Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Peter Balla’s legitimacy (Balla Péter legitimációja)

Posted by jhnnsclvn - május 24, 2011

A Károli Gáspár Református Egyetemnek lassan 3 éve nincs rektora. Szűcs Ferencet, az utolsó törvényes rektort, 2008 nyarán állították félre. Helyettesét, Vargha Andrást, kétszer megbuktatták a rektori pályázaton. Balla Péter, aki több mint két éve bitorolja a rektori széket, nem adott be semmiféle pályázatot. És nem is választotta meg senki. Nem volt demokratikus szavazás. Bölcskei Gusztáv, az egyetemi autonómiát magasról leköpve, önkényesen ültette be a rektori székbe Balla Pétert. Ezzel olyasmit cselekedett, amihez sem a felsőoktatási törvény, sem az egyetemi szabályzat szerint nincs joga. A Szabályzatok II. része, a Foglalkoztatási követelményrendszer (http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html) tartalmazza a rektori kinevezés szabályait. Ebből egyértelműen kitűnik, hogy a fenntartó nem nevezhet ki rektort, csak javaslatot tehet az oktatási miniszter útján a köztársasági elnöknek a rektor személyére. A rektor személyéről való döntés, a rektor kinevezése nem tartozik a zsinati elnök hatáskörébe. Amikor Bölcskei több mint két évvel ezelőtt megbízta Balla Pétert a rektori teendők ellátásával, majd éveken át nem íratott ki rektori pályázatot, súlyosan megsértette a Felsőoktatási törvényt. Erre többször is figyelmeztették, ám a püspöknek megfelelt Balla Péter szalmabáb, és a füle botját sem billegette, hogy törvényesen járjon el. Most is csak azért írta ki a pályázatot, mert a szeptemberi MAB-látogatáskor az egyetemnek már törvényes rektorral kell rendelkeznie. Ez az akkreditáció egyik alapfeltétele.

Fentiekből az következik, hogy Bölcskei Gusztáv nem törvénytisztelő állampolgár. Őt kifejezetten kényszeríteni kell a törvény betartására. Annál elképesztőbb, hogy ő viszont jogokra hivatkozik, sőt, kritizálja a fennálló törvényeket, ha úgy érzi, azok nem kifejezetten előnyösek számára. Hogy ő mások elemi és alanyi jogait milyen módon sérti meg, hogy lábbal tiporja a törvényeket és az egyetemi autonómiát, az nem érdekli. Bölcskei Gusztáv kettős mércével mér, vagy hogy stílszerűek legyünk, ismét „vizet prédikál és bort iszik” (a szó szoros értelmében).

Balla Péter eddigi működése érthetővé tette, miért rá esett a választás. Balla kifejezetten gyengeelméjű, mondhatni, értelmi fogyatékos. A püspökök szeretik az ilyen dróton rángatható rektorokat. Volt már ilyen próbálkozás, amikor az ostoba és idegbeteg Kovács Esztert tette meg strómannak éppen Balla apósa, Hegedűs püspök. Az ő számítása nem vált be. Az a báb egyszercsak megelevenedett, önálló akaratot fejlesztett ki. A Balla-báb ideális: mégcsak törekvés sincs benne az önállóságra. Bár Kovács Barnabás érezhetően már neki is az idegeire megy néha, de kenyértörésig Balla nem fogja vinni a dolgot. Alapvetően szolgalélek, már a családban hozzászokott a megaláztatásokhoz és a parancsokhoz. Bölcskei és a Kovácsok is nagyon elégedettek vele.

Balla személyiségéhez hozzátartozik a belső bizonytalanság, kisebbrendűségi érzés. „Pszichiáter” nevű olvasónk többször kielemezte ezt a személyiséget Balla exhibicionista fotoalbumai alapján. De talán még a fotóknál is többet árulnak el azok a dokumentumok, amiket Balla saját magáról feltesz mindenféle honlapra: a sajátjára és a hivatalosakra is. Visszadátumozott átvilágítási certifikátját is többen elemezték ezen a blogon. Fölösleges volt kitennie. Enélkül sem gondoljuk, hogy besúgó lett volna. Nem ezért, mintha becsületes képe lenne. Hanem mert ehhez egyrészt későn született, másrészt idiótákat a titkosrendőrség sem alkalmaz. Balla csak egyvalamire használható: strómanságra.

 A belső bizonytalanságból fakad, hogy Balla mindent dokumentál, lepapíroz. Így a rektorságának „hivatalos” okiratát is kibiggyesztette a honlapokra. Ha nem lenne értelmi fogyatékos, nem tette volna. Az alábbi dokumentumból ugyanis az derül ki, hogy Ballának nincs semmiféle legitimációja:

Balla_P_Zsinati_Megbizas

http://www.kre.hu/htk/cv/Balla_P_Zsinati_Megbizas.pdf

Ebből a levélből látható, hogy két olyan személy csinált Ballából rektort, akik erre nem voltak és nincsenek felhatalmazva: Bölcskei Gusztáv lelkész és Huszár Pál gondnok. Egyikük sem a köztársasági elnök, de még csak nem is az oktatási miniszter. Még árulkodóbb azonban a másolatot kapók listája. Kit értesített Bölcskei és Huszár arról, hogy kinevezték rektornak Ballát? Az érintettet, azaz Balla Pétert. Aztán az egyetemet, azaz még egyszer Balla Pétert. Ezen kívül még az egyházkerületeket, azaz Bölcskei saját magát és a három másik püspöktársát. (Amúgy az iktatószám jól láthatóan meg lett hamisítva. Aligha véletlenül. Akkor került a Rektori Hivatalba a mindenre képes Kovács Barnabás 🙂 )

Összefoglalva: A két évvel ezelőtti rektori megbízásba Bölcskei nemcsak nem vonta be az állami szerveket, de még csak nem is értesítette őket.

Mit üzen Bölcskei ezzel a gesztussal a magyar államnak? Kb. ezt: magasról teszek a törvényeitekre, azt csinálok az egyetememen, aminek a fenntartását ti fizetitek, amit akarok, gyakorlom a miniszterek és a köztársasági elnök jogát, nektek pedig mégcsak nem is szólok róla. Magyarán: ti csak tejeljetek és kussoljatok.

Balla honlapokra kibiggyesztett rektori megbízólevele olyan fokú visszaélés, hogy a kormány akár azt is megtehetné, hogy visszaköveteli a rektori pótlékot arra az időre, amíg a Károlinak nem volt törvényes rektora. Azaz 3 évre visszamenőleg. Kiskirályi önkény (magyarán: POFÁTLANSÁG) esetén ugyanis a visszamenőlegesség teljes mértékben indokolt.

 

 

39 hozzászólás to “Peter Balla’s legitimacy (Balla Péter legitimációja)”

 1. Heidelbergi Káté said

  Szeretném leszögezni, hogy Huszár Pál gondnok NEM HUSZÁR GÁL ÉS HUSZÁR DÁVID LESZÁRMAZOTTJA!

  • Zsinati illetékes said

   Nem, Huszár Pálnak nincs köze vérségileg a Heidelbergi Káté fordítóihoz. Egy degenerált, szenilis trotty.

   • heidelbergi káté said

    Szabó András és Hansági Ágnes tettek róla, hogy senki, akinek a Heidelbergi Kátéhoz (akár a fordítók lesármazottjaként, akár szellemi örökösként) bármi köze van, ELTŰNJÖN A KÁROLIRÓL.
    Ebben az egyben következetesek voltak: tűnjenek el az igazi reformátusok! Pusztuljanak az igazi tudósok!!!
    Csak így érzik jól magukat a mocskos dögevők!

 2. animus said

  Balla regnálása tökéletesen törvénytelen. De Bölcskeinek éppen ez kell: így tud a zavarosban halászni. A Hegedűsöknek is megfelel: a Balga zombi tőlük indul munkába, amíg elhalad a 3 emeletnyi kolumbárium fölött, megsimogatja a leszbikus fasiszta Tormay Cecill bronzfejét és elér a Kálvin tér 9-be, csak nem felejti el, hova utaljon a Jobbiknak pénzeket.
  Én Szabó István püspök álláspontját nem értem: ez az egész bűz ott gomolyog az ő orra alatt. Mégsem mondhatja, hogy nem látja az árpádsávos zászlót a Szabadság téri templomon, a cigányverésre induló jobbikosokat megáldó ifj. Hegedűst, a Károli pénzét ellopó Ballát!
  Miért teszi?
  Ő, úgy tűnik, nem részesül belőle. Csak az égés marad, de azt már megszokhatta, mióta Princz díjas sógora, az úrasztalatolvaj Szabó András ellopta a 2 milliárdos kormánytartalékot!

 3. Rector said

  Nézze meg mindenki alaposan ezt a dokumentumot, balla egyetlen ún. “tanúsítványát”. Ne csak a 2 aláírást, hanem a dátumot is: 2009, november 23. Balla 7 hónappal korábban, 2009 április 29-én vette ki Vargha András kezéből az irányítást. Ez azt jelenti, hogy 7 hónapon keresztül semmilyen felhatalmzása nem volt, máég csak pályázaot sem írtak ki, választás sem történhetett. Balla az alatt a 7 hónap alatt kirúgta az egész rektori hivatalt, köztük két főtitkárt röpke 6 héttel egymás után: szeptemberben Prekker Juditot, november elején Ravasz Leventét. Mindenféle rektori felhatalmazás nélkül.

 4. Zsinati illetékes said

  Az igazság az, hogy Ballának még novemberben sem volt semmilyen felhatalmazása, ha ez a lelkészi elnök és a főgondnok által aláírt papír egyáltalán annak nevezhető. De Ballának ilyenje sem volt. Enélkül rúgta ki a rektori hivatalt, a főtitkárokat, a minőségi koordinátort, a gazdaságisokat és az összes titkárnőt, azokat egymás után többször is. És természetesen felhatalmazás nélkül váltotta le a BTK és az ÁJK doktori iskoláinak ktor és professzor illetve akadémikus vezetőjét is.

  De a poén nem ez, hanem az, hogy még akkor sem volt felhatalmazása, amikor az ÁJK dékánját, Kapát kirúgta. Az 3 héttel később, december 15-én volt. Akkor kapott észbe a Zsinat, megijedve Kapától, aki dékánként sokat tudot, és munkajgászként egy munkaügyi pert a jogilag nulla, csak aljasságban világbajnok dr. Takács János Lászlóval szemben valószínűleg megnyert volna. Akkor jöttek rá, hogy hamisítani kell gyorsan egy papírt Ballának, hátha Kapa felmutattatja vele. Ez a röhejes felhatalmazás akkor készült, december közepén, 3 héttel antedatálva. Ez jól látszik az iktatószámon: a 130-ason a nullát valaki áthúzta, és a többi számot kézzel írta be. Vagyis kreáltak egy iktatószámot, amihez aztán hozzápasszinthatták a zsinati határozatot.

  Így balla felhatalmazása, amit két illetéktelen írt alá, ráadásul még antedatált is. Minden szempontból érvénytelen.

 5. Historiker said

  Ö. Kovács 73. Józsefet Kunbüdöskútról kinevezték a Történettudományi Intézet vezetőjének 🙂

 6. ancilla said

  Még mindig jobb, mintha a zongoristát nevezték volna ki, a borászt tartották volna meg. Az igazi csúcs persze a kötözni való bolond Hidán Csaba Rákóczi hadnagyának és/vagy Ondkundtashubatöhötömnek öltözve.

  • Historiker said

   A borászt is megtartották. A Károli gazdálkodja ki neki a 3. fizetést. Az elsőt a Mezőgazdasági Múzeumban veszi fel. A másodikat Egerben, ahová átment főállásba, és milyen igaza van: ott már működik egy akkreditált történész doktori iskola. Költségvetési és akkreditációs szempontból is az Egri Főiskola a kedvezményezett. A Károli se a normatívát nem kapja utána, sem az akkreditációhoz nem használhatja. Csak pénzt dob ki rá. Úgy látszik, van miből. 🙂

   • filológus said

    A borász jó helyen van Egerben, Szépasszony völgye stb. Az egri főiskola nem véletlenül a leggazdagabb az országban: borász ott a rektor, vagy főigazgató és mindenki más. A történettudományi iskolához “megvették” jó pénzért magát Romsics Ignácot

 7. prudens said

  Nézd meg a postádat, Johannes, küldtem egy fontos levelet!

  • jhnnsclvn said

   Ezek szerint igazak a szomorú hírek. Elküldjük az egyik munkatársunkat a szerencsétlen fiú családjához, hogy egyetértenek-e az eset nyilvánosságra hozásával.

 8. jóhír said

  Visszaállítani a károli jó hírét… Ezt már jócskán lekésték…

  http://www.parokia.hu/hir/mutat/2333/

  • Theologina said

   Ez azt jelenti, hogy még szeptemberig néznie kell minden honlaplátogatónak az egész ország előtt lebukott csaló Pethő Sándor zsíros, kövér, önelégült, szatír pofáját? És még jó hírről mer beszélni az új dékán? Én csodálom, hogy pályázott és akarta ezt az állást. Mi hallgatók is szégyelljük, hogy idejárunk. Egy oktatónak le kell hogy süljön a bőr a képéről. Hát még egy dékánnak!

   • hajnalka said

    Mitől HITELES A HITTUDOMÁNYI KAR?
    Bizonyára nem attól, hogy a főprofesszorai lebukott csalók, közokirathamisítók, mint Pethő és Balla.
    Közben legyenek szép ájtatosak a teológusok!
    Vagy éljenek promiszkuus módon – mindenki mindenkivel alapon – a RTáday 28-ban.
    Vajon kiről vehetnek példát a teológusok?
    Pezhőről, az okirathamisítóról?
    Balláról, aki a Jobbiknak síbolja át az állami fejkvótát?
    Petrőcziről, a parázna frajláról, a szegedi nemibeteggondozó törzsvendégéől?
    Szabó Andrásról, az úrasztalatolvajról, aki 1999-ben 2 milliárdnyi kormáyntartalékot képes volt hazarabolni?
    És még mindig intézetvezető???
    Hülyének nézitek Orbán Viktort????

  • BTK-s said

   Jó hír? Azon az egyetemen, ahol a lebukott csalók, Szabó, Hansági és Mészáros még mindig állásban vannak? Sőt, nemcsak állásban vannak, hanem Szabó intézetigazgató, Hansági pedig tanszékvezető, az összehasonlító tanszék vezetője, holott egy idegen nyelven se beszél! És magyarul is hogy! És odacipelte magához a szintén egy nyelvet se beszélő Mészárost. Úgy hogy előbb hamisítottak neki Fülöp Józsival egy német középfokú szakmai nyelvvizsgát. Mészáros egy kukkot sem tud németül.

  • Bishop`s chess said

   Zsengellér kinevezése akár fordulatot is jelezhet a püspöki sakkjátszmában. Zsengellér Szabó István embere. Ha Bölcskei, aki módszeresen irtotta a Szabó István által kinevezett vezetőket, nem tudta megakadályozni Szabó István barátjának és pápai kollégájának a dékánná választását, az azt is jelentheti, hogy Bölcskei a sakkjátszmában hamarosan mattot kap.

   • Szenátor said

    Nincs itt semmilyen fordulat. Nyilván egyeztetett a két püspök, mert a HTK vezetése Pethő országos leleplezése után tarthatatlan. Bölcskei beleegyezett Zsengellérbe, cserébe pedig Szabó elfogadta Kovács Barnabás tényleges rektorságát. Nézd meg a Húsvétkor elfogadott új foglalkoztatási követelményrendszert. Teljesen átírták a régit. Kivettek minden jogot a rektor kezéből és a stratégiai igazgatónak adták. A munkáltatói jogkör gyakorlója ezentúl nem a rektor, hanem a stratlégiai igazgató. A rektori pályázatot egy komplett idiótára koncipiálták (51.§4.pont). Ennek a kritériumnak csak Balla Péter felel meg maradéktalanul. 🙂

   • Cicero said

    Elvileg Miskolczi-Bodnár is pályázhatna, ő is jól irányítható, de nála fennáll a rizikó, hogy egyszercsak elege lesz a primitív és erőszakos Kovács Barnabásból. Egyelőre kiszolgálja Kovács Barnabást, de nem idiotizmusból, mint Balla, hanem cinizmusból: neki mindegy, amíg megfizetik. Bunkó Barnabyval a viszonya azonban már nem felhőtlen, és ha ő lenne a rektor, és Barnaby úgy bánna vele, mint Ballával, akkor kitörhet a balhé. Ballával nem. az ahhoz is hülye, hogy az emberi méltóságát védje Barnabyval szemben. Bölcskei álmaiban sem találhatna a saját szempontjából alkalmasabb rektort Ballánál. De ami Bölcskei érdeke, az ellentétes az egyetem érdekével. Bölcskei a Kovácsok foglya, és az egyetemet is kiszolgáltatja nekik.

   • Judge said

    Miskolczi-Bodnár jogász, és mint jogász tudja, milyen következményekkel jár olyan iratokat aláírni, amiket Balla eddig aláírt. Akkor is, ha korábbanSzabó András, később pedig Kovács Barnabás fogalmazta őket, a felelőssáég azé, aki aláírja. Egyetlern jogász sem bolond bűncselekményeket a saját nevében elkövetni. Balla idióta. Elkövetett ő már hűtlen kezelést, sikkasztást, hivatali hatalommal visszaélést, közérdekű adat eltitkolását, közérdekű bejelentő üldözését. Ezekért összesen kaphat annyit, hogy nyugdíjas köráig csücsülhet. Egy Bölcskei által kiszemelt rektornak két lehetősége van: aláírni, és kockáztatni a börtönt, vagy nem aláírni, és kockáztatni Bölcskei haragját. Ez utóbbi egyenlő lehet az egzisztencia elvesztésével, földönfutóvá válással.

   • Bloggerjogász said

    Balla csak azért nem ül még börtönben, mert a hegedűs-család ügyvédje, Hock Gyula, Lórikáné és az összes jobbikos politikai kapcsolatuk elodázták eddig a vádemelést. De ami késik, az nem múlik. Ha Balla rektor lesz, záporozni fognak ellene a feljelentések. Nem nagyon lesz ideje rektorkodni, mert a rendőrségre járás elveszi az idejét 🙂

 9. Rector said

  Összegezzünk:

  1. Balla megbízólevele érvénytelen, mert nem Bölcskei és nem Huszár Pál az illetékes az aláírásra, hanem a köztársasági elnök.
  2. Ettől eltekintve jócskán meg is késett, hiszen Vargha Andrást már 2009 április végén leváltották. Áprilistól novemberig 7 hónapon át Ballának semmilyen megbízása sem volt, még érvénytelen sem.
  3. A keltezés antedatált, mert az iktatószámot manipulálták. Az okirat közönséges hamisítvány.

  A semmilyen okirattal nem rendelkező Balla 2009 áprilisa és novembere között rengeteg személyi és egyéb döntést hozott. Ezeknek nem volt törvényes alapjuk.

  Kovács Barnabás és Sepsi Enikő csak 2009 novemberében jelentek meg a Károlin. Az ezt megelőző leváltásokat és kirúgásokat nem lehet az ő nyakukba varrni. Kétségtelen, hogy Balléáéba sem, mert Balla hülye. Kovács és Sepsi megjelenéséig Ballát Szabó András, Kulcsár-Szabó Ágnes és Györgyiné Koncz Betty irányította. Vagyis 2009 végéig nem Kovács barnabás és Sepsi, hanem Szabó András és bandája rúgatta ki és váltatta le Szabó István embereit: Szűcsöt, Kulint, Himát. A frissen érkező Kovácsot és Sepsit is Szabó András igazította el, akik aztán helyette üvöltözték véres szájjal a Szenátusban Szabó András érdekeit, és követelték azok fejét, akiket Szabó előzőleg beadagolt nekik, miközben Szabó sötéten sunnyogott.

  Balla nulla. Balla egy távirányított idióta, aki nem is érti, mi folyik körülötte. Mire a frissen érkező Sepsi körülnézett a karon, addigra Szabó már kiirtotta onnan a saját ellenségeit, és megerősödve várta Sepsit, akinek alattomban azonnal neki is ment.

 10. hajnalka said

  Világos, a mocskos kormánytartalékrabló Szabó András a főgonosz. De hogy sógora, Szabó püspök ne tudott volna semmoit, azt nem tudom elhinni.
  Akárhogy is, a felelősség a dunamelléki püspököt is terheli.

  • Judge said

   Kétségtelen, hogy a leghatékonyabb rágalmazó Szabó András. Úgy képes elültetni a bogarat mások fülébe, hogy ő háttérben marad, és már nem is emlékszik arra senki, ki volt a forrás. Ő rúgatta ki pl. a hallgatók által kedvelt Bíró Máriát is, hasonló módon, suttogó rágalmazással a megfelelő fülekbe (Barnaby, Tepsi), mert az fel akarta világosítani a hallgatókat Szabó András ügyleteiről:

   https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/10/thank-you-mrs-vice-dean-koszonet-dr-hab-biro-marianak/

   • réti pipitér said

    Csak az a jó, hogy ott van mellette baboskendővel az oszlopszerű nyakán a nemzet nősténycsótánya, Petrőczi/Ludvig, aki az úgynevezett könyveiben minden kínos családi titkot kifecseg, Szabó fejméretét: hydrokephal koponyában mikrokephal agy, a hencidai úrasztala hazarablását meg egyebeket, még Szabó impotenciáját is: ezt a versnek nevezett förtelmeiben.
    Szabó felkészülve megy a pokolba, ahova való, csak attól tarthat, hogy ott is Petrőczi/Ludviggal zárják össze a szadista sátánok.

   • KT said

    A Duplaszabó banda Bíró Máriát felhasználta Kulinék kinyírására. Kulin Bíró Máriát felállította, és Sárosdynét vette maga meléé helyettesnek, akiben jobban bízott. Bíró Máriáról érezte, hogy Szabó és Hansági manipulálják. Kulin másik helyettese Vass Csaba volt. Amikor Kulint félreállították, elkezdtek az embereire vadászni. Egymás után rúgták ki és szorították ki őket: Sárosdynét lecserélték a kétkulacsos Bíró Máriára, Vass Csabát ukmukfukk kirúgták, Velikyt nyugdíjazták, Gergelynek nem adtak órákat, Kulint is nyugdíjazni akarták, de Szabó tartott a sógorától, ezért csak a tanszékvezetésről váltotta le, és Szabó neki sem adott órát. Bíró Mária mindehhez kényszerből asszisztált, hogy saját magát mentse. Miután a Szabó-banda Kulin embereivel leszámolt, Bíró Máriára is sor került a mór megtette kötelességét alapján.

   • Susy said

    Sajnálom Marika nénit, mert jó ember és jó tanár volt, és tűzbe ment a hallgatóiért. Nem volt kétkulacsos, csak nem volt választása. Nemcsak magát féltette, hanem a lányát is. Kénytelen volt Duplaszabóék parancsait teljesíteni, holott sejtette, hogy vele is el fognak bánni. Gyűlölte Szabót is, Hanságit is, Hermannt is. De ők voltak az erősebbek és ő egyedül volt. Csak a hallgatóira támaszkodhatott. A Kari Tanácsban meg is tudtuk őt védeni, de a kirúgása nem a mi szintünkön zajlott, arról nem rendeztek szavazást.

   • Dave said

    Marika néni kirúgása tipikus Szabó-módszerrel történt. Megrágalmazta őt Ballánál. Ráfogta, hogy túllépte a kompetenciáját, helyette ment be a minisztétiumba és dékánként intézkedett. Persze az egész nem volt igaz, ő csak azt tette, amit Hanságival megbeszéltek. Őt persze senki sem kérdezte meg, nem mondhatta el a véleményét és nem is védekezhetett. Csak közölték vele, hogy aznaptól nyugdíjazták, be se tegye a lábát az épületbe. Marika néni meg volt döbbenve, de sokáig semmit sem tudott meg az okokról. Csak később jutott a fülébe, mivel rágalmazta meg őt Szabó és Hansági. Fölhasználták, aztán eldobták őt ezek a szemetek.

   • Zsebibaba said

    Amikor Marika néni megtudta, mivel rágalmazzák, megpróbálta megbeszélni Szabó andrással, de az nem állt vele szóba, azt üzente neki, hogy elérte a nyugdíjkorhatárt. Ez azért érdekes, mert Pálóczi tanár úr már 72 éves, és még mindig tanszékvezető. Marika néni 5-6 évvel fiatalabb.

   • BTK-s said

    Bíró Mária megpróbálta magát tisztázni a püspöknél, miután a karon és a rektoriban is falba ütközött. Mert persze Szabó András tanácsára Balla se állt vele szóba, de egyébként se. Balla nem az a vezető, akitől az ember bármire is választ kap.

    Próbálkozott Bölcskeinél telefonon, emailben, levélben, személyesen az Abonyi utcában – nem fogadták, és választ sem kapott. Pedig a legnagyobb kar dékánhelyettese volt. Én sem értem, hogyan tarthat igényt Bölcskei arra, hogy a miniszterelnök idejét rabolja a pénzkuncsorgással, amikor ő maga a fenntartása alatt álló egyetem magas beosztású vezetőit se hallgatta meg.

 11. Még hogy Szabó István nem tesz semmit? Ő a legfontosabb sakkjátékos. Teljes összhangban működik Johannesszel. Feltehetően Várit is ő irányította a témára. Olvassátok el figyelmesen Vári cikkét a két püspök politikai beágyazottságáról. Bölcskei hajóját Szabó püspök már megtorpedózta. Csak idő kérdése, mikor süllyed el. OV megveti a komcsi besúgót és az egyfolytában pénzért rinyáló püspöki prostituáltat. A pálca el van már törve Bölcskei feje fölött 🙂

  • dark side said

   Szabó püspöknek nincs kfogása az ellen, hogy Szabó, a sógora hagyta magát megvesztegetni a Mikszáth Kálmán téri dílerektől és drogtanyává tette a Reviczky u 4-t???
   Drog, prostitúció, züllés, nyomor: ez jár Szabó András nyomában.
   Ezért küldik ide a presbiter tetsvérek a bimbózó virágszálaat?

 12. Korifeus said

  Szenátornak igaza van. Olvassátok el figyelmesen a Szabályzatok II. Foglalkoztatási követelményrendszer egész 51.§-át, és az előtte levő kihúzott részt:

  http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html

  A rektor klezéből kivettek minden hatalmat és eszközt, és pro forma is átadták a stratégiai igazgatónak, azaz Kovács Barnabásnak. Kovács Barnabásból nem lehet se dékánt, se rektort csinálni, mert egy nyomorult PhD-ja sincs, sötét, primitív pasi. Erre a rektori jogokat kvázi átruházzák a stratégiai igazgatóra, akit a fenntartó nevez ki, nem a rektor. ASz egész rektori pályázat szemfényvesztés, egy pofon a MAB-nak. Rektort akartok? Megkapjátok a stróman Ballát hivatalosan is. De továbbra is a Kovácsok fognak uralkodni.

  Ez az új szabályzat igazolja, hogy Bölcskei a Kovácsok foglya, és hogy a Károlit a püspök zálogba adta a Kovácsoknak. Annyit rabolnak az egyetemnek utalt állami támogatásokból és hallgatói befizetésekből, amennyit csak bírnak.

 13. ohrana said

  Nincs valami egyetemekre érvényes szabvány, hogy ezek bármit megcsinálhatnak.
  A MAB nem felügyeli az egyetemi működésnek megfelelő szervezeti struktúrát?
  Vagy mivel történelmi egyháznak számít ez e pöcegödör, még ezt is megtehetik?

  • Bishop's chess said

   Utóbbi. Bölcskei úgy értelmezi a történelmi egyház fogalmát, hogy ő szabhatja a törvényt, ami akár ellentétben is lehet a magyar köztársaság törvényeivel. Ő a törvényalkotó, ő a bíró és ő a törvényhozó hatalom. Csak az a peche, hogy a pénzt OV-ból kell az összes törvénytelenségéhez és pazarlásához kisírnia. OV pedig nem esett a fejére. És ha valamiben nem lenne elég infója, ott vannak Szabó István emberei és segítenek. 🙂

   Persze addig Szabó püspök sem megy el, hogy sógora viselt dolgait feltárja OV előtt. Neki elég Bölcskei feje. Az aljas sógorát kíméli.

   • Mancs said

    A Vári-cikkből pontosan kiderül Bölcskei helyzete, maga mondja el: OV nem áll vele szóba. Ugyanakkor a kormányban a reformátusok felülreprezentáltak: ott van Balog Zoltán és Szászfalvi László. A Fidesz egyik fő ideológiai reprezentánsa pedig Tőkéczki László. az OV-közeli reformátusok közül Balog és Tőkéczki Szabó István legjobb barátai. Ők nemhogy nem fogják Bölcskei ügyét OV-nál erősíteni, hanem, épp ellenkezőleg, bemutatják Bölcskeit olyannak, amilyen, és nem olyannak, amilyennek látszani szeretne. A kettő között óriási a különbség.

    Felmerül a kérdés: hol áll Szászfalvi? Melyik oldalon? Nem tudna-e egy kicsit javítani Bölcskei renoméján? Vagy tudna, de nem is akar?

   • Zsinati Illetékes said

    Szászfalvi László valóban nem tartozik Szabó István belső baráti köréhez, mint Tőkéczki vagy Balog. Bár a Károli jogelődjén, a Bp-i Református Teológián végzett, tiszántúli születésű, és a debreceni Refibe járt. Baráti köréhez elsősorban akkori osztálytársai – jelenlegi tiszántúli lelkészek – tartoznak. Hiba volna azonban ezek alapján őt Bölcskei hívei közé sorolni. Szászfalvi Laci rendes ember. Tisztességes, okos, nem hízelgi körül Bölcskeit és nem iszik vele együtt. Ő inkább Szabó István elődjéhez, Hegedűshöz kötődik, aki valóban nagy tudású, karizmatikus püspök volt. Hozzá mérve Bölcskei nulla. Emberi gyengéit Szászfalvi pontosan ismeri, és elég széles rálátása van Bölcskei pénzügyi visszaéléseire. Bár származásánál és helyzeténél fogva a tiszántúli körökkel van kapcsolatban, ez annál rosszabb Bölcskeinek. Szászfalvi ugyanis pontosan tudja, hogy Bölcskei vörös ügynökként csinált egyházi karriert: magyarán besúgó volt. Ezt Szászfalvi jobban tudja, mint a Duna-mellékiek vagy a dunántúliak. Nemhogy nem erősíti Bölcskei imázsát, sőt: ő az egyetlen bennfentes, ugyanakkor tárgyilaghos ismerője Bölcskei viselt dolgainak. Bölcskei politikailag be van kerítve. Már csak a tiszántúli parasztok tartják fent alkoholtól és politikai pálfordulásaitól tántorgó figuráját. 🙂

 14. Szegedi Kolléga said

  Míg ti itt a püspökeitekkel vagytok elfoglalva, a szegedi egyetem korrupt irodalmárai és nem kevésbé korrupt Doktori iskolai titkára arra készülnek, hogy pár nap múlva átadják a csaló Mészárosnak a doktori oklevelet. A bíráló bizottság szerint a dolgozat egyetlen értékelhető része az a kéziratban összesen 12 és fél oldalt kitevő rész, amely Ravasz Lászlóról szólt. Időközben kiszivárgott, hogy Mészáros eredeti témavezetője hivatalosan is megtagadta hozzájárulását, hogy épp ez a rész Mészáros disszertációjának része legyen, mert Mészáros úgy nyilatkozott, hogy tőle semmilyen segítséget nem kapott. Mivel ez az egyetlen értékelhető rész ennek a témavezetőnek a szakmai segítségével készült, és ő is publikálta még 5 évvel ezelőtt, Mészáros nyilatkozata csak akkor válik igazzá, ha ezt a részt kiveszik a szövegből. Ez az a 12 és fél oldal, amelynek a felét Korner Veronika írta, akit aztán lemondattak a szerzőségről. A lemondatás szimpla zsarolás formájában történt: vagy lemond a szerzőségről Mészáros javára, vagy visszafizettetik vele a 3 éves nappali doktori ösztöndíjat, amelyet az USÁ-ban élt fel, anélkül, hogy megírta volna a disszertációját. Ha Mészáros mégis megkapná a doktori fokozatot, annak beláthatatlan következményei lesznek a szegedi egyetemre is. Perek és feljelentések sora kezdődik majd Fried, Balázs, Pál, Klukovits és Lonovics illetve Mészáros és Hansági ellen.

  Mi pedig a magunk részéről mindent megteszünk a szegedi irodalomtudományi doktori iskola bemutatására, nemcsak országos szinten, hanem külföldön is.

 15. dark side said

  Számíthatsz ránk, mi is szervezzük a Károli korrupt vezetésének bemutatását a német testvéreknek!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: