Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Joy (Öröm a Pázmány Jogi Karán)

Posted by jhnnsclvn - április 19, 2011

Szerző: PPP

A blogon valaki elterjesztette azt a pletykát, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fogja kiadni a tehetségtelen és csaló Mészáros Mártonnak a hőn vágyott doktori oklevelét. Még neveket is emlegettek, akik ebben állítólag részünkről közreműködnének… A híresztelésnek természetesen semmi alapja, hiszen a Pázmány a Károlival szemben komoly egyetem. A Károlit a Pázmányon csak a gúny és megvetés tárgyaként emlegetik még az ott tanító prominens reformátusok is. Ezennel nyilvánosan deklaráljuk, hogy a Pázmány nem akar belekeveredni a károlis botrányba, és nem kis kárörömmel nézi, hova vezet a hitetlenség, erkölcstelenség és a pénzsóvárság az állítólag keresztyén egyetemen, amely akkor sem lehetne erkölcstelenebb, ha világi volna. Bár távol tartjuk magunkat a Károlitól, erkölcsileg és anyagilag mégis profitálunk belőle, mert mentőövet nyújtunk az onnan menekülő hallgatóknak. Persze csak az arra érdemeseknek. Néha oktatóknak is, mint pl. a kitűnő történész Kőszeghy Miklósnak. Mészáros Mártonnak azonban se oktatóként, se hallgatóként nincs helye köztünk.

A Károlin megszüntetett ÁJK-s Doktori Iskola hallgatói például mindannyian nálunk találtak menedékre, mert az ELTE – bár szerződés van velük – beintett a károlis hallgatóknak. Csak biztatni tudjuk a Károli jogász és bölcsész hallgatóinak legjobbjait, hogy bátran jelentkezzenek át hozzánk: a szakmailag és erkölcsileg kifogástalan hallgatókat szívesen fogadjuk.

Bátorításul közreadunk néhány részletet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának 2010. évi minőségbiztosítási jelentéséből. Ez a jelentés méltán ünnepli a sikeres akkreditációt. Ebben a jelentésben nem kis elégedettséggel állapítjuk meg, hogy Doktori Iskolánkban a látszámnövekedés több, mint 50 %-os, éppen a bebukott károlis Doktori Iskola hallgatóinak átvétele miatt. Idézem szó szerint:

14) A doktori iskola

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy mind a nappali, mind a levelező tagozaton jelentős létszámnövekedés történt a 2010-es tanévben. Összesen 51,21 %-al bővült a doktorandusz állomány (a nappali, vagyis az államilag finanszírozott tagozaton tanulók számaránya 66,66 %-al, a levelező tagozaton tanuló költségtérítéses doktoranduszok számaránya pedig 48,57 %-al növekedett). Ennek egyik oka az, hogy mivel a KGRE ÁJK állam- és jogtudományi doktori iskolája megszűnt, ezért onnan a 2010 őszi félévében doktori iskolánkba volt „károlis” doktoranduszok kérték átvételüket a következő megoszlás szerint: nappali tagozatra a II. évfolyamra 2 doktorandusz, a levelező tagozatra a II. évfolyamra  5, a III. évfolyamra pedig 4 hallgató (összesen tehát 9 fő levelező tagozatos doktorandusz). A létszámnövekedés azonban ezt jócskán meghaladó, ami örvendetes tény, s mutatja a doktori iskolánkban folyó képzés iránti fokozott érdeklődést immáron levelező tagozaton is. (2 fő korábban passzív nappalis hallgató vált a vizsgált időpontban aktívvá). A megnövekedett létszámú egyéni tanrendes hallgatóink is növelik a levelezős létszámot, amint azt az alábbi táblázat is mutatja:

 

Doktorandusz-létszám alakulása:

Év

Nappali tagozat

Levelező tagozat

Egyéni tanrendes

2009

6

31

4

2010

10

46

6

 

Az összes hallgatói létszám tehát 21 fővel bővült (a nappalis 4 fővel, a levelezős pedig 17 fővel).

De nemcsak a Károli megszűnt Doktori Iskolájából jelentkeztek át a Pázmányra, hanem várható, hogy a Károlin végző hallgatók már egyenesen a Pázmányra fognak jelentkezni Doktori Iskolába:

Az alábbi táblázatból továbbá az látszik, hogy egyre többen jelentkeznek hozzánk első évfolyamra azok közül, akik máshol, nem Karunkon szereztek jogi diplomát, s ez a létszám immáron stabilizálódott. Ez azt jelenti, hogy a Kar oktatóinak doktori fokozatszerzése mellett, illetve után az utánpótlás immáron konszolidált módon biztosítva van a Karunkról jelentkező jogász hallgatók révén, illetőleg a külső jelentkezők létszámának folyamatos emelkedésével, de a KGRE ÁJK-ról való – feltételezhető – jelentkezések révén is.

 

 

Doktori iskolánkba felvett doktoranduszok,

akik valamikor Karunkon végeztek

más karon végzett,

hozzánk felvett doktoranduszok

2007

9

1

2008

15

5

2009

10

7

2010

12

7

 

Fenti adatok alapján arra biztatnánk mindazokat a rendes képzésre jelentkező leendő jogászhallgatókat, akik tévedésből vagy tájékozatlanságból a Károlira adták be a papírjaikat, hogy jelentkezzenek át szeptemberben mindjárt hozzánk. Sokkal egyszerűbb és kényelmesebb a képzést rögtön nálunk kezdeni, mint menet közben – idő- és pénzveszteséget elszenvedve – intézményt váltani, mert a Károli bedől vagy megvonják tőle az akkreditációt. Ne invesztáljatok ilyen bizonytalan lábakon álló intézménybe. Válasszátok a biztosat!

A Károlival szemben, ahol erős vallási diszkrimináció van (pl. a protekciós Mészárosnak mindent szabad, egy katolikusnak pedig semmit), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói egyenlő bánásmódban részesülnek – felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem festői és egészséges környezetben, a jó levegőjű Pilisben várja leendő hallgatóit.

Gyertek hozzánk! Ne várjátok meg, míg fejetekre omlik a Károli!

50 hozzászólás to “Joy (Öröm a Pázmány Jogi Karán)”

 1. prudens said

  Nem véletlen, hogy a neves reformátusok: Kiss Gy. Csaba. É. Kiss Katalon, Tőkéczki is a Pázmányon tanít. A Károlin csak a mocsok Szabó van bűntársaival meg a Kulcsár-Szabó klán teljesen vállalhatatlan része.
  Gratulálunk az “áttért” doktoranduszoknak, javasoljuk az IDI kárvallotjainak is, hogy menjenek oda!
  Szabó, Balla, Hansági annyira hülye, hogy nem vették észre, ha meggyilkolják az IDI-t, a bölcskar léte kerül veszélybe.

  • IDI said

   Nem fogjátok elhinni! Az IDI-ben már rég nincs oktatás. A doktoráltatást nem tudják biztosítani. Ennek ellenére HERMANN ÉS KOVÁCS MÉG MINDIG PÉNZT KÖVETEL A DOKTORANDUSZOKTÓL! Azt mondják,iratkozzunk be, fizessük be a tandíjat, különben nem adják ki a papírjainkat. Magyarán: zsarolnak, követelőznek, és még mindig kirabolnak és kifosztanak bennünket. Csak a hiányzó tárgyaimat akartam beírattatni, mert “elvesztették” az indexemet, és újat állítottak ki. Azt mondta Fehér Eszter, hogy beszél Hermann tanár úrral az ügyben. Aztán Hermann maga szeméyesen azt mondta, csak akkor pótolják az aláírásokat, ha beiratkozom, és befizetem a tandíjat. Mire??? Oktatás nem folyik, és én különben is már elvégeztem ezeket. Csak arról akarok papírt, amit már teljesítettem. EZEK NEM TANÁROK, HANEM RABLÓK!!!

  • Újreformátus said

   É. Kiss, Kiss Gy. és Tőkéczki soha nem alacsonyodnának le addig, hogy Szabóval, Petrőczivel, Hanságival, Mészárossal vegyüljenek. Ismerik a magyar közpondást: Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Ezek a disznók már sok értékes, becsületes protestáns oktatót felzabáltak.

 2. jhnnsclvn said

  A PPKE képviselője megerősítette, hogy az adatok hitelesek. Az idézet szó szerint az ÁJK KT jelentéséből való. Egyúttal arra kért, hogy a szerző nevét változtassuk meg. (Teljesítve 🙂 )

 3. animus said

  Bölcskei püspök úr a rádióban beszélt kedvenc tárgyáról: nem a Jézus Krisztusról, nem a húsvét ünnepéről, nem a feltámadás csodájáról, hanem a PÉNZről. Kreatív javalatokat tett arra vonatkozólag, hogy minél több pénzt kapjon ő és társai.
  Úgy látszik, ez a keresztyéni szellem, amely eltölti Szabó Andrást, Hanságit, Mészárost és a bűntársakat.
  A pénzt a koreai bank szentségtartójába helyezzétek!

  • Prédikátor said

   Bölcskei ennyi erővel tarthatná a húsvéti istentiszteletet a debreceni Nagytemplom helyett a KDB bankban. Kovács Barnabás és Kovács Levente meg perselyezhetnének 🙂

 4. animus said

  A perselypénzt meg Szabó András lophatná el. Emlékszünk a 2 milliárdos kormánytartalékra, az egyházi vissza nem fizetendő kölcsönre (?) meg Princz Gábor postabankos 8 milliójára. Mind eltűnt Szabó feneketlen zsebében! És a hencidai úrasztalát már nem is említem. Gondolom, a szószéket se hagyta ott. Biztos azon tartják a spájzban az abált szalonnát.

 5. Szemtanú said

  A hétfői és keddi nap folyamán volt szerencsétlenségem ezt a lombrosói fotógalériába illő, bűnöző Mészáros Mártonistvánt látni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Egerben megrendezett humántudományi szekciójában mint zsűritagot. Egyetlen kérdésem volt: mit keres ez itt? A blognak köszönhetően már a fél tudományos világ tudja, hogy csaló, de legalábbis doktori fokozat nélküli tanársegéd. Akkor meg? Mit keres egy olyan társaságban, amit egyetemi tanárok, akadémikusok, de legalábbis neves szakemberek alkotnak? Ja, hogy az egyik szekció elnöke Hansági volt. Meg feltűnt Bednanics is. Marcika meg a piros pulóverében olyan mohón kotorászott a reggelinél a svédasztalnál, mint egy szarvasgomba után kutató vaddisznó. Meg a hotel halljában kilométerekről hallani lehetett az idétlen vihogását. Erről ennyit. Nagyon nyomják a fiúkát.

  • Woman in love said

   Hogy mit keresett a zsüriben ez a műveletlen protekciós bunkó? Ágnesasszonynak nincs bőr a képén. Nem bír egy éjszakát se eltölteni bőrfejű szeretője nélkül. Titkot se csinál belőle hogy él-hal MarciPistáért. Egyszerűen nem vesz tudomást arról, hogy lebuktak.

  • BTK-s Kolléga said

   Mészáros a Károlin már évek óta fokozat nélküli tanársegédként államvizsgáztat, párban Hanságival. Ezen kívül szakdolgozatokat is vezet. Ez a felsőoktatási törvénybe ütközik. Hogy mit keres az OTDK zsürijében? Hansági, Bednanics, Szentesi a felelősek, a Kulcsár-Szabó klán penetránsan bűzlő beházasodott nőtagja és a kláán egri csatlósai: Szentesi, Bednanics. Ugyan, mire kapott Bednanics József Attila díjat? Többek között arra, hogy ne vegye észre, nincs disszertációja Mészárosnak. Arra, hogy engedje át a nagy semmit.

   • animus said

    Ez súlyos törvényszegés: Mészáros nem államvizsgáztathat, csak megfelelő képesítéssel rendelkező docens. A Károlin semmitől se félnek?

  • Szegedi Kolléga said

   A Szegedi Tudományegyetem okulhatna az esetből. Mészáros MarciPista máris használja a hatalmát, fokozat nélküli tanársegédként. Mi lesz akkor, ha Szeged még doktori oklevelet is ad a kezébe? Akkor már nemcsak OTDK bizottságokba fog beülni, hanem PhD és habilitációs bizottságokba is. Hansági a saját habilitációs bizottságát már össze is állította: Eisemann, Bednanics, Fried, Páljóska, titkár: Mészáros MarciPista. APÓS már csak a profeszorságot nyomja majd keresztül. Nem véletlenül happolta el magának épp a professzori bizottságot a MAB-ban. Lenyomja a bizottság torkán a saját fiát és a saját menyét, az arra érdemeseket meg majd elnyomja. Pl. Nyilasyt, Kálmán C-t.

  • Szegedi Kolléga said

   Arra, hogy Ágnes asszony gyakorlatilag lenyúlta az OTDK humán szekciójából az irodalomtudományi tagozatot, már tavaly felhívta valaki ezen a blogon a figyelmet. Nekem csak most tűnt fel, hogy Szeged már akkor is fedezte a Kulcsár-MENY manipulációit, konkrétan Anderle professzor, akit megvezettek. Idézek a blogról:

   “OTDK nicknevű hozzászólónk felhívja a figyelmet, hogy a csalások nem az idei doktori védésparódiákkal kezdődtek, ez már csak a jéghegy csúcsa. Az a banda, amelyik kezébe kaparintotta a Károlit, már jóval előbb praktizálta a védéseknél alkalmazott módszert: a jólszervezett csalással produkált látszatteljesítményt – elsősorban az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon megkaparintott helyezéseket.- A szerk.
   A továbbiakban OTDK nevű kommentelőnk hozzászólását idézzük.
   A dicsekvést a pályázatokkal és az OTDK-s helyezésekkel az új honlapon jobb lenne mellőzni. Még utánanéz valaki, kik ültek ezekben a bizottságokban. Pl. kik diszponáltak a pályázati milliók fölött, amelyeket véletlenül éppen akkor kapnak meg a volt veszprémi színházasok, amikor Kulcsár-Szabó Ernő és Kulcsár-Szabó (alias Hansági) Ágnes együttes erővel átlopták őket a veszprémi egyetemről a Károlira (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=hirek&id=10) . Vagy kik ülnek az OTDK-s bizottságokban, amikor Nyuszi (=KSzE) rokonainak és üzletfeleinek tanítványai a sokkal jobb, sokkal tehetségesebb hallgatók elől hazaviszik a díjakat? Természetesen Nyuszi rokonai és üzletfelei. Csak néhány példa. 2003-ban a Fried István – Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes féle bizottságban kizárólag Fried- és Kulcsár-Szabó Zoltán-tanítványok bírtak nyerni. Más egyetemekről maximális írásbeli pontszámmal érkező kiváló hallgatók üres kézzel mentek haza. Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes 2 évvel később, 2005-ben már az egyik szekció elnökeként Nyuszi lekötelezettjeivel az oldalán – többek között éppen a Mészáros-opponens Bednaniccsal – nem tudta fékezni mohóságát: a 7 lehetséges 1. díjból 3-at, továbbá még egy 2. díjat osztott ki saját és Hermann Zoltán hallgatóinak (http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=otdk&sub=otdk_oeredm) – joggal magára haragítva a többi egyetem és főiskola oktatóit és hallgatóit. Ezek közül a díjazott hallgatók közül ma már Korner Veronika kívülről, Maszárovics Ágnes pedig belülről (a magyar tanszékről, feleségként is) támogatja a károlis Duplaszabó Diktatúrát.
   Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes a sok manipulációval „mestertanári” oklevelet szerzett, majd ezzel és APÓSa kapcsolataival elérte, hogy 2009-re az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnökévé nevezzék ki. Ezzel megnyílt az út a még gátlástalanabb manipuláció előtt. Most már az írásbeli bírálók célirányos felkérésével az előzetes pontszámokat is befolyásolni tudja, a bizottságok összetételéhez pedig szabad kezet kap. Ezt a pozíciót pedig tanítványai nyeretésére használja.
   Egészen konkréten 2009-ben olyan bizottságot szervezett, melyben csicskása és legfőbb vazallusa, a troll Hermann Zoltán saját sógorával, Szilágyi Mártonnal ült együtt (aki mellesleg Kulcsár-Szabó Ágnes apósának, Kulcsár-Szabó Ernő intézetigazgatónak a másik helyettese a hírhedt „Maedchen für alles”-Eisemann mellett), és családi körben zavartalanul osztották el a díjakat. Egyikük sem jelezte az összeférhetetlenséget az OTDK szervezőinek, és nem tette ezt az OTDT alelnökeként Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes sem. Ez aztán ismét szép eredményeket hozott neki (egy II. és egy III. díj http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=otdk&sub=otdk_oeredm). Vagyis, amíg a Károli bölcsészkara az ország egyetemi bölcsészkarai közül csak a 9., addig az OTDK-k ezt a gyatra tudományos és oktatói színvonalat nem tükrözik, mert a károlis bölcsészhallgatókat Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes és csatlósa, a troll Hermann Zoltán 2005-ben és 2009-ben az OTDK-kon gátlástalanul nyerették. Ezek a hallgatók a doktori iskolai ösztöndíjak várományosai. Egy OTDK-helyezés olyan tromf, amit nem lehet überolni.
   Az ország különböző egyetemeire és főiskoláira járó tehetséges hallgatóknak így aztán az OTDK kellemes emlék helyett életük első nagy csalódása lesz a szakmában. Szegények, nem tudják, hogy eleve nem volt esélyük.
   A Károlisok szép családi érzése és rokoni szeretete tehát nemcsak a Károli egyetemet hálózza be, hanem az ország „humán” tudományos életét. Hogy eközben a szakma tönkremegy, kit érdekel. A Duplaszabó-családot biztosan nem. Belterjes vállalkozásuk szépen prosperál, a hálózat lefedi a hatalmi apparátust minden szinten – titulusok, akkreditációk, pályázati pénzek és diákköri elismerések országos elosztását is beleértve.
   Ágnes asszony a hatalom kiépítését megtanulta APÓSától. A szakmát még nem.

   https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/28/student-pow-wows-otdk-s-manipulaciok/

   • OTDK said

    Miért hagyja a szakma, hogy Hansági, Bednanics, Mészáros, azaz a Kulcsár-Szabó klán kontraszelektáltjai (Hansági, Bednanics) és a kontraszelektáltak kontraszelektáltjai (Mészáros) osszák ki a saját sleppjüknek a díjakat, és frusztrálják a kiváló, de más mesterek által felkészített hallgatókat?

    Miért tűri ezt az őrült ámokfutást a szakma? És tényleg: mit keres egy fokozat nélküli tanársegéd a zsüriben? Az nem akkceptálható ok, hogy az OTDT alelnökasszonyának a szeretője, aki mindenhová magával cipeli ezt a bőrfejű bunkót, még a WC-re is 🙂

  • MarciPista Egerben said

   Mészáros OTDK zsüritag???
   Ez a bőrfejű bunkó bűnöző még hallgatókorában sem vett részt OTDK-n soha. Nem írt az egy sort se. Semmilyen tuidományos előélete nem volt, úgy kapott doktori ösztöndíjat, hogy Hansági elintézte neki. Beültette a felvételire Hermannt, Szabót, Török Lajost, Petrőczit, és leszavaztatta velük Himát.

   • filológus said

    Németországban tovább gyűrűzik a doktoris botrány. Silvana Koch-Mehrin (FDP-s EU-alelön doktori disszertációját vizsgálva kiderült, hogy a szöveg 48 %-a nem tőle származik, szerzők megjelölése nélkül. A Heidelbergi Egyetem – ahol a hölgy benyújtotta Historische Waehringsunionen… c. disszerztációját – alapos vizsgálat után májusra jelzi végleges állásfoglalását.
    Eközben a Károlin vígan államvizsgáztat a többszörösen lebukott Mészáros és pöffeszkednek pártfogói, Hansági- Kulcsár-Szabó menye, Szabó András, az enyveskezű gyilkos és nimfo- és grafomán felesége, a szép híves patakot telerondító Petrőczi. Meg persze Balla mb. rektor, aki hol a Jobbiknak, hol Bölcskei/Bátornak utalgatja az állami fejkvótát.

  • Hotel E*Stella said

   Mindenféléket pletykálnak rólam meg a Marciról, kikérem magamnak. Én hű maradtam az uramhoz. Marcival kizárólag azért vettünk ki egy franciaágyas szobát, hogy spóroljunk, mert ha egyedül aludtam volna rajta, az sokkal többe került volna az egyetemnek. Az ágy elég széles volt (ágyméret látható az alábbi linken: http://humanotdk.ektf.hu/helyszinekszallasetkezes.php ), kényelmesen elfértünk rajta ketten is. Az ágy megosztása kizárólag a költségek megosztása miatt történt. Tanúsítom, hogy Marci az éjszaka illedelmesen viselkedett.

   Ágnesasszony (a vezetéknevemet még mindig nem tudom)

   • Ágnes asszony said

    Ágnesasszony már nem szégyell semmit: se a közös ágyat, se a közös OTDK-zsürizést, se a közös államvizsgáztatást a fokozat nélküli tanársegédjével. Még azt se, hogy már kétszer próbálták neki összecsalni egy fokozatát.

  • Question said

   Csatlakozom Szemtanúhoz: mi a jó francot keresett Mészáros MarciPista az OTDK zsüritagjai között? Azt se tudja, mi az a TDK. Meg lehet nézni a krónikákban, soha, de soha nem írt TDK-dolgozatot. Azt is kétlem, hogy szakdolgozatot írt volna. Nyilván Hanságinak adott be valamit, az meg elfogadta. Nem ártana visszakeresni az archívumban, kinek a művét másolta be szakdolgozatként. TDK-dolgozatot nem írt. PhD-t nem írt. Akkor mért épont szakdolgozatot írt volna? Milyen alapon bírál egy ilyen tudományos diákköri dolgozaokat? A Kulcsár-MENYnek már mindet szabad? Nincs olyan törvénytelenség és pofátlanság, amit ez a borzalmas nőszemély meg ne engedne magának.

 6. Kovács said

  Eddig is sejtettük, hogy az ELTE meg a Pázmány csinálja a hangulatot a Károli ellen, hogy lenyúlhassa a hallgatókat. Méghogy a reformátusok pénzéhese. A katolikusok talán nem?

  • Méliusz said

   A Károli saját maga csinálja a hangulatot maga ellen. A protekciós Mészáros végigcsalta eddigi életét, de a szerelemtől vak Hansági nem vesz tudomást szeretője emberi és szakmai silányságától. Semmi más nem érdekli, minthogy elvakultan nyomja előre ezt a bunkót. Szegedből ki akar taposni egy doktori oklevelet neki a semmire, teletömi órával, hogy a nélkülözhetetlenségét bizonyítsa, fokozat nélküli tanársegédként szakdolgozókat bíz rá, évek óta beülteti maga mellé tagnak az államvizsgabizottságokba. Mindketten sorozatosan és súlyosan megsértik a felsőoktatási törvényt – és ez nem jár következményekkel. És akkor még azt állítja valaki, hogy azért mennek át a hallgatók a Pázmányra, mert a Pázmány uszít a Károli ellen. NEM! A hallgatók szabad akaratukból keresnek maguknak egy olyan helyet, ahol nem esnek áldozatául ennek a gusztustalan liaisonnak.

   Köszönjük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, hogy befogadja jószándékú, tisztességesen dolgozó, a szakmát becsülettel megtanulni akaró hallgatóinkat.

   Kérjük, hogy ne csak a jogászoknak, hanem a bölcsészeknek is biztoisítson menedékjogot a Pilisben.

   Örülünk, hogy van egy igazi keresztény egyetem, ahol a züllött református pénzmosoda áldozatai folytahatják tanulmányaikat.

 7. Kisjogász said

  A tető előbb-utóbb rájuk fog szakadni. A bölcsészeknek azt ajánlom, kövessék a jogászok példáját. Jelentkezzetek át a Pázmányra. Még ha el is jutnátok a diplomáig, mit ér az, ha Mészáros végigvihogja az államvizsgát bizottsági tagként, aztán megduplázza Hansági értékelését. Ők írják alá a diplomátokat. Röhej. Akármelyikőtök jobban működne az ÁV-bizoittságban szakmailag, mint ez a bukott ellenőrző-, nyelvvizsga- és Phd-hamisító csaló.

  Ha a jogászokat átvették, a bölcsészeknek sem reménytelen. Persze, Mészáros szintjénél azért többet kell ott nyújtanotok. Azt a bunkót szerintem még a családi líceumukba sem vennék vissza, hiszen ott is megbukott 🙂

 8. prudens said

  Nem sok babért szerzett a Károli az OTDK-n. Kulcsár-Szabó Zoltán tanítványai viszont nyertek. Kulcsár-Szabó Zoltán hogy viseli, hogy gyöngytyúkként rikoltozó neje a bőrfejű hancúrpajtással jelenik meg nyilvánosan mindenütt?

  • OTDK said

   Abban a zsüriben vihogott és pontozott a fokozatnélküli bűnöző: Mészáros MarciPista. Azért ültették oda, hogy nyeresse Kulcsár-Szabó Zoltán tanítványait.

   • Compensation said

    Ez a legkevesebb, amit megtehetett a felszarvazott férjért 🙂

   • Szarvak said

    Ez hánytatóan gusztustalan. Az erőszakos banya beteszi a zsüribe idétlen, vihogó, csaló szeretőjét, ráadásul lángvörös pulóverben, hogy a férje hallgatóit nyeresse. Hánytatóbb már nem is lehetne.

 9. régi kolléga said

  Nagy tanácstalanság lehet a Károlin: mit ünnepeljenek?
  Hitler születésnapját Balla és a Jobbik miatt?
  Vagy a Tanácsköztéársaság évfordulóját Kun Miklós nagyapja, a Béla tiszteletére?

 10. dark side said

  Gondolom, Petrőczi/Ludvig ott lesz az angol trónörökös esküvőjén, hiszen rokona a királyi háznak, mint a Kossuth Rádióban is elmondta.
  Amúőgy is királyi jelenség: a termete: hatalmas krumpliszsák amorf formákkal.
  Az arca: apró szeme állandóan fürkészik ellopható cuccok és izmos fiútestek után, de ínséges időben nem veti meg a sánta könyvtárásokat se. Ritkás foga közé kapja és hamm bekapja!
  GOD SAVE THE QUEEN! Petrőczitól

  • Crown said

   Vigyázzatok angolok! Petrőczi most már a koronára hajt. A babérkoszorú ugyanis már megvan neki. Már nem éri be a puszta rokonsággal: ő akar lenni az angol királynő maga 🙂

 11. dark side said

  Hát igen, erre csak azt mondhatom, hogy Petrőczi/Ludvig pszichotikus. Szép magyar szóval HŐBÖRÖDÖTT. Kinek jutna eszébe ennyimagára terhelő infót sugározni a világba, mint egy eszementnek?

 12. Weber said

  Valaha a Pázmány és a Károli egyfrmán rosszhírű egyetem volt. Azóta aPázmány kinőtte magát. Komoly, igazi egyetem lett.

  A Károli viszont egy nepotista, pénzéhes bűnbanda, ahol érdemi oktatás nem folyik, csak érdemtelen pénzbeszedés.

  A Károlin minden a pénz körül forog. Ha egy hallgató valamiről tájékoztatást kr, akkor kb. azt a választ kapja, “pofa be és fizess”. Ezt kapja a BTK-n Hermanntól, ha a Doktori Iskoláról érdeklődik, ezt mondta Kovács Barnabás és Balla Péter a februárban összehívott jogászoknak, ezt prédikálja Bölcskei a szószékről, erről szól a református Húsvét.

  Ez már annyira durva, hogy még a reformátusok kapzsiságát elemző Max Weber is megfordulna a sírrjában, ha látná.

  Százszor inkább a Pázmány, mint egyszer a Károli.

 13. KSZE Workshop said

  Szabó András a nagydoktorijáért cserébe kiszolgáltatta a református egyetemet a Kulcsár-Szabó bandának, akik azt gátlástalanul lenyúlták, és teleültették a zsidaikkal. Elég két korrupt református, mint Szabó András és Mészáros Márton, akik teljesítmény nélkül akarnak pénzt, hatalmat, dicsőséget, és eladják a reformátusok egyetemét egy balliberális, fajidegen klikknek.

  Lassan már az egész országban Hansági mondja meg, ki a tudós, ki nem, ő mondja meg, ki vezethet szakdolgozatot, ki ülhet be az államvizsgabizottságba, ki ülhet be az OTDK zsüribe, ki kaphat PhD vagy MTA doktora címet.

  Mitől van ekkora hatalma ennek az erőszakos, primitív intrikusnak?

 14. Kataszidónia said

  Olvasom a hírek között, hogy magyaroktól is kap nászajándékot az angol trónörökös. Gondolkodtam, mi lehet az. Gondolom, Petrőczi, mint az angol királynő rokona, megajándékozza Erzsébet unokáját a verseivel 🙂

 15. csipkés komáromi györgy said

  Nagyszerű ötlet!!!
  Mi, akik annak idején akkor még Ludvig Éva kollégiumi tevékenységét figyeltük, mélységes nauseát (hányingert) éreztünk. Csakúgy, mint azok az vatlanok, akik egy randi után a nemibeteggondozóba kaptak beuztalót.
  Na és a rendőrök, akik karhatalommal telepítették ki a PROFESSIONAL hercegnőt a koleszból!!!

 16. Prédikátor said

  Így Húsvét táján az a kérdés, lesz-e a református egyház számára feltámadás. Az egyetemet nem érdemes feltámasztani. Azt a dadogó, pszichotikus, szellemileg retardált, ostoba parancsokat végrehajtó Balla Péter, a csaló, hamisító bűnöző bőrfejű unokaöccse, Mészáros Márton, annak szeretője, a feketelelkű, agresszív, kattogv-rikácsolva hadaró Kulcsár-Szabó-MENY, a szakállásba sötéten mindenkiről rágalmakat suttogó, maga körül minden minőséget kiirtó Szabó András és futóbolond felesége, Ludvig-Petrőczi Éva végérvényesen tönkretette. Számukra nincs többé feltámadás. És az alkoholista, szoknya- és pénzvadász züllött püspök, Bölcskei számára sincs.

  Jöjjenek új, tiszta emberek, hogy feltámasszák a református egyházat. Az egyetemet kár: át lehet menni a Pázmányra, az legalább igazi egyetem. A Károli csak rövid pillanatig volt az: Szabó püspök idején.

  • Cassandra said

   Ez így is lesz. Ezzel csak az a baj, hogy ezt a jövőt a Református Egyetem átkát megtestesítő Szabó-Petrőczi-házaspár is így látja. Ők, mint a románok a két világháborúban, pontosan látják, ki az erősebb, ki mellé kell állni, és Júdásként árulják el korábbi szövetségeseiket. Amikor Szabó püspök legyőzte Hegedűst, párosával mentek a beiktatására, buzgón nyaltak neki, holott korábban le se köpték egymást. Aztán mikor Szabó püspök vesztett Bölcskeivel szemben, azonnal kiálltak mögüle, és Bölcskeit udvarolták körül, aki – vesztére – hitt is nekik, nnyira, hogy rajtuk kívül mást meg se hallgatott. Ezzel elindította a lejtőn a Károlit. Most, hogy OV hűvösen bánik Bölcskeivel, nem ad neki pénzt, hiába kuncsorog, a patkányházaspár Bölcskeiben már bukott embert lát. Cassandra-jóslattal felér, hogy Petrőczi borzalmas új könyvének sorozatbemutatóira sorozatban Steinbach püspököt kérik fel.

   Szabóék jóslatában lehet bízni: Steinbach püspöké a jövő. De a Júdás-házaspár igyekezete, sajnos, azt eredményezheti, hogy ők megint fennmaradnak. Ők az egyetlenek, akik már másfél évtizede megélnek a református egyetemből, holott egyáltalán nem képviselnek egyetemi színvonalat. Hogy ezt a hallgatók ne vegyék észre, már minden minőséget kiirtottak maguk körül. A faluról jött szegény református gyerekek, akik még nem láttak igazi egyetemet, azt hiszik a Károliról, hogy ez az. Pedig a Károli fényévekre van az igazi egyetemektől, és ott is marad, mert Szabó és Petrőczi kirobbanthatatlan, örök.

   Nincs más megoldás, fel kell robbantani az egyetemet – velük együtt.

   Ne ez támadjon fel, hanem szülessen valami új – nélkülük.

   • Júdás said

    A húsvéti történet Júdása emberibb figura voltó Szabóhoz és Petrőczihez képest. Az nem bírta el tette súlyát, és bűnhődött. De Szabó és Petrőczi folytatják az árulást és a tehetségek kinyírását, pedig már hány emberélet és emberi egzisztencia szárad a lelkükön.

   • heidelbergi káté said

    Világosítsuk fel Steinbach testvérünket részletesen, dokumentumokkal alátámasztva Szabó és Petrőczi bűncselekményeiről: az első Orbán kormány 2 milliárdjának ellopása Tenkével, a mocskosszájú rektorral. Princz Gábor 8 millióját miért kapta vajon?
    Hogy belülről bomlasszon!
    Hogy a becsületes reformátusokat, a jó tanárokat és kutatókat megszégyenítse és helyettük Kulcsár-Szabó siserahadát vegye fel: csonntateistákat, Kun béla unokáját, exrendőr Kovácsot, az IMO-s Hermannt és a többi gazembert.
    A KÁTÉ SZELLEME NEM ENGEDI, hogy Szabóék diadalmaskodjanak.
    Meg fognak szégyenülni és megkapják büntetésüket.
    Ezt mint a Káté örököse állítom.

   • ohrana said

    Nem akarom őket védeni, de Szabó és Petrőczi súlyos kognitív deficittel érkeztek a pástra, és mindenkit eleve gyűlölnek, aki náluk különb. Szabót gyerekkorában eltaszította az apja: úgy érzi, őt senki se szereti. JÓL ÉRZI!
    Ludvig is akkor állt melléje, mikor Morvai kirúgta, elvált tőle. A reformátusok között próbált magának hapsit szereni, de Sz. G. csak röhögött rajta, H. J-nak se kellett. Szabó András, ugye, addig csak a jobb kezivel élt szerelmi életet. Most jött maga a csoda Petrőczi képében: Szabó megtudta, nővel is lehet!
    A két undorító retardált pepdig tele irígységgel és gyűlölettel a világ ellen: lop, rabol, hamisan tanúzik (ugye, Andris, tele vannak a munkaügyi bíróságok a hazugságaiddal!) és próbálja bizonyítani azt, amiben maga se hisz igazán:
    Hogy ők: Szabó András és Petrőczi Ludvig Éva normális szerethető emberek, intelligensek, sőt, jó kutatók.
    Mindenki tudja persze, hogy nem azok. Sötét lelkük legmélyén még ők is.
    ÉRDEMES ÍGY ÉLNI, SZABÓ, PETRŐCZI?

   • Pszichiáter said

    Szabó András és Hansági Ágnes pszichéje sok hasonlóságot mutat. Mindketten súlyos kisebbrendűségi komplexusokkal küszködő személyiségek, akik tudják, hogy legfeljebb közép-, de inkább kisszerűek, és tisztességes versenyben soha nem kerekednének felül. Ezért a módszerük a csendes aknamunka, az intrika. Hazugságaik és rágalmaik elképesztően rosszindulatúak, hazugok, de az emberek többsége szeret a másikról rosszat hallani, és hitelt is ad nekik, mert a rosszat szívesen elhiszik másokról, hogy magukat különbnek érezzék. Ez a két sötét intrikus hihetetlenül sikeres. Sepsi Enikő nem is tudja, miket terjesztenek a háta mögött. Ezek közül a legkevesebb, hogy Bölcskei szeretője. Ezt a Czapp-Czapp ügy után mindenki elhiszi. Nem véletlenül tájékozódnak Szabóék Steinbach püspök irányába. Biztos forrásból tudják, hogy Bölcskei OV-nál kegyvesztett lett.

  • Anarcsi said

   Prédikátor hozzászólásában kibújt a szög a zsákból. Régóta sejtjük, ki Johannes. Az nagyjából világos volt, hogy egyházi ember, és hogy főtiszteletű püspök urunk hollandiai emigráns ellenségeivel áll kapcsolatban. De most már egyre nyilvánvalóbb, hogy Szabó István püspök Johannes, aki sok kudarc után ilyen módon akarja megdönteni lelkészi elnökünket.

 17. csipkés komáromi györgy said

  Van egy rémálmom: a Károli ég, aztán a tűázből kibontakozik, na nem a főnix, hanem két GIGANTIKUS DÖGKESELYŰ. STABÓ ÉS PETRŐCZI. HALHATATLANOK, MINT MAGA A SÁTÁN.

 18. Mephisto said

  Szabó és Petrőczi vagy maguk a Sátánok, vagy a katolikusok kémei. A Károli lefeketedésével a Pázmány nemcsak károlis doktoranduszhallgatókkal gyarapodott, hanem vagy 90 graduális joghallgatóval is. Ez kb. 50-60 millió forintos veszteség Bölcskeinek. Nem véletlenül koldul Bölcskei úton-útfélen: leborulva OV lábai előtt, a Hold utcában, 1%-ért a fő médiumokban. Szabó és Petrőczi anyagi katasztrófát okozott a református egyháznak, de ők továbbra is dőzsölnek, lubickolnak a dupla-tripla fizetéseikben. Mert hiába monatták le Szabót a dékánságról, még mindig intézetigazgató. Sepsi semmit nem tanult Barkó, Szilágyi, Bagdy, Györke, Raffay, Kovács Eszter, Popély, Török Gábor, Szűcs Ferenc, Vargha András megfúrásából és Kulin kétszeres megpuccsolásából. Ez Szabó korántsem teljes vezérskalplistája. Szabó egy dékán- és rektorgyilkos. És akkor még nem szóltunk az alacsonyabb beosztású oktatók kicsinálásáról. Tényleg olyan mint a Sátán, aki azt mondja az Úrnak: adj egy talpalatnyi földet, ahol megvetem a lábam… Szabónak elég egy talpalatnyi tér a református egyetemen, és újra felülkerekedik. Tanulmányozni kellene egy kicsit a dékán-, rektorhelyettes- és rektorbuktatások 14 évnyi történetét. Mind mögött Szabó András sárga irigysége és beteges ambíciója van. És Szabó mögött Lady Macbethként – Petrőczi.

 19. ancilla said

  Ez már a vég, A Károli vége, a magyaroprszági református egyház vége.
  Szabó András, Petrőczi, Hansági a gyilkosai, no és persze a véreskezű és pénzéhes Machbeth, Bölcskei Gusztáv.

 20. PPP said

  Tűzzünk át innen a Pázmányra. Biztos az se tökéletes, de ez itt az erkölcsi fertő maga.

 21. Cicero said

  Antalóczy lett a befutó az ÁJK dékánválasztáson. Antalóczy nem is jogász. Úgy látszik, jogász nem vállalta a alárendelt szerepet, a parancsvégrehajtást. Még Homicskó sm, aki már az utóbbi időben hangosan merészelte kritizálni Kovács Barnabást. Erre kerestek egy megalkuvó bölcsészt. Egy történészt, aki írogatott valamit egyháztörténetről és ezzel kapcsolatban egyházjogról, de csak kívülállóként.

  http://www.kre.hu/ajk/index.php/a-kar-vezetese

  Végülis Kovács Barnabásnál mindenki jobb. Mége egy bölcsész is. 🙂

 22. vidéki oktató said

  Ilyet még soha nem hallottam. Egy kar élére olyan ember került, aki ALAPKÉPZETTSÉGGEL SEM RENDELKEZIK a kar profiljából.
  Persze a Károli BTK is mutatott egy markáns példát Fóris Ágotával. Honti László felesége barátnőjének játszotta át a magyar nyelvtudományi tanszéket. Balla eleve úgy írta ki a pályázatot a tanszékvezetőre, hogy az NE TARTALMAZZA
  1. a szakirányú képzettség
  2. reformátusság KÖVETELMÉNYÉT.
  Fóris olasz-spanyol szakosként vezeti a magyar nyelvtudományi tanszéket. Becsületére mondva egy vidéki egyetemen beiratkozott a magyar szakra.
  Az ÁJK-nak bravúrosan sikerült ezt überolnia.
  Az állam- és jogtudományi kar új dékánja nem rendelkezik jogi végzettséggel.
  Lehet ennél mélyebbre süllyedni?

 23. Law said

  Javítanom kell Cicerót. Antalóczy Péter jogász. Az önéletrajza szerint 2002-ben végzett a Pázmányon. 2004-ben közigazgatási, 2009-ben jogi szakvizsgát tett. Ebből a szempontból máris többet ér, mint Kovács. Tudományos teljesítménye nem igazán van, a PhD-ja pedig biztosan kamu abból a szempontból, hogy azt nem a jogtudományból szerezte, mivel 1996-ban Rómában kapta meg egy teológiai egyetem. Viszont az önéletrajza szerint korábban elvégezte az állatorvostudományi kart. Ez nagyon hasznos lehet mivel ezek szerint tud bánni az állatokkal. Erre a tudásra hamarosan nagy szüksége lesz… 😀

  • Cicero said

   2002-ben a Pázmányon jogi kart végzett? Nem bölcsészetet és aztán egy gyorstalpalót? Érdekes, hogy egyetlen jogász se ismeri a nevét. De igazad van, Kovács Barnabásnál mindenki jobb. És az álatokkal való bánni tudás tényleg kifejezetten hasznos. 🙂

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: