Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Counter-Report 1. (A Károli oktatóinak akkreditációs jelentése 1.)

Posted by jhnnsclvn - november 14, 2010

A 2010. október 1-i MAB-határozata a MAB Látogató Bizottságának 2010. márciusi és áprilisi jelentésein alapul. Ezek a jelentések számos jogos kritikát tartalmaznak, azonban nem tárják fel az intézmény és az egyes karok működésének törvénytelenségeit. Ennek oka, hogy a Látogató Bizottság csak az intézmény vezetőivel illetve az általuk kijelölt oktatókkal és hallgatókkal (HÖK-képviselők) találkozott, így egyoldalú, sőt, egyenesen félrevezető, hamis információkat szerzett be. A LB alapvető dokumentumok vizsgálatát mulasztotta el: költségvetés, szenátusi határozatok, órarendek, az akkor még felfüggesztés alatt álló IDI-vel kapcsolatban a Lamm-Orosz-Kecskeméti féle MAB-jelentés illetve a Zsengellér-Tanka-Madarászné féle KRE-jelentés. Fontosnak tartjuk, hogy a MAB illetve a magyar felsőoktatás az ezen dokumentumokra figyelemmel készült belső jelentést is megismerje.

A szerzők nem járultak hozzá szövegük közléséhez, ezért az egyes bekezdések tartalmát röviden összefoglaljuk – a szerk.

Jelentés a Károli Gáspár Református Egyetem
akkreditációs helyzetéről

I. rész: Egyetemi autonómia


Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karának dolgozói fontosnak tartják, hogy a MAB tagjai ne csak a fenntartó, Magyar Református Egyház Zsinati Elnökségének (lelkészi elnök: Bölcskei Gusztáv) álláspontját ismerjék meg döntésükkor, hanem ennél teljesebb képet tudjanak alkotni az egyetemről, és ismerjék meg az intézmény dolgozóinak a véleményét is. Ennek érdekében állítottuk össze jelentésünket, amelyben tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló költségvetési adatok alapján mutatjuk be az intézmény helyzetét.

I. Az egyetemi autonómia hiánya

A Felsőoktatási törvény az alábbiak szerint határozza meg az egyetemi autonómiát:
1. § (3) A felsőoktatási intézmény – oktatási, kutatási, szervezeti és működési, gazdálkodási – autonómiája
b) magában foglalja azt a jogot, hogy a felsőoktatási intézmény meghatározza képzési rendszerét, kialakítsa szervezetét, továbbá megalkossa szabályzatait, valamint döntsön a hallgatói ügyekben, a foglalkoztatás kérdéseiben és a feladatai ellátásához kapcsolódó gazdasági kérdésekben,

Az egyetemi autonómia a Károlin nem érvényesül. A Szenátusban a volt főtitkár, Sepsi, és a stratégiai igazgató, Kovács Barnabás, a dékánoknál, sőt, a mb. rektornál is nagyobb hatalmat képviselt. Azóta annyit változott a helyzet, hogy Kovács Barnabás stratégiai igazgató az ÁJK megbízott, Sepsi Enikő főtitkár pedig a BTK kinevezett dékánja lett, vagyis tényleges hatáskörüknek új hivatalos pozíciójuk megfelel. Gyakorlatilag ők ketten irányítják az egyetemet Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgatóval, azaz egy látszatminősített és két minősítés nélküli.

d) magában foglalja az intézményben alkalmazottak szabad megválasztását, munkaköri feladatainak meghatározását az intézményi követelményrendszer, a teljesítmény és minőségelv alapján

A pályázati rendszer sem érvényesül a Károlin. Nemcsak a tanársegédi és adjunktusi státuszok esetében mellőzik a pályázatokat, hanem a docensi és egyetemi tanári állásokat is, az Ftv. előírásait megszegve, pályázat nélkül töltik be. Ha van pályázat, abban sincs köszönet. A BTK-n például teljesen törvénytelenül létrehoztak egy csúcsszervezetet, amely előre eldönti, kit vesznek fel, és a pályázati anyag már nem is kerül a Kari Tanács elé. Sem Kovács Árpádnak, sem a Színháztudományi Tanszék oktatóinak nem írtak ki pályázatot, egyszerűen kézfeltartással szavazták meg alkalmazásukat, ami törvénytelen, mert személyi kérdésekben titkos szavazás szüséges.

Az előléptetési rendszer szintén szabálytalanul működik. A foglalkoztatási követelményrendszerben ugyan meg van határozva, hogy milyen tudományos fokozat alapján van helye előléptetésnek, de ezt nem tartják be. Így lehetséges, hogy azonos korú, teljesítményű, és ugyanolyan tudományos fokozattal rendelkező személyek közül egyesek tanársegédi beosztásban, mások pedig docensi beosztásban vannak. Az egyetemi tanárok is teljesen kiszolgáltatottak, ezt bizonyítja a két DI-vezető leváltása.

A munkaszerződések megkötése, meghosszabbítása diszkriminatív és jogellenes, mert ha akadályokat akarnak támasztani, ún. református életútvizsgálathoz kötik, míg a magyar irodalmi tanszéket uraló csontateistáknál, mint az álláshalmozó nyugdíjas Kovács Árpád, Hermann és Kulcsár-Szabó-Hansági nem számít a felekezethez nem tartozás, bőven elég a fenntartóval szemben buzgón kinyilvánított verbális lojalitás, egyszóval talpnyalás, azaz a munkavégzéssel, tudományos teljesítménnyel nem kapcsolatos tényezők.

f) kiterjed az intézmény vezetőinek pályázati rendszerben történő kiválasztására, demokratikus megválasztására,

A Károli Gáspár Református Egyetemen Szűcs Ferenc megpuccsolása óta demokratikusan választott rektor nincs, az intézményt a Bölcskei Gusztáv által kijelölt, teljesen alkalmatlan Balla Péter rektorhelyettes vezeti. Az Állam- és Jogtudományi Kar irányítása nevetséges: Kovács Barnabás stratégiai igazgató és Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató együttesen vezetik, a Fenntartó megbízásából. A Bölcsészettudományi Karon pedig Sepsi Enikőt nem demokratikusan választották meg, akárcsak elődjét, Szabó Andrást, ugyanis nem volt egyetlen ellenjelöltjük sem, és megválasztásukat a fenntartó demonstratívan támogatta, Sepsi jelölésénél Tarr Zoltán személyesen jelen volt. A túlreprezentált HÖK a felülről jövő akaratnak minen szvazáskor érvényt szerez. A különösen megbízható HÖK-tagok két grémiumban is részt vesznek, a Kari Tanácsban és a Szenátusban, de ha olyan használhatók, mint pl. Szénási Károly, akkor háromban is, mert egyszerre két karra is beíratják őket.

g) biztosítja az önálló gazdálkodás lehetőségét a fenntartó által rendelkezésre bocsátott és saját tevékenység révén szerzett forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal,

A Károli Gáspár Református Egyetemen a fenntartói befolyás miatt a gazdasági autonómia nem érvényesül, erről ld. bővebben a következő részt.

Következtetés: A Károli Gáspár Református Egyetem Szűcs Ferenc rektor lemondatása (2008) óta nem autonóm intézmény… A fenntartó beavatkozása sérti a Felsőoktatási törvény rendelkezéseit…..


8 hozzászólás to “Counter-Report 1. (A Károli oktatóinak akkreditációs jelentése 1.)”

 1. vidéki kolléga said

  Vajon ki kárpótolja az önköltséges doktoranduszokat? Ezek a derék fiatalok – szemben a Hansági Ágnes sleppjéhez tartozó ösztöndíjasokkal – fizettek és készültek vizsgára, disszertációra, védésre abban bízva, hogy az e helyen tanultak hozzásegítik őket ahhoz, hogy komoly tudományos teljesítményt hozzanak létre.
  A Károli BECSAPTA AZ ÖNKÖLTSÉGES DOKTORANDUSZOKAT!
  Valódi pénzért hamis pénzzel fizettek – tudatlan tanárokkal (Hansági, Szabó, Petrőczi, meg nem tartott órákkal, felkészítés helyett uszítással, rágalommal, intrikákkal.
  A doktoranduszok által befizetett valódi pénzt viszont vígan elköltötték: laptopra, külön díjakra, ebből bőven részesültek Kulcsár-Szabó ELTÉ-s emberei, pl. Eisemann is.
  Most, hogy bedőlt az IDI, széttárják kezüket: a MAB a hibás.
  Tanácsolom a doktoranduszoknak: indítsanak KÁRTÉRÍTÉSI PERT A KÁROLI ELLEN.
  Náluk az igazság, nyerni fognak!
  A magyar irodalomtudományi szakma pedig elgondolkodhat azon, hogy Kulcsár-Szabó akadémikus, a terület önjelölt pápájának menye tucatszámra FOSZTJA KI AZ ÖNKÖLTSÉGES DOKTORANDUSZOKAT.
  Ez a keresztyén szellemiség? Balla Péter, Szabó András, Petrőczi Éva!
  Pereljetek, gyerekek!

 2. mesüge said

  Remek, Szabó András, a véresszájú antiszemita disznó és Hansági Ágnes kirabolták a doktoranduszokat! Küldök nektek, srácok, néhány tuti ügyvédcímet! Megkapjátok kamatostul, amit elloptak tőletek.
  Szóval ez a keresztyén szellemiség: LOPNI, RABOLNI, OKIRATOT HAMISÍTANI?
  Gratulálunk!

 3. BTK-s kolléga said

  Az egyetemi autonómia súlyos megsértéséről olvasottak tükrében mennyire nevetségesnek tűnik a MAB-határozat BTK-s fejezetének utolsó bekezdése:

  “A fenntartónak nagyobb szerepet kell vállalnia abban, hogy a KRE BTK 17 év után megtalálja a helyét a magyar felsőoktatás rendszerében.”

  Isten ments, hogy a fenntartó még egyszer beavatkozzon és Szabó András-féle bűnözőket helyezzen vezető pozícióba!

 4. filológus said

  Igaz, a Fenntartó követte el a legnagyobb galádságokat a hallgatók, a tisztességes doktoranduszok és a becsületes református oktatók ellen.
  Igazi keresztyénüldözés folyik ott, ahol Hansági, a csontateista MENY dönti el, hogy ki megy, ki marad!
  Fóris Ágota a magyar szakkal nem rendelkező másvallású nektek optimális tanszékvezető a magyar nyelvészeti tanszéken?
  Kun Miklós és Gereben Ágnes mennyire felel meg a fenntartónak?
  A Zsinat lelkészi elnöke, Bátori/Bölcskei/Butykos a magyar reformátusság legnagyobb SKANDALUMA!
  Meddig tűrjük még?

 5. Szenátus said

  Ikt. szám: 958/08/RH
  A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa
  2008. október 27. napján tartott ülésének határozatai
  156/2008. (X.27.) sz. Szenátusi Határozat
  A Szenátus – a Fenntartó 2008. október 22-én kelt 130912/1/2008. Eln. iktatószámú levelében kifejezésre juttatott elvárásával szemben – megerősíti 152/2008. (10.01.) sz. hozott határozatát, miszerint „A Szenátus felkéri dr. Szűcs Ferenc rektort, hogy az új rektor köztársasági elnöki kinevezésének napjáig lássa el a törvényben meghatározott feladatokat.”

  Jelen esetben – az ügy fontosságára tekintettel – a Szenátus a 156/2008. (X.22.) sz. határozatot az alábbi indoklással látja el:
  A Szenátus kifejezi, hogy döntése mind a jogszabályoknak, mind a saját szervezeti és működési szabályzatának megfelel. Hivatkozott határozatával a Szenátus jogszerű keretek között éppen az Egyetem jogszerű működésének fenntartása érdekében intézkedett, amikor a rektori feladatok további ellátására az új rektor Köztársasági elnöki kinevezésének napjáig felkérte a Köztársasági Elnök által kinevezett rektort, aki a feladat ellátását addig az időpontig elvállalta.
  A Szenátus megállapítja, hogy döntése meghozatalakor a rektor sem átmenetileg, sem huzamos ideig, sem tartós távollét, sem egyéb okból nem volt akadályoztatva a rektori feladatok ellátásában. A Szervezeti és Működési Rend 31. § (5) bekezdésének meghatározása a jelen szituációtól eltérő, más élethelyzetre vonatkozik.
  A Szenátus álláspontja szerint a fenntartó intézkedése sérti a felsőoktatási intézmény Ftv-ben biztosított önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit.

 6. Maedchen für alles said

  Az ELTE sem tartja be a törvényeket. Ott is megengedik a családtagok alá-fölérendeltségét a munkahelyen, sőt, még kirívóbb törvénysértést is elkövetnek. Így pl. a büntetőeljárás alatt álló Maedchen für alles Eisemann még mindig oktathat a tanszéken, márpedig őt az eljárás végéig fel kellett volna függeszteni:

  http://www.btk.elte.hu/dynpage6.exe?f=btke&p1=m:FomenuH,EntryF2&p3=x:FomenuV2,Entry2S2&p4=p:6221&dep=BTKD-24

 7. ÁJK-s said

  Sajnálom, hogy levetették veletek a posztot, de megértem a kollégák álláspontját is. Ne menjetek harangszóval nyulászni, vagy másképp szólva, ne adj az ellenfelednek infót, ha jogi lépéseket tervezel ellene.

 8. vidéki kolléga said

  Szerintem is a jogi út kecsegtet sikerrel. Közben persze a nyilvánosságot is informálni kell a Károlin uralkodó tarthatatlan állapotokról.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: