Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Who sets the quality seal to the Calvinist University? (Ki akkreditálja a Károlit?)

Posted by anonymanalyst - november 24, 2011

Szerző: Vidéki oktató

 

Mi itt a végeken buzgón olvassuk a blogot. Azzal a jóérzéssel, hogy nálunk, egy anyagilag fokozatosan elnyomorított vidéki egyetemen még mindig sokkal magasabb az oktatás tudományos színvonala, az egyetem vezetőségének demokráciafelfogása, a hallgatók és az oktatók együttműködése.

A Károlin korrupt személyzeti politikával dékánná neveznek ki értékelhető tudományos teljesítmény nélküli személyeket, tanszékvezetővé alapképzettséggel sem rendelkezőket. A Károli ezzel elrettentő példa az egész magyar felsőoktatás számára. A pénzügyi visszaélések – legutóbb a BRFK éppen a Reformáció Emléknapja előtt jelentette be a KRE BTK-n megtörtént 157 milliós csalást – azt bizonyítják, hogy a silány kognitív színvonal ijesztő mértékű erkölcstelenséggel társul. A Hittudományi Karon foglalkoztatott leleplezett okirathamisító Pethő „professzor” a károlis hipokrízis emblematikus figurája. Mindezzel együtt a lelkipásztori talárban fellépő rektor „keresztyéni szellemiségű” frázisaival együtt  infernális züllöttséget sejtet. Sem a fenntartó zsinat, sem annak lelkészi elnöke, Bölcskei Gusztáv nem tett és nem tesz semmit a Károlin uralkodó gyomorforgató machinációk, sőt, bűncselekmények ellen.

Nem felejthetjük el, hogy a Károlin nem egyházi pénzeket lopnak el és juttatnak a Kulcsár-Szabó klán bel- és kültagjainak zsebébe, hanem állami támogatásokat, mindannyiunk pénzét. A közpénzeknek az egyetemi képzés álcája alatt történő elsíbolása ellen eddig hatékonyan csak a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) vette fel a küzdelmet. Szakmai szempontokat érvényesítő döntését a BTK egyetlen doktori iskolájára, az irodalomtudományira nézve – hét hónap alatt kellett volna rendbe tenniük az átdátumozott védéseket, megcserélt témavezetőket stb. – semmibe vette a mb. rektor, az Újszövetség professzora, Balla Péter, valamint a csalások legfőbb végrehajtója, Szabó András akkori BTK-s dékán. A MAB következetes maradt: betiltotta az IDI működését.

A Károli vezetősége pedig tovább folytatta erkölcstelen magatartását: koholt ürüggyel felmondtak az IDI-t alapító Hima Gabriella professzornak. Mészáros Márton PhD dolgozatát, melyet silány minősége és a folyamatban elkövetett törvénytelenségek miatt a MAB 2009/7/XIII/200 határozata érvénytelenített, a szegedi egyetemen – Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus kliensi körének segítségével – 2010 végén megvédette. Pedig érvényben volt az a 33/2007.(III.7) Kormányrendelet, amely 10.§-ának értelmében sikertelen védés esetében ugyanaz a disszertáció csak két év elteltével nyújtható be újra. Most pedig Miskolcon készülnek védetni a kétszer bukott Baranyai Katalint, holott a fent hivatkozott Kormányrendelet expressis verbis tiltja ugyanazon téma harmadszori benyújtását: két bukott kísérlet után nincs törvényes lehetőség újrázásra.

A MAB politikai okú gyöngülésének jele, hogy közben akkreditálták a KRE BTK Történettudományi Doktori Iskoláját, pedig annak négy törzstagja nem tudott felmutatni egyetlen sikeresen védő témavezetettet sem. Négy törzstag pedig átlépte az új doktori iskolák számára előírt 65 éves öregségi korhatárt. Továbbá a törzstagok tudományos munkásságának ismeretében alig hihető, hogy sikerült egy „koherens és konzisztens” programot előállítaniuk. A “siker” egyik oka nyilván az lehetett, hogy az egyik törzstag kollégiumi szobatársa volt Székesfehérváron a jelenlegi kormányfőnek.

A szánalmas színvonalon egzisztáló ÁJK-nak jelenleg nincsen doktori iskolája. Balla Péter rektor ez esetben is a politikai korrupció eszközéhez nyúlt. Tanszékvezetővé nevezte ki az államfő jogi osztályát vezető Cservák Csabát, akinek harmatgyenge szegedi PhD-s védésére nemrégiben éppen a MAB hívta fel a figyelmet. A szegedi egyetem a maga kilenc(!!!), lapszám nélkül feltüntetett, obskurus orgánumban megjelentetett publikációjával (idegen nyelvű, külföldön megjelent egy sem volt köztük!) ezzel együtt csak adjunktusként alkalmazta Cservákot, akit a Károli ezzel a teljesítménnyel tanszékvezető docenssé (!) nevezett ki. Azzal a meggondolással, hogy Schmitt Pál közvetlen környezetéből könnyen elérheti a Károli teljes akkreditációját.

Sajnos, úgy tűnik, Balla Péternek és cinkostársainak ez az elvtelenségre, korrupcióra, zsarolásra épülő taktikája beválik. Az új felsőoktatási törvény ugyanis cselekvési lehetőségeinek jó részétől megfosztja – póriasan szólva – , valósággal kiheréli a MAB-ot. Az országgyűléshez benyújtott törvénytervezet szerint ugyanis a MAB 12 tagjából 6-ot maga a miniszter jelöl. Az elnököt – az MTA elnökével egyetértésben – szintén a miniszter jelöli és nevezi ki. Ennél rosszabb a létszám csökkenése. Míg 2005-ben a MAB-nak 29 tagja volt – valamennyien tudományáguk elismert tudósai –, az új a törvény által biztosított 12-ből legfeljebb 8-nak lesz tudományos fokozata. Helyet kapott ugyanis a felsőoktatás és a tudományos élet kiválóságain kívül az egyházak, a hallgató önkormányzatok,  a doktoranduszok országos szövetsége, valamint az ipari és kereskedelmi kamarák képviselője. A maradék nyolc tagot a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Tudományos Akadémia delegálja. Náluk előírás (!) a tudományos fokozat megléte, az előbbi négynél nem.

A MAB működésének végső ellehetetlenülését jelzi az is, hogy – ellentétben egész eddigi fennállásával 1993 óta – az új törvény szerint nem lesz önálló költségvetése. Ez a testület dönti el a szakalapítások, szakok, karok és intézmények elismerését (akkreditációját), valamint azt is, ki lesz professzor Magyarországon.

Könnyen belátható, hogy – bár az ági szakbizottságok megmaradnak – a legfelső testület kompetencia híján aligha tud dönteni lényegi kérdésekben. Mert ugyan mit is tud hozzászólni  az egyházak, a hallgató önkormányzatok,  a doktoranduszok országos szövetsége, valamint az ipari és kereskedelmi kamarák képviselője a limnológia, a klasszika-filológia, a magfizika területén benyújtott akrreditációs kérelmekhez? Vagy hallgat az ági szakbizottságokra, vagy nem. A megválasztottak az eddig maximum kétszer 3 év helyett kétszer 6 (!) évig lehetnek a MAB tagjai. Tehát a törvény szerint felsőoktatás legfontosabb minőségbiztosítási testületének mindössze kétharmada fog rendelkezni tudományos fokozattal!

Akkor pedig ajtó-ablak kitárul a lepacsizás előtt: az egyházi képviselők megszavazzák a másik egyházi fenntartási intézmény akkreditációs kérelmét (ezzel is a „komcsi” intézményektől veszik el a költségvetési pénzeket), a kamarák képviselői is szívesen viselnek díszdoktori címeket (valódi nem lévén nekik), a hallgatói képviselet jó pénzen való megvásárlására – lásd a 157 milliós sikkasztást – éppen a Károli vezetői, Szabó András és Balla Péter mutattak brutális példát.

Ha mindez így történik, az a magyar felsőoktatás tökéletes lezüllését hozza magával. Ami megmarad, tudományos hitelesség és demokratikus szellem nélkül egzisztáló önjelölt intézményhálózat. Élén a zászlóshajóval: a legtudatlanabb, legmocskosabb, legkorruptabb intézménnyel, a református nevet sátáni gúnnyal a nevében viselő Károlival.

67 hozzászólás to “Who sets the quality seal to the Calvinist University? (Ki akkreditálja a Károlit?)”

 1. prudens said

  Végtelenül sajnálom a nagyszerű Bazsa Györgyöt, aki már évek óta küzd a tisztességes felsőoktatásért.
  Győzött a mocsok, a szenny, a tudatlanság.
  Mi lesz még ebből, el se merjük képzelni.

  • ELTÉ-s said

   Egy szempontból első helyen áll a károli: itt LOPJÁK A LEGTÖBBET. Az egy főre eső RABLÁSOK, OKIRATHAMISÍTÁSOK SZÁMA AZ ORSZÁGON AZ ELSŐ.
   Hajrá, reformátusok!
   Ti vagytok a legmocskosabb bűnözők a magyar felsőoktatásban!
   Éljen Balla, a rablóbanda vezére, és Szabó András, a legenyvesebb kezű püspöksógor!!!!

 2. akadémikus said

  A Károli a magyar újfasiszták képezdéje.
  A rektor Balla sógornője, ifj. Hegedűs Lórántné a jobbikos országgyűlési képviselője. Férje, a Szabadság téri gyülekezet lelkésze a szocik nyolc éve alatt folyamatosan árpádsávos és fekete zászlót lengetett a templomon. Amikor pedig felesége Vonával meg a többi újfasisztával együtt bevonult a parlamentbe, beindította a haranggépet.
  Mert a nagytiszteletű (???) úr úgy ítélte meg, hogy elérkezett az apjával, Hegedűs püspökkel együtt annyiszor gajdolt “Msgyarország feltámadása”.
  Ezeknek lopja Balla a Károlin keresztül az állam pénzét.
  Miért lenne érdekelt pont ő a tudományos színvonalban?
  Fel se ismerné azzal a tahó fejével.

 3. sola scriptura said

  A Duna-melléki püspöknek, Szbó Istvánnak, a rablóvezér Szabó András sógorának semmi kifogása sincsen ifj. Hegedüs árpádsávos és újfasiszta performanszaihoz. Pedig a Szabadság téri gyülekezet hozzá tartozik, nem?
  Ezt hogyan magyarázzátok?

 4. soli deo gloria said

  Nagyon szomorú vagyok. Magyarázni nem is merem, mert minden ésszerű magyarázat rettenetes.

 5. jeopardy said

  Mit szenteskedtek! Lopnak a papok is, a Hegedűs meg a Balla különösen!
  És az a háromemeletes kripta a s&ggük latt a Szabadság téren!
  A Hegedüs család és persze a Jobbik nem csak az élőktől lop, hanem a halottaktól is.

 6. andrew said

  A Károli ténleg a leggagyib suli Pesten. Azér jöttünk ide, mer hallottuk, hogy itt nem kell tanulni, a tanárok max. egy fél leckével vannak elötünk az anyagban, nem is szivóskodnak mongyuk nincs is mire.
  Jól elvoltunk meghogy a Szabó dékán beengette a Mikszát téri különítményt mariskáért se kelet messzire menni.
  De mostmá kezd égővé válni. Amikor megmondom hova járok ne tugyátok meg miket szólnak be?
  A minimum hogy én mennyit loptam a 157 milából.
  Merhogy egy kicsi egyetemnek ez egy nagy pénz.
  Méghogy keresztyén izé?
  B@sznak összevissza a tanárok, lopnak, rabolnak, és pont olyan tudatlanok mint mi

  • Bunda said

   A hazai felsőoktatási statisztikában a Károli bölcsészkara élre tört. Hogy lehet ez? Megbundázták? Vagy ez a statisztika 3 évvel ezelőtti állapotot tükröz? Mert azt ugye senki nem gondolja, hogy egy doktori iskola nélküli bölcsészkar jobb lehet, mint az ország összes többi bölcsészkara az ELTE-t kivéve?

   • Szakállas statisztika said

    A statisztika tényleg nem up-to-date, hiába 2011-es. Készítői átaludták az utóbbi két és fél évet. Nem hallottak Mészáros és Baranyai csalásairól, a megvesztegetett Bednanicsról és Eisemannról stb.

 7. saca said

  És én mit mongyak. Engem fojamatosan cikiznek a károlyi miat.

 8. filológus said

  Milyen paraméterek alapján tört az élre???
  Ezeket a paramétereket is nyilván hamisították.
  Egy tekintetben jár az élen a Károli: az egy oktatóra eső hallagtók számának tekintetében, ti. ez a szám alacsony. Ezt jónak gondolják, de pl. mit ér a történész hallgató, ha borász, zongorista meg eszement nyilazóbajnok tanítgatja?
  Hogy Kun Béla unokájáról, mint a protestáns értékek legavatottabb őrzőjéről már ne is beszéljek.

 9. filológus said

  Hát persze. Szabó, Balla, Hansági mást se tesznek, csak csalnak. Nagy példaképük, Kulcsár-Szabó akadémikus fényes példáját követik.
  Mikor buktatja már le valaki azt a mocskos pártállami spiclit a 180 milliós projektjével????

 10. sanya said

  De nálunk olyan világhírű professzorok vannak, mint Szabó András, Hansági Ágnes, Balla Péter!
  Nincs is tudományosabb egyetem, mint a Károli. Mindenki más hazudik és rágalmaz.

 11. Szentfazék said

  Kész katasztrófa, hogy az (ál)szentfazekak kezébe került a felsőoktatás. Minden vallásos humbugot akkreditálnak.

 12. mesüge said

  Istenien szórakozunk a blogon. Jól megvezet benneteket, buta gójok, a mi Ágotánk!

 13. Keresztyén erkölcs said

  A Mészáros-féle csalásnak szomorú társadalmi üzenete van: az, hogy Magyarország bóvli ország. Nemcsak gazdaságilag, hanem erkölcsileg is. Ez Németországban sohasem fordulhatna elő.

  • Rangsor said

   Az eduline.hu felsőoktatási rangsorának az üzenete sem derűsebb. Mert ez legjobb esetben azt üzeni, hogy semmit nem ér, akik csinálják, tájékozatlanok, még azokról az eseményekről sem tudnak, amelyek oszágos lapokban megjelentek. Rosszabb esetben még lesújtóbb az üzenet:a csalást, hamisítást, szélhmosságot ebben az országban magasabbra értékelik, mint kemény munkát.

   • Terminológus said

    Ez a rangsor egy újabb bizonyíték a csalásokra. Hogy került a károli ilyen előre a rangsorban? Úgy, hogy téves adatot szolgáltatott a ballapéteri értelemben, azaz “téves adatszolgáltatás” a kis református terminológia szerint nem más, mint okirathamisítás. Aki nem hiszi, kérdezze meg a kálvinista terminológia szakértőjét, a zsidó Fóris Ágotát. 🙂

   • hücpe said

    Igen, ez a mi Ágotánk egy új minőséget jelent a ti földhözragadt gój világszemléletetekben.
    Ez a HÜCPE, ami olyan mértékű és fajta aljasságot és pofátlanságot jelent, amelynek a dimenzióit ti még meg se tudjátok látni.
    Példája a zsidó, aki megölte anyját-apját, a bíróságtól pedig azzal kér enyhe büntetést, mert árva.

  • ancilla said

   Megjelent a nyilvánosság előtt zu Guttenberg a Bismarck grófnő feleségével és ismét bűnbánatot gyakorolt. Elmondta, hogy mennyire sajnálja, hogy elcsábult és idegen szövegeket éptett bele a disszertációjába.
   Ez Németország.
   Nekünk maradt a vakarózós Mészáros, a fasiszta Balla meg a rablógyilkos Szabó András.

 14. SDG said

  Szűcs Ferenc rektorsága idején az egyetem oktatói kvázi közösségépítő tréningen vettek részt Szárszón. Ezt a hagyományt próbálta Balla Tepsivel folytatni hosszú szünet után 2010 szeptemberében, de a kísérlet nem volt sikeres. Tepsi nagy lendülettel kezdett, söprögetett, de épp a legnagyobb szemetet nem söpörte ki, csak besöpörte a sarokba. Azt hitte, ennyi elég lesz. Azóta a szemétdarab egyre nagyobb bűzt áraszt, fertőzi a környezetét, a ragály lassan már az egész BTK-t elborítja. Már csak idő kérdése, mikorra nyuvasztja ki ez a nagy darab mocsok Tepsit. Már nem sok kell. Szárszón sem lehet már nyalogatni a sebeket, és nem lehet közösséget kovácsolni sem, szövetséget a terjengő ragállyal szemben. A Soli Deo Gloria épületét vagy fel kell adni, vagy üzleti célokra hasznosítani. A református egyházban már nincs helye a lelkiségnek, a spiritualizmusnak. Tepsinek pedig van lelke, ami egyre jobban fáj. Ott már csak a pénz beszél hangosan, a sarokba söpört szemét pedig bűzlik és ugat, míg ideösszeroppanásba nem ugatja Tepsit.

 15. hundert said

  Már maga a Mészáros-ügy egy világra szóló botrány volt. És ez a vakarózó félmajom, a Hansági szeretője, most is ott van kinevezve erre a karra.
  Persze, az újfasiszta rektor, a Balla rokona.

  • Vastagbőr said

   Ennek az ügynek és Baranyai harmadszori doktoráltatásának lesz még nemzetközi visszhangja. A Kulcsár-Szabó famíliának nincs bőr a képén.

   • svabra said

    A Kulcsár-Szabó klán minden tagja tökéletesen erkölcstelen és végtelenül agresszív. A kültagok: Bednanics, Sarki Verka Eisemann nemkülönben.
    Ez náluk a klán rasszjellege.

   • doktorandusz said

    Azért azt rohadtul igazságtalannak tartom, hogy olyan idióták, mint a Mészáros pár oldalra megkapják a PhD-t, minket meg nem engednek doktorálni, pdeig kész a disszertációnk és szerintünk semmivel se rosszabb, mint a többi társainké.
    De a károlin csak az doktorálhat, akinek megengedi a Hansági tanárnő, vagy a Szabó, vagy a Hermann.
    Bertha tanár úron nyilvánosan röhögnek, utánozzák szegénynek az arcrángásait, a dékánasszony ha szóba kerül, sokat mondóan legyintenek
    Még mindig Hansági meg a Szabó az úr a karon, bár mindenki tudja, hogy ők lopták el a 157 milát, amit szétosztottak a csókosaik között.
    Hansági nehéz testi munkáér is fizetett, a Szabó is.
    Akik erre hajlandók voltak, kaptrak lóvét.
    Képzelhetitek, micsoda férgek azok, akik képesek arra, hogy Szabóval vagy Hanságival.
    Okádékok.

  • animus said

   Milyen minőségi oktatás az, ha a magyar nyelvtudományi tanszék vezetőjének – Fóris Ágotának – magyarból még BA-ja sincs, nemhogy tudományos fokozata vagy szakcikkei.
   Ami pedig a református egyházhoz való tartozást illeti, nemhogy nem tartozik oda, hanem arany menórával a nyakában mutatja ki, milyen mélységesen MEGVETI AZ EGÉSZ REFORMÁTUSSÁGOT.
   Ennek alapján alkalmazza Balla Fórisot VÉREBnek, aki a maradék tisztességes reformátusokat megvádolja, hogy “ők állnak a blog mögött”.

   • Komparatista said

    A Károli nemcsak a csalásban, hanem a dilettantizmusban is első a magyar felsőoktatásban. Fórisnak nincs alapszakos diplomája, Csomának sincs, Szilasi Alexnek, Imre Mónikának sincs a történelem taszéken. De a legviccesebb tanszék az Összehasonlító Irodalmi. Az összehasonlítás két vagy több dolog összehasonlítását jelenti. Az Összehasonlító tanszék 4 tagja közül 3-nak 1 szakos diplomája van. Mit hasonlítgatnak ezek mivel? Hanságinak és Mészárosnak csak magyar szakos diplomájuk van. Ezt is nehezen szerezték, többszöri bukással és halasztással. Mészáros 7 éve alatt végezte el ezt az egyetlen egy lájtos szakot, Hansági közel 10 év alatt. Így bukott hozzá a nála 6 évvel fiatalabb férjéhez. Évekkel korábban kezdte, aztán együtt végeztek. A 3. “összehasonlító” Kovács Árpád, akinek csak orosz szakos diplomája van. Magyarul még helyesírni sem tud, összekeveri Adyt József Attilával, filozófiai műveltsége olyan csekély és zavaros, hogy Heidegert összekeveri Wittgensteinnel. Neki sincs semmi alapja hasonlítgatni.

   • svabra said

    Igen, Kovács exrendőr híres erről: Gott ist tot – ezt tulajdonítja Heideggernek (pedig Nietsche mondta), “A nyelvem határai a világom határai” – ezt tulajdonítja Nietzschének (pedig Wiitgenstein mondta), Heidegger olyasmiket mondott, hogy “a nyelv a lét (Dasein) háza”.
    Valaki vehetne má főporfesszor úrnak egy aforizmagyűjteményt.
    Persze, vegyen magának, tízmilliókat keres a Károlin meg az ELTÉ-n, kutya se veszi észre, ha összekeveri ezeket a fránya németeket meg osztrákokat, Kulcsár.Szabó akadémikus biztos nem, Tatabánya-Alsóról szalajtott majompofájú menye, Hansági meg aztán pláne.

   • pulchra said

    Szivikéim, az a gond, hogy ti nem értitek egyszerűen a posztmodern gondolkodást. Ti leragadtatok valami tényimádó neopozitivizmusnál.
    A posztmodern elrugaszkodik a tényektől és képes összehasonlítzani valamit saját magával, meg bármi mással is.

   • Ferdinand said

    Kovács rendőr a nyugat-európai filozófia tanulmányozása helyett betanult egy csomó idézetet. Csak épp a szerzőket keveri össze, nemcsak Nietzshét és Kantot, meg Heideggert és Wittgensteint, hanem amikor “nyelvészkedik, akkor Benvenistnek tulajdonítja a Humboldt-téziseket. Az óráin pukkadozunk a röhögéstől.

   • grammaticus said

    Csak a rend kedvéért: BENVENISTE név helyesen, a végén néma e-vel.

   • Ferdinand said

    Erről a néma e-ről nem tudtam, mert a tanár úr így írta a táblára. Azt is mondta, hogy Benvenisztnek kell ejteni, mert német volt, Humboldt tanársegédje a wittenbergi egyetemen, és hogy Humboldt sokat lopott tőle.

   • Bori said

    Ezt többször emlegette majdnem minden órán. A tanár úr szerint az ómen nómen vagy valami hasonló, ezér mindenki jellemét le lehet vezetni a nevének a jelentéséből. A Benveniszt szó azt jelenti, hogy ben + véna, azaz jó vénájú, gyors észjárású ötletes, míg a Humboldt név a humbug szóból ered ami csalást vagy szélhámosságot jelent. Tehát Benveniszt volt a nagy tudós, Humboldt pedig egy csaló szélhámos de ezt csak az utókor ismerte fel, a kortásak az utóbbit tartották nagynak.

   • Nikolas said

    Kovács professzor úr igen nagytudású nyelvész. Nem is értem mér nem a nyelvész tanszéken van. Neki kellene lenni a nyelvész tanszék vezetőjének, nem annak a Fórisnak, akinek még diplomája sincs. Kovács professzortól tanultam ezen az egyetemen a legtöbbet nyelvészetből. Sokkal többet mint a nyelvészeti tanszéken az összes többitől. Nagyon sok nyelven tud főleg németül és franciául. Angolul nem nagyon mer mondott valamit angolul ami tök mást jelent de minden nyelven ő se tudhat. Nagyon szép a francia kiejtése. Emlegetett egy Szósz Szőr nevű nyelvtudóst és az olyan szépen ejtette mint egy született francia. Nekem nagyon imponált mer én franciául egy szót se tudok.

   • Parlez vous francais? said

    Ha Szósz Szőrnek ejti Saussure-t, akkor biztos remekül tudhat franciárul Benveniste németségéről nem is beszélve. Humboldt humbugságát meg már nem is említem, meg a többi etimológiai levezetést sem. Ezeket inkább rábíznám Fóris tanárnőre, aki ha franciául nem is, olaszul és spanyolul biztos tud, ezért a franciát is jobban kapizsgálja, mint az Oroszországból származó, helyesen még magyarul sem tudó Kovács rendőr bácsi.

   • svabra said

    Nem akarom Kovács exrendőrt védeni, de a 157 milliós sikkasztás és a kollégák ellen indított titkosszolgálati eszközökkel folyó adventi jasza idejében a Károlinak tkp. az a legkisebb baja Kovács visszataszító műveletlensége.
    És az illokúció beszédaktusát feltaláló Hansági, és a 44 oldallal akadémiai doktorrá avanzsált Szabó?
    Az a helyzet, hogy az egész karon egyetlen tudományosan komolyan vehető figura van, Fabiny Tibor.
    Neki viszont a gerince végtelenül hajlékony.

 16. IGE said

  Mit mond a Káté a hit általi megigazulásról?
  “…mert egyedül Krisztus elégtétele. igazsága (igaz volta) és szentsége az én igazságom Isten előtt
  – és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, hanem csak egyedül hit által.”
  És mi van a Károli hit nélküli, becstelen vezetőivel, Balla Péterrel, Szabó Andrással, Hansági Ágnessel.
  Elkárhoznak.
  Hamarabb, mint gondolják.

 17. klaus said

  Ne erőlködj, testvérem! Ezek – Balla, Szabó, Petrőczi, Hansági – köpnek a Szentírásra.
  Ezek mocskos, jellemtelen, züllött sátánisták!

  • Pharisée said

   Ballát nem az üdvösség, hanem a gyehenna tüze várja. Isten felszentelt szolgájaként sátáni parancsot adott: hanganyag rögzíti, hogy egy csalás legalizálására szólította fel a doktori iskola vezetőjét, és amikor az megtagadta a parancsot, kirúgta – Isten nevében. Mindenki hallhatja a ravaszlaszlobaratikor blogon.

   • Ateista said

    Ettől Patkányfejű Peti nem ijed meg. Felszentelt pap létére ugyanis hitetlen. Becsvágyó, hió, ostoba ember, akinek az összes célja evilági. A hitet csak színleli.

   • csicsikov said

    A patkányfejű Petinél viccesebb figurát még a képregényrajzolók se találtak ki.
    Igen, mert ő maga annyira parodisztikus, hogy nem is érdemes parodizálni. A kis patkányfeje a gyér hajzattal, az ide-oda ugráló savószínű szemek, a kezdődő tokácska: Balla maga a tökéletes lúzer palástban.

 18. réti pipitér said

  Fogadni mernékj, Szabó meg Petrőczi most is a Hold utcában csúszik-mászik. Nem félnek, hogy rájuk szakad a templom.
  Mint a sátánista-jobbikos Balla is, a templomban gúnyolják az Istent.

 19. incitatus said

  Holnap van Ádvent első vasárnapja. És ez a hitetlen, aljas, újfasiszta görény, Balla Péter felmegy a szószékre (nem fél, hogy rárogy a holtozat) és nevetséges hangján a Krisztusról pöntyög.
  Nem gusztustalan és nevetséges ez?

 20. heidelbergi káté said

  Tudom, hogy a blog írói és olvasói közül keveseket érdekel. de holnap lesz advent első vasárnapja. Ilyenkor a hívő ember önvizsgálatot tart, magába száll, megbánja bűneit és tiszta szívvel veszi Krisztus testét és vérét, az úrvacsorát.

 21. theologe said

  Selten kommt ‘was besseres nach.
  Balla ist ein absoluter Nullpunkt, tiefer geht’s einfach nicht mehr.
  Balla ist eine Karikatur von einem Rektor!
  Ich glaube Euch gern, die Karoli-Uni ist was Unerhörtes, was Amoralisches, was Perfides.
  Warum wehrt Euch nicht?

 22. MAB-ha-ha-ha said

  Rossz elképzelni a magyar felsőoktatás jövőjét. Nmcsak kiherélik a MAB-ot, hanem még ezt a megcsonkított, politikusokból álló MAB-ot is felülbírálhatja Hoffmann Rózsa. Az ő sellemi kapacitásával…

 23. régi kolléga said

  Amikor a Hoffmann beterjesztette a közoktatási törvénytervezetet, utalt egyrészt a saját tudományos (???) munkájára, másrészt belehelyezte ezt a Ratio Educationis meg a bencés rend megalaptása mellé.
  Hohffmann ugyanolyan ostoba doktriner keresztyénként, mint amilyen MSZMP-s ként volt.
  Reméljük, elcsapják és jöhet Pokorni, aki ehhez a libához képest a hegeli világszellem (Weltgeist) reinkarnációjának tűnik.

 24. ancilla said

  Ma reggel Szabó püspök hozta el a Kossuth Rádióban az advent üzenetét.
  Mennyire hiteles ez az üzenet attól a püspöktől, aki hagyja, hogy sógora, Szabó András – Tenkével együtt – ellopja az Orbán kormány 2 milliárdos kormánytartalékját, sorozatosan okiratokat hamisítson és jegyzókönyveket dátumozzon vissza – lásd a MAB határozatait, hogy a pedofil videokról és a drogdílerek REeviczky utcai beengedéséről ne is beszéljünk. Ő volt a dékán a 157 milliós csalás idején. Ennek bejelentése a BRFK részéről arcucsapásként érte a magyar reformátusságot a Reformáció Emléknapja elleni héten.
  Szabó Püspök!
  Mennyire hiteles Ön mint a csalások, rablások tudója és elkendőzője?
  Gondolkodjon a lemondáson, Szabó püspök!
  Ez lenne Öntől a jelen helyzetben az egyetlen erkölcsös cselekedet!

 25. sola scriptura said

  “Ó, Sion, ébredj, tö9ltsd be küldetésed,
  Mondd a világnak, hajnalod közel!ert nem hagy az, ki népeket teremtett,
  Senkit sem éjben, bűnben veszni el.
  Légy örömmondó, békekövet, Hirdesd:
  a Szabadító elközelgetett!” (397.dícséret)
  És ebben az időben Szabó András százmilliókat rabol, Balla pedig kollégáit detektívekkel figyelteti!
  Nem szégyellitek magatokat, ocsmány bűnözők?
  Azt hiszitek, egész komolyan, hogy be tudjátok csapni a Teremtőt?

 26. komáromi csipkés györgy said

  Megint belerondított Ludvig/Petrőczi a RefLapba Utóhang egy adventi vershez c. fércművével. Odarja egy ocsmány giccses versét, amit akkor f@sott, amikor az ifjabb Éva, az anyjánál k@vaságban el nem maradó lotyó volt csecsemő.
  “Sok szempontból ‘betlehemiek’ voltunk” írja a kiérdemesült fűzfapoetessza: értsd_ úrasztala- és kormánytartalék, valamint 157 milliós ösztöndíjrabló Szabó András a betlehemi József,
  Ludvig, aki futószalagon küldte a szegedoi nemibeteggondozóba a kankóval megfertőzött ügyfeleit: Szűz Mária, és a kis, azóta má majd két méteres ifjabb L@vnya pedig a Jézus Krisztus.
  Petrőczi ezzel elérte önnön határtalan ostobaságának, pofátlanságának és ordenáré k{ságának mélypontját.

 27. (septem)pun(ctat)a said

  A retkes banya rólunk is megemlékezik.
  “A gyilkos indulatok, az ártó szándékok, örömeink és ünnephozó szándékaink megrontani, feldúlni akarása évről évre törvényszerűen elkövetkezik.”
  Hát igen, miközben a babiloni parázna Ludvig Szent Józseffel, az úrasztala- és kormánytartalékrabló Szabóval és a kis jézusokkal, a falánk és idióta középnemzedékkel meg akarja ünnepelni a 157 milás rablás gyümölcseit, mindenkik mindenfélét irogatnak róluk.
  Ludvig, addig üldözünk, amíg börtönbe nem vonulsz a köztörvényes mocskos férjeddel együtt!
  És ez már nem olyan nagy idő.
  Mi kibírjuk.

  • Erünnisz said

   Tegyük helyre Petrőczi szavait. Bizonyára a saját férjéről beszél. A “gyilkos indulatok” és “az áró szándékok” elsősorban Szabó Andrásra jellemzőek, aki annyi embert meggyilkolt már, mind igaz reformátusok voltak. Emlékezzünk meg Ádvent vasárnapján Szabó András halálba kergetett református áldozatairól: Szilágyi Ferenc, Györke Ildikó, Szigeti Lajos Sándor, Király Gyula. Közülük ketten fiatalok voltak, 50 évesek. Ha nincs Szabó András “gyilkos indulata” és állandó “ártó szándéka”, akkor ők még ma is élhetnének.

   • régi kolléga said

    Most megvilágosodtam: engem is kirugatott, hamis tanúvallomást tett ellenem, rólam rágalmazó levelet küldött minden magyarországi egyetem megfelelő tanszékére.
    SZABÓ ANDRÁS A LEGSÖTÉTEBB GAZEMBER. MEDDIG MARAD SZABADLÁBON?
    De én élek, Szabó, nagyon is!
    És amíg élek, neked, görény, nem lesz nyugtod még a parázna frajla lajbija alatt se!

   • réti pipitér said

    Petrőczi akarja harmadszorra doktoráltatni Baranyait, a vén hisztis és tudatlan baránőjét (Na ja, hasonló a hasonlónak örül.)
    Kíváncsi vagyok, megér-e a miskolciaknek Petrőczi – botrányos habilitációja után – oda petézi le Baranyait.
    Ha ez megtörténik, nemzetközi botrány lesz, erről gondoskodunk!

 28. instant kill said

  A formátlan, zsák testével, ősz loboncának a közepén a kopaszfolttal, apró szemeinek szennyes pillantásával Petrőczi ma inkább hasonlít egy parázna szerzetesre, mint nőre.
  És még egy ilyen hermafrodita szörnyetegnek van pofája a RefLapban imádkozni a “szeretet diadaláért a pusztító indulatok és tettek felett”!
  Hadd ünnepeljék a református hagyatéki leltárból összezabrált 140 négyzetméteres Mátyás utcai lakásukban, a hencidai úrasztala mellett az ellopott 157 milliót, meg azt, hogy Szabó András egyelőre, úgy néz ki, szabadlábon tölti az ünnepeket! Körülöttük a monszterklónok irdatlan mennyiségben, egyik förtelmesebb, mint a másik.
  Nem tart soká büntetlenségetek, idióta bűnözők!

 29. helmut said

  Nagy a córesz Guszti körül, ez lejön a RefLapból is. Beteg a zsinat? (Kiss S.)cmmel. Bölcskei érdektelennségnek nevezi azt, hogy az egyházkerületek nem akarnak pénzt adni, úgymond, közös célokra.
  Bölcskei: “Egyre-másra elhangzik az a változtathatatlan elv, miszerint jusson több pénz a tavalyinál az egyházkekrületeknek”.
  Hát igen, az egyházkerületek nem kívánják finanszrozni Bölcskei nagyúri passzióit a PPP bűvöletében.
  Mint ahogy az sem tetszett nekik, amikor Bölcskei a gyülekezetek pémzéből akart 200 milliót adni az államadósság eltüntetéséhez.
  Gratulálunk a testvéreknek!
  Ggerinc, önállóság, ellenállás a pápista központosítás és Bölcskei rablása ellen!

 30. heidelbergi káté said

  2013-ban lesz a Káté megjelenésének 450 évfordulója!
  Szabó András vajon rácsok mögül nézi az ünnepséget?
  Ő az, aki a Káté első kiadójának leszármazottját megrágalmazta, kirugatta, ellene hamis tanúvallomást tett!!!
  Mit érdemel Szabó András???

 31. svabra said

  Bölcskei a XIII. Zsinat kilencedik ülésének elején hálaadásra és felelősségvállalásra szólít fel mindenkit.
  Értelmezve:
  Hálaadás: adjunk hálát, hogy a volt spicli, jelenkori rabló és alkoholista Guszti áll az egyházunk élén.
  Felelősségvállalás: adjunk a Gusztinak annyi pénzt, amennyit akar.
  Tudjuk persze, hogy a Gusztinak az Isten pénze se elég.
  Tudjuk, ő a PPP megszállottja.

 32. Cserv said

  Hosszú zsidós pajeszt kis pamacs szakállt növesztve tót paraszti pofájához, hülyegyerekes vigyorral, pacifrizurával Férgecske fogja akkreditálni a Károlit. Schmitt Pál úgy látszik, nem fogta fel, hogy a köztévében a bizalmasa, jogi jobbkeze teljes hülyét csinált belőle, porig alázta. Továbbra is beengedi a Sándor palotába. Legújabban a Corvinus rektorának kinevezéséhez asszisztált. Az mellesleg nem vonultata fel a családját – egyedül ment kezet fogni Schmittel.

  http://eduline.hu/felsooktatas/2011/12/16/Most_mar_vegleges_Rostovanyi_Zsolt_a_Corvin_BQIYOJ

  • Paragraf said

   Ezt a jogi kart minek akkreditálni? Ez a hülye f…ok és p…ák iskolája. Itt bárki kaphat egy papírt. Olyanok a hallgatók is, mint a tanáraik, ld. idióta vigyorú Cservák. Aki nem hiszi, olvassa el a Nők Lapja Caféban ezt a cikkecskét, amelyben Zimány Linda, Dzsudzsák Balázs focista ex-barátnője azt nyilatkozza, hogy egy boszorkány rontást küldött rá, és hogy mellesleg a jövőben az “eszéből akar megélni”. És ezt a sötétagyú libát hol képzik? A Károli jogi karán:

   “Az eszéből akar megélni Zimány Linda

   Nők Lapja Cafe
   2011. 12. 23.

   A Sugarbird arca nem csak a külsejével szeretne pénzt keresni – írja a Bors.
   ….

   Zimány Linda hat évvel ezelőtt beiratkozott a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A 25 éves modell – aki …. Nagyon szeretném, ha 30 éves koromra komoly ügyvédnő válna belőlem” – árulta el nagy álmát a modell, aki szerint rontást küldtek rá az irigyei.”

   http://www.nlcafe.hu/tv_sztarok/20111223/az_eszebol_akar_megelni_zimany_linda/

 33. svabra said

  Lindácska nem fogja fel, hogy rá má rontást is kár küldeni, hiszen azzal, hogy beiratkozott a Károliba, megtette ezt.
  Csupa agyműtött hallgató és az oktatók?
  Cservák a 9 (?) publikációjával ott tanszékvezető.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: