Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Is there a get-out of the Károli-crisis? 2. Van-e kiút a Károlis válságból? 2.

Posted by jhnnsclvn - szeptember 11, 2010

Álláspontunk szerint a BTK dékánjának személyére vonatkozóan nem a Fenntartónak kellene javaslatot tenni, mert ez egyrészt sérti az egyetemi autonómia elvét, továbbá azt a veszélyt rejtené magában, hogy megint szerencsétlen választás történik, mivel a Fenntartó az egyetemi életet belülről közvetlenül nem ismeri.

A dékáni tisztséget elsősorban olyan személynek kellene elnyernie, aki képes a fennálló törvénytelenségeket megszüntetni, a törvényességet helyreállítani, a szembenálló felek között közvetíteni, a Kar doktori iskolájának akkreditálását biztosítani. Elsősorban olyan személyiségre van szükség, akit erkölcsi feddhetetlenség jellemez, nem Bölcskei Gusztáv eszközembere, tudományos körökben bel- és külföldön elismert, megfelelő vezetői gyakorlattal rendelkezik, képes a kar megrendült renoméját kifelé is helyreállítani, és karon belül is a különféle érdekeket megfelelően összehangolni.  Mi látunk Karon belül is ilyen erőt, de esélyünk sincs a Fenntartóval erről beszélni, mert ő csak bejáratott tanácsadóival kommunikál, akik mellesleg eddig csupa rossz tanácsot látszottak adni. Konkrét személyekre vonatkozó javaslatot a blogon nem kívánunk tenni. Ha a Fenntartót érdekli a véleményünk, szívesen elmondjuk neki.

Az új dékán számára külön problémát jelent, hogy az egyetemnek már 2 éve nincs rektora, így a Kar leendő vezetőjének munkáját gyakorlatilag nincs kivel összehangolnia. A rektori teendőkkel jelenleg megbízott rektorhelyettest nemcsak mi tartjuk alkalmatlannak erre a feladatra, hanem ez már mindenki számára nyilvánvaló.

További problémát jelent az egyetem másik nagy kara, az ÁJK vezetésének megoldatlansága. Domokos Andrea ügyvivő dékán megbízatásának augusztus 31-én szintén le kellett volna járnia, ennek ellenére még mindig ő az ügyvivő dékán. Domokos Andrea véleményünk szerint nem képes a Kart hitelesen képviselni és vezetni, megosztó személyisége akadálya a Kar működésének, ezért az ő megbízatásának meghosszabbítását sem támogatjuk. Itt is elsősorban olyan személyiségre van szükség, aki megfelelő, több évtizedes vezetői gyakorlattal rendelkezik, tudományos körökben elismert személy, feddhetetlenség jellemzi, nem Bölcskei Gusztáv eszközembere,  ugyanakkor képes a különféle érdekeket megfelelően összehangolni, a kart akkreditáltatni.

A karok vezetőinek eredményes munkájához elengedhetetlen az az önállóság, amely kiterjed a szervezeti és tudományos kérdésekre egyaránt. Ezzel nem egyeztethető össze az a vezetési struktúra, amely a Rektori Hivatalból vagy Debrecenből kívánja irányítani a karokat. A Rektori Hivatalban Kovács Barnabás stratégiai igazgató, valamint Sepsi Enikő a legutóbbi időben olyan kérdésekben is döntött, amely normális esetben a dékán hatáskörébe tartozna. Ezt a gyakorlatot szintén nem tudjuk elfogadni.

A karok vezetőinek eredményes munkájához a fenntartó támogatása is szükséges, de nem tudjuk elfogadni azt, hogy a fenntartó jelölje ki a dékánjelöltek személyét, vagy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a választásra. Az egyetem és a fenntartó harmonikus kapcsolatához elengedhetetlen az, hogy a fenntartó világos elvárásokat fogalmazzon meg, de ezen kívül ne szóljon bele a konkrét kinevezésekbe. A tudományos munka ugyanis megfelelő állandóságot és folyamatosságot igényel, és nem lehet a pillanatnyi zsinati erőviszonyok változásának leképezése, máskülönben nem biztosítható az egyenletes, magas színvonalú tudományos munka. Dékánok, doktori iskolai vezetők,  tanszékvezetők, intézetvezetők hirtelen leváltása, szakmailag nem indokolt átszervezések  akadályozzák a nyugodt, kiegyensúlyozott tudományos munkát, és rontják az intézmény külső megítélését.

A Károli Gáspár Református Egyetem a Köztársasági Elnök által kinevezett és a Szenátus által megválasztott rektor, Szűcs Ferenc 2008. évi eltávolítása óta törvénytelenül működik, azóta nincs demokratikusan választott rektor. Ugyanezen év őszén távolították el puccsal a BTK élésről Kulin Ferenc dékánt, akinek még egy éve lett volna hátra a dékáni megbízatásból.

Véleményünk szerint addig is, amíg megfelelő pályázatokkal megfelelő emberek kerülnek erre a két posztra – a Fenntartó egyetértésével, de látványos beavatkozása nélkül –, vissza kellene állítani az utolsó törvényes állapotot, és visszahelyezni pozíciójába az utolsó törvényes rektort, Szűcs Ferencet, és az utolsó törvényes bölcsészkari dékánt, Kulin Ferencet.

29 hozzászólás to “Is there a get-out of the Károli-crisis? 2. Van-e kiút a Károlis válságból? 2.”

 1. animus said

  Ezzel teljesen egyet tudok érteni. Ha van még kiút – akkor az csak erkölcsileg feddhetetlen emberekkel lehet. Márpedig egy hiteles és tudós ember az egyetem és minden egyes kar élén: ez a záloga annak, hogy eltávolítják az ode nem való embereket, a szovjetorosz szekciót, AZ AKADÉMIKUS MENYét és pitbullját, Hermannt és Mészáros Marcit, akinek visszavont doktorijáról bőven írt a HVG és a 168 óra.
  Imádkozzunk azért, testvéreim, hogy a reformáció napjára, október 31-re megtisztuljon az egyetem.

 2. Rector said

  Sepsi Enikő nem látszik megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Tudományos munkásságot nem dokumentált. Tudományos körökben sem bel-, sem külföldön nem rendelkezik tekintéllyel. A fordítás, szerkesztés, közvetítés, szervezés és menedzselés nem tudományos munka. Vezetői tapasztalata sem egyetemen van, hanem egy Kollégiumban, ami azért nem College. Eddigi szereplése a Szenátusban azt bizonyítja, hogy – Kovács barnabással együtt – Bölcskei eszközembere. A Szenátusbeli szereplése pedig azt bizonyítja, hogy a kommunikációs képességei is kívánni valót hagynak maguk után, noha a jelenlegi kari vezetését így is messze felülmúlják. A kari doktori iskola akkreditálását saját tudományos munkásság híján nehezen fogja tudni elősegíteni.
  Ami pozitívum: a botrányok után érkezett, ezért ebben a tekintetben intakt.
  Kiváló kari igazgató lehetne Gál László helyett, aki ebben a szerepkörben nem vált be.
  De a dékánsághoz mindez kevésnek tűnik.

 3. oroszlánszáj said

  Én attól tartok, hogy az APÓS eszközembere is. Elvégre az ő tanszékén volt. Stílusérzékéről csak annyit, hogy az a kép, amit feltett magáról az egyetemi honlapra, egy sarkán felakasztott kék damasztszalvétaszerűben mutatja, amint kihívó mosollyal áll egy lépcső alján. Azért ez nem a polgári jómodor és a kálvinista puritánság (nem Petrőczire gondolok) jele.

  • Korifeus said

   Valójában ez a legnagyobb hátránya Sepsinek, azon túl, hogy nem dékáni formátum és semmi sem predesztinálja erre a funkcióra. Sepsi egyáltalán úgy kerülhetett a képbe, hogy az APÓS találta őt ki azért, hogy a MENY hatalmát átmentse. A Zsinat elnöke egyáltalán nem ismeri az egyetemet, minden karról szürke eminenciások súgnak neki. Ez a szürke eminenciás a bölcsészkaron Kulcsár-Szabó (Hansági), aki Szabó Andráson és Koncz Bettyn keresztül teszi meg a javaslatait. A retorika mindig ugyanaz: az egyetem érdeke, amit a püspök be is vesz, elvégre neki mindegy, csak a pénz jöjjön a zsinat számlájára. Amit Hansági a Karon képvisel, az nem az egyetem érdeke, hanem az APÓS expanzióját szolgálja: itt deponálják az ELTÉ-ről kiselejtezett híveket.
   Ha Sepsit megválasztják, akkor csak Szabó csöppen ki a hatalomból, Hansági (és végrehajtója, Hermann), továbbra is ottmarad. Ez pedig nem változás. Elvégre Szabót is az ő tanácsai buktatták meg. Szabó semmit nem tett magától, mindenben Hansági akaratát érvényesítette.

 4. FarkasTorok said

  Arról eddig kevés szó esett (itt) köztetek, hogy miért szükséges Szabó Andrással együtt Hansági Ágnest is eltávolítani az egyetemről és annak közeléből.

  Egyrészt azért, mert ő az egyik felelőse annak, hogy azt a látszatot tartja fenn az egyetem, mintha nem történne semmi. Ennek legújabb bizonyítéka a szeptember 17-re szervezett konferencia a BTK-n az Irodalomtudományi Doktori Iskola szervezésében, ahol Hansági támogatásával, a kegyeltje, a csaló doktorandusza: Mészáros Márton szekcióelnök lehet. Egyetemi órákat tart, nem is keveset és szép fizetést kap ez a csaló fiatalember, aki mellett erkölcsileg kiáll a dékánhelyettes.

  Ez is azt mutatja, hogy Hansági a gátja a beismerésnek, a megbánásnak és a változásnak! Az önmaga csalásai kiderülése miatt megtört Szabó ebben másodhegedűs, aki Bölcskei felé közvetíti a Kulcsár-klán diktatúrájának az akaratát.

  Nézzük meg, hogy az emberek-kollégák eltávolításában mi az az ideológia és szimptomatikus fölfogás, amit a Hansági-Szabó (dékán és helyettese – jelenlegi vezetői páros) képvisel a rombolásban, amelyben NEM LÁTHATÓ, HOGY MI A CÉL?!
  – Hansági azt a fölfogást képviseli immár 10 éve (apósa miatt), hogy a MAB érdeke meg kell, hogy határozza AZ EGYES EMBEREK VISELKEDÉSÉT, VALAMINT A VEZETÉSNEK AZ EGYES EMBEREKHEZ VALÓ VISZONYÁT. Erre hivatkozva (vagyis, hogy nem a MAB érdeke) szabadultak meg az évek során – Hansági (pontosabban Kulcsár-Szabóék) és a szimpla Szabó akaratára! – számos jelentős oktatótól, akik helyére instruálható, a szellemi életben nem jegyzett embereket vettek föl (pl. Kovács Árpádot és fiát, Koncz Juditot, Sepsi Enikőt, ….. ….., Csoma Zsigmondot, Bíró Máriát), ezzel is csökkentve a szellemi nívót, de növelve a saját holdudvarukat.
  – Amúgy is SZAVAZÓGÉPEZETET alakítottak ki az egyetemen, amit ma csúcsteljesítményre járatva működtetnek a Szenátusban és a Kari Tanácsban, hogy minden döntésük ”átmenjen”. A hallgatókat is bevonva ebbe az erkölcstelenségbe (a HÖK szerepével itt már korábban foglalkoztak mások).

  Mekkora azoknak az oktatóknak és vezetőknek a száma, akik áldozatául estek és esnek a Hansági-féle DIKTATÚRÁNAK? – Ez az illetőkről a MAB háta mögé bújva hazugságok terjesztéséből áll, amit Szabó is képvisel az egyház felé = Bölcskei felé, amit másfél éve – nem véletlenül! – ezt Balla is segíti és a beteges bosszúállás és egyéni karrierizmusa jegyében mindent megtesz a hatalma megszilárdításáért. Láthatóan kevés sikerrel!

  A Balla-Hansági-Szabó trió kommunikációs módszere is rendkívül erkölcstelen: én hazudok neked, te hazudsz nekem – én elhiszem neked és te is elhiszed nekem. És tényleg elhiszik, mert már ez évek óta így működik. Az idő pedig nagy hitető! A hazugság lett a valóságuk: vagyis az hogy nincs baj, mi nem követünk el törvénytelenségeket, nem éltünk vissza a hatalmunkkal és etikusan járunk el mindenben. Úgy jó minden, ahogyan van! – Szerintük…

  Ezek a személyek, az egyetem irányítói a reprezentánsai ennek a káros szemléletnek, aljas magatartásnak és az egyetemre nézve katasztrofális folyamatnak. Az egyéni sorsok és az egyetem sorsa a középszerű és betegesen hiú, karrierista, pénzéhes triász: Balla, Hansági és Szabó végrehajtói akaratától függ. De meddig még? Sepsi – ennek a triásznak az embere volna a megoldás? Vagy személyében is inkább Csanády Márton akarata érvényesül jobban, mint Bölcskeié?

  • Dr. Kankalin said

   Ennek a káros a szemléletnek, a kártékonyságnak a bizonyítéka, hogy még a mai napig rektorként és dékánként is ők az egyetem irányítói. Mindazoknak ellenére, ami másfél éve folymatosan napvilágot látott és lát! De az említettek nem is lehetnének másmilyenek, hiszen akkor nem lehetnének ebben a helyzetben még mindig az egyetem vezetői.

   Viszont mi a cél?
   Mi a célja így Ballának? És a többieknek? (Bölcskeit és a Zsinatot már nem is említve..)

 5. ancilla said

  Nem hiszem, hogy ezek igazán “távlatos gondolkodók” lennének. Így nevezte Eisemann, Kulcsár-Szabó helyettese az ELTÉ-n Hanságit, Kulcsár-Szabó menyét egy recenziójában. (Ne felejtsük el, Eisemann volt annak a doktori bizottságnak az elnöke, amely 100 %-os summa cum laudet adptt Mészáros Marcinak. Ez a PhD-t érvénytelenítette a MAB.)
  Erőszakkal kitapossák a saját és a bűntársaik érdekében levő döntéseket: saját cselekedeteiket sem gondolják át hosszú távon. Mivel magyarázható másként, hogy a “tudományos” dékánhelyettes Hansági Hansági Ágnesként és Kulcsár-Szabó Ágnesként egyaránt aláír fontos, komoly pénzügyi vonzattal rendelkező dokumentumokat.
  Ebben a névzavarban igazi társa, Szabó volt dékán felesége, aki még a doktori iskolák adatbázisában is művész (?) nevén szerepel. Amikor ez szóba került a blogon, lázas tevékenységbe kezdett és több névvariációt is felnyomott az egyetemi honlapra.
  Valószínűsítjük, hogy Petrőczi hivatalos neve: dr. Szabó Andrásné dr. Ludvig Éva Alice.
  Minden más aláírása automatikusan érvényteleníti a dokumentumot, amelyre rákerült.
  Szóval rohantak előre, mint a buldózerek, abban reménykedve, hogy úgysem mer senki fellépni ellenük, mert Hansági apósa, Kulcsár-Szabó Ernő hitbizományának tekinti az egész magyar irodalomtudományt, a MTA-t és a MAB-ot.
  Hát talán ebben sem kéne annyira bízni.

 6. tudományos kutató said

  Hansági “tudományos” életműve blöffök, posztmodern gondolkodók félig vagy egészen félreértett szövegeinek utánérzése, apósa könyveinek újrakérődzése.
  Erkölcsileg egy tökéletesen nihilista, minden érték nélküli személy, aki zsarol, hízeleg intrikál, ahogy pillanatnyi érdekei diktálják.
  Állítólag katolikus, de nem csodálkoznék, ha közben már áttért volna reformátusnak, hogy rektor lehessen. Ez ugyanis a Kulcsár-Szabó klán célja, a Károlinak és egész költségvetésének megszerzése.
  Ha nem távolítják el Hanságit Hermannal, a Kovács apukával és fiával, Mészáros Marcival együtt, akkor semmi remény a Károli megújítására.

 7. Horváth János said

  Jézus Krisztus lett a legnagyobb bűnös. Mert még eme blog íróinak bűneit is magára vette….

  • Horváth János said

   Csak a csalással karriert csinálók bűneit nem veszi magára, mert attól még ő is irtózik. Olvastam Szabó András nagydoktoriját. Igazatok van. Ezt a terhet András testvérünknek bizony egyedül kell viselne. Érdeklődtem arról a Pethőről. Sajnos ebben is igazatok van. Még Bolyki János professzor is, aki iránt a legnagyobb tisztelettel viseltetem, elismerte, hogy tévedett. Jézus Krisztus Prthő bűneit sem veszi magára. De a tieteket felvállalja, mert itt csak a formával van hiba. A ti kritikátok formája nem helyes, de a tartalom mélységesen igaz.
   Legyen áldás a munkátokon.

 8. filológus said

  Mi értelme van annak, hogy egy református egyetem bölcsészkara átadja az irányítást Kzulcsár-Szabó Ernő menyének, az állítólag katolikus, valójában hitetlen primitív némbernek. Hansági Ágnes döntött arról, ki jön és ki megy, azt állítva, hogy ő közvetlenül tudja befolyásolni a MAB-ot. Vajon BAZSA GYÖRGY IS ÍGY GONDOLJA???
  Hansági Ágnes szerződéseket intéz el Eisemannak, APÓSa helyettesének és más beosztottaknak. Hansági intézi a doktori iskolával kapcsolatos csalásokat. Nyugodt mosollyal HAMISÍT OKIRATOKAT!!!
  Szabó András, az akkori dékán egy értelmi fohyatékos h….. Hansági irányította a református egyetem bölcsészkarát!!!
  Miért?
  mI AZ OKA ANNAK, HOGY bÖLCSKEI ÁTADTA AZ IRÁNYÍTÁST A BÖLVSÉSZKARON HANSÁGI ÁGNESNEK?
  Aki persze hozta a csókosolat, a pitbull Hermann Zoltánt, akit másfél év IMO-s pályafutása alatt beszervezett a KGB.
  Most az OMON megbízásábóé ügyködik a Reviczky utcában.
  Ahol egyébként megtörténik a SZÉLSŐBAL – KUN BÉLA UNOKÁJA – ÉS A SZÉLSŐJOBB – A JOBBIK BRÜSSZELI KÉPVISELŐJÉNEK A NÁSZA!!!
  A politikai szélsőségesek a Károli Bölcsészkarán atlálkoznak.
  Ez Kulcsár.Szabó Ernő akadémikusnak oly mindegy, fő, hogy a (még mindig) menye tudományos (???) dékánhelyettes legyen, Hermann, a pitbull mellette két tanszékvezetői pótlékot vegyen fel!!!
  NINCS EZEKBEN SEMMI ERKÖLCSI FÉK??
  Buta kérdés volt: NINCS.

 9. heidelbergi káté said

  Milyen alapon döntött a református felekezethez semmiféle módon nem kapcsolódó Hansági Ágnes arról, hogy a Heidelbergi Káté első magyar fordítójának leszármazottjának felmondjanak?
  A Heidelbergi Káté fordítója és kiadóának leszármazottja megnyerte a pert. Még sincs az egyetemen. Pedig ő habilitált doktor, HANSÁGI ÁGNES NEM.
  Kik vannak a református egyetemen? Kun Béla unokája, felesége és baráti köre.
  Az áűllítólag katolikus Hansági Ágnes (Kulcsár-Szabó akadémikus menye egyelőre), az IMO-s ügynök Hermann.
  MITŐL REFORMÁTUS EZ AZ EGYETEM???

  • Diktátor said

   Szégyen, hogy az akkor még csak tanársegéd Hansági végre tudta ezt hajtani. Kb. fél évig intrikált, és elterjesztette az illetőről, hogy állítólag miket mondanak róla az ELTÉ-n. És pusztán ezekrea pletykákra rúgták ki a maga szakterületén az ország legjobb szakemberét, aki régi, híres református családból származik! Még csak meg se tudhatta, hogy miért. Módot sem adtak neki a védekezésre. Akkor is Szabó Andrást bujtotta fel, aki akkor Kulin mellett előszörvolt dékánhelyettes. Ezt a módszert Hansági nagyon sokszor alkalmazza. Hisztérikus kirohanásokat tesz a kollégái ellen, hallgatókat agymos, csak azért, hogy beadja nekik szörnyű rágalmait saját kollégáiról. Ő erre használja fel a tanórákat. Folyton bennfentesnek látszik,ELTÉ-s és MAB-körökre sűrűn hivatkozik, pedig csak saját gonoszságát és irigységét bújtatja ezek mögé. Már tanársegédként is ő jelölte ki a kivégzendőket, most meg, hogy dékánhelyettes lett, ámokfutásba kezdett: teljhatalmú diktátor lett belőle. A bárgyú Szabót is ő bujtogatta folyamatosan.

   • Pszichiáter said

    Ne bántsátok, ez egy mentálisan súlyos beteg ember. Nem tud felnőni ahhoz a környezethez, amelybe befurakodott, orvul kifúrva és szakmailag tönkretéve későbbi férje volt menyasszonyát, M. Annát.
    Később is megmaradt emellett a módszer mellett. Ebben hasonlít Szabó Andrásra. Mindketten azt hiszik, attól lesznek tehetségesek, ha kiirtják maguk körül a tehetséges vetélytársakat. Sikeresen rombolták együtt a református egyetem protestáns oktatói állományát. Mígnem csatlakozott hozzájuk Koncz Betty. Aztán hármasnban még sikeresebbek lettek: mergbuktattak egy rektort, egy gazdasági igazgatót, két főtitkárt, két dékánt, egy rektorhelyettest és két doktori iskolai vezetőt – számos tansékvezető mellett.
    Gyógykezelni kellene őket, nem alkalmazni. Kifejezetten veszélyesek a hallgatók mentális fejlődésére.

   • FarkasTorok said

    Olvasom az esetedet és azon gondolodom, hogy mnnyire emberi természet ellenes az a bibliai Ige alapján kialakult szemlélet – amely keresztyéni magatartásunk egyik alapja -, hogy ha megdobnak kővel, kennyérrel kell(ene) visszadobni.

    A tanítás azt mondja, hogy a rosszat jóval kell visszafizetni. Vagyis a gonoszt jóval kell meggyőzni. Ezt olvashatjuk: “Ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia… Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.” (Róm 12:20, 21)

    Ahogy írod, hogy a gonosz és hazug rágalmak miatt, amelyek alapján kirúgattak Szabóék Téged a egyetemről – Hansági hazugságaira alapozva – sok sorstársaddal együtt(!) nem lehet megbocsátani. Utólag sem nyílt módod válszolni rájuk, mert évekre elintéztek és kettétörték a szakmai és emberi életedet. Ezt nem is lehet és nem is szabad soha megbocsátani! Átérzem amiket leírtál…

    Jómagam is református vagyok, de határozottan Ige-ellenes vagyok abban, hogy a “gonoszt jóval győzd meg”. Miért kéne HANSÁGIT VAGY SZABÓT, AVAGY BALLÁT BÁRMIFÉLE JÓVAL MEGGYŐZNIE BRKINEK IS?

    Nem lehet. Ismerve az egyetemi ügyeket ez elképzelhetetlen! Én sem tehetem! Bűneiket nem ismerik be, nem ismerik el, emiatt nem is bánják meg – Bölcskeivel együtt olyan károkat okoztak az egyházunknak, amelyek az egyháztörténet lapjaira kerülnek majd.

    Mit érne vele bárki, ha belátnák és bocsánatot kérnének a hazugságokért és csalásokért (lásd pl. Mészáros Márton doktorija)? Ennek már erkölcsi üzenete sem lenne. A Horn Gyula-i “na és akkor mi van?” mentalitás jutna keresztyén körökben is érvényre. Ezek az emberek felülírtak mindent, ami eddig történt egyetemi és egyházi oldalon.

    Nagyon lezüllesztették Balla rektorsága alatt az egyetemi és egyházi (zsinati és fenntartói) közállapotot ezek a kártékony alakok!
    Bár indulna rendőrségi vagy bírósági eljárás ellenük, hogy az ügyészség foglalkozhatna az elkövetett bűncselekményeikkel. Hiszen lyenkor már világi törvényekhez kell fordulni, bár tudjuk, hogy “az Úr majd ítélkezik felettük” (Zsid 10:30) – de itt a földi életünkben van egy törvényi életterünk, amihez szintén ragaszkodnunk kell éppen az ilyen elvetemült infernális alakok miatt.

   • incitatus said

    Szabó, aki 1998-ban még csak dékánhelyettes volt, olyan vehemenciával hajtotta végre Hansági utasításait,aki akkor még csak tanársegéd az akadémikus menyjelölte volt, hogy hamis tényállításokat tartalmazó írásos tanúvallomásokat nyújtott be a munkaügyi perekhez.
    Ezekről érvényes bírói ítélet állapítja meg, hogy MEGTÉVESZTŐEK, HAMIS TÉNYÁLLÍTÁSOKAT TARTALMAZNAK.
    Ezzel Szabó András bűncselekményt követett el, és megszegte a kilencedik parancsolatot is.
    Szabó és Hansági a doktori cselekmények során is túltették magukat a BTK-ban rögzített magyar törvényeken és mindenfajta erkölcsi megfontoláson.
    Ezt a tényt a MAB állapította meg. Jelenleg a megfelelő szervek vizsgálódnak az ügyben.
    Mennyire hiteles az a felsőoktatási intézmény, melynek vezetői rutinszerűen követnek el a BTK által tiltott cselekményeket?
    Mennyire keresztyéni szellemiségű az az egyetem, melynek megbízott vezetői folyamatosan sértenek emberi és isteni törvényt és tipornak cinikusan lábbal erkölcsi szabályokat?
    Mennyire hiteles és református a Károli?

 10. ancilla said

  Felhívom az egyetem vezetőinek figyelmét Pál apostolra, a szavakat az egyetem névadójának fordításában idézem: “Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten tempplomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” (1. Kor. 3. 16, 17.)
  Ezt ajánlom Balla Péter és Szabó András figyelmébe.
  Hansági Ágnes figyelmébe nem ajánlom, az ő kognitív és erkölcsi szintje nem lenne alkalmas az üzenet befogadására.

 11. Lutheránus said

  Templarius minden szavával egyet értek (ld. Fire and brimstone poszt alatt), szép, okos levél, radikálisan leleplező, anélkül, hogy neveket említene.

  Üzenem továbbá azoknak a jelenlegi egyetemi vezetőknek, akk Horváth János, Mesialiscaries, Nem értem stb neveken bujkálnak és flame-elnek ezen a blogon, arra a kérdésükre, hogy minek ez a blog?

  “Mi lett volna 1517. október 31-én, ha azt mondta volna az egyik Ágoston-rendi Luthernek:’Hagyjad Márton a pontjaidat, akik a templomba érkeznek, úgysem tudnak olvasni!’” (A hozzászólások között találtam. Szerző “október harmincegy” 2009. 12.30)

 12. Nem értem... said

  “Üzenem továbbá azoknak a jelenlegi egyetemi vezetőknek, akk Horváth János, Mesialiscaries, Nem értem stb neveken bujkálnak és flame-elnek ezen a blogon, arra a kérdésükre, hogy minek ez a blog?”

  😀 😀 😀 Nahát, ezt is megértem, hogy azt gondolják rólam, hogy egyetemi vezető vagyok. Bár elég ciki (nem tudom kinek), ha egy ember stílusáról nem tudják eldönteni, hogy egyetemi vezető vagy majdnem friss diplomás.
  Egyszerűen csak volt hallgatóként leírtam, amit gondolok erről a blogról. A rá kapott válaszokat egy-kettő után nem néztem, mert szerintem ártana a lelki békémnek és az emésztésemnek.
  Ha face to face megkérdeznétek engem vagy más volt Károlisokat, akik az évfolyamtársaim voltak (csak az ő nevükben tudok beszélni), és olvasták ezt a blogot és főként a kommenteket, szerintem hasonló véleményeket hallanátok. Nagyon szívesen megszervezek egy ilyen találkozót, csak a helyszínt és időpontot mondjátok meg. Bár igaz, ami igaz, én ki mernék állni akárki elé, de a kommentelők többsége nem tudom, hogy meg merné-e tenni ugyanezt. Ez az egyik, a másik meg, hogy kiderült számomra, hogy ezen a fórumon is tojik mindenki a Károlis hallgatókra, úgyhogy gondolom a véleményeik sem számítanak túl sokat. Az egyetlen értelme ennek a blognak, hogy a sértett felek kiadják magukból a fáradt gőzt, de mindezt önös érdekből teszik és nem a hallgatókért.
  Egyébként az IP címem alapján nyugodtan meg lehet nézni keresőkben, hogy honnan írok, nem hiszem, hogy a vezetőség bármely tagja járna errefelé. Net café-k pl. nincsenek nálunk..
  Ja, egyébként volt olyan csoporttársam, aki konkrétan Hansági miatt nem ment tovább magyar MA-ra a Károlin, úgyhogy azt sem lehetne mondani, hogy szimpatizánsok lennénk…

  Ha pedig tényleg komolyan gondolnátok ezt az egészet, odamennétek az egyetemre, plakátokat tennétek ki, elmondanátok a hallgatóknak, hogy mi a helyzet, diáklázadásokat szítanátok amelyek élére állnátok, felvonulnátok a Parlament előtt, stb. Valószínűleg azzal sem érnétek el semmit, de azt legalább komolyan lehetne venni.

  • jhnnsclvn said

   1. Nézz bele Szabó András “nagydoktorijába”, és megtudod, kinek ciki, hogy nem látszik a különbség prof és hallgató között.
   2. Volt hallgatóként se belátásod nincs ebbe az egész szövevénybe, se nem kockáztatsz semmit. Te kiállsz akárki elé, és akkor mi van? Te nem érdekelsz senkit. A mi fejünkre vérdíjat tűzött ki a református egyház, az egyetem és a Kulcsár-Szabó-klán. Ez egyenként is halálos ítélet. Majd ha ebben a helyzetben leszel, akkor nyisd nagyra a szád. Amúgy mi is kiállunk, ha véghezvisszük, amit szeretnénk. Ha előbb állunk ki, minimum a szót fojtják belénk, de előbbiekből következően a szuszt is.
   3. A károlis hallgatókra senki sem tojik. Elég sok cikkben foglalkoztunk velük. Hallgatók posztokat is írtak, lapozz vissza: “Átvert hallgatók” az OTDK-val kapcsolatban és egy egész sorozat a 2009. évi törvénytelen IDI-felvételivel kapcsolatban, és még nagyon sok más helyen is megszólaltak. Nyitott kapukat döngetsz.
   4. Szó nincs sértődésről, ezen már rég túlvagyunk, hiszen évek óta ki vagyunk zárva a saját egyetemünkről, akik meg bent vannak… Színvonalról és erkölcsről van szó, olvass figyelmesen.
   5. Hacsak fáradt gőzt adnánk ki magunkból,nem üldöznének gőzerővel minket.
   6. A plakátolást megtettük. 1 évvel ezelőtt azzal kezdtük. Letépték és garázdaságért följelentettek bennünket.

   A jószándékodat nem vonjuk kétségbe, de nagyon keveset tudsz, és akár szimpatizálsz a jelenlegi vezetéssel, akár nem, az ő érdekeiket képviseled.

 13. Nem értem... said

  U.i.: A kommenteknél az órát át kéne állítani GMT +1-re (Közép-európai időzóna)!

 14. réti pipitér said

  A jómodoriskola képviselői visszacsúsztak a saját regiszterükbe. Ennyi telik az IDI-s törzstag intellektusuktól.
  “Mondhatta volna szebben, kis lovag…”

 15. ohranka said

  Rosszul gondoljátok, Nem értem… nem lehet Hermann. Ő mégiscsak másfél évet végzett az IMO-n, a világ legjobb szakirányú képzését kapta a diverzió elméletéből és gyakorlatából.
  Nem értem… egy kispályás amatőr provokátor, képességei alapján Mészáros Marcira tippelek.

  • Nem értem... said

   Tudod mit, az vagyok! Igen, Mészáros Márton vagyok! A másik álnevem Lutheránus, és elterelésként direkt beszóltam saját magamnak. Sőt, a másik álnevem Ohranka és elterelésként most ismét csak lehülyézem magam.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: