Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Funeral again (Új tetemrehívás )

Posted by jhnnsclvn - június 2, 2011

Szerző: Zsinati illetékes

Amikor Szilágyi Ferenc, a BTK első dékánja, és egyúttal Szabó András első áldozata meghalt, egy Prudens nevű blogger Tetemrehívás címmel emlékezett meg Szabó András szerepéről Szilágyi Ferenc sorsának alakulásában. Prudens akkor megjegyezte: „Ahhoz, hogy Szabó minden áldozatának helyet adjon, a Kerepesi munkásmozgalmi parcellája is kicsinek bizonyulna.” https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/22/the-first-victim-of-andras-szabo-tetemrehivas/  Azóta Szabó András megrágalmazott, erkölcsileg, szakmailag és egzisztenciálisan tönkretett áldozatai közül továbbiak haltak meg: Szigeti Lajos Sándor és Király Gyula.  Szabó András félhetett az istenítélettől, mert egyik gyásszertartásra sem ment el: se Szilágyiéra, se Szigetiére, se Királyéra. Az idén januárban elhunyt Király Gyula a BTK alapítása óta az egyetem oktatója volt, igaz református ember. A gyásszertartáson jelen volt Kulin Ferenc – a Szabó András által kétszer is megpuccsolt ex-dékán – és Sepsi Enikő, az akkor mindössze 3 hónapja hivatalban lévő új dékán. De sem a Kulin és Sepsi között regnáló Szabó, sem a felesége, Petrőczi, sem a helyettese, Hansági nem vett részt a Kálvin téri templomban a Királyt búcsúztató istentiszteleten, holott a házaspár 18, Hansági pedig 14 évig volt kollégája Királynak. Igaz, épp ők voltak azok, akik őt élete utolsó két évében kitiltották az egyetemről, holott tudták, hogy az oktatás úgy kell Királynak, mint a levegő. Anélkül meghal. Vélhetően éppen ezt akarták elérni.

Most a negyedik áldozatuk temetésére kerül sor e hónap 10-én reggel 9-kor a Farkasréti temetőben: Bolyki János professzoréra, aki a Szabó-Petrőczi házaspár miatt mondott le oktatói tevékenységéről pontosan három évvel ezelőtt, 2008 június 2-án. Aznap ugyanis abban a szerencsében volt része, hogy Petrőczi Évával (és Hermann Zoltánnal) közösen szigorlatoztatta Petrőczi Éva témavezetettjét, Faragó Ildikót, és Hima Gabriella témavezetettjét, Váradi Ferencet. A bizottságot a doktori iskola vezetőjének tudta nélkül Szabó András állíttatta ilyen módon össze a titkárnők gyöngyével, a dupla fizetéssel jutalmazott Demes-Kőfalusi Krisztinával. A szigorlati eredményhirdetéskor Petrőczi Éva óhaja az volt, hogy a csekély intelligenciájú Faragó Ildikónak (aki azóta eltűnt, és valószínűleg sosem fog doktorálni) Bolyki professzor a szigorlati bizottság elnökeként summa cum laude minősítést adjon, a Doktori Iskola akkori legheteségesebb hallgatóját, Váradi Ferencet (az egyetlen, akinek a MAB elismerte a védését és még 2009-ben megkapta a doktori fokozatot, azóta a nagykőrösi Tanítóképző Kar adjunktusa) pedig buktassa meg – hátha sikerül megakadályozni, hogy péhádézzon. Bolyki professzor válaszul még aznap lemondott az Irodalomtudományi Doktori Iskolában való minden tevékenységéről, és bejelentette, hogy végleg visszavonul az egyetemi élettől.

A házaspár a tiltakozásnak ezt az elegáns formáját rossz néven vette, Bolykit „szenilis vén marhá”-nak és sógoruk, Szabó István püspök bérencének illetve kémjének nevezték, szidták, lejáratták. És persze ezt nemcsak a bölcsészkaron terjesztették, hanem nem mulasztották el Balla Pétert is Bolyki ellen hangolni.

Bolyki János professzor idei februári nyilatkozata a 168 órában pedig végleg kiverte a házaspárnál a  biztosítékot. Bolykit árulónak, az egyetem és az egyház ellenségének nevezték, és mindent elkövettek, hogy Ballát rávegyék az öreg Bolyki példás megbüntetésére.

Balla Pétert nem nagyon kellett erre rábeszéln. Csak az alkalomra várt. Amikor idén februárban Pethő leleplezése megjelent a 168 órában, elrendelte a házon belüli nyomozást. Bár eleinte több gyanúsítottja is akadt, végül Bolyki professzorban vélte megtalálni azt a bűnöst, aki a 168 órát informálta. Ezt arra alapozta, hogy Bolyki ismeri a legjobban Pethő csalásának történetét, és hogy ő volt az, aki, miután rájött, hogy Pethő megvezette őt, mindent elkövetett, hogy Pethő csalással szerzett professzori címét visszavonassa. Többször fordult az ügyben a HTK dékánjához, Békési Sándorhoz, majd amikor Balla lett a megbízott rektor, akkor hozzá is. Békési nem törődött az üggyel, Balla viszont nagyon is. Ez a törődés azt jelentette, hogy a csaló Pethőt megerősítette, az ellene bejelentést tevő Bolykit pedig megfenyegette. Vagyis ugyanúgy járt el, mint a Mészáros-féle csalás lelepleződése esetén: Mészárost és cinkosait – Szabót és Hanságit – megerősítette, a doktori iskola vezetőjét pedig üldözte és végül kirúgta.

A már nyugdíjas Bolykit természetesen nem rúghatta ki, de fegyelmit helyezett kilátásba valamint az emeritusi cím megvonását, mert a HTK belső ügyét kivitte a nyilvánosság elé. Ebben a fenyegetésben és stresszben élte le Bolyki János élete utolsó három hónapját. Léteznek dokumentumok – Bolyki által írt e-mailek és feljeyzések – , melyek Balla fenyegetéseit, zsarolását bizonyítják. Ezeket kegyeletből egyelőre nem hozzuk nyilvánosságra, de ha Ballát kineveznék rektornak, akkor ezt újragondoljuk.

Bolyki végül is hősiesen kitartott a 168 órában megjelent nyilatkozata mellett.

Bolyki János igaz ember, igaz keresztyén volt.

45 hozzászólás to “Funeral again (Új tetemrehívás )”

 1. animus said

  Szabó András és Petrőczi számára a csalás, rágalmazás, zsarolás nem egyszerűen eszköz aljas céljaik elérésére, hanem ÖRÖMFORRÁS is. Szabó számára a legfőbb, ha leszámítjuk jobbkezével folytatott szerelmi viszonyát.
  Petrőczinek mindenkihez van egy rossz szava, s kiegyensúlyozásul önmagáról egy dicsekedő.
  Szilágyiról például azt szokta mondani: “Hogy ez a szegény Feri milyen tehetségtelen költő!” és hozzátette: “Jékely Zoltán, Rab Zsuzsa is mondták, hogy még soha nem hatódtak úgy meg verstől, mint az enyémtől”.
  Azóta Lázár Ervin is besorolódott Petrőczi lángoló híveinek sorába.
  Petrőczi fanklubjába az út a Farkasréti temető farkastorkán keresztül vezet.
  Ott nyugszanak Petrőczi barátai, akik életükben csak megvetették ezt a tehetségtelen, tolakodó, brutális némbert.
  Ha a holtak megszólalnának, Rab Zsuzsa például megkérdezné:
  “Petrőczi, mikor adod már meg a pénzt, amivel tartozol nekem?”

  • joszif brodszkij said

   Én viszont azt üzenem a síri világból: PETRŐCZI, te tudatlan LUVNYA, el a kezekkel a Nobel-díjas életművemtől.
   Ha még egyszer le mered írni a nevem, akkor megkérdezem a drogoktól, hol az a Mátyás utca, kak tuda projtyi és elragadlak Szabó mellől!

   • tolvaj szarka said

    Vidd a luvnyát, moj milij drug, nagyon hálás leszek neked érte (a jobbkezemmel együtt)!
    Minden Szabók nevében mondom, nagy boldogságot okozol nekünk vele, ha megszabadítasz bennünket a nősténycsótánytól.

 2. filológus said

  A gyilkosok nem járnak templomba, hátha rájuk dől.
  Szabó és Petrőczi csak akkor tolakodik oda a templomba, ha abban reménykedik, hogy meglátja Orbán Viktort vagy legalább Balog Zoltánt a Hold utcában.
  Egyébként: mennyire keresztyén szellemiségű az a bölcsészkar, amelynek EGYETLEN OKTATÓJA ÉS HALLGATÓJA SEM JELENT MEG ALAPÍTÓ DÉKÁNJÁNAK GYÁSZISTENTISZTELETÉN????
  A gyászistentiszteleten két ember jelent meg, Szabó András KÉT ÁLDOZATA. Ők, akiket Szabó András üldözött, akik eéllen hamis tanúvallomásokat írt (és írt alá!!!).
  Nem félsz Istentől, Szabó András???

  • Korifeus said

   Balla Péter sem fél. Ő csöppet sem hívő. Egy szemét kis karrierista. Érdekből nősült, és az apósa hátán kapaszkodott fel idáig. Tulajdonképpen nagyon hasonlít Hanságira. Két jelentéktelen, tehetségtelen, szürke ember, határtalan ambíciókkal, ráadásul fizikailag is csúnyák, de szívós kitartással megszerzik egy-egy szakmabeli főmacher gyermekét házastársnak, hogy aztán kielégíthessék becsvágyukat: hatalmat, elismerést, uralmat és befolyást mások felett. Nem saját érdemeiknél fogva, hanem potens APÓSaik révén.

 3. dark side said

  Távol álljon tőlem Balla mentegetése, de azért nem lehet neki könnyű az itánta érzett megvetésüket cseppet sem leplező Hegedűs família körében élni. Kislóri állandóan azért szuttyongatja, hogy még többet lopjon a Károli pénzéből a Jobbiknak, felesége undorát alig leplezve viseli el – ha muszáj – a jelenlétét. Reggelenként el kell haladnia a bronzba öltött leszbikus fasiszta mellett és éjjelenként három emeletnyi kolumbáriumból hallatszik fel az elátkozott lelkek sikolya.

 4. réti pipitér said

  Mindezek a mentő körülmények nem állnak fenn a p(araszt)p(roli)p(@csa) Hansági Ágnes esetében. Ő befúrta magát az amúgysem kóser Kulcsár-Szabó famíliába, apósa blöffjét dagasztja tovább néhány brutális tudatlanságról árulkodó egyéni trouvaille-al, Lásd az illokúcó és perlokúció összekeverése.
  Eközben még arra se képes, amire a legszutykosabb cigány p@na is, hogy kölyköket szüljön, és így vigye tovább apósa patinás (?) nevét. Viszont közröhej tárgyává teszi az egész Kulcsár-Sazbó klánt, hogy nyilvánosan nyalja-falja brutális bőrfejű hancúrpajtását és bűntársát, Mészáros Marcipistát.
  Hanságiban csak egy jó van: hogy árt a Kulcsár-Szabó családnak.

 5. Dr. Ian Paisley said

  Bolyki János tisztelőjeként le vagyok döbbenve. Sok sikert a blog szerkesztőinek!

  • jhnnsclvn said

   Ismeretlenül is köszönjük.
   Balla Péter a vélemyénynyilvánítási szabadságot hírből sem ismeri, vagy ha igen, tagadja az ehhez való jogot. Nem először fordul elő, hogy retorziókat alkalmaz az egyetem oktatóival szemben azért, mert a sajtónak nyilatkoztak. Természetesen úgy, hogy az igazat mondták. Balla Péter írásban deklarálta, hogy a 168 órának való nyilatkozás főbenjáró bűn, rendkívüli elbocsátási ok. Ezt egy professzorral szemben már alkalmazta, igaz, a nyilatkozathoz képest egy évvel később, holott rendkívüli felmondásra a törvényben nyitva álló idő csak 15 nap. Nem beszélve arról, hogy szabad véleménynyilvánítást demokráciában nem lehet megtorolni.
   Ezért Bolykira azonnal lecsapott. Ahogy megjelent a cikk, ez év február elején, azonnal berendelte magához Bolykit, hogy újabb nyilatkozatokra, hamis tanúvallomásokra bírja rá, de a professzor urat nem tudta megtörni. Ezután kezdődtek a fenyegetések – és folytatódta lényegében addig, míg Bolyki professzor a halálba menekült Balla Péter elől

 6. animus said

  Bolyki prof minden barátját és tisztelőjét arra kérjük, tegyenek meg mindent, hogy Bolyki meghurcoltatásának és halálának körülményeit megtudják nyugati testvéreink is. Ismertessék Pethő okiratjamisításának, Bolyki megvezetésének hiteles történetét, Balla, Szabó, Petrőczi hajtóvadászatát, amelyek ezt a nemes lelket a sírba űzték!
  Ne hagyjuk, hogy emlékére szégyenfoltot kenjenek gyilkosai, Balla, Pethő, Petrőczi, Szabó.

 7. Kertész said

  A HTK talpnyaló szeniora ezt írta hétfőn a halgatóknak:

  “A Kari Tanács múlt hét hétfői ülésén Zsengellér Józsefet választotta meg új dékánnak szeptember 1-jétől. Vele még aznap készült is egy interjú, amit itt olvashattok: http://www.parokia.hu/hir/mutat/2333/ A Szenátus pedig a rektori tisztségre egyedül pályázó Balla Pétert választotta meg rektornak, amit a Zsinat is jóvá hagyott.”

  • Teológus said

   Zsengellért hál’istennek nem egyhangúlag választották, ami többnyire nem az egyetértés, hanem a diktatúra jele. Volt ellenzéke. És nem a jelenlegi dékán, hanem a helyettese: Pethő Sándor. Pethő ugyanis attól fél, hogy Zsengellér bekéreti az egyetemi tanári pályázatát, amit már Békésinek be kellett volna, ahogy a miskolci dékán is bekérette. De Ballának mindenképpen be kellett volna kéretnie, már akkor, amikor Bolyki könyörgött neki ezért. De Balla, mint tudjuk, mindig, kivétel nélkül a bűnözők pártján áll, és mindig a becsületeseket üldözi. Idén februártól elkezdte Bolykit üldözni. A következményeit látjuk. Balla a keresztyén szellemiség előmozdításáért papol, de még annyit sem tesz ezért, mint egy világi egyetem, amelyik kiveti magából a csalókat. A keresztyén szellemiség Ballánál a csalók pártolását jelenti. Békési meg egyszerűen gyáva. Zsengellér nem látszik annak. Kíváncsian várjuk, mit tesz Pethő-ügyben. Hogy mi volna a kötelessége, az világos: bekéretni a külföldi publikációkat és a vendégprofesszúrák igazolását. Ha nem tudja bizonyítani, amikre hivatkozott, büntetőfeljelentést kell tenni hivatalból a kar déknjának.

   Semmilyen más módon nem szerezhető vissza a kar jóhíre, és semmilyen más módon nem hitelesítheti magát Zsengellér, csak ha Pethőt börtönbe juttatja.

   • heidelbergi káté said

    Egy hét múlva itt van pünkösd, a szentlélek kiáradásának ünnepe.
    Kíváncsi vagyok, milyen tettekre inspirálja a Károli vezetőit pünkösd ünnepe.
    Nincsenek illúzióim.

   • Pharisée said

    Mindenkit csak olyanra, amilyen a lényege. Szabó Andrást újabb halk, bennfentes, meggyőzőnek hangzó ráalmazásra. Ballát újabb hazugságra, képmutatásra, bűncselekmények eltussolására 🙂

   • Teológus said

    Tény, hogy Balla hazudozásra akarta kényszeríteni Bolykit. Hogy mondja azt az újságnak, Pethő pályázaa rendben volt, nem tűnt föl neki semmi szabálytalanság. Az öreg meg volt ijedve. Hazudni nem akart, és nem is tudott volna. De Ballától láthatóan félt.

   • kocsi csergő bálint said

    Szabó András “halk, bennfentes, meggyőzőnek látszó” szövegével még egy süketfajdot se győz meg.
    Mindeki tudja róla, hogy
    1. 1999-ben ellopta Tenkével együtt a 2 milliárdos kormánytartalékot
    2. 8 millióért rugatta ki Erdélyi professzort, hamis tanúvallomást is tett ellene a bíróságon
    3. hagyta magát lefizetni a Mikszáth Kálmán téri drogmaffiától. Minden Károlin elszívott jointon, minden ada hernyőn 10 %-NYIT KERES SZABÓ ANDRÁS, A LELKÉSZ FIA, PÜSPÖK SÓGORA!!!
    Ki hisz neki????

 8. réti pipitér said

  “Visszaállítani a Károli jó hírnevét” – a Károlinak mindig is rossz híre volt (nem hírneve, mert az csak pozitív lehet, te bunkó!), mostanában pedig orbitálisan rossz a híre.
  És amikor ezt a böszme nyilatkozta, még élt Bolyki professzor, csak azután menekült a halálba előletek, képmutató, tetves, szennyes papok és bűnözők!

 9. HTK-illető said

  Bolyki és Balla viszonyát jól jellemzi a 168 órában megjelent cikkből ez a részlet:

  “Bolyki professzor megjegyezte: első hívásunk után nyomban telefonált a rektorhelyettesnek, aki azt üzente, készen áll, hogy minden kérdésre választ adjon. Hisz az egész ügyben csak eljárási problémát lát.

  Beszélgetésünk után néhány nappal Bolyki professzor – nem tudni, miért – a következő faxot küldte szerkesztőségünkbe: ,Tisztelt Asszonyom! A nyilatkozat közzétételéhez és a velem készített interjú megjelenéséhez nem járulok hozzá, mert abban nem én vagyok az illetékes. Szíveskedjen kérdéseivel a rektori hivatalhoz fordulni.‘ “

  • Hermeneuta said

   Nyilvánvaló, hogy Balla terrorizálta Bolykit.
   Bolyki az újságíró megkereséséről azonnal tájékoztatta Ballát. Biztos, hogy engedélyt kapott, különben Bolyki nem mert volna nyilatkozni. Feltehető, hogy Balla abban reménykedett, ha Bolyki nyilatkozik, ő megússza.
   Nyilvánvaló, hogy Bolyki beszámolt a beszélgetésről. Ezek után döntött úgy Balla, hogy vonja vissza, amit mondott, arra ivatkozva, hogy nem ő az illetékes.
   Ez nevetséges. Az újságíró Bolykit nem az egyetem képviselőjeként kereste, hanem mint a Pethő ügyében döntést hozó MAB-bizottság elnökét. Ebben pedig csakis ő volt az illetékes, nem Balla. Ha így nyilatkozott, akkor az csakis azért lehetett, mert Balla Bolykit nyíltan fenyegette.

   • Pál said

    Fölösleges szépíteni. Mindnyájan tudjuk, akik Jánoshoz közelálltunk, hogy Balla halálba kergette őt. Balla elhitette vele, hogy a nyilatkozatával kárt okozott az egyetemnek, elhitette vele, hogy áruló.

 10. Duplaszabók said

  Balla Péter még mindig szoros szövetségben áll Szabó Andrásékkal, tőlük kér tanácsot, nekik panaszkodik Kovács Barnabásra. Balla bizonytalan, önállótlan ember, Sepsi és Barnaby megalázásai elől Szabóékhoz menekül. Szabó és Hansági tanácsait követi ma is. Ez utóbbi ráadásul Pethővel is nagyon jóban van. A Duplaszabók a 168 óra óta egyfolytában rágták Balla fülét, hogy Pethő-ügyben hallgattassa el a “szenilis vén marhát” (ahogy Petrőczi szokta kedvesen emlegetni Bolykit), és írasson vele egy nyilatkozatot, hogy Pethő pályázata kóser volt. És ha vonakodna, ijesszen rá alaposan.

  • Teológus said

   Bolyki vonakodott is, meg meg is ijedt. Pokol volt az utolsó 3 hónapja. Most már Gabriella asszonyt kell félteni, mert Balla rászállt: ráparancsolt, “találjon” a hagyatékban egy ilyen nyiltkozatot. Vélhetően okirathamisításra készülnek, hogy posztumusz megváltotassák Bolykinak a 168 órás nyilatkozatát.

 11. filológus said

  Fabiny Tamás evangélikus püspök a drezdai Kirchentagon nagyon érthetően utalt Bölcskei szennyes spiclimultjára. Lehet, hogy a husumi segédlelkész nem értette fabiny célzását, de nyugodjatok meg, a 20 milliós német evangélikus egyház – melybe beletartoznak a reformátusok is – felelős vezetői pontosan vették az adást.
  És tegyátek már fel a kérdést: miért érezte Fabiny Tibor testvére éppen most elérkezettnek az időt arra, hogy tisztázást indítson el???
  Szerintem ő pontosan tudja: MEGKEZDŐDÖTT A VISSZASZÁMLÁLÁS.
  Bölcskei percei meg vannak számlálva.
  S vele együtt tűnnek el a pokolban a mocskos bűnözők: Balla, Pethő, Szabó, Hansági, Petrőczi.

 12. tóratartó said

  Nagyon üdvözöljük, hogy a Károli BTK történettudományi intézetének igazgatójává Ö. Kovács Józsefet nevezték ki. Ez a derék ember történészi munkásságának oroszlánrészét a hazai zsidóság történetének szentelte. Egyszer kapott egy hosszú és lukratív ösztöndíjat Soros Györgytől.
  Ö. Kovács József kinevezésével nyilván a véresszájú zsidófaló Szabó András egyre kínosabb nyilvános antiszemita őrjöngéseit kívánják ellensúlyozni.
  Na meg a Jobbikot pénzelő gazember Balla pénzügyi tranzakcióit.
  Ö. Kovács Józsefet kedveljük, de ezzel nem szúrjátok ki a szemünket!

  • Hucpe said

   A Károli megint bepróbálkozik, hogy a zsidók segítségével nagy pénzeket nyúljon le. A fogyatékos- és a roma-biznisz után a zsidókkal való közös projekt a harmadik ötletük pénzszerzésre.

   • tóratartó said

    Hát mesügék vagyunk mi, hogy bízzunk az ilyenekben?
    Ez nem vonatkozik Mesüge barátomra, aki borotvaéles eszét rejti a név mögé!

   • Hucpe said

    Én úgy hallottam, azért szerződtették Ö. Kovácsot, hogy nyúlja le az ORZSE elől a magyarországi zsidó közösségek kutatására szánt támogatást. Az a feladata, hogy stikában váltson profilt: ne a magyaországi reformáció legyen a súlypont, hanem a zsidó asszimiláció. Így akarja benyelni a Károli az ORZSE hallgatóit és állami finanszírozását, az ORZSÉ-t meg a KNDP-s lobby segítségével megszüntetni.

   • roma said

    Jobb, ha vigyáztok, zsidó barátaim, a Károli a legaljasabb módját választotta az etnobiznisznek: miközben gyűlöl, utál és megvet bennünket, nagy hangon szónokol a szeretetről és arról, hogy “felemel” bennünket. (Pedig csak az EU-s támogatásunkat akarja “elemelni”.
    Rátok persze ez nem vonatkozik. Nálatok a szöveg a zsidó-keresztyén párbeszéd, közös múlt, közös értékek.
    Miközben Balla meg Szabó kivörösödött pofával üvöltöznek, hogy így mocskos zsidók, úgy mocskos zsidók. Neveket is említenek, nagyszerű emberekét, hogy kiket kéne Auschwitzba bevagonírozni!
    Nem szabad bízni bennük, végtelenül aljasok!

   • dark side said

    Balla ellopja a romák és a zsidók pénzét mindenféle pályázatokból, hogy ebből támogassa a Jobbikat!
    Fantasztikus!

 13. historiker said

  Ö. Kovács József Ezt írja A magyarországi zsidóság XVIII_XIX. századi társadalomtörténetéről c. írásában (In: Püspöki Nagy Péter (szerk.) 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában. Budapest, 2001.): “Vizsgált időszakunkban a zsidókkal szembeni vallási ellenszenvet már mindinkább felváltotta a gazdasági konkurenciából fakadó ellenőrzés….a térségre jellemző írás nélküli, erősen szóbeli hagyományokra épülő paraszti műveltség autonómiáját említem, amely nem ritkán hagyja figyelmen kívül az oksági összefüggéseket.”
  Tehát a parasztok a maguk bunkóságában utálták a zsidókat, akik fényévnyi magasságban álltak felettük.

 14. régi kolléga said

  Szabó András akkor kezdett őrjöngeni Püspöki Nagy Péter ellen és nevezte őt “zsidónyaló pápista féregnek”, amikor megtudta, hogy az említett kötet alapjául szolgáló konferencia (1996. november 17-19., ELTE ÁJK Aula Magna) Püspöki tartotta a bevezető előadást.
  Ettől kezdve furfangosan intrikált ellene, 1998 szeptemberében aztán végre Tenkével összefogva kirugatta ezt a nagyszerű tudóst.
  Püspöki Nagy Péter perében Szabó András hamis írásos tanúvallomást tett, ezt képviselte dr. Takács János nagy vehemenciával. “Rosszhiszemű oktatással” vádolták Püspökit, hogy a kari vezetés “tudta és beleegyezése nélkül” (????) tartott órákat a karon.
  Szabó András sátáni brutalitása Püdpöki és Erdélyi munkaügyi perében tett, mélységesen hazug tanúvallomásaiban érhető leginkább tetten.
  De a mélyen Szabó ESZELŐS ANTISZEMITIZMUSA rejlik, még azt is üldözi, aki nem utálja és üldözi úgy a zsidókat, mint ő.
  Kérdem én, hogyan fogadhatta el ezek után Szabó András Princz 8 millióját???

  • dark side said

   Szabó egyszer bejelentette a BTK “zsidótlanítási programját” is.
   Ezzel csak az a gáz, hogy ő a kezéből eszik annak, aki pénzt ad neki, lásd Princz Gábor 8 milliója. Később persze belemar a kézbe, de ez már hozzá tartozik bestiális jelleméhez.
   Azonkívül sokkal elvakultabban üldözte ő a reformátusokat: lásd Erdélyi István, Huszár Ágnes kirugatását.
   Püspöki Nagy Pétert azért üldözte, mert katolikus volt (teológiára is járt) és voltak zsidó barátai, konferenciát is szervezett a zsidó-magyar együttélésről.
   Szabó és Balla mindenkit gyűlöl és válogatás nélkül üldöz.

   • Gratitude said

    Se Szabó András, se Petrőczi nem ismeri a hálát. Akik nekik szívességet tesznek, azok a halálos ítéletüket írják alá. Sok-sok közismert esete van a hálátlanságuknak, Szilágyitól kezdve Kulinig, akik többször is hátbadöftek. Vagy Horváth Iván, aki jóindulatúan támogatta Szabó habilitációját, és nem kaszálta el a nagydoktoriját, holott tudta, hogy Szenci naplóját Dézsy már kiadta, az még csak nem is forráskiadás, bár még ha az lett volna se lehetett volna elfogadni nagydoktorinak. Hogy ezt Szabó hogy hálálta meg, közismert: kirúgatta előbb Horváth Iván feleségét a Károliról, majd a sógornőjét, végül Horváth Iván egyik legtehetségesebb tanítványát: Dobolán Katalint.

    De Petrőczi se különb. Amíg Szűcs Ferenc rektor volt, őt hízelegte krül, őt vette rá szörnyű könyvei bemutatójára. Majd amikor rektorhelyettes férje bebuktatta Szűcsöt, hogy a helyébe léphessen rektornak, Ptrőczi Szűcsöt lebesúgózta.

 15. vidéki oktató said

  Ö. Kovács 2011. febr. 1-től van a Károlin. 1983-tól 1993-ig a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban dolgozott. 1994-től 2011. jan 31-ig a Miskolci Egyetemen.
  Nem túl invenciózus kutatónak tartják, stílusa pl. kifejezetten nyers, darabos.
  Pro forma viszont megvan neki az, ami a borászból (Csoma Zsigmond), a zongoristából (Szilasi Alex) meg a hátranyilazó futóboldból (Hidán Csaba) hiányzik: fokozatok, külföldi tanulmányutak, megbízható bibliográfia.
  Mondjuk ennyi zsidó tárgyú tanulmánnyal jobban mutatna a Rabbiképzőn, de lehet, hogy Balla és Bölcskei ezzel akarják elaltatni a zsidók éberségét és elterelni a figyelmet a Jobbik pénzbeli és erkölcsi támogatásáról.

 16. mesüge said

  A mi éberségünket nem altatják el ilyen primitív trükkel. Akkor is résen voltunk, mikor Szabó András, a NEONÁCI KERETLEGÉNY szájoncsókolta Feldmájer Pétert, majd szőröstől -bőröstől ellopta a közös pénzünket: 200 millió forintot!
  Nagyon nem kóser ez a Ö. Kovács nekünk: miért törleszt a tök fölösleges és unalmas locsogásaival a kiskunhalasi és kecskeméti zsidóságról???
  Ezt kérdezzük mi!

 17. theologe said

  Am 1. Juni, als Auftakt zum Kirchentag rief der ungarische Bischof Tamás Fabiny dazu auf, sich nicht an irdische Güter und Ideologien zu binden.
  Da er auch Spitzel in der reformierten Kirche erwaehnte, die Schlussfolgerung war sonnenklar: er spielte auf Herrn Bölcskei, den Vorsitzenden der Synode der ungarischen reformierten Kirche an.

 18. prudens said

  Fabiny Tamás püspök június 1-én a Kirchentag bevezetőjeként Drezdában elmondott beszéde már magyar összefoglalásban is olvasjató.
  Ebből idézek:
  “Emlékeztetett arra, hogy a korábbi, szocialista hatalom ‘a pártszervezeteken és besúgóhálózaton keresztül akart mindent ellenőrizni, és az egyházi vezetés is rákényszerült arra, hogy a szocializmusba vezető egyházról beszéljen'”.
  Szerintem ez nyílt célzás Bölcskei prtállami besúgó múltjára.

  • Lutheránus said

   Az evangélikusok már rég gondoskodtak róla, hogy külföldön megismerjék Bölcskei besúgó-múltját. Idehaza pedig azt már rég ismerik. Mit gondoltok, a miniszterelnök miért nem respektálja a püspököt? Szerintünk azért, mert ismeri…

   • Altmarkt said

    Fabiny püspök nemcsak istentiszteleti igehirdetésében célzott Bölcskeire. Ezen kívül is baráti és egyéb informális beszélgetésekben elmeséli, hogy a református egyház feje egy volt vörös besúgó. Beszél saját családi tapasztalatairól is ez ügyben, bár azok privátak. Példátlannak tartja, hogy valaki ilyen múlttal, mint Bátori-Bölcskeié, egyházfő lehessen. Az egész evangélikus delegáció megtesz mindent, hogy európai protestáns testvéreinket informálja a lelkészi elnök szégyenteljes múltjáról. 🙂

 19. Outsider said

  Ennél ellenszenvesebb, mocskosabb alakulatot, mint ez a Károli én még nem láttam. Bűnözők szövetsége becsületes emberek kinyírására. És milyen hatékony! Van már egy csomó valóságos hulla is…

  • Újreformátus said

   Mivel református vagyok, az első botrányok után nem akartam még eltemetni ezt az egyetemet. Miután Szabó Andrást leváltották, gondoltam, hátha van remény. Sepsi nem egy lumen, de Szabónál tisztességesebb (ez mondjuk nem kunszt). De amit Bolykival műveltek, az már több a soknál. Hogy lehet egy 80 éves emberrel így bánni? Hogy lehet egy tiszta, igaz embert így megalázni? És ki az, aki erre feljogosítva érezte magát? Egy született nímand: az uborkafára felkapaszkodott, emberileg és szakmailag jelentéktelen, szürke, apósát majmoló, tekintélyeknek hajbókoló, soha egy önálló véleményt meg nem fogalmazó Balla Péter. Nem csodálom, hogy ebbe a megaláztatásba Bolyki belehalt.

 20. tóratartó said

  Ma ünnepeljük SHAVUOT ünnepét. Ezen a napon adta át a világ alkotója Mózesnek a tíz igét. Mi tíz igéről beszélünk és nem parancsolatról, mert nem a tiltásban látjuk ezek lényegét, hanem abban a vízióban, amellyel a Teremtő kijelölte az ember helyét a teremtett világban.
  A reformátusok sokszor hivatkoznak ránk, olyan összefüggésben, hogy ők “megtisztították” a Szentírást a katolikus belemagyarázásoktól, visszatér az “ősi forráshoz”.
  A másik hivatkozási pont, hogy őket is “üldözték” vallásukért.
  Minden tiszteletünk a negyven prédikátoré, de hol van ez egyensúlyban a holokauszttal???
  A prédikátorokat kiszabadították, de egyetlen de Ruyter admirális sem jelent meg a gázkamráknál!
  Ami pedig a “keresztyén szellemiségű” Károli Egyetemet illeti, annak vezetői: Balla Péter, Pethő Sándor, Szabó András, Hansági Ágnes, Petrőczi Éva és az érdekkörükbe tartozó személyek
  a TÍZ PARANCSOLAT MINDEGYIKÉT CINIKUSAN, FOLYTATÓLAGOSAN, HIVALKODÓAN MEGSZEGIK!!!!
  Örömforrás számukra a bűnelkövetés, öröm mások megalázása, halálba kergetése.
  Áldzataik száma egyre nő: ezen a héten, a keresztény ünnep, PÜNKÖSD ELŐESTÉJÉN TEMETIK EL az igaz embert, igaz keresztyént, Bolyki János professzort, akit Balla Péter, Szabó András, Petrőczi Éva és Pethő Sándor űzött a halálba!!!
  El mertek menni a templomba, gyilkosok?
  Fel mersz menni a szószékbe, Balla???

 21. komáromi csipkés györgy said

  Ahol valami förtelmes dolog történik, ott biztosak leheztünk benne, a mi Lidvig (Petrőczi) Évánk, a szegedi kolesz mindenre kész markotányosnője lapátkezével irányítja a dolgokat. Mint most is, szegény Bolyki János megrágalmazásában, zsarolásában, üldözésében és halálra kínzásában.
  Persze, hogy Ludvig kinyitotta a lepcses száját és “szenilis vén barom”-nak nevezte az agg professzort, akinek a hüvelykujjában több tudomány volt, mint az egész microkephal szabócsaládban.
  És persze Szabó András, aki Hencidától Bonchidáig végiglopta az országot, enyves kézzel elkapta az úrasztalát, a mások őseinek olajsképét, csipkefüggönyét. Csak a református hagyatéki raktárból két pótkocsis teherautóval lopták haza a szajrét a Mátyás utcába.
  És ezek a cégéres gazemberek üldözték halálra Bolyki professzort!
  Megveri őket az Isten, de verje is meg!

 22. Abigél said

  Vajon kinél fog vérezni a holttest? Pethőnél vagy Ballánál? Mindkettő esélyes. 🙂

 23. Veszprémi said

  Kaptam egy megrázó kézírásos levelet az egyik kollégámtól. Szigeti Lajos Sándor írta neki pár nappal a halála előtt. Ez egy vádirat Szabó András ellen. Szó szerint azt írta benne, hogy “megnyomorított, anyagilag kilátástalan helyzetben, ifjú házasként (mert házasként az vagyok!)” Szabó András elvette tőle a kenyerét, kétségbeesésbe taszíitotta, mert 5 hónapos könyörgés és huzavona után kirúgta (szó szerint így írta) őt a Károliról. Szeretném, ha beszkennelnétek, és föltennétek a blogra. Szabó András és bandája nemcsak Király Gyulát és Bolyki Jánost kergette halálba, hanem Szigeti Lajos Sándort is, akit irigyelt a tehetségéért, a népszerűségéért, a hallgatói elismeréséért.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: