEN A KUTATANDÓ SZÖVEG ÍRÓDOTT.
  Ennek a kritériumnak legzseniálisabban Hansági felel meg, aki 2 egész mondatot nem volt képes elmondani a német nagykövetasszony üdvözlésére, bibliográfiájában azonban olyan nehéz nyelvezetű szerzőket sorol fel, mint Jauss, Gadamer és Plessner.
  A MAGYARÁZAT: Hansági az APÓSa bibliográfiáiból veszi át ezeket a hivatkozásokat, maga NEM OLVASTA, MEG SE ÉRTETTE VOLNA ŐKET. Cikkeinek szövegeit szintén APÓS szövegeiből állítja elő kollázs-montázs technikával.
  Életműve a kanonizáció multiplikálódásáról (?) egy patchwork kompiláció (németül: Flickteppich), melynek semmiféle referenciája és értelme nincsen.

 28. mesuge said

  Bocsánat, PETRŐCZI PROFESSZORASSZONY IS ÉLENJÁR A NYELVEK NEM TUDÁSÁBAN. Az ELTE Fordítástudományi Doktori Iskoláján még mindig emlegetik azt az őrülési jelenetét, amit az iskola első doktori védésén produkált: lengő ősz hajjal bejelentette, hogy “kora gyermekkorától számtalan nyelvből fordított”.
  Ezzel ő lenne a világ első olyan fordítója, aki nem képes megszámolni a nyelveket, amelyekből fordít. Valójában angolul tud csak többé-kevésbé, oda rendszeresen kitolat, mélységes zsebeibe süllyesztve joghurtot, minivajat, sütit táplálja hatalmas testét.
  Ami az oroszt illeti: Brodszkij 2 szóból álló verscímének “fordításában” 2 szarvashibát követett el. Ha ez nem REKORD?
  Most is témavezetője egy Balassi orosz fordításairól szóló disszertációnak.
  MEGNYUGODTUNK: petrőczi, hansági és szabó andrás MULTIPLIKÁLJA A TUDATLANSÁGOT A REFORMÁTUS EGYETEMEN.

  • Horváth János said

   Felhívom az olvasók szíves figyelmét: rágalmazni ezen a blogon kitűnően megtanulhatnak (na nem tőlem, hanem például az előttem szólótól).

 29. mesuge said

  Jókat röhögünk mi itt a barátaimmal. Amíg nincs ki a minjan, a blogot olvasva adunk hálát az Örökkévalónak, hogy zsidónak teremtett bennünket és nem reformátusnak. Mert úgy látszik, fundamentalista református körökben annyira dívik a halállal, késsel, karddal (az Ige kardjával) való fenyegetés, hogy természetesnek tűnik az, hogy a Jobbik éppen a Szabadság téren bontotta ki árpádsávos zászlóját (egyet mindjárt ott is hagytak a templom homlokzatán) Hegedüs püspök áldásával a rovásírásos Himnusz és Szózat alatt.
  Balla lelkész – a két milás fizetésű rektora a Károli egyetemnek (???) – mindjárt a párt finanszírozását is megoldotta. Lecsapolta a jogi kar megtermelt jövedelmét.
  De annyira buta volt (igazi goj), hogy csupa senkit, a barátait meg azoknak a hülye kölykeit tette be a jogi karra, amit aztán a MAB nem is akkreditált. Először a doktori iskolát, aztán a kart szünteti meg.
  Gratula, Balla barátunk, 250 milát dobtál ki évente az ablakon.

  • tóratartó said

   Azt észrevetted, barátom, hogy ezek mind gyilkos antiszemiták? Különösen SZABÓ ANDRÁS DÉKÁN, Ő IGAZI FASISZTA. Olyanokat mond baráti körben, hogy ki kéne söpörni az összes zsidót a tudományos életből, legfőként a MTA Irodalomtudományi Intézetéből. ZSIDÓTLANÍTANI AKARJA AZ ORSZÁGOT A JOBBIKOS BARÁTAIVAL.
   Csak azt nem értjük, mi baja van velünk, a mieink annyit segítettek neki. Nem is habilitálhatott volna azzal a csekélyke tudásával meg a förtelmes német nyelvismeretével, ha nem támogatta volna H. I. barátunk, akik azóta Szabó hálából “kártékony pártállami félzsidónak” nevez.
   Nem is értjük, mi a baja, hiszen az undorító fiát, a hozzá hasonlóan undorító és tehetségtelen Szabó András Pétert eltűrik az Irodalomtudományi Intézetben.
   Salom, barátom, és ha nincs ki a minjan, telcsizzetek gyorsan, odamegyek. Össze kell tartanunk a FUNDAMENTALISTA REFORMÁTUS FASISZTÁK ELLEN.

 30. mesuge said

  Emlékszel, amikor összeborultak a rabbiképzővel, mert valami lóvét reméltek tőlünk? Szabó András arról pofázott, hogy mi azon az alapon testvérek vagyunk, hogy őket is üldözték a katolikusok (?) Nem átallotta megölelni a Feldmájer Pétert! A Szabó andrás, a MOCSKOS FASISZTA! Mondtam is neki, Péter, hogy ölelgethettél egy ilyen véresszájú antiszemitát? Persze ma már ő is tisztábban lát, mióta mindenki számára kiderült, hogy a KÁROLI EGYETEM PÉNZELI A JOBBIKOT.

  • Horváth János said

   Szerintetek a kormány nem tud ellenetek eredményesen fellépni? A gyalázkodásaitok ellen? (csak kérdezem)

   • Pszichiáter said

    Úgy látom, tudsz te a mai realitásokban is gondolkodni. Argumentációs stratégiaváltásodból ezt szűröm le: már nem Jézus Krisztussal, hanem a kormánnyal fenyegetsz. Mi vagy te tulajdonképpen? Titkosrendőr? Kém?

    Azt hiszem, akkor fel tudod fogni, mit jelent a köztörvényes bűncselekmény, amit a barátaid követtek el, és ami te papos locsogással kensz el. Azokat pedig fenyegeted, akik a bűnöket feltárják. Ezek szerint 1. nem vagy elmebeteg, csak eljátszod azt, 2. Csakis Balla Péter lehetsz, vagy az ő közeli rokona.

   • BALLAszt said

    Hogyan jut eszedbe Horváth János alias BALLA Péter a kormánnyal fenyegetőzni? – Ide jutott “Krisztus igazsága”, ami belőled jött? – Te nem csak jellemtelen és aljas vagy, hanem súlyosan beteg is!
    Jól ismerünk téged – sajnos régről… (és túl gyakran látnunk kell téged: a mosolygós arcodat, ami egy álca, az utóbbi időben már a rángóideg mozgatja az arcizmaidat, amit nem tudsz befolyásolni!). Sokkoló a látványod öregem.

    Vagy azért bátorodtál fel Balla antitestvér, mert a JOBBIKOS sódornőd ifj. Hegedűs Lórántné (Kovács Enikő) az Országgyűlés soros jegyzője?

    A régóta egyetemi ügyekben eljáró és azon meggazdagodó Dr. Takács (Szabadság tér melletti szép ügyvédi irodában) Dr. BALLA nevű jobbkeze, a melletted dolgozó KOVÁCS Zsolt Csaba nem sok egy kicsit a jóból?

    Ezért vagy annyia magabiztos vagy a sódornőd miatt? Nem kéne, hidd el, nagyon törékeny az emberi lélek és a test is, a gerincről nem is beszélve – ami már rég elroppant.

 31. Horváth János said

  Istennek mindig voltak és vannak eszközei. A mindenkori kormányok is azok. Én nem a bűnöket feltárókat fenyegetem, hanem a gyalázkodókat. Különbség, barátom.
  Csak hogy tudd: … …, aki a Károlin végzett, volt munkahelyén, amelytől ezen a nyáron vált meg…
  Egy olyan helyre ment, ahol utána tudok majd érdeklődni illetékesnél, és tudom majd jelezni ezeket a viselt dolgait.
  Ő is írja ezt a blogot, de bőszen. Nos: azt kérdezem: a Károli egyetem tette ezt az embert ilyenné? nem gondolnám….

  • Pszichiáter said

   Nem tudom, kihez beszélsz, azt sem tudom, kiről, de azt már látom, hogy lelked bugyrai akárcsak a pokol bugyrai.

   Most épp azt árultad el az internet nyilvánossága előtt, hogy valakit fel akarsz jelenteni és tönkre akarsz tenni az új munkahelyén. Ráadásul olyasmivel rágalmazod, amire nincs bizonyítékod. Téged kezelni kellene, de meg kell mondjam, én nem vállallak. Senkit sem tudok kezelni, akitől erkölcsileg undorodom.

   Az áldozataidat pedig sajnálom. Szkizofrén vagy és gonosz. Néha tuzséri Horváth Jánosnak érzed magad, néha Balla Péternek. Mindez egy testben: dr. Jekyll és mr. Hyde. Nagy szakirodalma van, max ebben vagyok hajlandó neked segíteni, de akkor már nagyon le kell küzdenem a hányingeremet.

   • Horváth János said

    Tévedsz. A leghitelesebb forrásból vagyok informálva.

   • Horváth János said

    Nyomozzál. … … Szakképző iskola, Budapesttől kb. … km-re. Nyugodtan keresd az igazgatót a kérdéseddel….

   • Rector said

    Tuzséri Horváth János valóban a leghitelesebb forrásból van informálva. Hitelesebből nem is lehetne. Ő ugyanis Balla Péter rektor. Aki annyira komolyan veszi a volt hallgatók pályakövetését, hogy nem követi, hanem üldözi őket: utánukmegy, megrágalmazza és minden munkahelyről kirúgatja őket.

    Ez az ember mindig beteg volt, vagy a rektorságba betegdett bele?

   • Pszichiáter said

    Nem. Már a házasságába belebetegedett. Még azt sem tudta kiheverni.

  • jhnnsclvn said

   Meg vagyok döbbenve. Egy fiatalember karrierjét kettétörni, utánamenni az új munkahelyére, és ott előre lejáratni, hogy esélye se legyen az újrakezdésre. És mindezt egy volt károlis hallgatóval… Rágalmazni és gyanúsítani. Kormánnyal fenyegetni a bírálókat.

   Ez nem a sztálinizmus kora, hanem remélhetőleg demokráciában élünk. Mi van, ha a kollégák tényleg megérdemelték a bírálatot, mi van, ha az igazgató téynleg fasiszta, és mi van, ha a blogot tényleg nem a volt hallgató írta, hanem megrágalmazták?

   Ez mind nyitott kérdés. Ami tény: részedről a bosszú, annak is rendkívül ellenszenves, alattomos módja.

   Amikor ezt tetted, Krisztus nem lehetett Veled. És ha ilyen vagy valójában, akkor máskor sem.

   Mi tesz valakit ilyenné? Előbb Krisztussal fenyegetőzni, majd a politikai hatalommal megfenyegetni minden jobbító szándékú bírálót… Egy fiatalembert, egy volt károlis hallgatót denunciálni, utánarúgni… Csakugyan azt hiszem, hogy a kezdetben jámbornak látszó erkölcscsősz nem ártalmatlan. Sőt!

   • Horváth János said

    Köszönöm, kedves rágalmazó ál_Kálvin, hogy kimoderáltad a lényeget. De – immár sokadszor hívom fel szíves figyelmeteket Victor János prédikációjára a József és testvérei történetével kapcsolatban, amelynek címe: “Isten úr a bűn fölött is”. Semmit, de semmit nem tudtok tenni Isten engedélye nélkül. Mert Ő irányítja az eseményeket saját akarata szerint. A kiválasztottaknak ödvösségére, az elvetetteknek kárhozatára.

   • Horváth János said

    Az a fiatalember – … … – magához hasonló fiatal igazgatót nevezett fasisztának. (K…nak ez kedvenc rágalmazó kifejezése) Ő maga beismerte később, hogy ő írta a gyalázkodó blogot. Állítólag nyilvánosan bocsánatot kért, de erről a munkaközösségvezetője semmit sem tudott. Rendesek voltak ott hozzá, mert nem rúgták ki. De úgy látszik, nem változott meg a lelkülete. Vigyázzon, mert az Isten büntetése a megtérni nem akaró embert előbb-utóbb utoléri. Olvassa el az “Isten úr a bűn fölött is” c. Victor-prédikációt, és szűrje le a konzekvenciákat…

   • Horváth János said

    Magadat nem moderálod ki? Majd kimoderál az Úr Isten. Főleg, hogy Kálvin János nevét bitorlod, meg Ravasz Lászlóét, és egyéb reformátorokét…Egyébként a …. …. nevű fiatalember viselt dolgainak igazságáról szívesen felvilágosítom azokat, akik engem rágalmazónak tartanak. Címem: horvathjanos.horvathqkacgmail.com

   • Horváth János said

    …. … legyen igazi református. Tartson bűnbánatot, térjen meg,és cselekedje az Isten akaratát. Akkor nem lesz bántódása.

   • réti pipitér said

    Pont egy ilyen aljas fundamentalista mondja meg, hogy ki a református, mint ez az ÁL-Horváth János.

   • Horváth János said

    Talán a Jézus Krisztus Evangéliumához való ragaszkodást nevezed “fundamentalistának”, kedves barátom?

   • Horváth János said

    Ja. Az “aljas” jelzőt meg külön köszönöm. És szívemből sajnállak, hogy majd ki kell igazítanod magad “ama napon”….

   • Újreformátus said

    És Balla Péter meg Szabó András mikor gyakorolnak nyilvánosan bűnbocsánatot? Mikor térnek meg az egyház kebelére? Mikor kártalanítják azokat, akiket lelkileg, erkölcsileg és anyagilag tönkretettek.

    Téged már nem is kérdezlek, mert te a pokol fenekére kerülsz, te aljas sátán, aki volt károlis hallgatókat hurcolsz meg a nyilvánosság előtt, és körbeutazod az országot, hogy kirúgasd őket a munkahelyükről

    Neked semmi keresnivalód a református egyházban, de semmilyenben sem.

    Te állsz itt a legtávolabb Istentől!

   • animus said

    Újreformátus ötletét érdemes lenne úgy továbbfejleszteni, hogy indítson mindenki, akit Szabó András és Balla Péter kirúgott, megrágalmazott ellenük kártérítési pert. Létrehozhatnánk egy perközösséget. Több tíz, sőt százmillió forintról van szó, amelyet ezek a minden tisztességből kivetkezett erkölcsi hullák okoztak derék, református, komoly tudományos renoméval rendelkező embereknek!
    Jelentkezzetek, kárvallottak, MENJÜNK EGYÜTT BÍRÓSÁGRA bALLA ÉS SZABÓ ELLEN!
    Mivel őket az agyhalott dr. Takács meg Balla lúdtalpas unokaöccse képviseli, csak mi nyerhetünk!

   • Horváth János said

    Hát, nevetnem kell rajtatok. (persze sírva). Ti aztán nem akarjátok elolvasni Victor János: “Isten úr a bűn fölött is” c. prédikációját. Ejnye-bejnye….

   • animus said

    Olvasgassa a börtönben Balla Péter és Szabó András Victor János prédikációit! Oda fognak úgyis kerülni különösen nagy kárt okozó bűncselekmény elkövetése miatt. Te pedig járhatsz hozzájuk beszélőre és nyújthatsz nekik lelki vigaszt.

   • Horváth János said

    Ahogy az egyszeri vak (is) mondta: majd meglátjuk… De azért neked sem ártana…

   • Bloggerjogász said

    Lesznek kártérítési perek. Vagyoni és nem vagyoni kárért. Akit rágalmazással és hamis tanúzással munkanélkülivé tettek, az a munkabérét követelheti visszamenőleg is. Akit beteggé, az is nagy összegre számíthat. Ha az egészségkárosodás oka bizonyítható, ki kell fizetni a munkabér és a rokkantnyugdíj közötti különbséget. Utána pedig a rokkantnyugdíj és a nyugdíj közötti különbséget. Ez még akkor is jelentős összeg, ha Szabó András és Balla Péter felelősségét együttesen állapítják meg. És a halálba kergetett még fiatalon elhunyt professzor gyermekei is perelhetnek.

    Ehhez jön még a nem vagyoni kár, amit rágalmazással okoztak, hiszen ez a szakmai hírnév csorbítását jelenti.

    Lehet, hogy Szabóéknak el kell adni a Mátyás utcai lakásukat, esetleg Ballának is a részét a Szabadság téri impériumból.

   • Jónás said

    Lehet, hogy azért fasisztázta le azt az igazgatót, mert tényleg fasiszta volt. Ez nem jutott Horváth János eszébe? Esetleg igaza volt az illetőnek. Akkor meg mit bánjon meg rajta?

   • Horváth János said

    Jónás, veled meg az a probléma, hogy már anno dacumál is másik irányba indultál….

  • Doktorandusz said

   Hogy egy volt károlis, aki mellesleg az egyik legokosabb fiú volt az évfolyamon lefasisztázott egy iskolaigazgatót? Biztos vagy benne, hogy “fasisztát” mondott, és nem “jobbikost”. Mert a Károlin a hallgatók egymás között is nagyon sokszor “lefasisztázzák” Ballát, aki az oktatásra fordítandó pénzből a jobbikos családi politikát támogatja. És ezért még nem rúgják ki őket az egyetemről. Ha kirúgnának mindenkit, akik Ballát lefasisztázzák, hogy vehetné fel Balla a fejkvótát rájuk, amit aztán áttalicskázik, tudjukhova.

   Egyébként Balla megítéléséval a többség nagyjából egyetért, és még senki nem akadt ki Balla lefasisztázásán, se a hallgatók, se az oktatók közül.

   Milyen torz lélek az, aki ezért egy volt hallgatót és jelenlegi doktoranduszt üldöz még az új munkahelyén is, hogy még ott is ellehetetlenítse?

   Nem Krisztus követe vagy te, hanem egy inkvizítor.

   • Horváth János said

    Nem fáj a hülyeség doktoranduszkám? Elég világosan elmagyaráztam, nem tehetek róla, hogy megcsonkították a szöveget. Mégegyszer nem mondom el. Szégyellje magát az a hallgató, aki le meri “fasisztázni” bárki feljebbvalóját, vagy akárki emberfiát is. Magát minősíti vele.
    Hogy én meg mi vagyok, ki vagyok, nem zavar. Isten ítél itt, nem mi.

   • Doktorandusz said

    Igen, világosan beszéltél zavaros eszméidről. Jézusnak képzeled magad, aki sátánként bosszút áll. Teljesen világos elmezavar. Amúgy meg a fasiszták szégyelljék magukat, nem pedig azok, akik nevükön nevezik őket.

    Az is világos, hogy téged kirúgtak, ezért bosszúból kirúgatsz mindenkit. Ahelyett, hogy örülnél, hogy az illető normális munkahelyet talált (pesze jó messzire üldöztétek Budapesttől), nem vagy rest oda is utána menni. Remélem, jól seggberúgnak ott. Te nem is érdemelsz mást.

    Rajtad már beteljesült az istenítélet, amikor kirúgtak. De ha ennyire kihívod magad ellen a Teremtőt, kaphatsz még tőle további paskolásokat a képedre vagy az alfeledre.

   • Horváth János said

    Ja. Jó messzire üldözték Budapestről. Ott lakik és ott dolgozik. (megmondjam, hol?)

   • Doktorandusz said

    És azt a munkahelyét is meg akarod fúrni, te krisztusi szeretetet hirdető? Hát ennyit a te hiteles krisztusi képviseletedről.

   • Horváth János said

    Miért ne! Hiszen lehet itt tanulni ezen a blogon….

   • Rector said

    Ezt nevezik a Károlin “pályakövetésnek”.

    Erre a pályázatra írták alá a közös szerződést a Zsidó Egyetemmel. Mármint hogy követik végzett hallgatóik pályáját. És erre vettek fel 200 millió forintot.

    Balla Péter rektor nyilván olcsón akarja ezt megoldani, hogy a pénz nagy részét megspórolhassa, ezért megbízta “Krisztus követőjét”, tuzséri Horváth Jánost, hogy ugyan kövesse már a végzett hallgatókat egy kicsit.

    Horváth János pedig árnyékként követi K… T…-t, hogy megnehezítse a pályáját mindenütt. Biztosan ez a teszt is a 200 milliós projekt része. A szerződés záradékában pedig az is benne lehet, hogy Horváth János, amikor épp nem K.T. pályáját követi, akkor ezt a blogot kövesse és üldözze.

    Szóval, Horváth János csak a feladatát teljesíti és neki is csurran-cseppen a 200 millióból.

   • Korifeus said

    És még olcsóbb, ha Horváth János Balla Péter maga.

   • Horváth János said

    Persze, persze. Én a sárbogárdi Horváth János vagyok. (De lesz majd egy Vas megyéből is…)

 32. animus said

  Most má legalább azt értem, hogy mér szólít állandóan Tibinek, pedig nem őriztünk együtt disznót. A fenyegetőzésed pedig olyan unalmas és fantáziátlan.
  A barátaid lebuktak, az ügyészség nyomoz utánuk. Kár fárasztanod magadat a csaholással. Készülj szépen a tanévre, azt írod, ott a fasori gimnáziumban csinálsz valamit.
  Menj békével!

 33. Predator said

  Elkészültem srácok! 😀 Bazi hosszú lett. Mire ezt Kálvin bátyó kimoderálja reggel lesz. A MS Worldből átmásoltam egy az egyben, remélem jó lesz. Ha mégsem akkor türelmeteket kérem, mert be kell írnom kézzel az egészet.

  A szöveg tartalmaz új és már közölt infókat is, egy kerek egész történetbe foglalva.

  Jó szórakozást!

  GAZ LELKEK JOGI VINNYOGÁSA

  Nézzük elsőként, hogy milyen személyzeti politikát folytattak az ÁJK-n 2009. december 15.-e előtt. Ez választ fog adni arra a kérdésre is, hogy miért van olyan kevés főállású oktató a jogi karon. A rendszer lényege a következő volt: minden tanszéken volt néhány főállású oktató, akiknek éppen fele akkora volt az óraterhelése, mint amelyet a törvény előírt. Az órák másik felét megbízott oktatók tartották, akiket vaskos megbízási díjakért alkalmaztak. Azt pedig, hogy ezeknek a megbízott oktatóknak a jelentős része kinek a haveri körébe tartozott, már mondanom sem kell. Az egyetemen létrejött egy zárt klikk, akik egymást sztárolták, akiknek minden szabad volt. A Holt lelkes poszt egyik hazugsága az volt, hogy megpróbálta úgy feltüntetni a dolgokat, hogy az oktatók között (is) óriási „mészárlás” ment végbe, miközben valójában összesen két oktató távozott, … … és a felesége, plusz volt még egy Gy.T nevű oktató, akivel azért nem kötöttek szerződést, mert a MAB nem támogatta az egyetemi tanári kinevezését. Állításotok szerint a tavaszi „vérengzés” után összesen 19 főállású oktatója maradt a karnak. Ha ehhez hozzáadjuk, az előbb említett három oktatót, az még mindig csak 22, ami ugyanúgy fényévekre van az az általatok említett 40-től, mint a 19.

  A jelenlegi vezetés azon dolgozik, hogy a főállású oktatók létszámát megnövelje, a megbízott oktatókét pedig csökkentse, hogy az oktatói gárda összetétele megfeleljen a törvényi előírásoknak. Ez azonban egy hosszabb folyamat lesz, mivel a MAB állandóan cseszegeti az egyetemeket, hogy legyen meg a kellő számú minősített oktatójuk, így elsősorban olyan embereket kell felvenni, akik megfelelnek a MAB elvárásainak. Lehet, hogy sokak számára most újdonságot mondok, de a jogászprofesszor, aki rendelkezik olyan tudományos fokozattal, szakmai múlttal, amely alapján azonnal ki lehet nevezni őt docensnek, vagy egyetemi tanárnak és MAB számára is elfogadható, nem olyan árucikk, melyet minden útszéli Tescoban árulnak hatos kiszerelésben, mint a sört, így a megfelelő ember kiválasztása és beszervezése időt vesz igénybe.

  Térjünk át most egy kicsit … …ra. Gyakran elhangzik tőletek, hogy milyen széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik ez a világpolgár. Nos, ez szent igaz. … … egyik kutatási területe a bírósági végrehajtás, azonban nemcsak elméletben foglalkozik ezzel a jogterülettel, hanem a gyakorlatban is. Rendkívül jó kapcsolatokat ápol a végrehajtói kamarával, így talán nem véletlen az, hogy vezetősége idején csak úgy hívták a jogi kart, hogy „a végrehajtók jogi egyeteme”, ahogy az sem véletlen, hogy az egyik elbocsátott adminisztratív dolgozó az elbocsátása után nem sokkal állást kapott a Végrehajtói Kamaránál. … azonban nemcsak a végrehajtói kamarákkal ápol jó kapcsolatot, hanem a Doktoranduszok Országos Szövetségével is, melynek 2002-ben elnöke is volt. Ez a jó kapcsolat egyébként a mai napig megmaradt. Természetesen ennek a világon semmi köze nincs ahhoz, hogy 2007-ben …-… …. a DOSZ és a Oktatási Minisztérium közös pályázatán, 190 pályázó közül, egyedüli Károlis hallgatóként bekerült azon szerencsés nyertesek közé, akik részesülhettek a pályázati támogatásokból. Ő konkrétan 190 ezer forintot kapott a tanulmányútjára.

  Még linket is találtam hozzá:
  http://regi.phd.hu/phd/index.php?menuid=886&actual=619

  Apropó, nemrég valakitől elhangzott az a kifogás, hogy az egyetemen a főállásúak között is sok olyan emberke van, aki nemcsak a Károlin tanít, hanem több egyetemen is. Az ő figyelmébe ajánlanám az alábbi linket, melyből kiderül, hogy … nem csupán több felsőoktatási intézményben oktatott, hanem egyszerre több felsőoktatási intézményben is vezető tisztséget töltött be.

  Link:
  http://old.bkf.hu/index.php?lap=erdeklodoknek&mnuid=10&oldal=66&id=5109

  Konkrétan a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskoláról van szó, melynek 2006-tól intézetigazgatója volt, miközben ekkora a Károlin már dékán-helyettesi posztot is megszerezte. Az már tényleg csak hab a tortán, hogy a BKF-n oktatott jogi alapismeretek nevű tantárgy kötelező irodalma egy olyan tankönyv volt, amelyet a feleségével közösen írtak, és amelynek a kiadásában, ha jól emlékszem, akkor egy … Örs nevű emberke működött közre.

  Ennyi kitérő után térjünk vissza a jogi karra. … valódi énje már dékán-helyettes korában megmutatkozott. Évekkel ezelőtt, mikor ő még csak helyettes volt, az akkori dékán és az újpesti bíróság akkori elnöke szerették volna elérni, hogy a két intézmény kicsit szorosabbra fonja a kapcsolatát. Ennek alapján 10-15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező bírák, a saját szakterületükből tartottak volna spec.kollokat és szemináriumokat, és a hallgatók is könnyebben juthattak volna be a bírósági szervezetbe szakmai gyakorlat céljából. Soha nem fogjátok kitalálni, hogy kinek a hathatós közreműködésével bukott el ez a kezdeményezés.
  A bírák tehát nem jöttek, jött azonban … …, aki … hatalomra kerülése után viharos gyorsasággal vette kezébe az irányítást. Később egyébként az öccsét is felvették a karra hallgatónak. Ennél a pontnál át is térhetünk a Doktori Iskolára.

  … … és kedves neje úgy gondolták, hogy ők nemcsak a jogi kar vezetéséhez, hanem a Doktori Iskola irányításához is értenek. A Doktori Iskolának ugyan formálisan volt vezetője, ő azonban még a lemondásakor is arra panaszkodott, hogy … és a felesége a közelébe nem engedték őt DI ügyeinek. A dékán úr és kedves felesége kézi vezérléssel irányították a DI-t, így történhetett meg az, hogy az oktatók közé olyan ember is bekerült, aki egyrészt egyetemi beosztásánál fogva nem is taníthatott volna a DI-ben, mivel nem volt még docens sem, másrészt a Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben elkövetett adócsalás miatt vádat emelt ellene a Fővárosi Bíróságon. Az ügye jelenleg bírói szakaszban van. Ilyen apróságokon azonban nem akadt fenn a dékán úr, ugyanis az illető megfelelt a legfontosabb felvételi követelménynek: jó haverja volt … …nak. Domokos Andrea többször, több embernek is jelezte az egyetemen, hogy ebből óriási baj lesz. Igaza lett. A MAB 2009. december 4. napjával visszavonta az DI működési engedélyét. A MAB jelentés megállapította, hogy a Látogató Bizottság érkezésekor az indexek teljesen frissek voltak, tehát az sem a DI formális vezetője, sem a titkár nem írt beléjük semmit, hiányoztak az előadó tanárok aláírásai, kreditelismerő nyilatkozatai. Magyarul a DI és egyetem vezetőségéből senki nem foglalkozott a dolgokkal.

  2009. december 15. napján …. távozott az egyetem éléről, Domokos Andrea pedig karácsonyi ajándékba kapott tőle romhalmazt. Néhány hét leforgása alatt meg kellett szervezni a végzősök doktori avatóját, eltakarítani az egyetemről a ….val összefonódó korrupt adminisztratív dolgozóknak legalább egy részét, és egy totálisan lezüllesztett, vezető nélkül maradt Doktori Iskolából olyan intézményt csinálni, ami mindenben megfelel a MAB elvárásainak. Ez utóbbi sajnos nem sikerült, azonban az a másodfokú MAB határozat is megér egy külön misét. Most csak egy dolgot emelnék ki, ami a jelenlegi poszt szempontjából fontos. Nézzétek meg azt a gennyes csúsztatást amit a poszt tartalmaz.

  A másodfokú MAB határozat szó szerint így szól:
  „A doktori iskola képzési terve összességében elfogadható. Mindenesetre meg kell jegyezni, hogy példa nélküli módon a doktori iskola vezetője nem jegyez tantárgyat a doktori képzésben. Ez annak tudható be, hogy az Egyetem a vezetőváltáskor nem járt el elég körültekintően”

  A szövegkörnyezetből egyértelműem kiderül, hogy itt a DI új vezetőjéről van szó, nem az egyetem vezetőjéről, ahogy azt a poszt megpróbálta beállítani. Ez egyszerű logikával is könnyen belátható, hiszen a vizsgálat tárgya a Doktori Iskola volt, nem pedig az egyetem.

  Végezetül néhány szót az elbocsátott adminisztratív dogozókról. Korábban már megírtam, hogy az egyiküknek a hallgatók borítékban vitték a pénzt, hogy „lájtosabb” záróvizsga bizottságba kerüljenek. Azt, hogy erről … tudott-e nem tudom, éppen ezért nem is állítom. A nevét csak azért nem írom le az illetőnek, mert ezen állításomat kizárólag olyan tanúkkal tudnám csak igazolni, akik maguk is részt vettek a bűncselekmény elkövetésében, hiszen a Btk. nem csak azt bünteti, aki elfogadja a pénzt, hanem azt is, aki adja. Azt pedig minden gyakorló jogász tudja, hogy a Be. 82.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján megtagadhatja a tanúvallomást az, aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben.

  Az illető azonban nemcsak ezzel vált híressé, hanem a hallgatókkal szemben tanúsított hihetetlen arrogáns viselkedésével is. Az egyik ismerősöm az egyetem után beiratkozott a Pázmány kriminalisztikai szakjogász képzésére, s mikor erről ő tudomást szerzett minősíthetetlen hangon, szabályosan leanyázta szegény csajt, amiért oda jelentkezett, nem pedig a családi vállalkozásként működtetett Károlis DI-ba, és a Bűnügyi Tudományok Intézetének akkori vezetőjét, Bócz Endrét is lehülyézte a háta mögött, amiért a Pázmányon indították be a képzést és nem a Károlin.

  Erről az illetőről egyébként sok mást is tudok. Például, hogy hol dolgozik, kinek a segítségével került oda, milyen ügye van jelenleg folyamatban, és ki a képviselője az ügyben. Ez is vicces történet, amit csak azért nem írok le, mert akkor egyértelműen be lehetne azonosítani, hogy kiről van szó. A legabszurdabb az egészben, hogy pontosan tudom, hogy ez az ember is itt van a kommentelők között, és vállvetve küzd Kálvin bátyóval az erkölcsös és tisztességes jogi karért. Röhej.

  Nagyjából ennyi. Ez lesz az alap. Később még lehet, hogy írok majd kiegészítéseket hozzá.

  Üdvözlettel:
  Predator

 34. Predator said

  Hmm… érdekes, a cikkem moderálásra vár. Máris tiltó listára tettél Kálvin bátyó? Na sebaj, legalább olvasd végig. Ne ennek a cikknek a jogi következményeitől félj, hanem Holt lelkestől meg a Kénkövestől.

  Nem én vagyok a Károli ellensége, hanem azok, akiket annyira védelmezel.

  Üdv,
  Predi

  • Dr. Kankalin said

   Predator,
   a leírtak túl kézenfekvőnek tűnnek így. De nem lehet ennyire egy ember köré csoportosítani a fodrozódó történéseket.
   Értem én az indulatodat, de ezt mégis csak egy emberre koncentrálod és redukálod. Miért vagy ennyire kizárólagos és ennyire elfogultan D.A.-párti? A Te részleted is egy olvasat természetesen, de nem lehet ennyire fehér és fekete az ÁJK ügye.
   Kimarad az egyházi pontosabban zsinati felelőssége? Mi Balla része ebben az ÁJK-s összjátékban? És természetesen hol van a fenntartó: Bölcskei? Így még eléggé sánta ez az egész és bicegős is.

   • Predator said

    Hi Kankalin!

    Bocs de csak most vettem észre, hogy te is írtál nekem.

    Sajnálom, de a tények makacs dolgok.

    Vicces, hogy engem vádolsz elfogultsággal, miközben ez a blog másról sem szólt eddig, mint DA lejáratásáról, és ennek a korrupt bandának az egekbe magasztalásáról.

    Egy emberre koncentrálom az indulataimat? Az ex-dékán, a felesége, a bűnszervezetes, meg a végrehajtó haverjaik. Szerinted ez egy ember?

    Tudni akarod, hogy mi volt Balla szerepe ebben a történetben? Leginkább az, hogy ha nem decemberben vágja ki ezt a mocsok bandát az egyetemről, hanem mondjuk júniusban, akkor talán még megmenthető lett volna a DI.

  • jhnnsclvn said

   Nem tettelek tiltólistára. A rendszer tett valamiért várólistára. Valószínűleg azért, mert ál IP-címről küldted a posztot. Ilyen esetben várni kell, amíg valamelyikünk ránéz a vezérlőpultra. A hiedelmekkel ellentétben nem lógunk folyton fent a blogon.

 35. Predator said

  Miért ment az előző beszólásom tök más posztba?

 36. réti pipitér said

  Akárhogy történt is: nem tudok és nem akarok állást foglalni információhiány miatt.
  Egy biztos. Az ÁJK DI-je elbukott, tehát elbukott a kar is.
  Kellemetlen a hallgatóknak, a becsületes oktatóknak és HATALMAS PRESZTÍZSVESZTESÉG A REFORMÁTUS EGYHÁZNAK, hogy miután vállalkozott egyetem létesítésére, nem képes azt szakszerűen működtetni.
  Legnagyobb égés a fenntartónak, hogy egy olyan tehetségtelen, korrupt figurát bízott meg rektorként, Ballát, aki a pénznek a Jobbik kasszájába való átfolyatásával törekedett. Közben kiszárította a pénzforrást.
  OSTOBASÁG ÉS ERKÖLCSTELENSÉG EGYÜTT: BIZTOS KUDARC!

 37. Leleplező said

  Predikém! Ezzel a hosszú, már sokszor előadott monológgal csak újabb bizonyítékot szolgáltattál arról, hogy te vagy D… A…, mert ezek mind az ő szokásos érvei. Százszor előadtad már ezeket, mindenki kívülről fújja. Ügyesen hallgattál viszont a lényegről: hová tűnik a több mint 200 millió forint a jogi kari költségvetésből. Erre kellene válaszolni, kár, hogy te megbízott dékán létedre erről nem tudsz vagy nem akarsz mondani semmit. Talán félted a jól fizető dékáni állásodat, amivel Bölcskei Gusztáv megjutalmazott?

 38. Református Ember said

  A MAB FVB-hez benyújtott kérelem benyújtási ideje 2010. február 18. Ekkor már te voltál a megbízott dékán, nem? Vagy azt akarod mondani, hogy nem volt beleszólásod az ügyekbe? A MAB FVB határozat dátuma 2010. június 30. Ekkor is te voltál a megbízott dékán, nem? Te még 3 év múlva is azzal etetnéd az embert, hogy az előző dékán volt a hibás. Még szerencse, hogy akkor már a református egyetemnek nem lesz jogi kara, és dékánja sem, így ezt a buta szöveget nem lesz kinek előadnod.

 39. ancilla said

  Én korábbról nézem a dolgokat. Miért hozták létre ezt az egyetemet 1993-ban? Benda Kálmán és mások a református értelmiség képzését említették. Erről 1998 – … rektorsága és Szabó András dékánsága óta – legfeljebb viccként beszélhettünk.
  Pénzügyi szempontból:
  volt egy régi teológia: deficites,
  nagykőrösi tanítóképző: nagyon deficites.
  Erre alapítottak egy bölcsészkart, majd gyorsan egy jogi kart (tuti biznisz, gondolták Barátossy és mások), hogy HOZZA A PÉNZT.
  Egy ideig ez valahogy működött is: nemcsak a két deficites kart tudták fenntartani, hanem PÉNZFORRÁSUL SZOLGÁLT A FENNTARTÓNAK, aki RAVASZUL DÁZSMÁLTA A KASSZÁT.
  Az ÁJK nem működhetett soká így tovább,
  1. túl sok a jogászképző hely Magyarországon,
  2. nem tudták feltölteni az oktatói kart fokozattal és megfelelő tudományos, oktatói habitussal rendelkező emberrel.
  AZ EREDMÉNY_ a habilitáció elmaradt, először a DI, aztán a kar szűnik meg.
  Az okok láthatók, ha az ember ránéz a kar honlapjára: vezetőként öreg professzor emerituszok, sokadfoglalkoztatott, bár megfelelő oktatók (őket a MAB nem számolja bele), minősítés nélküli fiatalok (őket se), közismert emberek óraadóként (őket se).
  A FENNTARTÓ BŰNE: HOZZÁ NEM ÉRTÉS, PÉNZSÓVÁRSÁG, KIFOSZTOTT, DE FEL NEM TÖLTÖTT KASSZA.
  Ezt cselekedte a Zsinat, annak elnöke, Bölcskei Gusztáv és a 2 milliós fizetésű Balla Péter rektor Isten dicsőségére.

 40. Horváth János said

  Az egyetem léterhozásának bűne az akkori püspököt terheli.

  • BALLAszt said

   Nem az egyetem létrehozása a bűn, hanem az, hogy az egyház jóváhagyásával és kijelülésével: a Zsinat szavazataival és Bölcskei fenntartósságával Szabó András és Balla Péter kezére került az egyetem, akik reformátusok ugyan, de nem úgy viselkednek: lopnak, csalnak és hazudnak – mindezt dokumentálhatóan teszik. A többi bűnelkövető: Hansági Ágnes, Kovács Árpád, Bíró Mária, Hermann Zoltán viszont nem reformátusok, nem keresztyének, nem is megfelelő szellemiségűek és szemléletűek, hogy azokra a feladatokra lennének predestinálva amiket ellátnak és amilyen vezetői pozicíókat betültenek. De mégis arra predestinálódtak, hogy ott lehessenek ahol vannak, és ERKÖLCSI meg ANYAGI kárt okozhassanak a reformátusoknak!
   Nyílván ez is Horáth jános egyénileg kialakított – Victor Jánosra hivatkozott – Jézus krisztus akarata, azért hogy a JOBBIKOS Balla és klánja jobban éljen anyagilag (az erkölciség a balláknál-Balláéknál nem szempont).

   • Horváth János said

    Például ez is nagyon sértő, hogy: “jobbikos Balla és klánja”. Mikor ilyneről szó sincs. És se tehetek róla, hogy ha a sógorom szélsőséges karizmatikus. Attól még a sógorom, hogy nem értek vele egyet.

   • Horváth János said

    Mellesleg az én sógorom: K. P. Úgyhogy tévedsz megint.

   • Horváth János said

    K.P.? Az a K.P.? Hiszen az K. Tibi édesapja! Hát nem szégyelled magad? Mindenhol feljelented az unokaöcsédet, iskolaigazgatónál, kormánytagoknál, miniszternél csak azért, mert nem jobbikos és nem is csípi őket?

    De az csak az egyik sógorod. A másik a karizmatikus ifj. H.L. Nem tudnád valahogy a két sógort összebékíteni? Ha nem, nem ól forgatod kardodat, az “IGÉ”t.

  • BALLAszt said

   Horváth János nagyon ostoba módon elárulta magát. Látjátok? Az is nagyon sértő? Neked? Miért?
   Ballaként megértem, ha ideges vagy ettől a jobbikos helyzettől.
   A sógorod ifj. Hegedűs, aki tényleg szélsőséges, de nem karizmatikus. Vagy ezt Te így fogalmazod meg és könyveld el magadnak? Ez olyan mint a sok hazudozásra és rektori hatalommal való visszaélésre alapozott krisztusi “igazságod”?

   Aki kűzd, szabályszerűen küzdjön! (2Tim 2:5)

   • Horváth János said

    A Krisztus nevében harcolóknak:

    A FELKÉSZÜLT HARCOS.

    51.hét, hatodik nap. Ef. 6, 14 – 20.

    Így kell hát felkészülnöm, hogy győzelmes harcos lehessek a sötétség hatalmai ellen.
    Sok fegyvert ajánl az apostol, amivel védekezhetem harcaimban. Az ellenség jól tudja, hogy nincs miért félnie az én támadásaimtól, ha neki sikerül csak kicsiny sebet is ejtenie rajtam. Ezért kell tetőtől talpig vértezve lennem igazsággal, üdvösség bizonyosságával, nagy hittel. Nyílzáporban élek napról-napra. (14 -17.)
    A támadó harcra csak egy fegyver van: az Isten beszéde. Ezt a kardot kell jól forgatni tudnom, s akkor meghátrál előttem a sötétség, és előbbre vihetem diadalmasan az én Uram zászlaját. Ebben a fegyverben a Lélek hatalma él, Ő vág és ver általa. Semmilyen más erőtől nem félti hatalmát a Gonosz. (17.)
    És minden harcomban az imádság forrásaiból kell erőt merítenem. Akár épségemet védem a Kísértő ostroma ellen, akár az ő uralma alól akarok kiszabadítani másokat: „minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben”, – csak így győzhetek. Mert így velem van a Mindenható. (18.)
    Miben rejlik gyöngeségem? Vezérem, Királyom, tégy „jó vitézeddé”!

   • Horváth János said

    Ja. Azt neked írtam ott fenn. (Hogy ki az én sógorom).

   • Horváth János said

    Ballaszt. Te nem tudsz megnyugodni? Én itt nyíltan beszélek, csak nem árulok el mindent magamról, mert olyan banda vagytok. (Tisztelet a kivételnek.)

   • Horváth János said

    Ja. A “szabályszerű küzdelemhez” csak annyit: akik névtelenül gúnyolódnak, gyalázkodnak és csúfolódnak, azok itt “szabályszerűen küzdenek”? Na ne…

 41. réti pipitér said

  Igen, de a fenntartásának és kifosztásának bűne a jelenlegi fenntartót.

  • Horváth János said

   Nem. Ha valamit megalapítanak Isten parancsoló akarata ellenére, aztán menniük kell nekik is, a terhes örökséget bizony másra hagyják. Ha nincsenek megfelelő emberek oda, akkor előáll az átmeneti nehéz állapot, amit kezelni szinte lehetetlen. Ahhoz vagy megszüntetni kell(ene), vagy pedig országos református lelki ébredéssel lehet(ne) segíteni nagy baján.

   • tóratartó said

    Te értelmi fogyatékos lennél az Isten szóvívője?
    Köszönöm Neked, hogy nem reformátusnak teremtettél, mert, ahogy Horváth János commentjeiből kiveszem, ez az állapot, úgy látszik, azonos az agyhalállal!

   • Horváth János said

    Te csak tartsad a Tórát, és vigyázz, le ne ejtsd…

   • BALLAszt said

    Nem csak úgy menniük kell, hanem az elkövetettekért FELELNIÜK KELL – és nem egyházon belül, mert ott több évtizede mindent elhallgatnak és eltussolnak, hanem a világi bíróság előtt, hiszen nem egyházi pozicíókat (dékánok, rektor és helyetteseik) töltenek be és állami fizetést kapnak áttétellel.
    Miért látsz Te mindent másképp Horváth? Miért ennyire amorális minden (még öndicsérő és dicsekvő) reakciód?
    Mert Ballaként nem láthatod objektívabban!

   • Horváth János said

    Nekem most is az a meggyőződésem, hogy az általatok itt olyannyira szidott személyek egyáltalán nem követtek el köztörvényes bűncselekményt. Ugyanis ahhoz hitelreméltóbb embereknek kellene lennetek, hogy ezt elhiggyem róluk. (tisztelet az egy-két kivételnek, akik nyilván beveszik ezt a maszlagot).

   • tóratartó said

    Ne aggódjon az a Horváth (?) nevű nehézfejű, nem ejtem el a Tórát. Tartjuk mi azt már többezer éve és MÉG MINDIG LESZÜNK, AMIKOR TI, REFORMÁTUSOK ELTŰNTÖK A SÜLLYESZTŐBEN, MERT SZÉTMARCANGOLJÁTOK EGYMÁST

   • bloggerjogász said

    Hogy valami köztörvényes bűncselekmény-e vagy sem, az nem hit kérdése, hanem tény kérdése. Tényre pedig van elég bizonyíték ezen a blogon. A tény közvetítés nélkül is tény, ezért mindegy, hogy a tények közvetítőiről mit tart Balla-Horváth János. Az az ő magánügye.

   • Horváth János said

    A tények makacs dolgok. E blogbeli stílus doktorokat sejtet. A gyalázkodás és rágalmazás doktorait…..

   • BALLAszt said

    A tények az érdekesek, nem a stílus!
    Ti (Balla és Szabó) kenetteljes nyálas stílusban egymást és a fenntartót lefetyelve csaltok és loptok, és hamis tanubizonyságoka tesztek.
    Söpredék csürhe, besúgó, egykori III/III-as és II-es mocskos és egymást legalizált egyházi-zsinati hálózat a Tiétek!
    Victor János forog a sírjában, hogy ekkora férgek hivatkoznak rá!
    Előled el kéne Őt zárni, hogy ne is olvasgathasd, mert semmi sem hatott rád abból a lényegből, amit ő képviselt – ráadásul a tragikomédia, hogy ezt éppen az olyanok ellen tette, mint ti. A köpönyegforgató, álkeresztyének ellen!!

    A magadfajta “ember” a saját kívánsága alapján gyűjt magának tanítót (2Tim 4:4,5).

   • Horváth János said

    Ballaszt: Stílusod után ítélve, ha valaki itt “mocsok”, az csak te lehetsz. Igazán sajnállak.

 42. réti pipitér said

  Nem vagy méltó, hogy a reformátusok nevében beszélj, úgyhogy shut up, Schnauze!

  • Horváth János said

   Persze, hogy nem! És te kinek a nevében beszélsz? Mert én a Jézus Krisztuséban…

   • Bloggerjogász said

    Ez nekünk elég is, hogy Balla Pétert, aki itt Horváth János néven blogol, beszámíthatatlannak nyilvánítsák. A fenntartó egy elmebetegre bízta a református értelmiség egyetemét, nem csoda, ha csődbe ment.

    Ehhez jönnek még a Jobbikhoz fűződő családi szálak, amelyeknek pénzügyi konzekvenciái is lehetnek. Ezt már egy büntetőeljárás feladata kideríteni.

   • BALLAszt said

    És ezt Jézus Krisztussal is megbeszélted? 🙂
    Mindenki Őrá hivatkozik. (Még az aluljárókban kiabáló térítők is.)
    De HJ-ként kormánnyal is fenyegetőzöl, azért ez a jézuskrisztusozásod a személyed (Ballaként) kissé abszurd, vagyis inkább beteges.

    Mert Ballaként még önmagadnak is azt hazudod, hogy amiket cselekszel (csalások, manipulálások, hazugságok stb.) az mind Jézus Krisztusnak tetsző.

    Persze Ballaként nem csalásnak látod a csalást és a valótlan állításokat sem hazugságnak, hanem Victor Jánost olvasva tisztítod magadat és elhiszed – önmagadra átfordítva – az olvasottakat, amikre hivatkozol. De Te, Balla Péter nem egy Victor János lelkületű, szellemiségű és intellektusú személy vagy.

    A személiségfejlődési zavar ugyan nem betegség, hanem egy fejlődési rendellenesség, de nagyon kártékony nem csk az illető számára. Nem véletlen, hogy Bölcskei Ballát neveztette ki rktornak, hiszen a hasonló a hasonlónak örül.

    Hiába próbálja tompítani az előbbi alkohollak, az utóbbi Victor Jánossal a lelkiismeretét és személyiségzavaros énjét. Mindkettő példátlanul kártékony!

   • animus said

    Jézus Krisztus még nem jelezte, hogy ez a magyar helyesírás szabályait nem ismerő nehézfejű Balla/Horváth János az ő szóvívője lenne.

 43. Református Értelmiségi said

  Felhívom Horváth úr figyelmét, hogy az egyébként általam is kívánatosnak tartott református lelki ébredésnek nincs köze a tudományos munkához és teljesítményhez. Ha így lenne, akkor teológusokkal vagy református debreceni parasztokkal fel lehetne tölteni a BTK-ÁJK oktatói karát. Közröhej tárgyává válna az egyetem, ha jogi karon teológusok vagy debreceni parasztok tanítanának, és ez egyáltalán nem segítene a reformáció ügyének. Lássa már be!

 44. GRAMMATICUS said

  Honti László akadémikus (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője) szerkesztésében megjelent egy könyv A nyelvrokonságról. A török, sumér és egyéb áfium ellen való orvosság címmel (Tinta, 2010.)
  Ennek a könyvnek az egyharmadát Honti akadémikus írta. Élesen kikel azok a “szellemi lumpenproletárok” ellen, akik nem fogadják el a magyar nyelv finnugor eredetéről szóló elméletet. Ezek az emberek “bohózatba illő teóriákat adnak elő, pedig kifejezni is alig tudják magukat, és a helyesírás alapvető szabályait sem sikerült elsajátítaniuk.” Ezek, némelyike – írja Honti akadémikus, “igen ügybuzgó, van olyan, aki évente egynél több könyvet is maga alá ereszt.”
  Honti akadémikus a Károlin vezeti a Magyar Nyelvtudományi Tanszéket. Jobban mondva, távirányítja Udinéból, mert ott professzor első sorban, ott euróban fizetik, a Reviczky utcában forintban.
  Tanszékén dolgozik hites felesége, Varga Márta – docensi fizetésért, valamint annak két barátnője: Dér Csilla Ilona – docensi fizetésért és Fóris Ágota – docensi fizetésért. Fóris spanyol-olasz szakos, magyar szakos alapképzettsége sincs. Ez nem akadályozta meg Szabó Andrást és Balla Pétert, hogy a Magyar Nyelvészeti Tanszéken alkalmazza.
  A Károli tehát négy embert tart el: a távoktató Honti professzort (egyesek szerint dupla professzori fizetésért, de számítsunk csak egyszerit), a feleségét és annak két barátnőjét: 3 docensi fizetés.
  Ezek után Honti professzor “szellemi lumpenproletároknak” nevezi azokat, akik nem hisznek a finnugor elméletben. A Jobbik körében SENKI SEM HISZ A FINNUGOR ELMÉLETBEN, EZ PEDIG A JOBBIK EGYETEME.
  Látogasson el Honti professzor a Szabadság téri templomba! Balla Péter rektor lakása és a három emeletnyi kolumbárium között van egy templom. Aki abba betér, felnéz a falra, látja az elcsatolt vármgyék címereit, az ősi magyar rovásírásos Szózatot és Himnuszt, annak már derengenie kell valaminek. Ha megkérdezi a templom lelkészének nevét: mi megmondjuk: ifj Hegedüs Lórántnak hívják, Hegedűs püspök fia, BALLA rektor sógora. Az ő felesége a Jobbik országgyűlési képviselője.
  Az egész Károli a Jobbik egyeteme. A Jobbik fizeti Honti professzort és négy tagú családját. Nem furcsa ez?

  • réti pipitér said

   Hát igen, nem árt, ha tudja az ember, melyik cégtől folyik a pénz a bankszámlájára. Akkor elkerülhetné azt a baklövést, hogy a kézt utalgatót nevezi “szellemi lumpenprolinak” Mit szólsz Honti professzor értékeléséhez, Balla?

   • Horváth János said

    Látszik, hogy a Grammaticusnak finnugorja sincs az egészről….

   • flaneur said

    Ne bántsátok szegény Ballát, van neki baja elég. Hogy számoljon el a Hegedűsökkel, hogy bedugol a Károli ÁJK-s pénzforrás? És mi lesz, ha Bölcskei kéri a jussát?

   • Szenátus said

    Csatlakozom Fleneurhöz Balla védelmében. Ha egyszer is látnátok őt a Szenátusban, megsajnálnátok. Kovács Barnabás és Sepsi Enikő alázzák, Bölcskei emberei csicskáztatják. Nem szép tőlük egy lyen incifinci farkincát szívatni…

   • flaneur said

    Vannak más érdekes dolgok, személyek is a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken. Itt van Nádor Orsolya. Őt 1998-ban vették fel az 1994-től itt dolgozó és intézetvezetőhelyettes Huszár Ágnes helyére. Nádor Orsolya Komlós Attilának volt a szeretője, aki 1986-tól Bicskei fedőnéven volt titkosszolgálati besúgó, még 1990-ben is élő hálózati személy. 1990 előtt a Zsinati Iroda Külügyi Osztályának munkatársa volt, a Reformátusok Lapját 1996-ig (fő)szerkesztette. Nádor Orsolyával a Magyarok Világszövetségeerkeiben, valamint az Anyanyelvi Konferencia ügyvezető elnökeként (ez volt 2005-ig) találkozott. Nádor Orsolya ekkor állt a pécsi egyetemen doktori védés előtt. Komlós Attila szerette volna Pesten tudni a szeretőjét, így szólt jó barátjának …, hogy adjon állást Nádor Orsolyának. ….. megtette, így felmondtak Huszár Ágnesnek, aki már 1989 óta kandidátus volt, s 1998-ban nagyon közel állt a habilitációhoz is. (1999-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen munkanélküli segélyen levőként).
    Nádor Orsolyát felvették a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékére, pár hónap múlva a doktori fokozatot is megszerezte. Jelenleg is ott van, tanít számos tárgyat, pl. pszicholingvisztikát (ezen a téren Nádornak egyetlen publikációja sincsen)annak a Huszár Ágnesnek a monográfiája alapján, akit szeretője, a spicli … elbocsáttatott és a helyére ült.

   • Horváth János said

    Horváth János (aki “Horváth János” néven “jelentgetett” annakidején), mély fájdalommal közli: a gyalázkodók, akik Istent nem ismerik, bizony elveszik jutalmukat hamar.

  • poppét said

   Persze, hogy tudjuk, hogy ez a Honti egy ócska finnugrista. Azok közül is a legaljasabbak közül való. gy magyartalan görény, aki görénykurzust tart az egyetemen. Jaj, de utáltuk őt hallgatni. Kifejezetten magyargyűlölő! A lefelé görbülő negatív szája és a tót pofája undorított mindannyiunkat.Tudományosan is gyenge, osztogatta nekünk a tanulmányát fénymásolatban, állatira szánalmas vot.

   Azt kérdezte egyikőnk halkan az óráján, amikor először megláttuk és meghallottuk: “Baszott ez valaha?”
   Hatalmasat röhögtünk, mert ez mindent elárul erről az állatról.
   De még a hangos hahotázásunkat sem hallotta meg, mert csak beszélt, beszélt, beszélt – önmagától ittasan.
   És ez a mondat szállóige lett az óráin…

 45. Predator said

  Szevasztok srácok! 😀

  Azt eddig is gondoltam, hogy semmi érdemi hozzászólás nem érkezik majd a poszthoz, de ilyen szánalmasan gyenge ellenállásra még én sem számítottam.:D

  Kálvin bátyó!
  Hatalmasat csalódtam benned! Ez az ál-IP címes próbálkozásod borzalmasan gyenge. Először is két éve ugyanannál a szolgáltatónál vagyok, de ami ennél sokkal fontosabb az az, hogy érdekes módon csak a cikkemnél jelent meg az a szöveg, hogy “a hozzászólásod moderálásra vár.” Az rövid kis beszólás amit kb. 30 másodperccel utána küldtem érdekes módon azonnal kikerült a blogra, ahogy a többi beszólás is, amit néhány percre rá küldtem. Hogy is van ez Kálvin bátyó?

  Apropó, nem mondtál nekem valami olyasmit nem olyan régen, hogy ti aztán soha nem fogjátok bevezetni az előzetes moderálást, mert akkor részre hajlással vádolhatnának benneteket? Vagy inkább ne kérdezzek tőled ilyen kínos dolgokat?

  Leleplező
  Először is a 200 millióval kapcsolatban talán nézz utána annak, hogy ki gyakorolja a rendelkezési jogot az egyetemi pénzek felett mielőtt hülyeséget beszélsz.

  Másodszor, nem zavar, hogy ezzel az “te vagy Domokos Andrea” szöveggel már ezerszer beégtél? Figyelj csak, mondok neked valamit. A Starcraft nevű űrstratégia első része 1998-ban jött ki. A Broodwar című kiegészítő lemez pedig 1999-ben. Ennek a legutolsó a missziójában a Zergeket kell győzelemre vezetned az egyesített Terran, UED, Protoss erők ellen. Na, még mindig én vagyok Domokos Andrea?

  Református Ember
  DA 2009. dec. 15. napján lett dékán. A felülvizsgálati kérelem 2010. febr. 18.-án érkezett meg. DA-nak tehát két hónap alatt kellett volna doktori iskolát csinálni abból a romhalmazból, amit az elődje hagyott a háta mögött. Ezzel szemben az ex-dékán úrnak, aki 2008. őszén lett dékán kb. egy éve volt arra, hogy egy akkor még normálisan működő DI-ből, olyat DI-t csináljon, ami mindenben megfelel az akkreditációs követelményeknek. A végeredményt mindannyian ismerjük.

  • jhnnsclvn said

   Nem moderálunk előzetesen. Változatlanul az a véleményem, hogy az tisztességtelen. Ugyanakkor a rendszer néha várakoztat hozzászólásokat. Nemcsak a tiedet. Bejáratott bloggerek kommentjei is időnként várólistára kerülnek, sőt, szerkesztőségi tagoké is. Mi sem tudjuk, hogy miért. Pl. ha elgépeled az e-mail-címedet, már nem jutsz be. A jelszó csak nagyon szűk körben ismert, mi pedig nem vagyunk állandóan a blogon, ezért a várakozási idő különböző.

   • Predator said

    Nem moderáltok előzetesen??? Akkor a tegnapi akciód mi volt?

    Elküldtem a cikket, várakoztattátok és már úgy került fel a blogra, hogy a nevek nem voltak benne. Egy percig sem volt fenn az eredeti állapotában. Szerinted ez mi, ha nem előzetes moderálás??????

    Az e-mail címről meg csak annyit, hogy a nicket és a e-mail címet is eltárolja a böngészőm. Utoljára akkor írtam be őket, amikor a legelső hozzászólást elküldtem nektek, még valamikor áprilisban.

   • jhnnsclvn said

    Az igazat mondom, nem moderálunk előzetesen, mindent a blogmotor működtet. Velem is többször előfordult, hogy csak órákkal később vettem észre, hogy nem jutott be a kommentem. Megkerestem, és vagy a pending vagy a spamek között találtam. Ezeket is át szoktam nézni, mert néha oda teszi a rendszer. Egyszer egy történész-hsz-t hetekkel később találtam meg a spamek között. Pedig fontos volt. Nem panaszkodhatsz, mert elég nagy százalékban jutsz be azonnal. Amikor pl. leparasztköcsögöztél, akkor is azonnal bejutottál. Néha neked is lehet peched. De rajtam nem múlik. Ne becsülj túl technikailag.

 46. Predator said

  Aha, értem Kálvin bátyó. Tehát az első verzió szerint ál-IP címem volt, utána már csak elgépeltem az e-mail címet, a harmadik verzió szerint pedig csak egyszerűen peches vagyok. Elhiszem, hogy az igazat mondod, csak írd már meg végre, hogy a három verzió közül melyiket tekintsem igaznak. 😀 😀

  Az pedig, hogy a cikk már eleve úgy került ki a blogra, hogy a neveket törölted belőle, álláspontod szerint nem minősül előzetes moderálásnak. Rendben van, hagyjuk.

  Van viszont egy ajánlatom a számodra. Miután te magad is láthatod, hogy a “harcosaid” szart sem tudtak kezdeni a cikkemmel, annak egyetlen részét sem tudták érdemben megcáfolni, (úgy hogy például X dolog nem úgy történt, hanem így stb.) ellenben én rámutattam mind a Holt lelkes, mind a Kénköves poszt hazugságaira, csúsztatásaira szerintem itt lenne az ideje, hogy elgondolkozzatok egy kicsit a dolgok állásán a szerkesztőségben.

  Mutassátok meg, hogy mégis van bennetek valamiféle gerincre hasonlító képződmény, és tegyetek fel egy nyilvános bocsánatkérő posztot, amelyben elismeritek, hogy hazugságokat, rágalmakat terjesztettetek DA-ról és a jogi karról, és kérjetek nyilvánosan bocsánatot. Engem nem zavar, ha beleírjátok, hogy megtévesztettek titeket. Én jól tudom, hogy ez nagyon kellemetlen számotokra, de jó az neked, ha ezután minden jogi karos posztodat így beégetem? Így akarod te megőrizni a hitelességedet? Ezek a te ellenőrzött információid?

  Mi lenne, ha a bocsánatkérés után végleg békén hagynátok a jogi kart, és utána felőlem úgy szidhatjátok a bölcsészkart, ahogy akarjátok.

  Apropó, hol van Kisjogász? Én elsősorban vele akartam megvitatni az írásomat, de most vagy nyaral, vagy már ő is rájött arra, hogy eddig nagyon rossz úton járt.

  • animus said

   A legtisztább szándékkal tanácsolom neked: hagyd abba ezt a rikoltozást! Mit érhetsz el vele? És kinél? Itt UTILAPI VÁR RÁD. Azt tanácsolom, fordulj a protektorodhoz, keressen neked egy új állást vagy próbálj meg magadnak egyet találni. Egyébként ez a mocskos, trágár nyelvezet még azokat is elriasztja, akik talán hinnének neked. Némi önvizsgálat vagy ilyesmi… csak egy ötlet volt.

  • jhnnsclvn said

   Nem tudom, miért nem jelent meg azonnal ez az írásod – csak találgattam. Velünk is sokszor előfordul, hogy a rendszer várólistára tesz, és mi sem tudjuk, hogy miért. Ezt már sokszor megírtam. Nem égettél be semmit és senkit, egyszerűen nem volt semmi új infó az írásban. Az új infót mi tettük fel: az ÁJK DI bezárásáról. Ez hír – a többi nem az. Egyébként nem gondoljuk, hogy akár D.A., akár az elődje tehetne erről. Az a véleményünk, hogy Balla vezetői alkalmatlansága a bukás oka. Egy normális rektorral akármelyik dékán sikerre vihette volna az ügyet. Benne keresd a hibát, ne pedig bennünk. Ehhez a bölcsészeknek semmi köze.

   • Predator said

    Hogy mit nem mondasz Kálvin bátyó! Ha a DI bezárása a hír, akkor miért nem linkelted be egyszerűen a határozatot? Miért hoztad le azt a kénköves mocskot, ami olyan dolgot akart DA nyakába varrni, amiért kizárólag az elődjét terheli a felelősség?

    Ezek szerint nálad az számít színvonalas DI-nek ahol bűnszervezetes maffiozók oktatnak büntetőjogi témájú tárgyakat? (mert az illető büntetőjogász volt)

    Hol van a te Kisjogászod, aki szerint Kapát azért rúgták ki, mert két professzori státust kért?

    Tudod mit, ha ennyire szereted a MAB határozatokat, akkor van egy jó hírem a számodra:

    GAZ LELKEK JOGI VINNYOGÁSA – AZ ELSŐ KIEGÉSZÍTÉS

    COMING SOON…

  • jhnnsclvn said

   Hogy a neveket mért pontozom ki, arra már sokszor válaszoltam. Olvasd el az erre vonatkozó szolgálati közleményt, erre is többször hivatkoztam. Egyébtként te gondoskodtál róla, hogy a nevek bennemaradjanak, hiszen teleraktad linkekkel az írást, amelyek hemzsegnek a nevektől.

  • kakadu said

   Mit érdekel Téged DA? Szedd az irhád és menekülj, ha ott vagy a közelében, mert “tettestárs”-nak minősülsz.
   Azt a szerencsétlen “nőt”: DA-t meg ne is emlegesd itt már (végre elmossa a butaság árja), majd megvédik őt a maszkulin leszbikus barátnői. Végre befejezi a hisztérikus jeleneteit, amelyeket a hallgatók előtt sem tudott leplezni amikor felpörgött: “Maguknak nem fontos az egyetem?” – kérdésekkel.

   Szedesd vele tovább a gyógyszereit aztán gyerünk tovább! Ez a rikoltozó kotlós kotródjon vagy kotoljon. Uncsi már ez a szerény képességű akarnok pi..a. De Te is gyanús vagy ezzel a DA-s rikoltozásoddal? Véletlenül Te nem ő vagy? 🙂
   Vagy a kismellű védelmező leszbi starcraftos barátnő lehetsz?

   Egyébként nem volt érdekes nekünk a kitálalós történeted, mert nem volt izgalmas, unalmasan is adtad elő, nem tartalmazott fontos ismeretlen részleteket, amelyeket ne tudtunk volna: basic voltál.
   Azt hitted seggre csücsülünk attól a 2 linktől, amit bizonyítéknak szántál? Aranyom, ez semmi a Balláék által elrabolt több mint 200 millióhoz képest!

   • Horváth János said

    Kakadu: nevedből elhagyjuk a “du”-t, és méltóbb nevet találtunk neked….Hidd el, jobban illik az hozzád.

   • BALLAszt said

    Te, HJ mindig akkor ugatsz, ha Ballaként szóba kerül a több száz milliós sikkasztásod. Ugye?
    Fájnak a tények… – pedig ezeket szereted.
    Ezt az emberileg is szemét rekort ki kell űzni a helyéről, mert BALLAszt ez a Hazának, az Egyháznak, az Egyetemnek és minden élőnk!
    Hazug is, gonosz is, csaló is, korrupt is, végrehajtó is és beteg is. Tűnjön el! Úgy mint a megbízója, aki szolgálójává tette.

   • Predator said

    Először is ismételten csalódtam Kálvin bátyóban, mert néhány hete megbeszéltük, hogy az ilyen stílusú kommentekért letiltás jár. Most azonban mégis megbocsátok, mert Kakadu, aki a hozzászólása alapján nem tartozik az emberi fajhoz, állatnak pedig azért nem nevezem, mert nem akarom megsérteni az állatokat, rendkívül lényeges dolgot mondott. Pontosabban elszólta magát!

    Mert mit is írt le. Nem tartalmazott a cikkem olyan részeket, amely számára újdonság lett volna, magyarul elismeri, hogy minden amit leírtam igaz. Kálvin bátyó! ITT A BEISMERŐ VALLOMÁS! Kell ennél több?

   • jhnnsclvn said

    Predi!

    Igazad van. De ma csak későn jutottam netközelbe. A trágárságokat kimoderáltam.

    Nem tudom, Kakadu hogy értette, amit írt, lehet, hogy beismerésként.

    Én azonban úgy látom, hogy azok, amikről írsz, nem ügyek a bölcsészkari Augiász istállójához képest. Hogy férj és feleség egy intézményben, és az egyikük dékán? A mi bölcsészférjünk 15 éve kisebb megszakításokkal valamilyen pozícióban van, most épp dékán, és a feleség is azóta mindig ott van körülötte, “alatta” vagy “fölötte”, és ráadásul szakirányú diploma nélkül. Hogy a rokonok egymásnak juttatnak pénzt? Az egyik családi klán 13 éve ebből él a Károlin. És nem rongyos százezret kap a rokontól, hanem Bolyaiként, pályázatként stb. milliókat. Itt a rokonok nemcsak támogatják egymást anyagilag, hanem még ki is nyomják maguk közül, aki nem rokon. És hogy a titkárnők ellenszolgáltatásért hallgatóknak lájtos vizsgabizottságot szerveznek? A BTK Dékáni Hivatalának vezetője, Demes-Kőfalusi Krisztina az egyik kollégának szuperlájtos PhD-bizottságot szervezett – disszertáció nélkül. Még a házivitáját is lebonyolította egyedül. És ő nem borítékba kapja a pénzt egyszeri juttatásként, hanem a fizetésén felül havi rendszerességgel és nem is keveset.
    Ehhez képest a Ti szabálytalanságaitok eltörpülnek

   • Kakadu said

    Hagyjuk már ezt abba Predike… Trágárság miatt kimoderálva – a szerk.

   • Predator said

    Kakadu! … Trágárság miatt kimoderálva – a szerk.

   • lumpenproli said

    Csípem ezt a blogot, a Predator szövegeitől bővül a szókincsem.

   • Kolléganőd said

    Andi,
    ezt ne csináld! Nagyon ciki már amit csinálsz, hagyd abba kérlek szépen. Mindeki tudja, hogy Te vagy a Predator.
    Ne járasd le teljesen magadat! Mi szeretünk Téged!
    Próbáld megőrizni a méltóságodat, mint ember, mint nő, mint jogász és mint vezető. Veled vagyunk, ne csináld ki magad, mert nevetségessé válsz előttünk is.

    Szeretünk Téged!

 47. lumpenproli said

  Marhák vagytok! Borneo és Celebesz magyar volt és magyar lesz!!!
  Isten minket úgy segéljen!

 48. réti pipitér said

  Már vagy öt perce nem szólt Horváth! Ha Ballának szólunk, Horváth Kukorékol! Vagy dolga van a kolumbáriumban? Kiszabadultak a holt lelkek és visítoznak???

  • Horváth János said

   A VILÁGOSSÁG HÍVÁSA.

   34. hét, ötödik nap. Ján. 12. 35 – 41.

   Isten alkalmat ad az embernek. A sötétségben, amelyben az ember „nem tudja, hová megy”, felgyullad a Jézusból sugárzó fény és az ember egyszerre világosan látja az utat és tudja, merre kell elindulnia. Boldog, aki nem habozik, hanem felhasználja a világosságot. Egész életén át el fogja kísérni annak sugárzása.
   De aki nem használja fel a felkínált alkalmat, attól újra meg is vonhatja azt Isten. „Egy kevés ideig” fénylik a világosság, hívogatóan, biztatóan, de a mozdulatlan lélek elől szomorúan elrejtőzködik újra. Milyen irtózatos lehet visszasírni az elhunyt sugarak útmutatását, felébredni akkor, amikor az embert újra „a sötétség lepi meg!”
   De van még ennél is félelmesebb bűnhődés. Aki sokáig engedetlenül néz bele az Isten feltáruló világosságába, el is vakulhat tőle. A fény még sugárzik, de ő már nem látja. Az alkalom még nyitva áll előtte, de őneki már nincs érzéke iránta. Ez a „megkeményedett szívek” végzetes vaksága!
   Nem azt kérem hát, Uram, hogy adj teljesebb világosságot, hanem azt, hogy tégy egészen engedelmessé a már elnyert világosság iránt!

 49. mesuge said

  Ezért fogtok eltűnni: olyanok vagytok, mint a kannibálok. Egymást jelentgettétek a titkosszolgálatnál, most meg mivan? Főpásztor a fő spicli, Bátori, aki bátran jelentgetett az úgynevezett Testvéreiről. Tarr Kálmánnak (fedőneve: Kovács Kálmán), a Kálvin Kiadó igazgatójának a fia, Tarr Zoltán a Zsinat Külügyi Osztályát vezette, ma pedig a Zsinat tanácsosa.
  Ha Bölcskei (Bátori) végleg elissza az eszét, még a helyére is léphet. Így van biztosítva a besúgói hálózat MINDÖRÖKKÉ A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZBAN.

  • Horváth János said

   Most meg jövök én, és nyíltan foglak jelenteni. Bizony. A legilletékesebb helyen.

   • ohranka said

    “A tények makacs dolgok” – ez egy Lenin idézet. Horváth János leleplezte magát. Ő is egy volt szovjetorosz ügynök. Ki más ismerné ennyire Vlagyimir Iljics életművét?

   • BALLAszt said

    Persze, hogy jelenthetsz: az egykori államvédelminek besúgó brancs együtt van, az egyházi hálózati személyek együtt vannak – olvasgasd Te mesüge Horváth=Balla az egyházi lapotokat: a Református Élet júniusi és júliusi számát.
    Benne vagytok! A főnököd is, aki megbízott téged.
    A hálózat és azoknak a gyerekei élnek és aktívak!
    Köztük vagy Balla, ott nem vagy BALLAszt – ott a helyeden vgy: ezeket szolgálod.

    Légy átkozott! És minden ivadékod legyen átkozott!
    Megátkozlak Te féreg.

   • Horváth János said

    Az üldözötteknek szeretettel:
    http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9175669&la=102930390

   • Horváth János said

    Ugye, K.T-nek küldöd, az egyetlen valódi üldözöttnek akit égen-földön feljelentesz olyanokért, amiket nemcsak nem követett el, de amiről valószínűleg nem is tud.

    Megható, hogy üldözés közben azért törődsz áldozatod lelkével.

   • Horváth János said

    Hogy te milyen hülyének nézel engem! Első kézből veszem a tényeket.

   • Horváth János said

    Ballasztnak szeretettel: a “féregről” olyan jót olvastam ma (2043. hsz.) (II.)
    http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9143877&la=102999755

  • Horváth János said

   “Hogy te milyen hülyének nézel engem! Első kézből veszem a tényeket.”

   Na, ugye! Most akkor melyikünk az ál-Horváth? Csakis te lehetsz. Mert ha igaz, amit írsz, és első kézből veszed a tényeket, akkor te nem Horváth János vagy, hanem Balla Péter.

   • Horváth János said

    Te valóban szerencsétlen vagy. Most a szakképzőiskolából eljött K. T. esetéről volt szó.

   • Horváth János said

    Természetesen mindenkit utolér – előbb vagy utóbb -, amit érdemel. Ezért kellene sürgősen megtérni, és elkezdeni szeretni az ellenséget. (II.)

 50. ohranka said

  Hát ennyit utoljára akkor röhögtem, mikor Berija elvtársat szétlőtte a politikai bizottság! Nyika (Kun) még biztos emlékszik az esetre, Kaganovics elvtárs is elmesélte neki.
  Szóval kiderült, hogy a magyarországi református egyház egyetemén a Kun Miklós a legtisztább ember, hiszen melyik B?-esnek jutott volna eszébe olyan béna ötlet, hogy a nagy vezér KUNBÉLA UNOKÁJÁT BESZERVEZZE?
  Szóval Kun Miki tiszta, mint a hó. Szerintem őt kéne kinevezni rektornak, sőt főpásztornak!
  Éljen a magyarországi református egyház főpásztora!
  A jelenlegi, aki Bátori néven oly bátran jelentgetett, meg az utóda! Biztos méltó lesz hozzá. Mi az oroszszovjet szekció nevében a Kun Mikit ajánljuk:

 51. animus said

  Horváth János a három emeletnyi kolumbárium fölött BÁTRAN FEL FOG BENNÜNKET JELENTGETNI! Alig várjuk! Majd megtudjuk, kinél! Sógornőnél, az országgyűlési képviselőnél? Az apósnál, Hegedűs püspöknél, aki nem engedte be a zsinati levéltárba Kubinyit kutatni? Jó okkal! Hegedűs püspök tudta, hogy Bölcskei Bátori…. Engedte, hogy Bölcskei zsinati elnök legyen. Ő is kért azonban a koncból.
  Ragyogó! Jelentsd fel a blogot, a rokonaidat viszed szégyenpadra!

 52. Horváth János said

  Az üldözötteknek szeretettel, bátorításul: (aug. 26.)

  http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9175669&la=102923363

  • Horváth János said

   Érdeklődtem a helyzetről druszám: Az üldözöttek természetesen nem azok, akik a dékáni és rektori hivatalokban ülnek havonta milliós ill. többszázezres nettó fizetésért, hanem akiket a jelenleg ott ülők kiszorítottak munkahelyükről, a Református Egyetemről, vagy be sem engedték oda, mert pártállami ateistákkal (Kovács Árpád, Kun Miklós, Hansági, Hermann stb.) töltötték fel a helyüket. Ezen az egyetemen úgy látszik a protestáns értelmiségi most az üldözött.

   Bogárdi Szabó István idején ez másképp volt. Akkor se Kovács Árpád, se Hermann nem jutott volna be. Hanságival már nem tudott mit csinálni, az ott volt. De Szabó püspök nem hagyta magát általa irányítani.

   • Horváth János said

    Druszám! Lennél szíves K.T-nak átadni egy üzenetet: Ha nem hagyja abba itt a Károli egyetem egyes tisztességes vezető embereinek/tanárainak gyalázását, előző munkahelyén viselt dolgait meg fogjuk ismertetni a Miniszter Úrral. Elvégre az Ő minisztériumában nem dolgozhat rasszista egyén. A diákok tanúvallomásai készen vannak. Előre szólunk, mert nem szeretünk tisztességtelenül támadni. Csak annyiban vagyunk titoktartók, amennyiben a gyalázkodó emberekkel szemben az szükséges.
    Segítségedet köszönöm.

 53. animus said

  Nem tudsz aludni, picinyem? Megint sivitoznak a szellemek a kolumbáriumban?

 54. lumpenproli said

  Ne félj, Balla, megvédünk! Melletted állunk teljes szellemi muníciónkkal!

 55. Predator said

  GAZ LELKEK JOGI VINNYOGÁSA – ELSŐ KIEGÉSZÍTŐ

  Kedves Olvasók!

  Mivel Kálvin bátyó annyira szereti a MAB határozatokat, most elemezni fogjuk a DI helyzetét a MAB határozatok szempontjából. (valamennyit megtaláljátok a MAB honlapján)

  Kezdjük mindjárt a 2007-es MAB határozattal. Ekkor még minden rendben.

  Idézet a határozatból:

  „A helyszíni látogatás és az időközi ellenőrzés céljából összeállított dokumentumok alapján a bizottság megállapította, hogy a doktori iskola személyi feltételei az elmúlt három évben sokat javultak. A szakmai közösség által elismert meghívott oktatók száma növekedett, valamennyi oktató részt vesz az oktatásban. A tanrendben korábban meglévő hiányosságokat sikerült kiküszöbölni. A doktoranduszok számára külön terem áll rendelkezésre, tehát a tárgyi feltételekben is kedvező változás tapasztalható.

  A MAB a doktori iskolát határozatlan időre akkreditálja”

  A 2008 márciusában kelt határozatban azonban már „nem felelt meg” minősítést kapott a DI, a határozat számos hiányosságot feltárt. … – aki ekkor még csak dékán-helyettes volt – már ekkor tudta, hogy bajok vannak a doktorival. Innentől kezdve első számú kötelessége lett volna, hogy mindent megtegyen azért, hogy olyan doktori iskolát hozzon létre, amely megfelel a MAB elvárásoknak. Hogy ehelyett mit csinált azt már megírtam az alapcikkben.

  Térjünk rá most arra az utolsó szalmaszálra, amelybe Kálvin bátyó és Kisjogász olyan görcsösen kapaszkodnak. Kálvin bátyó szerint …t azért rúgta ki Balla, mert két professzori státust kért a DI-nek. Ezzel szemben az igazság az, hogy a DI-nek megvolt a kellő számú törzstagja, csupán a MAB ellenőrzése során többen is „nem felelt meg” minősítést kaptak. Lássuk, hogy kik is voltak ezek. Az egyik M.G volt, az ex-dékán úr elődje, ő azonban nem sokat számít, mert már nagyon közel van ahhoz, hogy betöltse a 70. életévét. A másik F. E volt a doktori iskola formális vezetőjének V.I-nek régi jó kollégája, akivel számos könyvet és cikket írtak együtt. És vajon ki volt a harmadik, aki „nem felelt meg” minősítést kapott? Soha nem fogjátok kitalálni! Az ex-dékán úr személyesen. Ő ugyanis nem csak irányítani szerette volna a DI-t, hanem a törzstagok közé is benyomta saját magát, csak az a fránya MAB nem támogatta. Jaj de ciki! A doktori iskola tehát nem a törzstagok létszámhiánya miatt bukott el, hanem azért, mert tele volt alkalmatlan emberekkel. (szintén megtalálható a MAB honlapján)

  Elemezzük egy kicsit a másodfokú MAB határozatot. A felülvizsgálati kérelem 2010. február 18.-án érkezett meg. DA pedig 2010. dec. 15 napján lett dékán. Két hónap alatt kellett volna rendbe szedni azt a szemétdombot, amit az ex-dékán úr és kedves neje hagyott maga után. Plusz emellett megszervezni a végzősök avatóját és eltakarítani azokat a mocskos, korrupt adminisztratív dolgozókat, akiknek az értelmi színvonalát ti magatok is láthatjátok, ha elolvassátok például Kakadu hozzászólásait. Ami a lényeg, a másodfokú határozat a 2009 dec. 4 napján kelt elsőfokú határozatot hagyta jóvá, amely az ex-dékán úr rövid és dicstelen vezetősége alatt keletkezett. Innentől kezdve semmi jelentősége nincs annak, hogy a másodfokú MAB határozat DA idején keletkezett.

  • jhnnsclvn said

   Ja, igen, elfelejtettem a “nem felelt meg” minősítésű törzstagokra reagálni. Nem olyan gáz, ha egy 35 éves fiatalembernek még nincs akkora munkássága, hogy “megfelelt”-et kapjon. Nézd meg a BTK dékánját, 57. évében és a 60 éves feleségét. Mert Szabó András nemcsak magát, hanem a feleségét is benyomta a törzstagok közé, és majdnem kétszer annyi évesen, mint a ti exetek, mindketten, duplán “nem felelt meg” minősítést kaptak. Sőt, a helyettese, Hansági is benyomta magát a törzstagok közé, és ő is “nem felelt meg” minősítést kapott, holott 8 évvel idősebb, mint a ti ex-dékánotok, és APÓStól agyba-főbe kap ösztöndíjat, pályázatot, publikációs lehetőséget, kapcsolatokat, és mégis 0 az eredmény. Aki meg megfelelne, annak meg semmi köze a programhoz: Kovács Árpád csak ruszista (ruszisztika nincs a karon), Jákfalvi meg színháztudományas, Fabinynak meg teológiából van habilitációja, MTA doktori fokozata pedig nincs. Szóval itt egyetlenegy irodalomtudományból megfelelt törzstag sincs – egy irodalomtudományi DI-ban. Ennek ismeretében nem tudunk felháborodni azon, hogy egy fiatalember még nem tart ott, ahol nálunk a 60 évesek sem. Azon viszont ige, hogy a tehetségtelen, “nem felelt meg” Szabó két “megfelelt” minősítésű MTA-doktora professzor törzstagot (Sz.L.S-t és HG-t) kidobott a doktori iskolából, egy habilitált docenst (NyB-t) és egy másik docenst (SzL-t) pedig be sem enged a törzstagok közé. És ezt egyelőre tolerálja a MAB: noha egyetlen igazán megfelelt törzstag sincs, ez a doktori iskola nincs elutasítva, hanem folyton haladékot kap. Hát ebből a szempontból mérlegeld a mulasztások súlyosságát.

   • Predator said

    Kálvin bátyó, ez a magyarázkodásod már megint iszonyú szánalmas.

    Tudod kispofám az a nagy helyzet, hogy ha én tudom magamról, hogy nincs akkora tudományos háttér a hátam mögött, hogy megkapjam legalább a feltételesen megfelelt minősítést, akkor nem nyomom be magam a DI-ba törzstagnak.

    Apropó, egyébként tudtad, hogy a szeretett ex-dékán úr máris talált magának, egy újabb leamortizálható felsőoktatási intézményt. Most éppen a …… főiskolán szennyezi a levegőt, no nem egyszerű tanárként, hanem máris rektorhelyettesként. Legalább 4-5 bizottságnak tagja, köztük a minőségbiztosítási bizottságnak is. Vicces. Na és hova nyomta be még magát? Naná, hogy a főiskola doktori iskolájának a törzstagjai közé. Úgy látszik ismét alkalmasnak találja magát a feladatra, legalábbis a legközelebbi MAB ellenőrzésig. 😀 😀 Ja és természetesen már megkezdte a suli feltöltését a saját embereivel. Megjelent például az az adminisztratív dolgozó, akinek a vesztegetési ügyeiről beszéltem, méghozzá főtitkárként. Szerintem hamarosan újabb ismerős nevek is feltűnnek.

    Ezúton is üzenem, annak a két péló hiányban szenvedő hisztérikának, Leleplezőnek és Kakadunak, hogy itt az új munkalehetőség! Amilyen vastagon ti benyalhattátok magatokat az ex-dékán úrnál, valószínűleg csak egy telefonotokba kerül, és máris lehettek 8 általánossal akár gazdasági igazgatók is. 😀

    Tudjátok az milyen jól fizet? Akár minden hónapban vehettek magatoknak új vibrátort. 😀 😀 Igazán nem lehet rám egy rossz szavatok sem. Láthatjátok, még munkát is szerzek nektek, legalábbis arra a rövid időre, amíg innen is ki nem vágják ezt a talpig becsületes embert, ahogy azt tették a BKF-n meg a KRE-n. 😀

    Ja és Kálvin bátyó van még egy rossz hírem a számodra. Tervezek még egy rövid kiegészítést, amiben azt boncolgatom, hogy vajon kis is került sikkasztás gyanújába az ÁJK-n. Ezt követően az írásomat egységes szerkezetbe foglalom a kiegészítőkkel, és ezután valahányszor felraksz valami gennyes mocskot a jogi karról azzal fogok indítani, hogy a GAZ LELKEK JOGI VINNYOGÁSA – SPECIAL EDITION-t felrakom minden egyes jogi karos posztod alá. Tudom, hogy nagyon büszke vagy arra, hogy folyamatosan nő a blogod látogatottsága, és én azt szeretném, ha azok az új látogatók is olvasnák a cikkemet, akik esetleg átsiklanak a jelen poszt felett. Ugye ez nem jelent problémát a szólásszabadság “hős védelmezőjének”?

    Egyébként nem tudod hol a fenébe van Kisjogász? Én vele akartam megvitatni az írásomat, nem ezekkel az idegbajos hisztérikákkal, akik az obszcén, trágár anyázáson kívül mást nem tudnak.

   • jhnnsclvn said

    Mi, bölcsészek, sokkal szánalmasabbnak találjuk a 60 éves dékánfeleséget és 3 évvel fiatalabb férjét mint “meg nem felelt” törzstagot, így, párosával a doktori iskolában, ketten az összesen 7 törzstag között, meg a “meg nem felelt dékánhelyettest” híres apósával, miközben a megfelelteket az intézményen kívülre szorították. Ebben, úgy látszik, nem találsz kivetnvalót.

    Nem tudom, hol van Kisjogász, nem is ismerem. Lehet, hogy már ő is azon a főiskolán doktori iskolás. Talán ott megkapja azt az ösztöndíjat, amitől szeretett főnökasszonyod tavaly megfosztotta a barátnőjét.

    Egyébként írj nyugodtan, majd az olvasó eldönti, hogy sikolyt vagy vinnyogást hallat-e az, akit Balla Péter kivégeztet.

 56. Predator said

  Már megint maszatolsz Kálvin bátyó!

  Látom mással már nem tudsz védekezni, csak azzal, hogy rendszeresen összehasonlító elemzésekkel bombázol. Már többször mondtam neked, hogy engem egyáltalán nem érdekel, hogy mit irkáltok a bölcsészkarról. Engem az érdekel, hogy miért védelmezed azokat, akik tönkretették az ÁJK-t és miért járatod le azokat, akik megpróbálják kihúzni a szarból, amibe a te szeretett ex-dékánod, meg a kedves felesége belevitte.

  Tudod mi volt a különbség a BTK és az ÁJK vezetése között 2009. dec 15. előtt? Annyi, hogy a jogászok egy kicsit ügyesebben csinálták a dolgokat, és kevesebb nyomot hagytak maguk után. Ha Balla Péter a BTK-n is elvégezte volna azt a nagytakarítást, amit az ÁJK-n, akkor már rég kint lenne a gödörből a Károli.

  Ami pedig a Wekerle DI-ját illeti, nem tudom, hogy Kisjogász barátnője olvassa-e ezt a blogot, de innen üzenem neki, hogy ha véletlenül tényleg a Wekerle DI-ba iratkozott be, akkor nagyon siessen elvégezni, mert kedvenc “DI Killerünk” már akcióba lendült, így már csak max. 1-2 év van hátra és a MAB azt az iskolát is bezáratja. 😀 😀

  Ja és persze GAZ LELKEK JOGI VINNYOGÁSA – MÁSODIK KIEGÉSZÍTÉS

  COMING SOON…

  • jhnnsclvn said

   Dehogy védekezem. Téged csak az ex-dékánotok érdekel, bennünket pedig az egyéb törvénytelenségek, elsősorban a BTK-n és a Rektori Hivatalban. Ezért két malomban őrölünk. Van azonban egy találkozási pont: maximálisan egyetértünk veled abban, hogy a BTK nagytakarításra szorult volna, és annak elmaradása idézte elő a mai helyzetet. A csalások és okirathamisítások elkövetői nemcsak a helyükön maradtak, de a csalást elkövető titkárnő a Dékáni Hivatal vezetője lett, és jutalmul még 50%-os fizetéskiegészítést is kapott, nem egyszeri alkalommal, hanem folyamatosan havonta, amit szerződésben is rögzítettek. Egyszer azt is beszkenneljük. Na meg a MAB-ban elkötelezett nyugger rendőr mint stróman az IDI élén, akinek egyszerre volt főnöke az APÓS a MAB-ban és az ELTÉ-n, a MENY meg a Károlin, és aki legitimálta az összes csalást. Lásd be, hogy ti ilyen delikatesszel nem szolgálhattok. Nemcsak ügyesség kérdése ez, hanem a szabálytalanságok is nagyságrendekkel különböztek a két karon.

 57. Horváth János said

  Meg az is jópofa, hogy az ÁJK-s beszámolót is egy BTK-s írta….(II.)

 58. Predator said

  GAZ LELKEK JOGI VINNYOGÁSA – MÁSODIK KIEGÉSZÍTŐ

  Ezúttal két dolgot vizsgálunk meg. Az első, hogy sikkaszthatott-e valaki a Károlin, és ha igen, akkor ki és hogyan. A második, hogy milyen szerepe lehetett Balla Péternek a jogi kar doktori iskolájának lezúzásában.

  Először is, aki megnézi a gazdasági szabályzatot, az láthatja, hogy minden bevétel az Egyetem költségvetésének részét képezi. Az egyes karok bevételei tehát az egyetemi költségvetésbe folynak be. A dékánnak nincs rendelkezési jogosultsága a pénz felett, tehát semmilyen bevételt nem tud átadni, se felajánlani senkinek, mivel nem rendelkezik vele. Ennek megfelelően DA sem ajánlott fel senkinek 240 millió forintot, mert nem is volt rendelkezési joga a pénz felett.

  Hogyan sikkaszthat akkor egy dékán? Például úgy, hogy egy kicsit (néhány millióval) kevesebbet vall be annál a nyereségnél, mint amit ténylegesen megtermelt az adott kar, és lássatok csodát, pont ez az aljas és nyilvánvalóan teljesen alaptalan rágalom érte az ex-dékán urat, ráadásul nem is akárhol, hanem információim szerint egy szenátusi ülésen. Az előéletét ismerve ezt el sem tudom képzelni róla. Ez egyébként annyira szuper titkos információ, hogy amikor egyszer összefutottam az egyik ügyvédjelölt haverommal, akivel együtt végeztem, rögtön azzal kezdte, hogy tudom-e, hogy lapátra tették az ex-dékán urat és hogy miért. Még a végzett hallgatók is tudtak róla, a mostaniakról nem is beszélve. Ezután kezdtem el utána járni a dolgoknak.

  Nézzük most azt, hogy Balla Péter hogyan zúzhatta le az ÁJK doktori iskoláját? Nos erről fogalmam sincs, mivel a tények megint csak mást mutatnak. Tény, hogy a doktori iskolának megvolt a kellő számú törzstagja, csak többen is „nem felelt meg” minősítést kaptak a MAB-tól, ezért lett 7 helyett csak 6 megfelelt törzstag. Az alapvető problémám az, hogy azok a törzstagok, akiket a MAB megvizsgált (megfeleltek és nem megfeleltek egyaránt) már 2009. május 1. napja előtt is tagjai voltak az ÁJK DI-nak így kinevezésükre Balla Péternek semmilyen befolyása nem lehetett. Az elképzelhető, hogy 2009.08.31 után, miután kiderült, hogy 3 törzstagot is elkaszált a MAB, az ex-dékán úr újabb két státuszt kért a DI-nek. Kérdés, hogy miért is kellett volna ezt megadni, amikor a DI nem létszámhiánnyal küzdött, hanem csak sok volt benne a „nem felelt meg” minősítésű törzstag? Talán nem a dékán és a DI vezetőjének felelőssége az, hogy a megfelelő embereket megtalálják?

  Végezetül essék most néhány szó rólam. Az elmúlt néhány hétben szinte már mindenki voltam, aki csak lehetettem. Voltam Domokos Andrea, voltam a fia, voltam Homicskó, Rixer stb. Talán csak Yoda mester és Chuck Norris nem voltam még. Szeretnétek tudni, hogy ki vagyok? Elmondom. Egy volt hallgató a sok közül, akinek rendkívül jó informátorai vannak a karon, a bírák és ügyészek között, sőt még a doktoranduszok között is akad néhány.

  Soha nem voltam sem Hök tag, sem demonstrátor, nem voltam tagja a KRE oktatói gárdájának sem, és nem is tervezem, hogy az leszek, mert remekül érzem magam a mostani munkahelyem. Ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy a KRE-n végeztem, és büszke vagyok arra is, hogy néhány éve a Károlis diplomámmal, friss diplomásként, mindenféle segítség és protekció nélkül bekerültem egy olyan munkahelyre, ahol hatszoros volt a túljelentkezés, egy olyan írásbeli és szóbeli felvételin keresztül, ahol ELTE-s, Pázmányos Phd hallgatók, és 2-3 éves gyakorlattal rendelkező ügyvédjelöltek is elbuktak. Büszke vagyok arra is, hogy miután bekerültem ebbe az intézménybe ugyanúgy megálltam a helyemet, mint az ELTE-ről, a Pázmányról, Szegedről, vagy bármely más jogi karról érkezett kollégáim. De leginkább arra vagyok büszke, hogy olyan tanáraim voltam, mint Domokos Andrea és Deres Petronella, akik elindítottak engem ezen az úton. Szégyen, hogy egy magát értelmiséginek nevező társaság korrupt, köztörvényes gazembereket védelmez, miközben tisztességes, becsületes embereket mocskol, és amikor végre felkerül az igazság a blogra, akkor még nekik áll feljebb.
  Munkámból adódóan heti rendszerességgel találkozom tolvajokkal, csalókkal, rablókkal, balhés verekedőkkel, de tudjátok, az a gennyes mocsok, amit itt tapasztaltam, még engem is meglepett. Tudom, hogy a rendőrök nem foglalkoznak komolyan az ilyen blogokkal, mert nehézkes, körülményes lenyomozni őket, meg egyébként is ez nekik „vihar a biliben” kategória. Pontosan ezért léptem fel a blogra áprilisban, és itt is maradok, amíg nem szálltok le a jogi karról. Én tiszta lelkiismerettel fekszem le minden nap aludni, és azok is, akikért harcolok ezen a blogon. Féljenek csak azok, akiket annyira védelmeztek, és akiknek olyan gondosan moderáljátok a nevét a hozzászólásaimból, mert soha nem tudhatják, hogy melyik nap fog a kezükön kattanni a bilincs.

  Üdvözlettel:
  Predator

  • Horváth János said

   Na, ezt már szeretem. De komolyan. (II.)

   • Rector said

    “Az elképzelhető, hogy 2009.08.31 után, miután kiderült, hogy 3 törzstagot is elkaszált a MAB, az ex-dékán úr újabb két státuszt kért a DI-nek. Kérdés, hogy miért is kellett volna ezt megadni, amikor a DI nem létszámhiánnyal küzdött, hanem csak sok volt benne a „nem felelt meg” minősítésű törzstag? Talán nem a dékán és a DI vezetőjének felelőssége az, hogy a megfelelő embereket megtalálják?”

    Nem, hanem a rektoré. Ő a munkáltató. A dékán csak hozott anyagból dolgozhat. Azok meg fokozatnélküli ilyen-olyan csókosok voltak. Ezért kért az ex-dékán professzorokat. Akiket a MAB nem kaszál el. De nem kapott.

    Ez egyértelműen a rektor felelőssége.

   • Újreformátus said

    “Szégyen, hogy egy magát értelmiséginek nevező társaság korrupt, köztörvényes gazembereket védelmez, miközben tisztességes, becsületes embereket mocskol, és amikor végre felkerül az igazság a blogra, akkor még nekik áll feljebb.”

    És még nagyobb szégyen, ha ezt dékánok, dékánhelyettesek és rektorhelyettesek teszik.

   • Horváth János said

    Predator szívemből szól. Ő hívő református, Krisztus igazságát hirdeti. Most már ketten tanúsítjuk ezen a blogon, hogy Balla Péter “tisztességes, becsületes ember”. Már Fielding is megmondta, hogy aki keveset lop (néhány milliót), az tolvaj. Aki sokat (néhány százmilliót), az talpig becsületes ember. (II.)

   • Horváth János said

    A legnagyobb szégyen az, hogy itt az egyetem rektoráról meg a bölcsészkar vezetőiről (is) annyi gyalázatot hazudtak már össze, hogy akinek nincs helyén az esze, az már szinte kénytelen elhinni. Mert hát olyan meggyőzőek tudnak lenni a rágalmazók. Mert az egészet elferdítették azok, akik hiúságból, sértődöttségből, reformátusnak látszó anti-reformátusságukból kifolyólag az egész lejáratókampányt elkezdték. De nagyon sajnálatraméltó emberek vagytok, akik ezt tettétek. Mert a legfőbb Valósággal nem számoltatok. Bizony, rossz vége lesz minden hazug embernek, meg sajnos azoknak is, akiket ők elhitettek. Mondom én nektek, a lángszívű próféta és bosszúálló angyal. Titeket is a pokol fenekéig foglak üldözni, mint Kovács Tibit. (II.)

   • Horváth János said

    Az meg aztán még talpigabb becsületes, aki már nemcsak a nevemet bitorolja, hanem a (II). jelzést is. Ítéljen köztünk a Legfőbb Bíró, Barátom!

   • Horváth János said

    Ha tudni akarjátok, a jóérzésű hallgatók a bölcsészkaron nem olvassák a blogotokat. Hansági tanárnő már egy egész előadást tartott arról, hogy ami itt van, az csupa mocsok, akiről megtudják, hogy olvassa, azt kicsapják. A lányom, aki III. éves, még bele se nézett. A társai ugyan suttogva emlegették a blogot, de amikor észrevették őt, elhallgattak. Nem akarnak úgy járni, mint Kovács Tibi. (II.)

   • Horváth János said

    Nyugodtan, “Kálvin” barátom, akinek aztán semmi köze az igazi Kálvinhoz. csak nyugodtan. De azért ne felejtsd el elolvasni Victor János: “Isten Úr a bűn fölött is” c. prédikációját….(II.)

   • Besúgó said

    Hát ez egyre szebb. Horváth János egész családja ráállt a “blogüldözésre”: a felesége és a lánya is Balla szolgálatában állnak, nemcsak ő.

    Érdekelne, kit szolgálnak a fiai? Csak nem Kálvin bátyót? Esetleg bőszen blogolnak az őrült papa ellen?

   • Horváth János said

    És neked ki súg, barátom? Mert nekem – ismét mondom – Pál apostol: 2Tim 3,9 De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.
    És ahogy a József története is mutatja: a gonosz testvérek ugyan mit tehettek? Csakis az Isten tervét segítettek beteljesíteni – a saját szégyenüket meg nem rejthették el a végsőkig. (II.) Bizony: “Isten Úr a bűn felett is.”

   • Prédikátor said

    Mulatságos, hogy Horváth II. János cirkuszról beszél. Ezen a blogon szerintem ő a nevettető bohóc. Úgy látom, mióta belépett, megduplázódott a kattintások száma.

   • Horváth János said

    Az biztos, hogy a “prédikátorok” között is sok a vak. Például te is. (II.)(De mindig így volt ez, és egy darabig így is marad.)

 59. Kisjogász said

  Predi,
  hallom, hiányoltál a blogról.
  Világos még a hallgatók előtt is, hogy a többletet a Rektori Hivatal vonja el. De van olyan dékán, aki ezt próbálja megmenteni a Karnak (akár úgy, hogy kevesebbet vall be), és van, aki hagyja, hogy elvegyék. Továbbra is az a kérdés, hogy mire fordították a Kartól elvont 240 milliót, ami az ex-dékánt érdekelte, a mostanit nem.
  Lehet, hogy amikor te végeztél, ért valamit a diplomád, a miénkkel már csak körberöhögnek a szakmában.
  Az ex-dékán nem 2 státuszt kért egyszerűen, hanem 2 professzori státuszt. Itt nem a mennyiség a lényeg (azt írod, szám szerint megvoltak), hanem a minőség. Ezen akart javítani az, akit te annyira gyűlölsz.
  És hogy a hallgatók mit tudnak? Azt, amit a jelenlegi vezetés beadagol neki. Elleninfót nem kapnak, mert akitől kaphatnának, azt kirúgták.
  Mit gondolsz, mért van ez a blog? Azért, hogy ne csak a hivatalosan, hatalmi pozícióból terjesztett hazugságuk létezzenek, hanem a kirúgottak elhallgatott ellenigazsága is.
  Az az igazi rágalmazás, amit a hatalomban levők művelnek a kiszorítottak ellen. Akiknek nincs módjuk ezt megcáfolni. A hallgatók fejét egyoldalúan tömik mindkét karon. De ebből a hallgatóknak már elegük van. Tudni akarják az igazat.
  És hogy miért tűntem el? Ha a barátnőm megkapta volna tavaly az ösztöndíjat, most lóghatnék ezen a blogon én is, mint te. De nekem kettőnk helyett is hajtanom kell, mert Domokos Andrea olvasás nékül lesöpörte a felülvizsgálati kérelmét.
  A barátnőm bölcsész, tudjuk, mi van ott, hiába nyomatja Szabó és Hansági a rágalmait. De neked egy szavad sincs arról a mocsokról, ami ott folyik. És amit kedvenc Ballád nemcsak eltűr, hanem támogat.
  Megrendült a hiteled nálam.

  • ájékás said

   Kisjogász, Predivel ne szállj vitába. Az ő fegyvere a hisztérizálás, kiabálás. Ha nem törődnek vele, abbahagyja. A kutya se törődik vele, legfeljebb Horváth János. Jól összeillenek. Ők, a nagy leleplezők, csak saját butaságukat leplezik le. Ne szólj bele, hagyd őket, jól ellesznek tt egymással.

  • Predator said

   Szevasz Kisjogász!

   Jaj de örülök, hogy újra itt vagy! 😀

   Rögtön a hozzászólásod legelején szétröhögtem magam. 😀 Tehát a dékán úr azért tagadhatott el néhány millió forintot, hogy ne kerüljön a gaz Balla Péter kezébe? Ez körülbelül olyan, mintha én kirabolnék egy csőd szélén álló bankot, és azzal védekeznék, hogy tudtam, hogy a vezetőség le akar lépni a maradék pénzzel, de a rablással sikerült megmentenem néhány millió forintot tőlük. 😀 😀

   Figyelj csak Kisjogász! Ha a te dékánod olyan talpig becsületes volt, akkor miért nem buktatta le inkább az egyetem vezetését, ahelyett, hogy ő is azt csinálta?

   Máthé Gábor és Lőrinc Lajos miért nem keveredett soha ilyen botrányba?

   Abban pedig egész biztos lehetsz, hogy ha tényleg letagadott néhány milliót abból ti egy fillért nem láttatok többé a karon.

   És abban kinek van felelőssége, hogy a Károlis diploma most nem ér semmit? Annak, aki néhány hónapja próbálja elérni, hogy a kar a felsőoktatási törvénynek megfelelően működjön, vagy annak, aki a kb. 1 év alatt a szakadékba lökte? Miért is nem cáfoltad meg az eredeti írásom egyetlen pontját sem? Ja, mert az igazságot nehéz megcáfolni.

   És mi van a te felelősségeddel Kisjogász? Szerinted az növeli a kar tekintélyét, hogy mindenféle gennyes mocsokkal rágalmazzátok? Elég ha csak ezt a posztot megnézed. Olyan valamit akar DA nyakába varrni, amiért egyértelműen az elődjét terheli a felelősség.

   Amit a DI-vel kapcsolatban írtál az meg egész egyszerűen szánalmas. Mi lett volna, ha például a te szeretett ex-dékánod maga helyett egy professzort rakott volna be a DI-be? Máris meg lett volna a hét ember. A te szeretett dékánodnak azért kellett két plusz státus, hogy ő is törzstag maradhasson a “nem felelt meg” minősítésével.

   Térjünk rá most a barátnőd ösztöndíjára. Ezt már a találkozásunk elején kiveséztük, de egy fontos kérdést elfelejtettem megkérdezni tőled. Tudnál nekem bármiféle okiratot mutatni arra vonatkozóan, hogy Domokos Andrea is azok között volt, akik a panaszok elutasítása mellett voksoltak. Ugyanis azt mondtad nekem még anno április környékén, hogy sem a barátnőd, sem Hima Gabriella nem volt jelen az ülésen. Mennyi info alapján kellett döntenie és honnan tudod, hogy ki hogy szavazott?

   • Dr. Kakadu said

    Információ nélkül szavaztál? Intelligens és főleg becsületes cselekedet. Értelmes ember vagy Te? Képes vagy gondolkodni? Rendelkezel felelősségérzettel?
    Lelkiisnmerettel rendelkezel, mert az szólalt meg most benned. Ez jó! Ez már egy alap. Valami…
    De … …, fogd már fel, hogy Te csak eszköz vagy a kézben. Kinek a kezében? Kovács Barnabáséban elsősorban. Észrevetted ezt már? Balla és a Fenntartó csak második és harmadik kéz, vagyis marok, ami kézben tart.
    Eszközemberként sem mentség számodra, hogy nem rendelkeztél információval, ahova beültettek. Ahol szavaztál, hiszen a saját karodat emelted szavazásra.

 60. Predator said

  Szevasz Kakadu!

  Mi az, máris megkaptad a doktori fokozatot a Wekerle főiskolán? 😀 Ugye mondtam, hogy csak egy telefonodba kerül. 😀 Hálás lehetsz nekem érte. 😀

 61. Curious said

  Ezt olvastátok már?

  http://hvg.hu/hvgfriss/2010.35/201035_valsag_a_karoliegyetemen_zsinatolas

 62. vidéki oktató said

  Nem volt ez poén, csak a friss lapok cikkeinek teljes szövegét még nem adják közre. Aki megveszi a lapot az újságosnál, elolvashatja Riba István – egyetemi témára szakosodott kitűnő újságíró – cikkét. Én megyek is és megveszem.
  Majd ha megjelenik a következő lapszám, akkor teszik fel ezeket az írásokat.

 63. Templarius said

  Tiszteletem mindenkinek!
  Bájos blog. Még bájosabb személyekkel. Mondhatni elragadó. Szinte már várom, mikor fog belépni az üzenetváltásokba az utolsó személy is a homogén vezetésből. Révén valamennyi itt van, mint látom, már csak egy hibádzik. Bár lehetséges, hogy Őt annyira nem izgatja a Jogi Kar, hogy nem méltóztatik véleményét kifejteni. Rettentően sajnálni fogom, ha ez így lesz. Pedig milyen szép kis társaság gyűlt itt össze. Predator, Horváth János és még néhányan… Kiváló.
  Már csak azt tessék nekem elmagyarázni, hogy miért itt töltik ezek az emberek az idejüket? Miért nem tesznek inkább valamit a Karért? Isteni csodára várnak? Vagy netán kecsegtetőbbnek tűnik a Jogi Kar bedöntése? Az már mindenki számára tiszta, hogy ki milyen álnéven “fut” itt, ezen a mesés virtuális tájon. Bár nem értem, miért nem merik felvállalni személyüket? Mélyen tisztelt “Predator”! Megfogan bennem egy kérdés az Ön vonatkozásában: vajon mit tenne, ha körbeállnák azok az emberek, akiket undorító szavakkal illet, rágalmaz? Akkor is ilyen mocskos lenne a “szája”? A posztokból úgy vettem le, Ön értelmiséginek vallja magát. Valóban így gondolja? Akkor miért nem viselkedik úgy? Miért nem viseltet alázattal a Fennvaló iránt, valamint tisztelettel embertársai iránt? Hogy eshet meg az, hogy ilyen trágár módon nyilatkoztatja ki véleményét? Kérem, gondolja át mennyire lejáratta magát egy komplett Egyetem előtt. És higgye el, nem azoknak árt, akiket mocskol. A lejtőn lefelé csúszó intézmény alatt tette még sikamlósabbá a talajt. Hamarosan az egész a mélybe ér. Természetesen nem Öné a teljes felelősség, viszont részben tehet arról,hogy az akkreditációs bizottság olyan véleményt alkotott amilyet. Mérhetetlenül sajnálom, hogy belevágta egy olyan fába a fejszéjét, amelybe nem kellett volna. Vannak emberek akik erre születnek, Ön nem tartozik közéjük.
  Most lehet támadni és rágalmazni, lehet vagdalkozni, hogy milyen balga is vagyok.. Természetes, hogy mindenki tagadja személyét. Azonban akik jó emberismerők, tisztában vannak az emberek szófordulataival, beszédstílusaival, viselkedéseivel és reakcióival. Kiváltképpen azok, akikkel nem szimpatizálnak. Hajaj! Belőlük akad jó pár! “H.Jánosról” nem is beszélve, akivel kapcsolatban csak annyi mondandóm lenne, hogy: ne bántsátok! Egy a szó szoros értelmében vett szerencsétlen ember.. És nem is rektor. Hisz nem az a pontos titulusa. És nem is lesz az.
  Félretéve a személyeskedést! Kérem, ahelyett, hogy itt rontják a levegőt, szíveskedjenek inkább összeszedni a maradék emberi méltóságukat és tenni valamit annak érdekében, hogy az a sok szerencsétlen hallgató, aki a Jogi illetve a Bölcsész Karra jár ne feleslegesen dobjon ki az ablakon több százezer forintot. Elhiszem, hogy az Önök erkölcsi világát nem bolygatja meg az a tény, hogy a tandíjakért cserébe nem szolgáltatnak semmit – tisztelet pár kivételnek – ettől függetlenül rengeteg kötelezettséggel tartoznak, kéretik ezen dolgok legalább felének eleget tenni! Már akkor sokkal jobb helyzetben lenne mindkét Kar…

  Valamint szégyelljék magukat! Az Önök helyében egy erkölcsileg tiszta, értelmiségi, fejet hajtva és önmarcangolva vonulna le a csatatérről s mérhetetlen alázattal viseltetne azon emberek iránt, akik létrehozták a Jogi Kart! Ugyanis eme nemes emberekbe rúgtak bele a leginkább. Amit művelnek az állandó belső átszervezésekkel, professzor emberekkel, tanárokkal és hallgatókkal.. arrogáns és gerinctelen módon.. Sárba taposták mindazt, amit három nagy ember megalkotott. Sok év munkáját egyetlen év alatt elsöpörték .. Önök! Ne merjék magukat értelmiségnek s embernek nevezni..

 64. balla zoltan said

  Kedves Fórumosok !
  Balla Zoltán vagyok, a KRE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékén tanítok a Kar megalakulásától. (Balla Péter rektor úrral csak névrokonságban állok.)
  Tegnap hívták fel a figyelmemet erre a közösségi fórumra és miután elolvastam a “Kovács Petronella” féle bejegyzést, a többi írást eltöprengtem. Nem lehetne másként ?
  Kedves BARÁTAIM, nem lehetne félre tenni az egyéni sérelmeket és helyette inkább a valós egyetemi problémák megoldásán gondolkoznunk ?! ANIMUS, PREDATOR, JHNNSCLRN, HORVÁTH JÁNOS, RECTOR és TI TÖBBIEK a bejegyzéseitekből átjön, hogy valamennyien olyan tanult, kiváló szókincsű és értelmes gondolkodók vagytok, akik jól ismerik az egyetei problémákat. Biztos vagyok abban, hogy mindegyikőtök szereti az egyetemet és tenne is érte.
  A rohadt életbe, akkor miért nem teszitek ?! Miért nem azzal foglalkozunk, hogy az évente súlyos százezreket fizető hallgatóinkkal mi lesz, hogy a végzős doktoranduszosaink lehetőleg minél simábban védhessenek, hogy az egyetem maradék tekintélyét miként védhetnénk, majd építhetnénk újra stb, stb.? Higyjétek el: baromira erős szürke állományt képeztek, másrészt van közös érdeketek, érdekünk. Ez pedig a Károli Gáspár Református Egyetem vigyázása, a saját karotok védelme.
  Tegyétek tehát félre sértettségeteket és kellő alázattal gondolkozzunk közös dolgainkon.

  • Templarius said

   Minden tiszteletem az Öné, kedves Zoltán! Örülök, hogy végre valaki, nevét s személyét vállalva leírja véleményét. Továbbá jó látni, hogy van ember/tanár, akit még érdekelnek a hallgatói érdekek. Remélem üzenete célba ér, s elgondolkodnak a fentebb említett személyek. Kívánom, hogy közösen megtalálják a helyes utat! Szedje össze minden vezető az erejét és tegyen valamit! Állítsák talpra végre ezt az omladozó Egyetemet! A hallgatók lennének a leghálásabbak érte..

  • Templarius said

   Hangfelvétel? Dokumentumok? Felcsigáztál Jhnnsclvn 🙂

  • Bloggerjogász said

   Hogy a szellemileg retartdált Horváth János egy agytröszt? Képzeld el, ha egy ilyen bűncselekményt követ el (mint ez esetben), aztán azzal védekezik a bíróság előtt, hogy ő hívő ember, és neki csak Jézus Krisztus lehet a bírája! Te mint jogász felmentenéd erre?

  • Horváth János said

   “Vakoknak van vezetői”. – e blog írói. Mindnyájan a verembe esenk majd – vagy nem. Én biztosan.

 65. balla zoltan said

  Kedves Fórumosok !
  A problémák közül a legégetőbb a DI megszünése miatti doktoranduszok esete. Nekem is van jelőltem, akinek kérdései lemodellezi a nem tudom hány társának tanácstalanságát. Nevezetesen ugyan védhetne elvileg a KRE ÁJK-n, de nem járna-e jobban, ha az ELTÉN vagy máshol tenné ezt ? Ahol a doktori iskolának van patinája, értéke, tekintélye. Mit mondanátok témavezetőként, miután több év meló után a jelőltetek a mi fórumunkat olvasva teljes bizonytalanságba esik ?

  Hasonlóan súlyos probléma az egyetemi hallgatók helyzete. Pénzükért szerintük nem kapnak megfelelő minőségű ellenszolgáltatást, nem érzik a vezetést a magukénak, állításuk szerint a diplomájuk egyre inkább piacképtelen, egyebek. Én az elmúlt szemeszterben legalább tucatnyi nappalisomat győzködtem arról, hogy ne jelentkezzen át másik egyetemre. Bízzon a Jogi Karban, bennünk tanárokban. Mondjátok mivel tudnánk még érvelni?
  És mit érnek az érveink, ha a hallgatók elolvassák a mi bejegyzéseinket ?

  Másként. Meg kellene fogalmaznunk néhány prioritást, mint elsődleges célokat. Például cél lehetne a prezstizsveszteség megállítása, a hallgatók megnyugtatása, a doktoranduszok védésének legoptimálisabb megszervezése… és itt Ti jöttök !! Biztosan van gondolatotok.
  De a praktikus gondolatok nem tűrik a szubjektivizmust, a sárdobálást. Sőt Barátaim vegyétek elő eleganciátokat, másként nem megy. Elnézést ha úgy látszik, mintha oktatni akarnék. Frászt! Pusztán azt szeretném, hogy váltsatok. A hallgatókért, az egyetemért megérné.

  • vidéki oktató said

   Én nem jogi, hanem bölcsész doktori iskolán oktatok: ott ez a tapasztalat. Ha átjön egy hallgató egy bedőlt DI-ből, megnézik az indexét, beszámítanak egyet-mást, a többi tantárgyból kreditet kell szereznie. Szigorlatot újra kell tenni. Az ottani DI tagjai közül kell új témavezetőt találnia, aki az előző (a bedőlt DI-ben levő) témavezető munkáját erős kritikával szemléli, hogy finom legyek.
   A doktorandusz számára tehát: plusz min. 1-2 év, több százezer forint plusz költség és némi vesszőfut(tat)ás az új DI-n.
   A bedőlt DI egyetemének meg tanárainak (hogy lehettek ilyen ostobák és felelőtlenek) nagy presztízsveszteség.
   Csak az a furcsa, hogy a magát keresztyéninek oly szívesen nevező Károlin ez a felső vezetést mintha teljesen hidegen hagyná.

  • vidéki oktató said

   Én értelek, nagyon is, tudod jól, de Balla Zoltán úr kérdése a doktoranduszokról tárgyszerű és etikus, azért válaszoltam rá a doktoranduszokra más DI-n váró jövő tekintetében.
   A ránk számító hallgatók, szülők stb. bizalmának megcsalása nehezen elviselhető egy ember (DI oktató) számára, akkor is, ha nem ő, hanem az egyetemi vezetés volt méltatlan a bizalomra.
   Sokan sérültünk és egymás iránt türelemmel kell lennünk.

 66. Református said

  Tisztelt Balla Zoltán úr!

  Ennek az egyetemnek akkor lett vége, amikor Bölcskei Gusztáv Szűcs Ferenc rektor urat lemondatta, a jogi karnak meg akkor, amikor Kapa Mátyást eltávolították. Ön is beláthatja, hogy egy jogi kar nem működhet úgy, hogy a bevételéből 247 millió forintot elvonnak. Ön visszamegy a főállásába, ahonnan jött, ez a bohóckodás pedig megszűnik létezni. Mindenkinek jobb lesz. Higgye el! A kérdéseit pedig legyen szíves Bölcskei Gusztáv főtiszteletű úrnak feltenni, ha a főtiszteletű püspök úr egyáltalán válaszra méltatja Önt.

 67. Tudós said

  Egyetértek! Hiába dolgoz ki Balla Zoltán vagy bárki más ragyogó tervet arról, hogyan működhetne jobban a kar, a hallgatóknak hogyan lehetne többet adni, amikor mindent felülbírál a láthatatlan fenntartó, aki nyilván azért nevezett ki stratégiai igazgatót, hogy Balla Zoltánnak és a többi tanszékvezetőnek, valamint a dékánnak se kelljen foglalkoznia a stratégiai kérdésekkel. A fenntartó így döntött. Mindenki vegye tudomásul, hogy a stratégiát a fenntartó alakítja. Ez sérti az egyetemi autonómiát ? Bölcskeit ez nem érdekli. Nála lehet panaszkodni.

 68. Kétkedő said

  Egyetértek! Hiába dolgoz ki Balla Zoltán vagy bárki más ragyogó tervet arról, hogyan működhetne jobban a kar, a hallgatóknak hogyan lehetne többet adni, amikor mindent felülbírál a láthatatlan fenntartó, aki nyilván azért nevezett ki stratégiai igazgatót, hogy Balla Zoltánnak és a többi tanszékvezetőnek, valamint a dékánnak se kelljen foglalkoznia a stratégiai kérdésekkel. A fenntartó így döntött. Mindenki vegye tudomásul, hogy a stratégiát a fenntartó alakítja. Ez sérti az egyetemi autonómiát ? Bölcskeit ez nem érdekli túlságosan. Nála lehet panaszkodni.

 69. animus said

  A helyzet még ennél is rosszabb. A fenntartót egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik a jogi vagy akármelyik karon. Bölcskei alkoholtól elborult elméjét csak az érdekli, hogyan tudna kétes ügyleteire minél több pénzt kiszivattyúzni a Károliról. Ezért helyezte az említett személyt stratégiai igazgatónak az egyetemre. Mely beosztásról, munkaköri feladatokról mit sem tud az SZMSZ, stb. Jogászok, nyugodjatok meg: itt ez megy!
  Hogy közben lemészárolják a fejős tehenet: Bölcskei fel se fogja. Legfeljebb akkor, ha szólnak a fiúk, hogy nem tudják már a koreai banktól felvett kölcsön kamatait fizetni, mert bedőlt az ÁJK a Károlin.

 70. Templarius said

  Figyelem!
  Az egész jogász társadalom a Károli Jogi Karán röhög,valamint a Kovácsok trónszerzésén. A két dékáni pozíciót ellátó személy együttesen nem rendelkeznek a vezetői tiszt betöltéséhez szükséges fokozattal. Ennek tükrében, kerestetik egy harmadik személy,aki mosolyogva csatlakozhat a két úriemberhez! Egyetlen kritériumot támaszt a Kar a jelentkezővel szemben: a “Kovács” vezetéknév használatát. Várjuk a jelentkezőket! Köszönjük!

 71. Nietzsche said

  A megbízott KRE – ÁJK dékánról tanteremben, folyosón, más intézményekben és egyéb helyeken a következő állítások hangzottak el:

  Megtestesítette az „anti – vezetőt”, tökéletesen lerombolta a Tóth – Lőrincz – Máthé – (Kapa) dékánok által felépítetteket.

  Pszichiátriai problémáitól terhesen gyakori érzelemkitöréseit csendes empátiával szemlélve sokan visszahúzódtak környezetükből.

  Szerény képessége erősen közrejátszott a Doktori Iskola megszüntetésében.

  Mélységes szubjektivizmusa, diplomáciai képességének teljes hiánya, kisebbségi érzése és határtalan szolgaisága (a Rektori hivatal felé) elüldözte a kar egyetlen MTA tagját, (Vörös Imre professzort) az alapító dékánt ( Tóth Károly professzort) és számos egyéb kiváló tanárt.

  Egyetlen esetben sem volt képes a Kar érdekeit képviselni, a Rektori hivatal akaratát vakon, de buzgón végrehajtotta.

  Igen gyakran elérhetetlen volt, emiatt a belső vezetői kapcsolatrendszer szétesett. Kollégáit általában nem hívta vissza, vagy hetekkel később próbált reagálni az addigra okafogyottá vált ügyekre.

  Hallgatói előtt tökéletesen levesztette tanári attitűdét, óráit alig – alig tartotta meg.

  Teljesen szétzilálta a belső fórumainkat. (vezetői szinteket, kari tanács … stb.)

  Vezetése alatt a Kar presztízse elvesztődött. A hallgatók és a tanárok rosszkedvűek, perspektívátlanok.

  A hallgatókkal gyakran inkorrekt módon viselkedett, tűrést nem bíró hangnemben beszélt, melynek következtében mindenki kinevette Őt a háta mögött.

  A fenti állítások sajnos igazak!

  Egyetemi polgárok! Ettől már csak jobb jöhet. Az eltelt, mintegy tíz hónapot gyorsan temessük el. Nyugodjon békében! De örökre!

  • Senator said

   Nem értek egyet. Kovács Barnabás és Kovács Zsolt Csaba bunkók, mezei jogászok, 0 tudományos teljesítménnyel. Ők még DA-nál is sokkal rosszabbak.

   • Templarius said

    Ami azt illeti, részben egyetértek Veled abban, hogy a jelenlegi két Kovács “kinevezése” hihetetlen nagy baklövés, ellenben úgy vélem, hogy D.A. megbízása a világ legrosszabb döntései között a dobogó legmagasabb fokán áll.

   • BTK-s kolléga said

    Mindenkinek a maga sebe fáj. Mi itt a BTK-n úgy látjuk, hogy a Szabó András – Hansági(-Kulcsár-Szabó) kinevezés viszi el a pálmát. Domokos nem lett volna képes ekkora sziklaomlást kiváltani, mint ez a két intrikus nyírógép, megtetézve Koncz Judittal, a sötét tantónénivel. Nem is beszélve a mindenre kapható Hermannról és Kovács rendőrről. Itt világbajnok csapat jött össze (világbajnok puccsban, korrupcióban, intrikában, rágalmazásban).

    Ez persze az egyetemet minősíti, hogy arról vitatkozunk, melyikünk vezetése volt a katasztrofálisabb, nem pedig arról, melyikünké a jobb.

   • El Flaco said

    Nos, sokat olvastam már itt a BTK-n történtekről, bár meg kell mondjam, zömmel ugyanazt a néhány tényt ismételgetik mindenki, sokszor a capslock-ot sűrűn használva.
    Az ÁJK-s történések mindig valahogy az egész farvizén jelentek meg nagynéha.
    Tisztázzunk néhány dolgot: az ÁJK működése jelenleg végveszélyben van. Ennek oka leginkább abban keresendő, hogy az elmúlt években nem történt szisztematikus csapatépítés az oktatói gárda kapcsán. Nem volt szempont, elérendő cél az, hogy az akkreditációs feltételeknek megfelelő létszámú, tudományos összetételű és korfájú oktatói állomány jöjjön létre. Nem motiválták sem anyagi sem egyéb eszközökkel a főállásban ott lévő fiatalabbakat; és nem nyertek meg (meg sem próbáltak megnyerni) főállásba, A-nyilatkozattal olyan idősebb, elismert személyeket, akik reprezentálhatták volna a kart, lobbierejüknél fogva segíthettek volna.
    Ennek következménye az, hogy évek óta 2-3 fős tanszékek oktatnak félévente sokszáz nappalis és levelezős hallgatót, nem egy esetben több tárgy oktatását és vizsgáztatását is ellátva. Még ennek ellenére is ment szekér idén őszig, hiszen sok hallgató jelentkezett, a bevételek igen szépek voltak: 300 milliós profitot termelt az ÁJK évente. Persze ez a profit hiánytalanul a központban landolt, ebből az ÁJK sem dologi kiadásokra (pedig lenne mire, katasztrofálisak az állapotok), sem személyi kiadásokra, bérekre stb. nem látott egy fillért sem. Előfordult az az abszurd helyzet is, hogy egy konferencia felkért előadóinak ásványvizét és pogácsáját a diákkörös és szakkollégista hallgatók vásárolták saját pénzükön, mert nem kaptak erre sem keretet.
    Aztán nyáron, ősszel többeknek elege lett ebből: eltávozott az ÁJK egyetlen akadémikusa, Vörös Imre, miután éveken keresztül méltatlanul bántak vele szakmailag, emberileg egyaránt. Bedobta a törölközőt Tóth Károly, az ÁJK alapító dékánja, az Alkotmányjogi Tanszék vezetője. Mindkettőjük távozásában komoly szerepet játszott az, hogy gyakorlatilag kinevezett oktatók nélkül, az utolsó pillanatban a Rektori Hivatalból küldött, szakmailag ismeretlen megbízásos jogviszonyú oktatókkal kellett volna megoldaniuk az órák megtartását és a vizsgákat. Hogy világos legyen a helyzet: a tanszékvezetők tudta és megkérdezése nélkül rúgtak ki illetve alkalmaztak oktatókat, ezért a szakmai felelősséget nyilvánvalóan nem vállalhatták.
    Az egészre a koronát most tették fel, amikor a két helytartót kinevezték, azaz a dékáni munkakörök ellátásával megbízta őket a rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes. Ismeretlen munkamegosztás, a végletekig lecsupaszított, létszámában és szakmai színvonalában is egyre karcsúbb oktatói állomány. A hallgatók már elkezdték a kivonulást: egyre többen jelentkeznek át más jogi karokra, ahol tárt karokkal várják a fizetős diákokat. Mert míg a többi jogi karon a hallgatóhiány a jellemző, addig itt sikerült elérni azt, hogy rengeteg hallgató, ergo hatalmas bevétel ellenére silány infrastruktúra és vékony oktatói gárda van jelen. Ez utóbbi pedig előrevetíti mindenfajta akkreditációs eljárásban a nyilvánvaló bukást – ahogy az a doktori iskola esetében már meg is történt.
    Úgy látom, a BTK elég mocskosnak tűnő, belterjes hatalmi viszonyai elvonták a figyelmet egy sokkal nagyobb, az egész egyetem létét veszélyeztető jelenségsorozatról.
    Ébresztő, végveszély!

   • BTK-s kolléga said

    Tényleg nem akarunk veletek vetélkedni abban, melyik kar van nagyobb trutymóban. De míg nálatok hozzá nem értésről van szó, nálunk erről is, de ezen túl feneketlen mélységű korrupcióról, hatalommal való visszaélésről, hallgatók manipulálásáról, jotalan gazdasági előny szerzéséről, csalásról, hamisításról, és mindez Balla Péter pártoló szemhunyorítása mellett.

    Persze, azt is tudjuk, hogy ti szállítjátok a pénzt.

    Elég ostoba az olyan vezetés, amelyik a fejős tehenét vágje le, és a semmi hasznot nem hozó barmokat (Szabó András, Petrőczi Éva, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kovács Árpád, Mészáros Márton) a helyükön hagyja. Ezekből a (nagyon jó) fizetésekből lehetne A nyilatkozatos kiváló jogszokat alkalmazni.

   • Salamon said

    Maradjunk annyiban, hogy a katasztrófa neve: BALLA PÉTER. (A CapsLockot El Flaco kedvéért is használtam, de nem csak: nyomatékkal írtam le ezt az egyetemre, az egyházra és a családjára is gyalázatot hozó nevet.)

 72. Alien said

  Néhány megállapítás a … időszakról!

  … … nagy tévedése volt, hogy elvállalta a dékáni megbízást. Amúgy is labilis pszichéje a mintegy 10 hónapos vezetői ténykedése alatt teljesen szétesett. Egész egyszerűen összeroppant a feladat súlya alatt, minden bizonnyal ismét pszichiátriai kezelés vár rá.

  Együttérzésre mégsem számíthat. Minősíthetetlen magatartása, hisztériás kirohanásai, rigolyás természete miatt gyorsan elfordultak még azok is tőle, akik eleinte – mert nem ismerték őt – várakozással tekintettek rá.

  Pedig kezdetben a kollégák azt hitték, hogy a Kar előző dékánaihoz hasonlóan kiáll majd értük, véd és képvisel. Ehelyett maximálisan befeküdt K. Barnabás akaratának és szolgalelkűen kiszolgálta a „fenntartót”. De tökéletesen megbukott a Kar külső kapcsolatainak viszonyrendszerében is, a felsőoktatás művelői gyakran anekdotáznak a konferenciákon tanúsított nevetséges megnyilvánulásain. Civilizálatlanságát riasztó sztorikkal példázzák.

  Kedves … …! Ha eljutnak ezek a sorok Önhöz gondolkozzon el azon, hogy nem javítana – e megromlott mentális állapotán, ha végleg elhagyná a katedrát. Muszáj szembe néznie a száraz ténnyel: Ön nem kívánt személy a jogi oktatásban, ha marad, úgy egészsége teljesen rámehet.

 73. El Flaco said

  Mindegyik kar trutymóban van, csak az a baj, hogy az ÁJK a megszűnés szélén áll objektív, szakmai indokok alapján (is). Ez pedig magával rántja a többit is szintén objektív, anyagi természetű okok miatt.
  Nem kellene az említettek bére sem, csak az, hogy a megtermelt profit viszonylag jelentős részét az ÁJK a maga céljaira használja fel. Maga döntsön személyi és egyéb kérdésekben. Mert most autonómia nulla, a kinevezéseket pro és kontra is legfelül döntik el, a szakmai felelősök tudta, beleszólása nélkül. Így pedig nem lehet egyetemet fenntartani.
  Egyébként az ÁJK-n is akadt, akad korrupció, visszaélés, hallgatók manipulálása…
  Az viszont tény, h BP katasztrófa.

  • BTK-s kolléga said

   Egyetértünk nagyjából. Csak azt nem értem, mit és kinek akarsz megmenteni. Az állásunkat, a munkahelyünket? Azt mi is. Vagy az összesen (ÁJK + BTK) 400 milliós profitot Bölcskeinek??? Azt mi nem.

   Ha Bölcskei továbbra is ki akarja rabolni az egyetemet, akkor sürgősen mondassa le Balla Pétert, és állítsa bíróság elé halmozott bűntetteiért. Akkor esetleg tárgyalhatunk, mennyit adunk át neki, és mennyit tartunk meg. De ha ezt a Krisztust játszó farizeust továbbra is dühöngeni hagyja a nyakunkon, akkor miért termelünk neki pénzt? Miért nem termeljük ezt meg magunknak? Ő meg éljen meg a HTK, Nagykőrös és a központi egységek által termelt pénzből!

   • El Flaco said

    Sem Bölcskeit, sem Ballát nem akarom megmenteni. Sőt. Ideje lenne, ha ez a retardált korrupt társaság eltakarodna az egyetem környékéről. Viszont ha közben maga az intézmény csődöl be totálisan anyagi vagy morális értelemben (leginkább egyszerre mindkét tekintetben), akkor már nem lesz mit megmenteni.

 74. Psychodoom(okos) said

  Hé skacok!

  Hova tűnt … ex-dékánasszony és Csány Katalin a leköszönés óta? A Karon senki nem látta őket.
  Gondolom hallottátok, hogy …. kimoderálva-a szerk.. Ugyanis Csány Katalin levelezős hallgató a jogi karon. Ez magánokirat hamisítás úgy mellesleg..Mik nincsenek! Szerintetek nem kellene büntetőeljárást indítani?

  • Pszichiáter said

   A BTK leköszönt pszichotikusai is eltűntek leköszönésük óta: Kulcsár-Szabó-(Hansági) Ágnes és Petrőczi Éva is karöltve köddé váltak. Ellenük már ezerrel folyik a büntetőeljárás csalás, magánokirathamisítás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt. Talán leléceltek együtt a Bahamákra a dutyi elől?

   • Templarius said

    Annyi pénzük nincs.. Mondjuk felőlem mehetnének nyaralni … pl. a Gyorskocsi utcába..

   • jhnnsclvn said

    Templariusnak: Értesüléseink szerint a BTK hölgypárosa, az ex-dékánhelyettes és az ex-dékánfeleség karöltve sűrűn jár a Gyorskocsi utcába. Nem önszántukból. Büntetőeljárás folyik ellenük Mészáros Márton nem létező disszertációjnak az elfogadásáért. Az exdékán férj is elkísérgeti őket, akit hivatali kötelességszegéssel és hivatali hatalommal való visszaéléssel is gyanúsítanak a csalás és magánokirathamisítás mellett.

    Lehet, hogy hamarosan összetalálkoznak ott az ÁJK-s hölgypárossal?

 75. vidéki kolléga said

  Adja Isten vagy a független magyar igazságszolgáltatás!

 76. Psychodoom(okos) said

  Így, túl a 2010-es esztendőn gondoltam summázom ezen év történéseit.
  2010. év a Károli jogi karának legfeketébb éve volt megalakulása óta. Nézzünk pár száraz tényt:
  ………..
  (kimoderáltuk, mert önálló posztként jön 1-2 napon belül – a szerk.)

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: