Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Peter Balla’s credit and credo (Balla Péter hit(el)e)

Posted by anonymanalyst - július 12, 2011

 

Fontos információk és adatok birtokába jutottunk Fabiny Tibor nyilvános megrágalmazása ügyében. Fabiny tisztázását elsietett információk nyilvánosságra kerülése akadályozhatja, ezért Johannes azt üzente, vegyünk le minden ezzel kapcsolatos kommentet, mert Fabiny rágalmazói megsemmisíthetik a bizonyítékokat.
 
Ehelyett inkább feltesszük Tóth Károly olvasónk egy korábbi írását, mely a 168 órában a Pethő-ügy kommentjeként jelent meg. Ez az írás talán meggyőzi azokat is, akik Tóth Károlyt tisztán egyházi embernek tartják, arról, hogy  szerzőnket az egyetem ügyei legalább annyira érdeklik, mint az egyházéi, és ezekről is pontosan képben van.
 
Mata Hari történetére akkor térünk vissza, amikor a kézzel fogható bizonyítékok az ügyben már biztonságban lesznek. Reméljük, hamarosan. – AA
 

Levélhullás

Hit(el)vesztés a Károlin

 

Lampé Ágnes kitűnő írása (Fantom professzor) egy egyetemi körökben viszonylag közismert történet különös utójátékát tárja fel. Pethő Sándor a miskolci egyetem oktatójaként 2002-ben egyetemi tanári pályázatot nyújtott be. Ebben nem létező külföldi szakmai fórumokon meg (nem) jelent publikációkat tüntet fel, azonkívül külföldi egyetemeken állítólag betöltött vendégprofesszori tevékenységére utalt. Már a MAB Hit- és Vallástudományi Bizottságának tagjaiban kétség ébredt a hivatkozások hitelességét illetően, 2002-ben Pethő mégis megkapta a testület támogatását, s ki is nevezték egyetemi tanárnak. Mivel azonban a miskolci egyetemen – tanszékvezetői pályázatának beadása idején – napvilágra kerültek a tények, munkaviszonyát a munkáltatóval „közös megegyezéssel” megszüntették.

Ekkor került Pethő a Károli Hittudományi Karára, ahol karrierje új lendületet kapott, professzor lett, a filozófia tanszék vezetőjévé nevezték ki, s oszlopos tagja lett a hittudományi doktori iskolának is. Az újságíró tényeket firtató kérdéseire sem a HIT dékánja, sem Balla Péter mb. rektor nem hajlandó válaszolni. Minden arra mutat, ragaszkodnak Pethőhöz és a csalással szerzett tudományos (?) reputációjához.

A Károli Gáspár Református Egyetemet 1993-ban alapították. A bölcsészettudományi karon 2009-ben súlyos botrányok törtek ki az Irodalomtudományi Doktori Iskolán történt törvénytelen védések miatt. (Beházasodottak egyeteme – jogsértések a Károlin? 168 Óra, 2009. december 3.) Az egyetem azonban a MAB felszólításának ellenére nem vizsgálta ki és nem szüntette meg az IDI törvénytelenségeit, ehelyett felmondott a törvénytelenségeket feltáró Hima Gabriella professzornak. A felmondás indokai között szerepelt a 168 Órának adott interjúja is.

A MAB 2010-ben megvonta a BTK IDI-jének kiadott engedélyt, így ez a kar doktori iskola nélkül maradt.

2010-ben a MAB vizsgálata a Károli Állam- és Jogtudományi Kara doktori iskolájának működését sem tartotta megfelelőnek, ezért annak működési engedélyét is visszavonta. Így a Károlinak már két kara maradt az egyetemi léthez szükséges doktori iskola nélkül.

Pethő Sándor lelepleződésével pedig a HTK s annak doktori iskolája körül is gyülekeznek a felhők. Mennyire hiteles az a Hittudományi (!) Kar, amelynek dékánhelyettese bizonyítottan megtévesztéssel szerezte professzori címét? Mennyire hiteles az a hittudományi doktori iskola, amelynek törzstagjai között szerepel ez a professzor?

Mennyire hiteles az az egyetem, amelynek mindhárom karán súlyos csalásokra derült fény az utóbbi három évben? Miben bízhatnak, kinek hihetnek azok a hallgatók, akik állami fejkvótásként vagy önköltségesként hiteles, értékes diplomát várnak ettől az egyetemtől?

A hit(elesség) kérdését a fenntartónak, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának is fel kell tennie magának.

Tóth Károly

E-mail

 
 
 

27 hozzászólás to “Peter Balla’s credit and credo (Balla Péter hit(el)e)”

 1. filológus said

  Hát igen, milyen hitele van annak a Hittudományi Karnak, amelynek fő filozófiaprofesszorának tudományos életműve jórészt fiktív, egyszerűen szólva összehazudta magának meg nem írt cikkeinek nem létező orgánumokban való megjelenésének fikciójával?
  Messze vagyunk Németországtól, igen.
  Németország adta a világnak és a protestantizmusnak Luther éleművét, erre a magyarság Szenczi Molnár Alberttel felelt.
  A német protestantizmus adta a világnak Kant és Schleiermacher morálfilozófiáját, a magyar reformátusság Pethő Sándor filozófiai életművével járult a tudományossághoz.
  Kár, hogy a magyarul nem beszélő világ ezt a páratlan (!!!) életművet nem ismerheti meg, mert a CV-jében jelzett tanulmányokat meg sem írta, a periodikák pedig nem léteznek.
  Balla Péter kijelentette, hogy ő “hisz Pethő Sándornak”, de az írásokat ő sem látta, olvasta. Ő csak hisz. “Wer glaubt, wird selig” – vagy istenverte barom, mint Balla Péter.

 2. animus said

  A cikk megjelenése óta jó pár hónap telt el. A Magyarországi Református Egyház Zsinata mégsem nézett szembe a súlyos hitelvesztéssel, amelynek oka a Károli rektorának bűnpártoló tevékenysége.
  Pethő a helyén van: a jövendő lelkészeknek ez a leleplezett, köztörvényes bűncselekményt elkövető csaló TANÍTJA A FILOZÓFIÁT.
  Mennyire lesz hiteles a teológusok tudása, diplomája?
  Alkalmazzátok filozófiaprofesszornak Felix Krullt!

 3. sister said

  Világos: el kell csapni az újfasiszta, jobbikos rokonságának a Károli pénzét dézsmáló és bűnpártoló Ballát!

  • Retardált said

   Balla csak árt a Károlinak. Már a megjelenése is lehetetlen. Hol patkányra, hol vakondokra emlékeztet. A “Szűkülés vagy bővülés?” c. http://www.reformatus.hu portálon adott interjújában, pedig mint egy az éjszakáit végigmaszturbáló, karikásszemű, bibircsókos halálfej. De a csúcs a jogászok januári diplomaosztója, ahol fekete talárban, piros sállal, arany ordóval az “Istennek dicsőség” és a “Gyertek énhozzám mindnyájan” felirat között egy sajtszínű, felpuffadt, táskás szemű, tokás beteg öregasszony jelent meg Balla Péterként a fasori templom szószékén:

   http://www.ujpest.hu/hir/1056/Kinyilt_a_vilag_elottuk/

   🙂

   • Pharisée said

    Hát ha hízelegni akarunk neki, akkor hasonlíthatjuk Draculához is, végülis a tettei alapján ezt a nevet is kiérdemli. Volt olyan titkárnői poszt, ahonnan egymás után 4 kolléganőt rúgott ki. Munkatársait nemcsak ukmukkfukk az utcára teszi, hanem még fel is jelenti őket. Pl a jogi kar egymást követő két dékánját is feljelentette, de több alacsonyabb beosztású dolgozót. És még ő meri emlegetni a Szentírást. Ne csak a képeket nézzétek ezen a linken, főleg az utolsót, az tényleg csúcs, hanem a szöveget is!

   • Lombroso said

    Balla egy kifejezetten rosszmegjelenésű figura. Törpe és nyiszlett testalkatához képest dupla tokával rendelkezik, a szemei egyszerre táskásak és karikásak, bibircsókos, kimondottan öregASSZONYOS: hogy a férifiasság szembetűnő hiányát ellensúlyozza, moslékszínű pamacsot növesztett az orra és a felső ajka közé, amely azonban annyira gyér, hogy egy csökkent ösztrogén termelésű, a menopauzán rég túljutott öregasszony szőrzetére emlékeztet inkább, mint bajuszra. viszont ez a gyér vakondszínű szőrzet szimmetrikus a homlok fölötti kopasz szigeten növesztett seprűszerű csomóval.

   • Keresztyén erkölcs said

    Balla kinéz, ahogy kinéz. Arról nem ő tehet, hogy nem épp rektori jelenség. Ahogy viselkedik, és amiket tesz, arról annál inkább. Egy csomó oktatót, ügyintézőt, hivatalvezetőt, titkárnőt fosztott meg hirtelen és azámukra váratlanul az egzisztenciájuktól, és semmivel sem kompenzálta őket. Nem tudni, hogy számol el állítólag keresztyén lelkiismeretével. Hogy egy csomó kollégáját a rendőrségen feljelentette, az is furcsa követése a Szentírásnak. de amit a professzorok üldözésével eddig véghezvitt, az már viszont minősíthető bűncselekmény: Bolyki Jánost az ország nyilvánossága előtt megalázta, megzsarolta és a halálba kergette. És csak az imént pattant ki, hogy mit művelt Fabinnyal és családjával a MAB-levél akaratlan továbbítása miatt. És ebből a szörnyetegből akar a Zsinat rektort csinálni! És még az ilyen nevezi magát keresztyénnek! És még az ilyen emlegeti folyton a Szentírásnak megfelelő viselkedést!

 4. suspect said

  Engem Balla Lugosi Béla parádés szerepére emlékeztet. Drakula grófként fekete köpenyében, halálsápadt arcával, fenyegető fekete szemével olyan volt, mint Balla, csak daliás termete különbözteti meg tőle.
  Nem csoda, hogy Balla zombiként éli mindennapjait.
  A Szabadság téri templom alatti három emeletnyi kolumbáriumból megharapta egy csintalan női “Untote”, ezzel Balla belépett a zombik birodalmába.
  Ő a Rocky-proli-horror show sztárja!

 5. animus said

  Fantasztikus tudást kaptak az ÁJK végzősei: 70 RITE, 022 CUM LAUDE minősítéssel végzett. Ami azt jelenti, hogy egynek sem mertek adni summa c. laude minősítést, a zöm a bukás fölötti RITE minősítéssel hagyta el a förtelmes alma matert.

 6. dark side said

  Ma, 2011. július 13-án PLAGIZÁLÁS MIATT visszavonta a Bonni Egyetem Jorgo Chatzimarkakis DOKTORI CÍMÉT.
  Chatzimarkakis maga kérte a Bonni Egyetemet a vizsgálatra, mivel támadások érték. A vizsgálat eredménye: a disszertáció 71 %-a MÁSTÓL SZÁRMAZIK, PLÁGIUM.
  Jorgo Chatzimarkakis az FDP (szabaddemokrata párt) EU-parlamenti képviselője.
  Nagyon keserű volt ez a mai nap, de újra megpróbálkozik a doktori fokozat megszerzésével.
  Lambsdorf gróf, a német szabaddempkraták EU parlamenti frakcióvezetője kijelentette, Chatzimarkakis sajátos idézési módjára faragott rá, de szurkolnak neki, hogy a következő alkalommal jobban sikerüljön.
  Mikor lépünk már be az európai doktoricsalók dicsőséges sorába!
  Nekünk két jelöltünk is van, Mészáros Márton a bölcskarról, akinek ez a zseniális csel kétszer is sikerült, a másik Pethő Sándor professzor úr a Hittudományi Karról, aki egész NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKÉT AZ UJJÁBÓL SZOPTA!
  Frei erfunden ist sein ganzes wissenschaftliches Lebenswerk – würde man an der Bonner Uni sagen.

  • Szegedi szégyen said

   Mészárosnak a patinás szegedi egyetem egy olyan patchworkre adta ki a fokozatot, amely a hivatalos vélemény szerint sem disszertáció. “A vizsgálat kezdőpontja nem motivált”, azaz nincs semmilyen összefüggés a szövegrészek között. Olyan disszertációra, amelyhez még tézisek sincsenek. Mert az oda bevágott szöveg minden egyéb, csak nem tézis.

   És mindezen felül még attól az apróságtól is eltekintett ugyanez a patinás egyetem, hogy a jelölt a jelentkezése előtt 4 hónappal korábban másutt megbukott. A 2 év várakozási időt a sikertelenség deklarálása és az eljárásra való jelentkezés között törvény írja elő.

   Szeged attól az apróságtól is eltekintett, hogy a törvény megsértése és a tudományos kritériumok feltűnő ignoráása mellett a minimális terjedelmet épp hogy elért szöveget a jelölt nem egyedül hordta össze, hanem bevallott és be nem vallott szerzőtársakkal. A második részt Korner Veronikával, az elsőt névtelen négerekkel, hiszen az idegen, főleg német nyelvű szakirodalmat a németülegyáltalán nem tudó Mészáros elolvasni sem tudta, hát még lefordítani.

   Szeged leszarta a törvényt, a tudományosság alapvető kritériumait. Csak azt nem szarta le, hogy Mészáros a Károli rektorának, Balla Péternek a rokona, és az akadémikus-menynek, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnesnek – finoman szólva – a kegyence. Erre a két körülményre Németországban aligha adnának ki tudományos fokozatot, Szegeden viszont csak erre adták ki.

 7. csicsikov said

  A Károli és a Szegedi Egyetem eljárása Burundi színvonalán mozog.
  Mit fognak szólni az európaiak, hogy a szegedi egyetem, amely a magyarorszgiak közül a legmagasabb megítélést kapta meg nemzetközi összehasonlításban – ilyen gagyit jutalmaz????

 8. Pszichiáter said

  Ez a figura nemcsak úgy néz ki, mint egy beteg öregasszony, hanem ez tényleg beteg. Normális az, aki személyesen üldözi az egyetem professzorait és még azok családtagjait is? Öregeket, nőket és gyerekeket? Mert nemcsak Bolykit akarta kidobatni a szolgálati lakásából, hanem a semmiről sem tehető idős feleségét is. Vagy megkörnyékezteti titkosrendőrökkel a beosztottai gyerekeit, hogy hozzáférhessen a dolgozók otthoni komputeréhez, mint ahogy Fabinyéhoz megpróbált? A saját jövedelmét hónapokig eltitkolta, pedig az közérdekű adat, de mások személyes adatainak megsértését magától értetődőnek veszi. Ez az ember vagy nem normális, vagy egy gátlástalan bűnöző.

 9. heidelbergi káté said

  “Akik elhagyják a törvényt, dícsérik a latrokat, de akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal. A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságokat, akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.” (Péld. 28, 4,5)

 10. dark side said

  Bölcskei arról beszélt a Kossuth Rádióban (2011. július 14. 12’45), hogy nincs világnézetileg semleges oktatás.
  Az MZSMP államnak Bátori néven spicliként bátran szolgáló Bölcskei püspöknek nagyon jól áll az efféle arrogánsan népnemzeti hanegnem.
  Értékekről beszél a püspök, milyen értékeket becsül ő?
  A pénzt, amit elrabol az államtól a 17 iskola révén is, amelyek révén az állami támogatás szeptembertől a koreai bankba és Bölcskei zsebébe csurog!!!
  Nem szégyelli magát ez a szennyes gazember????

 11. Impostor said

  Ez megint Ballára igaz. Ő az, aki elhagyta a törvényt, és dícséri a latrokat: a lator Pethő képe változatlanul ott virít az egyetemi honlapon, leleplezője, Bolyki pedig már a föld alatt… Ez Balla műve. Következetesen kiáll a bűnözők mellett és következetesen üldözi az igazakat. Leheőleg egyenesen a hlálba…

 12. soluschristus said

  Lelkészi körökben kering egy mendemonda, miszerint Szabó püspök informálisan bejelentette, hogy a Dunamelléki Egyházkerület nem szándékozik Károlin végzett lelkészeket fogadni.

  • HTK-illetékes said

   Tényleg milyen lelkészek lesznek azokból, akiknek Balla és Pethő tanítja a Bibliát. Milyen Istenben hisznek ezek? Pethő, aki tudományos munkásságát az ujjából szopta, és Balla, aki ezt a csalót vezető pozícióban – és egyáltalán – tartogatja? Milyen keresztyénséget tanítanak éppen ezek? És milyen lelkészek lesznek azokból, akiket pont ezek tanítanak?

   • soluschristus said

    Szerény meglátásom szerint inkább teológiai okai vannak Szabó püspök ódzkodásának (már persze ha a mendemonda igaz); nevezetesen hogy a Károlin eluralkodott a “hitetlen”, liberális teológia (Schleiermacher, Wellhausen és az őket követők szellemisége), és kevés figyelmet fordítanak az ezeket kritizáló, hívő teológusok és bibliakutatók (a “kritikusok kritikusai”, mondjuk Samuel Külling vagy Carsten Thiede) véleményének ismertetésére. Ezt egyébként a ref. egyházon belül többször is a Károli szemére vetették már (elsősorban a Bibliaszövetség berkeiből), de mélységében erről szól a hitgyülis Grüll Tibor Karasszon művéről írt recenziója is, mely e lapokon is utánközöltetett.

   • Keresztyén erkölcs said

    Igazad lehet: az előtérbe állított okok bizonyára teológiaiak. De azt aligha tudom elképzelni, hogy bárki, nemcsak Szabó püspök és nemcsak a keresztyének, de bármely tisztességes ember jószemmel néznl, hogy ilyen kezekre vannak bízva fiatal reformátusok, mint a Bolykit kihasználó és átverő, országos hírű csaló Pethő, és a másik csaló, Mészáros nagybátyja, Balla, aki a csalók védőszentjének szerepét játssza, és a csaló Pethő miatt még az igaz embert, Bolykit is halálba kergette. Milyen intézméy az, amelyben ilyen figuráknak, mint Balla és Pethő, helyük lehet. Én súlyosabbnak gondolnám az ódzkodás morális okait, amelyek kimondatlanok.

  • Theologina said

   Hogy taníthat ott az az ember, aki Bolykit becsapta, és az, aki Bolykit a halálba kergette? Ráadásul a Szentírást! Két képmutató!

 13. heidelbergi káté said

  Szabó püspök feltűnően sok időt tölt Pápán, tanít a teológián, publikál a dunántúli reformátusok kiadványaiban.
  Mintha jobban érezné magát a Káté első magyar fordítójának városában, mint a Káté szellemi örököseit cinikus brutalitással irtó sógora, Szabó András és Balla által dominált Károlin.
  Megértjük.
  De lehet-e, erkölcsös-e büntetni azokat a fiatal embereket, akik tiszta szívvel, elhivatottan jöttek a Károlira, s nem tudták, honnan is tudhatták volna, hogy képmutató latrok, mocskos bűnözők lesznek a tanáraik?

  • HTK-illetékes said

   Végülis, ők is átmehetnének Pápára tanulni. Az nem Budapest ugyan, csendesebb, kevesebb bulizási lehetőség, de jobb tanáraik lennének, tisztább lenne a levegő körülöttük. Mi a fontosabb egy leendő lelkésznek? A teste vagy a lelke? 🙂

 14. Zsinati illetékes said

  Balla Péternek már régóta nincs hitele, és mindenki utálja a hiú, szenteskedő képét még a zsinatban is. Azért az egyhangú szavazás a zsinatban a rektori pályázatát illetően mégis meglepő. Talán a Balla-ellenzők attól tartottak, hogy beazonosíthatják őket. De azért ha Bolyki egy kicsit előbb halt volna meg, mint a zsinati ülés, és előbb kipattant volna, mit művelt vele a halála előtt, lettek volna NEM szavazatok is. Bolykit sokan szerették és tisztelték, és amit Balla ellene elkövetett, az sokak szerint megbocsáthatatlan.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: