Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The rat and the law (A patkány és a törvény)

Posted by karoligaspar - szeptember 1, 2011

Szerző: Pszichiáter

A kérdés, amit “A patkány napja” fotóit nézegetve mindnyájan felteszünk magunknak: Hogy passzol egy ilyen, mindenféle vezetésre genetikailag alkalmatlan figura az új felsőoktatási törvényben koncipiált erős és szuverén rektori szerephez?

A rektor mindenkor a felsőoktatási intézmények egyszemélyes vezetője, felelőse, döntéshozója. Az új felsőoktatási törvény azonban erre még külön ráerősít: az önállóságot, határozottságot, szuverenitást abszolút prioritássá teszi a kinevezendő rektor személyiségjegyei között. A felelős miniszter és a köztársasági elnök a kézfogással egész bizalmát az új rektorba, mint ennek a szuverenitásnak a megtestesítőjébe helyezi:

 

A felsőoktatási törvény legújabb koncepciója az eddigieknél szigorúbb kritériumokat szab az intézmények alapítására és működtetésére…

A dokumentumban leszögezik: a rektor a felsőoktatási intézmény egyszemélyes vezetője, “az állam által kinevezett magas szintű vezető, akinek kinevezéséhez az oktatásért felelős miniszter egyetértése szükséges”. A felsőoktatási intézmények gazdasági igazgatóit, főigazgatóit a rektor és a nemzeti erőforrás miniszter véleményének kikérését követően a nemzeti fejlesztési miniszter, a kincstári felügyelőt a nemzetgazdasági miniszter nevezi ki.

Az állam az eddig nem megfelelően működő ellenőrzések rendszeressé tételével is gyakorolja a tulajdonosi jogait…

A közoktatási, mind a felsőoktatási törvény koncepciójáról elmondható, hogy a rendszer megújításakor a minőség javítását, a versenyképes tudás megszerzésének biztosítását, a nemzet felemelkedését szolgálja.

Forrás: http://index.hu/belfold/2011/08/03/nincs_dontes_az_uj_felsooktatasi_torvenyrol/

 

Hogy illeszkedik ehhez a koncepcióhoz az a Balla, akinek önálló véleménye még soha semmiről nem volt, mindig annak a véleményével azonosul, akivel utoljára beszél, és aki – nevével ellentétben – nem a kősziklát testesíti meg, hanem valami puha, nyálkás szivacsot, amely mindent magába szív, lévén képtelen szelektálni, fontossági sorrendet felállítani?

Hogy mennyire önállótlan gondolkodó, azt épp Phd-értekezése bizonyítja, amelyben egyetértőleg szajkózza a 100-200 évvel ezelőtti, egymásnak is ellentmondó véleményeket, észre se véve, hogy ellentmondanak egymásnak. De pl. az is, hogy egy közönséges levelet is képtelen megírni, mások leveleznek a nevében. Ő csak a „Balla Péter”-t biggyeszti alájuk kisiskolás kézírásával.

Az egyetemi szabályzat foglalkoztatási követelményrendszerének 2011. június 16-i átírása is azt bizonyítja, hogy a Szenátusban sem tartja őt senki alkalmasnak vezetői feladatra. Az 51.§ megfosztja őt a legfontosabb rektori funkcióktól, pl. a munkáltatói jogoktól: http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html .

Ennek a szellemileg retardált, erkölcsileg jellemtelen és gátlástalan figurának a rektorrá választása teljesen ellentétes az új felsőoktatási törvénnyel. Balla nemcsak Istent és saját magát csapja be a rektorsággal, hanem a magyar államot is. A jogalkotó szándékával ellentétes, hogy stróman töltse be ezt a fontos bizalmi funkciót, hogy a ráruházott feladatokat és hatalmat egyszerűenn továbbadja olyannak, aki azt a magyar állam képviselőjétől sohasem kapta volna meg. A törvénynek ez a tudatos kijátszása Balla Péter részéről csalás. Hiszen eleve tudja, hogy a rábízott feladatokat nem ő fogja végrehajtani, beleszólása sem lesz ezekbe.

Avagy el tudjuk képzelni, hogy ez a szerencsétlen, ide-oda hajló, ingatag értelmi fogyatékos egyszerre szolgálja Isten dicsőségét és a nemzet felemelkedését? Hallom erre a röhögőkórust mint a nemzet válaszát. Isten pedig már eddig is kifejezően kinyilvánította Balla rektorságáról lesújtó véleményét (bedöntött doktori iskolák, protekcióval is csak rezgő léces akkreditáció, az egyetem ellen folyó büntetőügyek sora, az egyetem mint a média állandó botrányhőse) – csak Bölcskei nem akarja tudomásul venni.

35 hozzászólás to “The rat and the law (A patkány és a törvény)”

 1. Pharisée said

  Nincs élő ember, aki ezt Balláról el tudja képzelni, hogy akár “Isten dicsőségét”, akár “a nemzet felemelkedését” szolgálná. Legkevésbé azok, akik cinikusan rektori maskarába öltöztették ezt a patkányfejű láncos majmot, aki inkább Isten megcsúfolására teremtődött. Balla maga a blaszfémia.

  • animus said

   Van egy logikus magyarázat arra, hogy egy torzszülött értelmi fogyatékost nevezzenek ki rektorrá. Ha, akik kinevezik, tudják, hogy közel a vég. Kinevezik a Totanic kapitányának, aztán iszkolnak és tisztes távolgságból röhögve figyelik, ahogy a hajó elsüllyed a kétségbeesetten kapálózó idiótával.
   Szerintem most ez a helyzet van.

 2. gödel macskája said

  Ratten sind intelligente Lebewesen, Balla ist dagegen ein Vollidiot. Bisher hatte er mehr Glück als Verstand, aber es soll sich bald aendern.

 3. kacagó gerle said

  Igen, Balla egy közröhej. De a Károli rövid és dicstelen történetében voltak még szörnyű rektorok, pl. az értelmi fogyatékos és korrupt Kovács Eszter. Ő máig abban a luxus módon felújított lakásban lakik, amit a IX. ker. polgármesterétől kapott rektorként, pedig most már a Károlihoz hasonlóan szőrnyű veszprémi egyetemen ássa alá a felsőoktatás tekintélyét – Szilágyi Zsófiával és Szitár Katalinnal együtt.

 4. prudens said

  A fenntartó zsinat azt gondolja, hogy a kereszténydemokrata Hoffmann megvédi a “keresztyén szellemiségű” Károlit, különösen, ha a brutális bunkó bűnelkövetők élén egy csuhás áll, aki állandóan jézuskrisztusról zsolozsmázik.

  • Pharisée said

   Még Istent is belekeverte a kinevezési beszédébe, azt találta mondani, hogy ő a Károlit “Isten dicsőségére” vezeti, ami duplán blaszfémia, egyrészt a Károli, másrészt Balla miatt.

 5. heidelbergi káté said

  “Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
  És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.” (Zsid 4, 12,13)
  Isten látja Balla blaszfémikus viselkedését és belelát kisszerű, aljas, primitív gondolataiba is.
  Kit csapsz be, Balla???

 6. kacagó gerle said

  A szabályzatokat némileg megújították. Elsősorban abban, hogy a munkáltatói jogokat nem a most Schmitt Pál által a reformátusokra szabadított patkányfejű futóbolond, Balla gyakorolja, hanem a stratégiai igazgató.
  Van aztán a puritanizmuskutató úgynevezett intézet szabályzatában egy sajátos ellentmondás. A rektor alá tartozik mindenben, kivéve a munkáltatói jogokat. Ugyanakkor oktatási, bér- és egyéb költségeit a BTK állja.
  Viszont a legutóbbi költségvetésből kivarázsolták ezt a tételt, csakúgy, mint a Kun Miklós féle gulátkutatást.
  Tehát nem tudhatjuk, hogy a mocskos rabló szélütött felesége mennyit rabol!
  Az meg kész röhej, hogy beírják a működési szabályzatba, hogy próbálnak tarthálni “bevonni külső forrásokat”!
  Ki a f… adna pénzt Petrőczinek, a parázna és agyirtott szajhának puritanizmuskutatásra?
  Megnézte már valamelyik állat a szótárban ennek a szónak a jelentését???

 7. MAB-ha-ha-ha said

  Bölcskei természetesen látja Balla alkalmatlanságát, hiszen pont ezért jelölte ki őt. Ha a MAB nem kényszerítette volna arra, hogy írjon ki rektori pályázatot, nem is tette volna. Akkor Balla örökre helyettes maradt volna. Ez az álpályázat az álrektorsággal megint csak egy cinikus válasz a MAB-nak: “Autonómiát követeltek és igazi rektort? Hát tessék! Odalökjük nektek a patkányfejű retardáltat, és mi intézzük tovább a pénz- és káderügyeket. Erre varrjatok gombot!”

 8. prudens said

  Őszintén remélem, hogy a MAB-ot nem bolondítják meg ezek a pro forma intézkedések, miközben a lényeg marad: LOPNAK MAGUKNAK, rabolnak a Jobbiknak, színvonal pedig a Hansági, a Petrőczi meg a Szabó, na meg Balla, az agyirtott bűnelkövetők.

  • régi kolléga said

   Szerkesztettek egy új egyetemi doktori szabályzatot is 2011. május 26. dátummal. Ebbe beleírták mindazokat a szabályokat, amiket ők a 2009-es doktori védésekkor röhögve áthágtak-.
   Összeférhetetlenség: benne vannak azok a tiltások, amiket Balla jóváhagyásával Szabó meg Petrőczi röhögve szegtek meg, háttérben ott szólózott az országszerte híres okirathamisító Pethő Sándor, hogy ő “nem lát benne semmi törvénytelent”. Persze, Pethő igazán egy erkölcsi tekintély a nem létező nemzetközi publikációival meg külföldi munkavállalásaival és egyéb csalásaival.
   Tiltják a plágiumot is: HALLOD, BALLA, AMIT A ROKONOD, MÉSZÁROS ELKÖVETETT!!!
   Aztán van itt egy terjedelem min. 8. max 11 szerzői ív, leszámítva a tartalomjegyzéket, ábrákat, köszöngetést.
   Ezt a szabó MTA doktori értekezése is alulmúlja!!!
   Ezzel akarjátok megvezetni a MAB-ot, barmok?

   • KSZE workshop said

    Mészáros dolgozata függelékkel, szakirodalommal, ábrákkal, képekkel együtt is csak 4 ív volt. De ezt nem vette észre se Petrőczi, se Bednanics – a két opponens, se Mädchen für alles Eisemann – az elnök, se Simon Attila (Kulcsár-Szabó féle kutatócsoport és Kulcsár-Szabó féle MAB-bizottság tagja), se Hermann, se Török Lajos – bizottsági tagok. És azt se, hogy az egész bizottság a Kulcsár Szabó család lekötelezettjeiből áll. De az is az összeférhetetlenség kategóriájába tartozik, hogy közvetlen kollégák ne vehessenek részt benne, márpedig KSZE kutatócsoportjának tagjai azok.

   • régi kolléga said

    Igen, nem lehetnek közös tanszékről se, ezt most tételesen leírták.
    A példák kizárólag a HTK DI-jéből vannak. Úgy látszik, most már bele is nyugodtak abba, hogy csak egy doktori iskolájuk van, aminek színe-virága a közismert csaló, Ppethő Sándor.

   • Balga said

    És az értelmi fogyatékos Balla Péter. 🙂

   • Network said

    Kulcsár Szabó Hansági Ágnes nagyon szereti alkalmazni az “összeférhetetlenség” szót – másokra. Pedig ha valami megtestesíti az összeférhetetlenséget, az a Kulcsár Szabó család léte, működése. Mindenhova beszüremkednek, mindenhol hálózatokat építzenek ki, mindenhol egymás között vannak: egymásnak osztogatják a fokozatokat. Kulcsár Szabó Ernő 30-as kutatócsoportjának tagjai szorosabb kapcsolatban vannak, mint a tanszéki kollégák. Mégis beülnek egymás bizottságába, egymás között szervezik a védéseket. Ha valami összeférhetetlen volt, az Mészáros védése. És nemcsak a Szabó-Pertőczi páros részvétele miatt. A 30-as kutatócsoport tagja az opponens Bednanics, az elnök, a Mädchen für alles Eisemann, aki ráadásul még após közvetlen beosztottja is, valamint Simon attila bizottsági tag, szintén kettős lekötelezettséggel (kutatócsoport, MAB). De összeférhetetlen volt Dánél Mónika védése is. Kulcsár Szabó Ernő témavezető, Kulcsár Szabó Zoltán opponens. Ez a család élenjár a törvénysértésben. Persze hogy erre Szabó, Petrőczi, Balla is felbátorodik, Pethő meg a háttérnyalást biztosította: “számomra nem rajzolódik ki ebben az összeférhetetlenség”. Hánytató.

   • CUNCIMÓKUS said

    Kulcsár Szabó Hansági Ágnes azt nem találta összeférhetetlennek, hogy Mészáros egyik opponense Szabó András felesége volt, mint ahogy azt sem, hogy a másik a Kulcsár Szabóknak sokszorosan lekötelezett Bednanics Gábor, aki ráadásul a József Attila kör elnöki székét is Mészárosnak adta át, és minden közös csoportosulásban együtt voltak

  • dark side said

   Az nem zavarta őket, hogy Petrőczinek még magyar szakos alapképzettsége sincsen. Luther-ügyben pedig német sincsen.
   Petrőczi egy all-round műveletlen bunkó, Hanságihoz hasonlóan.
   Jó, hogy bedőlt az IDI, így legalább megtiltották Petrőczinek, hogy témát vezessen Balassi orosz fordításaiból (OROSZUL SE TUD, IGAZ, PETRUSKA?), Thomas Mannból, németül se tud rendesen.
   Az Áfonyahegyiben firkálta, hogy Rosamunde Pilchert (híres giccsírónő a softpornó változatból) olvasgatja Heidelbergben (!!!), miközben férje, a professzor játékkonzolon fantasy játékokat játszik.
   Ez a lábszagú, nyóckeres büdös bunkó házaspár igazgatta a bölcskart és balla éceszgébereként még ma is.
   De szerencsére besegít a p(roli)p(araszt)p(@csa), a Tababánya-alsói illokúcióművész, KSZE menye, Hansági is.

 9. law and order said

  Balla elengedte a füle mellett a MAB-nak a doktori iskolákra vonatkozó javaslatait. Meg is lett az eredménye: Balla két doktori iskolát is bedöntött áldatlan működése során: az IDI-t és az ÁJK-ét. A HTK-ét is az imádság tartja az okirathamisító Pethőprofesszorral (???) mint törzstaggal.
  Balla azt hiszi, elég, ha értelmi fogyatékosként hazudik. Nagyon lebecsülöd te a MAB-ot, Balla.
  Ott nem a te meg a szabó intellektuális szintjén álló emberek döntenek.
  Azonkívül pedig – lehet, hogy az Újszövetség professzorának ez új – de be kell tartani a hatályos törvényeket. Nem tűnt fel neked, hogy még a dr. Takács is cserben hagyott?
  Most csalhatsz, rabolhatsz jogi támasz nélkül, a saját selejtes agyadra támaszkodva.
  Még mindig nem esett le semmi, Peti?
  És akkor az erkölcsről még nem is beszéltünk. Persze ezt az Újszövetség professzoraként Balla magasról lesz@rja.

 10. saca said

  A Károli a legótvarosabb, leggörényebb suli a világon! A barátaim körülröhögnek, hogy még mindig itt vagyok az idióták meg a csalók között. Nnem merem megmondani, hova járok, mert kitör a röhögés.
  És láttátok a marőrpfessort???
  Össze-vissza hazudoznak magukról. A Mészáros, a csaló vakarózos majomról, hogy egyszerűen KIRÁLY! És annyi melltartót aggattak rá, hogy kimehet árulni őketr a kínai piacra.
  Undorodom tőlük, főleg a Hanságitól, meg a Szabótól, de ez a baééa is egy okádék.

 11. komáromi csipkés györgy said

  Még pár nap és kinyit a főváros legócskább kuplerája a kivénhedt sz..ha Ludvig/Petrőczi vezetésével. Ő, aki hallgató korában fellendítette a szegedi nemibeteggondozót, most a fiatal hökösök …mondjuk, izmait simogatja. Állítólag a 70 millából az kapott, aki lepókhálózta a vén —át, aki elől már a Ráday 28-ban is menekülnek a sánta könyvtárosok.
  És akkor itt van a Szabó, aki 20 % hasznot szed le a Mikszáth téri drogdílerektől, cserébe úgy gyilkolják magukat a hallgatók a koedukált vécében, ahogy nekik tetszik, Szabónak ez még tetszik is.
  Ennél jobban már csak a babapopsik tetszenek a saját pedofil szerverén. Azokra szokott rejszolni a gusztustalan barom.
  És ilyeneknek lett a rektora a patkányfejű idióta Balla.

 12. law and order said

  Nagyon tanulságos a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat is.
  Ebből kiderül, hogy fegyelmi vétséget követ el, aki:
  a) a református keresztyén erkölccsel összeegyeztethetetlen magatartást tanúsyt
  c) református értékeinket támadó törekvéseket képvisel
  e) bűncselekményt követ el.
  A KÁROLI VEZETŐI MIND A HÁROM ÉRTELEMBEN BŰNÖSÖK.
  Szabó, aki Tenkével együtt ellopta 1999-ben a 2 milliárdos kormánytartalékot,
  aki több munkaügyi perben hamisan tanúzott,
  aki srogdílereket enged be a rá bízott fiatalok közé,
  aki pedofil szervert üzemeltet.
  Bűncselekményt követ el Balla, aki a bűncselekményeket támogatja,
  Petjhő okirathamisítását támogatta,
  zsarolta H. G-t és a szegedi rektort.
  A Károli vezetői, Balla, Szabó, Hansági a hallgatói fegyelmi szabályzat alapján NEM MARADHATNÁNAK AZ EGYETEMEN.

  • Murderers said

   És a 70 millió? Azt a BTK volt vezetői és a HÖK-vezetők közösen lopták el Ballával. És a banda közösen kergette halálba Király Gyulát, Bolykit, Szigetit. (Szilágyi Ferencet Szabó egyedül.)

 13. red rat said

  Balla nem egy keresztyén egyetemet vezet, hanem egy kuplerájt és bűntanyát. A Kulcsár-Szabó család kültagjai lukratív megbizatásokat kapnak KSZE menyétől, cserébe “távlatos gondolkodó”-nak nevezik (Eisemann). Ami azt mutatja, hogy ezek a minimális ízléssel sem rendelkeznek.
  Közben Balla lop a Jobbiknak, Bölcskei a Kovácsok segítségével saját magának, Petrőczi lefizeti a HÖKösöket néhány kóbor numeráért, Hermann fogdossa a hallgatókat és próbálja őket koitálásra késztetni.
  Szabó pedig milliókat keres a pedofil szerverével és a drogdílerektől kizsarolt 20 % jövedelmével.
  MOCSKOS BŰNÖZŐK!

  • Retardált said

   Balla szellemileg visszamaradott. De nem annyira, hogy ne lenne beszámítható. Tudta, mit csinál, amikor elfogadta a rektori oklevelet Schmitt Páltól, noha tudja, hogy a döntések közelébe se engedik, még a leveleit se ő írja. Tudatosan csapta be a köztársasági elnököt. Eljátszotta előtte, hogy ő a rektor. Pedig csak a kovácsok és sepsi lábtörlője.

 14. kacagó gerle said

  Petrőczi egész költői (?) életművének (?) egyetlen találó metaforája a patkányderby.
  AQhogy Balla a szőrös patkányfejével meg Szabó a hatalmas potrohával, Petrőczi a nőietlen, amorf liszteszsák testével és Hansági a homorú mellkasával és kancsal tekinteteével iramodik, rohan a pénzszag, a hatalom felé.
  A tréner pedig Kulcsár-Szabó akadémikus, a sokszoros, kiérdemesült csaló gazember.

  • Engels szelleme said

   Kacagó gerlével egyetértek, a Patkány Derby halhatatlan metafora, amivel Petrőczi tudtán kívül saját és férje nyomulását jellemezte a reformátusok egyetemén. Amibe aztán becsatlakoztak még náluk is tehetségesebb karrieristák, mint Hansági, Hermann, Mészáros, Kovács (ez gyűjtőfogalom: nagykovács és kiskovács is beletartozik).

   Éppen ezért szeretném Petrőczi Évát mint igenis nagy költőt megvédeni. A Patkány Derby metafora olyan költői teljesítmény, amit Fridrich Engels, Karl Marx barátja, ha megérte volna, “a realizmus diadalá”-nak nevezne. Mert miről is van itt szó? Ugyanarról, amit Engels Balzac-kal kapcsolatban megállapít: a művész önkéntelenül, akarata, sőt, érdekei ellenére sűrítve ragadja meg egy az életben tapasztalt szignifikáns jelenség esszenciáját, és ezzel leleplezi a hozzá közel állókat, akár saját magát. Nem az érzelmei uralkodnak a művein, hanem átüt rajtuk a valóság, az igazság.

   Summa summárum: Petrőczi Éva nagy költő,

 15. dr. cat said

  Nem vagyok a patkányok jogi képviselője, de szeretném megjegyezni, hogy kirekesztően, előítéletesen és súlyos diszkriminatív konnotációkkal terhelten használjátok a patkány szót.
  Nekem mint finom esztétikai és erkölcsi érzékkel megáldott lénynek vannak némely fenntartásaim a patkányok külsejével, szagával meg életmódjával kapcsolatban, de intellektuális képességeiket tisztelem.
  Ezért tiltakozom az ellen, hogy a súlyosan retardált és erkölcsi érzék híján levő Ballát patkánynak nevezzétek. Súlyosan sértő a fürge elméjű patkány nevű lényekre nézve.

  • Patkány Derby said

   Ez a metafora annyira tömöríti a Szabó-Petrőczi házaspár nyomulását, hogy egyszerűen zseniális. Ezért is választottam nicknévnek. Az is igaz, hogy ebbe a derbybe becsatlakozott a szörnyűséges Sátáni Némber, Kulcsár Szabó Akadémikus menye és kórusa. De az igazi patkányfejű sprintelő a csapatban Balla Péter. Nézzétek meg a rektori kinevezési fotókat akár a keh, akár a reformatus portálon. Ez a hegyesorrú, tüskésszőrű, bedagadtszemű, tokás profil pont olyan, mint egy fal mellett surranó vizenyős patkány oldalnézetből. Abban viszont egyet kell értenem Dr. Cattel, hogy ez a hasonlat kizárólak alaki, merft intellektuális szempontból nem állja meg a helyét. A patkányok szuperértelmes lények. Balla azonban még átlagosnak sem monndható ezen a téren, ő kifejezetten értelmi fogyatékos.

 16. Captain said

  Nem megy a hajó előre, ha nincs kapitány. Ballából minden vezetői erény hiányzik. Már a megelenése is lehetetlen. Nem azért patkányszerű, mint itt írják, mert fizikailag profilból hasonlít a patkányra (ebben nem szeretnék állást foglalni), hanem mert a viselkedése az. Az intézményvezetőnek zászlónak kellene lennie, amelyik vezet. Balla nem tud kommunikálni: se szóban, sem írásban. Nem azért, mert beszédhibás (dadog, hadar és még enyhén pösze is), hanem mert nem hallgatja meg vagy nem érti meg, amit a másik mond, válaszai legfeljebb formálisak, dialógusba lépni képtelen a másikkal. Nem tud konfliktust kezelni és nem tud hiteles információt adni (ld. HÖK-levél), ezért nem tud sem hiteles, sem meggyőző lenni. És nem tud a jövőbe irányt mutatni.

  A patkányok menekülni szoktak a hajóról, nem azt irányítani. Balla is menekülne már, de egyrészt a pozíciója, másrészt szemmel látható értelmi fogyatékossága odaláncolja a süllyedő hajóhoz. Várhatóan együtt fognak elsüllyedni.

 17. ohranka said

  Ha nem találkozott volna a Hegedűs famíliával, akkor most Lakitelken lenne segédlelkész és talán a maga nemében hasznos és kellemes lény. Viszont amikor találkozott Hegedűs püspökkel és feltárult előtte a szédületes perspektíva, hogy no name-ből a püspök veje legyen, s ezzel beüljön a karrierliftbe, megszédült, és ez az állapot azóta se múlt el.
  Később kezdte elhinni, hogy ő tudós (!!!!), a nyavalyás firkálmányai pedig tudományos értekezések, aztán meg azt, hogy az Úristen őt direkt elhívta rektornak és ha haza lop a Lórinak meg a pártjának az is Istennek tetszó cselekedet. Ha zsarol, intrikál, csal a Hegedüsökn révén rokon Mészáros érdekében, az keresztyéni cselekedet.
  Most itt tart a szerencsétlen és mérhetetlenül KÁROS MINDEN KERESZTYÉN EMBERRE nézve.
  Az egyetemet pedig nyílegyenesen viszi a bukásba.
  Hogy ő is vele bukik, kit vigasztal?
  Amúgy is egy selejtes figura. A körülmények azonban gigantikus károkozóvá tették.

  • A templomszolga fia said

   Igazad lehet. Ha nem találkozott volna a “nagy lehetőséggel”, most akár boldog ember is lehetne a maga szintjén, egy falusi gyülekezet segédlelkészeként vagy presbitereként. Akkor talán tényleg keresztyénné vált volna és még hinni is tudna. Ami a szerencséjének látszott, az a szerencsétlensége lett. Folyton megfelelni és bizonyítani akar, és egyre jobban sodródik a vesztébe. A lepaktálása Szabó Andrással végzetes volt. Ha már tanácsadóra volt szüksége (mert volt: egy ennyire befolyásolható, gyenge, ingatag és korlátozott szellemi képességű embert nem lett volna szabad ilyen pozícióval terhelni), akkor legalább valami okos és tisztességes kollégát választhatott volna. De Balla nemcsak buta, hanem sznob is. Mint püspökrokon (nem vérszerinti, csak “beházasodott”, ahogy a 168 óra az egész pereputtyról találóan írja), csak püspökrokonban bízott: Szabó András sem vérszerinti püspökrokon, csak a húga házassága révén lett az, de nem ez a legnagyobb baj vele, hanem hogy a legsilányabb emberi minőség. Így aztán a szerencsétlen Balla ezzel a tanácsadóval nagyon melléfogott. Az ördögben is jobban bízhatott volna, mint ebben az alattomos, sunyi, tolvaj gazemberben.

 18. régi kolléga said

  Ez magyarázza Balla pszichológiáját, de nem menti, bocsánatossá nem teszi a tetteit.
  Iszonyatos károkat okozott azzal, hogy támogatta a Kulcsár-Szabó klán Reviczky utcai részlegét.
  Szabó pedig pontosan tizenhárom éve kezdte el gyilkos tetteit Szilágyi Ferenc megfúrásával és derék református emberek kirugatásával, Kulin megfúrásával.
  Ezt követte az Orbán kormány 2 milliárdos kormánytartalékának elrablása Szanbó akciójában.
  Erre a szennyes hagyományra csatlakozott rá Balla és követte Szabó és Hansági módszereit.
  A mélypont az IDI és az ÁJK Di-jének bedöntése és a HTK DI-jének meggyengítése Pethő Sándor felkarolásával.
  Mi következhet ezek után?
  Elképzelni se merjük.

  • Justice for victims said

   Ezután csakis Balla és Szabó büntetőjogi felelősségre vonása következhet. Ennyi embert nem lehet büntetlenül halálba, kétségbeesésbe, nyomorba űzni és dönteni. Nekik is át kell végre élni azt a sok szenvedést, amit áldozataiknak okoztak.

   • Balga said

    Balla mindent aláír, amit elétolnak. Gondolkodás és válogatás nélkül. Lényegtelen, hogy nem ő fogalmazta, nem ő írta. Talán nem tudja, hogy az aláírásáért neki kell felelnie?

 19. Curious said

  Nem tudom eldönteni, hogy Balla ennyire hülye vagy ennyire aljas, hogy strómannak ajánlkozik a kovácsok alá?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: