Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Pethő’s victim (Pethő áldozata)

Posted by jhnnsclvn - május 30, 2011

Bolyki János professzor emeritus igaz keresztyén ember volt. Tisztessége és tudása példa mindnyájunk számára. Nemcsak a Hittudományi Kar hírnevéhez járult hozzá, hanem Szabó István dunamelléki püspökkel és Hima Gabriella professzorral együtt döntő szerepe volt a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának akkreditációjában. Amikor Mészáros Márton, Szabó András és Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes közös csalása bedöntötte a doktori iskolát, megrendült a bizalma az egyetemben, főleg Balla Péterben, aki hazudott és alakoskodott az ügyben, hogy fedezze a bűnösöket. Pethő Sándor csalása pedig halálos döfés volt számára. Bolyki professzor az illetékes MAB-bizottság elnökeként jóhiszeműen támogatta Pethő egyetemi tanári kinevezését. Majd amikor rádöbbent, hogy Pethő megvezette, Balla Péterhez fordult segítségért. Balla Péter azonban – saját aljas lényegéhez híven – ugyanúgy járt el Pethő csalása ügyében, mint a rokona, Mészáros Márton csalása esetén. A csalókat megerősítette, a leleplezőket eltiporta. Ebbe halt bele a végtelenül becsületes és tisztességes Bolyki János.

Bolyki professzorra az alábbi írás átvételével emlékezünk. – A szerk.

2011. május 30., hétfő – Fekete Zsuzsa

Elhunyt Bolyki János professzor

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
Jób könyve 19,25

 

Május 29-én vasárnap elhunyt Bolyki János, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott professzora. Bolyki János 80 éves volt.
Temetésének időpontját kedden közli a család.

Bolyki János a Budapesti Református Lónyay utcai Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult. Nyolc évig teljesített szolgálatot Gyöngyösön, Sárbogárdon és Budapesten. 1962-1970 között Etyeken, majd 1970-1982 között Szentendrén szolgált lelkipásztorként. Ezután 14 éven át az Újszövetség professzoraként oktatott a Budapesti Református Teológián, majd annak jogutódján, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, és emellett nyolc évig tanított a Komáromi Calvin Teológián. 1996-ban vonult nyugdíjba, két évvel később pedig emeritus professzornak választották.

Bolyki János 1978-ban szerzett teológiai doktorátust. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémián szerzett doktori címet.

A Kolozsvári teológia és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara is tiszteletbeli doktorává fogadta. Magyar teológiai folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben 1995 óta mintegy ötven ókortudományi tárgyú (Újszövetség, görög nyelvű, kánonon kívüli bibliai irodalom) cikkét és tanulmányát közölték. Három traktátusa és hat terjedelmesebb könyve jelent meg, köztük az „Igaz tanúvallomás” című, János evangéliumához írt kommentárja. Jézus asztalközösségeiről írt munkáját németül is kiadták. Külföldön tíz tanulmánya jelent meg.

Több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövő teológusnemzedékének pásztorolása terén végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként Bolyki Jánost tavaly októberben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével. A Magyarországi Református Egyház tudományos testületétől, a Doktorok Kollégiumától „aranygyűrűs teológiai doktor” oklevelet és a testület címerével ékesített aranygyűrűt kapott. Kitüntették Károli Gáspár Díjjal, Pázmány Péter díjjal, valamint az Ókortudományi Társaság Ábel Jenő emlékérmével.

Bolyki Jánosra egy korábbi beszélgetésünk részletével emlékezünk:

“Próbáld mindennap kérni, hogy legyen Jézus valóság az életedben…”

http://parokia.hu/hir/mutat/2353/

65 hozzászólás to “Pethő’s victim (Pethő áldozata)”

 1. Pszichiáter said

  Talán a véletlen műve, hogy egymás alá került ez a két arc. És ha már így adódott, hasonlítsuk össze őket: a hosszú, ovális, vékony, finom, előkelő arcú teológia professzort és és a kerek vagy inkább hájfejű, aprószemű, ravaszul vigyorgó sunyi parasztpofájú püspököt. Ebben a két portréban benne van a két személy karaktere. Bolyki a nyílt, becsületes ember, aki a gyermek ártatlanságát, kíváncsiságát és némiképp naivitását is élete végéig megőrizte. És a másik, aki talán soha se volt gyerek, mert ravasznak szüetett, és már a bölcsőben is azt mondták róla: ennek a szeme se áll jól. Azóta se…

 2. Pharisée said

  A legrosszabb arc az egész undorító bandából talán Balla Péteré. Még talán a sötét és alattomos Szabóénál, sőt, a betörő képű Mészárosénál is rosszabb. Ezek képe ugyanis azt tükrözi, ami a lényegük: Szabóé a sötét és tömény alattomot, Mészárosé a mindenre elszánt gazemberséget, Bölcskeié a ravaszságot. De Balla ájtatos pofája szirupba van mártva, a bárgyúsággal határos áljámborságot maszkként viseli, miközben aljas és gonosz. Balla megtestesíti a képmutatást. Egyáltalán nem hasonlít a reformátusokra, vagy tágabb értelemben a protestánsokra. A kappan hangjával és az álságtól csöpögő képével olyan, mint egy szemforgató jezsuita. Hánytató.

 3. Murderer said

  Nemcsak Pethő volt szög Bolyki prof koporsójában, hanem Balla is. Elsősorban Balla. Olvassuk el még egyszer figyelmesen Bolyki prof 168 órának adott nyilatkozatát. Ez Bolyki prof végrendelete. Nemcsak Pethőt buktatta le benne, hanem Ballát is. Elmondta, hogy a kezében volt a pályázat, és abban sok idegen nyelvű publikáció volt, többek között olyan nyelvűek is, amit ő nem értett. Pl. több francia. EZEK MOST HOL VANNAK PETHŐ LISTÁJÁRÓL? Majd biztatta az újságírót, hogy tisztázza ezeket Ballával. Végül azt mondta, hogy nem nyilatkozhat, és ami kimondtalanul is ott volt ebben: Balla megtiltotta, megfenyegette, megzsarolta. Bolyki profnak ez a végső üzenete a csaló Pethőről és a még nála is sokszorosan aljasabb bűnpártoló Balláról.

  • Judge said

   És ezt a képmutató gyilkost akarják rektorrá kineveztetni? Bizonyára azért, mert ez passzol leginkább ehhez a sötét intézményhez.

 4. heidelbergi káté said

  Balla, Pethő, Szabó András, Hansági Ágnes többször is vétettek a hatodik parancsolat ellen. A Kátéban olvassuk:
  “106. Nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van-e szó ebben a parancsolatban?
  A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy Ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgymint az irigységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti.”
  De mi is várható el egy olyan református (?) egyetemtől (?), amelynek vezetői a Káté örököseit üldözi, rágalmazza, gyilkolja???
  Lesújt rátok az Úr keze!

 5. tetemrehívás said

  Ártatlan szívű, nagy tudású, tiszta erkölcsű, hitben élő emberek halála szárad a lelketeken, nyomorult lélekgyilkosok: Balla Péter (hogy mered kezedbe venni az Újszövetséget?), a köztörvényes Pethő Sándor (az etika nem tartozik a filozófiához, te gazember?, az úrasztalatolvaj és kormánytartalékrabló Szabó András (lelkészgyerek és püspöksógor, nem félsz az Istentől?) és a síkhülye, csontateista, primitív intrikus, a tatabánya alsói Lady Machbeth, Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes (nem félsz gyalázatos beszédaktusaid perlokúciójától?)
  Eljön az Igazság Pillanata, hamarabb, mint várjátok.
  A számotokra rettenetes lesz.
  De legyen is!

 6. BTK-s kolléga said

  Szabó András és Hansági áldozatai közül ne felejtsük el Szigeti Lajos Sándort sem. Református és zseniális ember volt, akire irigyek voltak, akit a tehetsége miatt gyűlöltek és elüldöztek a református egyetemről. Szigeti tiltakoztt, mindent megpróbált, hogy visszakerüljön, de Szabó és Hansági keresztbe feküdtek előtte a küszöbön. Szigeti érzékenysége ezt nem bírta ki. Nem bírta a gyűlöletet, az üldözést, fiatalon belehalt. Ez is Szabó és Hansági lelkén szárad.

  Bolyki professzort Pethő és Balla ölte meg.

 7. erinniszek said

  Nem mindenki halt meg az áldozataitok közül. Aki pedig túlélte aljasságotokat, életfeladatának tekinti, hogy eljuttasson benneteket megérdemelt büntetésetekhez.
  Emlékeztek az erünnüszökre?
  Mi vagyunk azok! Üldözünk benneteket mindörökké!

 8. kocsi csergő bálint said

  Bolyki professzor nem véletlenül választotta Jób könyvéből a textust.
  Utolsó üzenete így értelmezhető: higgyetek Istenben akkor is, ha megpróbál benneteket. Minden szenvedés a hozzá vezető út része.
  Maradjatok tiszták ée becsületesek, szeressétek az Urat és egymást.
  Ez az üzenet Nektek szól, akiknek van füle a hallásra.
  Ellenségeinek, akik becsapták, megalázták, meggyalázták még ad ez a nagyszerű ember egy utolsó lehetőséget a megtisztulásra.
  Sajnos, attól tartunk, nem élnek az utolsó lehetőséggel.
  Megátalkodtak sátáni aljasságukban.
  Halljátok Bolyki János utolsó üzenetét, aljas képmutatók, Balla Péter, Pethő Sándor?

  • Tetemrehívás said

   Bolyki mindvégig tisztességes maradt. Megpróbálta hibáját Pethő-ügyben jóvá tenni. Őszintén nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy a francia nyelvű publikációkat ő nem tudta elolvasni. Ezzel egyértelműen tanúsította, hogy az egyetemi tanári pályázat publikációs listáján francia nyelvű publikációk is voltak. Most nincsenek Pethő listáján francia publikációk. Hova lettek?

   Balla tombolt a 168 órás nyilatkozat miatt, rapportra rendelte be az öreget, fenyegette, meghurcolta. Ezért mondta Bolkyi telefonba az újságírónak, hogy mindent visszavon.

   Bolykit Pethő becsapta. De Balla ölte meg.

   Balla Péter Bolyki prof gyilkosa.

 9. animus said

  Emlékeztek Mészárosra, aki nyíltan bevallotta, sőt, dicsekedett vele, hogy nem olvassa el a pályázati anyagokat. (Más kérdés, ki és miért hozta ezt a tudatlan, züllött bunkót döntési helyzetbe). Bolyki professzor megmondja, hogy nem tudta elolvasni a francia szövegeket, amik azóta varázslatos módon eltűntek Pethő publikációs jegyzékéből.
  Hova vajon????

  • MarciPista Egerben said

   Az Újnautilusban írtam egy cikket, “Nem zörög a haraszt” címmel, amellyel utaltam a Református Egyház lelkészi elnökének besúgó múltjára, amit ő ugyan tagad, de a haraszt zörög. Kérdeztem is, hogy “Mi zörög?” Erre mondták nekem, hogy Bölcskei lelkiismerete. Nemcsak zörög, hanem dübörög. Ezért mondták, szedjem le a cikket, mer még bajom lehet belőle. Leszedtem, de sajnálom, mert ebben azt is megírtam, hogy én ugyan nem olvasok el egyetlen pályázati anyagot sem, hanem úgy ítélkezem, ahogy azt tőlem megrendelik. Nem kell ahhoz olvasni, hogy eldöntsük, adjunk-e neki vagy ne. Megmondják azt nekünk mások, előre. Mentoromnak és jótevőmnek, Hansági Ágnesnek nagyon tetszett a nyilatkozatom. Mondta is, hogy pont iyen zsüritagra van szükség Egerben, aki nem olvas, csak ítélkezik, úgy, ahogy tőle azt előre megrendelik. Mondták is, hogy promér- és szekundér Fried-tanítványnak adjak díjat (utóbbi pl. Kelemen Zoltán), meg Balázs Mihály tanítványnak. Megtettem. Minek olvastam volna el a pályaműveket? Az eredményen az sem változtatott volna, tehát fölösleges lett volna a fáradság.

   Mondták nekem Szegeden, hogy ha meglesznek a díjak, meglesz a doktori olevél is.

   Fair üzlet nem? Én kiosztom a szegediek OTDK-tanítványainak a díjakat, ők meg kiosztják nekem a doktori oklevelezt. 🙂

 10. Dr. Cat said

  Ugyen már, elvitte őket a cica!
  Akarom mondani a francia negyedunokatestvérem, az elbűvölő sárgaszemű, sötét bundájú kartauzi, Chat Noir!

 11. 168óra said

  Idézzük fel Bolyki és Balla viszonyát a 168 órából:

  “– Pethő a mindenki által tisztelt bizottsági elnök, Bolyki János professzor nagy kedvence volt. Vehemensen védte Pethőt. Nem lehetett ellene szót emelni, értelme sem lett volna felvetni az észrevételeimet. Annyit tettem, hogy a bizottságban egyedüliként ellene szavaztam. Így viszont megkapta egyetemi tanári kinevezését.

  Bolyki János professzor jól emlékszik a nyolc évvel ezelőtti eseményekre. Elmondta: pont a kételyek tisztázása és az objektív elbírálás végett Pethő pályázatáról nemcsak a bizottság döntött. Hisz a publikációk nagy része francia vallástudományi szemlékben jelent meg, amit ő maga nem értett. Persze akadtak magyar és német nyelvű dolgozatai is. Összességében pedig szinte mindenki azt állította, hogy komoly gyűjtemény. A professzor hozzátette: mindenesetre a bizottság mellett egy háromtagú, alkalmi, nagy tekintélyű és független grémiumot is életre hívtak, amelyben tudományos vizsgálat keretében átnézték Pethő iratanyagát. Egyik testület sem talált benne kivetnivalót vagy hiányosságot.

  Bolyki professzor megjegyezte: első hívásunk után nyomban telefonált a rektorhelyettesnek, aki azt üzente, készen áll, hogy minden kérdésre választ adjon. Hisz az egész ügyben csak eljárási problémát lát.

  Beszélgetésünk után néhány nappal Bolyki professzor – nem tudni, miért – a következő faxot küldte szerkesztőségünkbe: „Tisztelt Asszonyom! A nyilatkozat közzétételéhez és a velem készített interjú megjelenéséhez nem járulok hozzá, mert abban nem én vagyok az illetékes. Szíveskedjen kérdéseivel a rektori hivatalhoz fordulni.”

  Fordultunk is. Méghozzá egyenesen Pethő jelenlegi munkaadójához, Balla Péterhez, a Károli Gáspár Református Egyetem rektori faladatokkal megbízott rektorhelyetteséhez. Kolléganője kérésére még az ominózus blog linkjét is átküldtük – tájékoztatásul. És bár számos ígéretet kaptunk, hogy Balla úr előbb-utóbb szóba áll velünk, nem így történt.”

  http://www.168ora.hu/itthon/karoli-petho-sandor-habilitacio-professzor-egyetem-oneletrajz-palyazat-68870.html

 12. Hermeneuta said

  Világos beszéd:
  1. A MAB-tagoknak voltak kételyei, de nem akartak Bolykival szembeszállni.
  2. Bolyki azt jelenti ki, hogy a publikációk NAGY RÉSZE jelent meg nemcsak francia nyelven, hanem FRANCIA VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLÉKBEN. Hol vannak ezek? Balla Péter azért rektor, hogy bekérje ezeket fizikailag. Miért nem teszi? Pethő cinkosa? Ilyen nyíltan?
  3. Akadtak magyar és NÉMET publikációk, vagyis ezek voltak kisebbségben. Apropó: Hol vannak a németek? Pethő nyilvánvalóan tudatosan választotta a franciát, arra számítva, hogy a többség angolul tud, legfeljebb még németül, de a franciát kevesebben tudják ellenőrizni. És aki tudná, az nem veszi a fáradságot. Hiszen úgysem találhatja meg a lapot, mert az nincs, de ezt nem fogják beismerni, inkább rábólintanak, hogy aha, “komoly gyűjtemény”.
  4. Bolyki nem mert nyilatkozni Balla engedélye nélkül, ezért azonnal felhívta Ballát. Balla nyilvánvalóan nem akart beszélni az újságíróval, csak úgy tett, mintha, tehát eleve rosszhiszemű volt. Arra számított, majd Bolyki lerendezi Lampét: apró eljárási hiba (ismerős retorika: a Mészáros-ügy is csak apró adminisztratív szabálytalanság a hanganyag szerint).
  5. Itt van egy hiátus. Az újságíró nem érti, mi történt. Számára váratlanul és érthetetlenül, Bolyki visszatáncol, és közvetlenül Ballához irányítja, akinek természetesen esze ágában sincs szóba állni Lampéval.
  5. Balla kitéreget, bekéreti a blog linkjét, mintha nem ismerné (tudjuk, nemcsak olvassa, hanem Horváth Jánosként, majd Károlyként kommentelte is). Az ominózus kolléganő nem más, mint Balla női testőre, Kozma Fruzsina, aki úgy közvetít, hogy ne jöjjön létre a kapcsolat. Ezt hívják “bad faith negotiation”-nek, ami Kozma Fruzsina fő titkárnői feladata. Ezt olyan jól végzi, hogy még soha senki nem tudott érdemi tárgyalást folytatni Ballával. (Csak a kovácsokat nem tudja hárítani. De azok nem tárgyalnak vele, hanem utasítják. 🙂 )

 13. teflonképű said

  Azért nekem se fenékig tejfel, ki kell szolgálnom a főnökasszonyt elöl-hátul. És az nem könnyű feladat, mikor közben a képembe nyomja a homorú mellkasát a befelé fordult mellbimbókkal. Nagyon felébredt a libidója neki, állandóan nappal akarja. Könnyű neki, ő nem látja magát, én viszont igen.
  Potemixre szorulok, megmondom az őszintét.
  Nem csodálom, hogy a zoli má nem is próbálkozik.
  De bedobom a potemixet, a PhD-ra gondolok, aztán rajta!
  Mikor olvasnék, azt mondjátok meg?
  Különben is diszlexiás vagyok, megmondták má az elemiben is.

  • Dunapataji iskolatárs said

   A diszlexiát tanúsíthatom. Szegény Marcigyerek végigbukdácsolta az iskoláit. Hol kicsapták, hol megbukott. Ha nem alapítanak református egyetemet, sehova se vették vola föl. A diszlexia miatt tartott 7 évig, hogy Marci az egyszem magyar szakot az akkor még gyogyóképzőnek számító Károlin elvégezte. És a diszlexia miatt van, hogy Marci egyetlen idegen nyelven se tanult meg. És a diszlexia miatt van, hogy Korner Veronika írta meg azt a 13 oldalt, amit szétgépeltek 30-ra, és beadták doktorinak. És a diszlexia miatt van, hogy Bodrogi csongor fordított ehhez a Ravasz László szöveghez egy Lutherről szóló előszót, amivel kibővítve aztán beadták Szegedre.

   Marci tényleg nem tehet róla, hogy egy sort se írt a doktorijából. Hiszen tényleg diszlexiás szegény.

  • Konkáv said

   Teflonképű és konkávmellű rossz testrészeket illesztenek egymáshoz. Ha a teflonképedet a Sátáni Némber kiálló csípőficamos hátsó domborulatára nyomod, akkor pompásan illeszkedtek majd. Vagy lehet, hogy nem is ez a célod? Csak a doktori oklevélért tűrsz?

 14. filológus said

  Balla hihetetlen aljassága mélyen megalázta szegény Bolyki profot. Ekkor kellett rádöbbennie, Pethő hülyét csinált belőle, manipulálta professzori címe érdekében.
  Szegény Bolyki meghasonlott önmagával: merő szívjóságból sátáni manipulációk eszköze lett..
  Megtört szívvel adta vissza lelkét Teremtőjének.
  De előtte elmondhatatlanul szevnedett, akárcsak Jób. Neki a lelkiismerete okozta a kínokat.
  Balla, Pethő, meglakoltok ezért!

 15. red rat said

  Demján multimilliárdos vállalkozó a fizikaimunka megbecsülésének szükségességéről beszélt. Megtapasztalhatják ezt a Károli BTK oktatói és hallgatói is nemsokára, mivel ez a vicclapba illő kupleráj a Reviczky u. 4-ben amúgyis meg fogják szüntetni.
  Bölcskeit nem érdekli a károli, ha már nem hozza a lóvét.
  Ti pedig mentek kapálni!

 16. roma said

  De a nekünk járó pénzen nem fog pi(n)át vásárolni a disznóképű szenteskedő.
  Leleplezzük őt is meg a kalmükképű balogzoltánt.
  Csak az etnobiznisz jár az eszükben a gádzsóknak.

 17. filológus said

  Bolyki prof tisztességes teológusi és hermeneutikai elemzéssel készítette el a disszertációját. Nem úgy, mint Szabó András, aki Szenczi onanizálásáról fantáziált – kézre álló téma volt számára amúgyis – és 44 oldalt összelocsogott a Petrőcziről, hogyan biztatta egyetemi, Tolnai ánuszában végzett szemináriumi dolgozatának recyclingjára, a Kántusról meg az üvegesmester lányáról, meg arról, Szenczi hogyan rángatózott epileptikus görcsökben, miután Onánnak áldozott.
  Erre a primitív pornóra vajon ki adta meg neki a nagydoktorit???

  • Kaka-démikus said

   Na vajon ki? Kulcsár-Szabó kakadémikus úr, hogy a menye karrierjét előmozdítsa, miként Balla a bűncselekményekkel a református szellemiséget. A másik csaló, Mészáros PhD-ját is a Kaka-démikus úr mozdítja elő – ugyanazzal a Balázs Mihállyal, akivel Szabó nevetséges locsogásából nagydoktorit csináltak. Korrupt az egész rendszer. nulla teljesítmény, helyette szívességcsere.

 18. Chat noir said

  Negyedunoktestvérem, dr. Cat helytelenül állítja, hogy én vittem el Pethő Sándor francia nyelvű küldeményeit. Az igaz, hogy besurrantem – miért is tagadnám? – de nem találtam egy oldalnyi francia nyelvű publikációt sem. Így nem is vittem el semmit.
  Amit a negyedunokatestvérem ezzel szemben igéző sárga szemeimről és dús sötét bundámról írt, megfelel a valóságnak!

 19. Újszövetséges said

  Bolyki professzor az Újszövetség tanszékvezetője volt Azé, amelyiknek most Balla Péter. Balla Péter csak egy ostoba iskolás fogalmazványt írt, PhD-val lett professzor, mert apósa, Hegedűs püspök felterjesztette. Akkor ahhoz még a MAB sem kellett. Bolyki János azonban akadémiai doktor volt. Sokkal nagyobb tudású, aki nem házasságánál, hanem saját érdemeinél fogva jutott előre a szakmában. Balla Péter emberileg és szakmailag is nulla. Bolyki prof azonban volt valaki.

  • Theologe said

   Na ja, es kommt selten was Besseres nach!

  • vidéki oktató said

   A selejt bosszúja. A tudatlan barmok, erkölcstelen, rabló gazemberek – pethő, Balla, Bölcskei – látni sem bírták a tudás és erkölcs képviselőjét, Bolyki Jánost.
   Ezért kergették a halálba.

 20. Teológus said

  Bolyki János professzor sokkal inkább Balla Péter áldozata, mint Pethőé. Pethő becsapta Bolykit, ez kiderül Bolyki 168 órának adott nyuilatkozatából illetve a többi interjúalany beszámolójából. Ami nem derül ki, hogy Biolyki számtalanszor próbálta jóvátenn a hibáját. Békési Sándor dékánnál süket fülekre talált. Békési nem mert ujjat húzni Pethővel. Amikor Szűcs Ferenc tudomást szerzett az esetről, már gyakorlatilag nem volt se hatalma, se cselekvési tere. Bölcskei nem volt hajlandó foglalkozni a kérdéssel, fogadni se akarta Szűcsöt. Egyedül Balla Péter volt abban a helyzetben, hogy kivizsgáltathatta volna Pethő csalását. Ő azonban ezt nem akarta. Látszólag azért, hogy ne kavarjon botrányt, ez azonban nem volt igaz, hiszen Pethőt csöndben elintézhette volna. Pethő nem volt abban a helyzetben, hogy munkaügyi vitát kezdeményezzen, hiszen a csalás bűncselekményét kétségtelenül elkövette, azt nem tudta volna bizonyítani, hogy vannak külföldi publikációi, mert nincsenek. Balla azért nem távolította el Pethőt, mert az üggyel zsarolta és szolgájává tette.

  Balla egyszerűen terrorizálta és fenyegette Bolykit, el ne mondja senkinek a Pethő-ügyet, mert nagyon megüti a bokáját. Bolyki nem tehetett semmit. Amikor azonban a 168 óra megkereste, őszintén elmondta az újságnak, ami tud. Ezért Balla magához rendelte, üvöltött vele, hogy csinálja vissza, intézze el, hogy ez a cikk ne jelenjen meg.

  Amikor mégis megjelent a cikk, Balla fegyelmivel fenyegette szegény öreg profot, őt hibáztatta, pletykás vénasszonynak gúnyolta, és azt üvöltözte, visszavonatja a zsinattal az emeritusi címét. Bolykit megrendítette és kétségbeejtette Balla fenyegetőzése. Az is bántotta, hogy megromlott köztük a viszony, Balla vissza se köszönt neki. Szenilis pletykafészeknek nevezte az öreget. Beperelte az újságot, és arra akarta kényszeríteni Bolykit, hogy a bíróság előtt vonja vissza a nyilatkozatát és tegyen hamis tanúvallomást.

  Bolyki prof nem bírta a szekatúrát. Ez idén februárban történt. Bolyki prof májusra – azaz 3 hónap alatt – belehalt a meghurcoltatásába.

  • Pharisée said

   Nem lep meg Balla viselkedése, hiszen minden bűncselekmény felfedezésekor ugyanígy jár el. Sűrűn esnek ki a csontvázak reformátuséknál a szekrényből, mióta Balla rektorféle. Amint kiesik egy csontváz, Balla gyorsan odaugrik és visszatömködi. Sőt, őröket állít a szekrény elé, hogy akadályozzák meg a kinyitását. Ha valakinek eljár a szája, hogy mi folyik a falakon belül, azt fenyegeti és a halálba üldözi. Ha kérdőre vonják, Jézus nevével válaszol: mintha kompromittálni akarná, bűntársává tenni Isten fiát.

   Micsoda Szenátus lehet az, amelyik ezt az ocsmány gennyzsákot egyhangúlag megválasztotta? Illetve dehogyis választotta, hiszen nem volt választék. Református szokás szerint csak egy jelölt volt. Ők ezt nevezik választásnak 🙂

  • Testamentum said

   Bolyki professzor diplomata volt. Jó tárgyaló. Szerette a békés megoldásokat, de nem szerette a hazugságot, becstelenséget, aljaságot. Ezért zsigerből utálta Ballát, aki mindezt megtestesíti. Pethő simulékony modora, hízelgő stílusa megtévesztette. Az edig meg sem fordult a fejében, hogy valaki ilyen arcátlan csalással akar karriert csinálni. Mikor rájött, hogy becsapta Pethő, rohant fűhöz-fához, hogy jóvátegye a hibáját. Mindent megpróbált, ami békés keretek között lehetséges. Harcot nem akart, és nem akart egyházának, egyetemének ártani. De a szégyentől ismeg akarta övéit óvni, ezért nem szűnt meg harcolni az igazságért.

   Viselte, a hiba terhét, de nem adta fel az igazságot. Ezért vállalzta a Pethő-ügy felgöngyölítését. Boldog volt, hogy alkalma volt elmondani az újságnak az igazságot. Megkönnyebbült tőle. Úgy érezte, ismét megtette, amit tehetett és tennie kellett.

   Abban is igaza volt, hogy Ballára bízta a folytatást: ő az illetékes, neki kell cselekednie. A 168 órás nyilatkozat Bolyki prof végrendelete. Az már Balla szégyene, hogy a végrendelet világos parancsa ellenére még mindig két kézzel tartja a szekrényajtót, amiben a sok csontváz van, többek között a Pethőé.

   Bolyki János professzor nem ezt a feladatot hagyta rá. Testamentuma világos: kivizsgálni a Pethő-ügyet, és kideríteni az idegen nyelvű publikációk létezési módját: léteznek vagy nem léteznek?

 21. Murderer said

  Balla halálba kergette öreg professzorát, aki mindeig pártfogolta őt, és a tanszékét is átadta neki.

  Bölcskei ebből az apagyilkosból akar rektort csinálni? Nem túl nagy blamázs ez a Balla a református egyháznak?

 22. filológus said

  A HTK-n azt beszélik, hogy nemsokára becsukják a bölcskart. Az ÁJK gyakorlatilag már megdöglött. Persze akkor ki tartja el az egykarú egyetemet (?)?
  Hit-remény-szeretet. nem szégyellitek magatokat, mocskos gyilkosok, taláros gonosztevők?

  • Zsú said

   Ez a szellemileg retardált, a Hegedűs-családon keresztül szolgasorból a magasba kapaszkodott Balla, Bolyki professzor üldözője és gyilkosa, nemcsak az egyháznak és az egyetemnek nagy teher, hanem az őt jóhiszeműen befogadó családnak is.

   Abban reménykedik mindenki, hogy egyszercsak bekasznizzák, hiszen annyi büntetőfeljelentés van ellene, és akkor mindnyájan megszabadulunk ettől a kolonctól.

 23. Teológus said

  Mi, akik Bolyki professzor élete utolsó 3 hónapjának közeli tanúi voltunk, biztosak vagyunk abban, hogy Balla Péter okozta a halálát. Balla Péter a Pethő-ügy miatt óriási cirkuszt csinált. Mindenkit egyenként berendelt, hogy kiderítse, ki adta le a drótot a 168 órának. Hiába mondtuk, hogy az interneten már régóta fent volt a sztori, az újságírók maguktól is megtalálhatták, Balla bűnbakot keresett, és szegény Bolyki professzorban vélte azt megtalálni. Fenyegette az öregete, megkeserítette az életét. Helyesbítő levél írására akarta kényszeríteni a 168 órának, de Bolyki erre nem volt hajlandó. Balla ekkor megbízta a minden aljasságra nyitott dr. Takács János Lászlót, hogy írjon fenyegető levelet a 168 órának. Mikor az nem használt, a mindenre képes dr. Takács azt a megbízást kapta, perelje be az újságot. Az aljas Takács ezt is megtette, holott a keresetnek semmi alapja nem volt. Ezt a bíróság is így látta, mert dr. Takács keresetét be sem fogadta, azt értelmezhetetlennek és értelmetlennek találta. Ekkor Balla Péter dührohamot kapott, és újra rászállt az öregre. Bűntudatot keltett benne, hogy ő terjeszti az egyetem rosszhírét. Utasítást adott neki, hogy tegye jóv, amit elkövetett, írjon egy cikket, amiben igazolja Pethő publikációinak valódiságát. Azt is mondta, hogyha nem teszi meg, intézkedni fog a professor emeritusi cím visszavonásáról. Szegény Bolyki professzor teljesen kétsébe volt esve, nem tudta, mit csináljon. Megtört, magába roskadt. Az élete utolsó 3 hónapja kétségbeeséssel és stresszel telt el. Félt Ballától. Végül nem látott kiutat és meghalt. Ez a halál Pethő és Balla lelkén szárad.

  • Zsinati illetékes said

   Bolyki gyilkosát a Zsinat egyhagúlag rektorjelöltté választotta.

   1. Vagy nem tudták, mit művelt Balla Bolykival,
   2. vagy egyetértettek vele,
   3. vagy egyenesen a lelkészi elnök bátorította erre.

   • prudens said

    Én a harmadik lehetőséget tartom valószínűnek. Sajnos, annyira eldurvultak Bölcskei erkölcsei, hogy már meg sem rezzen az ilyen erkölcsi brutalitástól.
    Bölcskeinek mindegy, helyesebben még jobb, ha bűnöző áll a Károli élén.
    Úgy gondolja, így jobban tudja csatornázni a pénzt neki meg a koreai banknak.
    Közben lop magának is Balla meg a Jobbiknak, de elvégre nyomtató lónak se kötik be a száját.

   • Zsinati illetékes said

    Prudensnek igaza lehet. Balla egy szemét kis féreg. Magától nem mert volna fenyegetően fellépni Bolykival szemben, bár szeretett volna. Ehhez komoly biztatás kellett, amit nyilván meg is kapott. Bölcskei és Balla élvezettel rúgtak Bolykiba, akárcsak Szűcsbe és Kulinba annakidején, mert Bolyki is Szabó püspök embere volt, igaz barátja. A fenyegetés csak részben szólt az öregnek, nagyrészt inkább Szabó püspöknek szánt figyelmeztetés volt: vigyázzon, hogy meddig megy el az ellenzékiségben, mert Bölcskei és Balla majd móresre tanítják.

 24. animus said

  A történet sok mindent bizonyít, többek között dr. Takács János teljes ügyvédi alkalmatlanságát. Ő, aki horribilis órabérért (nem véletlenül NEM SIKERDÍJÉRT) “dolgozik” 13 éva a Károlinak, képtelen egy periratot megfogalmazni.
  Érdeklődéssel várjuk június végi vendégjátékát a munkaügyi bíróságon. Személyesen kell megjelennie, nem küldheti maga helyett a szakvizsgát nem tett, szemmel láthatóan súlyosan retardált nyúlfogú ügyvédjelöltjét.

 25. Dr. Jakab Attila said

  Megrendülve olvastam Bolyki professzor halálhírét. Mindig tiszteltem és becsültem, attól a pillanattól kezdve, amikor első alkalommal Strasbourgban találkoztunk, kb. 15 évvel ezelőtt. Milyen különös az élet? Egy héttel előtte halt meg Kolozsváron Cs. Gyímesi Éva, aki szintén nem bírta tovább cipelni küzdelmes életét. Szomorú, hogy magyar viszonylatban a tisztesség, a becsület, a teljesítmény, az intellektuális igényesség csak irigységet és gyűlöletet szül, és az út célegyenesen a halálba vezet. Ma divatos büszkének lenni a magyar nagyokra. Pedig nem igazán van mivel büszkélkedni. Ezek nagyrészét ugyanis a nemzeti ostobaság vagy megölte vagy elüldözte. Nagyságukhoz a tömegnek – s többnyire a nemzeti elitnek sincs – sok köze. Saját koruk és környezetük ellenében lettek nagyokká.
  Szeretném hinni, hogy a magyarságnak van jövője, DE ebben már nem tudok hinni. Éva és János mostani halála pedig azt sugallja, hogy reménykedni sincs már értelme!
  Olvassuk el Ady Endre, Jóslások Magyarországról. Tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről (Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2010) c. munkáját. Lehet, hogy Isten könyörületes és irgalmas volt hozzájuk, mert megkímélte őket meglátni és megélni azt, amit nekünk nem biztos, hogy módunkban lesz elkerülni.
  Boldog emberek, akik most már örök nyugalmat és békét élveznek, s többé senki nem árthat nekik.
  Emléküket csak az arra méltók őrizzék – a többiek pedig ne büszkélkedjenek velük – sírjaikat is messze elkerüljék! Még arra is teljesen érdemtelenek, hogy a nevüket a szájukra vegyék!
  Dr. Jakab Attila

  • jhnnsclvn said

   Dr. Jakab Attila szavaival mélységesen egyetértünk. És mi is figyelmeztetjük azokat, akik Bolyki professzor halálához tevőlegesen hozzájárultak – elsősorban Balla Pétert, Pethő Sándort és Bölcskei Gusztávot -, hogy ne merjék kisajátítani a nevét, az emlékét, és hogy ne merjék jelenlétükkel elrontani a búcsúünnepséget. Bolyki János temetése is hasonló tetemrehívs lesz, mint Szilágyi Ferencé – a BTK első dékánjáé és egyúttal Szabó András első áldozatáé – volt, vagy Király Gyuláé – Szabó András sokadik áldozatáé. Bolyki halálában kivételesen – legalábbis úgy tűnik – nem Szabó a vétkes, hanem elvbarátai és szövetségesei a csalásban: Balla Péter és Pethő Sándor. Balla Péter, aki Bolykit a halálba üldözte, már nem árthat neki. Bolyki 168 órában tett vallomása vádirat Balla és Pethő ellen. Már nem vonathatják vele vissza – végérvényes lett immár.

   • Korifeus said

    Johannes, úgy látszik, nem vagy teljes körűen informálva a Szabó házaspár és Bolyki professzor viszonyát illetően. Nem! Bolyki sem kivétel Szabó és Petrőczi áldozatlistáján. Ő is rajta van. 2008 őszén Szabó András összeültette egy doktori szigorlati bizottságba Petrőczit és Bolykit. Biztosítékul harmadiknak meg a troll Hermannt. Megparancsolta nekik, hogy Petrőczi nagyon buta doktoranduszának, a semmire sem alkalmas Faragó Ildikónak summa cum laudét adjanak a szigorlatára, Hima kitűnő doktoranduszát, Váradi Ferencet pedig alázzák és buktassák meg. Váradi azóta PhD lett, és a nagykőrösi kar adjunktusa. Faragó Ildikóból pedig soha nem lesz semmi. Ráadásul teljesen szabálytalan volt a saját témavezetőjénél – Petrőczinél – szigorlatoznia. Bolyki nem akart a komédiában részt venni, de Petrőczi és Hermann rákényszerítették. A nagyon tisztességes Bolyki ezt a kényszert nem viselte el: azonnal lemondott mindenféle részvételről a doktori iskolában, kilépett belőle, semmilyen szerepet nem vállalt többé, hallani sem akart róla. A doktori iskola szétrobbantását Szabó, Petrőczi és Hermann még 2008 novemberében megkezdte. Bolyki ettől kezdve megbízhatatlan elemnek, fekete báránynak számított, Szabó és Petrőczi rágalmazták, elmondták mindenféle szenilis vén marhának. És persze Ballánál és Bölcskeinél is alaposan bemártották őt. Balla attól kezdve utazott az öregre.
    Nem, Bolyki sem kivétel tehát, ő is szerepel Szabó és Petrőczi áldozatai között.

   • Zsinati illetékes said

    Mi? Méghogy Szabó András ártatlan Bolyki halálában? Az Irodalomtudományi doktori iskolából ő üdözte el az öreget Petrőczi és hermann segítségével. De ez nem volt neki elég. Szabó Andrásról tudjuk, hogy mindent irt és rágalmaz, ami érték. Bolyki érték volt, és Szabó kegyetlenül irtotta. Ő terjesztette el azt a pletykát, ami atán körbejárt a zsinatban is, hogy Bolyki Szabó István kémje, ezért Balla és Bölcskei jobb ha vigyáznak vele. Ne adjanak az öregnek semmilyen infót, mert az azonnal rohan Szabó Istvánhoz, hogy leadja a drótot. Szabó András is, Petrőczi is gyűlölték Bolykit, mint minden igaz, értékes embert, akikhez ők nem hasonlítanak.

   • Rector said

    2008 november 6-án Petrőczi elnökletével Bolyki és Hermann szigorlatoztattak irodalomból a BTK doktori iskolájában. Váradi Ferencet Petrőczi mindenáron meg akarta buktatni, holott a témájához nem értett. Senki sem értett hozzá a bizottságból: Bolyki újszövetséges, Petrőczi angolos és medievista, Hermann felvilágosodáskutató. Váradi témája 20. századi magyar irodalom, ezen belül Krúdy volt. Szabó és Petrőczi meg akarták fúrni Váradi PhD-ját. Végül ő lett az egyetlen, akinek a MAB elismerte a védését. Szabó és Perőczi utálták Váradit, mert egyenes, értelmes, magabiztos fiú, olyan, mint két mentora, Hima Gabriella és Komlósi Piroska. Mindkettőjüknek le akartak kenni egyet a buktatással. Bolyki nem érett egyet, próbált tiltakozni, de Petrőczi erőszakosságával szemben esélytelen volt. Ezért még aznap írt egy hivatalos levelet, hogy kilép a doktori iskolából, semmilyen cselekményben nem vesz a továbbiakban részt. Szabó és Petrőczi tüzet okádtak rá.

    Amikor a Pethő-ügy kapcsán Bolyki nyilatkozott a 168 órának, Szabó előásta régi sérelmét, és újra támadta Bolykit. Persze nem nyíltan, hanem a szokásos módon, büfében, folyosón, wc-ben, ahol egyenként találkozott a kollégákkal és a szakállába mormolva sötéten fúrta Bolykit: áruló, liberális lapnak nyilatkozott, megsértette az egyetem érdekeit, vissza kell venni tőle a professor emeritus címet, be kell perelni stb. Feltehetően ezt táplálta be Balla fejébe is. Balla nem magától vetette rá magát Bolykira. Jól elő volt az már készítve és régóta.

    Szabót is oda lehet állítani Bolyki gyilkosainak sorába. Én a sor legelejére tenném. Mert Bolykival Balla beszélt, de nem a saját véleményét mondta neki, hanem Szabó Andrásét.

  • prudens said

   Kedves Attila,
   megrendültségedet mélységesen megértem, hasonlóképpen érzek. De éppen az, hogy VANNAK MÉG ILYEN NAGYSZERŰ EMBEREK, MINT TE, adják nekünk a reményt. Nincs még vége a magyarságnak, amíg ilyen erkölcsiség és szellemi-intellektuális kincsei vannak.
   Ne csüggedj, együtt vagyunk a gyászban.
   Talán egyszer még együtt is örülhetünk, méghozzá ebben a földi világban.

 26. Theologina said

  Van képük kirakni a gyászhírt ugyanarra a honlapra, ahol még mindig ott virít Pethő zsíros szatír képe! Ez kegyeletsértés, halottgyalázás. Vagy a gyászhírt vegyék le, vagy Pethő és Balla képét. Mit dicsekszenek a gyilkosok azzal, hogy az áldozatuk közéjük tartozott? Nem tartozott oda! Mindenki, aki olvasta a 168 órát, tudja, hogy mélyen megvetette őket.

  Bolyki professzor igaz ember volt. Balla és Pethő kisstílű, undorító gazemberek.

 27. hajnalka said

  Fabiny Tamás evangélikus püspök ma este, a 33. evangélikus Kirchentagon a rasszizmus minden formája ellen emelte fel szavát.
  Kitért arra, hogy sok egyházi vezető mennyire lealacsonyodott, bemocskolódott, spiclivé züllött a szocializmus éveiben.
  Ezt mi itt jobban megértjük, mint Szászországban.
  Fabiny püspök Bölcskeire célzott!
  Meddig kell nekünk elviselni ezt a mocskos jellemű és múltú, alkoholista gengszter Bölcskeit egyházunk élén.
  Ő most arcátlanul éppen a roma-pénzekből akar meggazdagodni.
  Nem szégyelli magát???

  • theologe said

   Bischof Fabiny hat uns alle überzeugt: Bölcskei war der übelste Spitzel in der ungarischen reformierten Kirche. Wie lange ertraegt ihr noch diese Schande? Ihr sollt ihn entlarven und wegjagen!
   Worauf wartet ihr noch?

 28. régi kolléga said

  Csodálkoztam volna is, hogy Szabó és Petrőczi, a förtelmes gazemberek ne vettek volna részt Bolyki prof halálra üldözésében.
  A Princz Gábor által 8 millióval kitüntetett Szabó András – ezt azért kapta, hogy rugassa ki Erdélyi professzort (akadémiai doktor) és a helyére (tanszékvezető) vetesse fel Várkonyi Ágnes liblingjét, Etényi Nórát (még le se kandidált).
  Szabó, a sátáni bunkó gyilkos boldogan rágalmazta Erdélyi professzort is – írásos tanúvallomásában a munkaügyi bíróság előtt-, akárcsak többi áldozatát, Püspöki Nagy Pétert, Beke Albertet és Huszár Ágnest.
  Szabó Lustgewinnje kettős: pénzt kapott aljasságáért, amely neki pokoli örömet okozott.
  Imád rosszat tenni embereknek.
  Magánál különbeknek különösen.
  Bolyki professzor üldözése pokoli kéjeket okozott ennek a mocskos proli aljas sátáni házaspárnak.

 29. PatkányirtóKft said

  Irtsák már ki végre ezt a két túlméretezett patkányt a református egyetemről, és rehabilitálják az áldozataikat, Szilágyi Ferenctől kezdve Bolykiig bezárólag mindenkit, akinek ártottak, akiket megrágalmaztak és kivégeztek, vagy csak lefokoztak.

  • red rat said

   Kíváncsi vagyok, immunisok-e a génmódosított patkányok – Szabó és bűnbandája – az arzénra. Vagy ha a talpukat sütögetik, mint szegény Szencinek.

 30. Theologina said

  A Károli vezetői lázasan tanulmányozzák a blogot. Most már nemcsak olvassák, hanem lopják is. A Bolyki-posztot 3 napos késéssel szó szerint átvették az egyetemi honlapra. Jobb nem jutott eszükbe. Ha Pethő olyan könnyedén fogalmaz esszéket akár idegen nyelveken is, legalább magyarul írhatott volna egy újat arról az emberről, akinek a legtöbbet köszönheti az életben: professzori egzisztenciát – csalóként, érdemtelenül.

  Senki sem vette a fáradságot, hogy írjon egy nekrológot. A poszttal szóról szóra megegyező szöveg olvasható a károli hivatalos honlapján:

  http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=184:gyaszjelentes-elhunyt-bolyki-janos-professzor&catid=1:friss-hirek

 31. animus said

  Szabó András és Petrőczi csak gyilkolni szeret, a temetésektől távol tartják magukat. Szilágyi Ferenc Szabadság téri búcsúztatóján gyilkosa és utódja, Szabó András nem jelent meg. Az egyetemet Balla “képviselte”, sűrűn ásítozott apósa búcsáztatója alatt.
  Király Gyula búcsúztatójára sem mentek el a Kálvin térre. Csak a szovjet-orosz szekció képviseltette magát a Károliról – a társtettesek – meg Kulin és Sepsi.
  Még a búcsúztatót is Csepeli György mondta az ELTÉ-ről, akinek kevés köze volt Királyhoz.
  Kíváncsiak vagyunk Bolyki temetésére oda merik-e tolni a mocskos pofájukat, vagy félnek, hogy a halott kinyúl a koporsóból és lehúzza magával a földbe őket.

  • Ruszista said

   Animus! Csepelinek nagyon sok köze volt Királyhoz. Ő az első nagy tehetséges csapathoz tartozott, akiket Király Gyula nevelt ki. Mesélte is a gyászistentiszteleten, hogy felejthetetlenek voltak számára Király Gyula Dosztojevszkij órái. Különösen Marmeladov kétségbeesett kérdése maradt meg benne: “Vi ponyimajetye, sto znacsit, kogda nyékuda idtyi?”

   Csepeli, Haller, Pálfi, Serfőző és a többiek hűek maradtak Királyhoz, nem úgy, mint Kovács Árpád, aki elárulta őt többször is, végül kiszolgáltatta Szabónak és feleségének. És mit csinált Hermann? Ő is, Király is, benne voltak a hatalomban, mégsem védték meg Királyt Szabótól és Hanságitól!

   Csepeli igaz és hűséges Király-tanítvány volt. Köszönet neki.

   • Laci said

    És még folytathatnánk a sort: Szilágyi Ákos, Isztl Márta, Körmendy Zsuzsanna, Belohorszky Pál, később Kubinyi Kata, Garabán Gyuri, Hima Gabi, Rőrig Eszter, Tóth Laci, Décsy Kati és még nagyon-nagyon sokan…

   • ohrana said

    Nemsokára Szabó András és Petrőczi is megismeri ezt az érzést: nékuda igyti.
    Pálfi Ági is ott volt.

   • dark side said

    Mitvársz Hermanntól, az IMo-s alvóügynöktől???
    Ő csak a mindenkori gazdának (hozjain) engedelmeskedik.
    Persze hűséget nem ismer ez a kívülről irányított zombi.

 32. ohrana said

  Balla nem úszhatja meg Bolyki temetését, Pethő se, bár, ki tudja. Lehet, hogy meghívták Franciaországba előadókörútra a tisztelői, akik olvasták a fenomenális filozófiai szövegeit franciául.

  • HTK-illetékes said

   Balla most már az özvegyet, Gabriella asszonyt fenyegeti. Most már neki kellene tanúskodnia, hogy Bolyki halála előtt megbánta hogy nyilatkozott a 168 órának.

  • French Hostess said

   Bolyki azért nem tudta elolvasni Pethő publikációit, mert nem tudott franciául. Sepsi Enikő viszont tud. Ő tudja ellenőrizni, hogy ezek a folyóiratok és benne a szövegek léteznek-e. És ne mondja azt, hogy ő nem ért a teológiához, mert annyit biztosan ért hozzá, mint a kommunikációhoz, amit tanít. És ahhoz nem kelle a szakmához értenie, hogy megállapítsa, léteznek-e ezek a szövegek, és hogy franciául vannak-e. Ennyi pont elég.

   • hajnalka said

    Egyre csiklandósabb (bi/hetero)szexuális lehetőségek villannak fel a legkeresztyénibb egyetem legkeresztyénibb oktatóinak szellemi (?) horizontján!
    Igazi libertinage ez, Valmont és Merteil a Reviczky és a Ráday utcában!!!

 33. heidelbergi káté said

  Feltűnt egyáltalán valakinek, hogy ma áldozócsütörtök van?
  A heti gyilkosság már megtörtént: Bolyki a heti áldozat.
  Remélem, jól (???) érzitek magatokat, mocskos gyilkosok!
  Gondoltok néha a hatodik parancsolatra?

 34. Razzia said

  A napokban a BTK-n megjelent a rendőrség, hogy drogügyletekben nyomozzon. Ki mit hallott erről?

 35. cica said

  Erről konkrétan még nem, most hanyagolom azt az ótvaros sulit, inkább plázákban töltöm az időmet, de mindenki tudta, hogy a Mikszáth Kálmán téri Robi meg a társai lefizették Szabó dékánt, akitől aztán mindenki bele is dögölhetett akármibe. Egyszer egy kiscsaj belőtte magát a klotyón, mentőt kellett hozzá hívni, de aztán azt is elsikálták a Kovács profnak, a tokásnak a rendőr haverjai révén.
  Szóval ha valaki beleszagolt a koedukált klotyóban a levegőbe, az nem a szagtalanítót érezte.
  Voltak más cuccok is. engem speciel nem érdekeltek, de konktétan tudom, hogy a Robi meg a többiek mindenfélét árultak.

 36. holland barát said

  Külföldiektől kell megtudnunk, hogy ez a szemét Balla tényleg a végsőkig elment Pethő-ügyben és az öreg megzsarolásában. Képes volt azzal fenyegetni, hogy földönfutóvá teszi, kidobatja abból a szolgálati lakásból, ahol márt évtizedek óta élt. Ez egy rosszindulatú, bosszúálló ember. Szerintem képes is lett volna rá.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: