Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Record (EDHT-jegyzőkönyv 2009 május 11)

Posted by jhnnsclvn - október 12, 2010

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
REKTORI HIVATAL

1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Tel.: (00-36-1) 455-90-60
Fax: (00-36-1) 455-90-62
OM az.: FI44189
Ikt: 361/09/RH

J E GY Z Ő K Ö NY V
az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 2009. május 11-i üléséről

Jelen vannak: Dr. Szabó András Elnök, Dr. Hima Gabriella, Dr. Pethő Sándor, Dr. Tanka
Endre, Nemeh Diána, Dr. Vanó Renáta jegyzőkönyvvezető
Meghívott: Dr. Prekker Judit főtitkár, Prof. Dr. Balla Péter rektori teendőkkel megbízott
rektorhelyettes

Az Elnök üdvözli a megjelenteket, 14 óra 10 perckor megállapítja, hogy az ülés nem
határozatképes.

Dr. Balla Péter napirend előtt kéri, hogy amennyiben a doktori iskolákhoz az egész
egyetem érdekét, pl. akkreditációt érintő levelezés érkezik, ez jusson el másolatban a RH-hoz. Kéri továbbá, hogy az ülés során együtt fáradozzon a Tanács a DI-k akkreditációja érdekében.
14. óra 15 perckor Dr. Tanka Endre megérkezik. Az Elnök megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet. A Tanács elfogadja a napirendet.

1. naprendi pont: a doktori iskolák MAB akkreditációjának jelenlegi állása
Elnök ismerteti, hogy az Állam- és Jogtudományi illetve az Irodalomtudományi DI 1-1 törzstagja április folyamán kapott a MAB elnökétől egy levelet azzal a kéréssel, hogy dokumentáltan igazolja a témavezetését. Mindkét esetben igazolták, megnyugtató választ küldve a MAB Elnökének. Nyilvánvaló az értékelés még nem a szakbizottságokban folyik.
Vanó Renáta megjegyzi, hogy 2007. őszétől az EDHT-n is többször elhangzott az a kérés, hogy a törzstagok az akkreditációs feltételeknek (formai, tartalmi) való megfelelésre fokozottan figyeljenek, az online adatbázisban adataikat frissítsék.

2. napirendi pont: Az Irodalomtudományi DI akkreditációs helyzete:
Elnök jelzi, hogy a doktori iskolán belül nagy a feszültség. 5 törzstag a témavezetésigazolásra történő felszólítást kapott a MAB-tól (eltérés a hanganyagtól – a szerk.), ezt sajnálatosnak tartja. Belső szabályozatlanság és feszültség jellemzi a témavezetéseket. Az intézmény érdekében belül kellett volna tartani és megoldani a problémát.
Hima Gabriella jelzi, hogy a MAB Elnökéhez 2 bejelentés (eltérés a hanganyagtól – a szerk.) érkezett azzal kapcsolatban, hogy a márciusban fokozatot szerzett 4 volt doktorandusz témavezetése körül problémák voltak.
Balla Péter megkérdezi Hima Gabriellát, hogy mint iskola vezető, milyen utat lát a
doktori iskola megmentésére.
Hima Gabriella szerint a témavezetők közül valaki nem igazol témavezetést.

Vanó Renáta megjegyzi, hogy 2007 ősze óta akkreditációs feltétel, hogy minden törzstag rendelkezzen fokozatos témavezetett volt doktorandusszal.
Pethő Sándor jelzi, hogy a HTK-n működik KDHT, a vezetője és a doktori iskola vezetője ugyanaz a személy. Kívánatos lenne, hogy a BTK Kari Tanácsa is állítsa fel a KDHT-t. A belső szabályozatlanság is kiküszöbölésre kerülne.
Szabó András megjegyzi, hogy a DIT működött.
Hima Gabriella szerint az utóbbi fél évben többször úgy került összehívásra a DIT, hogy ő nem lehetett jelen.
Balla Péter kéri, hogy a KDHT jöjjön létre. Megkérdezi, ha nem Hima Gabriella lesz a vezetője, ezt a többségi döntést, közösségi bölcsességet jó szívvel el tudja-e fogadni?
Hima Gabriella javasolja, hogy várják meg az akkreditáció végét, azt válasszák meg, akit a MAB szakmailag elfogad.
Hima Gabriella nyilatkozata alapján az EDHT megállapította, hogy Riskó Enikő, Baranyai Katalin és Váradi Ferenc esetében a MAB Elnöke által megküldött összefoglaló táblázatban szereplő törzstagok (vö. táblázat MAB általi kiemeléseit: csak Hansági és Hima lett elismerve – a szerk.) folytatták a témavezetői tevékenységet. Mészáros Márton esetében a doktori iskola vezető úgy nyilatkozott, hogy a témavezetését 2004-2007. között ő folytatta, 2007-2009. között pedig Hansági Ágnes.

3. napirendi pont: PhD fokozat odaítélése:
A Hittudományi Doktori Iskola felterjesztése alapján a Tanács egyhangú döntéssel meghozta 7/2009 (V.11.) sz. határozatát, amellyel Tarné Pávich Zsuzsanna számára rite minősítéssel odaítélte a doktori fokozatot.

 

Dr. Szabó András                                                                                    Dr. Vanó Renáta
elnök                                                                                                            jegyzőkönyvvezető

 

Budapest, 2009. május 11.

 

Kiegészítés 2009. május 14-én csatolva
Hima Gabriella észrevételei:
1. A “Hima Gabriella szerint a témavezetők közül valaki nem igazol témavezetést” azzal
indokoltam, hogy álláspontom szerint kevésbé súlyos következményekkel jár egy
hiányos megfelelés, mint egy esetlegesen valótlan állítás lelepleződése. Ezt fontosnak
tartom, mert sehol sem jelenik meg a jegyzőkönyvben, hogy én folyamatosan ezt a két
kockázatot mérlegeltem.
2. A másik észrevételem ehhez a mondathoz fűződik: “Hima Gabriella nyilatkozata alapján az EDHT megállapította, hogy Riskó Enikő, Baranyai Katalin és Váradi Ferenc esetében a MAB Elnöke által megküldött összefoglaló táblázatban szereplő törzstagok folytatták a témavezetői tevékenységet.” Ezt nem tudom, mikor és miből állapította meg az EDHT, de én nem ezt mondtam. Riskó Enikővel kapcsolatban – Prekker Judit kérdésére, hogy Szabó András megbeszélte-e velem a témavezetés megosztását – igennel válaszoltam. Baranyai Katalinról azonban nem mondtam semmit, mert nem tudok semmit. Korábban más összefüggésben azt nyilatkoztam, hogy bukott dolgozatokat nem szerettem volna fogadni, és Baranyai Katalint sem szerettem volna a szöveg lényeges átdolgozása nélkül azonnal védésre engedni, ezt azonban Szabó András akaratom ellenére keresztülvitte.

Dr. Vanó Renáta
jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2009. május 14.

Balla Péter az EDHT-jegyzőkönyv tanúsága szerint is már május elején minden visszaélésről, csalásról, hamisításról tudott, ezeket hallgatólagosan támogatta, sőt, még a törzstagok MAB-bal folytatott levelezéseit is követte. Ezzel szemben vö.:

“13. A MAB megnyugvással vette tudomásul az Egyetem másik két doktori iskolájának és megbízott rektorának elhatárolódását az irodalomtudományi doktori iskolában történtektől.

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/11/04/the-official-version-about-the-phd-program-mab-hatarozat-a-doktori-iskolarol/

Az eredeti EDHT-jegyzőkönyv megtekinthető itt:

EDHTjkv090511

23 hozzászólás to “Record (EDHT-jegyzőkönyv 2009 május 11)”

 1. sola scriptura said

  Teljesen világos: csalás történt, ez filológiailag megállapítható a hanganyag és a jegyzőkönyv összevetése alapján.
  Szabó András a csalás, zsarolás spiritus rectora, Balla passzív, hallgatása azonban beleegyezés.
  Fel kell tenni a kérdést: miért nincs Szabónak, Petrőczinek, Hanságinak egyetlen sikeres védése sem? Mert nem hívták meg egyiket sem témavezetőnek egyetlen doktori iskolába sem. Még Hanságit sem az apósa doktori iskolájába, pedig AKADÉMIKUS ÚR amúgy nem szégyenlős. Még le sen habilitáltatta a MENYét, nyilván, mert SZÉGYELLI, tudja, milyen vállalhatatlanul TEHETSÉGTELEN és MŰVELETLEN.
  Szabó András és Petrőczi két VICCFIGURA, SENKI NEM VESZI ŐKET KOMOLYAN A SZAKMÁBAN.
  Ennek a Csimbumm Cirkusznak szűznemzéssel kell kiizzadni magukból az első sikeres doktoranduszokat, ez lett belőle.

  • Horváth János said

   Teljesen világos: Hima Gabriellát nem lett volna szabad a Károlira tanárnak felvenni (mivel igazi protestáns: nem tartja tiszteletben a munkáltató döntéseit és ellene szegül felettesei utasításának). És persze sok mindent nem lett volna még szabad. Például ennek a blognak sem lenne szabad működnie, mert nem méltó a “református” kritikát gyakorló nevezetre…. De tudjuk: nincsenek véletlenek. Istennek mindennel terve van – az Övéi javára.

   • Prédikátor said

    “Balla Péter megkérdezi Hima Gabriellát, hogy mint iskola vezető, milyen utat lát a doktori iskola megmentésére.
    Hima Gabriella szerint a témavezetők közül valaki nem igazol témavezetést.”

    Vagyis az igaz utat.
    A görbe utat preferáló Ballának ez nincs ínyére.
    Hiba volt Balla Pétert rektori funkcióba helyezni, sőt, hiba volt erre a keresztyén egyetemre felvenni oktatónak, hiszen hazug, képmutató, szemforgató, álájtatos személy. A farizeusok megtestesítője.

   • Makkabi said

    Horváth, az igazi protestáns mindannak az ellenkezője, amit leírtál. Ajánlom Kálvin tanítását a gratia generalisról, és főleg a Római levélhez írt kommentárját. Amiről te beszélsz, az a Jehova Tanúja. Ezek után mindenki átlátja, hogy miért nem méltó ez a blog szerinted a “református kritikát gyakorló nevezetre”. Valószínűleg azért, mert olyanok írnak ide, akik sokkal okosabbak nálad, és akiknek nem tudod eladni a krisztusi mázba öltöztetett, minden bibliai és teológiai alapot nélkülöző, kegyes baromságaidat. Ideje lenne innen lelépned, mielőtt még nagyobb marhát csinálsz magadból, és ez baráti jó tanács. Mert ha tovább írogatsz, én személy szerint is szóról szóra fogom kielemezni a Biblia és a református hitvallások fényében, hogy mekkora orbitális ökörségeket írogatsz.

   • Rector said

    És ideje volna fölállnod a rektori székből is Balla-Horváth, mielőtt végleg bekattansz. A legutóbbi interjúd a becsavarodás ijesztő jeleit mutatja. Azóta már sikeresen bebuktattad a Szabó-bandával az irodalomtudományi doktori iskolát is. Mindenért te vagy a felelős. Ilyen ostoba rektora még sosem volt a Károlinak. Nálad még Kovács Eszter is százszor okosabb volt.

   • Kételkedő said

    Kedves Horváth-Balla! Te tényleg Te vagy?! Minden emellett szól, de szinte hihetetlen! A megnyilatkozásaid alapján annyira nem ismered az életet – nem a könyveket, a Bibliát stb., hanem a mindennapokat, az embereket és így önmagadat sem -, hogy ebben minden józan paraszti ésszel bíró ember felülmúl. Mit csináltál kamasz- és ifjúkorodban, amikor az emberek többsége küzdelmek árán, de megszerzi ezt a tudást?

    Ugyanakkor alapigazságokat is felismersz. Pl. hogy “Hima G. az igazi protestáns”. Persze ezt úgy fordítottad le magadnak a gyakorlatban, hogy : le kell számolnom vele, mert kiállt az igaz hite mellett. De tanulhatnál az önellentmondásodból: miért irtod a protestánsokat?! A másik alaptételed, hogy “nincsenek véletlenek. Istennek mindennel terve van – az Övéi javára.” Nagyon igaz, veled is terve van, most hallatlan fejlődési lehetőséget kínál. Hiszen TE VAGY AZ, AKI “NEM TARTJA TISZTELETBEN A MUNKÁLTATÓ DÖNTÉSEIT, ÉS ELLENE SZEGÜL FELETTESEI UTASÍTÁSÁNAK”! Lelkészként egyetlen felettesed van, és arra utasított, hogy vedd észre Őt a másik emberben – pl. mindenkiben, akit az elmúlt másfél évben üldöztél és kinyírtál! Nem ezt tetted, ezért nincs helyed egy keresztyén egyetemen.

   • Korifeus said

    Ha Hima Gabriellát nem vették volna fel, nem lett volna 1998-ban akkreditálva a magyar szak és 2003-ban a doktori iskola. Ezen az egyetemen 17 és fél év alatt egyedül ő tudott doktori iskolát csinálni. A kari akkreditáció is neki köszönhető. Jó keresztyénként a hátán cipelte az egész kart.

   • Horváth János said

    Kételkedőnek: Jól teszed, ha kételkedsz. Hidd el, sokat nyerhetsz még vele.

 2. sola scriptura said

  Ez a jegyzőkönyv egyszerűen meghamisítja a tényeket a témavezetésekszempontjából. Még a kiegészítés, melyet nyilvánvalóan Hima Gabriella kérésére csatoltak, sem tisztázza a személyeket: HG arra a kérdésre, hogy “megbeszélte-e vele Szabó András Riskó E.-vel kapcsolatban a témavezetés megosztását, igennel válaszolt” – önmagában nem tükrözi a valóságot, azt ti., hogy a dékán egyszetűen ELORZOTT EGY TÉMAVEZETÉST AZ ISKOLAVEZETŐTŐL.
  Szóval: a hanganyag és az írott szöveg összevetésa alapján megállapítható, hogy Balla Péter mb. rektor legalábbis ELTŰRTE SZABÓ CSALÁSAIT.
  SZABÓ CSALT ÉS ZSAROLTA HIMA GABRIELLÁT.
  Ha csak ez a két dokumentum létezne, ebből is igazolható lenne Balla Péter és Sazbó András mélységesen cinikus, korrupt viselkedése.

  • Keresztyén szellem said

   A fenti példából is nyilvánvaló, hogy Hima és Szabó közül melyik az igazi keresztyén. Hima a jegyzőkönyv szerint nem adta ki Szabó Andrást, pedig nyilvánvaló, hogy a Hermann Hesse-témát Szabó nem vezette. Hima a dokumentum szerint testvériesen megosztotta a saját munkáját Szabóval. biztosítva ezzel Szabónak a törzstagsághoz szükséges fél témavezetést. Szabó viszont a jelek szerint nem tanúsított keresztyéni magatartást, amikor hála helyett még egy doktoranduszt ellopott tőle, pár nappal a védés előtt.

 3. Rector said

  Nagyon sok csalás történt itt, és mind Balla Péter tudtával, aki egyáltalán nem volt naiv és tapasztalatlan. Már a kezdet-kezdetén lepaktált Szabó Andrással, és Szabóval együtt szervezték azt a puccsot, amelynek révén Kovács Árpádot tették strómannak az IDI élére. Ez benne van Balla kérdésében. Egy helyütt Pethő beszél arról a felvételen, hogy a régi törzstagokat nem kellene kigolyózni, pedig Szabó és Balla pont ezt tervezték, aztán a HÖKös szavazógépezettel a Balla-féle tágabb grémiumban meg is valósították: minden hökös tudta, hogy a teljesen ismeretlen Kovácsot, Jákfalvit és a Maedchen für alles Eisemannt be kell szavazni, Himát pedig ki. Vajon honnan?

 4. Véreslábú said

  Véreslábú össze van zavarodva. Úgy érzi magát, mint az őrült Nero császár a kiürült palotájában, mikor már mindenkit megölt és elüldözött, de még kevesli a halottakat. Már majdnem egyedül ül a Rektori Hivatalban, és azon gondolkodik, még kit rúgjon ki. Gyártja, gyártja a felmondóleveleket, már dr. Takács se kell neki hozzá.

  • Küklópsz said

   Van az a magyar közmondás a korsóról meg a kútról. Balláról jutott az eszembe. Ő azt hiszi, a rektorság abból áll, hogy felmondásokat írunk alá. Egyszer megkapja, hogy nemcsak munkaüyi pert indítanak a kirúgottak az egyetem ellen, hanem kártérítési pert személyesen őellene, azaz Balla Péter ellen. Mondjuk egy borsos kórházi számlát fizethet, mert a munkanélkülivé tettnek nincs biztosítása. Vagy nyugdíj előtt csökkent jövedelem után fizetheti a kirúgott élete végéig a nyugdíjkülönbözetet. Elmaradt lakástörlesztés miatti végrehajtással okozott kárt, stb stb. Erre nem gondol, amikor ül a barlangjában, mint a Küklópsz, és vizslatja a következő áldozatát. Hogy a felelőtlen sajátos grafomániájával mennyi problémát, aggodalmat, szorongást, bánatot és kárt okoz.

   Isten fizesse vissza neki!

 5. Silencio said

  Nekem a hallgatói képviselő neve tűnt fel. Más is pályázott ugyanis a titkárnői állásra. Most már érthető, hogy miért pont Nemeh Diana kapta meg. Mindennek tanúja volt, mindent tudott. Megfizetik a hallgatását. A korrupció a hallgatókig is leér.

  • Hallgató said

   Az egy nagy szemét. Kémkedik a hallgatók közt, aztán felnyom minket Hanságinak vagy Hermannak. Egy fizetett spion. Kb ez itt a titkárnői állás. Erre ki is van képezve. Sőt már a barátját is betanította erre.

  • Doktorandusz said

   Na jó, de hát neki a hallgatókat kellett volna képviselni, nem? Egy árva szóval nem tájékoztatott minket arról, hogy mi van. Sőt, a fordítottját mesélte. Hogy Szabó András mennyit dolgozik a doktori iskoláért. A hanganyagból az derül ki, hogy csak a lopásban és zsarolásban szorgoskodott. Ennyit a Nameh-féle tájékoztatásról.

   • Sanya said

    Ráadásul évekig ő volt a képviselő, holott a szabály szerint csak egy évig lehetett volna. De hosszabbítottak neki, mert szépen jelentgetett. Nem nekünk róluk, hanem nekik rólunk. Fordítva ült a bilin: oktatói képviselő a hallgatók között.

   • Julcsi said

    Hansági tanárnő ölebjei mind téglák. Már más szakosok is tudják, kik azok akik jelentgetnek neki. Kerüli őket mindenki, mint a leprásokat. Mindenki elhúzódik tőlük.

   • Geneva said

    És azt tudjátok, ki volt a tégla az EDHT-ban Nemeh előtt? A hírhedt büdös hús, Mészáros. Ő is évekig ott ült, már túlkoros volt, de még mindig ő volt a hallgatói képviselő.

   • Zitus said

    Azt mindenki tudja, hogy egy hallgató csak Hansági tanárnőn keresztül csinálhat karriert. Csak hát mindenkinek nem jut állás meg ösztöndíj, aztán valóságos boxmeccsek folynak köztünk az első helyért. A második hely annak jut, aki hagyja, hogy H…. tanár úr ….. (kimoderálva)

   • Vronic said

    Hansági tanárnő nagyon tud beszélni a hallgatók nyelvén. Szegény Bíró Marika néni is tudott, tömegeket volt képes mozgósítani maga mellett. Aztán milyen hirtelen eltűnt, és a varjú se károg utána. Nem hiányzik senkinek.

 6. animus said

  Persze, hogy! “Ahol zsarnokság van, mindenki szem a láncban…” A korrupt tanár korrupt hallgatót nevel!

 7. […] amelyen részt vett, hangja rögzítésre került a nyomozati anyaghoz csatolt CD-n, és az ülés jegyzőkönyvét, melyben a megtervezett csalásokat az egyetem vezetése gyakorlatilag beismerte, is ő […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: