Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The other witness (A másik tanú)

Posted by jhnnsclvn - június 14, 2011

Tíz nappal ezelőtt érkezett elektronikus postaládámba az alábbi írás, de külföldi körutam miatt csak ma jutottam hozzá. Bolyki János halálára nagyon sokan reflektáltak ezen a blogon, de a Károli és a Református egyház diktatorikus rendszere és azonnali súlyos retorziói miatt csak nickneveken. Ez alól két kivétel van: Jakab Attila és Simon Róbertné Pesthy Monika. Szakmabeliként és barátként mindketten közel álltak az elhunythoz, ráadásul nem is károlisok, így nem kell bujkálniuk Bölcskei Gusztáv és Balla Péter bosszúja elől.

Pesthy Monika alább olvasható írása kardinális kérdéseket feszeget: hogy lehet az, hogy a leleplezett csaló, Pethő Sándor még mindig egyetemen oktathat? Hogy lehet az, hogy az egyetem névleges vezetője, Balla Péter nem Pethőt állította félre, hanem Bolykit intette le, visszavonatva vele igaz tanúvallomását? Kérdezi ezt az a Pesthy Monika, aki Bolyki mellett a másik tanú Pethő csalására, hiszen MAB-tagként éppúgy látta Pethő meghamisított publikációs jegyzékét és meghamisított önéletrajzát, mint Bolyki János. És ezt ugyanúgy elmondta, névvel, a 168 órának, mint Bolyki. Történjék Pethő-ügyben bármi, tény, hogy Pethő nemlétező külföldi publikációkkal és sosem volt küföldi vendégprofesszorságokkal jutott egyetemi tanári címhez, és tény, hogy Balla Péter ebben a cinkosa. Tény, hogy Balla Péter Pethő nyilvános lebukása után sem tett ellene semmit, hanem inkább Bolyki ellen lépett fel, pontosan úgy, mint két évvel ezelőtt Hima Gabriella ellen, aki kifogásolta, hogy Mészáros disszertációja nem létezik. Himát másfél évnyi üldözés után betegségbe kergette, majd betegállománya alatt kirúgta, Bolykit pedig egyenesen a sírig üldözte. Tevőlegesen járult hozzá a halálához. Majd ezek után Pethővel együtt odaállt Bolyki ravatala mellé, mintha gyászolná. Lehet-e képmutatás ennél undorítóbb, gusztustalanabb? Viselt-e valaha jellemtelenebb, méltatlanabb személy rektori talárt, mint Balla Péter? Balla Péter aligha keresztyén. Sőt: aligha emberi lény. – Johannes

Szerző: Pesthy Monika

In memoriam

Bolyki János május 29-én halt meg. A hírt két nappal később, május 31-én tudtam meg Hollandiából: Jan Bremmer, akiben még van tartás és tisztesség, kör e-mailt küldött korábbi együttműködésünk résztvevőinek. Sem az Ókortudományi társaságtól nem jött üzenet (holott szinte naponta adnak hírt valamely rendkívül fontos eseményről), sem a kollégáktól, „barátoktól”, a Károli honlapján pedig csak különböző teljesen ismeretlen urak-hölgyek előadásai szerepeltek (azóta, ha igaz, feltették ezt is).

A halálhírrel igazából csak a blog foglalkozik, névtelenül. Jakab Attila volt az egyetlen, aki nevét vállalva írt.

Az olyan ember halála, mint amilyen Bolyki János volt, mindenképpen szomorú és megrendítő. Ahogy azonban ennek be kellett következnie, az felháborító és elgondolkodtató. Bolyki Jánost régóta ismerem, nagy tudású, végtelenül becsületes, tisztességes ember volt. Nagyon sok közös „akciónk” volt: konferenciák Groningenben és Pesten, hosszú évekig együtt voltunk a MAB Hit- és Vallástudományi Bizottságában, együtt szerkesztettük a Vallástudományi Szemlét (amiből János bácsi azért lépett ki, mert megígérte egy barátjának, hogy leközöljük az írását; mi végül a minősíthetetlen förmedvényt nem hoztuk le, János bácsi viszont úgy érezte, az adott szó köti őt), amikor az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tapasztalt mérhetetlen aljasság, képmutatás és butaság miatt elhagytam a katolikus egyházat, János bácsi keresett nekem olyan református gyülekezetet, mely befogadott (és amelyben azóta is remekül érzem magam), a nagydoktorimnál ő volt az egyik opponensem … és persze volt sok-sok beszélgetés, konferenciákon, könyvbemutatókon, náluk.

János bácsinak egyetlen hibája volt, amiért kegyetlenül megbűnhődött: a túlzott jóhiszeműsége. Nagy-nagy lelkesedéssel támogatott arra tökéletesen érdemtelen figurákat (most hirtelen kb. 10 ilyet tudnék felsorolni, de ezt kihagyom), és tett meg mindent előmenetelük érdekében. A legtöbbjük egyszerűen csak középszerű volt, Pethő esetében azonban, mint tudjuk, többről volt szó: ő éppen ezt a jóhiszeműséget felhasználva bűntettet követett el.  Mikor Bolyki János ezt megtudta, valóban próbált mindent, hogy jóvátegye a bajt, de hiába szólt a különböző rektoroknak, dékánoknak, azok nem tettek semmit. Legutóbb, amikor a 168 óra újságírója megkereste őt (ahogy engem is), becsülettel elmondta, amit tudott.

A cikk megjelent, Pethő csalása immáron ország-világ előtt nyilván valóvá vált, de a Károli vezetése ekkor sem vonta le a konzekvenciát: nem Pethőt állította félre, hanem Bolykit igyekezett a nyilatkozat visszavonására kényszeríteni, és ha igaz, amit Teológus a blogon ír, megfenyegette azzal, hogy elveszi tőle emeritusi rangját. Nem tudom, hogy Bolyki János ezért halt-e meg, de azt tudom, hogy ilyen körülmények között ért véget egy olyan élet, mely mindnyájunk számára példa lehet. Őszintén remélem, hogy ezt az életet a temetésen nem azok fogják méltatni, akik ilyen dicstelen módon hozzájárultak megrövidítéséhez.

Az ominózus 168 óra cikkben Shaitana azt mondta, azért használ álnevet, mert ez az ország azt bünteti, aki a gaztettet napvilágra hozza, nem azt, aki elköveti. És valóban pontosan ez történt. Egy ilyen haláleset talán jó arra, hogy elgondolkozzon mindenki, jól van-e ez így: a gyávaság, a meghunyászkodás, a szolidaritás teljes hiánya, a hallgatás (jaj, csak nekem bajom ne essen!), ami ma az egész magyar ugart jellemzi. Jakab Attila még reménykedik, hogy nem ez a magyar, van más is, lehet más is. Én egyáltalán nem reménykedem, tudom, hogy bármit írunk, én vagy bárki más, az nem változtat a dolgon. Egyszerűen csak Bolyki Jánosnak tartozom ennyivel.

Budapest, 2011. június 2-án                           Simon Róbertné Pesthy Monika

29 hozzászólás to “The other witness (A másik tanú)”

 1. Theologina said

  Kedves Pesti Monika! Nagyon örültem a posztjának. Mi itt a teológián mindnyájan olvastuk a 168 órát, tanulmányoztuk Pethő honlapját, publikációit, és nem találjuk a francia vallástudományi lapokat, se a többi ütős külföldi cikket. Mindnyájan ezt kérdezzük? Mit keres ez az alak itt? Bűnözőknek nem a börtönben a helyük? És mit csinála rektorunk. Aki nemcsak rektor, hanem Pethő kollégája. Tagad? Tagadja a tényeket? Feláldozta Bolyki professzort Pethőért? Mi köti össze ezeket?

  És még mindig ott virít az önelégült képe a Dékáni Hivatal honlapján is, mint a Kar egyik vezetőéé:

  http://www.kre.hu/htk/index.php/oktatoink?func=fullview&staffid=10000016&search=LOWER(name)+LIKE+%27%25%27&previous_field=name&previous_term=&search_status=%25&search_category=%25&sort_field=&sort_order=

  • Bibliaolvasó said

   Így dolgozik Balla az egyetem “jó hírnevén”: a szó szoros értelmében kiirtja Bolykit, és megtartja Pethőt. Pont úgy járt el, mint Kajafás, aki megölette Jézust, és és megtartotta Barabást. Úgy látszik, Ballának nem Jézus, hanem Kajafás és Pontius Pilatus a példaképe az Újszövetségből 🙂

 2. kocsi csergő bálint said

  A magyarországi református egyház nem Krisztus, hanem a latrok egyháza. Ezt mutatja Bölcskei, Balla, Szabó András, Petrőczi és Hansági példája.
  A jókat és az igazakat, a tudós főket pedig kirúgják, megalázzák, elüldözik.
  Még örülhet, akit nem a temetőbe!

 3. animus said

  Gratulálunk Pesthy Mónikának eddigi bátor kiállásáért és ezért a méltó búcsúztatásért is. Nem gyávaságból írunk nicknamen, hanem azért, mert akcióinkat veszélyeztetné, ha pontosan tudnák, kik vagyunk. Azon kívül nem akarjuk rossz helyzetbe hozni barátainkat és rokonainkat, akik segítenek, de ha ez napfényre kerülne, állásukat veszélyeztetné.
  Bízunk benne és dolgozunk azért, hogy megtisztítsuk a károlis Augiasz istállóját.
  Akkor pedig nyílt sisakkal leülhetünk egymással szemben és foghatunk kezet Pesthy Mónikával és Jakab Attilával.

  • Rector said

   Animusnak igaza van. Ha saját nevünkön írnánk, másokat veszélyeztetnénk, azokat, akik még hallgatóként, oktatóként bent vannak. Magunkat már nem, hiszen rég eltávolítottak benünket, mint protestánsokat, reformátusokat, bel- és külföldön elismert szakembereket. De ha az egyházi és egyetemi vezetők megtudnák a nevünket, gondoskodnának arról, hogy belénk fojtsák a szót, és semmit ne mondhassunk el, semmilyen dokumentumot ne hozhassunk többé nyilvánosságra. Márpedig a gaztetteknek, bűncselekményeknek egyetlen igazi ellenségük van: a NYILVÁNOSSÁG. Kapcsolatokkal, lobbyzással ideig-óráig akadályozni lehet a nyomozást, a vádemelést, de a tények nyilvánosság előtti feltárását nem. Az alattomosok, a sunyik, a csalók, hamisítók, bűnpártolók, mint amilyen Szabó András, Petrőczi Éva, Mészáros Márton, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, Pethő Sándor és Balla Péter, semmitől sem irtóznak jobban, minthogy gaztetteik kitudódnak. Ők már mindnyájan lebuktak ország-világ előtt. De Balla Péter rektorféle még mindig úgy tesz, mintha kollégái és barátai bűncselekményei “üzleti titkok” volnának, amiket tilos kiszivárogtatni.

   Balla Péter nyugodt lehet: ezek az “üzleti titkok” már senki előtt sem titkok, nemhogy kiszivárogtak, már rég kiömlöttek. Kár volt Bolyki Jánost fenyegetni, visszakozásra kényszeríteni, leárulózni. Nem fecsegett ki titkot: csak TANÚSÍTOTT valamit, amit egyetemi körökben már mindenki régóta tudott. Névvel tanúsította. Egy hiteles ember nevével. És ugyanezt tette Pesthy Monika is. A 168 órában ugyanígy névvel tanúskodott Bazsa György MAB-elnök, Fazekas Csaba miskolci ex-dékán, Darab Ágnes miskolci oktató, tanszékvezető.

   Ennyi tanú után mit akar visszavonatni Balla Péter? És mire vár? Miért nem tesz már Pethő ellen csalás és okirathamisítás bűntettének alapos gyanúja miatt feljelentést?

   Arra vár, hogy ellene tegyenek hivatali kötelessészegés és bűnpártolás miatt?

   Meg fogja kapni. A többi feljenetéssel együtt, amit egyéb bűneivel (hivatalos adatok eltitklása, hűtlen kezelés, közérdekű bejelentő üldözése stb.) együtt már régen megérdemelt, és részben meg is történt.

   • HTK-illetékes said

    Balla Péter, törvénytelen rektor és az Újszövetség professzora olyan vehemensen üldözi a bűnözők leleplezőit, és olyan bivalyeltökéltséggel védelmezi a bűnözőket, mintha nem lelkész, hanem az ördög ügyvédje lenne. Vagy tényleg értelmi fogyatékos, aki fel sem fogja, mit csinál. Ennyire szembemenni a keresztyén erkölccsel és a Szentírás szellemével még egy kisebbségi bűnelkövetőnek is dícséretére válna. Balla Péter konzekvensen a bűnözők pártját fogja, és konzekvensen irtja maga körül a tisztességes embereket.

    Olvasta Balla Péter egyáltalán a Bibliát? Vagy csak protekcióval szerezte a diplomáját, miként a külföldi ösztöndíjait és a professzori címét. Ez utóbbi apósa fölterjesztésére történt, szakmailag senki nem vizsgálta meg az anyagát, az nem futott át a MAB-on. Hegedűs püspök alig 40 éves vejét felterjesztette Mádl Ferencnek, akinek aligha volt alkalma vizsgálni Balla Péter teológiai tudását. Ballának – viselkedéséből ítélve – elemi bibliai ismeretei sincsenek.

   • Prédikátor said

    Szerintem Balla Péter nem ismeri a Bibliát. Még a könyvében sem közvetlenül idézi a Bibliát, hanem hivatkozásokból. Véleménye semmiről sincs. Mindig mások véleményét idézi. Annyira alacsony az intelligenciája, hogy még azt sem veszi észre, ha ezek a vélemények ellentmondanak.

    Ugyanolyan protekciós, mint az unokaöccse, Mészáros, ugyanabból a fészekaljból. Csak güzübb. Az ő disszertációja kilóra megvan ugyan, csak minek? Idézetgyűjtemény 100-150-200 évvel ezelőtti szakirodalmakból. Ez nem viszi előbbre a tudományt, csak Balla Péter szekerét.

    Senkinek a témáját nem vezette. Újszövetségből az igazi fej Bolyki János volt. Egyetlen hivatalos témavezetettjét, Pekucs Ottót, Bolykitól lopta. Ezért támogatta annyira Szabó András témavezetéslopásait, mert ő is ezt csinálta.

   • Judge said

    Hogy Balla lelkészként ismeri-e a Bibliát, vagy nem, eltörpül amellett, hogy nem jelent fel egy bűnözőt, és halálba kergetett egy tiszta embert, aki ráadásul református volt, nagy tudós, és Balla elődje az Újszövetségi Tanszék élén, amit a protekciós Balla most érdemtelenül bitorol.

    Remélhetőleg nem akar Bölcskei Gusztáv rektori talárt húzni Bolyki János gyilkosára?

    Mert ha igen, akkor tényleg elszabadul a pokol.

 4. homokba dugom a fejem said

  Engem nem érdekel, mit beszéltek vagy írtok: én nem hallgatok híreket, nem olvasok. Jó itt nekem a fejemmel a homokban: a saját szervezetem termeli az oxitocint, amire nektek partnerrel folytatott együttműködés kell.
  Én viszont tanultam Szabó Andrástól, többek között az örömhormon saját kezű előállítása ügyében.
  Mészáros Marcipista is mesterem: ő a teflonképű, aki semmit nem szégyell: azt se, hogy a f@val fizet Hanságinak a tudományos (???) előrejutásáért. A teflonképéről lepereg minden.
  Ő az én hősöm, sőt, KARUNK HŐSE, sőt, EGYETEMÜNK ARCA!
  Nem a bárány, nem a teher alatt növő pálma, hanem a TEFLONPOFA!
  Ti pedig rikácsoljatok, rikáljatok nyugodtan, itt a homok alatt tökéletes a nyugalom.

 5. ancilla said

  Rossz a kérdésfelvetés: Bölcskei maga minden rossz kútfeje. Ő azért “Bízik” Ballában, mert tudja róla, hogy
  1. idióta, tehát nem képes felfogni a helyzetet,
  2. zsarolható a rokonai és a saját sikkasztásai révén. Mivel Balla MAGA IS LOP a Jobbiknak és a Hegedűs családnak, na meg a saját ügyvéd unokaöccse irodájának, amelynek a működtetője ki más, mint dr. Takács János!,
  aztán ott van még Mészáros Marcipista, Hegedűs Zsuzsa férje révén ő is a retyerutyához tartozik.
  Balla tehát olyan mélyen ül maga is a mocsokban, hogy bármire képes.
  Bölcskeinek pedig pont egy ilyenre van sksége.
  Bölcskei spiclimúltja persze közismert, Fabiny püspök is nyíltan célozgatott rá nemrégiben a drezdai Kirchentagon.
  Mindenki tudja Bölcskei/Bátori múltját és jelenét, szennyes kapcsolatát a koreai bankkal.
  Szóval BUSINESS AS USUAL a bűnbandák mindennapi gyakorlatában.

  • Judge said

   Gondolod, hogy a szennyet szennyel kell tisztára mosni?
   Bölcskeinek a legfőbb ambíciója, hogy kihúzza a hátralévő két és fél évet. Ehhez Ballát, Pethőt, Szabót és Mészárost azonnal el kell távolíttatnia, és akkor remélheti, hogy egy kicsit csitul körülötte a vihar.
   De ha Bolyki gyilkosából rektort csinál, abból akkora vihar lesz, hogy őt is idő előtt elsodorja.
   Bolyki meghurcoltatását és ebben Balla és Pethő szerepét megírjuk a külföldi lapokba.
   Hollandiában élő testvéreink láthatólag máris dolgoznak az ügyön, ők ezt nem fogják annyiban hagyni, pláne, ha ez a jellemtelen kis féreg rektor lesz.

   • KDB said

    은행 부회장은 용의자입니다.
    Hungarians 도둑
    매출액 감소
    스미스 가족 시계

   • ancilla said

    Neked legyen igazad!!!

   • Dzsong said

    Éltem 3 évig Koreában, amikor a férjem ott volt külszolgálatban. A fenti szöveg valami olyasmit jelent, hogy a bank alelnöke gyanús, a magyarok tolvajok, a bank forgalma csökken, a kovácsokat figyeljük vagy kirúgjuk, ezt nem értettem pontosan. Ti tudjátok, mit jelent.

  • animus said

   Nekem az a benyomásom, hogy egyre többen tudnak Bölcskei viselt dolgairól, Balla csalásairól, Mészáros Marcipista doktori iskolás ámokfutásáról. Az ország minden egyetemén mindennapi téma a károlis csalások ügye.
   Mindenki tud szinte mindent, ezek meg azt hiszik a Ráday és a Reviczky utcában, hogy egy láthatatlanná tevő süveg van a kobakjukon.

   • Adiemus said

    Ma egy belvárosi ügyvédi irodában jártam, és várakozás közben szóba elegyedtem egy másik ügyféllel. Gyermekeink miatt az egyetemi felvételi volt a téma. Ügyféltársam hozta szóba a Károlit, hogy az régen egész jó egyetem volt, de az utóbbi 1-2 évben úgy lezüllött, hogy csak botrányokról és gyomorforgató eseményekről lehet hallani. Bár a család református, a gyerek két állami egyetem mögött a Pázmányt jelölte meg harmadikak.

    Nemcsak egyetemeken ismert a Károli rossz híre, hanem mindenütt. Lehet, ha fogorvoshoz mennék, vagy csak a piacra bevásárolni, ott is ezt hallanám. Természetesen nem említettem beszélgetés közben, hogy a Károlin tanítok. Szégyelltem.

 6. Debreceni said

  Bölcskei Gusztáv azt nyilatkoztatta ki pünkösdi következtében, hogy ebben az országban a tetteknek korábban nem voltak következményeik, de most már lesznek.

  Látjuk. Pethő gaztettének továbbra sincs következménye.

  Bolyki őszinteségének viszont volt.

  Így értette, Püspök úr? Hogy az őszinteségnek és az igazmondásnak lesz következménye, bűnözni pedig továbbra is bátran, következmények nélkül lehet? Mert ha így, szép kis erkölcsöt hirdet.

  Ha viszont nem így, akkor ez a Balla Péter nagyon gáz.

 7. HTK-illetékes said

  Köszönjük a másik név szerint fellépő tanúnak, hogy megerősítette: Bolyki János igazat mondott a 168 órának Bolykival kapcsolatba. Az elhunyt már nem tud a rágalmakkal szemben védekezni, ezért az élőknek kell megvédeni az ő tanúvallomsának hitelességét az őt kompromittáni próbáló Balla Péterrel szemben, aki már régóta teljesen hiteltelen.

  Szégyen, hogy ilyen ember reprezentálja a református értelmiség legmagasabb szintű oktatási intézményét.

  Tűnjön el innen Balla Péter a csaló cimborájával, Pethővel együtt!

 8. prudens said

  Nézd meg a postádat, Johannes!

 9. BTK-s Kolléga said

  Pesthy Monika posztjában sokminden van, amit eddig még nem kommentáltak.

  1. Pl. az, hogyan értesült ő maga Bolyki haláláról: külföldi köremailből tudta meg, nem hazai forrásból és főleg nem a Károli honlapjáról, mert oda csak több napos késéssel került fel, akkor sem eredeti megemlékezés, csak többszörös átvétel formájban. Ez is jelzi Balla Péter viszonyát Bolykihoz: még halála után is büntetésben volt Bolyki, mert beszélni mert Pethő rengeteg francia publikációjáról. Az egyetem nem akarta feltenni a halálhírt, csak azt követően tette, amikor a blogunk már sokat foglalkozott vele.

  2. Pesthy rövid ironikus megjegyzésben arra is reflektál, mi volt a kre honlapon Bolyki halálhíre helyett: “a Károli honlapján pedig csak különböző teljesen ismeretlen urak-hölgyek előadásai szerepeltek”. Ez a honlap úgy röhej, ahogy van. Pezseg rajta az unalom. Míg máshol tisztességes szakmai konferenciákat tartanak, itt hetente összecsődítenek nóném-tömegeket, hogy érdektelenségbe fulladó álkonferenciákat mímeljenek odaterelt, ásítozó közönség előtt.

 10. animus said

  Na és az igazi konferenciákra MEG SEM HÍVJÁK a károlis “professzorokat”, mert SEMMI SEM SZÁMÍTANAK A SZAKMÁBAN.
  Számos példa van rá.
  Bolyki, és hogy egy élőt is említsünk, Karasszon természetesen kivétel.

 11. eusebio said

  Az az igazság, hogy Pesthy Mónika – ha valóban ő írta ezt, mert ez sem bizonyos – túloz. Ha egy-két gyengejellemű alakot kritizál a Károlin, rendben van, de azért egy egész egyetemet nem kéne bántania olyan lekezelő modorban, ahogy az itt történt. Előítéletes, kirekesztő és elitista felfogású hozzászólásról van esetében szó. És persze nemn véletlen, hogy itt és most szólalt meg az, akinek a neve évekkel ezelőtt felmerült a Károlin oktatóként. Aztán mégsem került ide. Talán ezt nem sikerült megemészteni. Akkoriban nyilván nem lett volna büdös a Károli Pesthy Mónikának sem.

  • jhnnsclvn said

   Valóban Pesthy Monika írta a posztot. Több emailváltás is történt köztünk, a poszt nem a semmiből pottyant ide. Amúgy meg ha a leggyengébb jellemű és legerkölcstelenebb figura az egyetemen éppen a rektor, a sorban a második egy kari vezető – a Teológia dékánelyettese – (a BTK intrikus világbajnokait Szabót és Hanságit már lecserélték), tehát törvényszerűen a legrosszabb jellemű személyek kerülnek vezető pozícióba, és kiirtják maguk körül a becsületes, tisztességes, őszinte kollégáikat, akik még ráadásul még a szakmában is sokkal jobbak, akkor az már az egész egyetemet minősíti. Miért hagyják, hogy Pethő még mindig oktató legyen, miért, hogy Balla rektor legyen? Pont az ilyeneknek kell reprezentálni a református egyetemet? Ha a válasz igen, akkor ez az alakulat még ennél is sokkal keményebb kritikát érdemel. A legerkölcstelenebb állami egyetemen sem bánnak így az oktatókkal, mint itt. És nem kímélik a legjobbakat és a legártatlanabbakat sem, mint amilyen Bolyki volt. Nem hiszem, hogy Pesthy Monika azon bánkódna, hogy nem lehet Pethő kollégája és Balla beosztottja. Nem tudom mikoriban, de egy pár évvel ezelőtt a Károli még nem volt büdös. Mióta Szabó András Koncz Bettyvel megpuccsolta Szűcsöt és Kulint, a Károli penetránsan bűzlik. Akik még itt oktatnak, szégyellik mgmondani a munkahelyük nevét…

  • Rector said

   Szerintem pedig Pesthy Monika cikke inkább understatement, mint túlzás. Olyan az egyetem, amilyen a rektora, Balla Péter: szellemileg retardált, erkölcsileg aljas, hit nulla. Az, hogy 3 év rettenetes próbaidő után a Fenntartó úgy döntött, hogy neki pont ez kell, az pedig a Fenntartót minősíti.

  • Újreformátus said

   Eusebio, az a probléma, hogy a Károli nem egyetem. Ezt a posztot jegyző hallgató jobban látja, mint ti, akik benne vagytok. A károlis oktatók nem látják az intézményüket kívülről, és nem tudják, milyen messzire bűzlenek. Nagyon rossz híretek van, mindenki tudja, hogy csalók vagytok, sőt, a csalás úgyszólván az alkalmazás alapvető követelménye. Pesthy Monika erről nem is írt, csak azt, hogy gyávák vagytok, meghunyászkodók, feláldozzátok a legjobbjaitokat, akik nem akarnak a csalásban részt venni. Újszövetségi példázattal, ti vagytok az árulók, az üldözők, a cinkosok, áldozataitok pedig valamilyen szinten Jézus szerepét játsszák. Az Újszövetség professzora, tanszékvezetője pedig Heródesét.

 12. hajnalka said

  Eusebionak!
  Nem gondolom megfelelő érvelési stílusnak, hogy ha valaki más véleményen van – mint Pesthy Mónika – akkor alantas, primitív szándékokat tulajdonítunk neki.
  Pesthy Mónika elvi álláspontot fogalmazott meg, semmi ok nincs arra, hogy “savanyú a szóló, mert nem vették fel a világhírű Károlira”.
  Pesthy Mónika sokkal magasabb szinten áll, mint a Károli úgynevezett vezető oktatói.
  Ez kiderül például abból, hogy a saját nevén ír.
  Szemben a neki aljas, primitív szándékokat tulajdonító lesipuskásokkal.

 13. Oud-Kerk said

  Könnte mir jemand diesen Artikel kurz zusammenfassen? Janos Bolyki ist ein alter Freund von mir, eigentlich Freund meines verstorbenen Vaters. Danke!
  fhellenbroek61@gmail.com

 14. theologe said

  Tu ich gern… In ein paar Stunden schicke ich die Zusammenfassung des Artikels und der interessantesten Kommentaren.

 15. Oud-Kerk said

  Danke, mein Freund. Auch ich kenne ein paar Detailles, da ich Herr Bolyki kurz vor seinem Tod nach Ostern in Budapest besucht habe.
  Frans

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: