Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Hungarian Zhdanov (A magyar Zsdanov)

Posted by anonymanalyst - július 20, 2011

Szerző: KSZE Workshop

Az orosz Andrej Zsdanov neve nemcsak a történészek és ruszisták számára ismerős. Ő volt a sztálinizmus alatt az a kultúrpolitikus, aki – bár burzsoá családból származott és a cári rendszer támogatottja volt – egy árulással azonnal meglovagolta a történelmi konjunktúrát, minek következtében üstökösi karriert futott be. Zsdánov letámadta az egész orosz kulturális életet, és a kultúrpolitika fő irányítójává küzdötte fel magát: folyóiratalapítások és –betiltások, neves irodalmárok és művészek kiszorítása, ellehetetlenítése, száműzetése, sőt, meggyilkoltatása illetve a Zsdanovhoz lojális, szakmailag jelentéktelen figurák helyükbe ültetése fűződik a nevéhez.

Ismerős szituáció mindnyájunk számára, akik ma Magyarországon irodalommal, kultúratudománnyal foglalkozunk. Van saját Zsdanovunk, aki  formálisan nehezen igazolhatóan, de informálisan köztudottan a legnagyobb befolyással és hatalommal rendelkezik, mint egyik kritikusának kritikusa, Bán Zoltán András  írja róla, olyannyira, hogy aki csak egy hajszálnyi negatív árnyalattal ejti ki a nevét, az halál fia. Nem véletlen, hogy a könyvéről írt alapos, tárgyszerű kritikai monográfiát, Bezeczky Gábor művét, szakmabeliek egyszerűen nem merték recenzeálni: karrierféltésből, egzisztenciaféltésből, életük féltéséből, családtagjaik életének féltéséből. Most, hogy kipattantak a Bolyki- és a Fabiny-ügy részletei, egy öreg ember halálba kergetése, és egy kolléga kiskorú családtagjának fenyegetése, felhasználása, nem lehet túlzottnak tartani ezt a félelmet.

A református egyetem botrányaival kapcsolatban többször is felmerült, de csak a háttérben, szőrmentén ennek a magyar Zsdanovnak a neve. A disszertáció nélküli 100%-os Mészáros védést a magyar Zsdanov bandája vitte véghez kétszer is: „Zsdanov” saját beosztottjai, saját doktoranduszai, saját „szakmai” műhelye, majd a feltétel nélkül szolgálatában álló szegedi különítmény. 2010-ben egy professzort kirúgtak a Károliról, aki a hivatalos tanrendbe a kortárs magyar irodalomról szóló kurzushoz felvette Bezeczky Gábor könyvét, és meghívta előadásra a szerzőt – arra az egyetemre, ahol éppen akkor a nagyhatalmú magyar Zsdanov menye regnált dékánhelyettesként. Ez történelmi tett lett volna. De még mielőtt a professzor asszony a tantervét realizálhatta volna, kívül találta magát az egyetem kapuján. “Zsdanov” tanítványai, kegyencei, jutalmazottjai pedig – nem is olyan apránként – megszállták a Károlit. Legutóbb épp a magyar irodalmi államvizsgabizottságokban bukkant fel legfrissebben védett doktorandusza: Dánél Mona. Fél lába már a küszöbön. Lesz az még beljebb is…

Többen felvetették a hozzászólásokban, hogy nemcsak periférikusan kellene foglalkozni ezzel a figurával, hiszen ez az elképesztő hatalom, amit kezében koncentrál, minden más tudományágban ismeretlen. Nincs is hozzá hasonló anakronisztikus jelenség más tudományterületeken. Valóságos feudális kiskirállyá nőtte ki magát. Ráadásul terjeszkedése fő céltáblája a Károli. Menyével egyszerűen lenyúlta ezt az egyetemet. Úgy gondoljuk, a hozzászólók felvetése jogos. Ahhoz, hogy megértsük, hogy juthatott ebek harmicadjára a magyar irodalomtudomány és mellesleg a Károli, nem kerülhetjük a magyar Zsdanov életművének elemzését.

Nem feledkezve meg egyéb fontos topikjainkról, és és nem szorítva háttérbe azokat, különösen a leendő bábrektor, Balla Péter felelősségét a károlisbotrányban, indítunk egy sorozatot Magyar Zsdanov címmel. Hamarosan feltesszük róla az első elemzést.

68 hozzászólás to “Hungarian Zhdanov (A magyar Zsdanov)”

 1. prudens said

  Csak egy külső pontról lehet megbillenteni a magyar Zsdanovot.
  Javaslom, hogy minél több részletet hozzunk nyilvánosságra a KSZE féle pályázatokról és az azok alapján született publikációkból.
  Ugye,az nem lenne nagyon népszerű a magyar közönség előtt, ha kiderülne, hogy a milliókkal Herman pornográf fantáziájának kálvinista alkotók művein való részeg tobzódását finanszíroznák???
  Hansági Ágnes művei önmagukért beszélnek: ugyanannak a a szűk szókincsnek mechanikus permutációja.
  Néhány látványos részlet a milliókkal dotált förtelmekből bebizonyítja:
  ARAT AZ ÉRTÉKTELENSÉG!

  • KSZE Workshop said

   Kulcsár-Szabó Ágnes sokszorosan lett dotálva. Nemcsak pályázati pénzekkel, hanem pl. Bolyai ösztöndíjjal, amit 3x(!) is megkapott. Legutoljára akkor, amikor már a korhatárt is betöltötte, a 40. évét. És persze olyan projektekre, amit egyetemi oktatóként pályázatok és ösztöndíjak nélkül is csinálnia kellene, hiszen egyetemi oktatónak akkor is kutatnia kell, ha nincs rá pályázati pénz meg Bolyai.

   Az már egészen más kérdés, hogy mi értelme és mi társadalmi haszna van az illokúció, a perlokúció és a kanonizáció permutációjának milliókért plusz a fizetéséért, mert persze egyetemi állást is szerzett neki (akkor még leendő) APÓS Szabó András segítségével.

   A PÉNZ A CSALÁDBAN MARAD!

 2. csicsikov said

  KSZE túlhatalmát károsnak, sőt, pusztítónak tartom, de a poszt irányával nem értek egyet.
  Magával a címmel sem. Zsdanov egy tanítói végzettséggel rendelkező kulturpolitikus volt, aki politikai/hatalmi eszközökkel valósított meg egyfajta bornírt, kispolgári ízlésvilág-diktatúrát a sztálini Oroszországban. Eközben rengeteg kárt és szenvedést okozott, elsősorban az által, hogy miután kinyilvánította, hogy egyes írók műve nem felel meg a “szocialista realista” kánonnak, a KGB az írókat magukat szabad prédának tekintették. Gondoljunk Babel, Mandelstam, sőt Bahtyin sorsára.
  Ilyen értelemben a magyar Zsdanov cím jobban illik Révaira vagy Horváth Mártonra, mint KSZE-re.
  KSZE hatalma más jellegű: ízlésterrort valósít meg egyfajta spirituális hatalom birtokában.
  Hatalma ilyen értelemben közelebb van a római pápáéhoz, mint egy szovjet kulturpolitikuséhoz. Rendelkezik a római pápa “csalhatatlanságával” is. A pápai csalhatatlansággal egyébként a katolikusoknak is bajuk van: annak dogmává nyilvánításakor váltak ki az anyaszentegyházból az ún. ókatolikusok. Hans Küng, a világhírű német teológus próbált 1960 körül egy vitát kiváltani az egyházon belül Ubeirrbar? című röpiratával. Erre nem válaszoltak, viszont megfosztották Küngöt teológiai professzori címétől és a tanítás lehetőségétől. Küng azóta egy német protestáns egyetemen egy ökumenikus tanszéket vezet és nagyszerű elemzéseket ír, idén is megjelent egy könyve.
  A jelenlegi pápa, Ratzinger kezdeményezett is vele egy – négyszemközti – beszélgetést.
  Szóval: KSZE hatalma kvázi-spirituális és nem közvetlenül hatalmi-politikai.
  Ennek megfelelően más harcmodor lehet hatéköny ellene.

  • KSZE Workshop said

   Igazad van, Zsdanov annak idején Révai volt. De tekintsd a nevet szimbólumnak, a túlhatalom, a kulturális terror szimbólumának, ami kihat az egzisztenciákra, fenyegető, félelmet kelt. Ahogy a menye szokta mondani: “Aki az Ernővel szembe megy, az megnézheti magát! Hogy járt Nyilasy? Hogy járt Kálmán C.? Így jár az, aki felemeli a fejét. Jól lebunkózzák, hogy ez ne jusson még egyszer eszébe. Másnak meg egyszer se! Példát statuálunk.”

   Elfelejtettem jegyezni a posztot. Kérem a szerkesztőket, hogy ezt korrigálják.

   • réti pipitér said

    Jól emlékszünk arra is, amikor KSZE, a kiérdemesült spicli Horváth Ivánnak szólt be az édesapja miatt.
    Holott Iván abszolút feddhetetlen, tisztességes ember és innovatív kutató. Hasonlítsuk össze az ő és KSZE szövegeit!!!!

  • Kirúgottak Klubja said

   Én inkább a párhuzamokat látom. Ha a magyar Zsdánov kinyilvánítja, hogy ez és ez nem felel meg a MAB követelményeinek, az elveszíti az állását, egzisztenciáját, családja megélhetését. De abban Csicsikovnak feltétlenül igaza van, hogy a magyar Zsdanov egyenesen pápának képzeli magát. A “csalhatatlanság” ennek “csalhatatlan” jele. 🙂

  • dark side said

   Vicces lenne, ha a MAB megnézetné nyelvész szakértőkkel Hansági Ágnesnek a doktori adtabázisban szereplő cikkeit, főleg a Márai-cikket, ami két változatban (magyar és német) is szerepel. Megmondanák a MAB-nak azt, ami most közröhej tárgya nyelvészeti DI-ken, hogy Hansági a beszédaktuselméletet még csak nem is ugatja. Az irodalmárok persze nem értenek a beszédaktuselmélethez, ezért elfogadták. Kivéve Kálmán C. Györgyöt: ő ért a beszédaktuselmélethez. Írt is róla.
   Ja, hogy őt nyírta ki KSZE? Talán nem véletlenül.

 3. jeopardy said

  Mi a közös KSZE-ben és menyében, Hanságiban?
  1. nagyon mélyről jöttek, mélységes kulturálatlanságból, és ennek jegyeit viselik magukon. Habár Ernő jobban indult, de manapság még a designer öltönyeit is egy külvárosi markecoló eleganciájával és nonchalance-ával képes viselni.
  Hansági eleganciájáról nincs mit mondanunk. Aki a 100 Ft-os boltok akciós készleteiből választja még a hajfestékét is, ne csodálkozzon, ha úgy néz ki a feje, mint egy rühes vakondé.
  2. Végtelen arrogancia és kíméletlenség. Ezt KSZE az akadémián és az OTKA bizottságokban gyakorolja, ahol szégyentelenül oszt és visszaoszt magának és cselédségének, Hansági a Reviczky utcában uralkodik. A csontateista rüfke a “keresztyén szellemiségű” helyen.
  Az intelligencia és a kultúráltság, műveltség hiánya. Még itt is KSZE “hat die Nase vor”, de csak egy kicsit. Legkésőbb Bezeczky kritikája óta mindenki ismeri trükkjeit.
  Hanságinak még trükkjei sincsenek. Csak a 300 szavas szókincsét permutálja: az illukúció perlokóciáját multiplikálja és kanonizálja.
  4. Burgis származásuk siralmas erkölcstelenségben is megnyilvánul KSZE kétszer is PhD-ztatja a saját fia lyuksógorát, a m,enyét szívességból b@szó Mészárost. Egy cigánytelepen nem tennének ilyet.

  • Villa Negra said

   KSZE ugyanolyan ízléstelenül öltözik, mint a menye. Ez nem pénzkérdés, hanems stílus. Úgy öltözik, mint egy vén jampec.

  • dark side said

   A legbrutálisabb húzása KSZE-nek és a klánnak Mészáros Márton kétszeres doktoráltatása. Ez mutatja, hogy a KSZE klán tökéletesen gátlástalan. Amibe Németországban miniszterek buknak bele, az KSZE-nek csak egy csettintésébe kerül és szolgák hada szalad, hogy bohócot csináljon a MAB-ból és a saját egyeteméből.

   • Szegedi Kolléga said

    Egyetértek. Annyira pofátlanok, hogy már a látszatra sem adnak. Ha a Kulcsár-Szabó-klán azt mondja a semmire, hogy disszertáció, az egész siserehad buzgón helyesel, és osztogatja rá a 100%-ot. Elegánsabb lett volna, ha megfizetnek valakit, hogy írja meg Mészáros helyett a disszertációt. És olcsóbb is, mint megvenni Klukovitsot és még néhány tagját a szegedi doktori tanácsnak. Ez ugyanis sokkal többe került.

   • ancilla said

    Én csak a szegedieket nem értem. Szabó rektor egy pengeagyú fizikus. Hogy nem látott át az egészen, főleg Balla idióta levele (az “üzleti titkokkal” való fenyegetőzés) után?

   • Tiszai said

    Ez nem a penge, hanem a másik. Két Szabó Gábor van. A Pengét Pál Jóska megpuccsolta. Cikkezett ellene a Magyar Nemzetben. Hatalomra segítette a másik Szabó Gábort, a penge névrokonát. Aztán tartotta a markát a jutalomért: meg is kapta a rektorhelyettességet. A Mészáros-ügy is egy ilyen hálatörlesztés. A nem-penge nincs abban a helyzetben, hogy visszautasítsa Páljocó kérését. 🙂

   • Justice for victims said

    Ez tényleg a legbrutálisabb. Ez az ügy fogja kitörni a maffiavezér nyakát. Nagyon kilóg a lóláb: szó sincs itt tudományos igényességről, követelményekről. Csak hatalomról, a hatalmi hálózat kiépítéséről van szó. Mészáros kell a bandának, ezért az mellékes, hogy nincs teljesítmény. És az is mellékes, hogy mi a neve: Marci-e avagy Pista? Lényeg, hogy a csapat tagja. Mint ahogy az a Korner is, aki megírta helyette a Ravasz-fejezetet. Másokat ugyanezek az engedékeny figurák viszont komoly teljesítménnyel is elgáncsolnak. Elégtételt követelünk. KUSzE-KuSza és bandája csúnyán leleplezte magát.

 4. pulchra said

  A KSZE Művek zakatol és egyre több remekművet ad az erre méltatlan magyar olvasók kezébe. Kulcsár-Szabó Zoltán (őt szarvazza fel Hansági a Mészárossal) Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében jelentette meg a Ráció Kiadónál művét, amelyet a nyilván tökéletesen elfogulatlan K.S.A (tehát a klánhoz tartozó, feloldás: (K)ulcsár-(S)zabó (A)gnes) ismertet a Könyhétben. Miután elhelyezte férjecskéjét “a különösen a recepcióelméletben élenjáró Kulcsár-Szabó Zoltán”, rátér a remekbe szabott könyv egészének dícséretére: “átfogó képet ad Sz. L. költészetének poétikai sajátosságairól, a befogadást meghatározó líra- és olvasáselméleti dilemmákról…külön érdekessé…” Külön kiemeli, hogy Kulcsár-Szabó “példás önfegyelemmel….gyereklírájának csak tíz lapot szentel.”
  Hát igen, mivel K.Sz.Z. maga sem lett apa, ezt a recenzió írója K. S.A tudja legjobban, a gyemektéma nem nyerő. K.S.A. is inkább a Gutenberg Iskolának remekművet alkotó Mészárossal ügyködik. (Tetemes Potemix-adagokat kiutalva a frissen sült PhD-s Marcinak.)

  • Rokonok said

   Micsoda gusztusos alakulat: férjecske kinyomtatja hóttunalmas agyának dögunalmas tükörszínjátékát, nejecske meg családtömjénező recenziót ír róla, és még publikációs listáját is szaporítja vele. Ez majdnem olyan poénos, mint amikor Szabó frissen sült témavezetője lett a védés előtt 2 héttel Mészárosnak, a kis feleségecske, Petrőczi meg opponens.

 5. komáromi csipkés györgy said

  KSZE is rá fog faragni egyszer a szemérmetlen harácsolására, ahogy az OTKA pénzeket kiosztja a klánon belül, meg a beékelődött Szilágyi-Hermann Családnak.
  Vorfall kommt vorm Fall – ezt biztos érti KSZE, mivel német szerzőktől szokott lopkodni, meg a bayreuthi egyetemen rontotta egy ideig a levegőt, meg a berlinin, ott persze csak hungarológiát tanított.
  Az elbizakodott előbb-utóbb ráfizet, akárcsak Petrőczi, aki elpofázta a Kossuth Rádióban, hogy ő lesz a KRE IDI-jének vezetője. Azóta háromszor verte el rajta a MAB, hogy még törzstagként meg professzorként se felel meg.

  • König Ottokar said

   Darf ich dich korriegieren? “Hochmut kommt vor dem Fall” – á la Grillparzer. Ansonsten stimmt es für euren Diktator.

  • Germanomán said

   Dehogy érti! Nem tud rendesen németül. Azért vannak olyan szörnyű mondatai, mert nem értette se Nietzschét, se Jausst, se a többi bálványát. Próbálta őket magyarra fordítani és eladni a saját gondolataiként – hát így sikerült. Ezt már senki nem érti. Ha visszafordítanák ezeket a mondatokat németre, az összes német azt mondaná: semmi értelmük, ez nem németül van.

   • másikeltés said

    Komolyan mondom, ha nem értitek Kuszát, Ba-s szinten se vagytok. Lehet egyet nem érteni, az ok, de hogy folyton érthetetlenségről beszéltek, na én ezt nem értem. Egy kis energiabefektetés kellene, amit mondjuk az ellene irányuló indulataitokon megspórolhatnátok…

   • Orlando said

    Mire vágsz fel annyira? Hogy megérted ezeket a zagyvaságokat? Eötvös Loránd, az egyetemünk névadója, mindenkit megbuktatott, aki bonyolultan mondta el, amit egyszerűen is lehet. Persze, hogy megértjük, ha időt és energiát fektetünk bele. Csak ezzel bűnt követünk el a saját életidőnk ellen. Honnan veszi magának a jogot, hogy lopja az időnket, és lerövidítse az életünket? Mondja el egyszerűen. Mert el lehet. Bezeczky is le tudta egyszerű, élvezhető és olvasható nyelvre fordítani. Csak akkor kiderül, hogy a gondolat 1. önellentmondásos, 2. nem igaz, 3. túl banális. Ezért kell köré a nyelvi hókuszpókusz. De mivel egyszer élek, valami értelmesebbet is szeretnék csinálni és értékesebbet is szeretnék olvasni, mint KUSZA kusza mondatait.

   • grammaticus said

    Ez azért ennél bonyolultabb: vannak itt szójelentések, konnotációk meg komoly háttéranyag. Ajánlom mindenkinek Karl Popper vitáját a német filozófusokkal a 60-as években. Popper, a London School of Economics professzora “lefordítja” németről németre Habermast, Gadamert stb. Az eredmény: a hatalmas, bonyolult körmondatokból egyszerű trivialitások lesznek, de LESZNEK! Amit ez a posztmodern technika követ: nincs az adott művön kívüli – konszenzuson alapuló – terminológia, minden elemzés kvázi egyenrangú szöveg az elemzett művel: ez nem vezet sehova. Nagyon tehetséges emberek esetében – mint Derrida – lehet ez sziporkázó tüzijáték, élvezetes, de nem folytatható. Mintha mindenki az origónál kezdené.
    KSZE esetében rosszabb a helyzet. Ott a jelző és a jelzett szó jelentése kioltja egymást, nem oximoronként, hanem egyszerű értelmetlenségként.
    Olyan szövegeket ír, mint amilyennek Sokal csúffá tette ezt az egész megközelítést, és bebizonyította tudománytalanságát.

   • másikeltés said

    Nem felvágok, nem is hangsúlyoztam, hogy én megértem, azt mondtam megérthetők, és pont a ráfordított időt hiányoltam, ha valaki úgy érzi, rabolja az idejét, akkor ne olvassa, rendben van, csak akkor ha nem olvassa, ne is támadja, és nem mondja, hogy érthetetlen. Viszont kb már ezredszer látom ezt leírva, érthetetlen, értelmetlen, értelmezhetetlen stb. Csak ennyiről volt szó.

   • réti pipitér said

    Szivike, honnan tudod, hogy “megérthetők”, ha te, mint mondod. “nem is hangsúlyoztam, hogy én megértem”? Szóval nem érted, de feltételezed – vajon minek az alapján is? -, ha több időt szánnál rá, megértenéd.
    Ezzel sikerült a hermeneutikai körből csigavonalat csinálnod.
    Szivikém, olvass, és ne írj!

   • Orlando said

    Értem és elfogadom Másikeltés álláspontját, aki azt mondja: aki nem olvassa KUSZÁt, az ne is támadja. De itt van egy komoly monográfia, amelynek a terjedelme majdnem akkora, mint az elemzett műé. A szerző elolvasta, és alapos olvasás után támadja ezeket a megállapításokat. Azt tényleg nem mondja, hogy érthetetlen. Sőt, azt mondja, hogy érthető. Érthető, de sokszor triviális vagy ellentmond a tényeknek. És ezt be is bizonyatja. Azaz érthető, de nem érdemes elolvasni, mert a hozadéka hulladék. Ezek után erről a könyvről, ami ezt bebizonyítja, nem szabad írni. Sorra adják vissza a recenzensek. Erre köss csomót!

   • sola scriptura said

    MÁSIKELTÉS nem olvassa Kuszát, hanem hallgatóként hallgatja és nagyon imponálónak hat számára az a professzoros habitus, amit KSZE elsajátított.
    Nekem tetszik ez a bizalom: CREDO QUIA ABSURDUM EST.
    Csak hinni templomban kéne, és a Teremtőnek, nem egy rossz ripacsnak, mint KSZE.

   • másikeltés said

    Mivel a kt.-k zárva, a monográfiát nem is olvastam, nem is ez ellen emeltem kifogást. Igen, ha vki elolvassa, értelmezi és beleköt, hát az teljesen jogos. És hogy nem írnak róla, tényleg feltűnő.
    Réti Pipitér, Te viszont félreértettél, az, hogy nem is hangsúlyoztam, hogy én megértem, nem azt jelenti, hogy nem értem, hanem azt, hogy nem ezen volt a hangsúly, tehát eszem ágában sem volt felvágni azzal, h megértem, mert mint mondtam, idő függvénye.

   • anonymanalyst said

    Ez egy szuverén válasz a kérdésekre. Azt javaslom, hogyha kinyitnak a könyvtárak, nézz bele, és folytassunk róla egy kis szakmai vitát. A terror légköre, ma még, csak anonim vitát enged meg. Ha kiírnád a nevedet, lehet, hogy nem kapnál diplomát, ha én kiírnám a nevemet, lehet, hogy elveszteném az állásomat. Valami ilyesmitől félhettek a felkért recenzensek. És ha ez a félelem valós, akkor a terror generálójával nagy baj van. 🙂

 6. professore said

  Vári Györgynek válaszolt a mai MANCSban (Párhuzamos viszonyok Mancs 2011. június 23.) Maróth Miklós. A válaszból kiderül, hogy professzor úr két OTKA pályázatot nyert meg, mindkettő bizottságában is benne volt. Professzor úr ebben nem lát semmi rosszat: kiment a szobából, amikor az ő pályázatáról döntött a bizottság. Nem fogjátok elhinni: megkapta a pénzt!
  Arra is kitér: nem tartja gondnak, hogy az idős kutatók a pár millióért mégcsak nem is publikáltak!
  Világos: segítettek a fiataloknak! (Hogy ők se publikáltak érdemlegeset, az Maróth Prof-nak elkerüli a figyelmét.)
  Vári György Kitűnő újságíró. Bölcskei Gusztávból is hülyét csinált, na bocs, ez nem olyan nagy teljesítmény, püspök urunk ezt önmagában képes a legjobban.
  Szóljunk Várinak, interjúvolja meg Ballát!

  • tigris said

   KSZE benne van minden lényeges bizottságban, az MTA-ban a bizotságokban az OTKA pályázatoknál és a MAB környékén is. Éppúgy be van épülve, mint Maróth Miklós, csak KSZE hatalma kiterjed az egész országra és az irodalomtudomány egészére.
   És magának is osztogatott 160 milliót, mert magát találta rá a legalkalmasabbnak.

 7. csicsikov said

  Ezekben a percekben derül ki, HÁNY IDIÓTA jelölte be a Károlit, ahova küldetni kívánja az állami fejkvótát. Azt meg egyszerűen főbe kéne lőni, aki fizetni óhajt Hanságinak, Ballának, Szabónak, Petrőczinek, hogy hülye maradjon és még a drogra is rászokjon, hogy Szabó András és Petrőczi, a retkes luvnya még gazdagabb legyen.

  • Ágnesasszony a bírái előtt said

   Igazad lett: egyetlen olyan idióta sincs, aki fizetne Hansági, Mészáros, Szabó és Petrőczi zagyvaságaira. Hihetetlen: nincs jelentkező magyar szakon költségtérítésesre. Ez az egyetlen olyan meghirdetett szak a BTK-n, ami nem indul. A Kulcsár-MENYnek és cinkosainak penetránsan rossz hírük van:

   http://www.felvi.hu/bin/content/vonal11a/html/szer/szer_278.html

   • nyuszi said

    Szivikéim, ezt érdemlitek! Hasonló eredményt fogtok elérni a munkaügyi perekben is. Mt gondoltok, miért hagyott cserben benneteket dr. Takács, akinek annyit fizettetek az elmúlt 17 évben?
    Nem akar a vesztes oldalonállni. Ti pedig ott álltok, reménytelenül.

   • Stratégia said

    Nehogy azt gondold! Mi mindenkit meg tudunk venni. A Köztársasági elnöki hivatal első számú jogászát is, hogy akkreditáljáka jogi kart. A fővárosi főügyészség, az állami számvevőszék magas beosztású embereit, a rendőrséget. Bennünket nem érhet semmi baj, mert mindenkit zsebrevágunk.

 8. prudens said

  Megnéztük magunknak Szilágyi Zsófiát a júniusi Könyvhétben: nem szép látvány. Primitív arc, bizonytalan arckifejezés, semmi make uo. És a ruha! Tök gáz. Talán a Hermann hozta neki a GUMból? Még a SZU-ból?
  Szilágyi Zsófia most már KSZE tanszékén okoskodik az írói naplókról. Okosabb Hermmannál, ez persze nem egy szint. Meg benyal KSZE-nek az ÉS-ben, persze.
  Don Kulcsár alcsaládja: a Szilágyiék. Meg a Hermann, az alvóügynök. Amikor nem alszik, Andersen, Csokonai, Jókai Mór kasztrációs komplexusáról álmodozik, meg arról, hogy a Cinka Panna tkp. egy péniszpótlék.

  • Mastanstalt said

   Szilágyi Zsófia tényleg nem szép látvány, mióta versenyt eszik a férjével. Lassan már egy súlycsoportban lesznek.:)

 9. vidéki kolléga said

  Megnéztem a frissen kijött pontszámokat. Vicces. Germanisztika: 200. Szaqbad bölcsészet: 202
  MA szakok még jobb:
  Terminológia 40, ill. 75
  irodalom és kultúratudomány 40.
  A béka feneke alatt vagytok, Hansági, Mészáros, Hermann és a KSZE klán többi csatlósa.

  • másikeltés said

   De 82 volt ir- és kulttudra. a 40 az költségtérítéses. A 82 pedig nagyon magas, az ELTÉ-s 75-höz képest is. Persze a jelentkezők számát még nem tették közzé.

 10. hajnalka said

  HA ILYEN KEVÉS a jewólentkező, kik, mik fogják eltartani HANSÁGI porofesszorasszonyt, a görény Szabót, a nimfomániás vén k@va Petrőczit, a Jobbiknak rabló Ballát meg a többi idióta görényt?

  • HTK-illetékes said

   Emiatt tényleg fájhat Balla feje. Az a pletyka járja, hogy a HTK-ra a csaló Pethő és a bűnpártoló Balla miatt nem jelentkezett senki. És ezek ketten még mindig az egyetem vezetői. Balla hamarosan átveszi rektori oklevelét, Pethő meg még mindig ott virít professzorként és a HTK vezetőjeként a Károli honlapján.

   Tény, hogy a HTK a felvi.hu listáján még csak nem is szerepel a KRE karai között. A KRE 4 kar helyett itt már csak 3 karú. Vagyis igaz lehet a pletyka:

   http://www.felvi.hu/bin/content/vonal11a/html/szer/szer_17.html

   • réti pipitér said

    Az ÁJK-n meg ott vannak a 200 pontos határok! Gyengeelméjűek, gyertek a Károlira joghallgatónak!
    Értelmes ember ugyse megy oda.

 11. KUSZA said

  Érdkeses KUSZA KuSzE kusza értékrendszere. Hogy kik férnek bele és kik nem. Pl. Szabó András a 44 oldalas nagydoktorijával, amiben benne van a feleségének meg a nyugati szállásadóinak való hálálkodás és az a fejtegetés, hogy egy autóstérkép olcsóbb és multifunkcionálisabb, mint egy történelmi atlasz, ezért inkább azzal üti bottal Szenci Molnár Albert nyomát a középkori Németországban a KUSZA KuSzE jóvoltából nagydoktor Szabó. Ha összehasonlítjuk Szabó András teljesítményét és KUSZA KuSzE éfrtékrendjét, azt kell gondolnunk, hogy KUSZA KuSzE szerint Szabó András egy posztmodern hős.

  • Leiter Jakab said

   Kusze-Kusza tényleg nem tud tisztességesen németül. Bezeczky a könyvében több fogalmáról és teorémájáról fehéren-feketén bebizonyítja, hogy komikus félrefordítás eredménye. 🙂

   • KSZE és a húsosfazék said

    Egy jól-rosszul megértett, de mindenképpen rosszul lefordított német zagyvaságnak dőlt be 2 évtizeden át a magyar irodalomtudomány. Mondatról mondatra meg kellene vizsgálni, mire költötte ez a kókler a magyar adófizetők pénzét.

 12. professoressa said

  Ősszel kongani fog a Reviczky és a Ráday utcai épület! Csak az agyonfizetett úgynevezett professzorok lesznek ott, mint pl. Szabó András és felesége meg a sleppjük.

 13. mesüge said

  Nem túl népszerű a FASISZTA EGYETEM!!!!Innen üzenem a véresszájú zsidófaló Szabónak, nem érdemes belőlünk ellenséget csinálni!
  A felesége, a féleszű Petrőczi meg döntse el má végre, hogy az angol királynő rokona-e Thomas Manné vagy zsidó-e!
  Bár szerintünk ez utóbbi kizárt: egy ilyen ügyetlen, ostoba, önégető rüfke a mi köreinkből nem szármathat!

 14. dark side said

  Beérett a sárkányfogvetemény. Az ifjúság döntött: nem akarnak semmit nem érő papírért fizetni a korrupt rabló Károlinak, Ballának, Bölcskeinek, Szabónak, Hanságinak.
  A Károli el fog tűnni a süllyesztőben.
  A MAB már csak a gödörbe bocsátást celebrálja.

 15. heidelbergi káté said

  Bölcskei megkapta a kormánytól a legnagyobb pofont, amit kaphatott. Semjén Zsolt visszautasította azt a 200 millió forintot, amit Bölcskei vissza akart utalni a kormánynak. Templomrestaurálásra kapta volna a pénzt az egyház, de a mi Gusztink gálánsan LEMONDOTT RÓLA. Megkérdeztél bennünket, Guszti?
  De nincs baj. A kormánynak Bölcskeitől még a pénz se kell.
  Ők jól tudják: TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES!

  • Economist said

   Ismerik Bölcskeit. Tudják, hogy semmit sem ad ingyen: “There is no such thing as free lunch.” Ha 200 milliót felajánl, akkor kb a 10xesét reméli jutalmul. 🙂

 16. heidelbergi káté said

  Igen, csak nem a magáét ajánlotta fel, hanem azt, amit templomrekonstrukcióra pályáztak a gyülekezetek. Nincs törvényes mód arra, hogy Bölcskei átvariálja a büdzsét. Semjén megmondta, ha nem veszik át, akkor más vallásúak kapják meg.
  Nagy pofon ez!

  • Zsinati illetékes said

   Bölcskei nagyon pofára esett. Valamiért nagyon akarta ezt az adományt. Lehet, hogy azért, hogy még nagyobbat kunyeráljon érte cserébe, de az is lehet, hogy ürügynek akarta használni bizonyos büdzséhiányokhoz. Épp Tatán, a Csillagponton érte őt a rosszhír. Nem is törődött bele, írt Semjénnek egy választ, hogy de igenis fogadják el. Mire azonnal megjött Semjén második levele is, hogy “a kormánynak nem áll módjában elfogadni” Bölcskei felajánlkozását. Bölcskei arcán látszik a csalódottság, Fedor Tibor, egyházügyi minisztériumi főosztályvezető pedig bánatosan, úgyszólván magába roskadva és a semmibe révedve vette tudomásul, hogy Bölcskeit a kormány leírta:

   http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27676%3Anem-fogadta-el-a-kormany-az-allamadossag-csoekkentesre-tett-reformatus-felajanlast&catid=101%3Akozlemenyekhirek&Itemid=269&lang=hu

   • ohranka said

    Igazán püspökformája van Bölcskeinek a vörös-fehér trikóban. Mellette a két fickónak meg olyan karperece van, mint amit fürdőkben adnak a szanunajegyet váltóknak. Csak kiugrottak a fürdőből egy kis lelkizésre?
    Különben arról van szó, hogy Bölcskei nem a sajátját akarta adni, hanem azt a 200 milliót, amit gyülekezetek nyertek el pályázatokról templomrenoválásra.
    Bölcskei olyan nagylelkű tud lenni a mások pénzéből.
    Így kétszeresét adta volna annak, amit Kis-Rigó összekalapozott a saját egyházmegyéjében. Bölcskei előzni akart, de nem a saját pénzét adta (volna).
    Semjén átlátott a szitán, Bölcskei megszégyenült, már ha egyáltalán agyilag fel tudja fogni, mit is jelent ez.

 17. csicsikov said

  Több magyar szakos oktató lesz ősszel a Károlin, mint hallgató. É micsoda felkészült oktatók: az alvóügynök Hermann, a kárpátalji Kovács rendőr és a fia, Szabó András, az úrasztalarabló drogkeresztapa, Petrőczi, az idióta fehérmájú némber, Hansági, apósa karikatúrája (pedig KSZE, AZ após maga is a német tudományosság karikatúrája).
  A fiatalok bölcsen döntöttek: nem kellenek nekik ezek a szemetek.
  Most honnan jön az állami pénz, Balla?
  Mit lopsz el a Jobbik számára?

 18. tudományos kutató said

  A KSZE klán tökéleteseb leégette a Károli BTK-t. Most aztán meghalt a tejet adó tehén. Balla nem vette még észre, de ha kiderül, hogy alig kapnak pénzt az államtól, leesik neki is.
  Bölcskei most mondott le nagylelkűen 200 millióról, amit nem neki adott volna azn állam, hanem gyülekezeteknek templomrenováláshoz.
  Itt csak ilyen gyagyák vannak?

 19. hajnalka said

  Ha megnézzük a Károli BTK pontszámait, világosan látszik, milyen mélyre süllyedtek. A tanárszakos MA-kra a felvételi pontszám 60 pont körül van. Ami azt jelenti, hogy a maximális 100 ponthoz képest egy közepes eredményt mutatnak csak fel.
  Ha figyelembe vesszük azt is, hogy 20 pontot kaphatnak hátrányos helyzetre, halmozottan hátrányos helyzetre, gyedre gyesre, stb, akkor kiderül, hogy egy gyenge elégségest is felvesznek államilag finanszírozott helyre, ha hátrányos helyzetű, gyesen van stb.
  Proli bunkókat bocsát ki a Károli.
  Persze milyenek az oktatók?
  Bűnöző proli bunkók: Hansági, Szabó, Petrőczi, Mészáros.

 20. pulchra said

  Terminológiára költségtérítésesként már 40 ponttal be lehet jutni. Szóval egy Down kóros simán bejut.

  • ohranka said

   Fóris Ágota hozta létre a terminológia MA-t, a magyar nyelvtudományi tanszék vezetője magyar szakos végzettség nélkül, arany menórával a nyakában.
   Balla olyan előzékeny volt, hogy már a pályázati kiírást is Fórisra szabta: nem kértek szakirányú végzettséget és reformátusságot sem.
   Ha jelentkezett volna egy régi református családból származó magyar nyelvész, elhajtották volna.
   A “keresztyén szellemiségű” egyetemen csak az aljas, tudatlan csókosok jutnak pozícióhoz.
   Akárcsak Balla vagy Hansági.
   Hogy az úrasztalatolvaj idióta Szabót, a drogbárót meg nimfomániás vén szatyor feleségét, a Petrőczit ne is említsük.

 21. fanny kaplan said

  Dr. Takács lemondása a jogi képviseletről intő jel. Van egy német mondás: “Mitgefangen – mitgehangen.” Dr. Takács nem akar Balla mellett lógni az akasztófán.

 22. advocatus dei said

  Már dr. Takács is otthagyta a Károlit, a 15 ezer Ft+ ÁFA órabéres pribék.
  Meddig tart még, amíg megértitek?
  A patkányok elszaladnak, a hajó süllyed.

 23. kocsi csergő bálint said

  Bölcskei megint irtózatosan blamálta magát a 200 millió forinttal. Visszautasította, pedig nem is ő kapta, hanem a pályázó gyülekezetek.
  Egy ilyen tehetségtelen idióta a magyar református egyház élén, mint Bölcskei!
  Ő lesz az utolaó püspök.
  Az egyház miatta érzett szégyenében feloszlik, a felekezet megsemmisül.

 24. tóratartó said

  Beteljesedett a Károli végzete. A mélységes erkölcstelenság: Kulcsár-Szabó és árdekköre, az idióta tudatlanság: Hansági Ágnes, Szabó András, Petrőczi Éva a sírba vitték az újfasiszták nevetséges intézményecskéjét.
  Felejtsük el mocskos emlékét!

 25. komáromi csipkés györgy said

  Most olvasom valami szemét helyen, hogy Ludvig/Petrőczi arról kajabál valami ótvaros internes helyen, hogy “Nemem méltóságát a teremtőtől (igen, Ptrőczi kisbetűvel írja!) kaptam”.
  Ennek a förtelmes némbernek, Petrőczinek annyi méltósága van, mint egy nősténycsótánynak. A koleszban, amiből kuplerájt csinált, ahol minden fickónak a slicce után kapkodott, rendőrök távolították el.
  Mindenki, aki ismerte, csak undorodik tőle, aki nem tudott neki ellenállni, a nemibeteggondozó gyógyászati szolgáltatásaira szorult.
  Ez a förtelmes, undorító k@rva ugat méltóságról???

 26. Zhdanov said

  Magyar lelki rokonom csöppet sem gyengédebb nálam. Kíméletlenül eltapossa ellenfeleit. Kálmán C. és Nyilasy egy életre megtanulták, hol a helyük!

  • filológus said

   Igen, szegény Kálmán C. György bele is betegedett. Nyilasynak csak a gerince tört meg egy kicsit, hogy tikkelt, ha elsötétült a horizont a nősténycsótány hatalmas árnyékától.

 27. És gátlástalanul jutalmazom hűséges katonáimat. Mindenki láthatja, hogy aki engedelmes, annak disszertációt sem kell írnia, és megkapja a minősítést. Aki nem hiszi, kérdezze meg Mészáros Mártont. Volt egy kis gubanc, de keményen ráléptem a szegediek nyakára és kitapostam belőlük az oklevelet menyem cuncimókusának.

 28. OperatívTiszt said

  Kulcsár Szabó visszahozta a proletárdiktatúra félelmetes légkörét. Olyan hatalma van, mint Sztálinnak. Aki bírálni meri, azt egyszerűen eltünteti a térképről. Ha kirúgat egy professzort, mert az a félévi tematikába bevette Bezeczky könyvét, akkor ez a hatalom már rég nem szakmai alapokon nyugszik. Igazuk lehet azoknak, akik szerint Kulcsár Szabó Ernő az előző rendszerben magas belügyes státusszal rendelkezett, és ezeket a kapcsolatait még mindig hatékonyan tudja használni.

 29. animus said

  Hát igen, ez logikus. Valaki(k) áll(nak) mögötte, és itt nem Jauss és Gadamer szellemére gondolok.
  Az egyik tanulság az, hogy ha valaki elég nagyot hazudik, azt nem merik leleplezni még azok sem, akiknek van ellenkező tapasztalatuk.
  Bezeczky nyílt sisakkal vállalta a szövegelemzést, ez mutatja, hogy néha a filológia is lehet veszélyes munka.
  A másik tanulság pedig az, hogy az agresszivitás is hat: lásd az undorító KSZE-menyet, Hansági Ágnest. Az is intrikál, fenyegetőzik, zsarol, és egy ideig sikerül is neki.
  De nem nőnek a fák az égig: leáldozik a KSZ klánnak.
  Nem kell már soká várnunk.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: