Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Schmitt’s well (Schmitt kútja)

Posted by jhnnsclvn - március 5, 2011

A tegnapi ÉS két cikkben is emlegeti a Károli Gáspár Református Egyetemet. Az egyikben Kun Miklós kapcsán, aki havi apanázsként 400.000 forintot kap Zugló polgármesterétől, Papcsáktól. Hogy mire pontosan, nem tudni, mert dolgozni még senki sem látta, akárcsak a Református Egyetemen, ahol csak a fizetési listákon szerepel már 10 éve, hasonló nettó összeggel. Feltehetően havi nettó 800.000-ért kutatja a kremlinológiát, olyan forrásokból, amelyekhez csak ő fér hozzá, mások elől ugyanis elzárja.

A másik cikk viszont olyan kútról szól, amelyet éppen most ás a magyar államfő, Schmitt Pál, hogy forrásának bő vizével életre locsolja a saját mocskában fuldokló Károli Gáspár Református Egyetemet. A cikket Terminológus találta és kommentálta.

Szerző: Terminológus

Schmitt Pál invenciózus jogtudományi elmélkedése a Károli Gáspár Református Egyetemen nemcsak az egyetem jogászaira volt megvilágosító hatással, hanem a nyelvtudomány művelőit is megihlette, az egyetemen kívül is. Ez nem csoda, hiszen Schmitt Pál nemcsak meghirdette a magyar nyelv kultiválását, hanem néhány hónap alatt valósággal forradalmasította a magyar nyelvet, amelyre már külön terminus technicus is létezik: schmittmagyar. Az ÉS-ben megjelent alábbi glossza egy sajátos schmitti szóhasználatot elemez, szakrális terminológiai szempontból. Schmitt Pál beszédét hallgatva, majd a glosszát olvasva a Károli nyelvészei is valósággal lázba jöttek. Különösen, akik a Terminológia mesterszakban érdekeltek. Fóris Ágota állítólag máris tervezi, hogy Schmitt Pált másodállású oktatóként alkalmazza a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken, amelynek tudvalevőleg ő a vezetője, de amelyhez szakmailag éppoly kevés köze van, mint Schmitt Pálnak. Sőt, kevesebb, hiszen Schmitt Pál programszerűen foglalkozik a magyar nyelvvel, Fóris Ágota viszont sehogy sem. Ez a szakértelemhiány azonban nem zavarja tanszékvezető asszonyt abban, hogy bevezessen egy új alprogamot a terminológián belül, a szakrális jogi terminológiát, amelyet elsősorban Schmitt Pálra épít. Az ötletet ehhez a Károli profiljára szabott képzéshez egyrészt maga a Schmitt-beszéd, másrészt annak ÉS-beli elemzése adta.

“Schmitt Pál államfő a Károli Gáspár Református Egyetemen rendezett konferencián azt
mondta, az alkotmány akkor tölti be hivatását, „ha minden más jogszabály belőle forrásozik,
rá támaszkodik, ha minden közös cselekvés hozzá igazítható”.
A mondat szó szerinti jelentése egy jogi közhely: az állam elfogadott jogszabályai
levezethetők az alkotmányból: ezért is nevezik azt alaptörvénynek. A szóválasztás teszi
érdekessé a mondatot, a ritka forrásozik ige használata. A névszóból igét alkotó -z képző
alapvető jelentése: valamivel cselekszik, pl. gereblyéz, valamivel ellát, pl. sóz. Az ige ‘forrásul
szolgál’ jelentése első hallásra különösen hangzik, nehezen értelmezhető. Csak az (katolikus)
egyházi nyelvhasználatban fordul elő.
Bizonyára a hely szelleme ihlette meg az államfőt, amikor ezzel a mondatával az
alkotmányozás jogi aktusát a szakrális szférába emelte. Schmitt Pál az új alkotmányt nyilván
a kormányfő évértékelő beszédében vizionált „magyar szellem” testet öltéseként képzeli el.
Az pedig majd bővízű forrásként kiáradva elárasztja nemcsak a jogrendszert, hanem az egész
magyar életet is.”

Huszár Á.

ÉS LV/8. 2011. március 4.
Ki forrásozik itt?

44 hozzászólás to “Schmitt’s well (Schmitt kútja)”

 1. animus said

  “A többi néma csend…”

 2. sola scriptura said

  “Mert akik törvény nélkül vétkeznek, törvény nélkül vesznek el: és akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.” (Róm. 2, 12, 13)
  Nem szégyellitek magatokat, Balla, Kovácsok, hogy a mindenkori hatalomhoz dörgölőztök, miközben aljas cinizmussal káromoljátok Istent?

 3. dark side said

  A károli vezetői hisztérikusan dörgölődznek a Fideszhez. Balog Zoltán most kevéssé foglalkozik velük, Szabó András és Petrőczi ennek ellenére koptatja a Hold utcai padokat: várva a Messiást és OV-t.
  Balla Schmittnek udvarol, aki pápista szóhasználatával elárulta, hogy azt se tudja, hol van, nyilván azt hitte, a Pázmányon.
  Na és a mi all around zsenink, Kun Miklós, akinek Papcsáktól kapott 400 ezer havi apanázsa bejárta a sajtót, na meg Miki a tévéket, ahol mesél tapasztalatairól a Szovjetunióban. Megteheti: Moszkvától 100 km-re született. Azért ott, mert Sztálin kitiltotta a családot Moszkvából.
  Miki is már kamaszodott, mikor először lépett magyar földre. A népnemzeti szellemiséget meg a protestantizmus iránti elkötelezettséget pedig akkor fedezte fel magában, mikor az ELTÉ-n nem sikerült professzorságra jutnia. Történész kollégái azt mondták, tévés jópofizás nem egyenlő tudományos teljesítmény.
  Miki tehát felfedezte magában a reformátusságot és belépett a Károlira, ahol rögtön professzor lett, intézetet kapott, hozta a Gerebent is, meg a mindekori kis csajokat.
  Azt hiszitek, Balla, ezzel a politikai majommal fogjátok rávenni OV-t, hogy odaadja a lvét, amire vártok?
  Meg persze Bölcskei főtiszteletű úr és a koreai bank.

 4. heidelbergi káté said

  A Károli vezetésében ott vannak mindazok Balla Péter, Szabó András, Hansági Ágnes és bűntársaik személyében, akikről Pál apostol ezt írta:
  “Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rakvák irígységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel,
  Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.
  Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel értenek egyet.” (Róm. 1, 29-32.)
  Nem féltek a Teremtőtől?

 5. Cserv said

  Schmitt meghosszabbított tömlője, a tömlőtestű gyűrűsféreg (szláv nyelvekben: cserv, cservek, cservak) máris locsolja bő vizével a károli jogi karának helyiségeit. Csakhogy ennek a nedünek nem annyira forrásvízszaga van, mint inkább húgyszaga.

 6. mesüge said

  Most van Purim ünnepe, a zsidó farsang. Bálok, táncok, vigasságok. Közben ezt a blogot olvasgatjuk, mert ebből a napnál is világosabban kiderül, mennyire aljas, mocskos gojok vezetik ezt az úgynevezett egyetemet. Balla Péter, Hansági Ágnes, Szabó András ragyogó példák arra a korrupt idiotizmusra, amely sírba fog vinni benneteket.
  Miért maradzunk mi fenn népként hatezer éve?
  Mert okosak vagyunk és erősek.
  Nem puhány idióta bűnözők, mint ti.
  Nagy örömet okoztok a sírba szállásotokkal!
  Köszönjük Kun Miki hittestvérünknek, aki belülről bomlasztja és teszi csúffá a Károlit,
  Mázel tov, Kun Miki!

 7. tóratartó said

  Nagyon jól sikerült a purim bál csakugyan! Én ugyan nem tartottam olyan nagyon ízléses ötletnek, hogy Mesüge barátom a kis humorcsokrán belül részleteket olvasott fel a blogotok szövegeiből, de a közönség dőlt a röhögéstől!
  Amikor pedig a tombolán kisorsolták a blog legütősebb összegyűjtött szövegeiből készült kis könyvecskét, mindenki nagyon örült, aki megnyerte. A többiek pedig érdeklődtek, hol férhetnek hozzá. A blogotokhoz utasítottuk őket, ez egy megunhatatlan humorforrás!
  A bál nagy attrakciója volt a Kun Miklós képében fellépő Cion Bölcse is, aki elmondta, hogyan vezeti meg az értelmi fogyatékos gójokat a Károlin, és hogyan kaszál a koreai banktól és egyéb Fidesz közeli pénzforrásákból!

 8. dark side said

  A Schmitt’s wellből nagyon hamar a well of loneliness lesz néhány különlegesen pofátlan rabló számára!
  A rendőrségnek bizonyítékai vannak a pénz útjára a koreai bankon keresztül. Vannak fundamentalista iszlám tőkeforrás (iráni olaj) van keleti drogkartell, van orosz olajpénz. Mindez a Bölcskei-Jobbik-Károli Bermuda háromszögében folyik el Balla Péter, Hansági Ágnes, Sepsi Enikó és bűntársaik segédletével.
  Elévülhetetlen érdemei vannak Kun Miklósnak és a szovjetorosz szekciónak (benne a pillanatnyilag az arab olajmezőkön tartózkodó IMO-s Hermannak) az OMON (volt KGB)-kapcsolat létrehozásáért.
  Ezért itt néhányan nagyon megszívják a Barátság olajvezetéket!

 9. soli deo gloria said

  Ma délelőtt, a Biblia napján 19 percig nem tudták megkezdeni az istentisztelet közvetítését a debreceni nagytemplomból. Bizonyára a Teremtő akarata, hogy Bölcskei, a méltatlan püspök ártó és kártékony szavai addig se érjenek az igazi hívők fülébe.
  Aztán helyreállt a rend és meghallgathattuk Bölcskei homiletikai szempontból szánalmas vakogását. Végül pedig a Református Világközösség képviselője szólt a gyülekezethez. Ez a derék amerikai lelkésztestvér bizonyára nem tudja, hogy amikor kezet fog Bölcskeivel, egy pártállami spiclivel, egy parázna életű pappap (Czapp! Czapp!) fog kezet, aki koreai bankokon keresztül sikkasztja el a hívei pénzét.
  Nemsokára meg fogja azonban tudni, s vele a világ minden reformátusa, mekkora bűnözők Bölcskei, Balla Péter, Szabó András és tettestársaik!
  Teszünk róla, hogy megtudják!

  • Áron said

   A 19 perces késésnek komoly oka volt: püspökünk ugyanis még nem józanodott ki. Ez aztán beszéde minőségéből is kiderült.

   • Komáromi csipkés györgy said

    Igen, Bölcskei hozta a szokásos ordenáré formáját. Kásás hang, akadozó beszéd, inkoherens szöveg: őt a sátán maga is püspöknek teremtette!

 10. Terminológus said

  Fóris Ágota és Schmitt Pál örvendetesen egymásra találtak a Terminológia mesterszak gyakorlati megvalósításában. A magyar szakkal nem rendelkező, terminológus magyar nyelvész tanszékvezető asszonyt a szakmában terminátornak is nevezik, mert úgy nyomul, mint egy tank. Miután a magyar nyelv nem-ismeretében megtalálta a közös hangot az államfővel, terminátor-terminológus asszony nyomulása megállíthatatlan, akár a dékáni, sőt, a rektori székig is elképzelhető – így, menórával a nyakában. Ami meg a Schmitt Pállal közös magyar nyelvi felkészültségét illeti, arról bővebben lehet olvasni itt:

  http://orulunkvincent.blog.hu/2011/01/01/a_hulyek_nyelve_x_a_magyar_nyelv_vedelmeben

 11. vidéki kolléga said

  Fóris a terminátor, csakugyan, elképesztő agresszivitással gázol át mindenen és mindenkin. Schmittel szép párt alkotnak: közös vonásuk a tudatlanság és a gátlástalan amoralitás.
  Hogy illenek a Károlira!
  Ott ez a hely szelleme (genius loci), ezt képviselik az agyatlan rabló, okirathamisító zsidózó Szabó András, a Tatabánya-alsó színvonalát is alulmúló p(roli)p(araszt) p(…a) Hansági, és a gátlástalan idióta Balla Péter.
  Csak így tovább, mind a vérpadig!

  • dark side said

   Egyesek szerint be akarják vetni azt a Fideszben mostanában üstökösszerű karriert befutó nőt, aki a Károlin szerzett diplomát mind a (kecskeméti) jogi, mind a bölcsészkaron. Az illető nő a BTK-n HÖK-ös elnök is volt és rendkívül szoros viszonyt tartott fent az akkori rektorral, aki külön szobát biztosított számára a Ráday 28-ban.
   Ezek után a rektor egy másik karon oktatói állással jutalmazta az illető szolgálatait.
   Ő azonban most már fényes csillag a kormánypárt egén.
   Informátoraink szerint a Károli vezetői az illető képviselőnőnél (más fontos, közigazgatási funkciója is van) instanciáznak, hogy mentse meg az alma matert.
   Kiváncsiak vagyunk, mire mennek.
   Nekünk vannak abból az időből is dokumentumaink.
   Ha szükséges, publikussá tesszük őket.

 12. BBB said

  BBB, azaz Bölcskei, Balla és Barnaby az ÁJK-s konferencia alatt, amely “alkotmányjog” ürügyén valójában pénzszerző kampány volt, buzgón pumpálták Schmitt kútját, lesve, vajon mi “forrásozik” belőle. Pechükre csak a borítékolható hülyeségek törtek elő bővizű forrás gyanánt, de pénz az nem. Az ugyanis nem Schmittnél van. Ki bízná rá? 🙂

 13. Dry well said

  Balla és Kovács Barnabás Schmitt kútjából persze nem alkotmányt és jogot akarnak forrásoztatni, hanem pénzt. Ez volt a cél, ezért szállította Pokol Béla Schmitt Pált tálcán Bölcskeinek. Próbálja meg az államfőből kiszedni azt a pénzt, amit OV-ból nem tudott, hiszen OB beintett Bölcskeinek, amikor az akkreditációért és pénzért kuncsorgott nála. Az előbbit megkapta, az utóbbit nem. Hiába voltak a választások körül a gyakori seggnyaló prédikációk, OV nem felejtette el Bölcskei pártállami múltját és szolgálatait, se a 2000-ben Szabó Andrásék által eltöntetett 2 milliárdot. Akkreditáció lett, pénz nem. Schmittől pedig csak szó szoros értelmében szép szavakat (ld. “forrásozás”) kapott Bölcskei, de pénzt nem. Schmittből csak új szavak buzogtak forrásként, más nem. Száraz kút (dry well) 🙂

 14. filológus said

  Schmitt a pártállamban is egy gátlástalan pedálgép volt. Emlékeztek a los angelesi olimpiára, amikor elbújt Bulgáriába a döntéshozatal előtt. Amikor elómászott, buzgón végrehajtotta az MSZMP KB döntését.
  Most meg az OV-ét. Ő olyan, mint Mikszáth mamelukja: Mutassatok nekem egy olyan kormányt, amelyik mellett én ne lennék kormánypárti!
  Én éltem már a pártállamban is: szemben ezekkel a maszületett birkákkal. Saját szememmel láttam, amint Kun Miklós ott áll a Kun Béla téren a nagyapja szobra mellett és vonít Kádár elvtárshoz.
  Most Orbánhoz vonít!
  Melyik a hitelesebb???
  De a Kun mind a két kib…tt rendszerben kib…tul jól járt. Ez tény.

 15. tudományos kutató said

  Érdemes megnézni, milyen értékelések vannak a markmyprofessoron a Károli oktatóiról. Fóris pl. kettest kap és a szöveges kommentek nagyon elgondolkoztatók. Nála csak Honti akadémikus a rosszabb. Őt egyszerűen megbuktatják a hallgatók.
  Az egyetem vezetői nem gondolnak arra, hogy nem olyan jó ötlet a legnépszerűtlenebb emberekkel oktatni az ifjúságot. Az ifjúság ugyanis elmegy vagy nem is jön, ha elolvassa, amit Fórisról írnak pl.

  • My professor said

   Lehet, hogy minden igaz, nem vitatom. De magát a forrást igen. Nézd meg, hogy az ország különböző egyetemein oktató ismerőseidről miket írnak a markmyprof-on. Néha penge agyakról egy szó sem, vagy csak rossz, míg gyenge alakok egekig magasztalva. A dátumokat is figyelve az is valószínű, hogy egyes oktatók időnként valamivel ráveszik a hallgatóikat a kampányszerű véleményezésre.
   Vagyis, mint mindig, itt is igaz: a vélemény leginkább a véleményezőt minősíti. Valamint: nem az a fontos, hogy ki mit mond, hanem hogy miért mondja. Ugyanez érvényes pl. az összes blogolóra és a károlis oktatókra is – Jézus Krisztus haverjával kezdve a többi hatalommániásig. A helyzet drámai.

   • vidéki oktató said

    Hát az engem is elgondolkoztatott, amikor azt olvastam, hogy Mészáros “király”, Hanságiról meg azt, hogy “hatalmas tudása van”. Szabó is túl van dícsérve: hatalmas tudás (HA-HA-HA) , segítőkészség??? Tudnának erről a kirúgott oktatók mesélni, akik ellen Szabó hamis tanúvallomást tett a bíróságon-.
    De pl. Petrőczit elég jól ítélik meg: rossz nyelvtudás, fölösleges locsogás, hallgatók magámnéletében való vájkálás.
    Fórist is: ő is kettest kap, Nádor, a kis kedvenc 3-t. Sepsi 2-es
    De a legdrámaibb Honti: 1-es meg Sárosdyné, akiről itt szó se esett: őt 1-re értékelik a hallgatók.
    Berthát, Nyilasit pedig nagyon dícsérik.
    Ha én intézményvezető lennék, megnézném és gondolkodnék…
    Tudom, ez szürkeállomány hiányában nem megy.

   • Vronic said

    Szász tanár úr is jeles. Tkp ők hárman: Bertha, Nyilasy és Szász a legjobbak a magyar tanszéken, érdekes módon pont azok, akikről Hansági tanárnő nagyon lekezelően beszél, sőt, azt mondja, ezeket ne vegyük fel, mert elavultak, színvonaltalanok. A legjobb persze Hima tanárnő volt, akit nem csoda, hogy nem tűrtek meg, mert utána senkinek sem volt kedve Hansági, Petrőczi meg pláne Szabó András órájára bemenni. Orrbavágó volt a különbség 🙂

   • ELTE said

    My professornak igaza van. Semmilyen relevanciája nincs ezeknek az értékeléseknek. Ez abból is látszik, hogy a dobogós felsőoktatási intézmények között a Veszprémi Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola található, holott valójában ezek a sereghajtók.

   • Tepsi said

    Azért egynek van relevanciája, mégpedig ennek:

    http://markmyprofessor.com/tanar/adatlap/11102.html

    Már az is, hogy miket tanít. Tepsit a kommunikációra vették fel docensnek, és nemcsak az osztályzatokból, hanem az értékelésekből is kiderül, hogy fogalma sincs arról, hol van és mit kellene csinálnia. Két tárgyat oktat: szervezeti kommunikáció és francia nyelvlecke (?!). Csak utóbbiból kap 5-öket, és ez húzza fel az átlagát, 2,66-ra. Különben ott tartana, ahol Honti: 1,16. A francia nyelvlecke nyilvánvalóan a lektorátusra tartozik. Sepsi jó francia tanár lenne a lektorátuson. De egyetemre nem való. Amikor ez már elég nyilvánvalóvá válik a megjegyzésekből, akkor van egy bejegyzés arról, hogy ezt nem hallgató írta, és mellé jó jegyek. Hát ez utóbbi az, amit nem hallgató írt, hanem Sepsi Enikő maga. Jön is rá a megerősítés a hallgatók részéről: “De, sajnos, hallgató írta” vagy valami ilyesmi.

    Tepsi egy franciázó hostess. Semmi több. Méghogy dékán?

   • Paplanaláfingó said

    Mér, lehet, hogy Tepsinek igaza van, és nemcsak hallgatók értékelték, hanem pl. a sötét, sunnyogó Szabó, aki nem nagyon tudja elviselni, hogy Tepsi a dékán, nem pedig ő. Az elején még próbált jó képet vágni hozzá, de egy ideje már nem bírja fékezni az utálatát és az irigységét.

   • Gójmotoros said

    Én abból a szemita színházas bandából is kinézem, hogy cikizik az új dékánt. Nagyon felülről kezelik, és lenézik őt, mert gój. Ezek hárman akarják a hatalmat. De ha megszerzik, húzhat át az egész egyetem Izraelbe. Csak rá kell nézni a képükre:

    http://kreirtudphd.weboldala.net/?El%E9rhet%F5s%E9gek

    A legalsót nézd, az a színházas robotgép.

    De a másiknak sincs református képe, ő mondjuk a méhkasban a here, aki helyett a fenti Stürmer-reklám húzza az igát:

    http://kreirtudphd.weboldala.net/?T%F6rzstagok

    Ennek sincs valami református képe.

    Nahát, ezekből is kinézem, hogy hallgatók helyett értékelgetnek, és stikában írogatják az 1-eket a mi Enikőnknek. Legalábbis amit a színházas óráikon az új dékánról elkottyantanak, vagy inkább szándékosan elhintegetnek, abból az derül ki, hogy elég aljasul fúrják a tősgyökeres magyar vezetőnket. Szóval a paplanaláfingást nem kell mindjárt Szabó Andrásnak tulajdonítani. Lehetett persze ő is, de ez a két nő legalább annyira sanda pofa.

   • Evita said

    Még hogy nem hallgatók írják? Nézd meg a legelső bejegyzést. Ez még egész jó jegyeket ad, többnyire 4-t. de amit a szövegben ír, az megsemmisítő: “Nem értem, hogy kerül ez ide”, “köze nincs az egészhez”. Egész biztos, hogy hallgató írta:

    “Követelmények teljesíthetősége Tárgy hasznossága Segítőkészség Felkészültség Előadásmód Szexi
    4 4 3 4 3
    Szervezeti kommunikáció
    Új tanár. Nem értem, hogyan került ebbe a suliba. Köze nincs az egészhez.
    2010-11-04 14:28 forum topic indítás jelentem”

   • Ágnesasszony said

    Kifelejtitek a számításból a fő-fő intrikust, a leggonoszabb áspiskígyót, hanságit. Mert igaz, hogy Sepsit ők hozták ide az APÓSával, hogy kinyírassák vele Himát, és félreállítsák Szabót, így készítve elő Hansági uralmát, akinek a forgatókönyv szerint már professzornak kellene lennie. Csakhogy hiba csúszott a számításukba. Mert Himát ugyan kirúgatták, Szabót félreállították, de arra nem számítottak, hogy Nyilasy udvarlása Sepsinél meghallgatásra talál. Nyilasyt egyszerűen kifelejtették a számításból. Most a Kulcsár-Szabó klán hirtelen arra eszmél, hogy a már karnyújtásnyira lévő préda – a KRE Bölcsészkara – megint az ellenség kezén van.

   • Újreformátus said

    Ebből is látszik, hogy a Kulcsár-Szabó család nem hívő. Ha hívők volnának, tudhatnák, hogy ember tervez, Isten végez. Ők csak terveznek, terveznek, aztán csodálkoznak, hogy mikor aratni akarnak, kikerül a kontroll a kezükből.

  • HÖKösSikkasztók said

   Hansági tanárnő mutatta meg nekünk az oldalt, és biztatott bennünket, hogy értékeljük őt, és Mészáros tanár urat. Azt is mondta, hogy Mészáros tanár úrról említsük meg, hogy zseni. Meg is tettük. Ez is benne volt a szavazatokért kialkudott árban.

   • Detti said

    Hansági tanárnő manipulálja az értékeléseket. Nemcsak magáról és írat jókat, hanem arra is megkért, hogy Nyilasy tanár úr átlagát vigyük már egy kicsit lejjebb, mert az egy kókler, szatír, é semmi köze a tudományhoz. Sejtem, ki lehet az illet, aki adott neki erre ár 1-t, mert az aztán 5-re vizsgázott, pedig a tanárnő korábbanmeg akarta buktatni.

 16. homokba dugom a fejem said

  Engem nem érdekel, mit gondolnak a hallgatók. Minél több 1-es tanár van, annál jobb. Jöjjön a hallgató, fizessen, aztán húzzon is innen, felőlem akár a Mikszáth téri drogpiacra.
  Mit érdekel, hogy mit gondolnak rólunk. Csak Viktor király adja ide a lóvét.

  • Viki said

   Ki a franc akar tanulni? A diplomát akarjuk. Minél felkészületlenebb a tanár, annál kevesebb akadályt támaszt. Elvégre ő is lebukhat, ha sokat kérdezősködik.

 17. dark side said

  A nyíregyházi főiskola és a veszprémi egyetem tök gáz. Biztos megbíztak néhány, a kisegítő iskolából rögtön hozzájuk került monotontűrő idiótát, hogy írják be, hogy a vidéki barmok hatalmas tudósok!
  Ki hisz nekik!

  • ELTE said

   Mondtam, hogy az egésznek nincs jelentősége. Manipulált. Még tényleg az is lehet, hogy a tanárok magukat dícsérik.

   • Theologina said

    Az egész értékelés úgy hülyeség, ahogy van, szerintem le kellene venni az egész oldalt a netről, Konkréten tudom, hogy Szűcs ellen, aki Karasszon mellett a legjobb fej, lejárató kampány indult, ezért tömegével írattak be csupa egyest neki. Annyira feltűnő, hogy a tárgy hasznossága és a teljesíthetősége is egyes. Ha a tárgy haszontalabn, akkor a többieké is az. A teljesíthetőségre meg mindenki 5-t kapott, csak Szűcsnek adtak 1-t. Szó sincs objektivitásról, csak elvakult gyűlöletről, amit a genyó Balla szított, aki egy kimondott seggfej, nulla intelligenciával.

 18. ohrana said

  Persze, a spiclik véresre dolgozzák magukat, hogy lejárassák a tudós, tisztességes, református oktatókat és feldícsérjék az aljas barmokat.

 19. tudományos kutató said

  Hogy ki a tudós, vagy szerényebben: kreatív kutató, azt Merton (KRE BTK-s tudósoknak mondom, a tudományszociológia megalapítója) úgy határozta meg, hogy az, “akit a tudósok közössége annak tekint”.
  Ki tartja tudósnak Ballát, Balla Pétert, Petrőczi Évát, na meg pláne Mészárost???
  SENKI.
  Hogy egy korrupt hülye kinevezte egyetemi tanárnak, dékánnak vagy főtudósnak, attól éppoly barom marad, mint Hidán Csaba.

  • KSZEworkshop said

   Ez az irodalomtudományban úgy néz ki, hogy akit Snájder Ernő tudósnak nevez, az tudós, akit meg nem, azt ki kell nyírni a szakmából. Mivel már jól kiépítette a hálózatát, ezt a véleményt szét tudja szórni és meg tudja sokszorozni. Így Nyilasy, Bertha, Szász és Kulin hiába kapnak jó értékelést a hallgatóktól, ők a szakmában nullák. Ezt a menye, Hansági, deklarálta is, amikor egy károlis konferencián magát tudósként tütette fel, míg a kollégáit, pl. Kulint meg csak történészként. Érzékeltette vele, ki van felül a szakmai hierarchiában. Hogy ez kb. 20 év múlva hogy fog kinézni, amikor Ernőke már vagy a föld alatt lesz, vagy fogatlan oroszlánként már le se köpik, esetleg jóval előbb is, azt könnyű megjósolni: az egész bandát, mint a magyar irodaslomtörténet szégyenfoltját ad acta teszik, és bevallják róluk nyilvánosan is, amit már most is mindenki tud, hogy olvashatatlanok, és ha lehetne is őket olvasni, akkor se volna érdemes, mert nem mondanak semmi érdemlegeset.

 20. tudományos kutató said

  Kurzuslovagok, éppúgy, mint annak idején Pándi Pál, Király István és a sleppjük. Az igazi irodalomtudósok, mint H. I. K. C Gy. (őket akarja kiirtani a véresszájú Szabó András a tudományból!) pedig műveik révén értékteremtő tudósok maradnak, míg ezek a tiszavirágéletű senkik nem maradnak fenn.
  Csak addig is felnyalják a nagy lóvét, sajnos.

 21. OperatívTiszt said

  “Érdekes módon eddig senkinek sem tűnt fel, hogy az SZT-tiszti adatbázis Schmitt Pállal kapcsolatba hozható adatokat is tartalmaz. Schmitt önéletrajza szerint 1976 és 1981 között az Astoria szállóban dolgozott, mint igazgatóhelyettes. Ebben a funcióban többek között a szobakiosztásért is felelt. Más forrásokból tudjuk, hogy az Astoria szálló betechnikázott objektum volt, amelyet az állambiztonság előszeretettel használt célszemélyeivel szemben.

  Bizonyos szobákban álcázott hang- és feltehetően képrögzítő berendezések is működtek. Schmitt időszakában két SZT-tiszt is az Astoriában dolgozott… Elég életszerűtlen feltételezés volna, ha azt gondolnánk, Schmittnek fogalma sem volt arról, mit művelnek az állambiztonság emberei munkahelyén ahol ezek szerint nemcsak technika, hanem több fős rezidentúra is működött. Ez már csak azért is lehetetlen, mert az akciók egy részéhez neki kellett a feltételeket biztosítania. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ő is SZT-tiszt lett volna, de azt biztosan, hogy az állambiztonság munkahelyi jelenléte nem maradhatott előtte teljes titokban. Érdekes volna tudni, hogy vajon mit tudhatott ezekről az „operatív akciókról”? Hogyan működött együtt Pain Lajossal és D. Varga Józseffel? Ugyanolyan érdekes kérdések ezek, mint felfüggesztett börtönbüntetéssel végződő korábbi bűnügye, amelyre a Köztársasági Hivatal mind a mai napig nem adott választ…”

  http://hvg.hu/velemeny/20110311_ungvary_krisztian_szt#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2011_03_12&utm_content=top3

 22. dark side said

  Már röstellem újra meg újra elismételni, hogy nem érdemes kövekkel dobálni másokat annak, aki üvegházban lakik.
  És aki, mint Schmitt Pál ájtatos manóként celebrál önmagáról és önmagának miséket és éktelen bikkfanyelven megvédi a magyar nyelvet, nagyon rosszul teszi, ha azt hiszi, hogy mindenki amnéziás.
  Mi emlékszünk Palikára, amikor elbújt Bulgáriában, amikor a szovjetek utasítására a magyar sportolók is a Los angelesi olimpián távollétükkel tüntettek. Schmitt nem volt itthon a döntésen, Szófiában dekkolt.
  Schmitt egy velejéig korrupt, erotomán barom.

 23. Operatív Tiszt said

  Újabb kérdőjelek Schmitt Pál életrajzában

  http://hvg.hu/velemeny/20110316_schmitt_revesz_fenyvesy#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2011_03_17&utm_content=top1

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: