Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The retarded rector (A retardált rektor)

Posted by anonymanalyst - szeptember 3, 2011

Szerző: Pszichiáter

Kép megtekintehető itt és a http://karoligaspar.wordpress.com oldalon.

http://www.peterballa.eoldal.hu/fenykepek/inaugurated-in-the-office-of-the-rector/hajdusamson—2011.-julius-3./

Balla Péter szellemi visszamaradottságát saját honlapja reklámfotói szemléltetik a legjobban. Pl ez, amit személyes honlapja címlapjára is kitett, mint legfrissebb képét: http://www.peterballa.eoldal.hu/fenykepek/inaugurated-in-the-office-of-the-rector/hajdusamson—2011.-julius-3./ Szó szerint persze nem ez a legfrissebb, hiszen a Sándor Palotában készültek frissebbek, de ezt a 8 héttel későbbi eseményt visszamenőleg beépíti ennek a képnek az elérési útvonalába, mintha az lett volna korábban: “inaugurated in the office of the rector”.

Nehogy azt higgyük, hogy a bamba külső csak látszat, amely mögött esetleg értelem pislákol! Hogy a külső és belső tökéletes összhangban áll egymással, azt bizonyítja – többek között – a korábban már feltett EHÖK-ös levél is:

Ennek tartalmát, pontosabban a tartalom értelmetlenségét és hiteltelenségét (a 2 hónappal korábban már felfedezett, már közismert csalás és sikkasztás után egy nyilatkozat arról, hogy azt félévvel korábban még nem vették észre, igaz, nem is vehették, mert a rendszer a szabályzat hiányosságai miatt áttekinthetetlen volt) már említettük: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/28/ballas-alibi-statement-balla-peter-alibi-igazolasa-a-hok-nek/. Most inkább a stílusra szeretnénk felhívni a figyelmet.

A megszólítás után következik egy mondat két első személyű igével: “tájékoztatom”, “tesszük közzé”. Az első egyes számban, a második – egy jövőbeli kollektív cselekvésre utalván – többes számban. Ez eddig rendben van.

Ezt követi a “Közlemény” felirat, majd a közlemény szövege. Ez három személytelen kijelentő mondatot tartalmaz a lefolytatott vizsgálatról és annak semmitmondó, sőt, ellentmondásos megállapításairól.

De az érdekes csak ezután következik, mégpedig a 4. mondat. Ebben Balla elfeledkezik arról, hogy ő Balla, és ő az, aki a közleményt írja. Az addig első személyben nyilatkozó Balla hirtelen elkezd harmadik személyben beszélni magáról: “A rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes felkérte az EHÖK-öt, hogy kezdje meg a szükséges intézkedések megtételét…”

 Ki beszél Balla Péter nevében? Ki írja Balla Péter leveleit? Elég nyilvánvalónak látszik, hogy nem ő.

Normális, felnőtt ember nem beszél harmadik személyben magáról, különösen, ha már elkezdte első személyben a mondandóját, és első személyben is fejezi be, hiszen Balla Péterként, azaz a saját nevében kétszer is aláírja, egyszer a közleményt, majd az azt keretbe foglaló levelet is. Ez a minden oktatónak belső hírlevélként és minden hallgatónak a neptunon keresztül kiküldött közlemény kézzel fogható bizonyíték arra, hogy Balla Péter még egy levelet se ír önállóan, nemhogy döntene önállóan.

De lehet, hogy mégis Balla Péter írta a közleményt? Ha igen, az súlyos szimptómát jelez. Azt, hogy Balla Péter megrekedt a 3 éves óvodás szintjén, akinek még nincs stabil én-tudata, és időnként még visszaesik a 3. személyű elbeszélésbe:

“Petike ma bement a hivatalba dolgozni. Petike délben megette a spenótját. Petike bekakált.” (A fenti fotón épp ez utóbbi mozzanat lett megörökítve.)

35 hozzászólás to “The retarded rector (A retardált rektor)”

 1. régi kolléga said

  Nem értem a levélnek ezt a mondatát: “Pénzügyi szabálytalanságot nem talált.” Mit jelent ez? hOgy a 70 millió eltulajdonítása Balla szerint szabályszerű volt?
  Business as usual?
  Keresztyénéknél ez a pénzek normális kezelése: ellopjuk, ahogy Szabó tette OV kormánytartalékjával?
  Vagy ahogy Balla a Jobbiknak lop?
  Miért ne lopjanak a gyerekek is?

  • ZsoltCsaba said

   Azt én sem értem. A sikkesztás nem 2011-ben, hanem az előző években történt. Azt nem is meri mondani, hogy “nem talált”, hanem csak hogy “nem állapított meg”. Ezt úgy is lehet érteni, hogy talált, csak nem hozta nyilvánosságra a jelentésében, inkább igyekezett az adminisztratív tökéletlenséget hangsúlyozni, ami hiba, de nem bűn. Ez a “nem állapított meg” nagyon nem egyértelmű.

   • grammaticus said

    Lehet játszani a szavakkal, de bunkóknak nem ajánlom ezt a játékot. A “megállapít” szó jelentéséhez tartozik egy olyan előfeltevés, hogy minden körülményt figyelembe véve, alapos vizsgálat alapján KIJELENTI.
    Ha tehát valaki “megállapít” valamit, ami a körülmények nem ismeretén vagy tudatos SEMMIBE VÉTELÉN alapul, az magáról állít ki bizonyítványt.
    Az inkompetencia és a becstelenség válik világossá ebből a szövegből.
    Egy kompetens és becstelen embert választottk rektornak a legkeresztyénibb egyetemen!

   • Hermeneuta said

    Ami Balla szótárában a “megállapít” ige jelentését illeti, annak érdemes egy külön posztot szentelni. Talán többet is. Valóban egy vizsgálatban feltárt tényeket kellene összefoglalni amegállapítással. Balla azonban nem ezt teszi. Hanem a feltárt tényeket letagadja, meghamisítja, majd saját “megállapítását” viszi a döntéshozó fórumok elé, anélkül, hogy az eredeti vizsgálat eredményeit velük megismertetné. Ez pedig már nem(csak) szegénységi bizonyítvány, hanem hamisítás és csalás. És ha a tények ellenére nem a tényleges felelőst vonatja felelősségre a megfelelő grémiumokkal, hanem az ártatlant, akkor még a rágalmazás bűntettét is elköveti.

    Ilyen “megállapítással” hamisította meg Balla az irodalomtudományi doktori iskola külső és belső vizsgálata által feltárt tényeket, holott a MAB a tényleges felelősök felelősségre vonását követelte meg. Mivel azonban a tényleges felelős Szabó András volt, Balla haverja és szövetségese, Balla egyszerűen átírta Szabó Andrással együtt a belső vizsgálatról szóló jelentést, és a hamisítványt terjesztette a Szenátus elé.

   • grammaticus said

    Le lehet írni korpusznyelvészeti módszerekkel Balla egész nyelvi rendszerét.
    De felesleges, az eredményt anticipálni lehet: egy műveletlen és erkölcstelen ember sivár lelkülete rajzolódna ki a (tudatosan) rosszul használt szavakból (“keresztyéni lelkület” az ő saját tetteik jellemzésére) és a nyílt hazugságokból.
    UNOM, UTÁLOM BALLÁT ÉS UNDORODOM TŐLE.
    Legyen ez elég.

   • Keresztyén erkölcs said

    Ugyanezt nyomatja majd holnap a fasori évnyitón, kár odamennetek, borítékolni tudnám a szenteskedő képmutató beszédét: “egyetemünk”, “keresztyéni szellemiség”, “Isten dicsősége”, “Jézus Krisztus” – közben már bűntettek hegyei omlanak a fejére. Az a HÖK-levél szerintem falazás a 70 millás ügyhöz. Ezek szerint ő is kapott belőle, különben nem fedezné a tolvajokat. 🙂

   • animus said

    Ha már itt vagyunk: mi van a Zsengellér-jelentéssel?
    Balla annak idején megbízott egy három tagú bizottságot, hogy vizsgálja ki az IDI körül történteket!
    Állítólag a jelentés elkészült, de senki nem látta.
    Balla, Szabó nem engedte ki a karmai közül.
    Pedig valamennyiünknek joga van tudni: mi vezetett a jól vezetett IDI bukásához?
    Ki(k) a bűnös(ök)?
    És itt nincs helye holmi pápistaságnak: “KI a bűnös, ne kérdjük, ültessünk virágot…” (Babits)
    Ki a felelős? És hol a Zsengellér-bizottság jelentése????

   • Szenátus said

    A Zsengellér féle jelentés sokakat érdekelne. Például a Szenátust és a MAB-ot is. A MAB határozatban rendelte el az okirathamisítások elkövetőinek és az azokra utasítást adóknak a felelősságrevonását. A Szenátus fölállított egy háromtagú bizottságot: Zsengellér, Tanka, Madarászné. A Szenátus várta a jelentésüket. Az a jelentés soha nem érkezett meg. Csak Balla “megállapítása” a jelentésről. Pedig a bizottság elvégezte a munkáját, és megírta a jelentését. Szeretnénk Balla megállapításait egybevetni az eredeti jelentéssel. De Balla eltüntette az okiratot. Nem lehet hozzáférni.

   • Bloggerjogász said

    Akkor már két konkrét bizonyíték van arra, hogy balla hamisítja a vizsgálatok eredményét. A vizsgálati anyagokat elrejti, és saját ostoba vagy hazug megállapításait csempészi a helyébe, majd határozatot hozat a Szenátussal nem a jelentésről, hanem saját megállapításairól. Ez csalás, hamisítás, rágalmazás. Ki tudja, még hány ilyen esetben járt el így Balla, amikor neki nem tetszett a vizsgálat eredménye?

 2. animus said

  Úgy látszik, Balla is ezzel a béna futbalozással akarja magát benyalni a foci iránt elkötelezett miniszterelnöknél. Pedig, aki még egy lépcsőn sem tud rugalmasan lejönni, mint a Károli újdonsült rektora, az jobb, ha nem bohóckodik a tizenegyesnél.
  És miből gondolja Balla úr, hogy némi stoplis cipővel elfeledteti OV-vel azt, hogy amikor legutóbb segített a Károlinak 1999-ben, akkor mind a két milliárdot ellopta Szabó, Balla jelenlegi lelkiatyja és éceszgébere.
  Ennyire hülye lenne a Károli jelenlegi rektora?
  Attól tartok, igen.

  • Kommunikátor said

   Ez a kép egy kettősen kódolt üzenet. Egyrészt tényleg OV-nak próbál vele benyalni: “Nézd! Mi ketten egyformák vagyunk!” Másrészt üzen vele a HÖK-nek és általuk a Károli hallgatóinak: “Le tudom ám vetni a talárt! Tudok olyan lenni, mint ti. Nézzétek, gatyában milyen délceg vagyok!” Ám az üzeneteknél mindig van egy bemeneti pont, ami a feladó szándéka, és egy kimeneti, ami az üzenet vevőjénél lejön. Kétlem, hogy ez esetben a kettő egybeesik. Sőt, gyanítom, hogy igen nagy a távolság a két pont között.

   • Royalty said

    Hát ha tényleg OV-nak üzeni a hasonlóságot ezzel a debil béna képpel, az felér egy felségsértéssel. 🙂

   • prudens said

    Ez jellegzetesen az a helyzet, amikor a kommunikátor intenciója nem esik egybe az interpretációval, finoman szólva, bár Balla a maga kommunikációjában egyébként brutális.
    Amikor pl. a szegedi egyetem rektorát megfenyegeti a Károli “üzleti titkainak” kiszivárogtatása miatt.
    Ha én olyan buta lennék, mint Balla, leülnék és nem kommunikálnék. Egyszerűen: mint a három majom, nem hallok semmit, nem látok semmit és nem mondok semmit.
    ÍRÁSBAN SEM!

  • 1% said

   Már megbocsássatok, de nem tom miről beszéltek. Én ezen a képen nem látok focistát, hacsak nem a háttérben egyet. Az előtérben egy súlyosan és halmozottan fogyatékos, testileg és szellemileg is retardált lény látható gatyában. Nagyítsátok ki a képet a mozgatható + jellel, és nézzétek meg az arcát, a kezét, a tartását. A fejéről már minden el lett mondva: egy ritka randa bamba patkánypofa. De a keze és a testtartás mindent elárul! Ezek a görcsös, befelé kacsázó ujjak, a zsákszerű, fenéktájt köcsögként terebélyesedő gnómszerű test – Bölcskei 1 %-os fogyatékos filmjében volna a helye, mint akivel éppen jót tesznek, “élménynapokat” szereznek neki: beöltöztetik focistának, hogy szerencsétlenkedhessen a hajdúsámsoni focipályán, felviszik egyszer a Sándor-palotába, hogy kezet foghasson Schmitt Pállal, holnap pedig Drakula-szerkóben felvezetik őt a Kálvin-téri templomban, hogy “rektori” élményben részesítsék.

   Adakozzatok testvéreim! Hogy még több élménynapot szerezhessünk a mi Petikénknek!

   • ancilla said

    Bocs, csak én azt olvastam a honlapon, hogy a Fasori templomban lesz az évnyitó.
    Má nehogy rossz templomba menjünk az Úr üzenetét hallgatni ettől a rektornak nevezett méltatlan személytől!

   • 1% said

    Persze, persze, a Drakula-előadás az élménynap keretében a fasori templomban lesz. De nem lesz nagy durranás. Én lehet meg se hallgatom. Hánytatónak találom ezt a pofát és a kappanhangját meg a dadogását. Mentális képességei nem javulnak attól varázsütésre, hogy most már nem helyettesként, hanem szalmabábként fog fellépni.

 3. vidéki kolléga said

  Nincs sok hír a KRE honlapján.
  A holnapi blaszfémikus évnyitón kívül, amelyen megcsodálható Balla, a rektor, ezúttal nem gatyásgalambnak, hanem Drakulának öltözve, csak egy konferenciafelhívás látható.
  E szerint az ODT Teológiai szekciója ad hírt egy nemzetközi teológiai konferenciáról, amelyre várják az abstractokat.
  A keresztyéni szellemiségű egyetemnek immár csak egy doktori iskolája maradt, az is kétséges, hiszen a törzstagok között van a köztörvényes bűncselekményt elkövető Pethő Sándor.

  • Teológus said

   Az a helyzet, hogy Pethőt már korábban kizárták a törzstagok közül, mert nem merték a MAB elé terjeszteni az anyagát. Az ugyanis köszönőviszonyban sincs az egyetemi tanári pályázatának az anyagával, amit szintén a MAB-ban őriznek. A törzstagságra jelölés kész lebukás lett volna, a kizárása viszont a csalás nyílt beismerése. Hogyan is nélkülözhetne egy életerős ifjú professzort egy olyan doktori iskola, amely tagjainak a fele már fél lábbal a sírban van? Bolyki már mindkét lábbal. Ha Pethő kóser lenne, ott lenne köztük. De nem merik bevenni, mert ők is tudják, hogy csaló. Nahát ez a képmutatás, ami annyira jellemző Ballára.

 4. ohranka said

  Ennek a Balla nevű szörnyetegnek NÉGY KÖLYKE VAN? Ezek mind négyzetesen szaporodnak, mint a csótányok?

 5. saca said

  Olyan rohatt okosak vagytok hogy én a felét nem értem annak amit itt olvasok.
  Segitsetek addjatok tanácsot.
  Én még mindig ezen az ótvaros egyetemen vagyok, nem sikerült átmenem sehova se az Eltére se a Pázmányra.
  Közbe tök égő hogy it vagyok mindenki mongya.
  Adtok nekem tanácsot hogy mit lehet csinálni?

 6. sola scriptura said

  Egyikőtöknek se tűnt fel, hogy vasárnap van?
  Egy hitben járó embernek ilyenkor templomban van a helye.
  Vagy legalább elgondolkodhatnátok a próéta szavain:
  “A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki.
  Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!” (És.57, 20, 21)

  • tudományos kutató said

   Megnéztem az adott textust és ráismertem Ballára, Szabóra, Hanságira és bűntársaikra:
   “Mert kezeitek bemocskolvák vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog.
   Nincsen, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak és hazugságot beszélnekm gonoszt fogadnak és vétket szülnek.” (Ésaias 59, 3, 4)

 7. Címváltozás said

  Látom az angol címből kikerült a mentally szó. Helyes. A képen tojó kutyapózban látható “kentaur” – patkányfej, emberi test – fizikailag is korcs.

 8. Report said

  Hol vannak a nagy horderejű ügyekről az eredeti vizsgálati jelentések, mint amilyen pl az IDI bedöntése és a 70 milliós sikkasztás? Miért csak Balla “megállapításaival” találkozunk levelezéseiben és a szenátusi határozatokban? Kit érdekel, mit állapított meg ez a retardált? Mind a 70 milliós sikkasztás, mind az IDI bedöntése a BTK-n történt 2009-2010-ben, amikor Szabó András volt a rektor és rossz szelleme, Hansági Ágnes. Balla “megállapításait” ők alakították saját érdekeiknek megfelelően. Az eredeti jelentéseket tegyék nyilvánossá, ne pedig Balla és Szabó András tényátértékelését, amelyben elmaszatolnak mindent és elkenik saját felelősségüket.

 9. Áron said

  Jól látom? Püspök urunk eltávolíttatta patkányfogós fotóját a református portálról?

  http://reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27772%3Akineveztek-a-karoli-egyetem-uj-rektorat&catid=101%3Akozlemenyekhirek&Itemid=269&lang=hu

  Csak nem szégyelli, hogy kezet fogott retardált patkánnyal?

 10. hajnalka said

  Én láttam a reformatus.hun a patkányfogós képet.
  Én nem mentek fel senkit: a Károli 1998-tól tartó botránysorozata (ez tizenhárom év!)nem maradhatott titokban a zsinat előtt sem!
  És nem is maradt, csak a zsinat és annak lelkészi és világi vezetője úgy döntött, hogy CINIKUSAN NEM VESZIK ÉSZRE A BŰNÖKET, amiket az orruk előtt követ el Balla, Szabó András, Hansági Ágnes és mások.
  Dr. Huszár Pál német-történelem szakos tanár. Volt vezető szakfelügyelőként kell hogy legyen némi rálátása az oktatásra.
  Neki teljesen rendben valónak tűnnek a Károli ügyei?
  Bölcskeiről nem beszélek.
  Valószínű, hogy nemsokára országos és nemzetközi botrányt kavarva megy pokolra a Károli.
  Magával rántva nemcsak a cinikus bűnelkövetőket, hanem a lustákat, félszívűeket, a mohókat és az önzőket.
  Teljesedjen be a sorsuk!

 11. réti pipitér said

  Ma kezdődik a Károli 18. tanéve a bűnöző Balla rektor blaszfémikus vezetésével.
  Megint csúfot űznek a Teremtőből és felmagasztalják egymást a hitvány bűnözők: Szabó András, Hansági Ágnes és mocskos udvartartásuk.
  És ott vannak a szerencsétlen fiatalok, akik a gyilkos, rabló drogdíler pedofil barmok közé hozták az állami támogatást.

 12. Akinek tetszik a “Petike bekakált” c. kép, az mentse le sürgősen, mert sajnos, le kell vennünk. Nálam egy darabig még meglesz, egyébként Balla Péter családi fotóalbumában – sok más szórakoztató képpel együtt – feltehetően továbbra is megtaláljátok. De biztos, ami biztos: mentse le, akinek kell. 🙂

 13. animus said

  És mit tettek a bedőlt IDI doktoranduszai, meg azok, akik az ÁJK DI-jére jártak, fizettek?
  Eloldalogtak?
  Én a helyükben olyan kártérítési pert indítanék ezek ellen, hogy beleszakadnak!
  Fogjatok össze, pertársaságban nem olyan drága, megoszlik az ügyvédi költség stb.
  BIZONYÍTHATÓ, hogy Balla fedezte Szabó, Hansági, Petrőczi BŰNTETTEIT,
  zsarolta H. G-t meg a szegedi rektort. és SZÁNDÉKOSAN NEM HAJTOTTA VÉGRE A MAB KÖVETELMÉNYEIT.
  Ennek jó példája, hogy a Zsengellér-jelentést nem hozták nyilvánosságra.
  Tudván tudták, ha nem teljesítik a MAB követelményeit, az nem akkreditálja az IDI-t
  Megtörtént.
  Balla, Szabó, Hansági ELMARASZTALHATÓ SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁSBAN.
  Vegyérek már észre, doktoranduszok, a ti bőrötökre csaltak, loptak bűnöztek!
  És menjetek el az ombudsmanhoz is feltétlenül!

 14. Dr. Cat said

  Ma a Teremtő lépteimet a Ráday utcába irányította.A teológia épületében kőművesek dolgoznak.
  Helyes, takarítják a mocskot, bár, amennyi ott összegyülekezett, a tégláig le kellett volna vakarni a falat, amelyek látták a Petrőczit a sánta könyvtárost üldözni, Tenkét pedig…nem részletezem.
  Aztán befordultam a kutyaszaros Mátyás utcába (FÚÚÚJ…)és a tetkószalon fölött láttam Szabó és Petrőczi mocskos ablakait. Nem telik a professzoréknak cselédre, vagy legalább tisztítószerre?
  Lelki szennyüket viselik az ablaktáblák és a rongyos, szürke függönyök…

 15. Mini Dracula said

  Bár eltűnt a gatyás kép a posztról, meg kell mondjam, hogy patkányfej talárba bujtatva még rosszabbul fest. 🙂

  • Wixer said

   A látvány se semmi, de hozzá a kappanhang, Isten. erkölcs és jóhír emlegetése. Mindazok után, amit előidézett. Ez tényleg retardált, erősen.

 16. pulchra said

  Az ember nem tudja, hogy balla ennyire cinikus, vagy ennyire hülye.
  Egyszerűen szólva: nem félsz Istentől, Balla?

  • Wixer said

   Lehet olyan, hogy valaki cinikus is meg hülye is? Ez az alak elképesztő. A Szentírás szelleméről beszélni a csalók és sikkasztók egyetemén! Meg hogy ő a testvéries légkör miatt pályázott a rektorságra. És hogy ő belülről már látja a felhők elvonulását. És hogy a problémák már a múlt részét képezik, a jövő fényes és dicsőséges, és ő vezeti ebbe a jövőbe az egyetemet, ahova 3 év múlva Isten dicsőségére meg is fognak érkezni.

   Korábban azt hittem, a cinizmushoz kell mémi intelligencia. Ballát hallgatva azonban az a gyanú motoszkál bennem, hogy síkhülye debil is lehet cinikus. Igaz, erre csak egyetlen példát ismerek: Ballát.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt szereti: