Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Millions because of one. Documents („Milliók egy miatt”. Dokumentumok)

Posted by jhnnsclvn - november 27, 2010

51 hozzászólás to “Millions because of one. Documents („Milliók egy miatt”. Dokumentumok)”

 1. Szegedi Kolléga said

  Legújabb hírek Szegedről:

  Kulcsár-Szabó Ágnes és Mészáros Márton közös habilitációt szerveznek Szegeden. A bizottság elnökének közös megegyezéssel Fried Istvánt kérték fel. Híresztelések szerint Balázs Mihály máris rábólintott a még csak félhivatalos kérelemre.

 2. vidéki oktató said

  A Hansági Ágnes, Mészáros Márton sátáni páros semmitől nem riad vissza. A csilingelős, fahéjillatú ádventi időszakban sem tesznek le a tízparancsolat legbrutálisabb bemocskolásától. A Heidelbergi Káté így ír erről:
  “Mit tilt meg az Isten a nyolcadik parancsolatban?
  Nemcsak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is hirdet,
  hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot (!!!) is, amely által felebarátunk zulajdonát akár erőszakkal, akár jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni. Ehhez számítandó még Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is.”
  Így tékozolja a csonaateista Hansági Ágnes és szeretője, a két Zsinat-tag rokont is felmutatni tudó aljas himpellér, Mészáros Márton az önköltséges doktoranduszok pénzét!

 3. animus said

  Hansági Ágnesnek és bűntársainak, Balla Péternek, Kovács Árpádnak, az IMO-s Hermannak, valamint a hamistanúzásban jelentős gyakorlatot szerzett püspöksógor Szabó Andrásnak nemsokára módja lesz a kilencedik parancsolat ellen is vétkezni. Ez a parancsolat írja elő “Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek.” (Heidelbergi Káté XLIII.)
  A Károli Református (???) Egyetem vezetői felbőszülten vétkeznek az ádventi hangulat hatására. Tudjuk, persze, hogy ez egy ateista kör kriptoszadeszesekkel és kriptokomcsikkal (itt van, lám, Kun Béla unokája is!), akik Istengyalázásra fordítják a magyar államtól oktatásra (?) kicsalt pénzeket.
  Én nem kérdezem meg, hogy félnek-e istentől. Tudom, hogy nem.
  De ki biztosít benneteket arról, hogy a halál után nincs semmi?
  Melyiktek mondhatja el a Zsoltárossal: “Nincsen szívem félelmére nézni sírom fenekére…”
  Egyikőtök se, gyalázatos gonosztevők.

 4. FarkasTorok said

  Az értéktelenséget képviselő IRODALOMTÖRTÉNET folyóirat pályázatközlő folyóirat funkciót tölt be. Ez a pályázatközlő darab: a 2010/3. szám.
  29 oldalas tanulmányt közöl a botcsinálta csaló professzor, idegen pofájú Kovács Árpád, aki még csak nem is neandervölgyi fejű (azalatti), mert akkor érthető volna, hogy az emberi jogok és főleg a kötelességek nem vonatkoznak rá. De még az sem, tehát vonatkoznak! Mihail Bahtyinról firkálgat ez a velejéig kártékony kommunista ember. Miért böfög Bahtyinról, aminek egyébként is könyvtárnyi irodalma van. És ennek ellenére:

  egy OTKA által támogatott NK 68992. számú kutatási program silány pályázatát publikálja a haver, Kulcsár Szabó Ernő által főszerkesztett kiadványban, ahol a másik haver, Bednanics Gábor az olvasószerkesztő…

  De a felelős szerkesztő: Szilágyi Márton testvére, Szilágyi Zsófika is egy 23 oldalas tanulmányt abortál el (családi körben) persze állami pénzen: (332. old.) egy posztdoktori ösztöndíj keretében készült, persze Móriczról, mert arra szívta rá magát.

  Természetesen az Irodalomtörténet folyóirat is állami pénzen publikálja az állami pénzeken megírt szakmailag primitív tanulmányokat. A Nemzeti Kulturális Alap és az MTA támogatja a megjelenésüket. De minek? Kinek: Önmaguknak.
  Persze a szerkesztőbizottságot Eisemann György neve fémjelzi, amely az erkölcsi nullára süllyeszti ezt a bandát, a főapucival: Kulcsár-Szabóval együtt. Csak azt nem értem, hogy az állati primitív menye, a spion Hansági Ágnes miért maradt ki ebből a körből? Nyílván ez a szub-kontraszelektált „nő” készül a professzorijára…

  Működnek a régi elvtársi kapcsolatok!

  • filológus said

   Ebből csak az a tanulság, hogy a mai irodalomtudományi mező még homogénabb, mint a pártállami. A hetvenes-nyolcvanas években volt Király István köre, Kardos Pál köre (ott sorakoztak ma büszke jobboldali népnemzeti-keresztények), de engedték élni a népieket is Czine Mihállyal az élen. Meg voltak persze olyan őspatkányok, mint Szabolcsi Miklós, vagy Szabó András egyetemi mentora, Tolnai Gábor.
   Aczél szerette az egyensúlyt meg azt is, hogy ezek harapdálni próbálták egymást akár személyesen, akár felbújtott egyetemista vagy kiscserkész útján. Szóval dúlt a népiesek-urbánusok harca, mindkettőnek osztottak kártyát,ha nem is egyenlő arányban.
   Most meg csak Kulcsár-Szabó akadémikus klánja uralkodik. Náluk a kasszakulcs, ők osztják a pénzeket, az OTKÁ-kat, az ösztöndíjakat és rögtön jól meg is dícsérik egymást, lásd Szilágyi Zsófia lelkendezését az ÉS-ben a Bednanics-féle könyvről.
   Kulcsár-Szabó pedig kiterjeszkedik az ELTÉ-ről a Károlira MENYÉNEK képviseletében, Egerbe Bednanicséban.

   • Szegedi Kolléga said

    Szegedre Pál józsefében és Fried Istvánéban és még sorolhatnánk…

   • KSZE Workshop said

    Kulcsár-Szabó Ernő csak Zsdanovhoz hasonlítható. Aki nem áll be mögé, az nem érvényesül, aki ellene szegül, az meghal. Kiirtják a szakmából, az országból, az életből.

  • Horváth János said

   Példátlan gazemberség, amit már egy év műveltek itt a blogon. De örülök, hogy ez nyilvánosságra kerültt, mert így már semmi sem mentheti istentelenségeteket. A doktorandusz, aki kitette a levelét a blogra, kiadta a bűntársait is. Ott vagytok ti jómadarak a levelezőlistán. Most már elkapunk benneteket. Az egyik legnagyobb gazember ez a FarkasTorok, aki Petrőczi Évát a Senkiföldjén köznevetség tárgyává tette. Tudható volt, hogy doktorandusz, mert értett a szövegek elferdítéséhez. De a tudományát, amit az egyetemtől és többek között Petrőczi Évától kapott, az ő kicsúfolásukra használta. De most lebuktál gazfickó:

   ………. (kimoderálva – a szerk.)

   Tehát igaz a bibliai tétel: minden Isten kezében és az Ő irányítása alatt áll. Tehát a ti gonoszságaitok is csak előbbre fogják vinni az Isten ügyét. De abban nektek nem lesz sok örömetek. Bizony, így van ez.

   • réti pipitér said

    Nagy barom vagy te, Horváth János! Farkastorok a tudományát nem Petrőczitől kapta, mivel annak ESZE SINCS, nemhogy tudománya.
    Nagy ádventi hangulat lehet ott nálatok a teológián, hogy arról ábrándoztok: “elkapunk benneteket”.
    De rossz hírem van, Horváth testvér: előbb kap el titeket a rendőrség. Ti ugyanis elloptátok ezeknek a becsületes fiatal embereknek (önköltséges foktoranduszok) a pénzét, részint, hogy a Jobbiknak juttassátok, részint, hogy a rokonodra, Mészáros Marcira költsed.
    Minden Isten kezében van: te is abban vagy, úgyhogy jobb, ha nem rázod az öklöd és ordítozol ilyen ádázul. Elfelejtetted, testvér, hogy pap vagy teológus vagy mi az ördög lennél?
    Inkább mi az ördög. Bizony, Horváth testvér, így van ez.

   • FarkasTorok said

    Hogy ki az istentelen arról ne beszéljünk, mégha teológia köntösben járkál is, és a rektori széket koptatja a lapos és péppé ült nagy ülepével.
    Ne ugass Wolf-ot te árnyékszék. Az a sok gerinctelenség, emeberekkel való manipulálás, ösztöndíj-beígérés, adás majd visszavonás, érdekszérából adódó zsarolások, aztán a félre állítás mind-mind ismert, ahogy használtok mindenkit, addig amíg az érdeketekben áll. A doktoranduszok sem hülyék… De tévedsz, nem jó a megfejtésd, hiába kiáltasz itt vagy az egyetemen farkast 🙂
    Én viszont tudom, te ki a fene vagy…

   • Prédikátor said

    Na, már megint megjelent Isten barma, nagyon hiányzott már.

   • ohrana said

    Az angolok azt mondják, ne dobálózzon kövekkel az, aki üvegházban lakik. Te, Horváth János, üvegházban laksz, a Ráday u. 28-ban is sokan figyelik a lépéseidet, tetteidet, s jelentenek is rólad, sose hinnéd el, kinek. A Szabadság téri kolumbáriumba is többen belelátnak, mint gondolnád.
    Kár ellenségeket keresni, van neked elég. Mindazok, akiket megaláztál, megnyomorítottál, megzsaroltál, megloptál, te, istenembere!
    De az Istent nem tudod becsapni, ez talán még a te szűk agyadba is belefér.
    És rútul megfizet neked a becstelenségekért és aljasságokért.
    Addig meg kellemes madárvadászatot, te bal…!

   • Horváth János said

    Farkasvadászatot akartál mondani, nemde?

   • soli deo gloria said

    Hogyan vetkőzhetsz ennyire ki magadból, Horváth testvér? Ádvent idején acsarogsz és bosszúvágytól űzve megtorlásról beszélsz?
    Gondolj az apostol intésére: “Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istenben, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.” (2. Kor. 5. 1.)
    Illik tehát sub specie aeternitatis gyilkos indulatokat táplálni a rád bízott fiatal emberek irányában?
    Nézz magadba, Horváth testvér, hova tüntetted el ezeknek a derék fiatal embetreknek a pénzét! A Jobbiknak adtad, rokonodat, Mészáros Marcit fizetted belőle, Vagy az általad olyan nagyra becsült Petrőúczi firkálmányait szponzoráltad?
    Fogsz te még ezekre a kérdésekre magyar bíróság előtt is felelni Horváth/Balla mb. rektor!!!

   • svabra said

    Nem, Horváth János! Nem farkasvadászatról van itt szó. Egy ványadt, girhes sakál üvöltözik itt: Balla Péter mb. rektor a becstelen neve. Aztán vannak körülötte Hiénák, Petrőczi/Ludvig Éva, Hansági Ágnes, valamint az előhúszt zabáló Rozsomák, Szabó András és a Bestiárium más tagjai: az Erotomán Ártány: Hermann stb.
    A sakál nemcsak undorító, hanem felettébb gyáva állat is.
    Majd megnézünk téged, Horváth/Balla, ha a rendőrség kezében leszel!

   • Horváth János said

    Nekem semmit sem árthattok, mert én teljesen Isten kegyelméből élek. A többieknek pedig csak javukra válik a keserűség, amit okoztok nekik, mert nekik valóban vannak a Krisztus iránti engedelmességben hiányosságaik.

   • cica said

    Micsoda baromságokat beszél ez a Horváth! Pont mint az a balla vagy mi nevű festett hitlerbajszú nagyfenekű csuhás, aki időnként ott istenkedett a Reviczky utcában!

   • ohrana said

    Én nem vagyok annyira biztos benne, te horváth fedőnevű ütődött, hogy nem tudunk neked ártani!
    Rég jól bevált módszereinkkel beszereztünk néhány dokumentumot a Jobbik és a Károli kapcsolatairól, ezeket majd eljuttatjuk ide vagy oda, esetleg ide és oda.
    Legjobb ügynök a kettős ügynök, ugyen, barátaim: Kun Miki, exrendőr Kovács, IMO-s Hermann?
    Hogy mit visznek ki és hova, azt a te egyszerű alpári fejeddel fel se tudod fogni, balla!

   • mesüge said

    Na, ez a legnagyobb balf… a keresztyének között, ez a magát Horváthnak nevező Balla a hitlerbajuszával meg az újnyilas sógorával, az ifj. Hegedűssel!
    Az a szerencse, hogy ennyire agyamputált. Ha nem lenne a vén Hegedűs veje, egy falusi templomban röhögtetné magát.
    De befúrta magát a Hegedűs családba és most ott üvölt az újnyilasokkal, s a Károliból lopja ki nekik a lóvét.
    Gratulálunk az eszetekhez, reformátusok: ez az egyetemetek rektora, egy agyirtott újfasiszta!

   • svabra said

    Miért nem írsz, Horváth Jancsi???
    Hpogy Te meg a Krisztus: csodálatos szövegeid vannak!
    Úgy hiányzol nekem: nem találkozhatnánk valamikor: csak mi ketten?
    Felejtsük el a blogot meg mindenféle más dolgokat és legyünk egymáséi!!!
    Jancsi!!!
    Kívánlak!

   • jhnnsclvn said

    Távollétemben ostobaságok kerültek fel a blogra, az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat kénytelen voltam kimoderálni.

   • Filantrop said

    Az istenkedő Horváth János állítólag szereti Istent. Az embereket viszont gyűlöli. Különösen a károlis doktoranduszokat, akiket folyton igyekszik megrágalmazni és lejáratni. Most már a másodikat támadta meg ezen a blogon. Horváth János nem lehet más, mint Balla Péter, hiszen most épp riválisának a rokonát szemelte ki. Talán nem véletlenül.

   • filológus said

    Igaz, ez filológiailag is igazolható. Nagy mellényük van ezeknek az uraknak és hölgyeknek, de ahogy a nép bölcsesség mondja: “Fent az ernyő, nincsen kas”. A tekintély, a tudomány, az erkölcs látszata mögül hiányzik az aranyfedezet. Miért fáj pl. Horváth (?) Jánosnak az, hogy tárgyszerű kritika éri Petrőczi szépirodalmi (?) munkásságát, amin különben az egész Irodalomtudományi Intézet röhög?
    Az se gondolkoztat el itt senkit, hogy a MAB éppen Petrőczit nem fogadta el törzstagnak, pedig amúgy nagyon is méltányosnak bizonyult: elfogadta a harmatgyenge Berthát és a vén iszákos Kovács Árpádot, hogy az illokúciót a perlokúcióval összekeverő Hanságit ne is emlegessük.
    És az erkölcs! Képzeljük el az Újszövetség professzorát, amintaz első ádventi vasárnap leül a laptopja mellé és náci verőlegényhez illő stílusban üvöltözik arról, hogy kit kapnak el és hogyan.
    Azokról a derék fiatalokról ír így, akivel szemben éppen ők követtek el bűncselekményeket, elvették a pénzüket és megakadályozták őket a doktorálásban.
    Mert ugye, csak a Balla-rokon Mészáros Marciért harcoltak Szegeden, azért, akinek nemrég vonták vissza a becstelenül odaítélt fokozatát.
    Horváth János és barátainak azt üzenem:
    1. még egy laza hétvégére se cserélnék veletek agyat, se erkölcsöt,
    2. annyira buta még az Újszövetség professzora se lehet, hogy elhiggye: ő még a Teremtőt is megvezeti. Ő ugyanis a lelkekbe lát. És mit lát a tiedben: aljasságot, irígységet, becstelenséget.

   • Don Pedro said

    Azért tényleg nem ártana ezt a Horváth Jánost végleg letiltani, vagy előzetes moderációt bevezetni. Még csak az hiányzik, hogy itt elkezdje az (ál)lebuktatásokat. Azt már láttuk, milyen gyűlölettel képes üldözni a volt hallgatókat.

   • jhnnsclvn said

    Előzetesen nem moderálunk, az nem etikus. Persze, nem ülhetünk folyton a gép mellett sem. Horváth János sajátos jelenség. Én nem becsülném túl azt a veszélyt, amit az ő fantáziálásai jelentenek. Egyik oldalon sem adnak túl sok hitelt a szavainak. Nem hiszem, hogy ki kellene tiltanunk. Ha rágalmazni próbálja a doktoranduszokat, arra odafigyelünk, és utólag kimoderáljuk. Szerintem ennyi elég.

   • réti pipitér said

    Horváth János (Balla Péter mb. rektor) elfeledkezik arról, hogy ó (lelki)pásztor lenne, nem pedig vadász. Ebben a nagy szerepzavarában kardot, sőt puskát ránt és ki akarja irtani a fél állatvilágot (farkast emleget, meg (jó)madarakat)
    Szóval le akarja vadászni a négyszögletes kerek erdőt.
    Peti, ne tedd!
    Ellened is elment már a följelentés néhány helyre, jobb, ha készülsz arra, hogy elszámoltatnak.
    Pl. arról, mire fordítottad a doktoranduszok pénzét, akiket most ki akarsz lőni.
    Védelmezőre szorulsz: gondolod, Krisztus megvédi a tolvaj pásztort???
    Ügyvédre szorulsz: Drtakács meg az unokaöcséd a kisballa a garancia rá: ELBUKSZ!

   • US-mission said

    Nagy a zavar a blogolók körében. Horváth Jancsi tegnap este a tyúkszemetekre lépett? Elkapta az egyik főkolompost? Akkor Johannes is hamarosan kézrekerül.

   • Csabi said

    Ki veszi komolyan az agyalágyult szenteskedőt? Mindenki röhög rajta. Ő a blog viccfigurája. Mindig kitalál valami vicceset. Múltkor a Tibire szállt rá, most a Petire. Csak magát járatja le.

   • ohrana said

    Kár ábrándozni Johannes kézrekerítéséről!
    Sokkal intelligensebb nálatok, bárgyú, vérszomjas szörnyetegek.
    De honnan van bennetek ez a feneketlen gyűlölet ilyenkor ádvent idején? Már elfogyott a német testvérek ádventi ajándéka, amit magatok között osztottatok el?
    Kérjetek pénzt Hanságitól, talán van még néhány OTKA vagy ösztöndíj a Kulcsár-Szabó klán ládafiában!

   • Curious said

    Wolfthroat lebukása más megvilágításba helyezi a károlisbotrányt. Pl. ki szivárogtatta ki a MAB-levelet? Lehet, hogy mégse Fabiny? Hanem …. (kimoderálva)

   • Prédikátor said

    De hogy erre pont Isten együgyű barma jöjjön rá! Ez vicc, ugye?

   • Horváth János said

    Mert egyébként minden református egy hülye barom állat! Ha mondom! (Remélem, egyetértetek.)

   • Kisjogász said

    Horváth János nem hülye, csak játssza a hülyét. Most már egyértelmű, hogy ő Balla személyesen. Ugyanis a fél jogi kar neki dolgozik blogügyben. Egyes oktatók naponta járnak eimiatt a rektoriba. Remélem, Farkastorok már biztonságban van. Nem tudom mit csinálna vele Balla és pláne Petrőczi, ha kézre kerítené.

 5. Bloggerjogász said

  A doktorandusz kérelme nagyon alapos. A hallgatói jogviszony létrejötte egyemnértékű a képzési szerződéssel. A hallgató minden feltételnek eleget tett, ő nem tehet arról, hogy megakasztották a továbblépési folyamatot. Aki tehet róla, az pont az a Mészáros Márton, akinek a csalása a doktori iskola bezárását előidézte. Neki azonban az egyetem biztosította a ledoktorálását Szegeden, Kulcsár-Szabó Ágnes személyes kapcsolatai révén. Felmerül a kérdés, hogy ezeket a kapcsolatokat miért épp a bűnelkövető doktorandusz érdekében mozgósítja, miért nem a tisztességesen dolgoz doktoranduszok érdekében?

  • Judge said

   Nyilvánvalóan az lett volna a normális eljárás, ha Mészáros és két témavezetője ellen az egyetem fegyelmi eljárást folytat le. Ezek után lehetett volna rendezni a doktori iskola sorait.Ők azonban püspök-rokonok ill. egyikük akadémikus rokona. Ők tehát megúszták, sőt, őket megjutalmazták, az ostor meg a többi hallgatón csattan. Ez a hozzáállás sérti az egyenlő bánásmód törvényét. Különösen súlyos, hogy ez a nevében egyházi fenntartású intézmény tisztán állami forrásokból és hallgatói befizetésekbő él. Vagyis a halgatók azért fizetnek, hogy a püspökrokon bűnözők (Mészáros, Szabó) és szövetségesük, az AKADÉMIKUS-MENY jól járjanak.

 6. ancilla said

  Javaslom a doktoranduszoknak, forduljanak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Be tudják iratokkal bizonyítani, hogy őket hátrányos megkülönböztetés érte Mészáros Mártonnal és másokkal szemben. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság pénzbírsággal sújthatja az egyetemet, s ha bebizonyosodik a jogsértés, ezt közzé teszik a sajtóban is. Ennek a hatóságnak a véleménye latba esik egy kártérítési perben is.

 7. MAB-illetékes said

  A dokumentumok között találjuk Kovács Árpád – Hermann Zoltán közös levelét 2009. novemberéből, amely Hermann szerint egyenértékű a 2009/7/XIII/2/ sz. MAB-határozattal. Hogy mennyi köze van a kettőnek egymáshoz, az egy összevetéssel kideríthető – semmi:

  http://web.mab.hu/tir/index.php?pid=711&fid=711&sid=ZxH0LV6BB1s1P,lQSJx937i8iKb

  (A szöveg itt olvasható – a szerk.)

 8. incitatus said

  Napnál világosabb, hogy az egyetem vezetése SEMMIT SEM TETT A MAB HATÁROZATÁNAK SZELLEMLBEN. Semmit nem tett a törvénytelenségek megszüntgetéséért. Balla mb. rektor a MAB szerint “elhatárolódott”, a hanganyag tanúsága szerint azonban támogatta Szabó, Hansági, Mészáros bűncselekményeit.
  Mit tett Balla?
  Üldözte, üldözi az IDI vezetőjét, Hima Gabriellát, jóllehet ő az, akit nem terhel bűn az IDI bedőlésében.
  Hansági, Szabó, Balla, Kovács a vétkes és ki is volt az a törzstag, akit a mAB 2010 őszén nem talált megfelelőnek???
  Bizony-bizony Petrőczi Éva volt az, az Áfonyahegyi förmedvények meg hasonló írástudatlan locsogás szerzője.
  A MAB tudja, mit ér Petrőczi. Semmit. Ahogy bűnöző férje, Szabó András se, és a Jobbiknak az egyetem pénzét átjátszó Balla se.

 9. tudományos kutató said

  Az iratokból egyértelműen megállapítható az IDI vezetőségének rosszhiszeműsége. Átdátumozott, kitöltetlen okmányok? Miért hiányzik az okmányokból a témavezető – Hima Gabriella – neve és a dolgozat címe?
  Megakadályozták az doktoranduszt jogai gyakorlásában. Forduljon bírósághoz feltétlenül. A többieknek is ezt tanácsolom.
  Ugye, értesítették a MAB-ot az Önökkel szemben elkövetett törvénytelenségekről?

 10. filológus said

  Nevetséges az IMO-s Hermann levele a doktoranduszokhoz: felülvizsgálati kérelemmel fordulnak a miniszterhez. Rajta, de közben elkövettek még egy bűncselekményt: Mészáros Márton doktoráltatását.
  Egyébként ne képzeljétek, picinyeim, hogy a miniszter miattatok bajuszt akaszta a MAB-bal, az államtitkár asszonynak pedig meg vannak számlálva a percei.
  Doktoranduszok: foorduljatok bírósághoz, ombudsnamhoz, miniszterhez!
  Leplezzétek le az az erkölcstelen csalást, amelyet a Károli elkövetett ellenetek!
  Bűnhődjenek meg Balla Péter, Hansági Ágnes, Szabó András, Kovács Árpád és zsoldosaik.

 11. ÁJK-s said

  Nagyon el vagytok foglalva a doktori ügyeitekkel,pedig érdemes figyelnetek az ÁJK-ra is.

  Miskolczi-Bodnár a napokban nagy-nagy jutalmat fog kapni a zsinattól. Úgy hírlik, ő van kiszemelve az ÁJK-s rektorhelyettesi posztra. Szolgálatkészsége bizonyára legalább akkora, mint Homicskó Olivéré, aki a docensi címre hajt, és szeretne báb-dékán lenni Kovács Barnabás alatt.

  Ballát egyre erősebb kontroll alá helyezik. Fogy a levegője.

 12. barátossy said

  A magyar (!) nyelvészeti tanszék élén Fóris Ágota áll, egy olasz-spanyol szakos másvallású személy. Nincs baj a másvallásúakkal, de miért nem a saját egyetemükön foglalnak el vezető helyeket?
  Ma a magyar nyelvészeti tanszéken egy-két református van. A többi mind másvallású.
  Szabó András már az egyetem alapítása előtt a sajtóban ágált a református egyetem ellen. Mikor mégis megalapult, bekönyörögte magát, s hozta a nagyon is másvallású, ordenáré feleségét.
  Szegény Szilágyi Feri barátom! Örülök neki, hogy nem kellett megérnie a szörnyű szégyent: az ő általa alapított és elsőként vezetett Magyar Nyelvtudományi Tanszék élén egy olyan személy áll, akinek NINCS SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGE ÉS NEM REFORMÁTUS!!!
  Miért irtja Szabó András ádáz dühvel a reformátusokat?
  Miért intrikál, rágalmazza őket, miért ad boldogan HAMIS TANÚBIZONYSÁGOKAT ELLENÜK???
  Miért nevezi őket TUDATLANNAK, FASISZTÁNAK???
  Szabó az ellenség embere, aki behozta az egyetemre a vérszomjas HANSÁGI ÁGNEST, aki aztán írmagját is kiirtotta a református szellemnek, s helyébe telerakta a kart komcsikkal, másvallásúakkal, legjobb, ha mindkét tulajdonság egy emberben testesült meg.
  Meddig tűri a Teremtő Hansági és Szabó András aljas pusztítását???
  Miért segít nekik Balla Péter rektor? Mi érdeke van Ballának, Hegedűs püspök vejének, hogy tönkretegye a református egyetemet???
  Ez itt a kérdés.

  • prudens said

   Szabó András végtelen aljasságára jellemző, hogy kifúrta a Károli Bölcsészettudományi Karáról Szentmártoni Szabó Gézát, aki évfolyamtársa és a Ménesi úti kollégiumban szobatársa is volt.
   Szabó András gyűlöletének oka, hogy Szentmártoni Szabó Géza IGAZI TUDÓS, 2009-ben a Klaniczay díjat is megkapta (Az MTA Irodalomtudományi Intézetének és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság közös díja).
   Szabó Géza ugyanis megtalálta Janus Pannonius eddig ismeretlen művét (Renatusnak, Szicília királyának dícsérete) a nápolyi könyvtárban, lefordította, briliáns filológiai jegyzetapparátussal látta el és kiadta.
   Eközben Szabó András, aki 44 oldallal lett a MTA doktora, amelyben egy mai autóstérképpel mint kutatóeszközzel felfegyverkezve arról ábrándozott, hogy mit érzett Szenczi Molnár az üvegesmester lánya iránt.

   • maczkacziczka said

    Hagyjátok má abba a Szabó prof ekézését, olyan uncsi! Sza prof egy hatalmas tudású ember, én rengeteget tanultam tőle, mindent, amit tudok, tőle tanultam, pedig ez nem kevés.
    Az a szentmihályi vagy mi Szabó Géza a nyomába se érhet, különben is ő lopta el a Szabó prof felfedezéseit. Szegény Szabó profnak nagyon sokat kellett küzdenie, míg megszabadította az egyetemet a beólalkodott fasiszta pribékektől, a magukat reformátusnak kiadó tudatlan barmoktól. Inaszakadtából dolgozott, hogy felépítsen egy igazi református fellegvárat a Hansági tanárnő segítségével.
    De Szabó prof győzött! Én sztrájkolok is, ha tovább bántjátok! Vagy kimegyek az utcasarokra, vagy bármi mást!
    ÉLJEN A HAALMAS TUDSÚ SZABÓ PROF ÉS HANSÁGI TANÁRNŐ!!!

   • Csongi-Ponti said

    Támogatom Maczkaciczkát. Én mondjuk Szabó profért egy hajszálat se teszek keresztbe, de Hansági tanárnőért kész vagyok ülősztrájkot folytatni: leülöm helyette a börtönbüntetését, ha a fél göthös életem rámegy, akkor is.

   • Hentessegéd said

    Csatlakozom Csongi-pontihoz: Éljen Hansági tanárnő. Mindent, amit tudok, tőle tudom. Tőle tanultam multiplikálni. Ezt annyira megtanultam, hogy magam is Hansági tanárnő multiplikációja vagyok.

  • Kisjogász said

   Balla hihetetlenül ostoba. Ha nem lenne az, nem hagyta volna a Jogi Kart tönkretenni. A BTK tönkretételében pedig úgy látszik kifejezetten aktív szerepet játszott. De nemcsak buta, hanem kapzsi és gonosz is. Nagy melléfogás volt a püspök részéről.

 13. heidelbergi káté said

  Ha a Károli Református (???) Egyetemen uralkodó szörnyű züllöttséget tekintem, arra kell gondolnom, jobb, ha meg sem született volna. Benda Kálmán akadémikus a magyar református hagyomány ápolására hozta életre 19993-ban. A megalapított Bölcsészettudományi Kar első dékánja, Szilágyi Ferenc a magyar reformátusság legnemesebb hagyományainak szellemében vezette a kart. Gyönyörű, hazafias versei a magyar református hagyományok kincstárának értékes részei.
  Ekkor lopakodott be a Paradicsomba a végtelenül züllött, szennyes lelkületű, primitív gondolkodású Szabó András, s hozta magával állandóan locsogó, torzult lelkületű, végtelenül ostoba feleségét, Petrőczi Évát.
  Ezzel kezdődött s Kar pokoljárása. Szabó, a Reviczky utcai Hérosztratosz magával hozta Hansági Ágnest, Kulcsár-Szabó akadémikus menyét, akivel együtt elkezdték a bölcsészkar értékes református oktatóinak megalázását, eltávolítását.
  Közben elloptak mindent, amit tudtak.
  Az Irodalomtudományi Doktori Iskola megalapíttatták a gyanútlan és kitűnő szakmai felkészültségű Hima Gabriellával, de működésére már Szabó, Hansági, Petrőczi és Hermann működése nyomta rá a bélyegét: így lett a tudatlanság és a legprimitívebb posztmodernista locsogás legundorítóbb példájává.
  A MAB döntése, hogy betiltotta a működését, tökéletesen megalapozott és erkölcsös döntés volt.
  De úgy látszik, még mindig nem volt elég.
  A szétlopott, megnyomorított bölcskaron tovább folyik lopás és az osztozkodás a másvallásúak között.
  Balla Péter mb. rektor vezényli a rablóhadjáratot: ő a Jobbiknak gyűjti az állami adományt.

 14. sola scriptura said

  Mit kíván tőlünk a Teremtő?
  “…azt kívánja, hogy a bűnt, melyet az ember az Ő legszentségesebb felsége ellen elkövettetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökkétartó testi-lelki büntetés kövesse.” (Heidelbergi Káté 11.)
  Ez a büntetés vár a Károli gonosztevőire is.
  Most még vidáman lopnak, rabolnak, rágalmaznak Balla és bűntársai, Szabó, Petrőczi, Hansági, de lesújt rájuk az Örökkévaló!

 15. karolisbotrany said

  Itt van, fehéren-feketén, mennyibe került ez a nagy 0, amit doktori iskolának neveznek.

 16. Kártérítés said

  Jogászok, ÁJK-s doktoranduszok!

  A bölcsészdoktoranduszok már felvetették az egyetem kártérítési felelősségét a bedőlt doktori iskola miatt, amelyre igazoltan kb. 600.000 Ft-ot fizettek fejenként, de fokozatot nem szerezhettek. Ezért a pénzért hallgathatták 4 féléven át Szabó András hóttunalmas motyogását a senkit sem érdeklő Szenci Molnár Albertről, vagy Szabó feleségének, Petrőczinek annál színesebb előadását kettejük házaséletéről. Nem tudunk róla, hogy Balla Péter bárkinek is visszafizette volna a selejtes szolgáltatásra tőlük kikényszerített összeget.Vö.

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/25/millions-because-of-one-%E2%80%9Emilliok-egy-miatt%E2%80%9D/
  és a befizetések dokumentációja:
  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/27/millions-because-of-one-documents-%E2%80%9Emilliok-egy-mia

  Ezek mind dokumentált befizetések és igazolt tanulmányi teljesítések.

  Fogjunk össze és köveeljük vissza a pénzünket! Ebből ugyanis nem lesz doktori fokozat.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: