Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

A crook-career (Csalókarrier)

Posted by jhnnsclvn - január 1, 2011

 

Szerző: Gödöllői

 

Mészáros Márton Dunapatajon született 1977-ben.

Általános iskolai tanulmányaiban nem volt túl sikeres, ezért felekezeti gimnáziumban folytatta, ahol a református származás többet nyomott a latba, mint egy jó bizonyítvány.

A Kecskeméti Református Gimnáziumból dicstelen körülmények között távozott. Puskázás miatt több intője volt, majd amikor néhány tárgyból bukásra állt, az egyeseit az ellenőrzőben négyesekre javította. A csalás és okirathamisítás, persze, az érintett tanároknak is feltűnt, akik Mészáros ellenőrzőjét összevetették az osztálykönyvvel, ahol a sok négyes helyett sok egyes ált. Ez megegyezett a tanárok memóriájával.

A kicsapott gimnazistát ezek után a Gödöllői Líceumi Alapítvány Gimnáziumába íratták be, ami úgyszólván családi tulajdonban állt. Ti. az alapítvány kurátoraiként a Mészáros-család nyúlta le (a szocialista polgármester Gémesi György családjával együtt) a jogellenesen dupla –alapítványi és egyházi – támogatást, amin a Mészárosok mintegy félmilliárdot kaszáltak. A gödöllői lelkész, Nagy Károly lebuktatta őket, ami miatt végül is ő szívott (kirúgták az állásából), mert Kis Csongor Áron, az APEH igazgatói tanácsosa, mellesleg a Zsinat tagja, elsimította az ügyet és a félmilliárdos sikkasztásért nemcsak nem csukták le a Mészárosokat, hanem még csak vissza sem kellett fizetni, midössze 50 ezer forint pénzbírsággal megúszták. Nos, ebben a családi tulajdonú gimnáziumban is sikerült Mészáros Mártonnak megbuknia. Az alacsony intellektusú és kényelmes diák ismét több tárgyból állt bukásra, mire föl az okirathamisítás jól bevált módszeréhez folyamodott. Ismét meghamisította az ellenőrzőjét, de tanulván a kecskeméti kudarcból, most már az osztálykönyvet is ellopta, és a jegyeit abban is átjavította. Ha nem a líceumi kurátor Mészáros György unokaöccséről lett volna szó, sosem jutott volna el az érettségihez, mert az ország összes középiskolájából kicsapták volna. Így azonban büntetésül mindössze osztályismétlésre ítélték, amit tanulmányi eredménytelensége miatt amúgy sem kerülhetett volna el. A csalási és okirathamisítási botrány elsimításában a Mészáros-családnak a Gémesi-család sietett a segítségére: a gimnázium igazgatónője ugyanis a polgármestere nővére volt.

Ilyen körülmények között a Károli Gáspár Református Egyetem maradt az egyetlen felsőoktatási intézméy, amely a többszörösen kicsapott és bukott diákot fogadta. Mészáros Márton másik nagybátyja, dr. Mészáros István urológus ugyanis a Zsinat tagja volt, és ez itt is többet számított itt, mint egy akár kitűnő bizonyítvány.

Mészáros az előzményekhez képest meglepő egyetemi karrierjéhez azonban egy másik oldalról is váratlan segítséget kapott. Az 1997-ben már 20 éves, túlkoros diák ugyanis egyszerre lépett be az intézmény kapuján az akkor 30. évében járó Hansági Ágnessel, aki akkor még nem volt Kulcsár-Szabó Zoltán felesége. Az akkor még hajadon tanárnő első pilantásra beleszeretett a rovott múltú, bűnözö külsejű, nála alig 10 évvel fiatalabb diákjába (későbbi férje, az akadémikus Kulcsár-Szabó Ernő fia is kb. ennyivel fiatalabb nála). A tanárnő érzelmei akkor izzottak fel Mészáros Márton iránt, amikor tudomást szerzett a zsinati nagybácsiról. Úgy érezte, Mészárossal megfogta Isten másik lábát is (az egyiket már tartotta Kulcsár-Szabó Zoltán személyében): Mészáros lehet a félig paraszti, félig proletár származású Hansági Ágnes számára a belépőlevél a református egyházba, a református egyetemi karrierhez. A csalás és közokirathamisítás miatt többször kicsapott és megbuktatott Mészáros számára pedig az akadémikus MENYe lehet a belépő az akadémiai karrierhez. Így Mészáros Márton és Hansági Ágnes 13 évvel ezelőtt végzetesen egymásra találtak.

Ebből a fatális találkozásból bontakozott ki Mészáros Márton üstökösi karrierje (irodalmi szervezeti tagságok, majd vezetőségi tagságok, PhD-ösztöndíj, állás a Károli Egyetemen, másodállás a Gutenber Szakiskolában, ahonnan Hansági érkezett az egyetemre). Az időközben Kulcsár-Szabó Zoltánt férjül vett, de még mindig gyermektelen és egyre idősödő tanárnő olthatatlan szerelmet érezve Mészáros iránt, elhatározta, hogy megszerzi számára a PhD-fokozatot – ha törik, ha szakad. Disszertáció nélkül – hogy is tudna ilyent írni már a gimnáziumot is csak bukdácsolva és óriási családi protekcióval elvégző diák.

Ezért Kulcsár-Szabó Zoltánné Hansági Ágnes 2009 márciusában felbérli APÓSa helyettesét, Eisemann Györgyöt, hogy védje meg disszertációként a nagy semmit: egy Korner Veronika által még 2006-ban írt összvissz 20 oldalas tanulmányt PhD-disszertációként Mészáros Márton számára. Eisemann túllihegi a kérést és 100%-ra értékeli Mészárost. A MAB vizsgálatot indít, és lebuknak, a fokozatot csalás miatt visszavonják. A csaláson kívül Mészáros – bűntársaival,  Hanságival és Szabó Andrással – még jópár okiratot is hamisít az ügyben (nyilatkozatok, jegyzőkönyek, felkérések, meghívók, hamis adatközlések az országos doktori adatbázisba).  2009 őszén már a rendőrség is nyomoz: Mészáros ellen csalás és magánokirathamisítás miatt, Szabó András (akkor még dékán) és Hansági Ágnes (akkor még dékánhelyettes) ellen pedig hivatali visszaélés körében elkövetett kötelességszegés miatt.

A Kulcsár-Szabó klán Szegedre protezsálja be Mészárost, a minden aljasságra kapható, korrupt Balázs Mihály doktori iskolájába, aki 7 évvel ezelőtt Szabó András primitív 44 oldalas szövegére nagydoktori fokozatot adatott, ugyancsak a Kulcsár-Szabó klán utasítására. A rendszer most is működik. Az akadémikus (egykori ügynök, operatív tiszt) parancsára Mészárost az első PhD-kísérlet elutasítása után négy hónappal fogadják Szegeden, holott a törvény két év moratóriumot ír elő. Mészáros immár a negyedik témavezetővel (Hima, Szabó és Hansági után ezúttal Fried István) megvédi ugyanazt a Korner Veronika által írt húsz oldalt Ravasz Lászlóról doktori disszertációként. A (kibővített) bevezető optikai csal(ód)ás: nincs semmi köze a témához, és tudományosan sincs semmilyen hozadéka.

Mészáros újból lebukik. A rendszer kimutatja a másfél éven belüli kettős védést, ugyanazon a néven és címmel. Erre Mészáros Márton, Hansági Ágnes és szegedi cinkosaik megváltoztatják Mészáros Márton nevét, hogy kicselezzék az informatikai rendszert. Mészáros Márton dolgozatát átíratják a zsinati nagybácsi nevére: Mészáros István nevét töltetik fel az azonos című „disszertáció” szerzőjeként, ám az összes pdf fájlban Mészáros Márton név alatt fut tovább a szöveg, mint ahogy az egyéb adatbázisokban is. Vagyis a törvénysértő védést most még egy név- és identitásváltoztatással is tetézik az elkövetők.

A karrierjét ellenőrzőhamisítással kezdő, majd disszetációhamisítással folytató, büntetőeljárás alatt álló Mészáros Márton 2011. január 13-án Mészáros Istvánként készül átvenni a Szegedi Tudományegyetemtől a nagybátyja nevére kiállított doktori diplomát. A forgatókönyv szerint ezt követően néhány napon belül Doktoranyucival, Hansági Ágnessel reklamálni fognak az „adminisztratív tévedésért”: az adminisztratív személyzetet a Szegedi Egyetem büntetésből elbocsátja, és az Istvánról Mártonra visszajavított diplomával a notórius csaló és hamisító Mészáros Márton él tovább a Károli Egyetemen, mint Marci Hevesen.

29 hozzászólás to “A crook-career (Csalókarrier)”

 1. […] A crook-career (Csalókarrier) […]

 2. […] A crook-career (Csalókarrier) […]

 3. […] A crook-career (Csalókarrier) […]

 4. heidelbergi káté said

  Ezzel a harmadik évébe fordul az az erkölcstelen történet, amelynek fináléja 2009 tavaszán bontakozott ki. Ekkor döntött úgy Szabó András dékán és akadémiai doktor, akinek 44 oldalas disszertációját a Ravasz László blogon vicclap helyett olvassák az Irodalomtudományi Intézetben, hogy az addig jól működö doktori iskolát kicsavarja az iskolavezető Hima Gabriella kezéből, s az első disszertánsokat saját magának, grafo- és nimfomán feleségének, Petrőczinek és Kulcsár-Szabó akadémikus tuudatlan menyének, Hansági Ágnesnek juttatja.
  A történet ismert.
  Mészáros AKKOR MÉG Márton ESETÉBEN kULCSÁR-sZABÓ CSICSKÁSA, Eisemann kissé túllihegte a dolgot a 100 %-os eredménnyel: de mint látjuk: a Reviczky utcai bűnelkövetők rendőrségi nyomozás, ügyészi feljelentés, MAB-figyelmeztetés ellenére folytatják.
  Mészárosnak PhD kell: és a szennyes történet folytatódik 2010 végén a szegedi egyetem nem kevésbé jellemtelen és titkosszolgálatilag is érintett ágenseinek bevonásával.
  Miközben Sepsi Enikő (aki minden kimutatható tudományos teljesítmény nélkül, Kulcsár-Szabó lekötelezettjeként lett) dékán (???)biztosítja az olvasókat, hogy a Károli BTK-n mélyen vallásos és lelki életet élő tanárok oktatnak, küldjék csak ide gyerekeiket, hadd lopjuk el az utánuk járó fejkvótát: A BŰNÖZÉS FOLYTATÓDIK. Mészáros Márton/István 2011-ben kívánja átvenni ugyanarra a minősíthetetlen vacakra, ezúttal hamis néven kapott PhD-jét.
  Mit szól ehhez a MAB?
  Mit szól ehhez a Zsinat?
  Mit szólnak ehhez a valódi reformátusok?

 5. ancilla said

  A magyarországi református egyház az “év arcá”-vá választotta Mészáros Márton/Istvánt. Lombroso archívumába illó képe jellemzi azt a mély erkölcsi süllyedést, ahova a református egyház Bölcskei/Bátori volt rendőrspicli vezetésével zuhant. A Károli Református (?) Egyetem, amelyet Benda Kálmán akadémikus és Szilágyi Ferenc dékán a “református kultúrörökség” megőrzésére alapítottak, spiclik és családjuk, valamint üzletfeleik, KULCSÁR-SZABÓ ERNŐ AKADÉMIKUS KLÁNJÁnak kezére került.
  A cinikus pofátlanságot jelzi, hogy Kun Béla unokájának, Kun Miklósnak Kremlinológiai és Gulagkutató Intézetet szerveztek. Kun most pályázati pénzekért házal mint Fidesz közeli történész.
  A BTK élén az idióta és korrupt Szabó András dékánt Kulcsár-Szabó Ernő lekötelezettje, a nyelvtehetségével számos idősebb férfiút elbűvölő Sepsi enikó váltotta.
  Mészáros Márton álnéven szerzett doktori fokozatát január 13-án készül átvenni a szintén Kulcsár-Szabó által irányított szegedi doktori iskolán, hogy fonnyadt menyének, Hansági Ágnesnek örömet szerezzen. Másféle örömökért nyilván a hölgy (?) szeretője, Mészáros Márton/István felelős.
  Így indulunk az új évbe, feleim, most már csak az a kérdés, meddig tűri a Mindenható ezt a sorozatos bűnelkövetést és blaszfémiát?

  • Az Év Arca said

   Ez a fotó már a börtönben készült?

   Milyen finom, intellektuális jelenség!

   • Lombroso said

    Véleményem szerint a bűnelkövetők jelentős része születésétől van predesztinálva arra, hogy bűnözővé váljék. A lelki anomáliák, amik bennük dolgoznak, külső jegyekben is felbukkannak, mégpedig rendellenes testi fejlődésben. Ez tehát egy atavisztikus jelenség, hiszen olyan fizikai formákkal rendelkeznek, amelyek nem a mostani emberre jellemzőek, hanem az emberi fajfejlődés korábbi formáinál találhatók meg, ebből következően a bűnözés a fejlődésben alacsonyabb szinten megmaradt emberek viselkedése. Ez az alacsonyabb szint, azaz a törzsfejlődésben való visszamaradottság ezen a brutális gorillaarcon szemmel láthatóan megjelenik. Elméletemet igazolja a képen látható delikvens iskolai pályafutása. A csalás, az okirathamisítás, a morális gátlástalanság a társadalomba lépés kezdetétől jellemző erre a személyiségre.

   • prudens said

    A többi kari vezető arca sem bizalomgerjesztő: Szabó András, Hansági Ágnes, IMO-s Hermann, Kovács Árpád.
    És a főnéni, a ReLapban nyilatkozó csapzott loboncú Sepsi, az APÓS bizalmasa, ő milyen?

   • Az Év Arca said

    Egy apagyilkosnak se lehet kevésbé bizalomgerjesztő ábrázata, mint ennek a notórius hamisítónak és csalónak.

   • filológus said

    Ha ez így megy tovább, lecserélik a Szondi teszt képeit a Károli BTK tanárainak képeivel. (Tudjuk, a Szondi teszt fotói értelmi fogyatékosokat és bűnözőket ábrázolnak.) Milyen jól mutatna az idióta Petrőczi Éva, amint idétlenül vihog és hunyorog apró szemével, az elmondhatatlan külsejű Hansági Ágnes, a szennyes görény Szabó András.
    De a szívkirály kétségtelenül Mészáros Marcipisti!
    Minden börtönajtó és női szív kinyílik a láttán.

   • Károlis Börtönválogatott said

    A károlis “Nationalelf”:

    Balla Péter, Szabó András, Pethő Sándor, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, Mészáros MártonIstván, Kovács Árpád, Hermann Zoltán, Petrőczi-Ludwig Éva, Bölcskei Gusztáv, Kovács Zsolt Csaba, Takács János László

   • Lombroso said

    Elméletem szerint a született bűnöző ismérvei a következők: az arc aszimmetrikus, az orr és a száj ferde, a homlok szűk, a szemek kicsik, majomszerű, határozott állkapocs. A későbbiekben bevezettem a született bűnözők és a kriminaloidok közötti megkülönböztetést. Utóbbiak külső jegyei nem annyira szembetűnőek, de leírhatók: kis szemek, keskeny, kissé ferde száj, denevérszerű fül; korán őszülnek illetve kopaszodnak, és feminim arcuk van.

   • Kriminálantropológus said

    Mészáros MarciPista nemcsak 2011-ben “Az Év Arca”, hanem már 1875-ben a L’uomo deliquente idején is az lett volna. Ennek illusztrálása céljából hasonlítsuk össze ezt az arcot Cesare Lombroso példáival:

    http://olaszforum.blog.hu/2009/12/12/lombroso_a_bunuldozo_ember_1

    MarciPista arca messze a legrosszabb az összes közül.

 6. sola scriptura said

  Mikor látja be a magyarországi református egyház és a Károli (nem)Református Egyetem vezetősége azt, hogy “sokak előtted gonoszságaink, ás bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük. Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, és eltávozánk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket.” (Ésaiás 59,12,13)
  Amíg ezt nem látják be, az egyetem tovább csúszik a bűn mocskába, egyetlen spicli, egyetlen cinikus bűnelkövető gazember sem menekülhet meg hosszú távon.
  Várjuk: csak az ő végleges bukásuk után következhet be az építkezés, ha egyáltalán.

 7. ZsoltCsaba said

  OV emlékszik. Nem adott egy fillérrel sem többet Bölcskeinek, mint a szocik, hiába ment BG udvarló látogatásra OV-hoz. Egyedül az akkreditációt tudta nála kibulizni, azt is csak azért, mert az egyházi egyetemekre a színvonal nem vonatkozik, azok azt csinálnak, amit akarnak azért sajtpapírért, amit kibocsátanak.

 8. vidéki oktató said

  Azért abban nem vagyok olyan biztos, hogy elfogadják azt a Hoffman R. által benyújtott felsőoktatási törvénytervezetet, amelynek értelmében a felekezeti fenntartású egyetemekre nem vonatkozik a minősített oktatók aránya, a gazdasági és ellenőrzési rend.
  Hoffman R. sem marad sokáig a székében, nem tetszik ő se a Fidesznek, minden ostoba ötletelése 100 milliókat vinne el.
  Leváltják őt nagyon hamar, és a felekezeti egyetemeknek sem lesz etra elbírálás.

  • Mrs. Oliver said

   Kedves Vidéki Oktató!
   A felekezeti intézményeknek eddig is külön elbírálásuk volt, Hoffman R. nélkül is. Minden szabály alól kivételek, mert őket “üldözték”, és ha egy-egy szabály elvileg mégis vonatkozna rájuk, azt sem veszi komolyan senki. A MAB a hitéleti képzésben mindent és mindenkit átenged, így aztán a felekezeteknek sem az az érdekük, hogy jól képzett oktatóik legyenek, hanem, hogy a jól bevált elvtársaknak jó posztokat adjanak. A baj csak az, hogy mindezt állami pénzen csinálják.

   • ZsoltCsaba said

    Elég baj az, hogy Bölcskei és Balla dönti el, ki tengetheti állami pénzen az életét. Nemcsak a futóbolond Petrőczi, hanem a csaló Szabó András, Pethő Sándor és Mészáros Márton is. A kutya sem ellenőrzi őet, azt csinálnak, amit akarnak – tisztán állami pénzen, mert az egyház csak kivesz a kasszából, anélkül, hogy egy centet is beletenne.

   • Family business said

    Milyen egyetem az, amelyiknek a megbízott rektora ennek a rosszarcú bűnözőnek a nagybátyja? Olyan intézményvezető, aki – üzleti titoknak tekintve – fedezi csaló unokaöccse bűncselekményeit!

  • Károlis Börtönválogatott said

   A károlis börtönválogattban ketten-ketten rokonok: Szabó András és felesége, Petrőczi, továbbá Balla Péter megbízott rektor és sógora, Mészáros István unokaöccse, Mészáros MártonIstván. Szép kis családi vircsaft.

 9. filológus said

  És akkor ki Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus menye, Hansági Ágnes?
  Ő a masszőr, Mészárosnál nyilván szívesen masszírozza az alsó testtájakat: máshogy nem is jönne össze egy kis közös konzultáció neki.
  Vagy ő a büfésnő, aki ott lop, ahol tud?
  Kognitív teljesítménye alapján ez utóbbira tippelnék.

 10. sola scriptura said

  Ma reggel Szabó István prédikált a rádióban. Az Ige üzenetét hozta: ne elégedjünk meg kevesebbel a 2011-es évben, mint a Krisztussal való találkozással.
  A püspök úr nagyon magabiztos hangon beszélt, mint akinek szabadjegye van az üdvösséghez.
  De mi van tisztelt családjával?
  Sógora, Szabó András, a köztörvényes bűnöző, aki Princz Gábor zsoldjában lopta el az első Orbán kormány két milliárdját?
  Aki az anyaszentegyháztól kapott – soha vissza nem fizetett – kölcsönből vette a Mátyás utcai 140 négyzetmétert Ritoók professzor alatt és a tetkószalon fölött az első emeleten. A református hagyatéki leltárból rendezte be, valósággal kifosztották a hagyatéki leltárt két hatalmas teherautó hozta a faragott bútorokat, perzsaszónyegeket, kincseket érő kristályokat és oljakképeket Szabó és Petrőczi új otthonába. A régiből, az 50 négyzetméteres panelból két hokedlit hoztak át.
  Szabó azóta 44 oldalas primitív firkálmányával kicsalta az akadémiai doktorságot. Felesége, Petrőczi (született Ludvig Alice) pedig cikkeket ír általa nem ismert nyelven született művekről, sőt, BELEÍR NOBEL-DÍJAS életművekbe, KIJAVÍTJA jOSZIF BRODSZKIJT!!!
  Amikor pedig ez a futóbolond a hét pettyes hacukájában nem költ meg nem ír értekezést vagy nem fordít az általa ismert “számtalan nyelvből” (így mondta!) , akkor özvegy Karnyónéként tapogatja a károlis fiúk bicepszét és derekát, és proli Puifárnéként kerget sánta könyvtárosokat a Ráday Könyvtárban.
  Szóval, püspök úr, az Ön családjában mindenki felkészült Krisztus követésére?
  Nem kéne eltakarítani az útból a legordenárébb gazembereket???

 11. heidelbergi káté said

  A vasárnapi istentiszteletet is Szabó István püspök tartotta. Nagyszerű, felemelő prédikáció volt. Szabó püspök nem kultúrműsort tartott, képes volt végigbeszélni az egy órát (nem úgy, mint Bölcskei!), még az áldásosztás előtt elbúcsúzott a közvetítő.
  A textus Pál Timóteushoz írt második leveléből származik: “Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” (2Tim 7)
  Azt kérdezzük minden jóakaratú testvérünl nevében:
  Miért nem képviseli Szabó püspök ezt a szemléletet a Károli Református Egyetemmel kapcsolatban is?
  Miért tűri el, hogy ott a gonosz lélek garázdálkodjék KULCSÁR-SZABÓ AKLADÉMIKUS menyének, HANSÁGI ÁGNESnak a személyében?
  Miért tűri Szabó püspök úr sógorának, a rabló, tolvaj, okirathamisító, hamistanúzó, zsaroló szennyes bűnöző ámogfutását?
  Miért nem lép fel Szabó püspök úr a Szentlélek nevében?
  Miért nem vet véget ezeknek az ördögi praktikáknak?
  Mészáros Márton/István másodszor, ezúttal hamis néven szerezte meg 20 oldalnyi ostoba szöveggel a PhD-t:
  Ő annak a Mészáros családnak a tagja, akiknek bűnözői tevékenysége közismert. A Hegedűs rokon Mészáros segítségére a másik Hegedűs-rokon, Balla Péter mb. rektor lép fel. Megfenyegeti a szegedi rektort, hogy el ne árulja a Károli “üzleti titkait”. Értve ezen Mészáros Márton okirathamisítását.
  Miért nem lép fel Szabó püspök úr a Duna-melléki Egyházban dúló erkölcstelenség ellen?
  Könnyű szép szavakat mondani, nehéz erkölcsösen cselekedni, igaz, püspök úr?

 12. mesüge said

  Azt kapjátok, amit érdemeltek. Hazug, korrupt, alkoholista főspicli főpüspököt Bölcskei személyében, gyávákat Szabó István személyében és velejéig rohadt, tudatlan, rabló professzorokat (???) Hansági Ágnes, Szabó András, Petrőczi Éva, Hermann, Kovács Árpád és Kun Miklós személyében!
  Olvastátok a Cion bölcseit?
  Ez jár nektek, ostoba gojok!

  • Tarnapol said

   Már mióta tépem a számat, hogy nem Sepsi Enikő lenne alkalmas dékánnak, hanem Kiss Gabriella. Ő olvasta Cion bölcseit, és ugyanolyan szorgalmas, mint Sepssi. Csak nem az a bajotok vele, hogy zsidó? Ez diszkrimináció. Felháborító, hiszen állami pénzből gazdálkodtok.

 13. tóratartó said

  Én is amondó vagyok, hogy nem kéne fokozni ezt a “jobbikos egyetem imidzset”. Némelyek Nagymagyarország trikóban és árpádsávos szütyőben járnak az egyetemre, jól tudják, ki a rektor, Balla Péter sógora és sógornője.
  Majd megírjuk a Washington Postba a véleményünket, ronda antiszemiták, mint Schiff András, azt megnézhetitek magatokat!

 14. Szegedi Doktorandusz said

  Pista megint visszaalakult Marcivá. Viszont Fried István végleg átalakult Hansági Ágnessé. Hova lett Fried István, az állítólagos témavezető? Mit keres ott Hansági, aki közvetlen munkahelyi vezetőként semmilyen szinten nem vehetne részt az eljárásban? Mi van a 2 éves moratóriummal?

  Mi ez a sok változtatgatás egy komoly egyetemen, mint a miénk? Elvégre ez nem a Károli, ahol a sok szélhámoskodás belefér egy ún doktori eljárásba!

 15. vidéki oktató said

  Sajnáljuk Szegedet, meg a tisztességes kollégákat, de sajnos, Fried meg társai megint hagyták magukat meghvezetni megzsarolni kulcsár-Szabó akadémikustól.
  Megéri???
  Nagy kérdés! Megéri Kulcsár-Szabó cselédjének lenni?
  Kérdezzétek meg Kenedi Jánost!
  Nála vanmnak KSZEre vonatkozó dokumentumok.
  Lesz itt még nagy csodálkozás meg szemmeregetés MAB-os és minisztériumu berkekben, s nagy sírás-rívás a Kulcsár-SzaBó klánban.
  Lehull a lepel a nagy gengszterről!

 16. […] A crook-career (Csalókarrier) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: