Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Calvinist Morality (Református erkölcsiség)

Posted by jhnnsclvn - január 28, 2011

Mészáros Márton a PhD-fokozat megszerzését kétszeres csalással, okirat- és identitáshamisítással megkísérlő tanársegéd, az ellene folyó büntetőeljárás dacára, még mindig a Károli Egyetem oktatója. A csalásban bűnrészes egykori dékán, Szabó András, és egykori dékánheyettes, Hansági Ágnes, szintén, sőt, mindketten tanszékvezetők, előbbi ezen felül intézetigazgató is. A koronát azonban Pethő Sándor teszi fel a református egyetem által képviselt református szellemiségre azzal, hogy ő a Hittudományi Kar dékánhelyetteseként az egyetem egyik vezetője még ma is. Balla Péter egyik bűnözőnek sem mondott fel a törvények és mellesleg az egyetemi SzMSz megsértése miatt, amely utóbbi önmagában is felmondási ok:

A Károli Gáspár Református Egyetem Szervezetei és Működési szabályzatának II. Számú meléklete, a Foglalkoztatási követelményrendszer 2. § (3) bekezdése szerint „az Egyetem minden alkalmazottjának és megbízottjának kötelessége, hogy mind az Egyetemen, mind azon kívül olyan magatartást tanúsít, amely nem áll ellentétben a református erkölcsiséggel, a református elvekkel vagy az Egyetem vagy a Magyarországi Református Egyház hátrányos megítélését nem idézheti elő.”

Balla Péter mb. rektor szerint tehát a csalás és az okirathamisítás, a jogtalan társadalmi és gazdasági előnyszerzés, vagyis az, ami a Büntetőtörvénykönv szerint minősített bűncselekmény, összeegyeztethető a református erkölcsiséggel. Ilyen értelemben Pethő Sándor teológus-dékánhelyettes ezt a Balla Péter-féle kálvinista erényesség-ideált, mi több, a Szentírás szellemét testesíti meg.

78 hozzászólás to “Calvinist Morality (Református erkölcsiség)”

 1. heidelbergi káté said

  “Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é…Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?” (Róm 2, 21, 23)
  Emlékeztek az apostol intéseire, Balla, Szabó, Bölcskei?
  Hanságit, Kulcsár-Szabót, Kovácsot, Hermannt nem kérdezem. Tudom, hogy nem.

 2. animus said

  Ezzel a harmadik – utolsó – kar doktori iskolája is megrendült. Nem tart már sokáig, az egész Károli összeomlik.
  A bűnösök ti vagytok, Balla, Bölcskei, Hansági, Szabó és szennyes cinkosaitok.
  Nem fogtok már sokáig páváskodni professzorként az állami pénzből, balkörmű latrok!

 3. Theologina said

  Szegény Bolyki prof. Próbálta jóvátenni, amit elkövetett, és segíteni feltárni az ügyet, mire föl Balla és Pethő befenyegtték

  • Zsiguli said

   Ritoók prof hogy úszta meg, hogy belekerüljön a 168 órába? Ő is nagyon támogatta Pethőt. Nem csoda, hogy Pethő Bolyki profot átverte. Még Ritoók Zsigát is, aki azért akadémikus, és azokat a folyóiratokat ismernie kellene.

   • ancilla said

    Ne bántsátok szegény Ritoókot! Elég baj neki, hogy annak idején felhívta Szabó András figyelmét a házukban levő 140 négyzetméteres eladó lakásra. Így szomszédja lett a református egyház egyik legszennyesebb rablójának és bűnözőjének, az úrasztalatolvaj, kormánytartalék-eltüntető, Princz Gábor zsoldjában álló Szabó Andrásnak és a grafomán-nimfomán feleségének, Petrőczi/Ludvignak, a hétpettyes imádkozó sáskának.
    Együtt szenvednek a tetkószalon és a mindent elöntő kutyaszar fölött a Mátyás utcában.

  • sola scriptura said

   Igen, szegény Bolyki HITT PETHŐNEK. Hinni a Hittudományi Karon NAGY HIBA!
   Balla, Pethő hitetlen szemetek, akik megvezetik a derék hívőket!
   Lásd Bolyki prof példáját!

 4. Nimfomán said

  Nem Petrőczi került bele véletlenül a német újságokba? Ilyentájt élete párjával, a sötétképű sunyi Szabóval az Áfonyahegy táján szoktak lófrálni (azaz Heidelbergben). Ez az újságcikk mintha róluk szólna. (Már elnézést az off-topicért, de hamarjában nem tudom hol közreadni a friss hírt):

  http://hvg.hu/panorama/20110127_rendorseg_szex_nemetorszag#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2011_01_28&utm_content=top3

  • Áfonyahegy said

   Ez tényleg rájuk illik. Nem írja, hogy németek, csakhogy Németországban történt.

   “Szexre éhes felesége elől végső kétségbeesésében a rendőrségre menekült egy férj Németországban, hogy végre kialhassa magát.”

   Minden stimmel, a két közös gyerek is, kivéve, hogy ők régebb óta házasok. De lehet, hogy ez csak álcázás, hogy ne ismerjenek rájuk.

 5. dark side said

  Szabó megérdemelte Petrőczit. Miért adta fel harmonikus kapcsolatát a jobb kezével, és miért hagyta magát, hogy ez a szexéhes óriáspók, imádkozó sáska (tudjátok, ennek a nősténye falja fel szex után a hímet) az úrasztala elé vonszolja Hencidán! Utána még az úrasztalát magát is eltulajdonították, itt eszi Szabó az epediétás abáltszalonnát!
  Ezt az úrasztala-ügyet honnan tudjuk?
  Megírta maga Petrőczi, a hatalmas tudóstanárköltő az Áfonyahegyi…ben.
  Így bűnhődik Szabó, a hírharang maga az oldalborda, aki minden kínos titkot belefirkál a hülye könyveiben.
  TARJÁN TAMÁS is mit összeröhögött rajta!
  Azért tanácsolta Petrőczinek, hogy adja ki, hogy egy ország röhöghessen rajta.
  Azóta Petrőczi MINDEN EGYES SZABÓ ERVIN FIÓKNAK adományozott egyet, hadd olvassanak valami szépet a népek!

 6. soli deo gloria said

  “Kiknek szájuk merő hazugságot szól, ő hamis kezükkel tesznek gonoszul…” (144. zsoltár) ellen fel kell vennünk a harcot Isten segedelmével. “Áldott az Úr, ki kezemet tanítja, és ujjaimat a hadakozásra!” (144. zsoltár)

  • Prédikátor said

   Horváth Jánosnak alias Károlynak a zsoltár magyarázatául.

   Az idézet első része – “Kiknek szájuk merő hazugságot szól, ő hamis kezükkel tesznek gonoszul…” – az egyetem vezetőire vonatkozik: mindenekelőtt Balla Péterre, Sepsi Enikőre, Kovács Barnabásra, Pethő Sándorra, a második része pedig – “Áldott az Úr, ki kezemet tanítja, és ujjaimat a hadakozásra!” – a blogolókra.

 7. dark side said

  Jó, hogy megmagyaráztad: Balla ugyanis a kezét és az ujjait lopásra szokta használni: ezzel utalgatja pl. az unokaöccsének, kisballának, drtakács munkatársának a Nádor utcába az egyetem pénzeit, na meg a sógornő pártjának, a Jobbiknak.
  Holnap vasárnap lesz: megint felmegy a szószékre és prédikál?
  Vagy csak hallgatja ifj. Hegedűst, a sógort vagy id. Hegedűst, az apóst?
  A holt lelkek gúnyosan sikoltoznak alattuk a három emeletnyi kolumbáriumban.

 8. Bloggerjogász said

  Mi a kötelessége egy munkahelyi vezetőnek, ha beosztottjáról kiderül, hogy csaló?

  1. Azonnali hatállyal elbocsátani.
  2. Azonnal feljelentést tenni a rendőrségen.

  Pethő esetében az elsőt Balla Péter nem tudja megtenni, mert Pethő köztársasági elnök által kinevezett tanár, még akkor is, ha épp ez a kinevezés a csalás tárgya. Balla Péternek nincs joga aláírni Pethő felmentését. Balla Péternek haladéktalanul a Fenntartóhoz, azaz Bölcskei Gusztávhoz kell fordulnia. Bölcskei Gusztáv püspöknek pedig Orbán Viktor miniszterelnökhöz, és OV me-nek kell benyújtania Pethő felmentését Schmitt Pál köztársasági elnökhöz. (Feot. 89.§ (3) bek.) Ugyanezt kell tennie a KRE SzMSz II. sz. melléklete (Foglalkoztatási követelményrendszer) szerint is (44.§ (5) (6) ill. 41.§ (3) )

  A 2. lépést, a rendőrségi feljelentést azonban Balla Péternek meg kell tennie, nemcsak mint munkahelyi vezetőnek, hanem ez állampolgári kötelessége. Ő ugyanis az, aki ül a bizonyítékokon. Ha döntő bizonyítékot elhallgat vagy visszatart, azzal újabb bűncselekményt követ el (a számos korábbi mellett). Az 1. lépést pedig azonnal kezdeményeznie kell, amint hétfőn bemegy a Rektori Hivatalba. Ha ezt elmulasztja, akkor a Btk. 225.§ I. fordulata – kötelességszegéssel elkövetett hivatali visszaélés bűncselekménye – szerint büntetőjogi felelősségre vonása meg fog történni, mert bűncselekmény alapos gyanújának eltussolása miatt a RLBK följelenti.

 9. Pellinore said

  Emlékeztetőül – ez volt Pethő Sándor miskolci tanszékvezetői pályázata:

  Pethő Sándor

  Név: Pethő Sándor

  Születési év: 1962.01.06.

  Végzettség: Egyetem

  Szakképzettség: Filozófia szakos középiskolai tanár, klasszika filológus bölcsész, református teológus

  Jelenlegi munkahely: ME BTK Klasszika-Filológiai és Vallástudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár, KRE Hittudományi Kar, Filozófia Tanszék

  Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA): Csc (phil.), MA (class. phil.), MA (theol.)

  Oktatás kezdete: 1986. Oktatott tárgyak: vallásfilozófia, összehasonlító vallástörténet, vallástörténeti szakszöveg olvasás (német/angol/francia), klasszikus nyelvi vallási szövegolvasás (görög, latin, bibliai héber, 1998-tól perzsa és aveszta és szanszkrit bevezető kurzusok)

  Hazai tudományos társasági tagság:

  1989- Magyar Ókortudományi Társaság
  1990- Magyar Filozófiai Társaság

  Nemzetközi kapcsolatok:

  1990 óta több külföldi egyetemen oktattam meghívott előadóként. Így pl. Graz (1994), Université de Paris X. (Paris-Nanterre) (1994), Evangelische Akademie Tutzing (1998), J.Guttenberg Univ. Mainz (1995), Université de Genéve (1995), Universitá degli Studi di Perugia (1997, 2000), American University of Cairo (2003), Univ.Salzburg (2001, 2004). ???????? ?????
  Kommentar: PS 1997 és 2002 között az OM FPI-ben dolgozott, dr Borbély Gábor igazgató alatt, kitűnő, baráti kapcsolatban. Ilyen meghívásokat a szabadságolások illetve fizetésnélküli szabadságok miatt be kellett volna jelentenie. Ilyen engedélyekről dr Borbély Gábor nem tud, adminisztratív nyoma nincs. Az adott egyetemek elérhető honlapjai nem tartalmaznak PS neve alatt meghirdetett kurzusokat.

  A kutatáshoz kapcsolódó fontosabb publikációk:

  • Démosz vagy Deus? Osiris, Budapest 2001.
  • „Iranian Roots of Mihraism”, in: Religious Studies,34, 2001, 24-32.o.” K: a cikk nem létezik
  • 100 Jahre der Leben-Jesu Forschung.”in: Perspectives in the New Testament Theology, szerk.H.Hanson,Lundt,2002, 356-364.o. K: a kötet nem létezik – cf. a Karlsruhe egyesitett világkatalógusban http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
  • ”The Concept of the Righteousness in Yasna 1,” in: Tyche, 12,2002, 29-35.o. K: A cikk nem létezik.
  • ”Álom, realizmus, s kiiktatott transzcendencia. A Fejes-mítosz.”in:Tekintet, 4, 2003,12-18.o.
  • „Hermes orientalis. R. Pietschmann zum Geburtstag”, in: Archiv für spätantike Religionsgeschichte, 24,1995,9-20.o K: Richard Pietschmann egyiptológus 1923-ban meghalt!!!. http://www.aegyptologie.uni-goettingen.de/goe/galerie.htm
  • „Die Lichtmystik in den hermetischen Schriften”. in: Archiv für spätantike Religionsgeschichte, 25, 1996,33-45.o. K: Folyóirat sem létezik!
  • „R.Otto, avagy az elrettentő titok filozófiája”,in:R.Otto, A szent (ford.Bendl Júlia), Osiris, Budapest,1997,221-258.o.
  • „Asha. A Comparative Study in Indo-European Religion”,in:Publication of the Research Institute Groningen, 12,2000, 134-141.o. K: Periodika sem létezik!
  • ”Az elrendezett világ. A kozmosz szakralizálása a kései hellenizmusban,”in: Ferenczi L. köszöntése. (szerk. Kovács V.), Miskolc,2003,163-179.o.

 10. dark side said

  Világos, pár oldalas firkálás magyar kiadványokban: 00 külföldi publikáció.
  Mit csinál Balla? Semmit!
  TÖRVÉNYSÉRTÉS!
  Mit szól hozzá a fenntartó Zsinat és a lelkészi elnök, Bölcskei Gusztáv?
  Várjuk!
  Ha nem tesz semmit, mi lépünk!

  • ELTÉs said

   Az egész ország a Károlin röhög.
   Ti az oktatói kart a börtönből töltitek föl?
   Kiket neveltek ti az egyetemeteken?
   Jövendő börtöntöltelékeket?
   Pethővel, Mészárossal, Szabóval és társaival más képzésre nem vagytok alkalmasak.

 11. Kossuth Rádió said

  Balla Péter és Sepsi Enikő öntömjénezése január 26-án késő este a Kossuth Rádióban először csak nevetségesen hangzott. Ám amikor másnap, 27-én kor reggel azaz néhány órán belül megjelent a 168 óra az egyetem egyik vezetőjének a leleplezésével, akkor ez már egyáltalán nem volt nevetséges: ez hazug, kártékony, a lakosságot, a fiatalokat, a szüleiket félrevezető hazug propaganda, amelyben ez a két farizeus arra bujt fel, hogy becsületes, egyszerű, dolgozó reformátusok ebbe az erkölcsi fertőbe invesztáljanak. Balla és Sepsi azonnal tűnjön el a színről!!!

 12. BTK-s Kolléga said

  Sepsi ostoba és hazug. Úgy tesz, mintha új kezdet volna, valójában nem tárt fel semmit, hanem fedezi az előző banda bűneit, főleg a barátnőjéét, Kulcsár-Szabó Ágnesét. Ő is egyike azoknak, akiket az APÓS pénzelt abból a 170 milliós pályázati pénzből, amit elnökként saját magának osztott ki. Most eljött az idő, hogy viszonozza.

  • Teatron said

   Én már régóta mondom, hogy ostoba. Nem őt kellett volna dékánnak, hanem Jákfalvit. Ez a liba vice volt egy kollégiumban, mielőtt idehozták. Fogalma sincs róla, milyen egy egyetem. A rádióban azt hitte, hogy a kollégiumi férőhelyeket kell feltöltenie, erre verbuvált áldozatokat.

 13. Tepsi said

  Tepsi nem jelent semmiféle változást az előző bandához képest. Szabó András azért irtotta a minőséget, mert felfogta a különbséget önmagához képest, és irritálta őt. El akart tüntetni mindenkit, aki nála jobb. Sepsi meg azért irtja a minőséget, mert fel se fogja a különbséget az érték és a bóvli között. Nagyon-nagyon földhözragadt. Jó parasztasszony ill. gazdaasszony lenne belőle egy faluban. De egy egyetemhez nincs semmi köze.

 14. animus said

  Vasárnap van, ezek a csalók (Balla, Tepsi, Szabó András) pedig nyilván elmennek a templomba és ájtatos pofákat vágnak.
  Nem félnek a Teremtőtől?

 15. tudományos kutató said

  Kibontakozóban van a magyar felsőoktatás legnagyobb botránya: pénzek eltulajdonítása, zsarolás, okirathamisítás a napi úzushoz tartozott a Károlin.
  A hallgatókra, persze nem gondolt senki.
  MINDHÁROM KAR ELVESZTETTE A HITELESSÉGÉT! A hittudományi doktori iskolája se soká tudja már magát tartani a csaló professzorral!
  Most már akkora a baj, hogy itt Orbán testvér se nagyon segíthet.
  Kérdés az, akar-e egyáltalán a csaló hitsorsosoknak segíteni.

  • Kisjogász said

   Balla Péter nagy szarban van. Nem kellene belőle kihúzni, hanem jó mélyen belenyomni. Megérdemli. Az az ő igazi közege. Belülről 100-ig szarból van, legalább kívülről is szaros lesz. Eddig próbáltam visszafogni magam, mert nem hittem el, hogy ennyire idióta. Azt hittem, csak tetteti a hülyeséget, hogy ne kelljen semmire se válaszolnia. De nem: az ő hülyesége igazi. Ennyire nem lehet tettetni. A Jogi Kart tönkrevágta. Kapa kirúgása végzetes hiba volt. De még azon is sikerült túltennie Kovács barnabás nyakunkra ültetésvel. Innen már nincs tovább.

   Hallgatók! Ne fizessetek be egy fillért se, inkább követeljétek vissza a pénzeteket, úgy, mint a bölcsészdoktoranduszok!

 16. régi kolléga said

  Nagy a gáz, az biztos. Most várható az egymásramutogatás: ki a bűnös?
  Van egy lista: kronológiailag Szabóval, Tenkével, Hansági Ágnessel kezdődik.
  Az utóbbi időben azonban Balla csakugyan belehúzott: felzárkózott. Mindhárom kar bukásában ő a felelős: a BTK-éban, mert nem szüntette meg az IDI körüli anomáliákat, sőt, a hanganyag szerint maga biztatta csalásra az IDI vezetőjét, majd, miután nem állt kötélnek, felmondott neki. Utójáték: meghfenyegeti a szegedi rektort Mészáros-ügyben.
  Az ÁJK-t Kapa eltávolításával tette tönkre.
  A HTK-n pedig nem tett semmit a csaló Pethő leleplezésére, az újságíró elől is bujkált.
  HÁRMAT EGY CSAPÁSRA: EZ BALLA TELJESÍTMÉNYE.
  Mi marad utána: por és hamu.
  Akárcsak a feneke alatt a három emeletnyi kolumbáriumban a Szabadság téren.

 17. ancilla said

  Bedöglött a szőnyeg alá söprés primitív stratégiája.
  A nyilvánosság figyel: a minisztérium is, a MAB is, a sajtó is.
  A kiút csak a teljes személyi csere és a Zsinat önvizsgálata segítségével lehetséges.
  De, attól tartok, Bölcskei úr még mindig a homokba dugja azt az okos fejét.
  Balla meg azt hiszi, Jézus Krisztus csodát tesz.
  Hát veled, érted, miattad, Balla, biztosan nem!

  • Idiot said

   Szegény Bolyki prof azt hitte, hogyha Pethő-ügyben Balla Péterhez küldi az újságírónőt, akkor az majd minden kérdésére kielégítően válaszolni fog, mert csak “eljárási hibáról lehet szó”. Nem csoda, hogy ezután Balla elbujdokolt a kérdések elől. Az pl. egy igazi csoda lett volna, ha Balla Péter akárcsak egyetlen kérdésre is válaszolt volna. Balla Pétert ugyanis még soha senki nem hallotta egy kérdésre válaszolni, egyetlen értelmes érvet megfogalmazni. Bármit kérdeznek tőle, mindenre azt hajtogatja, hogy Isten meg Jézus stb.

   Balla Péter vagy egy bődületes idióta vagy a Magyar Református Egyház fizetett ellensége.

   • Katolikus said

    Szerintem Balla Péter egyszerűen nem keresztyén. Lehet, hogy lélekben katolikus, és elhatározta, hogy tönkreveri a eformátus egyházat és amúgy mellesleg az egyetemet is.

    De az is lehet, hogy csak Bölcskeit akarja lejáratni, hogy a Hegedűs-klán viszaszerezze az uralmat az egyházban, és majd ők rendet tegyenek. Erre szövetkezhetett sógorával, Mészáros Mártonnal, aki Bölcskeit gúnyoló csasztuskákat énekeltet a hallgatóival, meg szóban és írásban is állandóan Bölcskei besúgó-múltjára céloz, mint pl. a “Nem zörög a haraszt” írásában, amt gyorsan eltüntetett az Újnautilusról.

    Minden esetre olyan jól haladnak Bölcskei megbuktatásának ügyében, hogy jobban nem is csinálhatnák. Az ügy érdekében talán még a börtönbe is bevonulnak, de csakis azért, hogy ezzel teljesen lejárassák Böcskeit.

  • Tepsi said

   Leginkább a BTK új dékánja dugja homokba a fejét, és mindenhol arról papol, hogy ő mindent rendbe és tisztába tett. Közbe egyre nagyobb csontvázak esnek ki a szekrényből. Tepsi ennyire hülye, vagy ennyire hazug, vagy mindkettő?

 18. Kossuth Rádió said

  Balla Péter a 26-i ún. “kultúrműsor” végén “doktori iskoláink”-ról beszélt, így többes számban. A BTK egyetlen doktori iskoláját ő fuccsoltatta be, saját rokonával, Mészáros Mártonnal. és annak bűnsegédeivel, Szabóval és Hanságival. Az ÁJK-s DI bezárásáért is ő a felelős, mert elüldözte a kiváló szakmai és emberi kvalitásokkal rendelkező és már akadémikus Vörös Imrét. A HTK-s doktori iskola pedig igazán nem is létezik. Nincs oktatás, sőt, külön tanterv sem, a hallgatóknak maguknak kell összeválogatniuk MA-s tárgyakból az anyagot, vagyis azt tanulnák, amit a graduális képzésen, ha nem csak papíron kellene ezt is leigazolniuk. Szóval egy nagy szélhámossg a HTK DI-je – Pethő nélkül is. Pethő már csak hab a tortán.

  Balla Péter és Hostess Tepsi pedig nem szégyelltek a rádió nyilvánossága előtt hazudozni.

 19. animus said

  Hát erről van szó! Nem szégyellik lehazudni a csillagot az égről!
  DE: Lampé 2009-es cikke leleplezte a BTK IDI-je körüli korrupciót, Riba a HVG-nem 2010-ben az ÁJK-s doktori iskola bukását, Lampé 2011-es cikke a HTK-t.
  Hány kara is van ennek a szerencsétlen egyetemnek! Mind a három elvesztette a hitelességét! És ezek még gagyognak, hazudnak, intrikálnak!

 20. Theologina said

  Nagy érdeklődéssel olvastuk hallgatótársaimmal a 168 óra cikkét mindnyájunk kedvencéről, Pethő profról. Hallottunk ezekről a dolgokról, de így összerakva nem láttuk át az egész disznóságot mostanáig. Sok finom kis részletre sor került itt, hogy csavarta az ujja köré az öreg Bolyki profot, hogy harcoltatta őt magáért, iszonyúan blamálva szegény öreget.

  De a cikkből a legpikánsabb rész kimaradt. A bevezetőben olvassuk, hogy mit ír elő az oktatóknak az SZMSZ: “mind az Egyetemen, mind azon kívül olyan magatartást tanúsít, amely nem áll ellentétben a református erkölcsiséggel, a református elvekkel”.

  Mivel Balla Péter nemcsak rektor, hanem ő is a HTK oktatója, pontosan tudja, mi folyik itt a HTK-n Pethő óráin és főleg a vizsgáin. És mivel ezt tudja, többen jelezték neki, az kell higgyem, hogy a házasságon kívüli dugás, a hallgatónők szexuális szolgálatra kényszerítése, zsarolása egy jobb vizsgajegyért Balla Péter szerint bőven belefér a református szellemiségbe és a református erkölcsösségbe. Balla Péter pontosan tudja, hogy Pethőnél hogy lehet jelest szerezni, finoman szólva hiányos felkészüléssel. Úgyhogy a hallgatónő vállalja, hogy “aláfexik” a professzor úrnak, és ezzel el va intézve a vizsga, több kérdés nincs. Milyen felkészülést, milyen kompetenciát értékel ilyenkor Pethő prof? Engem a hányinger kerülget, hacsak rá gondolok, de vannak, akik megteszik.

  Üzenem Balla Péternek, akit jól ismerek, és annak a Tepsinek látatlanba, akit csak hazudni hallottam a rádióban, de személyesen nem ismerem, hogy ezt is mondják be a Kossuth rádióba, amikor a Károlit reklámozzák. Biztos lesznek, akit ezzel elriasztanak, de szerintem olyanok is, akiket ezzel idevonzanak. Nincs messze a Rákóczi tér, az ott dolgozó lányok második műszakban egy füst alatt a Református Teológiát is elvégzik. Csak egy-egy numeráért nem kemény valutát kapnak, hanem egy puhány f…t és egy jegyet az indexükbe 🙂

  • Human Resource said

   Theologina, ez nagy ötlet! Téged kellene megtenni rektornak, vagy ha már végeztél, legalább a BTK dékánjának. Tepsinek sincs több, mint egy diplomája (legfeljebb még egy fakanala meg seprűje). Nem tudtuk, honnan szerezzük azt a plusz 1500 hallgatót, amiről Sepsey beszélt a decemberi összoktatóin. Ha ezekkel a lányokkal finoman közöljük, hogy ezen az egyetemen nem a szellemi, hanem a testi képességeikre kapnak majd diplomát, máris özönleni fognak hozzánk az örömlányok, felpezsdítve ezzel egy puritán szellemű intézmény savanyú életét.

   • PR menedzser said

    Theologina ötletét szerintem egy jobb marketingre kellene kihasználni. Beküldeni Ballát a Kossuth Rádióba, hogy a kappanhangján mondjon ájtatos és álszent dumát, ez kb. olyan hatékony, mint egy madárijesztőt kirakni a károli különböző karainak bejárata elé. Hozzá még az ostoba liba Tepsit – ez antireklám.

    Megmondjam, mit kellene csinálni, hogy dőljenek a (női) hallgatók (szó szerint) és velük a lé?

    Roadshow-zni kellene Sanyika fényképével és az alábbi fényképfelirattal:

    EGY DUGÁS AZ ÁLPROFESSZORRAL – EGY VALÓSÁGOS JEGY (5) AZ INDEXETEKBE!
    KB. 30 JEGYÉRT KAPTOK EGY KISDIPLOMÁT, A DUPLÁJÉRT EGY NAGYOT, A TRIPLÁJÁÉRT EGY TRIPPERT ÉS EGY DOKTORIT!
    LÁNYOK, GYERTEK A KÁROLIRA!

  • Sanyika said

   Theologina felvetését, hogy a Rákóczi térről töltsük fel a hallgatóságot, én korántsem találom olyan jónak. Magát, az alapötletet, hogy örömlányokkal, azt igen, de ne a Rákóczi térről. Én nem ilyen olcsó lányokat szeretnék tesztelni, akarom mondani, vizsgáztatni. Én is egy nívós pasi vagyok, még fiatalos, őszülő halántékkal, még tűrhető potenciával, de egy kis viagrával erős igénybevétel esetén még rágyúrhatok. Kikérem magamnak, hogy a fényképemmel és az általam nyújtandó szolgáltatásokkal az utcasarkokat járják. Az alapötlet nem rossz, de a helyszín kiválasztása igen. Tehát a fényképemmel és a PR izé által javasolt szöveggel nívós bárokban és luxushotelekben kellene verbuválni. Ez az egyetemnek is érdeke, mert menő hölgyektől magasabb tandíjat igényelhet. Meg az olcsóktól még elkaphatnék valami betegséget, míg a luxuslányokra menő orvosok vigyáznak. Ilyen formában indulhat a roadshow felőlem már ma is.

   • dark side said

    A “keresztyén erkölcsiség” nagyobb dicsőségére, amelyet annyit idéz Balla, Tepsi, meg az összes ótvaros erkölcstelen idióta a Károli oktatói gárdájából.

  • HTK-illetékes said

   Hihetetlen!
   Pethő szatír képe még mindig ott virít a honlapon, mint a kar reprezentánsa, mint a kar valódi vezetője (Békési csak báb, mindenben Pethő intézkedik):

   http://www.kre.hu/htk/index.php/oktatoink?func=fullview&staffid=10000016&search=LOWER(name)+LIKE+%27%25%27&previous_field=name&previous_term=&search_status=%25&search_category=%25&sort_field=&sort_order=

   Balla nem Pethő anyagát vizsgáltatja meg, szokása szerint, hanem a kiszivárogtatót keresi. Ezúttal fölöslegesen. A sztori 5 éve pattant ki, ha az eredetét keresi, Miskolcig kell elmennie, de többet neki sem mondanak, mint a 168 órának.

   • PR menedzser said

    Bizonyára már ez is az általam javasolt marketing része. Sanyika a kre.hu honlapról hirdeti magát és szolgáltatását, azaz a vizsgáknak nevezett numerákat, arra számítva, hogy a luxusörömlányok nem a sarkon vadásznak, hanem egyetemek honlapját nézegetve keresik jövendő klienseiket. Mivel a Károli is épp vadászaton van, mármint hallgatóvadászaton, reméli, hogy a kereslet és kínálat a piac törvényei szerint szépen egymásra talál.

   • soli deo gloria said

    “Nyilaid belém lövettek, Mik szereznek énnekem nagy sérelmet. Kezednek súlyossága hátam nyomja és sanyargat engemet. Testemnek semmi részében Épség nincsen Haragodnak miatta. Nincs békesség tagjaimban, csontjaimban bűneimben miatta. (38 zsoltár 2-3 vsz.)
    Ezt énekelgetheti Balla meg bűntársai.

  • Kekeckukac said

   Ez érdekes, de azért kíváncsi lennék, hogy tényleg megtörtént-e már valakivel, hogy a jobb jegyet szexuális ellenszolgáltatás fejében kapta Pethőnél. Amúgy sem áll vérengző vizsgáztató hírében, szóval nem hinném, hogy ilyen módszerekkel lehet nála jobb jegyet kapni.

   • Theologina said

    Ki beszél itt buktatásról? Nézd meg a szövegemet: 5-ről van benne szó. Ez a csekély különbség Pethőnél egy 4-es (0 tudás) és egy 5-ös (0 tudás + szex) között. Pethő maga dicsexik ezzel, mármint hogy bármelyikünk aláfexik egy jelesért. Valószínűleg te azok közé tartozol, akik önként…

   • Bölcsész said

    Engem inkább az érdekelne Pethővel kapcsolatban, hova tűnt a publikációs listájáról az a sok francia vallástudományi szemlében megjelent írás, amiről Bolyki prof beszél a 168 órában. Véletlenül tudok franciául – megnézném.

   • Dr. Cat said

    Hol van? Elvitte a cica! Mind az összes idegen nyelvű publikációját Pethő dékánhelyettes úrnak!
    Mondom is a rokonoknak: azért ez túlzás, macskajancsik, egyet legalább hagyhattatok volna neki!

   • kekeckukac said

    Theologina!
    De ki beszél itt buktatásról? Nézd meg a szövegemet: jobb jegyről van szó. Neked dicsekedett ezzel Pethő? Én több olyant ismerek, akitől nem kért ellenszolgáltatást. Te ismersz olyat, akitől kért? Esteleg azok közé tartozol akik az 5-ért…??

    Egyébként Bolyki tisztába tehette volna a dolgokat, ha nagyon akarja…de úgy tűnik nem akarta, inkább félreáll és mossa kezeit… szerintem nem olyan ártatlan ő sem.

   • Theologina said

    Én azok közé tartozom, akiket kiráz a hideg az ilyen nyálas slájmos csupasz, puhány meztelen csigáktól. Kollégáknak és kedvenc hallgatóinak dicsekszik, többektől hallottam vissza, de hallgatót is ismerek. Olyat, aki ráadásul megpróbált panaszt tenni. Csúnyán megtorolták.

    Ami Bolykit illeti, abban igazad lehet. Most is megpróbálta tisztába tenni az újságban, de megijedt Ballától és mindent visszavont. Persze, hogy felelős.

   • Kekeckukac said

    Melyik kollégával van annyira jóban, hogy ilyesmivel dicsekedik neki? És hogy lennének kedvenc hallgatói, akiknek ennyire nyíltan mond ilyesmit? Ez nekem új. Én eddig csak jókat hallottam róla. Azt mondják, hogy rendes és a fiúknak is jó jegyeket ad. Mondjuk az többünknek föltünt, hogy megnézi a lányokat, de ajánlatot még senki nem kapott az én ismeretségi körömből.

   • Theologina said

    Naná, hogy jó jegyet ad. Próbálna csak meg rosszat. A teológiára már így is lasszóval fogják a hallgatókat.
    Ne csak a HTK-ban gondolkodj. Ő tanítja a filozófiát a BTK-n is. Azt hallottam, hogy Hanságival nagyon jóban van, biztos az apósa miatt. Az is vadászterülete. De az a konkrét csaj, aki felnyomta őt, aztán megszívta, HTK-s volt.

   • Kekeckukac said

    Hát, bocs, de én továbbra is kételkedem, hogy Pethő több hallgatót is ilyesmire kényszerített volna. Nem tűnik egy macsó típusnak. Órák után is mindig elrohan. Az órái egyébként jók.
    Más egyetemen is előfordul, hogy a tanároknak viszonya van diákokkal. Persze a HTK-n ez még erkölcstelenebb dolog. De arról a konkrét esetről, amit mondasz nem hallottunk.

   • Theologina said

    A kényszer túlzás. Csak visszaél a pozíciójával. Azok a lányk, akik a jobb jegyért aláfexenek, nem ártatlanok. De az egyik csajt molesztálta, és az panaszt tett, a végén őt alázták meg, mert P mindent tagadott. Az hogy órák után elrohan, mit bizonyít? Mondtam én, hogy a tanteremben csinálja? Nem olyan hülye, hogy tanúk előtt űzze.

   • Kekeckukac said

    A vizsgákon ketten-hárman vannak bent egyszerre. Ott nem nagyon van alkalma molesztálni senkit. Órák után elrohan, nem beszél senkivel. Akkor hogyan talál rá a rendelkezésre álló személyre?

    Az viszont komoly, ha tényleg molesztált valakit és nem történt semmi az ügyben. Bár az ilyesmit elég nehéz utólagosan bizonyítani.

    Csodálkozom, mert jó fiúnak tűnik… Kicsit zakkantnak, de veszélytelennek…

   • Bloggerjogász said

    Még hogy Pethő dékánhelyettes úr veszélytelen? Jogi szempontból nézve nem az. A társadalomra nagy veszélyt okozó csalást követett el. 9 éve kapja az egyetemi tanári fizetését. Ez mai szinten több mint évi 5 millió forint. Ha ehhez hozzáadjuk a tanszékvezetői és a dékánhelyettesi meg az ilyen-olyan pótlékait, ez közel a duplája évente. Ezt szorozd be 8-cal. Úgy 70-80 millió forint értékű csalást követett el a társadalom kárára, és követ el máig folyamatosan.

    Ehhez képest az, hogy hallgatólányokat szexuális szolgálatokra vesz rá, már csak ráadás.

   • Kalkulátor said

    Sőt, 9-cel kell beszorozni, 2002-2011. Nem sok híja van a 100 milliónak. Ezért már ő is kaphat 8 évet, mint Zuschlag.

   • Kekeckukac said

    Úgy értem a veszélytelent, hogy nem tűnik molesztáló cukrosbácsinak, ahogy Theologina írja.

   • animus said

    Vegyétek már észre, az is sérti az emberi méltóságotokat, ha csak, úgymond, “udvarol” vizsga közben és nem tépi le az alsóneműtöket!

   • Ágnes asszony said

    Ha Nyilasy kolléga udvarol vizsga közben, az már nemi erőszaknak minősül. Ha ellenben Pethő kolléga udvarol, az egészen más. Egész egyszerűen ellenállhatatlan. Ezt tudom, mert nekem is folyton udvarol. Ilyeneket suttog a fülembe: “Ágika, drága, alig bírom már türtőztetni magam, Neked van a legnagyobb, legszexibb segged az összes kolléganő közül. Ugye megmondod az apósodnak, hogy csempéssze ki a MAB-ból az egyetemi pályázati anyagomat, mielőtt a rendőrség lecsap rá?” Már szóltam is E-nek, hogy intézkedjen.

   • Sanyika + Ágika said

    Köszi Szivi. Remélem apósod gyorsan elintézi, mert már nyomomban vannak a kopók. Ugye, akarod, hogy még sokat legyünk együtt?

 21. prudens said

  Ide juttatta a református egyetemet a sok szennyes gazembetr: Szabó András, Hansági Ágnes a Kulcsr-Szabó klán besegítésével az IMO-s Hermann, Kovács!
  De a koronát BALLA PÉTER MB. REKTOR tette fel!
  Két év alatt berogyasztotta MIND A HÁROM KART!
  Két DI működését betiltották, a jarmadik, a hittudományi a közröhej tárgya a parázna csaló Pethő professzorral!
  GRATULA, PETI, EZT NEM KÖNNYEN CSINÁLJA UTÁNAD SENKI.
  Mered még emlegetni Jézus Krisztust, te rohadt görény?
  És Bölcskei püspök úr, aki elhappolta a fejkvótából és az ÁJK-ból származó jövedelmet?
  És a Zsinat?
  Mossa kezeit?
  Elég mocskos is az!
  Becsaptátok a szerencsétlen hallgatókat, a szülőket, a templomjáró kálvinistákat és a magyar államot!!!

 22. mesüge said

  Micsoda szerencse, hogy nem vagyok református! Ennyi primitív mocsokság, mint a Károlin! Nálunk ilyesmi nem fordulna elő: valaki csak szólna, ha nem erkölcsi, legalább intellektuális alapon!
  Ennyire gagyi: Tepsi DÉKÁN bejelenti, hogy a Károli “történettudományának gerince a harcművészet”?
  Ami alatt azt kell érteni, hogy az idióta Hidán avarkori fegyverzettel ugrál és iszonyú baromságokat beszél!
  Különben is nagyszeráek a történészek: egyik borász, másik zongoraművész.
  A magyar nyelvtudományi tanszéket olyan valaki vezeti (Fóris Ágota), akinek magyar szakból még BA-ja sincs.
  Tepsi pedig összekeveri a terminológiát a bibliafordításokkal!
  Lehet ennél primitívebben gagyi?
  Nem hiszem.
  Csak a szerencsétlen hallgatókat és doktoranduszokat sajnálom, mert ELLOPTÁTOK A PÉNZÜKET ÉS MEGCSALTÁTOK A BIZALMUKAT.
  Ez a “keresztyén erkölcsiség”?
  FÚÚÚJ!

 23. red rat said

  Javasolnám kiterjeszteni az ötletet a bölcskarra, ott a Rézfaszú Bagoly (IMO-s Herman) amúgy sem bír az ösztönkésztetéseivel. Tepsi tanárnő pedig autentikus tanfolyamokat tarthatna a franciázás (harc)művészetéből.
  Jólfizető uraknak egyszemélyeset.
  Ehhez már amúgy is hozzászokott Kulcsr-Szabó akadémikus körül tett felbecsülhetetlen szolgál(tatás)a közben.
  Éljen a Károli LUPANARIA!
  Van ember e karon, aki ért latinul?
  Ha nincs, bár Hidán már rágyúrt a latinra, elárulom a szó magyarul ezt jelenti: BORDÉLYHÁZ.
  Autentikus hely autentikus személyeknek.

  • ohrana said

   Az IMO-s Hermann nevű alvóügynököt felkeltette a CÉG. Ezért most lelép egy szemeszterre a színről. A gyanútlanok úgy tudják, hogy a sabbatical yeart veszi igénybe, de a szovjetorosz szekció tudja, hogy a GAZDA szólította: feladatod van, Rézfaszú, Bagoly pajtás!
   Indul a Csapajev hadművelet: szükség van az arabul jól tudó szakemberekre!
   Márpedig hermann barátunk arabra szakosodott az IMO-n. Nem volt olyan jó, de most mindenkire szükség van!
   Figyeljétek a kairói felvételeket!
   Látjátok ti még a Rézfaszút burnuszban Kairó utcáin!

 24. Bűnözőképző said

  Balla és Tepsi szerda este azt mondták a Kossuth Rádióban, hogy az egyetem szeretné a tanítványaiból kinevelni az oktatógárdát. Ez véletlenül stimmel. Az a diploma, amit ebben a förmedvényben a hallgatók ezek után kapnak, alighanem csak itt lesz használható. De igaz ez tartalmilag is. Mit nevelhetnek azok a tanárok, akik maguk is bűnözők? Bűnözőket. Az első saját nevelésű tanárnemzedék jeles képviselője Mészáros MarciPista, aki már a gimnáziumban is ellenőrzőhamisító volt, itt meg különféle okleveleket szerez csalással és magánokirathamisítással.

  A Károli markáns profilja, amely minden más intézménytől megkülönbözteti, a bűnözőképzés. Iyen képzés sehol az országban máshol nincs, csakis itt. Szabó András, Hansági Ágnes és Pethő Sándor kinevelik a magukhoz hasonló csalókat. Sikeres neveltjük Mészáros MarciPista, a református szellemiség és erkölcsiség tökéletes megtestesítője. Ő mellesleg a jelenlegi rektor, Balla Péter rokona, tehát családilag is saját nevelés.

 25. animus said

  Igen, ez egy jó koncepció. Mindenki azt tanítja jól, amihez ért. Ha most Hidánt nem számítjuk: ő a lóhátról hátrafelé nyilazás szakembere, akkor mi a legnagyobb közös nevező az oktatók közö9tt?
  Ugye, hogy a GÁTLÁSTALAN BŰNELKÖVETÉS.
  Hát ezt csinálkják, és ezt tanítják, autentikusan, nincs is ezzel semmi baj.
  Fagin is ezt tanította Londonban. (Az irodalomtudomány doktorának, Szabó Andrásnak: ez egy zsebtolvaj a Twist Oliverből, aki tudását megosztja az ifjúsággal.
  Te is nyilván megosztod, Andriskám, az úrasztalarablás, a hamistanúzás, a zsarolás tudományát a tanítványaiddal, nem igaz?

 26. red rat said

  Beszereztünk egy leselejtezett lehallgatóberendezést és felszereltük a Mátyás u. 20-ban a tetkószalon plafonjára: így hallgatjuk le, mi történik Szabó és Petrőczi 140 négyzetméteres tuscuzlanumában.
  A hangfelvételek elemzésekor – meg kell mondanunk – megsajnáltuk a Szabót. Nem boldogít bizony Princz 8 milliója, még az OV előző kormányzati ciklusában kiutalt, Szabó által ellopott 2 milliárd se boldogítja ezt a szegény embert.
  A hencidai úrasztalán sem szentelődik meg a tokaszalonna, amit a 7 pettyes 120 kilós génmódosított fedelesszárnyú tálal férjeura elé.
  A legizgalmasabb scifi játékoktól is elfordul szegény.
  Bizony, Andris, közel az idő, amikor egy nagyon kis helyen kell berendezkedned: nem lesz ott se úrasztala, se játékkonzol, bár igaz, hogy a fűzfapoetessza sem lesz ott.
  Erősítsd meg lelked, Andris, közel a vég!

 27. heidelbergi káté said

  Balla, Bölcskei, Szabó András, Hansági Ágnes és bűntársaik mást se csinálnak, mint amit tilt az SZMSZ II. melléklete.
  Református erkölcsiségre vall: lopni, rabolni, mint Szabó, Balla stb., zsarolni, okiratot hamisítani?
  Milyen híre van a magyarországi református egyháznak?
  Olyan rossz, mint ezeknek az erkölcstelen, hitvány belső ellenségeknek.
  Nem féltek a Teremtőtől, Balla, Szabó, Bölcskei?
  Hanságit nem kérdezem, ő csontateista, ezért üldözi feneketlen dühvel a reformátusokat!

 28. cica said

  Aggódom SzABÓ profért. Halálsápadtan, rémült tekintettel járkál, rá se néz az emberekre. Például az én köldökpiercingemre se, pedig ez régebben kifejezetten a kedvence volt. Megkérdeztem tőle, hogy van tanár úr? erre azt mondta, hogy nem válaszol, mert valakik bedrótozták az egész Reviczky utcát és lehallgatnak mindenkit.
  Szerintem ezt meg kéne beszélnie az IMO-s Hermannal, az a szakember, de már el is rohant, tíz másodpercenként megfordult. Ezt a járásmódot eddog csak a gulágkutató intézet vezetőjétől láttam, de azt mondták, az egy régi orosz szokás, neki meg orosz anyja volt.

  • Spyware said

   Szabó András rendkívül labilis idegállapotba került. Miután legbizalmasabb megjegyzései is eljutottak az új vezetés fülébe, attól fél, hogy a falnak is füle van. Még régi bizalmas barátnéjához, Szabó Erikához se mer lemenni a könyvtárba, ahova pedig korábban majdnem minden este lejárt, hogy kiöntse a lelkét. Fél, hogy az is be van poloskázva.

   • ohrana said

    Ennyi pancser összeesküvőt egy rakáson még nem láttam!
    Most, hogy az egyetlen kiképzett szakembert, az IMO-s Hermannt Kairóba küldte a CÉG, a pancserkodás még fokozódik.
    Persze, hogy visszamondják Tepsinek, amiket mond róla a Szabó. Amit Petrőczi gondol, azt gyakorlatilag alig kódolva meg is írja a moslék ún. “könyveiben”, és megosztja a Ráday utcai ismerőseivel.
    Ezektől kuncsorog némi nemi szolgáltatásért, Szabó ugyanis már 100%-osan becsődölt, az úristen Viagrája se segít rajta.
    Legalább az exrendőrt kérdezzétek má meg, még mielőtt duplán drótozzátok be a Reviczky utcát és az egyik hírszerző a másik lihegését hallgatja rajta. Semmi szexualitás, azt itt már csak a hallgatók gyakorolják, egyszerű asztma az oktatói gárda tagjainak részéről!

 29. dark side said

  Szabó Erika valamikor csakugyan szerelmes volt a Szabóba (nehéz ezt agyilag meg ösztönileg megérteni, de így volt, hogy most is, azt nem tudom), mindenesetre nyíltan hangoztatta, hogy Petrőczi nem méltó ehhez a nagy tudású és nagyszerű (más NAGYról nem szólt a fáma) professzorhoz.
  Sazbó Erika dimenziói elérték Petrőcziét, csak ő horizontálisan terjedt, míg Petrőczi vertikálisan is.
  Én Szabó helyében nem bíznék Erikában, hiszen tkp. visszautasította a szerelmi ajánlkozását.
  Márpedig egy megsértett szerelmesnél nincs veszélyesebb ellenség!

  • Dark Love said

   Talán nem visszautasításként élte meg, hanem annak tudta be, hogy Szabó fél Petrőczitől. De Szabó dékánként és pláne utána is szinte minden este beült a könyvtárba hosszú intim beszélgetésekre, kiönteni a lelkét. Szerintem ő úgy vonzódik Erikához, mint egy lelkibeteg a pszichiáteréhez. Én Erikát okos, normális nőnek tartom, és csak remélem, hogy ilyen torzlelkű, jellemhibás emberek nem keltenek benne szerelmet. Inkább sajnálatot. Ezt a kívülálló hajlamos összetéveszteni.

   • dark side said

    Szabó Erika ellen nekem csak esztétikai kifogásaim vannak. túl kövér: de ez a hatalmas testtömeg nyilván nemsokára egészségügyi problémákat is okoz majd neki.
    Hogy a Szabót vigasztalja? Nero császárnak is volt nő, akihez odabújt egy-egy jól sikerült autodafé után, más kérdés, ezek a nők nem voltak hosszú életűek.

   • Dark Love said

    Szerintem így is sokkal esztétikusabb mint a bálnára génmódosított 7 pettyes katicabogár. Petrőczihez képest Erika helyes nő. Jobbat érdemel, mint Szabó.

 30. szegedi kis istván said

  Ha Szabó megjelenik Teremtője előtt: és ez nincs olyan messze, mint ez az istentelen csirkefogó képzeli, népes küldöttség várja. Azoké, akiket LELKILEG MEGGYILKOLT, MEGALÁZOTT, A HALÁLBA KERGETETT.
  A küldöttség élén Király Gyula és Szilágyi Ferenc állnaki.
  Szilágyi Ferencet, a Károli BTK első dékánját, ezt a nagy embert és kivételes szellemet Szabó aljas intrikáival megpuccsolta: HANSÁGI gennyes személyzeti politikájának végrehajtójaként. Szabónak kéjes érzéseket már régóta csak az okoz, ha árthat nála jobb embereknek, de nagyon.
  Petrőczi is kivette a részét Szilágyi neggyilkolásából, telekárálta a Reviczky utcát azzal, hogy “szegény Feri milyen tehetségtelen költő”.
  Amire csak azt tudjuk mondani, hogy Petrőczi viszont azért ír szabadverseket (?), mert a legegyszerűbb versformákhoz sincs kultúrája és fegyelmezettsége.
  SZABÓ, még mindig nincsen félelmére nézni sírod fenekére?
  Pedig elég okod lenne rá.
  Megtudod nemsokára.

  • dark side said

   Jó hír, hogy ha beírjuk a keresőbe Szabót vagy Petrőczit, állandóan a gaztetteik jönnek elő, hol a ….-, hol a ….. blog.
   Szóval hiába tiltotta le drtakácssztárgyvéd a google-nál, a szenny csak előjön.
   Nem kéne esetleg nem bűnözni, Petrőczi, Szabó?
   Tudom, ezt nehéz a te értelmi és erkölcsi szinteden értelmezni, Évi, a fasiszta őrjöngéséről híres retardált Szabóén még kevésbé.
   Na, milyen volt az igehirdetés a Hold utcában, szivikék?
   Volt úrvacsoraosztás is?
   Az baj, mer akkor az Évi itta-falta fel az összes kenyeret és bort.

   • OperatívTiszt said

    A google-nak ehhez semmi köze, ők már ellenőrizték a blogot, és külföldről nincs akadály, csak Magyarországon belül. A blog ellen speciálisan magyar szűrőt alkalmazott a károlis belügyi különítmény: Bátori alias B.G., Kovács Árpád, Nagykállói Szabó Ernő és az IMO-s Hermann. De az információt a 21. században – ahogy miniszterelnökünk Brüsszelben mondta – nem lehet leállítani, korlátozni vagy letiltani. A károlis vezetés gaztettei felszínre kerülnek.

 31. mesüge said

  Szabó jellemének legundorítóbb vonása véresszájú antiszemitizmusa.
  Ahogy uszít tehetséges pályatársak, elsősorban H.I. és K. C. Gy. ellen, az minden határt átlép!
  Gondolkodtunk rajta, hogy feljelentjük: tanú lenne bőven.
  De úgy döntöttünk, megoldjuk a problémát a magunk módján. Eddig mindig sikerült.
  Bezzeg, amikor pénzt remélt a mi révünkön, akkor rögtön nyalógéppé alakult!
  Mikor Princz Gáborból kihízelegte a 8 millió vissza nem térítendő (?) kölcsönt, azt kellett volna látnotok!
  Meg amikor Feldmajer Pétert csókolgatta a rabbiképző és a Károli közti együttműködés megkötésekor, hogyan ugatott arról a “közös sorsról”, ami a reformátusokat és a zsidókat összeköti.
  Szegény Péter alig győzte exkuzálni magát a csóközön után. Azzal védekezett, nem tudta, milyen ordas antiszemita a Szabó, akkor nem lépett volna fel vele.
  Megfizetsz, mocskos gazember Szabó, megfizetsz!

 32. ancilla said

  Már készülnek az istentiszteletre a Hold utcába a hamistanúzó, rabló zsaroló okirathamisító Szabó András meg felesége, Petrőczi, a költő találó szavával a “parázna frájla”.
  OV-hez fognak imádkozni, hogy térítse el fejük felől a rendőrség és ügyész vizsgálat veszedelmét.
  Olyan fölösleges!
  “A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint.” (Róm. 2, 5-6.)
  Még mindig nem rettegsz, Szabó, Petrőczi?

 33. 168óra said

  Itt olvasható a Pethő-cikk a neten és a kommentek:

  http://www.168ora.hu/hozzaszolas/?rand=77517&type=c&id=68870

 34. mesüge said

  Nagy a córesz, báránykáim! Ki az ördög (ha csak az nem?) vinné hozzá a pénzét, hogy ti eltapsoljátok?
  Ha a diplomát olyan nagyon NEM KÓSER PROFESSZOROK írják alá, mint Pethő, a véresszájú antiszemita barom Szabó András, a féleszű Balla vagy a NAGYON SÖTÉT Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes!
  Nagyon rövid idő alatt tönkrementek, de meg is érdemlitek!

 35. réti pipitér said

  Üdvözöljük a “házasság hete” alkalmából a református egyház legpéldamutatóbb házaspárjait:
  Bölcskei Gusztáv főpásztort, akinek házasságon kívüli nemi kapcsolatairól rendőrségi akták tartalmaznak infókat,
  Szabó Andrást, aki saját magával foglalkozik, miközben felesége bunkó Putifárnéként tapenolja a HÖK-ös fiúkat a Perdita utcában,
  Balla mb. rektort, aki Onannak áldoz, így ellensúlyozza felessége családjától begyűjtött sértegetéseket,
  Hansági Ágnes, aki Kulcsár-Szabó akadémikus menyeként köztörvényes bűncselekményeket követ el szeretője, Mészáros Mártonistván PhD-ztatására.
  Éljenek példaképeink, eme református házapárok!!!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: