Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

By hook or by crook (A csalót mindenáron)

Posted by jhnnsclvn - november 24, 2010

Evidence for forgery (Mészáros Márton 2 nyilatkozata)

Posted by jhnnsclvn on január 15, 2010

“Mészáros Márton 2009. március 9-i dátummal, tizenhét nappal a PhD-védés előtt saját kezűleg aláírt nyilatkozatában kérte, hogy aznaptól témát és témavezetőt változtathasson. Úgy fogalmazott, hogy a “továbbiakban” Szabó András és Hansági Ágnes vezetésével szeretné írni disszertációját a megváltoztatott témája (Luther és kora) miatt. (Eredeti téma: 20. századi magyar protestáns irodalmi élet, eredeti témavezető: Hima Gabriella.)

A másik nyilatkozatában, amelyet ugyancsak 2009. március 9-i dátummal saját kezűleg írt alá, pedig azt kéri, hogy benyújtott disszertációját védésre bocsáthassa.

A 2009. március 9-én elkezdett új témát március 25-ére sikeresen befejezte, aznap még állítólag egy házi védésre is futotta idejéből, amelyet a jegyzőkönyv szerint Kőfalusi Krisztina tanszéki adminisztrátor vezetett le.

Ezt követte 1 nappal később, március 26-án a 100 %-os védés, Eisemann György elnökletével.”

Ugyanaz a (kicsit kibővített) szöveg ugyanazzal a címmel újrabenyújtva Szegeden.

2010. november 24.

Most ugyanennek a dolgozatnak Fried István a témavezetője:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=122

Vagy mégis Kulcsár-Szabó (álnevén: Hansági) Ágnes?

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323

A hanganyag szerint Szabó András:

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2010/10/08/a-2009-majus-12-i-koncepcios-per-hanganyaga/

Vagy mégis a hivatalos témavezető, aki állítólag nem segített semmit?

Mészáros fokozatát tavaly csalás, magánokirathamisítás és a témavezetés ellentmondásossága miatt vonták vissza. Ez a védés Szegeden ma még ellentmondásosabb és még szabálytalanabb, mint a Károlin volt. Mitől hiteles Fried István témavezetése? És miért nem Fried István neve szerepel témavezetőként a disszertációban? Hogy kerül Mészáros közvetlen munkahelyi főnöke – rejtett témavezetőként – az eljárásba?

És akkor még nem szóltunk a fő problémákról:

1. Ki írta a dolgozat első részét, ami idegen nyelvű szakirodalmakra támaszkodik? (Mészáros semmilyen idegen nyelven nem tud, erről a szegediek a belső nyelvvizsgájukon meggyőződhettek.)

2. Mennyit írt a második részből Mészáros? Korner Veronika szövege teljes egészében beépül a második részbe, csak egy kicsit szétszabdalva (de nem nagyon). Változatlanul hiányzik a bibliográfiából a szöveg eredeti megjelenése: “Tizennégy tanítvány”, ld. fent. A másodközlést ugyanis Kulcsár-Szabó Ágnes egy Mészárossal közös OTKA-pályázathoz elszámolta. Ráadásul így – praktikusan – le lehetett tagadni az eredeti témavezetőt.

3. Bukott disszertáció 2 éven belüli újrabenyújtását törvény tiltja.

4. A jelölt büntetőeljárás alatt áll még az előző eljárásban elkövetett bűncselekmények miatt!

 

Miért áll Mészáros Márton a törvények fölött?

60 hozzászólás to “By hook or by crook (A csalót mindenáron)”

 1. tudományos kutató said

  Akkor Kulcsár-Szabó Ágnes az OTKÁ-t is becsapta, ha nem annak keretében készült firkálmány másodközlését elszámolta.
  Igen, Mészáros disszertációjával kapcsolatban minden lehetséges törvénytelenséget elkövetett a Károli. De a MAB-ot nem tudta becsapni.
  És most, láss csodát! Újra beadják ugyanazt a szart, ugyanazzal a címmel, és a szegedi egyetem IDI-je, a Szabó 44 oldalas disszertációjánál már jól teljesító Balázs M-al megint ringbe lép és felrúg minden törvényt!
  Ha Mészáros doktor lesz ma Szegeden, minden fórumon feljelentjük a résztvevőket.

 2. Judge said

  A Szegedi Egyetem egy még nagyobb botrányba szalad bele, mint a Károli. Akkor még nem folyt Mészáros ellen büntetőeljárás. Most már folyik. És egy bűnügy gyanúsítottjának akar a Szegedi Egyetem még egyéb törvényeket is megsértve fokozatot adni.

  Tényleg jobban fél Balázs Mihály Kulcsár-Szabó Ernőtől, mint az igazságszolgáltatástól? Eisemann és Bednanics már megbánta, hogy részt vett egy bűncselekményben. Azóta már ők is gyanúsítottak. Balázs Mihály melléjük akar kerülni?

  Fried tanár urat nem is kérdezzük. Ő oly mértékben cinikus, ráadásul 80 és a halál között neki már nem számít. Azért szemelték ki főfelelősnek.

 3. animus said

  Meddig lesz még KULCSÁR-SZABÓ ERNŐ A MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY PÁPÁJA?
  Meddig tart még a Kulcsár-Szabó klán uralma, amely cinikusabb és aljasabb, mint Horváth Márton, Révay József, Aczél György együttvéve?
  És ha letűnik Kulcsár-Szabó csillaga, mi lesz a visszataszító és tehetségtelen zsoldosokból? Mit ér – önértékén – Bednanics, Eisemann, az IMO-s Hermann, Kovács Árpád vagy akár Szilágyi Zsófia?
  Azt kapják meg, amit Aczél leghűségesebb csatlósai! Gúny és megvetés tárgyává lesznek.
  De az erkölcsi szenny és bornírt tudatlanság koronázatlan királynője HANSÁGI-KULCSÁR-SZABÓ ágnes, a rosszarcú parasztproli, aki befeküdte magát Kulcsár-Szabó fiának ágyába és most már AKADÉMIKUS ÚRRAL doktoráltatja saját szennyes, tudatlan ágyastársát, Mészáros Mártont is!
  Hansági Ágnes a szeméttelep királynője, a megvetés legfőbb tárgya.
  És persze Szabó András a 44 oldalas locsogással MTA doktorává avatott úrasztalatolvaj, aki ezt a SÁTÁNI NÉMBERt, Hanságit a Károlira hozta.
  Persze ő direkt vonzódik a sátáni némberekhez, otthon is van neki egy 120 kilós kitinpáncélban. Petrőczi, a “parázna frajla”, hogy a nagy református költő szóhasználatával éljünk, a régimódi bunkó stílben nyomul: eperízű Csokonai stb., míg Hansági a kanonizáció multiplikációjának perlokúciójáról vartyog.
  Melyik a visszataszítóbb?
  Nem tudunk választani.

 4. MAB-illetékes said

  Mészáros tavaly megbukott dolgozata túl rövid volt (a tavalyi károlis terjedelmi minimumnak ma is csak 75%-a), a jelölt szélhámoskodott a témavezetésekkel, nem lehet tudni, ki vezette őt Luther korába. Szegeden is szélhámoskodik, és azt ma éppúgy nem lehe tudni. Szabó András azt álítja, hogy ő volt az. De őt csak két héttel a védés előtt kérdezte meg, felkérni meg egyáltalán nem kérte fel. És ami a lényeg, nem lehetett tudni, ki írta igazából. Most sem lehet tudni. Mert idegen nyelvű szakirodalmat nyelvtudás híján képtelen elolvasni, és a másik volt doktorandusz szövege még most is 25%-ot tesz ki.

  • Szegedi Kolléga said

   Balázs Mihályékat nem érdeklik sem a tények, sem a következmények. Az eljárás kicsit késve, de lefolytatódik. Az EDT mint a 3 majom nem lát, nem hall, nem beszél.

   • Bar-Kochba said

    Pedig tudnak a szabálytalanságokról. Bemondták, hogy bizonyos névtelen levelek érkeztek, de ezeket nem veszik figyelembe, mert névtelenek, ezért hiteltelenként értékelik.

   • Bloggerjogász said

    Teljesen mindegy, hogy névvel vagy névtelenül teszik a bejelentést, ha az tényeken alapul, ki kell vizsgálni. Annyi bizonyíték van fent a neten, hogy ez átlátszó ürügy.

 5. Szegedi Kolléga said

  Balázs Mihály, Pál József, Fried István és társaik a legnagyobb következetességgel és cinizmussal véghezvitték azt a törvénytelenséget, amelynek teljes mértékben tudatában voltak.

  Bízunk benne, hogy a következmények is ugyanilyen kíméletlenül és konzekvensen utolérik őket.

 6. Vándorcirkuszos said

  Jaj de jó, akkor én is mehetek Szegedre, meg mindenki, aki máshol megbukott!

  • Bloggerjogász said

   Magyarországon ugyan nincs precedens jog, de Mészárosra mint precedensre ezentúl minden bukott újrapróbálkozó hivatkozhat: Most már tömegek ostromolhatják a Szegedi Egyetemet, akik másutt nem jártak sikerrel. Baranyai Katalinnak is ezt ajánlom Miskolc helyett. Miskolc igényesebb.

   • Judge said

    Arra kíváncsi az egész jogászszakma, hogy ítél majd a bíróság Mészáros fokozata ügyében, mert ha ez érvényes, akkor meg kell változtatni a törvényeket. Ha viszont a törvények maradnak, akkor ez nem érvényes. Igazi kihívás egy bíró számára.

 7. animus said

  A károlisok nem tanulnak sem a MAB döntéséből, sem a megindult rendőrségi eljárásból. Úgy gondolják, nekik mindegy, hiszen “ha Isten velünk, ki ellenünk?”
  Isten ebben az összefüggésben természetesen Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus.
  Hamis pénzzel – nem létező tudással, meg nem írt disszertációkkal – fizetnek a tudományos fokozatért a Reviczky utcai “keresztyének”.
  Ki gondolja róluk, hogy igazi tudósok lennének: Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes, az IMO-s Hermann és csatlósaik?
  Az igazság az, hogy a hamis pénzért hamis fokozat jár.
  A szakma által hitelesítetlen papír.
  Volt már a MTA-nak akadémikusa Rákosi testvére is (a Csepeli Fémművek igazgatója).
  Ki tartotta őt tudósnak? Senki.
  Ti is így vagytok, Reviczky utcai nímandok.

 8. vidéki kolléga said

  Már annyiszor leírtam, más is leírta a MAB-nak azt a kitételét, hogy a témavezetővel min. egy évnyi közös munkát kell igazolni: közös publikáció, előadás, poszter stb. A DISSZERTÁCIÓN KÍVÜL!!!
  A károlisok röhögve túlteszik magukat a MAB előírásain.
  Azon is, hogy a témavezetőnek kimutatható tudományos teljesítményének kell lennie az adott területen.
  Mit ért Sazbó András Hermann Hesséhez? Semmit, nem is olvasta: magyat, latin szakos, a szépirodalmi szövegektől irtózó bunkó.
  Petrőczi: régi magyaros témákkal foglalkozik témavezetőként, német (Thomas Mann), orosz (Balassi orosz fordításai) stb. SEM OROSZUL, SEN NÉMETÜL NEM TUD. Egyszakos: angol.
  HANSÁGI ÁGNES sokoldaúan tudatlan menye Kulcsár-Szabó akadémikusnak.
  ASnnyit ért Lutherhez, mint az a személy, aki Schmitt Pál javaslatában a református egyház megalapítását tulajdonítja Luthernek.

 9. És mi van? said

  “A tehetség mindent megtanul, a zseni mindent tud!” – Ez Mészáros Márton blogjának mottója. És mi van ővele? Aki sem ez, sem az?! Számára egyetlen út a nyalás, a csalás, a törvények áthágása.
  És ott szerepel pl. a PIM Digitális Irodalmi Akadémiájának szakértői között, rendkívül rangos névsorban, neves irodalomtudósokkal együtt. Hogy került oda?! Ezúton kérjük a magyar irodalmi élet valóban színvonalas tagjait, hogy hivatalosan határolódjanak el a velük egy sorban szereplő köztörvényes bűnözőtől!

  • Doktorandusz said

   Az egy másik Mészáros Márton, egy kb. 15 éves srác. Kicsit exhibicionista, de lehet hogy még lesz belőle valami.

   A többivel egyetértek. A károlis névrokonából nem lesz semmi, csak egy futtatott eb. Ezt a bőrfejű bűnözőt futtatja a “Mami” családja, már úgy értem Kulcsár-Szabó Ágnesé, aki Mészáros pótmamája, vagy mije. Ez a család teszi őt be mindenféle 2-3 számmal nagyobb környezetbe, hogy forogjon a neve, játssza az eszét, gyakoroljon hatalmat, és annak adjon Móricz-ösztöndíjat meg egyebet, akinek ők súgják, és nyírja ki az ellenségeiket. Erre kell a fokozat. Egy PhD-s többmindenre bevethető. Egy mozgatható és lojális zsoldos.

   Persze azért is helyezik európai környezetbe, hogy kupálódjon, de ez eddig nem jött be. Belül is pont olyan, mint kívül: egy Balkáni Bunkó – akiben a csalás, a trükközés, a lavírozás eszméje hússá-vérré vált. És ezen egy másodszor is összecsalt PhD sem segít 🙂

 10. PhD said

  Mészáros első nekiugrása a PhD-nak csúfos kudarccal végződött. Most másodszor is nekiugrott. Megint segítő kezek és álbizottságok karolták fel. Volt diadalmenet és dínomdánom.

  Na de így volt az annakidején Szabó Erika könyvtárában is az első védéskísérlete után…

  Reméljük, a szép hagyomány folytatódik 🙂

 11. Szegedi diák said

  A záptojás sajnos a zsebemben maradt, pedig többször is kísértést éreztem. Nem én voltam az egyetlen, akinek a zsebében lapult valamilyen dobálnivaló.

  Majd a harmadik kísérleténél a fejéhez vágom. Mert hogy ez a színjáték törvénytelen volt, az a napnál is világosabb.

 12. Fokozat said

  Mészáros a szó szoros értelmében fokozatosan szerez fokozatot. Előbb ír egy szakdogányi méretű katyvaszt, ráadásul közösen valakivel, aztán próbálkozik vele mint Phd-val. Elhajtják. Majd megint hozzáír egy darabot, és próbálkozik máshol. Vagyis: fokozatosan szerzi meg a fokozatát.

 13. Dirib-darab said

  Ezt tényleg lehet? Darabokban megírni és beynújtani egy doktorit? Hol itt, hol ott, ahol esetleg elfogadják? Sőt, darabokból összerakni, vagy úgyismondhatnám, folyton toldozni-foldozni.

 14. Doctor of Law said

  Aminek ma tanúi voltunk, az a Kulcsár-Szabó klán és a Törvényesség egymás elleni harca. Az első menetet a Károlin végül a törvényesség nyerte, a másodikat a Kulcsár-Szabó klán. De lesz még harmadik menet is…

  • Korsó said

   Miért gondolod, hogy a mai menetet a Kulcsár-Szabó klán nyerte? A dolgok sok esetben valaminek látszanak, de valójában az ellentétük az igaz. Ez a mai akció is támadható a törvény előtt, sőt. Az első menetet még lehetett egy egyetem belső ügyének tekinteni, mostantól viszont országos méretű a botrány. Biztos Kulcsár Szabó Ernő is ismeri a mondást, hogy addig jár a korsó a kútra… Avagy: minél erősebben nyomod a falat, az annál erősebben nyom vissza. Avagy: minél magasabban van valaki, annál nagyobbat zuhan.

   • Grillparzer said

    “Hochmut kommt vor dem Fall.”

    Kulcsár-Szabó Ernő már itt tart. Legátus légy résen! Hamarosan eljön a Te pillanatod.

   • Doctor of Law said

    Úgy értem, formailag ő nyerte a Törvénnyel szemben, mert keresztülnyomott valami nagyon törvénytelent. Éppen ezért lesz legalább még egy menet, mert a Törvényesség egészen biztosan visszavág. Eisemann és Bednanics feje már a hurokban, mindketten fuldokolnak az őrszobákban a kihallgatások alatt. Most jönnek a szegedi csatlósok: Pál, Balázs, Fried (bár utóbbit már fogatlan patkánynak tartják, de ártani még mindig tud).

  • Stratéga said

   Mészáros Márton fokozata a Kulcsár-Szabó klánnak startégiai kérdés. Ha Mészáros elbukott volna, Ágnesasszony pozíciója nagyon meggyengülne. Mészárossal mint PhD-val az oldalán megindul a dékáni székért. Ágnesasszony egyvalamiben jó, még Szabónál is jobb: az intrikában, a pletykában, amivel a maga módján ösztönösen a “divide et impera” elvet gyakorolja. Mindenkit kijátszik mindenki ellen, remekül ért mások befeketítéséhez, uszításhoz, fenyegetéshez, zsaroláshoz, manipuláláshoz. Régóta ott van, nagy a helyismerete, ismeri a rokon- és ellenszenveket. Nevezzük ezt az ösztönös rágalmazást, fúrást, pletykálást, intrikálást stratégiának, és akkor Ágnesasszonyban nem Sátáni Némbert fogunk látni, hanem egy bilistratégát, aki egy éjjeliedény méretű kis beltejes közegben remekül egymásnak uszítja az embereket, és kinyíratja őket egymással, mígnem egyedül marad a Mésztárosával. Mészáros az egyetlen, akiben vakon mebízik. Hermannt valójában utálja, az csak kényszerből szövetséges. Most Mészárost rangban Hermann és Török mellé helyezi (Horváth Csabát leírta már rég), érzelmileg viszont csak Mészároshoz kötődik. Valószínűleg bele van zúgva. Ki lenne az ember bizalmasa, ha nem a szerelme?

   Így kell nézni a Mészáros-kérdést, hogy megértsük, miért olyan iszonyúan fontos Mészáros Hanságinak. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, létkérdés, hiszen a szerelme nélkül nem tud élni.

 15. El Flaco said

  Szegény BTK-sok, némi személyes ellenségeskedést máris a világ legnagyobb problémájaként emlegettek. Nagyjából egy éve minden arról szól, hogy csúnya Szabó, Kulcsár-Szabó/Hansági és csatolt részeik különösen Mészáros M. Az ÁJK-t közben sikerült tönkretenni, halálsikoly nélkül. Gratulálunk, Reviczky utca, “Palotanegyed”.

  • Stratéga said

   El Flaco, teljesen egyetértek veled. Mondtam, hogy mekkora ereje van a szerelemnek. Ágnesasszony minden követ megmozgat, hegyeket is elhord, hogy a hancúrpajtásából doktort csináljon. Épp az ő példáján láthatod, mire képes a szerelem. Mészáros az életénél is fontosabb neki: miatta rombolta le előbb a doktori iskolát (ez dokumentált), aztán a bölcsészkart, végül a jogi kart. Szabó András itt már rég nem számít, őt már a sarokba lökte Petrőczivel együtt. Már csak egy szoros szövetségese van itt: Mészáros rokona, Balla Péter. Ők ketten a világ ellen, amíg Marcika felnő melléjük. Ágnesasszony titkos terve, hogy egyszer Marcika örökölje nagybátyja trónját.

   • KSZE Workshop said

    Mért tűri a klán feje, hogy ezek ketten összejöttek? Nem kéne féltékenynek lennie a fia nevében?

   • El Flaco said

    Tőlem az szeret azt, akit csak akar. Csak ne a kirakatban és ne mások rovására.

   • Stratéga said

    Viccelsz? Megkönnyebbüln, ha ez a kavarógép kikerülne a családból. Ernő számára gáz, hogy ez a kreatúra családtag, a fiának meg méginkább, örül, ha valaki elvégzi helyette, amitől fizikailag már jó ideje viszolyog. De fontos neki a Némber mint stratégiai pont. A maga primitív kavarásaival és nyírásaival egész jól csinál helyet Ernő embereinek. A BTK lassan átalakul KSZE gyarmatává. Csak ehhez még Sepsit kellene háttérbe szorítania. De erre is már megvan a terv.

   • El Flaco said

    Sztem dugjon Ernővel, a hídverővel.

   • Stratéga said

    El Flaco, engem a kirakat se zavar, csak az, hogy mások rovására. Ezért a szerelemért verték szét ketten a doktori iskolát. A Mészáros-ügy volt az, ami robbant és mindent robbantott. Az összes doktorandusz Mészáros miatt szív. Nehogy már mások beelőzzék. Pedig azok a mások tehetségesebbek (bár a középfok nem igaz, mert nincs mihez viszonyítani: Mészáros csöppet sem tehetséges, csak aljas, de nagyon, mint a némbere.)

   • El Flaco said

    Komolyan kérdezem,
    szerinted/szerintetek csak eme vonzalom az oka minden bajnak és botránynak?

   • Stratéga said

    Arra hajtott erdetileg, de annak mint nő nem jött be. Viszont mint maffiózó bejött. Egész ügyesen nyúlják le együtt a reformátusok egyetemét. Az egyebekre meg átpasszolta a seggarcú fiacskájának, de ott valahogy nem működik a dolog. Az is másfelé tájékozódik már egy ideje.

   • Stratéga said

    Ez is nagyon benne van, de persze nem ez. Hanem a némber őrült hatalomvágya. És ahhoz kell neki egy református szerető. Hanságinak Mészáros, a zsinatban jl fekvő két rokonnal, a belépő a keresztyén maffiába. Mészárosnak meg Hansági az APÓSa köreibe, amiről úgy hiszik, hogy a tudomány fellegvára. Mészáros egy ostoba bunkó. Kétszer megbukott már két különböző gimnáziumban. Magától sose jutna magasra. Szükségük van egymásra.

   • Korifeus said

    Komolya mondom, hogy Hansági az oka minden botránynak. A református Szabó alattomos meg sunnyogó, de magától sose vetemedett volna ilyen támadásokra. Annál gyávább. Hansági volt a fedezék, akit azonosított az apósával. Egy Kulcsár-Szabó a szövetségese, majd csak megvédi, akármit tesz is. Nagyon elgaloppírozta magát. Sose tette volna a cezaromán nő nélkül. Még a felesége se volt képes ennyire kivetkőztetni magából, mint Hansági. Ő volt ennek a szerencsétlen gyengejellemű papucsnak a rossz szelleme. Hanságival szövetségben úgy érezte, hogy erős és hatalmas.

  • Rector said

   El Flaconak igaza van, az ÁJK-t is a BTK tette tönkre. De azért ne felejtsük el Bölcskei felelősségét sem. Hogy lehetett ennyire buta és tehetségtelen emberekre bízni a hatalmat, mint Balla és Szabó? A legnagyszerűbb oktatókat üldözték innen el, hogy ők, a selejt, diadalt üljenek. Balla úgyis mint Mészáros rokona meg egyébként is, természetes szövetségese Hanságinak Sepsi ellen. Sepsit az após protezsálta be Bölcskenél, de csak átmenetnek, míg elülnek a viharok. Aztán majd nyomul Ágnes asszony. Sepsi uralkodik Ballán, és szerintem utálja, mint minden normális nő. Hansági hízeleg neki és manipulálja – Sepsi ellen is.

   • Korifeus said

    El Flaco, tudod, mi a károlisbotrány megoldása? Kulcsárszabótlanítani kellene a BTK-t. Ágnesasszonyt kipenderíteni a hancúrpajtásával, és akkor felolvadna a dermedt légkör, és újra beszélni tudnának egymással az emberek.

 16. Ravasz László Baráti Kör said

  Mi figyelmeztettük a szegedieket. A titkáruk összesen annyit akart, hogy mondjuk meg, név szerint kik vagyunk. Az információt, amit tőlünk kapott, lepattintotta. Pedig elég lett volna, ha a nevünk firtatása helyett ráklikkel néhány honlapra, amit megadtunk neki. Pl. a Jogszabálykereső vonatkozó paragrafusaira, adatbázisokra, határozatokra. Vagy tanácsot kér saját bizottságának jogászaitól. Azok megmondták volna neki (de szerintünk meg is mondják), hogy a tűzzel játszik.

 17. vidéki kolléga said

  Folytatódik a Károli BTK nevetséges haláltánca. Nagyon butának kell lenni ahhoz, hogy a BTK már nem tudja soká tartani magát.
  Ennyire primitíven hülye csak Hansági lehet meg Mészáros, meg hát természetesen a proliparaszt úrasztalatolvaj Szabó András meg idióta felesége, Petrőczi/Ludvig. Szabó a hanganyagon is rágalmazza Bazsa Györgyöt, a MAB elnökét, hogy “nem tartja” be a Károlinak külön tett ígéretét. Azt az ígéretet, hogy a Károlira nem érvényes a törvény.
  Mi nagy tisztelői vagyunk Bazsa Györgynek, tudjuk, ilyen ígéretet nem tett, nem is tehetett. Csak Szabó András, Szabó püspök szennyes jellemű és tudatlan sógora mer ilyet állítani.
  KULCSÁR-SZABÓ AKADÉMIKUS terveit nem látjuk át, csak GÁTLÁSTALANSÁGÁT. Igen, mi is úgy gondoljuk, meg akarta szerezni gyarmatnak a KRE BTK-t. Ennek érdekében helyi kihelyezett pribék, Hamsági, a MENY mozgatta a szálakat. Intrikál: kirugatja a barom Szabóval a becsületes, tudós reformátusokat és telerakja a kart becstelen, istentagadó szadeszes haverokkal. Miután a doktori iskolán nem sikerül érvényesíteni csalásaikat első körben, a kilövési listájára rákerül az iskolavezető, Hima Gabriella is.
  Végül a trágyaszagú Szabót és grafo- és nimfomániás feleségét, Petrőczit is eltakarítják az útból.
  A korona a hancúrpajtás, Mészáros újabb doktoráltatása. Igaz lehet csakugyan, hogy Mészárossal akar bejutni református körökbe a csontateista Hansági, aki csak annyit tud a református egyházról, hogy az a ….., ………. (kimoderálva) süveges valaki a fő püspök, akinek minden ……. (kimoderálva) szavára ingatja a fejét, mint egy vásári cserépkutya.
  Nem gáz ez egy kicsit, AKADÉMIKUS ÚR?
  Ilyen moslék rokonsággal, meny szeretőjével nem ciki ez?
  Szerintünk vérciki.
  Elmeséltük német kollégáinknak a dolgot, ismerik önt jól. Ennyit mondtak:
  “Das ist aber oberpeinlich!”
  Nem gondolkodtatja el ez önt, Kulcsár-Szabó tanár úr?

 18. kíváncsi vagyok said

  Nem értem Mészáros Mártont. Úgy látom, kísérletet sem tesz a helyzet tisztázására. Az én fogalmaim szerint a PhD fokozat egy tudományos pálya kezdete. Hogyan fog helytállni a tudományos pályán, ha így indul? Hogyan tud együttélni ezzel az egész botránnyal? Nem is akarja tisztázni magát a vádak alól? Nem érdekli az egész botrány, mindent alárendel a fokozatszerzésnek? Pedig biztos vagyok benne, hogy őt is bántja az egész, nem hiszem, hogy így felhőtlenül tud örülni.

  • PhD-jelölt said

   Dehogy bántja. Él, mint Marci Hevesen. Bulizott, megint ivott a medve bőrére, a Nyanyája másodszor is összecsalt neki egy fokozatot. Erős bástyája Szeged a Kulcsár-Szabó Birodalomnak: Fried, Pál, Balázs mindenre hajlandók, akárcsak Eisemann. Én elolvastam az Újnautilusos cikkét, amiben leírja, milyen normális a zavarosban halászni, milyen normális a pályázatok olvasása nélkül azokról dönteni, milyen normális annak ítélni a pénzt, aki épp ott ül a zsüriben. És ha van egy kis lelkifurdalásod, menj el a lelkészeddel, az majd kiűzi belőled. Egy velejéig amorális, lusta ember filozófiája, aki olyan kapcsolatokból él, mint Kulcsár-Szabó Ágnes és köre. És olvastam a Bölcskei ellen írt gúnydalát is a besúgókról, mert még vagánynak és bátornak is akar látszani, mikor azt hiszi, hogy a püspöki szemek nem látják. Mind a két kompromittáló írását eltüntette, akárcsak a tavalyi nagyon gázos doktoriját, ami kb. egy recenziónyi méretű volt.

   Azt hiszem ismerem Mészárost annyira, hogy tudjam, nagyon elégedett a fokozatával.

 19. GÁZ said

  Nagyon gázos ez a pasi. Akármit ír, az annyira gáz, hogy el kell tüntetni a nyomát is. Előbb egy doktorit, aztán egy gúnydalt, aztán egy posztot…

 20. animus said

  Hát leginkább a nyanyáját kéne, Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnest, a dögvész eredete a Károli BTK-n. Érdekes a kialakult helyzet a három nő (Jákfalvi, Hansági, Sepsi) között.
  Vajon tudja Sepsi, hogy ő csak a dékáni széket melegíti Hanságinak, aki már összeszövetkezett a szintén Kulcsár-Szabó által a karra telepített Jákfalvival Sepsi ellen? Hansági lesz a dékán, amint sikerül egy hasonló módon korrupt habilitációs bizottságot összeállítani a Hanságinak, mint tegnap Mészárosnak.
  Mészáros immár PhD Marci pedig kibulizza a két Zsinat-tag rokonánál, hogy Ági tovább haladhasson: lesz az Ágiból még rektor is! Akkor is viszi persze a Marcit ágymelegítőnek meg bűntársnak, lesz abból a gyerekből még rektorhelyettes is.
  Van egy másik forgatókönyv is. Mészáros annyira megunja Hansági hervadtságát, hogy becsapja a csaló sátáni némbert és ő maga koronáztatja magát zsinati kapcsolatain keresztül rektorrá.
  Várjuk a magyar felsőoktatás legszennyesebb szappanoperájának újabb fejezeteit: (még nem özvegy) Karnyóné (Kulcsár-Szabóné) és a szeleburdi (PhD Marci) rémtettei a kálvinisták birodalmában.

  • Cassandra said

   Hansági előbb Jákfalvival kiütteti Sepsit. Már ezerrel kampányol mellette, nagy reverenciával professzorasszonyozza. Közben megcsinálja a habilitációt, APÓSa kinevezi professzornak. Mészárosból azonnal adjunktus lesz, jövőre docens, 2 év múlva habilitál. Ahhoz nem kell semmi, még egy monográfia sem. Csak megtart egy előadást Szegeden, ahol Balázs Mihály, Pál József és (ha még él) Fried habilitálttá nyilvánítják. Az idegen nyelvű előadástól az ő esetében eltekintenek. Ő az egyetlen református a bandából, csak őbelőle csinálhatnak rektort. Majd ő biztosítja Hanságinak az örökös dékánságot.

   • Nyalogány said

    Ezzel csak az a probléma, hogy Hansági undorító módon Sepsinek is nyal. Többek füle hallatára “Főtiszteletű Dékán Asszonynak” szólította, mintha valami női püspök lenne. És a legolvatagabb nyálas vigyor ül ki himlőhelyes arcára, amit még a púdervakolat se bír eltakarni, valahányszor találkoznak.

   • Theiresziász said

    Szerintem meg 2 év múlva Mészáros és Hansági már börtönben ülnek visszaeső csalóként és okirathamisítóként.

 21. Szegedi Kolléga said

  Ma délután a Kari Tanácson megtárgyalták a doktori védéseket, köztük Mészáros Mártonét. Felvetették a Ravasz László Baráti Kör figyelmeztető leveleit, majd állásfoglalást bocsátottak ki arról, hogy azokat névtelennek tekintve nem veszik tudomásul. Mészáros Mártont ezért a töbi doktorandusszal együtt 2011. január 13-án doktorrá avatják. Amennyiben a védés mégis törvénysértő volt, az a doktorjelölt felelőssége, az intézmény mossa kezeit.

  • Bloggerjogász said

   Nagyon tévednek ezzel a pilátusi kézmosással. A szegediek annak teljes tudatában fogadták be Mészárost, hogy az az előző évben megbukott: “Ignorancia non est argumentum”, avagy ahogy mi jogászok mondjuk: “Ignorantia juris non excusat”.

   Az eljárásban közreműködők hivatali visszaélés követtek el.

   • Doctor of Law said

    “# Intellektuális közokirat-hamisítás (közreműködés)

    Ez a közokirat-hamisítás azon esete, amikor a valódi közokiratba hamis tartalom kerül, mégpedig úgy, hogy azt a közokirat kiállítására feljogosított személy veszi fel. Ez tulajdonképpen közvetett közokirat-hamisítás. Az elkövetési magatartás az értelmi közreműködés. A bűncselekmény megvalósulásához ennek a hamis adatnak valótlannak kell lennie (formai vagy tartalmi szempontból), és jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszüntetésére kell vonatkoznia. Ha a közokirat készítője tud az adat valótlan voltáról, akkor ő a 275. §-ban foglalt tényállást valósítja meg, az adatszolgáltató pedig felbujtó vagy bűnsegéd. Ennek az elkövetési magatartásnak a kísérlete a valóságnak nem megfelelő adatok vagy tények közlése, ha azok nem kerülnek a közokiratba. Befejezetté akkor válik a bűncselekmény, ha a közokirat elkészül. …

    # Lényeges tény hamis közokiratba foglalása

    Ezt a bűncselekményt csak hivatalos személy tudja elkövetni, ugyanis ő jogosult közokiratok készítésére. Ekkor alakilag valós közokirat jön létre, hiszen a kiállítóként feltüntetett személy készítette, tartalma azonban sérti a közhitelességet. Lényegesek azok a tények, amelyek a közokirat bizonyító joghatás kiváltására alkalmas jellegét adják. A hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás elkövetőjének társtettese is csak hivatalos személy lehet. Ha nem hivatalos személy közreműködik ezen bűncselekmény elkövetésében, részesként felel.

    # Előkészület

    A törvény a közokirat-hamisítás előkészületét is büntetni rendeli. Ezt az 1996. évi LII. törvény 5.§-a iktatta be a Büntető Törvénykönyvbe. A szigorítás oka (a miniszteri indoklás szerint) az, hogy vannak személyek, akik üzletszerűen foglalkoznak ilyen közokiratok készítésével. Az előkészület egyik típusát lásd a számítógépes hamisítások körében (III/2. pont).”

  • ancilla said

   A bűncselekmény leleplezőjét védi a törvény. A MAB működtet egy e mail címet, ahol bejelentéseket lehet tenni a törvénytelenségekről.
   Bazsa György meghallgatja a bejelentéseket és utána jár igazságtartalmuknak, a szegediek köpnek rá. Már ti. az igazságra és törvényességre.

 22. animus said

  Ki vannak osztva a szerepek. Még január 13-ig gondolkodhatnak szegedi kollégáink azon, hogy csak “előkészület” vagy közokirat-hamisítás állapítható meg velük kapcsolatban.
  Nem hivatkozhatnak arra, hogy nem tudtak semmit, hiszen a MAB döntései minden DI-tag számára közismertek és általánosan is hozzáférhetők.
  Beleértve a hamisító Mészáros Márton neve, visszavonatott disszertációjának címe (ugyanaz, amit beadott Szegeden), a visszavonás időpontja és indoklása.
  Nem szép látvány, amikor tudós kollégák játsszák a három majom (nem lát, nem hall, nem mond) szerepét.

  • Szegedi Kolléga said

   Valójában a károlis vezetők enyhébb büntetésre számíthatnak, mert ők csak a csalás (igaz, többszöri) megerősítéséig jutottak el, de a hamis közokirat kiállítását a MAB megakadályozta. A Szegedi Egyetem 2011. január 13-án egy hamis tartalmú közokiratot át is akar adni. Ki írja vajon alá Mészáros doktori oklevelét? Balázs Mihály? (Ő mindenre kész, ezt már Szabó “nagydoktorijának” elfogadásával bizonyította.) Vagy esetleg Lonovics professzor? Mi, szegedi oktatók, nagyon reméljük, hogy ő nem tesz ilyent.

 23. Szegedi Doktorandusz said

  Balázs Mihálynak meg már úgyis mindegy. Olvastam Szabó András nagydoktoriját, amit a mi profunk intézett el neki:

  http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2010/09/06/extracts-from-a-diary-naplo-szemelvenyek/

  (meg van egy folytatása is). Most meg ezt a botrányos csalót védette nálunk. Balázs prof nagyot zuhant a szememben.

 24. Osztap said

  Nem csodálom, hogy ez a gennyzsák büntetőeljárás alatt áll. Gátlástalaul ad egyetlen nap két homlokegyenest ellenkező nyilatkozatot. Bocsi, meggondoltam magam, másról akarok írni, ma kezdem. A másikon meg: ma lettem kész az egésszel, leadom. És mindkettőt március 9-én, miközben 26-án megvédetik vele a nagy semmit. Hogy lehet egy ilyen trógert beengedni a szakmába? Csak azért, mert nagyhatalmú asszony a szeretője? Hát mi a tudomány, kupleráj?

 25. Justice for victims said

  Fiat Justitia et pereat Mundus.

 26. ancilla said

  Nem engedik be a tudományba, csak a tudományos életbe, ahol – valószínűleg – tovább is látszattevékenységet folytat. A “mintha egyetem” legmocskosabb hagyományai, Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes szellemében. Balla Péter rokoni támogatásával.

 27. […] https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/24/by-hook-or-by-crook-a-csalot-mindenaron/ […]

 28. […] tagja) és Szabó András akkori dékán (Szabó István református püspök sógora), közös PhD-csalásukkal bebuktatták. A Szabadság téri emlékmű tervvel szinte egyidőben került ugyanis nyilvánosságra a Károli […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: