Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

On the liberty of the deliverance (A véleménynyilvánítás szabadságáról)

Posted by jhnnsclvn - december 20, 2010

“A DMCA Cease&Desist a Végső (egyben Legszánalmasabb) Fegyver a netes hirigekben” – írta egy másik blogon az egyik kommentelő,  amikor  blogunkra keresve 23-27 eredmény letiltását  látta az amúgy 30 eredményt tartalmazó oldalakról  “jogi kérés alapján”. Egyúttal erősen csodálkozott, hogy miért a mi blogunkra indultak be ennyire a cenzorok, amikor még a kurucinfo is szabadon garázdálkodhat. A magyarázat kézenfekvő: ugyanazok tiltják és korlátozzák a mi blogunkat, akik a kurucinfót írják: Balla Péter és tágabb – jobbikos – környezete. A másik fontos megfigyelés más blogüzemeltetők részéről, hogy Magyarországon kívül minden bejön a keresőgépbe a blogról. Csak nálunk nem. “Ezek szerint Magyarország-specifikusan szűrnek dolgokat, bemondásra. Ha ez így van, akkor ez nem csak Károli-ügyben releváns: jelentősen meg fogja könnyíteni Aczél elvtársnő munkáját” – írja egy másik kommentelő.

Blogunk korlátozásáról, a visszaélések feltárásának folyamatos akadályozásáról, a szabad vélemény ismétlődő elfojtásairól tudnia kellett a Fenntartónak, Bölcskei Gusztáv püspöknek, aki 2001-ben még így nyilatkozott: “A Károlinak olyan értelemben is autonómmá kell válnia, hogy az eltérő véleményeket is szabadon lehessen képviselni. Csöppet sem tartanám szerencsésnek, ha a Károli Gáspár Református Egyetem valamelyik politikai párt “képző-intézetévé” silányulna.” Ez a „silányulás” mégis bekövetkezett, mégpedig épp Bölcskei fenntartói működése alatt, annak következtében.

A fenti véleményéhez képest Bölcskei Gusztáv most egészen más magatartást tanúsít…..

Szerző: Bölcskei Gusztáv

Magyar Nemzet 2001.02.23
Nem a vitatkozás a baj, hanem a módja
Bölcskei Gusztáv református püspök szerint a nézeteltérések veszélytelenek az egységre

Jezsó Ákos
“A törvényalkotók a különböző kedvezményeket a reális társadalmi
igényeket kielégítő és a köz java érdekében végzett tevékenységekhez
köthetik. Az ellenzők azon vélekedését pedig egyenesen
megalapozatlannak tartom, hogy az állam most az egyházakkal szemben
valamiféle >>kegyúri rendszert<< kívánna bevezetni” – nyilatkozta a
lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény módosítása kapcsán
Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának
lelkészi elnöke. Lapunknak adott interjújában a Károli Gáspár
Református Egyetem körül kialakult helyzetről, a népszámlálásról és az
egykori Állami Egyházügyi Hivatalról szóló film kapcsán a zsinatot ért
vádakról fejti ki a véleményét.

A tavaly novemberi rendes zsinati tanácskozás után most rendkívüli
zsinati ülésen is foglalkoztak a Károli Gáspár Református Egyetem
ügyével.  Miért kellett ezt a témát újra napirendre tűzni?

– Mint köztudomású, a Károli Gáspár Református Egyetemet a zsinat
1993-ban alapította. Az utóbbi esztendők során azonban a gyakori
dékán- és rektorváltások, az akkreditáció körül kialakult nehézségek
indokolatlan feszültséget okoztak. Mivel 1993-ban nem tisztáztuk kellő
körültekintéssel az alapítói és a fenntartói jogosítványok körét,
ezért az egyetem dolgozói több alkalommal is a zsinatot keresték meg,
hogy orvosolja a sérelmeiket. A zsinat most a fenntartói jogokat
átadta a Duna-melléki egyházkerületnek. Ezzel a döntéssel szerintem a
helyenként mesterségesen is gerjesztett feszültséget feloldottuk.
Sokan úgy vélték, a gondok oka az, hogy a zsinat elnöksége és a
Duna-melléki egyházkerület elöljárói egymással vitáznak.

– Az egyetem ügyében komoly nézeteltérés volt a zsinat elnöksége és a
Duna-melléki egyházkerület vezetősége között?
– Természetes dolognak tartom, hogy néhány konkrét kérdés kapcsán
eltérő véleményt fogalmaztunk meg. Az egyházi közvélemény azonban ezt
még nem szokta meg. Pedig fontos lenne szem előtt tartani az egykori
debreceni professzor, Török István mondását: “Nem az a baj, hogy
vitázunk, hanem az, ahogyan tesszük.”

– Ezek a viták nem veszélyeztetik a Magyarországi Református Egyház egységét?
– Odáig nem fajulnak. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a Károli kiváló
egyetem legyen. A rendkívüli zsinati ülés határozata alapján ez most
már a Duna-melléki egyházkerület felelőssége lett.

– Köztudomású, hogy az ön és Hegedűs Lóránt Duna-melléki püspök
politikai nézetei eltérőek. Sokan erre vezetik vissza az egyetem körül
kialakult vitákat.
– Sosem tagadtam, hogy mi eltérő politikai nézeteket vallunk. Ezt
azonban nem szabad egyenes öszszefüggésbe hozni az egyetem sorsával. A
Károlinak olyan értelemben is autonómmá kell válnia, hogy az eltérő
véleményeket is szabadon lehessen képviselni. Csöppet sem tartanám
szerencsésnek, ha a Károli Gáspár Református Egyetem valamelyik
politikai párt “képző-intézetévé” silányulna. A magam részéről azt
kívánom, hogy az egyetem körül kialakult, sokszor hisztérikus
hangvételű és az egyházhoz méltatlan, címkézésekkel teli
véleményalkotás a zsinati döntéssel záruljon le. Most ugyanis olyan
kompromisszum született, amely révén a munkánkat a jövőben egyházhoz
méltó légkörben tudjuk folytatni.

103 hozzászólás to “On the liberty of the deliverance (A véleménynyilvánítás szabadságáról)”

 1. Horváth János said

  Guszti testvérünk számára ütött a megbánás órája. Imádkozzunk hát vele együtt, testvérek:

  “… a bűntudat von fátyolt a szememre. Érzem, hogy nem is érdemlek mást, mint azt, hogy sorsomra bízzál. Hiszen annyiszor megbántottalak! Állítsd hát elém Fiadat, akinek vérét ontottad értem. Ha Őt odaadtad értem, hogyne adnál meg Őbenne minden segítséget is!
  Nyisd meg szemeimet, és tégy erőssé, hogy bevalljam múltamat!”

  II. Kir. 6, 17 – 23. (8. hét, 2. nap)

  • sola scriptura said

   Ezt tényleg Balla/Horváth írta???
   Nem fél, hogy Bölcskei mégis megmarad és őt rúgja f..n?
   A kis rövideszű.

   • Besúgó said

    A Balla-Mészáros-Hegedűs klikk hatalomátvételre készül, ezért Balla nem fél, mert a család nevében cselekszik, azaz fúrja Bölcskeit.

 2. Szólásszabadság said

  “Természetes dolognak tartom, hogy néhány konkrét kérdés kapcsán
  eltérő véleményt fogalmaztunk meg. Az egyházi közvélemény azonban ezt
  még nem szokta meg.”

  Az a baj, hogy maga Bölcskei Gusztáv sem szokta meg az övétől eltérő véleményeket. Nem is képes ezeket tolerálni. A Református Életnek pl. az a véleménye Bölcskei Gusztáv beszervezési kartonjáról, hogy az hiteles. Ezt Bölcskei annyira nem tolerálja, hogy rágalmazásért beperelt őket. Holott csak akkor lehetne rágalmazásról szó, ha az a karton nem is létezne, sőt, csak akkor, ha soha nem is létezett volna (mert egykor létezett dolgok is simán eltüntethetők).

 3. heidelbergi káté said

  “Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene, Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.” (2Kor 3,4)
  Nézzetek magatokba az ünnepre várva, csakugyan erkölcsösen, Krisztushoz méltóan cselekedtetek ti, a Károli vezetősége?
  Vajon köztörvényes bűncselekmények elősegítése keresztyéni cselekedet-e, Balla testvér?
  Az állami fejkvóta közép-ázsiai bankokban való megforgatása, a református egyetemtől tízmilliós bérleti díj kérése – miközben az ateista állam ingyen adja – keresztyéni cselekedet-e, Bölcskei testvér?
  Álnéven másodszor beadni ugyanazt a semmitérő szöveget doktori címért: jogszerű cselekedet-e, Mészáros Márton-István?
  A hencidai úrasztalát ellopni, becsületes emberek ellen bíróság előtt hamis tanúvallomásokat tenni, Princz Gábor zsoldjában csalni-lopni-zsarolni-rabolni: megengedhető dolog? Szabó András???
  Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnestől nem kérdezek semmit. Egy szubhumán lénytől nem várható erkölcsi alapú kogníció.

 4. 168óra said

  ” A Károlinak olyan értelemben is autonómmá kell válnia, hogy az eltérő
  véleményeket is szabadon lehessen képviselni.”

  Az eltérő vélemények szabad képviselete ma, Bölcskei Gusztáv uralkodása alatt, a Károlin rendkívüli felmondási ok. Nem volt az sem Hegedűs püspök, sem Szabó püspök idején. Nemrég azért rúgtak ki valakit azonnali hatállyal, végkielégítés nélkül, mert több mint 1 évvel ezelőtt a hivatalostól eltérő véleményt képviselt.

  Bölcskei Gusztáv már megint vizet prédikál, és bort iszik.

 5. Zsinati illetékes said

  Nem ártana, ha püspök úr olvasná régi önmagát. Tanulhatna belőle 🙂

 6. vidéki oktató said

  Én csak azt kérdezem meg minden illetékestől, Bölcskeitől Ballán keresztül a kari vezetésekig: nem szégyellik magukat hallgatóik előtt???
  A HTK-n dékánhelyettes a durva csalással professzorrá kenevezett Pethő Sándor! (Bocs, a HTK-ban a H nem a HIT helyett áll???)
  Az ÁJTK hosszú ámokfutás után utolsó dékánnőjének útszéli trágár üvöltözése közben elsüllyedt.
  A BTK hallgatóinak az aMészáros Márton/István tart bevezető (pl. az irodalomtudományba) jellegű, átfogó tudást igénylő tárgyakat, akiről egyszer már a MAB megállapította, hogy többszörös csalással jutott doktori fokozathoz és megfosztotta tőle. Második nekifutásra HAMIS NÉVEN SZERZETT FOKOZATOT Szegeden (várjuk az ügy kimenetelét!)
  A kart Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus menye, a nevét okiratokban többféle változatban is feltüntető Hansági Ágnes és a klán érdekkörébe tartozó Sepsi Enikő irányítja.
  Háttérben pedig még mindig Szabó András, aki 1998-től kezdve részt vett az első Orbán kormány által kiutalt kormánytartalék elrablásában, azonkívül okirathamisításban, zsarolásban, hamistanúzásban és rágalmazásban. Bazsa Györgyöt, a MAB elnökét rágalmazta meg azzal, hogy HAZUDOTT (mármint Bazsa Szabónak).
  És mindennek a tetején ott ül megbizott rektornként Hegedüs püspök veje, a jobbikos ifj. Hegedüs és Hegedüsné sógora, aki ügyesen lopja át a Jobbiknak a Bölcskei püspök által meghagyott állami támogatásokat.
  Ez az intézmény TANÍT ??? FIATAL EMBEREKET???
  Diákok, forduljatok az ombudsmanhoz!
  Aljasul becsapnak, kijátszanak benneteket!

  • Hallgató said

   Tanításról nincs szó. Mészáros ebben a félévben alig tartott órát. Mondjuk, szerencse, mert egyébként végigvihogja. Mi többet tudunk, mint ő, a különbség az, hogy mi fizetünk, ő meg kapja a lóvét. Hanságit, Hermannt, Petrőczit nem is láttuk ebben a félévben.

   • Szenátus said

    A panasz jogos. A legközelebbi ülésünkre beterjesztünk egy határozatot. A BTK bejárati kapuja mellé, a kólás és a kávés automaták szomszédságába fölszerelünk egy automatát “Károlis diploma” felirattal. A BA 200 Ft-os érmével működik majd. A mester diploma 500 Ft, a doktori diploma 1000 Ft.

   • MásikHallgató said

    Szabót látni néha. Sötét tekintettel mered ősz szakállára. Népies kifejezéssel, amit még a nagyanyámtól tanultam, olyan búvalbaszott. Ne moderáljátok ki, légyszi, ez nem durvaság, hanem Szabó ábrázatának lehető legpontosabb leírása 🙂

   • réti pipitér said

    Szabónak csak a búval van közeli kapcsolata, meg a jobb kezével.

   • dark side said

    És miért nem jár mostanába a Perdita utcába Szabó hitvese a p(araszt)p(roli) Putifárné, Petrőczi/Ludvig Éva Alice?
    Még minsig a nagydoktoriját írja? Felhomályosította már valaki, hogy ő ebben az országban már nem lesz semmi és senki?
    Már a sánta könyvtárosok is kereket oldanak előle, amikor bedöcög oszlop lábain a Ráday könyvtárba. És most még az izmos HÖK-ös kanokat se simogathatja a mocskos kezével?
    Milyen karácsonya lesz így Quasimodonénak?
    Aki egyszer már verséért megkapta a S- Quasimodo díj pléh fokozatát is!
    Legyetek irgalmasok!
    Fizessétek be a nimromán aggnőt eyg chippendale-showra!

 7. Dr. Cat said

  Lesz ez a “diploma” még olcsóbb is! Az olyan “okiratok”, amelyeket Petrőczi (Dr. Szabó Andrásné dr. Ludvig Éva Alice) valamint Hansági Ágnes (Kulcsár-Szabó Ágnes) által álnéven írt alá eleve érvénytelenek. És milyen tudományos, erkölcsi súlya van egy olyan magyar szakos diplomának, amelyet egy olyan nyelvészeti tanszék állított ki, melynek vezetője, Fóris Ágota még magyar szakos alapképzettséggel sem rendelkezik.
  Mi – magas esztétikai és morális igényességű lények – mellső lábunkat sem tennénk rá egy ilyen “oklevélre”.

 8. Politika said

  “Köztudomású, hogy az ön és Hegedűs Lóránt Duna-melléki püspök
  politikai nézetei eltérőek. Sokan erre vezetik vissza az egyetem körül
  kialakult vitákat.
  – Sosem tagadtam, hogy mi eltérő politikai nézeteket vallunk.”

  Bölcskei Gusztáv kommunista ügynök és a jobbikos Hegedűs-család tagja, Balla Péter messzemenően egyetértenek mindenben. Ebből is látszik, hogy a politika nem számít. Csak a hatalom és a pénz szeretete – pártállástól függetlenül.

 9. Szólásszabadság said

  Ennek a blognak az állandó följelentése és letiltatása is bizonyítja, mennyire tolerálja Bölcskei az övétől eltérő véleményeket 🙂

  • AnonymAnalyst said

   Hát ahhoz képest, hogy az eltérő vélemények kinyilvánítását a püspök úr állítólag pártolja, az én blogomat az indexen (Senkik a Senkiföldjén, http://senkikasenkifoldjen.blog.hu)betiltatta. Pedig az teljesen anonym volt, se a református egyetem neve, sem az elemzett szövegek szerzőinak a neve nem szerepelt benne.

   Én sem tudok másra következtetni, mint hogy püspök urunk vizet prédikál, de bort iszik (utóbbit a szó szoros értelmében) 🙂

   • Szólásszabadság said

    Ez már a 3. blog az indexen, amit a püspök és Balla betiltattak. Az első a http://karolisbotrany.blog.hu volt, amivel állítólag csak az volt a bajuk, hogy az egyetem neve szerepet a fejlécen. Ezért a betiltás után elindítottunk egy olyan blogot, amin nem szerepelt, a cím teljesen általános volt: http://protestans.blog.hu . Ezt már 2 nap múlva betiltották. Úgyhogy Bölcskei nagy szavait a szólásszabadságról nem kell komolyan venni 🙂

    Egyébként az indexes betiltások története itt olvasható:

    http://karolisbotrany.blogspot.com/

   • Bátori said

    Azon ne csodálkozzatok, hogy a protestans.blog.hu oldalt 2 nap alatt betiltották.Tartalmilag hiába volt konszolidált és ártalmatlan, Bátori Gusztáv néven jegyeztétek, és a logóba beidéztetek pár mondatot Tóth Miklós szövegéből, ami csak egy évvel később jelent meg a Barikádban. Bölcskei azonnal tudta, hogy a hollandiai magyar ellenzéke van mögötte. És a Bátori név se viríthatott a neten tovább 48 óránál. Épp akkor sikerült elcsitítania a kitörőfélben levé besúgó-botrányt, dehogyis akarta, hogy újból felmerüljön titkos fedőneve.

   • Besúgó said

    Pedig fel fog 🙂

    Mindaddig, amíg le nem mond magától. Bármennyire is szereti a hatalmat és a pénzt, nem tarthatja meg. Tiszta emberek kellenek egyházunk élére. Nem pedig sok szemontból besározottak.

 10. réti pipitér said

  Világos, hogy más Bölcskei politikai véleménye: SZIKLASZILÁRD, mint Simon Péteré: mindig a hatalom oldalán áll!
  Ott akar lopni, rabolni, csalni!
  Akkor már inkább Hegedűsék, azok legalább konzekvensek.

  • Besúgó said

   Mészáros MarciPista rokonával, Balla Péterrel dolgozik is keményen a Hegedűsék visszajöveteléért. MarciPista a rektornagybácsinak köszönhetően tele van órával, hogy tömegeknek taníthassa a Besúgó-dalt és olvastathassa az Újnautilusról eltávolított cikkét, a “Nem zörög a haraszt”-ot a besúgó múltjukat tagadókról. A püspöki tekintély már alá van ásva a reformá egyetemen, és mindenütt, ahol Marcipista még “tanít” (pl. a Gutenberg Szakiskolában) és megfordul (Szeged, ELTE)…

 11. soli deo gloria said

  Már csak két nap választ el bennünket a Születés Csodájától, és mivel vannak elfoglalva a nagytiszteletű püspök, lelkész, teológiai professzorok?
  Blogokat tiltanak le, rektorokat fenyegetnek, tudós kollégákat zsarolnak, távolítanak el az egyetemről (???), hogy megvédjenek okirathamisító szemét rokonokat (MÉSZÁROS MÁRTON/ISTVÁN).
  “Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a kiválasztottak” (Máté 22,14)
  Bölcskei/Bátori püspök, Balla Péter pedig nem kiválasztottak, csak önjelölt hivatalosok. Akik lopni, csalni, házasságot törni járnak az anyaszentegyházba.
  Ezekért szenvedtek hitvalló őseink?
  Ezért vállalták a gályarabságot a prédikátorok?
  Azért, hogy a református egyetemen a bűnelkövető, undorító módon ostoba Hansági Ágnes legyen a tudományos (?) dékánhelyettes, a hencidai úrasztalrabló, Princz Gábor által fizetett, Tenkével együtt a kormánytartalékot ellopó Szabó András a dékán?
  Szégyelljétek magatokat, ha még van bennetek egy szikra erkölcsiség!
  Ha nincs, majd megtapasztaljátok a Mindenható súlyos kezét.

 12. Berija said

  Pechetek van gyerekek. Ti azt hittétek, hogy egy becsületes magyar egyetemre jelentkeztetek, de a Károlit totálisan konrollálja a volt belügyes maffia. Bölcskei Gusztáv ügynöki múltja köztudott, akár bevallja, akár nem. Aztán odavette segítségnek maga mellé Kovács árpád rendőrtisztet, akit a belügy azért rakott be annakidején az ELTÉ-re hogy jelentgessen. Főleg volt professzorát jelentgette fel, Király Gyulát, aki pedig atyailag támogatta. Ő pedig csúnyán elbánt vele. De a fő belügyes még a háttérben rejtőzködve húzogatja a szálakat. Az, aki nemcsak besúgó volt az átkosban, hanem operatív tiszt. Csak nevet és identitást váltott közben. Ő pedig Kulcsár-Szabó Ernő, aki Szabó Ernőként végezte piszkos munkáját. Már a nyomában vagyunk. Hansági apja is belügyes volt, onnan vannak a módszerei.

  Be vagytok kerítve. Ők profik a megfojtásotokban. A blogotokat már minden keresőből letiltották.

  • OperatívTiszt said

   Kulcsár-Szabóról már hallottam ezt a pletykát. Állítólag Kovács Árpád szervezte be. Innen a régi barátság. Meg Hanságival is. Állítólag az após ismerte előbb, ő kerítette a mamlasz fiának.

  • Network said

   “Ismeretes, hogy Magyarországon nem volt rendszerváltás. Azok a személyek, akik ügynökei voltak a szovjetet által hatalmon lévő népellenes kormánynak, amely ártatlan emberek ezreit börtönbe és halálra ítélte, ma is szabadon vannak.”

   http://szentkoronaradio.com/belfold/2010_12_16_ragalmazas-vagy-ugynokoskodes-ujabb-vadak-egy-egyhazi-vezeto-ellen

   Nemcsak szabadon vannak, hanem pozícióban vannak: élet-halál urai. A vörös püspök és a vörös akadémikus. Egy hálózat van. Ti. a régi belügyes, amelyik most is ugyanúgy működik: Bölcskei Gusztáv, Kovács Árpád, Szabó Ernő…

   • OperatívTiszt said

    Nekem gyanús ez a debreceni kapcsolat. Nem lehet, hogy Püspök urunkat Kulcsár-Szabó Ernő szervezte be? Ahogy kiveszem, ő lehet a főnök ebben a hálózatban. 3/3-as operatív tiszt, ő is Debrecenben tanult, 5 évvel idősebb is, már ha az igazi születési évét nézem, és ő már 79-ben 3/3-as lehetett, másképp mit keresett volna egy MTA intézetben. Nagykállói ősei aligha protezsálhatták be. A beszervezés évei, igazi neve (sima Szabó?), tevékenysége ködbe vésznek a meghamisított életrajzi dátum miatt: 3 év vakfolt.

   • ohrana said

    Why not?
    Ha Kulcsár-Szabó Ernő szervezte be Bölcskei/Bátorit, az logikus magyarázatot szolgáltat sok mindenre, pl. az idióta meny, Hansági Ágnes tündöklésére a Károli BTK-jának az egén. És amikor megjelenik Bölcskei és elkezd beszélni, Hansági bólogoat, mint a cserépkutya a vásáron.

 13. incitatus said

  Hát ez aztán megvilágít mindent: innen vannak a kapcsolatok. a belügyből. A nagy magyar posztmodern, Jauss, Derrida és Gadamer magyar epigonja egy retkes spicli!
  Wir gratulieren!
  Und werden wir auch gleich unseren deutschen Kollegen Bescheid sagen, wie es um den berühmten ungarischen Professor steht!
  Az is világos, hogy jön a képbe a proliparaszt Hansági (belügyi ismeretség), exrendőr Kovács, az IMO-s Hermann és Kun Béla unokája, Miklós, akinek OMON-os (a KGB utódszervezete) kapcsolatai közismertek.
  Ha ezt beszopja a Fidesz-kormány!!!

  • Network said

   Ez egy nagy belügyes besúgóhálózat. Szegény tiszántúli parasztgyerekek egyetlen lehetősége a felemelkedésre.
   Bölcskei Gusztáv szegény, hatgyerekes szamoskéri parasztcsaládból származik.
   Szabó Ernő ködösíti az életrajzát és folyamatosan hazudik, hogy elmossa múltjának nyomait: nem ott és nem akkor született, ahol és amikor állítja, pl. http://golyavariestek.hu/eloadok/4,ernokulcsar-szabo.html tele van hazugsággal: nem Debrecenben, hanem a Nyírségben, Nagykállón, nem 1950-ben, hanem 1947-ben. Szegény nyírségi parasztgyerek volt.
   Kovács Árpád egy kárpátaljai mészáros fia, eredetileg szovjet állampolgár.

   Mindnyájuknak a Belügyminisztérium kínált kitörési lehetőséget, amit mindnyájan el is fogadtak 🙂

   • Besúgó said

    Hajszálra úgy, mint Mészáros Macipista besúgó-dalában:

    “Tudjuk vidékrôl kerültetek fel
    és még ez volt a legjobb munkahely
    egy program, amit választottatok
    besúgók és provokátorok”

    Mindhárman Mucsáról jöttek, a kelet-magyar pusztáról, és mindhármuknak “még ez volt a legjobb munkahely”, amit maguk válaztottak. És mindhárman próbálják utólag elmosni a nyomot.

   • Nagykálló said

    Szabó Ernő szereti mítizálni magát. Mintha kisnemesi származású volna, felvett a közönséges “Szabó” elé még egy Kulcsár jelzőt, mintha az ősei “kulcsárok” lettek volna valami várúrnál. Nagykállót és a Nyírséget szégyelli – Debrecen jobban hangzik. Hiú ember lévén fiatalabbnak akar a koránál látszani, ezért meghamisítja a születési évét is. Meg egyébként is jól jön a fiatalítás. Annyival később lehet csak nyugdíjazni.

   • Network said

    Vörös ügynökök tartják megszállva a Károli Egyetemet. Kovács Árpád 1944-ben született, Szabó Ernő 1947-ben (1950-re hamisította), Bölcskei Gusztáv pedig 1952-ben. Még a rendszerváltás előtt hatalmi pozícióba kerültek. Sok ember erkölcsi és egzisztenciális megsemmisítése szárad a lelkükön. A rendszerváltás ezen semmit sem változtatott. Ugyanúgy folytatják gyalázatos tevékenységüket.

   • Nagykálló said

    Egy velejéig hamis identitás. Nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy a korábbi hosszú haja paróka volt.

   • Szabó Ernő said

    A Kulcsár előnevet már gimnazistaként felvette. Amúgy tényleg nyírségi parasztcsaládból származik, nem hajdúsági. 1979-ben már harminckét éves volt. Ekkor rakta be a BM az MTA Irodalomtudományi Intézetébe, ahonnan jelentett. Erre másképp esélye se lett volna. Ugyanez Bölcskei első beszervezésének dátuma is, ld. a Szent Korona rádió anyagát. Stimmel, hogy Bölcskei és Szabó Ernő még Debrecenből ismerik egymást,de nem a református egyház a kapocs, hanem a III/III-as ügynöki hálózat. Az egyház csak alibi. Mint szabolcsi parasztcsalád ivadéka, persze, Ernő eredetileg református volt. Gyülekezetbe nem járt, a vallását sohasem gyakorolta. Első felesége zsidó származású. Politikailag az SzDSz-hez állt közel.

   • Network said

    Szabó Ernő barátunk ügyesebb volt Bölcskei Gusztávnál és Kovács Árpádnál. Utóbbi kettő már lebukott, nem mintha ez sokat számítana. Ugyanúgy pozícióban vannak, mintha nem buktak volna le. Kovács Árpád csak egy kicsit hamsította meg az életrajzát. Kihagyott belőle 3 évet, amivel nem tud elszámolni: 1969 és 1972 között van egy lyuk. 1972-ben pedig már az ELTÉ-n bukkan fel “tudományos ösztöndíjasként”, majd 1974-től tanársegédként. 1969 és 1972 között a Belügyminisztérium kötelékében volt, itt képezték ki az intellektuális kémkedésre, amire aztán be is vetették.

    Szabó Ernő életében is volt ilyen szégyellnivaló három év. Ő azonban nem egyszerűen kihagyta az életrajzából, hanem a születési évét hamisította meg, 1947-ről 1950-re. Így aztán a kutya se kérdezi, mit csinált az alatt a három év alatt, amíg, mert a nyomát is eltüntette annak a három évnek!

   • Julcsi said

    Nagykállónak:

    Akkor mégsem hiúságból fiatalította meg magát Ernő bácsi 3 évvel?

   • Nagykálló said

    Julcsi: Nem csak! De ez is szerepet játszik. Meg a kisebbrendűségi érzés, amit szabolcsi parasztgyerekként állandóan kompenzál. Egy hajdúsági Bocskai-ivadék jobban hangzana. Hát tegyünk úgy, mintha… Ez egy a talpától a feje búbjáig felépített hamis identitás. A külföldi kapcsolatok is. A belügy küldte ki Németországba 🙂

   • Nagykálló said

    Micsoda lelki nihil, hogy valaki nem vállalja egyszerű nevét, egyszerű paraszti őseit, a faluját és még a születése évét sem!

    Szabó Ernő nagykállói paraszt szégyelli a származását. III/III-as múltját pedig egyszerűen eltörölte. Nem nyomtalanul, csak ezeket a nyomokat nagyon összezavarta.

   • OperatívTiszt said

    A belügyes múlt mindent megmagyaráz az utóbbi évtizedekből, Kulcsár-Szabó Ernő mesés karrierjét, zsdanovi szerepét, azaz mások és a magyar irodalom, sőt, a magyar nyelv kinyírását.

    És mindez az év legsötétebb napján (Sztálin elvtárs szülnapja!) derül ki!

   • Protestánsüldözés said

    Szimbolikus, hogy Sztélin születésére Krisztus születése következik, az év meteorológiailag legsötétebb napjára a legfényesebb keresztény ünnep, Jézus születése. A sötétség napja után a Fény napja! Az őskeresztények sötét katakombákban rejtőztek, az ősprotestánsok küzdöttek az igazságért – másként, de most ezt mi is átélhetjük, és ez is ajándék.

   • Karácsonyi Szívküldi said

    Kulcsár-Szabó Ernőnek küldjük Karácsony alkalmából szívből jövő kollektív üzenetünket:

    Volt valaki, aki nem parasztok közt, faluban, hanem barmok közt, jászolban született, de ezt nem szégyellte. És nem azzal telt az élete, hogy másokat eltaposva felemelkedjen, hanem azzal, hogy mindenkit magához emeljen. Ez a világhír titka. És mindenkit magához emelhet, még Kulcsár-Szabó Ernőt is – aki nem világhírű, és nem is lesz az soha – , még ezek után is…

   • filológus said

    Kulcsár-Szabó, a rossz arcú és pocsék modorú akadémikus: konferenciákon, védéseken úgy üvölt, mint egy régi népi káder, talán nem véletlenül. Merthogy ő az, igazi népi káder, a legrosszabb fajtából: az alulról jöttek gyűlöletével.
    Most már az is világos, miért vonzódik az akadémikusi család a p(araszt(p(roli)p(..a) Hanságihoz: similis simile: hasonló hasonlónak örül alapon.
    Miután világos, ki hol áll: miért nem nevezik a Reviczky utcai lupanáriát egyszerűen FELKAPASZKODOTT BUNKÓK KORRUPT EGYETEMÉnek?

   • Jürgen said

    Ich bin darüber tief erschüttert, dass mein ehemaliger Freund Ernö Kulcsar Szabo ein kommunistischer Spion war. Obwohl seine Blitzkarriere mir schon damals den Kopf zerbrechen liess.

 14. réti pipitér said

  Nekem hiányzik Horváth János/Balla Péter azokkal a tőrülmetszett iszonyatos baromságaival!
  Hol vagy, Horváth, hova tűntél?
  Készülődsz a Nagy Ignác utcába? Szerető hitvesed direkt örül, ha megszabadul tőled, na meg Lóri bácsi. Mindig is utált téged, kis Lóri meg neje nemkülönben. Neked csak a kolumbárium sikoltozó szellemei voltak igaz barátadi, meg a rézbe öntött leszbikus fasiszta ott a bejáratnál. Szabó András kedves beposztottja, a hardcore és softpornóban utazó …. …. nevezte így Tormay Cecillt.
  Te, BaLLA, amilyen idióta vagy, ezt a nőt nagyra becsülted és bíztál benne. Ennyit az eszedről.

  • Cécile said

   Hagyjátok már azt a szerencsétlen leszbikus rézbe öntött fasisztát. Ha Balla Péternek annyira tetszik, hogy naponta bámulja! Talán jót tesz a férfiasságának.

 15. réti pipitér said

  Hát ha a Ballának egy rézbe öntött… kell, hogy neki fel…jon… Ezt már követni se vagyok képes.
  Fiat voluptas tua, lásd, Balla, milyen jóindulatú vagyok.

 16. Névzavar said

  Névzavaros Ágnes és a hol Márton, hol István Mészáros ezek szerint a név- és identitásváltást Szabó Ernő operatív tiszttől tanulták, aki később átjátszotta magát III/III-asból Kulcsár-Szabó Ernő szalonképes irodalomtörténészbe. Ezzel teljesen lekoppintva Kovács rendőr karrierjét, akit a belügy tett be az ELTÉ-re tudósnak álcázott besúgóként.

  • Ágnesasszony a bírái előtt said

   Most legalább mindenki láthatja, hogy nem azért hívom magam hol így, hol úgy, mert elmebeteg vagyok, hanem mert nagy példaképemet követem ebben is 🙂

   • MarciPista said

    “Mindent, amit tudok, Hansági Ágnestől tanultam.” (Ez volt bukott disszertációm mottója. Az újból törölnöm kellette, mert Szegeden Fried tanár úr volt a hivatalos témavezetőm, és tőle addig még nem volt alkalmam tanulni semmit. De bepótolom.)

 17. Médiatörvény said

  Bölcskei és Balla megelőzték a médiatörvényt. Egyfolytában blogjaink betiltásával foglalkoznak – nem eredménytelenül.

 18. réti pipitér said

  Persze, mert a bűneik az égig bűzlenek, mi meg leleplezzük őket. De nem csüggedünk, a mi oldalunkon az igazság.
  OV nem fogja megvédeni őket, vállalhatatlanok.

 19. Médiatörvény said

  Balla több mint egy évvel megelőzte a médiatörvényt. A Ráday Könyvesházból kitiltotta a Református Életet. Személyesen ment be, levette a polcról, és azt mondta a tulajnak, Orbán Györgynek, hogy vagy ezt a szemetet árusítják, vagy a Károli Egyetem tankönyveit… Gazdasági zsarolás.

 20. Szólásszabadság said

  A Johannes Calvin blog letiltása a keresőkből nyílt beismerése annak, hogy bűnözők és félnek a leleplezéstől. De azt úgysem tudják megakadalyozni, csak lelassítani és megnehezíteni. A vörös ügynökök napjai meg vannak számlálva.

 21. Victoria said

  A győzelem biztosított, ha nincs ellenfél (Szabó András, majd Sepsi Enikő dékánná “választása”, Balla Péter rektorhelyettesi kijelölése). Az én szavam érvénys, ha nincs másik szó. Nyomjunk el minden ellenvéleményt. Ha cáfolni nem tudunk, mert érveink nincsenek, hallgattassuk el az ellenérveket.

  Tiltsuk le a blogot, amelyik feltárja “üzleti titkainkat”.

  Hogy milyen sötét diktatúrában élünk, arra legjobb példa a Károli Református egyetem, amit volt belügyesek irányítanak, félreismerhetetlen módszereikkel.

  A Károli Egyetem azonban csak szimptóma. A gyökerek mélyebbek.

 22. réti pipitér said

  Most már értem, miért hozta be ennek a Kulcsár-Szabó akadémikus spiclinek a ppp menyjelöltjét a minden mocsok alja Szabó András a Károlira és miért távolított el Hanságinak a bemondása alapján minden becsületes kutatót, hívő reformátust. Az is világos, hogyen szólhatott be a mikrokephal Szabó a nagyszerű H. I.-nek (pártállami félzsidónak nevezte, aki húzzon el a régimagyar irodalomból). Kulcsár-Szabó ösztönzésére, alkadémikus úr is megtette már.
  Ennél moslékabb szakma nincs is a MTA környékén: Kulcsár-Szabó a pápa, a pártállami spicli, körülötte a pondrók és hiénák.
  TNT kell a Reviczky utcába, nyoma ne maradjon!

 23. Deltoid said

  Szevasztok, nehany mas europai orszagbol a gugli.com-rol bejon minden a “karoli botranyra”. Otthon mar beizzitottak a blogtorveny is???

  • jhnnsclvn said

   Sajnos, igaz. 4-5 napja letiltottak bennünket a google keresőkből. A belügyeseink dörzsöltek: Bölcskei Gusztáv, Kovács Árpád és Kulcsár-Szabó Ernő. Megtalálták a módját a bíráló hang elnémításának. Csalódtunk a google-ban. Takács János fenyegetésétől így bejedni! Úgy sem perelte volna be a google-t, mert az egyetem ezen többet veszíthet, mint nyerhet. De a google ezt nem tudja, és nem kockáztat.

   Már nincsenek keresőszavakra találatok. Vagy tudja valaki a pontos címet, vagy nem talál ránk.

   • Komáromi Csipkés György said

    Tudjuk a pontos címet, olvasunk és írunk!
    Ha azt hiszik a KGB-sek és III/III-asok, hogy megfélelmlíthet bennünket, téved!
    Nem féltek lopni, rabolni, okiratot hamisítani: ugye, Balla Péter, Szabó András, Pethő Sándor, Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes és az új üdvöske, Mészűros Marcipista???
    És a szennyes spiclik, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, exrendőr Kovács, IMO-s Hermann, a minden kritikán aluli Fried cukrosbácsi, páljóska, Balázs Mihály?
    Nem fogtok győzni, mocskos gazemberek!

  • Besúgó said

   Hogy a médiatörvényt izzították-e be, vagy a talaj izzott-e be a besúgók talpa alatt – lehet, hogy véletlen egybeesés. De ezeknek a belügyes elvtársaknak megvannak a módszereik a tiltásokra és a kontrollálásokra. Ahogy a besúgó-téma felmerült, rögtön belénk akarták fojtani a szót.

   Kulcsár-Szabó Ernő lebukása nem lep meg. Az ELTÉ-n ezt mindenki tudja. És mindenki kellőképpen fél is tőle.

   • ELTÉs said

    Ilyen mesés karrier a belügy nélkül nincs. Meg 4 éves Bayreuth sem volt a 80-as években a belügy nélkül. Meg akkora hatalom sem következik a szakmából, mint amekkorával rendelkezik.

   • OperatívTiszt said

    Vannak olyan esetek, amikor igazai adatokkal vannak megnyitva kartonok, de valaki teljesen mást fednek. Kettős fedésnek hívják. Ezek szerint még mindig kellene keresni egy adatbázist, ami azonban, mintha nem létezne. Eltüntették azok, akik érintve voltak benne. Kulcsár-Szabó Enő biztonságban érzi magát. Pedig már csak az életrajzában lévő lyukak és ellentmondások miatt is aggódnia kellene. Még sokan élnek azok közül, akik emlékeznek a nagykállói Szabó Ernő suttyó parasztra, aki felszívódott…

  • jhnnsclvn said

   Az, hogy folyton betiltanak bennünket, minket erősít. Lehet, hogy nehezebb bennünket megtalálni, de annál igazabb és nemesebb a harcunk, minél keményebb és övön alulibb módszerrel próbálnak elhallgattatni. A betiltások megerősítései annak, hogy a leleplezettek félnek tőlünk. Erre megvan minden okuk, mégha a hatalom az övék is.

 24. sola scriptura said

  Vajon hogyan töltik a szeretet ünnepét a gyűlöletben, zsarolásban, letiltásokban tobzódó Balla Péter, Bölcskei Gusztáv, Szabó András, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus és menye, Hansági stb. Ágnes?
  Vajon meg merik kérdezni a XXVI. zsoltár szavaival: ” Próbálj és kísértsd meg, ügyemet jól nézd meg, Meglátod tisztaságomat: Vizsgáld meg én lelkemet És vizsgáld szívemet, Hogy értsd indulatomat.”
  Milyen a lelke ezeknek az embereknek? Kiállják az isteni tekintet próbáját azok után, amiket tettek mások ellen, csak ebben az évben?
  Hogyan ünnepeltek, lelkészek (?) püspökök?
  Ha nincs lelkiismeretfurdalásotok, lelketek sincsen.

 25. dark side said

  Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes fel van mentve a lelkiismeretfurdalás alól. Neki nincs lelke, se erkölcsisége, kognitív képességei nem teszik alkalmassá erkölcsi (ön)reflexióra.
  Ő Mészáros Marcipista karjaiban tölti a karácsonyt, mivel Kulcsár-Szabóék már kiseprűzték.

  • MarciPista said

   Van barátnőm, és az sokkal jobb nő. Nem tehetk róla, hogy ez a rikácsoló szipirtyó belémcsimpaszkodik. Menjen csak vissza szépen a férjéhez. Már megvan a PhD-m, boldogulok nélküle is.

 26. Komáromi Csipkés György said

  És hogy tölti a karácsonyt az én régi ismerősöm, Ludvig/petrőczi Éva Alice? A kutyaszaros Mátyás utcában, a tetkó szalon fölött falatoznak az abált szalonnából a hencidai úrasztaláról. Már a sánta raktárosok is nyúlként menekülnek a fehérmájú Évi elől a Ráday Könyvtárban: Nem marad más hátra, mint kincseket keresni az interneten, vagy pelenkát slingelni az unokáknak.
  Szegény Évi: be kell látnod, te bizony egy nagy női lúzer vagy, nem érsz semmit, nem becsül senki, nem szeret senki.
  Érdemes volt annyit lihegni, rabolni, dicsekedni, csalni???

 27. réti pipitér said

  Tévedsz, Petrőczi már írja a Mathiasgasse titkai című regényét, amelyben leleplez titeket, mint rosszindulatú, irígy, tehetségtelen hülyéket, és felmutatja saját magát mint a NŐI GÉNIUSZT!

 28. joszif brodszkij said

  Shut up, milaja, molcsi!
  Ha valaki ennyire tudatlan, idióta módon műveletlen, mint te, legalább ne égesse magát!
  Ez utolsó figyelomeztetésem!
  Ha még egyszer megszólalsz, pláne az életművemről, eljövök érted a síri világból s oda leviszlek magamhoz!
  Nem szívesen teszem, mert én is undorodom tőled, de a rikácsolásod mindennél jobban zavar
  Joszif

 29. Orient said

  Szabó ernő földije, Váci Mihály, a Nyírség költője már megírta “Kelet felől” című versében, hogy a nagy horderejű események és a nagyhatású emberek mind Kelet felől jönnek. Igaz ez a Károli Református Egyetemet kontrolláló nagyhatású – mert az egyetemet földog romboló – besúgókra is, Bölcskeire, Kulcsár-Szabóra, Kovácsra – mind nagyon Kelet felől jöttek: Szamoskér, Nagykálló, Kárpátalja…

 30. ohrana said

  Na má ne hogy Váci Miska találja fel: Ex oriente lux. Ezt veszik komolyan a jobbikosok, ezért barátkoznak az olajos oroszokkal, a bankár kirgizekkel meg a nyelvrokon (?!) kínaiakkal.
  És ezért csatornázza át Balla Péter mb. rektopr az állam pénzeit a Jobbiknak (már amit meghagy Bölcskei/Bátori, meg a Kulcsár-Szabó klikk a szennyes ótvaros némber helyi helytartója, a ppp Hansági által.

  • Karácsonyi Szívküldi said

   Szerintem Orient azért hivatkozott Váci Miskára, hogy Szabó Ernő ne szégyellje má’ annyira a szabolcsi paraszti származását. Jöttek mások is a nyírségi homokról, nemcsak ő. Ha Jézus nem szégyellte, hogy istállóban, barmok közt született, akkor Ernő se szégyellje, hogy nagykállóban, barmok közt született 🙂

 31. ohrana said

  Nem azt kéne szégyellnie, hogy “honnan jött, ecsém” (Illyés Gyula, hanem hogy hova ment, jutott, ti. a legszégyenletesebb besúgók közé, a legmocskosabb bűntársak, exrendőr Kovács, IMO-s Hermann, Princz Gábor szennyeslelkű kitartottja, a sporiázisos Szabó András közé, s a legszégyenletesebb rokon, az idióta p(araszt)p(roli) p(…a) Hansági Ágnes társaságába.
  Közöltük német barátaival (?), ők is undorodnak Kulcsár-Szabótól.
  Mint ahogy mi is, és jól emlékszünk rá, amikor H. I-nak mondta, hogy egy ilyen múlttal (apával) nincs keresnivalója az irodalomtudomány berkeiben.
  Innen üzenjük: Kulcsár-Szabó Ernőnek nincs keresnivalója a magyar tudományosságban!!!

 32. incitatus said

  Nem az a szégyen, hogy barmok között született, hanem hogy barmok között él: Eisemann, exrendőr Kovács Árpád meg a fia, Mészáros Marcipista, na meg a fő szubhumán, a ppp Hansági Ágnes, a MENY. Ez a szégyen, akadémikus úr!

 33. vidéki oktató said

  Gratulálok a szentestén a mélységesen korrupt és az idiotizmusig ostoba Balla Péternek, a szegedi egyetem rektorához írott levelével feltette a koronát mucsai életművére.
  Üzleteljetek tovább, “keresztyének”, amíg el nem visz benneteket a rendőrség.
  OV-ra meg a Fideszre ne számítsatok, előttük vannak a bizonyítékok működésetekről, egészen 1998-től kezdve, mikor Szabó András Tenkével hazalopta a KORMÁNYTARTRALÉK KÉT MILLUIÁRDOT!
  Azt hiszitek, nektek ad még pénzt OV?
  Nektek, Bölcskei/Bátori, Balla és a negyven rabló???

  • Zsinati illetékes said

   Épp most hagytuk jóvá a költségvetést. Nagy csalódást jelentett, hogy ugyanannyi maradt a költségvetési támogatás mint tavaly a szoci kormány idején, pedig 2001-2002-ben ennél sokkal többet kaptunk Viktortól.
   Ezt hamarosan a bőrötökön is megtapasztaljátok, mert ez az egyetem szempontjából további költségvetési megszorításokat jelent.

 34. animus said

  Szóval kevesebből lophatz Bölcskei, Balla meg a negyven rabló. Az oktatás, kutatás színvonala számukra nem cél, ezt mutatja káderpolitikájuk.

 35. ÁBTL said

  Az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltárában még nem minden dosszié azonosított. A fedőlapok számos egykori KLTE-s hallgatót takarnak (Debreceni egyetem korábbi neve). Ezek egyike nagy valószínűség szerint Kulcsár Szabó Ernőé, akit 1969 őszén szervezhettek be, és az 1971-es nyári nemzetközi diáktábor alkalmával különösen kitüntette magát az NDK-ból érkező hallgatók besúgásával. 1973-ban ugyanez az illető tanársegédként a debreceni magyar tanszékek oktatóiról is jelentett, és persze hallgatókról is.

  Karrierje azóta is töretlen…

 36. OperatívTiszt said

  Vannak, akik 20 év után a rendszerváltás hőseiként kívánják beállítani magukat, és közben kiderülhet, hogy pontosan ők jelentettek ügynökként. Az elmúlt két évtizedben fényes karriert is befuthattak, mert múltjukra nem derült fény.

  Ideje lenne már valóban feltárni a múltat!

  • ÁBTL said

   Az a II. éves magyar-német szakos debreceni hallgató, akit beszerveztek, előbb maga is áldozat volt. Előbb róla jelentettek. Aztán amikor pszichésen kellően megpuhult, bűnbocsánatot, ígéretes jövőt csillantottak meg előtte… majd beszervezték.

  • Vörös ügynöktriász said

   “Spicliként kezdte, professzorként folytatta…”

   Egyre másra buknak le a fényes karriert befutó irodalomtörténészek. A hvg december 21-i számában jelent meg egy cikk ezen a címen a marxista kor egyik vezető, nagyon tehetséges, okos, kulturált irodalomtörténészéről. Akkoriban három irodalomtörténész uralta az akadémiai terepet. Mindhárom karriernek ára volt.

   Manapság egy uralja. Az, aki mind születési évét, mind születési helyét, mind nevét meghamisította:

   az 1947-ben Nagykállón Szabó Ernőként világot látott szabolcsi parasztfiúból 1950-ben Debrecenben született, nemessé emelkedett hajdúk ivadéka, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus lett, akiről szintén elmondható:

   “spicliként kezdte, professzorként folytatta…”

 37. animus said

  Szennyes gazember Kulcsár-Szabó Ernő, kár őt mentegetni.
  Németországban – az egyesítettben mószerolta magyar kollégáit, olyanokat, akik nem jelentettek 1969-től, mint ő, a belügynek.
  Aztán szétrohasztotta a Károlit, ez egyértelműen az ő bűne, neki volt bűntársa az agyatlan, mocskos gazember Szabó András, aki Tenkével együtt ellopta az első Orbán kormány 2 milliárdját-lnem érte be Princz Gábor 8 milliójával. Sza Hozta be az értelmi fogyatékos parasztproli Hanságit a Károli BTK-ra, ahonnan aztán Szabó kifúrt mindenkit, akire ez a parasztproli némber a retkes ujjával rámutatott.

 38. schimmelhof said

  Mi a Mészáros Marcival régóta jóba vagyunk, gyerekkorunkban együtt játszottunk. Bár mostanában kicsit furcsa a Marci. Mikor megkérdeztük tőle, nem fél-e hogy lebukik ezzel a PhD-s üggyel, azt mondta, őt maga Bölcskei meg Kulcsár-Szabó Ernő, az “Ági apósa” fogja megmenteni. Olyan bizonyítékok vannak a birtokában ugyanis, ami ezeket az embereket tökéletesen leleplezik. Azt ti., hogy együtt akcióztak Debrecenben nagyon komoly ügyekben!
  Kulcsár-Szabó a volt NDK legmagasabb STASI tisztjeivel is tartott kapcsolatot, s az ő révén Bölcskei is. A Marci szerint, ha kipakolná a bizonyítékokat Bölcskei és Kulcsár-Szabó ellen, abból nemzetközi botrány lenne. Szóval ezért óvják ót mindketten minden áron.

 39. Vörös ügynöktriász said

  Szép ez a vörös ügynöktriász, amelyik kontrollálja és tönkreteszi a reformátusok egyetemét: Kovács Árpád rendőrtiszt, Bölcskei Gusztáv III/III-as besúgó és Kulcsár-Szabó Ernő operatív tiszt. Nem véletlen, hogy Kovács Árpádot Bölcskei alatt vették fel. Se Hegedűs püspök, se Szabó püspök alatt soha elő nem fordulhatott volna, hogy egy ilyen betegye a lábát a reformátusok egyetemére. De az ügynök Kulcsár-Szabónak sem volt szava se Hegedűs püspök, se Szabó püspök idején. Különben nem Kovács Eszter lett volna a rektor 2002-ben, hanem Szabó András, mint ahogy 2004-ben sem Szűcs Ferenc, hanem Szabó András, 3 ügynök szekértolója: Bölcskeié, Kovács Árpádé és egeslegfőképpen Kulcsár-Szabó Ernőé, aki az ügynökhierarchiában (is) a másik kettő fölött áll.

 40. dark side said

  Szabó András a legundorítóbb, legszennyesebb gazember, a hangfelvételről is ez derül ki. Amikor kijelenti, hogy az “egyetem érdeke”, hogy elvegye Hima témavezetését, vagy amikor teljesen rendbenlevőnek nevezi, hogy azonos doktori cselekményben vegyen részt az idióta feleségével, Petrőczivel.

  • Rector said

   És ezért veszti el egy professzor ma Magyarországon az állását, mert nemet mond a csalásra! Úgy látszik, Kulcsár-Szabó Ernő megszokta, hoy mindenki lefekszik neki parancsszóra, mint Balázs Mihály, Pál József, Fried István és az egész szegedi egyetem.

   • filológus said

    Igen, Hima elveszítette, mert itt a BECSTELENSÉG A NORMA. Ezt jelentette ki Balla Péter mb. rektor, az Újszövetség professzora, ezt gajdolta Pethő: nos ő nemcsak gajdolja, de teszi is a rosszat: lásd a nem létező folyóiratokban nem megjelent meg sem írt tanulmányait, amivel professzorrá lett Miskolcon!
    És Szabó még mindig ott, van, Pethő is és Balla is, sőt Szabó idióta nomfomán felesége is, Petrőczi, aki, ugye, konkrétan nem felelt meg a MAB-nak törzstagként.

   • Szenátus said

    A normát a Fenntartó szabja, itt minden hozzá igazodik: erkölcs és színvonal. Szabó püspök idején ez a Károli Gáspár nevű alakulat már kezdett egyetemhez hasonlítani: igazi rektorral (Szűcs Ferenc), igazi dékánokkal (Kulin Ferenc és Kapa Mátyás), igazi doktori iskolai vezetőkkel. A Duplaszabó banda mindent tönkretett. Sepsi Enikő és Kovács Barnabás esetében szakmai színvonalról, sőt, szakmáról sem lehet beszélni. De ettől még rendbetehetnék ezt az Augiász istállóját, ha akarnák. De nem akarják. Hima Gabriellát SEPSI ENIKŐ rúgatta ki. Ő állt föl a Szenátusban és olyan kirohanást intézett Hima professzor ellen, akit nem is ismert, amilyent még Szabó András sem. MIÉRT? Mivel bántotta meg Hima Sepsit? Azzal, hogy nem hazudott Mészáros dolgozatáról? Ki bérelte fel Sepsit erre a szpícsre a Szenátusban? Szabó András? Ő ehhez kevés lett volna.

    A III/III-as ügynöktriász: Bölcskei, Kovács Árpád, Kulcsár-Szabó Ernő.

 41. vidéki oktató said

  Sepsi Kulcsár-Szabó Ernő protezsáltja. Meggyőzte őt franciás nyelvi műveltségével.
  Szóval: Kulcsár-Szabó akadémikus fújja a passzátszelet, az idióták, meg a foltos multúak pedig enghedelmeskednek. Jól járnak persze, ha a jót pénzben mérik, meg közröhej tárgyát képező egyetemi beosztásokban.

  • BTK-s kolléga said

   Sepsi ellenségessége Hima ellen megdöbbentő. Legkésőbb a hanganyag publikálása óta tudjuk, hogy Hima semmi mást nem tett, mint a szakma becsületét védte. 0 teljesítményre nem jár doktori fokozat azért, mert valaki a rektor rokona és a (volt)dékánhelyetes asszony szeretője, és mert a (volt) dékán törzstagságához kellett egy formális védés. Sepsit vagy megvezették, vagy ugyanolyan aljas és erkölcstelen, mint a korábbi banda volt.

   • KT said

    Fabiny prof még a Duplaszabók által utoljára levezényelt kari tanács ülésén kérte, hogy hozzanak határozatot a doktori eljárásban történt szabálytalanságok feltárásáról. Döbbent csend fogadta a javaslatot. Csak Sepsi Enikő ment oda hozzá gratulálni és kifejezni egyetértését. De azóta ő sem tett semmit ebben az ügyben. Hazudott volna?

   • BTK-s kolléga said

    Nagyon szép és nagyon igaz beszéd volt. Méltó egy egyházi egyetem professzorához. Ahogy azonban azt a Kari Tanács fogadta, az méltatlan volt. Tényleg Sepsi támogatta egyedül Fabinyt látványosan. De lehet, hogy ez csak színjáték volt, mert titokban ő is Szabóékkal értett egyet: el kell tussolni a történteket, Himát pedig kirúgni, hogy sose derüljön ki az igazság. Aztán a kirúgottra lehet kígyót-békát kiabálni.

   • Charlotte said

    Én Sepsi őszinteségét nem vonnám kétségbe. Lehet, hogy megvezették, és hogy továbbra is próbálják megvezetni. De ő legalább elismerte az előző vezetés törvénytelenségeit. Nem deklarálta ezeket harsányan, de finoman többször is utalt rá. Valószínűleg Hansági erős beflyása alatt áll, mert az apósa protezsálta ide be. De próbál a saját lábára állni. Ez már abból is látszik, hogy kiket vett maga mellé helyetteseknek: Kurucz és Vassányi is korrekt emberek. Véletlenül se Hermannt, akit Hansági annyira a nyakába akar varrni.

   • Secretary said

    Én inkább abból ítélnék, hogy az előző hatalom elvtelen kiszolgálóját Gál Lászlót megtartotta. Ez nem arra vall, hogy bármin is változtatni akarna, hanem a folytonosságra.

   • Charlotte said

    Secretarynak:

    Lehet fordítva is nézni a dolgot. Gál Lászlót nem ő tartotta meg, hanem Hansági ügyesen rátukmálta mint nélkülözhetetlen segítséget. Az új dékán, aki nem ismeri ki magát az emberi viszonyok között, pedig gyanútlanul elfogadta, mert ha már lecserélték vadiújakra az egész garnitúrát, kellett valaki, aki ismeri az adminisztrációt és a régebbi ügyeket. Gál Lászlót nem Enikő tartotta meg, hanem Hansági csempészte be az új garnitúrába, mint téglát. Nyilvánvaló, hogy Gál Hansági kémje. Hansági egy pillanatra sem engedte ki a kezéből a hatalmat. Be se jár, hogy ne tűnjön fel, de Gál naponta többször is jelent neki.

   • Teatron said

    Sepsi csöppet sem olyan naiv, mint amilyennek Charlotte hiszi. Himát nyilvánvalóan ő rúgatta ki, erre Szabó Andrásnak nem lett volna elég hatalma. Fabinyt is Sepsi rágalmaztatta meg, hogy félreállítsa a dékánválasztás előtt. Jákfalvit és Kiss Gabit pedig egyfolytában fúrja. Sepsi nem bírja a vetélytársakat, mert rengeteg ambíciója van, de 0 tehetsége.

   • Korifeus said

    Minden jel arra vall, hogy Sepsi terelte a gyanút Fabinyra kiszivárogtatás-ügyben. Ki akarta nyírni a két evangélikus professzort, Himát és Fabinyt, nehogy már valakinek eszébe jusson, miért nem ők lehetnének dékánok. Mindketten protestánsok és a szakmában nagy tekintélyük van, míg Sepsiről 1 éve az a fő hír, hogy a franciáktól kapott egy jelentéktelen plecsnit. Sepsi szakmailag 0. Miután Himát a Szenátussal kirúgatta, nekiment Fabinynak. De alattomosan. Azt híresztelte, hogy Fabiny informálja a blogot. A MAB-levél és a sok angolos anyag tényleg gyanússá tette Fabinyt. Pedig tuti nem ő volt. Ez Sepsi és Hansági közös intrikája. Talán még Szabó se tudott róla, mert őt addigra már leírták.

   • Charlie said

    Nem értem: ki juttatta el a blogra Balla Péter levelét a MAB-nak? Ha nem Fabiny professzor úr, akkor ki? Sepsi Enikő, hogy Fabinyt lejárassa mint informátort? Sunyi célzásokkal az apuka besúgó-múltjára? Mintha Fabiny prof csak a családi hagyományokat folytatná?

   • Teatron said

    Sepsi egy kígyó. Minden profot fúr. Elsősorban Jákfalvit.

Hozzászólás a(z) Zsinati illetékes bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: