Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Jesus face of Peter Balla (Balla Péter jézusi arca)

Posted by jhnnsclvn - december 24, 2010

Szerző: „Kelj fel és járj!”

Egykor szorgalmas, mára már lenyugodott kommentelőnktől, Horváth Jánostól tudjuk, hogy Balla Péter Jézus Krisztus igaz híve. Annyira azonosul vele, hogy ha tükörbe néz: abban nem Balla Péter, hanem Jézus Krisztus arcát látja.

Azt viszont már egy másik Horváthtól, nevezetesen Dr. Horváth Tímea azóta már elbocsátott jogi referenstől tudjuk, hogy Balla Péter nem érte be a vélt külső hasonlósággal, funkcióiban is hasonlítani akart közönséges halandók számára követhetetlen példaképével.

Csoda-e, ha Balla Pétert Jézus egyénisége ennyire megindította?

Nem, nem csoda. Az sem csoda tehát, hogy Jézust csodatételeiben is utánozni próbálta. És persze az sem csoda, hogy ez nem sikerült.

Csoda-e, ha efölött mértéktelenül elkeseredett? Az sem csoda.

Balla Péterre a jelek szerint elemi erővel hatott Jézus egyik leghíresebb csodatétele:

Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében. Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala.

Amikor dr. Horváth Tímea ez év március táján jelentette Balla Péternek, hogy az egyik bölcsészkari oktató két mankóval  és vastagon bepólyált lábbal jött be tanítani, de olyan erős fájdalmai támadtak, hogy már nem tudott a saját lábán hazamenni, Balla Péternek, az Újszövetség professzorának azonnal a Bethesda tavi csodatétel ugrott be, és az alkalom, hogy ő ezt most a 21. században, Budapesten, a Kálvin téren megismételheti. Haladéktalanul felhívta telefonon a fájdalmak között fetrengő beteg kollégát, és berendelte magához a Rektori Hivatalba. Ám a kolléga, úgy látszik, nem hitt annyira Balla Péter csodatévő erejében, mert kb. így válaszolt neki: „Uram, nem vagyok képes arra, hogy színeid elé járuljak, arra sem, hogy járjak, örülök, ha levonszolom magam a kapu elé, ahol taxiba ülök, és hazamegyek.” Így is tett.

Szegény Balla Péter meg ott várta őt a Rektori Hivatalban, hogy kimondhassa a varázsszót: „Kelj fel és járj! Vedd fel hátadra a mankóidat, és menj Isten hírével,  vissza se gyere.”

És mivel hiába várt, a torkán akadt keserűség epeömlést idézett elő nála. Minden keserű lett.

Mikor lecsillapodott, rájött, hogy nem őbenne van a hiba. Jószándékát megcsúfolták, csodatételét szándékosan és rosszhiszeműen meghiúsították. Mert miről is volt itt szó? Arról, hogy a beteg kolléga, amikor parancsa ellenére nem jelent meg nála, hanem inkább hazament, szándékosan, súlyosan és vétkesen megszegte együttműködési kötelezettségét. Kifejezetten rosszhiszeműen járt el, mert megakadályozta Balla Pétert, hogy kipróbálja rajta jézusi erejét, azaz betegséghez való jogát rendeltetésellenesen gyakorolta. Ez a magatartás nem felel meg a keresztyén szellemiségnek, és nyilvánvalóan ellentétes a Szentírás szellemével. A beteg kolléga egyértelműen megsértette a Szentírásban foglalt forgatókönyvet, mely szerint járásra képtelenül meg kellett volna jelennie Balla Péter előtt, majd parancsszóra meggyógyulnia, hátára venni a mankóját, aztán fel is út le is út…

Balla Péter nehézfelfogású, lassú észjárású ember. Mintegy fél éven át emésztette őt a meghiúsult csodatétel. Aztán hívatta dr. Takács János László jogi csodafegyvert, aki megmagyarázta neki, hogy nem ő a hibás. Itt nem meghiúsulásról, hanem szándékos szabotázsról van szó. Így született meg egy rendkívüli felmondás. Indoklás: munkaviszonyból származó együttműködési kötelezettség szándékos, súlyos, sőt, vétkes megszegése miatt a hitében nem eléggé erős, nem a Szentírás szellemében cselekvő, rosszhiszemű kollégát visszamenőleges hatállyal kirúgják.

(A történet nem vicc, valóságos, a visszamenőleges kirúgás megtörtént, az indoklásban szinte szó szerint ez áll, de a dokumetumokat legfeljebb csak a munkaügyi per után kaphatjuk meg.)

Ezzel a bibiliai példázattal köszöntjük Karácsony alkalmából blogunk olvasóit, amelynek tanulsága: nem mindenki Jézus, aki annak hiszi magát.

Áldott, békés, boldog Karácsonyt kívánunk valamennyi olvasónknak!

62 hozzászólás to “The Jesus face of Peter Balla (Balla Péter jézusi arca)”

 1. ancilla said

  Jellemző ez a (kis karácsonyi) történet a primitíven aljas Ballára. Az ő szellemi muníciója még arra sem elég, hogy tudja, mit nem illik, mit nem kéne tenni. Mint igazi bunkó paraszt, mondja, csinálja, amit súg neki a primitív ösztönlénye.
  Ha gyilkosságot, akkor azt. Ilyenkor még az se jut eszébe, hogy kint az Újszövetség professzoránakl, neki a “szeretet vallását” kéne hirdetnie vagy mi.
  De az ilyen trágyaszagú bugristól, mint Balla Péter, távol állnak az ilyenfajta szofisztikált gondolatok.

  • Templomszolga fia said

   Ha a templomszolga fia elveszi a püspök lányát, identitászavar lesz úrrá rajta: hova tartozom most? Az urakhoz vagy a cselédekhez? Ahová az apósom, vagy ahová az apám? És ha még hatalmat is kap, teljesen megbolondul.

   • komáomi csipkés györgy said

    Ne vívódj, balla, te mindig is cseléd maradsz, egy büdös bunkó, egy senki. Jobb, ha számolsz vele.

 2. incitatus said

  Hogy közeledik az ünnep előestéje, szeretném levenni sánta ördögként néhány ház tetejét (Le Sage, Szabó András alakémiai doktornak: ez egy ama számtalan író közül, akit te nem ismersz) és betekinteni alája.
  A Mátyás u. 20-ban már készül az ünnepi vacsora. A Petruskából (oroszul petrezselymet jelent, mielőtt még egy könyvedben leleplezed végtelen tudatlanságodat, Petrőczi!) hazahozott slambuchoz készíti a ház asszonya a tokaszalonnából és abált szalonnából készült pompás étket, szigorúan a horoszkópdiéta előírásai szerint.
  Éva nagyanyó asztalához nem minden gyermeke ül oda, Morvai Kinga nevű lánya pl. azt üzente, egy olyan anyával, aki vele gyermekkorában azt tette, amit Petrőczi/Ludvig vele, egy életen nem áll szóba.
  A rövidebb emlékezetűek leülnek az asztalhoz és meghallgatják Petrőczi lamentálását arról, hogy ő mekkora költőnő (lásd a Berni mackós kötetet) és milyen aljasok, akik ezt nem látják be.
  A háttérben már gyülekeznek a rendőrök, akik letartóztatják Szabóékat okirathamisítás, zsarolás, rablás meg egyéb bűncselekményekértr.
  Az angyalok harsonája felzendül: MEGÉRKEZETT A KARÁCSONY!

 3. Pszichiáter said

  Ballának nincs jézusi arca. Emberi arca sincs. Egy karikásszemű, bibircsókos halálfej. Jól fog mutatni a családi fotókon ma este. Hamarosan látni fogjuk a neten.

 4. dark side said

  A legnevetségesebb, hogy ez a buta proli még azt se veszi le, hogy az egész Hegedűs-Mészáros klán milyen mélyen megveti. Minél jobban akar Balla megfelelni, annál mélyebben megvetik. Pedig Balla hogy igyekezik!Még a szegedi rektor asztalára is odavágott, hogy “kuss az üzleti titkok miszivárogtatásával”, Hegedűsék csak finoman vigyorognak: megszólalt a család hülyéje, a kis Balla.

 5. ohrana said

  Mészáros Pisti/Marci is állandóan a Ballán poénkodik, hogy milyen bunkó ez az ember, és direkt égő neki egy ilyen rokon.
  Balla Peti, lásd be, nem szeret téged a Szabadság téren senki.
  Borulj rá a rézasszonyra, a leszbikus fasiztára, ahogy a Szabó András zseniális kolléganője nevezte, az a te igazi társad így a szeretet ünnepén.

 6. animus said

  Megérdemlik egymást Balla, a rokonai, Mészáros Marcipisti (bár most úgy tűnik, ő a nyertes, kétszer lett doktor 20 oldal szövegre), Szabó András, Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes. Róla is kiderült, hogy nem kakukktojás egy úri családban, hanem prosztó a prosztók között, kivakarózott emse (és egy meddő, noch dazu!)
  Ha így bírtok magatokra nézni, Reviczky és Ráday utcai bitangok: kellemes ünnepeket, ú
  gyis ez lesz az utolsó!
  Több okból is. Ezeket most nem sorolom, megtudjátok idejében, idióta latrok.

 7. Mary Potter said

  Boldog karácsonyt kívánok Balla Péternek, aki a családtagjaival, üzletfeleivel és a III/III-as különítménnyel összefogva tönkretette a Károli Gáspár Református Egyetemet.
  Ma este őérte is imádkozom.

  • jhnnsclvn said

   Azaz: tönkretette apósa művét. Lóri bácsinak a vőkkel nincs szerencséje. Míg a menyek passzolnak a családba, a vők 3/3-asokkal és egyéb gyanús elemekkel fognak össze.

 8. heidelbergi káté said

  Nehezen fog megtisztulni a magyarországi református egyház az ügynökmúlttól. Nemcsak Bölcskei Gusztáv Bátori III/III-as ügynökmúltja kísért, éppen 2010-ben tüntették ki Pro Pannonia Reformata díjjal Tislér Gézát, a másik ügynököt!
  Ez lenne a megtisztulás útja?
  Kétlem.

  • Zsinati illetékes said

   Nyilván Bölcskei terjesztette fel. Ő csak az ügynökkollégákban bízik, azokkal veszi magát körül, köztük érzi magát biztonságban – kéz kezet mos alapon: Én nem beszélek a te ügynök múltadról, te is hallgatni fogsz az enyémről.

  • Nánási said

   A nagy műveltségű Dr. Hegedűs Lorándnak bizony a bokájáig sem ér fel ez a Bölcskei Guszti. Nekem mindig is az volt róla a benyomásom, hogy a szeme se áll jól, még amikor nem is tudtam, hogy ügynökösködött.

   • ancilla said

    Szörnyű hallgatni Bölcskei istentiszteleteit, pedig közvetíti őket a Kossuth Rádió szerte a Kárpát-medencében, interneten pedig hallgathatók minden kontinensen. Püspök úr alig bír prédikálni 15 (!!!) percet), az is laza lötyögés, előtte-utéána meg a Kántus, versmondás, programhirdetés, szóval kultúrműsor.
    Nem érdemelnénk meg mi, reformátusok, olyan főpásztort, aki képes egy épkézláb prédikációt tartani némi homiletikai képzettséggel?
    Mint pl. Steinbach püspök.

   • presbiter said

    Én nem vagyok annyira feltétlen híve “lóri bácsinak”, mint egyesek itt a blogon. De meg kell hagyni: “Es kommt selten was besseres nach”. A gyűlölettől fröcsögő Kislóri vagy péláne ez az értelmi fogyatékos, személyiségzavaros Balla! Ő aztán tényleg mindennek az alja!
    Én egyébként nem gondolom, hogy Mészáros doktorbácsi, a Zsuzsa férje lenne a főgonosz! Szerencsétlen ügy, hogy vele kapcsolódik a Hegedűs családhoz az okirathamosító Mészáros Márton/István.

  • Netfigyelő said

   Ezt a figyelemreméltó bejegyzést találtam a barikádon:

   “Tudomásom szerint ez a bölcskei volt az aki mindent megtett a nagytudású, magyar érdeket képviselő Dr.Hegedűs Lóránd református püspök úr elmozdítása érdekében,azután hogy a folyamat ne szakadjon meg ifj.Hegedűs Lóránd ellehetetlenítése ügyében is serényen munkálkodott.Jót tenne az egyházaknak,ha megszabadulnának az oda nem illő vezetőktől.”

   Aláírás: “szeredy”

   Ugye, mindenki tudja, ki az a szeredy? A “Besúgó-dal” és a “Nem zörög a haraszt” c. Újnautilusos írások szerzője. (Az írások gyorsan eltűntek, alighogy ezen a blogon szóba kerültek hírhedt szerzőjükkel együtt.)

   • Sógorkoma said

    Naná, Balla sógora, a csaló Mészáros, aki Lórikából vagy Ballából szeretne püspököt csinálni.

 9. Prudens said

  Megjelent a Reformátusok Lapja ünnepi száma (51-52.) Nagy nyeresége, hogy bár Petrőczi szerepel a kolofónban, de nem írt bele. Emlékszünk, tavaly azzal a trouvaille-al bűvölt el bennünket, hogy Brodszkij két szóból álló verscímében sikerült két szarvashibát elkövetnie!
  Most nem írt az élemedett korú “parázna frajla”, hogy egy nagy kálvinista költőnk találó szófordulatával éljünk.
  Nyilatkozott viszont egy másik, Sepsi Enikő a BTK dékánja.
  Tőle megtudjuk, hogy “a negatív kommunikációs kampány leáldozóban van” (biztos ebben, dékán asszony????) és “pozitív flyamatok indultak el egyetemünkön”.
  Az is kiderül a nyilatkozatból, hogy “Az oktatók nagy része mélyen vallásos, lelki életet élő ember.”
  Kire gondol, dékánasszony?
  A hencidai úrasztalát hazalopó, Princz Gábortól nyolc milliót kapó szennyes Szabó Andrásra, vagy mélységesen proli erkölcstelen feleségére?
  Mészáros Márton/Istvánra, akinek sikerült egy naptári éven belül két PhD folyamatban csalnia???
  Hansági Ágnesre, aki Mészáros ágytársaként a folyamatot levezényelte?
  Balla Péterre, aki megzsarolta a szegedi rektort, ha a reformátusok “üzleti ügyeit” nyilvánosságra hozza?
  Kun Béla unokájára, Kun Miklósra, a nyakában arany menórát viselő Fóris Ágotára (ő a magyar nyelvtudományi tanszék vezetője szakirányú végzettség nélkül) gondol, dékán asszony????

 10. Dr. Cat said

  Én mint magas esztétikai és erkölcsi érzékkel megáldott lény csak azt kérdezem, miért kell dékán asszonynak fésületlenül, loncsos bozonttal fényképeszkednie a RefLapba? Nem telik fodrászra a dékáni pótlékból?
  Bár ahogy elnézem dékán asszony képét a honalpon, ahol egy világoskék damaszt szalvétában feszíti a mellét egy lépcső alján (orgazmusszimbólum Freudnál)…
  Nincs különb tudós református ember a Károli BTK dékánságára?
  Nincs. A többi még ennél is szörnyebb.

 11. milk and roses said

  Azt is mondja Sepsi dékánasszony, hogy “a bölcsészkar épülete Budapest belvárosában, a Reviczky utcában, szimbolikus környezetben, a Kálvin tér és a Ráday utca közvetlen közelében helyezkedik el.” Mondhatná a Mikszáth téri drogpiac vagy a Rákóczi téri (női) húspiac közvetlen szomszédságát is, hogy a Mátyás utcai tetkószalont (Szabó/Petrőczi lakása alatt) ne is említsük.
  A Reviczky utcai oktatást nagyrészt kritikán aluli, tudományos fokozattal alig rendelkező no name-ek tartják (Lásd Mészáros Marcipistát a bevezetés a mindenféle tudományba c. kurzusait, vagy erkölcsileg mélyen züllött lények, mint az IMO-s Hermann (baráti körben Rézfaszú bagolynak nevezik), exrendőr Kovács vagy Szabó András régi magyaros (???) tanszéke a soft és hardcore pornót egyaránt élénken kultiváló hölggyel és úrral.

 12. Teatron said

  Sepsi egy buta liba. Minden nyilatkozata nevetséges. Nem tudja, mi az, hogy egyetem, nem tudja, hogy viselkedik és nyilatkozuik egy igazi dékán. Nagy melléfogás volt. Jákfalvi Magdolna sokkal alkalmasabb lenne dékánnak. Ő egy kimondottan okos nő, amellett hogy nemzetközi hírű tudós. Sepsit meg csak Mucsán ismerik (el).

 13. Holt lélek said

  Ez ugyanaz a Horváth Tímea, aki hidegvérűen végezte ki a jogi kar munkatársait? Ő volt a tanúja Balla Péter csodatételi kísérletének?

  • Secretary said

   Balla nem sokkal ezután őt is kirúgta. Talán csak nem azért, mert tanúja volt a kudarcának? 🙂

  • Amica said

   Ezt a szerencsétlen Horváth Tímeát szörnyetegnek festitek le, pedig egy teljesen normális csaj lehet. Legalábbis Kovács Barnabás áradozott róla. Lehet, hogy két Horváth Tímea van? (A Horváth elég gyakori név.)

   • ÁJK-s said

    Azért áradozott róla, mert a szeretője volt. Egyébként téynleg egy szörnyeteg. Azon viszont mi is csodálkoztunk, hogy Balla ki merte rúgni, hiszen Barnaby gyakorlatilag Balla főnöke. Mégse tudta megvédeni a barátnőjét.

   • Holt lélek said

    Ennek a szadista és vérengző Horváth Tímeának ebben a kirúgásban is szerepe volt? Magyarán: ismét segített Ballának utcára tenni valakit? Ráadásul egy beteg embert? Timike felülmúlta önmagát.

   • Kelj fel és járj said

    Nem, ebben a kirúgásban Horváth Tímeának semmilyen szerepe nem volt. Sőt. Emberségesen viselkedett. Ő hívott taxit, hogy a beteg kolléga haza tudjon menni. És állítólag meg is mondta Ballának, hogy az illető nincs abban az állapotba, hogy berendelhesse a Rektoriba. Lehet, hogy ezért rúgták ki?

 14. Debreceni Refi said

  Horváth Tímea a debreceni Refibe járt, és mint ilyen Bölcskei abszolút bizalmát élvezte. Meglepő, hogy Balla ki merte rúgni.

 15. milk and roses said

  Sepsi elismerte az irodalomtudományi doktori iskola bukását, még a minisztériumi fellebbezés eredményére várnak, úgymond (0 esélyük van megnyerni). “a történettudományi doktori iskola akkreditációs anyagát a jövő év elején nyújtjuk be a MAB-hoz, és amellett egy interdiszciplináris doktori iskola terve is folyamatban van” – mondja a fésületlen dékánasszony, s hozzátette, hogy “új korszak vette kezdetét az egyetemünkön az utóbbi időszakban”.
  Igen, a bukás legmélyebb stációjának korszaka. A spiclik, rablók, okirathamisítók egyeteméé: Hansági Ágnes, Mészáros Marcipista, hogy a régi patkányokat (Szabó András, Balla, Petrőczi) már ne is említsük.

  • Teatron said

   Sepsinek nem való a dékánság. Olyan kell, akinek van valami a fejében. Kikkel akar történettudományi doktori iskolát csinálni? 65-70 éves kiérdemesült nyugdíjasokkal? Vagy Hidán Csabával és a diploma nélküli Szilasi Alexszel? Színháztudományi doktori kell Jákfalvi dékánságával. Sepsi nem ért a színházhoz se. Egyetlen érdeme, hogy a sok ösztöndíj alatt megtanult franciául. De Jákfalvi jobban tud. És fordítani is jobban tud. Ahogy Pavist Sepsi lefordította, az csapnivaló. Úja kell fordítani.

 16. réti pipitér said

  Sepsi nem franciául, hanem franciázni tud. Vannak urak, akik az ilyesmit nagyon értékelik és díjazzák pénzben, beosztásban is.
  Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus egyike ezeknek. Ő hozta Sepsit a színkeresztyén Perdita utcába, Kulcsár-Szabó p(araszt)p(roli)p(i…a) MENYe mellé.

  • Teatron said

   Tévedsz, elég jól tud franciául, persze, nem annyira, mint Jákfalvi. Viszont a francia tudása se jogosítja fel arra, hogy lenyúlja Pavis színházi szótárának magyarra fordítását. Azt többen fordították, ő pedig csak egy volt a több közül. Ld. Publikációs jegyzék 2. tétele ( – mint önálló Sepsi-könyv!):

   http://wiki.eotvos.elte.hu/wiki/index.php?title=Publik%C3%A1ci%C3%B3k_jegyz%C3%A9ke_(id%C5%91rendben)

   • Doktorandusz said

    Pipinek igaza van, Jákfalvi tanárnő mondta, hogy legfeljebb bájcsevegni tud franciául, meg hízelegni a kitüntetésért, de a színházhoz semmit nem ért. A Pavis-szócikkeket olyan rosszul fordította, hogy Jákfalvi tanárnőnek újra kellett őket fordítania hogy taníthassa nekünk. De Jákfalvi tanárnő pazarul lefordította nekünk, és rá is mutatott dékánasszony fordításának hibáira.

   • Geneva said

    Nekem évfolyamtársnőm volt Sepsi Enikő. Jelentéktelen szürke kisegér volt, inkább buta, mint okos. Soha nem gondoltuk, hogy viszi majd valamire. Igaz, sokat ugrált református körökben, de akkor még nem volt szó református egyetemről. Jó titkárnő lenne belőle egy jeletékeny férfiú mellett. Na de dékán?

 17. Szenátus said

  Működik a cenzúra intézményen belül is. Nemcsak a ti blogotokat tiltották le a keresőkből, hanem a szenátusi határozatokat is a honlapról.

  • Netfigyelő said

   Úgy látom, van már rá válasz is. Legalábbis érdekes új blogokat fedeztem fel a neten. Román, lengyel, cseh és török blogok tartalmazzák a jhnnsclvn.wrdpress.com címét, azokról biztos nem tudják letiltani, de van néhány új magyar is itt a wordpressen: pl. http://karolisbotrany.wordpress.com, http://reformatusoklapja.wordpress.com, aztán van egy kulcsarszaboerno vagy kulcsarszaboerno.blog is, meg van több karoligasparos blog is. A letiltás, úgy tűnik, jó reklám volt a blognak 🙂

 18. réti pipitér said

  Csak nagyon buta emberek gondolják azt, hogy a letiltás megold mindent egy globalizált világban.
  Mint ahogy az se hatásos, ha egy rosszarcű, szamárfészek frizurájú némber (Sepsi) arról istenkedik a RefLapban, hogy milyen mély lelki életet élnek a tanárok és milyen vallásosak a Károlin.Jelzem, még az se lenne olyan nagy bónusz szakmai NULLASÁGUK ellentételezéseként, na de így?
  Tudatlan korrupt barmok a Károli tanárainak nagy része!
  Aki teljesen hülye, és azt akarja, hogy “diplomájűt” körülröhögjék, jöjjön a Perdita utcába!

 19. animus said

  Azért érdekes lenne, hogy milyen interdiszciplináris doktori iskolát terveznek mélyen vallásos barátaink a Reviczky utcában.
  Hogyan lopjunk el kazah bankok segítségével állami pénzeket?
  Hogyan mószeroljunk be KGB-s és OMON-os barátaink segítségével tiszta jellemű kálvinistákat?
  Hogyan lopjunk, raboljunk, hogyan hamisítsunk okiratokat “üzleti titkokra” hivatkozva a református egyház berkein belül?
  Ha ezek a témák, akkor Hansági-Kulcsár.Szabó Ágnes, Balla Péter, Szabó András, IMO-s Hermann az új doktori iskola legjobb alapító tagok!
  Hiszen az egész országban nincsenek ebben a sajátos diszciplínában jobb szakemberek!

  • Tarnapol said

   Nem kellene annyira a reformátusokhoz ragaszkodni. Sepsi református, de ezen kívül nem egy etwas. Kihízeleg a franciákból egy kitüntetést, aztán 10x írat róla az egyetem honlapján meg mindenféle jelentéktelen sajtóorgánumokban. De közben halvány elképzelése sincs arról, mi az, hogy egyetem. Teatron javaslata hülyeség. Jákfalvi buta is meg lusta is. És az egész személyisége nem passzol erre a egyetemre. Szerintem Kiss Gabriellát kellene felkérni dékánnak. Ő okos is és szorgalmas is. Nincs református képe, az kétségtelen. De nem a külső a fontos.

   • ancilla said

    Az alapító okiratot kéne megnézni, nem az egyes személyek felekezeti hovatartozásához kell ragaszkodni, hanem egyfajta református vagy protetstáns szellemiséghez és kultúrához. Ezt akarta Benda Kálmán elérni, korai halála megakadályozta benne. A kiváló Szilágyi Ferenc ragaszkodott hozzá, amíg ő volt a dékán, de őt megbuktatta a velejéig korrupt, mocskos Szabó András, aki Kulcsár-Szabó menyét, Hansági Ágnest behozta az egyetemre és ezzel elszabadult a pokol. Akire ez az akkor még fokozat nélküli személy rámutatott, azt Szabó, az idióta Gólem rögtön megfúrta. Mindenekelőtt Szilágyit.
    1998-ban az első Orbán kormány rögtön kiadott nekik két milliárdot, el is lopták “üstöllést”, ahogy Pokorny mondaná Szabó, Ten ke, Hansági.
    Utána már nem volt megállás, kirúgták Kulint és folyt a lopás, rablás, okirathamisítás……..

   • BTK-s kolléga said

    Ez most is így van. Akire ez a TESCO-pénztáros fejű, kattogó hangú, testileg-lelkileg torzult szörnyeteg rámutat, az most is repül. Hansági Ágnes, Kulcsár-Szabó akadémikus menye attól kezdve, hogy betette ide a lábát, élet-halál ura volt, és az is maradt. Hóhér.

   • dark side said

    És még mielőtt értzelmi fogyatékos kedves barátaink az gondolnák, hogy “engem ugyan nem, éngem direkt kedvel az Ági/APÓSa, térjenek magukhoz: ŐK IS LAPÁTRA FOGNAK KERÜLNI.
    Majd talákszunk a munkanélküli hivatalban!

   • KSZE Workshop said

    Nem sok jövőt jósolok nektek, blogolóknak. Hamarosan az Ági lesz a dékán. Enikő neki melegíti a helyet. Az Ági apósa azért tette őt meg dékánnak, hogy eltakarítsa az útból a nagyon blama Szabó házaspárt. Erre az átmenetre Enikő is megteszi. Aztán jön Ági, és mindjájatokat lapátra tesz.

   • animus said

    Hú, de megijedtünk! Hansági, a p(araszt)p(roli)p(i..a) átveszi a hatalmat! Nocsak!
    Vegyétek már észre, agyatlanok, hogy le vagytok leplezve és az összes szerencsétlen proli ótvar elmehet a Váci úti szakközépbe, ahonnan előkúszott.

   • Ágnesasszony a patakban said

    És ha le vagyunk leplezve, akkor mi van? Lerázzuk magunkról, mint kutya a vizet, vagy tisztára mosdatjuk magunkat a patakban, mint Ágnesasszony a szennyes lepedőjét. És folytatjuk, mintha mi sem történt volna. Marci majd Pista néven kap doktori oklevelet. Balázs Miska úgy táncol, ahogy Ernő fütyül, nem beszélve a többiekről. Ti mehettek el a …..ba. Mi maradunk. Nemcsak a helyünkön, hanem hatalmon is. Persze, hogy én leszek a dékán. Csak előbb gyorsan habilitálunk MarciPistával Szegeden.

 20. kíváncsi vagyok said

  Nem a témához tartozó kérdés, de érdekel a válasz: Mészáros Márton doktori diplomát kap januárban? Ha igen, milyen néven?

 21. milk and roses said

  Az okirat nyilvános átadásán sokan leszünk, de ott lesz az ún. ballib sajtó is. Nagyon fenik a fogukat Marcipistire.

 22. réti pipitér said

  Előbb azért áldj meg bennünket, Horváth/Balla testvér!
  Te meg Jézus Krisztus…
  Hiszen tudjuk, Neked minden a javadra van.
  Éljen a blog és lelki atyja, Horváth/Balla!

 23. FarkasTorok said

  Az “Újszövetség profeszora”? Ez már önmagában is egy vicc. Nagy elődök után egy ilyen…. Ez nem vicc, hanem egy tragédia!Hol van ennek az embernek a munkássága? Nincs szó se mérhetetlen tudásról, se annak a lenyomatáról, de még kicsinyke emberi TARTÁSRÓL sem.
  Olyan ez az ember mint a – teljesen jogtalanul! – fentartója: Bölcskei, aki a Nagytemplomban a szeretetről és a megbocsátásról prédikált az Ünnepek alatt. A megbocsátásról… Ez a bosszuálló termesz, aki ugyanolyan jelentéktelenségében kártékony mint pesti mini változata: ez a Balla, az (Újszövetség proesszora), a jellemtelenség és embertelenség mintapéldánya, akit érdemes mutogatni, mert nem terem minden bokor aljában ilyen hitvány alak, aki a doktori iskola törzstagja, professzor, tanszékvezető, rektor, meg még ki a fene tudj, hogy mi minden. A SENKI! Mindent birtokol már. Nem szégyen ez?
  A selejt dömpingje van: Hansági Ágnes, Szabó Andás, Petrőszi Éva, Kovács Árpád, Hermann Zoltán – mennyi hullaék szellem! Mennyi rohad lélek tobzódik a Károli nevét viselő “református” egyetemen.
  Mindegyik helyet követel magának és harcol a pénzéért (nagy fizetéséért): teljesítmény, felkészültség és tudás nélkül. Megnéztem az OSZK-ban, hogy ezek a személyek milyen önálló munkákat (könyveket) írtak. Alig akadt önálló munka, mind szinte csak köteteket szerkesztgetett. Az önálló munkák – az a kevéske -viszont önálló gondolat nélküliek, azt biflázzák szerényen vissza, amit jól megtanítottak nekik a marxista tanárik. És ezek a szellemileg hertőzöttek a református egyetem kRÉMjei. De jó lehet ott hallgatónak lenni és hallgatni pl. Szabót vagy Petrőczit, de leginkább Hanságit.

 24. sola scriptura said

  Hát Szabó hallgatni meg Petrőczit se semmi. Szabó cédulákról dünnyögve olvas, ha elfogy a cédulája, abbahagyja, mint egy lejárt lemez és kimegy.
  Petrőczből viszont folyik a szó: leginkább saját magáról: ez a kedvenc témája. Hogy ő milyen tehetséges. Tudjuk, ezt is elmondta az ELTE egyik doktori iskolájának a védésén: már kora gyermekkorától számtalan nyelvről fordított. Ő volt az a fordító – ilyen se volt a történelemben – aki nem képes megszámolni, hány nyelven tud.
  Valójában Petrőczi egyen: angolul tud, de a kiejtése abban is borzalmas.
  Hansági idegestítően kattogva-karattyolva keveri össze Gadamert, Jausst, Derridát, ,eg amit még az após irodalomjegyzékében talált.
  Hogy közben H. Meadnek tulajdonítja a beszédaktuselméletet, amelyet Mead halála után 20 évvel talált fel J. L. Austin: kicsire nem nézünk! Teszi ezt KÉT LEGJELENTŐSEBB TANULMÁNYÁBAN, Hansági maga nevezi ezeket így a doktori adatbázisban.
  Posztmodernéknél minden mindenre hat, oda vissza, a múlt a jelenre és a jelen vissza a múltra!

 25. komáromi csipkés györgy said

  Igaza van Farkastoroknak, tudatlan senkik a károlis oktatók zömében!
  A dékán most egy elhanyagolt külsejű nő, Sepsi Einő, aki befranciázta magát Kulcsár-Szabó kegyeibe, márpedig Kulcsár-Szabó akadémikus mondja meg, hogy mi legyen a bölcskaron, lám, ott van már förtelmes külsejű és alulmúlhatatlanul tudatlan menye, Hansági, aki bőszen irogat (alá dokumentumokat arról, hogy milyen pé nzeket vett fel), annak hancúrpajtása, Mészáros Marcipisti, akik most doktoráltattak másodszor.
  Másoknak egy életre elég egy, de aki 24 oldalból akar doktorálni, annak még a névváltoztatás se drága, arről a Frauendienstről nem is beszélve, amit Kulcsár-Szabó menyének alsó fertályain tesz-vesz ez a derék örök doktorandusz Mészáros Márton István.

 26. presbiter said

  A mi környékünkről egyetlen hallgatója se lesz a Károlinak, garantálom. Hiába mondja Sepsi, hogy maguk a tanárok mennek felvételezőkért (persze, kell nekik a pénz, mi mást lehetne lopni olyan egyszerűen, mint pénzt! Bölcskei főpásztor bemutatta az ázsiai bankokon át machinált pénzekkel)
  Tudatlan személyek, erkölcstelen, istentelen, emberi voltukből kivetkezettek ezek: Balla Péter mb. rektor (ez az Újszövetség professzora, ez a tudatlan, erkölcstelen nulla?), Szabó András, aki még a hencidai úrasztalát is ellopta, s máig nem válaszolt arra a kérdésre, miért adott neki Princz Gábor 8 milliót ajűndékba), felesége, álnevén Petrőczi: az erkölcstelen szuka, aki mocskos szavakat sugdos a hallgatók fülébe és tapogatja őket (a fiatal fiúkat!!)
  Hansági Ágnest erkölcsi értelemben értékelhetetlennek tartjuk, az ő tudományosan is, mint ahogy az IMO-n beszervezett Hermann és a Szovjetból áttelepült Kovács Árpád.
  Ne merjétek magatokat reformátusnak nevezni, bűnöző csőcselék!

 27. mesüge said

  Tűnjenek is el, tele vannak fasisztákkal!
  Szabó András megveszekedetten üldözi azokat a hallgatókat, akikról azt gondolja, hogy a legtávolabbi kapcsolatban is állhatnak Mózes népével. (Azzal a pónemmel, ami neki van! Ájvé!)
  Meg is mondta, hogy nem tűr meg zsidót a karon!
  Aztán ott van a hájas felesége, a Petrőczi Éva, az meg mindig arra célozgatott nekünk, hogy ő is Rachel törzséből származik!
  Az anyag, amit leadtak, egy elavult százéves szemét volt, az oktatók bunkók.
  Na meg a Hansági, az Ági!
  Az meg mindig fenyegetőzött, hogy az apósa, a Kulcsár-Szabó akadémikus, ő aztán megmutatja!
  Szerencsére hamar észrevettem magam és átmentem az ELTÉ-re.
  Innen figyelem, mikor buknak le azon, hogy átjátsszák az állami fejkóvát a Jobbiknak.
  A főgonosz játssza át, az az ájtatos manó képű seggfej, a Balla Péter.
  Az ős sógora a hegedüslóri, aki állandóan ellenünk tüntet, a elesége meg a parlamentben óbégat ellenünk.

 28. tóratartó said

  Túlzol, Mesüge barátom, nem mindenki fasiszta ott se. Igen, a Szabó András egy kivételesen sötétlelkű gengszter (rá mondhatod nyugodtan, hogy fasiszta), pedig hogy ölelkezett a Feldmájer Péterrel, mikor egy kis lóvét kapott a rabbiképzővel való együttműködésbőL!
  Undorító nácik!
  De vannak ott tűrhető személyek is, neveket nem említek, mert még ráfáznak, a sötétlelkű Balla szintén üldöz bennünket, nem csodálkozom rajta, akinek ifj. hegedűs Lóránt a sógora, bármire képes.
  És persze lopnak, rabolnak, a Jobbik számára!
  Igaz mindez, de azért nem minden egyes személy fasiszta, ezt lásd be, Mesüge!

 29. soli deo gloria said

  “Inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargattatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét.” (Zsid 11, 25)
  Melyik oktatóra illik ez az apostoli mondás? Ugye, milyen kevésre?
  Persze, ahol Szabó András volt a példakép dékánként erkölcsi és tudományos tekintetben, a szellemi és a morális züllés kivédhetetlen volt.
  Akit Szabó hamistanúzással, mocskos praktikákkal el nem űzött, az eleve ostoba és erkölcstelen volt.

 30. soli deo gloria said

  Ezek az emberek, akik a Károlin mocskos életükkel, tudatlanságukkaé és aljasságukkal sárba tiporják a mi hírünket, magyar reformátusokét szerte e hazában és azon is túl, nem gondolkoznak hívő ember módjára.
  “Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy ideig látszik, aztán eltűnik.” (Jak 4, 14)
  Nem féltek a haláltól, Balla Péter, Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes???
  Nem féltek attól, hogy akkor számon kéri rajtatok minden elevenek és holtak Bírája, mit tettetek életetekben?
  És mit tettetek ti?
  Loptatok, csaltatok, raboltatok és zsaroltátok, megtévesztettétek embertársaitokat!!!
  Nem féltek a Seregek Urától???

  • Újreformátus said

   Nem félnek, mert egyikük sem hívő. A legkevésbé a szemforgató, ájtatos képű, kegyes szirupba mártott farizeus Balla. Végzetes hiba volt pont ezt a hazug jelentéktelenséget rektorsággal megbízni. Csak rá kell nézni…

 31. […] december 24, 2010 at 12:58 du. eJellemző ez a (kis karácsonyi) történet a primitíven aljas Ballára. Az ő szellemi muníciója még arra sem elég, hogy tudja, mit nem illik, mit nem kéne tenni. Mint igazi bunkó paraszt, mondja, csinálja, amit súg neki a primitív ösztönlénye. Ha gyilkosságot, akkor azt. Ilyenkor még az se jut eszébe, hogy kint az Újszövetség professzoránakl, neki a “szeretet vallását” kéne hirdetnie vagy mi. De az ilyen trágyaszagú bugristól, mint Balla Péter, távol állnak az ilyenfajta szofisztikált gondolatok. Válasz […]

 32. Carlton Marzano said

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: