Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Fuck-up in Szeged (A Szegedi Egyetem blamázsa)

Posted by anonymanalyst - november 8, 2011

” Az Állam- és Jogtudományi Kar esetében a személyi feltételek terén kifogásoltak, valamint az egyes képzések (jogászképzés Kecskeméten, ill. idegennyelvi jogi szakértői képzések) folytatását és a doktori fokozatszerzési eljárást illetően kifogásoltak orvoslását a MAB egy éven belül, 2012. július 30-ig monitor eljárás keretében megvizsgálja, és az eredmény függvényében az akkreditációt és annak 2016. december 31-ig tartó hatályát megerősítheti, vagy az akkreditációt megvonhatja.” (2011. szeptember 30-i MAB plénumhatározatok, kiemelések a MAB-tól)

Szerző: Doctor of Law

A Szegedi Egyetemen megdöbbenést váltott ki, hogy a MAB a jogi kar akkreditációját csak egy évre hagyta jóvá. Ez egy olyan egyetemen, mint a Károli, amely a csalásairól híres, megszokott. A patinás Szegedi Egyetem azonban nem ilyen bánásmódhoz szokott. Ám ez esetben nemcsak a bánásmód hasonlít a Károliéhoz, hanem az indokok  is: túl sok az álláshalmozó tanár, nem szüntették meg a kecskeméti jogászképzés támogatását, amely Bölcskeinek is tejel, és a doktori iskolában színvonaltalan doktori értekezéseket engednek védésre. Vagyis a Szegedi Doktori Intézet, amelynek elnöke Lonovics János, titkára pedig a Mészáros-ügyről elhíresült Klukovits Lajos, a sajátnevelésű jogászaival szemben sem igényesebb. Minden szemétre kiadja a doktori fokozatot.

A MAB határozat a színvonaltalan PhD értekezések között említi azokat a dolgozatokat, amelyeknél a témavezető nem oktatta, illetve nem kutatta az értekezés alapjául szolgáló jogterületet. Nem nevesítik ezeket, de talán épp Cservák Csaba (a “cserv” szó férget jelent, az “-ak” kicsinyítő képző, azaz a név jelentése: férgecske) pszeudo-disszertációja tartozik ide. Annak eredeti témavezetője ugyanis a Károli jeles oktatója, Pokol Béla, a Jogelméleti Tanszék vezetője. Cservák Csaba azonban alkotmányjogból írta, vagyis inkább kaparta össze azt a kétszáztíz oldalt, amit disszertációnak csúfol.

Cservák Csaba buzgó patronálójának, a helyezkedő Pokol Bélának a karrierje is megér egy misét. Még nem volt olyan területe az állam- és jogtudománynak, amibe bele ne ütötte volna az orrát. Pokol Béla a hímnemű Petrőczi megtestesülése olyan értelemben, hogy ő is egy földre szállt szocialista embereszmény, aki azt gondolja magáról, hogy mindenhez ért, de valójában csak a talpnyaláshoz. Pokol Bélát legfeljebb egy jogelméleti tárgyú dolgozat esetében lehetne kompetens témavezetőnek tekinteni, ha a kompetencia szó a jog területén összefüggésbe lenne hozható az ő személyével. De ez erősen kétséges. Pokol Béla ugyanis nem az állam- és jogtudományok doktora, hanem a politikatudományoké, továbbá a szociológiai tudományok kandidátusa. A szocialista embereszmény megtestesülése ő azért is, mert vérévé váltak az egypárti reflexek.  Csak egyszerűen átsétált velük a jobboldalra. Az alkotmányjoghoz annyi köze van, hogy MSZMP tagként a szocialista alkotmányjogot oktatta valaha még az ELTÉ-n, mint tanársegéd, amely pozícióhoz lavírozással és komcsi kapcsolataival jutott. De az már régen volt, azóta már más az alkotmányjog… A védés előtt a témavezetést gyorsan átírták Paczolay Péter nevére. Ezt a korrupt Klukovits ugyanolyan gátlástalanul hajtotta végre, mint Mészáros témavezetőinek váltogatását (Szabó Andrásból előbb Fried István lett, majd Hasági Ágnes, holott egyik se volt témavezető, hiszen már Szabó András is lopta a témavezetést), vagy Mészáros átkeresztelését, hogy ne tűnjön fel a korábbi bukás.

A MAB határozat kiemelte még a nyilvánosság kizárását a fokozatszerzési eljárásokból. Ez mindennapi gyakorlat lehet Szegeden: Mészárosnak is zárt ajtók mögött védék meg Klukovitsék a gyanús dolgozatát.

a 2011/7/V/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE
A Doktori Iskolában az elmúlt öt évben 42 fokozatszerzés történt. Az erről kapott részletes
kimutatás (név, témavezető, elnök, titkár, tagok, opponensek – intézmény szerint megjelölve -,
az értekezés témája, védés időpontja) alapján nyolc esetben alapos kételyünk támadt a minőség
biztosítását illetően. Ugyanis:
– a témavezető nem oktatta, illetve nem kutatta az értekezés alapjául szolgáló jogterületet,
– mindkét bírálót ugyanarról a jogi karról kérték fel,
– a bírálót, illetve a bíráló bizottsági tagot arról a karról kérték fel, ahol a témavezető rész-
foglalkozású oktató (tanszékvezető).
A felsorolt esetekben ugyan nem sértették meg a Ftv. 69. §-ának, valamint azt SZTE Doktori
Szabályzat 53.2. pontjának a bíráló bizottság összetételére vonatkozó szabályait, de olyan – a
többi jogi kartól lényegesen eltérő – gyakorlatot alakítottak ki, ami elsősorban a szakmai
nyilvánosság hiánya miatt nem teszi lehetővé a fokozatszerzések minőségének a biztosítását.

http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html

Férgecske karrierje a Károlin:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

A pokol ördögének karrierje a Károlin:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/egyhazjogi-tanszek

60 hozzászólás to “Fuck-up in Szeged (A Szegedi Egyetem blamázsa)”

 1. grammaticus said

  Ne használjátok a “patinás” jelzőt a szegedi egyetemmel kapcsolatban. Ennek a szónak ‘nemesrozsda’ jelentése régiséget sejtet.
  A szegedi egyetem azonban viszonylag fiatal. Trianon után alapította Klebelsberg Kunó, mivel a régió a kolozsvári egyetem határon túl kerülésével egyetem nélkül maradt.
  Egyébként kitűnő egyetem, bár a legnagyobb hírnevet a C vitamin feltalálója hozta neki, az egyetlen – kitüntetése idején – Magyarországon élő Nobel-díjasé.

 2. hellboy said

  Pokol életpályája egy hihetetlenül pimasz (v. ö. hücpe) krakéler parasztvakító sasszézásaiból áll össze.
  Bár nem jogtudományból szerezte meg a fokozatait, hanem politikatudományból, mégis a jogi pozíciók csúcsára lendült.
  Néhány külföldi ösztöndíj segtségével összekompilált magának egy a Tisza-partról vagy a Perdita utcából nemzetközi beágyazottságúnak tűnő életművet (?).
  Bourdieu tanítványának vallja magát, miután járt Párizsban. Hogy a világhírű tudós mennyi időt szánt Pokolra, nem tudjuk. Mindenesetre Bourdieu életművében semmi nyoma sincs Pokolnak, sem hivatkozás, sem közös publikáció formájában.
  Amit Pokol ír Bourdieuről, azt a legnagyobb jóindulattal szakújságírói szint. Pokol egész életműve az egyébként.
  Pokol politikai szélkakas. Ezt legjobban azzal bizonyította be, hogy teflonképpel beült Torgyán frakciójába.
  Hogy ezek után ezt a sarki…hoz hasonló személyt a Fidesz támogatja: ilyen az ízlésük.
  Amikor aztán megjelenik a Károlin, mellette tekergőzik a Cservák, akkor csak annyit mondhatunk: nomen est omen.
  A károli pokoljárása vagy a Pokol Károli-járása elkezdődött.

 3. Pokoli Politika said

  Paczolay, Cserváknak a SZTE-ről választott mentora sem kifejezetten alkotmányjogász: Politológia Tanszék vezetője, vagyis elsősorban politológus, akárcsak Pokol Béla. A 10 legfontosabb publikációja között a doktori adatbázisba megadott ugyan néhány alkotmányjogit, de ezek rövid szösszenetek: 5-8 oldalasak. A leghosszabb munkája alkotmány-ügyben alkotmányelméleti és nem alkotmányjogi. Amúgy Pokol haverja.

  • Ördögi Kör said

   Paczolaynak sincs semmi köze az alkotmányjoghoz. Ő még MSZMP-pártkönyvvel sem tanította (mert az volt neki, pontosabban neki is). Nincs akadémiai doktori fokozata, csak egy kandidátusija, és – mit ad Isten? – neki is politikatudományokból, mint a másik komcsi politológusnak, a haverjának, Pokol Bélának.

   • prudens said

    Pokol Béla egy igazi fregoli politikai szempontból (is). Annakidején komcsi volt, aztán beállt a komcsifaló Torgyánhoz.
    Ez kell a Károlinak!
    Jellemtelen, tudatlan, korrupt!!!

 4. animus said

  Ez is mutatja, hogy Balla az ördöggel is hajlandó cimborálni, ha aljas érdekeiről van szó.
  Nemkülönben az úrasztalarabló, kormánytartalékfosztogató pedofil barom Szabó András.
  És ne felejtsük ki KSZE menyét, az illokúció beszédaktusát – tudományos körökben örökzöld vicc – feltaláló, Mészárosát kétszer is doktoráltató Hansági Ágnest.
  Ezek mind pokolfajzatok.

 5. Paragraf said

  Nem győzök betelni ezzel a videóval:

  http://videotar.mtv.hu/Cimkek/c/s/cservak_csaba.aspx

  Az 1:17-nél szólja el magát nagyon csúnyán Cservák. A modertor megkérdezi tőle, hogy a vétójoggal rendelkező, végleges törvényjavaslatot is meghiúsítható elnöki koncepciójához hogy illeszthető Schmitt Pál szolgálata.

  Hallgassuk meg figyelmesen Cservák válaszát: “Én a korábbi tanulmányaim elveit továbbra is vallom, én most nem a mostani, hanem egy jogállami államfőről beszélhetünk…”

  Tekintsük el a mondat grammatikai értelmetlenségétől, és foglalkozzunk a tartalommal. Cservák ezt kommunikálja: az elnöki szerepkör koncepciójának kialakításakor Schmitt Pál eszembe se jutott. Én egy igazi ELNÖKről, egy JOGÁLLAMi elnökről beszélek. Vagyis: Schmittet leszarom, ez nem elnök, hanem báb, az a rendszer, amiben ő “elnök” lehet, nem jogállam. Én egy igazi demokratikus jogállamról beszélek, aminek szöges ellentéte a jelenlegi Magyarország.

  És ezt az embert fizeti Schmitt, akit látványosan, az egész ország szeme láttára és füle hallatára leszar, megaláz, azaz fizeti őt a magyar állam háromszor teljes, sőt maximálisan felelősségteljes állásban, mint az Elnöki Hivatal jogi osztályának vezetőjét, mint a Károli Református Egyetem teljesállású, sőt tanszékvezető docensét és mint a Szegedi Egyetem teljesállású adjukntusát. Ezen kívül a Pázmány fizeti őt óraadóként, és még hagyja keresnio őt a magyar állam a saját ügyvédi irodájában is. Ha Cservákot kihajítanák az állásaiból, 5 tisztességes és lojális jogásznak lehetne munkája, jövedelme.

  • prudens said

   Ez mutatja, milyen mélyen korrupt vircsaft ez az egész ….. Elnöki Hivatal.
   És feneketlenül ostoba is: Schmitt fel se fogja, hogy a beosztottja nyilvánosan, a köztévében gúnyolja ki!

  • Corruzione said

   http://www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

   Ez a deklarált korrupció: Te adsz nekem egy docensi kinevezést meg egy tanszéket, én meg elsimítom az unokaöcséd ügyét a zsarukkal. Plusz aláírattatom az ELNÖKkel a rektori kinevezésedet.
   Ráadásul van pofája ennyi állást lefoglalni, mikor annyi a munkanélküli jogász. Főleg károlis.

 6. Cserv said

  Cservák végtelenül korrupt. A docensi és tanszékvezetői kinevezésért nemcsak szemet húny a Károli törvénytelenségei fölött, hanem aktívan segít Ballának a bűnpártolásban. Ő állíttatta le a nyomozást Mészáros-ügyben is. Hogy ez mennyi időre sikerült, az persze kérdéses. A Fővárosi Ügyészség ugyanis a nyomozás folytatását rendelte el. Most Férgecske megint nyüzsög a színfalak mögött: hogy lehetne újra elszabotáltatni a nyomozást a rendőrséggel?

 7. law and order said

  Ezt értsem úgy, hogy Cservák Csaba az “álamfői” (Schmitt-féle helyesírási szabvány) irodából dirigálja az ügyészséget, rendőrséget, MAB-ot, eleveneket és holtakat???

  • Tót atyafiak said

   Féreg nyilván egyenesen az ELNÖKnek adja ki magát. Úgy érzi, ő irányítja a MagyarKöztársaságot. Hiszen hallhattuk mindnyájan, mennyire nem tartja semmire Schmittet. Úgy is viselkedik, mintha az ő kezében lenne az irányítás. Pedig ő sem sokkal okosabb. Egy buta tót paraszt pofa. Nyilván a közös tót paraszti származás köti őt össze ilyen szorosan Ballával. 🙂

  • Cserv said

   Ezekért a beavatkozásokért Féreg még nagyon megütheti a bokáját. Bűnügyeket leállíttatni és lediktálni a rendőrségnek, hogy nem történt bűncselekmény, mikor bizonyítottan több is történt…

 8. prudens said

  Szerintem a MAB átlátja az egészet és nem hagyja magát egy Cserváktól megvezetni.
  Különösen, hogy rájöttek, hogy az ő PhD-je is gáz volt Szegeden.
  Most meg tanszékvezető a vicclapba illő Károli gyakorlatilag megszűnt ÁJK-ján!

  • Cicero said

   Már át is látta. Mert hogy a Szegedi Egyetem jogi kara csak 1 éves ideiglenes akkreditációt kapott, az igazi szenzáció. Mellesleg megérdemelnék, hogy ne akkeditálják őket. Már csak a Károlival közös kecskeméti szélhámoskodás miatt is. Hogy lehet egy komoly egyetemnek a felsőoktatás szégyenével, a Károlival összszűrni a levet?

 9. Szegedi Kolléga said

  Sokáig nem lehetett tudni, miért engedte át a Doktori Tanács Mészáros Márton törvénysértő fokozatszerzését. Hogy a BTK Kari Tanácsa átengedte, az érdektelen, Kulcsár Szabó klikkjének a befolyása az ottani mamelukokra közismert: Friedtől, Pál Józseftől, Balázs Mihálytól nem is várhatott az ember mást, csak esztelen engedelmességet és behódolást a gurunak. De Lonovics és Klukovits más területeken vannak, semmi közük KSZE bandájához. Hogy Balla és a Hegedűs-Mészáros család nyomás alá helyezték Klukovitsot, az még nem magyarázta meg eléggé a dolgot. Annál kevésbé, mert a Doktori Intézet jogász tagjaira nem jellemző a törvénysértések pártolása, ellentétben a Károlival, ahol a törvénysértés a norma. Mi késztehette a jogi ügyekben amúgy nagyon szőrszálhasogató Jakab Évát, vgy a büntetőjogász Nagy Ferencet, hogy egy törvényileg tiltott fokozatszerző eljáráshoz asszisztáljanak? Sokáig nem szivárgott ki semmi abból, mi történt a Doktori Tanácsban, az egész érthetetlen volt.

  Mostanra vált csak egyértelművé Cservák Csaba szerepe, aki nemcsak a saját bóvli irományát verte keresztül a Köztársasági Elnöki Hivatal jogi osztályának vezetőjéét, hanem jó barátjának, Balla Péternek is szívességet tett a Károlin megbukott Mészáros egy éven belüli átnyomásával ugyanabból a témából Szegeden. “Leszólt” a szegedieknek, hogy Mészárosnak doktornak kell lennie. Mindegy mivel, a cím ennek a figurának már ki van osztva, a szöveg lényegtelen. Cservák tényleg úgy használja az Elnöki Hivatalt, mintha ő lenne az elnök. TV-s nyilatkozatát hallva ezen már nem is lehet csodálkozni. Nyilvánvalóan elnöknek érzi magát. Kereken ki is mondta, hogy Schmitt nem számít. Még neki, a beosztottjának se! A többi gyanús doktoráltatásban is benne lehet a keze.

  • law and order said

   Meg kéne írni Cservák korrumpálásának és korrumpálódásának történetét németül és a Mészáros történetéhez hasonlóan nemzetközi fórumokon publikálni.
   Abból végre világos lenne, hogy csakugyan a “fejétől bűzlik a hal” – Schmitt álamelnök (így az elnöki szabvány) hivatalától, Cservák Csabától indulnak a korrupciós szálak, amelyek aztán Bölcskein, Ballán keresztül megmozgatják és lerohasztják a szegedi egyetemet, na és a világhírű, “keresztyén szellemiségű” református egyetemet.

 10. Inspector Barnaby said

  Cservák a tanszékvezetést nektek is köszönheti. Ha szidtok valakit, az Kovács Barnabás olvasatában azt jelenti, hogy mebízható. Ő nem bízza Fórisra a kommentárok elemzését, mint Balla, hanem megy a saját szimata után. Osztovits is azután lett tanszékvezető, hogy ti kiderítették hogy 5 állása van. Az is olyan tanszék volt, mint az alkotmányjogi, hogy Barnaby nem tudta, kit ültessen be vezetőnek, hosszú ideig betöletlen a tanszékvezetés, aztán a ti segítségetekkel megtalálta az emberét. Pedig Osztovits is utálja és egyre merészebben szidja őt. De Barnaby meg van róla győződve, hogy az az ő embere, akit ti támadtok. Ti vagytok a teszt. Ilyen primitív logikával működik az Inspector. 🙂

 11. vidéki kolléga said

  A MAB érvelése, hogy a témavezető nem kutatta és nem is oktatta a disszertáció témakörét.
  Ebből a szempontból a Károli bedőlt IDI-je igazi cirkusz.
  Szabó András mint Herman Hesséból irandó dissz. témavezetője?
  A közismerten műveletlen Szabó még ezt a nevet se hallotta! Tudjuk, szabad idejében játékkonzolon játszik. Ennyire primitív.
  Petrőczi Thomas Mannról és Balassi orosz fordításairól?
  Hansági Ágnes Lutherról???
  A MAB következetes döntést hozott.
  Számos ártatlan vesztese van ennek: a doktoranduszok.
  Miért nem indítanak kártérítési pert a Károli ellen?
  Balla, Szabó, Hansági, Petrőczi tudatos bűnelkövetései, csalásai vezettek az IDI bedőléséhez.
  Követeljetek tőlük kártérítést!!!

 12. advocatus dei said

  Feltétlenül javaslom a doktoranduszoknak, hogy indítsanak kártérítési pert a Károli ellen.
  Bizonytható ugyanis – a Ravasz László blogon hallható értekezlet anyagából -, hogy az egyetem vezetői, Balla, Szabó András bűncselekményre akarták rávenni Hima Gabriellát.
  Pethő pedig – a közismert okirathamisító – bőszen kontrázott nekik, hogy ő “nem lát abban semmi kivetnivalót”, hogy egy család tagjai részt vesznek ugyanabban a doktori cselekményben.
  Márpedig a MAB szabályzata expressis verbis tiltja.
  Na, a rosszhiszeműséget bizonyítva tudnánk nektek nyerni a Károlitól néhány milliót, fiúk, lányok!
  Ne kussoljatok, menjetek a bíróságra!
  Segtünk nektek Johannesen keresztül!

  • Judge said

   A hangfelvétel materiális, vaskos, kézzel fogható bizonyíték Szabó András hivatali hatalommal való viszaélésére. Miután aláírta a fokozatot odaítélő határozatokat az EDHT elnökeként, a bűncselekmény befejezetté vált. És hogy reagált erre Balla Péter? A Szenátus előtt megrágalmazta és kirúgatta Hima Gabriellát, egy olyan ülésen, ahol a megrágalmazott nem lehetett jelen és nem védekezhetett, de jelen volt a rágalmazó Szabó András, aki tovább rágalmazta a távollevőt. A Zsengellér-féle jelentést, amire hivatkozta, semmi terhelőt nem tartalmaz Hima Gabriellára vonatkozólag, de nagyon sokat Szabó Andrásra. Balla és Szabó gondoskodtak arról, hogy ezt senki se ismerhesse meg rajtuk kívül. És még mindig nem emeltek vádat a két rágalmazó ellen! Miért? Mert Cservák Csaba játssza az őrangyal, nevezetesen Schmitt Pál szerepét, és az általa megvetett, a köztévében nyilvánosan leköpött főnöke nevében akadályozza az igazságszolgáltatás működését.

 13. advocatus dei said

  Ez a bűncselekmény elérte azt a szintet, hogy nemzetközi feltűnést keltsen.
  Balla, a református (???) egyetem rektora bűncselekményre szólítja fel egy beosztottját – Hima Gabriella professzort, majd miután ő törvénytisztelő állampolgárként és hiteles értelmiségiként ezt megtagadja, kirugja, rágalmazza, intrikál ellene.
  Cservák Csaba pedig, az államfő jogi (???) osztályának vezetője – miután lekenyerezték hiteltelen tudományos munkásságára és tök gáz PhD-jára való tekintettel egy tanszékvezetői beosztással MELÉKÁLLÁSBAN TELJES FIZETÉSÉRT! – az ügyészséget és a rendőrséget fenyegeti meg károlis barátai, elsősorban az őt lekenyerező Balla Péter érdekében.
  Forduljunk nemzetközi fórumokhoz!

  • Cserv said

   Ó, Cservák még ennél is többet tesz. Már a munkaügyi bíróságot is manipulálja az utasításaival. Minden tárgyalást elhalasztat egy negyed évvel, és minden tárgyalás után lecserélteti a bírót. Olyan bírót keres, aki munkáltatópárti, tehát esetleg még Balla patkányfofájától sem hányja el magát, és akit nem érdekelnek a törvények. Pl. az, hogy rendkívüli felmondással csak 15 napon belül lehet élni, nem másfél év múlva. Férgecske még keresgél, mert eddig még egyetlen bíró sem felelt meg ezeknek a kritériumoknak.

   • Curious said

    Mikor lesz a következő tárgyalás? Arra bemehetnek az újságírók? És a közönség? Vagy Balla megint üzleti titkokról vall?

 14. animus said

  Gyertek ti is! Jönnek az újságírók, nagyon kiváncsiak ők is, mit meg nem enged magának Balla, az idióta barom.

  • Csacsi Csabi said

   Most már a Csabi irányítja a munkaügyi bíróságot. Csabi jogász is meg köztársasági elnök is, mer ugye ő maga mondta a köztévében a fejére ültetett Schmittről, hogy: “Ja, ez itt? Ez nem elnök. Ez nem számít. Ki a f@szom beszél itt erről az izéről. Én egy igaziról, egy jogállamiról…”

   • Szegedi diák said

    Én szinte szégyellem magam, hogy a Szegedi Egyetem hallgatója vagyok. Hogy mi is csak egy évre kapjuk meg az akkreditációt? Hova jutottunk? Beengedtünk egy Mészárost, és jött utána a színvonaltalan többi. Nem kellett volna összeállnunk egy ennyire züllött intézménnyel. Ezt a vezetőink nem tudták? Most már nemcsak egy bóvli disszertáció van, hanem plusz 8. Lassan mi is felállíthatunk egy oklevélkiköpő automatát a kólás mellé: “doktori oklevél”, 200 ft-os érmével működik.

   • Konkoly said

    Én nem csodálkozom semmin. Közmondásaink tartalmazzák a népi bölcsességeket, és tudjuk jól, hogy a búza közé keveredő konkoly vagy ocsú, vagy mi, a búzát is elrontja. De lehet, hogy nem konkolyról, hanem korpáról szól a közmondás. Ja igen, megvan: aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Vagy aki bolhával fekszik le, az bolhával kél. Egyszó mint száz, Szeged korpa közé keveredett, és ha a Károlival feküdt le, hát ne csodálkozzon, hogy mindenütt tetves lett. Elég lett volna megnézni a videón az interjúkészítés alatt fetrengő, tekergő, vakarózó, a zoknijában bolhát kereső Mészárost. Most már a szegedi egyetem is ilyen. Csak a gyógyszerészeti karnak van jóhíre, az ÁJK-t nyugodtan be is lehet zárni. Cservák Csabával együtt. 🙂

  • law and order said

   Azt ajánlom a főperesnek, hogy idéztesse meg Ballát és Szabó Andrást.
   Az ügyvéd kérdései alapján fel kell tárniuk a valóságot.
   A bíróság előtt a törvény kötelezi őket az igazmondásra.

   • heidelbergi káté said

    Szabó András rutinos hamistanú. A munkaügyi bíróság tele van Szabó András hazugságokkal teljes úgynevezett tanúvallomásai. Hogy nem felelnek meg a tényeknek, a bíró állapította meg határozatában annak alapján, hogy a bizonyítási folyamatba bevont tények ellentmondtak Szabó állításainak.
    Szabó András mélységes cinizmussal tiporja sárba az erkölcs alapkövetelményeit, azon belül röhögve megszegi mind a tíz parancsolatot.
    “Mit kíván a kilencedik parancsolat?
    Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek.” (Káté)
    Szabó Andrásnak különös gyönyörűséget okozott hamis tanúvallomást tenni a Heidelbergi Káté első fordítójának és kiadójának leszármazottja ellen.
    Ez a református erkölcs a református egyetemen!

   • law and order said

    Balla kriminális energiáját se becsülném le. A Ravasz László honlapon hallható szöveg szerint Balla bűncselekményre akarja rávenni beosztottját, Hima Gabriellát az IDI ügyében. Érvelésük szerint “az egyetem érdeke” az, hogy becsapják a MAB-ot és meg nem érdemelt ponthoz juttassa Szabó Andrást, Petrőczi Évát és Hansági Ágnest.
    Olyan témákban, amelyeket nem oktattak, nem kutattak és nem is ismernek.
    Balla Péter rektor, Újszövetség professzora könnyedén hágja át az erkölcs elemi szabályait, beleértve a tízparancsolatot.
    Meg jekk idéztetni a bíróság elé, hadd derüljön ki az újságírók előtt is ennek az embernek és az egész Károlinak a végtelen züllött cinizmusa.

   • advocatus dei said

    Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez a Cservák Csaba nevű jellemtelen, korrupt és tudatlan senki befolyásolni tudja a rendőrséget és a bíróságot.
    A MAB-ot meg különösen nem, nemhiába mutattak rá a szegedi anyagban éppen az ő doktoráltatása körüli anomáliákra.

   • Bloggerjogász said

    Én meg azt ajánlom a felperesnek, hogy idéztesse be Zsengellér és Tanka professzorokat és Madarászné docens asszonyt, és a bíróság előtt kérdezze meg tőlük: igaz-e, hogy ők javasolták a Szenátusnak Hima Gabriella kirúgását, és ha igen, milyen indokkal. Ott meg kell mondaniuk az igazat, ha csak nem akarnak ők is hamisan tanúskodni.

   • law said

    Remek ötlet!
    Zsengellér, Tanka és még Madarászné sem látszik olyan mocskos hazudozónak, mint Szabó.
    Meg nem is érdekük, hogy takargassák Szabó és Balla bűnét, ami az égig bűzlik!!!!

   • Judge said

    Azt hiszem, ez jó ötlet. Zsengellér professzort valóban be kell idéztetni a bíróságra, és megkérdezni tőle, mi volt az a főben járó bűn, amiért a professzor asszonyt rendkívüli felmondással kellett betegállománya alatt kirúgatni. Miért javasolta ezt a Szenátusnak? És miért másfél évvel később, miért nem akkor? És erre a tanúvallomásra be kell hívni az újságírókat. Feleljen a nyilvánosság előtt Zsengellér!

   • Advocatus Dei said

    Nem rossz, de szerintem nem ezt kellene csinálni. Hanem Ballát és Zsengellért szembesíteni a Bíróság előtt újságírók jelenlétében. Egyiküknek hazudnia kell.

   • HTK-illetékes said

    Nem hiszem, hogy Zsengellér lesz az.. 🙂

   • law said

    Nagyon érdekel a Károli új ügyvédje.
    Miután drtakács – a horribilis óradíjú és ordenáré stílusú ügyvéd – leadta a pert, pedig eddig súlyos milliókat keresett a Károlin.

   • Advocatus diaboli said

    Engem is. Főként az, hogy dr. Takács módszereit követi-e. Másodsorban az, hogy miért vállalt egy ilyen ordítóan törvénytelen felmondást.

   • HTK-illetékes said

    Engem pedig az, hogy tanúskodik-e Zsengellér dékán, aki Balla állítása szerint kirúgatta Hima Gabriellát. Jó lenne megtudni, mit szól ehhez maga az érintett, Zsengellér.

   • honesty said

    Szerintem sok mindenre fény derül a per kapcsán.
    Az igazságra, a valós összefüggésekre mindenekelőtt.
    Nem lehet mindenkit megvezetni, a bíróságot legfőképpen nem!

   • Judge said

    Megvezetni nem, de megvesztegetni majdnem mindenkit meg lehet. 😦

   • Bloggerjogász said

    Én arra lennék kíváncsi, miért rúgták ki a Zsengellér-féle jelentés elkészítése után a Zsengellér-bizottság jogász tagját, Tanka Endrét az EDHT-ból.

   • Szenátus said

    Állítólag Szabó Andrásnak és Ballának nem tetszett a jelentés, főleg Tanka professzor állásfoglalása. Ők ugyanis nem Hima Gabriellát, hanem Szabó Andrást találták bűnösnek. De ez nem tudódhaott ki. Ezért eltüntették Tankát, Zsengellért meg elhallgattatták.

   • honesty said

    Judge-nak:
    Ne legyél ennyire pesszimista!
    A vsontvázak kiesnek a szekrényből: ilyen a természetük.
    Az emberek pedig nem falaznak mindig az olyan feneketlenül aljas bűnözőknek, mint Szabó András és Balla!
    Jön a MEGTISZTULÁS.

 15. Inspector Barnaby said

  Csabiból és Ágotából hamarosan dékánok lesznek az ÁJK-n és a BTK-n. Annyit támadjátok őket, hogy Barnaby elolvad tőlük. Különben is kezd már elege lenni az öntudatra ébredt Tepsiből. Egyre kevésbé kezes. Antalóczyval ugyan nincs baja, de ha Csacsi Csabi dékánsága több haszonnal kecsegteti, simán sutba löki. Barnaby se nem lojális, se nem szentimentális típus. Igazi nehézfiú.

 16. OperatívTiszt said

  Dánél Mónika szénája rosszul áll. Kulcsár Szabó Ernő potenciája gyengül, Nyilasyé erősödik. Igaz, Nyilasy sohasem volt besúgó, KSZE pedig még most is az. Már felnyomott néhány embert, és most is azt csinálja. Kevesen tudják, hogy a filozófusokat is ősúgta be. Az volt az ára, hogy az ő akadémiai kutatócsoportja megmaradjon a jeles tagokkal (fia, menye, Dánél, Mészáros, Korner, Bednanics, Eisemann, Simon – válogatott korrupt társaság). Kinyírta a többieket, és ő kapta meg megint a Júdás-pénzt

  • Cluj said

   Hajrá Nyilasy, hajrá Pap Ági! Abcúg Dánél, abcúg Kulcsárszar.

   • French Connection said

    Pap Ági nemcsak Tepsinek volt csoporttársa, hanem Hanságinak, Hermannak és H… Cs…-nak is évfolyamtársa, H… Cs…-nak tán csoporttársa is. Már próbálják manipulálni Tepsi ellen. H.Cs és PÁ elég jóban voltak az egyetemen, Hanságiék ezt próbálják kihasználni. Vigyázat!!!

 17. tudományos kutató said

  A MAB által feltárt jellegzetességek tipikus összefonódások. Pl. a témavezetőnek semmi köze nincsen a disszertáció témájához, nem kutatta, nem oktatta.
  Nemcsak a Károlin van ilyen, Debrecenben is.
  A debreceni Kölcsey Református Főiskolán – ez fuzionált nemrég a hittudományi karral – egy ember romológiából doktorlt egy nevetségesen alacsony színvonalú disszertációval.
  Témavezetője a debreceni állami egyetem egyik professor emeritusa volt, aki a doktori adatbázisban olvasható adatai: saját maga által tíz legfontosabb munkájaként feltüntetett közlemény közül EGY SEM ROMOLÓGIAI. Magyar néprajzzal foglalkozott a bácsi, viszont pro forma megfelelt a témavezetőségnek.
  Bölcskei tudja, minek neki oda romológiai fokozattal rendelkező ember: meg akarják csapolni Balog Zoltán államtitkáron keresztül az EU-s romatámogatásokat.

 18. roma said

  A romatámogatásokra ácsingóztak a Károlin is, amikor azt a mindenhonnan összeszedett kommunikációs programot próbálták megindítani. Aztán még az alapszakot se sikerült akkreditáltatniuk.
  Annyira kell a lóvé, hogy bármit megtennétek érte, igaz, gadzsók???

 19. Elte said

  Féreg azért védett Szegeden, mert az ócska összekapart dolgozatával az ELTEről kiseprűzték. 10 évig járt az ELTE doktori iskolájába, 2001 – 2010-ig, aztán kénytelen volt Szegeden védeni Pokol Béla segítségével, mert az Eltén szóba se álltak vele:

  http://www.google.hu/#sclient=psy-ab&hl=hu&source=hp&q=cserv%C3%A1k+csaba+%C3%A9letrajz&pbx=1&oq=Cserv%C3%A1k+Csaba&aq=1&aqi=g2&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1727l4837l0l6775l13l8l0l5l5l0l352l1820l0.3.4.1l13l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c6888d5aae2f4334&biw=1280&bih=710

 20. law said

  Nem csodálom, hogy nem engedték védeni az ELTÉ-n.
  Nézzétek meg a Károli honlapján Cservák publikációit!
  KILENC DARAB!
  Abból két könyvrészlet. Az egyik: Magyarország politikai évkönyve – ez az úgynevezett érdeklődő újságolvasóknak szól, NEM TUDOMÁNYOS!
  Második a Püskinél 2009-ben kiadott obskúrús Magyar Nemzetstratégia.
  Ezen kívül: hét magyar nyelvű közlemény (egy belőle társszerzővel), egy obskúrús magyar jogi folyóiratban.
  LAPSZÁM SEHOL SINCS FELTÜNTETVE.
  Nyelvtudása (saját bevallás!) angol középfokú, német alapfokú.
  Nincs okunk csodálkozni rajta, hogy EGYETLEN IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓJA SINCS.
  Ennek alapján egy normális DI-ben még szigorlatra sem bocsátanák Cservákot.
  nÁLUNK, mAGYARORSZÁGON PEDIG AZ ÁLAMFŐ (SIC!) FOGI OSZTÁLYÁT VEZETHETI EZ A SZEMÉLY.
  TANSZÉKVEZETŐ LEHET A KÁROLIN.
  Mit szól ehhez a MAB??????

 21. tudományos said

  Szabó András és Balla Péter személyzeti politikája a következetes KONTRASZELEKCIÓ.
  Kirúgtak, kirugattak, megrágalmaztak nem tíz tételből álló, hanem tíz oldalas publikációs listával rendelkező református kutatókat.
  Helyettük tanszékvezetőként alkalmaznak alapképzettség nélküli zsidót (Fóris Ágota),
  tanszékvezetőnek neveznek ki olyant (Cservák Csaba), akinek összesen 9 publikációja van, köztük egyetlen komolyan vehető, egyetlen idegen nyelvű sem.

 22. Friends said

  Hogy ennek a Cserváknak milyen lökött képe van!

  http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszek-munkatarsai/dr-cservak-csaba

  Úgy néz ki mint a Barátok közt sorozatban az a hülye képű nóném pincér a Rózsában.

 23. Szegedi Pincér said

  Tényleg hasonlít arra a fura képű pincérre akinek mellesleg van neve, Gábornak hívják és időnként van egy-két szavas szerepe, akárcsak az autista Cserváknak. A Baátok közt pincérje azért jobb arc, intellektuálisabb. Ez a Férgecske tényleg egy ostoba tót paraszt, ahogy már írták itt korábban. 🙂

 24. réti pipitér said

  Én nem nézem a sorozatot. Én csak egy sötét bugris pofát látok. Ez a Cse4rvák Schmitt álamfő jogi osztályának vezetője és tanszékvezető a Károlin 9 (!!!) publikációval.
  Ez, aki kiénekli a MAB szájából az akkreditációt, mivel ezért vesztegette meg Balla Péter, az Újszövetség professzora???

 25. Klukó said

  Ideje elővenni Klukovitsot. Klukovits meghamisította a doktori adatbázist. Mészáros Mártont megistvánította, nehogy kiderüljön, hogy pár hónappal korábban már tett egy sikertelen fokozatszerzési kísérletet Mártonként, amiről Klukovits tudtával hamisan nyilatkozott. Mi keresni valója van Klukovits Lajosnak a tudományban, mi keresnivalója van egyetemen? Az ifjúságot akarja megrontani? Mert másra nem képes.

 26. Cicero said

  Pokol Béla és Cservák Csaba karriert csinálnaka szegedcaféban is:

  http://szegedcafe.hu/2012/04/16/szakdolgozat-botrany-a-szegedi-hittudomanyi-foiskolan/#/hozzaszolasok
  (szalmajános hozzászólása)

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: