Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Suicide note (Egy professzor búcsúlevele)

Posted by anonymanalyst - augusztus 22, 2011

 „A magyar Zsdanov” sorozatot most egy poszt erejéig ismét megszakítjuk. Az alábbi  levél címzettje is sokáig az előtt a dilemma előtt állt, mint Frans Hellenbroek vagy Pesthy Mónika Bolyki János temetése után: mivel tartozik halott barátja emlékének? Azzal, hogy hallgasson, vagy azzal, hogy megszólaljon? Mi, akik látjuk és tapasztaljuk – nemcsak ezen a blogon – azt a tengernyi aljasságot, amit Szabó András és Hansági (Kulcsár Szabó) Ágnes bandája kollégáikkal szemben elkövettek, úgy érezzük, hogy ezt a megrázó búcsúlevelet, amit épp most kaptunk meg,  azonnal közzé kell tennünk. A református Szigeti Lajos Sándort 2 évvel ezelőtt nemcsak a munkahelyétől, tanítványaitól, hanem az életétől is megfosztották. Kicsit emlékeztet az eset a szintén református Király Gyula tanár úréra, akit Szabó András és a professzor volt tanítványai s Júdás-barátai (Kovács Árpád, Hermann Zoltán és Hansági-Kulcsár- Szabó Ágnes) űztek a halálba azzal, hogy elvágták őt az egyetemtől, a hallgatóitól, a kommunikációtól. De az olvasók gondolhatják, Király tanár úr, akárcsak a református ex-dékán Szilágyi Ferenc vagy a református teológus Bolyki János már idős emberek voltak, előbb-utóbb maguktól is meghaltak volna, ha nem is ilyen megalázottan, ilyen keserűségben, amit a Szabó-banda illetve a HTK-s Pethő-Balla duó okozott nekik. De Szigeti Lajos Sándor még fiatal ember volt, ahogy levelében írja, „ifjú házas”, aki épp élete újrakezdésére készült.  Ő nem magától halt meg, mint a másik három áldozat, hanem önkezével vetett véget életének, mint írja, „megnyomorított,  kilátástalan helyzetben”. 

Az alábbi levélből az is kiderül, ki(k)nek köszönheti, hogy ilyen helyzetbe került. – A szerk.

 

Közreadó: Lala barátja

Barátom levelét alig egy héttel a halála előtt kaptam kézhez. A címzést, megszólítást, elköszönést és a személyes utalásokat letakartam, ezektől eltekintve a szöveget teljes terjedelmében közreadom, a szintén kézzel címzett borítékkal együtt (a címzettet itt is letakartam). 2009 június 16-án, két nappal a halála előtt beszéltünk utoljára telefonon. Végtelen keserűséggel említette, hogy utolsó kérését is elutasították. Még ennek hatása alatt hívott fel, lelkileg feldúltan. Előbb Szabó Andrással beszélt telefonon, aki sietett valahová, nem ért rá, csak annyit mondott, nem lát lehetőséget óratartásra – ingyen sem.  Barátom azt gondolta, ennek csak a sietség lehetett az oka, ezért még egyszer próbálkozott. Bár ne tette volna! Talán még ma is élne. Másodszor Hansági (Kulcsár-Szabó – a szerk.) Ágnesbe „botlott” telefonon, aki megfenyegette: ha a Károli közelébe merészkedik, hívatja a rendőröket és megszondáztatja. Barátom két napra rá halott volt. Ezt a megaláztatást nem viselhette el…

79 hozzászólás to “Suicide note (Egy professzor búcsúlevele)”

 1. régi kolléga said

  Először Ágnes asszonyhoz (“Oh, irgalom atyja, ne hagyj el!”)
  Ez a szubhumán lény tökéletesen híján van az erkölcsi érzéknek, kognitív képességei pedig alulfejlettek. Bűnhődését sem tudjuk elképzelni megtisztító folyamatként, eppen e miatt a két hiány miatt.
  Hanságit fejbe kell vágni vagy főbe kell lőni, mert maximum az idegdúcai működnek azon a nőstényhiénai szinten, amin az egész kívül-belül förtelmes lény képes.
  Szabó megalázta ezt a szegény embert: bennünket is megalázott, megrágalmazott, intrikált ellenünk, még a bíróságra is eljött hamis tanúvallomást tenni.
  DE: mi úgy gondoltuk, a mi erkölcsi-szellemi horizontunkat NEM HATÁROZHATJA MEG EGY SZABÓ és egy HANSÁGI, túléljük és harcolunk!
  És megtettük. túléltük, harcoltunk és a sikerek minket igazoltak.
  A mi szellemi teljesítményünk össze sem mérhető ezekével: kollégáink, hallgatóink, tanulmányaink és könyveink olvasói becsülnek, tisztelnek bennünket.
  DE. NEM FELEJTÜNK! Nem felejtjük Szabónak, Hanságinak, Petrőczinek és Ballának, amit ellenünk elkövettek!
  Küzdünk, harcolunk ellenük.
  Szigeti barátom: halálod nem lesz megbosszulatlan!
  Mi érted is harcolunk!
  Szabó, Hansági, Balla, Petrőczi: nem menekülhettek!
  Megtalálunk benneteket és megfizettek gaztetteitekért!!!
  Szigetiért, Királyért, Szilágyiért és mindenki másért!
  Hallod, Szabó?
  Hallod Hansági, Balla, Petrőczi???
  Nem felejtünk! Üldözünk benneteket dicstelen halálotokig!

  • Lala barátja said

   Balla is bűnös Szigeti sorsában. A Doktori Iskola érdekében a Károlin kellett volna őt tartania főállásban. Szigeti próbált vele a halála előtt beszélni, de a frissen kinevezett Balla nem is fogadta. Feltehetően megkérdezte előtte Szabót és Hanságit, hogy mit tegyen, ők meg “eligazították”.

   • dark side said

    Persze, Balla szerint Petrőczi a nyerő törzstagnak!
    Akit a MAB már kétszer utasított el törzstagként, egyszer professzorként!
    Gratulálunk, Balla, ezúttal is sikerült az aljasságot az ostobasággal párosítani!!!

   • ohranka said

    Miért nem engedték, hogy Hansági hivassa a rendőröket?
    Leleplezték volna, mint két külön néven pénzek és értékes tárgyak feltévelét igazoló személyt!!!

  • Kommunikátor said

   Milyen tapintatos hölgy. Milyen fejlett kommunikáció! Milyen jól tudott bánni beteg kollégákkal. Igazán a megfelelő poszton volt dékánhelyettesként.

  • Johannes said

   Testvérem, megértem indulataidat, de a bosszú nem méltó hozzánk, keresztyénekhez. Hagyjuk meg azt a pogány Ballának és társainak, akik a cinkosok védelmében a becsületes embereket kiüldözik a világból, az életből, mint Szilágyi Frencet, Király Gyulát, Bolyki Jánost, Szigeti Lajost.

   Az Úr azt mondta: “Enyém a bosszú, és én megfizetek.” Hagyjuk tehát rá a bosszút. A mi dolgunk a leleplezés, gaztetteik megmutatása a nyilvánosságnak, a dokumentálás, a tanúságtétel.

   • Justice for victims said

    Bocsáss meg, Johannes, de én inkább Régi Kollégával értek egyet. Ha nem juttatjuk ezeket a gátlástalan gyiolkosokat börtönbe, ki tudja, hány embert tesznek még tönkre, kergetnek a halálba. Én is azt mondom: pusztuljon innen Szabó, Hansági, Balla, Pethő. Mindazok, akik ártatlan emberek szenvedéseit, halálát okozták.

   • régi kolléga said

    Igazad van, nekem is belső konfliktust okoz, de nem tudok megbocsátani Szabónak és Hanságinak. Nem sokkal az után, hogy felmondtak nekem – jogellenesen – meghívtak egy vidéki egyetemre egy doktori szigorlatra vizsgáztatóként.
    Ekkor mutatták meg azt a levelet – saját magam láttam, nincs kétség! – amelyeT a károlisok, személyesen Szabó MINDEN EGYES EGYETEM MINDEN MEGFELELŐ TANSZÉKÉNEK ELKÜÉDÖTT.
    Ebben a levélben tudatlansággal és mindenféle aljassággal rágalmaztak meg engem és a kollégáimat. Azért küldték, nehogy alkalmazzanak bennünket más egyetemen!
    EZÉRT NEM TUDOK, NEM AKAROK MEGBOCSÁTANI SZABÓNAK, HANSÁGINAK ÉS A TÖBBIEKNEK.
    Nem volt elég, hogy kirugattak,
    hamis tanúvallomást tett ellenünk,
    és körlevélben minden egyetem megfelelő tanszékén befekettített.
    Erre nincs bocsánat!

   • Pannónia said

    Szigeti ellen is valóságos hajsza folyt, ezért tartom képmutatónak Szilágyi Zsófia megemlékezését. Azt akarták, hogy se a Károlin, se itt ne legyen maradása. Amikor öngyilkos lett, valójában minden út bezárult előtte. “Nem a temetésedre készültünk, Lajos” – valahogy így kezdi Zsófia asszony a megemlékezést. Pedig a fülem hallatára tárgyalták, hogy itt se fognak neki órát adni, meg hogy már a Károlin se kap. “Menjen el autószerelőnek.” Aztán úgy tesznek, mint akik gyászolják. Pedig tudatosan és módszeresen bekerítették. Hogy egérutat se találhasson.

   • Keresztyén erkölcs said

    Régi kollégának igaza van. Amikor Balla Péter összesen 6 heti alkalmazás után kirúgta Ravasz Levente főtitkárt, aki nem volt hajlandó cinkosságot vállalni a bűnügyekben Balla utasítására sem, akkor utánanyúlt, és elintézte, hogy ne találjon állást sehol. Hát Balla Péter felesküdött lelkész viselkedhet így? Ezt a ganétúró férget meg kellene fosztani lelkészi hivatalától.

   • prudens said

    A veszprémi bölcskar éppen olyan szemét, színvonaltalan, mint a Károli. Csak ott most – rokoni alapon- érzékelhető politikai támogatásA pedofil, tolva
    Azt a játékot, amit szegény Szigetivel itt is, ott is eljátszottak, mobbingnak nevezik. A MOB csőcseléket jelent. Olyan csőcselék, mint Szabó, Hansági, Szitás, Szilágyi gyötörnek a halálba egy jobb sorsra érdemes (MTA dokora) szakembert. Aki szegény szeretetre vágyik, hiszen a levélből is az derül ki, hogy legjobban az fáj neki, hogy elzárták a hallgatóitól. Igen, gyenge volt, ivott.
    A pedofil, tolvaj Szabó tehet neki szemrehányást?
    Aki a hencidai úrasztalától kezdve az 1999-es kormánytartalékig MINDENT ELLOPOTT?

   • Bogárdi Horváth János said

    Itt a blogon voltunk tanúi annak, hogy Balla Péter Horváth János álnéven bosszút esküdött egy volt károlis hallgató, Kovács Tibi ellen, és bevallotta, hogy a fél országon át üldözi, mert szerinte tiszteletlen volt a feleségével a tanári karban. A Református Egyház és Egyetem nemes szokásai köz tartozik a kirúgott kollégákat üldözni és egy életre munkanélkülivé tenni. Régi Kollégának igaza van. Ezeket a gyilkosokat börtönbe kell juttatni.

   • Johannes said

    Azt hiszem, igazatok van. Szabó Andrásnak és Balla Péternek a saját bőrén kell éreznie, amit másokkal tesznek. A prágai konferencián jónéhány emberrel találkoztam. Majd szólok néhánynak, hogyha Balla Péter valaha az életben lelkészi állást keres, figyelmeztessék a gyülekezeteket, mekkora gazember akarja a lelkeiket megkaparintani. Hátha neki sem lesz majd könnyű az álláskeresésés, ha néhány lelkésztársunk figyelmeztető körleveleket ír a megfelelő helyekre. Mert arra, hogy a károlis professzorság számára nyugdíjas állás lenne, a helyében nem vennék mérget. 🙂

   • Seelsorger said

    A legjobb protestáns oktatók már a falakon kívül vannak. Idős mestereink, szakmai és erkölcsi példaképeink, mint a rformátus Király Gyula és a református Bolyki János, már a föld alatt vannak. Halálba kergetőik, megalázóik, gyilkosaik pedig ott álltak a ravataluk mellett, emlékbeszédet mondanak, írnak róluk, miközben tevőlegesen hozzájárultak a halálukhoz. Az eltemetett Szigeti Lajosról az a Szilágyi Zsófia emlékezik meg, aki és akinek a férje segített őt halálba kergetni. Szilágyi Ferenc, a bölcsészkar első dékánja, is már a föld alatt van. Dékánként ment ki külföldi konferenciára, s pár nap múlva arra jött haza, hogy Szabó András a távollétében és a háta mögött leváltatta a dékánságról. A félreállításba, a mellőzésbe, Szabó és Petrőczi rágalmazásaiba belehalt. Ezek ellen nem védekezhetett, mert be se tehette többé a lábát az általa alapított karra.

    A másokat távollétében kinyíró alattomos gyilkos, Szabó András viszont él és virul, ma is tanszékvezető, feleségestül bitorolja a Károlit. Rossz szelleme, felbujtója, egykori helyettese, az APÓSa zagyvaságait zanzásító Hansági szintén tanszékvezető, az ÖSSZEHASONLÍTÓ irodali tanszék vezetője, holott egy szakos volt, és egyetlen idegen nyelven sem tud. Cinkosuk, Hermann, a minden aljas parancs skrupulus nélküli végrehajtója még mindig szintén tanszékvezető, pedig a tanszékén 2 habilitált is van. Sem Hansági, sem Hermann nem református, sőt, nem is protestáns. Ők, a kar és az egyetem tönkretevői, ma is a kari vezetők közé tartoznak. Zsíros pozícióikban – háborítatlanul. Pofátlanul rágalmazzák továbbra is az általuk kirúgatott vagy legyilkolt kollégáikat. Utánuk nyúlnak, rágalmazó leveleket írnak, széltében-hosszában terjesztik áldozataikról a rágalmaikat.

    Mögöttük rektorként a rablók, csalók, okirahamsítók, gyilkosok védőszentje a farizeus Balla Péter.

    Kinek bocsássunk meg? EZEKNEK?

   • hajnalka said

    Petrőczi is kivette a részét a gyilkolásból. “Milyen tehetségtelen költő ez a szegény Feri” – mondogatta Szilágyiról. Szigeit csak lepusztult alkoholistának nevezte.
    A kirúgottakról is mindig volt egy rossz szava.
    Miközben aljas rágalomhadjáratot folytattak a Heidelbergi Káté első kiadójának és fordítójának leszármazottja ellen, “krisztusvérhamisítókról” meg az ő szörnyű szenvedéseikről irkál förtelmes verseket.
    Fogsz te még szenvedni, Petrőczi, Szabó, szorul a gyűrű, gyűlnek a bizonyítékok ellenetek!

 2. Pannónia said

  Szabó András fúrta át Veszprémbe Szigetit, akarata ellenére. Szabó még csak dékánhelyettes volt, amikor már mindenhol följelentette Szigetit, hogy részegen jár az órákra, ami nem volt igaz, mert olyankor be se ment. Zavarta őt Szigeti tehetsége, népszerűsége, reformátussága. De Kulin és Hima ragaszkodtak Szigetihez. Valószínűleg úgy gondolták, hogy még alkoholizáltan is többre képes, mint Szabó józanul. Ezért Szigeti csak B kategóriás oktatóként jött át ide, ahol nem érezte jól magát. Kovács Árpád kezdettől féltette tőle az állását: fiatalabb volt, tehetségesebb, sokkal műveltebb, tudott nyugati nyelveket, és – főleg! – volt magyar szakja, ami Kovácsnak nincs. Nemcsak Kovács volt vele ellenséges, hanem az egész csapat. Mikor Kovácsot kirúgták, Szitár kezdte piszkálni, mert féltette a tanszékvezetői aspirációit. Szigetinek az volt minden vágya, hogy visszakerüljön a Károlira, amit nagyon szeretett.

  • ancilla said

   És ez volt a végzete! Mit szeretett a Károlin! A bunkó-brutális Szsbót, s prolik@va feleségét, vagy a tatabánya-alsói förtelmes proli szutykot, Hanságit?
   Ráfázott szegény, ezek GYOLKOLTÁK MEG!
   A GYILKOSOK: SZAVÓ ANDRÁS, HANSÁGI ÁGNES, BALLA PÉTER, PETRŐCZI ÉVA.

 3. ancilla said

  Szigeti tényleg fiatal házas volt, 2008-ban kötött házasságot Szentkirályszabadján, Veszprémtől pár kilométerre.
  Szilágyi Zsófia írt róla egy meleg hangú nekrológot.
  Ne tudná, hogy KSZE menye, az ővele többszörös érdek-rokoni módon összefonódott KSZE klán taszította a sírba?

  • Pannónia said

   Ezt különösen ízléstelennek és képmutatónak találom, hiszen Szilágyi Zsófia a Kovács-csapat tagjaként egyáltalán nem volt szívélyes Szigetihez. Bár szívből utálja Szitárt, ebben az ügyben beállt mögé, és szekálta, piszkálta Szigetit, a hallgatók előtt lejáratta, az alkoholistát vele kapcsolatban epitheton ornansként használta.

  • BTK-s Kolléga said

   Én is felháborítónak találom, hogy pont Szilágyi Zsófia tesz úgy szenvelegve, mintha sajnálkozna Szigeti halálán. Hiszen ezt akarták elérni. Kovács Árpád veszprémi bandája csakúgy, mint a Károlin Szilágyi Zsófia hites férje, Hermann Zoltán, Szabó és Hansági mindenese. Talán nem Hermann volt az, aki úgy alakította a Károlin az órarendet, hogy Szigeti Lajosnak egyetlen óra se jusson? Inkább saját és Hansági hallgató-líblingjeit állította be tanítani, csakhogy Szigetit kiszorítsa onnan. Képmutató házaspár.

 4. heidelbergi káté said

  Balla, Szabó András, Petrőczi:
  el meritek énekelni:
  “Nincsen szívem félelmére nézni sírom fenekére…”?
  Nem féltek??? Csakugyan nem?
  Hansági Ágnesnek mondom: ez egy református zsoltár.
  A református pedig egy vallás, amelynek a magyar egyetemét a te mocskos, aljas, erkölcstelen, primitív jelenléte tesz a mocsárnál bűzösebbé, pokolnál feketébbé!
  De te is meghalsz egyszer és akkor megfizetsz a bűneidért!!!
  Azt hiszed, nincs senki/semmi a halál után?
  TÉVEDSZ, ALJAS SZ…!

 5. animus said

  Az csak ürügy volt, hogy ivott szerencsétlen. Ki látta Szilágyit, Erdélyi Istvánt, Püspöki Nagy Pétert, Huszár Ágnest részegen???
  Őlet is üldözte a mocskos Szabó és a förtelmes Hansági, mögöttük visított Pe4trőczi nagy boldogan!
  Tisztességes, okos, nyelveket beszélő, reformátusok: ezeket gyűlölik ezek a pokoli gazok olyan feneketlenül!

 6. lelkipásztor said

  Szabó Andrást tehát a rendőrségi házkutatás leleplezte mint pedofil porno képek és videok magyarországi szerverének működtetőjét. Holland testvéreink (?) közül ő a pedofilokat részesíti előnyben.
  Szabó András több millió vissza nem fizetendő kölcsönt vett fel a Károlitől…
  Szabó András a refprmátus hagyatéki leltárból bútorozta be Mátyás utcai, 140 nágyzetméteres lakásukat. Felesége, Petrőczi, a zabrált olajképek között felismerte saját grófi )???) őseit.
  Szabó András a haszon 20 %-áért beengedi a drogdílereket a Reviczky u. 4-be, ezzel számos magyar református fiatal betegségét és halálát okozva.
  Szabó András… megfúrt, megrágalmazott több tudós református embert, ellenük hamis tanúvallomásokat tett a bíróságon. Szabó András megalázta és a halálba kergette Szigeti Lajost.
  Legszívesebben a többieket is a halálba kergette volna, de azokat keményebb – protestáns – fából faragták.
  Miért van Szabó András, egy moral insanity bűnöző még mindig vezető állásban a református egyetemen???
  Szabó András ezekért a bűncselekményekért minimálisan életfogytiglani börtönt érdemelne. De leginkább halált, amilyenbe taszította Szigetit.
  Meddig fog még élni ez a szennyes bűnöző köztünk????

 7. butcher said

  Ha meghalt, nyilván nem volt életreval jobb nekünk ezen a lutehriánus vagy milyen ó. Utálom ezt a vinnyogást meg különben is az Ági is megmonta, a doktormuter hogy minél kevesebb van a vallási fanatikusokból, anál jobb nekünk ezen a lutheriánus vagy milyen egyetemen.
  Szóval nyugottan gyilkoljátok meg magatokat mi csak röhögünk rajtatok ahogy edig is tettük mi az ágival meg az Ernő bácsival és persze a Szabóval.

  • Doktorandusz said

   Az az igazság, hogy mind Hansági tanárnő, mind Hermann tanár úr csúnya játékot űztek Szigeti tanár úrral. Ő szegény nyilván őket is megkereste, hogy hadd hirdessen meg órát a doiktori iskolába, amire mi tényleg járni akartunk. Bele is került Szigeti tanár úr órája az órarendbe, de Hansági tanárnő és HZ tanár úr minket előre figyelmeztettek: nem azért, hogy mi fölvegyük. Vagyis nem nekünk hirdették meg, hanem neki, hogy lássa, meghirdették, de nem akar hozzá senki járni, vonja le ebből a következtetést. Ennek ellenére voltak, akik dacoltak a tilalommal. Én nem kockáztattam, mert aki Hansági tanárnővel szembeszegül, annak nincs maradása ezen az egyetemen. Csak a végzősök mertek hozzá járni.

  • Evita said

   Hogy ti milyen szemetek vagytok, erőszakos bunkók. Ha valaki szeretetre vágyik, érzékenyebb az átlagnál, mert tehetségesebb is, azt mindjárt ki kel nyírni? De ti tényleg ezt csináljátok, gátlástalanul rávetitek magatokat a gyengébbre, és le se szálltok róla, amíg ki nem nyiffan. Most boldogok vagytok, hogy megöltétek a legjobbat?

 8. Rector said

  Balla Péter rektorságának első skalpja Szigeti Lajos professzor – alig másfél hónapos hivatali idő alatt. Nem semmi. Rektorként 2009 május 1-én állt munkába, és június közepére Szigeti már halott volt. De ez csak a kezdet: két dékán, egy címzetes egyetemi tanár, végül a korona bűnpártolói életművén Bolyki halálba kergetése. És mindez 2 röpke éva alatt. Hova fejlődik és micsoda számokat ér el ez a tehetséges bűnpártoló, ha kinevezett rektor lesz?

 9. Automap said

  Megrázónak és döbbenetesnek találom ezt a levelet. Szigeti kolléga, az irodalomtudomány egyik legjobb képviselője azt írja búcsúlevele első oldalán, hogy a megélhetésért küzd. Ez azt jelenti, hogy öngyilkossága előtt néhány nappal már nem látott lehetőséget arra, hogy abban a tudományban, amelyben már bizonyított, MTA doktoraként, kitűnő könyvek szerzőjeként működhessen. Jól kivehetően már azzal kalkulál, hogy “karosszérialakatosként” vagy “autófényezőként” keres állást. Mert a hallgatókat ő, a nagyon tehetséges, kreatív, eredeti, felkészült tudós nem taníthatja. Ki mondta ezt ki róla? A dékán. És ki volt a dékán a halála előtti 5 hónapban, amivel a levelét kezdi? Szabó András. Az az ember, aki azzal lett nagydoktor, hogy autóstérkép segítségével megnevezett néhány németországi tartózkodási helyet a teljesen jelentéktelen és periferikus figura, Szenci Molnár Albert németországi vándorlásaiból. A 44 oldalas értekezésbe belefért a köszöngetés a feleségének a biztatásért, a németországi vendéglátóknak az ingyenszállásért, és két (akkor még) fiatal kolléganőjének, Szitár Katalinnak és Hansági Ágnesnek, mert arra a kérdésre, hogy mi a napló, azt válaszolták, hogy van ilyen is meg olyan is, egyébiránt forduljon Lotmanhoz és Bahtyinhoz.

 10. Doktoranda said

  Megdöbbentő és megható. Szinte könyörög azért, hogy adhasson: tudást, ismeretet, tapasztalatot, valami értékeset magából – INGYEN. Annak ellenére ingyen, hogy nem tud megélni. Hogy együtt lehessen a hallgatókkal. Nemcsak saját doktoranduszaival, hanem az összessel. Látom magam előtt szelíd kisfiús arcát, amint azt kéri Szabó Andrástól, Hanságitól és Hermanntól: “Engedjétek hozzám a kisdedeket…” Pont ezektől és pont azt, amit meg akartak akadályozni. Hiszen aki Szigetit hallhatta, nem ült be Szabó András Petrőczi vagy Hansági órájára. Az már, ahogy szabolcsi nagyapám szokta mondani, “el lett kapatva”, nem vette be Szabó unalmas motyogását, Petrőczi pletykálásait házasletükről vay Hansági permutáló kanonizációját. Az tudta, mi az hogy egyetem. A Duplaszabók elzárták előlünk a tudást, az élményt, merő önzésből: azért, hogy piacképtelen önmagukat ránk sózhassák. Szigeti fantasztikus ember volt. Azok, akik elzártak minket tőle, kisstílű hivatalnokok vagy futóbolondok.

 11. Geneva said

  Nekem Szigeti tanár úr a kedvenc tanárom volt. Elsírtam magam, amikor a kézírását megláttam. IGEN, EZ Ő! A legszívszorítóbb számomra a 2. oldalon a zárójeles megjegyzés, a kurzus címe után: (12-13.30 ebédidő, nem zavarnék vele senkit)

  Micsoda szívtelenségben lehetett része, ha könyörögnie kellett Szabóéknak azért, hogy folytathassa azt, amit velünk elkezdett. És még arra is gondolnia kellett, nehogy má’ az időpontba kössenek bele. Olyan időpont, amikor a közönséges halandók ebédelnek. Amikor csak azok jönnek, akiknek szellemi táplálék kell.

  És erre kapta azt az ocsmány szondás választ. Nekem is nyiladozik a bicska a zsebemben, pedig nem késelésre neveltek.

  • Keresztyén erkölcs said

   Azért az eleje se semmi: 5 hónapos késéssel kapott választ a dékántól a levelére. A Károlin nem 30 nap a hivatalos válaszadási idő? Vagy ez a szadizó taktika része? Majd fél évig bizonytalanságban tartani egy labilis, érzékeny, beteg embert! Vagy ez is az útonútfélen hirdetett keresztyén szellemiség része? Amiről a patkányfejű bibircsókos Balla dadog a károlis reklámvideókon?

 12. Justice for victims said

  Csak úgy halkan kérdezem Bölcskei Gusztávot, egyházunk fejét, meddig tűri még, hogy pogányok (Hansági, Herman, Kovács Árpád) és elfajzott reformátusok (Szabó András) irtsák a református értelmiség legjobbjait? Hány református testvérünknek kell még mártírhalált halnia ahhoz, hogy püspökünk égre cselekedjen, és kivágja a Károliról Szabó Andrást, Hanságit, Hermannt, mint a rongyot, hogy ne mondjak csúnyábbat?

  • dark side said

   Bölcskei pontosan olyan gonosztevő, mint Szabó, Hansági, Balla.
   Amíg neki jön a lóvé a gároliról, lesz@ja, hogy mi van ott.
   Most éppen a cigányokat pátyolgatja onnan várja a lóvét.

 13. Kirúgottak Klubja said

  Még mindig nem fogja fel sem az egyház, sem az egyetem vezetése, hogy amíg nem vonja felelősségre Szabó Andrást és társait azért, amita kollégáikkal tettek, és nem rehabilitálják a brutálisan üldözötteket és megrágalmazottakat, addig folytatjuk és kiterjesztjük felvilágosító munkánkat?

 14. prudens said

  Igen, ez a keresztyéni szellem, ahogy azt Balla, Szabó, Hansági, Petrőczi gyakorolják.
  Amibe belefér Szabó részéről a pedofília, ahogy a rebdőrség által feltárt kereskedelmi mennyiségű pedofíl foto és vido bizonyítják.
  Az, hogy 20% haszonkulcsért beengedi a drogdílereket a Reviczkybe.
  Az, hogy ellopja a hencidai úrasztalát.
  Az, hogy ellopja az 1999-es kormánytartalékot,
  Az, hogy hamistanúzik.
  Az, hogy az ország minden egyetemének gyalázkodó levelet ír azokról, akiket kifúrt.
  Ballának pedig az is belefér, hogy az államtól juttatott pénzeket ellopja egy újfasiszta pártnak, a Jobbiknak.
  Hanságiról nincs mit szólni.
  Azt se tudja, mi az a protestantizmus.
  Ahogy Mészáros, a cuncimókusa a kétszere összecsalt doktorijában összekeveri Luthert Kálvinnal.

  • ohranka said

   Vegyétek észre már, kispofáim, hogy az egész keresztyénség egy lepel, senki nem veszi komolyan.
   Szabó András lenne keresztény, aki pedofil szervert működtet PÉNZÉRT, BÁRKI LETÖLTHET RÓLA KÉPEKET KISGYEREKEK szexuális bántalmazásáról!!!
   Szabó András sápot szed DROGDÍLEREKTŐL! Mit mondjak, egyszer még az egyikle is szúrhatja…
   Senki nem fog zokogni utána.
   Balla, aki az újfasisztáknak lopja el az egyetem pénzét, ő élenne keresztény?
   Lesz@rják ezek az Istent meg az anyaszentegyházat, és ti, hülyék, még azt hisztitek, hogy számít nekik valamit az erkölcs????
   Köztörvényes bűnelkövetők, sötét idióták, mindenre képesek a pénzért és a mocsokért (Szabó babapopsikra gerjed, attól rejszol)!
   Ezek keresztények????
   Ne legyetek má ennyire hülyék!!!

   • mesüge said

    Kis elmeápoltjaim, több keresztyént találtok a rabbiképzőn, mint a Károlin!
    Még jó, hogy oda küldtük az Ágotánkat, mindenről beszámol.
    Betegre röhögjük magunkat mennyi idióta balf…van a károlin.
    A Pónemnek is lesz egy Károli különszáma.,

 15. animus said

  Szabó legnagyobb öröme, ha valaki, akit üldözött, meghal. Hát még ha saját kezével!!! Összedörzsöli a gusztustalan kezét, mint egy házilégy és azt mondja Petrőczinek: ennek is vége!
  Még nagyobb öröm, mint amikor jó sok pénzt hoznak a reviczkys drogdílerek vagy talál néhány bébifootót, amik nagyon hasonlítanak M. Kingára és Katára. Az ilyenekre rejszol legszívesebben.
  (Hamis) is szeret, de az öngyilkosság az király!
  Sikerült megtalálnotok a tökéletesen ROSSZ EMBERT, Szabó Andrásnak hívják. Nincs benne semmi démoni szépség, egy s@rszagú, büdöslábú, pókhasú bugris. Nekünk ez jutott.

 16. robi said

  Azt mondjátok, ne higgyek a Szabónak?
  Elgondolkodtatott, amit erről a szegény fószerről írtatok és hogy a Szabó hogy kib…ot vele. Nekem azt monta hogy a 20 %-ból ad a dékánnőnek meg a rektornak, a Ballának vagy hogy is hivják.
  Persze én se vagyok hülye, van néhány doku. nálunk, felvettük a szabót amint előadja a követeléseit.
  Szóval ha ő át akar bennünket b..ni, mi is ott leszünk.

  • Mary Juan said

   Kriszta jön vissza szeptemberben. Ő tudja kezelni a Szabót. Őt nem veri át, mert annyit tud róla, mint senki. Várjuk a cuccot, lesznek újak is. Sajnos a régiek nagy része már végleg lelécelt, depisek mert megszűnt a dokiképző. De az Éva pasijára számíthatsz. Meg a bátyjára a Józsira is. Ők segítenek Krisztának, mindnek kell a lóvé. Az új dékánnőt inkább kerüld ki.

 17. Pannónia said

  A levélből is kiderül, de itt mindnyájan tudtuk, hogy Szigetinek már semmilyen helyet nem hagytak a szakmában. Szabó András és Kovács Árpád bekerítették őt. Szabó kinyomta őt a Károliról, Kovács pedig nem engedte be őt Veszprémbe. Szigetit az ő kifejezett tiltakozása ellenére vették fel oda. Amint megvolt a szerződés, Kovács leült vele beszélni, és kijelölte a helyét. Megmondta, hogy formálisan kap néhány órát minimális hallgatóval, maradékcsoportokkal, de előadásra ne is számítson. Azt mások kapják. Kovács a hallgatókat felkészítette rá: “Jön egy lerobbant alkoholista, nem kell vele törődni.” Egy darabig megtűrték. De amikor Kovásot 2008 decemberében Veszprémből kirúgták, Szigetin csattant az ostor. A Kovács-team, köztük Kovács fia, a szeretője és a hírhedt házaspár, amelyiknek nőtagja a kémutató nekrológot írta, rászálltak. Azt mondták mindenkinek, miatta rúgták ki Kovácsot, miatta vált fölöslegessé, ő szorította ki. Ennek megfelelően kezelték. Szigeti nagyon vissza akart menni a Károlira, ahol jól érezte magát. Mindent megtett, de nem álltak szóba vele. A rektorral is megpróbált beszélni, de az nem fogadta.

 18. hajnalka said

  Miért nem volt keményebb? Egyár ellen? Az lett, ugye, a tanszékvezető, a Kovács szeretője.
  Ő szegény gyenge volt, de MI NEM VAGYUNK AZOK!
  Úgyhogy, reszkessetek, gazemberek, jövünk!!!

  • Lala barátja said

   Lajos nem volt gyenge. Erős volt, szakmailag mindenképpen, alkatilag pedig érzékeny. Ezért is volt olyan tehetséges. Belebetegedett, aztán belehalt a világ gonoszságába. Az alkoholizmus nem gyengeség, hanem gyógyíthatatlan betegség. Lehet vele élni, ha segítik. De a Károlin nem segítették, hanem kidobták. Pedig a Károliora tünetmentesen érkezett, a dömösi református iszákosmentő szolgálat kék keresztjével.

   Az irigy Szabó András átfúrta őt Veszprémbe, akarata ellenére. Amikor Hanságival átvették a kart, megpecsételődött Lajos sorsa. Veszprémből pedig Kovács fúrta ki az embereivel. Míg annyi nulla él meg az irodalomból, a legtehetségesebb embernek megtiltották, hogy tanítsa azt, amihez a legjobban ért, és sokkal jobban tudja, mint mások. Veszprémből is kiszorították módszeresen és aljasul. Ha nem hal meg idő előtt, autófényezőként végezte volna.

   Ugyanaz a banda végzett vele itt is, ott is. Mert Veszprém és a Károli között nemcsak a Hermann-Szilágyi házaspár a kapocs, hanem a két Kovács, a rendőr és a fia, aztán Szabó András meg Petrőczi, akiknek évekig Veszprémben volt a másodállásuk, Sz… K… Kovács szeretője, aki a Károlin is tanított. Eze a két tanszék keresztülkasul összefonódott egymással. Lajos csöbörből vödörbe esett.

   Nem volt kiút a számára.

 19. Network said

  Csak azt ne gondoljátok, hogy ez csupán véletlen személyi, családi összefonódás! Dehogy. Ezek mögött is ott áll a magyar Zsdanov, vagy Al Capone, kinek hogy tetszik. Kovács Árpád Veszprémből kirúgott oktató KSZE-nek is közvetlen beosztottja az ELTÉn, Kiskovács KSZE doktorandusza volt, 2010-ben szervezték meg neki a védést az ELTÉ-n; a krokodilkönnyeket hullató Szilágyi Zsófia testvérbátyja, Szilágyi Márton pedig az ELTÉ-n KSZE másik igazgatóhelyettese a Mädchen für alles Eisemann mellett; Hermann Zoltán, aki Szigetinek nem adott egy kuma órát sem a Károlin, KSZE doktorandusza volt, a Károlin pedig a MENY terveinek végrehajtója, mellesleg Szilágyi Zsófia férje és Szilágyi Márton sógora. Az egész hálózat fölött ott áll KSZE.

  Arra nincs bizonyíték, hogy Szigeti halálba hajszolása az ő ötlete volt, de hogy tudott róla, az egészen biztos. Szigeti zavaró tényező volt a Károlin és Veszprémben. Nem tartozott a hálózathoz, nagynevű professzor volt, népszerű oktató. Zavarta az annexiót itt is, ott is. Likvidálni kellett.

  • prudens said

   A KSZE félék bináris oppozícióban gondolkodnak, fekete-fehérben.
   Vagy ellenség vagy, akkor megölünk vagy a mi klánunk tagja. velünk üvöltözöl és velünk dícséred a gazdát.
   Tertium non datur.
   Meg mintha ez a Szigeti olyan népies lett volna, nem, az ízlése?
   Hermeneutáék meg azt primitív bunkóságnak tartják.
   Bertha is csak azért maradhatott meg, mert ha ránéztek, összesz@ta magát az ijedtségtől.
   Tőle még egy pincsi se fél. ezért túlélte.

 20. animus said

  Csakugyan akadémikus volt? Mert valahol azt olvastam.
  Az sehogy se érthető, hogy miért nem használták fel őt IDI építésére, hiszen Kovácsnak nem sikerült Veszprémben, ezért is dobták ki.
  A Károlin majdnem, ha pl. Szigeti helyett nem a nősténycsótány Petrőczit favorizálták volna.

  • IDI said

   Ez jó kérdés. Ennek kellene egy posztot szentelni. Én úgy tudom, Szigeti és Hima alapították az IDI-t, ők írták a programot. Fabiny kiegészítette. Szabó, Petrőczi, Hansági és Hermann nem csinátak semmit. Aztán ahogy meglett az akkreditációs a Szigeti-Hima féle anyagra elkezdték Szabóék előbb Szigetit kinyomni, utána Himát. Szigeti és Hima helyett Szabó és Petrőczi lettek az IDI reklámjai.

   • Retardált said

    Ez volt a Balla-féle minőségi csere: Szigeti és Hima helyett Szabó és Petrőczi. Kettős haszonnal járt: kinyomták az IDI-ből azokat, akik azt megcsinálták, és mindjárt el is lophatták a témavezetettjeiket. Balla mindezt jóváhagyta, ezzel bedöntötte az IDI-t.

 21. prudens said

  Igen, szerintem is megérdemelne egy posztot az IDI koncipiálásának története. Hiszen itt a végeredmény részleteit láttuk: 4 évig ment, utána hirtelen nem! Az emberek cseréjét is, de csakugyan jó lenne az egészet részleteiben látni.
  Annyi világos, úgy gondolták: először csinálják meg ezek a hülyék, aztán kitúrjuk őket és a mienk lesz a dicsőség (ezért mondta be a Petrőczi a Kossuth Rádióban, hogy ő lesz az IDI vezetője).
  1998-ban is ezt mondták: “csinálják csak végig az (első) államvizsgát”, Utána pedig megkapta mindenki, akire rámutatott Hansági, a felmondólevelet, aki pedig bíróságra ment, az megkapta Szabó hazug tanúvallomását is.

  • Justice for victims said

   Ugyanez a mechanizmus működik mindig, akárcsak a középkorban. A kőművesekkel felépíttetik a várazt, aztán lelövik őket. Szabó és Hansági tervelte el, Petrőczi, Hermann és Kovács segédkeztek, Balla pedig végrehajtotta. Bölcskei pedig hallgatott. Szigetit megölték, Hima ellen hajtóvadászatot folytattak. És mindezt az állítólag keresztyén lelkipásztor, Balla, akinek aljassága a jezsuita inkvizítorokéval vetekszik.

   • Doktoranda said

    A doktori iskola első három évfolyama csak 3 professzor közül választhatott, mert nekünk azt mondták, csak professzor lehet a témavezető. Gyakorlatilag Hima tanárnő, Szigeti és Szabó tanár urak közül lehetett választani. Szabó tanár urat csak 1-2 régi magyaros választotta, a legtöbbünknek modern magyar irodalmi témája volt, ezért Hima tanárnő és Szigeti tanár úr között választottunk. Aztán pár éve Hansági tanárnő és Hermann tanár úr mondogatták, higy Szigeti tanár úr iszik, ezért inkább válasszuk őket. Azt hoy iszik, mi nem vettük észre, és a tanár úr őszintén elmondta nekünk, hogy volt ilyen problémája, de ez már a múlté. Én nem akartam őt lecserélni, mert szakmailag ő volt a legjobb és Hima tanárnő. De volt aki megtette, mert azt mondták, könnyebb lesz a védés Hansági tanárnővel.

  • Kirúgottak Klubja said

   Sőt, még az utánrúgást is egyetemi körlevelek formájában: “Nehogy má’ fölvegyétek, akiket mi kirúgtunk, bűnhődjenek életük végéig azzal, hogy munkanélküliek lesznek.”

   • Secretary said

    Nemcsak egyetemekre küldenek levelet, hanem minden olyan intézményhez, amiről tudják vagy sejtik, hogy próbálkozol. Ravasz Levente rövid úton kirúgott egyetemi főtitkár tudna erről mesélni!

   • ancilla said

    Ravasz Leventét azért üldözik, mert
    1. sokat tud Szabó és bűntársai machinációjáról. Titkár volt, mikor Szabó ellopta a 2 milliárdos kormánytartalékot.
    2. nem hazudozott a bíróságokon a munkaügyi perekben. Beidézték és a tényeknek megfekelően számolt be az eseményekről.
    Nem hamistanúzott, mint Szabó.
    Ez a két bűne volt Balla szemében.

   • Szenátus said

    Valami frissebbet is beszerezhetett, mert Balla 2009 szeptemberében kirúgta Prekker Juditot, aki szinte már hozzánőtt a főtitkári székhez, és kifejezetten Ravasz Leventét alkalmazta főtitkárként. November elején viszont úgy rúgta ki, hogy a lába se érte a földet. És ezt még Kovács Barnabásra sem foghatja, mert az csak januárban ékezett.

   • animus said

    Szegény Levente! Biztos megint becsületesen viselkedett, pedig az SZIGORÚAN TILOS A REFORMÁTUS EGYETENMEN.
    A szervilizmus, a hazugság, rablás és minden parancsolat megszegése eleve benne van a károlsiok munkaköri leírásában.

 22. Andi said

  Hermann tanár úr is masszívan kampányolt, hogy hagyjuk ott Szigetit, és menjünk át hozzá. Ő is folyton az ivást emlegette.

  • Couple said

   Ez a házaspár különösen aljas, mert úgy tesz, mintha semmi közük nem lenne a gyilkolászáshoz, és mintha közel álltak volna az áldozataikhoz. Hermann pontosan tudta, hogy Király Gyula belehal abba, ha nem jöht be többé az egyetemre, mégis segített őt Hanságinak és Szabónak kizárni. Amíg Kulin volt a dékán, Király Gyula bejárhatott az egyetemre. Szigetinek pedig Hermann úgy adott órát, hogy közben a hallgatókat lebeszélte arról, hogy fölvegyék. Hadd érezze, hogy nincs szükség rá, a hallgatóknak nem kell. Pont ő, aki tele volt szeretettel és szeretetre vágyott! Aztán beül a gyászmisére a Kálvin téri templomba, mintha nem járult volna hozzá Király Gyula halálához. A felesége meg nekrológot ír Szigetiről, akit a férje segített kinyiffantani,ha nem ő maga is. A Hermann-Szilágyi házaspár semmivel sem jobb mint a Szabó-Petrőczi duó. Talán még aljasabb, mert még körmönfontabb az ő gonoszságuk.

   • prudens said

    Nálunk, reformátusoknál nincsen GYÁSZMISE!!!
    Mise a katolikusoknál van. Nálunk (gyász)istentisztelet.
    Ez is mutatja, mennyire keresztyén lelkületi a Kátolin az oktatás.
    Még a doktoranduszok se tudják ezeket az alapvető dolgokat!

   • Barbie said

    DE VAN! Nekünk Hansági tanárnő mindig azt mondja, hogy mise lesz a Kálvin téri templomban. Meg egyszer azt is mondta hogy menjünk el a Szabadság térre mer a főtiszteletű Balla Péter rektor úr fogja celebrálni a tempolmban a nagymisét. És hogy ő volt már Budavidéken vagy Budaligeten is ahol Szabó püspök úr misézett. És hogy tudjuk-e hogyő Szabó András professzor úr édestestvére.

   • animus said

    Ami csak azt mutatja, hogy Hansági annyit nem tesz meg, hogy a wikipedia szintjén tudja, mi az az egyház, amelynek a pénzét lopja (mert hogy az anyaszentegyház mi vagyunk, A HÍVEK KÖZÖSSÉGE, nem pedig a bűnös papok. Halljátok: Balla, Bölcskei????)
    Nem csoda, hogy a Mészáros, akinek Hansági volt a doktormuterja meg az ágyastársa, összekeveri Luthert Kálvinnal.

   • Vronic said

    Hansági tanárnő nagyon vallásos. Buzgó templomjáró, sokszor emlegeti a Szentírást.

   • dark side said

    A Sátán is sokat emlegeti a Szentírást. A sátánista orgiákon is kiemelt szerep jut a kegytárgyaknak.
    Szabó András annyira szereti a megszentelt tárgyakat, hogy egyenesen hazaviszi őket magával. Ezt tette a hencidai úrasztalával is. Azon eszik a kövesztett szalonnát az abált szalonnával és vöröshagymával.
    Roppant praktikus, minden étel, ami rákerül, eleve megszentelődik.

    Így a Szabó meg a Petrőczi a 70 négyzetméteres konyhájukban csak – szponzorálta Princz Gábor és a kormánytartalék… – Krisztus testét eszik és vérét isszák.

   • HÖKös said

    Szabót nemsokára letartóztatják. Tegnap óta az egész ország a 70 millás HÖK-sikkasztástól hangos. Ennyiért vette meg Szabó és Hansági a hallgatókat. Persze nem a saját zsebükből.

   • Krokodilkönnyek said

    Hermann Zoltán és Szilágyi Zsófia kedves, aranyos emberek. Nem véletlenül találtak egymásra. Hermann kinyomta a református Szigetit a református egyetemről, segített Szabónak átfúrni őt Veszprémbe, ahová azután a felesége, Szilágyi Zsófia nem engedte be. Kiszorították már őt mindenhonnan, azért akart karosszérialakatosként vagy autófényezőként dolgozni Szigeti, mert sehol sem hagytak neki helyet a szakmában. Világosan leírja ezt a búcsúlevelében. Aztán Szilágyi Zsófia ír egy nekrológot, mintha gyászolná. Hermann részéről pedig ez már a második gyilkosság, mert olyan csúnyán elbánt Király Gyulával is, hogy az belehalt. Ő pedig beült a Kálvin téri templomba Király Guyla gyászistetiszteletére, ahelyett hogy jó messzire elkerülte volna. Hogy ezek ketten milyen egyformák!

   • vidéki kolléga said

    Közben Hermannék szidják Hanságit szúk baráti körben. Szerintük Hansági tehetségtelen és arrogáns. Hermann nem helyeselte azt se, ahogy Mészáros doktoráltatását véghezvitték. Szerinte meg lehetett volna finomabban is csinálni az IDI átvételét, de Hansági, Szabó meg Petrőczi túlságosan mohók voltak.

   • Eni said

    Hermann tanár úr utálja Hansági tanárnőt, Hansági tanárnő pedig lenézi Hermann tanár urat. Nemcsak szakmailag, hanem emberileg is. A hallgatóknak akikkel HÁ tanárnő bratyizik folyton HZ házasságáról mesél, hogy mennyire frusztrált, hogy a felesége mindenkinek kelleti magát, csak neki nem, kifestve, kivágott ruhában, egy pinatakaró szoknyában még HÁ apósa előtt is illegette magát. Ezek a sztorik persze nem maradnak meg szűk körben, előbbutóbb HZ tanár úr fülébe is visszajutnak, mert vannak hallgatók akik imádnak kavarni. Meg én is visszamondanám, mert utálom ha valaki a másik magánéletében vájkál a háta mögött, szembe meg úgy tesz mintha jóbalennének.

   • filológus said

    Hermann több nyelvet tud – nem nagy ügy, Hansági egyet se – és elég sok mindent összeolvas. Ami az ő írásait elrontja, a féktelen szexualitás, ami valóságos vicclappá teszi az írásait.

 23. Sanya said

  2009 nyarán kaptunk egy körlevelet, hogy cseréljük le a témavezetőinket Hanságira és Hermannra. Nem egészen értettük akkor, aztán Hansági és Hermann tanár úr sokmindent mesélt nekünk, amit továbbra sem értettünk. Csak most dereng az igazság. Azért rúgták ki a két legjobb tanárunkat, Szigeti és Hima professzorokat, hogy bennünket lenyúlhassanak tőlük.

  • ZsoltCsaba said

   Nemcsak ezt tették: Hansági és Hermann vásárolták a doktoranduszokat. Fizettek nekik azért, hogy otthagyják a témavezetőiket és őket válasszák. Ezért volt az a nagy körleveles kampány, aztán az ígérgetés, vesztegetés, zsarolás. Telt az elsikkasztott 70 millából.

 24. Keresztyén erkölcs said

  Sötét középkori rablássztori.

  Gyakorlatilag két professzor alapította az IDIt (plusz a 3. Fabiny, de angolos hallgató, pláne medievista nem sok akadt). A hallgatók szakmai okokból elsősorban Szigetit és Himát választották témavezetőnek, mert őket tartották a legjobbaknak. Szabót és Petrőczit, hogyhogynem senki nem akarta, csak egy butácska idős tanítónő, akin ex-dékán úr és neje testvériesen vagy házastársiasan megosztoztak. Mígnem 2009 tavaszán észbekaptak, hogy tantónéni soha az életben nem lesz képes értekezést írni, de Szabó András se képes megírni helyette, mert az ő nagydoktorija is csak 44 oldal, és az is milyen! Amit meg Petrőczi költ vagy kotlik, azt nemigen lehet “tudományos” szövegként benyújtani.
  Ezért aztán mint a középkori útonállók, Hanságival, Hermannal és Kovács rendőrrel megtámogatva, lerohanták a két profot, az egyiket megölték, a másikat száműzték, és elrabolták majdnem az összes doktoranduszukat.

  A lelkész Balla pedig erre áldását adta, és tűzzel vassal üldözni kezdte a még életben lévő profot.

  Ezt nevezik ők keresztyén szellemiségnek.

 25. saca said

  A Petrőczi biztos nem egy doktori iskolába való! Primitív a végtelenségig és állandóan magáról lefetyel, legyen a téma a puritánok vagy Brodszkij, arról locsog, hogy őt mennyire imádják a férfiak, és milyen nagyszerű verseket ír ő, meg milyen gyönyörű gyerekei vannak.
  Egy általános iskolába se kéne beengedni,

 26. pulchra said

  Idézek egy tizenkilencedik századi emlékiratból, a szerzője neves jogász volt, az egyik református jogakadémia tanára. Akkoriban ezek a református kollégiumok karaként működtek.
  Így ír a munkahelyi légkörről:
  “A karbeli egyenlőség és protestáns szabadság mindegyik felet megóvja attól a szerencsétlenségtől, hogy személyes méltóságát, egyéni önérzetét séértő, tekintélyét és jóhrnevét kockáztató támadást, kisebbítést és bosszantást, mint hivataloknak közvetlen vagy távolabbi elöljárójától méltatlanul elszenvednie s a kenyérirígység kígyói ellen minden lépten-nyomon védelmi helyzetben kellene lennie.”
  1993-ban megalapították az első magyarországi református egyetemet, n. b. épp Balla rektor apósa, Hegedűs Lóránt.
  Milyen a munkahelyi légkör az egyetlen magyarországi református egyetemen?
  Külön parcellát töltenének meg a temetőben, akiket Balla Péter, Szabó András, Hansági Ágnes, Petrőczi és bűntársaik MEGGYILKOLTAK.
  Sokakat megrágalmaztak, munkájuktól megfosztottak, rágalmazó írásokat küldtek róluk minden lehetséges munkahelyre.
  A személyes méltóságot és egyéni önérzetet a református egyetemen, a Károlin lábbal tiporják, cégéres gazemberek: Szabó, Pethő, Balla üldöznek halálra nagy tudású reformátusokat.
  Közben a csontateista Hansági Ágnes, és rajta keresztül a volt pártállami spicli KSZE fújja a passzátszelet.

 27. csicskov said

  Hirdetés a károlisoknak:
  “Wolrd War Z címmel ősszel hazánkban készül minden idők legnagyobb szabású zombie-horror filmje világsztárok részvételével. A forgatásokon nagyon sok statisztára lesz szükség – korosztálytól függetlenül. Jelentkezni lehet: III. ker. Timár u. 2., 2011. aug. 25, 26, 27. 10- éw 17 óra között.”
  Ballának külön ajánljuk: még sminkelnie sem kell, natúr úgy néz ki mint egy szuperzombi.
  Hansági: sőtényzombi homorú mellel, Szabó: rablózombi, Petrőczi grafo-nimfomán zőstnyzombi, Mészáros Márton/István vakaródzós dr. Zombi.

 28. Corruzione said

  70 millió forint eltűnt Szabó és Hansági uralma idején a BTK-ról. A nagy ötlet Hansági fejéből pattant ki:

  “Fizessünk ki gondosan kiválasztott hallgatóknak többszázezer forintot, majd kérjük tőlük vissza, hogy tévedés volt. Csak jámborakat válasszunk, akik kettőig sem tudnak számolni. László Marci, Szénási Karcsi és Szabó Andi majd gondoskodnak róla, hogy a 5 balek között ne legyen nagypofájú. Ők ismerik ezt a csürhét” – mondta nagyon keresztyén, szentmisékre járó dékánhelyettes asszony, aki még midig nem tudja, mi a neve: Hansági avagy Kulcsár Szabó. De azt tudja, mi a hatalom, és hogy lehet megvenni a zsoldosokat.

  Így tüntettek el 70 millió forintot. Ennek egy részét a Kari Tanácson mellettük szavazó HÖK-ös gárdának fizették ki. Bár az ötlet Hanságié, Szabó volt a dékán, ő írta alá a kifizetéseket. Persze tagadnak és összevissza hazudoznak a rendőrségnek.

  A 70 milliós hiányra Sepsi csapata talált rá, és azonnal feljelentést tett. Ez Szabó és Hansági feneketlen gyűlöletének fő forrása Sepsi iránt. A másik a hatalom elvesztése.

  • Corruzione said

   Az 5 elírás lehet, 45 hallgaónak fizették ki és kérték vissza az “ösztöndíjat”, hogy bocsi, tévedés volt. Aztán átadták Szabónak és Hanságinak.

   • HÖKös said

    Ezt a pénzt részben kiosztották a hökösök között a kari tanácson tett szolgálataikért cserébe. De más módon is jutalmazták őket. Szénási Károlynak pl a húga, Szénási Eszter révén is juttattak pénzt, László Mártont kitüntették a Kálvin téri templomban, Szabó Andreának pedig átjátszottak egy irodalomtudományi doktori ösztöndíjat, egy olyan eljárás során, amelyből az IDI vezetőjét kizárták, és az esélyes pályázók boítékjait fel sem bontották.

 29. Újreformátus said

  Zsengellér József édesapja a Szent István téri újpesti gyülekezet lelkésze volt 2003-ban bekövetkezett haláláig. Jól ismertük őt, becsültük, tiszteltük, szerettük. Reméljük, hogy a fia is ugyanolyan tisztességes ember lett, mint az édesapja, és nem kell majd csalódnunk benne. Feltárja a bűncselekményeket, amikről már az egész ország tud, és visszaadja a Károlinak régi jó hírét.

 30. Genius said

  Szigeti annyira tehetséges volt, és annyira ragaszkodtak hozzá a tanítványai, hogy Szabónak, Hanságinak, Hermannak önvédelemből kellett őt elpusztítania. Ha valaki egyszer hallgatta Szigetit, az már nem ült be Szabó András hóttunalmas monoton és együgyű Szenci-órájára, de Hansági multiplikálására és Hermann jajdenagyonkúrhatnékomvan-órájára sem. Szigeti elkényeztette a minőséggel a hallgatóit. Létében fenyegette a nagyon buta és nagyon tehetségtelen, fantáziátlan, szűklátókörű, csak banalitásokat makogni képes Szabót.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt szereti: