Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The moral sense of Lou Klukovits (Klukovits morális érzéke)

Posted by jhnnsclvn - április 16, 2011

Szegedi Kolléga begyűjtötte az információkat Mészáros-ügyben, amelyeket megküldtünk a Ravasz László Baráti Kör külföldön élő jogi képviselőjének, Dr. Békési Károly ügyvédnek. Az alábbiakban az ő szakmai értékelését és morális felháborodását adjuk közre az ügyről. A címet mi adtuk. Hogy miért épp Klukovits Lajos morális érzékéről beszélünk a címben és több helyütt a szövegben, miért nem Fried István program- és ad hoc ill. ideiglenes témavezetőéről, akivel Hansági és Mészáros ezt az egész törvénytelen és gátlástalan akciót kitervelték? Azért mert Fried Istvánról mindenki tudja, hogy egy moral insanity. Vele kapcsolatban éppúgy nincs értelme morálról beszélni, mint, mondjuk, Szabó Andrással kapcsolatban. Nem is értik, hogy mi az – a szerk.

Szerző: Dr. Békési Károly

33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 10. §.
(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását
követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt
írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be
és azt nem utasították el.
(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével,
ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

A jogszabály egyértelmű: sikertelen védés esetén új eljárás 2 éven belül nem kezdeményezhető.

Dr. Klukovits Lajos, a Szegedi Doktori ntézet igazgatója kivizsgálta Mészáros Márton ügyét, és ennek ellenére arra a következtetésre jutott, hogy Mészárosnak ki akarja adni a fokozatot.

A Szegedi Egyetem erre vonatkozó írásos határozatát nem ismerem, de információim szerint úgy próbál érvelni, hogy ismételt védéssel új eljárás indítható, csak megismételt eljárás nem. A törvény szó szerinti szövege azonban azt mondja, hogy sikertelen eljárás esetén új eljárás sem indítható, ezért a 2 év várakozási idő alól nem lehetséges a „megismételt” és az „új” szavakkal való bűvészkedéssel felmentést szerezni. A törvényi tilalom feltételei Mészáros esetében maradéktalanul teljesültek:

 1. 2009. március 26-án Mészáros a Károlin fokozatszerző ejárásra jelentkezett.
 2. Az is kétségtelen, hogy az eljárásból nem lett fokozat, tehát eredménytelen volt.

Mészárost Szeged 2010 februárjában törvényesen nem fogadhatta volna.

A Szegedi Tudományegyetem általam ismert érvelése abban is téves, hogy Mészáros fokozatát a MAB-határozat semmisítette meg Mészáros. Ez nem így van: tény, hogy a MAB-határozat csak 2009. október 2-án született meg, és az egyetem már 1 hónappal korábban, szeptemberben visszavonta a fokozatot, tehát nem külső megsemmisítés, hanem belső döntés történt, ugyanúgy, mint bukások esetében.

A Szegedi Tudományegyetem abban is téved, hogy az eredmény megsemmisítése az eljárást quasi meg nem történtté tette. Megrendezett védést nem lehet meg nem történtté tenni. Ha lehetne, a bukott diák is kérhetné, hogy tekintsék szereplését meg nem történtnek. 2009 árcius 26-án 14 órakor a Károli Bod Péter könyvtárában megtartották a védést. Az eljárást maradéktalanul lefolytatták, az eredményt többszöri vétóra is újra meg újra megerősítették – maguk az eljárásban érdekeltek ill. azok vagy a jelölt rokonai, kollégái, barátai. Új eljárást csak új, más témájú dolgozattal lehetett volna kezdeményezni. Pontosan ezt írta elő a MAB 2009 október 2-i határozata, nem pedig azt, hogy ugyanazt nyújtsák be még egyszer. Ezt nem javasolhatta volna, mert ez törvénybe ütközik. Az EDHT az eredményt semmisítette meg, nem pedig az eljárást.

Összegezve: Ez a fokozat törvényesen nem adható ki, mert akárhogy minősítik az új eljárást, két éven belül még eljárásra jelentkezni is tilos, nemhogy a fokozatot kiadni. Amennyiben kiadják, az oklevelet aláíró személy (aki ez esetben Lonovics professzor lenne) álláspontunk szerint mind a hivatali visszaélést, mind a közokirathamsítást elköveti.

Ennyi jogászként a véleményem. De ehhez szeretném hozzátenni magánvéleményemet.

A legmegdöbbentőbb a Szegedi Egyetem érvelésében, hogy olyan módon tesz különbséget egy bukás miatt és egy csalás miatt megsemmisített eredmény között, hogy csak a bukást szankcionálja, a csalást nem, azaz a csalást kifejezetten tolerálja, cinkos kacsintással veszi tudomásul a tisztességtelen kísérletet, és újabb próbálkozásra buzdítja a tisztességtelen módszerekkel előnyhöz jutni akarót.

De miért kellene szigorúbban büntetni egy tudományos tekintetben nem kielégítő ópuszt, amelyben esetleg több év munkája fekszik, mint egy két hét alatt összedobott, össze nem függő, az előírt minimumnak még így is csak felét kitevő szöveget, amelyről nyilvánvaló, hogy az illető minimális munkaráfordítással próbált társadalmi és gazdasági előnyhöz jutni?

Csak remélni merem, bár ennek a reménynek semmilyen biztató alapját nem látom, hogy ez a morális gátlástalanságot jutalmazó elképzelés nem a Szegedi Tudományegyetem, és azon belül is dr. Klukovits Lajos morális állapotát dokumentálja.

54 hozzászólás to “The moral sense of Lou Klukovits (Klukovits morális érzéke)”

 1. vidéki oktató said

  Külföldről nézve bizonyára még mocskosabbnak és balkánibbnak látszik Mészáros kétszeres csalássorozata Balla, Szabó, Hansági, Fried és Klukovits részvételével.
  Másfél hónapja bukott bele Németország népszerű honvédelmi minisztere, zu Guttenberg némi plagizálásba. A fokozatot kiadó bayreuthi egyetem a legszigorúbban lép fel, tudja, az ő érdeke, hogy lemossa magáról a szégyent.
  Silvana Koch-Mehrin, az EU alelnökének most vizsgálják a Heidelbergi Egyetem által kiadott doktori értekezését. Állítólag 31 oldal (az egész szöveg 10 %-a) lehet vendégszöveg, vagy udvariatlanul: plágium.
  Itt pedig Magyarországon valósággal versenyeznek az egyetemek, hogy bemásszanak a trágyába és dagonyázzanak benne Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnessel és Szabó Andrással, Eisemannal meg Ballával és a többi agyatlan bűnözővel.
  Burundiban vagyunk vagy hol???

  • Kisjogász said

   Szegeden nincsenek jogászok, vagy mi? Nem tudnak olvasni? A Korm.rend. világos. Jelentkezett eljárásra, és nem szerzett fokozatot. Tehát várnia kell minimum 2 évig az eljárásra jelentkezéssel. Örüljön neki, hogy a csalókat nem tiltják le a pályáról örökre. Mert az ilyen azt érdemelné. A Szegedi egyetemet nem értem. Ha tényleg kiállítják azt az oklevelet, az már tényleg közokirathamisítás lenne. Lonovics vállalna egy rendőrségi vizsgálatot? Vagy abban bízna, hogy majd elintézik rendőrséggel, ahogy a Károli a saját fizetésű házi ügyészükkel?

   Tudja L. I. hogy mit kockáztat? A Mészáros-ügy magán-okirathamisításaira tucatnyi dokumentum van a neten. Hogy söpri le ezeket ügyészként?

   És ha bekerül az újságokba, hogy L. I., a Károli docense, aki mellesleg a Fővárosi Ügyészség ügyésze, beleavatkozik a rendőrségi ügyekbe, hogy eltüntesse a Károlit terhelő bizonyítékokat és tisztára mossa Ballát meg az unokaöccsét? Vagy eljut a panasz a Legfőbb Ügyészségre, esetleg Strassbourgba, mert a nyomozás esetleges megszüntetése nyilvánvalóan iratellenes?

   Őszintén kíváncsi vagyok, mit akar ebből L.I. kihozni (mert nagy valószínűséggel ő volt).

   Nem tudnátok feltenni valamilyen hivatalos papírt arról, hogy Mészáros két március 9-i nyilatkozata miért nem magánokirathamisítás? Hiszen ez annak klasszikus példája. Ízekre szedhetnénk it a blogon 🙂

   • jhnnsclvn said

    Sajnos, nincs ilyen papír a birtokunkban. Csak hallottuk. Várható volt, hiogy Balla intézkedik 🙂

   • Bloggerjogász said

    Kisjogásznak igaza van. Magán-okirathamisításra tucatnyi bizonyíték van már csak a neten is. Ezek egy részét Szeged követte el hamis nevek feltöltésével (témavezetőé és jelölté).

    Akárki írja alá Szegeden Mészáros doktori oklevelét, számíthat rá, hogy feljelentik, és járhat a rendőrségre. A Szegedi Egyetemet pedig blogok és újságok céltáblájává teszi.

   • dark side said

    Ne aggódjatok, szivikéim, nemzetközi botrányt csinálunk belőle! A német nyelvű sajtó nyilván érzékeny arra, hogy a nem olyan régi EU-tagállam Magyarország PhD-i vajon mit is bizonyítanak?
    Azt, hogy tudományos teljesítmény nélkül, korrupciós közegben született, semmit nem érő vécépapírok!
    És mögötte ott áll Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus az ő tudományos (???) súlyával???

   • filológus said

    Kulcsár-Szabó akadémikus judíciumáról csak egy adalék. 1999-ben kinevezték a frankfurti könyvvásár magyar programjának minisztériumi tótumfaktumává. Ekkor olyan szerzőket javasolt a kiküldendők közé, mint a regionálisan is érdektelen Oravecz Imrét.A bekerülése előtt javasoltakról pl. ezt írja: “Kertész Imre tematikailag nagyon érdekes irodalma, amely főképpen a közelmúlt magyar-német történelmére vonatkozik…”(Magyar Nemzet 1998. augusztus 29.)
    Tehát a magyar irodalomtudomány mindentudó “pápája” csak tematikailag tartotta érdekesnek Kertész Imre műveit. Azokat, amelyeket a végletesen szűklátókörű, provinciálisan elfogult Nobel-bizottság Nobel-díjra érdemesített.
    Ennyit Kulcsár-Szabó éles- és előrelátásáról.

   • mesüge said

    Persze, megint ez a mocskos ANTISZEMITA USZÍTÁS!
    Kulcsár-Szabó akadémikusnak nem elég előkelő Auschwitz???? Nem illik a kib…tt kánonjába?
    Feljelentjük!
    Eddig is gyanús volt ez a mocskos spicli!

   • Jobbik said

    Még hogy mi vagyunk antiszemiták? Nemzetvédők vagyunk. Nézd meg, mit csináltak a mi színmagyar református egyetemünkből! Nem elég Kun Béla unokája, de itt van az egész színháztanszék. A színházasok színzsidók. Nincs egy magyar pofa köztük. Most fölvettek még egyet a fajtájukból. Nehogy má a mi magyar református hallgatóink közül szedjék az utánpótlást. Nem, azt is a maguk fajtájából. Hansági nyíltan hangoztatja, hogy abból a zs… k….ból akar dékánt csinálni, mert az professzor, míg Tepsi legfeljebb kezdő tanársegéd lehetne, ha nem protezsálná őt Bölcskei.

  • prudens said

   A szegedi egyetemen nyilván elfeledkeztek arról, hogy amit PhD fokozatról írnak “a cím egyetemi/főiskolai oktatásra jogosít, s egyedül a fokozatot kibocsátó egyetem jó híre és akkreditációja kölcsönöz neki rangot.” (Reszkető Petra, Váradi Balázs: Elől-hátul doktor)
   A Heidelbergi Egyetem oktatói között voltak Nobel-díjasok is, nincs szégyenkeznivalója. Mégis (ön)vizsgálatot tart Silvana Koch-Mehrin plágiumgyanús disszertációja ügyében. A kevésbé híres Bayreuthi Egyetem hisztériáját megértjük.
   Azt viszont nem, hogyan tűrheti a Szegedi Egyetem, amely ugyan nincs még százéves sem, de legalább egy Nobel-díjassal azért büszkélkedhet, hogy egy Mészáros így lejárassa?
   Akinek meg szeretőjének, Hansági Ágnesnek még annyi szellemi muníciója sincs, hogy a visszavonás és az újbóli beadás között eltelt hónapokban, ha nem is új disszertációt írjanakl, de legalább egy új címet kitaláljanak?

   • Szegedi Kolléga said

    A szegedi egyetemen nyilván arról is elfeledkeznek, kinek az emlékműve áll a Széchenyi téren: Klebersberg Kunóé, aki forogna a sírjában, ha épp a Szegedi Tudományegyetem akarna jó hírt és hitelességet kölcsönözni Mészárosnak. Nem nehéz megjósolni, hogy fordítva lesz: Mészáros híre fogja megfertőzni a Szegedi Egyetemet is.

 2. Doktorandusz said

  Én személy szerint látom ennek a pozitív oldalát is. Ha egynek megengedik, hogy ismételjen, mindenkinek meg kell. Nem lesz több bukás. Annyiszor ismétlünk, ahányszor csak kell, ha nem sikerül, pár hónap múla már védhetünk máshol.

  • Kataszidónia said

   Ez nem igazság. Engem is megbuktattak, ráadásul még csak a házivédésen, mégsem védhetek máshol, mert az eljárásra jelentkezés számít. Ha jelentkeztem valahova, de nem lettem doktor, ki kell várnom a 2 évet a bukástól számítva. Mészáros csak 3 hónapot várt. Ősszel visszavonta a Károli a fokozatát, februárban meg már Szegeden volt. Hogy lehet kivételt tenni, ha törvény van rá. A törvénynek nem egyformán kellene vonatkoznia mindenkire?

   • Aetna said

    Fordulj az Egyenlő Bánásmód Hivatalhoz. Amit az egyiknek szabad, a másiknak sem tilthatják meg. A Mészáros-eset precedens. Te is mehetsz a bukás után akár már másnap is máshová, ugyanazzal a munkával. Ha a Károli visszakapná az akkreditációt, akkor ott biztos fogadnának. Az volt a specialitásuk, hogy meg sem írt (Mészáros) vagy máshol megbukott szövegeket (Baranyai, Riskóy) védettek 🙂

 3. Szegedi Kolléga said

  A címben kiemelt morálhoz se Friednek, se Klukónak természetesen nincs érzéke. Hogy Friednek mihez van, tudjuk, sajátos szenvedélye közismert. Klukónak pedig leginkább a pénzhez. A Mészáros-család a gödöllői líceumi panamájából, amit az APEHos beépített ember, Kiss Csongor Áron fedezett, milliárdos összeget kaszált. Ennek egy töredékéből megvehették Klukót, aki, mint egy …., nem csinál titkot belőle, hogy “kapható”.

 4. vidéki oktató said

  Miért nem fordultok a MAB-hoz Bazsa Györgyhöz és László Jánoshoz, az ODT elnökéhez?
  Nekik alapvető érdekük, hogy leleplezzék a csalást, mert ez mindkét intézmény erkölcsi integritásának súlyosan árt!!!

 5. animus said

  Szabó András, a Károli nagy tudósa, volt dékánja és rektorhelyettese, Princz Gábor csókosa (8 millió a Postabanktól ingyen!) és az első Orbán kormány 2 milliárdjának elrablója annyira SENKI TUDOMÁNYOSAN, ha beütöd a google-ba a nevét, az első 5 oldalon még egy utalás sincs rá: van alkotmányjogász botoxkezeléses bőrgyógyász, mozdonygyorsítót fejlesztő villamosmérnök, csak ez a mocskos úrasztalatolvaj bunkó gengszter nincs sehol.

  • Hencidai said

   Dehogy nincs: a Jhnnsclvn’s blogon, a RLBK, az Uniskandal, a Philipp, a karolisbotrany, a reformatusoklapja blogon, és még sok másik helyen is, ez a pár, amit úgy a 20. találattól kezdve már burjánzik. A mi Szabó Andrásunk is országos hírű: mindenki ismeri, mint a rossz pénzt, élete párjával, Petrőczi Évával együtt.

  • komáromi csipkés györgy said

   Szabó István püspök beszélt reggel a rádióban a virágvasárnapról. Miért hagyja, püspök úr, hogy nevét és hitelét beszennyezze a kormánytartalékot elrabló, hamistanúzó, ostoba sógora és förtelmes blaszfémikus versekkel kínos feltűnést keltő, félkegyelmű sógornője, Petrőczi Éva?
   Nem kéne már elhatárolódni ezektől a förtelmes rokonoktól?

 6. animus said

  Bocs, félreértettél: én azt mondtam, hogy ez az ember TUDOMÁNYOSAN SENKI,Petőrczi pedig TUDOMÁNYOSAN ÉS KÖLTÉSZET szempontjából SENKI.
  Csak, ugye, egy egyetemnek mégse KÖZISMERT BŰNÖZŐKET kéne felmutatni vezető oktatóként, dékánként, rektorhelyettesként felmutatni.
  Helyesbítem magam: egy egyetemnek igen.
  A Károli azonban – ezt virágvasárnapi üzenetnek is felfoghatjátok, gengszterek – nem egyetem, hanem kisstílű agyatlan gengszerek korrupt egyesülése az állam és a gyanútlan hallgatók kifosztására.

 7. szegedi kis istván said

  Virágvasárnap van: fel kéne készítenünk lelkeinket a feltámadásra. Ehelyett a magyarországi református egyház feje, Bölcskei BÁTRAN SÍBOLJA az állam pénzét koreai bankokon keresztül, Mészáros Márton/István már a második egyetemen próbál meg csalással fokozathoz jutni-
  S ami a legnagyobb szégyen: az amúgy erkölcsileg kifogástalan Steinbach püspöknek olyan rossz az irodalmi ízlése, hogy a parázna frájla Petrőczi förtelmes zöngeményeit dícsérgeti nyilvánosan.

  • Virágvasárnap said

   Szabó András és Petrőczi így, Húsvét táján, kedvenc szerepüket játsszák: Júdásét. Előbb a sógorukat árulták el, miután az vesztett Bölcskeivel szemben, és párosával nyalták Bölcskei hátsóját. Húsvét előtt pedig elárulták Bölcskeit. Leírták. A jövő Steinbach püspöké. Ezzel nincs is semmi gond, Steinbach püspök értelmes, morálisan is feddhetetlen, csak ne lenne olyan fogékony Petrőczi hízelgésée. Még mindig nem látja ennek a patkányházaspárnak a feneketlen sötétségét?

   • Hátulról lesből támadó said

    Félő, hogy ezt majd csak akkor fogja látni, ha majd az ő hátába is beledöfik a tőrt. 😦

   • animus said

    Steinbach tiszta lelkű és feddhetetlen ember, homiletikai munkássága is figyelemre méltó, de szépirodalmi ízlése, úgy látszik, kevésbé fejlett. Különben merő esztétikai finnyásságból nem fogadta volna el a telerondított szép híves patak klapanciáinak népszerűsítését, most ne is szóljunk a szerző PARÁZNA FRÁJLA életmódjára, valamint férjéére, aki a tíz parancsolat mindenegyikét gonosz buzgósággal szegi meg (a paráználkodásét csak a jobb kezével, de hát Petrőczinél az is sokkal szebb, még a sporiázis vérvörös nyomaival is).

  • Neofita said

   Virágvasárnapról jut eszembe elveszett bárányunk, Koncz Betty. Ő Nagykőrösre még katolikusként érkezett, és ott keresztelkedett át reformátusnak, hogy főigazatóhelyettes lehessen, kifúrva Szenczi Árpádot. Persze, ott még nem akart megállni. Nagy István posztjára tört. Akkor már Nagy Pistának is elege lett belőle. Bettyke a tanítói képesítésével egyszercsak a Bölcsészkar rektorhelyettese lett. És közben verte a mellét, hogy mekkora református ő. Szabó Andrással együtt megdöntötték Szűcs Ferencet, hogy rektorok lehessenek. Ebbe előbb Szabó András bukott bele, aztán Bettyke is, sőt, a dékánság se sikerült, és még a rektorhelyettességről is lemondatták, aztán a tanszékvezetésről is. Erre megunta a nagy reformátusságot: a Virágvasárnapot már ismét régi hitében, a katolikus templomban ünnepelte. Új munkahelye, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola is katolikus.

   Bettyke megint bugyit váltott.

 8. dark side said

  Szóval mitől egyetem és mitől keresztyén a Károli?
  Ezek a vezetők még egy szakiskolát se bírnának elvezetni. Ennyit a tudományos muníciójukról.
  Ami a keresztyén szellemiséget illeti, abból a Mikszáth téri drogpiacon is több van.
  N. B. a dílerek megfizették Bettyt, Szabót, sőt talán a Tepsit is, hadd áruljanak a Reviczky u. 4-ben. Beleszagolt már valaki a koedukált vécén a cigarettafüstbe?
  Ó, édes mariskám!

 9. homokba dugom a fejem said

  Én pedig akkor is PhD leszek, akármit ugattok is! Megmonta a bácsikám, aki ennek a balf.. Ballának a sógora, hogy odacsördít neki, aztán neki KUSS!
  Én PhD leszek, akkor is, ha csak titokban mutathatom meg bárkinek is. Még az Áginak is, aki újabban kezd nagyon követelőzni, pedig nekem rohadtul nincs kedven a szittyós csontkollekciójához meg a kancsal szemeihez.
  Vannak nekem más csajaim is, csak nem akarom az Ágit felbosszantani, mer akkor esetleg az apósa is kiáll mellőlem, ami nem lenne jó.
  Nektek pedig KUSS, RONDA DÖGÖK.

  • Virgin said

   Mészáros olyan, mint a szűzlány, akinek a (nős) férfi udvarlja megígéri, hogy feleségül veszi titokban, ha ágyba bújik vele. Szűzlány rááll, elveszti a szüzességét, és a férfitól megkapja titokban a házasságlevelet, amit azonban csak titokban, egyedül nézegethet, mert senki sem tudhat róla.

   Mészáros a sztoriban a szűzlány, a házasságszédelgő férfi meg a Szegedi Egyetem. Mert azt a blamázst nem vállalja a Szegedi Egyetem, hogy nyilvánosan adják oda Mészárosnak a doktorit. Legfeljebb csak titokban, amit nem mutathat meg senkinek, legfeljebb a nyanyának vagy a banyának, aki már évek óta összetöri kezét-lábát, hogy Mészárosből egyszer Mártonként, másszor Istvánként PhD-t csináljon.

 10. Tiszai said

  Klukovits matematikus, de azért feltételeztem róla, hogy tud olvasni. Tévedtem. A jogszabály egyértelmű. Jelentkezett Mészáros 2009-ben eljárásra a Károlin? Jelentkezett. Szerzett fokozatot? Nem. Ezek után Szeged nem fogadhatta volna. Ha kiállítják az oklevelet, annak tudatában állítják ki, hogy törvényileg tilos. Fel kell őket jelenteni.

  • Bloggerjogász said

   Ha eddig nem tudott, akkor majd kénytelen lesz megtanulni, mert azért a rengeteg adatmanipulációért, amit a szegedi egyetem Mészáros-ügyben feltöltött, ő a felelős. Ha egy ügy kóser, van egy témavezető, egy jelölt és egy cím. Mészáros-ügyben sok témavezető van és a jelöltnek több keresztneve. Nyilván nem tévedés, hogy 2010. november 25-ig Mészáros Márton jelöltről volt szó és Fried Isván témavezetéséről, majd ezt követően, már a védés után, Hansági Ágnes témavezetéséről és Mészáros “István” védéséről, több mint egy hónapon át, majd Hansági Ágnestémavezetéséről és Mészáros Márton védéséről. A dokumentumokat lementettük és a lementés dátumával kinyomtattuk. Ezek mind fent vannak a blogon. Itt van például néhány, amitSzegedi Kolléga föltett, de van ennél jóval több is:

   https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/27/marton-or-istvan-de-meszaros-marton-vagy-istvan-de-meszaros/

   Ezekért az RLBK újra meg újra feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, míg a rendőrség egyszer végre ki nem deríti, ki töltette fel Szegedről a hamis adatokat a doktori adatbázisba. És mivel a nyomok Klukovitshoz is elvezetnek, meg kell majd tanulnia olvasni, hogy megértse a rendőrségi idézéseket, jegyzőkönyveket és a vádiratot, amihez egyszer el fog jutni az ügy, hiába állíttatja le Balla saját fizetett ügyész csatlósaival. A Guttenberg-fokozat is évek múlva került visszavonásra és okozta az illető politikai bukását. Mészáros és a szegediek sosem ülhetnek nyugodtan a babérjaikon, mert ez a téma mindig napirenden lesz.

 11. Moneyhunting said

  Beindult a KDB bank pénzvadászata:

  http://www.reformatus.hu/egyszazalek/?p=1

  Már a startlap főhírei között szerepel.

  Ennek az erkölcstelen, lefeketdett egyházi vezetésnek még pénzt is?

  Ez, ugye, vicc?

 12. mesüge said

  Az is hülye, aki adakozik a rablóknak!

  • Marketing said

   Nagyon sokat áldoztak az idén reklámra. A Református Egyház “minden idők legerősebb kampányfilmje az 1 %-ért” vagy valami hasonló címen Virágvasárnap 3. legfőbb híre volt. Jellemző a kapzsi, pénzsóvár Kovács-bandára, akik torz módon igazolják visszamenőlegesen Max Weber elméletét a reformátusok kapzsiságáról. Sajnos, az egyetemük sem oktatásról szól, csak pénzbeszedésről. És ha oktatásról, akkor Szabó András, Petrőczi… Színvonal nem téma, csak a pénz.

   • PhD-jelölt said

    Nem fogjátok elhinni, hogy a leégett, megszégyenült, Mészáros csalása miatt felfüggesztett doktori iskolára Hermann és Kovács még mindig szedi be a pénzt azoktól az idiótáktól, akik még hisznek nekik. Oktatás már nem folyik, de Fehér Eszterrel még küldözgettetik a leveleket, hogy fizessünk a képzésért. Régen töröm a fejem, minek még titkári állás az IDI-be, hiszen nincs ott semmi teendő. De megkaptam rá a magyarázatot. Az IDI átment amolyan végrehajtó cégbe. Erre tényleg kell ember. Lehet, hogy még kevés is, majd bepróbálkozom, hátha engem is fölvesznek végrehajtónak 🙂

 13. Bishop's chess said

  Bölcskei Mammonnak hódol, Istene a PÉNZ. Ez a kapzsisg azonban még református püspökök között is megütközést kelt:

  “Bogárdi Szabó István, a dunamelléki egyházkerület püspöke az egyik református portál kérdésére nem is titkolta, hogy szerinte a félperces alkotás mindenféle szempontból tévedés. A film falanszternek mutatja a világot, az adóhatóságot frusztráló üzemnek, ráadásul senkit nem ösztönöz adója egy százalékának felajánlására: “mintha Poroszországban lennénk a 20. század elején. Egyetlen pozitív üzenete sincs a reklámnak, csak annyi, hogy 186 ezer embernek már sikerült elfogadtatnia felajánlását.”

  http://nol.hu/belfold/sajat_kampanyuk_sokkolja_a_reformatusokat

 14. heidelbergi káté said

  Ez egyszerűen borzalmas.

  • Bishop's chess said

   Bölcskei már titkot sem csinál abból, hogy ő a koreai KDB bank ügynöke. A sajtó Bölcskeit nem tartja normálisnak:

   “Mintha valakinek elgurult volna a gyógyszere a reformátusoknál: az egyszázalékos kampányfilm túlságosan is formabontóra sikeredett.”

   http://nol.hu/belfold/sajat_kampanyuk_sokkolja_a_reformatusokat

   • Vicarius said

    Idézek az egyik kommentből:

    “Református 1% – 0066 A film profi munka, de nem értelmezhető a Magyarországi Református Egyház alkotásaként. A reklámot nem szabadna az országos lefedettségű médiában megjelentetni, mert azon keresztül könnyen eljuthat a hagyományos reformátusság sok tagjához, és ők mélységesen fel lesznek háborodva – vélekedett a pénteki fórumon Köntös László, dunántúli főjegyző.”

   • Újreformátus said

    Persze, hogy fel vagyunk háborodva. Őseinket még a hitükért hurcolták gályára, mert ez az egyház akkor még a hiten alapult. Ma már csak a pénzen. Nem református egyházközösségről kellene beszélnünk ma, hanem a KDB koreai bank kizsákmányoltjainak közösségéről. Már majdnem minden gyülekezet a koreai banknál vezeti a számláját. Amelyik még nem, annak pedig erősen a tyúkszemére lépnek.

   • KDB said

    Megnéztem a reklámfilmet, az 1% 0066-ot. Gusztustalan ez a kapzsiság. Egyvalami azonban feltűnt. Az 1%-ot adományozót Kvács Áron-nak hívják, ezt a “fantázia(?)nevet” írja rá a borítékra. A név 2x is bevillan. Rögtön Kovács Levente és Kovács Barnabás ugrott be. Ez a fiktív vagy valós Áron is a híres Kovács-família tagja lehet.

    A filmet tehát helyesen így kell érteni: REFORMÁTUSOK! ADAKOZZATOK A KOVÁCS-CSALÁD KOREAI BANKJÁNAK!!!

   • Kovács-trió said

    Biztos vagyok benne, hogy a Kovácsok állnak a reklámfilm mögött, és ők is profitálnak majd belőle elsősorban meg a KDB bankjuk.

  • Moneyhunting said

   Sokmindenre kell a pénz a koreai bankon kívül. Bölcskei qrváira, piájára, Balla jobbikos elkötelezettségére és a vesztegetésekre, hogy Mészárosból doktor legyen. Nagy a Szegedi Egyetem Doktori Intézete. Nem elég Klukovitsot megfizetni, mások is harapni akarnak a tortából 🙂

   Hajrá, adakozzunk a református egyháznak eme nemes célokra!

 15. Florence said

  Oszinten, ki a szart erdekel ezek utan, hogy Meszaros megkapja-e Szegeden a PhD-t vagy sem? A lenyeg az, hogy – igy vagy ugy – a Karolin vegul nem lett PhD, es ha megis megkapja a fokozatot, az mar Szeged egese lesz, viseljek ok a kovetkezmenyeit. A fo cel sokkal inkabb Meszaros eltavolitasa a Karolirol (es nem annak megakadalyozasa, hogy PhD-t kapjon). A Karoli megtisztulasaert folytatott harc akkor orzi meg hitelesseget, ha nem rugaszkodtok el a fo celkituzestol. Vagy nem a megtisztulas a cel? 🙂
  Meszaros elobb-utobb ugyis eltunik a sullyesztoben (ha pedig nem, az nem azon fog mulni, hogy megszerezte a fokozatot vagy sem, bar nem hiszem, hogy el tudja kerulni sorsat), hisz a szakmaban mar mindenki ismeri az amokfutasat. Neki ezek utan csak a protekcio, es az eddig kijart osvenyek (vagy azok egy resze) marad, komoly forumokon a tortentek utan labdaba sem rughat majd. Barmit is sikerül majd elernie, ezek utan mindenki gyanakvassal figyeli majd a lepeseit, protekciot sejt mogotte, es nemcsak azert, mert eddigi palyafutasa/amokfutasa a lopasok, csalasok tortenete, hanem azert is, mert teljesitmenye olyannyira nyilvanvaloan kozepszeru, hogy ugysem veszik komolyan. Eppen ez a kozepszeruseg az, ami sohasem fogja tudni feledtetni a tortenteket. En a helyetekben nem azzal foglalkoznek, hogyan akadalyozzam meg PhD-ve avatasat, hanem hogy hogyan lehetne a Karolirol eltavolitani a Szabo-Petroczi-Hansagi kombot (ezzel Meszaros is repulne). Ehhez kene keresni a lehetosegeket, a kiskapukat, es nem biztos, hogy eroszakos, kenyszerito megoldasokat. Es nem hoborogni, hogy a Tepsi milyen hulye, mert miert nem tavolitotta el oket azonnal, blablabla. Teljesen vilagos, hogy a korulmenyek, a szellemi-erkolcsi hatter nem adott egy teljesen nyilt harchoz, tul nagy a slepp, a maradek befolyasuk, stb. Ehhez ilyen korulmenyek kozott ido, turelem, jo taktikai erzek, ravaszsag, elszant koncepciozus munka kell, olyan elvek ervenyesitesevel melyek beszedesek es tamadhatatlanok (pl. szakmaisag: olyan szakmai, tudomanyos kezdemenyezesek mas tanszekek, egyetemen beluli muhelyek reszerol, melyek javitjak a Karoli hirnevet, es melyek egyertelmuve teszik, hogy az unproduktiv szabo-petroczi-hansagi klan nelkulozheto, es nem az o megtartasukkal kell foglalkozni, hisz nem ok viszik az egyetem szekeret; az elszigetelodest egyetlen hatalomehes konstrukcio sem birja, ugyanis azt nem elegiti ki a szakmaisag, a szakmai siker, es ha az elszigetelodes elleni kapalozasban tovabbi etikatlan lepeseket tesz azonnal lecsapni rajuk). En latok ilyen iranyban jo donteseket. Veletek az a baj, tobb az elszantsagotok, mint az eszetek. 😀 De oszinten, kik vagytok ti? Olyanok, akik a Karolin kavul labdaba se tudnak rugni, ezert kell belso harcot vivni, vagy olyanok, akiket a Karolirol elkuldtek, es mivel szakmailag nullak, azota se tudnak sehol labdaba rugni, mikozben no a bosszuvagy? 😀 Barmelyik is igaz, nem fogunk sorozni.:D

  • jhnnsclvn said

   A fő céllal – Szabó-Petrőczi-Hansági (csatolmányaként: Mészáros) röpítésével – egyet is értünk. Ha ez megvalósulna, talán a blog is megszűnne, bár ahhoz még az is kell, hogy ennek a bandának az áldozatait rehabilitálják. Számunkra ezt jelentené a Károli megtisztulása. Az, hogy a banda bűneit mások nyakába varrják, és azokat, mint bűnösöket távolítsák el, és ezek az áldozatok ne kapjanak elégtételt, nem megtisztulás, hanem a mocsok szőnyeg alá söprése. Tepsinek nem lehet könnyű dolga. A megdöntött banda szervezkedik, és ez a fülbe súgott kommunikáció, amit Szabó az elődeivel és vele is művel (“teljesen alkalmatlan”, “le kell váltani” stb.) még mindig hatásos volt, még mindig elérte a célját. Szabó és sleppje ezzel újra és újra felülkerekedett, mert az emberi természet sajátossága, hogy a rosszat a másikról hamar elhiszi. Tepsinek elemi érdeke, hogy ettől az alattomos nyírógéptől megszabaduljon, mert az úgy nyírja majd ki, hogy nyikkanni se lesz ideje. Ebben nagyon profi.

   Hogy mi kik vagyunk? A Szabó-Petrőczi-Hansági-gang áldozatainak képviselői, és addig nem hagyjuk aba, amíg a banda el nem nyeri méltó büntetését, és az áldozataikat nem rehabilitálják. Akár Tepsi szövetségesei is lehetnénk, amennyiben a banda eltávolítása közös cél. De Tepsi hallani sem akar az áldozatok rehabilitációjáról, márpedig nekünk ez ugyanolyan fontos. Ezért van ez a blog. Ez – többek között, de nemcsak – az áldozatok hangja is. Szabó és Hansági kommunikációja azért olyan erőteljes, mert csak ők vannak kommunikációs helyzetben, gondoskodnak arról, hogy kinyírt áldozataik meg se szólalhassanak. Meg kellett teremtenünk az ő számukra ezt a fórumot, hogy elmondhassák, milyen valójában Szabó, Hansági, Petrőczi.

   Ami a rólunk felállított két kategóriát illeti, tévedsz: egyikbe sem tartozunk. Szabad emberek vagyunk, és azt mondunk el, amit akarunk. De ezen a blogon mindenkinek szót adunk, az ellenfeleinknek is (ld. Horváth János és álnevei stb.). Így Tepsit nemcsak mi hülyézzük le. Elsősorban nem mi 🙂

  • Korifeus said

   Egyetértek Florence-szel abban, hogy Mészáros PhD-ja szart se fo érni, még ha megkapja, akkor se, és Szeged pecsétje se nemesítheti a szart arannyá, de fordítva igen: Szeged súlyos kárt szenved, ha kadja a iplomát. Mindazonáltal mégsem mindegy, hogy szerez-e fokozatot vagy sem, mert ha igen, használni fogja. Sokmindenre, pl. arra, hogy támogatói poarancsára vigyen át vagy nyírjon ki embereket. Pont olyan lesz, mint egyik fő támogatója, Fried, a féreg. Ha Friedet egy PhD-bizottságba valamelyik egyetem meghívta, Fried feltette a kérdést: “Mit akartok, hogy átmenjen vagy sem?” Majd hozzátette: “Mert aszerint fogok beszélni”. Ilyen gennyes jellemeket nem kellene klónozni és hatalmat adni a kezébe, mert Mészáros PhD ügyekben is úgy fog dönteni, ahogy a Móricz-ösztöndíjakkal kapcsolatban saját maga vallotta be: el se olvassa, csak haveri alapon ill. kölcsönszívességet téve “ítélkezik”, és ha valaki reklamálni mer, annak leugatja a fejét (“Mi zörög?”, Új Nautilus, a blog kritikájának következtében eltávolított poszt).

   Tehát nagyon nem mindegy, hogy Mészáros megkapja-e a meg nem érdemelt doktori oklevelet: a jövő ifjú tudósnemzedékének sorsa múlik ezen.

   • Ágnes asszony said

    Már látom lelki szemeim előtt, amint Ágnesasszony minden opponensi, bizottsági felkérésre cipeli magával MarciPistát, hogy őt is benyomja a bizottságba, és azavaztassa. Vagyis Ágnesasszony szavazata, ha MarciPista PhD lesz, minden esetben a dupláját fogja érni, mert bizottsági tagként MarciPista megduplázza. Milyen praktikus egy ilyen mozgatható, jól funkcionáló PhD 🙂

  • Bloggerjogász said

   Nem értek egyet Florence-szel. Már mér kéne megkapnia Mészárosnak a doktori foikozatot Szegeden, ha 2 éven belül nem is jelentkezhetett volna új eljárásra? A törvény azért törvény, mert mindenkire érvényes. Ez a tehestégtelen, csaló, lavírozó kisstílű kis gazember már megint kivételezett protekciós legyen? Szerintem már az ellenőrző-hamisításnál ki kellett volna emelni a környezetéből és javító-nevelő intézetbe csukni. Most már valószínűleg késő, mert ez így szocializálódott.

   Mindazonáltal a törvény egyértelmű. Ismeretlen tettes ellen kell feljelentést tenni, és becsatolni az összes Klukovits által feltöltött hamis adatot. Ha lepattintják, még egyszer. Addig ismételni, míg a rendőrség tudomásul nem veszi a bizonyítékokat.

  • Sötétandris said

   Florence-nek írom: Olyanok, akik a Károlin kívül nem tudnának labdába rúgni, ketten vannak: Szabó András és Petrőczi. Hanságit az apósa elhelyezi valahová, az meg viszi magával a Mészárosát, mert nem tud nélküle élni. Ők ketten nem azért találnak állást, mert szamailag érnek valamit, hanem mert az APÓS hatalma ehhez még elég. Petrőczi már 60 lett. El kellene hajtani nyugdíjba. Szabó Sepsi nyakán marad és ki fogja csinálni, de ha a szövetségeseit eltávolítjátok, akkor lassabban. Erről Sepsi tehet. A Tanka-Zsengllér jelentéssel ki lehetett volna törni Szabó nyakát. Ezt a lehetőséget Sepsi elszalasztotta. Sőt, felült Szabónak, és ezért szívn fog. Abban ne is reménykedjen, hogy ravaszságban és taktikában felveheti Andriskával a versenyt.

   Szabó egy betegesen ambíciózus, frusztrált, irigy, alattomos intrikus, aki újra meg újra ki tud törni az elszigeteltségből és hatalomra kerülni. Sepsi túl becsületes és naiv ahhoz, hogy felvegye vele ezen a terepen a harcot. Szabó kiszorított, aárendelt helyzetben képes kedvesen és rokonszenvesen viselkedni és hitelesnek hatni. Képes rejtegetni a valódi célját. Mindenkivel elhiteti, hogy ő nem akarmár semmit. Élő példa Kulin esete. Hogyan lehetséges az, hogy Szabó egy ilyen okos embert, mint Kulin, kétszer is hátba tudott döfni? Mert Kulin másodszor is hitt neki, miután egyszer már megpuccsolta. Sepsi nem tudja aljasságban felvenni Szabóval a versenyt, és veszteni fog, ahogy eddig mindenki. Raffay, Kovács Eszter, Török Gábor mindent megpróbáltak, hogy lecsapjanak Szabóra. Egyiknek sem sikerült, és Szabó mindegyiket szép lassan kinyírta.

  • KT said

   Tepsi nehéz helyzetbe hozta magát azzal, hogy Szabó ellenfeleit hagyta eltávolíttatni a karról. És azzal is, hogy nem tanult semmit Szabó módszereiből. Szabó teljesen átalakította a kari tanácsot és a HÖKöt. Mindenkit leváltott a tanszékvezetésről, aki csak egyetlen kérdést tett fel, vagy csa egy fél mozdulatot az ellenvetésre. Nem engedte őket információhoz jutni. A HÖKöt totálisan korrumpálta. Elsősorban László Mártont, Szénási Károlyt és Szabó Andreát kellene kiiktatni. Mit keresnek ezek még ott, miután kiderült a HÖK sikkasztása és egyéb pénzügyi manipulációi (fiktív ösztöndíjualások)? Senkinek nem tűnt még fel, hogy László M már 8 éve jár a karra? Hogy nem tanulni, az nyilvánvaló, csak rá kell nézni. Ezek a hökös vezetők mindent jelentenek Hanságinak. Hanság hatalma nem szűnt meg. Mindenki hozzá csapódik, mert az apósán keresztül állást remél. Hansági ezt ígérgeti is. Közben persze a korábbi évfolyamok megtöltik a munkanélküli hivatalt. Többek között a sztárolt eltéről ösztöndíjért átigazolt doktorandusz, Bodrogi Csongo alias Pontilyen is. Hiába végezte el a piszkosmunkát – munkanélküli lett.

   A jelenlegi tanszékvezetők többsége Szabó híve. A legveszélyesebbek: ő maga, Hermann, Hansági, Fóris. Mit keres a KT-ban Kovács? Miféle DI-elnök az, aki még fenntartani se tudott egy DI-t, nemhogy létrehozni? Azért ül a KT-ban, hogy erősítse a Szabó-banda hatalmát. Mert van nekik. Az egyik legerősebb ellenzéke Tepsinek a színházas csapat, főleg Jákfalvi, Hansági barátnője és szövetségese. Minden alkalmat felhasznál Tepsi fúrására. Dehogy vannak Szabóék izolációban. A KT egyik legtermékenyebb terepük. Ki is használják. Tepsi észre sem veszi, már mennyire aláásták a tekintélyét.

   Tepsi kígyót melenget a keblén Szabóval, Hanságival. Úgy látszik, még mindig nem tudja, milyen veszélyesek. Bebizonyították: a hatalomért képesek tönkretenni egy egész kart, egy egész egyetemet.

  • Kirúgottak Klubja said

   Nem értek teljesen egyet Johannesszel, mert szerintem az sem mellékes cél, hogy Mészáros ne kapjon PhD-t. A PhD hatalom. És ez a gazember, aki végigcsalta eddig a pályáját, uralkodni fog becsületesen létrehozott tudományos teljesítmények fölött – anélkül, hogy ezeket olvasná, akárcsak a Moricz-Zsigmond-pályázatokat.

   Másodszor, hogy kik vagyunk? Én úgy mondanám, mindnyájan Szabó-András-szakértők vagyunk. Mindnyájunknak megvan a maga Szabóandrás-tapasztalata. Ennél sunyibb, görényebb, intrikusabb rágalmazót nehéz elképzelni. Rendkívül sikeresen fúr meg magánál különb embereket, mert nem tudja elviselni, hogy ők a jobbak. Súlyosan torzult személyiség. De nagyon ügyesen csinálja, mert még azokat is átveri, akik nayon fel vannak készülve rá. A második dékán, Barkó, a fél szemét folyton rajta tartotta, mégis sikerült őt Szabónak kinyírnia. Kulin meg másodszor is elhitte, hogy andriska nem akar semmit, de igazán semmit se, csak a legőbb hatalmat.

 16. heidelbergi káté said

  Köntös Lászlóval egyetértek: ő Steinnbach püspök helyettese. Remélem, Steinbach püspök sem helyesli ezt a szcientológiához vagy valamelyik new age mozgalomhoz illő förmedvényt.
  Csak miért állt le Steinbach Petrőcziékkel, Szabóval, az úrasztalatolvaj, kormánytartalékelsíboló gazemberrel?

 17. Szegedi diák said

  Klukovits tanár úrról azt hallottam, hogy nem idegen tőle a korrupció. Pl. vizsgát is meg lehet venni nála. Egyáltalán nem csodálkozom, hogy a doktori oklevelet is árulja.

 18. RLBK said

  Klukovits Lajos figyelmébe ajánlom ezt a cikket (Fried Istvánéba, Pál Józseféba és Balázs Mihályéba nem érdemes, mert azok annyira szolgalelkűek, hogy gondolkodni sem hajlandók):

  http://hvg.hu/karrier/20110422_plagium_konyv_szerzoi_jogok_vilagnap#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2011_04_23&utm_content=top1

  Ha egyszer mégis kiadnák a botrányos Mészáros MártonIstvánnak a fokozatot, nagyon sok jogi procedúrára és állandó reflektorfényre számíthatnak. Mészáros összefércelt, de össze nem függő dolgozatának második részét Korner Veronika írta, annak ellenére, hogy Hansági és Mészáros írásban lemondatták őt a szerzőségről (megfizették érte: 3 évi doktori ösztöndíj, amit az USÁ-ban költött el). Ráadásul ezt a fejezetet se nem Szabó András, se nem Hansági Ágnes, se nem Fried István vezette, hanem Hima Gabriella még 2006-ban.

  Az első részt pedig német publikációkból ollózták össze, amit a plágiumkereső jelenleg még nem tud beazonosítani. De hamarosan eljön az idő, amikor erre is sor kerül. Klukovits a Mészáros-ügy miatt már soha nem alhat nyugodtan. Nem tudhatja, mikor robban egy még nagyobb bomba.

  Egyébként Mészárosnak a diplomamunkáját sem ártana vizsgálat alá venni, míg ő maga és a mentora, Hansági, ki nem csertélik azt az archívumban. Sepsi Enikőnek a saját biztonsága érdekében nem ártana előkerestetni, mert egyszercsak arra lesz figyelmes, hogy eltűnt. Nagyon valószínű, hogy Mészárosnak rendes, önállóan ít diplomamunkája sincs.

 19. Keresztyén erkölcs said

  Klukót már itt is figyelmeztette Szegedi Kolléga, hogy a törvény és a józan ész és erkölcsi érzék alapján cselekedjen, de Klukó nem tanúsít jogkövető magatartást.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: