Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Violation of law and by-law (Törvény- és szabályszegés)

Posted by jhnnsclvn - január 11, 2011

Szerző: Szegedi Kolléga

Tegnap az egyik hozzászóló feltette ezt a kérdést:

„Mitől doktori intézeti igazgató Klukovits, ha a saját doktori szabályzatukat sem ismeri? Segítsünk neki:

http://www2.u-szeged.hu/dokint/dszab-2010.pdf

24. oldal alján, sorszám nélkül, Korm. 10.§ alatt különösen szigorú szabályozás olvasható, szigorúbb, mint maga a törvény: ugyanazon témájú dolgozatot nemhogy 2 éven belül, de Szegeden egyáltalán nem lehet benyújtani, a szabályzat szövegéből következően csakis új disszertáció fogadható el (teljes összhangban a 2009. október 2-i MAB-határozattal).”

Megnéztem még egyszer a doktori szabályzatunkat, és a hozzászólónak teljesen igaza van. De nem az Egyetemi Doktori Tanács titkáráé a fő felelősség, hanem az adott doktori iskola vezetőjéé, Balázs Mihályé, aki fogadta a Károli Egyetemen tavaly sikertelen doktori eljáráson részt vevő Mészáros Mártont, ugyanazzal a témával, majdnem szó szerint ugyanazzal a dolgozattal. (Lényegében ugyanazzal, csak Mészáros a látszat kedvéért kicsit bővítgetett rajta: hozzáírt – vagy hozzáírtak neki – még 10-15 oldalt, amit szétgépelt 30-ra. Ugyanúgy néz ki az oldfaltükör, mint a károlis dolgozatánál: óriási margók és sortávolság, alig van szöveg egy oldalon, viszont a végén bőségesen vannak ábrák, képek, függelékek, több tucat oldalt megtöltve.) Én inkább így tenném fel a kérdést: hogyan lehetséges, hogy egy doktori iskola vezetője nem ismeri sem a törvényt, sem a saját iskolája szabályzatát? Nemrég a Károli Egyetemet a MAB nevében látogató Pál József azt vetette az egyik ottani doktori iskola vezetőjének a szemére (mi több: határozatba foglaltatta), hogy nem készítette el saját kezűleg a doktori iskolája szabályzatát. Az illető nem volt jogász, és természetesen nem s.k. készítette, hanem jogásszal készíttette el, mert régen rossz volna, ha dilettáns bölcsészek írnák maguknak a jogszabályokat. Pál József és Balázs Mihály azonban nemhogy nem írnak, hanem még csak nem is olvasnak szabályzatokat, ami még hagyján, de a saját doktori iskolájuk szabályzatát sem olvasták soha.

Mit mond a törvény szó szerint?

„33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 10. §.

(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta beés azt nem utasították el.

(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével,ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.”

És mit mond a mi doktori szabályzatunk szó szerint?

A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasították el.”

Ennyi! Nincs hozzátéve, hogy „sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető”.

Egyáltalán nem kezdeményezhető. Vagyis a Szegedi Tudományegyetem doktori szabályzata, még a Kormányrendeletnél is szigorúbb: egy bukott jelölt két év múlva sem nyújthat be ugyanabban a témában doktori értekezést, meg semmikor. Ha ugyanazt a moslékot akarja foltozgatni, mint Mészáros, aki az elején szövegel valamit Lutherről, akit összetéveszt Kálvinnal (burkoltan benne van a szegedi bírálatban), majd minden indoklás nélkül átugrik Ravasz Lászlóra (ez is benne van, mégcsak nem is burkoltan), és odabiggyeszt a végére még két tucat képet, az ne jöjjön Szegedre. Az menjen valami kegyelemből akkreditált doktori iskolába, ahol ugyanolyan sajtpapírt osztogatnak, mint a Károlin, amivel a végén kitörölheti …. mert másra nem jó. SZEGEDNEK NINCS SZÜKSÉGE MÉSZÁROSRA.

Mészáros csak akkor jöhetett volna Szegedre, ha teljesen új dolgozatot ír. Ezt írta elő a MAB-határozat is 2009. október 2-án, hogy új dolgozattal és a régi témavezetőjével jelentkezzen új eljárásra, nem a bukott és foltozgatott régivel. Pláne nem Szegedre!

Megjegyzem, hogy még ezzel együtt sem a mi doktori szabályzatunk a legszigorúbb. Az ELTE még ennél is keményebb. Az ELTÉ-n bukott szamarak akkor sem védhetnek 3 éven belül, ha teljesen más szövegű dolgozatot nyújtanak be. Ennek nyilván az a logikus magyarázata, hogy 3 évnél kevesebb idő alatt nem lehet alapos munkát készíteni.

Kivéve Mészárost. Róla tudjuk, hogy gyorsan dolgozik.  2009. március 9-én azt kérvényezte – nem a doktori iskola vezetőjétől, hanem – a tanszéki ügyintézőtől, Kőfalusi Krisztától, hogy ugyan engedje már meg neki, hogy hagyja a fenébe Ravasz Lászlót, meg az 1930-as éveket, mert az már nem érdekli, hanem Luther meg Kálvin és a középkor. A március 26-i nyilvános védés előtt tizenhét nappal új fába akarja vágni a fejszéjét, azaz új témáról akar értekezni, új témavezetőkkel, pl. Hansági Ágnessel, aki se a középkorhoz, se az 1930-as évekhez nem ért, mert 19. százados, és a protestantizmushoz sem, mert a felszínen katolikus, a felszín alatt pedig istentelen istentagadó. Mészáros 2009. március 9. és 26. között megírta az új témáról az értekezését úgy, hogy az opponenseket még fel lehetett rá kérni, azok a bírálatukat is meg tudták írni, és a bíráló bizottság is alaposan tudta tanulmányozni a szöveget. És közben még egy “szakmai középfokú német nyelvvizsgát” is letett, természetesen maximális eredménnyel, a csak magyar szakos Hansági Ágnes elnöklete alatt, aki hirtelen egy német középfokú „szakmai” nyelvvizsgabizottsággá akkreditálta magát. (Egy megzsarolt kis németes tanársegéd is asszisztált a cirkuszhoz.)

A MAB tehát nem támasztott irreális követelményt Mészárossal szemben, amikor megadta neki az esélyt, hogy nyújtson be új dolgozatot olyan rövid idő alatt, amennyi alatt csak tud. A Szegedi Tudományegyetem sem akadályozta ebben, mert új dolgozatra nem jelöl ki időkorlátot. Az ELTÉ-n nem próbálkozhatott volna 3 éven át egy újjal sem, mert azok még Szegednél is szigorúbbak, de Szegeden megvolt az esélye, hogy új dolgozattal 20 hónappal az elutasítás után védjen. Mészáros azonban ugyanazzal a dolgozattal jelentkezett, az elutasítás után 4 hónapon belül Szegedre, ami példátlan a magyar felsőoktatás történetében. Ez az eljárás sem a törvénynek, sem a Szegedi Tudományegyetem belső doktori szabályzatának nem felel meg.

Végül annak bizonyítására, hogy Mészáros képesnek érzi magát egy doktori értekezés elkészítésére egy szempillantás alatt, idézzük fel még egyszer saját nyilatkozatát:

Mészáros tényleg fénysebességgel dolgozik, mert az aznap elkezdett értekezést még ugyanazon a napon bekötve le is adta, és kéri a védésre bocsátást:

Forrás: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/

31 hozzászólás to “Violation of law and by-law (Törvény- és szabályszegés)”

 1. […] Violation of law and by-law (Törvény- és szabályszegés) […]

 2. […] Violation of law and by-law (Törvény- és szabályszegés) […]

 3. […] Violation of law and by-law (Törvény- és szabályszegés) […]

 4. sola scriptura said

  Ez hát a mélyen vallásos (két Zsinat-tag rokonnal is rendelkező) Mészáros tudományos pályafutása. Ezt támogatja a rokon Balla Péter mb. rektor, ezért üzenget a szegedi rektornak üzleti titkokról!
  Mi az üzleti titok?
  Az, hogy a Károli AZ ORSZÁG LEGSZENNYESEBB, LEGKORRUPTABB FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYE!
  Hansági Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő menye a Károli BTK rossz szelleme.
  Az úrasztalatolvaj hozta a BTK-ra Hanságit, aki még le se doktorált, már kifúrta a dékánt, Szilágyi Ferencet, Erdélyi Istvánt (akadémiai doktor), Püspöki Nagy Pétert (világhírű tudós), Huszár Ágnest (kandidátus, két akadémiai díj tulajdonosa)és mocskos rokonaival és barátaival rakta tele a BTK-t, pl. IMO-s Hermann.
  Közben hagyta Szabót lopni (emlékezzünk a 2 milliárdos kormánytartalékra, amit Szabó Tenkével rabolt el, Petrőczit páváskodni.
  Petrőczi évenként világra pottyantott egy-egy ordenáré verseskötetet, miközben kerge Putifárnéként kergette a Ráday Könyvtárban a sánta könyvtárosokat.
  A történet csúcspontja Hansági szeretőjének, Mészárosnak az ámokfutása a többszörös okirathamisítással.
  Ez a református egyetem?
  Ez a keresztyén szellemiség?
  Meddig tűrjük még ezt, testvérek???

 5. animus said

  Ha az ember a BTK honlapját nézegeti, látja, hogy a kutatók otthon kutatnak, a rablók a megfelelő helyeken rabolnak, az egyetemen nincs élet, még a TO-t is festik.
  Viszont módosult a videopályázat határideje.
  Január végéig várják azt a videot, amely méltón mutatja be az egyetemet. A nyertes videoja képviseli az egyetemet, kap még 80 000 Ft-ot is!
  Mi ingyen rendelkezésre bocsátjuk Mészárosnak a blogon látható összes hamisított, hazug dokumentumát, valamint fényképét.
  Javaslom a video címéül: KARUNK HŐSE: MÁSZÁROS MÁRTON/ISTVÁN
  Mészáros karizmatikus figurája megtestesíti a kar erkölcseit (egy bagzó kutya erkölcse), tudományát (egy svábbogár tudománya), munkaerkölcsét (egy lajhár munkamorálja)
  Javaslom ezeknek a totemállatoknak vizuális megjelenítését!
  Nincs kétség: ez a video fogja hitelesen bemutatni a Károli BTK végletesen mocskos, korrupt lényegét!

 6. Szegedi doktorandusz said

  És ebben a mocsokban akarják ugyanezek, Mészáros és Hansági meghempergetni a mi egyetemünket is, amelyikm az ELTÉ-vel együtt a világ legjobb 400 egyeteme között jegyzett!

  Mi közünk nekünk ehhez a korrupt bagázshoz?

  • Vronic said

   Ezek a dokumentumok egyértelműen bizonyítják, hogy Mészáros egy zseni. Március 9-én nyilván reggel 1/1 9-kor beadja a kérvényt Krisztának, hogy hadd változtasson témát “a továbbiakban”. Tehát addig még nem tette meg. Ugyanaznap, nyilván du. 1/2 5-kor lead egy nyilatkozatot, hogy már konzultált is mindkét új, aznap kérbényezett témavezetőjével, azon minutumban megírta az egész disszertációt, kinyomtatta, beköttette és most kopogtat Kőfalusi Krisztánál a hivatali idő lejárta előtt 1 másodperccel, hogy leadja és engedélyt kérjen – Krisztától, ki mástól – a védésre.

   És ez a dolgozat olyan jól sikerült, hogy mindenkitől maximális pontszámot kapott.

   Ezt tényleg csak az évezred zsenije tudja megcsinálni.

 7. Ágnesasszony said

  Ezt az Ernővel tényleg elszúrtuk. Nem azt kellett volna nézni, ki ajánlkozik olyan buzgón, mint Balázs Miska, Pál Jóska meg az elmaradhatatlan Fried, hanem hogy hol engedik meg a szabályok a bukott jelölt védését. Szegeden sajnos tényleg nem.

  Majd Klukó kitalál valamit. Ő olyan ravasz.

  • animus said

   Nincs ilyen doktori iskola, mert ez MAB-előírás!

   • Kisjogász said

    Még rosszabb: törvényi előírás. A szegediek látványosan leszarják a MAB-ot, de egyelőre a törvényeket is.

    És emiatt csaló gazember miatt nem kaphatott a barátnőm ösztöndíjat. Ezt meg tömik pénzzel, papírokkal, címekkel!

 8. Korifeus said

  A Mészáros-féle disznóság egyre teljesebb kibontakozásának szemszögéből érthető, hogy miért nem lelkesedett Szabó, Hansági, Hermann és kovács árpád a Kari tanácson, hogy a vezetés tárja fel a doktori védések körüli történteket. Az ellenőrző hamisító és többszörösen kicsapott ill bukdácsoló diák egy összecsalt PhD-val tette fel a koronát az életművére, Szabó és főleg Hansági, na meg a sógorkoma Balla péter aktív segítségével. Ezt csak nem mesélhették el a mélyen vallásos tanszékvezetőknek, meg az állítólag mit sem tudó, tiszta lelkű és kezű, álmában is református zsoltárokat dúdolgató Sepsi Enikőnekl! Inkább sunnyogtak szokásuk szerint.

  • Charlotte said

   Ez persze azt is bizonyítja, hogy a javaslat előadója, Fabiny Tibot volt az egyetlen naiv, ártatlan, valóban mélyen vallásos tanár, aki nem is sejtette, mibe nyúlt bele.

  • réti pipitér said

   Legalább egy másik címet adott volna neki! Nincs egy szinonimaszótár a Reviczky utcában?

   • Sanya said

    Pedig Fabinynak maximálisan igaza volt. Amíg fel nem tárják a Mészáros-Hansági duó mocskos bizniszét, addig nem vakarózik ki a trutymóból a református egyetem. Persze ez balla vezetésével sohasem fog megtörténni. mert az fedezi a csaló családtagot. Ballának végre el kéne húznia – ha nem is vérbe, legalább a börtönbe.

 9. vidéki oktató said

  Nálunk is jelentkeznek bebukott DI-kből hallgatók. Csak úgy vesszük át őket, hogy le kell szigorlatozniuk a mi olvasmányjegyzékünk és követelményrendszerünk alapján.
  Disszertációt kizárólag a MI TÉMAVEZETŐNK irányításával nyújthat be. Tehát ha valamit hoz (megnézzük a doktori adatbázisban, nem bukott-e meg vele valahol), azt is át kell dolgoznia a mi kollágánk segítségével, a mi követelményrendszerünk alapján.
  Jóhírű vidéki egyetem vagyunk: ilyen nálunk nem fordulhat elő.
  Kollégáimmal rendszeresen olvassuk a blogot, REMÉLJÜK, A MAB IS, és közbelép.
  Mert ha Mészárosnak sikerül PhD-t kapni egy többszörösen hazug, hamisított álteljesítményre, az egész ország hírének árt.
  Egyik kollégám múltkor elmesélte egy humboldtos német professzornak (ismeri Kulcsár-Szabó Ernőt!), csak a fejét fogta.

 10. Vidéki doktorandusz said

  Hello Marci vagy Pista, vagy mi a neved! Szeretném felvenni veled a kapcsolatot. Szeretnék doktorálni az idén, de még egy q/árva sor sincs kész a micsodámból. Olvastam a két nyilatkozatodat, hogy március 9-én kezdted írni a izédet, és még aznap le is adtad. Ez világrekord. Biztos bekerülsz majd a Guinessbe, vagy mibe. Arra szeretnélek kérni, hogy nekem is írjál egyet. Nekem nem kell egy nap alatt, adok rá egy hónapot. Február közepén szeretném leadni.

  Mennyiért vállalod? Ja, és szólnál Balázs profnak? Én is ott szeretnék védeni.

  • MarciPista said

   Majd szólok a Veronkának, az enyémet is ő írta, de elszámolni majd velem kell.

   • Promi said

    Hé Pista! Nekem nem kell új szöveg. Én megvenném a tiedet, csak egy kicsit átalakítom. Az elejére teszem Ravaszt, a közepére beillesztek valami szaftos pornót, FarkasTorok Petrőczi-elmezéseire gondoltam (ismered wolfthroatot? összehozhatnál vele), és a végére odatenném azt a jámbor szentfazekat, akiről te írtál: Kálvin? vagy Luther? Azt hiszem, ez a bírálók számára sem derült ki. 100 rongyom van rá, de ebben FarkasTorok része is benne van. Hogy hogy osztozkodtok, az nekem nyóc. De nekem is intézd el Szegedet!

   • Julcsi said

    Azért ne vegyétek ennyire hülyée a szegedieket! Ezt azért ők se nyalják be. Látni fogják, hogy ez ugyanaz a sóder kicsit felforgatva.

   • MarciPista said

    Ne aggódj, ezek ennyire hüyék. A Korner Veronika által írt, de közös néven futó tanulmányunkból kivágtam az első 5 mondatot, és áttettem egy másik fejezetbe. Még innen-onnan kiszedtem egy darabot, de mindegyiket bedugtam máshová – semmit sem vettek észre. Nézd meg a bírálatot: azt írják hogy teljesen átdolgoztam, pedig szó szerint benne van az egész.

    Ha-ha-ha

  • Vidéki doktorandusz said

   100 rongy a tarifa? O.K. Nekem megéri. Azt nem írtad, hogy ebben Balázs prof része is benne van, vagy neki külön kell tejelni?

 11. réti pipitér said

  Szivikéim, ti ennyire gyagyák vagytok? Mér nem szedtek le valamit az internetről, azt beadhatjátok! Ha pedig nyelveket is tudtok, tudjuk, ez Mészáros Marcipistánál egy üres folt és lefordítjátok, a legügyesebb plágiumkereső szoftver se találja meg az eredetit!

  • MarciPista said

   Nana! Csak lassan az előítéletekkel. Az én disszertációm egész első fejezete plágium. Igaz, hogy nem tudok semmilyen nyelven, meg az Ági se, de a férje, a Zoli az tud. Az első részt ő ollózta nekem össze. A másodikat meg már régesrég megírta nekem a Korner Veronika, csak lemondott róla a javamra, amikor Szegedre is beadtam.

   • Vronic said

    Állítólag nem magától mondott le, hanem azért mert Hansági tanárnő megzsarolta. Azt mondta neki, hogy vagy lemond a szerzőségről Cuncimókus javára, vagy vissza kell fizetnie az állami doktori ösztöndíjat, amit jogtalanul vett fel, mert alighogy megkapta, elhúzott vele az USÁ-ba és ott költötte el.

    Veronka nagyon szereti a pénzt. Inkább lemondott a szerzőségről…

 12. PhD-jelölt said

  Mészáros ebben a második nyilatkozatában azt írja, hogy nem volt két éven belül ebben a témában benyújtott disszertációja. Ez akkor igaz is volt. De ha Szegeden is ezt nyilatkozta, akkor hamisan nyilatkozott. Ott voltam a tavalyi védésén vagy századmagammal, mindenki tudja, hogy volt védés, volt ünneplés, Hansági tanárnő végig Eisemannak udvarolt. Mint később kiderült, borozgatás közben már a saját habilitációját szervezte. Mészáros üghye akkor elintézettnek látszott. De most, hogy újra beadta Szegeden ugyanazt, engem nagyon érdekelne, milyen nyilatkozatot adott le mellé? Lehet erről valamit tudni?

 13. ohrana said

  Ha egy értelmi fogyatékos személy PhD-t akar, így néz ki. Miért nem tanultok semmit Kun Mikitől, az IMO-s Hermanntól vagy a szovjet születésű Kovácstól valami konspirációs technikát!
  Például cserélhettetek volna szövegeket. De a címet legalább meg kellett volna változtatni. Na persze, ahogy a németek mondják: Aus nichts wird nichts. A Mészáros 00 agyából meg a Hanságiéból se.
  Várjuk a szegedi döntést.

  • Szegedi Kolléga said

   Mindent Pál József irányít, őt meg Kulcsár-Szabó. Atz egész karrierjét neki köszönheti. Pál annyira, de annyira tehetségtelen, hogyha egy lexikonból vágná ki az írásait és illesztené egymás mellé, az is sokkal jobb lenne. Kb. olyan, mint Szabó András. A csinovnyikból lett apparatcsik tipikus esete. Piros nyakkendős délmagyar, olyan párttitkár típus, aki basáskodik. Mondják, hogy neki is köze volt a III/III-hoz. Ezt én nem tudom. De hogy mindent szó szerint végrehajt, amit Kulcsár-Szabó Ernő diktál neki, azt tanúsíthatom. Mészárost KSZE naggyon, de naggyon akarja. Ha törik, ha szakad, törvényszegés árán is. És Pál József inkább szeg törvényt, mint hogy megszegje Kulcsár-Szabó Ernő parancsát. Abból is látszik, hogy felvetette ide azt a borzalmas (nő?)szememélyt.

   • Operatív Tiszt said

    Mindenki tudja, hogy Pál József besúgó volt. Ez teljesen evidens. KISZ-titkár volt, és mint ilyen hivatalból kellett jelentenie. Mindenki tudta, mivel jár az ilyen tisztség, mégis vállalta. Ő is “belügyileg” alapozta meg a karrierjét, mint példaképe, a STASI-ügynök, akit már 84-ben kiküldtek Németországba 4 évre. Vajon minek? Az ún. kutatás csak a fedőtevékenység volt.

   • ohrana said

    Világos, a magyar belügy és a STASI testvéri kapcsolatainak ápolására. A szegény ndk-sok jobban bíztak a magyarokban, mint a honfitársaikban! Jól megszívták! Kulcsár-Szabó jelentett a Humboldton róluk is a STASI-nak.
    Nincs a Gauck-Behördének aktája róla?

 14. Szegedi hallgató said

  Csókoltatjuk a tanár urat rektorhelyettessé való fölnyalásához, és szeretettel küldjük ezt a kis, róla szóló csokrot – a teljesség igénye nélkül (hiszen annyi gyöngyszem van még róla elszórva a neten):

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/26/pharisaic-blames-on-the-rector-gabor-szabo-laid-by-jozsef-pal-lehet-e-orokos-mab-tagsag/

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/27/malversazione-a-la-jozsef-pal-a-csalo-es-sikkaszto-mundus-duo/

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/28/the-boot-lickers-boot-licker-pal-a-nyalogany-nyaloganya/

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/28/the-boot-lickers-boot-licker-pal-a-nyalogany-nyaloganya/

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/21/congratulation-mr-pal-and-mr-meszaros-gratulacio-pal-jozsefnek-es-mesaros-martonnak/

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: