Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The responsibility of Gusztáv Bölcskei (Bölcskei Gusztáv felelőssége)

Posted by jhnnsclvn - november 16, 2010

Az alábbi poszt szerzői rámutatnak a 2010. október 1-i MAB-határozat felemásságára. Ahhoz képest, hogy a MAB fél Bölcskei Gusztávtól és a Református Egyháztól, nagy merészségről tett tanúbizonyságot, amikor – a sorok között – éles kritikát fogalmazott meg. Ugyanakkor nem meri megnevezni Bölcskei Gusztávot mint felelőst. Nem meri megnevezni az egyetemi autonómia megsértését, amikor Szűcs Ferenc legitim rektort a Szenátus tiltakozása ellenére félreállította, és a normatíva más célú felhasználását, amikor bizalmasának, Csányi Jánosnak, az egyetem költségére alapított Kft-t. A szerzőpáros kommentárjának lényege, hogy a válságnak Bölcskei Gusztáv nem megoldója, hanem kifejezett előidézője azáltal, hogy az alkalmas vezetőket (rektor, dékánok, doktori iskolai vezetők) törvénytelenül leváltotta, és helyükre alkalmatlan, tehetségtelen, sőt egyes esetekben kifejezetten erkölcstelen strómanokat ültetett, mint pl. Balla Péter, Szabó András, Kovács Árpád. – A szerk.

Szerzők: Hostess Enikő és Bunkó Barnaby

A MAB 2010. október 1-i ülésén elfogadta 2010/8/X/1. SZ. határozatot a Károli Gáspár Református Egyetem intézményakkreditációjáról. A határozat rendelkező részének lényege az, hogy az intézmény karai közül a Hittudományi és a Tanítóképző Kar feltétel nélkül akkreditálható, a Bölcsészettudományi Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar csak feltételesen akkreditálható, amennyiben a 2011. szeptemberében sorrakerülő akkreditációs látogatás időpontjában teljesíti a MAB által meghatározott követelményeket.
Mielőtt ezeket a követelményeket ismertetnénk, néhány szót kell szólni a MAB határozat néhány megállapításáról.  A jelentés szerint a KRE „súlyos vezetési válságon esett át. Az állapotok tarthatatlanságát a fenntartó megkésve, de észlelte. Ekkor beavatkozott, és fenntartói jogait érvényesítve új vezetőkkel kísérli meg a problémák elhárítását és egy új stratégia kidolgozását.”  Sajnálatos, hogy a LB nem kívánta észrevenni, hogy a KRE „vezetési válsága” nem a semmiből pattant ki, hanem éppen a fenntartó okozta azt Szűcs Ferenc rektor lemondatásával. Ehhez képest valótlan a MAB határozatban szereplő ama kijelentés, hogy az állapotok tarthatatlanságát a fenntartó megkésve észlelte, majd ezt követően beavatkozott. Éppen fordítva volt: a fenntartó előbb avatkozott be a teljes vezetői garnitúra (Szűcs, Kulin, Kapa, stb.) leváltásával, majd új vezetőket jelölt ki (Balla, Szabó, Domokos, Kovács Barnabás, Sepsi), akik alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy KRE-t vezessék, és ezért alakult ki a vezetési válság.
Bölcskei Gusztáv személyes felelősségének felvetése láthatóan kényelmetlenül érintette volna a MAB-ot. A határozatban nincsen szó Bölcskei Gusztáv bizalmasainak alkalmazásáról, a Csányi Sándor ügyvezetésében működő Kft.-nek juttatott milliókról, Kovács Levente, KDB vezérigazgató-helyettes vagy éppen Tomka  alkalmazásáról, vagy Bölcskei és a KDB Bank titokzatos kapcsolatáról.
A sorok között olvasva azonban a jelenlegi rendszerrel szemben éles kritika is megfogalmazódik. A MAB szerint a jelenlegi vezetés „lényegét tekintve autokratikus”. „A fenntartó, egy általa megnevezett személyen (Kovács Barnabás stratégiai igazgató) keresztül tartja az Egyetemmel és a kari vezetéssel a kapcsolatot. Az alulról jövő személyi javaslatokat sokszor bizalmatlanul fogadja a fenntartó képviselője és a rektor is. A vezető oktatók személyéről történő egyeztetés során gyakran kiszámíthatatlan bizalmatlansággal és elutasítással találkoznak a Kar vezetői.” „A személyi kérdésekben érvényesülő bizalmatlanság, továbbá az egyetemi vezetés vagy a fenntartó képviselője részéről megnyilvánuló „felülről kinevezés” gyakorlata szinte ellehetetleníti a szakmai megfelelőség és a tudományos kiválóság alapján történő foglalkoztatást.”
A gazdasági autonómia hiánya is megfogalmazódik a MAB határozatban, bár a határozat feltűnően kerüli az „autonómia” kifejezést, feltehetően azért, mert fél a református egyháztól.  A MAB ehhez képest is nagy bátorságról és merészségről tesz tanúbizonyságot, amikor kijelenti, hogy „a fenntartónak biztosítani kell az okvetlenül szükséges anyagi támogatást egyszeri és célhoz kötött hozzájárulás formájában.” A MAB határozat szerint tehát  a református egyház nem tett eleget fenntartói kötelezettségének. Az egyetem gazdálkodása Bölcskei Gusztáv embereinek beültetése után nem átlátható.
A MAB 2011. szeptemberéig intézkedéseket vár el a fenntartótól. Elvárja a törvényesség helyreállítását, a fenntartó anyagi hozzájárulását, a vendégoktatók felváltását saját „A” pontos, főállású (tehát más munkahelyen nem foglalkoztatott) oktatókkal. A  MAB határozat szerint „az oktatók a jogszabályi kritériumoknak megfelelően legyenek teljes állásúak, az ennek megfelelő javadalmazással (pl. a kecskeméti jogi képzés támogatásának átcsoportosításával).”

Sajnos a fenntartó legújabb intézkedései nem a MAB határozat szellemében születtek. Sepsi Enikő egyedüli jelöltként való dékánná választatása a demokratikus választás lényegének megcsúfolása volt, a többi kinevezésről pedig ne is beszéljünk. Ezek alapján nem úgy tűnik, hogy Bölcskei Gusztáv változtatna hozzáállásán, inkább azon mesterkedik, hogyan lehetne kibújni a szabályok alól.

14 hozzászólás to “The responsibility of Gusztáv Bölcskei (Bölcskei Gusztáv felelőssége)”

 1. animus said

  Teljesen egyértelmű, miért teszi ezt Bölcskei Gusztáv. Azért, mert maga teszi rá a kezét az állami pénzekre, mégpedig úgy, hogy a református egyház irreálisan magas bérleti díjakat kér saját épületeire saját református egyetemétől!!!
  Ilyen bátran ártelmezi által Bölcskei/Bátori a keresztyéni szellemet!
  Hogy ezeket a tranzakciókat nyugodtan csinálhassa, szüksége van jól megfizetett zsoldosokra: Sepsi Enikő, Kovács Barnabás, Balla.
  Ezek nem kérdeznek, hanem teli zsebbel némán utalnak a furcsa bankokba és kft-be.

 2. réti pipitér said

  Bölcskei Gusztáv olyan a Károlin, mint róka a tyúkólban. Öl, rabol, csak vér, csontok és toll marad a nyomában.
  Csak ebben a speciális esetben, ugye, maga a RÓKA A TYÚKÓL FENNTARTÓJA.
  Nagy kár, nektek, tyúkocskák, még az itatótokat is elissza a nagytorkú Bölcskei/Bátori/Butykos róka koma.

 3. ohrana said

  Közéjük kéne lőni, galambocskáim! Ezek csak abból értenek, megmondta ezt már Felix Eduardovics.
  Kérdezzétek meg Árpád Árpádovics Kovácsot vagy az IMO-s Hermannt, őt tudják, miről beszélek.
  Vagy akár a Nyika, a Kun, ő is nagy bolsevik volt, nemrégiben még azt követelte Kádár elvtárstól, hogy a Klinikák metrómegállót nevezze el a nagyapjáról, Kun Béláról, most meg itt hirtelen kálvinista vagy mi az ördög lett belőle.
  Szerintem inkább az ördög.

 4. sola scriptura said

  Minden hitben járó derék református ember nevében követeljük, hogy Bölcskei Gusztáv rendezze a Károli anyagi helyzetét: FIZESSE VISSZA A TÖRVÉNYTELENÜL FELVETT BÉRLETI DÍJAKAT!
  Járuljon hozzá az egyházban és az egyetemen uralkodó tarthatatlan helyzet megszüntetéséhez.
  BÖLCSKEI GUSZTÁV MONDJON LE!

 5. mesüge said

  Micsoda szemét egyház ez! Lopnak, hazudnak, ellopják még az Isten pénzét is! És a legnagyobb bűnelkövető maga az egyház feje, aki vasárnaponként felmegy a szószékre és mindenféle ájtatos maszlagot nyekereg a süket vénasszonyoknak, akik még a perselybe is dobnak a nyugdíjukból.
  Nincs semmi tisztesség az egyetem (???) vezetőiben sem, lopnak, okiratot hamisítanak, zsarolnak.
  Most már értem, mi az a “keresztyén szellem”, amit annyit emlegetnek a nyavalyás honlapjukon: LOPUNK, RABOLUNK, BŰNÖZÜNK.
  Nagy lesz a córesz, ha MÉGIS TALÁLKOZNAK VALAKIVEL A HALÁLUK UTÁN.
  Mi lesz akkor, református bűnözők???

 6. cica said

  Az igaz, amit beszélnek, hogy bevonják a diplomáinkat?
  Az ELTÉ-sek azon röhögnek, hogy a minisztérium érvényteleníti a diplomáinkat, mert kiderült, hogy semmit se ér, most meg a MAB vagy hogy hívják is…
  Pedig én keményen megdolgoztam a diplomámért, elviseltem a Petrőczi szörnyű vijjogását, a Szörnyella Hansági rikácsolását Gadamerről, Derridáról meg mit tudom én kiről, és megengedtem a Szabónak, hogy csodálja a köldöpiercingemet, sőt… na mindegy.
  Nyugtassatok má meg! Ugye nem érvénytelen a diplomám?

 7. Zsinati illetékes said

  Hát azért ismerjük be, hogy Szabó István sokkal jobb fenntartó volt, mint Bölcskei Gusztáv, még akkor is, ha Szabó András sógora, amiről nem tehet.

  Mit tett Szabó István, mint fenntartó?
  Kiválasztotta a megfelelő embereket a megfelelő helyekre.
  Szűcs Ferencet rektornak, Kulin Ferencet dékánnak, Hima Gabriellával pedig közös erővel, vállvetve építették fel és akkreditáltatták együtt az irodalomtudományi doktori iskolát.

  És mit tett Bölcskei Gusztáv?
  Amit Szabó István felépített, a legalkalmatlanabb talpnyalók kiválasztásával, úgymint Balla Péter, a BTK két Szabója és egy Kovácsa segítségével szétverte.

  Mondjuk ki végre, hogy a fenntartó alkalmatlan, és hívjuk vissza Szabó Istvánt. Az legalább tudja, mi az, hogy egyetem. Na, meg jóval okosabb is, mint Butykos Bölcskei, aki még a maradék eszét is elitta.

 8. Rector said

  Nagyon egyetértek a poszt szerzőjével. Ha Bölcskei hagyta volna a megfelelő embereket a megfelelő helyen, a Károli most jóhírű, nagytekintélyű egyetem lenne. Bölcskei személycseréi katasztrofálisak voltak, már egyenként is, pláne így összességében: Szűcs helyett Balla, Kulin helyett Szabó, Kapa helyett Domokos, Hima helyett Kovács és Vörös helyett Miskolczi Bodnár. Elképesztő, hogy a fenntartó mennyire nem ismeri ki magát az egyetemen, és mennyire nem tud emberi minőségek között disztingválni.

  Nem az volt a baj, hogy későn kapott észbe, hanem hogy egyáltalán beavatkozott.

 9. Bishop's chess said

  Melyik volt Bölcskei legrosszabb sakklépése?
  A jogászok szerint Kapa lecserélése Domokosra.
  A bölcsészek szerint Kulin lecserélése a Duplaszabókra.

  Közös nevező: Szűcs lecserélése Ballára volt a legnagyobb katasztrófa.

  • Korifeus said

   Ezek egyenként is katasztrofálisak, sőt, Balla még ma is maga a katasztrófa, mert ő még mindig mb. rektor.

   De nem ez volt a fatális hiba Bölcskei részéről.

   A legvégzetesebb lépése mégis az volt, hogy hagyta Szabó Andrást ámokfutni. Szabó aljas és buta, koncepciója semmiben nincs. Ő csak tönkretenni tud valamit, teremteni nem. Bölcskeinek nem lett volna szabad hagyni, hogy Szabó nekirontson Hima Gabriellának. Ez fatális hiba volt.

  • tudományos kutató said

   Kovács Eszter rektorságát se hagyjuk ki! Ez a hihetetlenul buta, alpári némber ellopta a német testvérek ádventi ajándékát, nem adta vissza a IX. ker-nek azt a luxuslakást, amit mint rektornak utalt ki Gegesy Ferenc. Most ott ült Veszprémben Kovács Árpád hűlt helyén.

   • Eszter said

    Ezek azért nagyon szerény kis lenyúlások voltak a mostani banda gátlástalan lopásaihoz képest. És volt Kovács Eszter rektorságának egy hihetetlenül pozitív oldala is. Neki már akkorra megvolt a Szabó András-tapasztalata. És elég okos volt ahhoz, hogy ezt a magyar felsőoktatás legaljasabbikát és legalattomosabbikát ne engedje labdába rúgni. Sőt, szívesen ki is rúgta volna, ám Hima Gabriella megtette azt az őrültséget, hogy kiállt Szabó Andrásért és megvédte. Most szív érte. Meg is érdemli, mert Szabó már nem rontaná a levegőt a Károlin. Inkább Kovács Eszter mellé kellett volna állnia és eltaposni még tojásként a kígyót. Ebből az egy példából is látszik, hogy Kovács Eszter egyáltalán nem volt buta. Sőt. Ami az emberismeretet illeti, lényegesen okosabb volt, mint Hima Gabriella.

 10. réti pipitér said

  Aki megvédte Szabó Andrást, azt akkor gyámság alá kellett volna helyezni. Hadd duruljon Szabó András feje végig a mocskos Mátyás utcai kövezeten.

  • Eszter said

   Egyetértek. Viszont a gyámság alá helyezendő azóta már nyilván megbánta, mert a saját kárán ő is megtanulta, kicsoda is az a Szabó András. Lassan-lassan kezd bontakozni ebben az országban egy Szabó András ellenes népfelkelés. Egyszer csak gurulni fog az a mocskos fej a mocskos kövezeten… Mocsok a mocsokhoz, similis simile 🙂

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: