Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Against corruption (Harc a korrupció ellen)

Posted by jhnnsclvn - október 15, 2010

Új dékánhelyettes a Történettudományi Intézetből

2010.10.14. 09:00

Új Dékánhelyettes a Történettudományi Intézetből

Új dékánhelyettes a Történeti Intézetből

A KRE BTK Kari Tanácsa 2010. október 13-i ülésén Dr. Sepsi Enikő dékán előterjesztésében a személyi ügyek c. pont alatt két Történeti Intézetben dolgozó kolléga megbízatását szavazta meg:
Dr. habil Kurucz György docenst a BTK  Kari Tanácsa 26 igen 6 nem szavazattal javasolta a BTK dékánhelyettesi posztjára,
Mészáros Márta tanársegédet a BTK Kari Tanácsa 32 igen 1 nem szavazattal javasolta a Kari Fegyelmi Testület tagjává választani.
Mindkét kolléga munkájához sok sikert kívánunk, segítve munkájukat.
Csoma Zsigmond DSc. mb. intézetvezető

http://kretortenelem.gportal.hu/gindex.php?pg=33441266&nid=5741290

Új nevek a Károli Bölcsészettudományi Karának élén: Sepsi Enikő és Kurucz György

A tegnapelőtti Kari Tanács és a tegnapi összoktatói értekezlet eseményei alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az új dékán harcot hirdetett a korrupció ellen. A Magyar Irodalmi Intézet hírhedt vezetői, Szabó András, Kulcsár-Szabó Ágnes, Hermann Zoltán és Kovács Árpád, akik sorozats bűncselekményeikkel, csalásaikkal, okirathamisításaikkal bedöntötték a BTK egyetlen doktori iskoláját és majdnem az egész kart is, végre kikerültek a hatalomból. Ha ezt még a felelősségre vonásuk és áldozataik rehabilitációja is követi, akkor talán elképzelhető, hogy mégis új szelek fújnak a Károlin. Ennek azonban óriási akadálya a korrupt, erkölcstelen, bűnpártoló rektorhelyettes, Balla Péter, aki a Duplaszabó diktatúra legfőbb támogatója volt. Őt nem elég leváltani, hanem büntetőjogilag is felelősségre kell vonni. – A szerkesztőség

44 hozzászólás to “Against corruption (Harc a korrupció ellen)”

 1. FarkasTorok said

  Remélhetőleg ezért van ostanság távol Hansági! Fél a felelősségrevonástól vagy végre már bírósár/rendőrségi meghallgatásokra jár…- az esztelen ámokfutása miatt.

  Talán feltűnik valakinek Szabó András egyértelmű felelőssége is, hiszen még mindig zavartalanul intézetvezető lehet!? (Amikor nem azt beszélték erkölcsös kollégák, hogy nem csak a pozícióiból távolítják el, hanem az egyetemről is.)
  Azért ost már éppen a Mészáros-féle csalási ügyet ez a két személy nem tudja kimagyarázni, letagadni. Ráadásul megszületett a contra Riskó megoldás a MAB részéről, ami egy erős jelzés arra, hogy le kell állítani az ámokfutást.

  • KANdur said

   Változnia kell “mindennek”: nem csak morálisan. Mert ezen az egyetemen nem a református (tágabb körben: nem a protestáns és keresztyén) ifjakat képezik, és zömében nem református-keresztyén oktatók oktatnak (pár kivételtől eltekintva)!
   Ez utóbbiból következik az előbbi.

   De miért nem? Nem az az elsődlege küldetése – Balla úr – a bölcsész karnak, hogy a következő nemzedék protestáns/keresztyén értelmiségét biztosítsa? És a református iskoláink tanárait nevelje ki a Károli?

   Amilyen a Hansági-Szabó-Hermann-Kovács Á. oktatói gárda, olyan a hallgatói kör zöme is: antikeresztyén! (Pl. a doktoranduszok köre, amit Hansági mesterségesen és tudatosan szervezett: Nemeh Dianáék és Bodrogi Csongorék). Nem beszélve a hallgatók érdekképviseleti szervéről, az önkormányzatról, ahol László Mártonok biztosították a szavazatokat a Hansági-féle korrupcióhoz és csalásokhoz.
   Mindent ellenőrizni kell s éecserélni. Nagy és felelősségtweljes munka vár az új vezérkarra, amihez remélhetőleg lesz lehetőségük, erejük és hatáskörük. Nem kis harc és munka lesz az erkölcsi és jogi renbetétel (nyílván nem Gál úrral a BTK-n) hiszen a fenntartó is ugyanaz maradt, és az “örök” megbízott rektor, akik mindent tudnak, mindent jóváhagytak, mindent aláírtak és mindenért ugyanúgy felelősök, mint Hansági vagy Szabó András. Nagyon drukkolok az új vezetői körnek: a Dékánasszonynak és a helyettesének. Kurucz úrnak

   • FarkasTorok said

    Ezek a fölsoroltak már hallgatóként ilyen erkölcsiségűek! Mint a harmincvalahány évesen is még egyetemista Kondor Péter, akit szintén Hansági állított egy új filozófiai kör élére. Oda, ahol éppen egy ugyanolyan csaló, mint amilyen Hansági maga (Pető “tanár” “úr”) oktathatja a filozófiát és tanszéket vezethet. És előre rohan ez a szabadcsapat, meg a cigányképű Hansági-tanítvány: és megalapítják a Sorge Filozófiai Műhelyt.
    Az a költői kérdésem, hogy ez a félig vagy teljesen liberális szabadcsapat vajon miért éppen Derridával kezdi a műhelymunkáját, aki szefárd zsidó szülök gyerekeként jött a világra? Ezután a nem költő kérdés: nincs elegendő keresztény filozófus, akivel el lehetne kezdeni (elsőre) a műhelymunkát a református egyetemről kiindulva? Aki Rabbi Derissának és Rabbi Ridának is nevezi magát. Biztos nem a sötétképű Kondor eszelte ki ezt, hanem az exSZDSZ-es fertő: Hansági!

   • ohranka said

    És mit keres Kun Béla unokája a Károlin? És a felesége, Gereben Ágnes, a szovjet állampolgárnak született Kovács Árpád? Az IMO-s Hermann?
    Amíg ezek ott vannak, nincs megújulás.

   • Judge said

    A Szabó-banda tagjait haladéktalanul el kell távolítani ahhoz, hogy értelmes párbeszéd és normális légkör alakuljon ki a bölcsészkaron. Bíró Máriát már nyugdíjazták. Ez a sors vár Petrőczire. Kovács Árpádra végképp semmi szükség. Orosz szakos, ami a Károlin nincs, egy új doktori iskolához pedig a 67 évével már túl öreg. Veszprémben nem tudott DI-t csinálni, ezért kirúgták. Itt tönkre tudott egyet tenni, és még mindig pazarolják rá a pénzt. Hasznot nem hajt, csak kárt okoz. Koncz Judit mit keres egy bölcsészkaron? Tanítóképző és 3 éves énekpedagógia-diploma nem szakirányú végzettség. Utoljára hagytam a BTK két rákfenéjét, a duplaszabókat, Szabó Andrást és Kulcsár-Szabó Ágnest. A két intrikus rágalmaót fegyelmivel kellene kirúgni, és bíróság elé állítani csalásért, okirathamisításért, bűncselekményekre való felbujtásért, hatalommal való visszaélésért. A gazdasági és pénzügyeiket pedig alaposan át kell nézni. A kettős néven aláírt számlákat. A Kulcsár-Szabó néven hatalmat gyakorló bukott dékánhelyettes Hansági néven ítéltetett meg magának a saját apósával háromszor Bolyai-ösztöndíjat és egy csomó pályázati pénzt. Lám, mire jó a kettősnév. Ki velük! Aíg ezek itt vannak, mindenki emlékezni fog a diktatúrára, a terrorra, a jogfosztottságra és a korrupcióra, a Kari Tanácson senki nem meri majd elmondani a véleményét, mert félnek, hogy a következőn már nem lesznek ott, talán már az egyetemen sem.

    Várjuk a bűnök feltárását és a bűnösök elítélését.

   • Justice for victims said

    És elégtételt az áldozatoknak. A kirúgottaknak visszahelyezést és / vagy kártérítést.

   • svabra said

    A jövendő keresztyén értelmiségének kineveléséhez MIÉRT VAN SZÜKSÉG KUN BÉLA UNOKÁJÁRA ÉS FELESÉGÉRE, GEREBEN ÁGNESRA???

   • FarkasTorok said

    Kedves Judge!
    Éppen NEM Bíró Marikát kellett volna nyugdíjazni, hanem Szabóékat, és főleg Hanságit kipakolni. Kellett a helye! Meg neki is elege lett, mert belelátott a kártyalapokba (aminek keverésében persze korábban ugyanúgy ő is részt vett).
    – A többivel maximálisan egyetértek!

  • animus said

   Szabó András maga a métely forrása! Ki hozta oda Hanságit 1997-ben? Szabó András Szilágyi akkori dékán tiltakozása ellenére. Szilágyit, a mélyen református embert Szabó megpuccsolta és nyugdíjba zavarta: ebbe halt bele szegény.
   Utána következett minden református kötődésű színvonalas oktató eltávolítása és brutális megrágalmazása Szabó részéről. Szabó eltávolított minden hitben járó és egészséges erkölcsiségű embert a karról és az IMO-s Hermannt meg egyéb csókosokat ültetett a helyükre.
   Miért van a karon még ez a szennyes gazember, miután világossá vált, hogy az IDI bedőléséért őt terheli a felelősség?

   • heidelbergi káté said

    A Káté 112 kérdése: Mit kíván a kilencedik parancsolat?
    Válasz: “Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavát el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek.”
    Szabó András vétett a kilencedik parancsolat ellen, amikor mb. dékánként hazug írásbeli tanúvallomást tett az elbocsátott református oktatók ellen.
    Amíg Szabó András, a bíróság ellen írásbeli hamis tanuvallomást tevő a Károlin van, amíg ott van, az elbocsátásokat javasló Hansági Ágnes a Károlin van, Petrőczi Éva, az elbocsátopttakat súlyosan rágalmazó személy az egyetemen van, A MEGRÁGALMAZOTT, HAMIS INDOKKAL ELBOCSÁTOTT OKTATÓK NEM HAJLANDÓK VISSZATÉRNI.
    Csak egy Szabótól, Hanságitól és Petrőczitől megtisztított egyetemre térnének vissza, ha megfelelő erkölcsi elégtételt kapnának.

   • Justice for victims said

    A brutális rágalmazás és meghurcolás Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes fő erőssége. Amíg ez a két mocsok itt rontja a levegőt, addig nem képzelhető el megújulás. Az új vezetésnek csak akkor van esélye, ha feltárja a közelmúlt bűneit és a valódi bűnösöket vonja felelősségre, nem pedig bűnbakokat áldoz fel.

    A megrágalmazott és eltávolított színvonalas oktatók rehabilitációja szükséges az egyetem megújulásához. E nélkül nem lesz béke. Az áldozatoknak igazságot kell szolgáltatni.

   • Balla listája said

    Össze kellene állítani Balla áldozatairól egy listát. Azokról, akiket alig másfél évnyi uralkodása alatt kirúgott. És ezeket közösen képviselni egy kártérítési perben. Nem a Református egyetem, hanem kifejezetten Balla Péter ellen.

   • sola scriptura said

    Nagyon nehéz lesz a megújulás, ha egyáltalán lehetséges.
    A tehetségtelen Petrőczi azt írta az undorító Áfonyahegyi förmedvényében (ami, vegyétek már észre, a HEIDELBERGI KÁTÉ BLASZFÉMIKUS KICSÚFOLÁSA!!!), hogy “az ő vérük, má ti. az övé meg a férjéé, az úrasztalarabló, hamistanúzó, minden parancsolatot sárba tipró köztörvényes bűnöző Szabó Andrásé benne van a Revicdzky u. épület falában.
    Ebben sajnos van igazság. Nem abban az ótvarosan giccses értelmezésben, ahogy ez a minősíthetetlen némber gondolja, hanem mint RÁKOT OKOZÓ azbesztpor, megszáradt VÖRÖS ISZAP. Belélegezve ERKÖLCSI ROTHADÁST, RÁKOT, PUSZTULÁST OKOZ.
    Ha Hanságit, az agyatlan SPIRITUS RECTORT, SZABÓT, pETRŐCZIT ELTÁVOLÍTJÁK (na meg az IMO-s Hermannt, a szovjet állampolgár Kovácsot), akkor esetleg lehet gondolkodni.
    De lássuk be: az ÚJJÁÉPÍTÉSHEZ ELŐSZÖR ROMBOLNI KELL!
    LE KELL ROMBOLNI EZT A SZODOMA-GOMORRÁT, A DUPLASZABÓK FELLEGVÁRÁT!
    Ha ezt nem teszik meg, MENTHETETLEN A KÁROLI.

 2. régi kolléga said

  Tökéletesen egyetértek! A filozófiai alapokat minden bizonnyal valláserkölcsi indíttatással kellene lerakni, nem holmi posztmodern értékmentességgel!
  Derridát meg a többi posztmodern “gondolkodót” az ismeretlenségbe taszítja a következő divat, de mi van az alapokkal?
  Miért nem kap helyet Karácsony Sándor és a többi református magyar gondolkodó a református egyetemen?
  Az új vezetéstől egy keresztyén értékalapú megalapozást várunk.

 3. soli deo gloria said

  Testvérek, imádkozzunk a Károli megújulásáért. Azért, hogy az újonnan felállt kari vezetésnek legyen ERKÖLCSI EREJE FELVENNI A HARCOT A BŰNÖZÉSSEL, AZ ERKÖLCSTELENSÉGGEL.
  Mindenekelőtt el kell távolítani Hanságit, Szabót és Petrőczit, az elmúlt 10-15 év bűntényei miatt!
  Csak így lehetséges a FELTÁMADÁS.

 4. FarkasTorok said

  Egyházunkban az alkalmazkodás köré a diktatúra éveiben sajátos teológia (és ideológia) épült. Az egyháznak öt lehetséges funkció az alapja: lehet intézmény, lehet misztikus közösség, lehet szentség (sákramentum), lehet hírnök, s végül: lehet szolga. Ez utóbbi a szolgai funkció az, amely köré máig kiható aljasság épült: az ALKALMAZKODÁS. Egyházi nyelven megfogalmazva: a “SZOLGÁLÓ EGYHÁZ”.
  Ez a teljes szolgálat, Bölcskei felé történő maximális talpnyalás van jelen a két egyházi (egyetemi) intézményvezetőnk: Balla Péter és Szabó András esetében is. Mindkettőjük a feletteshez (nem az Urukhoz) alkalmazkodik, amit gátlástalan megfelelési kényszertől vezérelve – talpnyaló módon – tesz. Az a főnök tartja őket kézben, aki még a 2000. június 10-én megjelent Magyar Nemzet 30 oldalán úgy nyilatkozott, hogy “az egyház megőrzött egységét nem szabad veszélyeztetni akkor sem, hogy ha mi egymással nem mindenben tudunk egyetérteni …. tudjuk, hogy kik vagyunk, s vállaljuk saját örökségünket”.
  Ez a “megőrzött egység” már rég nem létezik az egyházon belül (már 2000-ben sem létezett!) éppen Bölcskei romlott személye miatt. A közelmúltban pedig az egyetemen belül a moral insanity Balla és Szabó kettős kártékony és erkölcstelen tevékenysége miatt, amihez egy sátáni erő: az egyházon kívüli Hansági Ágnes nyújtja az infernális muníciót. A többi “rendes” ember (értsd: kolléga) ehhez a körhöz ALKALMAZKODIK, ezáltal a törvénytelen csalásokhoz asszisztál: SZOLGÁL. Azzal is szolgál, hogy befogja a pofáját és lapít olyan érvekre hivatkozva: hogy én nem süllyedek arra a szintre, ez nem az én dolgom, nekem gyerekeim vannak stb. (De mitől fél egy olyan idős ember, akinek már az élete java letelt?) – A szolgálat, a kiszolgálás attól még létezik – amivel ezeket a gonosz személyeket támogatja -, hogy agilis, emberi és szakmai moralitással rendelkező, de ÖSSZEFOGÁSRA ÉS KIÁLLÁSRA KPTELEN kollégák önfelmentő érveket használnak. Ez a Bölcskei-Balla (Szabó) kör hatalomban maradásának a biztosítéka: az összefogásra és kiállásra való képtelenség.
  Remélhetőleg az új vezetés-vezetőség (dékán és helyettese) kiteszi a szűrét Hanságinak és Szabónak, amit – egyébként! – azért tartok elképzelhetetlennek, mert a rektor (mb.) és a fenntartó személye ugyanaz maradt. Remélhetőleg nem csak a KISZOLGÁLÓK személye változott Sepsi és Kurucz személyében, hanem a szemlélet is, ami cselekedetekben konfirmálódik és valósul meg legalább a lezüllesztett BTK-n, amely példaértékű lehetne.

  • Rector said

   Sepsinek és Kurucznak fel kell tárniuk a közelmúlt visszaéléseit és bűncselekményeit. A Mészáros-ügy érintettjeit, azaz Mészárost, Szabót és Hanságit mint témavezetőket, Petrőczit mint opponenst és Hermannt mint bizottsági tagot fegyelmivel kell eltávolítaniuk. Ha ezt nem teszik meg, ők is beszennyeződnek. A nyári szünet előtti Kari Tanács ülésen az egyik professzor hosszú, részletes felszólalásában, amelynek szövegét a jegyzőkönyvhöz csatolta, kifejezetten kérte a Doktori Iskolai csalások feltárását. (Mára kiderült, hogy csak két csalás volt: Mészárosé és Baranyaié. Hima Gabriella mindkét doktorandusza, Váradi Ferenc és Riskó Enikő megkapta a fokozatot.) Azt is kérte, hogy javaslatáról szavazzanak. Szavazás nem történt. A javaslatot néma csend fogadta a Szabó András és Hansági Ágnes vezette Kari Tanácsban. Egyedül Sepsi Enikő – akkor még főtitkárként – mert gratulálni a professzornak a beszédéhez, és csatlakozni a javaslatához. Kiderül, hogy dékánként megvalósítja-e, amivel főtitkárként egyetértett.
   Az igaz, hogy Balla ezt minden eszközzel akadályozni fogja, mert ő is részese ennek a bűncselekménynek.
   De a Fenntartónak – saját jólfelfogott érdekében – el kell távolítania Ballát minél előbb, mert nemcsak rosszhírbe keverte az egyetemet a rokona csalásának támogatásával, hanem két doktori iskola bedöntésével hatalmas kárt okozott. Ezek a doktori iskolák Hima Gabriella és Vörös Imre vezetése alatt megtermeltek egyenként 20-25, azaz összesen 40-50 millió forintot évente. Balla Péter az ostobaságával, erkölcstelenségével, cinkosságával és szűklótókörűségével ekkora összeget húzott ki a Fenntartózsebéből. Vajon ér ennyit a fenntatónak Balla Péter? (Egyéb bűneiről nem is beszélve.)

   • animus said

    Nagyon kevés dolog érdekli Ballát igazán: az egyik a PÉNZ, ÉS MÉG TÖBB PÉNZ. Csodálom, hogy ez eddig nem esett le neki: nemcsak a presztízsveszteség és két DI bedőlésével (azt se tudja, mi az), de az, hogy kevesebb a lóvé, az talán még az ő mikrokephal agyát is megérinti.
    Ha meg nem, majd szól neki SÓGORa ÉS APÓSA, NA MEG A JOBBIK!!!
    Miből finanszírozza Balla olyan bőkezűen a Jobbikat, ha kevesebb a pénz a ládafiában?

  • soli deo gloria said

   Ahogy a 127. zsoltár mondja: “Hogyha ember házat épít Isten segedelme nélkül, Ott a munka hiába kél. Ha Isten nem őrzi népét és a várost meg nem óvja, az őrzőknek semmi haszna.”
   Imádkozzunk, hogy a Károli BTK új vezetőségének legyen elég bátorsága és erkölcsi tisztasága ahhoz, hogy újra tudják építeni a házat, amelyet Hansági, Szabó, Petrőczi, Balla a BŰN OTTHONÁVÁ TETT.
   Csak tiszta lélekkel, a Teremtő segítségével vállalkozhatnak erre a hatalmas feladatra.
   Imádkozunk, hogy legyen erejük és hitük hozzá.

  • Kaka-démikus said

   Csak ne reménykedjetek. Az új dékán az én javaslatomra került a püspök látóterébe. Ágnes asszony uralma a Károlin töretlen és rendíthetetlen. Szabóékat kiseprűzhetik, de a MENY lesz továbbra is a megmondóember. Csak most meglapul egy kicsit. Várja a viharok elültét.

 5. filológus said

  Nem szívesen mondom, de nem vagyok annyira optimista, mint egyesek: amíg Hansági Ágnes alias Trójai Faló ott van a Reviczky utcában, becsempészi az ÉRTÉKMENTES POSZTMODERN hablatyotés MEGAKADÁLYOZZA a református kultúra ápolását a képzésben. Ott vannak segítőtársai is, a szovjet közegben szocializálódott figurák, akiktől semmi aljasság nem idegen, SŐT!
  Bízom persze az új kari vezetésben. Fel kell mérniük azt, hogy csak a …., SZABÓ, HANSÁGI fémjelezte múlttal való teljes leszámolás jelentheti a jövő zálogát.
  A teljes LESZÁMOLÁSon azt értem, hogy TÁVOLÍTSÁK EL SZABÓT, HANSÁGIT, PETRŐCZIT a bölcsészkarról!
  És próbáljanak kapcsolatba lépni ÉRTÉKTEREMTŐ REFORMÁTUS ÉRTELMISÉGIEKKEL. Már azokkal, akiket nem undorított el Hansági, Szabó, Pethő, Petrőczi aljas aknamunkája és köztörvényes bűncselekményei.

  • FarkasTorok said

   Az értékteremtő református értelmiségiek nem állnának szóba ezekkel. – Amíg Balla Péter, Balla Zoltán, Hansági Ágnes, Szabó András, Kovács Zsolt Csaba a reformátusok egyetemén (főleg a mb. Balla) bántatlanul – épségben! – a helyükön maradhatnak és tivább rontják a levegőt, egyetlen igazi értelmiségi sem áll szóba ezzel a bandával, mint ahogy eddig sem álltak szóba = ezért maradt Bölcskei Gusztáv is tökegyedül a teli butykosával. De a börtöncellák és a kórházi kórtermek is több személyesek…
   Szemét egy banda!

 6. Pszichiáter said

  A magyar felsőoktatás történetének mindekori legsikertelenebb rektorpótláka, Balla Péter, sűrűn nyilatkozgat a reményeiről, miközben sűrűn rugdalja ki munkatársait, köztük a legreménytelibb oktatókat:

  http://www.parokia.hu/hir/mutat/1591/

  A sok kirúgástól már véres a lába, szemében téboly ül, arcizmait az igyekezet, hogy meggyőzzön másokat arról, amiben maga sem hisz, görcsbe rántja.

 7. animus said

  Balla azt mondja szeptember 10-én, hogy “jó reménységgel vannak” az IDI akkreditációját illetőleg. Azóta kiderült: hiú remény volt, az IDI bedőlt. Az egész szöveg arról tanúskodik, hogy mennyire nem ért hozzá. “alkalmazott konzulens tanárokról” beszél. Csúsztat, amikor azt mondja, hogy ha három védés sikerül, minden (!!!) törzstagnak lesz sikereseb védő doktorandusza.
  Most már nem álmodozhat Balla, a hajó elment.
  Ezért gondolkodnak újabban tudszocos kiindulású történeti doktori iskolában. Ott jól felhasználható lesz a tudományos közéletben minimális teljesítményt felmutató, de médiahatékony (tévében sokat látható) Kun Miklós (Kun Bélának, a TANÁCSKÖZTÁRSASÁG LÁNGLELKŰ VEZÉRÉNEK unokája), meg a felesége, Gereben Ágnes.
  Akkor pedig megszüli a magyarországi református egyetem A PROLETÁR INTERNACIONALIZMUS SZELLEMÉBEN DOKTORI ISKOLÁJÁT. Ez igazi fregoli lesz: kifordítom: Kun Béla, befordítom: református.
  Gratulálunk a fenntartó Zsinatnak és Bölcskei püspöknek:
  A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZELLEMI ÖRÖKÖSÉVÉ TETTÉK A REFORMÁTUS EGYETEMET.

 8. Dr. Cat said

  Szerintem is meg kell szabadulnia a KRE BTK-nak Szabó Andrástól, Hansági Ágnestől és Petrőczi Évától a következő érvek alapján:
  1. racionális: buták, műveletlenek, nem kreatívak, nem alkalmasak egyetemi oktatónak
  2. morális: becstelen bűnelkövetők: zsarolnak, okiratot hamisítanak, rabolnak
  3. irgalmatlanul rusnyák, látni őket valóságos kultúrsokk
  A magamhoz hasonló fürge elméjű és testű, magas morális és esztétikai érzékenységű LÉNYEK EZT ÍGY LÁTJÁK.

 9. Dr. Cat said

  Kifelejtettem, hogy a harmadik érvem esztétikai megalapozású volt. Ez utóbbit kiterjeszthetem Petrőczi ordenáré firkálmányaira is, amelyek valósággal “pofonütik a közízlést”, hogy egy orosz költőt idézzek, nem Brodszkijt, akinek Nobel díjas életművébe Petrőczi állandóan belerondít, hanem egy másikat.

 10. Jóreménység foka said

  Balla Péter, aki az utóbbi interjúkban egyre inkább halálfejhez hasonlít, most újabb mákonnyal jön elő. Eddig jóreménykedett, most bőszen fellebbez. Úgy hiszi, hogy a MAB igazságtalanul sújtotta őt, amiért már a második doktori iskoláját is bezárták. Azzal kábítja az oktatókat és a hallgatókat, hogy majd ő fellebbez. A MAB udvariasságból elfogadta törzstagnak Szabót, aki két lopott doktorandusszal akart megfelelni, Hanságit, aki lopott és csalt is, viszont van egy hatalmas apósa, aki miatt “megfeleltet” írtak a neve mellé, és Berthát, akinek szintén nincs védett doktorandusza, érthtő módon, mert tőle azonnal ellopják az erősebb kutya elve alapján. 7-ből 3-nak van csak védettje, ebből egy színházas, egy teológus, egy russzista. Hol itt a koherencia, hol itt a közös nevező?
  A halálfejű és véreslábú pszeudo-rektor, Balla Péter megfeneklett a Jóreménysg fokán.

 11. svabra said

  Petrőczi, a szörnyű giccsek és áltudományos fércművek műveletlen szerzője újabb csapást mért a blogra. Egy bértollnok segítségével kifejtette az egyik televíziós műsorújságban, hogy ő milyen nagy puritanizmuskutató tudós (???!) és költő (???!) és milyen nagyszerű az Áfonyahegyi blaszfémikus förmedvénye, amelyben a Dunántúli Református Gyűjtemény és Steinbach püspök, a Kálvin Kiadó és a Hold utcai gyülekezet pénzán leírja, hogy milyen “tudományos kincseket” talál a laptopján, milyen nagy a férje, Szabó András feje (a tartalma viszont egy microkephalhoz illik) és mivel kenegeti Petrőczi fűzfapoetessza “testének legsivatagosabb tájait”. Eláruljuk: sütőolajjal! Ez a titka a költőfejedelemasszony vakító szépségének!
  Most viszont hogy a bértollnok a tévés műsorújság olvasói elé tárja Petrőczi tudósi és költői nagyszerűségét, mit számít az, hogy egy bizonyos tájékozatlan és műveletlen, s bizonyára blogunk által károosan befolyásolt MAB-nak nevezett társaság nem találta méltónak Petrőczit a doktori iskola törzstagjának!!!

  • komáromi csipkés györgy said

   Évi, Évi, ennél még én is okosabbnak gondoltalak téged, pedig hát már Szegedtől kezdve figyelem dicstelen pélyafutásodat. Gágog a vén lúd, hogy ő nem k..a, SŐT: nagy költő, nagy tudós!
   A MAB leckéjéből sem tanultál? Most már a műsorújságban hirdeted magadat meg a moslék irományaidat?
   Szánalmas vagy!

  • Küchenschabe said

   Avas sütőlajjal. Olyan büdössel, hogy még mi sem bírjuk a szagát. Kimenekülünk a koszos konyhájából.

 12. ohrana said

  Gratulálunk a blognak FELTÁMADÁSÁHOZ! Úgy a helyes, hogy a blog köszönthesse méltóan a Reformáció Napját, elvégre az úgynevezett református egyetem a maga KGB-s, szovjet állampolgár oktatóival, Kovács Árpáddal, aki a bedőlt IDI omjai alól tápászkodott elő, az IMO-s Hermannal, aki most lázasan kutat olyan kálvinista szerzők után, akit még nem mocskolt be fékezhetetlen szexuális fantáziájával, no meg a kanonizáció multiplikálálásával, vagy a multiplikáció kanonizálásával foglalkozó főállású MENY, KULCSÁR-SZABÓ-HANSÁGI ÁGNES bizonyára nem talál szavakat a reformáció napjára. Azt se tudnák, mikor van, ha nem ilyenkor osztanák maguknak jutalmakat.
  Tavaly ilyenkor a MTA nagytermében égette magát Szabó András, miközben arról vartyogott, s metszetekkel illusztrálta, hogy Szenczi Molnár Albert talpát hogyan sütögették a vele egyet nem értők.
  Mi a talpsütögetés helyett a verbalitás eszközével küzdünk HITÜNK ELLENSÉGEIVEL, Szabóval, Petrőczivel, Hansági Ágnessel és Hermannal, Kováccsal!
  Velünk az igazság, a mi oldalunkon a Teremtő igazsága!

  • Kaka-démikus said

   Most is kibéreltük magunknak az MTA nagytermét, elintéztem a MENYnek, hogy megtépázott renoméját helyreállítsam. Jövünk családostul a kakadémiára, ti meg perkáljátok le a regisztrációs díjat, ha látni, hallani akartok bennünket:

   http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=94:konferencia-mta-kre&catid=1:friss-hirek

   De most nem Szabót állítjuk ki, akivel nagyon beégtünk, hanem kaka-démikus barátom feleségének barátnőit: nekik értelmesebb arcuk van.

   • grammaticus said

    Kiderült, hogy milyen nagyszerű ötlet volt a Károlira hozni Hinti László uralista professzor feleségének barátnőjét, Fóris Ágotát. A hölgy, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kinevezett vezetője – N. B. magyar szakos diploma nélkül nagyon hasznos szövetséget kötött az AKADÉMIKUS MENYével. Semmi jele nincs annak, hogy Fórisnak köze lenne a reformátussághoz, sőt, akár a bibliához, most mégis létrejött egy kapcsolat a TERMINOLÓGIA és a BIBLIA között. Ez hatalmas ugrás, lévén a TERMINOLÓGIA olyan csontszáraz pragmatizmus, hogy mettől meddig nevezhető egy kakaóbab eredetű készítmény csokoládénak és mettől csak tortabevonónak, mi a bronz, és mi a sárgaréz definíciója.
    Ha ebbe belegondolunk, a Biblia keletkezésének idején a TERMINOLÓGIÁnak még a csökevényes elődei sem létezhettek. A terminológia a szabadalommal mint intézménnyel együtt csak a magasan fejlett kapitalista termelési mód terméke.
    SEBAJ!
    Fóris és barátai egy durván posztmodern gesztussal egymás mellé helyezték a Bibliát és a terminológiát és most a MTA termeiben konstruálnak és dekonstruálnak
    Kérdésünk már csak egy van a Biblia és a terminológia kapcsolatáról: Miből készült az ARANYBORJÚ? hÁNY KARÁTOS, MILYEN TISZTASÁGÚ aranyból készült, nevezhető-e egyáltalán aranynak, vagy csak aranyötvözetnek???
    Egy biztos: a Károli Fóris Ágota és barátai számára igazi aranyborjú. Rengeteget zsebelnek be, és folytatják SZABÓ, HANSÁGI, BALLA AKNAMUNKÁJÁT, A REFORMÁTUSOK KISZORÍTÁSÁT A REFORMÁTUS (?) EGYETEMRŐL.

  • Kaka-démikus said

   Tietek az igazság, de miénk a pénz és a hatalom. Van kaka-démikusi pótlékunk, számos állásunk, és sírunk-rívunk a sajtóban, ha a pénzünkből kicsit levesznek. Elmondjuk mindenkinek, hogy bántanak minket, nem bírják nézni a mi szép magyar arcunkat:

   http://nol.hu/velemeny/20100602-egy_egyetem_magyartalanitasa

   Csak azt hallgatjuk el, hogy ez a 10. állásunk. Ránk nem vonatkoznak a törvények!

   • Mélymagyar said

    Hogy Fehér M. Kulcsár-Szabó Ernő nagy barátja, és együtt tarolják le unalmas, haszontalan és civilizált országban eladhatatlan halandzsáikkal a magyar egyetemeket, az egy dolog.

    De mi köze Fehér M-nek a magyarsághoz, különösen a mélymagyarsághoz? Méghogy magyartalanítás? Primitív retorika egy kapzsi, harácsoló, nem a magyar etnikumhoz tartozó “filozófustól”. Lefordítva a filozófiai szaknyelvet köznyelvre: a zsebed fáj, ugye, Weiss Manó?

  • Reformáció said

   A reformáció ünnepére nemcsak feltámadunk, hanem meg is szaporodunk. Ha Takács János az elhallgattatásunkon fáradozik, akkor csak azt éri el, hogy még több blogot nyitunk.

   • régi kolléga said

    Takács János és üzletfele, a fiatal Balla rengeteget kaszálnak Nádor utcai luxusirodájukban abból, hogy idősebb Balla mb. rektor már megint belelendült a kollégák kirugatásába.
    Most mennyi az annyi????
    Dr. Takács 1998-ban munkaóránként 15 000 +ÁFÁ-ért dolgozott (???) Ez azt jelenti, hogy a felkészülésre, oda- és visszautazásra is ad számlát. Ebből rengeteg visszacsurog a Balla családnak. Így oldották meg Balláék, hogy a Károli kivéreztetéséből is ők gazdagodnak.
    Nem félsz Istentől Balla Péter mb. rektor???

 13. heidelbergi káté said

  “6. kérdés:
  Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette?
  Válasz. Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette.”
  Ebben a szellemben készülünk a Reformáció Napjára, ellenségeinkkel kapcsolatban pedig a Zsoltárossal kérjük:
  “Perelj, Uram, perlőimmel,
  Harcolj én ellenségimmel,
  Paizsodat ragadd elő,
  Én segedelmemre állj elő.”
  Ebben a szellemben tovább, Testvérek!

 14. ancilla said

  Hogy elhallgatott Horváth János/Balla Péter a maga primitív szenteskedéseivel?
  Csak nem magába szállt ott a kolumbárium fölött???
  Vagy ráijesztettek választott családjának tagjai?

 15. Sepsi Seprűje said

  Sepsi és a két dékánhelyettes, Kurucz és Vassányi hivatalba léptek, és próbálnak rendet teremteni, sepregetni. Az igyekezet megvan. De változás nem lesz. A szürke emninenciás továbbra is Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes. Ő súg Sepsinek. Csak hátravonult a második sorba.

 16. Nem értem boldog said

  Vassányi tanár úr végre az őt megillető méltó helyen, Nagyasszonyunk mögött. Kiváló ember, nagy tudós. Esetleg fordítva még jobb lenne. Neki van koncepciója, Sepsi Enikő pedig praktikusan takarítgat. Még jobb volna, ha Hansági tanárnőt teljesen kisöpörné.

 17. Baby Boom a Bétékán said

  Feltűnő, hogy a 3 legjobban kompromittált nőszemély, Petrőczi Éva, Kulcsár-Szabó Hansági Ágnes és a hírhedt titkárnő, Demes-Kőfalusi Krisztina egyszerre tűntek el a színről. Petrőczi tanárnőről tudjuk, hogy buzgón írja a nagydoktoriját. Jó esélye van rá, hogy elfogadják, elvégre a férj 44 oldalas fecsegése is átment. Demes-Kőfalusi szülési szabadságra, majd gyedre menekült a felelősségre vonás elől. Kulcsár-Szabó Ágnes pedig beállt hozá baby sitternek, hogy gyakoroljon, ha majd számára is eljön a nagy nap.

 18. svabra said

  AZ jó HÍR, hogy Petrőczi tanárnő benyújtja doktori disszertációját a műsorújsághoz és Hámori Iván elbírálja, természetesen pozitívan. Tudományos fórumokon Petrőczi/Ludvig mindig egy VICCFIGURA VOLT, AZ IS MARAD.
  Az IS rossz hír, hogy Hansági marad, elvégre minden córesz úgy kezdődött, hogy Hansági súgott az agyatlan Szabó Andrásnak, aki aztán átrendezte a terepasztalt úgy, hogy kidobálta a derék református kutatókat és IMO-s KGB-s ateistákat hozott helyére.
  Amíg Hansági marad – akárcsak szürke eminenciásként, addog ROHAD AZ EGÉSZ.
  BALLA IS VÉRENGZIK TOVÁBB KISBALLA ÉS DRTAKÁCS ÜGYVÉDI SEGÉDLETÉVEL.

 19. Secretary said

  Még hogy Sepsi a korrupció ellen harcol? Vakok vagytok? Ott van mellette Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes bizalmasa, Gál Laci. Biztosítja a korrupt folytonosságot. Nézzétek meg Szabó Erika könyvtárában a Kari Tanácsi határozatokat. Ez a banda elvtelen kiszolgálója volt, mindent törvénytelenül csinált. Nézzetek utána, hogy szavaztatta ki a tanszékvezetésből Kopp Erikát, és hogy ültette be Koncz Juditot. De ez csak egy példa. A KT jkv-ekből világos, hogy a szavazásokat előre manipulálták, a HÖK döntött abszolút szakmai kérdésekben, és a pályázati anyagokat Gál Laci ki sem osztotta. Bejelentette a végeredményt, és a HÖK megszavazta. Ha duplaszabóék lakája ott maradhatott, akkor semmi sem változott.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: