Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Petrőczi: NO GO (Petrőczi: Bukta)

Posted by jhnnsclvn - június 17, 2011

Írhattuk volna címnek azt is: IDI: NO GO. Mert az irodalomtudományi Doktori Iskola végleges bukásáról van szó, amit a Szabó-Petrőczi házaspár lopásai, csalásai, hamisításai, túlkapásai döntöttek be Mészáros Márton csalása mellett, dehát Mészárost is felbujtotta valaki. És ez a valaki a tolvaj témavezető: Szabó András és a csaló opponens Petrőczi Éva. Társtettesekként ott állt Szabó oldalán Hansági (2. témavezető), Petrőczién Bednanics Gábor (2. opponens) és a maedchen für alles elnök: Eisemann.

A Károli BTK honlapján közel másfél éven át a Hermann-Kovács féle 2009 november 22-i levél jelentette az „aktuális“ hírt. A „hír“ a 2009 október 1-i MAB-határozat szépítése, elhazudása, felismerhetetlenségig történt átirata volt. Pár nap múlva megjelent a MAB honlapján az eredeti határozat, amely köszönőviszonyban sem volt a Hermann-Kovács féle exegézissel, így az azonmód érvényét vesztette, de nem aktualitását, mert továbbra is „Aktuális“ címen maradtt fenn még másfél évig a honlapon. Mígnem 2011 április 7-én megjelent az új „aktuális“ hír, a kecsegtetés: Balla Péter rektorhelyettes ki fogja bulizni az IDI akkreditációját.

Aktuális

    2011. április 7.

KÖZLEMÉNY

A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának akkreditációját 2010. október 1-jei hatállyal megvonta. Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes az Egyetem képviseletében 2010. november 15-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszonynak. A felülvizsgálati kérelem 2010. december 7-én érkezett meg a MAB Felülvizsgálati Bizottságához. A kérelem jelenleg elbírálás alatt áll.

http://www.kre.hu/btk/index.php/component/content/category/174-doktori-iskolaink.html

A kre.hu oldalon a mai napig ez az „aktuális“ hír, holott az már úgyszólván felkerülése pillanatában elvesztette aktualitását. 2 hónappal ezelőtt ugyanis a MAB Balla fellebbezését elutasította, és a Károli BTK egyetlen doktori iskolájának megszüntetéséről határozott. A szövegből kiderül, hogy a fellebbezés fő tárgya Petrőczi alkalmassága volt. A válasz: NO GO.

Magyar Akkreditációs BizottságFelülvizsgálati Bizottság

MAB kód: DF161

A MAB FvB 7/2011. számú határozata

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) képviselője 2010. november 15-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) oktatásért felelős államtitkárához a MAB 2010/8/VIII/1/2/376. számú határozatával szemben, mellyel a MAB nem akkreditálta az Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláját (a továbbiakban: DI). A NEFMI felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára 2010. december 1-jén kelt és a MAB Titkársághoz 2010. december 7-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.

Szakértői vélemény

A szakérői vélemény szövegében dőlt betűvel szedjük a MAB eredeti, elutasító határozatának megfelelő szövegrészét, álló betűvel a felülvizsgálati kérelem megfelelő szövegrészét, s félkövérrel az új szakértői vélemény szövegét.

A MAB FvB az ügyre vonatkozó dokumentumok teljes körének alapos áttekintése után a következőket állapítja meg.

A MAB FvB a hat megfelelt minősítésű törzstag esetén a MAB fenti számú határozatában foglalt minősítésekkel egyetért, azokkal szemben új véleményt nem fogalmaz meg.

A felülvizsgálati kérelemben az Egyetem a nem felelt meg minősítésű törzstag esetében vitatta a minősítés megalapozottságát.

Törzstagok

A MAB határozata szerint: „N. N. nem felel meg a törzstagi kívánalmaknak.”

A felülvizsgálati kérelem szerint megfelel, munkásságában relevánsan kapcsolódik össze protestáns irodalmi múlt és a mai kultúra kutatása.

(szöveg)

Törzstagok kutatási területe és a DI megfelelése

A MAB határozata szerint: A törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások tovább a megadott tudományágak közötti koherencia nincsen meg. A határozat részletezése szerint a DI kutatási területe igen diffúz, többnyire egymagukban képviselnek egy területet az oktatók. A négy alprogram széthúz.

A felülvizsgálati kérelem szerint az egyetem kis mérete miatt alakul ki ez a kép, amelyet az erőfeszítések a sikerek ellensúlyoznak. A MAB-nak nincsen irányelve arra, hogy egy kutatási területet hány oktató képviseljen. A sokrétűség és a diákokkal szembeni sokoldalú képzési terhelés éppen az iskola erénye, a protestantizmus és a modern szövegtudományok kapcsolatát képviseli.

A C-SWOT analízis is feltárja önértékelésként, hogy a DI az ország legkisebb bölcsészettudományi karán működik. Ez szűkösséget, gondot jelenthet mind a hallgatói létszám, szelekció biztosításában, mind az oktatási bázis megteremtésében. Ez a szűkösség fokozottabb specializálódásra készteti a DI-t: a négy alprogram ezzel a háttérrel túl sok, mely előre vetíti az inkoherenciát is. Kis számú és egymástól távol eső kutatási területen dolgozó törzstagokra építve nagyon nehéz koherens doktori iskolát létrehozni. Ez láthatólag nem is sikerült az Egyetemnek.

 

Az önértékelés hiányosságai

A MAB határozata szerint: „Az önértékelés nem néz szembe a DI helyzetével, az utóbbi évek problémáival. Nem méri fel a megvalósítás reális esélyeit.”

A felülvizsgálati kérelem szerint az egyetem szembenézett a 2003 és 2009 közötti időszak problémáival. A korábbi vezetés számos ügyviteli hiányosságát korrigálták, mára rendezett az iratanyag és az iratforgalom, a diákok világos helyzetben folytatják tanulmányaikat.

A MAB FvB ezt az érvelést elfogadja, de felhívja a figyelmet, hogy bár az ügyvitel rendbetétele fontos és elengedhetetlen lépés, önmagában nem elégséges a doktori iskola működéséhez.

Összefoglalás

A benyújtott felülvizsgálati kérelem meggyőzően érvel a DI ügyviteli értelemben vett jogszerű működése megszervezésének megtörténte mellett. Ugyanakkor a MAB határozatban szereplő két kulcsmozzanatban nem történt változás. N. N. továbbra sem felel meg a törzstagi követelményeknek, s a 4 alprogram a rendelkezésre álló személyi állomány mellett eltúlzott.

Ezért a MAB FvB a MAB 2010/8/XIII/1/2/376. sz. határozatát helybenhagyja, és megállapítja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen az Irodalomtudományi Doktori Iskola működésének feltételei nem állnak fenn, ezért a doktori iskolát meg kell szüntetni.  

Javaslat a NEFMI részére a doktori iskola működésének lezárási folyamatára

A doktori iskola a 2011/2012-es tanévre nem vehet fel doktoranduszt.

A doktori iskolának a MAB 2009/7/XIII/2/200. sz. határozatának 7. pontjában foglaltak értelmében nem lehetnek I. éves doktoranduszai, tehát helyzetükről nem kell rendelkezni.

A 2010/2011-es tanévben II. éves doktoranduszok csak más doktori iskolában folytathatják a doktori képzést. Az Egyetem kössön megállapodást egy vagy több azonos tudományágban doktori képzést folytató intézménnyel (melyek közül egy lehetőleg budapesti székhelyű intézmény legyen, hogy a hallgatóknak minél kevesebb plusz terhe legyen), amely – a KRE által addig biztosított feltételek mellett, témavezetővel együtt – átveszi a doktoranduszokat. Emellett a hallgatóknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy – saját ügyintézés mellett – ne abban az intézményben folytassák doktori tanulmányaikat és kutatásaikat, amellyel az Egyetem megállapodást köt.

A 2010/2011-es tanévben III. éves doktoranduszok esetében a doktori fokozat megszerzésére csak másik intézmény doktori iskolájába jelentkezhetnek. Ehhez az Egyetem szintén segítséget kell, hogy nyújtson a doktoranduszainak.

Az intézmény rektorának írásbeli kérelmére engedélyezhető, hogy a doktori iskolában a doktori képzést legkésőbb a 2009/2010-es tanévben befejezett doktoranduszok, és a már korábban fokozatszerzési eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhessék disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.

A doktori iskola működését legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kell véglegesen lezárni.

A határozat kézhezvételének napjától – a fenti kivételekkel – az Egyetem az irodalomtudományok körében elveszíti jogát

a)      a doktori képzésre,

b)      a doktori (PhD) fokozat adására,

c)      a habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,

d)      a külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.

Budapest, 2011. április 14.

Szekeres Júlia

a MAB FVB elnöke

Forrás: http://www.mab.hu/hat15.html

59 hozzászólás to “Petrőczi: NO GO (Petrőczi: Bukta)”

 1. Korifeus said

  Ebben a buktában nem Petrőczi a főbűnös, hiszen ő nem tehet arról, hogy alkalmatlan, hanem a férje, Szabó András, aki beerőltette őt ebbe a doktori iskolába, sőt, azt tervezte, hogy dékánsága alatt feleségéből csinál IDI-elnököt. Ezt Petrőczi fecsegte el a Kossuth Rádióban. Na meg Kovács rendőr se kóser, aki MAB-tagként legalizálta a csalásokat és skrupulus nélkül beült Hima helyére, aki kifogásolta a szabálytalanságokat. És főleg Hansági, aki APÓSa potenciáját is beépítette a csalási stratégiába.
  Petrőczi csak egy hiú futóbolond, .

 2. dark side said

  Petrőczi egy undorító idióta, aki a közrádióban pofázza el, hogy ő lesz az IDI vezetője. De “barom tervez, a MAB pedig végez”: a hozzáértő szakértők megállapították azt, amit mi már nagyon régen tudunk: Petrőczi egy tudatlan idióta.
  És még kegyesek is voltak, mert hat embert alkalmasnak minősítenek, holott Szabó “tudománya” is igencsak lopáson és csaláson alapulnak, Hansági illokúciós perlokúciója pedig egy közröhej.
  Várjuk Petrőczi további úgynevezett könyveit: most nyilván a MABot lépteti fel a GONOSZ szerepében.
  Maradj csöndben, Ludvig, már úgyis csontig blamáltad magadat!

  • Rector said

   Nagyon kegyesek voltak, példátlanul kegyesek, hiszen 3 törzstagot elfogadtak védett doktorandusz nélkül. Semelyik más doktori iskolával szemben nem gyakoroltak ekkora kegyet. Pedig a bukta óta már 2 év telt el, és még mindig nincs védett doktorandusza Szabónak, Hanságinak. Berthának se, de ő erről nem tehet. Hansági és Hermann mindenkit elloptak tőle. Azt mondták, hozzá nem érdemes, tikkelő idegbeteg, ostoba, meg se csapta őt a nagy Kulcsár-Szabó szele. Márpedig ez a szélütés a belépő a nagy tudományba. Aki Berthát választja, az ugyanolyan lúzer lesz, mint ő maga. Csak 3 doktorandusz volt, aki Hansági minden lejáratása és rágalma ellenére kitartott Bertha mellett: Berkó Helga, Kolta Dóra, Liktor Katalin. Schultz Adrienn is, de őrá ráerőltették a maedchen für alles Eisemannt társtémavezetőnek (http://kreirtudphd.weboldala.net/?Hallgat%F3k), hogy Eisemannt is jutalmazzák a Mészáros-ügyben tett szolgálataiért: tudjuk, elnökként, 100%-kal engedett át egy nemlétező disszertációt. Bertha közben tanszék- és intézetigazgató lett, nem törtetésből, nem saját akaratából, nem úgy, mint Szabó és Hansági, hanem valóban Pál apostol szavai szerint: “Nem azé, aki fut, és nem azé, aki akarja…” .

   • prudens said

    Már mitől lenne Szabónak? Az ELTE reneszánsz és barokk ID-jébe garantáltan nem hívják meg. A konferencián olyan tanárok és kutatók voltak, akiknek Szabó kést vágott a hátába, pl.:
    Horváth Iván, aki hozzásegítette, hogy színvonalatalan nyökögésével az ELTÉ-n habilitáljon, utána hálából komcsi félzsidónak nevezte, nem engedte, hogy a felesége és a sógornője órát adjon a Károlin, és kidobta kedves tanítványát, Dobolán Katalint is.
    Szabó Géza, aki szobatársa volt a Ménesi úton, ősreformátus, szintén gyalázatosan beszélt róla Petrőczivel együtt, őt is kirúgta a Károliról.
    Ezek hívták volna meg témavezetőnek, opponensnek, bármilyen doktori cselekményer?

   • réti pipitér said

    Szegény Bertha nyilván “rühelli a prófétaságot”, azaz intézetvezetést, de azért nagy elégtétel lehet neki, hogy Szabó és Petrőczi, akik állandóan alázták, most megbuktak. Megbuktak tanárként, vezetőként, tudósként (HA-HA-HA) , emberként. Szubhumán bűzlő véglények.

   • Barbybaba said

    Bertha tanár urat nemcsak Szabó tanár úr és Petrőczi tanárnő alázta, illetve nem annyira tőlük hallottam sok csúnya dolgot, hanem Hansági tanárnőtől. Bertha tanár úrnak nemhogy íróasztala, széke sem volt, a bőröndjét huzigálta óráról órára a folyosón, mert Kőfalusi Kriszta még azt sem engedte meg neki, hogy az irodába beállítsa. talán csak egy éve van íróasztala, amikor a Modern Magyar Tanszék átköltözött a 202-be. Valahol olvastam egy bejegyzést már napokkal ezelőtt, hogy Hansági tanárnő milyen lejárató kampányt folytatott és folyat ellene, mindenkit lebeszél, hogy az órájára menjen, mert szerinte ott nem tanulunk semmit. Megpróbálom megkeresni.

   • Barbybaba said

    Már meg is találtam, 5 nappal ezelőttről:

    “Moncsicsi hozzászólása: 2011. június 13. – 11:28 du. | Válasz animus hozzászólására

    Ez ma is így van. Hansági tanárnő Bertha tanár urat lehülyézi, kibeszéli a családi életét, azt mondja, hogy a szcientológiai egyház tagjai, ha a fiuk beteg, nem viszik orvoshoz, hanem otthon kuruzsolnak, meg hogy már állítólag el is vált tőle a felesége. Mikor Hermann tanár úr helyett Bertha tanár urat kinevezték a modern magyarra tanszékvezetőnek úgy két hónappal ezelőtt, iszonyú lejárató kampányba kezdett ellene, tikkelő idegroncsnak nevezte, mindenre alkalmatlannak, és azt mondta, hogy ez nem tarthat már sokáig. A dékánasszony hamarosan meg fog bukni, és akkor majd újra jönnek ők, mert ők alkalmasak. Mészáros Marciból addigra doktor lesz, erősíti a csapatukat, és akkor majd ők mindenkit a helyére tesznek. Kérte is, hogy segítsünk neki mielőbb visszakerülni a helyükre, amit most egy buta hiú liba bitorol egy bájgúnárral, akin Nyilasy tanár urat értette. Bertha tanár úr minden esetre láthatóan fél Hansági tanárnőtől, nem mer a jelenlétében ülve maradni, szinte vigyázzba áll előtte. Erre is felhívta Hansági tanárnő a figyelmünket, és mondta, ebből is láthatjuk, melyikük termett vezetésre.”

  • komáromi csipkés györgy said

   Magas neked a tudomány, mint kiskutyának a farzseb, Ludvig. Amikor Szegeden k@rvaként töltötted az életedet, akkor is állandóan a szörnyű verseidről ugattál, meg arról, hogy te milyen okos vagy és ki mindenki csodál téged.
   Vedd már észre: mindenki utál, megvet, a verseid sz@rok és a MAB most HARMADSZOR UTASÍT EL TÉGED, mert nem vagy semmire se való, te undorító, tudatlan, gusztustalan, büdös senki.

 3. joszif brodszkij said

  Igyi szjuda, Eva milaja! Csak én értelek meg téged, távol a világ zajától és mindenféle MAB-nak nevezett patkányhorda csaholásától!
  De nem is, megyek érted a Mátyás utcába! Zsgyi menja!

 4. régi kolléga said

  Most már csak arra vagyok kiváncsi, megyek doktori iskola égeti magát, hogy a Károli által eddig “képzett” doktoranduszokat átveszi.
  Tudom, mit csinálnak: átveszik őket, de tabula rasa alapon!
  Minden kurzust megcsináltatnak velük, semmit nem ismernek el a károlis teljesítésből.
  Jól megszívják a szerencsétlen hülyék, akik Szabóban, Hanságiban bízva jelentkeztek a doktori iskolára!
  Miért nem perelitek őket, gyerekek?
  Tuti megnyernétek!

 5. tudományos kutató said

  Szerintem is érdemes perelni a doktoranduszoknak. Bizonyíthatják, hogy a Károli kari és egyetemi vezetése TUDATOSAN TÖRVÉNYSÉRTŐ MÓDON, ROSSZHISZEMŰEN JÁRT EL. Nem hajtották végre a MAB utasításait, zsarolták az IDI vezetőjét, Hima Gabriellát, csalásra akarták rávenni (lásd a hanganyagot a Ravasz László blogon), majd, amikor nem sikerült, elbocsátották, megrágalmazták.
  Ezzel kiirtották az IDI egyetlen, MAB által többször is elismert tagját.
  Tehát tudatosan veszélyeztették a doktoranduszok érdekeit!
  Nem cserélték le a MAB által többszörösen meg buktatott Petrőczit.
  Menjetek a bíróságra, indítsatok kártérítési pert!
  Johannestől kaptok jogi segítséget!

  • PhD-Hallgató said

   Tudatosan visszatartották az infót az IDI bebukásáról, hitegettek a fellebbezéssel, hogy még erre a félévre is perkáljunk, pedig már tudták, hogy nem lesz ebből semmi. Becsaptak bennünket, elvették az utolsó fillérünket.Össze kellene állnunk a jogászokkal és közösen perelni Ballát.

   • Korifeus said

    Persze. Már két hónapja tudták. Április 14-én. Fabiny szólt Sepsinek. Akkor már Bertha volt a Modern Magyar tanszék vezetője Hermann helyett, de még nem hozták nyilvánosságra. Akkor határozták el, hogy Szabót leváltják az igazgatásról is és Berthának adják. Szabó nem mondta meg senkinek, Bertha meg nem az a dicsekvő fajta. A honlapra sem tették fel, nehogy a hallgatók gyanút fogjanak. Így elég kevesen tudtak a leváltásról is meg a kudarcról is. Szabó és Petrőczi nagy teher az egyetemnek. Hát még Hansági. De vele nem kellene teketóriázni, hiszen nem református és tök értelmetlen, amit csinál. Maga se érti, csak játssza az eszét.

   • PhD-Hallgató said

    Nézzétek meg az IDI honlapját:

    http://kreirtudphd.weboldala.net/?Aktu%E1lis

    E bből kiderül, hogy utoljára 2011. június 2-án frissítették. ( Utoljára frissítve:
    2011. June 02. 10:43:10 ) Akkor már rég tudták, hogy az IDI döglött. Mégis az áll az aktuálisban, hogy reménykedjünk, vagyis: FIZESSÜNK! Szélhámos, csaló banda!

   • filológus said

    Quod erat demonstrandum. A Szabó, Hansági, Petrőczi által okított hátrányos helyzetűeknek lefordítom: EZT BIZONYÍTOTTA BE A BLOG az érdekeltek elől ROSSZHISZEMŰEN (hallja, drtakácsjános, az ön kedvenc szava, amely annyira ráillik az ön által képviselt egyetemi vezetésre???!!!!) elhallgatott információ nyilvánosságra hozásával.
    Én perelnék a helyetekben. Meg is nyerném, mert a rosszhiszeműséget ezekkel BIZONYÍTANI LEHET.
    P. S. Jobb, ha lementitek az IDI honlapját, mielőtt megváltoztatják.

   • réti pipitér said

    Nem kellene, hanem KELL! Ne legyetek már ennyire nyulak és töröljétek a nyelvhasználatotokból a feltételes módot.

 6. filológus said

  Az, hogy doktoráltathatnak külön engedély alapján 2012 végéig, senkit ne tévesszen meg!
  Egy itt szerzett PhD erkölcsi és tudományos értéke annyi lesz, mintha az illető a Rákóczi téri kocsisoron szerezte volna Petrőczi/Ludvig madám avatott témavezetésével.

  • Kisjogász said

   Balla Péter az általa bedöntött ÁJK-s Doktori Iskolával kapcsolatban is ennyit alkudott ki, hogy 2012. szeptember 30-ig doktorálhatnak a legkésőbb 2010-ben végzett hallgatók: http://doktori.ajk.kre.hu/ . A Doktori Iskolát azzal döntötte be Balla, hogy elüldözte az ország egyik legkiválóbb professzorát, a Károli egyetlen akadémikusát, Vörös Imrét. Állítólag azt mondta: “Nélküle is boldogulunk.” Persze, másokat is, még a stabil törzstag Domokos Andreát is, akiről még 2010 szeptemberében is azt nyilatkozta a reformatus.hu portálon, nagyon meg van vele elégedve, neki íratja ki a dékáni pályázatot. Aztán nemcsak elüldözte, hanem állítólag még fel is jelentette a rendőrségen. Ezek után egyetlen doktorandusz sem akar a Károlin védeni. Tudják, hogy az oklevelük a WC-papír ármagasságában lesz a piacon. És ha valaki mégis erre fanyalodna, annak a jogi tudása fabatkát se fog érni. Gyanítom, hogy a bölcsészek között is hasonló lesz a lelkesedés. 🙂

  • Rector said

   “Az intézmény rektorának írásbeli kérelmére engedélyezhető, hogy a doktori iskolában a doktori képzést legkésőbb a 2009/2010-es tanévben befejezett doktoranduszok, és a már korábban fokozatszerzési eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhessék disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.”

   Ezt vajon hogy képzeli technikailag kivitelezhetőnek Balla?

   2009 nyarán Hansági és Hermann pozíciójukat kihasználva lenyúlták Bertha, Hima és a halálba kergetett Szigeti Lajos Sándor doktoranduszait. Körleveleket írtak, hogy váltsák le a témavezetőiket, és menjenek át hozzájuk. A szabályzatban előírt szakmai indoklást mellőzték. A témaváltásra nyitva álló 3 félévet szintén.

   Ezeket a lopott hallgatókat akarja Balla védetni a büntetőeljárás alatt álló Hanságival és a szintén büntetőeljárás alatt álló Hermannal? Hansági Fülöp Évát a 20. századi családregényről? Röhej. Hanságinak nem ez a szakterülete. Vagy Bodrogi Csongort Kosztolányiból? Hogy jön Hansági Kosztolányihoz? Vagy hol és hogyan akarja a 18. százados magyar felvilágosodáskutató Hermann megvédeni Sárai Szabó Lindát Elfirede Jelinekkel szemben? Hol van a német szakos diplomája és az osztrák irodalomról szóló munkássága? Komolyan azt képzeli ez a két rabló, hogy ebben bárki részt vesz? Nem valószínű, hogy a rendőrségre akarnak ők is járni kihallgatásokra, mint a “keresztes” Bednanics és a “Maedchen für alles” Eisemann, és hajszál híján a szegediek? Kulcsár-Szabó Ernő zsoldoshadserege is véges, pláne Hanságié.

   • prudens said

    Nem fog semmi ilyen előfordulni, vagy ha mégis, nyilvánosságra hozzuk. Hermann és Elfriede Jelinek? Igen, úgy illik össze, mint Petrőczi és Brodszkij, Szabó és Hermann Hesse.
    A felülvizsgálat világosan kimutatta az inkonzisztenciát, és amikor diffúz szerkezetről beszél, akkor valójában arra gondol, hogy tökéletes tudatlanság.
    Eltűntek a süllyesztőben, ami mozgásnak látszik, az nem az élet jele, hanem a felbomlásé, oszlásé.

   • Doki said

    Ez is szép:
    “A 2010/2011-es tanévben II. éves doktoranduszok csak más doktori iskolában folytathatják a doktori képzést. Az Egyetem kössön megállapodást egy vagy több azonos tudományágban doktori képzést folytató intézménnyel …, amely – a KRE által addig biztosított feltételek mellett, témavezetővel együtt – átveszi a doktoranduszokat.”

    Ki fogja bevállalni a tök gáz Szabó Andrást, Petrőczit, Hanságit, Hermannt? Mindenki tudja, hogy pont ezek csaltak, bárhová mennek, árnyat vetnek arra a doktori iskolára. Legjobb, ha a hallgatók maguk intézik, és az új helyen keresnek témavezetőt. Ezt a legtöbben már meg is tették. Az egyik témavezető (nem írom le a nevét, nehogy még több baja legyen, úgyis tudjátok kiről van szó) már a legtöbb doktoranduszát elhelyezte máshol, új témavezetőt szerezve nekik. Hanságinak és Hermannak is ezt kellett volna tennie, nem önző módon kompromittálni a magukhoz ragadt hallgatókat. Ezért rabolták el őket tömegesen?

  • vidéki oktató said

   A Károli IDI-jének oktatási anyagát ismerve nagyon ÓVATOSAN kell eljárni a hallgatók átvételénél. Hiszen, ha Szabónál tudta meg, mi az az irodalmi szöveg (?), az oroszul nem tudó Petrőczinél látogatott Joszif Brodszkij-kurzust, Hanságinál meg a kanonizáció multiplikációjáról hallott, Hermannál pedig Andersen kasztrációs komplexusáról, akkor MIT TUD az ilyen hallgató. A tudomány szempontjából semmi relevánsat.
   A mi IDI-nk egyet se fog átvenni ezekből a csalók és idióták által butított szerencsétlenekből.

 7. hajnalka said

  A felülvizsgáló bizottság nyilván betegre röhögte magát, amikor azt olvasták, hogy “Petrőczi munkásságában szervesen összefonódnak a protestáns a mai kultúra kutatása”. Ami összeköti a kettőt, az Petrőczi hihetetlen butasága, bunkósága és pofátlansága.
  Azért van abban valami ironikus, hogy Petrőczi/Ludvig, a loncsos k@rva döntötte be véglegesen a Károlit.
  Barátossy, a korrupt vén majom hozta be Szabót és Petrőczit az egyetemre, ezzel megpecsételte a sorsát is.

 8. dark side said

  Összefoglalva: van egy háromkarú egyetem, amelynek két karán már véglegesen megszüntették a doktori iskolát. A harmadikon, a hittudományin is csálén áll a DI szekere, hiszen egyik törzstagja a nemzetközi hírű okirathamisító CSALÓ PETHŐ SÁNDOR.
  Szóval van egy félkarú egyetem, már csak a golyó hiányzik, amely véget vet kínos és szégyenteljes haldoklásának.

  • Dans macabre said

   Ez a golyó Balla Péter “hivatalos” rektorsága lesz. Több büntetőügy van folyamatban ellene, és további büntetőfeljelentések várhatók. Méltó és stílszerű befejezése lesz Balla Péter megbilincselése annak a szégyenteljes és kínos vonaglásnak, amit ez a szerencsétlen két éve haláltáncként bemutat. De várható még egy nemzetközi reakció is Bolyki János halálba kergetése miatt.

 9. ohrana said

  Vonulj, ki Ludvig, a tudományból (HA-HA-HA) és szenteld magad rokonaidnak: hogy fog örülni az angol királyi család!!!
  Azonkívül folytathatod kisunokáidnak Berni Maci zabrálni indul című könyvsorozatodat.

 10. vérfarkas said

  Ha rám hallgatsu, Ludvig, elfogadod Joszif Brodszkij gáláns ajánlatát és elvonulsz vele a tuszkulánumába. Ott mégis egy Nobel-díjassal lehetsz együtt, nem pedig egy Princz-díjas imp@tenssel, mint a Mátyás utcában a tetkószalon fölött.
  Ahogy elnézem, még Ali bácsi se fanyalodik rád a sarki Shirazból. A szürkehályog ellenére lát belőled annyit, hogy azt mondja: nem, Allah, inkább a halál!
  Szovel menj te a Joszifhoz!

 11. csicsikov said

  Nocsak, megjelent régi barátom, Vérfarkas is!
  Petrőczi különben valósággal fixálódva van a farkasra: egész baráti köre: Jékely, Rab Zsuzsa és Lázár Ervin kiköltözött a Farkasréti temetőbe. Helyesebben csak azok után váltak Petrőczi meghitt barátaivá, hofy elnyelte őket a temető “farkastorka”.
  Ha még életében megkérdezték volna Rab Zsuzsát, hogy vélekedik Petrőcziről, azt válaszolta volna: ja, az a hatalmas, rosszul öltözött, taráta (tájszó Rab Zs. szókincséből, jelentése: rendetlen)némber, aki még mindig pénzemmel tartozik.
  Lázár Ervin, akiről azt írta Petrőczi a Tempevölgyben, hogy a térdén ringatta és dicsérgette őt, egyenesen a halálba menekült az óriásnősténycsótány elől, aki állandóan betüremkedett Lónyai utcai lakásukba.
  Szóval, megjelent a VÉRFARKAS, Petrőczi: “lupus in fabula”-ként és elvisz téged, te lupa (v. ö. LUPANARIA) barátaid közé!

 12. Dr. Cat said

  Az egész Mátyás utca intelligens lakói: az összes rokonom és barátom fel van háborodva a 120 kilós nősténycsótány brutalitása miatt. Miközben a saját gyöngéd lelkéről írja a borzalmas verseit, belerúg a 45-ös lábaival a ház legelőkelőbb lakóiba.
  Húzzon a prolinegyedbe Petrőczi, ahova való!

 13. vérfarkas said

  Vége van Szabónak és Petrőczinek, én tudom. És vége van a Károlinak is Hanságival, Hermannal, Kun Béla unokájával és minden egyéb mocskos rohadékkal együtt.
  Eltűntök a térképről, szennyes görények.

  • KT said

   Most, hogy az IDI-t bebuktatta a Dupaszabó banda, tényleg mi szükség van Hanságira, Hermannra és a nyugdíjas élősködő Kovácsra, akinek csak orosz szakja van, ami nincs is a Károlin? Nem beszélve a törvénytelen szeződéséről. Szabót nem fogják kirúgni, mert püspök a sógora, elsunnyog itt, míg kifúrja Tepsit. De Hansági, Hermann és Kovács még csak nem is reformátusok. Mi a francot keresnek itt, azon kívül, hogy jókora anyagi és erkölcsi kárt okoztak?

 14. mesüge said

  A Pónem című vicclapba való figurák ezek: Petrőczi, a 120 kilós csótány, férje, az imp@tens barom, véres antiszemita Szabó, a homorú mellű Hansági és szeretője, a bőrfejű gonosztevő, Mészáros.
  És nem volt elég az etnobizniszből, az áltudományból, még a drogbizniszbe is beszálltatok, mocskos gojok?

  • Andrew said

   Az egyetlen jó ebben a doktori iskolában a fű volt. A 212-es és 213-as egymásbanyíló szoba, ahol a külső ajtókat bezártuk. Csak Füreditől meg a portásoktól paráztunk. Füredi megneszelhetett valamit, talán megérezte a szagot, mert skubizta az ablakainkat, sőt, skuiztatta a portásokkal, akiket néha felevett a fene. De ott volt Kriszta, vagy ha ő nem, valakit kiültetett a 212-be, aki azt mondta, bent óra van, a húgát, Ildikót, vagy Évát. Néha Diát, de benne nem bíztunk. Nem mondott semmit, csak sokat sejtetően intett a fejével. Aljas kis kurva volt. Kriszta se bízott benne, lerázta. Csak a megbízható barátnőit avatta be. Még a férje se tudta, mit csinálunk bent. Maszcsi is veszélyes volt, mert ő nem szívott, de félt, hogy a férje rászokik. Féltette tőlünk. Kriszta inkább őket is kihagyta, pedig Lajost kedvelte, az látszott rajta. A biztonságunk is benne volt a fű árában. Azok voltak a szép idők. Ezt sajnálom. Ahogy Szabó beijedt és áthelyezte őt a dékániba, ennek vége volt. Szabó a dékánit nem kockáztatta. Hogy a takarítónő kiszagolja a marihuánát. Attól kezdve a klozetra jártunk. De az már nem volt az igazi. A füvezésnek is meg kell adni a módját. Ez volt a legjobb doktori iskola a városban. Talán az egész országban…

 15. animus said

  Csodálatos emlékek és nyilván fantasztikus volt Szabó András bevétele is, a 10 %, a mit a dílerektől kapott. A püspök sógora Bogárdi Szabó Pedig kegyeskedik és úgy tesz, mintha nem tudná, hogy a sógora e legmélyebben merült a bűn mocskába.
  Ez keresztyéni magatartás, Szabó Püspök úr????

  • Biblaolvasó said

   Balla Péter szerint Szabó András magatartása valósággal megtstesíti a Szentírás szellemét. Ők vajon melyik Bibliát olvassák? Az ördögét?

   • animus said

    Rosszul értelmezed a teológia professzorának bölcs szavait.
    Szabó a Szentírásból a gyilkos Káin és Onan szellemét testesíti meg, valamint a Gonosz lelket.

 16. cica said

  A Petrőczi tanárnő olyan büdös, hogy nem lehet kibírni vele egy szobában! És amikor a Szabóról beszél meg a szerelmükről, majdnem elhányom magamat.
  Ha tudtam volna, hogy ilyen egy egyetem, a plázába iratkoztam volna be.

 17. joszif brodszkij said

  Jobb neked velem a síri világban, Évi, mint itt a Mátyás utcában a MAB harmadik elutasítása után, nem gondolod, BOZsIJA KOROVA, isten tehénkéje,te 120 kilós hájas gyönyörűség?

 18. Barnaby said

  A fellebbezést természetesen nem Balla írta, mint ahogy semmit sem. Sepsi és Kovács Barnabás is tudják Balláról, hogy hülye, ezért felváltva, hol egyikük, hol másikuk írja Balla nevében a leveleket. De ebben vannak kifejezetten árulkodó mondatok, amelyek Barnaby szerzőségére utalnak. Pl.„A korábbi vezetés számos ügyviteli hiányosságát korrigáltuk, mára rendezett az iratanyag és az iratforgalom, a diákok világos helyzetben folytatják tanulmányaikat.” Barnabynak a legfőbb jelszava a minőségbiztosítás, a rendezett iratanyag és az iratforgalom. A tudomány nem érdekes. Meg is kapta a MAB-tól, hogy az adminisztráció rendbetétele szükséges feltétel, de egy doktori iskola nem erről szól, hanem hogy van-e alkalmas tanár: Petrőczi Éva nem az. (Szabó és Hansági sem, hiszen nincs védettjük, de a MAB udvarias.)

 19. dark side said

  A tabatánya-alsói p(roli)p(araszt)p(@csát) még védi az após. Bár Kulcsár-Szabó hatalma is csökkenőben van hálaistennek. De egyelőre a homorú mellű MENYtől nem kérik számon azt, ami mindenkinek KÖTELEZŐ (lenne).

  • Ágnesasszony said

   Kulcsár-Tata tekintélyét nagyon megtépázta a tatabánya-alsói proli MENY. Különösen, hogy az APÓS mozgatható embereit használta különböző csalásokhoz. Egyrészt Mészáros MarciPista duplacsalásához elfogyasztotta Eisemannt és Bednanicsot, majd Szegeden a fél doktori iskolát, beleértve Páljocó rektorhelyettest, másrészt az OTDK alelnökeként összeültette a zsüribe a sógorokat: Hermannt és Szilágyi Mártont, aki Kulcsár-Tata másik igazgatóhelyettese a Maedchen für alles Eisemann mellett. Amellett Ágnesasszony még mindig nem tudja eldönteni hogy hívják, Még mindig hol Kulcsár-Szabót, hol Hanságit ír alá. (Vagy már Mészárost? 🙂 )

 20. tudományos kutató said

  Az IDI törzstagjainak nagy része se tudja, mi a tudomány. (Fabiny és Bertha a kvételek.) Az önjelölt törzstag Petrőczi pedig azt gondolja, az a tudomány és költészet, amit én f@sok. Ha rövid sorok: költészet, ha hosszú sorok, tudomány.
  Emlékeztek, amikor rövid sorokban írt a Szabó eperízű csókjáról?
  És hosszú sorokban arról, hogy Csokonai nagyobb költő, mint Pope, mert amikor a Fürtrablás magyar fordítástöredékét olvassa, “eperízt érez a szájában”, míg ellenben az angol eredetit olvasva nem.
  Hát ezen trouvaille-ok miatt kedvelik a bulimiások Petrőczi szövegeit.

 21. vérfarkas said

  A Mátyás utcai Adams familyt el kéne takarítani az útból. Én szívesen vállalkozom a munkára, főleg, ha Joszif barátom is besegít.

 22. Doktoranda said

  Lehet, hogy a Zsinat nincs minden lépésnek tudatában, de nem hazudik kevésbé, mint Szabó András és Balla. Tavaly májusban a doktori kollégium ülésére meghívták az összes doktoranduszt, ahol akkreditációt és doktori diplomát ígért Bölcskei személyesen. Ennyit a püspök hiteléről.

  • tudományos kutató said

   Kedves fiatal kolléganő,
   nem akarom védeni Bölcskei püspököt, de prédikációinak szöveg- és tartalomelemzése alapján úgy látom, akkora nála a kognitív deficit, hogy fel sem tudja mérni, mit beszél.
   Neki ez így képeződik le a selejtes szürkeállományában: “szólok a balogzolinak, az meg szól a viktornak, hogy má mégse báncsa a maga vérit, akkreditálják vagy micsináljanak az egyetemünkkel vagy mivel. Hogy ne röhögjenek má rajtunk a pápisták meg a komcsik, a bibsik meg főleg ne.”

  • mesüge said

   Ne fárassza Bölcskei püspök úr a selejtes szürkeállományát. Mi már előtte tudjuk, mit talál ki, mielőtt kitalálná. Mi, a Könyv népe, vigyázunk a kognitív képességeinkre. Állandóan trenírozzuk és nem pácoljuk cseresznyepálinkában és fütyülős barackban a szürkeállományunkat.
   Már ebből is világos, hogy Petrőczi/Ludvignak semmi köze nincs hozzánk!
   Az idióta némber ezt is vartyogja (ha nem éppen az angol királyi családról vagy Thomas Mannról ábrándozik).
   Leszögezem: a hájfejű idióta nősténycsótányhoz NINCS KÖZÜNK!

 23. PhD-Hallgató said

  Pedig a tokás nyugdíjas rendőr mennyit fogadkozott! Hogy majd ő megmenti a Doktori Iskolát! Hogy majd ő arculatot ad neki (gondolom a saját tokás rendőrarcát)! Amíg ő nem jött ide, addig volt arculat, volt teljesítmény, volt munka, volt elismerés. Ő és Hermann tették tönkre az IDI-t. Két szélhámos, akik folyton csak a pénzt kérték. Fizessünk, fizessünk! És mit kapunk érte?

 24. régi kolléga said

  A véres hentesmunkát Balla, Hansági, Pethő, Szabó András és Petrőczi végezték a zsarolással, csalással és csalásra való felbújtással, lásd a Ravasz László blog hanganyagát.
  Kovács exrendőr és az IMo-s Hermann a “takarító” munkáját végezték. Emlékeztek Harvey Keitel nagyszerű alakítására?
  Na, ezt csinálták KGB-s felfogásban Kovács és Hermann, a szovjetorosz szekció tagjai a Károli IDI-jével.

 25. Rector said

  Már megint Hima Gabriellának volt igaza, mint tulajdonképpen mindenben. Csak ő tudta eljuttatni a doktoranduszait a tudományos fokozatig: http://kreirtudphd.weboldala.net/?Hallgat%F3k. Aki bízott benne és kitartott mellette, nem csalódott. Ostoba volt, aki átállt Hanságihoz, Hermannhoz, Szabóhoz – már többen doktorok lehetnének, és a Károli jóhíre is megmaradt volna. De igaza volt abban is, hogy Kovács rendőr fölösleges teher az IDI-nek. De leginkább abban volt igaza, hogy az aljas Szabót és futóbolond feleségét minél előbb meg kell állítani, mielőtt még tönkreteszik az egyetemet. Senki nem mert mellé állni. Sokan drukkoltak neki, de senki nem hitte, hogy lehet az árral szemben úszni. Magára hagyták. Ez leginkább Fabinytól vehető rossz néven, aki ismerte a házaspár kártékonyságát, tudta, hogy Himának igaza van, de félt a túlerőtől. Pedig őt már a püspök testvére miatt se merték volna bántani. Előbb kellett volna kiállnia Hima mellett, és ketten összeszedhették volna a használható embereket a doktori iskolához: Szabó András nélkül és Petrőczi Éva nélkül. Utóbbival kár volt blamálni az IDI-t.

  • KT said

   Nagy ostobaság volt Hima Gabriellát kizárni a Doktori Iskolából. Szabó és Hansági azt üvöltözték, hogy nem kell, zárják ki őt a törzstagok közül, mert lebuktatta Mészárost, boldogulnak nélküle is. Még meg is szervezték a hökösökkel a kiszavaztatását egy kari tanácsi ülésen. Minden hökös tudta, hogy Petrőczi neve mellé kell az igent írni, Himáé mellé meg a nemet. És hogy viháncolt Hansági, amikor Gállacival összesúgva már a kihirdetés előtt megtudta az eredményt. Az ostoba liba nem fogta fel, hogy maga alatt fűrészeli a fát a HÖKösök felbujtásával.

 26. Betty said

  Petrőczi tanárnőnek több terve volt arra vonatkozóan, hogy mi legyen ő, ha a férje rektor lesz. Először arra gondolt, hogy az Angol Tanszék vezetőjévé nevezteti ki magát Szabó Andrással, de aztán ez kevesellte. Utána támadt az az ötlete, hogy ő legyen a Doktori Iskola vezetője. Ezt be is mondta a Kossuth Rádióba, még annakidején. Aztán az is felmerült benne, és úgy emlékszem ez volta végleges döntés, hogy ő legyen a Bölcsészkar dékánja, ha Szabó András rektor lesz. Mondta is, hogy ez ideális, mert milyen jó lesz a kapcsolat a Rektori Hivatal és a Bölcsészkar között.

 27. komáromi csipkés györgy said

  Petrőczi tanárnő már Ludvig korában is nagyon ötletes volt. Egyszer szegedi egyetemista korában a koleszban rávetette magát az egyik barátomra, a nadrágjába dugta a kezét és azt visította: “Tudom, hogy te is kívánsz…”
  Barátom alig tudott elmenekülni. Akkor nevezték el Ludvigot ŐPutifárnénak, volt csúnyább neve is, de azt most nem akarom ideírni, csak annyit, hogy egy bizonyos bibliai város kapujával kapcsolatos.

  • Babiloni Kapu said

   Petrőczi tanárnő órákon többször emlegette, hogy az ő életfilozófiáját kora ifjúságától máig kedvenc dalszerzőjének, Bródy Jánosnak “Ha én rózsa volnék” című dala testesíti meg. Az első két versszakot be is tanította a lányoknak, mert ő nem nagyon tud énekelni, és amikor a másodikat énekelték, Petrőczi tanárnő sóvár, savószínű szemeit az izmi srácokra vetette. Ez valahogy így hangzott:

   “Ha én kapu volnék, mindenkinek nyílnék.
   Akárhonnan jönne, bárkit beengednék.
   Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött,
   Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.”

 28. réti pipitér said

  Álmodik a nyomor. Most má a hályogos szemű Ali bácsi a sarki Shirazból se esik bele a babiloni kapuba.
  Petrőczi pedig azzal vigasztalja magát, hogy “tudóstársai” neki, a hétpettyes csótánynak szentelt kötettel ünnepelték meg a 120. szülinapját.
  Közben pedig a MAB most írta le róla hivatalos iratban, hogy ALKALMATLAN IDI TÖRZSTAGSÁGRA ÉS PROFESSZORSÁGRA.
  Persze nem érti az Évi, akkora a kognitív deficite.

 29. dark side said

  Szóval a legendásan igazmondó Károli, s annak legkegyelmesebb rektora nem tartotta fontosnak informálni az érintetteket (a fizető doktoranduszokat) arról, hogy bebukott, bebuktatták a bölcskar IDI-jét, mert nem tudtak szerezni a megrágalmazott, kirúgott Hima Gabriella helyett egy olyan törzstagot, aki megfelelt volna a kritériumoknak. MÁSFÉL ÉVE NEM TALÁLNAK! És mindig újra meg újra bejelentkeznek az eszelős, tudatlan Petrőczi/Ludviggal, pedig tele van már vele a MAB iktatója.

 30. FarkasTorok said

  Ezek a véglények (Hermann, Petrőczi, Szabó, Hansági…) még mindig fungálnak és regnálnak? Hogy lehetséges ez? Azt ígérte ez az ostoba Tepsi vagy Septi vagy hogy is hívják ezt a jelentéktelen szellemű (és ezekszerint jellemű is!) dékánt, hogy tisztogatni fog! Ezek szerint elv(társi)barátja, lelki támogatója: Bozsonyi sem lát(hat)ja el megfelelő erkölcsi tanácsokkal. Ha már szakmailag sem tudja rávenni a vezérlő dékánasszonykát (aki mindenki szeret ugyebár), hogy tisztítsa meg ezektől a rosszindulatú daganatoktól a bölcsészeket a Reviczkyben, mert az egész intézményben áttételek alakulnak ki és meghal a reformátusok első és egyetlen egyeteme.

 31. Bukta said

  Petrőczi vajon hogy érzi magát Mészáros egykori opponenseként? És a Károli BTK egyetlen doktori iskolájának megbuktatójaként? Párszor bemondta a rádióba, hogy ő akarja átvenni az IDI vezetését, többek között akkor is, amikor az angol királyi családdal való rokonságát emlegette.

  Milyen intézmény az, ahol csalók, hamisítók é futóbolondok oktatnak?

  És mért kap egy ilyen szélhámos társaság állami finanszírozást? Nincs jobb helye annak a 2 és fél milliárd forintnak az állami költségvetésben?

 32. réti pipitér said

  Ha nem lenne olyan hányingerkeltő unodrmány, akár sajnálni is lehetne Petrőczit a z aberrált énképe miatt.
  Gyönyörű nőnek, nagy tudósnak és hatalmas költőnek tartja magát.
  És a valóságban egy okádék, agyatlan óriáscsótány.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: