Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The silent confession of a crook (Pethő hallgatása)

Posted by jhnnsclvn - február 25, 2011

A Károli Református egyetem szélhámosairól és csalóiról többször is írtunk, sőt, egész sorozatot szenteltünk nekik, azonban semmi következménye nem lett a lebukásuknak. Ez sehol máshol a világon nem fordulhatna elő. Bárhol másutt szégyenükben el kellene bujdokolniuk, más pályát választaniuk, ha cselekedeteik következményeit börtönbüntetés nélkül egyáltalán megúsznák. A csalás nem marad következmények nélkül, a hírnevükbe, karierjükbe kerül, mint ezt a német miniszter, zu Guttenberg esete mutatja.

A károlis csalók azonban korántsem egyformák. Míg Szabó és Mészáros püspöki rokonságát használta ki az előrehaladásra, és minden fantázia nélkül, erőből, szervezett cinkosok támogatásával látszatmunkákra szerezték meg vagy próbálták megszerezni a fokozatokat, Pethő csalása szofisztikáltabb. Pethő püspökrokonok nélkül, fantáziadús egyéni szélhámos-teljesítmánnyel jutott el a professzori címig. Egyedül Pethő emlékeztet Thomas Mann regényének szélhámoshősére, „Felix Krull”-ra, ahogy a németek nevezik az ő Guttenbergüket  („Bekenntnisse eines Hochstaplers”, klasszikusnak számító filmfeldolgozása 1957-ben, Kurt Hoffmann rendezésében, Horst Buchholz-cal a főszerepben). Pethő is, mint Felix Krull, protekció és erőszak nélkül tört magának utat a társadalmi elitbe. Fegyvere a nyelve és behízelgő beszéde, amellyel férfiakat és nőket is az ujja köré csavart. Bonyolult, tudálékos mondatszerkesztésével olyan tudományos szintet sugall, amellyel nem rendelkezik; futólag felszedett félismereteivel tesz felületes hallgatókra tudós benyomást. Az a mód, amellyel megköltött önképét eladta, azonban kvázi művészi teljesítmény, szemben a bunkó Mészáros és a tahó Szabó közönséges, primitív csalásaival. – A szerk.


Szerző: Prudens

Szélhámos a német kormányban

Németországban egyre dagad a botrány egy doktori disszertáció körül. A német kormány honvédelmi minisztere, zu Guttenberg doktori disszertációjáról kiderült, hogy a szövegben hosszabb részleteket vett át mások munkáiból, szakértői jelentésekből, azok szerzőinek feltüntetése nélkül. A disszertáció megjelent könyv formájában, s a figyelmes jogász szakemberek leleplezték a csalást. A miniszter vizsgálatot kért maga ellen és bejelentette, hogy annak lezárásáig nem viseli doktori címét.

2011 február 23-án zu Guttenberget 30 percig kérdezgette a német parlament. A miniszter nem tagadta az átvételeket, arra hivatkozott, hogy egyszerre akart megfelelni többféle feladatnak: tudományos munkát akart folytatni, miniszteri feladatainak is meg akart felelni, s derék családapaként akarta nevelni a gyermekeit. Bocsánatot kérta néptől, a választóktól, de a légkör a parlamentben nem enyhült meg.

A képviselők hazugnak (Lügner) nevezték a minisztert. Az ellenzék frakcióvezetője követelte Merkel kancellártól a miniszter azonnali leváltását, s ezt kiáltotta: „Mégsem bízhatjuk rá a hadseregünket egy Felix Krullra!” (Szabó András akadémiai doktornak és a többi károlis irodalomtudósnak elárulom, hogy így hívják Thomas Mann Egy szélhámos vallomásai című regényének hősét.)

A bayreuthi egyetem ugyanazon a napon bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszavonja zu Guttenberg báró doktori címét, mivel azt megtévesztéssel szerezte. Egy 80 milliós ország már napok óta a „doktori botrány”-tól hangos. Professzorok nyilatkoznak arról, hogy az ő doktori iskolájukban ilyesmi nem fordulhatott volna elő, de az utca embere is véleményt formál, s felveti a HITELESSÉG kérdését. Mennyire lehet bízni egy olyan emberben, aki képes mások teljesítményére alapozva doktori címet szerezni?

Megnyugtathatjuk német barátainkat, ami náluk olyan rendkívüli esemény, hogy egy miniszter veszíti el a tárcáját miatta, az nálunk a Károli Gáspár Református Egyetemen a mindennapi gyakorlat része.

Mészáros Márton (vagy István?) ugyanazzal a 24 oldalas disszertációval, melynek felét Korner Veronika írta, már kétszer próbálkozott PhD fokozatot szerezni. Elsőként a Károlin a szavazatok 100 %-ával „summa cum laude” minősítéssel sikerült is neki. Csak a MAB akadályozta ezt meg egy tárgyszerű vizsgálat után meghozott elvszerű döntésével. Mészáros Márton (vagy István?) pár hónappal azután, hogy a MAB megfosztotta csalással szerzett doktori címétől, ugyanazzal a disszertációval, de más keresztnéven próbálkozott fokozatszerzéssel a szegedi egyetemen. Témavezetője, Hansági Ágnes, aki közben állást is kapott a szegedi egyetemen, erőteljesen lobbizott Mészáros érdekében apósa, Kulcsár-Szabó Ernő támogatásával.

Mészáros lelepleződött, de a Károli továbbra is alkalmazza őt a BTK-n. A hazug szélhámos továbbra is oktatja (vajon mire is?) az ifjúságot.

A Károli Hittudományi Karán oktat, tölt be tanszékvezetőiés dékánhelyettesi pozíciót az a Pethő Sándor, akiről bebizonyosodott, hogy egyetemi tanári címét csalással szerezte. Nem létező külföldi folyóiratokban meg nem jelent tanulmányokkal turbózta fel szakmai teljesítményét.

Pethő lelepleződött, de továbbra is a helyén marad, de továbbra is oktatja (vajon mire is?) a jövendő lelkészeket.

Mindez világosan bizonyítja, hogy a Károli „keresztyén szellemisége” milyen távol áll a német közvélemény jogérzékétől.

Prudens

51 hozzászólás to “The silent confession of a crook (Pethő hallgatása)”

 1. ancilla said

  Megírjuk északrajna-vesztfáliai testvéreinknek, hogy milyen csalásokat támogat az a Károli, amelyet ők olyan nagylelkűen támogatnak. Felnyitjuk német testvéreink szemét: CSALÓ GAZEMBEREKET TÁMOGATNAK Balla, Szabó András, Hansági Ágnes, Mészáros Márton, Pethő Sándor személyében.

 2. professore said

  A Károli vezetőségének végletes ostobaságát és primitív cinizmusát jelzi, hogy azt hiszik, ha nem nyilatkoznak, nem foglalnak állást, nem történik semmi. Az emberek úgyis “elfelejtik” Mészáros Márton/István kétszeres dicstelen nekifutását a PhD címért, Kun Miklós 400 000 forintos havi apanázsát Papvcsáktól, a zuglói polgármestertől, Pethő okirathamisítását, Szabó András primitív disszertációját, s a Kulcsár-Szabó siserahad botrányos fosztogatását a “keresztyén szellemiségű” egyetemen.
  De aki – magából kiindulva – az emberek butaságára, közönyére épít, az rosszul számít.
  Mert vannak, akiket felháborít, hogy a Károli BECSTELEN ÜZLETEKET BONYOLÍT a ráfjuk bízott FIATALOK KÁRÁRA.
  Biztatjuk a kárvallott diákokat, doktoranduszokat, PERELJENEK, FORDULJANAK AZ OMBUDSMANhoz.
  Mi a magunk részéről nemzetközi kapcsolatainkat felhasználva NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS FÓRUMOKON FOGJUK ISMERTETNI A KÁROLIS BOTRÁNYOKAT.

 3. Guttenberg-Galaxis said

  A Guttenberg eset hatására a google két mérnöke, Amit Singhal ésd Matt Cutts új keresési algoritmus kidolgozásába fogtak. Mivel a google nem a minőségi eredményeket dobja ki először, hanem azokat, amikre a leggyakrabban kattintanak, az olcsó bértollnokok által készített tartalom-farmok tolulnak fel először. Ilyenekből próbált meg báró von und zu Guttenberg gyorsan egy doktori disszertációüt összesuszterolni. De lebukott. Mindazonáltal lényegesen több munkát fektetett bele, mint Mészáros vagy Szabó András, mert az ő sz9vege nem 20 és nem 44 oldal volt, hanem 400, de több mint a fele plágium. Az új algoritmus meg fogja változtatni a keresési eredmények rangsorát, úgy, hogy az az összeredmény mintegy 12 %-át érinti – írja a két mérnök a cég blogjában.

 4. Bayreuth said

  A bayreuthi egyetem visszavonta a német hadügyminiszter doktori fokozatát, mert a 400 oldalból 280 plágiumgyanús volt. Nos, maradt még mindig 120 oldal saját szerzemény. Ez jóval több, mint Szabó András összesen 44 oldalas – nem PhD-ja, hanem – MTA doktori értekezése, és Mészáros 20 oldala, aminek a felét Korner Veronika írta. Mégis visszavonták a címet.

  Guttenberg elismerte, hogy tudósi teljesítménynek a saját 120 oldal kevés, ezért megmarad a jövőben csak politikusnak, nem pályázik tudományos babérokra.

  Ezzel szemben Mészáros a nem önállóen írt 20 oldalával, Szabó a 44 oldalasnagydoktorijával, és Pethő, aki nem írt semmit, csak címeket nemlétező tanulmányaihoz, nemcsakhogy tudományos babérokra pályáznak, hanem a tudományból élnek, ez a fő foglalkozásuk.

 5. Anthony said

  Az USÁ-ban a tudományos kutatás 3 fő lépésből áll: 1. fontos, eddig még megválaszolatlan kérdések behatárolása (pl. Szenczi Molnár nem ilyen, ez normális országban akkor sem lehetne még PhD tárgya sem, ha színvonalasan meg lenne írva, egyszerűen a tárgy jelentéktelensége miatt), 2. az adatgyűjtés- és elemzés módszereinek szisztematikus alkalmazása, 3. a fenti két lépés leírása egyszerű és világos nyelven (pl. a Kulcsár-Szabó család összes tagját kivágnák egy amerikai egyetemen, mert zavaros halandzsa-nyelv csak zavaros, kiforratlan gondolatokat közvetíthet). Guttenberg 400 oldalból 280-at készen talált, 120 oldalt maga írt. Mészáros 20 oldalából 10-et Korner Veronika írt, a bevezetőt csak azért nem azonosítja be lopottként a keresőgép, mert németről fordították (hogy ki? csak azt tudjuk, hogy ki nem: Mészáros, mert nem tud németül). A két rész nem függ össze. Ergo: Mészáros a tudományos kutatás egyetlen lépését sem tette meg. Pethő már a megírásig se jutott el, csak címeket tett fel a publikációs listájára.
  Az USÁ-ban nem fordulhatna elő a Guttenberg-eset.
  A Mészáros-, Szabó-, és Pethő-eset Európában sem fordulhatna elő, még Burundiban sem, csak Magyarországon, és ott is csak a Károlin.

  SZABÓ, MÉSZÁROS ÉS PETHŐ MÉG MINDIG EGYETEMEN OKTATHATNAK!

  • Szegedi doktorandusz said

   Azt mondják,akik január 13-án optt voltak az avatón, hogy az egyik tanári férfi WC-ben Fried István és Pál József átadta Mészárosnak is a doktori oklevelet, de annyira titokban, hogy még az ajtót is bezárták. Kívülről úgy nézett ki, mintha egyszerre végeznék benn a dolgukat.

   • Homo-homo said

    Teljesen világos a szitu, Fried tanár úr behajtotta a jutalmát. Csak Pál József szerepét nem értem ebben a “dologvégzésben”. Talán ő tartotta a gyertyát? Vagy a diplomát mindaddig, míg MarciPista ki nem egyenlíti a számlát?

  • vidéki oktató said

   Mi nem vagyunk amerikaiak, csak egy egyszerű magyar vidéki egyetem, de a DI-k ott tisztességesen működnek. Állandó szakmai ellenőrzés biztosítja a színvonalat. És nálunk nem lehet mondvacsinált témákkal dokgorálni, csak tudományosan releváns kutatásokkal.
   Tehát azt, amit leírtál, mi is megköveteljük a hallgatóktól. Ha nem így áll össze egy disszertáció, akkor nem mehet védésre.
   A témavezetők pedig – részben a belső állományból származó, részben pedig kitűnő meghívott szakemberek – igazolást adnak arról, hogy a hallgató két évig rendszeresen konzultált vele, meghallgatta és megfogadta tanácsait.

   • Anthony said

    Pontosan a lényeget érintetted a témavezetés komolyságával. Nálunk a témavezető a felelős, hogy csalás ne történhessen. Angol és amerikai egyetemeken a “tenure-track-system” biztosítja, hogy az egyetemi oktatók a szerepükbe fokozatosan “belenőhessenek”, és fokozatosan bővüljön a rájuk bízott doktoranduszok száma. Olyan eset, hogy pl. Hansági egy tucat hallgatót már a doktori iskola elvégzése után (!) után egyszerűen lenyúlhasson, nem fordulhat elő. Mészáros esetében pl. másfél év leforgása alatt 4 különböző témavezető neve merült fel. Ki hiszi el, hogy fél évvel korábban Szabó András volt még a témavezető, aki a témavezetést a védés előtt pár nappal Hima Gabriellától lopta, majd fél évvel később Fried István, majd újabb pár nap múlva Hansági? De olyan disszertáció sincs, ami nem valamilyen behatárolt kutatási területeről szól, hanem az elje kicsit Lutherről, a vége kicsit Ravasz Lászlóról, és az egészet borítsuk le a kálvinistákat az evangélikusokkal egybemosó protestantizmussal. A medialitás meg a szélhámosság teteje, mert ilyen alapon mindent az égvilágon egybe lehet gereblyézni: nincs médiumot nélkülöző üzenet, minden mediális, az emberi hangtól a kőbe vésett rovásírásig és az egyiptomi papirusztekercseken látható hieroglifákig. Mészáros ún. disszertációja egy nagy semmi, jóval kevesebb, mint Guttenberg önállóan megírt 120 oldala. Csak hát ott 400-at vártak el, így 280-at találnia kellett hozzá, mert sietett. Ezért ott is a témavezető a felelős.

   • doktorvater said

    Igen, a témavezető a kulcsszereplő. Az ÉS-ben nem olyan régen valaki szóvátette, hogy a magyar doktoranduszok esetében sokszor az illető munkahelyi főnöke iratja be magát témavezetőnek, pedig valójában egy másik, pl. külföldi kolléga nyújtotta a pénzbeli segítséget.
    A MAB olyan komolyan vette ezt a glosszát, hogy Bazsa György MAB- elnök)és László János (ODT-elnök) válaszoltak rá. Azt írták, hogy a MAB szabályzata nem várja el a témavezető és a jelölt közös publikációját, valamint az erre vonatkozó konvenciók is különböznek a kísérletes tudományok és a bölcsésztudományok esetében.
    Bazsa és László János az egyetem felelősségi körébe utasította a felvetést, mondván, hogy a helyi EDHT-k tudják a legjobban, ki a tényleges témavezető és milyen munkát végzett.
    A Károlin az IDI-s csalást azt tette lehetővé, hogy az EDHT gyakorlatilag a csalókból állt össze, Balla Péter mb. rektor pedig támogatta a csalást. Pethő Sándor, az országosan ismert okirathamisító pedig morálisan (!!!)is támogatta a csalást.
    A témavezető kompetenciáját azonban a doktori adatbázis alapján is meg lehet ítélni. Ha azt látjuk, hogy Szabó András a témavezetője egy Hermann Hesséről szóló disszertációnak: ez azonnal CSALÁSKÉNT LEPLEZHETŐ LE.
    Szabó ugyanis latin-magyar szakos, kifejezetten műveletlen. Német nyelvtudásáról pedig csak borzongva tudnak beszámolni azok, akik hallották az ELTÉ-n habilitációs makogását németül. (A habilitációt magát az a H. I. intézte el Szabónak, akit azóta “komcsi félzsidónak” szokott nevezni.)
    Petrőczi OROSZ témából (Balassi orosz fordításai) vállalt témavezetést. Orosz tudásáról csak annyit, hogy mint Áfonyahegyi…förmedvényében Petrőczi leírja, nem tud petrezselymet kérni az orosz zöldségestől. Ez azért megrázó, hogy azt ne mondjuk, potrjaszajuscsij, ha arra gondolunk, hogy Petrőcziék rendszeresen járnak a Petruska (oroszul: petrezselyem) nevű kifőzdébe.
    Hansági 12 témavezetése már csak az ő végtelen prolibunkó pofátlanságát bizonyítja.
    Nehéz is lenne neki tudásához illő témákat találni.
    HANSÁGI ugyanis TÖKÉLETESEN TUDATLAN.

   • doktorvater said

    Elnézést, egy freudi elszólás került bele a kommentembe. A témavezető természetesen nem “pénzbeli segítséget” nyújt a doktorandusznak, hanem tényleges segítséget. Erre a mentori szerepre utal az illető személy német megnevezése: Doktorvater, ha férfi, Doktormutter, ha nő. Ezt az önzetlen segítséget a doktori iskolák különbözőképpen dotálják, ahol én dolgozom, ott az ember NEM KAP ÉRTE PÉNZT.
    Az elszólást az okozta, hogy az járt az eszemben, a károlis tudatlan és mohó úgynevezett oktatóinak fő motivációja a PÉNZ.
    A Károlin note bene FIZETNEK A TÉMAVEZETŐKNEK, SOKAT FIZETNEK.
    Ezért a SOK PÉNZÉRT támogat a tudatlan Hansági 12 embert.
    Ezért a pénzért csaltak Szabó, Petrőczi, Hansági és Balla.

   • heidelbergi káté said

    A Heidelbergi Káté első kiadását – a fordító sajátkezű dedikációjával – adjuk oda annak a kommentelőnek, aki fel tud mutatni egy olyan Hansági Ágnes által írt szöveget, amelyből kiderül, hogy Hansági – Mészáros témavezetője – írt VALAMIT, bármit, aminek köze van A MAGYAR VAGY EGYETEMES PROTESTANTIZMUSHOZ.

   • Quasimodo said

    És Hansági megkapja ezen kívül Petrőczi Évával együtt a megosztott Quasimodo-díjat (Petrőczi egyszer már kapott ilyet), ha dokumentálni, tudja, hogy idestova négy és fél évtizede tartó élete alatt írt valami értelmeset és érdemlegeset, ami nem halandzsa. Mert az általunk ismert szövegeiben csak illokál és perlokál meg permutál, és teljesen mindegy hogy Jókait vagy Márait teszi meg címnek, ezek a sületlenségek úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másikra.

   • ancilla said

    Fantasztikus teljesítmény a Quasimodo díj mind Petrőczi, mind Hansági szempontjából. A kettőt közös idiotizmusa, nárcizmusa köti össze.

  • KSZEworkshop said

   Leonardo da Vinci szerint a tudomány non plus ultrája a tömörség, egyszerőség, világosság. Anthony is azt mondja, hogy a tudományos munka feladata a körülhatárolás és adatgyűjtés eredméyneit egyszerűen és világosan leírni. Püspök urunk is valami hasonlót fogalmaz meg, amikor dicséri az Institutio új fordításának egyszerű, világos stílusát: “„ Nem jó az embernek úgy átrágnia magát egy bonyolult körmondaton, hogy mire a végére ér, elfelejti az elejét..” http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=24835%3Ainstitutio&catid=101%3Akozlemenyekhirek&Itemid=269&lang=hu
   Akkor mi a fenét keres Kulcsár-Szabó Ernő és köre a tudományban, akiknek még soha egy világos magyar mondatuk, ergo, soha egy világos gondolatuk nem volt?

   • ancilla said

    Püspök urunk rövid távú memóriáját nagyon kikezdte a mértéktelen alkoholizálás. Egy normális, épeszű ember képes egy mondat (akár hosszú, bonyolult mondat) elejét megtartani az agyában, míg el nem olvassa a végét.

   • tudományos kutató said

    A mi nevünkben ne hálálkodjon Bölcskei a könnyű fordításért!
    Mi, tudományos kutatók kitűnő mentális állapotban vagyunk és különb kognitív teljesítményekre is képesek, mint egy bonyolult mondat megértése.

 6. HÖKöscsalók said

  Sokszor olvatuk már ezen a blogon, hogy a HÖK-öt Szabó András, Hansági, Koncz Judit a szavazásokra manipulálta. Megrendelte a szavazatokat, és nagy összegeket fizetett a HÖK vezéreinek. Csak rá kell nézni László Márton kocsijára. Amikor Szénási Károlyba, aki szavazott a BTK kari tanácsán, az ÁJK kari tanácsán és a Szenátusban is, már nem fért több pénz, akkor a húgát, Szénási Esztert jutalmazták. Vagy pl. Szabó Andrea esete, aki HÖK-vezetőségi tagként lenyúlta az IDI utolsó ösztöndíját is, az arra érdemesebbek elől, akik hiába fellebbeztek, mert Szabó, Koncz Judit, László Márton, Cziczka Katalin érdemi vizsgálat nélkül a HÖK-ösnek ítélték a pénzt. Ez eleve összeférhetetlen, korrupt dolog volt. Amikor pedig már nem bírtak maguknak feltűnés nélkül pénzt utalni, akkor gyanútlen hallgatók nevével manipuláltak. Milliós összegeket utaltak át mások nevére, de a saját számlájukra.

  • cica said

   Tudtam, hogy a Cziczka nyakig sáros!!!
   Úgy benyalta magát annál a görény, rossz szagú Szabónál.
   Most megszívod, macsek!

   • Macskacziczka said

    Én már fölmarkoltam a 3 évi ösztöndíjat, amit Szabó András ítélt meg nekem, és vissza nem adom. Doktorit szerencsére nem kell írnom, mert Mészáros MarciPista zseniálisan kinyírta a doktori iskolát, és megoldotta mindnyájunk gondját. Így élvezhetem az életet és a pénzt – minden kötelezettség nélkül. De azért ismerd el, hogy jobb vagyok, mint Korner Veronika, aki ahogy megkapta a pénzt, elhúzott vele Amerikába, és ott valami Business Schoolba ruházott be. Én legalább itthon költöttem el, hazafiasan, nem adtam az amcsiknak egy centet sem.

   • SarkiVurka said

    Na ne má hogy én nem csináltam semmit azér a kis lóvéért. Hát ki írta Mészáros disszertációját Ravasz Lászlóról? Én. Arról nem tehetek hogy a kis seggfej nem bírta folytatni, és Lutherról hablatyolt valamit a bevezetőben, összekeverve Kálvinnal, meg a nemzeteket és az évszázadokat is, és még így se bírt eleget írni.

    Én megdolgoztam a pénzért, és azt eszembe sincs a KDB-nak adni, inkább a Chase-ben tartom. Vissza pedig nem adom. Szeretnétek, mi, kis lúzerek? Ha-ha-ha

 7. Imposztorok said

  A Hökösök lebukásán egyáltalán nem csodálkozom. László Márton bandája válogatott gazemberekből állt. Aki nem volt az, azt kinyomták maguk közül. Hansági vezényelte a kari tanácsi szavazásokat. Meg se vitatták a megszavazandó kérdéseket, a pályázókat nem is ismerték, de a 15 hökös mindig tudta, hova kell tenni az x-et. Mindig egyformán szavaztak, és mindig úgy, ahogy Szabó, hansági és Koncz.

 8. Börtönválogatott said

  Pethő, Mészáros, Szabó, Hansági milyen hallgatókat tudna nevelni? Csak olyanokat, amilyenek ők maguk. Amíg ezeket nem vágják ki a református egyetemről, addig nem lesz megtisztulás. Ezek a hétpróbás csalók a Károli rákfenéi.

 9. Zsoldosok said

  A HÖK a károliscsalók zsoldjában állt. A zsoldosok tábornoka Hansági Ágnes volt. Nem akarom a hökös sikkasztókat mentegetni, de azt csinálták, amire Hanságitól parancsot kaptak. Hansági írta alá a fiktív utalásokat is, álnéven persze.

  • Zsoldosok said

   Talán Hansági zsoldosainak lebukásával függ össze, hogy a Magyar Irodalmi Intézet bemutatkozó filmjét eltávolították:

   http://www.kre.hu/btk/index.php/bemutatkozo-filmuenk.html

   Azt amerlyik Korner Veronika kövér telepofa vicsorításával indult, tele volt Mészárossal, Hermannal, a Kulcsár-Szabó családdal és kedvenceikkel. Mintha más nem is járna magyar szakra, csak Hansági agyondotált, agyonfizetett bandája. Úgy látszik, nem akarták, hogy felismerjék a sikkasztókat arcról is. Pl. Korner Veronikát, aki fogta a Hanságitól kapott doktori ösztöndíjat és elhúzott a milliókkal Amerikába, ott elkölteni.

  • animus said

   Szivikéim, ti nem hallottatok még az emberi autonómiáról? A hallgató azt teszi, amit a Hansági mint tanár mond neki? Kik ezek? Agyműtött bunkók viselkednek csak így.

  • Tepsi said

   Tepsi próbálja elvitetni a hallgatókkal a balhét. Mintha a HÖK-ös sikkaszutásokért csakis a hallgatók felelnének. Aztán ki adta oda nekik a milliókat? Nem a mindenkori dékán? Tudjuk, ez nem Tepsi idejében volt. De akkor miért nem függeszti már fel a két bűnözőt, Szabó Andrást és Kulcsár-Szabó Ágnest? Ők vették meg a hallgatók szavazatait.

   • Labanc said

    Tepsi becsületéért egy lyukas garast se tennék le, mert fedezi Hanságit és Mészárost. De a helyettesei becsületeseknek látszanak. Kérdés, mit tehetnek Sepsivel szemben. Meg ott van az előző banda beépített embere, a Gállaci. Annak a szeme se áll jól. Szerintem az benne volt mindenben, és Hansági bizalmasa ma is.

  • Spy said

   Mi sem ingyen töltöttük az estéket a Szbó Ervin könyvtár ablakában, hogy onnan figyeljük Nyilasy tanár urat, és kapjuk lencsevégre, ha flörtölni próbál. Kifejezett pornóképet nem sikerült csinálnunk, de azt a felvételt, amin a tanár úr látható M. Bernadettel, jó pénzért adtuk el Hansági tanárnőnek. Hansági tanárnő mondta is, hogy válasszunk ki feltűnés nélkül valakit, akinek a nevére elküldi a pénzt, de egyikünk számlaszámát adjuk meg egy mit sem sejtő csoporttársunk nevével, hogy ne legyen feltűnő az üzlet. Vagyis a listán XY, egy mit sem sejtő csoporttárs neve szerepelt mint kedvezményezett, de az egyik zsoldos számlaszámára lett valójában elküldve a pénz.

   • Mercenary said

    B…. É… tanárnőt is figyelnünk kellett. Hansági tanárnő szerint a regényírás csak ürügy volt, valójában azért járt be esténként, hogy találkozzon Ny…. tanár úrral. Mondta is Hansági tanárnő, hogy ahelyett hogy a gyerekére vigyázna otthon, különben is örüljön, hogy van neki, Ny… tanár úrral enyeleg itt, amikor már senki sincs a tanszéken, csak ők ketten.

 10. Tiszai said

  A Szegedi Egyetem csakis Szegedi Kollégának és a Ravasz László Baráti Kör szegedi tagjainak köszönhetik, hogy most nem ülnek a szégyenpadon, mint a bayreuthi egyetem. Ahelyett hogy Klukovics hajtóvadászatot rendezne Szegedi Kolléga után, inkább csókoljon neki kezet, hogy megmentette a titkár urat és az egész egyetemet akkora blamázstól, amit az ellenőrzőhamisító, Kecskemétről kicsapott, Gödöllőn megbukott, nyelvvizsgát és PhD-t Hanságival összecsalt Mészáros MarciPista felvállalása jelentett volna. Nehéz lenne Mészáros fokozatát utólag kimagyarázni, mondjuk az ügyészségen vagy a vádlottak padján.

 11. professore said

  A Károli egy szempontból felülmúlhatatlan: ott vannak a magyar felsőoktatás NAGY NEVETTETŐI!
  Már az a video, amit most, írjátok, levettek a honlapról a sok rosszarcú, bűnöző külsejű oktatóval (Hansági Ágnes, Mészáros, Hermann) meg az undorító csókosaikkal…
  De hát ők vonzódnak egymáshoz Similes simile gaudet alapon.
  Aztán itt van Petrőczi professzorasszony, akinek Áfonyahegyi.. című ordenáré locsogásától fetreng nálunk az egész tanszék.
  Nemcsak azon, hogy ez a némber a legkínosabb családi titkokat is a világ elé tárja a hencidai úrasztala ellopásától kezdve addig, hogy ő meg sampont lopott Heidelbergben.
  A csúcsa a könyvnek az volt, hogy némelyek azt gondolják róla, Petrőcziről, hogy “a nagy professzor kis felesége”.
  Kis feleségnek mondja magát ez a 120 kilós némber, s “nagy professzornak” azt a férjet, akinek nagydoktori disszertációját vicclap helyett olvassák az irodalomtudományi tanszékeken.

 12. Matura said

  Az osztrák gimnazistáknak a 2014-ben érvénybe lépő új érettségi követelmények értelmében egy minimum 25 oldalas “előtudományos” munkát kell írniuk az oktatási minisztérium facebookján közreadandó témák közül. Ebbe a 25 oldalba nem számít bele az előszó, a tartalomjegyzék és az irodalomjegyzék, a forrűások és idézetek lelőhelyeinek megadása, nem is beszélve a függelékről és a képi illusztrációkról, amikkel Mészárosm kitöltötte az ún. PhD-ját (nettó 60.000 karakter). Ezen az érettségin nemcsak Mészáros hasalna el, hanem Szabó András is, akinek akadémiai doktorija összesen egy előszóból áll, ami von Haus aus nem számít be az érdemi 25 oldalba. Nem is beszélve Pethőről, aki a szöveg írásáig el sem jutott, csak blickfangos címekig, igaz, ezeket különböző nyelveken lopkodta össze.

 13. prudens said

  Amivel bebizonyíttatott, hogy Szabó András, Hansági Ágnes, valamint Mészáros Mártonistván nem éri el egy közönséges osztrák maturandus szellemi színvonalát.
  Gratulálunk a Károli Református (?) Egyetem fantasztikus kognitív teljesítményéhez (Hansági Ágnes szavajárása)!

 14. Judge said

  Balla Péter talán már össze sem tudja számolni, hány büntetőeljárás folyik az intézménye oktatói és hallgatói ellen. A HÖKösök sikkasztásában az akkori kari vezetések is benne voltak.

  • Anthony said

   Nézem itt Bayreuthban a helyi tv-t. Ottfried Fischer kabaréjának is Guttenberg doktori értekezése a témája. Ha 120 önállóan írt oldal itt ekkora botrány, akkor hogy lehet, hogy Magyarországon Mészárosnak két egyetem is majdnem odaadta a fokozatot a nagy semmire? Szabónak 44 oldal locsogásra a feleségéről meg az autóstérképről a nagydoktorit, Pethőnek meg puszta címekre a professzori kinevezést?

   • ancilla said

    Azért, barátom, mert a német egy nagy kultúrnemzet, mi meg egy koszos balkáni csürhe vagyunk.
    A németek adták az emberiségnek Luthert, Kantot és Hegelt, mi pedig Szabó Andrást, Petrőczi Évát és Bölcskei Gusztávot.
    Ezt érdemeljük.

 15. SpiceBoy said

  A HÖK az ösztöndíjakat is elcsalta a hallgatóktól. Volt, hogy jeles átlagra nem kaptunk semmit, ők meg 2-3-as átlagokra fizettek maguknak, mert fölvettek vagy 50 kreditet, és azt mondták, hogy csak annyi kredittől jár. Aztán meg valakinek fizettek kitűnő átlagra 8.000 Ft-ot, és egy évvel később, amikor a HÖK-ös vezetőségi tag, Szabó Andi valahogy kialkudott magának egy jelest a tanároknál, magának a tízszeresét ítélte meg.

 16. Korrupció said

  A HÖKösök korruptsága hajmetresztő volt. Mindent meg mertek csinálni. Annyira pofátlanok voltak, hogy ezt magultól nem tettáék volna. Megcsinálták pl. hogy elmaradt ösztöndíj címén 2-3 millió forintot utaltak ki különböző hallgatóknak, majd felszúlították őket, hogy téves utalás történtm, fizessék vissza. A milliókat ők zsebelték be, a kifizetési listát utólag nem javították ki, azokon mások neve szerepel alibiből. Vajon ki biztatta őket erre? A hamis néven számlát rendszeresen kiállító Kulcsár-Szabó Ágnes az első tippem.

 17. réti pipitér said

  Miért itt rinyáltok? Tegyetek bejelentést az oktatási ombudsmannál!
  Írjatok Hoffman Rózsának!
  Miért tűritek ezt?

 18. réti pipitér said

  Gratulálok! Végre egy normális lépés!
  Remélem, a nyomozás szálai elvezetnek az igazi bűnösökhoz, a fiatalokat aljasul korrumpáló és manipuláló Szabó Andráshoz és Hansági Ágneshez!

  • Rector said

   El kell hogy vezessen, mert a korrupció mindig hatalommal való visszaélés is. Csak az tud korrumpálni, aki rendelkezik a hatalommal és a pénzzel. A Duplaszabó banda juttatta el a HÖK-nek a pénzt a Kari Tanácsban nyújtott különleges szolgálataikért, és valamelyiknek alá kelltt írnia a kiutalásokat. Több számla van a birtokunkban, amelyeket Kulcsár-Szabó Ágnes az álnevén írt alá. Feltehető, hogy átutalásoknál sem csak a hivatalos nevét használta. Nem lehet, hogy csak a korrumpált hallgatókat vonják felelősségre, a korrupció igazi bűnöseire, a korrumpálókra is le kell sújtania a törvénynek.

 19. animus said

  Nagy büszkeség lehet a Károlira nézve, hogy ma az országgyűlésen megemlítették az intézmény tanárának és intézetvezetőjének, Kun Miklósnak, valamint nagyapjának, Kun Bélának a nevét is. Az LMP-s Schiffer Papcsák zuglói országgyűlés korrupciógyanús kifizetései között említették Kun Miklós, a Károli Kremlinológia és Gulágkutató Intézetének vezetője havi 400 ezres honorálását. Balczó Zoltán, a Jobbik frakcióvezetője pedig szégyenként említette meg, hogy még mindig vannak utcák az országban, amelyek olyan kommunista gonosztevők nevét viselik, mint Kun Béla.
  Tudják a jobbikosok, hogy Balla Péter (Hegedűs-vő és Hegedűs-sógor) rektorsága idején Kun Miklós, a felesége meg a haverjaik RENGETEG PÉNZT KAPNAK A REFORMÁTUS EGYETEMTŐL????????
  Kun Miklós, akinek a nevét Schiffer a Fidesz holdudvarához tartozóként említette meg, még 1979-ben is azért ostromolta Kádár Jánost, hogy nevezzék el a Klinikák metromegállót nagyapjáról, Kun Béláról.
  Nincs itt valami káosz a keresztyén erkölcsben, fiúk, lányok?
  Ki is a református?
  Nektek Kun Béla unokája református???
  Aljas hülyék vagytok!

  • Korrupció said

   Mészáros kétszeres PhD-csalására, Szabó szívességcserébe vásárolt MTA doktori fokozatára, Pethő hamisított pályázati anyagára, a HÖK által elsikkasztott milliókra és a Kun-Papcsák ügyre tekintettel bízvást ki lehet jelenteni, hogy a Károli nem egyetem, hanem egy korrupt bűntanya, amely csak a becsületes protestáns oktatókat nyomja ki, hogy helyet csináljon a bűnözőknek és rokonaiknak meg üzletfeleiknek.

   A Károlinak nem volna szabad egy vasat sem juttatni állami pénzből, mert Balla Péter a hűtlen kezelés országos bajnoka – több bűncselekményét nem is említve.

   Az ilyen zsiványfészket földig kell rombolni, fölszántani és sóval behinteni a helyét.

   A református egyháznak szüksége van egy egyetemre, de nem erre, hanem egy újra, ami tiszta erkölcsi és keresztyéni alapon nyugszik.

 20. Anthony said

  A németek a Guttenberg-botrány kapcsán azon keseregnek, hogy rossz a reputációjuk, mert a világ 40 legjobb egyeteme között nincs német (41. helyen vannak). Az osztrákok nincsenek a 180 legjobb között. Ehhez képest a két legjobb magyar egyetem, az ELTE és Szeged, a 400. hely körül tanyázik. A Károlit a WOT egyáltalán nem jegyzi, az Alexa pedig a 465558., azaz majdnem az utolsó helyre sorolja. Szerintem jobb lenne, ha levennék a világ felsőoktatási térképéről. Ez az oktató- és nevelőmunka szégyene, ahol a bűnöző tanárok bűnözőket nevelnek – az életre.

  • Szegedi Kolléga said

   Ha nem jelentettük volna fel a csaló Mészárost Szegeden, akkor a nagy semmire PhD-fokozatot kapott volna a mi egyetemünkön, és ezt a szégyent az egyetem reputációja a szó szoros értelmében ezerszeresen megsínylette volna. Most nem a 400. hely körül tanyáznánk, hanem valahol a Károli közelében a 400.000. és az 500.000. hely között. Amiért nem is érdemes működni.

 21. 168óra said

  Balla Péter ultimátumot nyújtott át a 168 órának. Írjon egy helyesbítő cikket, amelyben visszavonja a Pethő elleni vádakat vagy pert Balla pert indít a lap ellen. Értesüléseink szerint épp Pethő az, aki a perről le akarja beszélni az egyetemet. Nemcsak hogy ő maga nem akar fellépni a lap ellen, hanem még Ballát és Bölcskeit is visszatartaná. Egy per során ugyanis bizonyítania kellene, hogy a cikkben olvasható vádak nem igazak, Úgy tűnik, Pethőnek most éppúgy nem fűlik a foga a bizonyításhoz, mint ahogy 5 évvel ezelőtt Miskolcon sem. Inkább visszavonta a pályázatot, és elment arra az egyetemre, professzornak, tanszékvezetőnek és dékánhelyettesnek, ahol vezető pozíciókat csak csalók, szélhámosok, sikkasztók, okirathamisítók vagy szellemileg retardált, komplett idióták tölthetnek be. Ebből a kategóriából már másodszor bíztak meg rektort. (Az első egy hölgy volt.)

 22. animus said

  Nem szívesen mondom, de Pethőnek van a legtöbb esze: mondjuk Ballával és Bölcskeivel szemben ez nem egy nagy dolog.
  Pethő azonban tudja, hogy a rágalmazást csak úgy tudja bizonyítani a Károli, ha BEBIZONYÍTJA, HOGY NEM FELELNEK MEG A TÉNYEKNEK A LAP ÁLLÍTÁSAI.
  Pethő pedig tudja, hogy EZ LEHETETLEN.
  Ha balla tökéletesen le akarja járatni magát meg a Károlit, tegye!
  Akkor is, ha a Károli sírját ássa.
  Má vissza ne tartsátok az idiótát!

 23. Sanyika said

  Ha Pethő csalással szerzett professzori fizetését 2002-től máig összeadjuk, az is van legalább 70 millió. Ő miért ússza meg? Ellene miért nem nyomoz senki?

 24. Petike said

  Pethő professzori pályázatát már rég be kellett volna kérnie Balla Péternek. És felderítenie a fiktív adatokat. Vajon miért nem teszi? Mi köti össze ilyen szorosan Sanyikát és Petikét, hogy ez utóbbi a bűnrészességet is vállalja?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: