Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Accreditation Board in the lime-light (A MAB-on az ország szeme)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 28, 2010

Október 1-én dönt a MAB a Károli Református Egyetem akkreditációjáról:

http://www.mab.hu/a_friss.html

Olyan intézményéről, amely semmilyen szinten nem autonom.
A Felsőoktatási törvény 1. § (3) f) értelmében az intézmény vezetőit pályázati rendszerben, demokratikusan választja meg.

A demokratikusan megválasztott rektort, Szűcs Ferencet, 2 évvel ezelőtt megpuccsolták, és azóta csak Fenntartó által megbízott rektorhelyettes irányítja az intézményt, teljesen törvénytelenül. Ez az ideiglenes és átmeneti állapot már 2 éve tart. Rektori pályázatot csak másfél évvel ezelőtt írtak ki egyszer, sikertelenül, és azóta nem történt új kiírás. A rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettest, Balla Pétert, id. Hegedűs Loránd vejét és ifj. Hegedűs Loránt sógorát, a Fenntartó jelölte ki. Balla Péternek az intézmény vezetésére nincs legitimációja, hiába biggyeszti ki a honlapra a megbízását.

Fenti törvény lábbal tiprását maga az egyetem dokumentálja:

“156/2008. (X.27.) sz. Szenátusi Határozat

A Szenátus – a Fenntartó 2008. október 22-én kelt 130912/1/2008. Eln. iktatószámú levelében kifejezésre juttatott elvárásával szemben – megerősíti 152/2008. (10.01.) sz. hozott határozatát, miszerint „A Szenátus felkéri dr. Szűcs Ferenc rektort, hogy az új rektor köztársasági elnöki kinevezésének napjáig lássa el a törvényben meghatározott feladatokat.„

Jelen esetben – az ügy fontosságára tekintettel – a Szenátus a 156/2008. (X.22.) sz. határozatot az alábbi indoklással látja el:

A Szenátus kifejezi, hogy döntése mind a jogszabályoknak, mind a saját szervezeti és működési szabályzatának megfelel. Hivatkozott határozatával a Szenátus jogszerű keretek között éppen az Egyetem jogszerű működésének fenntartása érdekében intézkedett, amikor a rektori feladatok további ellátására az új rektor Köztársasági elnöki kinevezésének napjáig felkérte a Köztársasági Elnök által kinevezett rektort, aki a feladat ellátását addig az időpontig elvállalta. A Szenátus megállapítja, hogy döntése meghozatalakor a rektor sem átmenetileg, sem huzamos ideig, sem tartós távollét, sem egyéb okból nem volt akadályoztatva a rektori feladatok ellátásában. A Szervezeti és Működési Rend 31. § (5) bekezdésének meghatározása a jelen szituációtól eltérő, más élethelyzetre vonatkozik.

A Szenátus álláspontja szerint a fenntartó intézkedése sérti a felsőoktatási intézmény Ftv-ben biztosított önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit.”

Fenti dokumentáció azóta számos újabbal egészült ki. Szabót és Domokost felülről ültették az egyik napról a másikra leváltott Kulin és Kapa helyébe, majd a bukott Szabó utódját, Sepsit is, hasonlóan elődjéhez, a zsinati elnök jelölte ki. Demokratikus, több jelöltes, szabad választásról egyik esetben sem beszélhetünk, legfeljebb látszatválasztásról a túlreprezentált HÖK segítségével. Bár docenstől fölfelé a felsőoktatási törvény értelmében kötelező a pályázati rendszerben történő alkalmazás, ezt a Károlin nem tartják be. A Szenátusi határozatok tele vannak törvénytelen, pályázat nélküli docensi és professzori kinevezésekkel. Törvénytelen a stratégiai igazgató posztja, továbbá a rokonok egymás alá-fölé helyezése – többek között. A szabálytalanságok és törvénysértések minden szinten megvalósulnak, pl. az oktatásban, ahol azok, akikkel a szakot akkreditálták, gyakorlatilag ki vannak zárva az oktatásból, és gyakran fokozat, sőt diploma nélküliek oktatnak helyettük. A témavezetéslopások a doktori iskolákban nyíltan, sőt, szervezetten zajlanak.
A Felsőoktatási törvény 1. § (3) g) pontja biztosítja az önálló gazdálkodás lehetőségét a fenntartó által rendelkezésre bocsátott és saját tevékenység révén szerzett forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal.

A 2010-es költségvetési táblázat szerint a Fenntartó egy fillérrel sem járul hozzá az egyetem működéséhez:

De ugyanakkor a Fenntartó nemcsak beleszól az egyetem gazdálkodásába, hanem még saját adósságát is az egyetemre terheli rá. Ez is dokumentált a Szenátusi Határozatokban:

“A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa

2009. május 27. napján tartott ülésének határozatai

104./2009. (05.27) sz. Szenátusi Határozat

a./ A Szenátus támogatja 14 millió Ft erejéig kölcsön felvételét a KDB Banknál rendelkezésre álló hitelkeretből.

b./ A Szenátus hozzájárul az előterjesztett tagi hitelszerződés szerinti feltételekkel tagi hitel nyújtásához a Színház- és Film Intézet Kft. részére.

c./ A Szenátus az előterjesztés szerint támogatja a Színház- és Film Intézet Kft 2009. évi pénzügyi tervének elfogadását.”

Kíváncsian várjuk, mit kezd tehát a MAB azzal az intézménnyel, amelyben oktatás helyett jobbára pénzmosás folyik, amelynek nincs rektora, csak rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettese, aki sportot űz az elbocsátásokból, minden valószínűség szerint azért, hogy az oktatásra átutalt állami támogatásból minél nagyobb összegeket szabadíthasson fel nem oktatási célokra. Hogy akkor mire? Erre egészen kézenfekvő magyarázatok vannak:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/03/finances-and-politics-of-the-vice-rector-balla-balla-%E2%80%9Djobbikos%E2%80%9D-penzugyi-jateka-a-karolin/

55 hozzászólás to “The Accreditation Board in the lime-light (A MAB-on az ország szeme)”

 1. Teatron said

  Ez a gyanús Kft Csányi János biznisze, aki a debreceni Csokonai Színház igazgatója volt, akit pénzügyi szabálytalanságok miatt kirúgtak. Bölcskei neki játszotta át azt a pénzt, amit az egyetem költségére felvetett Kovács Barnabás stratégiai igazgató testvérének a koreai bankjából.

  • zsinati illetékes said

   Ez a Csányi Bölcskei haverja és üzleti partnere, vele rendeztették tavaly a május 22-i parádét. Nyilvánvalóan az egyetem pénzét használták fel legjobb esetben egyházi kiadásokra, ha nem privátra is. Bölcskei nem tudja, mi az, hogy egyetem, de azt nagyon tudja, mi az, hogy pénz. Az egyetem az ő számára pénzeszsák.

  • ZsoltCsaba said

   Ez a Kft több mint gyanús. Semmi köze az egyetemhez. A Fenntartó parancsára hozták létre és hagyatták jóvá a szenátussal a költségvetését, amelyik azt sem tudta, mit hagy jóvá. Kivéve Kovács Barnabást, akinek a testvére a KDB koreai bank alelnöke:

   “76./2009. (03.25.) sz. Szenátusi Határozat
   A Szenátus jóváhagyja a Színház és Film Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését és kéri a Cégbíróságot a társaság bejegyzésére.”

 2. jobbika said

  A cég tevékenysége
  9/1. Szakmai középfokú oktatás
  Főtevékenység.
  Bejegyezés kelte: 2009/04/07
  Hatályos: 2009/04/07 …

  A tag(ok) adatai
  1/1. Károli Gáspár Református Egyetem
  HU-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
  Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám: FI 44189 (intézményi azonosító)
  A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.
  A tagsági jogviszony kezdete: 2009/03/31

  1/2. Csányi János (an.: Erdős Mária)
  A tagsági jogviszony kezdete: 2009/03/31

  A képviseletre jogosul(tak) adatai
  13/1. Csányi János ügyvezető (vezető tisztségviselő) (an.: Erdős Mária)
  A képviselet módja: önálló
  Jogviszony kezdete: 2009/03/31

 3. jobbika said

  Mérleget nem tettek közzé, így a cég pénzügyi helyzete nem látható. Valamit módosítottak most szeptemberben a cégben, de ez még nincs bejegyezve a bíróságon, mert visszadobták hiánypótlásra.

 4. jobbika said

  Rectornak szerettem volna írni. Megértettem, hogy Balláék nem akarnak értelmes embereket. Ezen túltettem magamat és azt próbálom itt erőltetni, hogy Ballát kell elmozdítani minisztériumi segítséggel, Bölcsit megkerülve. Úgy tűnik, hogy az itt írógató jó reformátusokat, csak a saját egyetemünk bezáratása érdekli. Érthető ez is, hiszen őket meg kirúgták….. De azért jár ide egy-két hallgató is, munkavállalók is vannak, akik ebből élnek, de ez nem szempont.
  Nem utolsó sorban, figyelve a károlis eseményeket, kezdem megélni a reformátusságomat és nem hagyom, hogy ez új minőségemben akár akár Balla, akár a blogolók szégyent hozzanak rám. Miből lesz a cserebogár, avagy Isten útjai kifürkészhetetlenek!

  • jhnnsclvn said

   Tévedsz Jobbika. Mi mindnyájan ősi protestáns családokból származunk, és nem bezáratni akarjuk az egyetemünket, hanem visszavenni az ateista kóklerektől, mint Kulcsár-Szabó-Hansági, Hermann, Kovács Árpád, az elfajzott Szabó András és a pszichopata, hitetlen, ostoba és nevetséges Balla. Meggyőződésünk, sőt, dokumentálni tudjuk, hogy nevezetteknél sokkal értelmesebb dolgokra tudnánk oktatni az ifjúságot. Az ellen küzdünk, hogy ezek a bitorlók sajátítsák ki a mi egyetemünket, éppen a legjobb protestáns értelmiséget szorítva ki belőle.

 5. jobbika said

  Ezt értem, azért írok ide.

 6. Teatron said

  Csányira rábízni 14 milliót, ráadásul az egyetem pénzét, kb annyi, mint kecskére káposztát. Egyáltalán minek kellett ebbe az egyetemet belerángatni? Miért nem vett fel Bölcskei a saját zsebére kölcsönt, vagy az egyházéra? Csak nem arról van szó, hogy Bölcskei az egyetem pénzét a sajátjának tekinti?

 7. Bölcs Kérdés said

  Minek alapítanak egy külön céget Bölcskei bizalmasának az egyetem pénzéből, amikor az egyetemen is van színháztudományi képzés?

  • FarkasTorok said

   Persze az is egy további – korábbi! – kérdés, hogy mit keres a Kálvinról elnevezett református egyetemen a színháztudomány, pontosabban mi köze van azokhoz az értékekhez, amelyeket az alapítók lefektettek az egyetem alapításakor?

   Arról nem is beszélve, hogy az Irodalomtudományi Doktori Iskolába hogyan épülhetett be ez a téma? (Ahol azonnal – minden előzmény nélkül – törzstag lehetett Jákfalvi Magdolna!)

   Persze ebben az iskolában amióta Kovács Árpád vezeti bármi megtörténhet: hiszen ez az a doktori iskola, ahol csalás történt: súlyosan visszaélt Hansági Ágnes egy témavezetettje és támogatottja (Mészáros Márton – a jelenlegi mb. rektor rokona) valamint a Szabó András (exdékán) és b. neje: Petrőczi Éva és a témavezettje: Baranyai Katalin a doktori (PhD) fokozatokkal, aminek következtében ez a doktori iskola kimerítette etikailag és jogilag a törvénytelenséget. Ezért a működése is kétséges, melyet a MAB tavaly redukált.

   És ide érkezett (szerződtették!) haknira Jákfalvi Magdolnát – mnden bizonnyal már csak egy szezonra, hiszen ez az utolsó évadjuk.

   Ismerjük a közhelyet: színház az egész világ! – na de a színházasok anyagi megterhelése is sok az egyetemnek, de a Csányi-botrány már túlzás.

   Bölcskeinek most már nem csak az erkölcsi felelősségét kell fölvetni, hanem a jogit is, hiszen aez a fajta hűtlen kezelés az egész társadalmunkra nézve veszélyt jelent!

 8. DLA said

  Lehet hogy azért, mert Csányinak nincs meg a DLA fokozata, amivel egyetemen taníthatna?

  • Bölcs Kérdés said

   Ez egy nagyon fura biznisz. Jobbika feltette a cégjegyzéket. Eszerint Csányi cége nem is felsőfokú, hanem középfokú színioktatással foglalkozik. Az egyetemen pedig csak felsőfokú oktatás folyik, középfokú nem.

   Miért kellett ehhez a bizniszhez az egyetemnek 14 millió forintot felvennie?
   Miért épp egy koreai banktól?
   Micsoda véletlen, hogy ennek az alelnöke épp a teljhatalmú stratégiai igazgató, Kovács Barnabás édes testvére!

 9. jobbika said

  A Cégbíróságon némi föníciai ellenértékért bárki kikérheti a többi iratot is (társasági szerződést például). Persze, ezeket elvileg a Szenátus tagjai, akik szavaztak róla, is láthatták. De érzésem szerint bárki kikérheti a Rektortól. Fáradt vagyok végignézni a honlapon az szmsz-t. Johannes, azért te ne menj oda Kálvinnak öltözve. Most éppen valamit módosítanak rajta. Nem tudom mit, de ahhoz is kellett volna a Szenátus, ha érinti a társasági szerződést. A középfokút azért nem is kérdeztem tőletek, mert itt minden előfordulhat. Bölcskei bölcsiben egy középfokú képzés akár nagydoktorival és végződhet.
  Mi az, hogy alelnök egy kft-ben? Ez olyan, mint Balla rektori tisztsége: nincs.

  • Teatron said

   Ez nagyon úgy néz ki, mintha egy privát bizniszről lenne szó, az egyetem költségén: Csányinak egy középfokú színi iskolát kellett alapítani, mert a Csokonai Színházból seperc alatt kivágták. Számla nélkül teljesített kifizetéseket a színház pénzéből.

  • Rector said

   Jobbika, érted most már, miért nem szabad akkreditálni a Károlit? Hogy nincs színvonal, és a vezetők hamiskártyások, vagyis a nagy neveket papíron felmutatják és a selejttel oktattatnak, az csak egy dolog. De a másik, még ennél is fontosabb ok, hogy a Fenntartó és csapata az államtól az oktatásra folyósított összeget nem az oktatásra fordítja vissza. A pénzcsapot el kell zárni, mégpedig azonnal. Ha a MAB ezt nem teszi meg, hanem ilyen-olyan ejnye-bejnyékkel és feltételekkel folytatja a pénz folyósítását, akkor tudatosan támogatja a hűtlen kezelést.

   • Bloggerjogász said

    Ha a Fenntartó az egyetemi normatívával a sajátjaként rendelkezik (azaz jelen esetben kölcsön- vagy örökbe adja a cimborájának), az a Btk. 317. § szerint sikkasztás; ha „a céljelleggel nyújtott támogatást a jogcímétől eltérően használja fel”, az a Btk. 288. § (2) bek. értelmében jogosulatlan gazdasági előny megszerzése. Ha a MAB ennek tudatában tovább folyósítja Bölcskeinek ezt az összeget, akkor bűnrészességet vállal.

    A MAB-ot is felelősségre lehet vonni büntetőjogilag.

   • FarkasTorok said

    A pénzcsapot nem csak az egyetem érdekében kell elzárni (hiszen Bölcskei által Ballaáékon keresztül a további eladósítása a fenyegető valóság!), hanem az egyházunknak is elevenébe vág, hogy az a bizonos pénzcsap elzáródjon, mert Bölcskei az egyházat is anyagilag és erkölcsileg teljesen tönkreteheti.

    Nem elég Bölcskeinek az államtól kapott hivatalos anyagi keret! Már más forráshoz nyúlt. Majdnem egy refromátus bankot hozatott létre korábban, szerencsére ez nem sikerült.

    Most abban reménykedik ez az júdásszerű püspök-elnök, hogy az állam (Fidesz-kormány) támogatja az egyházát (egyházunkat!) és ennek ő is a haszonélvezője lehet, mint első számú vezető és főtárgyaló: és akkor a lehívott állami extra “segítségből” betömhet más lukakat – olyan adóssácsapdákat, amelyeket önmaga ásott az elmúlt években (pl. tavaly május 22-e miatt!)…

    Itt most már Bölcskei az első számú károkozó és (köz)ellenség, Balla meg a pár fős csapata pedig a második, hiszen ők is ebből élősködnek és közben református (keresztyén!) szólamokat szajkóznak, ezzel hitelesítve a csalásokat és a sikkasztást.

 10. Senator said

  76./2009. (03.25.) sz. Szenátusi Határozat
  A Szenátus jóváhagyja a Színház és Film Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését és kéri a Cégbíróságot a társaság bejegyzésére.
  Felhatalmazza a KRE mint tag képviseletében eljáró dr. Vargha András rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettest, hogy a nonprofit, közhasznú gazdasági társasággá történő átalakítás érdekében akként járjon el, hogy a nonprofit társaság társasági szerződésében szerepeljenek a másik taggal történt egyeztetésben foglaltak.
  77./2009. (03.25.) sz. Szenátusi Határozat
  A Szentás nem támogatja Csányi János alkalmazását.

  A Szenátus támogatta Csányi Kft-jét, de Csányi alkalmazását nem. Középfokú színi iskolát nem lehet beintegrálni az egyetemi képzésbe. De 14 millát lehet ajándékozgatni.

 11. jobbika said

  Nem szerencsés, amit itt a MAB-ról írtok. Ők nem kezelnek pénzt, tehát sikkasztani, hűtlen kezelést elkövetni nem tudnak a Károli pénzével.
  Gondolom, hogy az akkreditációt sem ők, hanem a miniszter adja ki a MAB és más testületek véleménye alapján. Ha a miniszter nem akarja megvonni az akkreditációt és miért akarna ilyet a Fidesz, mint keresztény párt, akkor lesz a Károlinak valami ideiglenes akkreditációja. Adnak majd x hónapot a MAB kritériumoknak való megfelelésre. Én ezt a forgatókönyvet látom reálisnak.
  Nem is lenne méltányos, hogy a parlament (nép) akaratából létrehozott intézményt néhány csirkefogó miatt meg lehetne szüntetni. Márpedig, ha nem kap normatívát, akkor a Károli azonnal csődbe megy, mert az egyházi támogatás 0 Ft.

  • Bloggerjogász said

   Jobbika, te itt nagyon félreértesz valamit. Biztos nem vagy jogász. Senki nem gyanúsította a MAB-ot sem sikkasztással, sem hűtlen kezeléssel, sem semmilyen pénzkezeléssel. Csakis Bölcskeit, Ballát és co-t. A MAB-ról csak annyit írtunk, hogy ezt nem nézheti tétlenül, valamit tennie kell ennek megakadályozására, mert különben a cinkosuk lesz.

  • Tévedsz Jobbika said

   Tévedsz Jobbika! A kérdést inkább úgy kellene feltenni, hogy miért akarna a Fidesz egy olyan egyetemet támogatni, ahol a vezetők közül igen sokan Jobbikos érzelműek. Talán a Fideszt annyira hülyének nézed, hogy 4 évig dönti ide továbbra is a pénzt, hogy itt Jobbikosoknak nyújtsanak menedéket? Annyi támogatást fog adni a Fidesz, amennyit teret a parlamentben adott a Jobbiknak: semmit! A Fidesz 4 év múlva is nyerni akar, és nem fogja hagyni, hogy a Jobbik ezt meghiúsítsa.

 12. jobbika said

  A pénzcsap elzárásában egyetértünk. Szerintem az Egyetem-Egyház kimenet lezárandó, az Állam-Egyetem csap maradjon nyitva. Maradjon az Egyetem, de autonóm módon. Ehhez választott rektor kell, nem más, mert az nem utasítható az egyház által. A zárjuk be, kössük fel verzió destruktív és remélem, hogy rajtatok kívül senki nem támogatja.
  Nincs kedve ide olyanoknak is írni, akik azért szorítanak, hogy a Károli akkreditációja megmaradjon azáltal, hogy szakmailag elfogadható embereket hozunk helyzetbe?

 13. Káté said

  Csányit Szabó András és Kulcsár-Szabó ágnes a 2009. március 12-i KT-ülésen lenyomta a BTK torkán. Még csak szavazásra sem bocsátották a kérdést, úgy tettek, mintha Csányi alkalmazását a KT egyhangúlag megszavazta volna, és így továbbították a Szenenátusna. A Szenátus a Csányi-féle OKJ-s képzést leszavazta. De a kölcsön felvételét Csányinak – az egyetem terhére – már nem tudta leszavazni!

  • Teatron said

   Azon az ülésen nyomták le a 3 veszprémi színházast is a Kari Tanács torkán. 2009. március 12-én Szabó András és Hansági megszavaztatta a Kari Tanácsot, akarnak-e színház szakot. A tanácstagok csak a szakról szavaztak,nem alkalmazásokról, de a Szenátushoz ez már úgy jutott tovább, hogy egyangúlag megszavaztak 3 alkalmazást, meghamisítva ezzel a Kari Tanács határozatát: Jákfalviét, Kékesi-Kunét és kissét. A Szenátus március 25-én kinevezte a 3 új oktatót: 1 professzort és 2 docenst – pályázat nélkül:

   77./2009. (03.25.) sz. Szenátusi Határozat
   A Szentás nem támogatja Csányi János alkalmazását.
   …..
   79./2009. (03.25.) sz. Szenátusi Határozat
   A Szenátus támogatja dr. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazását.
   80./2009. (03.25.) sz. Szenátusi Határozat
   A Szenátus támogatja dr. Kékesi-Kun Árpád egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazását.
   81./2009. (03.25.) sz. Szenátusi Határozat
   A Szenátus támogatja dr. Kiss Gabriella egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazását.

   A kinevezésük egyébként 5 nappal megelőzte a veszprémi felmondásukat: egységesen április 1-én mondtak fel. Szabályos pályázatról szó sem lehetett. Akárcsak Kovács Árpádnál, akit 2009. január 21-én neveztek ki január 1-i visszamenőleges hatállyal, mert január 1-én rúgták ki Veszprémből. Visszamenőleges pályázat pedig nincs.

   • Káté said

    Az a Kari Tanács ülés horrorisztikus volt. Aki ott felszólalt, kérdést vagy kételyt fogalmazott meg a színházasokkal kapcsolatban, azonnal röpült. Pl. Császi Ildikó, aki az életvitelszerűen Udinében tartózkodó Honti László tszv képviseletében járt KT-ülésekre, kérdezni mert valamit, ami nem tetszett Hanságiéknak. A következő KT-ülésre már lecserélték Fóris Ágotára, akit most már – hiányzó szakirányú végzettsége ellenére – a magyar nyelvtud tsz élére állítanak, a nyugdíjba vonuló Honti helyett. De repült Komlósi Piroska is a tanszéke éléről és egyúttala KT-ból, mert ő is kételkedett a szak értelmében. A Szenátusban Kelemenné Farkas Márta, a lektorátus vezetője, meg merte kérdezni, mire lesz jó a károlis színházas diploma, amikor egy köpésre van a spéci diplomát kibocsátó színházművészeti. Azonnal kirúgták a Szenátusból. De a leglátványosabban HIma Gabriellával számoltak le. Ő szakmailag dícsérte a 3 veszprémi kollégát, ugyanakkor felszólította Hanságiékat, hogy tartsák be a törvényes rendet: írjanak ki pályázatot, majd titkos szavazással döntenek. Hanságiék a következő KT ülésen megszervezett puccsal kirakták őt, aki akkor még a Doktori Iskola vezetője volt, a doktori iskolából, és azonnal elvették az óráit is.

   • Demokrata said

    Kb. ilyen szép, nyílt, derús és őszinte légkörben zajlottak a KT ülései a Duplaszabó diktatúra idején.

   • Grammaticus said

    Ezért lett Fóris kiszemelve a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetőjévé, a magyar nyelv oktatásának irányítására – magyar szakos diploma nélkül. Az alapvető követelménnyel sem sendelkezik: szakos diplomával!!! Viszont befogja a száját, ha a KT kényes kérdést tárgyal.

    Ez szakmai kérdés. És ha a szakmai érdek veszélyben van, a MABnak kell fellépni, nem a bíróságnak. (Ezt Jobbikának mondom.)

   • Korifeus said

    A BTK szürke eminenciása sosem szakma szempontok alapján választja ki a kádereket, hanem hogy ki erősíti az ő hatalmát. Fóris teljesen alkalmatlan az olasz-spanyok diplomájával a magyar nyelvészek élére, mint ahogy Kovács Árpád az orosz szakos és Petrőczi az angol szakos diplomájával a magyar irodalmi tanszékre. A magyar szakos diploma egy magyar szakost képező magyar nyelvészeti v irodalmi tanszékre alapvető követelmény, a legszükségesebb minimum. Hogy nem is szerepel a pályázati kiírásban, az azt érvénytelenné teszi.

 14. jobbika said

  Ezeket a határozatokat meg lehet támadni. Biztos le van írva az szmsz-ben, hogy mi a módja. Ha ott nincs, akkor a felsőoktatási törvényben.
  Ha mindenről lekéstetek, akkor marad amit már milliószor mondtam, a törvényességi felülvizsgálat.
  A MAB-nak nem feladata, hogy ilyet végezzen.

  • Bloggerjogász said

   A MABnak kifejezetten feladata, hogy az egyetem működésének törvényességét ellenőrizze. És ha nem működik törvényesen, szüntesse meg. Ezt a minden törvényt megsértő maffiát meg kell szüntetni. Semmilyen más törvényes megoldás nem képzelhető el, mint pl. időhúzás, feltételek szabása. Utóbbi értelmetlen, mert Bölcskei-Balla-Kovács Barnaby úgysem teljesítik. Balla és Kovács működése, funkciói eleve törvénytelenek. De a pénzt, azt akarják. ENNEK A BŰNSZÖVETKEZETNEK NEM SZABAD PÉNZT ADNI!

 15. Senator said

  Érdemes időnként lementeni a szenátusi határozatokat, mert szerintem utólagosan változtatják, azaz hamisítják őket. A tárolt változat és az aktuális nem mindig fedi egymást. Egy feljelentésre ez is jó lesz.

 16. Újreformátus said

  A BTK szürke eminenciása ugye a névzavaros dékánhelyettes, a hol Hansági, hol Kulcsár-Szabó Ágnes? Az ő prioritásai nyilvánvalóak: hatalomépítés és a KSzE gyarmatbirodalom expanziója. A gyarmat benépesítése egyházidegen elemekkel: Kovács Árpád, Fóris, Jákfalvi, Kiss Gabriella… Ezeket az arcokat mind Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnesnek köszönhetjük, aki szakmailag és erkölcsileg szétzüllesztette a református egyetemet.

 17. French Hostess said

  http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=95:uj-dekan-a-karoli-gaspar-reformatus-egyetem-boelcseszettudomanyi-karanak-elen-&catid=1:friss-hirek

  Egy demokratikusnak álcázott szavazáson a püspök által felülről beültetett szervezkedő háziasszony megnyerte a saját maga által saját magának kiírt, saját testére szabott pályázatot. Törvénytiprás a köbön. Lemásolták Domokos Andrea “beültetését”.

 18. Congratulation said

  A legnagyobb poén, hogy Halász Krisztina PR referenssel gratuláltat magának. Ugggyan már! Minek ez a képmutatás? Igazán gratulálhatna főtitkárként saját dékáni önmagának, ha már ebben a pályázatban a gratuláción kívül minden egyszemélyes volt.

  A Károli másolja a kommunista diktatúrák választásait: egy párt – egy jelölt. Csak semmi meglepetés! Kínos kihozni egy háziasszonyt győztesnek, akinek még a PhD-ját se látta senki, ha van igazi jelölt is.

 19. jobbika said

  Ez nagyon édes. Ki ez a Tepsi Füles és mit akar? Én egy kicsit aggódnék, hogy nincs egy rendes rektor által dedikált megbízásom. Biztos azért titkos a phd, mert a napra lehet inkább nézni, de arra nem.
  Az itt emlegetett bölcsészkari dékánok közül egyedül Kulin Fletót ismerem. Sokat “köszönhet” neki az MDF 😦 Tepsi az ő szellemi gyermeke, vagy csak a gyökér Bölcskei, akarom mondani Bölcskei gyökér a közös pont?

  Van valami hír a MAB ülésről?

 20. ZsoltCsaba said

  Nem győzök ámulni ezen a költségvetési táblázaton. A “Balla jobbikos pénzügyi játéka” c. poszt már elég alaposan elemezte az ÁJK 247 és a BTK 143 milliós többlettermelésének eltűnését valamint a központi egységek elképesztően nagy hiányát: 282 millió. Hogy lehet ez? A központi egységek ugyanis a már úgyszólván kiürült Rektori Hivatalból és néhány egyszemélyes alibi-intézetből állnak (Puritanizmus, Kremlinológia). A személyi juttatások 128.660.400 meghaladják a Nagykőrösi tanítóképzőét és messze meghaladják a HTK-ét, a kecskeméti képzését, a Lektorátusét. Ennél csak a Bölcsészkaré lényegesen magasabb, de ott tengernyi oktató van, sokkal több a szükségesnél. És aránytalanul magas az ÁJKhoz képest is (243 millió), amely majdnem annyi pluszbevételt termel, mint amennyi deficitet a központi egységek.
  Hova lesz az a rengeteg személyi juttatás, ha a Rektori Hivatal úgyszólván üres? (1 rektor és 3 rektorhelyettes helyett már csak egyszem rektorhelyettes van)

  Vagyis: mennyi a fizetésük a még állva maradt rektori hivatali dolgozóknak – Balla Péternek, Kovács Zsolt Csabának, Kovács Barnabásnak és Sepsi Enikőnek?

  • Kisjogász said

   Az a pár emberből álló a rektori, amelyik ráadásul csapnivalóan működik, 2x annyiba kerülnek, mint az egész jogi kar (ugyanannyi a deficitjük, mint a mi plusszunk). Itt valami nagyon nagy gáz van a pénzügyekkel.

   És ez mind állami pénz, meg a hallgatók befizetése! Egy fillér sincs ebben az egyháztól.

   Ki tart fenn (el / ki) akkor kit? A püspök az egyetemet vagy az egyetem a püspököt?

 21. […] The Accreditation Board in the lime-light (A MAB-on az ország szeme) […]

 22. Gödöllői said

  A városban mindenki utálja ezt a gátlástalan, erőszakos családot, akik helyi kiskirályként viselkednek. A családban van egypár ügyvéd is. Hogy MarciPista már két bűnügy gyanúsítottja, összehívták a családi kupaktanácsot. Arra jutottak, hogy Mészáros Istvánt követségbe küldik Bölcskeihez, Bölcskeit pedig követségbe Orbán Viktorhoz, azzal a kéréssel, hogy azonnal állítsa le a MarciPista elleni nyomozásokat. Ha Bölcskei vonakodna, akkor a család megzsarolja: feltárják a nyilvánosság előtt Bölcskei Gusztáv besúgó-múltjának általuk jól ismert részleteit, és MarciPista már nemcsak a tanórákon énekli el a “Besúgó-dal”-t, hanem végighaknizza vele az országot, és színpadon fogja énekelni. Vagy kimossa Bölcskei MarciPistát a börönből, vagy elkezd nagy ívben besúgózni az egész család.

  • prudens said

   Ezt még Mészáros intellektuálisan nem túl jól eleresztett tagjai se gondolhatják komolyan: Bölcskei ráveszi (???) a miniszterelnököt, hogy az állítson le egy nyomozás köztörvényes bűnügyben.
   Ezt a kognitív teljesítményt még ilyen retardáltaktól se vártam.

 23. BALLAszt said

  Ezt a félkegyelmű Ballát végre ki kellene már rúgni.

 24. Seelensorger said

  Balla Péter rögeszméje, hogy Isten nevében cselekszik, és Jézus Krisztus támogatja az ő törvénytelen és erkölcstelen uralmát, bizonyítja, hogy ő egy szerencsétlen, szellemileg visszamaradott lény. Hogy az ő regiszterében maradjunk, és úgy fogalmazzunk, hogy ő is megértse: a külvilág csak Balla Péter Sátánnal kötött szövetségét látja bizonyítottnak. Ezt viszont többszörösen.

 25. BALLAszt said

  Az értelmi fogyatékos Balla a legistenkáromlóbb az összes református között. Ennyiszer még senki nem vette hiába szájára Isten nevét, mint ő.

 26. Seelensorger said

  Hallom, hogy Balla Péter lelkész, az Újszövetség professzora hamis tanúzásra készül, azaz megszegi az evangélikusok számozása szerint a nyolcadik, a református számozás szerint a kilencedik parancsolatot.

 27. krakowia said

  A Károli Egyetemet a Kulcsár-Szabó család tette tönkre. Az APÓS egyszerűen lenyúlta, ide exportálta az ott kiselejtezett seggnyalóit, oktatót vagy doktoranduszt, utóbbiakat persze állami ösztöndíjjal, megfosztva tőlük a károlisokat: Venásch, Virágh, Bodrogi. De az ostoba MENYnek még ez is kevés volt. Olyan erőszakosan nyomult, hogy szétrobbantotta az egész egyetemet. Még a Nagykovácsot és a Kiskovácsot is idehozta.

  Minden forradalom a hatalom túlkapásaival kezdődik. A Károlis forradalmat Hansági rémuralma váltotta ki. A megoldást is vele kellene kezdeni. Nagy ívben kivágni, hogy soha többet ne jöjjön vissza. Nem halna éhen akkor sem, ha munkanélküli lenne, mert már annyit raboltak és harácsoltak. De már van állása Szegeden. A nyalogány nyalogánya, Pál József, aki újból a rektorhelyettességig nyalta fel magát az új rektor ánuszában, már felvette őt Szegedre:

  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=189&tip=TV&diID=139

  Kulcsár-Szabó rosszabb, mint Hellerék. Minden pályázatot ő nyúl le. Beír ürügyne még másik 70 embert, mint a 168 órának nyilatjkozta, de a többségnek nem ad egy fillért sem, hanem a Károlival jutalmaztatja őket: állással, doktori ösztöndíjjal. Nem ártana az ő pályázati költségvetéseit is átvizsgálatni. Hány alibi-tétel szerepelhet azok között.

 28. […] világbajnok Bölcskeinek. Hitelt, amelyet majd az egyháznak vagy – amint erről a 2009 május 27-i szenátusi határozat tanúskodik – az egyetemnek kell kiegyenlítenie. Mert hogy akkor a társadalomnak vagy […]

 29. free pay said

  Thank you for another informative website. Where else could I
  get that type of info written in such a perfect way?
  I’ve a project that I’m just now working on, and
  I have been on the look out for such info.

 30. […] és Film Intézet 14 millió forinttal történt támogatása kisebb volumenű sikkasztás, de sikkasztás volt, hiszen az OKJ-s képzésnek semmi köze nem volt az egyetemi struktúrához. A pénzt Csányi […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: