Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Language skills and ethics (Nyelvtudás és etika)

Posted by karoligaspar - augusztus 5, 2011

Szerző: Karoligaspar

 

“Egy Philip Lieberman nevű biológus kimutatta, hogy a nyelv tökéletlen birtoklása és az etikai tudat kialakulatlansága között alighanem mindig következményes viszony áll fönn. “

Kulcsár-Szabó Ernő (A műfordításról, 17. sz. jegyzet), forrás:

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00035/kulcsar.html

 

Kulcsár-Szabó Ernő életműve nem en bloc semmis. Nekem sikerült találnom benne egy érvényes mondatot. Igaz, hogy nem tőle származik, és ő is csak egy lábjegyzetben említi, de ettől még találó: elsősorban Kulcsár-Szabó Ernőre magára és a körére:

http://smart.ivyportal.com/object.9709E9AA-F354-4159-B912-E720766C5C1B.ivy

Kulcsár-Szabó Ernőről sokan megállapították már, hogy nem birtokolja tökéletesen a nyelvet, mármint az anyanyelvét. (A többiről meg jobb, ha nem beszélünk.) Nem tud fogalmazni, nem tud írni. Hosszan és nyakatekerten fejezi ki, amit egyszerűen is lehetne, önellentmondásokba bonyolódik, nem tud érvelni, se retorikailag, se stilisztikailag, se szemantikailag, se logikailag nem állnak össze a szövegei. Magyarán nem mond semmit, és még azt is rosszul mondja. Ha a mottóban idézett Liebermann-parafrázis igaz, akkor érthető, miért nincs Kulcsár-Szabó Ernőnek etikai tudata.

Hogy a fenti baráti kör alábbi tagjainak sincs, azt – többek között – a Mészáros-minősítésben játszott szerepük is bizonyítja:

Korner Veronika 2005-ben megírt Mészáros Mártonnal közösen egy 13 oldalas cikket, majd hagyta, hogy Mészáros Márton ezt 4 évvel később, 2009-ben a saját nevén doktori disszertációként benyújtsa. Nemcsak hagyta, hanem egyetértett vele. Korner ugyanis kapott ezért Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes protekciójával a Károlitól egy 3 éves nappali irodalomtudományi doktori ösztöndíjat, amit az USÁ-ban költött el, ottani business administration tanulmányait finanszírozva belőle. Az összeget a Károli nem követelte tőle vissza, noha nem a rendeltetésének megfelelően lett felhasználva.

Eisemann György (szintén a baráti kör tagja, egyben Kulcsár-Szabó Ernő közvetlen beosztottja) beült Mészáros doktori védésére bizottsági elnöknek, és nem kifogásolta, hogy az ún disszertáció legfeljebb egy szemináriumi dolgozatot tesz ki. Nemcsak nem kifogásolta, hanem doktori értekezésként maximális potszámmal átvitte.

Bednanics Gábor (szintén a baráti kör tagja, egyben Kulcsár-Szabó Ernő volt doktorandusza) opponensként nem vette észre, hogy Mészáros dolgozata összesen 13 oldal, amelynek a felét nem a jelölt írta. Súlyos szakmai kifogásai ellenére – ld. https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/30/crushing-criticism-by-bednanics-bednanics-megsemmisito-kritikaja/ – nemcsak elfogadta doktori értekezésnek, hanem maximális pontszámot adott rá.

Simon Attila ugyanebből a baráti körből beült bizottsági tagnak és szintén maximális pontot adott erre a 6 és fél oldalas egyéni tejesítményre.

Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes (egyszerre a baráti és a családi kör tagja) Mészáros közvetlen munkahelyi feletteseként egyrészt lenyúlta a témavezetést az eredeti témavezetőtől, majd a baráti körből összeállított egy olyan bizottságot, amely garantáltan nem teszi szóvá, hogy ez a rövid és ráadásul csapatmunkában írt szöveg nem disszertáció.

Kulcsár-Szabó Ernő nem kifogásolja, hogy kibővített családi műhelyének tagjai egymást doktoráltassák.

Fenti tények alátámasztani látszanak Kulcsár-Szabó Ernőnek Philipp Liebermann nyomán felállított ama tézisét, hogy a nyelvi kompetencia és az etikai tudat hiányosságai szervesen és szorosan összegfüggenek.

Erre ő maga és családi-baráti köre a legszemléletesebb példa.

44 hozzászólás to “Language skills and ethics (Nyelvtudás és etika)”

 1. prudens said

  Philip Lieberman kitűnő tudós, a beszéd kialakulásával foglalkozik. Kutatásai kiterjednek a verbális apraxiára, autizmusra, a nyelvi képességek neurológiai alapjaira, azon belül elsősorban a szubkortikális basalis ganglionstruktúrák népszerűen: hüllőagy) szerepére.
  Foglalkozott azonkívül azzal, hogy a neandervölgyi emberek csontmaradványaik alapján milyen beszédhangok kiejtésére voltak képesek.
  A nyelvi képesség és a morális érzék közti összefüggés evolúciós szempontból értelmezhető csak. Csak egy fejlett kogníció talaján jöhet létre a morális érzék, mivel feltételezi a fejlett absztrakciót, ez pedig nyelv nélkül nem jöhet létre.

  • Violation said

   A KSZE-bandának nincs fejlett kogníciója. Az ő kogníciójuk odáig terjed, hogy miénk a hatalom, ezért nekünk mindent szabad. El is követnek mindent. A saját fiának sokszorosan a főnöke: nemcsak az intézetben, a tanszéken, a doktori iskolában, hanem mindenféle pénzes kutatócsoportokban és pályázatokban. Ezekben egyébkét a menyének is főnöke. Hol élünk? A vadkeleten? Ez az ájult Nyugat-sznob egy keleti despota.

   • ancilla said

    Ez igaz, pontosan ez bennük a veszélyes. Primitív brutalitás, ahogy KSZE keresztapaként dirigál az ELTÉ-n és Szegeden. A Károli egy intellektuálisan jelentéktelen hely, ahol Kun Béla unokájától kezdve bárki taníthat, aki meggyőzi Ballát arról, hogy az neki vagy a Jobbiknak jó.
    A bölcskaron meg Hansági, a KSZE slepp legszörnyűbb kretúráival.
    És az após kétszer PhD-ztatja a menye szeretőjét!
    Milyen család ez?
    És a fenntartó: egy tökéletesen morálisan amortizálódott alkoholista: KSZE régi spicli haverja, Bölcskei.

 2. vidéki oktató said

  KSZE megengedhetetlenül leegyszerűsíti Lieberman gondolatát. Ez mélyen jellemző rá!
  Nincs egy az egyben megfeleltethetőség a beszédkészség és a morális érzék között.
  Vannak kifinomult erkölcsi érzékkel bíró, de nem túlságosan intelligens és művelt, nehézbeszédű emberek és elbűvölő rabulisztikájú moral insanityk.
  Azt mondják, Rákosi is egy ilyen utóbbi volt.
  KSZE is egy moral insanity, és ordenáré módon ír, de a két dolog nem függ össze.

  • Vulgámarxizmus said

   Pontosan ezt veszi észre Bezeczky és KSZE legtárgyilagosabb, szakmai alapon bíráló elemzői. Leegyszerűsít, sematizál, skatulyáz, nem fejt ki semmit, csak kinyilatkoztat. Kulcsár Szabó Ernő könyve módszertanilag kísértetiesen emlékeztet a vulgármarxisták érvelésére. Azért nem tud vitatkozni, mert a szemellenzős vulgármarxistákon szocializálódott. Gadamer és Jauss csak ennek a leegyszerűsítű vulgármarxista szemléletnek a leple.

   • réti pipitér said

    Hát persze, mert ilyen ostoba! Bináris oppozíciókban gondolkoldik: Jauss – jó, nem Jauss – rossz.
    Ami szerinte jó, azt a maga megengedhetetlen bugyuta módon fejti ki, ha nem lenne ennyire homályos, mér géen észrevették volna, hogy milyen primitív.
    Meg az is jó trükk, hogy mindenkit lebunkóz.
    Oppozíció:
    modern (Jauss, ő, meg a rokonok) – vidéki (mindenki itt magyarhonban)

 3. régi kolléga said

  KSZE legmocskosabb húzásait a Károlin engedi meg magának. Az ELTÉ-n a Legátus csoport figyeli a tetteit, de a Károlin Balla egyenesen megáldja a bűnözőket, azon belül rokonát, Mészárost.
  Mit szól ehhez a zsinat???

  • ohranka said

   A Károlin összetalálkozott a magyar böszmeség és jellemtelenség a velejéig aljas orosz mentalitással. Mit gondoltok, miért van egy kálvinista egyetemen a kárpátalji rendőr, Kovács Árpád, az IMO-s alvóügynök Hermann és Kun Miklós, Kun Béla unokája?
   Talánbizony a protestáns kultúrörökség védelmében?
   Ugyan, egyrészt létrehozzák a Jobbiknak az olajrubel alapú támogását, valamint Ballának szállítják a KGB-s know how-t.

 4. heidelbergi káté said

  Két év múlva, 2013-ban kívánja ünnepelni a Magyarországi Református Egyház a Káté magyar nyelvű megjelenésének 450. évfordulóját.
  Mi, a Káté szellemi örökösei kijelentjük, hogy sem a Magyarországi Református Egyház jelenlegi vezetését, sem a Károli Gáspár Református (???) Egyetem vezetését és működését nem tartja méltónak a Káté szelleméhez, ezért az ünneplést blaszfémikusnak és végtelenül cinikusnak tartjuk.
  Ha 2013-ban még mindig Bölcskei Gusztávnak hvják a zsinat lelkészi elnökét, s Balla Péternek a KRE rektorát, s az egyetemen ott lesz Pethő, Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes, Kun Miklós és barátaik, NEMZETKÖZI FÓRUMOKON fogunk TILTAKOZNI a magyarországi református egyház infernális züllöttsége ellen!

 5. Violation said

  Kulcsár-Szabó Ernő minden téren megengedi magának az összeférhetetlenséget. Mivel már minden hatalmat lenyúlt, ez minden ténykedésében szükségszerűen összeférhetetlenséget okoz. Ám kierőszakolt pozícióihoz mindenütt ragaszkodik. Az, hogy ennek az ún. Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportnak (hogy ez mit takar? nyilván a kibővített családi kört, akik a pályázati pénzeken osztoznak!) tagjai egymást doktoráltassák, nem kisebb összeférhetetlenség, mint hogy a Szabó-Petrőczi házaspár egyazon doktori eljáráson belül témavezetőként illetve opponensként lépnek fel. Kulcsár-Sabó Ernő működése nemcsak mélységese etikátlan, hanem kifejezetten törvénytelen is.

 6. Mrs. Oliver said

  Kár lenne, ha KSZE mellett Pethő feledésbe merülne, azért egy csalással szerzett professzori kinevezés sem akármi. Ideje lenne, hogy valaki ezt is megírja németül vagy angolul, és megpróbálja kint terjeszteni; szerintem ez is nagy sikert aratna Németországban vagy Ausztriában, no meg Hollandiában is

  • Johannes said

   Igazatok van. Írjatok egy rövid összefoglalót, angolul vagy németül, fél oldal elég, plusz az a szép lista a nemlétező folyóiratokról és számokról, ami már úgy is kész van, azt nem kell lefordítani.

   Megpróbálom azt is a nagyobb folyóiratok online fórumain elhelyezni. És persze mi is felrakjuk az összes blogunkra, hogy ha valaki az egyetemi csalásügyekre kattint, MarciPista és Kulcsár Szabó mellett mindjárt Pethő Sándor nevére szánkázzon. Elvégre Pethő is megérdemli a világhírt ezért az igazi világszámért. Itthon még ezt az orbitális csalást is eltussolják.

  • Karl said

   Hallo Mrs. Oliver: Johannes hat deinen Vorschlag an mich weitergeleitet. Ich habe schon etwas für die Bekanntmachung euren Freunds getan. Schau dir dies an:

   http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wzwissen/forschung/27368_Wissenschaft-geraet-in-Bedraengnis.html

   • Niels said

    Sehr gut: Herr Professor Kulcsar-Szabo ist berüchtigt gedorden, nicht berühmt, wie er es gerne haette, sondern ganz einfach eklig.

   • Mrs. Oliver said

    Karl, du hast die ganze Geschichte sehr gut zusammengefasst und est ist nicht besonders schwer zu erraten, um welche Person es sich handelt. Hoffentlich versteht der grosse Professor Pethő genug deutsch um es lesen zu können.

   • Niels said

    Das bezweifle ich stark, die Sprachkenntnisse.

   • Karl said

    Mrs. Oliver, da habe auch ich Zweifel, wie Niels. Sicherheitshalber habe ich 2 links eingebaut. Klickt er auf das eine, stösst er auf das homepage der Karoli Universitaet, und da eben auf sein eigenes Photo. Das ist nicht zu verkennen. Klickt er auf das andere, stösst er auf die 168 ora, ebenfalls auf sein halbverschattetes Photo. Dann muss auch er schon begreifen, worum es geht. 🙂

    Wenn du noch die berühmte Publikationsliste haettest, könnte ich für jene noch andere Blaetter finden. 🙂

 7. dark side said

  Sokáig töprengtem, milyen kapcsolata lehet Szabó Andrásnak meg Petrőczi Évának a német kultúrához. Azt nem vesszük komolyan, miszerint Petrőpczi Ludvig nevű ősei Lübeckben rokonságban álltak volna a Mann családdal. Ennek kb. annyi a valószínűsége, mint az angol királynővel való rokonságának, azt is hirdette egyszer a Kossuth rádióban.
  Megvan a kapcsolat! Heine mintha róla írta volna Egy nő (Ein Weib) c versét: ideírom, hadd lássunk már egy jó verset Petrőczivel kapcsolatban:
  “Egy test s egy lélek,ez így jó,
  ő tolvaj volt,neje r@ngyó.
  H a férfi nagy halat fogott,
  a nő az ágyra dőlt, s kacagott.”

  A továbbiakban a férfit elkapták (sajnos, Szabót még nem, de bízunk benne), felkötötték, a nő pedig ebben az órában is más férfiakkal “vörösbort ivott s kacagott”.
  Semmi kétség, Petrőczi is ezt tenné, ha találna még egy férfit, aki nem iszonyodna tőle.

 8. Szegedi diák said

  Meg vagyok döbbenve a szegedi egyetem eljárásán. Azt hittem, ilyesmi csak egy operettegyetemen fordulhat elő, mint amilyen a Károli, amit senki em vesz komolyan. Dehogy ez a Mészáros olyan diplomát kapjon, amilyent mi? Eddig szerettem ide járni, de Mészáros és szegedi cinkosai kompromittálták az egyetemünket. Azt hiszem, kimegyek Ausztriába vagy Németországba, mert a magyar okleveleket sehol sem fogják elfogadni. Mészáros csalása és a SZTE híre már az osztrák “Die Pressé”-e is eljutott. Épp ott olvasom ill tovább a linket a ravaszblogon.

  • Magyar Schnauze said

   A németeknek és az osztrákoknak ennél sokkal kisebb ügyek is fájnak, most pl. egy innsbrucki habilitáció. Ha valamilyen nyugati egyetemen csalás történik, onnan a hallgatók nem akarnak többé diplomát. És ez a normális. Nem az, hogy tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Idézem az egyik legszimpatikusabb fórumozót, ahol a Mészáros-csalás is olvasható egyébként:

   ” Gast: Schnauze voll
   28.07.2011 08:39
   » melden » antworten
   4 1

   Von dieser Uni möchte ich keinen Titel
   Wo man hinschaut über die Justiz bis zur Bildung Österreich ist eine Bananenrebuplik geworden.
   Lug und Betrug,Korruption,Verschleppung und Vertuschung regieren in Österreich. ”

   Ha ez az osztrákokra igaz, akkor mit szóljunk mi. Ha egy ilyen figura, mint ez az életét végigcsaló, ellenőrzőhamisító Mészáros doktor lehet, akkor törvényileg kellene megszüntetni az irodalomtudományi PhD-kat. Minek? ha Kulcsár Szabó Ernő dönti el: ez kaphat, ez meg nem. Az teljesen mindegy, hogy mire. Nekem is tele a tököm (ez a Schnauze voll jelentése).

 9. Niels said

  Lug und Trug – ich habe auch die Nase voll von diesen Betrügereien. Ich wollte auch kein Diplom von so einer Uni. Lieber eins von dem Schwarzmarkt.
  Ist Ungarn ein Land der (Promotions)schwindler?

  • Tiszai said

   A szegedi diploma is pontosan annyit ér nyugaton, mintha a bolhapiacon vették volna. Nem csodálkozom, ha a világ kulturált fele nem bízik a magyar diplomákban. A mészárosok és a kulcsárszabók az okai, hogy még orvosoknak meg mérnököknek is újra kell járni az egyetemet vagy legalább ottani bizottságok előtt úja szakvizsgát tenniük, mert nem bíznak ezekben a kétes papírokban.

 10. Netfigyelő said

  A Mészáros-eset a doktorcsináló Kulcsár-Szabó Ernővel és a korrupt szegediekkel már az egyik legtekintélyesebb osztrák lap, a Die Presse online változatában is olvasható:

  http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/681434/Uni-vor-Entscheidung-in-Plagiatsfaellen?parentid=0&act=2&isanonym=1#kommentar0

 11. pulchra said

  Gratulálok, világhírű lett a Károli!
  A világ legkorruptabb egyetemei között dobogós helyre jutott: köszönjétek meg Ballának, aki azt csinálja, amit KSZE meg helyi képviselője, Hansági dirigál neki!

 12. Berlin, oh Berlin said

  Kulcsár Szabó Ernő egy ájult Nyugat-sznob és emellett egy keleti despota. Berlinben oly jelentéktelen volt, hogy a német kollégák nem is realizálták a jelenlétét. Ott azzal a szerény intelligenciával sosem rúgott volna labdába. Egy ideig tűrték, aztán elegük volt a fölösleges “tanszékből”, ami valójában csak egy kis lektorátus volt, szinte kizárólag csak Magyarországról beeső magyar hallgatókkal, akik meg akarták nézni a “nagy” Kulcsár Szabót. Megdöbbenve látták, hogy ő ott mennyire jelentéktelen. Kb mint egy ceglédi gimnáziumi magyartanár.

  Kulcsár Szabót a németek egész egyszerűen kirúgták.

  A fiát pedig nem is fogadták. Szóba sem állt vele senki.

  Ott nem terjedt el a KSZE vírus. A tanszék helyét már felszántották és sóval hintették be. 🙂

  • Zores said

   Az, amit Kulcsár Szabó múvel az alibi-kutatócsoportjával, rég szemet kellett volna hogy szúrjon a MABnak. Azokat a tudományos fokozatokat, amiket ennek a csoportnak a tagjai egymásnak osztogatnak, mind felül kellene vizsgálni. És minden pályázatot, fokozatot, amiben KSZE ujja benne van. Az MTA irodalomtudományi bizottságát is, ahova bevitte mind a két helyettesét, Eisemannt és Szilágyi Mártont (akinek a sógora Hermann, a MENY csicskása). És a hajdani MAB bizottságot is, ahova csak a haverjait és a zsoldosait vitte be. Pl. Pál Jóskát 10 évig tartogatta ott, mert az bármire használható volt. Semmi sem kóser, amihez KSZE-nek köze volt.

   • Bloggerjogász said

    KSZE annyi törvénytelenséget követett már el, hogy nem is értem, miért nem vonták még büntetőjogi felelősségre. A családi összeférhetetlenség miatt az ELTE rektorának már lépnie kellett volna. Hogy az alibi-kutatócsoportjának a tagjai egymást minősítik, az ugyanolyan összeférhetetlen, mint a családi, de lehet, hogy jogilag nehezebb megfogni. A 83 millió forintos pályázati pénz kiosztása önmagának, mikor ő felügyelte az adott bizottságot, nyilvánvaló korrupció, sőt, sikkasztás. Ezért az akkori miniszternek, Pálinkásnak kellett volna őt felelősségre vonni. Ez ordító összeférhetetlenség. Ezt lehetne vizsgálni visszamenőleg is. Végül jogilag megfogható bűncselekmény a Pannon Egyetem Színháztudományi Tanszékének átlopása a menye munkahelyére, a Károlira, a MAB illetékes KÁB elnökeként. A MENY intézte az átlopást Veszprémből a Károlira a Károli dékánhelyetteseként, ő járt el Veszprémben, ő terjesztette a kari tanács és a fenntartó elé, saját magát szerepeltette a programban. Amikor az illetékes KÁB bizottság ezt az ügyet tárgyalta, Kulcsár Szabó Ernőnek családi érintettség miatt ki kellett volna mennie a teremből. Nem ment ki, sőt, éreztette a bizottsággal, mennyire fontos neki a szavazás, amelyben ő maga is részt vett. Ez bűncselekmény. A kevés konkrét kézzelfogható bűncselekmények egyike a sok homályosan és földalatti manőverekkel intézett törvénytelenségek mellett.

 13. tudományos said

  Szerintem rosszabb a helyzet. Szemet szúr tudományos körökben KSZE klánjának garázdálkodása, a keresztapa pofátlan ösztöndíj-, pályázati pénzrablása, az önbeporzás, amivel a klán szaporodik, az undorító önlegitimáció. Csak egy példa: Szilágyi Zsófia dícsérő kritikát ír egy Károlin előállított moslék kötetről, amelyben saját férje, Hermann is firkált valamit. A Szilágyi család a KSZ családdal laokooni ölelésben fonódik össze: Szilágyinak hívják KSZE egyik helyettesét, menye puszipajtása Sz. Zsófia férje. Zsófia egyébként nem fukarkodik Mészáros Márton dícséretével sem. Azt írja róla, hogy Marci “Kosztolányi felől olvas” egy mai háromnevű szerzőt.
  Mészáros még azt se bizonyította be, hogy egyáltalán tud olvasni.
  Ő is rokon persze, méghozzá Balla rokona a sógornő, Hegedűs Zsuzsanna késői házassága révén.
  Mészáros már Európa szerte ismert mint a legpofátlanabb doktori csaló (Promotionsschwindler, ahogy a német lapok említik.)
  A Károli egy szemét nepotista fészek agyament bűnelkövetők gusztustalan konglomerátuma.
  Ennek az élére fogja kinevezni a rovott múltú Ballát a hasonlóképpen bűnös múltú és jelenú református főpásztor, Bölcskei Gusztáv.

 14. grammaticus said

  Az erkölcsösség és a beszédkészség között a közvetlen összefüggés igazolhatatlan.
  Viszont sokszorosan igazolták a beszédkészség és a kognitív fejlettség, magas szintű gondolkodás közöttit.
  Erre a legjobb példa Hansági Ágnes, KSZE menye, akinek a gondolkodására jellemző, hogy a beszédaktust intrapszichésen működő mechanizmusként írt le a doktori adatbázisra saját maga áltak feltett két írásában. Márai A gyertyák csonkig…jutottak eszébe ezek az úgynevezett gondolatok. Közben a magyar nyelvűt már levette, a németet fennhagyta, elvégre, gondolja Hansági – figyeljétek ezt a kifinomult logikát – ha én se tudok németül, nyilván más se.
  Felhívnám Hansági figyelmét azokra a német nyelvű szövegekre, amelyek számos osztrák és német orgánumon részletesen taglalják az ő szerepét Mészáros Márton/István kétszeri doktori csalásában.
  Azt hiszed, Hansági, Németországban se ért senki németül???

  • Berlin, oh Berlin said

   Az APÓS ezzel szemben azt hiszi, senki nem ismer németeket rajta kívül. Ezért hazudozik annyit a német kapcsolatairól. KSZE-nek nincsenek használható német kapcsolatai, senki sem támogatja, sőt, senki sem ismeri. Egész magyarországi karrierje az összehazudozott német kapcsolataira épült, amitől itthon mindenki hasra esett, de senki nem ellenőrizte ezeket módszeresen. Csak alkalmi kis lebukásai voltak. De mikor 2005-ben hazazavarták Berlinből, majd 2008-ban, 3 havi kint dekkolás után a Zotyóka is hazajött üres kézzel, sőt, anélkül hogy szóba álltak volna vele, mindenkinek rá kellett volna jönnie, hogy KSZE-nek nincsenek valódi szakmai kapcsokatai odakint. Vagy miket és hol publikált németül? Pár érdektelen cikket. Nincs egyetlen monográfiája sem német nyelven. Ez 10 év kinttartózkodás után nulla.

   Kulcsár-Szabó Ernő ugyanúgy hazudozásra építette a karrierjét, mint Pethő Sándor vagy Petrőczi Éva. Semmi különbség.

 15. grammaticus said

  Az, hogy egyetlen német kiadónál nem jelent meg könyve tíz év alatt, az mindent elárul. KSZE Németországban egy no name.

  • Vastagbőr said

   Eddig azt hittem, Pethő tartja az egyetemi-akadémiai szélhámosság-versenyben a világcsúcsot. De Tévedtem. Kulcsár-Szabó Ernő sokkal többet ért el a semmire: a legendakeltésre maga körül. Nemcsak professzor lett, nemcsak akadémikus, hanem sokkal több. Nemcsak pályázati pénzeket osztogat, hanem állásokat – és állásokat vesz el. Ő minősít, ha úgy tetszik, a semmire, mint a sleppje esetében, és minősítéseket hiúsít meg. Szalay Károly nem túloz: élet és halál ura. A semmire. A hazudozásra. A semmitmondó hókuszpókuszra.

   • Kirúgottak Klubja said

    Szalay Károly ezt pontosan tudja. Őt, a kitűnő református irodalomtörténészt is KSZE rúgatta ki a Károliról. Ő és a menye a BTK önkéntes HR-esei voltak: csinálták a helyet a sleppjüknek. Akik persze se nem kitűnőek, se nem reformátusok. De a siserehad várja a jutalmat: az egyetemi állásokat.

   • régi kolléga said

    Persze ne feledkezzünk meg Szabó Andrásról, aki kivitelezte Hansági parancsait. Hansági 1998-ban még sem meny nem volt, sem PhD-ja nem volt. De Szabó Andrással kirugatta Erdélyi professzort (akadémiai doktor), Püspöki Nagy Pétert (kandidátus), Beke Albert (PhD), Huszár Ágnes (kandidátus, habilitációja folyamatban volt)
    Szabó András a perek folyamán hamis tanúvallomásokat tett írásban az illető kollégák pereiben. Tanúvallomásaiban – eredetiek birtokunkban – össze-vissza hazudozott. A tanúvallomások a “tényeknek nem feleltek meg”, ahogy a munkaügyi bíróság megállapította.

   • Kirúgottak Klubja said

    Honnan veszi a jogot ez a sötét gengszter, akinek az “életművéről” már többen is bebizonyították, hogy fabatkát sem ér, hogy lenyúlja a református egyetemet? Hogy ő alakítsa a káderpolitikát? Hogy behozza ide a szintén sötét, halandzsázó sleppjét kitűnő református szakemberek helyére, akiket előbb a menyével és Szabó Andrással kirúgatott? Ki és miért engedi ezt meg neki?

 16. régi kolléga said

  A markprofessoron Kulcsár-Szabó Ernő 3,19 pontot kapott. Kari átlag 4, 14. (A Károlié 3,6)
  Kiemelik zavaros, önimádó előadásmódját, azt, hogy nincs tekintettel a hallgatókra.
  Fia, Kulcsár-Szabó Zoltán 3 pontot szerzett. Ennél rosszabbul már csak Hansági járt a KRE-n.
  Akit úgy fúrt, Horváth Iván 3,7-et. Mindenki kiemeli briliáns tudását, lebilincselő előadásmódját és humorát.

 17. Veterinarius said

  Teleszarjatok a vilaghalot ezzel a csalo bölcseszmaffiaval. Mar a Süddeutsche Tegesschauban is erröl a senkit se erdeklö doktori címröl olvasok. Mi az hogy irodalomtudomany? A hülye nemetek is az ilyen ügyeken csamcsognak. En allatorvos vagyok, most kaptam munkat Baden-Württembergben. Eddig nem kerdöjeleztek meg az allatorvosi diplomamat. Meg az hianyzik hogy ujrajarassak velem az egyetemet, mert a magyarok mind csalok, a papirjaik nem ernek semmit. Ha ilyen ügyröl olvasnak, minden magyarra ferde szemmel neznek.

 18. filológus said

  Nem fog semmiféle hátrányos megkülönböztetés érni, ha a te doktori címed hiteles és a tudásod is az. Azért, mert magyarok vagyunk, már minden csaló patkányt védenünk kéne???

  • Stipendiat said

   A németek amúgy is lenéznek minden magyart. Kelet-európai csaló cigány népségnek tartják. Tudom, mert több szemesztert is eltöltöttem ott ösztöndíjjal. Azóta is honvágyam van az ő normális becsületes életük után. Itt az emberek sunyik, trükköznek, kiskapukat keresnek. Ha az ember ilyen sztorit olvas, igazat ad a németeknek. Megérdemeljük, hogy lenézzenek bennünket. Miért tűrjük ezt a Mészárost vagy ezt a háromnevű gazembert, aki, mint Caligula a lovának, ez meg a kutyáinak sarzsikat osztogat?

 19. HÖKös said

  Az egyik ÁITK-tagot, Korner Veronikát, aki arról híres, hogy megírta MarciPista helyett a disszertációt, lehet hogy elítélik. Valamilyen büntetőügy folyik ellene. Le is akarták tartóztatni, de a család kifizetett egy rakás zsét, hogy szabadlábon védekezhessen. Állítólag több ügyben is sáros.

 20. ELTE-péhádés said

  Olvasgatom Kulcsár-Szabót. Nem ismeretlen a szerző, mert az oktató elég sokszor feladja magát. A stílusától én sem vagyok elragadtatva. Háromszor kell elolvasnom egy-egy mondatát, hogy megértsem. Másik Eltés azt írta, meg lehet érteni, csak egy kis erőfeszítés kell. Ez igaz. Ha sok időt és energiát áldozok rá, meg lehet érteni, de minek? Mi az, amivel ezeknek a szövegeknek az elolvasása után több és jobb leszek. Mi az, amit még eddig nem tudtam és ezekből megtudhatom? Semmi olyant nem találtam ezekben a szövegekben rettenetes idő- és energiaráfordítás után, 1. amit korábban ne tudtam volna, 2. korábban nem tudtam, és csak az elolvasás kínjai után döbbentem rá, hogy nem is volt érdemes megtudnom, mert vagy nem igaz vagy teljesen érdektelen.

 21. hajnalka said

  Szerintem is fölösleges olvasgatni KSZE-t. Nagyképű semmitmondás félreértett idegen szavak tüzijátékával.

 22. vidéki oktató said

  KSZE hapax legomenonjai: “érzéki észleletek nyelvtana”, “humánideológiák”, “szubjektív önkivallás”, “művészetalkotó akarat”, “a jelentéskontinuum megalkothatatlansága”, “a dolgok természetes összetartottságának képzete” – a tudálékos, pöffeszkedő semmitmondás nyelvi eszközei.
  Ami mögötte van: gondolattalanság.

  • Nagykállói said

   Legalább “A felnégyelést” olvassátok el Bezeczky könyvéből! Megsemmisítő irónia. Kulcsár-Szabó idézetekből van összerakva, táblázatba rendezve.

   Ebből megtudhatjuk, mekkora elme ez a szabolcsi Gadamer. 🙂

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: