Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Dans macabre á la Balla (Balla haláltánca)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 18, 2010

Ha nem ismernénk a tényeket, csak az interjút olvasnánk, azt hihetnénk, hogy Balla Péter törvénytisztelő, felelősen gondolkodó és sikeres munkahelyi vezető. Íme miket nyilatkozik magáról:

Kiss Sándor interjúja Balla Péterrel, 2010. szeptember 17., péntek 00:33

http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=26231%3Aszkueles-vagy-bvueles&catid=133%3Ahatter&Itemid=508&lang=hu&Itemid=508

A Károli Gáspár Református Egyetem megbízott rektora, Balla Péter a meglévő gondok ellenére bizakodó és fontosnak tartja az intézmény profiljának szélesítését.

…………………………………………..

Miben számít az egyház az egyetemre?

Főleg az egyház társadalmi szolgálatának támogatásában. Például a kormány az új alkotmánnyal kapcsolatos elképzelései véleményezésére felkérte a református egyházat is, ezért a Zsinat elnöksége arra kérte az egyetemet, hogy annak jogi kara vegyen részt ebben a munkában. De ilyen terület az egyház cigányok között végzett szolgálata is, amihez az egyház tudományos háttértámogatást kért intézményünktől.

(Balla szerint Bölcskeit nem az egyetem pénze motiválja, hanem az alkotmány és a cigányok. Ezek szerint Balla Péter vagy a fenntartót ismeri félre, vagy hazudik.)

……………………..

Ön az egyetem profilbővítéséről beszél, jóllehet egyes újságok épp az ellenkezőjéről cikkeznek: a jogi kar doktori iskolájának akkreditációját például visszavonta a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB).

Sajnos ez így van. Néhány kollégánknak – külföldi elismertség és nem megfelelő számú publikáció hiányában – a MAB visszavonta az úgynevezett doktori iskolai törzstagi megfelelését, így a törvényben előírtnál kevesebb törzstagunk lett. Ezért vonták vissza a jogi doktori iskola akkreditációját. … az osztatlan jogászképzésben … továbbra is zavartalanul folyik az oktatás.

(Nincs doktori iskola – nincs egyetemi kar. Akkor tkp. mi az, ami  “továbbra is zavartalanul folyik”, és akármi az, minek?)

A bölcsészkar irodalomtudományi doktori iskolája körül is gondok vannak, igaz, annak még nem lejátszott az ügye.

Az irodalomtudományi doktori iskola esetében jelenleg a MAB felfüggesztő határozata van hatályban, mivel a doktori iskola törzstagjai közül nincs legalább hétnek olyan diákja, aki már végzett doktorandusz. Ez a helyzet azonban rövidesen megoldódik, hiszen több törzstagunk diákja a következő hónapokban védi meg más iskolákban a doktori disszertációját. Remélem, hogy a MAB ezt figyelembe veszi, és nem vonja vissza az irodalomtudományi doktori iskola akkreditációját.

(Ki és mikor fogja doktoráltatni Mészáros Mártont? Mielőtt lecsukják, vagy Pál Jóska utána megy a börtönbe is ebből a célból, esetleg viszi magával a Maedchen für alles Eisemannt is? A MAB már adott egy pédátlanul hosszú haladékot – hiába. Hány haladékban reménykedik még Balla Péter?)

Egy egyetem egészének az akkreditációjához legalább egy doktori iskolára mindenképpen szükség van. Nem került veszélybe a Károli működése?

Semmiképp, hiszen a hittudományi doktori iskolánk a jelenleg megadható leghosszabb időre, öt évre kapott működési engedélyt, ráadásul a jogi doktori iskola lehető legrövidebb időn belüli újraindítását tervezzük, sőt azt is elárulhatom, hogy a meglévők mellett újabb doktori programok kidolgozásán fáradozunk.

(A hittudományi DI tényleg nagyon erős: Jakab Attila recenziójából tudjuk, mennyit ér Balla Péter PhD-ja, egyebe meg nincs neki; azt pedig a miskolci kollégáktól, mennyi külföldi publikációja van Pethő Sándornak, és hány évtizedet vendégprofesszoroskodott híres külföldi egyetemeken. Már gyerekkorában elkezdte.)

A Zsinat az utóbbi időben többször visszautasította az egyetem zárszámadásának elfogadását. Mi ennek az oka?

Személyi mulasztások miatt a könyvelésben jelentős elmaradása volt az intézménynek, és számos hibát is feltártunk. Az előbbit pótoltuk, az utóbbiakat pedig kijavítottuk, sőt egy külsős könyvvizsgálatot is kértünk, aminek a közeljövőben készül el a jelentése. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy csupán könyveléstechnikai mulasztásokról volt szó, aminek személyi következményei is lettek, de pénz nem tűnt el, sikkasztás nem történt, így feljelentést sem kellett tennünk.

(Na, itt már szóba kerülnek a kirúgások, nagyon szerényen, holott a Rektori Hivatal személyzete már többször komplett cserén ment keresztül: egyet vall be Balla a többtucatból. Tényleg szűkszavú. És visszafogott: a notórius feljelentő ezúttal visszafogta magát.)

Azt is mondják, hogy személyi válságok sora van a Károlin.

Lehet, hogy az utóbbi időben az átlagosnál gyakrabban változnak az egyetem vezetői, de ezt aligha nevezném személyi válságok sorának. Minden szabályszerűen, jogszerűen történik. A bölcsészkar dékáni állására nyáron írtuk ki a pályázatot, a beérkezett anyagok elbírálása még szeptemberben megtörténik. A jogi kar megbízott dékánjának, Domokos Andreának a munkájával pedig nagyon elégedettek vagyunk, és reméljük, hogy a közeljövőben megjelenő kiírásra ő is beadja majd a pályázatát.

(Két meggyőző példa a törvényességre: 1. Sepsivel kiírattak saját magának egy dékáni pályázatot, amit el is nyeretnek vele, 2. Domokosnak pedig ki fognak írni egy szintén testre szabott pályázatot. Na és mi van a többiekkel? A jogi dékán és a jogi rektorhelyettes kirúgásával, a jogász és bölcsész DI-vezető, mindketten professzorok, indoklás nélküli hirtelen leváltásával, a Kari Tanács gyakori személyi átalakításával? A pályázat nélkül alkalmazott oktatókkal, köztük docensekkel és professzorokkal is, ahol a pályázat törvényi előírás, a kormányrendelet ellenére alkalmazott MAB-tag Kováccsal fiastól, az eltitkolt jövedelmi adatokkal, a visszadátumozott okiratokkal stb.? A „szabályszerű” és „jogszerű” kirúgásokat bizonyítja nyilván az a sok közös megegyezés, ahol a munkáltatónak és munkavállalónak véletlenül épp egyszerre jut eszébe a szerződés felbontása. Haynau, a Károli legvéreskezűbb (sőt, véres lábú, hiszen a lábát többet használja, mint a kezét és az eszét, bár ez utóbbit lehet, hogy használja, csak nem venni észre) vezetője (azt, nem mondhatjuk, hogy rektora, mert nem az), azt állítja magáról, hogy ő a törvényesség őre. Vagy teljesen félreismeri magát, vagy hazudik.)

És állandó rektora mikor lesz az egyetemnek?

Az, hogy rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes irányítja az egyetemet, semmiféle vákuumot vagy válságot nem jelent. A fenntartó sem bizonytalanságként éli ezt meg, hiszen a rektor minden jogának gyakorlásával rendelkezem. … tavaly nyáron kiírtunk egy pályázatot, de sajnos nem érkezett rá beadvány, így továbbra is az én megbízásom maradt érvényben, amit a Zsinat az őszi ülésén megerősített.

(A minden jog közül főleg a kirúgási jogot gyakorolja, ezért is lett véres a lába. Újabb füllentés: érkezett a tavalyi kiírásra pályázat. Szabó Andrásé, aki ismét ugrott a rektori hatalomra, mint korábban már többször is. Csak a Zsinat az IDI-botrány miatt visszavonatta vele a pályázatát.)

Ön miért nem pályázott?

Ez egy Isten elé vitt, tudatos döntés volt a részemről. Elsősorban teológus vagyok…stb.

(Ez itt már a blogról jól ismert Horváth János hangja.)

Mikor írják ki tehát újból a rektori pályázatot?

Ebben a szemeszterben még biztosan nem, sőt az is lehet, hogy a tanév végéig én fogom ellátni a rektori teendőket. ….

(Balla már rektorhelyettesi megbízása kezdetén felemeltette magának a rektori pótlékot, annyira, hogy be sem meri vallani a honapon, holott ezt rajta kívül már minden rektor megtette. Nem szívesen adja át tehát ezt a zsíros megbízást.)


A Károli Egyetem történetének legsikertelenebb rektorféléje azt próbálja kifelé kommunikálni kincstári optimizmust erőltető nyilatkozatában, hogy ő egy korrekt, alkalmas vezető, a Károli sikeres jövőjén munkálkodó “távlatos” irányító. Ezt még az interjúkészítő Kiss Sándor sem hiszi el neki, aki ironikusan újból és újból alákérdez. A görcsölés és nevetséges erőlködés átüt az interjú szövegén és kiül Balla Péter ábrázatára. A legfrissebb arckép Balla Péterről egy szerencsétlen lúzer fotója. Az interjú maga pedig Balla haláltánca. Ezen a fotón Balla Péter már jobban hasonlít egy halálfejhez, mint hajdani önmagához.

30 hozzászólás to “Dans macabre á la Balla (Balla haláltánca)”

 1. anonymanalyst said

  Köszönet Haynaunak az értékes linkért:)
  Ez az interjú nemcsak Balla Péter lelkébe világít bele, hanem Horváth Jánoséba is. Mit mondjak? Akárcsak Dr. Jekyll (Balla) és Mr. Hyde (Horváth) 🙂

 2. Minilabor said

  Balla össze-vissza hazudozik az interjúban. Úgy viselkedik, vagyis azt a látszatot kelti, mintha minden rendben lenne.

  Balla azt nyilatkozza, hogy törvényesen működik (értsd: mb. rektorként működteti!) az egyetem. Sajnos, nem ez a helyzet és ezt most már nem lehet elkendőzni úgy, mint ahogy eddig tették Hansági Ágnesék irányítására.

  Ez a haláltánc, amit Balla jár ebben az interjúban nem tekinthető másnak, mint saját=intézményesült hazugság-gyűjteményének és a valóság teljes elhallgatásának.

  Sajnálatos, hogy nem képes tabula rasara, és ugyanaz folytatja, mint amit eddig is képviselt. Teljesen eltorzult szemlélettel nyilatkozik az egyetem pénzügyi helyzetéről, a sorozatos személycserékről, az Irodalomtudományi Doktori Iskoláról, elhallgatja a csalássorozatot – mindent. Elképesztő ez a beszélő (nyilatkozó!) erkölcsi hulla!

  Hihetetlen sorról-sorra olvasni a megbízott rektor által kimondott valótlanságokat! Mintha nem a Károliról beszélne…

 3. FarkasTorok said

  És mit akarnak most?
  Érkezik a dékáni székbe a legálisan pályázó Sepsi.
  De a törvénytelenségek kieszelésének és kivitelezésének motorja marad a dékáni helyettes: Kulcsár-Szabó (alias Hansági) Ágnes. Ez a legfőbb baj! A fertő maga! A vég kezdete! Infernális a nő!
  Balla idegbeteg lett, mert már nyílvános hazugságokra kellett vetemednie ország és világ előtt (lásd az interjút, amely újabb dokumentum most már).
  Dolgoznak a jogászok Balla és a részeges Fenntartó mellett, mert most nagyon kell minden lépésre jogilag is ügyelni.
  – De akkor minek nyilatkozgat ennyi hazugságot Balla nyílvánosan?
  Mert azt a látszatot kéne teremteni, hogy minden “törvényesen” zajlik és úgy is működik, csak technikai problémák voltak-vannak!?
  Miért is?
  Mert le akarják hívni azt az 1 milliárd forintot, amit anno beígértek a Károlinak és most már kell a Fenntartó tirpák kezeibe a pénz. Két marokkal akarja fogni!
  De ki a fene ragaszkodik ehhez a Fenntartóhoz? Kinek kell egy ilyen Fenntartó?
  Annyi minden köztudott róla, hogy elsöpörhetné az útból a politika és a józan ész!

  • Bloggerjogász said

   Már megbocsáss, de mitől lenne Sepsi déáni pályázata legális?
   Kulcsár-Szabó Ágnes javaslatára behozzák az idén Tepsit egyenesen főtitkárnak. Tudományos teljesítménye tanársegédi munakörre kvalifikálná, de azonnal docenst csinálnak belőle, egyetlen saját könyv, egyetlen valóban létező PhD nélkül.
   Aztán ez a Tepsi főtitkárként kiír magának egy dékáni pályázatot. Ha vannak egyetemi tanárok és hablitált docensek, akkor miért írja be a feltételek közé, hogy docensek is – egy alig docens nulla egyetemi tapasztalattal (óraadó volt KSzÁgnes apósánál). Aztán egyedül őt kéri föl a zsina, hogy pályázzon (ezt elmondta Tarr), aztán jön a zsinati tanácsos és a rektor, hogy lenyomja az összértekezlet tokán. A Kari Tanács meg nem számít – ott a fizetett HÖKös szavazógép és a lecserélt tanszékvezetők mindent egyhangúan megszavaznak. Ott a Duplaszab vezetés óta már nem volt semmilyen ellenállás.
   Ezt nevezi Balla törvényes választásnak.
   Az ÁJK-n Domokos Andrea beültetése hasonlóan történt.

   A Rákosi diktatúra szellemét idézi a Balla által vezetett Károli.

  • svabra said

   Fején találtad a szöget: kinek kell ez a fenntartó! Bölcskei Gusztáv, aki fennállása alatt a legnagyobb erkölcsi válságba sodorta a magyarországi református egyházat! Aki olyan buta volt, hogy 1987-ben állt be besúgónak, amikor már a szerényebb képességűek is jól látták, hogy “János király országá”.nak meg vannak számlálva a napjai. Amikor Gorbacsov elkezdte dekonstruálni a Szovjetuniót.
   Bölcskei igazi “távlatos gondolkodású” egyházfő volt és maradt. Ostobaságával, műveletlenségével szégyenpírt csal azon református értelmiségiek arcára, akik végigszenvedik a debreceni Nagytemplomból sugárzott kultúrműsort, hogy meghallgassa a főpásztort, aki 10-15 perces prédikációt intéz a Kárpát-medence reformátusaihoz, valamint azokhoz, akik Ausztráliában, Kanadában stb. internetről követik az igehirdetést.
   Ez az ember, aki szennyes életével undort kelt minden jóravaló emberben, kiszivattyúzza a fejkvótából származó KÖLTSÉGVETÉSI pénzt az ún. református egyetemből.
   Balla mb. rektorként ezt a tevékenységet segíti.
   Nem fél Istentől, Balla rektor úr?

   • Kft said

    Mi szükség van tényleg erre a fenntartóra?
    A mi Kft-nk szigorúan protestáns erkölcsiségű magánegyetemet alapít a következő tanévtől. Szívesen átvesszük a bölcsészkar és a jogi kar legkiválóbb oktatóit. Pályázatot írunk ki számukra, és akit átveszünk, a fizetésen felül egyszeri, 100-200 ezer Ft közötti prémiumot fizetünk. Később a nyereséget teljesítmény szerint szétosztjuk. Akiket érdekel, felvehetik velünk a kapcsolatot a blogon keresztül. (Szabó és felesége, Hansági, Koncz, Nagykovács és Kiskovács, Domokos, Deres, Homicskó, Miskolczi Bodnár és Balla Zoltán pedig erősítse tovább Bölcskei egyetemét.)

 4. Pszichiáter said

  Hasonlítsátok össze ezt a fotót a kre.hu RH rektori köszöntőhöz biggyesztett kiretusált képpel. Az is mesterkélt persze, de a görcsöt ott még úgy ahogy leplezi. De ez az új fotó valóban Balla lelkének tükre. Haynau szeme vagy Edward királyé lehetett ilyen a walesi lakoma után: tébolyodott és gonosz. Megkeményedett, éles vonalak az arcon, virító bibircsókok az áll körül, sötét lyuk a fogazatban, zilált, csapzott, mocsárszínű bajusz (nem volt idő festeni), pacifrizura eltűnt, kopasz folt került a helyére.

  Ez az ember szerencsétlen, szenvedő. Nem tud aludni. Vagy a holtak kísértetétől az ágya alatti kolumbáriumból vagy a saját belső hangjaitól. Hasadt, bomlott lélek. Ennél még a karácsonyi családi fotó is “harmonikusabb” lelket takar (ennek elemzését korábban már elvégeztük). Eddig az volt a mélypont. De lesz ez még mélyeb is.

  Ilyennek lehetne elképzelni jelenlegi állaptában a károlis hallgatókat fanatikusan üldöző Horváth Jánost.

  Balla csak az oktatók és dolgozók fanatikus üldözését vállalja be nyíltan – de ki tudja, hány hallgató sorsa szárad a lelkén?

 5. Adam.Brody said

  Nagyon jók a kérdések. Finoman hülyét csinálnak Ballából, aki ezt nem veszi észre.
  A válaszai valótlanok, ostobák. A csúcs talán az, hogy miért van szüksége Bölcskeinek az egyetemre. Balla szerint az új alkotmány miatt – mintha Bölcskeit izgatná a törvényesség kérdése – illetve a cigányok közt való szolgálat miatt. Hát ez a teteje. Bölcskei a cigányok miatt tartja fenn a egyetemet. Hogy a cigányok támogatása a ref. egyház és egyetem elsődleges prioritása, azt épp Hegedűs Lórika sógora, if. Hegedűsné jobbikos parlamenti képviselő sógornője mondja! Balla már nem is lehetne hitelesebb.

 6. ZsoltCsaba said

  Johannes, kihagytad az interjú bekezdését, pedig ebben szerepel talán a legnagyobb hazugság, igaz, Bölcskeinek vindikálva:

  “Bölcskei Gusztáv püspök úr … világosan kifejtette …, hogy a fenntartó elkötelezett az egyetem egészének a fenntartása és támogatása iránt.”

  Ez 2007 óta merőben fordítva van. Azóta a fenntartó semmivel sem támogatja az egyetemet, legfeljebb üres szavakkal, viszont két marokkal dézsmálja az egyetem pénzét. Ld. költségvetési táblázat a “Balla jobbikos játéka” c. posztban, különös tekintettel a központi egységek költségvetésére.

 7. ancilla said

  Ha volna egy jóakaró barátja Ballának, egyet tanácsolna neki: Ne nyilatkozz, Péter, mert leleplezed magadat!
  Ez a nyilatkozat is végtelenül informatív. Elárulja azt az eszetlenséget, amellyel Balla kivitelezi az egyetemet kézivezérléssel iráyító Bölcskei utasításait:
  Igazodjunk az Orbán kormányhoz, így kapunk pénzt!!!!
  A PÉNZ KELL NEKEM! NAGYON-NAGYON!
  Eladósítottam az egyházat bizonyos ázsiai bankoknál! Jóformán a kamatokat se tudjuk fizetni!
  PÉNZT, PÉNZT, PÉNZT!
  Ez Bölcskei püspök küldetésnyilatkozata.
  Balla pedig igazodik, szalutál és romológiai, politológiai stb. tanszéket alapít, hogy megteremtse Balog Zoltán háta mögé a “tudományos hátteret”.
  Balla, akitől a tudományos gondolkodás alkatilag idegen, nem fogja fel, hogy “tudományos műhelyek” kialakítása hosszú évek munkájának eredménye lehet.
  Voluntaristának nevezik ezt a gondolkodásmódot: a buta emberek élnek vele.

 8. Romy said

  Ha-ha-ha-ha!
  A Hegedűs-család tagja mint a romológia-program fő kurátora. Karöltve Bölcskeivel. Mit szól ehhez Lórika?

 9. Agónia said

  Mitől lenne Balla Péter okosabb, mint Horváth János? 🙂

  Tényleg úgy néz ki a képen, mint egy halálfej.

  De azért hosszúra tervezi saját agóniáját. Még nem akarja kiengedni a kezéből a busás rektori pótlékot, amit közérdekű adatként eltitkol, legalább egy évig. Esetleg kettőig?

  Hol ér véget a halátánc? Még a rektori székben vagy már a börtönben?

 10. Haynau said

  Pedig milyen szerényen, milyen megjátszott keresztyéniességgel kezdte ez a véreslábú kirúgóbajnok rektorpótléki karrierjét!

  Ca 10 nappal rektorhelyettesi megbízása után Balla Péter így nyilatkozott egy grémium előtt(részlet egy hangfelvételből):

  …azt kérem én, mint azt már a munkatársaim tudják, akik között első alkalommal már volt ilyen tájékoztató… én… nem azzal szeretném aaaa… pár hónapos átmeneti megbízásomat nyitni, hogy nagy horderejű kérdésekben egyénileg döntök. Tehát… én ezt… nem kívánom eldönteni ezt a kérdést… egy ilyen… bibliai logionra is hadd utaljak, hogy ki tett közötte…tek engem bíróvá, ez most jut eszembe, mint bibliai vers, ezt a szerepet nem kívánom semmiképpen vállalni…

  Mi pedig azt kérdezzük tőled, Balla Péter (vagy Horváth János):

  Ki tett téged közöttünk hóhérrá?

 11. jobbika said

  Rozgonyi Ernő úgy tűnik, memóriazavarban szenved lányait illetően. Ezt írja a Jobbik honlapon: “Feleségem Vidos Mária. Korábbi házasságomból született 1966-ban fiam, Rozgonyi Zoltán. Ezen az ágon két unokám van. Feleségem korábbi házasságából született Gál Gyula révén szintén van két unokám.”

  Lehet, hogy a kisunokákra gondol Historigráfia és Animus? A 44 éves Rozgonyi Zoltán, ha húsz évesen kezdte, akkor már lehet 24 éves gyereke. Ez meg az előző Orbán kormány alatt, 15-16 évesen a Bölcskei bölcsiben már szenior lehetett 🙂 Vagy Gál Gyula gyerekei változtathatták meg e nevüket Rozgonyira, hogy így új néven fogjanak neki a 2 milliárdnak 🙂 Végül is, Pethő is kisfiúként kezdte, Petrőczinek is új neve van, itt kérem semmi sem lehetetlen.

  Most akkor osztogatnak, vagy fosztogatnak?

 12. jobbika said

  Még mindig nem értem, hogy ennyi kiírt pályázatra miért nincs épkézláb jelentkező? Mit tudna kezdeni a fenntartó egy kifogástalan hátterű egyetemi tanárral? Tudom, rágalmazná, stb. De mögötte lenne az Egyetem nagy része, nem? Szerintem az állami felügyeleti szervek is, mert nekik is érdekük, hogy rendeződjön a helyzet. Vagy itt akartok blogolni évekig?
  Ha Ovihoz akarnak igazodni, majd bevezetik az indoklás nélküli felmondást és még erőlködniük sem kell a kirúgásokkal. Ha kormánypénzt is kapnak, abból lehet felvenni nagyszerű, de főleg hű tudományos elméket. Rozgonyi Ernő pl. kaphatna egy közgáz kart a profilbővítés jegyében.

  • Korifeus said

   Mennyi kiírt pályázatra??? A BTK dékánira? Azt Sepsivel íratták ki, saját magának, személyesen fel is kérték és meg is választtatták.

   Rektori pályázatot meg teljesen törvénytelen módon ki sem írnak. Nézd meg a Balla-interjút. Balla és Bölcskei megállapodtak, hogy még jó sokáig maradnak.

   Egy alkalmatlan fenntartó – egy alkalmatlan rektorszubsztitútum.
   Verhetetlen páros.

   Mire pályázzanak a kiváló egyetemi tanárok, ha nincs pályázat? Szabó bezzeg pályázott. Mekkora szakember (nézd meg a nagydoktoriját) és főleg mekkora jellem! Még jó, hogy a Zsinat legalább akkor észnél volt.

  • Bloggerjogász said

   Jobbika, igazad van. Biztos azért csatlakoztak be az új alkotmány-projektbe, hogy megkönnyítsék Dr. Takács János László dolgát, azaz keresztülverjék az indoklás nélküli felmondást. Takács János, a “közös megegyezés” specialistája, néha felsül. Előfordul, hogy egy-egy munkavállaló nem pont akkor akarja megszüntetni a munkaviszonyát, amikor Balla Péternek az eszébe jut (vagy Sepsinek, Kovács Barnabynak, Kulcsár-Szabó-Hanságinak, akik parancsolnak neki). Dolgozni kell az alkotmányon. Véreslábúnak kell valami jogi mankó a rettenthetetlen ellenállókkal szemben is. Olyan alkotmány kell, amelyik ajtót-ablakot kitár az önkény előtt.
   Rohanunk a diktatúrába!

   • Romy said

    A roma-projektnek is lehet valami oka. Nincs ebben a Ballában valami romás? Most, hogy öregszik, a bajusza világosodik, a szeme viszont egyre sötétebb, mintha…

    Vagy csak azért, mert a szem a lélek tükre?

   • Svábbogárka said

    Azért mert Balla cigánykodik (lopik!), azért nem ugyanaz, mintha cigány volna. Annál is inkább, mert a cigányok “lelkes” emberek, ő meg egy lelketlen alávaló-alattvaló. Ráadásul a cigányok mulatósak, Balla meg egy dögunalom a köbön.
    A cigányok muzikálisak is, az mb. rektor pedig botfülű, de belső hallása sincs, mert belül tök néma. Belőle már a belső hang (és a jobb rész – ha volt benne egyáltalán?!) is kihalt.

    Mi a fenének vállalta el a rektorságot?

 13. Szakáll said

  “…a meglévők mellett újabb doktori programok kidolgozásán fáradozunk…”

  Nem inkább a tönkretett meglévők helyett? Kovács Árpád egy csődtömeg. Veszprémből is azért rúgták ki, mert vagy egy évtizedig próbálkozott doktori iskolával, oszt nem ment neki. Itt meg beleült a készbe. Csak fent kellett volna tartania, amit más már megcsinált helyette. Oszt az sem ment neki. Beül az értekezletekre, bólogat és helyesel a vezetésnek, a mindenkori vezetésnek, az órái meg elmaradnak – szerencsére.

  Az evangélikus Hima, aki meg tudta csinálni, egyedül a karon, nem kellett. Inkább a komcsi nyugger, aki még megtartani se tudta.

  Ki vele!!! Mehet a fia után, akit már júliusban kirúgtak.

  A Zsinati Elnökség már döntött. Ejtik az irodalmit, újra bepróbálkoznak a történészi doktori iskolával. Csoma és Gergely kudarca után jöjjön Szakály! Na, de kivel? A legjobbak, Kőszeghy és Etényi elmentek már komolyabb egyetemekre, Gergelyt teljesen kiszorították (ld. hvg-cikk), … Nyilván Raffayval, Popélyvel. Meglátjuk, mt szól ehhez a névsorhoz a szakma.

  • tudományos kutató said

   Egy doktori iskolát nem lehet csak úgy összerakni, mint egy svédasztalos vacsorát: van vallástörténészünk, legyen olyan téma is, legyen középkorászunk stb.
   Ez már az IDI esetében sem ment.
   Szakáll hadtörténész. Ami azt jelenti, hogy egy őáltala koncipiált doktori iskola ebben a témakörben fog mozogni. Hogyan illik bele ebbe a koncepcióba Hidán Csaba a saját maga által bütykölt ősmagyar fegyvereivel?

   • Svábbogárka said

    Szakály Sándor hadtörténész is bemocskolódik ezek között, ha tényleg beáll a sorbaés elvállalja a felkínált helyet és reménytelen feladatot. Bár a történész tanszéken komoly és szakmailag autentikus szakemberekkel-kollégákkal találkozhat: egy mezőgazdász-borász tanszékvezetővel és egy zongoraművész oktatóval, meg a kremnológia fenoméjával és annak témanélküli feleségével!

    Szakály nem tájékozódik? Tájékoztassátok már, hogy mi van a Károlin.

 14. vidéki oktató said

  Amit Balla mond, azt jelenti, hogy más irodalomtudományi doktori iskolák ledoktoráltatják Baranyai Katalint, Riskót és Mészáros Mártont?
  És elfogadják témavezetőnek Szabó Andrást, Petrőczi Évát és Kulcsár-Szabó Ágnest?
  Mert csak így lenne meg nekik a témavezetői pontjuk, amiért csalástól, okirathamisítástól, zsarolástól és fenyegetőzéstől sem riadtak vissza.
  Azét a Baranyai Katalinét, akit a Cs. Szabós disszertációjával már elhajtottak az ország majd minden IDI-jéről?
  A magyar szakkal nem rendelkező Petrőczi Éva témavezetésével?

  • FarkasTorok said

   Petrőczit nem hagyta cserben a minőség(enaluli)-érzéke, mert barátnőjét, Baranyai Katalint megpróálta átnyomni a léc alatt. Petrőczi magyar szakos diploma nélkül doktoráltathat egy magyar íróból… (Persze így intézetet is vezethet!)
   És tényleg ez mindenhol végigbukott öregecske asszony, Baranyai Katalin doktorátus akar. De minek?
   Nem volt elég az ELTÉ-ről kibuknia? A Károlin is csalásba keveredett (felpontozták és meghamisították az eredményét), mert meg kellett volna buknia a disszertációja színvonala és érteéktelensége alapján.
   És most Miskolcon doktoráltatják ezt az öreg ludat?

   Ehhez asszisztált Petrőczi férje, az exdékán és Hansági Ágnes (a még érthetetlen hogy miért? – nem ex!)dékánhelyettes?!
   Vele együtt kellett volna buknia az összes csalónak: ahogy az a főcsaló Mészáros Márton esetében sem történt meg!
   Baranyai egy katolikus iskolában magyar nyelvet és irodalmat tanít, Mészáros pedig továbbra is tanársegéd maradhatott a Károlin, MERT KULCSÁR-SZABÓ (ALIAS HANSÁGI) ÁGI VÉDENCE ÉS SZOROSAN MÖGÖTTE ÁLL, MINDENBEN SEGÍTI.

   EZ AZTÁN AZ “ERKÖLCSI” KIÁLLÁS!

   • Dieb said

    Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes közönséges tolvaj és csaló. Íme a 10 “doktorandusza” (méghogy az övé!):

    http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323

    Ebből egy elsőéves, kettő helyből halasztó 0. éves. 7 hallgató viszont már végzett. Hogyan születhettek Hansági neve alatt rögtön végzett doktoranduszok, amikor tavaly még egy sem volt?

    Úgy hogy lopta, rabolta, kizsarolta őket. Dékánhelyettesi hatalma és apósa neve segítette ehhez hozzá. A szabályzat szerint csak az első 3 szemeszterben van lehetőség téma- és témavezetőváltásra, ha utóbbit a témaváltás indokolja.

    Ám Hansági nem ezt tette, hanem témástul, készültségi állapotostul rabolta el kollégáitól a doktoranduszt, aki ahhoz önként és lelkesen adta az aláírást. Úgy, mint Mészáros, 17 nappal az éles védése előtt. A legtöbbet Himától, de Berthától és a halálba kergetett Szigetitől is. Ez a gátlástalan személy nemcsak tolvajszarka, hanem hullarabló is – a szó legszorosabb értelmében.
    Tessék becsületsértésért feljelenteni minket! Ezt ugyanis tényleg be tudjuk és be is akarjuk bizonyítani: hogy kerül Hansági neve 20. századi családregény, Kosztolányi- vagy Krúdy-témák mellé? Hol van a korábbi témavezető véleménye, hol van a váltás szakmai indoklása, hol van a másfél éves határidő betartása?
    Ez a szerencsétlen frusztrált tehetségtlen akarnok csak mások munkájának és eredményeinek lenyúlásával képes felkapaszkodni az uborkafára.

    És mások nevének a lenyúlásával: nevezetesen a Kulcsár-Szabó névvel. Mindent kihoz ebből a névből – azt is, amit lehet, se még azt is, amit nem volna szabad.

   • jhnnsclvn said

    Ez fontos téma. Érdemes posztot szentelni annak, hogyan sérti meg a témavezetésváltással Hansági és Hermann a saját maguk által alkotott szabályzatot. Példátlan az a kampány, amit a témavezetések összeharácsolásáért ezek folytatnak. Persze, ígéretekkel. Aki ösztöndíjat akar, az már elsőéves korától, sőt, a legelső órától kezdve Hanságinak nyal, mert tudja, hogy az majd Kulcsár-Szabóként megjutalmazza. Mindenki előtt Mészáros példája lebeg, és a Mészáros-utánzaté, Bodrogi Csongoré. Ezek erre vannak programozva: minél beljebb Hansági hátsójába.

   • jhnnsclvn said

    Majd fölnyomjuk ide férjeura, Szabó hangját, amikor amellett érvel, hogy témának és témavezetői munkásságnak összhangban kell lennie. Ezt arra mondja, hogy Mészárosnak egyesegyedül csakis ő lehet a témavezetője, sem a 19. százados Hanságinak, sem a 20. százados Himának nem lehet azt eladnia (a disszertációnak nem nevezhető konglomerátum nagyobbik fele 20. századi magyar irodalom). Csak akkor hogyan írhatta át Szenci Molnár kutatóként Riskó Enikő Hermann Hesséről szóló dolgozatát a saját nevére, és mit keres a középkoros angol szakos Petrőczi egy 20. századi író, Cs. Szabó Lászlóról szóló dolgozat mellett? Riskó Enikő csakis azért nem kapott oklevelet, mert Szabó a disszertációs első lapjára beleíratta vele a saját nevét, mint témavezetőét. És EDHT-elnökként ezt nem hogy jóvátette volna, hanem még bosszút is állt szegény lányon.

   • Kattogó said

    Ez a név- és személyiségzavaros cezaromán freak nem semmi. A témái között kétszer is szerepel az “összehasonlító irodalom”:

    http://www.doktori.hu/index.php?menuid=139&sz_ID=1323

    Mit mivel hasonlít össze ez a szerencsétlen EGYNYELVŰ? Nem tudja, hogy az összehasonlításhoz legalább 2 dolog kell – egy ilyen, meg egy olyan. Az orosz szakról kibukott. Épp az a nyugger buktatta ki, akivel most kölcsönösen egymás valagát nyalják. Németül meg már bemutatkozott Janetzke nagykövetasszony üdvözlésekor. Már a második mondatba belesült, miután több hibát ejtett. Igaz, Mészárost németből lenyelvvizsgáztatta. De valahogy a szegediek nem erősítették meg a “kiváló” nyelvvizsga-eredményt.

   • Monoglott said

    Kattogó! Kikérem maganak az egynyelvűek nevében, hogy azt a halandzsát, amit ez a minden tekintetben zavaros személyiség “tudományos diskurzusként” előad, Te nyelvnek nevezd. Ez nem nyelv, és ami ezt a zagyvaságot artikulálja, az nem emberi hang. Egy kattogó pénztárgépnek is kellemesebb az orgánuma (bár ezért a megjegyzésemért elnézést kérek, mert erről a testi defektusról a szerencsétlen lúd nem tehet. Arról azonban igen, hogy olyan gyakran hallatja, és hogy mindenkinek leüvölti vele a fejét. Úgyhogy mégsem szégyellem magam azért, amiért szóba hoztam.)

 15. […] Posted in HungarianCalvinistUniversity | Tagged: Peter Balla | Szerkeszt | 31 Comments » […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: