Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The returned backwind (A visszafújt hátszél)

Posted by anonymanalyst - július 25, 2011

Most egy poszt erejéig megszakítjuk a “magyar Zsdanov” sorozatot, mert Zsinati illetékestől fontos információt kaptunk a 200 milliós felajánlás visszautasításának okairól. De utána folytatjuk, mert a téma szorosan összefügg a Mészáros-üggyel és Zsdanov Károlin működő MENYe miatt a károlis botránnyal, illetve ez a kettő egymással. Ha ugyanis “Zsdanov” köre jutalmul, ajándékba, alanyi jogon kaphat PhD-t, mint Mészáros, akkor nincs értelme a minősítés rendszerének. Legalábbis azon a területen, amelyen Zsdanov működik, illetve amelyeket még befolyásolni tud. – A szerk.

Szerző: Zsinati illetékes

Bölcskei Gusztáv, azaz a hátszél, nem adta fel a vitorla, azaz a kormány látványos űzésének tervét: „Szeretnénk ennek a kormánynak hátszelet biztosítani, de néha nem találjuk a vitorlát”. (Ld. erről Vári György interjúját Bölcskei Gusztávval: Dunán innen, Tiszán túl. Útkereső református egyház. MANCS 2011. május 12.) Bölcskei idén májusban olyat fújt a vitorla után, amit annak a távolból is érzékelnie és értékelnie kellett volna: ebbe a fújásba Bölcskei beleadott apait-anyait, összesen 200 millió forintot. A vitorla ezt érzékelte is, ám nem értékelte: a reménytelen szerelmes megint hoppon maradt. (Ld. erről bővebben: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/05/17/i-would-be-wind-if-you-were-a-sail-lennek-en-hatszel-ha-lennel-vitorla/ )

A vitorla megint visszautasította őt. Egymás után kétszer is.

A tatai Csillagpont református ifjúsági találkozón csütörtökön tartott kerekasztal-beszélgetésen szólt erről a fájdalmas ügyről a püspök, narancs-fehér mezben, holland futballistának öltözve, öltönyös beszélgetőpartnerei, Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Fedor Tibor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője, valamint Michl József, Tata város polgármestere, országgyűlési képviselő társaságában.

Pedig a Zsinat is jóváhagyta májusban azt a nagylelkű ajánlatot, hogy a református egyház kollektíve lemond a gyülekezetek által a kulturális örökség rekonstrukciójára (elsősorban templomfelújításra) kiírt pályázaton elnyert 200 milliós összegről. Ezzel Bölcskei be akarta előzni a kormányfőnél a katolikusokat, akikre amúgy is féltékeny a sűrűbb személyes meghallgatások miatt. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök ugyanis „csak” 100 milliót ajánlott fel, igaz, nem az állami költségvetésből, hanem a hívek közötti gyűjtésből, dehát ez mégiscsak a fele a reformátusok felajánlásának. Még ha ehhez hozzáadjuk Rédly Elemér győri katolikus kanonok saját megtakarított pénzéből adott egy millió forintját, a reformátusok akkor is lóhosszal verik a pápistákat.

Az alábbi fotón szemmel látható püspök urunk megrökönyödése, akárcsak a mellette ülő öltönyös minisztériumi főosztályvezetőé, Fedor Tiboré http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27676%3Anem-fogadta-el-a-kormany-az-allamadossag-csoekkentesre-tett-reformatus-felajanlast&catid=101%3Akozlemenyekhirek&Itemid=269&lang=hu , amikor játszóruhába bújt püspökünk arról panaszkodik, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levélben utasította vissza a reformátusok felajánlását, míg a pápistákét örömmel fogadta. A miniszterelnök-helyettes ugyanis különbséget lát a között, hogy valaki a sajátját ajánlja-e fel, vagy a másét. Bölcskei nagylelkűségén átlátott a kormány, akár a szitán: nem a sajátját ajánlja fel, hanem egy az állami büdzséből származó összeget, amelynek célja a kulturális örökség, például a roskadozó templomok renoválása. A más célú forrásfelhasználást egyrészt törvényeink tiltják, másrészt pedig a templomokat úgyis halaszthatatlanul helyre kell állítani, tehát ezt a pénzt az eredeti célra mégis ki kell majd adni. Bölcskei valójában nem ajánlott fel semmit, hanem az az állami büdzsén belüli törvénytelen forrásátcsoportosítással akarta a felajánlás látszatát kelteni. Ha a reformátusok lemondanak az összegről, akkor ez csak más műemlékek rekonstrukciójára fordítható, pl. katolikus temploméra vagy zsinagógáéra, de semmiképp sem az államadósságra. Az a körülmény, hogy az érintett gyülekezeteket meg sem kérdezték arról, lemondanának-e a pályázatokon általuk nyert pénzről, csak árnyalja ennek a nemes felajánlásnak a szépségét.

Magyarán mások más célra szánt pénzét kívánta felajánlani Bölcskei püspök, mintha az a sajátja volna. Ráadásul ezt úgy kommentálta, mint valami erkölcsi döntést, amelyre a kormány politikai választ adott. Püspökünk ezt a rideg „politikai” választ nem is hagyta annyiban: újabb levelet írt, megerősítve erkölcsi késztetései komolyságát. Erre Semjén Zsolttól tökéletes válasz érkezett: az lenne az erkölcsi döntés, ha a reformátusok is saját zsebből adakoznának, mint a katolikusok.

Most már kezdjük érteni, miért fogadja szívesebben miniszterelnökünk a pápistákat, mint a kálomistákat. Utóbbiak erkölcsi érzéke ugyanis még kívánni valót hagy maga után.

40 hozzászólás to “The returned backwind (A visszafújt hátszél)”

 1. ancilla said

  Mélyen megalázta Bölcskeit ez a kormányzati döntés, értésére adták, hogy átlátnak trükközésén – nem a saját pénzét ajánlja fel – másrészt tőle még a pénz se kell.
  Bölcskei pufók idiótizmussal ül a piros trikóban, mintha fel se fogná, mekkora pofont kapott.

  • Pszichiáter said

   Lehet, hogy nem fogja fel, de a zsigereiben érzi: a zavar és a megrökönyödés kiül az arcára.

  • lelkész said

   Milyen alapon mond le Bölcskei a MI PÉNZÜNKRŐL???
   A templomfelújításokra a gyülekezetek pályáztak a kulturális örökség felújítására szolgáló alapból.
   Ránk dőlnek régi templomaink, amikért hitvalló őseink szenvedtek.
   Meddig tűri ezt a magasságos Isten?

 2. heidelbergi káté said

  Az igazán botrányosnak ebben a visszautasított adományban azt látom, hogy Bölcskei püspök nyíltan MEGSÉRTETTE és SEMMIBE VETTE egyházunk demokratikus: presbiteri-zsinati alapon történő felépítését és döntéshozási mechanizmusát. Manipulálta az áprilisi presbiteri-gondnoki értekezletet és a májusi zsinati konferenciát. Úgy manipulálta, hogy lemondtak arról, amiről NEM LETT VOLNA SZABAD LEMONDANIUK, a gyülekezetek által külön-külön megnyert templomrenoválásra szánt pénzekből.
  Bölcskei elfelejtei, hogy a református egyház nem egy hierarchikus szervezet, mint a katolikus, ő pedig nem a római pápa, hanem egy korrupt, ostoba, alkoholista, méltatlan pap.
  Mikor szabadulunk már meg Bölcskei/Bátoritól????

  • sola scriptura said

   “Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteltjétek, és őhozzá ragaszkodjatok.” (5 Móz. 13,4)
   Ezt teszi csakugyan a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke is?

 3. ancilla said

  Szóval a magyarországi reformátusok élén egy idióta moral insanity ül. Gyünyörű perspektíva!

 4. komáromi csipkés györgy said

  Ez az elfogadhatatlan volt állampárti spicli, Bölcskei!Bátori/Butykos Gusztáv tölti be a református egyház lelkészi elnöki tisztjét.
  Ez a magyarázata annak, hogyan merülhetett a Károli vezetősége a korrupt züllöttségének abba a mocskába, ahova az úrasztalatolvaj Princz díjas, hamistanúzó Szabó András, az okirathamisító Pethő, a KSZE egész kriptokomcsi klánjánakés csontateista klánjának utat nyitó Hansági Ágnes és a Jobbiknak rabló Balla Péter juttatták. Hogy a parázna frajlát, a hülyeségeket hablatyoló nimfo- és grafomán Petrőczi/Ludvigot má ne is említsem.
  Lesz innen kilábalás?
  Nem hiszem.

  • OperatívTiszt said

   Valószínűleg a spicli múlt az, ami miattBölcskeitől OV-nak még a pénze sem kell, láne ha nem is a sajátja. 🙂

   Ami pedig a KSZE-vel való kapcsolatát illeti, nyilvánvaló: ők a debreceni hálózat tagjai voltak a kommunizmus idején. KSZE ott tanulta meg a hálózatépítés módszerét. 🙂

 5. animus said

  Én az előző főgondnokot, Kálmán Attilát sem mentem fel a felelősség alól. Nyilván ő is ott volt a tatai találkozón, hiszen ő alapított református gimnáziumot ebben a városban.
  Kálmán Attila, aki nem olyan ostoba, mint mások – könyvet írt a nem-euklideszi geometriáról – nem is iszákos (csak a nők, ugye…nekik nem tud és nem is akar ellenállni), megállíthatta volna Arturo Uit, de nem tette.
  Nem emelte fel a szavát nem tett semmit Szabó András kártékony rablóhadjárata ellen sem.

 6. mesüge said

  Nincs annál nevetségesebb, mint amikor egy szinte értelmi fogyatékos szinten álló ember (Bölcskei) próbál ravaszkodni.
  Adni akar, a pápistáknál kétszer többet, de nem a magáéból, mert, mint tudjuk, ő a három P szerelmese.
  Nem a magáéból ad hát, hanem a szegény vidéki gyülekezetektől veszi el a pénzt, mit mondjak, nagvonalúan. Ehhez megszavaztatja a tökéletesen lebutított esperes-gondnoki tanácsot és a szervilis zsinatot.
  Csak nem veszi észre, hogy ő már annyira le van feketedve PV előtt, hogy tőle még a pénz se kell.
  Ahogy nálunk mondják, nem kóser.
  Ezért beleszaladt egy pofonba, mi több, kiprovokálta a pofont a reformátusok idióta főpüspöke.
  Nagyon tréfli vagy te, Bátori/Bölcskei/Butykos,
  ha ilyenek a keresztények, mint te, igaza volt Cion bölcseinek.

 7. tóratartó said

  Nincs más hátra, mint süvét ülni egyházatok pusztulása miatt, kedves kálomista barátaim.
  Az ügy még annál is rosszabbul áll, mint gondolnátok.
  Semjén úr első válasza is elutasítás volt.
  Bölcskei erre: HADD ADJAM ODA A 200 MILLIÓT, szépen kérem!!!
  Mire a kormány megkérdezte a gyülekezeteket, hogy “tényleg lemondanak?”, ahogy Bölcskei főpap üzente.
  Mire a gyülekezetek egy része konok protetetstáns lélekkel válaszolt: eszünkben sincs!
  Hát erre írta azt Semjén úr a második levelétben, hogy “nincs joguk megfosztani a gyülekezeteket” az elnyert pályázati pénzektől.
  Bölcskei duplán, triplán felsült, és a saját hátországában is ott vannak az ellenségek.
  Azok a gyülekezetek, amelyeknek a pénzét orvul el akarta lopni, hogy benyalhassa magát a kormányzatnál.

  • ZsoltCsaba said

   A gyülekezetek jól teszik, ha rákérdeznek, melyik banknál vezetik a számlájukat, mert ha a Kovács levente-féle KDB-nél, amelyiknek Bölcskei a megvásárolt megválasztása óta és miatt tartozik, akkor akár pápisták módjára keresztet is vethetnének rá.

 8. Marco said

  Vicces ez a van Basten szerkó a püspökön. Csak egy kicsit öreg meg kövér hozzá. De lehet, hogy most kezdi el a józan, egészséges élet programot, kevesebb borral és több sporttal. 🙂

 9. hajnalka said

  Ezt nem hinném. Szerintem inkább azt gondolja, így klesz “trendi” és népszerű a fiatalok körében.
  Én azonban bízom a fiatalok egészséges ösztönében. Csak nem fognak ennek a volt spiclinek, ennek a hájas alkoholistának hinni, aki most akarta ellopni a romladozó templomokra adott pénzt a gyülekezetektől, hogy behízelegje magát OV-nál.
  Egyébként NO WAY.
  OV megmondta az ajtónállóknak, ha egy Bátori/Bölcskei/Butykos kleresi akármilyen ügyben, hajtsák el.

  • Áron said

   Ne bántsátok Gusztit, olyan cuki abban a szerkóban, a pufók arcával és a bamba tekintetével, mint egy óvodás, aki nem ért semmit a világból. Épp akkor érte a pofon, amikor jót akart tenni. Milyen igazságtalan az élet!

 10. Netfigyelő said

  Öregedő, pufók van Bastenünk ostoba ábrázata másokat is megihletett.

  Érdemes elolvasni a galamus.hu-n:
  http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=81389

  • KDB said

   Bölcskei ravasznak hiszi magát, pedig ostoba. Hülyének nézi OV-t? Vagy azt várja, hogy maga a kormány kövessen el törvénysértést azzal, hogy más célra fordítja a kulturális örökség karbantartására kijelölt összeget?

   Méghogy “erkölcsi döntés”! Bölcskei akkor döntene erkölcsösen, ha a KDB-be irányított összegeket utalná át a kormánynak az államadósság törlesztésére. Igaz, akkor a koreaiak menesztenék Kovács Leventét. Ennek viszont meglenne az az előnye, hogy a többi Kovács is menne: a Barnabás, meg a Zsolt Csaba.

   • Tiszántúli Lelkész said

    Vagy például az is “erkölcsi döntés” volna, ha eladná a 18 millió forintos kocsiját, venne egyet 5 milláért, a többit pedig felajánlaná államadósságtörlesztésre. Ha az ország ilyen nagy ínségben van, minek ilyen drága luxuskocsival járni? Egy egyházi főpásztor luxuskocsival hivalkodik! Milyen példamutatás ez? Nem tenné meg egy Opel? Az is fut.

   • filológus said

    Remek ötlet!Adja el Bölcskei a 18 milliós autóját, vegyen egy szerényebbet és a kettő közti különbözetet adja az államadósság csökkentésére! Így is üborolhatja sokszorosan azt a szegény, fantáziátlan öreg győri kanonokot, aki a SAJÁT PÉNZÉT, azt az egymilliót adta erre a célra!

 11. ancilla said

  Mondjon le Bölcskei!
  Margot Kaessman asszony, a volt hannoveri püspök, a német evangélikusok zsinatiának lelkészi elnöke (ez pedig majdnem 25 millió egyháztagot jelent!!!) lemondott 2010 februárjában, miután ittas vezetésen kapták.
  Nem okozott balesetet, nem oltott ki életet, egyszerűen lemeszelték Hannoverben éjszaka a rendőrök.
  Lemondott, levonta a következtetéseket: nem maradhat az egyház élén így.
  A neves német protestáns teológus, akit két poszt is említ, Graf, úgy véli, a püspökasszonynak az volt a hibája, hogy nem taxival ment vagy sofőrrel. Mert, mondta Graf, hogyan engedheti meg magának 25 millió ember spirituális vezetője, hogy így veszélyeztesse magát.
  Na, a mi Gusztink ebbe a csapdába biztos nem sétál be.
  Bölcskei püspök 18 milliós autóját sofőr vezeti, így hajt püspök úr egyik kocsmából a másikba, egyik lánytól (hogy finomak legyünk) a másikig, és végül a harmadik P (pénz, pecunia) bűvöletében a tetstvéri koreai bankba.
  Mikor rúgjuk már ki ezt a szennyes életű bohócot???

  • Tiszántúli Lelkész said

   Esetleg az alkoholra költött összeget is felajánlhatná az államadósság csökkentésére. Nem kis pénz, ugyanis az ivócimborák cechét is ő fizeti, amellett egy józan püspökkel a gyülekezet is jobban járna. 🙂

 12. animus said

  Igazad van! Mikor lesz már tiszta, keresztyéni légkör az Abonyi utcában?
  Akkor – és csak akkor – várható, hogy a református egyetemet is megtisztítják korrupt, bűnöző vezetőitől és megmentik.
  Alig van már idő!
  Siessetek, testvérek!

 13. Pasaréti szomszéd said

  Lemondhatna aról is, hogy a nőinek béreljen lakást Pesten. Egy csomó pénzt takaríthatna meg, és egy csomó bosszúsgot is, mert a nő előbb-utóbb úgyis mással osztja meg azt az ágyat, amit a püspök úr fizet. Ez a bérleti díj is mehetne az államkasszába. 🙂

  • animus said

   A RefLap júl. 31-i számában beszámolnak a Bölcskeinek kiosztott Semjén-féle pofonról. Megcsodálhatjátok Gusztinkat pocakján feszülő fehér-piros trikójában: megrendítő látvány.
   Hogy süllyedhet egy ember ilyen mélyre?
   És ez lenne az egyház feje????

 14. heidelbergi káté said

  Lehet, hogy nagyon szokatlan javaslattal állok elő, de mégis megteszem.
  Miért ne lehetne a Magyarországi Református Egyháznak egy olyan lelkészi elnöke, aki nem tiporja sárba folyamatosan majdnem mind a tíz parancsolatot. Na, mondjuk, embert szorosabban véve még nem ölt, de: “107. De elég,e az, ha felebarátunkat az említett módon meg nem öljük?
  Nem elég?
  -mert amikor Isten az irígységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük felebarátunkat, mint magunkat.” (Káté)
  Túlságosan elrugaszkodott kívánság azt elvárni, hogy egyházunk lelkészi vezetője egy olyan személy legyen, akire ez ráillik?
  “113….állandóan gyűlöljünk minden bűnt és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező.” (Káté)
  Testvérek, nem érdemlünk mi, magyarországi reformátusok egy ilyen egyházi vezetőt???

 15. hajnalka said

  Nem csoda, hogy a Károli bölcskara gyakorlatilag a Mikszáth téri drogpiac lerakata. Könnnyebben jutnak a fiatalok kemény droghoz, mint tudáshoz. Szabó András dékán hagyta magát lefizetni a drogárusoktól – 20 %-ot kap minden eladott adag után! – így könnyű.
  Szabó dékánt nem érdekli, hogy fiatalok testileg, erkölcsileg tönkremennek a droghasználattól. Őt csak a pénz érdekli.
  De szemmel láthatóan a fenntartó zsinatnak és Bölcskei püspöknek sincsenek erkölcsi (????) fenntartásai.

  • Mary Juan said

   Ez a biznisz még Kőfalusi Krisztina idejében jött létre. Ő mindenre lecsapott, amiben pénzt szimatolt. Mikor Fülöp Éva fölszedte a drogos srácot, az a hallgatók között árulta a füvet. Kőfalusi, Fülöp kebelbarátnője, rájött, hogy lehet ezt nagyban csinálni, de a biztonság kedvéért jobb beavatni a nagyfőnököt, Szabót, nehogy baj legyen belőle. A srác, Fülöp barártja, folyton ott kókadozott a 2. emeleten, a volt büfé és a magyar irodalmi tanszék közti sarokban, állítólag Fülöp Évát várva, akinek Kőfalusi tömérdek órát szerzett, hogy alibit biztosítson a drogárus barát üzletének. De a folyosói árulás túlságosan feltűnő volt. Ezért Kőfalusi betelepítette őt a doktoranduszi szobába, a 213-ba. Mi már ottjutottunk hozzá szinte hivatalosan – Szabó András védnöksége alatt – a droghoz.

   • filológus said

    Mit szól ahhoz Szabó püspök, hogy a sógora, Szabó András a droggal tönkreteszi a rá bízott fiatalokat?

   • Fülöp-tesók said

    Az a vicc, hogy Szabó és Hansági ki nem állhatták a Fülöp-testvéreket. Fel se akarták venni az Évát a doktori iskolába, mert azt mondták róla, hogy olyan korlátolt, mint a mestere, Bertha. És hogy olyan kitartó és szorgalmas, mint a bátyja, ha beteszi ide a szűrét, nem lehet tőle megszabadulni. De Kőfalusi a drogüzlet megcsillantásával áthangolta őket. Attól kezdve tömték órákkal, hogy a barátja, az Évára várakozás ürügyén, hosszú időt tölthessen az egyetem folyosóin, utóbb az irodákban és a doktori szobában, és felvirágoztathassa az üzletet.

   • Mimóza said

    Ez nem Szabó András bűne. A pénzéhes és minden hájjal megkent Kőfalusi vitte bele szegényt. Ez a szerencsétlen, pipogya, papucs ember mindig erőszakos nők áldozatául esik. Petrőczi, Hansági, Kőfalusi. Kicsit határozatlan, kicsit gyenge. De a bűnökbe az agresszív, pénz- és hataloméhes nők viszik bele.

   • kirchenmaus said

    Hogyan tűrheti el Szabó püspök azt, hogy sógora, Szabó András súlyos bűncselekményeket kövessen el a rá bízott fiatalok sérelmére?
    Hogyan tűrheti el a magyar rendőrség, hogy egy úgynevezett egyetemi karon nyíltan áruljanak és fogyasszanak drogot????
    Hogyan tűrheti el a zsinat, hogy Szabó András degeszre keresse magát azon, hogy bűnpártolással 20 %-ban részesül a fiatalok fizikai-mentális egészségét tönkretevő drogbevételből???

 16. vidéki kolléga said

  Nálunk még nyáron is ez a blog a sláger. Meddig lehet elmenni pofátlanságban, ez itt a kérdés. Nagyon sajnálom református ismerőseimet, nagyon szégyellik magukat. Ebből a történetből világos, hogy OV szóba se akar állni Bölcskeivel.
  Hiába betonozta be magát zsinattal, konventtel, koreai pénzzel, egyre kínosabb a jelenléte.
  Német kollégák írnak KSZE-ről is, fel nem tudják fogni, ki ez az ember, akit ők csak mint egyszerű hungarológust vettek észre, hogy ebből lett volna a magyar Jauss????
  Nevetséges.

 17. dark side said

  Sokért nem adnám, ha látnám, hogy minden rossz kútfeje és forrása, Szabó András, Petrőczi és Hansági hogyan tölti a nyarat. Felfogták már, hogy saját maguk alatt vágják a fát.
  És a háttérben a nagy INKVIZITOR, KSZE.
  Majdnem az egész irodalomtudományi szakma ellene van.
  Gyűlölik és várják, hogy lesújtsanak rá.
  Nem tart már soká és ledől, mint egy Gólem.

 18. Bölcskei ezt nyilatkozta az egyházügyi törvényről: “Bízunk abban, hogy a törvény elfogadásával az egyházunk által is régóta hangoztatott szempont, az úgynevezett üzleti egyházak tevékenységének tevékenységének kiszorítása is egyértelműen megvalósul, s ily módon megszűnik az állami költségvetésből a különböző jogcímeken való felesleges pénzkiáramlás”.
  Ez jellemző Bölcskeire: A PÉNZ A LEGFONTOSABB.
  Milyen jó, hogy nem 50 egyház nyerte el ezt a jogcímet, ahogy az eredeti kereszténydemokrata javaslatban szerepelt, hanem csak 14.
  Így több lóvé jut nekünk – ez a főpásztor mélységesen erkölcstelen, primitív gondolkodása.

  • Vitorla said

   Nem biztos, hogy több pénz jut Bölcskeinek. Az egyházi büdzsé a támogatásból kieső egyházakkal együtt arányosan csökkenthető. Nem valószínű, hogy az új egyházügyi törvénynek Bölcskei vagy a koreai bank meggazdagítása a célja, hanem inkább az állami kiadások megtakarítása.

   Bölcskei még nagyon megcsalatkozhat a reményeiben, és akkor hátszélként megint kétségbesetten fújhat a távolba tovatűnő vitorla után. 🙂

 19. dark side said

  Bölcskeinek ez a gondolkodása: kevesebben vagyunk, tehát több jut belőle egynek: mint a lakodalomban a tortából.
  De közben még az a ravasz ötlet is eszébe jutott, ha ő odaadja a gyülekezetek meg sem kapott 200 millióját (virtuális pénz), attól OV kormányának úgy könnybe borul a szeme, hogy valódi pénzt utal a koreai bankba Bölcskei/Bátori/Butykos részére.

 20. animus said

  A szlovákiai reformátusok 2011 júniusában ugyan csatlakoztak a Magyar Református Egyházhoz, de a szlovák anyanyelvű reformátusok tiltakoztak ellene. A szkovák kultuszminisztérium az állami dotáció – évi kétmillió euró – megvonásával fenyegetőzik.
  Bölcskei püspök persze nem törődik a szlovákiai reformátusokkal, mással se nagyon, csak a saját dicsőségével (?9 meg főleg a pénzével.
  A szlovák kultuszminisztárium azonban megrendelt egy amerikai szakértői véleményt, amely a Magyar Református Egyházat – tehát a Kárpát-medencei egyesülést – tökéletesen elfogadhatatlannak tartja.
  Bealkonyul a mi Gusztinknak nemsokára!!!

  • mesüge said

   Szegény kálomisták, meg vagytok ti verve a Gusztival! Mit érdekli őt a szlovákiai magyarok pénze! Semmit! Mi ez a reformátusok Kárpát-medencei egységéhez képest! Kétmillió eurót vett ki a Guszti a szlovákiai reformátusok zsebéből!
   A mi Gusztinkat csak az a pénz érdekli, amit személyesen tud ellopni.
   Ha a szlovák kormány megvonja a pénzt – ami a szlovákiai törvények értelmében logikus lépés – eurocent nélkül maradnak a felvidéki református papok és a komáromi református teológia is!
   Akkor majd nyilván támogatja őket a Guszti!
   Esze ágában se lesz, mivel őt csa a 3 P érdekli, abból pedig az a p(énz), amit a saját zsebébe tud dugni.

 21. Zsinati illetékes said

  Friss hír: a debreceni Hittudományi Egyetem kompromittálódott rektorát, Völgyesi Zoltánt leváltotta Bölcskei. A sokkal súlyosabban kompromittálódott Balla Pétert viszont még csak ezután nevezteti ki. Becsületére legyen mondva, nem szívesen és nem önként. Csakhát a MAB megköveteli, hogy legyen kinevezett rektor. Pedig már eléggé köztudott, mennyire utálja Balla Barnabyt és Sepsit, fogadkozik is ellenük, de Bölcskei a MAB miatt kénytelen kinevezni valait. Sepsi és Barnaby Bozsonyit jobban szerette volna, de őt nem lehet, mert nem egyetemi tanár. Így nem marad más, mint a legrosszabb választás: az értelmi fogyatékos, viszont rossindulatú és a végsőkig frusztrált Balla.

 22. réti pipitér said

  Nincs jó választás. Voltak tisztességes, tudós rektorai a Károlinak, az alapító Bendán kívül Szűcs és a kiváló matematikus Vargha András.
  Voltak beszámíthatatlanok: a szenilis Újfalussy és az eszement dilettáns Kovács Eszter.
  A legtöbb erkölcsi és anyagi kárt kétségkívül Balla okozza.
  Mindenekelőtt a Jobbikhoz fűződő familiáris kapcsolatai miatt. Rabol a Jobbiknak és nem véletlenül vette az egyetemre Kun Béla unokáját sem. Akinek a gulágkutatásra fordított pénzéről nem tudunk semmit, hiszen Balla beleapplikálta – Petrőczi röhejes puritanizmuskutató intézetével (?) együtt a rektori hivatal költségvetésébe.
  Kun Miklós és a szovjetorosz szekció többi tagja, az IMO-s Hermann, a kárpátalji exrendőr Kovács Árpád azt az orosz kapcsolatot biztosítja, amelynek révén a Jobbik gazdag támogatást kap az orosz olajrubelekből.
  Ennek a mélységesen mocskos és erkölcstelen vezetésnek a prolongálását jelenti Balla kinevezése.
  Mellesleg még a tudományos közéletnek is mutat ragyogó példát Pethő Sándor, a hírhedt okirathamisító filozófusi professzorságának és DI törzstagságának fenntartásával.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: